Перейти к содержимому


Публикации N_ن_N

78 публикаций создано N_ن_N (учитываются публикации только с 16-Январь 20)#103175 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 11:44 в Şiə-sünni dialoqu

Bismilləh.

Əs-salamu aleykum.

 

Burhan abi, nəsə sənə qanım qaynadı. Ona görə sənin o əziz xətrinə görə iki məsələni də diqqətinə çatdırım.

 

1. Sən irad tutuarkən mövzunu kökündən yalnış məlumatların üzərində qurub irad tutursan. Məsələn iddia edirəsn ki, guya peyğəmbər (s) səhabələrə Quranı toplamaq barədə nə isə tapşırıq verib. Halbuki, Buxaridə Quranın cəmi bölümündə qeyd edilən "səhih" rəvayətdə Əbu Bəkrlə Ömərin söhbətindən başa düşmək olur ki, belə bir şey olmayıb. Ömər Əbu Bəkrə Quranı toplamağı təklif edir. Əbu Bəkr isə deyir ki, sən Allah rəsulunun (s) etmədiyi bir şeyi etmək istəyirsən? ÖMər də deyir ki, vallahi, bu xeyirlidir. Fikir verirsən? Əgər peyğəmbər (s) onlara belə bir şey tapşırsaydı Əbu Bəkr belə bir sual verməzdi. Deyək ki, Əbu BƏkr  unudub tapşırığı. Bəs Ömər? Ömər deməzdimi ki, ay Əbu BƏkr necə yəni peyğəmbərin etmədiyi bir iş? Özü bizə tapşırmadı ki, Quranı toplayaq? Xülasə, bu hədisdən açıq-aşkar görünür ki, belə bir tapşırıq olmayıb onlara. Bəs sən hardan bilirsən ki, belə bir tapşırıq olub? Belə bir tapşırıq var idisə necə olur Əbu Bəkrlə Ömərin xəbəri yoxdur, sənin xəbərin var? Bu yerdə deyirlər ki, qız evində toydu oğlan evinin xəbəri yox :rolleyes:

 

2. Sən öz aləmində Xoiyə (r.a) irad tutursan. Halbuki, sənin bütün dövrlərdə yaşamış bütün alimləri bir araya toplasaq Xoinin (r.a) elm dəryasındakı damla qədər də elmləri yoxdur. Sən isə öz aləmində Xoiyə (r.a) irad tutmağa cəhd etmisən. Özü də boyundan böyük bir iddia etmisən ki, guya bizim rəvayətlərdə açıq-aşkar təhrif başa düşülür amma, alimlərimiz "öz subyektiv fikirləri ilə" onu başqa mənaya təvil ediblər. Halbuki, sizin özünüzdə o qədər çox, həm də səhih hesab etdiyiniz rəvayətlər var ki, açıq-aşkar təhrifi bildirir. Ancaq siz onları "tivalətin nəsxi" kimi şərh edib yazmısız Allahın hesabına! Halbuki, həmin rivayətlərin özündə məsələnin "tivalətin nəsxi" olduğunu sübut edəcək heç nə yoxdur.

 

Məsələn, Aişənin dediyinə görə bəzi ayələr döşəyin altında idi. Sonra keçi gəldi onları yedi. Rəvayətin özündə "nəsxut-tilavət"dən söhbət getmir. Amma, siz bunu elə şərh etmisiz ki, guya söhbət tilavətin nəsxindən gedir. Yəni, bütün bunlar öz təvilləriniz, şərhlərinizdir. Çarəniz olsa deyərsiz ki, həmin keçi xüsusi bir tapşırıqla, əmrlə gəlmişdi, Allah özü o keçini məmur eləmişdi ki, gəlib həmin ayələri yesin, belələiklə Allah tilavətin nəsxini keçi vasitəsilə gerçəkləşdirmiş olsun. Xülasə, öz qafanıza görə bizim rivayətlərin açıq-aşkar təhrifə işarə etdiyini deyirsiz, halbuki belə deyil. Özünüzdə bir vaqondu ki! Öz rivayətləriniz sinənizə düşmür? :rolleyes:

 

Bu yerdə də deyirlər ki, öz gözündə tiri görmür, başqasının gözündə tir axtarır! :rolleyes:
#103174 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 02:15 в Şiə-sünni dialoqu

Siz dediniz axı bu məsələ icmadır düzdü? indi məndə bilmək istəyirəm ki, Ümumiyyətlə Şiə alimlərindən təhrif baş verdiyini deyənlər olub? Əgər olubsa burda icmadan söhbət gedə bilər? O necə icma olub ki sonradan icma ləğv olunub?

 

Sən ümumiyyətlə "icma" bilirsən nədir? Görünür bilmirsən ki, sonradan ləğv olunub-olunmadığından danışırsan.
#103173 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 02:13 в Şiə-sünni dialoqu

Mənə bilirsiniz nə maraqlıdır? Mən başa düşə bilmirəm, məgər Şiə Alimlərindən Quranın təhrifini deyən olmayıb? Yəni əgər Bu söhbət Ümumiyyətlə olmayıbsa onda bəs niyə bu söhbət məşhurdu? Zəhmət olmasa izah edərdiniz

 

Nə olsun ki, məşhurdur? O qədər şayələr var ki, məşhurdur. Məsələn, deyirlər ki, guya şiələr Aişəyə -nəuzubilləh-zina nisbət verirlər. Halbuki, Quranda Allah ona bəraət qazandırıb. Deməli, şiələr həm də Quran ayəsini inkar edirlər. İndi bu da məşhurdur. Nə olsun ki, məşhurdur? Həqiqət də bu şiələrə atılan açıq-aşkar iftiralardan biridir. Məşhur olmaqla deyil ki :rolleyes:
#103172 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 02:08 в Şiə-sünni dialoqu

İndi isə niki Burhan olan qardaş, sizin yazdıqlarınıza bir-bir nəzər salaq.

 

Sitat: "Deməli təhrifə inanan alimlərdən istər əxbari,isərsə də üsulilər vardır."

Cavab: Xeyr, təhrifə inanan nə üsuli var, nə də əxbari. Lakin, bəzi əxbari alimlərin sözünün zahirindən başa düşülən budur ki, onlar təhrifə inanıblar.

"Təhrifi qəbul etməyən qədim Şiyə alimləri kimlərdir və onlar hansı dəlilləri əsas gətirmişdilər fikirlərini isbat etmək üçün?"

Nə qədim, nə müasir şiə alimlərindən heç kəs Quranın təhrifinə inanmayıb. Şeyx Saduq (r.a) açıq-aşkar bildirir ki, kim belə bir etiqadı bizə nisbət versə kəzibdir, yalan danışır. Saduq (r.a) Kuleyni (r.a) ilə eyni dövrdə yaşayıb. əgər Kuleyninin (r.a) belə bir etiqadı olsaydı Saduq (r.a) onu istisna edər və məsələni bu cür sərt qoymazdı. Həmçinin, ondan qabaq yaşayan alimlər üçün də məsələ eynidir.Özündən sonra yaşayan alimlər də təhrifi inkar ediblər.

 

Bu fikirlərini isbat etmək üçün dəlillər isə həddindən artıq çoxdur. Həm Qurandan, həm də sünnədən. Hamısı da tutarlı dəlillərdir. Hamısını yazsan gərək xüsusi bir mövzu açılsın.

"Sizə görə Səhabələrin icması hüccət olmadığına görə iki variant qalır."

 

Bizə görə səhabələrin icması o vaxt huccət ola bilər ki, o icmada Əli (ə) də olsun. Yaxud, əhli-beyt (ə) imamlarından, məsumlardan biri olsun.

"1)Deməlisiniz ki,Səhabələr bu işdə müvəffəq olublar ki,bu belədir.Bu qənaətə görə siz Səhabə icmasını gərək hüccət qəbul edəsiniz.Belə dedikdə əsaslarınız uçar."

 

Fikirlərini açıq yazmamısan. Hansı işdə müvəffəq olublar? Təhrif məsələsində? Hətta, bütün səhabələr yığışıb desələr ki, "Quran təhrif olunub", Qurandan və imamlardan (ə) varid olan qəti dəlillərə əsasən Quran təhrif olunmayıb. Bizim üçün səhabələrin sözü yox, Allahın və imamların (ə) sözü huccətdir. çünki, Allah bizə Quranı və əhli-beyti (ə), onlara itaət etməyi vəsiyyət edib. Yeri gəlmişkən Quranın elə peyğəmbər (s) dövründə yığıldığı, Əbu Bəkrlə, ÖMər tərəfindən yığılmadığının dəlillərindən biri də məhz Səqəleyn hədisidir. Sünnilər də, şiələr də qəbul edirlər ki, peyğəmbər (s) bizə Allahın kitabını vəsiyyət edib. Əgər belə bir kitab yox idisə, dağınıq vəziyyətdə idisə əvvəlcə gərək həmin kitabın yığılmasını, daha sonra ona itaət edilməsini vəsiyyət edəydi.

 

"2)Səhabələrin tərtib işində icmasını qəbul etməyərək onların hüccət olmamasını deməlisiniz ki,avtomatik olaraq Quranı tən altında buraxmış olursuz.Necə ki,bunu bir çox alimləriniz deyib".

 

Hansı "bir çox alimlərimiz" nə deyibsə zəhmət olmasa sitat gətir, dəlil göstər. Quran peyğəmbərin (s) dövründə tərtib edilmiş, kitab halına salınmışdı. Əlinin (ə) olmadığı məcslisdə kim hansı məsələdə icma eləyibsə özü bilər. Bunun mətləbə nə dəxli var ki?

 

 

 

"Təhrifə inanan şəxs etibardan düşür,yoxsa düşmür?"

 

Həmin məsələdə sözü etibardan düşür. Amma, şəxs ümumilikdə etibardan düşmür. Məsələn, İbn Məsud iki surəni Qurandan surə bilmirdi. İbn Məsud ümumən etibardan düşür? Düşmür.

"Bu iddia Allahın ayəsini inkar etmək deyilmi?"

 

Xeyr, inkar etmək deyil.

"Yuxarı postda bir nəfər sılka vermişdi.Onu oxudum və belə bir cümləyə rast gəldim.

Bazıları diyorlar ki: "Hz. Ali (a.s)'ın Kur'an'ının kabul görmemesinin nedeni şuydu: Ebu Bekir Kur'an'ı açtığında Muhacirler ve Ensar’dan bazılarının yanlış davranışlarının bu kitapta yazılı olduğunu gördü. Bunun, maslahata uygun olmayacağı korkusuyla onu reddetti."
(Tabersî, Fazl b. Hasan, el-İhticac, c.1, s.227; Saffar Kummî, Muhammed b. Hasan, Besair'ud-Derecat, s.196, Kum basımı, Mektebet-ü Ayetillah Mer’aşî Necefî; Meclisî, Muhammed Bâkır, Bihar'ul-Envar, c.92, s.42-43.)
Başqa bir yerdə “Önceki rivayetlerden de iyice anlaşıldığı üzere, bu Kur'an içerik ve tertip açısından halifeler döneminde yazılan Kur'an ile farklı özelliklere sahiptir. Çünkü onun çoğunu tefsir ve teviller oluşturmaktadır. Ehil-i Beyt İmamlarından gelen rivayetlerde de bu noktaya işaret edilmiştir. İmam Bâkır (a.s), "Ali (a.s) dışında hiç kimse Kur'an'ı nazil olduğu şekliyle toplamadı." buyurmuştur.”

Belə cümlələr də vardır. “İmam Sadık (a.s) da şöyle buyurmuştur: "Eğer halk Kur'an'ı nazil olduğu üzere okusaydı, kesinlikle iki kişi arasında ihtilâf söz konusu olmayacaktı."
Yine şöyle buyurmuştur: "Eğer Kur'an nazil olduğu gibi (Hz. Ali'nin tefsir ve tertibi ile) okunsaydı, bizim adımızı Kur'an'da bulacaktınız."
Yine buyurmuştur ki: "Bizim Kaim'imiz –Hz. Mehdi- kıyam ettiğinde Kur'an'ın nazil olduğu gibi okutulması için çadırlar kurduracak. O gün, en zor gündür. Zira Kur'an, bugünkü tertip ve düzenin dışında, bambaşka bir hâlde olacaktır.”

Ardı ilə müəllif deyir:”Bu rivayetlerin çoğu -gerçi sağduyu sahibi olmayanların Kur'an'ın tahrif olduğu görüşünü ileri sürmelerine neden olmuşsa da- gerçekte Hz. Ali (a.s)'ın mushafında yazılmış olan tefsir ve yorumlara işaret etmektedir.”

Bu şərh müəllifin sırf subyektiv şərhi olub,təhrifi aşkar qəbul edənlərin fikrinə ziddir.Hamı başa düşür ki,yazılmış ayə başqadır,onun təvili,təfsiri başqadır.Eləcədə hamı bilir ki,Quran toplanarkən ora ancaq Allahın ayələri yazılmışdı,heç bir şərh,qeyd yazılmamışdı.Rəvayyətlərinizdən qəsd olunan açıq təhrifdir.
Davam edərək müəllif deyir:
“Buna göre, bu rivayetleri reddetmek, senetlerini zayıf saymak, yahut onları Kur'an'ın hıfzı veya anlaşılmasına ilişkin kabul etmek doğru değildir. Zira bütün bunların anlamı çok açıktır.”

 

Cavab: 1. Kim təhrifi AŞKAR QƏBUL EDİB Kİ, hansısa fikir onların həmin əqidəsinə zidd olsun?

2. Nə bilirsən ki, "Hamı başa düşür ki,yazılmış ayə başqadır,onun təvili,təfsiri başqadır." ?

3. Hardan bilirsən ki, "Quran toplanarkən ora ancaq Allahın ayələri yazılmışdı,heç bir şərh,qeyd yazılmamışdı."?

 

Yazırsa ki, "Rəvayyətlərinizdən qəsd olunan açıq təhrifdir." Bu da sənin subyektiv fikrindir. Sənin bizim rəvayətlərdən nəyin qəsd olunduğunu bilməyin üçün çox çatışmayan cəhətlərin var. SƏN HƏLƏ BİZİ OXUMAMISAN ELŞƏN!  :rolleyes: 

 

 

 

 

 

"Hz. Ali (A.S)'ın Mushafının Özellikleri
Bu başlıq altında məs:
k) Ehl-i hak ile ehl-i bâtılın kim oldukları, ayrıca Muhacirlerden ve Ensar’dan bazı kimselerin veya münafıkların işlediği suçlar da bu kitapta yazılmıştır.

Sonra yazır:“Sonuçta rivayetlerden elde edilen, Masum İmamlar tarafından bu mushafın birbirlerine miras bırakıldığı ve şimdi de İmam Mehdi (a.f)'in yanında olduğu ve zuhur ettiği zaman onu halka sunacağı konusudur.”
(Saffarî Kummî, Besair'ud-Derecat, s.193; Kuleynî, el-Kafî, c.2, s.263; Tabersî, el-İhticac, c.1, s.228; Feyz-i Kaşanî, el-Meheccet'ül-Beyza, c.2, s.263; Meclisî, Bihar'ul-Envar, c.92, s.42-43; Hemedanî, Rıza, Misbah'ul-Fakih, s.275; Amulî, Cafer Murtaza, Hakikatun Hamme, s.160)

Sonra yazır :"Peygamber (s.a.a)'in vefatından sonra, Peygamber (s.a.a)'in isteği ve emri üzerine Hz. Ali (a.s) Kur'an'ı Muhacirler ve Ensar topluluğuna getirip sundu. Ebu Bekir bu kitabı açınca kavmin ayıplarını da onda gördü. Ömer kalkıp dedi: “Ey Ali, onu geri götür, bizim ona ihtiyacımız yoktur!” Ali (a.s) da onu alıp gitti. Sonra kari ve Kur'an kâtiplerinden olan Zeyd b. Sabit'i getirdiler. Ömer; “Ali (a.s) Kur'an'ı bize getirdi. Ensar ve Muhacirlerin suç ve ayıpları da o kitapta yazılı idi. Biz ise Kur'an'ı kendi bildiğimiz şekilde toplamak ve böylesi şeyleri ondan atmak istiyoruz.” dedi. Zeyd, bu teklifi kabul etti ve; “Eğer ben sizin istediğiniz gibi Kur'an'ı yazsam, sonra da Ali (a.s) koymuş olduğu Kur'an'ı ortaya koysa acaba bu plânınız suya düşmeyecek mi?” dedi. Ömer; “Çaresi nedir?” deyince Zeyd; “Siz daha iyi bilirsiniz.” diye cevap verdi. Ömer; “Onun elinden rahat olabilmek için onu öldürmekten başka çare yoktur.” dedi. Daha sonra Halid b. Velid'in eliyle o hazreti öldürtme plânları yapıldı. Fakat o, böyle bir şeye cesaret edemedi. Ömer hilâfete geldiğinde Ali (a.s)'dan yazmış olduğu Kur'an'ı -onda değişiklikler yapmak için- istedi. Ali (a.s) buyurdu ki: “Kesinlikle, onu elde etmeniz mümkün değildir. Ben, hüccet size tamamlansın ve mazeret yolu kapansın diye onu Ebu Bekir'in yanına getirdim; kıyamet günü ‘Biz görmedik veya bilmiyorduk’ demeyesiniz diye. Bu Kur'an'a benim temiz halifelerim ve evlâtlarımdan başkası el süremeyeceklerdir.” Ömer; “Acaba belli bir zaman sonra açığa çıkacak mı?” diye sorduğunda, Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Evet, benim Ehl-i Beyt'imden Kaim -Mehdi (a.f)- kıyam ettiği zaman onu açığa çıkaracak, halkı ona uymaya mecbur edecek ve sünnet, bu temel üzerinden icra edilecektir." (Kitab-ı Selim b. Kays, s.110; Tabersî, el-İhticac, s.81; Feyz-i Kaşanî, Tefsir-i Safî, c.1, s.27, 6. Mukaddime; Meclisî, Bihar'ul-Envar, c.92, s.43)


Bir rivayette şöyle nakledilmiştir: "Mushafların çeşitliliği Osman döneminde bir hayli arttığı için Talha, Hz. Ali (a.s)'dan, önceleri halka sunmuş olduğu Kur'an'ı niçin tekrar halka sunmadığını sordu. İmam bu soruyu cevapsız bıraktı. Talha soruyu tekrar edip; "Benim cevabımı vermedin!" diye üsteleyince İmam şöyle buyurdu: "Ey Talha, kasıtlı olarak cevap vermedim. Acaba halkın bu okuduklarının hepsi Kur'an mıdır, yoksa onda Kur'an'dan olmayan bir şey de var mı?" Talha; "Hepsi Kur'an'dandır." dedi. İmam; "Eğer bu kitabı alıp ona amel edecek olursanız, ateşten kurtulmuş ve cennettekilere karışmış olursunuz." buyurdu. Talha; "O hâlde, bu Kur'an bana yeterlidir." dedi. (Kitab-ı Selim b. Kays, s.110; Meclisî, Bihar'ul-Envar, c.92, s.42)Salim b. Seleme diyor: "Bir kişi İmam Sadık (a.s)'ın yanında Kur'an okudu. Ondan birtakım şeyler duydum ki, halkın okuduğu Kur'an'da yoktu. Bunun üzerine İmam şöyle buyurdu: "Böyle okumaktan sakın ve Kaim'in kıyamına dek halkın okuduğu gibi oku. O gün geldiğinde Kur'an gerektiği gibi -Hz. Ali (a.s)'ın mushafında olduğu üzere- okunacak." (Kuleynî, Muhammed b. Yakub, el-Kafî, c.1, s.633)
Sonda yazır: “Şia muhaddislerinden birisi, (Fasl'ul-Hitab) tahrif konusunda bir şüphe icat ederek yukarıda zikredilen hususun Kur'an'ın tahrif edildiği yolunda bir delil sayabileceğini ileri sürüp bu konuyu enine boyuna irdelemiştir.”

Ayetullah Hoî de şöyle yazıyor: "Hz. Ali (a.s)'ın, bugünkü Kur'an'dan farklı bir düzene sahip başka bir mushafının olduğu şüphesizdir. İlim sahiplerince bu konunun kabul edilmiş olması, bu konuda bizleri delil getirmekten gani kılmaktadır. Zira bazı fazlalıkların o mushafta varlığı doğrudur. Yalnız, bunlar kesinlikle Kur'an'ın aslından bir tahrif veya eksiltmeye delâlet etmemektedir. Sözün doğrusu şudur ki, bu zikredilen fazlalıklar, tevil ve tefsir unvanıyla Hak Tealâ’nın kelâmın yorumları veya bazı ayetlerin açıklanması maksadıyla vahyolunmuş sözlerdi... Buna göre, Allah (c.c) tarafından vahiy unvanıyla gelen her şey, Kur'an'dan bir cüz olacak diye bir kural yoktur. Rivayetlerden elde edilen de şudur: Ali (a.s)'ın fazladan yazdıkları, ayetlerin tevil veya tefsirinden ibaretti. Hiçbir rivayet, bu fazlalıkların da ayet olduğuna delâlet etmemektedir. Bazı rivayetlerde münafıkların, Hz. Ali (a.s)'ın mushafında isimleriyle zikredildiği nakledilmiş ise, bundan maksat, bu grubun isimlerinin ayetlerde değil, tefsir bölümünde zikredilmiş olduğudur."

Xoyi bu izahı ilə əslində bu baradə gələn rəvayyətləri təsdiqləməklə bərabər rəvayyətlərin dəlalət etdiyi mənanı təvil etməyə çalışıb.Bu aşkardır.
Şiyə rəvayyətlərində gələn ifadələrdə bir başa ayələrin təhrif olunmasından,onların əslində filan cür nazil olmasından söhbət gedir.Əli (r.a)-in müshəfində olan əlavələr haqqında onların guya təfsir və ya təvil olması sözü Şiyə rəvayyətlərinin əksəriyyətinə görə ziddir.Rəvayyətlərdə birbaşa təhrifdən danışılır.
Ondan başqa əgər Xoyinin dediyinə görə təfsir və ya təvil də Allahdandırsa,onda bu ya Qurana yazılmalı idi,ya da yazılmamalı idi.

 

Cavab: Bu rəvayətlər elə təvil edikdikləri mənalarda qəbul edilir. Necə yəni təvil etməyə çalışıb? Quranda "Allahın əlindən". Sünni alimləri də, şiə alimləri dəd eyirlər ki, ayədən məqsəd həqiqi mənada əl deyil. Məsələn, nəzərdə tutulan qüdrətdir. İndi durub deyəcəksən ki, bu alimlər dəlalət etdiyi mənanı təvil ediblər? Ay qardaş, sünnili-şiəli müsəlmanlar bu və bu kimi ayələri elə təvil edilən məqsədlə nazil olduğuna inanırlar Həqiqət də budur.

Hədislər də belədir. Necə yəni, "dəlalət etdiyi mənanı təvil ediblər"?  Ayə də, rəvayət də necə başa düşülməlidirsə elə də başa düşülür.

 

Odur ki, Sənin təzədən Amerika kəşf eləməyinə ehtiyac yoxdur, indi dünyada çox az adam tapılar ki, Amerikanı eşitməmiş, görməmiş olsun :rolleyes:

O sənə elə gəlir ki, "Əli (r.a)-in müshəfində olan əlavələr haqqında onların guya təfsir və ya təvil olması sözü Şiyə rəvayyətlərinin əksəriyyətinə görə ziddir." Sən məgər bu mövzuda şiə rəvayətlərinin hamısını bilirsən ki, nəyin əksəriyyət, nəyin əqəlliyyət olduğunu biləsən? )

Yoxsa sənin ümumiyyətlə xəbərin yoxdur ki, məsələ əksəriyyət olmaqda yox, mötəbər olmaqdadır?

Bəlkə sənin xəbərin yoxdur ki, məsələ heç mötəbər olmaqda da yox, Quranla ziddiyyət təşkil etməməkdədir? :rolleyes:

Sən heç bilmirsən ki, şiə hədis elminə, üsuluna görə rəvayətlərlə necə rəftar etmək lazımdır, durub burda Xoidə (r.a) səhv axtarırsan?

 

"Əgər Əli (r.a)-in müshəfində olan əlavələr (təfsir) yazılmağı əmr olunmuşdursa və bu təfsirləri Səhabələr Qurana yazmamışdılar isə onda deməli belə çıxır ki,onlar Quranı təhrif ediblər."

 

Bir baaaaalaca səhvin var. Səhabələr yox, konkret olaraq Əbu Bəkr və Ömər başda olmaqla bir neçə nəfər.

İkincisi, onlara heç kim əmr etməmişdi ki, Quranı toplasınlar. Çünki, Quran zatən peyğəmbərin (s) dövründə toplanmışdı.

Üçüncüsü, Bu cür təhrif əslində Quranın ayələrinin əsl mətninin təhrifi deyil, mənasının təhrifidir. Rahat başa düşəsən deyə izah edim.

 

Əsrlər boyu Qurana müxtəlif təfsirlər, şərhlər yazılıb. Düzdürmü? Uzağa getməyək, elə Azərbaycandan götürək. Quranın müxtəlif tərcümələrini əlinə götürsən mötərizələrdə, yəni, şərhlərdə müxtəlif fikirlər görürsən bəzi ayələrdə. Eləcə də təfsirlərdə bir ayənin izahı barədə müxtəlif variant görürsən. Bir sahabə bir cür, bir başqa səhabə bir başqa cür izah edib. düzdürmü? İndi hansı düz deyir? Əgər peyğəmbərin (s) şərhləri yazılan Quranı qəbul etsəydilər bu cür ixtilaflar olmazdı. Bu ixtilaflar varsa, deməli təhrif də var. Aydın olmadısa bir az da izah edə bilərəm.

 

 

"Bu sizin,dolayısı ilə bunu zahirən təhrifi inkar edən Xoyinin gəldiyi qənaətdir.Çünki,əmr olunanı onlar Qurana yazmamışdılar.Dolayısı ilə təhrifə qol qoyublar."

 

Sən "dolayısı ilə" dolama-dolama gəlmə də əzizim. Elə özünü çaşdırarsan. Sən bir əvvəlcə bax gör Xoi (r.a) Quranın peyğəmbərdən (s) sonra Əbu Bəkrin, ÖMərin dövründə kimlərinsə tərəfindən toplandığına inanır? )

"Yox,əgər əlavələr (təfsirlər) Allahdan olub,yazılmamalı idisə,onda bu Səhabələrin də etdiyi bir əməldir.Yəni,onlar ancaq nazil olan ayələri,həm də Rasulullah (s.a.s) bildirdiyi şəkildə yazıblar.Təfsiri isə Rasulullah (s.a.s) verib və Səhabələr bu təfsirləri hədislər şəklində nəql ediblər."
 

Səni çaşdıran ən əsas məsələ budur ki, Buxariyə və onun kimilərə aldanıb elə bilmisən ki, guya Quran peyğəmbərdən (s) sonra yığılıb və bu işi peyğəmbər onlara tapşırıb. Yəni, sən bu nağıla inanırsan? )

 

Belə də ki, təfsiri peyğəmbər (s) veribsə hədislər şəklində niyə nəql ediblər ki? Elə Quranda qeyd edib bir əlamət qoyardılar ki, bu ayənin mətnindən yox, təfsirindəndir də. Məsələn, mötərizə kimi bir şey. Onda həmin təfsirlər də mütəvatir olaraq Quranla birgə gəlib çatardı. Bu qədər təfsir də ortaya çıxmazdı, hər kəs də bilərdi nə ayənin əsl mətnindəndir, nə "mötərizədir". Heç kəs də heç nəyi qarışdırmazdı. Məgər sən mötərizə ilə ayənin mətnini indi qarışdırırsan? Qarışdırmırsan. O vaxt da belə etsəydilər qarışdırılmazdı.  Bəs niyə etməyiblər? peyğəmbər (s) onlara əmr etməyib? guya peyğəmbər (s) onlara Quranı toplamağı əmr edib ki, təfsiri ayələrin arasıan salıb-salmamağı da əmr etsin? )

Sən axı Quranın toplanması barədə inandığın nağılları niyə görə hamıya sırımağa çalışırsan mənim əzizim? )

 

"Təkcə onu demək lazımdır ki,ancaq bismillah sözünün təfsiri üçün ən azından onlarla səhifə təfsirlər yazılıb.Mən hələ ayələrdən danışmıram."

 

Elə təfsir ayənin kənarına yazılsaydı onlarla səhifəyə ehtiyac olmazdı. Sən də nə bismilləhdən, nə də digər ayələrdən danışmazdın )

 

"İndi necə ola bilər ki,vərəq çatışmadığı üçün çoxlu ayələri dərilərə,qayalara və s.yerlərə yazan Səhabələr,elə Əli (r.a) özü bu təfsirləri kitab halında yazmış olsunlar?"

 

Əzizim, kim deyir ki, vərəq çatışmayıb deyə ayələr dərilərə, qayalara və s. yerlərə yazılıb? )) Yəni, sən deyirsən ki, ALlah Quran kimi bir möcüzəni müsəlmanlara nəsib edib amma 400-500 səhifə nəsib etməyib ki, həmin möcüzəni həmin vərəqlərə yazsınlar?  ) Əgər Quran dərilərin, qayaları, və s. şeylərin üzərində yazılmışdısa peyğəmbər (s) necə deyirdi ki, aranızda Allahın kitabını qoyub gedirəm. Məgər dərilər, qayalar və s. şeylər kitabdır?

 

Yəni, sən təsəvvür edirsən ki, peyğəmbər (s) Quranı dağınıq halda qoyub gedib?

Ayıbdır qardaşım, vallahi ayıbdır. Nə görmüsən Buxaridə Muslimdə. Əl çək bu xır-xırda alverdən.  Belə nağılların ucbatından sənin xəbərin var ki, nə qədər qeyri-müsəlman İslama, müsəlmanlara tənə edir? )

 

 

"Üstəlik sizin rəvayyətlərdə sübut olunub ki,bu tərtib işi altı ayda başa çatmışdı.Necə ola bilər ki,böyük həcmdə olan bu iş həm bir kitab halına,həm də qısa zamanda salınsın?"
 

Sən canı, bir göstər görüb bizim hansı rəvayətlərimizdə belə bir şey SÜBUT OLUNUB? )))

Həmçinin,sılkada bu hədisə rast gəldim.Amma,sonuncu sözləri yazılmamışdı.Hədis tam olaraq belədir.
"Səlim ibn Səlmə demişdir: "Bir dəfə bir nəfərin Əbu Abdulla əleyhissəlama Qurandan başqala-rının oxuduğuna bənzəməyən bəzi şeylər oxuduğunu eşitdim. Əbu Abdulla əleyhissəlam dedi: "Müdafiəçimiz zühur edənədək bu qiraətdən imtina edib sən də camaat oxuyan kimi oxu. Qiyamətdən sonra isə Qüdrət və Cəlal sahibi Allahın Kitabı Onun Özünün istədiyi kimi oxunacaq". Sonra o, Əli əleyhissəlamın yazdığı müshəfi çıxardı və dedi: "Əli əleyhissəlam onu yazıb qurtarandan sonra adamlara göstərib demişdir: "Bu, Qüdrət və Cəlal sahibi Allahın Məhəmməd səlləllahü əleyhi və alihiyə nazil etdiyi Kitabıdır. Mən onu iki lövhədən toplamışam". Camaat demişdir: "Budur, bizdə Quranın toplandığı müshəf var, bizim ona ehtiyacımız yoxdur". O demişdir: "Onda siz onu bu gündən sonra heç vaxt görməyəcəksiniz. Mənim borcum onu toplayandan sonra sizə göstərmək idi ki, oxuyasınız"
(əl-Kafi fi əl-üsul”, səh.633, 2-ci cild, Tehran çapı)

 

Burda məna təhrifinə işarə olunub.

Şiə mühəddisi Cəzairi kitabında deyir: "Xəbərlərdə deyilir ki, onlar (yəni imamlar) öz şiələrinə əmr etmişlər ki, mövlamız Sahibəzzaman zühur edənədək bu mövcud olan Quranı namaz qılarkən və başqa hallarda oxusunlar və onun ehkamlarına əməl etsinlər. Bir zaman bu Quran adamların əllərindən çıxıb səma-ya qalxacaq və Əmirəlmömininin tərtib etdiyi Quran üzə çıxacaq. Onda onlar onu oxuyar və onun ehkamlarına əməl edərlər". (Cəzairi. "əl-Ənvar”)
"Bil ki, haqq olan və üzərində heç bir şübhənin olmadığı (haqqa) görə, geyd edilən və başqa mütəvatir xəbərlərə görə, qarşımızda olan bu Qur`ana, peyğəmbərdən (sas) sonra, dəyişiklikdən bir şeylər qarışmış və toplanan kəlimə və ayələrin çoxu oradan düşürülmüşdür (çıxarılmışdır). (Bu doğrudur ki) Qur`an zikr olaraq qorunmuş və uca Allahdan nazil edildiyi kimi, Əlinin (əs) nəzdində cəm edilmiş, qorunmuş və ondan da oğlu Həsənə (əs) çatdırılmışdır. Beləliklə, hər nəsildən ötürülərək, Məhdiyə (əs) qədər gəlib çatmışdır. O (Qur`an), bu gün də, onun (Məhdinin) nəzdindədir". (Haşim əl-Bəhrani "əl-Burhan fi təfsiril-Qur`an" (Səh. 36).

 

1. Əl-Cəzairi əxbari olub.

2. Sözünün ZAHİRİNDƏN BELƏ BAŞA DÜŞÜLÜR Kİ, o siz deyən mənada təhrifə inanıb.

3. Halbuki, əl-Cəzairi özü öz təfsirində açıq-aşkar Quranın təhrif edilmədiyini deyir.

4. Mehdidə (ə) olan Quran Əlinin (ə) təvil və təfsirlə topladığı Qurandır.

"Belə çıxır ki,Əli (r.a)-in müshəfi,yəni əsl Quran Mehdidədir."

 

Əlimizdə olan Quran elə əsl Qurandır. Sadəcə təfsir və təvillərlə olan Quran bəli, Mehdidədir (ə).

"Niyə görə Əli (r.a)-nin müstəqil müshəfi var idisə,onu öz Xilafəti vaxtı aşkara çıxartmadı?"

 

1. Siz elə bilirsiz ki, bir məsum hakimiyyətə gəlməklə onun əmri altındakı insanlar dönüb olurlar əsl iman sahibi, təqva sahibi kimsələr və bütün problemlər öz-özlüyündə həllini tapır? Guya, ƏLi (ə) həmin müshəfi çıxartsaydı bu səfər qəbul ediləcəkdi? Sən dəqiqə bilirsən ki, qəbul ediləcəkdi və Əli (ə) bu mushəfi çıxartmalı idi?

"Niyə görə xırda təfərrüatlarda bəzi Səhabələr öz etirazlarını bildirərkən Əli (r.a) bu boyda təhriflər qarşısında susdu?"

 

Sənə kim deyir ki, ƏLi (ə) bu boyda "təhriflərin qarşısında" susdu? Əli (ə) təhriflərin qarşısında sussaydı bu gün biz də Allahın ayələrini  lazım olduğu kimi, həqiqi mənada yox, siz başa düşdüyünüz kimi başa düşərdik də ) Susmayıb ki, bu gün həqiqətlə batil gün işığı kimi ortadadır.)

"Sizin rəvayyətlərdən və alimlərin sözlərindən biz bunun daha çox ayələrin,hətta surələrin Qurandan çıxarıldığı kimi görürük."

 

Sizin nəyi necə görməyiniz bizim üçün maraqlı deyil. Elə görürsüzsə deməli, görməyinizdə problem var.

 

Qeyd: Gör rənglə yazılanlar qarşı tərəfdən sitatdır. Qara rənglə yazılanlar bəndənizin yazılarıdır.
#103171 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 01:10 в Şiə-sünni dialoqu

Birinci istərdim ki,fərqləri burda siz yazasız.Forumda elmli şiyələrdən biri demişdi ki,Əxbari,Üsuli də hər ikisi əsl şiyədir.İkisi də eyni mənbəyə istinad edir.Sadəcə biraz metod fərqləri var.Mən sualı bir də yazıram.
Əxbari,ya da Üsuli alimlərdən məşhur olanların adlarını yazın.Çətin deyil ki?

 

Çətin deyil. Sən özün də bir az axtarış aparsan bilərsən kimlər əxbari alimləri olublar, kimlər üsulu. Amma, siz vəhhabi əqidədaşlarıvızın, "elm tələbələrinin" dediklərini əsas götürürsüz. Yəni, qarşı tərəf haqqındakı bilgiləri onların düşmənlərindən alırsız, özlərndən yox.

Bu məsələ ona bənəzyir ki, sanki sizin "elm tələbələriviz" sizi kinoteatrın qarşısında toplayıb deyirlər ki, kinoteatrda rafizilərin çəkdiyi kino gedir. Bu kinoda rafizilər İSlamı təhqir edirlər. Sonra başlayırlar kinonu sizə danışmağa. Siz də girib həmin kinoya baxmaqdansa kinoteatrın qabağındakı vəhhabi qardaşıvızın həmin kinonu "başdan ayağa" sizə danışmasını üstün tutursuz :rolleyes:

Halbuki, girib özünüz həmin kinoya baxsanız həm sizin üçün rahat olar, həm də ağıllı iş görmüş olarsız. Çünki, ağıllı insan belə edər. Odur ki, ağıllı insan "rafizilər" haqqındakı məsələni rəqiblərindən yox, elə "rafizilərin" özlərindən öyrənsəniz ağıllı iş görmüş olarsız.

 

2. Qısaca deyim ki, əxbari alimlər dörd mötəbər kitabda varid olan bütün rəvayətləri -belə deyək- səhih hesab edirlər. Bir növ müxaliflərin Buxari və Muslimdə yazılanları səhih hesab etdiyi kimi. Üsuli alimlər isə istənilən kitabdakı istənilən rəvayəti cərh və tədilə tabe tuturlar.
#103170 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 01:02 в Şiə-sünni dialoqu

 

Bu mövzuda yazmaq istəyirsizsə ilk öncə onu əvvəldən oxuyun. Sonra isə gətirdiyiniz skanların dəqiq tərcüməsini gətirin.

mövzuya azacıq göz gəzdirmişəm amma mənim gətirdiyim şəkillər əvvəlcə danışılmayıb. gətirdiyim şəkillərin ilk ikisində əl amili və əl isfahani əli b. ibrahim və kuleynin təhrifə iman etdiyini deyirlər. bunu sadəcə onlar deməyib. məclisi (Miratul uqud 3/30), feydul kaşani (təsfiri əs Safinin müqəddiməsində), Teyib cəzairi (təfsir əl qumminin müqəddiməsində) də deyib. onların şəkillərinidə əlavə edirəm. bu məclisinin miratu uqud fi əxbarir rəsul adlı kitabının linki: http://www.ali12.com...table_hadeeth_s

teyib cəzairinin sözləri:
32542709541452802226.jpeg

deməli sizin alimlərdən əl amili əl kaşani, əl isfahani və teyib cəziri kuleyni və əl qumminin təhrifə inandığını təsdiqləyir. teyib cəziri isə nəinki kuleynin hətta cəzairi, məclisi, bahrani, əl fətuni, əl bərqi, ən nomani, əl Kufi, əl Ayyaşinin də (yəni bütün rafizi alimlərinin) təhrifə inandığını deyir.

 

 

Artıq dəlillərlə sənin yalan danışdığını biiznilləh izah etdik.
#103169 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 01:01 в Şiə-sünni dialoqu

təhrifin olduğunu deyən şiə alimləri olduqca çoxdur. ama təhrifə aid xüsusi kitablar yazanlarda var. Nuri təbərsi əl, rafizilərin şeyx muhəmməd əs Səyyari, Nəcaşinin atası, Muhəmməd b. Xalid əl Bərqi və s. bunlar təhrif haqqında müstəqil kitablar yazan rafizi şeyxlərdiri. təhrifin olduğunu deyənlərə gəldikdə əl ihticac təfsirinin sahibi təbərsi (1/370), əl amili, həbibullah əl həşimi əl xoyi, əli əl həiri, Seyid şubar və daha bir çox rafizi bunu demişdir.

 

"təhrifin olduğunu deyən şiə alimləri olduqca çoxdur."

 

Yenə də yalan deyirsən. Çünki, təhrifin olduğunu deyən şiə alimləri yoxdur. Bəzi əxbari alimlərin sözünün zahirindən belə başa düşülür ki, onlar təhrifin baş verdiyinə etiqad ediblər. Onların sayı da barmaqla sayılacaq qədər çox azdır. Xülasə, FƏRZ EDİLSƏ Kİ bu etiqadda olublar, onların bu məsələni nəzəri öz-özlüyündə şiə məzhəbinin nəzərini təmsil etmir.

 

"ama təhrifə aid xüsusi kitablar yazanlarda var. Nuri təbərsi əl, rafizilərin şeyx muhəmməd əs Səyyari, Nəcaşinin atası, Muhəmməd b. Xalid əl Bərqi və s. bunlar təhrif haqqında müstəqil kitablar yazan rafizi şeyxlərdiri."

 

1. Əvvəla, buyur zəhmət olmasa bir-bir həmin kitabların adını çək.

2. Nuri Təbərsinin (r.a)  tələbəsi Ağa Bozorg Tehrani (r.a) öz ustadından nəql edir ki, ustadı Quranın təhrifinə inanmayıb. Sadəcə fikirləri yalnış başa düşülüb. Zahirən başa düşülən budur ki, əslində alimin məqsədi məsələni müzakirəyə çıxarmaqdır, nəinki təhrifin olduğuna etiqad etmək.

3. Təhrifin olmadığı barədə şiə alimlərinin yazdığı kitablar təhrifin baş verdiyi barədə yazılan kitablardan -ƏGƏR HƏQİQƏTƏN DƏ YAZILIBSA VƏ BU MƏQSƏDLƏ YAZILIBSA bəlkə 10 dəfə, 20 dəfə, bəlkə də daha çox dəfə artıqdır. Elə isə necə iddia etmək olar ki, "rafizilər təhrifə inanırlar"? Xülasə, bu açıq-aşkar iftiradan başqa bir şey deyil

 

"təhrifin olduğunu deyənlərə gəldikdə əl ihticac təfsirinin sahibi təbərsi (1/370), əl amili, həbibullah əl həşimi əl xoyi, əli əl həiri, Seyid şubar və daha bir çox rafizi bunu demişdir."

 

Yenə də yalan deyirsən və artıq bu məsələni izah etdik.
#103168 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 00:50 в Şiə-sünni dialoqu

Sonra yazmısan:

 

"əl əllamə əl məclisi deyir ki, təhrif haqqında xəbərlər mütəvatirdir. əl məclisinin tələbəsi əl cəzairi də ustadının dediyini təkrarlayır. Mazandarani təhrifə dair xəbərlərin mütəvatir olduğunu deyir."

 

Sən sadəcə iddialar ortaya atırsan və əksər hallarda yalan danışırsan. Verdiyin materiallar təəssüf ki, açılmadı. Ya sən , ya da səninlə eyni əqidədə olan qardaşların zəhmət olmasa link yerləşdirər, ərəbcə mətnini və tərcüməsini yerləşdirər sitanın. Biz də baxarıq.

 

FƏRZ EDƏK Kİ, həqiqətən də doğru deyirsən və məhz sən nəzərdə tutduğun mənada təhrifə aid olan rivayətlərin mütəvatir olduğunu bu alimlər deyiblər.

 

1. Bu yalnış fikirdir. Çünki, şiə üləması bu tipdə olan rivayətlərin həddindən artıq çox az olduğunu, onların da qeyri-mötəbər olduqlarını da qeyd ediblər. Odur ki, ƏGƏR ADI ÇƏKİLƏN ALİMLƏRİN BELƏ FİKİRDƏ OLDUQLARI DOĞRU FƏRZ EDİLSƏ BELƏ. açıq-aşkar xətaya yol veriblər. Onların nəzəri şaz nəzərdir. Bu nəzəri ümumilikdə şiə məzhəbinə aid etmək olmaz.

2. BU NƏZƏRDƏ OLDUQLARI FƏRZ EDİLSƏ BELƏ, bu ictihaddır. Xətalı ictihaddır, lakin, küfrə səbəb olmur.
#103167 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 00:45 в Şiə-sünni dialoqu

rafizilərin adını fəxrlə çəkdiyi əş-şərif əl murtəda da həmçinin təhrifə iman etmişdir.
attachicon.gifs_Seyid_l_Murtda.jpg
rafizi alimi əl murtəda əyyaşidən qurandan "imamlar" sözünün çıxarıldığını nəql edir

 

1.Burda da yalan deyirsən. Çünki, Murtəda Əyyaşidən belə bir fikir nəql etmir, Əyyaşinin öz təfsirində nəql etdiyi rəvayəti qeyd edir.

2. Göstərdiyin bu scanda Şərif Murtəda (r.a) təhrifə inandığını qətiyyən demir. Bu da bir başqa yalanındır.

3. Rəvayətdə də "imamlar" sözünün "çıxarıldığı" deyilmir. Bu da sənin bir növbəti yalanındır. Sadəcə, "xeyirli ümmət" sözünü "xeyirli imamlar" kimi təfsir edir. Söhbət də məhz qiraətdən və təfsirdən gedir. Mən hələ həmin rəvayətin səhih olub-olmamasından danışmıram.
#103166 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 12 Февраль 2016 - 22:39 в Şiə-sünni dialoqu

şiələr hər zamankı kimi yenədə söhbəti fırlatmaqla məşğuldurlar. bu yalan nəyə lazımdır ki. əqidənizi daha niyə gizlədirsiniz. Quranın təhrifinə, 3 nəfərdən başqa bütün səhabənin kafir olduğuna və rafizilərdən başqa bütün hər kəsin kafir və nasibi olduğuna iman etmək şiələrin əqidələrinin əsaslarındandır. bir haldaki rafizilərin ən böyük mühəddisi əl Kuleyni və ən böyük müfəssiri əl Kuleynin ustadı əl Qummi təhrifə iman edib və bunu açıq-aşkar deyiblər:

əl Qummi öz təfsirinin müqəddiməsində deyib "Quranda dəyişilmiş və dəyişdirilmiş, dəyişməz və bir-birinə bənzər yerlər... Allahın nazil etdiyinin əksinə olan yerlər, ayələr var"
əl Kuleyni isə öz kitabında belə bir fəsil açıb "Quranı Allahın nazil etdiyi kimi ancaq imamlar toplamışlardır"

ələttə rafizilər yenə bu sözləri fırlatmağa, yozmağa çalışacaqlar. onun üçün biz onlara öz alimlərinin əl Qummi və əl Kuleyni barəsində olan etiraflarını göstəririk.

attachicon.gifKuleyni,.jpeg
scan edilmiş səhifədə əl Amili deyir ki əl Kuleyni və əl qummi təhrifə inanıblar.

attachicon.gifKuleyni,1.jpeg
scan edilmiş səhifədə müasir rafizi alimlərindən Əli İsfahani deyir ki əl kuleyni, əl qummi və əl cəzairi təhrifə iman ediblər

 

1. O sənə elə elə gəlir ki, şiələr "hər zamankı kimi söhbəti fırlatmaqla" məşğuldurlar. Sən deyəsən Əbu Bəkrlə Ömərlə Allahın, rəsulunun (s) və imamların (ə) təriflədiyi şiələri səhv salırsan. İslam tarixində söhbəti ilk fırladanlar Əbu Bəkrlə Ömər olub. Məsələn, xanım Zəhra (s) Əbu Bəkrdən öz haqqını tələb edəndə, Əbu Bəkr söhbəti fırladıb dedi ki, mən peyğəmbərdən eşitmişəm ki, biz peyğəmbərlərdən irs aparılmaz deyib. Halbuki, xanım Zəhra (s) haqlı olduğu barədə Qurandan ayələr də gətirmişdi. Əbu Bəkr söhbəti fırladıb qəbul etməmişdi. Xanım Zəhra (s) şahidlər də gətirmişdi. Əbu BƏkr hərəsi üçün bir bəhanə gətirərək söhbəti fırladıb yenə də qəbul etməmişdi. 

Peyğəmbər (s) son nəfəsində kağız-qələm istəyir ki, onlara vəsiyyət yazsın. Ömər söhbəti fırladıb peyğəmbərin (s) sayıqladığını, belə yazıya ehtiyaclarının olmadığını, aralarında Quranın olduğunu və Allahın kitabının onlara bəs etdiyini deyir.

Sonra Muaviyyə. Dedilər gəl beyət elə, qılıncı qoy Əliyə (ə) qarşı çıxma! Söhbəti fırladıb dedi ki, OSmanın intiqamını tələb edirəm.

Hələ Ömərin oğlu Abdullahı demirəm. Əvvəl Yezidə qarşı çıxdı. Sonra "zamanının imanını tanımadan ölən cahiliyyə dövründəki kimi ölər" məzmunlu hədisi bəhanə gətirərək söhbəti fırladıb gedib Yezidə beyət elədi. Birdi, ikidi beyəm? Saysam sayıb qurtarmaq olmaz. Ta onların dövründən müasir dövrümüzə qədər qabağda gedənlərinizə, rəhbərlərinizə, alimlərinizə baxsan Qarşına ucu-bucağı görünməyən söhbəti fırladanlar ordusu çıxar. Yaxşısı budur sən belə şeylərlə özünü çox yorma :rolleyes:

 

2. Şiələr Quranın təhrifinə inanmırlar. Belə bir inancları olmadığına görə də gizlətmirlər. Əslində belə bir inancları olsaydı belə gizlətməyə ehtiyac olmazdı. Əgər bunun izahını istəsən məmnuniyyətlə izah edərəm. Şiələrdən başqa hamının kafir olduğuna da inanmırlar. Üç nəfərdən başqa bütün səhabələrin kafir olduqlarına da inanmırlar. Bütün bunlar iftiradır. Bütün bunlar köhnə proqramlardı ki, qafanıza yükləyiblər. Hər etmimala qarşı bunu da qafanıza yerləşdiriblər ki, şiələrə inanmayın. Hər nə desələr söhbəti fırladırlar, vəssəlam. Köhnə proqram, köhnə hamam, köhnə tas. Bir az elmlə məşğul olun, kitab oxuyun, dəyişin inkişaf edin.

 

3. Əl-Qumminin təfsirindəki müqəddimə Qummiyə (r.a) nisbət verilir, özünə aid deyil. Bunu müqəddimənin özündə də açıq-aşkar görmək mümkündür.

 

4. Əl-Kuleyninin (r.a) açdığı baba qoyduğu ada gəlincə. Həmin babda yerləşdirdiyi rəvayətlərdən də açıq-aşkar görünür ki, söhbət elə təvilin, təfsirin bir yerə toplanıb, hifz edilməsindən, mühafizə edilməsindən söhbət gedir. Quranın hamısının cəmi deyilərkən nəzərdə tutulan elə budur. Zatən babın adından da bunu açıq-aşkar başa düşmək mümkündür. Amma, əlbəttə ki, başa düşən üçün. Adına fikir ver: "Quranı Allahın nazil etdiyi kimi ancaq imamlar toplamışlardır"

 

Heç olmasa bu babın adını yazanda bir az dayanıb düşünəydin ki, məgər bütün imamlar Quran toplayıblar? :rolleyes:

Bir də axı bircə İmam ƏLi (ə) Quranı toplayıbsa və həmin Quran imamlardadırsa nə ehtiyac var ki, digər imamlar da həmin Quranı toplasınlar? :rolleyes:

 

Söhbət Quranın nazil olduğu kimi, yəni, bütün təvili, təfsiri ilə bir araya toplanmasından, hifz edilməsindən, qorunmasında, yəni, Quranın bütün elmlərini özlərində qorumasından gedir. Bunu başa düşmək əlbəttə ki, hər adamın işi deyil.

 

Gələk göstəridiyin scanlara. Bunu artıq əvvəlki şərhlərimizdə izah etmişik. Bir daha qısaca təkrar edirəm:

 Əvvəla, əl-Amili (r.a) əxbari idi və bu kimi mövzularda sözü öz-özlüyündə huccət deyil.

İkincisi, Amili iddia etmir ki, belədir. Deyir ki, "Kuleynidən zahir olan budur". Yəni, zahirən nəyi başa düşübsə onu deyir, təkidlə iddia etmir. Qummi haqqında da həmçinin.

Üçüncüsü, Amilinin (r.a) özünün bu fikirlərindən qəti olaraq sən dediyin mənada  təhrifi nəzərdə tutduğu başa düşülmür. Ola bilər ki, elə sənə izah etdiyim mənada təhrifdən danışır. Yəni, bir sözün zahirən hansısa formada başa düşülməsi, məsələnin həqiqətən də elə olması demək deyil.

 

Seyyid Əli əl-Fani əl-İSfani (r.a) də "ZAHİRƏN" belə olduğunu deyir və onun da sözün də qəti olaraq sən dediyin mənada təhrifdən söhbət getdiyi başa düşülmür. Bunu yerləşdirdiyin scandan da açıq-aşkar başa düşmək mümkündür.

 

hətta, hər iki alim (r.a) sən nəzərdə tutduğun mənada təhrifdən danışırlarsa da, özləri qeyd edirlər ki, bu məsələ "zahirən" belədir. Yəni, qətiyyətlə təkid etmirlər. Zahirən başa düşdüklərini deyirlər. ƏLBƏTTƏ ƏGƏR SƏN DEDİYİN MƏNADA TƏHRİFDƏN DANIŞDIQLARI FƏRZ EDİLƏRSƏ
#103165 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 12 Февраль 2016 - 22:07 в Şiə-sünni dialoqu

وبالجملة الروايات السابقة كما ترى آحاد محفوفة بالقرائن القطعية نافية للتحريف بالزيادة والتغيير قطعا، دون النقص إلا ظنا ، ودعوى بعضهم التواتر من حيث الجهات الثلاثة لا مستند لها

Beləliklə, Quran mətnindən heç nəyin yox olmadığını deyən məzhəb sadəcə mücərrəd bir məzhəbdir. Mizan, 12/126

Təbatəbai də təhrifə inanandan sonra ta başqalarından nə gözləyəsən. Yerə göyə sığdırmırsəz onu.

 

Deyərdim ki, "səhv edirsən". Amma, sənin işin səhvdən keçib. Sən birbaşa yalan deyirsən, iftira atırsan. Çünki, nə sən dediyin yerdə, nə də bir başqa yerdə Təbatəbai Quranın təhrif olunduğuna inandığını demir. Əksinə, ümumiyyətlə bunu inkar edir. Əgər doğru deyirsənsə buyur ən azından yerləşdirdiyin cümlənin tərcüməsini də yaz :rolleyes:
#103164 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 12 Февраль 2016 - 22:02 в Şiə-sünni dialoqu

وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى، كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها

Qur`anın bəzi hissələrinin düşürülməsi (çıxarılması) və təhrif edilməsi (bizim nəzdimizdə) mənaca mütəvatir yollarımız (rəvayətlərimiz, sənədlərimiz) ilə sabitdir. Necə ki, bu, əvvəldən axıra kimi hədis kitablarını araşdıran bir kəsə aşkar olar. Mazandarani, Şərh Üsul Kafi, 11/88


Bəs deyirdiz Mazandarani təhrifə inanmır? Gül kimi də inanır. ))))

 

 

Siz hələ də başa düşməsiz ki, Qurandan olan vəhy iki cürdür:

1. Ayənin əsas mətnindən olan vəhy

2. Ayənin təfsirindən, şərhindən olan vəhy.

 

Peyğəmbərin (s) ayələr üçün etdiyi şərh də vəhydir. Çünki, peyğəmbər özündən söz deməz, nə deyərsə vəhylə deyər.

 

Həqiqət budur ki, vəhydən qaynaqlanan həmin şərhlər olmasa Quran məna etibariylə naqis və təhrif edilmişdir.

 

Bəlkə başa düşəsən deyə hədisi-qüdsini də misal çəkim. Hədisi-qüdsi Allahın sözüdür. Lakin, Qurana salınmayan sözü. Ayələrin peyğəmbər (s) tərəfindən edilən şərhi də Allahın vəyhidir. Lakin, ayənin əsas mətninə salınmayan vəhy.

 

İndi təsəvvür elə ki, sən Quran oxuyursan amma mötərizələrin içində olan şərhlər Vasim Məmmədəliyevin, Əlixan Musayevin yox birbaşa peyğəmbərin (s) öz şərhidir. O da vəhydir. İstəməzdin ki, həmin mötərəzilərdə peyğəmbərin (s) şərhlərini - yəni, vəhdən qaynaqlanan izahları oxuyasan?

 

Deməli, əslində ayənin əsas mətnindən olmasa da həmin peyğəmbər (s) edən şərhlər də Qurandandır. Ancaq həmin şərh vəhyləri ilə birgə Quranı qəbul etmək zalimlərin nəfslərinə ağır gəldiyinə görə həmin şərhlərsiz - deməli, Allahın vəhyindən azaldaraq, Quranı (şərhlərini atmaqla məna baxımından) təhrif etdilər.

 

Mazandaraninin (r.a) dediyi də zatən budur. Bu məsələyə Şeyx Saduq (r.a) da işarə edib.

 

Bu məsələnin məhz belə olduğuna "gül kimi" inanmaq əslində imandandır. Amma qəlbi imana açıq olan üçün!
#103163 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 12 Февраль 2016 - 20:32 в Şiə-sünni dialoqu

Ər-Rəhman (və) ər-Rəhim Allahın adı ilə.
Elməddin88!
Qur`anın təhrif olunmasını deyən şiə məzhəbinin ən böyük alimləridir. "Məgər, sizin bundan xəbəriniz yoxdur. Əgər, xəbəriniz yoxdursa, onda, mən sizün üçün yazaram. Siz də zəhmət çəkin oxuyun.

 

Sən bir de görək bu ərəbcə mətnləri kimdən kopyalamısan? Hansı kitabdan və ya məqalədən götürmüsən? Kimdir bu məqalənin müəllifi ki, sən ondan kopyalayıb yapışdırırsan? Ərəbcə yerlə.dirdiyin mətnlərdən görünür ki, sən özün birbaşa mənbədən götürməmisən. Kiminsə ərəbcə yazdığı məqalədir, sən də koypalamısan. Ehtimal ki, həmin ərəbcə məqalə elə səninlə eyni əqidədə olan bir vahhabinin yazısıdır. Amma, eybi yoxdur. Canın sağ olsun. Yazdığın qədərinə cavab verərik inşə-Allah.

 

Keçək yazdıqlarına:

 

1. YAzmısan:

قال الفيض الكاشاني في تفسير الصافي : "والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل منه ماهو خلاف ما أنزل الله ، ومنه ما هو مغير محرف ، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام ، في كثير من المواضع ، ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها ، ومنها غير ذلك ، وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله ، وعند رسول صلى الله عليه وآله وسلم". (تفسير الصافي 1/49 منشورات الاعلمي ـ بيروت ، ومنشورات الصدر – طهران) .

1- Əl-Feydul Kəşani (1091-inci ilədə vəfat edib). "Təfsirus-Safi" (1-inci cild, 49-uncu səh.) demişdir: "Yuxarıda istifadə edilən bu xəbərlərdən və əhli beyt (əs) yolu ilə gələn başqa rəvayətlərə görə, bizim nəzdimizdə olan Qur`an Muhəmmədə (sas) nazil olan kimi tamam deyildir. Əksinə, orada, bəziləri Allahın nazil etdiklərinə müxalif olanlar, bəziləri də təhrif edilərək dəyişdirililmişdir. Oradan çox şeylər ixtisar edilmişdir. Bunlardan biri də, bir çox yerdə Əlinin (ra) adı ixtisar edilmişdir. Bunlardan biri də, bir çox yerdə Muhəmmədin (sas) ailəsi kəliməsi oradan çıxardılmışdır. Bunlardan, bir çox yerdə münafiqlərin adı oradan çıxardılmışdır. Bunlardan, həmçinin, başqa məsələlər. Həmçinin, Allahın və peyğəmbərin (sas) nəzdində razı olanlar tərtib ilə deyildir"."

 

Cavab: Burda məsələ sənin iddia etməyə çalışdığın kimi deyil. Sadə şəkildə sənə belə izah edib. Əgər başa aydın olmasa geniş izah edərik inşə-Allah.

 

Məlum məsələdir ki, Quran peyğəmbərə (s) təfsirləri, şərhləri ilə gəlib. Peyğəmbərimiz (s) də həmin təfsirləri və şərhləri ümmətə açıqlayıb. Peyğəmbərimiz (s) də ona vəhy ediləndən başqa bir şey demir. Deməli, təfsir və şərhlər də bir növ Allahın vəyhidir. Əgər həmin təfsir və şərhlərə etina edilməsə, onlar Qurandan çıxarılsa "Quran Muhəmmədə nazil olduğu kimi tamam" olmaz. Peyğəmbərin təfsiri, şərhi çıxarılsa əslində bəzi məsələlər Allahın söylədiklərinə müxalif olar. Necə ki, hal-hazırda belədir. Məsələn, müxaliflər iddia edirlər ki, əhzab surəsindəki "əhli-beyt"ə peyğəmbərin (s) xanımları da daxildir. Halbuki, bu, Allahın nazil etdiyi həmin ayəyə müxalifdir. Çünki, peyğəmbər (s) bu ayəni şərh edərkən beş nəfəri nəzərdə tutub, xanımları yox. Yaxud, dəstəmaz ayəsindəki ayaqları yumaq məsələsinə baxaq. Ayaqları yumaq ALlahın nazil etdiyinə müxalifdir. Çünki, peyğəmbərin (s) bunu "məsh etmək" kimi şərh edib. Peyğəmbərin şərhi elə Allahın nazil etdiyidir. Deməli, əksinə söz demək Allahın nazil etdiyi ilə müxalifət etməkdir. Həmçinin, bu Quranı məna baxımından təhrif etməkdir. İmam Əlinin (ə) və münafiqlərin adları da məhz şərhdən, təfsirdən çıxarılıb. Nə demək istənildiyini başa düşmək üçün əlində olan Quranın tərcüməsini mötərizələrin içərisində olan şərhlərsiz oxu. Onda görəcəksən ki, əksər şeyləri başa düşməyəcəksən və ortaya bir çox fəsadlar çıxacaq. İndi təsəvvür elə ki, qeyri-məsumun verdiyi şərhlər, mötərizələr olmadıqda hal beləykən gör peyğəmbərin (s) özünün verdiyi şərhlər olmasa necə fitnə-fəsadlar yaranar?! Elə yaranıb da. Nəzərdə tutulan da məhz budur.

 

Mən hələ ərəbcə mətnin müəllifinin hərfbə hərf düz yazıb düz sitat gətirdiyini dəqiqləşdirmək lüzumu görmədim. Bu sitatların doğru olduğu fərz edilərsə izahı budur.  Bir də ki, əgər fikir verdinsə sitatda"ayələrin çıxarılmasından",  yaxud dəyişdirilməsindən söhbət getmir. Yəni. "ayə" sözü keçməyib.

 

Sonra yazırsan:

قال محمد بن محمد النعمان المفيد : " ان الاخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد - صلى الله عليه وسلم - باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمين فيه من الحذف والنقصان ".
2- Muhəmməd bin Muhəmməd ən-Nu`man əl-Mufid "Əvəilul-məqalət" kitabında demişdir ("Əvəilul-məqalət" (səh. 91): "Şübhəsiz ki, Muhəmmədin (sas) əhli beytindən olan hidayət imamlarından gələn xəbərlərə görə, Qur`anda ixtilaf vardır və zalimlər onu ixtisar və naqis etmişlər".

 

Cavab:  Qeyd etdiyin bu sitatın da doğru olub-olmadığını dəqiqləşdirmədən deyirəm ki, əgər doğru fərz edilərsə yenə də izahı az öncə dediyimiz kimidir. Söhbət Quranın mənəvi təhrifindən gedir. Halbuki, bunda heç-bir şəkk-şübhə yoxdur.

 

Yazırsan:

قال أبو الحسن العاملي في "تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار" : " اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها ، أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول - صلى الله عليه وسلم - شيء من التغييرات ، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات ".
3- Əbul-Həsən əl-Amili "Mir`ətul-ənvər və mişkətul-əsrar" kitabında (Səh. 36) demişdir: "Bil ki, üzərində heç bir şübhə olmayan, mütəvatir və başqa yollarla gələn xəbərlərə görə haqq budur ki, bizim əlimizdə olan bu Qur`ana peyğəmbərdən (sas) sonra, dəyişikliklərdən bir şey qarışmışdır. Peyğəmbərdən (sas) sonra, Qur`anı cəm edənlər, ordan bir çox sözləri və ayələri oradan çıxarmışlar".

 

Cavab:

1. Adını çəkdiyin mərhum Əbul-Həsən əl-Amili (r.a) əxbari alimi idi. Yəni, şiə alimi olsa da, üsuli deyildi və bu kimi məsələlərdə sözü öz-özlüyündə mötəbər deyildi. Əlbəttə əxbarilər də on iki imami şiə idilər. Lakin, hədis elmindəki müəyyən müddəaları yalnış idi. Bununla bərabər, əxbari olmaq Quranın təhrifinə inanmaq demək deyil.

2. BU alimə də nisbət verdiyin sitatı dəqiqləşdirmədən deyirəm ki, sitatın doğru olduğu fərz edilərsə  sitatda problem yoxdur. Çünki, sünni rivayətlərindən məlum olan budur ki, peyğəmbərdən sonra Əbu Bəkrlə Ömər Quranı cəm etməyə cəhd ediblər. Halbuki, Quran elə peyğəmbərin (s) dövründə cəm edilmişdi. Onlar bu işi görmüşlərsə bu işdən məqsədləri nə idi Allah bilir.

Buxarinin Quranın cəmi barədə yazdığı iki "səhih" rəvayətdən açıq-aşkar məlum olur ki, onların topladıqları Quranda hətta ayə naqisliyi belə var idi. Yəni, əslində Qurandan olan ayə həmin topluda yox idi. Bu OSmanın dövrünə qədər davam etdi. Sonra bu fəsad aradan aparıldı. Buxarinin yazdığı "səhih" rəvayətdə bu məsələni açıq-aşkar görmək mümkündür. Əgər lazım olsa rəvayəti də təqdim etmək mümkündür.

3. Fərz etsək ki, Əbul-Həsən Amili Quranın nəzərdə tutulan mənada təhrifinə inanıb, bu halda bir və ya bir neçə alimin nəzərini bütün şiələrə şamil etmək olmaz. Bir halda ki, həmin alim əxbaridir, bu qətiyyən yolverilməzdir. Əgər adı çəkilən mərhum alim bu fikirdə olmuşsa da bu xətalı ictihad onun kafir olmasına səbəb olmaz. İstəsən bunu da izah edə bilərik

 

 

YAzırsan:

قال العلامه الحجه السيد عدنان البحراني في "مشارق الشموس الدرية" : إذ قال : " وكونه : أي القول بالتحريف " من ضروريات مذهبهم " أي الشيعة ".
4- Əlləmə, huccə Əs-Seyyid Adnan əl-Bəhrani "Məşariquş-şumusud-dürriyyə" kitabında demişdir (Səh. 126, əl-Məktəbətul-adnaniyyə" nəşr evinin nəşrlərindən -əl-Bəhreyn): "Bunun belə olması
– yəni, Qur`anın təhrif olunması – şiələrin məzhəbinin zərurətindəndir".
Hələlik, bu qədər.

 

 

Cavab: Əvvəla, mərhum əl-Bəhrani də əxbari alimlərindəndir. Yuxarıda dediyim fikirlər əl-Bəhrani (r.a) üçün də keçərlidir.

İkincisi, sən - daha doğrusu kimdən ki, bu sitatları koypalamısan çox ciddi təhriflərə yol verib. Əvvəla, altından xətt çəkdiyim hissə əl-Bəhraninin yox, kimdən ki, mətni kopyalamısan onun əlavəsi, şərhidir. FƏRZ EDİLSƏ Kİ, doğrudur, məsələ yuxarıda izah etdiyim kimidir. Yəni, bu halda belə bu fikri ümumilikdə şiələrə nisbət vermək olmaz və bu xətalı ictihadına görə mərhum əl-Bəhrani (r.a) kafir hesab edilməz. Yazdığımız hər sözü, hər cümləni, hər fikri -EHTİYAC OLARSA- ayrı-ayrılıqda təfsilatı ilə izah edə bilərik.
#103162 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 12 Февраль 2016 - 19:36 в Şiə-sünni dialoqu

Qardaşlardan xahiş edirəm Kuleynin(r.a)(yalnız Kuleyni, başqa alim yox) Quranın təhrif olunub-olunmaması barədə fikrini yazasınız.

 

Kuleyni (r.a) qətiyyən təhrifə inanmayıb.
#103161 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 12 Февраль 2016 - 19:34 в Şiə-sünni dialoqu

hansı sünnü alimi təhrifə inanıb?
Amma nəsx ilə təhrifi qatmayın bir birinə

 

1. Sənin təbirincə desək alimlər olsaydı "dərd yarı". Sünni mənbələrində nəql edilən rəvayətlərə görə hətta bəzi səhabələr də təhrifə inanıblar. Məsələn, götürək elə İbn MƏsudu.  Sünni rəvayətlərə görə İbn Məsud Muavvazəteynin Qurandan SURƏ olduğu inancında deyildi. yəni, iki surəni Qurandan surələr bilmirdi.

 

2. Necə yəni "amma nəsx ilə təhrifi qatmayın bir-birinə". İndi guya sən 2elmi cavab" vermisən? "Tivalətin nəsxi"  elə Quranın təhrifidirdəə. Sadəcə, sünni alimləri bu tənədən qaçmaq üçün məsələni Allaha aid ediblər. Özü də heç bir dəlil-sübut olmadan.

 

Gör sən bu məsələlər arasında nə kimi fərq görürsən? 

A) İddia: Qurandan bəzi ayələr və ya sözlər çıxarılıb. Yerinə də təzəsi qoyulmayıb. Bunu qərəzli şəxslər ediblər. BUNUN ADI QURANIN TƏHRİFİDİR. Qərəzli şəxslərin etməyinə dəlil varmı? Yoxdur.

B) İddia: Qurandan bəzi ayələr və ya sözlər çıxarılıb. Yerinə də təzəsi qoyulmayıb. Bunu -nəuzubilləh - ALlah edib. BUNUN ADI TİLAVƏTİN NƏSXİDİR.  Allahın etməyinə dəlil varmı? Yoxdur.

 

Bəs görəsən Allah etməyibsə "tilavəti kim nəsx edib"? Deməli, nəsə çıxardılıb. Sünnilər iddia edirlər ki, Allah eləyib. Lakin, Allahın elədiyinə dəlil yoxdur. Amma, kiminsə etdiyi dəqiqdir. Bəs elə isə kim edib?

Faili-məchul... Çıxış yolunu bunda görüblər ki, bu işi Allahın hesabına yazısnlar. Lakin, Allahın etdiyi barədə dəlil gətirə bilməyiblər. Allah da deməyib ki, mən etmişəm. Kim deyib ki, ALlah edib? Sünni alimləri :rolleyes: Deməli, Allah özü təsdiq eləmir ki, mən eləmişəm. Sünni alimləri deyirlər ki, Allah eləyib. BU ya doğrudur, ya da iftira. Doğru olduğuna qətiyyən heç bir dəlil yoxdur. Bəs görəsən sünni alimləri hardan biliblər ki, bunu ALlah edib? Onlara Allah özümü deyib? 

 

Sözə baxaa. "Amma nəsx ilə təhrifi qatmayın bir birinə". Adi söz deyilee elə bil aforizmdir! :rolleyes:
#103160 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 12 Февраль 2016 - 19:16 в Şiə-sünni dialoqu

Subhani oftop eləmə.Mən dedim axı əgər təkcə təhrifə inanan Kuleyni olsaydı dərd yarı.Ondan başqa Təbərsi və İbrahim Qumidə təhrifə inanıb

 

 

Sən hardan bilirsən ki, Kuleyni (r.a), Təbərsi və İbrahim Qummi (r.a)  təhrifə inanıblar? ONların özlərindən eşitmisən, yoxsa hansısa kitablarında bu barədə açıq-aydın rəyləri var? Yoxsa, hansısa etimad etdiyin bir şəxs onlardan eşitdiyini qeyd edib? Bəlkə hansısa alim bu yöndə qətiyyətlə bir söz deyib?

 

Halbuki, Şeyx Saduq (r.a) açıq -aşkar bildirib ki, "kim bizə (Quranın təhrifi iddiasını) ... nisbət verirsə kəzibdir". Yəni, "yalan deyir".

 

MƏlumdur ki, Kuleyni (r.a) vəfat edərkən Şeyx Saduqun (r.a) təqribən 20 yaşı var idi. ƏLlamə Kuleyninin (r.a) müasiri olub. Əgər KUleyninin (r.a) belə bir inancı olsaydı Saduq (r.a) Kuleynini (r.a) istisna edərdi. Həmçinin Qummi də (r.a) ( bəlkə də sən Əli bin İbrahim Qummini nəzərdə tutumusan amma səhvən İbrahim Qummi yazmısan) Saduqdan (r.a) qabaq yaşayıb. Əgər onun da belə inancı olsaydı Saduq (r.a) onu da istisna edərdi. Məsələn deyərdi ki, "Kuleyni, Qummi və s. bir neçə alim istisna heç birimiz təhrifə inanmamışıq. Onlar istisna olmaq şərtiylə kim bizə belə bir inanc nisbət versə kəzibdir, yalan danışır". Halbuki, Şeyx Saduq (r.a) belə deməmiş, heç kimi istisna etməmişdir. :rolleyes:
#103156 Kitab ve peyğəmbər çatmayan insanlara tehvidde cahillik üzrlüdür?

Отправлено автор: N_ن_N 10 Февраль 2016 - 12:52 в Əqidə və fiqh

he,amma dua məsələsinde yende uzaq bilirsiz

 

Zəhmət  olmasa bir az da aydın yaz. Həqiqətən də nədən danışdığını başa düşmədim.
#103155 Şiələrə suallar (II hissə)

Отправлено автор: N_ن_N 10 Февраль 2016 - 12:50 в Şiə-sünni dialoqu

şiyəlere sualım var, xəndək döyuşu haqqda,deyirsiz ki, imam əli,ve resul .sa.s. dan başqa butun möminler qorxdu çixmaxa abdevednen ,
yani sizin momin saydiqlarinizda var idi,xendek,ezhab döyusunde, salman alfarsi,əmmar ve sair..
yani onlarda qorxdu?

 

Biz "bütün möminlər qorxdu" demirik. Biz səhabələrin arasında hər bir cəhətdən ən üstünü Əlidir (ə) deyirik. Bu bir.

İkincisi budur ki, fikrimcə Əbduvud Qureyşdən özünə bab olan, adlı-sanlı rəqib axtarırdı və onları səsləyirdi. Əbu Bəkr, Ömər, Osman ona bab ola biləcək şəxslərdən idilər. Vallahu əiləm!
#103152 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 17 Январь 2016 - 21:40 в Şiə-sünni dialoqu

İrəvani mən bəyəm xaça söyürəm?
Məndə onu deyirəm ki şiyə alimlərindən bir qismi Qurani Kərimin təhrifinə inanıb!

Qardaş yazıb ki, " bizlərdən azacıq bir dəstə". Sən "şiə alimlərindən bir qismi" məsələsini hardan, necə götürdün və hardan bildin ki, həmin ALİMLƏR MƏHZ KULEYNİ VƏ QUMMİDİR, yaxud aralarında KULEYNİ VƏ QUMMİ DƏ VAR?

Açığı qardaşımız ünvan vermədiyi üçün bu məsələni dəqiqləşdirmək üçün araşdırmaq çox vaxt aparan şeydir. Ünvan yazsa idi daha yaxşı olardı. Məsələni dəqiqləşdirmək daha rahat olardı.
#103151 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 17 Январь 2016 - 21:22 в Şiə-sünni dialoqu

Mənə maraqlı oldu. Xoi deyir ki: bu məzmunda nəql olunmuş və istinad olunası bir neçə mö᾽təbər rəvayətlər də vardır. Bəs sizdə 12 imamdan Quranın təhrifini inkər edən mötəbər rəvayətlər var? Deyilsin ki, insanların əlində olan Quran təhrif olunmayıb. Niyə görə "insanların əlində" deyilsin, ona görə ki bəziləriviz deyib ki həqiqi Quran 12-ci imamdadı. Və "insanların əlində olan Quran" qeyd olunmasa, ehtimal var ki, 12-ci imamda olan Qurandan söhbət getsin.
Belə bir mötəbər şiə hədisi var? Varsa sənədi, və dəqiq mənbəsi ilə bura qeyd edin onu.

 

Va aleykum əs-salam.

 

1. Ayətullah Xoinin (q.s) nəyi nəzərdə tutduğunu başa düşmək üçün kəsib-doprayıb yerləşdirməkdənsə bütöv şəkildə nəzər salmaq lazımdır. Al-Fathın  da bildirdiyi kimi məsələyə bütöv bax. Bir cümlə ilə məsələ haqqında bilgi hasil olmaz. Bir cümlə bir kitabı, bir məqaləni başa düşmək olmaz.

 

2. Sualın zahirən maraqlı görünsə də əslində çox yersiz  sualdı, düşünülmədən tutulmuş "iraddır". Yazmısan  ki, "Və "insanların əlində olan Quran" qeyd olunmasa, ehtimal var ki, 12-ci imamda olan Qurandan söhbət getsin." O sənə elə gəlir ki, guya söhbətin 12-ci imamda (s) olan Qurandan getdiyinə EHTİMAL VAR. Belə bir ehtimal qətiyyən yoxdur.

Ona görə ki, 12-ci imamda olan Quran Əlinin (ə) topladığı Qurandadır. Özündən sonra imamlar vasitəsilə 12-ci imama (ə) çatıb. Yəni, həmin Quran əmin əllərdə olub. Kİm təhrif edəcəkdi həmin Quranı? HAŞA imamlar təhrif edəcəkdilər? :rolleyes:

Şiələr də gözəl bilirdilər ki, imamın (ə) yanında əmanət olaraq olan Quranın təhrif olunmasına zərrə qədər də olsun ehtimal belə yoxdur. Odur ki, hansısa imamın "imamların yanında olan Quran təhrif olunmayıb" deməsinə ehtiyac belə yoxdur. :rolleyes:
#103150 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 17 Январь 2016 - 11:44 в Şiə-sünni dialoqu

Subhani bunları bəyəm sizin alim Feyz Kaşani bilmirdi?
Əgər bilirdisə onda böhtan atıb,əgər bilmirdisə onda vay o məzhəbin aliminə ki cahil ondan çox bilir smile.gif

Dərd bəyəm təkcə Kuleynin dərdidir?? Elə həmin kitabda Quranın təhrifinə inanan daha başqa adamların adıda keçir.

Onun ustadı Əli ibn Ibrahim Qümmi də elə; onun təfsiri belə rəvayətlərlə doludur, o, bu işdə xüsusi səy göstərir. Eləcə də şeyx Əhməd ibn Əbu Talib Təbərsi (Qəbri nurla dolsun!) özünün "əl-İhticac" kitabında onları təqlid etmiş-dir”.

 

 

Əvvəla, sənin sitat gətirdiyin hissəyə aydınlıq gətirək, sonra keçək böhtan məsələsinə.

1. "Qummi də elə" fikrindən başa düşülən budur ki, Kaşaninin (r.a) Qummi (r.a) barədəki nəzəri də Kuleyni (r.a) barədəki nəzəri kimidir. Yəni, rəyi "ZAHİRƏN"-dir, qəti deyil. Kaşaninin (r.a) KUleyni (r.a) barədə dedikləri üçün etdiyimiz izah Qummi (r.a) barədə dedikləri üçün də keçərlidir.

2. Kaşani harda yazıb ki, " O BU İŞDƏ XÜSUSİ SƏY GÖSTƏRİRDİ"? Zəhmət olmasa bunu bizə göstərərsən :rolleyes:

 

İndi isə bu fikrinə nəzər salaq: "Əgər bilirdisə onda böhtan atıb,əgər bilmirdisə onda vay o məzhəbin aliminə ki cahil ondan çox bilir"

 

Vəhhabilər özlərini daha ğıllı hesab edib belə rahat-rahat, iddialı-iddialı danışanda çox qəribə görünürlər.)

 

1. "BÖHTAN ATMAQ" o zaman baş verir ki, bir kəs haqqında ORTADA HEÇ BİR ŞEY YOX İKƏN, SIRF ONA HANSISA BİR ZƏRƏR YETİRMƏK QƏSDİ İLƏ söz deyirsən və əlbəttə bunu edərkən bilirsən ki, ƏSLİNDƏ MƏSƏLƏ SƏN DEYƏN KİMİ DEYİL. Lakin, yenə də belə bir əmələ qol qoyursan. Bu da olur böhtan. Kaşaninin (r.a) Kuleyni (r.a) və Qummi (r.a) haqqında dediklərinin böhtanla yaxından-uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər varsa, buyurun isbat edin. Siz əvvəlcə bir öyrənin görün "BÖHTAN" nə deməkdir. Bəlkə onda bohtan atmaqdan əl çəkərsiz.)

 

2. Təkrar edirəm! al-Fathın dediyi fikrin alimlərə, elm əhlinə istinadı var. Yəni, məsələ- sənin təbirincə desək- "cahilin" alimldən çox bilməsi məsələsi deyil. Yəni, Kaşaninin (r.a) şəxsi ictihadının, rəyinin müqabilində deyilən söz də elə alim nəzəridir.

 

3. "onda vay o məzhəbin aliminə ki cahil ondan çox bilir" fikrinə gəlincə.  Özünüzün səhih qəbul etdiyiniz hədisə əsasən İmam Əli (ə) Əbu Bəkri, Öməri yalançı, vəfasız, xain, günahkar hesab edib. Amma, "alim" adlandırılan cahillər deyirlər ki, belə deyil. Siz çox bilirsiz ya ƏLi (ə)? Əgər belə deyildisə belə çıxır ki, ƏLi (ə) onlara böhtan atıb? :rolleyes: Yaxud, İmam Huseyn (ə) Yezidə beyət etmir, onunla savaşır. Amma, sizin "alim" adlandırdığınız cahillər deyirlər ki, "Yezid şəri xəlifə idi....", "ona beyət şəriətə uyğun beyət idi". Utanmadan peyğəmbərin (s) nəql olunan hədisləri də elə yozurlar ki, guya Yezidə beyət etmək zəruri imiş. Peyğəmbəri (s) siz yaxşı tanıyırsız ya Hüseyn (ə)?

Başqa misallar da gətirmək mümkündür. Fikrimcə ağıllı adamlar üçün bu qədəri kifayətdir.
#103149 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 17 Январь 2016 - 11:18 в Şiə-sünni dialoqu

Bu məsələni bir az da izah edək.

Deməli, Kaşani (r.a) Kuleyni (r.a) haqqında deyir ki, "Siqatul-İslam əl-Kuleynidən zahir olan budur ki, Quranın təhrifinə və onda nöqsanın olduğuna etiqad edirdi." Bununla bərabər Kaşani (r.a) təhrifi və nöqsanı inkar edir. Omar da deyir ki, əl-Kaşani (r.a) özü təhrifi inkar edir, Kuleyninin (r.a) təhrifi inkar etdiyini demir. Əksinə deyir ki, Kuleyni (r.a) təhrifə etiqad edirdi.

 

1. Artıq izah etdik ki, Kaşani (r.a) təkid etmir ki, KUleyni (r.a) bu etiqadda idi. belə olsaydı "Siqatul-İslam əl-KUleyni ..etiqad edirdi" deyərdi, "Siqatul-İslam əl-KUleynidən zahir olan budur ki, ... etiqad edirdi" deməzdi. Bu da o deməkdir ki, Kaşaninin (r.a) nəzəri zənnidir, yəni, öz nəzəri, rəyidir, qəti deyil. Belə ki, Kuleyninin (r.a) həqiqətən də belə bir nəzərinin olması barədə yəqinliyə çatmayıb. Nə özündən birbaşa eşitməyib, nə də kimdənsə Kuleyninin (r.a) belə dediyini nəql etməyib.

2. Məsələ burasındadır ki, Kaşaninin (r.a) Kuleyni haqqında dediyi sözün zahirindən də o başa düşülmür ki, guya O, Kuleyninin (r.a) -OMARIN DEDİYİ MƏNADA - təhrifə inandığını deyib. Ola bilər ki, Kaşani (r.a) KUleyninin (r.a) başqa mənada təhrifə və nöqsana inandığını deyib. Ən doğrusunu Allah bilir.

3. Hər bir halda... Kaşaninin (r.a) Kuleyni (r.a) haqqında OMARIN NƏZƏRDƏ TUTDUĞU FİKRİ  dediyi fərz edilsə belə, bununla Kuleyninin (r.a) həqiqətən də bu etiqadda olduğu nəticəsini çıxarmaq olmaz. Əvvəla ona görə ki, heç Kaşani özü bu barədə qəti söz demir. İKincisi ona görə ki, təkcə bir nəfərin şəxsi fikri, rəyi, ictihadi bütün bir məzhəb üçün dəlil deyil. Bir sıra şiə alimləri , elm əhli  Kaşaninin (r.a) bu rəyinə etiraz etmiş, rəyinin doğru olmadığını tutarlı dəlillərlə isbat etmişlər. Bu rəyin xətalı olduğu barədə dəlillər kifayət qədərdi.

4. ƏN AZINDAN OMAR, eləcə də digər vəhhabilər ARAŞDIRIB ÖYRƏNMƏLİ İDİ Kİ, Kaşaninin (r.a) bu fikrini başqa şiə alimləri qəbul edirlər ya yox? Ümumiyyətlə şiə alimləri arasında Kuleyninin (r.a) belə etiqadda olub-olmadığı barədə fikir ayrılığı var ya yox? Daha sonra bu fikir ayrılığının nədən qaynaqlandığını, hansı tərəfin dəlillərinin daha güclü olduğunu, hansı nəzərin daha məşhur olduğunu öyrənməli idi. Lakin, Omara və vəhhabi qardaşlarına bütün bunlar sərf eləmir. Onlar öyrəşiblər alimlərimiz haqqında hər nə gəldi danışmağa. Məsələ burasındadır ki, bunlar heç özləri də məsələnin əslini bilmirlər. Baş bilənləri, bunların "elmli" qardaşları bu cür yersiz şübhələri "copy-paste" edib atıblar bunların beyinlərinə. Bunlar da başlayıblar həmin proqram əsasında danışmağa.

5. Omar QƏTİYYƏTLƏ iddia edir ki, KUleyni (r.a) təhrifə inanıb. Dəlili nədir? Guya Kaşaninin (r.a) sözü. Halbuki, heç Kaşani özü belə QƏTİYYƏTLƏ fikir bildirməyib. Bundan əlavə Kaşaninin (r.a) sözünün zahirindən Omarın iddia etdiyi məna başa düşülmür. Xülasə, OMARIN iddiası batildir. :rolleyes:

 

Əslində bu məsələni daha geniş izah etmək olar. Lakin, fikrimcə ağıllı adamlar üçün bu qədəri də kifayətdir.

P.S

Kiməsə bu məsələ hansısa qaranlıq bir məqam qalsa buyursun.
#103148 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 17 Январь 2016 - 01:16 в Şiə-sünni dialoqu

Al-Fath bağışla mən bilmirdim ki sən şiyə alimi Feyz Kaşanidən ağıllısan smile.gif
O boyda alim deyir ki Kuleyni Qurani Kərimin təhrifinə inanıb amma sən deyirsən yox!?
Allah sənu güldürsün.Kefimi xeyli açdın.İnnən belə hər kəs Feyz Kaşanidən dəlil gətisə məndə Al-Fath səndən dəlil gətirəcəm.
Al-Fath təqiyyə eləmədən düzünü de Feyz Kaşani səhvdir Kuleyni haqqında söhbətdə ya sən?

 

1. Sənə kim deyir ki, əl-Kaşani (r.a) Kuleyninin (r.a) -NƏZƏRDƏ TUTDUĞUN MƏNADA- təhrifinə inandığını deyir?

Halbuki, təhrifin müxtəlif mənaları var. Həmçinin "Qurandan azaltma", yaxud, "Qurandan azalmanın" müxtəlif mənaları var. Axı, sən hansı dəlilə əsasən deyir ki, əl-Kaşani (r.a) sən nəzərdə tutduğun mənanı deyir? :rolleyes:

2. Alimin sən deyən mənanı nəzərdə tutduğu FƏRZ EDİLSƏ BELƏ bu onun Kuleyni (r.a) haqqında zahirən başa düşdüyüdür, öz rəyidir, öz fikridir. Yəni, bu fikrində təkid eləmir.

3. FƏRZ EDƏK Kİ, əl-Kaşani (r.a) mərhum əl-KUleyninin (r.a) təhrifə inandığını deyib. Məsələ burasındadır ki, bunun əksini deyən alimlər də N qədərdir. Yəni, al-Fathın dediyi sözün alimlərə istinadı var. İndi sən nə bilirsən ki, bizim alimlərimizdən hansı hansından "boyda" böyükdür?

4. Söhbət ağıllı olub olmamağa nə dəxli var? Zəhmət olmasa bunu izah edərsən.

5. Yaxşı bəs sizin alimləriniz -Haşa!- İmam Əlidən (ə) ağıllıdılar ki, İmam Əli (ə) Əbu Bəkrlə Öməri yalançı,vəfasız,xain, günahkar,zalım, facir hesab etdiyi halda onlar bunun tamamilə əksini iddia ediblər? :rolleyes:

Yoxsa, Əbu Bəkrlə Ömər -haşa!- peyğəmbərdən (s) daha ağıllıdılar ki, BUXARİ KİMİ SÜNNİ ALİMLƏRİNİN NƏQL ETDİKLƏRİ RƏVAYƏTLƏRDƏ İDDİA EDİLƏNƏ GÖRƏ- peyğəmbərin (s) etmədiyi bir işi xeyirli hesab etdilər, Quranı "topladılar"?

Özü də "topladıqları" Quran da naqis şəkildə idi. BU naqislik ta Osmanın dövrünə qədər davam etdi. Əksini iddia edirsənsə sən BUxaridən daha ağıllısan ki, əksini iddia edirsən? :rolleyes:  Buxarinin Quranın toplanması barədə nəql etdiyi rəvayətlərdə bunu açıq-aşkar görmək mümkündür.

 

Qalan fikirlərin isə lağ-lağıdır, mənasız söz yığınıdır. Bunun belə olduğunu artıq izah etdim.
#103147 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 17 Январь 2016 - 00:55 в Şiə-sünni dialoqu

Sizin sevdiyiniz alimlərdən olan Kuleyni Qurani Kərimin təhrifinə inanıb.Mənə əxbarilər,mühəddislər haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur.
Şeyx Kuleyni Qurani Kərimin təhrifinə inanıb bunu sizin alim Feyz Kaşani deyib.
Kəşəni deyir:

فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه


Siqatul-İslam Muhamməd bin Yaqub əl-Kuleynidən zahir olan budur ki, o Qurandakı təhrif və nöqsana etiqad edirdi, çünki o bu mənada rəvayətləri "əl-Kafi" kitabında rəvayət etmişdir və rəvayətlərdəki murdarlıqlara etiraz etməmişdir, həm də kitabının əvvəlində qeyd etmişdir ki, kitabında rəvayət etdiklərini səhih saymışdır."

 

1. Bu məsələni al-Fath sənə izah edib və kifayət qədər gözəl izah edib, huccəti tamamlayıb. Sağ olsun.  Əlavə olaraq bunu demək istəyirəm ki, "zahir olan budur ki" sözündən məqsəd qətiyyən deyil. Yəni, "Kuleyni açıq-aşkar, qəti şəkildə təhrifə inanırdı" demir alim. "Zahir olan budur ki" fikrindən məqsəd "zahirən başa düşülən budur" kimi mənalardır. Yəni, "zahirən belə başa düşülür", yaxud, "mən zahirən bunu başa düşürəm". Təbii ki, bu zahirdə başa düşüləndir. Lakin, batində, yəni əslində həqiqət necədir, bu barədə fikir bildirilmir. Xülasə, alim təkid etmir, sadəcə öz rəyini, şəxsi nəzərini, zahirən başa düşdüyünü deyir.

 

2. Ancaq sən bu izahdan sonra yazmısan.

 

Al-Fath mənə nağıl danışma.
1.Məndə Usuli Kafi kitabı tərcümə var amma sən dediyin frazaya orda rast gəlməmişəm.
2.Sən Kaşanin fikrini mənə deyirsən mən isə Kuleynidən danışıram.
Diqqətli ol.

Kəşəni deyir:
Siqatul-İslam Muhamməd bin Yaqub əl-Kuleynidən zahir olan budur ki, o Qurandakı təhrif və nöqsana etiqad edirdi, çünki o bu mənada rəvayətləri "əl-Kafi" kitabında rəvayət etmişdir və rəvayətlərdəki murdarlıqlara etiraz etməmişdir, həm də kitabının əvvəlində qeyd etmişdir ki, kitabında rəvayət etdiklərini səhih saymışdır."

 

 

1. Al-Fath sənə nağıl danışmır, həqiqəti deyir. Amma, sən heç olmasa gedib araşdırmaq əvəzinə deyir "nağıl danışma". Özün də elə iddialı-iddialı yazmısan ki, "nağıl danışma", guya özün həqiqət danışırsan :rolleyes: 

2. Bizim nəyimizə lazımdır səndə nə var, nə yox, nəyi necə əldə etmisən? :rolleyes:  Həqiqət budur ki, əl-Kafi kitabında deyilən məsələ var:

http://shiaonlinelib...١/الصفحة_56#top

 

Bu linkdən axırıncı abzasa diqqət elə!

 

3. Sən KUleynidən danışırsansa bəs niyə Kuleyninin özünün birbaşa təhrif barədə nəzərini yazmırsan Kaşaninin fikrini yazırsan? Qəribə müzakirə aparırsan. Özün Kuleyninin  "əleyhində" Kaşanidən (r.a) "sitat" gətirirsən. Ancaq sənin yalanını ifşa edib elə Kaşaninin (r.a) özündən Kuleyninin (r.a) lehində sitat gətiriləndə deyirsən "Sən Kaşanin fikrini mənə deyirsən mən isə Kuleynidən danışıram". Guya sən özün Kuleyninin (r.a) fikrini demisən? Sən də elə Kaşaninin (r.a) fikrini demisən də ay Allah saxlamış! :rolleyes:

 

4. Bəlkə sən özün bir az diqqətli olasan Omar? Yazmısan:

Kəşəni deyir:
"Siqatul-İslam Muhamməd bin Yaqub əl-Kuleynidən zahir olan budur ki, o Qurandakı təhrif və nöqsana etiqad edirdi, çünki o bu mənada rəvayətləri "əl-Kafi" kitabında rəvayət etmişdir və rəvayətlərdəki murdarlıqlara etiraz etməmişdir, həm də kitabının əvvəlində qeyd etmişdir ki, kitabında rəvayət etdiklərini səhih saymışdır."

 

"Zahir olan budur ki" məsələsini artıq izah etdik. Bundan əlavə, Kuleyninin əl-Kafidə rəvayət etdiyi bütün hədisləri səhih sayması məsələsi yalnışdır. Çünki, əl-Kuleyni (r.a) bütün rəvayət etdiklərini səhih saymamışdır.
#103146 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 17 Январь 2016 - 00:16 в Şiə-sünni dialoqu

 

Omar, bu ne sozlerdi yazirsan? Cezairi, Nuri Tebersi kimi exbarilerden bashqa hansi shie alimi tehrife inanib?

Bilmək istəyirsən hansı alimlər inanıb?
1.Siqqətul islam Kuleyni
2.Əllamə Məclisi (səhv etmirəmsə)
3.Əyyaşi
4.Əli ibni İbrahim Qumi

 

 

Qardaş, Əllamə Məclisinin adını yazıb qarşısında mötərizədə "səhv etmirəmsə" yazırsan. Guya ki, sən dəqiqliyə, təqvaya imkan daxilində riayət etməyə çalışırsan əzizim? :rolleyes:

Kaş ki, elə digər alimlərin də adının qarşısında ən azından "səhv etmirəmsə" yazaydın, biz də sənə səhv etdiyini başa salaydıq.

Səhv edirsən qardaşım, səhv edirsən. Bu şəxsiyyətlərin Quranın təhrifinə inandıqları barədə heç bir açıq-aşkar dəlil yoxdur :rolleyes:

Yox, əgər varsa adlarını yazmaqla kifayətlənmək əvəzinə gərək tutarlı dəlillərini təqdim edəydin. Heyif...

Рейтинг@Mail.ru