Перейти к содержимому


Публикации N_ن_N

78 публикаций создано N_ن_N (учитываются публикации только с 16-Январь 20)#103220 Sual-Cavab

Отправлено автор: N_ن_N 24 Апрель 2016 - 00:16 в Ümumislam mövzular

Mənim əziz qardaşım,

1. Əgər diqqət etsəniz "tədricən qadağan olunmuşdur" demir, "tədricən bəyan olunmuşdur" deyir. Yəni. hökm var, sadəcə həmin hökm tədricən bəyan olunur. Bu iki fikir arasında ciddi fərq var. 

2. Nisa surəsində qadınlar ilə əlaqəli hökmlər açıqlanır. Əgər Quranda hardasa "çəkidə aldatmamaq" əmr olunursa, o demək deyil ki, həmin əmrə qədər icazəli idi, lakin sonra qadağan olundu. 


 

Ən doğrusunu Allah bilir!
#103216 Sual-Cavab

Отправлено автор: N_ن_N 22 Апрель 2016 - 11:21 в Ümumislam mövzular

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

 

Hər vaxtınız xeyir qardaşım. İçki əvvəldən haram idi.
#103230 Sual-Cavab

Отправлено автор: N_ن_N 09 Май 2016 - 17:45 в Ümumislam mövzular

 


qardaşım, niyə allah bu şəxsin günah etməsinə manə olur, lakin bəzi başqa şəxslərin günah etməsinə manə olmur?
təşəkkürlər diqqətinə görə.

 

 

1. O, uşaq deyildi, gənc idi və kafir idi. Öldürülməsi ilə valideyninə qarşı edəcəyi zülmün qarşısı alınıb. 

2. Zatən həmin kafir gənc günahkarlığı ucbatından öldürülür və öldürülərkən də kafir olaraq ölür. Ayədən də açıq -aşkar görünür ki, məqsəd valideyninə qarşı edəcəyi zülmün qarşısını almaqdır. Bu, bir bəla idi ki, valideynlərdən dəf edilmişdi. Əlbəttə Allah bəlaların qarşısını alandır.

3. Allah insanı faili-muxtar qərar verir.  Yəni, insanın günah etməklə etməmək arasındakı seçimi öz əlindədir. 

 

Ən doğrusunu Allah bilir! 

 

Dəyməz qardaşım, buyur.
#103225 Sual-Cavab

Отправлено автор: N_ن_N 09 Май 2016 - 15:22 в Ümumislam mövzular

salam əleykum!
quranda olan bir əhvalat maraqlı gəldi. niyə allah xızır peyğəmbərə uşağın (və ya gəncin) hələm gələcəkdə edə biləcəyi günaha görə öldürmək əmri verdi?

 

 

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

 

"Edə biləcəyi" yox, "edəcəyi dəqiq olan" günaha görə. Məhz buna görə də burda qəribə bir şey yoxdur.  
#103244 Sual-Cavab

Отправлено автор: N_ن_N 01 Июнь 2016 - 12:44 в Ümumislam mövzular

qardaşlar, bir mövzunuda sizlərdən öyrənmək istərdim. hədis elmində جمع قران metodu var. bu metod haqqında ətraflı məlumat verməyinizi sizlərdən istərdim. forumun hədislər bölməsində yeni mövzu açıb orada açıqlasazda olar.
təşəkkürlər.

 

"Cəmul-qərain vəş-şəvahid" üsulundan təkcə hədisdə istifadə edilmir. Daha geniş bir anlayışdır. Hansısa bir  iddianın və ya məzmunun doğruluğunun isbatı üçün kənar dəlillər, ipucları, "şahidlər" bir araya toplanaraq həmin iddianın və ya məzmumun doğru olub-olmadığına qərar verilir. 
#103242 Sual-Cavab

Отправлено автор: N_ن_N 01 Июнь 2016 - 12:40 в Ümumislam mövzular

salam. hər vaxtıvız xeyir.
misal üçün hansısa bir pis varlı insandan pul oğurluq edib və həmin pulu yoxsula vermək bildiyim gədər OLMAZ.

bəs xızırın özgə şəxsin gəmisini deşməsi dərəcədə düzgündür?

*hər iki şəxsin məqsədi yaxşılıq etməkdir.

 

Və əleykum əs-salam.

1. Oğurluq haramdır. Bəli, olmaz.

2. Hər şeyin mülkiyyəti Allaha məxsusdur. Allahın əmri, istəyi və rizası ilə görülən iş çəkdiyiniz misalla müqayisə edilə bilməz.

3. Sizin çəkdiyiniz misalda oğurluq edib pulu yoxsula vermək şəxsi qərardır, "ictihaddır". Həm də iş haram üzərində qurulur. Lakin, haqqında danışdığımız hadisələrdə isə qərarlar isə özbaşına qəbul edilmiş qərarlar deyildi.

 

"Divara gəldikdə isə, o, şəhərdəki iki yetim oğlanın idi. Altında onlara məxsus bir xəzinə vardı. Onların atası əməlisaleh adam olmuşdur. Rəbbin onların həddi-buluğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini (tapıb  çıxartmalarını istədi. Mən bunları öz ixtiyarımla etmirdim. Sənin səbr edə bilmədiyin şeylərin yozumu budur!” (Kəhf surəsi, 82)

 

Doğrusunu Allah bilir! 
#103243 Sual-Cavab

Отправлено автор: N_ن_N 01 Июнь 2016 - 12:41 в Ümumislam mövzular

 
#103155 Şiələrə suallar (II hissə)

Отправлено автор: N_ن_N 10 Февраль 2016 - 12:50 в Şiə-sünni dialoqu

şiyəlere sualım var, xəndək döyuşu haqqda,deyirsiz ki, imam əli,ve resul .sa.s. dan başqa butun möminler qorxdu çixmaxa abdevednen ,
yani sizin momin saydiqlarinizda var idi,xendek,ezhab döyusunde, salman alfarsi,əmmar ve sair..
yani onlarda qorxdu?

 

Biz "bütün möminlər qorxdu" demirik. Biz səhabələrin arasında hər bir cəhətdən ən üstünü Əlidir (ə) deyirik. Bu bir.

İkincisi budur ki, fikrimcə Əbduvud Qureyşdən özünə bab olan, adlı-sanlı rəqib axtarırdı və onları səsləyirdi. Əbu Bəkr, Ömər, Osman ona bab ola biləcək şəxslərdən idilər. Vallahu əiləm!
#103227 Şiələrə suallar (II hissə)

Отправлено автор: N_ن_N 09 Май 2016 - 15:27 в Şiə-sünni dialoqu

abdhalim, sən nəyi öyrənmək istəyirsən? Hədislərin sənədi barədə olan nəzəri, yoxsa məzmunu barədə olan nəzəri? 
#103178 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 13:12 в Şiə-sünni dialoqu

Belə görürəm ki, aləm deyib bir-birinə. Qardaşlar, əzizlər,möhtərəmlər

 

1. Şiələrdən heç kəs Quranın təhrif olunduğunu deməyib. Amma...

 

Amması budur ki, sayısı barmaq hesabı qədər az olan bəzi əxbari alimlərinin sözünün zahirindən başa düşülən budur ki, onlar Quranın təhrif edildiyi fikrini səsləndiriblər. Lakin, qəti deyil! Sadəcə sözlərinin zahirindən başa düşülən budur.

Bunu da izah edim: Təhrifin müxtəlif növləri var. lakin, müxaliflərin əsas iddiası budur ki, guya şiə alimləri ayələrin əsas mətnindən hansısa sözün, cümlənin, yaxud ümumiyyətlə Qurandan hansısa ayənin çıxarıldığını, yaxud əlavə edildiyini iddia ediblər. Halbuki, şiə alimləri belə bir şey deməyib. GƏlin, asan başa düşülsün deyə elə konkret olaraq Kufelinin gətirdiyi cümləyə diqqət edək!

 

Baxın vəhhabi yazır:

" اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات ،

Bil ki, mütavatir xəbərlərə görə haqq budur ki, hansı ki qaçmağa yer yoxdur ki, əlimizdə olan Quranda, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra dəyişiliklər baş vermişdir."

 

Fərqi yoxdur bu cümləni kim deyib. Baxın görün heç burda açıq aşkar "peyğəmbərdən (s) sonra ayələrin əsas mətnindən ( yəni, mötərizənin içində yazıla biləcək şərhlərdən yox) bir söz, bir cümlə çıxardıldı", yaxud, "Quranın əsas mətnində bir ayə çıxarıldı" deyilib ya yox?  Məlumdur ki, belə bir söz deyilmir. Əksinə, "əlimizdə olan Quranda peyğəmbərdən (s) sonra dəyişikliklərdən (müəyyən) şey(lər) baş verdi", yəni, "müəyyən dəyişikliklər baş verdi" deyir.

 

Bu hamımıza məlumdur ki, peyğəmbərdən (s) sonra əlimizdə olan Quranda müəyyən dəyişikliklər baş verdi. Məgər bunu inkar eədn hansısa müsəlman var ki? :rolleyes:

 

Deməli, burda nəzərdə tutulan mənada təhrif iddiasından açıq-aşkar bir şey yoxdur. Odur ki, bəzi alimlərin bəzi sözləri barədə deyilir ki, "sözünün zahirindən başa düşülən budur ki... belə deyib". Amma, burda qəti bir şey yoxdur.

 

 

Xülasə, bəzi əxbari alimlərin sözünün zahirindən belə başa düşülür ki, onlar təhrifə inanıblar. Belə əxbari alimlərindən biri də mərhum əl-Cəzairidir (r.a). Halbuki, Mərhum əl-Cəzairi öz təfsirində açıq-aşkar Quranın təhrif edilmədiyini bildirir.

 

2. Əzizlərim ƏXbari alimlər də on iki imami şiə alimləridir. Allah hamısına rəhmət eləsin. Lakin, xəta xətadır. Bir alim hansısa məsələdə xəta edirsə o tamamilə etibardan düşmür. Əxbari alimlər də istisna deyillər.

 

3. Əxbari alimlərinin hamısının sözünün zahirindən təhrifə inandıqları başa düşülmür.

 

Həə. Gələk əsas mətləbə. FƏRZ EDƏK Kİ, hansısa alim əlimizdə olan Quranın təhrif edildiyini deyir. O zaman, kafir sayılırmı? Əgər şübhə üzərindən bunu deyibsə kafir sayılmır. Niyə?

 

Bunu başa düşmək üçün əvvəlcə küfrün, imanın nə demək olduğuna baxaq.

 

Küfrdən çıxıb İslama girmək üçün nə etmək lazımdır? ŞƏhadəteyni demək. Yəni, "lə ilahə illəllah, Muhəmmədən rasulullah". Buİslamdır. Bəs küfr nədir? Bu şəhadəteynin əksidir. Yəni, kim bunları inkar etsə, yaxud inkar edəcək bir söz desə kafir olar. Məsələn, nəuzubilləh kim desə ki, ALlah, yaxud, peyğəmbər (s) yalan danışır, yalançıdır, o zaman kafir olar.

Halbuki, hansısa alimin müəyyən şübhə üzərindən əldə olan Quranın ondan (əsl mətnindən) bir şey çıxarılmadı səbəbi ilə təhrif edildiyini desə məqsəd Allahı, yaxud, peyğəmbəri (s) yalançılıqda ittiham etmək deyil. Yaxud, onlara tənə etmək yoxdur. Bu sadəcə şübhə üzərindən baş vermiş bir xətadır. ƏLBƏTTƏ BU AÇIQ-AŞKAR XƏTADIR, YALNIŞDIR. LAKİN, küfrə səbəb olmur. Yəni, şəhadəteyni inkar etmir, inkara gətirib çıxaracaq, yaxud, Allah və rəsulunu açıq-aşkar təhqirə gətirib çıxaracaq bir fikir səsləndirmir. İSTƏYƏN OLSA BU MÖVZUNU BİR AZ DA GENİŞ AÇMAQ OLAR.

 

Ona qalsa İbn Məsud iki surənin Qurandan surə olduğuna inanmırdı. İndi duraq deyək ki, İbn Məsud kafir olmuşdu? :rolleyes:

 

Yaxud Aişə Quranın müəyyən hissəsinin keçi tərəfindən yeyildiyini, Qurana salınmadığını deyir. İndi duraq deyək ki, Aişə kafir olmuşdu?
#103179 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 13:20 в Şiə-sünni dialoqu

Mende rafiziler.wordpress.com saytinda bir kopya etmek isterdim
http://rafiziler.wor...e-inanmaktadir/
Sia Quran bolumu

Şii Şeyhi Sayed Tayeeb Musavi al-Jazairi, Qummi’nin yorumlarında söylediklerini yazmıştır:

ولكن الظاهر من كلمات غيرهم من العلماء والمحدثين المتقدمين منهم والمتأخرين القول بالنقيصة كالكليني والبرقى، والعياشي والنعماني، وفرات بن ابراهيم، واحمد بن ابى طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج والمجلسى، والسيد الجزائري، والحر العاملي، والعلامة الفتوني، والسيد البحراني وقد تمسكوا في اثبات مذهبهم بالآيات والروايات التى لا يمكن الاغماض عنها والذي يهون الخطب ان التحريف اللازم على قولهم يسير جدا مخصوص بآيات الولاية.

Bu ifadeler iddialarını destekleyemeyen önceki ve sonraki hadis âlimlerin söylediklerinden çok daha apaçık ortadır FFMesela: El-Kulayni, el-Barqi, al-Ayashi,-i Numani, Furat ibn İbrahim (el-Koofe), “al-Ihtijaj” nin yazarı Seyid Jazairi Ahmed ibn Ebu Talib a-Tabrasi El-Majisi, al-Hurr al-Amili, Allame el-Fattuni, Sayed el-Bahrani. Onlar ayet ve rivayetlere sıkı bir şekilde tutunuyorlar ki onları fikirlerinden caydırmak çokta olası görünmüyor. Bu âlimler tahrifin çok az miktarda olduğunu ve bununda sadece vilayetle ilgili olan ayeterde olduğunu söylüyorlar.

http://al-shia.org/h...ommi-j1/20.html

fn0369.jpg


Allah bu sayiti yaradanlardan razi olsun

 

Ərəbcə yazdığın mətnin özündə də söhbət adı çəkilən şəxslərin bəzi kəlmələrinin ZAHİRİNDƏN gedir. Halbuki, olsa-olsa mətninin özünün ZAHİRİNDƏN elə başa düşülə bilər ki, söhbət müzakirə etdiyimiz mənada təhrifdən gedir. Halbuki, həmin mətnin müəllifinin sözünün zahirindən siz iddia etdiyiniz mənada təhrif başa düşülmür əgər diqqət etsəniz. Çünki, bunu isbat edəcək açıq-aşkar bir söz yoxdur. Siz mənəvi təhrifin nə olduğunu başa düşsəniz biləcəksiz əslində söhbət nədən gedir
#103180 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 13:27 в Şiə-sünni dialoqu

Fikrimcə bu mövzuda açıq qalan heç bir məsələ yoxdur. Allah qardaşlarımızdan razı olsun dəlillərlə sübutlarla hamısını cavablandırıblar. Başa düşən üçün. Əgər nə isə unudulubsa cavablandırılmayıbsa xatırladın inşə-Allah.
#103177 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 12:26 в Şiə-sünni dialoqu

 

Mənanın təhrifi məgər təhrif sayılır? Bu heç Sizlərdə də təhrif sayılmır. Biliyiniz olmayan şeylər haqda da elə danışırsız ki, öz məzhəbinizi də biyabr edirsiz. Var ləfzi təhrif və mənəvi təhrif. Mənəvi təhrif deyil.

men cox gozel bilirem ne danishiram,sen menim dediklerimi tersine yozmaga cehd edirsen. sen sohbetin neden getdiyin ya basha dushmemisen yada ozunu bashadushmemezliye vurursan.hansi kitabda yazilibki, ayelerin yerini deyishdikde mena deyisirse ve ya deyismirse bu tehrif sayilmir?

 

 

 

Təhrif sayılır. Amma, nəzərdə tutulan mənada təhrif sayılmır. Ümumiyyətlə, ayəni yalnış təfsir eləmək özü də təhrif sayılır. Ona görə də kim yalnış təfsir edibsə Quranı təhrif edib. Lakin, bunun mövzu ilə əlaqədar təhriflə nə əlaqəsi var? :rolleyes:
#103176 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 12:23 в Şiə-sünni dialoqu

 

4. Bütünbu dəlillər göstərir ki, Peyğəmbərin zövcələri əhli-beytdən sayılır. Hətta şiəalimlərin-dən bəziləri əl-Əhzab/33-cü ayəyə qarşı bir cavab tapa bilmədiklərindənötrü, iddia etmişdirlər ki, ayənin əhli-beyt ilə əlaqəli hissəsi səhabələr tərəfindənqəsdən əl-Əhzab/33-cü ayənin içərisinədaxil edilmişdir ki, bu ayəni oxuyan hərkəs elə bilsin ki, Peyğəmbərin zövcələri də əhli-beytdəndir. Bunu şiə məzhəbininən asas səkkiz kitabından birinin müəllifi olan Məclisi[1] “Biharul-ənvər”(c.35 səh.234) adlı əsərində demişdir. Bu da Quranın təhrif edildiyinə etiqadetməkdir ki, belə bir etiqadın sahibi İslam dairəsindən kənara çıxmış olur.

Cavab:Açıq aydındır burda söhbət ayələrin tərtib və nizamından gedir. Əhli-sünnə əqidəsidə budur ki, bu Quranın tərtib olması sonradan baş vermişdir. Bunun təhrifləheç bir əlaqəsi yoxdur. Aydındır ki, Quranın təhrifi onun artırılıb,azaldılması mövzusudur. Burada isə təhrifdən söhbət gedə bilməz. Özü də Məclisi(r.ə) bu ifadəni “ola bilsin ki” (ləəllə) ifadəsi ilə işlədirsə burada hansıetiqaddan söhbət gedə bilər.sen ne yazdiginin ferqindesenmi? alimin ayenin yerinin deyisdirildiyi ve bununlada menanin deyishdirildiyi ehtimalini deyib. sen de yazmisan ki bu tehrif edilmish demek deyil. nece tehrif olmur ki eyer bu dogrudursa quranin menasi deyishir.demeli senin aglina gore mena deyishir ,amma shiye alimi deyibse ,onda tehrif sayilmir?... bu senin oz alimini mudafie elemek ucun ciliz bir cehddir,oda kecerli deyil,sonrada yazmisan ki,alimin orada "ola bilsinki" ifadesi isledib...))))) demeli ola bilsinki alimin kafir olub....

 

 

İndi isə keçək sənin yazdıqlarına. Əvvəlcə Malik Eshter qardaşımızın vəhhabidən gətirdiyi sitata baxaq:

"4. Bütünbu dəlillər göstərir ki, Peyğəmbərin zövcələri əhli-beytdən sayılır. Hətta şiəalimlərin-dən bəziləri əl-Əhzab/33-cü ayəyə qarşı bir cavab tapa bilmədiklərindənötrü, iddia etmişdirlər ki, ayənin əhli-beyt ilə əlaqəli hissəsi səhabələr tərəfindənqəsdən əl-Əhzab/33-cü ayənin içərisinədaxil edilmişdir ki, bu ayəni oxuyan hərkəs elə bilsin ki, Peyğəmbərin zövcələri də əhli-beytdəndir. Bunu şiə məzhəbininən asas səkkiz kitabından birinin müəllifi olan Məclisi[1] “Biharul-ənvər”(c.35 səh.234) adlı əsərində demişdir. Bu da Quranın təhrif edildiyinə etiqadetməkdir ki, belə bir etiqadın sahibi İslam dairəsindən kənara çıxmış olur."

 

Əvvəlcə qısaca da olsa bunu cavablayıb keçək sənin məsələnə.

1. Əhzab surəsində əhli-beyt deyilərkən peyğəmbərin (s) xanımları nəzərdə tutulmur. Bunu sübut edəcək heç bir dəlil yoxdur. Bəli, peyğəmbər (s) xanımları da peyğəmbərin (s) əhlidi. Ancaq bu ayədə əhli-beyt deyilərkən onlar nəzərdə tutulmayıb. Onların nəzərdə tutulmadığını isbatlayaq çoxlu dəlillər var. Həm sünni, həm də şiə mənbələrində.

2. Bu sözlərin müəllifi açıq aşkar yalan danışır. Deyir ki, "Hətta şiəalimlərin-dən bəziləri əl-Əhzab/33-cü ayəyə qarşı bir cavab tapa bilmədiklərindənötrü, iddia etmişdirlər ki, ayənin əhli-beyt ilə əlaqəli hissəsi səhabələr tərəfindənqəsdən əl-Əhzab/33-cü ayənin içərisinədaxil edilmişdir ki, bu ayəni oxuyan hərkəs elə bilsin ki, Peyğəmbərin zövcələri də əhli-beytdəndir."

 

Bu müəllif bir cümlə qurub. Bir cümlənin içərisində nə qədər yalan danışıb. Hamısını sadalayaq:

1) Kimdir həmin "BƏZİ ŞİƏ ALİMLƏRİ"? Nə ad çəkib nə bir şey.

2) Sən hardan bilirsən ki, MƏHZ AYƏYƏ QARŞI CAVAB TAPA BİLMƏDİKLƏRİNDƏN belə bir fikir səsləndiriblər? Yəni, alimlərin məqsədini, niyyətini sən hardan bilirsən?

3) Heç bir şiə alimi ayəyə qarşı mübarizə aparmayıb ki, ona qarşı nə isə fikir söyləsinlər. Sən nəyə əsasən deyirsən ki, bəzi şiə alimləri ayəyə qarşı olublar?

4) Heçb bir şiə alimi iddia etməyib ki, ayənin əhli-beyt ilə əlaqəli hissəsi səhabələr tərəfindən qəsdən indiki yerinə salınıb.

5) Heç bir şiə alimi iddia etməyib ki, "bu ayəni oxuyan hərkəs elə bilsin ki, Peyğəmbərin zövcələri də əhli-beytdəndir" deyə kimlərsə bu cümləni qəsdən Əhzab 33-ə daxil edib.

Xülasə bütün bütün bunlar həmin vəhhabinin xəyal ürünüdür. :rolleyes:

 

3. Heç Əllamə Məclisi də bu vəhhabinin dediyi fikirləri səsləndirməyib. Yalan söhbətdir. ƏLlamə Məclisi (r.a) "OLA BİLSİN Kİ" qeydi ilə bildirir ki, ola bilsin elə biliblər bu cümlə burda yerləşdirilməlidir, ona görə yerləşdiriblər. Yaxud, ola bilsin, hansısa dünyəvi məsləhətlərə görə belə bir işə əl qoyublar. Əlbəttə Məclisi demir ki, məsələ məhz belədir. Sadəcə Buxari kimilərin nəql etdikləri rəvayətlərin işığında belə bir fikir səsləndirir. Kim deyir ki, mərhum Məclisi (r.a) əl-Əhzab/33-cü ayəyə qarşı bir cavab tapa bilmədiyindən ötrü nötrü, iddia etmişdir ki, ayənin əhli-beyt ilə əlaqəli hissəsi səhabələr tərəfindənqəsdən əl-Əhzab/33-cü ayənin içərisinədaxil edilmişdir ki, bu ayəni oxuyan hərkəs elə bilsin ki, Peyğəmbərin zövcələri də əhli-beytdəndir." ?

 

Bu açıq-aşkar iftiradır. Zatən göstərilən mənbəyə baxdığınız zaman da görərsiz ki, bütün bunlar vəhhabinin xəyal ürünüdür. :rolleyes:

 

Bu məsələnin bu tərəfi.

 

 

İndi isə keçək sənin rəaksiyana. Yazmısan:

"sen ne yazdiginin ferqindesenmi? alimin ayenin yerinin deyisdirildiyi ve bununlada menanin deyishdirildiyi ehtimalini deyib. sen de yazmisan ki bu tehrif edilmish demek deyil. nece tehrif olmur ki eyer bu dogrudursa quranin menasi deyishir.demeli senin aglina gore mena deyishir ,amma shiye alimi deyibse ,onda tehrif sayilmir?... bu senin oz alimini mudafie elemek ucun ciliz bir cehddir,oda kecerli deyil,sonrada yazmisan ki,alimin orada "ola bilsinki" ifadesi isledib...))))) demeli ola bilsinki alimin kafir olub...."

 

Sən mövzunu qavraya bilmirsən deyəsən. Qardaşın dediyindən məqsəd budur ki, söhbət hansısa sözün, yaxud cümlənin və ya ayənin çıxardılması, yaxud əlavə edilməsi ilə edilən təhrifdən getmir. Qardaş özü də yazıb ki, "Aydındır ki, Quranın təhrifi onun artırılıb,azaldılması mövzusudur".

 

ƏLBƏTTƏ Kİ, ayənin yeri dəyişdirildiyi zaman məna təhrif olunur. Lakin, zatən yeri dəyişdirilməsə belə məna təhrif olunur. Siz iddia edirsiz ki, ayədəki əhli-beyt sözü xanımlara da aiddir. Belə deməklə mənanı təhrif edirsiz. Halbuki, bu söz xanımlara şamil olunmur. Yəni, istər ayənin yeri dəyişdirilmiş olsun, istərsə də yox, "vse ravno" məna təhrifi edirsiz. Kim deyir ki, belə təhriflərə yol verilməyib? Elə müxaliflər belə təhriflərə yol verdikləri üçün bu gün İslam dünyasında məzhəb fitnələri var da. :rolleyes:

 

Lakin, sizin və bizim müzakirə etdiyimiz təhrif Qurana söz, cümlə və ya ayə artırıb-azaltmaqla edilən təhrifdir. Məna təhrifi yox. Onsuz da şərhdə, təfsirdə, yəni mənada ziddiyyətlər var da. Məsələn, sünnilər deyirlər ki, dəstəmaz ayəsində ayaqların yuyulması deyilir, şiələr deyirlər ki, məsh edilməsi deyilir. Bu iki fikir ayrı-ayrı mənalardır. BU fikirləri müdafiə edənlərin hər birinə görə qarşı tərəf məna təhrifinə yol verib. Məgər buna görə bir-birlərini küfrdə ittiham edirlər? :rolleyes: Əlbəttə başqa ayələri də misal göstərmək olar.

 

Yazmısan "alimin orada "ola bilsinki" ifadesi isledib...))))) demeli ola bilsinki alimin kafir olub....".

Heç alim "ola bilsin ki" deməsəydi belə mövzu tərtibin səhabə ictihadı olmasıyla əlaqədardır, nəzərdə tutulan mənada təhriflə yox. Məgər buna görə alim kafir olur? Sən heç özün bilirsən nə danışırsan? Ümumiyyətlə siz bilirsiz ki, küfr nədir, iman nədir, onun sərhədləri nədir? :rolleyes:
#103150 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 17 Январь 2016 - 11:44 в Şiə-sünni dialoqu

Subhani bunları bəyəm sizin alim Feyz Kaşani bilmirdi?
Əgər bilirdisə onda böhtan atıb,əgər bilmirdisə onda vay o məzhəbin aliminə ki cahil ondan çox bilir smile.gif

Dərd bəyəm təkcə Kuleynin dərdidir?? Elə həmin kitabda Quranın təhrifinə inanan daha başqa adamların adıda keçir.

Onun ustadı Əli ibn Ibrahim Qümmi də elə; onun təfsiri belə rəvayətlərlə doludur, o, bu işdə xüsusi səy göstərir. Eləcə də şeyx Əhməd ibn Əbu Talib Təbərsi (Qəbri nurla dolsun!) özünün "əl-İhticac" kitabında onları təqlid etmiş-dir”.

 

 

Əvvəla, sənin sitat gətirdiyin hissəyə aydınlıq gətirək, sonra keçək böhtan məsələsinə.

1. "Qummi də elə" fikrindən başa düşülən budur ki, Kaşaninin (r.a) Qummi (r.a) barədəki nəzəri də Kuleyni (r.a) barədəki nəzəri kimidir. Yəni, rəyi "ZAHİRƏN"-dir, qəti deyil. Kaşaninin (r.a) KUleyni (r.a) barədə dedikləri üçün etdiyimiz izah Qummi (r.a) barədə dedikləri üçün də keçərlidir.

2. Kaşani harda yazıb ki, " O BU İŞDƏ XÜSUSİ SƏY GÖSTƏRİRDİ"? Zəhmət olmasa bunu bizə göstərərsən :rolleyes:

 

İndi isə bu fikrinə nəzər salaq: "Əgər bilirdisə onda böhtan atıb,əgər bilmirdisə onda vay o məzhəbin aliminə ki cahil ondan çox bilir"

 

Vəhhabilər özlərini daha ğıllı hesab edib belə rahat-rahat, iddialı-iddialı danışanda çox qəribə görünürlər.)

 

1. "BÖHTAN ATMAQ" o zaman baş verir ki, bir kəs haqqında ORTADA HEÇ BİR ŞEY YOX İKƏN, SIRF ONA HANSISA BİR ZƏRƏR YETİRMƏK QƏSDİ İLƏ söz deyirsən və əlbəttə bunu edərkən bilirsən ki, ƏSLİNDƏ MƏSƏLƏ SƏN DEYƏN KİMİ DEYİL. Lakin, yenə də belə bir əmələ qol qoyursan. Bu da olur böhtan. Kaşaninin (r.a) Kuleyni (r.a) və Qummi (r.a) haqqında dediklərinin böhtanla yaxından-uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər varsa, buyurun isbat edin. Siz əvvəlcə bir öyrənin görün "BÖHTAN" nə deməkdir. Bəlkə onda bohtan atmaqdan əl çəkərsiz.)

 

2. Təkrar edirəm! al-Fathın dediyi fikrin alimlərə, elm əhlinə istinadı var. Yəni, məsələ- sənin təbirincə desək- "cahilin" alimldən çox bilməsi məsələsi deyil. Yəni, Kaşaninin (r.a) şəxsi ictihadının, rəyinin müqabilində deyilən söz də elə alim nəzəridir.

 

3. "onda vay o məzhəbin aliminə ki cahil ondan çox bilir" fikrinə gəlincə.  Özünüzün səhih qəbul etdiyiniz hədisə əsasən İmam Əli (ə) Əbu Bəkri, Öməri yalançı, vəfasız, xain, günahkar hesab edib. Amma, "alim" adlandırılan cahillər deyirlər ki, belə deyil. Siz çox bilirsiz ya ƏLi (ə)? Əgər belə deyildisə belə çıxır ki, ƏLi (ə) onlara böhtan atıb? :rolleyes: Yaxud, İmam Huseyn (ə) Yezidə beyət etmir, onunla savaşır. Amma, sizin "alim" adlandırdığınız cahillər deyirlər ki, "Yezid şəri xəlifə idi....", "ona beyət şəriətə uyğun beyət idi". Utanmadan peyğəmbərin (s) nəql olunan hədisləri də elə yozurlar ki, guya Yezidə beyət etmək zəruri imiş. Peyğəmbəri (s) siz yaxşı tanıyırsız ya Hüseyn (ə)?

Başqa misallar da gətirmək mümkündür. Fikrimcə ağıllı adamlar üçün bu qədəri kifayətdir.
#103143 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 16 Январь 2016 - 20:12 в Şiə-sünni dialoqu

Omar, gəlib özü cavablandırsa nə Gözəl! Yox özü də olmasa əqidədaşları, əxiləri filan  cavablandıra bilərlər. Zəhmət olmasa! Xahiş edirəm, rica edirəm!
#103142 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 16 Январь 2016 - 20:11 в Şiə-sünni dialoqu

LAP ELƏ FƏRZ EDƏK Kİ, burda unutdurmaqdan məqsəd tilavətin nəsxidir və bu şey MÜMKÜN olmaqdan əlavə, hətta BAŞ VERİB.

Məgər sən isbat edə bilərsənmi ki, məsələn, rəcm ayəsi peyğəmbərə unutdurulub?

 

1. Peyğəmbərin (s) özündən hədis varmı ki, filan ayə mənə unutdurulub?

2. Həmin hədis mütəvatirdirmi? :rolleyes:

 

Tilavətin nəsxinin baş verdiyini qəbul etmək, açıq-aşkar təhrifi qəbul etməkdir. Sadəcə, bu ittihamı özlərindən uzaqlaşdırmaq üçün müxaliflər iddia ediblər ki, filan məsələ təhrif deyil, tilavətin nəsxidir. Yaxud da, iddia ediblər ki, filan məsələ qiraətlərin fərqi ilə əlaqədardır.

 

 

Mİsal olaraq elə rəcm ayəsinə baxaq. Bu məsələ haqqında müxaliflər  o qədər ziddiyyətli məsələlər ortaya atıblar ki, sayı hesabı yoxdur.

 

Omar, indi sənə bu sualları verirəm.

1. Əgər rəcm mətni nəsx edilibsə, yaxud, sənin məntiqinlə desək, unutdurulubsa, hardadır ondan daha yaxşısı, yaxud onun kimisi?

Deyə bilərsən ki, mətn gedib amma, hökmü qalıb. Unutdurulan mətnidir, hökmü yoxdur. Onda səndən soruşuram ki, əgər unutdurulan mətnidirsə, "ondan daha yaxşısı, yaxud onun bənzəri" də olmalıdır. Hardadır, ondan, -yəni, rəcm mətnindən- daha yaxşısı, yaxud onun bənzəri?  Hələ mən ondan danışmıram ki, siz bəzi ayələrin həm mətninin, həm də hökmünün aradan getdiyini iddia edirsiz. "Keçi yedi" nə bilim nə. Hələ ki, bu mövzuya girmirəm.

2. Əgər rəcmin mətni unutdurulubsa, necə olur ki, sünni mənbələrində həmin mətn mövcuddur?

 

 

SƏN BUNLARI MƏNƏ İZAH EDƏ BİLƏRSƏNMİ?

 

Əcəb yaxşı işdir! Mətn yoxdur (rəcm "ayəsi" kimi) amma, hökm var. Necə olub ki, mətn yoxa çıxıb? Allah unutdurubmuş! Dəlil nədir? Heç nə! Filankəsin şərhi, pəsmənkəsin izahı!

Müxaliflərin mənbələrində bir zamanlar mövcud olmuş, lakin, sonradan Quranda mövcud olmayan ayələrdən bəhs edilir. Səbəb nə imiş? Nəsx edilibmiş! Həm mətnlər, həm də hökmlər unutdurulubmuş! Dəlil nədir? Heç nə! yenə də filankəsin şərhi, pəsmənkəsin izahı!

 

Xülasə, ONLARIN MƏNBƏLƏRİNDƏKİ HƏMİN RİVAYƏTLƏRİN DOĞRU OLDUĞU FƏRZ EDİLƏRSƏ, bu açıq-aşkar təhrifdir. Amma, bunu ALlahın etdiyini iddia edirlər. Bəs dəlil nədir ki, bütün bunları edən  Allahdır? Yəni, dəlil nədir ki, bütün bunlar məhz Allahın etdiyi nəsxdir? Qətiyyən heç bir dəlil yoxdur! Yenə də filankəslərin-filankəslərin şərhi!

Elədiyini elə, sonra da yaz Allahın hesabına! İmam Hüseyni (ə) şəhid edib -HAŞA- "Hüseyni (ə) Allah öldürdü!" demək kimi bir şeydir bu. Əgər elə deyilsə, o sözlə, bu iddialarınızın arasında nə fərq var? BUNU MƏNƏ İZAH EDƏ BİLƏRSƏNMİ? :rolleyes:
#103141 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 16 Январь 2016 - 19:36 в Şiə-sünni dialoqu

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dedik ki, "bu vəhhabilərin nə qədər cahil olduqları tutduqları iradlardan, atdıqları iftiralardan məlumdur. Əlhəmdu lilləh qardaşlarımız bu mövzuya kifayət qədər tutarlı cavablar veriblər. Allahın izni ilə başa düşülməyən, yaxud çətin başa düşülən mövzular da izah ediləcək. "

 

Təəssüflər olsun ki, bu cür mühim mövzu, bəlkə özüm də daxili olmaq şərtiylə forum iştirakçılarının özlərindən asılı olmayan səbəblərdən dolayı dağınıq vəziyyətdədir. Çünki, bu mövzu ayrı-ayrı başlıqlar altında, ayrı-ayrı fəsillər, bölümlər şəklində yığılsaydı əla olardı. Amma, təəssüflər olsun ki, forumda bu hal demək olar ki, mümkünsüzdür. Çünki, mövzular müzakirəyə çıxarılır, müzakirəyə qoşulanlar çoxalır, bu yolla fikirlər çoxalır. Bunun nəticəsi olaraq da bəzi fikirlər -iradlar və cavabları təkrarlanır, bəzən də mövzudan kənara çıxmalar olur. Hər nə isə.

 

Fikrimcə bəzi məsələlər açıq qalıb və inşaAllah bu məsələləri cavablandırmağa çalışacağıq. Müxaliflərdən kimlər hansı iradlar tutublar sitat gətirib cavablandırmağa çalışacağıq. Özləri gələrlər müzakirəyə qoşularlar, qoşularlar. Yox özləri də olmasa başqa qoşulanlar məsələyə öz münasiblətlərini bildirər, veriləcək suallara cavab verərlər. Onsuz da vəhhabilərə şiələr əleyhində öyrədilən viruslu proqramlar-belə demək mümkünsə- eynidir. Yəni, eyni-eyni "iradları" tutub, eyni şeyləri bildilər-bilmədilər yazıb tökürlər.

Əleyhimizdə danışan vəhhabilər fərqli-fərqli şəxslər olsalar da, danışdıqları həzəyanlar eynidir, eyni mərkəzlərdən qaynaqlanır.

 Keçək mətələbə. Elə lap birinci səhifədən başlayaq.

 

Birinci səhifədə al-Fathla Omarın arasında nəsx barədə gedən müzakirədən zahirən belə başa düşülür ki, Omar Bəqərə surəsinin 106-cı ayəsini tilavətin nəsxinə dəlil olduğu fikrini müdafiə edir. Ayədə deyilir:
Bəqərə 106 - Biz hər hansı bir ayəni (ayənin hökmünü) ləğv edir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. Allahın hər şeyə qadir olmasını bilmirsənmi?!

İndi bu Omar qardaşımız dirənib ki, mənə izah edin görüm "unutdururuqsa" deməkdir?

 

Omar "tilavətin nəsxi" barədə belə yazır : "Niyədə mümkün olmasın?Kim dedi ki bu mümkün olan bir şey deyil?"

 

Yeri gəlmişkən bilməyənlər üçün izah edim ki, "tilavətin nəsxi" deyilərkən nəzərdə tutulan budur ki, ayənin mətni aradan gedib, amma hökmü qalıb. Üstəlik, aradan gedən bu mətnin yerinə də başqa heç bir mətn (ayə) gəlməyib.

 

Daha sonra Omar yazır: "Gördüyün kimi ayədə (Bəqərə/106-nı nəzərdə tutur) unutmaqdan söhbət gedir.Unudulan şey necə Quranda ola bilər bunu mənə izah edə bilərsən?"


 

Bütün bunlardan da zahirən başa düşülən budur ki, Omar ayədəki "unutdurmaq" sözünü tilavətin nəsxinin baş verdiyinə dəlil kimi istifadə edir.

 

İndi isə bu məsələyə aydınlıq gətirək:

 

1. Omar qardaşımız dirənib ki, "mənə bu sözdən nəyin qəsd edildiyini deyin!". Qardaşım, bu müzakirədə "unutdururuqsa" sözündən nəyin nəzərdə tutulduğu yox, nəyin nəzərdə tutulmadığı mühimdir. Nəyin nəzərdə tutulduğuna gəlincə şiələrdən cavab istəyirsən? Buyur şiə müfəssiri ƏLlamə ət-Tabətabəinin (r.a) təfsirini oxu: http://www.islamkutu...ERİN AÇIKLAMASI

 

2. Biz bunu müzakirə edirik ki, həmin ayədə tilavətin nəxsi nəzərdə tutulub ya yox, düzdürmü? Ona görə də müzakirəni belə davam etdirmək lazımdır ki, görəsən "unutdururuqsa" sözündən tilavətin nəsxinin baş verdiyi təsdiqlənir ya yox. Bax, mühim olan budur. Mən də sənə deyirəm ki, bu ayədə tilavətin nəsxinin Quranda baş verdiyini təsdiq edəcək heç bir şey qətiyyən yoxdur.

 

FƏRZ EDƏK Kİ, bu kəlmədən tilavətin nəsxinin MÜMKÜN OLMASI başa düşülür. Lakin, bir şeyin MÜMKÜN OLMASI həmin şeyin MÜTLƏQ BAŞ VERMƏSİ deməkdirmi? 

 

Allah ayədə açıq-aşkar bildiribmi ki, UNUTDURURUQ, TİLAVƏT GEDİR, HÖKM QALIR, YERİNƏ DƏ HEÇ BİR AYƏ GƏTİRMİRİK?

Məgər sən ayəyə bütöv şəkildə diqqət etməmisənmi? "Biz hər hansı bir ayəni (ayənin hökmünü) ləğv edir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. Allahın hər şeyə qadir olmasını bilmirsənmi?!

 

Sual vermisən ki, "Unudulan şey necə Quranda ola bilər bunu mənə izah edə bilərsən?"

 

 

Yaxşı, bəs əgər "unutdurmaqdan" məqsəd sən deyəndirsə, o zaman "ONDAN DAHA YAXŞISINI, YAXUD ONUN BƏNZƏRİNİ" buyur Quranda göstər. :rolleyes:
 Bir "unutdurulan" ayəni misal çək, sonra "ondan daha yaxşısını, yaxud bənzərini" buyur Quranda mənə göstər zəhmət olmasa! :rolleyes:

 

3. Əgər bir şey ki, sən nəzərdə tutduğun mənada unutdurulubsa, göstərəcəyin şeyin "ondan daha yaxşısı, yaxud onun bənzəri" olub-olmadığını necə biləcəksən? BUNU MƏNƏ İZAH EDƏ BİLƏRSƏN? :rolleyes:

 

Mİsalnan izah edim ki, sənin üçün daha rahat olsun! Fərz edək ki, sənin bir kitabın var. Lakin, sonradan o kitab aradan gedir və o kitabın nə zamansa mövcud olması sənə unutdurulur. Daha sonra sənin əlinə başqa bir kitab keçir və sən deyirsən ki, "bu kitab ONDAN (unutduğun kitabdan) DAHA YAXŞIDIR, YAXUD ONUN BƏNZƏRİDİR". Qardaş, sən unutmusan elə bir kitabın mövcudluğunu. O kitab sənin yadındadırmı ki, biləsən indiki kitab ondan daha yaxşıdır, yaxud onun bənzəridir ya yox? Bu zahiri müşkili necə həll etmək mümkündür, necə doğru izah etmək mümkündür? BƏLKƏ BUNU MƏNƏ İZAH EDƏ BİLƏRSƏN? :rolleyes:
#103151 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 17 Январь 2016 - 21:22 в Şiə-sünni dialoqu

Mənə maraqlı oldu. Xoi deyir ki: bu məzmunda nəql olunmuş və istinad olunası bir neçə mö᾽təbər rəvayətlər də vardır. Bəs sizdə 12 imamdan Quranın təhrifini inkər edən mötəbər rəvayətlər var? Deyilsin ki, insanların əlində olan Quran təhrif olunmayıb. Niyə görə "insanların əlində" deyilsin, ona görə ki bəziləriviz deyib ki həqiqi Quran 12-ci imamdadı. Və "insanların əlində olan Quran" qeyd olunmasa, ehtimal var ki, 12-ci imamda olan Qurandan söhbət getsin.
Belə bir mötəbər şiə hədisi var? Varsa sənədi, və dəqiq mənbəsi ilə bura qeyd edin onu.

 

Va aleykum əs-salam.

 

1. Ayətullah Xoinin (q.s) nəyi nəzərdə tutduğunu başa düşmək üçün kəsib-doprayıb yerləşdirməkdənsə bütöv şəkildə nəzər salmaq lazımdır. Al-Fathın  da bildirdiyi kimi məsələyə bütöv bax. Bir cümlə ilə məsələ haqqında bilgi hasil olmaz. Bir cümlə bir kitabı, bir məqaləni başa düşmək olmaz.

 

2. Sualın zahirən maraqlı görünsə də əslində çox yersiz  sualdı, düşünülmədən tutulmuş "iraddır". Yazmısan  ki, "Və "insanların əlində olan Quran" qeyd olunmasa, ehtimal var ki, 12-ci imamda olan Qurandan söhbət getsin." O sənə elə gəlir ki, guya söhbətin 12-ci imamda (s) olan Qurandan getdiyinə EHTİMAL VAR. Belə bir ehtimal qətiyyən yoxdur.

Ona görə ki, 12-ci imamda olan Quran Əlinin (ə) topladığı Qurandadır. Özündən sonra imamlar vasitəsilə 12-ci imama (ə) çatıb. Yəni, həmin Quran əmin əllərdə olub. Kİm təhrif edəcəkdi həmin Quranı? HAŞA imamlar təhrif edəcəkdilər? :rolleyes:

Şiələr də gözəl bilirdilər ki, imamın (ə) yanında əmanət olaraq olan Quranın təhrif olunmasına zərrə qədər də olsun ehtimal belə yoxdur. Odur ki, hansısa imamın "imamların yanında olan Quran təhrif olunmayıb" deməsinə ehtiyac belə yoxdur. :rolleyes:
#103152 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 17 Январь 2016 - 21:40 в Şiə-sünni dialoqu

İrəvani mən bəyəm xaça söyürəm?
Məndə onu deyirəm ki şiyə alimlərindən bir qismi Qurani Kərimin təhrifinə inanıb!

Qardaş yazıb ki, " bizlərdən azacıq bir dəstə". Sən "şiə alimlərindən bir qismi" məsələsini hardan, necə götürdün və hardan bildin ki, həmin ALİMLƏR MƏHZ KULEYNİ VƏ QUMMİDİR, yaxud aralarında KULEYNİ VƏ QUMMİ DƏ VAR?

Açığı qardaşımız ünvan vermədiyi üçün bu məsələni dəqiqləşdirmək üçün araşdırmaq çox vaxt aparan şeydir. Ünvan yazsa idi daha yaxşı olardı. Məsələni dəqiqləşdirmək daha rahat olardı.
#103169 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 01:01 в Şiə-sünni dialoqu

təhrifin olduğunu deyən şiə alimləri olduqca çoxdur. ama təhrifə aid xüsusi kitablar yazanlarda var. Nuri təbərsi əl, rafizilərin şeyx muhəmməd əs Səyyari, Nəcaşinin atası, Muhəmməd b. Xalid əl Bərqi və s. bunlar təhrif haqqında müstəqil kitablar yazan rafizi şeyxlərdiri. təhrifin olduğunu deyənlərə gəldikdə əl ihticac təfsirinin sahibi təbərsi (1/370), əl amili, həbibullah əl həşimi əl xoyi, əli əl həiri, Seyid şubar və daha bir çox rafizi bunu demişdir.

 

"təhrifin olduğunu deyən şiə alimləri olduqca çoxdur."

 

Yenə də yalan deyirsən. Çünki, təhrifin olduğunu deyən şiə alimləri yoxdur. Bəzi əxbari alimlərin sözünün zahirindən belə başa düşülür ki, onlar təhrifin baş verdiyinə etiqad ediblər. Onların sayı da barmaqla sayılacaq qədər çox azdır. Xülasə, FƏRZ EDİLSƏ Kİ bu etiqadda olublar, onların bu məsələni nəzəri öz-özlüyündə şiə məzhəbinin nəzərini təmsil etmir.

 

"ama təhrifə aid xüsusi kitablar yazanlarda var. Nuri təbərsi əl, rafizilərin şeyx muhəmməd əs Səyyari, Nəcaşinin atası, Muhəmməd b. Xalid əl Bərqi və s. bunlar təhrif haqqında müstəqil kitablar yazan rafizi şeyxlərdiri."

 

1. Əvvəla, buyur zəhmət olmasa bir-bir həmin kitabların adını çək.

2. Nuri Təbərsinin (r.a)  tələbəsi Ağa Bozorg Tehrani (r.a) öz ustadından nəql edir ki, ustadı Quranın təhrifinə inanmayıb. Sadəcə fikirləri yalnış başa düşülüb. Zahirən başa düşülən budur ki, əslində alimin məqsədi məsələni müzakirəyə çıxarmaqdır, nəinki təhrifin olduğuna etiqad etmək.

3. Təhrifin olmadığı barədə şiə alimlərinin yazdığı kitablar təhrifin baş verdiyi barədə yazılan kitablardan -ƏGƏR HƏQİQƏTƏN DƏ YAZILIBSA VƏ BU MƏQSƏDLƏ YAZILIBSA bəlkə 10 dəfə, 20 dəfə, bəlkə də daha çox dəfə artıqdır. Elə isə necə iddia etmək olar ki, "rafizilər təhrifə inanırlar"? Xülasə, bu açıq-aşkar iftiradan başqa bir şey deyil

 

"təhrifin olduğunu deyənlərə gəldikdə əl ihticac təfsirinin sahibi təbərsi (1/370), əl amili, həbibullah əl həşimi əl xoyi, əli əl həiri, Seyid şubar və daha bir çox rafizi bunu demişdir."

 

Yenə də yalan deyirsən və artıq bu məsələni izah etdik.
#103168 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 00:50 в Şiə-sünni dialoqu

Sonra yazmısan:

 

"əl əllamə əl məclisi deyir ki, təhrif haqqında xəbərlər mütəvatirdir. əl məclisinin tələbəsi əl cəzairi də ustadının dediyini təkrarlayır. Mazandarani təhrifə dair xəbərlərin mütəvatir olduğunu deyir."

 

Sən sadəcə iddialar ortaya atırsan və əksər hallarda yalan danışırsan. Verdiyin materiallar təəssüf ki, açılmadı. Ya sən , ya da səninlə eyni əqidədə olan qardaşların zəhmət olmasa link yerləşdirər, ərəbcə mətnini və tərcüməsini yerləşdirər sitanın. Biz də baxarıq.

 

FƏRZ EDƏK Kİ, həqiqətən də doğru deyirsən və məhz sən nəzərdə tutduğun mənada təhrifə aid olan rivayətlərin mütəvatir olduğunu bu alimlər deyiblər.

 

1. Bu yalnış fikirdir. Çünki, şiə üləması bu tipdə olan rivayətlərin həddindən artıq çox az olduğunu, onların da qeyri-mötəbər olduqlarını da qeyd ediblər. Odur ki, ƏGƏR ADI ÇƏKİLƏN ALİMLƏRİN BELƏ FİKİRDƏ OLDUQLARI DOĞRU FƏRZ EDİLSƏ BELƏ. açıq-aşkar xətaya yol veriblər. Onların nəzəri şaz nəzərdir. Bu nəzəri ümumilikdə şiə məzhəbinə aid etmək olmaz.

2. BU NƏZƏRDƏ OLDUQLARI FƏRZ EDİLSƏ BELƏ, bu ictihaddır. Xətalı ictihaddır, lakin, küfrə səbəb olmur.
#103167 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 13 Февраль 2016 - 00:45 в Şiə-sünni dialoqu

rafizilərin adını fəxrlə çəkdiyi əş-şərif əl murtəda da həmçinin təhrifə iman etmişdir.
attachicon.gifs_Seyid_l_Murtda.jpg
rafizi alimi əl murtəda əyyaşidən qurandan "imamlar" sözünün çıxarıldığını nəql edir

 

1.Burda da yalan deyirsən. Çünki, Murtəda Əyyaşidən belə bir fikir nəql etmir, Əyyaşinin öz təfsirində nəql etdiyi rəvayəti qeyd edir.

2. Göstərdiyin bu scanda Şərif Murtəda (r.a) təhrifə inandığını qətiyyən demir. Bu da bir başqa yalanındır.

3. Rəvayətdə də "imamlar" sözünün "çıxarıldığı" deyilmir. Bu da sənin bir növbəti yalanındır. Sadəcə, "xeyirli ümmət" sözünü "xeyirli imamlar" kimi təfsir edir. Söhbət də məhz qiraətdən və təfsirdən gedir. Mən hələ həmin rəvayətin səhih olub-olmamasından danışmıram.
#103166 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 12 Февраль 2016 - 22:39 в Şiə-sünni dialoqu

şiələr hər zamankı kimi yenədə söhbəti fırlatmaqla məşğuldurlar. bu yalan nəyə lazımdır ki. əqidənizi daha niyə gizlədirsiniz. Quranın təhrifinə, 3 nəfərdən başqa bütün səhabənin kafir olduğuna və rafizilərdən başqa bütün hər kəsin kafir və nasibi olduğuna iman etmək şiələrin əqidələrinin əsaslarındandır. bir haldaki rafizilərin ən böyük mühəddisi əl Kuleyni və ən böyük müfəssiri əl Kuleynin ustadı əl Qummi təhrifə iman edib və bunu açıq-aşkar deyiblər:

əl Qummi öz təfsirinin müqəddiməsində deyib "Quranda dəyişilmiş və dəyişdirilmiş, dəyişməz və bir-birinə bənzər yerlər... Allahın nazil etdiyinin əksinə olan yerlər, ayələr var"
əl Kuleyni isə öz kitabında belə bir fəsil açıb "Quranı Allahın nazil etdiyi kimi ancaq imamlar toplamışlardır"

ələttə rafizilər yenə bu sözləri fırlatmağa, yozmağa çalışacaqlar. onun üçün biz onlara öz alimlərinin əl Qummi və əl Kuleyni barəsində olan etiraflarını göstəririk.

attachicon.gifKuleyni,.jpeg
scan edilmiş səhifədə əl Amili deyir ki əl Kuleyni və əl qummi təhrifə inanıblar.

attachicon.gifKuleyni,1.jpeg
scan edilmiş səhifədə müasir rafizi alimlərindən Əli İsfahani deyir ki əl kuleyni, əl qummi və əl cəzairi təhrifə iman ediblər

 

1. O sənə elə elə gəlir ki, şiələr "hər zamankı kimi söhbəti fırlatmaqla" məşğuldurlar. Sən deyəsən Əbu Bəkrlə Ömərlə Allahın, rəsulunun (s) və imamların (ə) təriflədiyi şiələri səhv salırsan. İslam tarixində söhbəti ilk fırladanlar Əbu Bəkrlə Ömər olub. Məsələn, xanım Zəhra (s) Əbu Bəkrdən öz haqqını tələb edəndə, Əbu Bəkr söhbəti fırladıb dedi ki, mən peyğəmbərdən eşitmişəm ki, biz peyğəmbərlərdən irs aparılmaz deyib. Halbuki, xanım Zəhra (s) haqlı olduğu barədə Qurandan ayələr də gətirmişdi. Əbu Bəkr söhbəti fırladıb qəbul etməmişdi. Xanım Zəhra (s) şahidlər də gətirmişdi. Əbu BƏkr hərəsi üçün bir bəhanə gətirərək söhbəti fırladıb yenə də qəbul etməmişdi. 

Peyğəmbər (s) son nəfəsində kağız-qələm istəyir ki, onlara vəsiyyət yazsın. Ömər söhbəti fırladıb peyğəmbərin (s) sayıqladığını, belə yazıya ehtiyaclarının olmadığını, aralarında Quranın olduğunu və Allahın kitabının onlara bəs etdiyini deyir.

Sonra Muaviyyə. Dedilər gəl beyət elə, qılıncı qoy Əliyə (ə) qarşı çıxma! Söhbəti fırladıb dedi ki, OSmanın intiqamını tələb edirəm.

Hələ Ömərin oğlu Abdullahı demirəm. Əvvəl Yezidə qarşı çıxdı. Sonra "zamanının imanını tanımadan ölən cahiliyyə dövründəki kimi ölər" məzmunlu hədisi bəhanə gətirərək söhbəti fırladıb gedib Yezidə beyət elədi. Birdi, ikidi beyəm? Saysam sayıb qurtarmaq olmaz. Ta onların dövründən müasir dövrümüzə qədər qabağda gedənlərinizə, rəhbərlərinizə, alimlərinizə baxsan Qarşına ucu-bucağı görünməyən söhbəti fırladanlar ordusu çıxar. Yaxşısı budur sən belə şeylərlə özünü çox yorma :rolleyes:

 

2. Şiələr Quranın təhrifinə inanmırlar. Belə bir inancları olmadığına görə də gizlətmirlər. Əslində belə bir inancları olsaydı belə gizlətməyə ehtiyac olmazdı. Əgər bunun izahını istəsən məmnuniyyətlə izah edərəm. Şiələrdən başqa hamının kafir olduğuna da inanmırlar. Üç nəfərdən başqa bütün səhabələrin kafir olduqlarına da inanmırlar. Bütün bunlar iftiradır. Bütün bunlar köhnə proqramlardı ki, qafanıza yükləyiblər. Hər etmimala qarşı bunu da qafanıza yerləşdiriblər ki, şiələrə inanmayın. Hər nə desələr söhbəti fırladırlar, vəssəlam. Köhnə proqram, köhnə hamam, köhnə tas. Bir az elmlə məşğul olun, kitab oxuyun, dəyişin inkişaf edin.

 

3. Əl-Qumminin təfsirindəki müqəddimə Qummiyə (r.a) nisbət verilir, özünə aid deyil. Bunu müqəddimənin özündə də açıq-aşkar görmək mümkündür.

 

4. Əl-Kuleyninin (r.a) açdığı baba qoyduğu ada gəlincə. Həmin babda yerləşdirdiyi rəvayətlərdən də açıq-aşkar görünür ki, söhbət elə təvilin, təfsirin bir yerə toplanıb, hifz edilməsindən, mühafizə edilməsindən söhbət gedir. Quranın hamısının cəmi deyilərkən nəzərdə tutulan elə budur. Zatən babın adından da bunu açıq-aşkar başa düşmək mümkündür. Amma, əlbəttə ki, başa düşən üçün. Adına fikir ver: "Quranı Allahın nazil etdiyi kimi ancaq imamlar toplamışlardır"

 

Heç olmasa bu babın adını yazanda bir az dayanıb düşünəydin ki, məgər bütün imamlar Quran toplayıblar? :rolleyes:

Bir də axı bircə İmam ƏLi (ə) Quranı toplayıbsa və həmin Quran imamlardadırsa nə ehtiyac var ki, digər imamlar da həmin Quranı toplasınlar? :rolleyes:

 

Söhbət Quranın nazil olduğu kimi, yəni, bütün təvili, təfsiri ilə bir araya toplanmasından, hifz edilməsindən, qorunmasında, yəni, Quranın bütün elmlərini özlərində qorumasından gedir. Bunu başa düşmək əlbəttə ki, hər adamın işi deyil.

 

Gələk göstəridiyin scanlara. Bunu artıq əvvəlki şərhlərimizdə izah etmişik. Bir daha qısaca təkrar edirəm:

 Əvvəla, əl-Amili (r.a) əxbari idi və bu kimi mövzularda sözü öz-özlüyündə huccət deyil.

İkincisi, Amili iddia etmir ki, belədir. Deyir ki, "Kuleynidən zahir olan budur". Yəni, zahirən nəyi başa düşübsə onu deyir, təkidlə iddia etmir. Qummi haqqında da həmçinin.

Üçüncüsü, Amilinin (r.a) özünün bu fikirlərindən qəti olaraq sən dediyin mənada  təhrifi nəzərdə tutduğu başa düşülmür. Ola bilər ki, elə sənə izah etdiyim mənada təhrifdən danışır. Yəni, bir sözün zahirən hansısa formada başa düşülməsi, məsələnin həqiqətən də elə olması demək deyil.

 

Seyyid Əli əl-Fani əl-İSfani (r.a) də "ZAHİRƏN" belə olduğunu deyir və onun da sözün də qəti olaraq sən dediyin mənada təhrifdən söhbət getdiyi başa düşülmür. Bunu yerləşdirdiyin scandan da açıq-aşkar başa düşmək mümkündür.

 

hətta, hər iki alim (r.a) sən nəzərdə tutduğun mənada təhrifdən danışırlarsa da, özləri qeyd edirlər ki, bu məsələ "zahirən" belədir. Yəni, qətiyyətlə təkid etmirlər. Zahirən başa düşdüklərini deyirlər. ƏLBƏTTƏ ƏGƏR SƏN DEDİYİN MƏNADA TƏHRİFDƏN DANIŞDIQLARI FƏRZ EDİLƏRSƏ
#103140 Quran təhrİf olunmayıb

Отправлено автор: N_ن_N 16 Январь 2016 - 12:00 в Şiə-sünni dialoqu

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

Qardaşlar, birincisi, bu vəhhabilərin nə qədər cahil olduqları tutduqları iradlardan, atdıqları iftiralardan məlumdur. Əlhəmdu lilləh qardaşlarımız bu mövzuya kifayət qədər tutarlı cavablar veriblər. Allahın izni ilə başa düşülməyən, yaxud çətin başa düşülən mövzular da izah ediləcək. Vəhhabilərin beyinlərinə doldurublar ki, guya şiələr bilirlər ki, alimləri təhrifə inanıb, sadəcə söhbəti fırladırlar, etiraf etmək istəmirlər. Halbuki, belə deyil. Bütün bunlar vəhhabilərin məntiq, üsul və s. zəruri dini elmlərdən bilgisizliyindən irəli gəlir. Təəssüf ki, bir çox qardaşlarımız da bu zəruri elmləri bilmirlər, yaxud, həmin məlumatlar haqqında az bilgilidirlər. Sadə müsəlmanların üsul elmi kimi zəruri elmlərdən xəbərdar olmaması təbiidir. Odur ki, bu mövzuların daha rahat başa düşülməsi üçün mütləq üsul elmi və s. elmlər haqqında ən azından mövzuyla əlaqədar olan qədərini bilmək zəruridir, ən əsas şərtdir.

İkincisi,   Bir daha Arif qardaşımdan üzr istəyirəm. Onu xəbis bir vahhabi ilə səhv saldığım üçün. Vahhabilərin şiə forumlarında özlərini şiə kimi təqdim etməkləri məşhur məsələdir. Bir ara bir xəbis vəhhabi hər cür səviyyəsiz metodlara əl ataraq öz aləmində müsəlmanlara istehza edir, yalan və iftiralar ilə insanları çadırmağa çalışırdı. Ona görə də, Forumda insanlarla birbaşa ünsiyyyət mümkün olmadığı üçün, yəni, belə hallarda kimin həqiqətən də şiə, kimin vəhhabi olduğunu təyin etmək çətin  olduğu üçünbelə bir iştibaha yol vermişəm. Haqqını halal elə qardaşım.

Рейтинг@Mail.ru