Перейти к содержимому


Публикации Nariman

2 публикаций создано Nariman (учитываются публикации только с 06-Декабрь 19)


#61197 Sələfi Yaşar Qurbanovdan şok fətva

Отправлено автор: Nariman 18 Сентябрь 2010 - 15:51 в Şiə-sünni dialoqu

Assalamu aleykum! Mən bəzi alimlərin fiqh kitablarını araşdırdım onlar deyir ki, Allahın elçisinin (Səllallahu aleyhi va alihi vasəlləm əshabı İslamı dəvət üçün uzaq ellərə səfər edərkən qayıdana qədər qısa esirdilər namazlarınış Bax. Təbəri tarixi, Zəhəbi tarixi. Xahiş edirəm ki, əgər imkanınız varsa, 10 gündən sonra səfərin səfər sayılmaması üçün dəlil (Allahın kitabından, Peyğəmbərin hədislərindən, Səhabə və İmamlardan) gətir. Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.#60542 Qurani Kərimin Təfsiri

Отправлено автор: Nariman 13 Сентябрь 2010 - 14:38 в Qur'an və onun təfsiri

Sizdən olmayan iki adamı.» ibn Əbu Hətim deyər ki; Bizə atam... Səid İbn Cübeyrdən nəql edər ki; İbn Abbas bu ifadə ilə müslüman olmayanlar, yəni əhli kitab qəsd edilmişdir, demişdir. Sonra İbn Əbu Hətim deyər ki: Abidə, Şüreyh, Səid İbn Müseyyib, Məhəmməd İbn Sirin, Yəhya İbn Ya'mər, İkrimə, Mücahid, Səid İbn Cübeyr, Şa'bi, İbrahim ən-Nəxai, Qatadə, Əbu Micləz, Süddi, Məqatil ibn Hayyan və Əbdürrəhman ibn Zeyd İbn Əsləmdən də bənzər şəkildə rəvayət edilmişdir. İbn Cəririn İkrimə və Abidədən nəql etdiyinə görə; «sizdən» qövlü ilə, vəsiyyət edənin qəbiləsi yazılmışdır. «Sizdən olmayan iki adam» kavli ilə; vəsiyyət edilənin qəbiləsindən olmayanlar yazılmışdır. İbn Əbu Xəttimdən də bənzər bir rəvayət nəql edilər ki; Həsən əl-Bəsri və Zühri mərhumlar da eyni şəkildə təfsir etmişlər. Ən düzünü Allah bilir. Əlavə məlumat üçün bax. İbn Kəsir Təfsiri. Maidə: 106-108
Рейтинг@Mail.ru