Перейти к содержимому


Фотография

Таяммум и нововведения Умара


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 21

#1 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 29 Июль 2008 - 09:03

Sahih Muslim - Book 003 - The Book of Menstruation (Kitab Al-Haid)
Abd al-Rabmin b. Abza narrated It on the authority of his father that a man came to 'Umar and said: I am (at times) affected by seminal emission but find no water. He ('Umar) told him not to say prayer. 'Ammar then said: Do you remember, O Commander of the Faithful, when I and you were in a military detachment and we had had a seminal emission and did not find water (for taking bath) and you did not say prayer, but as for myself I rolled in dust and said prayer, and (when it was mentioned before) the Apostle (may peace be upon him) said: It was enough for you to strike the ground with your hands and then blow (the dust) and then wipe your face and palms. Umar said: 'Ammar, fear Allah. He said: If you so like, I would not narrate it.

A hadith like this has been transmitted with the same chain of transmitters but for the words: 'Umar said: We hold you responsible for what you claim."


Муслим приводит от Ш’уба, что тот сказал, что Хаким от Зара, тот от Саида Абд ар Рахмана, тот от своего отца: «Человек пришёл к Умару и спросил о том, что если не найти воды в состоянии джунуб, что надо делать?». Умар сказал:«Можешь не читать молитву».Услышав это, Аммар ибн Ясир сказал: «О, повелитель правоверных! Разве не помнишь, как мы были на войне и оба были в состоянии джунуб (ритуальной нечистоты), однако ты не читал молитвы, я же очистился песком и читал молитву. Тогда посланник Аллаха сказал: «Тебе достаточно было бы очистится песком, протерев свое лицо и руки». Услышав это, Умар сказал: «Побойся Бога! Аммар!». Аммар сказал: «Если хочешь, я не буду говорить об этом?».
http://hadith.worldo..._muslim/book_03


Sahih Bukhari - Volumn 1, Book 7, Hadith Number 334.
Narated By 'Abdur Rahman bin Abza : A man came to 'Umar bin Al-Khattab and said, "I became Junub but no water was available." 'Ammar bin Yasir said to 'Umar, "Do you remember that you and I (became Junub while both of us) were together on a journey and you didn't pray but I rolled myself on the ground and prayed? I informed the Prophet about it and he said, 'It would have been sufficient for you to do like this.' The Prophet then stroked lightly the earth with his hands and then blew off the dust and passed his hands over his face and hands."
http://hadith.worldo...bukhari/book_07

Вам не кажется странным что Бухари урезает этот же хадис? Как видим здесь не передается та часть хадиса где говорится следующее:

Умар сказал: «Можешь не читать молитву».
и следующее: Тогда посланник Аллаха сказал: «Тебе достаточно было бы очистится песком, протерев свое лицо и руки». Услышав это, Умар сказал: «Побойся Бога! Аммар!». Аммар сказал: «Если хочешь, я не буду говорить об этом?».

И этот хадис у Бухари проходит как раз в Book 7. Rubbing Hands And Feet With Dust (Tayammum).
То есть Бухари приводит этот хадис как описание тайаммума и в случае когда надо делать тайаммум.
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#2 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 29 Июль 2008 - 09:08

Burda nə problem var ki?Sizin əqidədə imamlar sünnəti dəyişmək və ya hansısa hökmü nəsx etmək hüququna malikdirlər.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#3 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 29 Июль 2008 - 09:34

Burda nə problem var ki?Sizin əqidədə imamlar sünnəti dəyişmək və ya hansısa hökmü nəsx etmək hüququna malikdirlər.

Bəli, amma Ömər nəsə o imamlara heç oxşamır. Onun ki, sünnəti dəyişməyə ixtiyarı yoxdur. Həmçinin bizim imamlar ki, açıq Quran ayəsini dəyişməyiblər, amma burada gördüyümüz kimi Ömər Quran ayəsinə (təyəmmüm) zidd olaraq deyir ki, bu düz deyil, belə halda namaz qılmaq olmaz!

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#4 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 01 Август 2008 - 10:24

qardaş Hz Ömər(ra) bu qadağanı şəxsi ictihadına görə islama xatir elədi.Əgər o vaxt təyəmmüm qadağa qoymasaydı caamat tənbəllikdən yəqin ki dəstəmaz əzəzinə təyəmmüm edib namaz qılardılar.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#5 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 01 Август 2008 - 12:42

qardaş Hz Ömər(ra) bu qadağanı şəxsi ictihadına görə islama xatir elədi.Əgər o vaxt təyəmmüm qadağa qoymasaydı caamat tənbəllikdən yəqin ki dəstəmaz əzəzinə təyəmmüm edib namaz qılardılar.

Əhsən bu Ömərə! Deməli bu böyük "şəxsiyyət" ictihad edərək Allahın əmrini ləğv edir!?

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#6 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 03 Август 2008 - 12:20

Əhsən bu Ömərə! Deməli bu böyük "şəxsiyyət" ictihad edərək Allahın əmrini ləğv edir!?

Bu barədə sizdə müxtəlif hədislər mövcuddur ki Hz Əli(ra) ləvat edən şəxs üzərində Allahın hökmünü icra etməyib onu bağışlayır.Dəqiq məlumat üçün Hz Əli(Ə) qəzavətləri kitabına baxa bilərsiz.

3-LİVATIN HƏDDİ (CƏZASI)


Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#7 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 03 Август 2008 - 12:21

Həmin kitabdan.

Müəllif: 7-ci fəslin 7-ci rəvayətində qeyd olunacağı kimi, əgər bir şəxsə, öz iqrar və e`tirafı nəticəsində hədd (cəza) vacib olsa, İmam onu bağışlaya bilər. Amma əgər iqrar nəticəsində deyil, dəlil əsasında sübuta yetsə, bağışlaya bilməz. Əlbəttə, bu haqq da yalnız mə`sum imama məxsusdur, belə ki, İmam Məhəmməd Baqir (ə.s) buyurur: «(Mə`sum) İmamdan başqa heç kəs Allaha məxsus olan hədd-hüdudu əfv edə bilməz.»


Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#8 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 03 Август 2008 - 12:46

Mən yenədə Sizə #3 postumu gətiriəm, ona diqqət edin:

Bəli, amma Ömər nəsə o imamlara heç oxşamır. Onun ki, sünnəti dəyişməyə ixtiyarı yoxdur. Həmçinin bizim imamlar ki, açıq Quran ayəsini dəyişməyiblər, amma burada gördüyümüz kimi Ömər Quran ayəsinə (təyəmmüm) zidd olaraq deyir ki, bu düz deyil, belə halda namaz qılmaq olmaz!

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#9 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 03 Август 2008 - 13:24

Bəli, amma Ömər nəsə o imamlara heç oxşamır. Onun ki, sünnəti dəyişməyə ixtiyarı yoxdur. Həmçinin bizim imamlar ki, açıq Quran ayəsini dəyişməyiblər, amma burada gördüyümüz kimi Ömər Quran ayəsinə (təyəmmüm) zidd olaraq deyir ki, bu düz deyil, belə halda namaz qılmaq olmaz!

Söhbət oxşayıb oxşamamqdan getmir söhbət ondan gedir ki açıq aşkar hökmü dəyişməyə icazə var ya yox?Sizin məsum bildiyiniz imamlarda həmçinin Allahın açıq aşkar hökmünü dəyişiblər.Buna misal kimi Сообщение #7 baxa bilərsən.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#10 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 03 Август 2008 - 14:23

Bəli, amma Ömər nəsə o imamlara heç oxşamır. Onun ki, sünnəti dəyişməyə ixtiyarı yoxdur. Həmçinin bizim imamlar ki, açıq Quran ayəsini dəyişməyiblər, amma burada gördüyümüz kimi Ömər Quran ayəsinə (təyəmmüm) zidd olaraq deyir ki, bu düz deyil, belə halda namaz qılmaq olmaz!

Söhbət oxşayıb oxşamamqdan getmir söhbət ondan gedir ki açıq aşkar hökmü dəyişməyə icazə var ya yox?Sizin məsum bildiyiniz imamlarda həmçinin Allahın açıq aşkar hökmünü dəyişiblər.Buna misal kimi Сообщение #7 baxa bilərsən.

Siz o yazını səhv başa düşmüsüz. İmam Bagirin (ə) sözlərinə diqqət yetirin, o deyir: «(Mə`sum) İmamdan başqa heç kəs Allaha məxsus olan hədd-hüdudu əfv edə bilməz.»! Çünki imamlar öz nəfsinə danışmırlar və Allahın əmri olmadan heç nə etmirlər. Allah-təala onlar haqda deyir:
32:24 - (Çətinliklərə) səbr etdikləri və ayələrimizə ürəkdən inandıqları üçün Biz onlardan əmrimizlə (insanlara) haqq yolu göstərən imamlar təyin etmişdik.

Ömər deyir: Bizim aramızda ən yaxşı hakim Əli ibn Əbu Talib idi (Səhih Buxari "Təfsir" babı, cild 6 səh. 19)

Məsələnin digər tərəfi də budur ki, gətirdiyiniz mətndə imamların Quran ayəsinə qarşı hökm vermələri yazılmayıb. Orada söhbət şəri məsələlərdən gedir. Yəni bir insan imamım yanına gəlib hansısa bir pis işdə özünü təxsirsi bilsə, yəni könüllü boynuna alsa, o sanki tövbə etmiş olur və imam (rəhbər) onu bağışlaya bilər. Amma o bunu gizlətsə və bu iş istintaq nəticəsində bəlli olsa ona cəza tətbiq etmək olar.
Aydındır ki, bu böyük günahlara yox, hansısa xətalara aiddir, çünki heç bir imam Allahın qərar verdiyi cəzaya qarşı heç kimi əfv edə bilməz. Onlar yalnız onların öhdəsinə bıraxılan məsələlərdə bu cür edə bilərlər.

Ömərə gəlincə isə o konkrek Quran ayəsinə qarşı çıxıb, onun hökmünü ləğv etməyə çalışıb! Bunlar müqayisə onulan şeylər deyil.

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#11 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 03 Август 2008 - 18:00

Aydındır ki, bu böyük günahlara yox, hansısa xətalara aiddir, çünki heç bir imam Allahın qərar verdiyi cəzaya qarşı heç kimi əfv edə bilməz. Onlar yalnız onların öhdəsinə bıraxılan məsələlərdə bu cür edə bilərlər.

mən bilmirdim sizdə ləvat xətaya aiddir?

Yəni bir insan imamım yanına gəlib hansısa bir pis işdə özünü təxsirsi bilsə, yəni könüllü boynuna alsa, o sanki tövbə etmiş olur və imam (rəhbər) onu bağışlaya bilər.

Deməli kimsə əgər zinakar olduğunu boynuna alsa onda imam onu bağışlaya bilər???? Bəs Allahın hökmü??????
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#12 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 04 Август 2008 - 20:40

Söhbət oxşayıb oxşamamqdan getmir söhbət ondan gedir ki açıq aşkar hökmü dəyişməyə icazə var ya yox?Sizin məsum bildiyiniz imamlarda həmçinin Allahın açıq aşkar hökmünü dəyişiblər.Buna misal kimi Сообщение #7 baxa bilərsən.

Omar, Salam!
Qardash problem senin meseleni sehv basha dushmeyinden yaranib. Sen meseleni kokunden sehv anlamisan, chunki zennimce meseleynen tam tanish olmamisan. Gel men seni meseleynen tam danish edim.

Bir gün Ali (a) sehabelerle söhbet edirdi. Bir kişi onun yanına gelib dedi: – Ya Emirel-möminin! Livat etmişem, meni pakla!
O Hezret buyurdu: – Ay kişi! Bele sözler danışma. Belke eqlin qarışmışdır?!
Sabahı gün o yeniden Hezretin yanına gelib dedi: – Ya Emirel-möminin! Livat etmişem, meni pakla!
İmam (a) yene de üzünü ona tutub buyurdu: – Evine qayıt, ola bilsin ki, senin eqlinde nasazlıq yaranmışdır.
O kişi öz sözünü (e`tirafını) dördüncü defe tekrarladı. İslam qanunlarına esasen ona hedd vurulması vacib olduqda Ali (a) ona buyurdu: – Peyğember (s.e.v.v.) senin kimiler baresinde üç ceza növü buyurmuşdur. Onlardan hansını isteyirsen, seç.
Kişi dedi: – Onlar hansılardır?
Buyurdu: – 1) Bir qılınc zerbesi; hara qeder çatsa; 2) El-ayağını bağlayıb dağdan atmaq; 3) Odda yandırmaq.
Kişi dedi: – Ya Emirel-mö`minin! Bunların hansı daha ağırdır?
Buyurdu: – Odda yandırmaq.
Kişi dedi: – Ya Emirel-mö`minin! Men onu seçirem.
Hezret buyurdu: – Yandırılmaq üçün hazır ol!

Kişi ayağa qalxıb iki reket namaz qıldı, namazdan sonra Allah dergahına bele erz etdi: – «Perverdigara! Men öz günahımdan (tövbe ederek) Senin dergahına qayıdıram. Onun axiret cezasından qorxduğum üçün Senin Peyğemberinin canişini ve emioğlusunun yanına gelib meni paklamasını istedim. O da meni üç cezadan birini seçmekde ixtiyar sahibi etdi. Perverdigara! Men onların en ağırını seçdim. Senden isteyirem ki, bu cezanı günahımın keffaresi (cerimesi) qerar vererek meni cehennem odunda yandırmayasan.»

Sonra ayağa qalxdı, ağlar halda onun üçün qazılan çalaya teref getdi, odun zebane çeken şölelerine baxdı. Bu zaman Ali (a) buyurdu: – Ay kişi! Ayağa qalx! Göylerin ve yerin meleklerini ağlatdın, Allah senin tövbeni qebul etdi. Ayağa qalx ve bir daha bele günahları tekrar etme!


«Fürui-Kafi», «El-axiru min heddil-livat» babı, 1-ci hedis; «Tehzib», «El-hüdudu fil-livat» babı, 7-ci hedis.


Müellif: 7-ci feslin 7-ci revayetinde qeyd olunacağı kimi, eger bir şexse, öz iqrar ve e`tirafı neticesinde hedd (ceza) vacib olsa, İmam onu bağışlaya biler. Amma eger iqrar neticesinde deyil, delil esasında sübuta yetse, bağışlaya bilmez. Elbette, bu haqq da yalnız me`sum imama mexsusdur, bele ki, İmam Mehemmed Baqir (a) buyurur: «(Mesum) İmamdan başqa heç kes Allaha mexsus olan hedd-hüdudu efv ede bilmez.»

«Hezreti Ali (a) qezavetleri» - Ayetullah Mehemmedteqi Tusteri, seh. 30-31Gorduyun kimi sohbet iki tam ayri-ayri subut etme novlerinden gedir. Delili subutdan sonra Imam gunahkari efv ede bilmez, amma iqrari subutda imamin buna haqqi var. Burda hech bir qeyri adi bir shey yoxdur ve mesum Imamin (a) buna tam haqqi var. İndi kechey sozugeden 7-ci feslin 7-ci revayetine.

Bir nefer Ali (a)-ın yanına gelerek etiraf etdi ki, oğurluq etmişdir. İmam (a) buyurdu: – Qurandan bir şey bilirsenmi?
Dedi: – Beli, «Beqere» suresini bilirem.
Buyurdu: – Senin elini o sureye bağışladım.
Eşes dedi: – İlahi ceza qanunlarını te`til (leğv) edirsenmi?!
Ali (a) ona buyurdu: – Axı sen Allahın hökmlerinden neyi bilirsen?! (Sonra buyurdu:) Eger hedd (ceza qanunu) şahid esasında isbat edilse, İmam onu efv ede, güzeşte gede bilmez. Amma eger hedd cinayetkarın öz iqrarı esasında sübut olunsa İmam onu efv etmekle heddi icra etmekde ixtiyar sahibidir.


«Men la yehzur», «Hüdud» kitabı, «Heddus-sirqeti», 9-cu hedis


Qardash, gorduyun kimi sohbet yene delili subut ve iqrari subut kimi ayri-ayri meselelerden gedir. Ali (a)-in sozlerine fikir ver - "Eger hedd (ceza qanunu) şahid esasında isbat edilse, İmam onu efv ede, güzeşte gede bilmez. Amma eger hedd cinayetkarın öz iqrarı esasında sübut olunsa İmam onu efv etmekle heddi icra etmekde ixtiyar sahibidir." Gorduyun kimi İmam (a) Qurani Kerime tam uygun hereket edib. İqararnan olan subut delil uchun kifayet subutlardan sayilmir ve bele olan halda her shey İmamin (a) oz qerarindan asli olur. Hemchinin, Omerin ozu etiraf etdiyi kimi, Ali (a) ummetin en yaxshi qazisi ve hakimi olub.

Omernen Ali (a)-in biliylerini ve meqamlarini muzakire etmek yersiz olardi.
Achiqi deyim, bu meselenin Omernen bagli meseleye nece oxshadigini anlaya bilmedim. Qardashlarim, bunlar iki tam ayri-ayri meselelerdir. Omer deyir ki, cunub halinda su olmayanda namaz qilmaya bilersen. Ammar ise onun nezerine chatdirir ki, doyush zamani men Qurani Kerime uygun olaraq teyemmum edib namaz qildim, amma sen (Omar) ise umumiyyetle namaz qilmadin. Yani Omer cunub olan halda ve su olsamayanda namaz qilmayibmish. Ammar onun kobud sehvini achiqlayir, o ise hele Ammara tecavuz ederek - "Ammar, Allahdan qorx!" deyir. Men basha dushe bilmirem, Ammar bele kobud sehvi beyem dememelidir? Bu meselede Omerin sozlerine emel eden o insan gunah etmish olur ve gunahin boyuku Omerin chiynine dushur. Ammar faktiki yaxshiliq etmek isteyib. Niye Omer ona "Ammar, Allahdan qorx!" deyir? Beyem Ammar Allahin emrine zidd hereket edib? Hedisden gorsendiyi kimi, Omer primitiv ve sade bir sheyi bilmirdi. Gelin bunu etiraf edek.

Bir sheyide deyim ki, chox shukur olsun ki, bu gun Ahli-Sunne yolu ile gedenler teyemmum meselesinde Omerin etdiklerini tekrar etmirler. Yoxsa edirler? :rolleyes:

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#13 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 06 Август 2008 - 13:27

Aydındır ki, bu böyük günahlara yox, hansısa xətalara aiddir, çünki heç bir imam Allahın qərar verdiyi cəzaya qarşı heç kimi əfv edə bilməz. Onlar yalnız onların öhdəsinə bıraxılan məsələlərdə bu cür edə bilərlər.

mən bilmirdim sizdə ləvat xətaya aiddir?

Yəni bir insan imamım yanına gəlib hansısa bir pis işdə özünü təxsirsi bilsə, yəni könüllü boynuna alsa, o sanki tövbə etmiş olur və imam (rəhbər) onu bağışlaya bilər.

Deməli kimsə əgər zinakar olduğunu boynuna alsa onda imam onu bağışlaya bilər???? Bəs Allahın hökmü??????

Əgər bir insan səhvini boynuna alırsa, tövbə edirsə Rəhimli və Mərhəmətli Allah-təala onu bağışlayar.
İmam da Allahın izni ilə, ona verilən ixtiyara əsasən bağışlaya bilər! Necə ki, peyğəmbərimiz bağışlayırdı.

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#14 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 12:11

Что-то братья сунниты молчат об этом запрете Омара. Так какое он имел право отменять приказ Аллаха?
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#15 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 19 Июнь 2009 - 22:09

Что-то братья сунниты молчат об этом запрете Омара. Так какое он имел право отменять приказ Аллаха?

Ну не как не могут же ответит

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#16 Malik Ashtar

Malik Ashtar

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Naib
 • 551 сообщений

Отправлено 29 Июнь 2009 - 17:14

Омар может менять все и когда захочет. Что вы хотите от суннитов? Они это принимают, просто особо не афишируют из-за придирчивости шиитов. А так Омар даже откровения от Аллаха получал и ошибки Пророка(с) исправлял по мнению суннитов.

#17 Берик

Берик

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 1 сообщений

Отправлено 01 Июль 2009 - 13:44

это Захиб хадис (недостоверный).

#18 geogrd

geogrd

  Naqib – Captain

 • Emir
 • 751 сообщений

Отправлено 01 Июль 2009 - 14:02

это Захиб хадис (недостоверный).


салам Берик.
а, ты сможешь привести док-ва для своих слов?

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ
О Аллах. Прокляни первого отнявшего право Мухаммада и его семьи, а также каждого, последовавшему его примеру.


#19 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 01 Июль 2009 - 14:05

это Захиб хадис (недостоверный).

Берик по вашему Захаби не прав?

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#20 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 01 Июль 2009 - 14:24

это Захиб хадис (недостоверный).

Хадис из Сахиха Бухари недостоверный?
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#21 Kensai

Kensai

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 27 сообщений

Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 12:35

это Захиб хадис (недостоверный).

Хадис из Сахиха Бухари недостоверный?

А что очччень даже можно. Особенно когда припечет очень сильно.
"Мы драться не умеем,но очень любим"

#22 Malik Ashtar

Malik Ashtar

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Naib
 • 551 сообщений

Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 16:59

это Захиб хадис (недостоверный).


Этот хадис проходит и в Бухари и в Муслиме, достовернейший из достоверных. Так что словами не бросаться.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru