Перейти к содержимому


Фотография

Ya Muhəmməd! (səhih hədislərdə)


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 9

#1 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 967 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 17:21

YA MUHƏMMƏD!


:وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

."والذي نفس أبي القاسم بيده، لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا، فليكسرن الصليب، ويقتلن الخنزير، وليصلحن ذات البين، وليذهبن الشحناء وليعرضن المال فلا يقبله أحد، ثم لئن قام "على قبري فقال: يا محمد، لأجبتهƏbu Hüreyrə rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən belə eşidib: Əbül-Qasimin canı əlində olana and olsun, İsa ibn Məryəm ədalətli və müdrik xəlifə olaraq zühur edəcək. O, xaçı məhv edəcək, donuzları öldürəcək, fikir ayrılığı və narazılığı aradan qaldıracaq. Ona pul təklif ediləcək, lakin o qəbul etməyəcək. Sonra İsa (ə) mənim məzarımın yanında dayanacaq və deyəcək: “Ya Muhəmməd!” Mən də ona cavab verəcəyəm.

İbn Həcər əl-Heysəmi deyir:

.قلت: هو في الصحيح باختصار
.رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح

(Bu hədisi) Əbu Yalə rəvayət etmişdir, ricalları Səhihin ricallarıdır.

Hafiz Heysəmi, Məcməuz-Zəvaid, c.8, s.144 (387), №13813


Baxaq görək həqiqətən Əbu Yalə bu hədisi rəvayət edib mi?


Прикрепленный файл  musnadabuyalaisamx8.jpg   65,24К   15 Количество загрузок:


حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن أبي صخر أن سعيدا المقبري أخبره أنه سمع أبا ه ريرة يقول : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ يقول : والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام على قبري فقال : يا محمد لأجيبنه

قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح


Müsnəd Əbu Yalə, c.11, s.462, №6584

Bu kitabdakı rəvayətlərin sənədlərini təhqiq edən sələfi mühəddis Hüseyn Səlim Əsəd sənədinin SƏHİH olduğunu qeyd etmişdir.


Həmçinin, bu hədisi İbn Həcər əl-Əsqəlani özünün "Mətalibul-Aliyə" kitabında rəvayət etmiş və sihhəti barədə sükut etmişdir.

İbn Həcər əl-Əsqəlani, Mətalibul-aliyə, c.13, s.13, №4628

Aşağıdakı scan edilmiş səhifələrdə isə sələfi Səd b. Nasir əş-Şəzərinin hədis barədə araşdırmasının nəticəsini görürsünüz.

Прикрепленный файл  mazmt18_0400.jpg   238,86К   6 Количество загрузок: Прикрепленный файл  mazmt18_0401.jpg   244,45К   4 Количество загрузок: Прикрепленный файл  mazmt18_0402.jpg   94,9К   5 Количество загрузок:

Səd b. Nasir əş-Şəzəri deyir:

Hədis səhihdir, raviləri siqədir, lakin Əbu Səxr və Əhməd b. İsa əl-Misri səduqdurlar.


Digər bir əhli-sünnə alimi əd-Diyə əl-Məqdisi də özünün "Tuhfətul-Məqdisiyyə" kitabında bu hədisi nəql etmişdir:إذ لا نبيّ بعد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينزل حكماً عدلاً كما في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "والذي نفس محمد بيده لينزلن عيسى ابن مريم إماماً مقسطاً حكماً عدلاً، فليكسرن الصليب.. وليقتلنّ الخنزير، وليصلحنّ ذات البين، وليذهبن الشحناء وليعرضنّ عليه المال فلا يقبله، ثم لئن قام على قبري فقال: يا محمد، لأجيبنّه"(2).


Və hədisdən sonra yazır:

(2) أخرجه أبو يعلى في مسنده (4/1552) بإسناد جيد.

Əbu Yalə öz "Müsnəd"ində rəvayət etmişdir, sənədi ceyyiddir (güclüdür).

əl-Məqdisi, Tuhfətul-Məqdisi, c.1, s.52
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#2 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 967 сообщений

Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 20:49

Sələfilərin sevimli şeyxləri Nasiruddin Albaninin hədisin sihhəti barədə hökmünü yazmasaq yəqin ki, ciddi boşluq buraxmış olarıq.

Silsilət əl-Əhədis əs-Səhihə, c. 6, s. 524

Прикрепленный файл  Sahiha6cicilda.jpg   58,75К   14 Количество загрузок: Прикрепленный файл  Sahiha6cicild2a.jpg   171,72К   12 Количество загрузок:

والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى ابن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام على قبري فقال : يا محمد لأجبته


Şeyx Albani hədisi qeyd etdikdən sonra yazır:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي صخر - و هو حميد ابن زياد الخراط - فمن رجال مسلم وحده


Hədisin sənədi ceyyiddir (güclüdür), bütün raviləri siqədir, şeyxeynin (Buxari və Müslimin) raviləridir. Əbu Səxr - o, Humeyd b. Ziyad əl-Xərraşdır, təkcə Müslimin ravisidir.

Onlayn mənbə: Silsilət əl-Əhədis əs-Səhihə, c. 6, s. 236
 • l-nur это нравится
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#3 Raykard

Raykard

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 64 сообщений

Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 05:21

Əl-Buseyri yazır :

Прикрепленный файл  2.png   162,48К   4 Количество загрузок:

قال أبو يعلى الموصلي: ثنأحمد بن عيسى ثنا ابن وهب عن أبي صخر أن سعيدا المقبري أخبره أنه سمع أباهريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى ابن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين ولتذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام على قبري فقال: يا محمد لأجيبنه ".
قلت: هو في الصحيح بغير هذا لسياق.

Bizə Əbu Yalə Əl-Musəlli dedi : Bizə Əhməd ibn İsadan rəvayət etdi və dedi : Bizə İbn Vəhəbdən, oda Əbi Saxir Saida Əl-Məqburidən, Bizə Əbu Hureyrədən belə eşitdiyini dedi : Rəsulallahın (s) belə dediyini eşitdim : Əbül-Qasimin canı əlində olana and olsun, İsa ibn Məryəm ədalətli və müdrik xəlifə olaraq zühur edəcək. O, xaçı məhv edəcək, donuzları öldürəcək, fikir ayrılığı və narazılığı aradan qaldıracaq. Ona pul təklif ediləcək, lakin o qəbul etməyəcək. Sonra İsa (ə) mənim məzarımın yanında dayanacaq və deyəcək: “Ya Muhəmməd!” Mən də ona cavab verəcəyəm.

Əbu Bəkir ibn İsmail Əl-Buseyri “İthaf əl-xirə əl-məhərə bi zəvaid əl-məsanid əl-aşarə” kitabı 7-ci cild 58-ci səhifə 6529-cu hədis (online mənbə)

Əli ibn Həsən (İbn Əsakir) yazır :


Прикрепленный файл  3.png   168,65К   5 Количество загрузок:وروي عن سعيد عن أبي هريرة نفسه أخبرناه أبو عبد الله محمد بن الفضل وأبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم قالا أنبأنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن أنبأنا أبو عمرو بن حمدان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك أنبأنا إبراهيم بن منصور أنبأنا أبو بكر بن المقرئ قالا أنبأنا أبو يعلى حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن أبي صخر أن سعيد المقبري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين
ولتذهبن الشحناء وليعرض عليه المال فلا وقال ابن المقرئ لا يقبله أحد ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجيبنه

Və Səəddən rəvayət etdi, oda Əbi Hureyrədən, Bizə Abdullah Məhəmməd ibn Fəzldən və Əbi Muzəffər AbdMənaim ibn AbdulKərim rəvayət etdi və dedi : Bizə Əbi Səəd Muhəmməd ibn ƏbdulRəhman rəvayət etdi və dedi : Bizə Əbi Ömər və ibn Həmdan rəvayət etdi və dedi : Bizə ƏbuAbdullah Həsən ibn AbdulMəlik rəvayət etdi və dedi : Bizə İbrahim ibn Mənsurdan rəvayət etdi və dedi : Bizə Əbu Bəkr ibn Məqri rəvayət etdi və dedi : Bizə Əbu Yalə rəvayət etdi və dedi : Bizə Əhməd ibn İsa rəvayət etdi və dedi : Bizə İbn Vəhəbdən, oda Əbi Saxir Saida Əl-Məqburidən, Bizə Əbu Hureyrədən belə eşitdiyini dedi : Rəsulallahın (s) belə dediyini eşitdim : Əbül-Qasimin canı əlində olana and olsun, İsa ibn Məryəm ədalətli və müdrik xəlifə olaraq zühur edəcək. O, xaçı məhv edəcək, donuzları öldürəcək, fikir ayrılığı və narazılığı aradan qaldıracaq. Ona pul təklif ediləcək, lakin o qəbul etməyəcək. Sonra İsa (ə) mənim məzarımın yanında dayanacaq və deyəcək: “Ya Muhəmməd!” Mən də ona cavab verəcəyəm.


İbn Əsakir “Tarix Mədinəh Dəməşq” kitabı 47-ci cild 493-cü səhifə (online mənbə)

Сообщение отредактировал Raykard: 12 Сентябрь 2013 - 05:26


#4 qulam

qulam

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 473 сообщений

Отправлено 02 Март 2014 - 16:06

عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه

AbdurRazzaq, Mamərdən o da Əyyubdan o da Nafidən nəq edir.Nafi deyir:(Abdullah) İbn Ömər səfərdən döndügü zaman Nəbinin (salləllahu aleyhi və alih) qəbrinə gəlib deyirdi:"Salam olsun sənə Ya Rəsuləllah! Salam olsun sənə Ya Əbu Bəkr! Salam olsun sənə Ya ata(Ömər)!"


Mənbə:Musənnəf ƏbdurRazzaq,cənaiz kitabı,Nəbinin qəbrinin üzərinə salam vermə babı,hədis 6724
http://library.islam...bk_no=73&ID=714


Rəvayətin sənədi səhihdir.Məsələn "Səhih Müslüm"ün ricalı ilə.Həmən ravilərlə və müttəsil olmağı ilə.

وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
Səhih Müslümün iman kitabında olan sənəd.
http://library.islam...bk_no=1&ID=3201


#5 Asiman.X

Asiman.X

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 65 сообщений

Отправлено 05 Март 2014 - 16:17

عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه

AbdurRazzaq, Mamərdən o da Əyyubdan o da Nafidən nəq edir.Nafi deyir:(Abdullah) İbn Ömər səfərdən döndügü zaman Nəbinin (salləllahu aleyhi və alih) qəbrinə gəlib deyirdi:"Salam olsun sənə Ya Rəsuləllah! Salam olsun sənə Ya Əbu Bəkr! Salam olsun sənə Ya ata(Ömər)!"


Mənbə:Musənnəf ƏbdurRazzaq,cənaiz kitabı,Nəbinin qəbrinin üzərinə salam vermə babı,hədis 6724
http://library.islam...bk_no=73&ID=714


Rəvayətin sənədi səhihdir.Məsələn "Səhih Müslüm"ün ricalı ilə.Həmən ravilərlə və müttəsil olmağı ilə.

وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
Səhih Müslümün iman kitabında olan sənəd.
http://library.islam...bk_no=1&ID=3201

Salam aleykum.Bu hədisdən nə məna çıxır ? ətraflı yaza bilərsiz ?

#6 qulam

qulam

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 473 сообщений

Отправлено 07 Март 2014 - 04:08

Və Aleykuməs Səlam Asiman.X qardaş.Müaviyə (L) mövzusunda da mənə salam vermişdin ona da cavab olaraq və aleykəs səlam deyirəm.Bəziləri deyir ki,Ya Muhəmməd və s.(salləllahu aleyhi və alih)desən,şirk etdin və s deyirlər.Bu rəvayətdə də mən göstərmək istədim ki,Ömərin oğlu salam verərkən bu əməli (Ya) etdi.Ola bilsin ki,zombilərdən kimsə belə salam verməyə (Salam olsun sənə Ya Muhəmməd) irad tutsa,bu rəvayəti oxuyub artıq əskik danışmasın. Başqa bir rəvayət əlimə keçdi istəyirəm onu təqdim edim. Ömərin oğlu Abdullah Vəhabilərə görə sən demə şirk edirmiş. :gizildish:/>/>/>

رقم الحديث: 959
حديث موقوف) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ , قَالَ خَدِرَتْ رِجْلُ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : اذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ ، فَقَالَ " يَا مُحَمَّدُ

Bizə Əbu Nuaym nəql etdi dedi:Bizə Sufyan (əs-Səvri) nəql etdi,o da Əbu İshaqdan,o da Abdur-Rəhman ibn Səddən.Abdur-Rəhman ibn Səd deyir: (Abdullah)İbn Ömərin ayağı uyuşdu (keyləşdi).Bir kişi ona (İbn Ömərə) dedi: İnsanlardan ən çox sevdiyin şəxsi xatırla.(İbn Ömər) dedi:"Ya Muhəmməd".

Mənbə:Buxarinin Ədəbul-Mufrəd kitabı,hədis 959
http://library.islam...o=141&pid=97213

Rəvayətin sənədinə nəzər salaq.Bizə Əbu Nuaym nəql etdi dedi:Bizə Sufyan (əs-Səvri) nəql etdi,o da Əbu İshaqdan.Bu üç ravi,Buxarinin səhihinin raviləridir.Məsələn Səhih Buxariyə baxaq.
حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق
Səhih Buxari hədis 658
http://library.islam...&bk_no=0&ID=447

Yerdə qalan Abdur-Rəhman ibn Səd siqədir.(güvənilən şəxsdir) İbn Həcər Əsqəlani onun haqqında deyir:

- بخ عبد الرحمن بن سعد القرشي كوفي روى عن مولاه عبد الله بن عمر وعنه أبو إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وأبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وحماد بن أبي سليمان ذكره بن حبان في الثقات قلت وقال النسائي ثقة

Abdur-Rəhman ibn Səd əl-Qurəşi,Kufi.O, Abdullah ibn Ömərin azad etdiyi kölədir və İbn Ömərdən rəvayət nəql edib.Və ondan da Əbu İshaq (və.s) nəql edib.İbn Hibban onu əs-Siqat (kitabın)da xatırladıb.Mən (İbn Həcər) deyirəm: Nəsai deyib ki o siqədir.(güvənilən şəxsdir)


Mənbə:İbn Həcərin Təhzib ət-Təhzib kitabı,376-cı ravi.
http://www.philadelp...12/7047----2641

Rəvayətin ardı var.Ardı belədir ki,Ya Muhəmməd deyəndən sonra ayağının keyliyi açılır.Vaxt yoxdur.Allahdan tofiqat olsa,qeyd edərik İnşaallah.

Сообщение отредактировал qulam: 07 Март 2014 - 04:14


#7 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 08 Март 2014 - 13:26

Əs-salamu aleykum va rahmətullahi va bərakətuhu!

Bilmirəm daha öncə bu barədə qardaşlarımız yazıblar ya yox, ancaq ammənin ( özlərinə sünni deyən qardaşlarımız ) özlərində qəbrləri ziyarət edib qəbr əhlinə "ya" deyərək xitab etmək var. Bu onlarda da sünnətdir.Məsələn, "əssələmu aleykum əhləl-qubur" ( Salam olsun sizə EY qəbr əhli! ) və s. bu kimi xitablar, salamlaşmalar mövcuddur ammə ( özlərinə əhli-sünnə deyən qardaşlarımız ) mənbələrində. Özü də , bu məsələ onlarda mötəbər olaraq qəbul edilən məsələdir. Odur ki, vahabilərin sözlərinin heç bir dəyəri yoxdur.

Bir də ki, bizim məqsədimiz o deyil ki, ammənin mənbələrində var deyə, biz də qəbul edirik. Xeyr! Əsla! Bunu cahillər çox zaman səhv başa düşürlər. Onlarda olsa da, olmasa da əhli-beyt (ə) məktəbinə uyğun şəkildə mötəbər şəkildə çatan hər məsələni qəbul edirik. Onlar qəbul etməsələr belə. Biz bunları yazmaqla göstəririk ki, bizim sözümüzün haqlı olduğunu çox vaxt hətta, müxaliflərimiz də inkar edə bilmirlər.


Сообщение отредактировал N_ن_N: 08 Март 2014 - 13:29

 • qulam это нравится
"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#8 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 08 Март 2014 - 17:28

Və Aleykuməs Səlam Asiman.X qardaş.Müaviyə (L) mövzusunda da mənə salam vermişdin ona da cavab olaraq və aleykəs səlam deyirəm.Bəziləri deyir ki,Ya Muhəmməd və s.(salləllahu aleyhi və alih)desən,şirk etdin və s deyirlər.Bu rəvayətdə də mən göstərmək istədim ki,Ömərin oğlu salam verərkən bu əməli (Ya) etdi.Ola bilsin ki,zombilərdən kimsə belə salam verməyə (Salam olsun sənə Ya Muhəmməd) irad tutsa,bu rəvayəti oxuyub artıq əskik danışmasın. Başqa bir rəvayət əlimə keçdi istəyirəm onu təqdim edim. Ömərin oğlu Abdullah Vəhabilərə görə sən demə şirk edirmiş. :gizildish:/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>

رقم الحديث: 959
حديث موقوف) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ , قَالَ خَدِرَتْ رِجْلُ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : اذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ ، فَقَالَ " يَا مُحَمَّدُ

Bizə Əbu Nuaym nəql etdi dedi:Bizə Sufyan (əs-Səvri) nəql etdi,o da Əbu İshaqdan,o da Abdur-Rəhman ibn Səddən.Abdur-Rəhman ibn Səd deyir: (Abdullah)İbn Ömərin ayağı uyuşdu (keyləşdi).Bir kişi ona (İbn Ömərə) dedi: İnsanlardan ən çox sevdiyin şəxsi xatırla.(İbn Ömər) dedi:"Ya Muhəmməd".

Mənbə:Buxarinin Ədəbul-Mufrəd kitabı,hədis 959
http://library.islam...o=141&pid=97213

Rəvayətin sənədinə nəzər salaq.Bizə Əbu Nuaym nəql etdi dedi:Bizə Sufyan (əs-Səvri) nəql etdi,o da Əbu İshaqdan.Bu üç ravi,Buxarinin səhihinin raviləridir.Məsələn Səhih Buxariyə baxaq.
حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق
Səhih Buxari hədis 658
http://library.islam...&bk_no=0&ID=447

Yerdə qalan Abdur-Rəhman ibn Səd siqədir.(güvənilən şəxsdir) İbn Həcər Əsqəlani onun haqqında deyir:

- بخ عبد الرحمن بن سعد القرشي كوفي روى عن مولاه عبد الله بن عمر وعنه أبو إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وأبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وحماد بن أبي سليمان ذكره بن حبان في الثقات قلت وقال النسائي ثقة

Abdur-Rəhman ibn Səd əl-Qurəşi,Kufi.O, Abdullah ibn Ömərin azad etdiyi kölədir və İbn Ömərdən rəvayət nəql edib.Və ondan da Əbu İshaq (və.s) nəql edib.İbn Hibban onu əs-Siqat (kitabın)da xatırladıb.Mən (İbn Həcər) deyirəm: Nəsai deyib ki o siqədir.(güvənilən şəxsdir)


Mənbə:İbn Həcərin Təhzib ət-Təhzib kitabı,376-cı ravi.
http://www.philadelp...12/7047----2641

Rəvayətin ardı var.Ardı belədir ki,Ya Muhəmməd deyəndən sonra ayağının keyliyi açılır.Vaxt yoxdur.Allahdan tofiqat olsa,qeyd edərik İnşaallah.Allah razı olsun qardaşım. İbn Ömər peyğəmbərin qəbrini ziyarət edərkən "əssələmu aleykə ya rasulAllah, Əssələmu aleykə ya Əbə Bəkr" deyirdi. Hətta, atasını da salamlayıb "Əssələmu aleykə ey atam" da deyirdi. Bu məzmunda olan hədisi Hafiz bin Həcər də səhih bilib. Vahabilər də qəbul edirlər.


Bir şeyi də qardaşların diqqətinə çatdırmaq istərdim. Hətta, vahabilər özləri də kişilər üçün qəbrləri ziyarətin müstəhəb olduğunu, qəbr əhlini salamlamağın və onlara xitabən bəzi sözlərin ( hədislərdə gələn sözlərin ) deyilməsini qəbul edirlər. Qeyd etdiyimiz kimi, bu işin caizliyini də peyğəmbərə (صلي الله عليه و آله و سلم) nisbət verirlər. Odur ki, bu məsələ onların özlərində də vardır. Deməli, "ölülər eşitmir" kimi iddiaları yalnış, batil bir fikirdir.

Buna rəğmən bu və bu kimi məsələləri şirk bilirlərsə, əvvəldə də qeyd etdiyim kimi bu əməllərinin heç bir dəyəri yoxdur.


Сообщение отредактировал N_ن_N: 08 Март 2014 - 17:34

 • qulam это нравится
"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#9 qulam

qulam

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 473 сообщений

Отправлено 11 Март 2014 - 03:38

Buxari və Müslümün müasiri olan İbrahim əl-Hərbi bu rəvayəti nəql edib.Əvvəl İbrahim əl-Hərbi görək kimdir.H.q 198-də doğulub və 285-də vəfat edib.əz-Zəhəbi onun haqqında deyir:

إبراهيم الحربي هو : الشيخ ، الإمام ، الحافظ ، العلامة ، شيخ الإسلام

İbrahim əl-Hərbi O:Şeyxdir,İmamdır,Hafizdir,Əllamədir,Şeyxul-İslamdır.


Mənbə:əz-Zəhəbi,Siyəru Aləmin Nubəla,cild 13 səh 357


1.İbrahim əl-Hərbi nəql edir:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ : جِئْتُ ابْنَ عُمَرَ فَخَدِرَتْ رِجْلُهُ , فَقُلْتُ : مَا لِرِجْلِكَ ؟ قَالَ : " اجْتَمَعَ عَصَبُهَا " , قُلْتُ : ادْعُ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ , قَالَ : " يَا مُحَمَّدُ " ، فَبَسَطَهَا .

Bizə Əhməd ibn Yunus nəql etdi,bizə Zuhəyr (İbn Müaviyə) nəql etdi,o da Əbu İshaqdan,o da Abdur-Rəhman ibn Səddən:"Mən İbn Ömərin hüzuruna gəldikdə onun ayağı keymişdi.Dedim ki,sənin ayağına nə olub?İbn Ömər dedi: Ayağımın damarı (və ya əzələsi) bir araya gəlib yığılıb. Dedim ki,insanlar içində ən çox sevdiyin şəxsi çağır.(İbn Ömər) dedi:"Ya Muhəmməd". Onun (ayağının) damarı (və ya əzələsi) açıldı.


Mənbə:İbrahim əl-Hərbi,"Ğaribul-Hədis" kitabı,hədis 1207.

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=275&pid=129413&hid=1207

Rəvayətin sənədinə nəzər salaq.Bizə Əhməd ibn Yunus nəql etdi,bizə Zuhəyr (İbn Müaviyə) nəql etdi,o da Əbu İshaqdan.Bu üç ravi Buxari və Müslümün səhihlərinin raviləridirlər.Məsələn Müslümün səhihinin ricalından bu üç ravini göstərək:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق
Mənbə:Səhih Müslim,namaz kitabı,hədis 733.
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=106237&hid=733

Abdur-Rəhman ibn Səd isə Abdullah ibn Ömərin azad etdiyi kölədir.Nəsai və İbn Hibban deyiblər ki,Abdur-Rəhman ibn Səd siqədir (güvənilən şəxsdir).Bunu İbn Həcər Əsqəlani deyib və yuxarıda mənbəsini göstərmişik.

2.İbn Səd özünün ət-Təbəqat əl-Kubra 4/154 kitabında nəql edib:

أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت عند بن عمر فخدرت رجله فقلت يا أبا عبد الرحمن ما لرجلك قال اجتمع عصبها من هاهنا هذا في حديث زهير وحده قال قلت ادع أحب الناس إليك قال يا محمد فبسطها

Bizə (Əbu Nuaym) əl-Fəzl ibn Dukəyn xəbər verdi dedi:Bizə Sufyan (əs-Səvri) və Zuhəyr ibn Müaviyə nəql etdi,o da Əbu İshaqdan,o da Abdur-Rəhman ibn Səddən:Dedim ki,insanlar içində ən çox sevdiyin şəxsi çağır.(İbn Ömər) dedi:"Ya Muhəmməd". Onun (ayağının) damarı (və ya əzələsi) açıldı.


(Müxtəsər nəql etdim)

http://islamport.com/d/1/trj/1/60/915.html?zoom_highlightsub=%CE%CF%D1%CA

İbn Sədin nəql etdiyi rəvayətin sənədində olan ravilərlə bağlı yuxarılarda məlumat verilib.əl-Fəzl ibn Dukəyn isə həmən Əbu Nuaymdir.Məsələn Buxari deyir:
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ
Bizə Əbu Nuaym əl-Fəzl ibn Dukəyn nəql etdi.
Səhih Buxari,heyz kitabı,hədis 291
.
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=98073&hid=291

3.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْذَعِيُّ ، ثنا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حَنَشٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَخَدِرَتْ رِجْلُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : " اذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ . فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَقَامَ فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ " .

Heysəm ibn Hənəşdən nəql olunur.
Mənbə:əs-Sunni,Aməl əl-Yəvm və əl-Ləyləh kitabı,hədis 169

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=488&pid=296503&hid=169

Сообщение отредактировал qulam: 11 Март 2014 - 03:45


#10 qulam

qulam

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 473 сообщений

Отправлено 10 Декабрь 2016 - 16:28

Diqqət eləmək lazımdır ki tabein Abdur-Rəhman ibn Səd, İbn Ömərə deyir ki ادْعُ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ "insanlar içində ən çox sevdiyin şəxsi çağır" və ibn ömər vəhabilər kimi ona etiraz edib demir ki bu nə sözdü deyirsən kafir olmusan! Hətta ibn ömər bu sözü şirk bilməyib qəbul edir və deyir يَا مُحَمَّدُ Ya Muhəmməd. (S) və həmçinin də فَبَسَطَهَا ayağı yaxşılaşır!

Deyəsən bu vəhabilər Buxarinin də şirk elədiyini deyəcəklər.Ya da ki özlərinin batil düşüncələrini etiraf edəcəklər.Baxın Buxari İbn Ömərin Ya Muhəmməd dediyi rəvayətin babının adını nə qoyub. الأدب المفرد للبخاري » بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَدِرَتْ رِجْلُهُ . Buxari,Kitab ədəbul-mufrəd, bab "Birisinin ayağı keyləşdikdə nə söylər". Görürsüz Buxari demək istəyir ki yəni "Ya Muhəmməd" çünki rəvayətdə ibn ömər Ya Muhəmməd deyib. Əgər bu əməl Buxariyə görə şirk olsaydı babın adını qeyd etdiyimiz kimi qoymazdı.Vəhabilərə görə Buxari bu babın adını "ayağı keyyən şəxsin şirkə yaxın söylədiyi əməl babı" və ya "ayağı keyyən şəxsin şirk söyləmə babı"
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru