Перейти к содержимому


Фотография

Əlinin(ə) Əbu Bəkrə və Ömərə münasibəti


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 54

#31 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 07 Июнь 2014 - 03:19

İndi isə tərcümələrə baxaq!

Сообщение отредактировал N_ن_N: 07 Июнь 2014 - 03:24

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#32 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 07 Июнь 2014 - 03:26

Bu türkcə tərcümə :

“Mâlik b. Evs anlatıyor: Ömer b. Hattâb bana haber gönderdi. Ben de ona gün yükseldiği vakit gittim...Bana:

— Ey Malik. Senin kavminden birkaç hane sahibi koşup geldiler. Ben de kendilerine biraz atıyye ayrılmasını (az bir malın verilmesini) emrettim. (verdiğim malın gerçekten az olduğunu düşünüyorum, onun için) Şunu al da aralarında taksim ediver! dedi. Ben:

— Bunu benden başkasına emretsen iyi edersin! dedim.

— Al onu yâ Mâlik, dedi. Az sonra Yerfa (adındaki Hz. Ömer’in hacibi) geldi. Ve:

— Osman, Abdurrahmân b. Avf, Zübeyr ve Sad için (içeri girmelerine) iznin var mı yâ Emirel-mü'minin? dedi. Ömer:

— Evet, dedi. O da kendilerine izin vererek içeri girdiler. Sonra tekrar gelerek:

— Abbâs ile Ali için de iznin var mı? dedi. Ömer (yine) :

— Evet, deyip onlara da izin verdi. Derken Abbâs:

— Yâ Emirel-mü'minîn! Benimle şu yalancı, günahkâr, vefasız, hâin arasında hüküm ver, dedi. Orada bulunanlar da:

— Evet, ey müminlerin emiri, aralarında hüküm ver de kendilerini rahata kavuştur, dediler. (Mâlik b. Evs: Bana öyle geliyor ki onlar, burada olanları bunun için önceden göndermişler; demiş) Bunun üzerine Ömer:

— İkiniz biraz durun! (diyerek oradaki cemaate döndü ve:) Size Allah aşkına soruyorum! O Allah ki yerle gök ancak onun izniyle durmaktadır. ResûIüllah aleyhissalatü vesselamın: “Bize mirasçı olunmaz! Bıraktığımız sadakadır.” buyurduğunu biliyor musunuz? dedi. Oradakiler

— Evet, cevâbını verdiler. Sonra Abbâs ile Ali'ye dönerek:

— Size de Allah aşkına soruyorum. O Allah ki, yerle gök ancak onun izniyle durmaktadır. Resûlüllah aleyhissalatü vesselamın: “Bize mirasçı olunmaz. Bıraktığımız sadakadır.” buyurduğunu biliyor musunuz? diye sordu.

— Evet, dediler. Bunun üzerine Ömer şunları söyledi:

— Şu bir gerçektir ki Allah, Resulüne öyle hususi/özel bir imtiyaz bahşetmiştir ki, bunu ondan başka hiç kimseye vermemiştir. (o imtiyaz da şu ayetteki hükümdür:) “Savaş olmaksızın fethedilen ülkelerin halklarına ait mallardan Allah’ın, Peygamberine nasib ettiği ganimetler; Allaha, Resulüne, (akrabalara/Peygamber’in yakın akrabalarına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmış gariplere) aittir.” (Haşr, 59/7) buyurdu. (Râvi: Bundan önceki âyeti de okudu mu, okumadı mı, bilmiyorum! diyor.) Resûlüllah aleyhissalatü vesselam ise Benî Nadîr'in mallarını sizin aranızda taksim etti. Vallahi kendini size tercîh etmedi. Sizi bırakıp da onları kendisi almadı. Nihayet şu mal kaldı. Resûlüllah aleyhissalatü vesselam prensip olarak bundan senelik nafakasını alır, geri kalanı da Beytü'l-male koyardı.” Ömer, sonra şöyle dedi:

“Size Allah aşkına soruyorum. O Allah ki, yerle gök ancak onun izniyle durmaktadır. Bunu biliyor musunuz?” Oradakiler:

— Evet, dediler. Sonra Abbas ve Ali'ye de oradakilere sorduğu gibi: “Bunu biliyor musunuz?” diye sordu.

— Evet, dediler. Ömer (sözüne devamla) şunları söyledi:

— Resûlüllah aleyhissalatü vesselam vefat edince Ebû Bekir: Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın velisiyim, dedi. Siz geldiniz. Sen kardeşin oğlundan (Hz. peygamberi kast ediyor) kalan mirasını istiyordun; o da (Ali de) eşinin babasından kalan mirasını istiyordu. Ebû Bekir (size) şöyle dedi: “Resûlüllah aleyhissalatü vesselam: Bize mirasçı olunmaz; bıraktığımız sadakadır” buyurdu. Siz ise onu yalancı, günahkâr, vefasız, hain saydınız. Halbuki Allah onun doğru, iyi/ahde vefa gösteren, aklı başında/hak yolda yürüyen, hakka tabi olan bir zat olduğunu biliyor.

Sonra Ebû Bekir vefat etti. Ben de Resûlüllah aleyhissalatü vesselam ile Ebû Bekr'in velisi oldum. Siz beni de yalancı, günahkâr, vefasız, hain gördünüz. Halbuki Allah benim doğru, iyi/ahde vefa gösteren, aklı başında/hak yolda yürüyen, hakka tabi olan bir kimse olduğumu biliyor. Ve ben de bu hilafet işini üzerime aldım. Sonra bana sen ve bu geldiniz. İkiniz birliksiniz ve istekleriniz de bir. Onu (o malı) bize ver, dediniz. Ben de size dedim ki: “Dilerseniz onu size, vereyim. Şu şartla ki: Resûlüllah aleyhissalatü vesselam onda nesıl bir tasarrufta bulunuyor idiyse siz de öyle yapacağınıza Allah'a söz verin. Onu bu şartla alıdınız. Öyle değil mi?”

— Evet, dediler. (Ömer devamla) şunu söyledi:

— Sonra/şimdi de bana, aranızda hüküm vereyim diye geldiniz. Hayır, val¬lahi. Sizin aranızda bundan başka bir şeyle kıyamet kopuncaya kadar hüküm veremem. Eğer ondan (verdiğiniz sözünüze uygun bu malda tasarruf etmekten) âciz kaldıysanız, onu bana iade edin!” (Müslim, Cihad/Siyer, Fey hükmü, 48-1757-)

Mənbə : http://www.sorularla...-var-midir.html

Сообщение отредактировал N_ن_N: 07 Июнь 2014 - 03:26

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#33 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 07 Июнь 2014 - 03:31

Bu rusca tərcümə :


Глава 34. Как [следует] расходовать то, что достаётся без боя

1158. Передают, что Малик ибн Аус сказал:
[Однажды] "Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, послал за мной. Я пришёл к нему домой в середине дня и увидел, что ['Умар], облокотившийся на кожаную подушку, сидит на ложе из пальмовых листьев, на которых не было [покрывала]. Он обратился ко мне: «О Мали [2], к нам явились твои соплеменники [3] со своими семьями, которые медленно шли [4], и я велел дать им небольшую милостыню. Возьми же это и раздели между ними». Я сказал: «[Лучше] бы ты поручил это кому-нибудь другому», но он велел: «Возьми это, о Мали!» [Тут] к нему вошёл его привратник Ярфа и спросил: «[Позволишь ли] ты [войти] 'Усману, 'Абд-ар-Рахману ибн 'Ауфу, аз-Зубайру и Са'ду [ибн Абу Ваккасу]?» 'Умар сказал: «Да», и [пригласил] их, после чего они вошли. Потом [Ярфа опять] вошёл и спросил: «[Позволишь ли] ты [войти] 'Али и 'Аббасу?» ['Умар] сказал: «Да», и [пригласил] их. [Войдя в дом], 'Аббас сказал: «О повелитель правоверных, рассуди меня с этим лжецом, грешником, предателем и вероломным [человеком]!» [5] — и люди сказали: «Да, о повелитель правоверных, рассуди их между собой и принеси им облегчение». И я думаю, что эти люди пришли раньше ['Али и 'Аббаса только] ради этого [6]. Тогда "Умар сказал: «Не спешите! Заклинаю вас Аллахом, с соизволения Которого держатся небо и земля, [скажите], известно ли вам, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: сказал: "[Наше имущество] не [может] быть унаследовано, а то, что мы оставили, есть садака"?» Они [7] сказали: «Да». Потом ['Умар] повернулся к аль-'Аббасу и 'Али и сказал: «Заклинаю вас Аллахом, с соизволения Которого держатся небо и земля, [скажите], известно ли вам, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "[Наше имущество] не [может] быть унаследовано, а то, что мы оставили, есть садака"?» — и они сказали: «Да». Тогда 'Умар сказал: «Поистине, Всемогущий и Великий Аллах предназначил для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то, чего не предназначил ни для кого иного, [ибо] Он сказал: "То, что Аллах вернул Своему посланнику, [забрав это] у обитателей селений, [принадлежит] Аллаху и Его посланнику" (59:7)», и я не знаю, прочитал он предыдущий аят или нет. [Потом 'Умар] сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разделил между вами имущество [племени] бану ан-надир, и, клянусь Аллахом, он не обделил вас и не забрал себе [всё, ничего не оставив] вам. Из того, что осталось, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выделял ежегодное содержание [для своей семьи], а оставшееся [после этого] сделал общим достоянием». [Потом 'Умар] сказал: «Заклинаю вас Аллахом, с соизволения Которого держатся небо и земля, [скажите], известно ли вам об этом?» Они сказали: «Да», после чего ['Умар задал тот же вопрос] 'Аббасу и 'Али: «Известно ли вам об этом?» — и они сказали: «Да». Тогда ['Умар] сказал: «Когда же посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, умер, Абу Бакр сказал: "Я — наследник [власти] посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а вы двое явились [к нему], и ты, [о 'Аббас], требовал свою [долю] наследства сына твоего брата, этот же [8] требовал [долю] наследства отца своей жены. Абу Бакр [привёл вам слова] посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, "[Наше имущество] не [может] быть унаследовано, а то, что мы оставили, есть садака", и вы сочли его лжецом, грешником, предателем и вероломным, но Аллах знает, что Абу Бакр [был] правдивым и благочестивым [человеком, который] шёл правильным путём и следовал истине! Потом Абу Бакр умер, а я [стал] наследником [власти] посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакра, и вы сочли меня лжецом, грешником, предателем и вероломным, но Аллах знает, что я — правдивый и благочестивый [человек], идущий правильным путём и следующий истине! Когда я унаследовал [власть], ты явился ко мне вместе с этим. Вы [желали] одного и того же и стали говорить: "Отдай нам [наследство]", я же сказал: "Если хотите, я отдам вам [его при условии, что] вы [будете следовать] завету Аллаха и распоряжаться [этим имуществом] так же, как делал это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует", и вы взяли его на [этих условиях], разве не так?» ['Аббас и 'Али] сказали: «Да». ['Умар] сказал: «И после этого вы пришли ко мне, чтобы я рассудил вас?! Нет, клянусь Аллахом, я не вынесу никакого иного решения по вашему [спору] до самого Дня воскресения, а если вы не можете [распоряжаться этим имуществом, как было условлено], верните его мне!»

Mənbə: http://d1.islamhouse...ahih_muslim.pdf

Сообщение отредактировал N_ن_N: 07 Июнь 2014 - 03:31

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#34 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 07 Июнь 2014 - 03:34

Bu da ingiliscə tərcümə :

Book 019, Number 4349:
It is reported by Zuhri that this tradition was narrated to him by Malik b. Aus who said: Umar b. al-Khattab sent for me and I came to him when the day had advanced. I found him in his house sitting on his bare bed-stead, reclining on a leather pillow. He said (to me): Malik, some people of your tribe have hastened to me (with a request for help). I have ordered a little money for them. Take it and distribute it among them. I said: wish you had ordered somebody else to do this job. He said: Malik, take it (and do what you have been told). At this moment (his man-servant) Yarfa' came in and said: Commander of the Faithful, what do you say about Uthman, Abd al-Rabman b. 'Auf, Zubair and Sa'd (who have come to seek an audience with you)? He said: Yes, and permitted them. so they entered. Then he (Yarfa') came again and said: What do you say about 'Ali and Abbas (who are present at the door)? He said: Yes, and permitted them to enter. Abbas said: Commander of the Faithful, decide (the dispute) between me and this sinful, treacherous, dishonest liar. The people (who were present) also said: Yes. Commander of the Faithful, do decide (the dispute) and have mercy on them. Malik b. Aus said: I could well imagine that they had sent them in advance for this purpose (by 'Ali and Abbas). 'Umar said: Wait and be patient. I adjure you by Allah by Whose order the heavens and the earth are sustained, don't you know that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said:" We (prophets) do not have any heirs; what we leave behind is (to be given in) charity"? They said: Yes. Then he turned to Abbas and 'Ali and said: I adjure you both by Allah by Whose order the heavens and earth are sustained, don't you know that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said:" We do not have any heirs; what we leave behind is (to be given in) charity"? They (too) said: Yes. (Then) Umar said: Allah, the Glorious and Exalted, had done to His Messenger (may peace be upon him) a special favour that He has not done to anyone else except him. He quoted the Qur'anic verse:" What Allah has bestowed upon His Apostle from (the properties) of the people of township is for Allah and His Messenger". The narrator said: I do not know whether he also recited the previous verse or not. Umar continued: The Messenger of Allah (may peace be upon him) distrbuted among you the properties abandoned by Banu Nadir. By Allah, he never preferred himself over you and never appropriated anything to your exclusion. (After a fair distribution in this way) this property was left over.
The Messenger of Allah (may peace be upon him) would meet from its income his annual expenditure, and what remained would be deposited in the Bait-ul-Mal. (Continuing further) he said: I adjure you by Allah by Whose order the heavens and the earth are sustained. Do you know this? They said: Yes. Then he adjured Abbas and 'All as he had adjured the other persons and asked: Do you both know this? They said: Yes. He said: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) passed away, Abu Bakr said:" I am the successor of the Messenger of Allah (may peace be upon him)." Both of you came to demand your shares from the property (left behind by the Messenger of Allah). (Referring to Hadrat 'Abbas), he said: You demanded your share from the property of your nephew, and he (referring to 'Ali) demanded a share on behalf of his wife from the property of her father. Abu Bakr (Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) had said:" We do not have any heirs; what we leave behind is (to be given in) charity." So both of you thought him to be a liar, sinful, treacherous and dishonest. And Allah knows that he was true, virtuous, well-guided and a follower of truth. When Abu Bakr passed away and (I have become) the successor of the Messenger of Allah (may peace be upon him) and Abu Bakr (Allah be pleased with him), you thought me to be a liar, sinful, treacherous and dishonest. And Allah knows that I am true, virtuous, well-guided and a follower of truth. I became the guardian of this property. Then you as well as he came to me. Both of you have come and your purpose is identical. You said: Entrust the property to us. I said: If you wish that I should entrust it to you, it will be on the condition that both of you will undertake to abide by a pledge made with Allah that you will use it in the same way as the Messenger of Allah (may peace be upon him) used it. So both of you got it. He said: Wasn't it like this? They said: Yes. He said: Then you have (again) come to me with the request that I should adjudge between you. No, by Allah. I will not give any other judgment except this until the arrival of the Doomsday. If you are unable to hold the property on this condition, return it to me.

Mənbə : http://www.islamic.n...ahih_Muslim.pdf

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#35 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 07 Июнь 2014 - 03:41
Üç dildə tərcüməni yerləşdirdik. Əgər kifayət etməsə Azərbaycan dilində də tərcümə edib yerləşdirə bilərəm biiznilləh :rolleyes:

Qeyd edim ki, biz bu hədisi Muslimin "Səhih"indən gətirmişik. Ehtiyac olsa Buxarinin də "səhih"ində, eləcə də digər mötəbər ammə ( özlərinə əhli-sünnə deyən qardaşlarımız ) mənbələrində də bu hədisi dəqiq yerinə kimi göstərə bilərik biiznilləh :rolleyes:

Сообщение отредактировал N_ن_N: 07 Июнь 2014 - 03:47

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#36 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 07 Июнь 2014 - 03:43

İndi buyursunlar görək iradları nədir? :rolleyes:

Сообщение отредактировал N_ن_N: 07 Июнь 2014 - 03:46

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#37 Ceywullah

Ceywullah

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 80 сообщений

Отправлено 07 Июнь 2014 - 17:18

Nicat, salam qardaş. Onların iddiası budur ki burda Əli ə.s. Ömərin ittihamlarıyla razılaşır və bir növ onun dediklərini qəbul edir.

#38 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 07 Июнь 2014 - 18:10

Nicat, salam qardaş. Onların iddiası budur ki burda Əli ə.s. Ömərin ittihamlarıyla razılaşır və bir növ onun dediklərini qəbul edir.


Aleykum əs-salam. Onların nə dedikləri bizim üçün önəmli deyil. Baxmayaraq ki, Muslimin yazdıqları öz-özlüyündə bizimçün hüccət deyil, amma, dedikləri söz hədisin mətni ilə uyğun gəlmir.

Məsələn bu hissəyə diqqət elə:

"— İkiniz biraz durun! (diyerek oradaki cemaate döndü ve:) Size Allah aşkına soruyorum! O Allah ki yerle gök ancak onun izniyle durmaktadır. ResûIüllah aleyhissalatü vesselamın: “Bize mirasçı olunmaz! Bıraktığımız sadakadır.” buyurduğunu biliyor musunuz? dedi. Oradakiler

— Evet, cevâbını verdiler."


Söhbətin davamında isə oxuyuruq:

"— Resûlüllah aleyhissalatü vesselam vefat edince Ebû Bekir: Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın velisiyim, dedi. Siz geldiniz. Sen kardeşin oğlundan (Hz. peygamberi kast ediyor) kalan mirasını istiyordun; o da (Ali de) eşinin babasından kalan mirasını istiyordu. Ebû Bekir (size) şöyle dedi: “Resûlüllah aleyhissalatü vesselam: Bize mirasçı olunmaz; bıraktığımız sadakadır” buyurdu. Siz ise onu yalancı, günahkâr, vefasız, hain saydınız. Halbuki Allah onun doğru, iyi/ahde vefa gösteren, aklı başında/hak yolda yürüyen, hakka tabi olan bir zat olduğunu biliyor."

İndi sual ortaya çıxır:

Əli(ə) peyğəmbərdən (s) belə bir hədis eşitdiyini deyir. Amma, eyni hədisi Əbu Bəkr ona xatırladanda, Əli (ə) Əbu Bəkri, yalançı hesab edir. Yaxşı, indi bunu necə başa düşək?) :rolleyes:

QEYD : Bizə Muslimin nə yazması önəmli deyilaa! :rolleyes: O boyda hədisdən huccət olan bircə məqam var ki, mütləq səhihdi :rolleyes: Yoxsa, Muslimin, Buxarinin, digərlərinin Əlinin (ə) adından nə yazmasının zərrə qədər də önəmi yoxdur. Əgər istənilsə, bunu da izah edə bilərəm. Ancaq hələ ki, biz hədisin mətnindən danışırıq. Özün ziddiyyəti gördünmü?) Deməli, belə çıxır ki, Əli (ə) peyğəmbərdən (s) bu hədisi eşitməsinə baxmayaraq, nəfsinə məğlub olub dünya malı üçün Əbu Bəkrlə mübahisə edib onu yalançı hesab edir. Belə çıxır ki, Əlinin (ə) peyğəmbər(s) sözünə əhəmiyyət verməməsi azmış kimi, əhəmmiyyət verən Əbu Bəkrə də iftira atıb onu yalançılıqda günahlandırırmış! :rolleyes:

Hədisdə daha sonra yazılıb :

"Sonra Ebû Bekir vefat etti. Ben de Resûlüllah aleyhissalatü vesselam ile Ebû Bekr'in velisi oldum. Siz beni de yalancı, günahkâr, vefasız, hain gördünüz."

Zahirən görünən budur ki, Ömərlə də aralarından eyni söhbət keçib və Ömər də bu hədisi xatırlatmasına baxmayaraq Öməri də yalançı hesab edib. Nə oldu daha sonra onun doğru dediyini qəbul etdi? Fikrimcə iki versiya var :rolleyes:

Onlara da göstərərsən inşaAllah! )

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#39 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:57

Özü də Müslimdən rivayət olunan bu hədisin sənədində kim olsa yaxşıdır? Məşhur Zuhri :rolleyes:
"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#40 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2014 - 19:25

Özü də Müslimdən rivayət olunan bu hədisin sənədində kim olsa yaxşıdır? Məşhur Zuhri :rolleyes:/>


Bu Zühri qədər həyasız adam az tapılar. Həzrət Əmirlə (ə) həm düşmən olasan, həm də ondan hədislər rəvayət edəsən. Səhv etmirəmsə, İmamdan (ə) guya namazın əli bağlı qılınması hədisini o rəvayət edib.
 • N_ن_N это нравится

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#41 Asiman.X

Asiman.X

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 65 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2014 - 23:42

Salam aleykum.Yazdigim bu fikrin movzuya aidiyyati yoxdu.uzurlu hesab edin qardaslar.bu gun isden cixanda yolda bir deste insanin dini behs elediyini gordum.biri yuksek sesle deyirdi:ehli sunne val cemaat haqqi de.yanlarindan kecende istedim ki mudaxile edim.sonra fikirlesdim ki bunun kimi birisine neyi basa salasan.bir sienin ustune besi dusur
.hec imkan vermirler ki agzini acsin.sonra da nere cekirki haqqi dee ))) deyen lazimdi ki ay yazi q siz ne vaxt haqqi demisiz ? Muaviye lenetullah Hz Eliye dusmencilik eledi.dediniz ki Allah rehmet elesin muaviyeye.Peygember balalarini qirdilar yene rehmet oxuduz.Hetta bezileriniz Imam Huseyine kafir de deyirsiz.cunki yezid kimi serefsize beyet elemedi.Emeviler hakimiyyete geldi susdunuz.zubeyr ogullari hakimiyyete geldi susdunuz.mene maraqlidi siz ne vaxt haqqi demisiz ? Burda girib insanlarin esebleriyle oynamayin.sizin sonunuz vahabi.sonrada cehennemdi.ancaq siz musalman basi kese bilirsiz.

#42 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:32

Bu Zühri qədər həyasız adam az tapılar. Həzrət Əmirlə (ə) həm düşmən olasan, həm də ondan hədislər rəvayət edəsən. Səhv etmirəmsə, İmamdan (ə) guya namazın əli bağlı qılınması hədisini o rəvayət edib.Haqlısan .Özü də Zuhri Əməvi sarayının adamı olub. Hədisləri yığmağı Ömər bin Əbdiləziz ona tapşırıb.İndi təsəvvür elə də əhli-xilafın etimad etdiyi hədislər kimin "süzgəc"indən keçib )

P.S

Həzrət Əlidən (ə) bu məzmunda bir hədis rivayət edirlər, ancaq özləri də deyirlər ki, hədis zəifdi. Guya "səhihdir" desəydilər nə dəyişəcəkdi ki ? :rolleyes:

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#43 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:42

Salam aleykum.Yazdigim bu fikrin movzuya aidiyyati yoxdu.uzurlu hesab edin qardaslar.bu gun isden cixanda yolda bir deste insanin dini behs elediyini gordum.biri yuksek sesle deyirdi:ehli sunne val cemaat haqqi de.yanlarindan kecende istedim ki mudaxile edim.sonra fikirlesdim ki bunun kimi birisine neyi basa salasan.bir sienin ustune besi dusur
.hec imkan vermirler ki agzini acsin.sonra da nere cekirki haqqi dee ))) deyen lazimdi ki ay yazi q siz ne vaxt haqqi demisiz ? Muaviye lenetullah Hz Eliye dusmencilik eledi.dediniz ki Allah rehmet elesin muaviyeye.Peygember balalarini qirdilar yene rehmet oxuduz.Hetta bezileriniz Imam Huseyine kafir de deyirsiz.cunki yezid kimi serefsize beyet elemedi.Emeviler hakimiyyete geldi susdunuz.zubeyr ogullari hakimiyyete geldi susdunuz.mene maraqlidi siz ne vaxt haqqi demisiz ? Burda girib insanlarin esebleriyle oynamayin.sizin sonunuz vahabi.sonrada cehennemdi.ancaq siz musalman basi kese bilirsiz.


Aleykum salam. Onun yəqin Muslimin bu hədisindən xəbəri yoxdu. Əgər həmin anda ona bu hədis deyilsəydi,böyük ehtimalla bu səfər də "şiələr düz deyir, ƏLi Nəhcül bəlağədə Öməri tərifləyib" qışqırardı. :rolleyes:

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#44 bakigeceleri

bakigeceleri

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 88 сообщений

Отправлено 12 Июнь 2014 - 14:37

Bismihi təala.

Əs-salamu aleykum va rahmətullahi va bərakətuhu.


Nə hikmətdirsə vəhhabilər bu bölməyə qətiyyən girmirlər, rəy bildirmirlər :rolleyes:/>/>

İndi də təzə bəhanələr tapırlar : "Hədisi bütöv oxuyun!", ay nə bilim "hədisin tərcüməsinə bütöv baxsanız, görərsiz ki, məsələ başqa cürdü" və s. bu kimi fikirlər.

Odur ki,biiznilləh bu hədisin originalını və tərcüməsini bütöv şəkildə yerləşdirirəm. Görək bundan sonra bəhanələri nə olacaq? :rolleyes:/>/>

Salam aleykum qardas...cox sagol etrafli melumat verdiyincun....yeqin ki vovalarcun da hedisin qaranliq bir terefi qalmadi.

#45 bakigeceleri

bakigeceleri

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 88 сообщений

Отправлено 12 Июнь 2014 - 14:47

Bu türkcə tərcümə :

“Mâlik b. Evs anlatıyor: Ömer b. Hattâb bana haber gönderdi. Ben de ona gün yükseldiği vakit gittim...Bana:

— Ey Malik. Senin kavminden birkaç hane sahibi koşup geldiler. Ben de kendilerine biraz atıyye ayrılmasını (az bir malın verilmesini) emrettim. (verdiğim malın gerçekten az olduğunu düşünüyorum, onun için) Şunu al da aralarında taksim ediver! dedi. Ben:

— Bunu benden başkasına emretsen iyi edersin! dedim.

— Al onu yâ Mâlik, dedi. Az sonra Yerfa (adındaki Hz. Ömer’in hacibi) geldi. Ve:

— Osman, Abdurrahmân b. Avf, Zübeyr ve Sad için (içeri girmelerine) iznin var mı yâ Emirel-mü'minin? dedi. Ömer:

— Evet, dedi. O da kendilerine izin vererek içeri girdiler. Sonra tekrar gelerek:

— Abbâs ile Ali için de iznin var mı? dedi. Ömer (yine) :

— Evet, deyip onlara da izin verdi. Derken Abbâs:

— Yâ Emirel-mü'minîn! Benimle şu yalancı, günahkâr, vefasız, hâin arasında hüküm ver, dedi. Orada bulunanlar da:

— Evet, ey müminlerin emiri, aralarında hüküm ver de kendilerini rahata kavuştur, dediler. (Mâlik b. Evs: Bana öyle geliyor ki onlar, burada olanları bunun için önceden göndermişler; demiş) Bunun üzerine Ömer:

— İkiniz biraz durun! (diyerek oradaki cemaate döndü ve:) Size Allah aşkına soruyorum! O Allah ki yerle gök ancak onun izniyle durmaktadır. ResûIüllah aleyhissalatü vesselamın: “Bize mirasçı olunmaz! Bıraktığımız sadakadır.” buyurduğunu biliyor musunuz? dedi. Oradakiler

— Evet, cevâbını verdiler. Sonra Abbâs ile Ali'ye dönerek:

— Size de Allah aşkına soruyorum. O Allah ki, yerle gök ancak onun izniyle durmaktadır. Resûlüllah aleyhissalatü vesselamın: “Bize mirasçı olunmaz. Bıraktığımız sadakadır.” buyurduğunu biliyor musunuz? diye sordu.

— Evet, dediler. Bunun üzerine Ömer şunları söyledi:

— Şu bir gerçektir ki Allah, Resulüne öyle hususi/özel bir imtiyaz bahşetmiştir ki, bunu ondan başka hiç kimseye vermemiştir. (o imtiyaz da şu ayetteki hükümdür:) “Savaş olmaksızın fethedilen ülkelerin halklarına ait mallardan Allah’ın, Peygamberine nasib ettiği ganimetler; Allaha, Resulüne, (akrabalara/Peygamber’in yakın akrabalarına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmış gariplere) aittir.” (Haşr, 59/7) buyurdu. (Râvi: Bundan önceki âyeti de okudu mu, okumadı mı, bilmiyorum! diyor.) Resûlüllah aleyhissalatü vesselam ise Benî Nadîr'in mallarını sizin aranızda taksim etti. Vallahi kendini size tercîh etmedi. Sizi bırakıp da onları kendisi almadı. Nihayet şu mal kaldı. Resûlüllah aleyhissalatü vesselam prensip olarak bundan senelik nafakasını alır, geri kalanı da Beytü'l-male koyardı.” Ömer, sonra şöyle dedi:

“Size Allah aşkına soruyorum. O Allah ki, yerle gök ancak onun izniyle durmaktadır. Bunu biliyor musunuz?” Oradakiler:

— Evet, dediler. Sonra Abbas ve Ali'ye de oradakilere sorduğu gibi: “Bunu biliyor musunuz?” diye sordu.

— Evet, dediler. Ömer (sözüne devamla) şunları söyledi:

— Resûlüllah aleyhissalatü vesselam vefat edince Ebû Bekir: Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın velisiyim, dedi. Siz geldiniz. Sen kardeşin oğlundan (Hz. peygamberi kast ediyor) kalan mirasını istiyordun; o da (Ali de) eşinin babasından kalan mirasını istiyordu. Ebû Bekir (size) şöyle dedi: “Resûlüllah aleyhissalatü vesselam: Bize mirasçı olunmaz; bıraktığımız sadakadır” buyurdu. Siz ise onu yalancı, günahkâr, vefasız, hain saydınız. Halbuki Allah onun doğru, iyi/ahde vefa gösteren, aklı başında/hak yolda yürüyen, hakka tabi olan bir zat olduğunu biliyor.

Sonra Ebû Bekir vefat etti. Ben de Resûlüllah aleyhissalatü vesselam ile Ebû Bekr'in velisi oldum. Siz beni de yalancı, günahkâr, vefasız, hain gördünüz. Halbuki Allah benim doğru, iyi/ahde vefa gösteren, aklı başında/hak yolda yürüyen, hakka tabi olan bir kimse olduğumu biliyor. Ve ben de bu hilafet işini üzerime aldım. Sonra bana sen ve bu geldiniz. İkiniz birliksiniz ve istekleriniz de bir. Onu (o malı) bize ver, dediniz. Ben de size dedim ki: “Dilerseniz onu size, vereyim. Şu şartla ki: Resûlüllah aleyhissalatü vesselam onda nesıl bir tasarrufta bulunuyor idiyse siz de öyle yapacağınıza Allah'a söz verin. Onu bu şartla alıdınız. Öyle değil mi?”

— Evet, dediler. (Ömer devamla) şunu söyledi:

— Sonra/şimdi de bana, aranızda hüküm vereyim diye geldiniz. Hayır, val¬lahi. Sizin aranızda bundan başka bir şeyle kıyamet kopuncaya kadar hüküm veremem. Eğer ondan (verdiğiniz sözünüze uygun bu malda tasarruf etmekten) âciz kaldıysanız, onu bana iade edin!” (Müslim, Cihad/Siyer, Fey hükmü, 48-1757-)

Mənbə : http://www.sorularla...-var-midir.html

Alimlerin bildirdiğine göre, bu vasıfların Hz. Ali’de bulunması düşünülemez. Her ne kadar peygamberlerden başka kimse masum değilse de, ancak biz sahabelere karşı hüsn-ü zan beslemek durumundayız. Bu açıdan bakıldığında, bu ifadelerin sahibinin -Hz. Abbas’ın değil- bazı ravilerin olduğunu, mübalağalı bir şekilde onlar tarafından kullanıldığını kabul edebiliriz.

Qardas men bir seyi basa dusmedim...aciqlamada deyilir ki bu ifadeni hansisa raviler deye bilerler....eger ravi ozunden hedise nese artirirsa buna nece sehih hedis deyile biler???

#46 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 12 Июнь 2014 - 16:46

Qardas men bir seyi basa dusmedim...aciqlamada deyilir ki bu ifadeni hansisa raviler deye bilerler....eger ravi ozunden hedise nese artirirsa buna nece sehih hedis deyile biler???


Ammənin alimlərinin nəzərində bu hadisənin baş verməsi doğrudur. Bir də ki, bu hədis bu sənədlə, bu şəkildə Muslimə görə səhihdir. Bu da onu göstərir ki, Muslim də xəta edə bilər. Ancaq, ammə bunu boynuna almır. Bir də ki, əslində bu hadisə başqa sənədlərlə də nəql olunur və demək olar ki, heç birində Abbasın Əli (ə) haqqında belə dediyi qeyd edilmir. Yalnızca "mənimlə bunun arasında qəzavət et!" deyilir.

Deməli, Abbasın Əlini (ə) bu dörd sifətlə xatırlaması ravinin artırmasıdı.Əslində burdan da bir çox mühim məqamları görmək mümkündür :rolleyes:

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#47 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 08 Июль 2014 - 12:57

Salam aleykum qardas...cox sagol etrafli melumat verdiyincun....yeqin ki vovalarcun da hedisin qaranliq bir terefi qalmadi.


Va Aleykum əs-salam va rahmətullah qardaşım. Bu mesajını çox gec gördüm. Üzrlü hesab elə qardaşım. Siz də sağ olun :rolleyes:

Vəhhabilər heç yaxınına da düşmürləree bu mövzunun. Qəribədir. Yəqin, "elmli əxilər"i bunlara "qardaşlar, bu fitnədir, rafizilərə aldanmayın, belə mövzulara girişməyin!" tapşırığı veriblər :rolleyes:


"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#48 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 03 Март 2015 - 20:07

Hələ də vəhhabilərdən səs-soraq yoxdur.

Сообщение отредактировал N_ن_N: 03 Март 2015 - 20:08

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#49 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 15 Август 2015 - 13:20

Yenə də səsi-sorağı gəlmir vəhhabilərin.

 

Bir maraqlı hədisə diqqət edək.

 

"“Münafiqin üç əlaməti vardır: Yalan danışır, vədinə əmələ etmir, ona edilən əmanətə xəyanət edir.”

 

Bu hədis müxaliflərin nəzərində səhihdir. Buxaridə də Muslimdə də keçir bu hədis. Qəribədir ki, Əli(ə) Əbu Bəkrlə Ömərə nisbət verdiyi sifətlər arasında bu sifətlər də var.


 • qulam это нравится
"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#50 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 15 Август 2015 - 14:58

Hamıya salam olsun.NUN qardaş əla hədisdir.Bəli nədənsə,vahabilərin səsi gəlmir))

#51 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 17 Февраль 2016 - 13:02

Hamıya salam olsun.NUN qardaş əla hədisdir.Bəli nədənsə,vahabilərin səsi gəlmir))

 

Bu hədisi ilk dəfə eşidən vəhhabilər şoka düşürlər, stress keçiririlər, deppresiyaya giririrlər. İnana bilmirlər. Elə fikirləşirlər ki, "rafizilərin uydurması"dır. Uzun müddət bu şokun təsirindən çıxa bilmirlər. Müəyyən qədər özlərinə gələndən sonra gedirlər "elm tələbələrinin" yanına, bəziləri belə rəvayətin Səhihi-Muslimdə olduğunu inkar edir, insaf deyilən şeydən azdan-çoxdan payı olan bəziləri isə  bu rivayəti "şərh edirlər", bir neçə seans keçəndən sonra bir qədər özlərinə gəlirlər. Ancaq yenə də öz "elm tələbələri" tərəfindən aldadıldıqları şübhəsi  ilə həyatlarını davam edirlər. Ağlını işlətməyi bacaranlar isə səhv yolda olduğunu başa düşüb yenidən haqq yola qayıdırlar. Bəli, bunun da şahidi olmuşuq.) Valhəmdu lilləhi Rabbil aləmin.


Сообщение отредактировал N_ن_N: 17 Февраль 2016 - 13:02

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#52 mashadi vuqar

mashadi vuqar

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 360 сообщений

Отправлено 19 Февраль 2016 - 00:01

Bu rusca tərcümə :


Глава 34. Как [следует] расходовать то, что достаётся без боя

1158. Передают, что Малик ибн Аус сказал:
[Однажды] "Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, послал за мной. Я пришёл к нему домой в середине дня и увидел, что ['Умар], облокотившийся на кожаную подушку, сидит на ложе из пальмовых листьев, на которых не было [покрывала]. Он обратился ко мне: «О Мали [2], к нам явились твои соплеменники [3] со своими семьями, которые медленно шли [4], и я велел дать им небольшую милостыню. Возьми же это и раздели между ними». Я сказал: «[Лучше] бы ты поручил это кому-нибудь другому», но он велел: «Возьми это, о Мали!» [Тут] к нему вошёл его привратник Ярфа и спросил: «[Позволишь ли] ты [войти] 'Усману, 'Абд-ар-Рахману ибн 'Ауфу, аз-Зубайру и Са'ду [ибн Абу Ваккасу]?» 'Умар сказал: «Да», и [пригласил] их, после чего они вошли. Потом [Ярфа опять] вошёл и спросил: «[Позволишь ли] ты [войти] 'Али и 'Аббасу?» ['Умар] сказал: «Да», и [пригласил] их. [Войдя в дом], 'Аббас сказал: «О повелитель правоверных, рассуди меня с этим лжецом, грешником, предателем и вероломным [человеком]!» [5] — и люди сказали: «Да, о повелитель правоверных, рассуди их между собой и принеси им облегчение». И я думаю, что эти люди пришли раньше ['Али и 'Аббаса только] ради этого [6]. Тогда "Умар сказал: «Не спешите! Заклинаю вас Аллахом, с соизволения Которого держатся небо и земля, [скажите], известно ли вам, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: сказал: "[Наше имущество] не [может] быть унаследовано, а то, что мы оставили, есть садака"?» Они [7] сказали: «Да». Потом ['Умар] повернулся к аль-'Аббасу и 'Али и сказал: «Заклинаю вас Аллахом, с соизволения Которого держатся небо и земля, [скажите], известно ли вам, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "[Наше имущество] не [может] быть унаследовано, а то, что мы оставили, есть садака"?» — и они сказали: «Да». Тогда 'Умар сказал: «Поистине, Всемогущий и Великий Аллах предназначил для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то, чего не предназначил ни для кого иного, [ибо] Он сказал: "То, что Аллах вернул Своему посланнику, [забрав это] у обитателей селений, [принадлежит] Аллаху и Его посланнику" (59:7)», и я не знаю, прочитал он предыдущий аят или нет. [Потом 'Умар] сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разделил между вами имущество [племени] бану ан-надир, и, клянусь Аллахом, он не обделил вас и не забрал себе [всё, ничего не оставив] вам. Из того, что осталось, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выделял ежегодное содержание [для своей семьи], а оставшееся [после этого] сделал общим достоянием». [Потом 'Умар] сказал: «Заклинаю вас Аллахом, с соизволения Которого держатся небо и земля, [скажите], известно ли вам об этом?» Они сказали: «Да», после чего ['Умар задал тот же вопрос] 'Аббасу и 'Али: «Известно ли вам об этом?» — и они сказали: «Да». Тогда ['Умар] сказал: «Когда же посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, умер, Абу Бакр сказал: "Я — наследник [власти] посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а вы двое явились [к нему], и ты, [о 'Аббас], требовал свою [долю] наследства сына твоего брата, этот же [8] требовал [долю] наследства отца своей жены. Абу Бакр [привёл вам слова] посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, "[Наше имущество] не [может] быть унаследовано, а то, что мы оставили, есть садака", и вы сочли его лжецом, грешником, предателем и вероломным, но Аллах знает, что Абу Бакр [был] правдивым и благочестивым [человеком, который] шёл правильным путём и следовал истине! Потом Абу Бакр умер, а я [стал] наследником [власти] посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакра, и вы сочли меня лжецом, грешником, предателем и вероломным, но Аллах знает, что я — правдивый и благочестивый [человек], идущий правильным путём и следующий истине! Когда я унаследовал [власть], ты явился ко мне вместе с этим. Вы [желали] одного и того же и стали говорить: "Отдай нам [наследство]", я же сказал: "Если хотите, я отдам вам [его при условии, что] вы [будете следовать] завету Аллаха и распоряжаться [этим имуществом] так же, как делал это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует", и вы взяли его на [этих условиях], разве не так?» ['Аббас и 'Али] сказали: «Да». ['Умар] сказал: «И после этого вы пришли ко мне, чтобы я рассудил вас?! Нет, клянусь Аллахом, я не вынесу никакого иного решения по вашему [спору] до самого Дня воскресения, а если вы не можете [распоряжаться этим имуществом, как было условлено], верните его мне!»

Mənbə: http://d1.islamhouse...ahih_muslim.pdf

salam aleykum..men anlamiram ki Ali a.s ve Abbas r.a aralarinda ki mubahise ne idid ki Abbas Ali a.s bu sozleri deyir!  bunlar heresi oz meselesi ucun gelmeyibler ki ? birde ki Abbas Ali a.s barede bu sozleri demesi yalandi...cunki Abbas Ali a.s RasuluLLAHin vesisi ve velisi olmasini bilirdi!  Seqife hadisesinde Aby Bekre biyat etmiyenlerin biride Abbas idi!


Изображение أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)


Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди. 22,46

#53 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 19 Февраль 2016 - 16:30

 

salam aleykum..men anlamiram ki Ali a.s ve Abbas r.a aralarinda ki mubahise ne idid ki Abbas Ali a.s bu sozleri deyir!  bunlar heresi oz meselesi ucun gelmeyibler ki ? birde ki Abbas Ali a.s barede bu sozleri demesi yalandi...cunki Abbas Ali a.s RasuluLLAHin vesisi ve velisi olmasini bilirdi!  Seqife hadisesinde Aby Bekre biyat etmiyenlerin biride Abbas idi!

 

 

 

Va Aleykum əs-salam va rahmətullahi va bərakətuhu. Bu rivayət öz-özlüyündə səhih deyil. Ancaq müxaliflər üçün səhihdir.  :rolleyes:


"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#54 mashadi vuqar

mashadi vuqar

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 360 сообщений

Отправлено 19 Февраль 2016 - 23:57

 

 

salam aleykum..men anlamiram ki Ali a.s ve Abbas r.a aralarinda ki mubahise ne idid ki Abbas Ali a.s bu sozleri deyir!  bunlar heresi oz meselesi ucun gelmeyibler ki ? birde ki Abbas Ali a.s barede bu sozleri demesi yalandi...cunki Abbas Ali a.s RasuluLLAHin vesisi ve velisi olmasini bilirdi!  Seqife hadisesinde Aby Bekre biyat etmiyenlerin biride Abbas idi!

 

 

 

Va Aleykum əs-salam va rahmətullahi va bərakətuhu. Bu rivayət öz-özlüyündə səhih deyil. Ancaq müxaliflər üçün səhihdir.  :rolleyes:

 

:D  :D  :D


Изображение أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)


Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди. 22,46

#55 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 10 Апрель 2016 - 20:17

 

 

 

salam aleykum..men anlamiram ki Ali a.s ve Abbas r.a aralarinda ki mubahise ne idid ki Abbas Ali a.s bu sozleri deyir!  bunlar heresi oz meselesi ucun gelmeyibler ki ? birde ki Abbas Ali a.s barede bu sozleri demesi yalandi...cunki Abbas Ali a.s RasuluLLAHin vesisi ve velisi olmasini bilirdi!  Seqife hadisesinde Aby Bekre biyat etmiyenlerin biride Abbas idi!

 

 

 

Va Aleykum əs-salam va rahmətullahi va bərakətuhu. Bu rivayət öz-özlüyündə səhih deyil. Ancaq müxaliflər üçün səhihdir.  :rolleyes:

 

:D  :D  :D

 

 

Bəli qardaşım. Rəvayətin öz-özlüyündə səhih olmaması o deməkdir ki, müxaliflər tərəfindən nəql olunub. Bizim üçün müxaliflərin nə dediyinin öz-özlüyündə heç bir önəmi yoxdur. Biz Əlinin (ə) o ikisinə münasibətinin necə olduğunu Muslimdən yaxud digər muxalifdən öyrənməmişik. Bizə əhli-beyt (ə) ardıcıllarının vasitəsilə mütəvatir şəkildə gəlib çatıb Əlinin (ə) onlara münasibəti. Yəni, onlar qəbul etsələr də etməsələr də biz günəşin mövcud olduğunu qəbul edirik. Onlar bunu inar edirlər  deyə biz də bu həqiqəti inkar edə bilmərik. 


Сообщение отредактировал N_ن_N: 10 Апрель 2016 - 20:18

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru