Перейти к содержимому


Фотография

Allahın həddi varmı?


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 7

#1 Fajr

Fajr

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 202 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2013 - 01:56

Salam aleykum
Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim..
Bu yaxınlarda təqdim olunan dəlillərə əsasən məlum olub ki, sən demə vəhhabilərin iman gətirdikləri məbud məhdud imiş. Yanı məbudlarının özünə məxsus şəkildə həddi vardır. Bu cür batil inancların arxasında "israiliyyat"-ın dayanması haqq əhlinə sirr deyildir. İslamın bünövrəsi olan tövhid inancı bu cür xurafatlardan münəzzəhdir. Rəsulullahın (s) sünnəsinin mühafizkarları olan məsum imamlar (ə) hər növ xurafatı gözəl və incə şəkildə rədd etdikləri kimi bu məsələnin də cavabın dəqiqliklə açıqlamışdılar. İnşAllah bu mövzuda Əhli-beytdən (ə) nəql olunan hədislərindən misallar təqdim olunacaq.

Hadd.jpg

Maalim.Net - Особенности школы Ахл аль-Бейт (а) и ответы на критику

Передал Хаким в "Мустадрак" (10/382):

... فأقبل رسول الله (ص) والغضب يُعرف في وجهه فقال: "ما تريدون من علي، إنَّ علياً مني وأنا منه وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي". هذا حديث صحيح على شرط مسلم

Посланник Аллаха (с) сказал: «Что вы хотите от Али (а)? Али (а) от меня и я (с) от него. И он повелитель всех мусульман после меня!»

Хаким ан-Нишабури: "Хадис достоверен по условиям Муслим" и согласился с ним аз-Захаби.
ал-Албани: "Достоверен". ("ас-Силсила ас-сахиха", ал-Албани, 5/222)
Ибн Хиббан: "Достоверен". ("Сахих", Ибн Хиббан, 28/400)


#2 Fajr

Fajr

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 202 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2013 - 02:21

İnşAllah, gətirəcəyimiz bəzi hədislər Ustad Əlai əl-Həssunun "Əhl-beyt (ə) nəznində - tövhid inancı" (التوحيد عند مذهب أهل البيت) kitabından olacaq.

Əmirul-muminin İmam Əli (ə) buyur:

ليس له [ سبحانه وتعالى ] حدّ ينتهي إلى حدّه

"Onun (Allah Subhanəhu və Təalanın) həddi yoxdur ki, o həddlə bitsin (məhdudlaşsın)".


"ət-Tövhid", Şeyx Səduq, 2-ci bab, hədis 1, səh. 35


Maalim.Net - Особенности школы Ахл аль-Бейт (а) и ответы на критику

Передал Хаким в "Мустадрак" (10/382):

... فأقبل رسول الله (ص) والغضب يُعرف في وجهه فقال: "ما تريدون من علي، إنَّ علياً مني وأنا منه وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي". هذا حديث صحيح على شرط مسلم

Посланник Аллаха (с) сказал: «Что вы хотите от Али (а)? Али (а) от меня и я (с) от него. И он повелитель всех мусульман после меня!»

Хаким ан-Нишабури: "Хадис достоверен по условиям Муслим" и согласился с ним аз-Захаби.
ал-Албани: "Достоверен". ("ас-Силсила ас-сахиха", ал-Албани, 5/222)
Ибн Хиббан: "Достоверен". ("Сахих", Ибн Хиббан, 28/400)


#3 Fajr

Fajr

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 202 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2013 - 02:46

Əmirul-muminin İmam Əli (ə) buyur:

مَنْ وَصَفَهُ( أيّ مَنْ كيفه بكيفيات المحدثين) فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ


"Kim Allahı vəsf etsə (yəni, Onu məxluqların keyfiyyəti ilə keyfiyyətləndirsə) Onu məhdudlaşdırmışdır. Kim Onu məhdudlaşdırsa, Onu say halına gətirməşdir. Kim desə ki, Onun sayı var (yəni, Onu saymaq olar), həmin kəs Allahın əzəliyyətin batil etmişdir".

"Nəhcul-bəlağə", Seyyid ər-Rəzi, xütbə 152Maalim.Net - Особенности школы Ахл аль-Бейт (а) и ответы на критику

Передал Хаким в "Мустадрак" (10/382):

... فأقبل رسول الله (ص) والغضب يُعرف في وجهه فقال: "ما تريدون من علي، إنَّ علياً مني وأنا منه وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي". هذا حديث صحيح على شرط مسلم

Посланник Аллаха (с) сказал: «Что вы хотите от Али (а)? Али (а) от меня и я (с) от него. И он повелитель всех мусульман после меня!»

Хаким ан-Нишабури: "Хадис достоверен по условиям Муслим" и согласился с ним аз-Захаби.
ал-Албани: "Достоверен". ("ас-Силсила ас-сахиха", ал-Албани, 5/222)
Ибн Хиббан: "Достоверен". ("Сахих", Ибн Хиббан, 28/400)


#4 Fajr

Fajr

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 202 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2013 - 03:12

İmam Rza (ə) buyurur (hədis çox geniş olduğundan ixtisara riayət edirəm):

لا يتغير الله بانغيار المخلوق، كما لا يتحدد بتحديد المحدود

"Allah Təala məxluqun dəyişilməsiynən dəyilşilmir, necə ki, məhdudun hududlanmasıynan hududlanmır".


"ət-Tövhid", Şeyx Səduq, 2-ci bab, hədis 2


Maalim.Net - Особенности школы Ахл аль-Бейт (а) и ответы на критику

Передал Хаким в "Мустадрак" (10/382):

... فأقبل رسول الله (ص) والغضب يُعرف في وجهه فقال: "ما تريدون من علي، إنَّ علياً مني وأنا منه وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي". هذا حديث صحيح على شرط مسلم

Посланник Аллаха (с) сказал: «Что вы хотите от Али (а)? Али (а) от меня и я (с) от него. И он повелитель всех мусульман после меня!»

Хаким ан-Нишабури: "Хадис достоверен по условиям Муслим" и согласился с ним аз-Захаби.
ал-Албани: "Достоверен". ("ас-Силсила ас-сахиха", ал-Албани, 5/222)
Ибн Хиббан: "Достоверен". ("Сахих", Ибн Хиббан, 28/400)


#5 Fajr

Fajr

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 202 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2013 - 03:22

İmam Əli (ə) buyurur (ixtisarla):

لا في آخريته حد


"Onun axırlığının (sonunun) həddi yoxdur".

"ət-Tövhid", Şeyx Səduq, 2-ci bab, hədis 1, səh. 35


Maalim.Net - Особенности школы Ахл аль-Бейт (а) и ответы на критику

Передал Хаким в "Мустадрак" (10/382):

... فأقبل رسول الله (ص) والغضب يُعرف في وجهه فقال: "ما تريدون من علي، إنَّ علياً مني وأنا منه وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي". هذا حديث صحيح على شرط مسلم

Посланник Аллаха (с) сказал: «Что вы хотите от Али (а)? Али (а) от меня и я (с) от него. И он повелитель всех мусульман после меня!»

Хаким ан-Нишабури: "Хадис достоверен по условиям Муслим" и согласился с ним аз-Захаби.
ал-Албани: "Достоверен". ("ас-Силсила ас-сахиха", ал-Албани, 5/222)
Ибн Хиббан: "Достоверен". ("Сахих", Ибн Хиббан, 28/400)


#6 Fajr

Fajr

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 202 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2013 - 03:42

İmam Əli (ə) buyurur (ixtisarla):

"Şeylərin hər birini yaradan zaman onların hədlərini müəyyənləşdirdi ki, Özü onlara oxşarlıqdan və bənzərlikdən üstün olsun. (Deməli, şeylərin məhdud olmaları Onun bənzərinin olmamasına bir dəlildir.) Düşüncələr Onu hədd, hərəkət, üzv və alətlərlə (zahiri və batini qüvvələrlə) fərz edə bilməz. (Çünki Onun mümkün varlığın tələblərindən olan hədd, hərəkət, üzv və aləti yoxdur.) Onun barəsində «nə vaxt olub?» deyilmir. Həmçinin nə vaxta kimi olacağı müəyyənləşdirilməz.(Çünki ölçü, sonu olmaq, məkan əldə etmək və onda yerləşmək cismin və mümkün varlığın xüsusiyyətlərindəndir. ) (Ağıl qarşısında elə) əyandır ki, «nədən zahir oldu?» demək olmaz. (Gözlərdən elə) məxfidir ki, «nədə gizlənib?» deyilməz. (Çünki O, bütün səbəblərin səbəbidir və yer və məkanda olmaqdan uzaqdır). Cisim deyil ki, uzaqdan gözə çarparaq sonra yox olsun. Həmçinin pərdənin altında deyil ki, nəsə onu əhatə etsin. Onun şeylərə yaxın olması yapışmaqla və uzaq olması ayrılıqla deyil.(Çünki O, başqasına möhtac deyil. Ona görə ki, möhtac olmaq kamalın naqisliyinə səbəb olur və bu, mümkün varlığın xüsusiyyətlərindəndir. ) Bəndələrindən (baş verən) gözaltı baxış, sözü təkrar edərək bir neçə dəfə demək və torpaq təpəyə yaxınlaşmaq Ona gizli deyil. Həmçinin O, qaranlıq gecədə və (ya) işıq saçan ayın kölgə saldığı (zülmətini yox etdiyi) və arxasınca nurlu günəşin gəldiyi sükutlu gecədə, batan və çıxan zamanda (ay batan kimi gün çıxanda və günəş batan kimi ayın görünməsində) və ruzigarın günlərinin gecənin gəlməsi və gündüzün getməsi ilə olan dövründə bir addım atılmasından xəbərsiz deyil.(Onun ölü və diri, keçmiş və gələcək, alçaq və hündürə olan elmi birdir. Onun zatı zamanın və zamana aid şeylərin hissələrinə nisbətdə yeksan olduğu üçün zatının eyni olan elmi də həmin cürdür. ) O, hər bir son və müddətdən, həmçinin hər bir saydan və sayılandan qabaq olub. (Çünki O, hər bir şeyin yaradanı olduğu üçün yaranmışlardan qabaq olmalıdır.) Hədləri təyin edənlərin ölçüləri, tərəf və cəhətlərin sonunu, yerlərin hazırlanmasını və məkanlarda yerləşərək məskunlaşmağı Ona nisbət vermələrindən uca və uzaqdır.(Yaradılmışların heyranediciliklərini dərk etməyə bir yol tapa bilməyən kəs yaradana necə yol tapa bilər? Halbuki Onun bənzər və oxşarı yoxdur ki, zat və sifətlərinin həqiqəti tanınsın. ) (Buna görə də buyurur:) Hədd və son Onun yaratdığı varlığa layiqdir və Ondan başqasına (mümkün varlıqlara) nisbət verilir."


"Nəhcul-bəlağə", Seyyid ər-Rəzi, xütbə 163


Maalim.Net - Особенности школы Ахл аль-Бейт (а) и ответы на критику

Передал Хаким в "Мустадрак" (10/382):

... فأقبل رسول الله (ص) والغضب يُعرف في وجهه فقال: "ما تريدون من علي، إنَّ علياً مني وأنا منه وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي". هذا حديث صحيح على شرط مسلم

Посланник Аллаха (с) сказал: «Что вы хотите от Али (а)? Али (а) от меня и я (с) от него. И он повелитель всех мусульман после меня!»

Хаким ан-Нишабури: "Хадис достоверен по условиям Муслим" и согласился с ним аз-Захаби.
ал-Албани: "Достоверен". ("ас-Силсила ас-сахиха", ал-Албани, 5/222)
Ибн Хиббан: "Достоверен". ("Сахих", Ибн Хиббан, 28/400)


#7 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 11 Май 2018 - 23:34

1.  Сказал имам Абдуллах ибн Ахмад Ибн Ханбаль:


سَأَلْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ قَوْمٍ، يَقُولُونَ: لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى لَمْ يَتَكَلَّمْ بِصَوْتٍ فَقَالَ أَبِي: «بَلَى إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ تَكَلَّمَ بِصَوْتٍ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ نَرْوِيهَا كَمَا جَاءَتْ


«Я спросил своего отца, да смилуется над ним Аллах, о людях которые говорят: "Когда Аллах разговаривал с Мусой, Он не говорил голосом".


Мой отец (т.е. имам Ахмад) ответил: "Истинно, твой Господь говорил голосом, эти сообщения следует передавать как они пришли"


Источник: "Ас-Сунна", 280


2. Сказал имам аль Халляль:


حدثنا أبو بكر المروزي، قال: سمعت أبا عبد الله - لما قيل له: روى علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك، أنه قيل له: كيف نعرف الله عز وجل؟ قال: على العرش بحد - قال: قد بلغني ذلك عنه، وأعجبه، ثم قال أبو عبد الله: {هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام} (البقرة: 210) ثم قال: {وجاء ربك والملك صفا صفا} (الفجر: 22)  قال الخلال أخبرنا الحسن بن صالح العطار حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي سمعت أبي يعقوب بن العباس قال كنا عند أبي عبد الله قال فسألناه عن قول ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة على عرشه بحد فقال أحمد هكذا على العرش استوى بحد فقلنا له ما معنى قول ابن المبارك بحد قال لا أعرفه ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ [فاطر 10] أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء [الملك 16] وتَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ [المعارج 4] وهو على العرش وعلمه مع كل

 

«Рассказал мне Абу Бакр аль-Марузи: «Я слышал как имаму Ахмаду сказали: «Передал Али Ибн аль Хасан Ибн Шакык от Абдуллаха Ибн аль Мубарака, что ему сказали: «Как нам познать нашего Господа, Свят Он и Велик?» Ибн аль-Мубарак ответил: «Он на Троне, с границей»


Имам Ахмад ответил: «До меня дошло это от него», и это выражение Ибн аль-Мубарака понравилось Ахмаду.


И затем он прочитал аяты: «Разве они ждут, что придёт к ним Аллах в сени облаков?» (Аль-Бакара, 210), и аят: «И придет твой Господь и его ангелы рядами» (аль-Фаджр, 22)


Рассказал мне аль Хасан Ибн Солих аль-Аттар, что рассказал ему Харун Ибн Я’куб аль Хашими, что он слышал Абу Я’куба Ибн аль-Аббаса, как он сказал: «Мы были у имама Ахмада, и спросили его про слово Ибн аль Мубарака что ему сказали: «Как нам познать нашего Господа, Свят Он и Велик?» А Ибн аль-Мубарак ответил: «Он над седьмыми небесами, на Троне, с границей».


Ахмад ответил: «Да, это так, Он возвысился на Троне, с границей»


Мы спросили Ахмада: «Что значат слова Ибн аль-Мубарака с границей?»


Ахмад сказал: «Я не уверен точно, но у внешнего смысла его слов есть свидетельства из Корана в пяти местах: к примеру, сказал Аллах: «К Нему восходит прекрасное слово» (Фатыр, 10), и сказал: «Обезопашены ли вы от того, кто над небесами?» (Аль-Мульк, 16), и сказал: «Ангелы и дух поднимаются к Нему» (Аль Мааридж, 4)


И сам Аллах на Троне, а Его Знание охватывает всякую вещь»


Источник: «Ас-Сунна», аль Халляля


ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#8 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 11 Май 2018 - 23:36

Ehli sünnetin imamı Ahmed bin Hanbel (rh.a) da kendisinden nakledildiği üzere İbn’ul Mubarek’in yukarda geçen kavlini onaylamıştır. İbn Batta (rh.a) onun bu husustaki kavlini isnadıyla şu şekilde nakletmektedir:

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: ثنا أَبِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ الْأَثْرَمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: يُحْكَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قِيلَ لَهُ: كَيْفَ نَعْرِفُ رَبَّنَا تَعَالَى؟، قَالَ: فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَلَى عَرْشِهِ بِحَدٍّ، قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا هُوَ عِنْدَنَا

“(…) Muhammed bin İbrahim el Kaysi dedi ki: Ahmed bin Hanbel’e dedim ki: İbn’ul Mubarek’ten ‘Biz Rabbimizi nasıl tanırız’ diye sorulduğu vakit ‘Yedinci kat gökte, (onunla) sınırlı olarak Arşının üzerindedir’ dediği nakledilmektedir. Ahmed dedi ki: Bizim nezdimizde de böyledir.” İbn Batta, aynı yerin devamında yine İmam Ahmed’den isnadıyla şöyle dediğini nakletmektedir:

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْبَصْرَوِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَقِيلَ، لَهُ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ نَعْرِفُ اللَّهَ؟ قَالَ: عَلَى الْعَرْشِ بِحَدٍّ، فَقَالَ: بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْهُ وَأَعْجَبَهُ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ} [البقرة: 210]، ثُمَّ قَالَ: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22]

(…) Ebubekr el Merruzi dedi ki: Ebu Abdillah’ı (yani İmam Ahmed bin Hanbel’i) kendisine Ali bin el Hasen bin Şakik’in (Abdullah) ibn’il Mubarek’ten rivayet ettiği ‘Rabbimizi nasıl tanırız, denilince Arş’ın üzerinde bir hadd/sınır ile’ dediği şeklindeki haber nakledilince şöyle derken işittim: Onun böyle dediği bana ulaştı ve bu, benim hoşuma gitti. Ebu Abdillah sonra şöyle dedi: 

“Onlar, Allah’ın ve meleklerinin buluttan gölgeler içinde gelmesinden başka bir şeyi mi bekliyorlar” (Bakara: 210)
“Rabbin ve melekler saf saf geldiği zaman…” (Fecr: 22)
(el-İbanet’ul Kubra, 7/156-158)

İbn Teymiyye (rh.a) ise Hallal’ın es-Sunne’sinden şu rivayeti nakletmektedir:


قال الخلال أخبرنا الحسن بن صالح العطار حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي سمعت أبي يعقوب بن العباس قال كنا عند أبي عبد الله قال فسألناه عن قول ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة على عرشه بحد فقال أحمد هكذا على العرش استوى بحد فقلنا له ما معنى قول ابن المبارك بحد قال لا أعرفه ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ [فاطر 10] أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء [الملك 16] وتَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ [المعارج 4] وهو على العرش وعلمه مع كل شيء

"Hallal diyor ki (Senedi zikrettikten sonra) Ebu Yakub bin Abbas dedi ki: Biz Ebu Abdillah’in yanındaydık ve ona İbn’ul Mübarek’in ‘Rabbimizi nasıl tanırız, denildiğinde yedinci kat gökte, Arş’ın üzerinde sınırlı olarak’ şeklindeki sözünü sorduk.  Bunun üzerine Ahmed, şöyle dedi: Arş’a da bu şekilde sınırlı olarak istiva etmiştir. Biz ona İbn’ul Mübarek’in ‘sınırlı olarak’ sözünün manası nedir? Deyince şöyle dedi: Bilmiyorum, ancak bunun Kur’an’da beş yerde şahidi vardır. ‘Ona güzel söz yükselir’ (Fatır: 10), ‘Gökte olandan emin mi oldunuz’ (Mülk: 16), ‘Melekler ve Ruh, Ona yükselir’ (Mearic: 4) O, Arşın üzerindedir, ilmi ise her yerdedir.” (Beyanu Telbis’il Cehmiyye, 2/613-614)

İmam Ahmed burada Allah’ın hakiki manada ve sadece Arşın üzerinde olduğuna delalet eden üç ayet zikretmiştir. Diğer iki ayeti ise bir önceki rivayette zikretmiştir. Böylece beş ayetten İbn’ul Mubarek’in sözüne delil getirmiş olmaktadır. Görüldüğü üzere İmam Ahmed bin Hanbel, İbn’ul Mübarek’in Allah hakkında hadd isbat eden sözlerini kendisi de onaylamakta hatta delillendirmektedir. Ondan bu hususta başka sözler de nakledilmektedir. Hanbeli ulemasından ed-Deşti (rh.a) onun bu husustaki başka bir kavlini Kadı Ebu Ya’la’dan isnadıyla şu şekilde rivayet etmektedir:


ورأيت بخط القاضي أبي يعلى:  أخبرنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفا قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول: سمعت أبي يقول: جاء ... بن حنبل فقال له: لله تبارك وتعلى حد؟ قال: نعم. لا يعلمه إلا هو قال الله تعالى: {وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ} [الزمر:75] يقول: محُدقين

“Ben, Kadı Ebu Ya’la’nın kendi el yazısından şöyle dediğini gördüm: Bize, Ebubekr Ahmed bin Nasr er-Rifa haber verdi ve dedi ki: Ben  Ebubekr bin ebi Davud’u şöyle diyorken işittim: Babam (yani Sünen müellifi Ebu Davud es-Sicistani) şöyle dedi: Ahmed bin Hanbel’e … (Bir adam) gelerek ona şöyle dedi: Allah Tebareke ve Teala’nın haddi var mıdır? O, evet, onu Ondan başka kimse bilmez, dedi. Allahu Teala şöyle buyurmuştur:
‘Melekleri, Arş’ın etrafını kuşatmış olarak görürsün’ (Zümer: 75) 
Yani kuşatmış, sarmış bir halde diyor.”

Bu haberi, Mahmud bin Ebi’l Kasım ed-Deşti, Allah hakkında hadd isbat etmek amacıyla telif ettiği “İsbat’ul Haddi Lillahi Teala” adlı risalesinde nakletmektedir. Eser ve müellifi hakkında ilerde bilgi verilecektir inşallah. İbn Teymiyye (rh.a) da Beyanu Telbis’il Cehmiyye’de (2/619-620) bu haberi Kadı Ebu Ya’la’nın İbtal’ut Te’vilat adlı eserine izafe ederek nakletmektedir ancak Kadı’nın sözkonusu eserinde bu nakli bulamadım. İmam Ahmed, Arş’ın mahlukatın tavanı olması hasebiyle bu ayeti zikretmiş olmalıdır veyahut da meleklerin dahi Allah’ın mahlukattan ayrıldığı sınırın keyfiyetini bilmeyeceğine işaret etmiş olabilir. Allah en doğrusunu bilendir.

Ed-Deşti (rh.a) İmam Ahmed’den bu ve benzeri haberleri naklettiği yerde şöyle demektedir:


وصحَّ عن الإمام أحمد في إثبات الحد لله تعالى، لأن ذلك روي عنه بطرق كثيرة، وروى الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال بأسانيد صحيحة في كتاب السنة له

“İmam Ahmed’den Allah Teala hakkında hadd (sınır) isbat etme hususunda gelen şeyler sahihtir. Çünkü bu, ondan birçok tarikle gelmiştir. İmam Ebubekr Ahmed bin Muhammed bin Harun el Hallal da ‘Kitab’us Sunne’sinde sahih senedlerle bunları nakletmiştir.”

Ardından Hallal’ın hadd konusunda rivayet ettiği haberleri nakletmektedir ki –yukarda bir tanesi geçmişti- bunları İbn Teymiye de Beyanu Telbis’il Cehmiyye’de zikretmektedir lakin ben Hallal’ın kendi eserinden bu rivayetlere vakıf olamadım.


ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru