Перейти к содержимому


Фотография

imamsız ölən cahiliyyə ölümü üzrə ölmüşdür.


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 16:23

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin
Allahummə səlli ələ Muhəmmədin və al-i Muhəmməd

imamət inancı müsəlmanların əqidəsinin bir hissəsini təşkil etməkdədir, eynilə nübuvvət və məad inancları kimi. Və digər əqidəvi mövzular kimi imamət mövzusu da həm Quran və həm də Rəsulullah s.a.a-in sünnəti ilə sabitdir. Keçən yazılarımızda Quranda imamət üzrə bir məqalə paylaşmışdıq, inşəAllah bu yazımızda isə imamətin əqidəvi bir mövzu olduğu və imamı tanımanın necə bir mühüm mövzu olduğuna dair Rəsulullah s.a.a-in sünnətindən dəlili sizlərlə paylaşacağıq. Bu dəlil Rəsulullah s.a.a-dan mütəvatir olaraq rəvayət edilən "imamı tanımadan ölən, cahiliyyə ölümü üzrə ölmüşdür" hədisidir ki, bu hədis Şiə və Sünni mənbələrində müxtəlif səhih sənədlərlə rəvayət edilmişdir. inşəAllah yazımızda hədisi Şiə və Sünni mənbələrdən sənədli bir şəkildə paylaşacağıq.

1. Şiə mənbələrində: Şiə üləmadan Bərqi, Himyəri, Səffar və Kuleyni kimi mühəddislər başda olmaqla bir çox alim bu hədisi öz kitablarında müxtəlif sənədlərlə məsumlar a.s-dan rəvayət etmişdirlər.

Hz. Cavad və Hz. Təqi a.s-ın əshabından olan Bərqi r.a (vəfatı hicri 274) "Məhasin" kitabında bu mövzuda bir bab (başlıq) açmış və bab altında bir çox hədis rəvayət etmişdir. Bərqi r.a deyir ki:باب من مات لا يعرف إمامه
imamını tanımdadan ölən kimsə babı


عنه، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن أبي اليسع عيسى بن السرى، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام. ان الأرض لا تصلح الا بالإمام، ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية
İbni Fəddal mənə Həmmad b. Osmandan, o da İsa b. Sirridən rəvayət etdi, dedi: Əbu Abdullah (imam Cəfər əs-Sadiq a.s) dedi: "yer üzü imamsız islah olmaz və kim imamı tanımadan ölərsə cahilliyə ölümü ilə ölmüşdür."

عنه، عن أبيه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن حسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ” من مات ليس له إمام مات ميتة جاهلية ” فقال: نعم، لو أن الناس تبعوا علي بن الحسين عليهما السلام وتركوا عبد الملك بن مروان اهتدوا، فقلنا: من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، ميتة كفر؟ – فقال: لا، ميتة ضلال
atam mənə Nadr b. Süveyddən, o da Yəhya əl-Hələbidən, o da Hüseyn b. Əbu Əladan rəvayət etdi, dedi: Əbu Abdullah (imam Cəfər əs-Sadiq a.s)-dan Rəsulullah s.a.a-in "bir imamı olmadan ölən kimsə, cahiliyyə ölümü ilə ölmüşdür." sözü haqqında soruşdum, imam a.s dedi ki: "bəli."

عنه، عن النضر، عن يحيى، عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي: من مات ليس له إمام مات ميتة جاهلية
Nadr b. Süveyd mənə Yəhyadan, o da Əyyub b. Hürrdən rəvayət etdi, dedi: Əbu Abdullah (imam Cəfər əs-Sadiq a.s)-ın belə dediyini eşitdim: atam (imam Muhəmməd əl-Baqir a.s) dedi ki: "bir imamı olmadan ölən kimsə, cahiliyyə ölümü ilə ölmüşdür."

عنه، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان النخعي، قال حدثني الحارث بن المغيرة النضري قال: سمعت عثمان بن المغيرة يقول: حدثني الصادق، عن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات بغير إمام جماعة مات ميتة جاهلية، قال الحارث بن المغيرة: فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام، فقال: نعم، قلنا: – فمات ميتة جاهلية؟ – قال: ميتة كفر وضلال ونفاق
Məhəmməd b. Əli mənə Əli b. Nöman əl-Cufidən rəvayət etdi, dedi: Mənə Haris b. Muğirə ən-Nadri rəvayət etdi, dedi: Haris b. Muğirənin belə dediyini eşitdim: imam Sadiq mənə Əli a.s-dan rəvayət etdi, dedi: Rəsulullah s.a.a. dedi: "bir imamı olmadan ölən kimsə, cahiliyyə ölümü ilə ölmüşdür." Cəfər b. Məhəmməd (imam Cəfər əs-Sadiq a.s)-a dedim: "cahiliyyə ölümü nə deməkdir?" imam a.s dedi: "cahillikdən məqsəd küfür, nifaq və azğınlıqdır."

عنه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزلت. ” يوم ندعو كل أناس بإمامهم ” قال المسلمون: يا رسول الله ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ – فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين ولكن سيكون بعدي أئمة على الناس من أهل بيتي من الله، يقومون في الناس فيكذبونهم ويظلمونهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم، ألا فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاني، ألا ومن ظلمهم وأعان على ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي وأنا منه برئ
İbni Məhbub mənə Abdullah b. Qalibdən, o Cabir b. Yezid əl-Cufidən, oda Əbu Cəfər (imam Muhəmməd əl-Baqir a.s)-dan rəvayət etdi, dedi: "Bütün insanları öz imamıyla çağırdığımız gün." (İsra, 71) ayəsi nazil olduğu zaman müsəlmanlar dedilər ki: "ya Rəsulallah, sən bütün insanların imamı deyilsən?" Rəsulullah s.a.a dedi: "mən, Allah tərəfindən bütün insanlara göndərilmiş bir elçiyəm; ancaq məndən sonra Allah tərəfindən mənim Əhli Beytimdən, insanlara imamlar göndəriləcəkdir. Bunlar, insanlar arasında ortaya çıxacaqlar. İnsanlar tərəfindən yalanlanacaqlar. Küfrün və azğınlığın öndərləri və onların tərəfdarları, onlara haqsızlıq edəcəklər. Kim Əhli Beyt imamlarını vəli kimi qəbul etsə, onlara tabe olsa, onları doğrulasa, o məndəndir, mənimlə bərabərdir və mənimlə qarşılaşacaqdır. Xəbəriniz olsun! Kim onlara haqsızlıq etsə, onları yalanlasa, o məndən deyildir, mənimlə bərabər olmaz və mən ondan uzağam."

Bərqi r.a, "Məhasin", 1/153-156, hədis 78-85


burada Bərqi r.a-in "Məhasin" kitabından yazdığımız hədislərin hamsının raviləri siqa (güvənilən) və isnadları müttəsildir. İlk hədis olan İsa b. Sirrinin imam Cəfər əs-Sadiq a.s-dan rəvayət etdiyi hədisi Şeyx Səduq r.a "Səvabul Aməl", səhifə 205-də Həmmad b. Osmana qədər müxtəlif bir sənəd ilə ondan sonar isə eyni ravilər vasitəsilə imam Cəfər əs-Sadiq a.s-dan rəvayət etmişdir; dördüncü Haris b. Muğirənin imam Cəfər əs-Sadiq a.s-dan rəvayət etdiyi hədisi Siqatul İslam (İslamın güvənci) Kuleyni "əl-Kafi", 1/235, Huccət kitabı, 87-ci bab, hədis 3-də tamamilə müxtəlif bir sənəd ilə Haris b. Muğirədən, o da imam Cəfər əs-Sadiq a.s-dan rəvayət etmişdir. "Məhasin" kitabında hədisin sənədi səhih olduğu kimi "əl-Kafi"də də hədisin sənədi səhihdir. Şeyxul İslam bu hədis haqqında "əl-Kafi" şərhində deyib:الحديث الثالث: صحيح
3-cü hədis: səhih

II Məclisi r.a, "Miratul Uqul", 4/220


Beşinci Cabir əl-Cufinin imam Baqir a.s-dan rəvayət etdiyi hədisi yenə Siqatul İslam (İslamın güvənci) Kuleyni r.a, "əl-Kafi", 1/128, Huccət kitabı, 25-ci bab, hədis 1-də Bərqi r.a-dan eyni sənəd ilə rəvayət etmişdir. Şeyxul İslam "əl-Kafi" şərhində bu hədis haqqında deyib:

الحديث الأول: صحيح
1-ci hədis: səhih

II Məclisi r.a, "Miratul Uqul", 2/442imami tanima-saffar.jpg imami tanima-saffar1.jpg

rəsimdə gördüyümüz imam Həsən əl-Əskəri a.s-ın səhabəsi Məhəmməd b. Həsən əs-Səffar r.a-ın "Bəsair əd-Dəracat" adlı kitabıdır, işarələdiyim yerdə bu ifadələr var:حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن منصور عن فضيل الأعور عن أبي عبيدة الحذاء قال كنا زمان أبي جعفر ع حين قبض ع نتردد كالغنم لا راعي لها فلقينا سالم بن أبي حفصة فقال يا أبا عبيدة من إمامك قلت أئمتي من آل محمد فقال هلكت و أهلكت أما سمعته و أنت معي أبا جعفر و هو يقول من مات و ليس عليه إمام مات ميتة جاهلية أ ما تعرف أنه قد خلف ولده جعفرا إماما على الأمة قلت بلى لعمري قد رزقني الله المعرفة قال فقلت لأبي عبد الله ع بعد ما لقيته إن سالم بن أبي حفصة قال لي كذا و كذا قال لي يا أبا عبيدة أما علمت أنه لم يمت منا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل مثل عمله و يسير بمثل سيرته و يدعو لي مثل الذي دعا إليه يا أبا عبيدة إنه لم يمنع ما أعطي داود أن أعطي سليمان قال ثم قال يا أبا عبيدة إنه إذا قام قائم آل محمد ص حكم بحكم آل داود و كان سليمان لا يسأل الناس بينة
Yəqub b. Yezid mənə İbni Əbu Umeyrdən, o Mənsurdan, o Fudeyl əl-Avərdən, o da Əbu Ubeydə əl-Xuzayidən rəvayət etdi, ded: Əbu Cəfər (imam Məhəmməd əl-Baqir a.s)-ın zamanında vəfat etdiyi sırada çobansız sürü kimi sağa sola gedib gəlirdik. Bu sırada Salim b. Əbu Həfsə ilə qarşılaşdıq. Mənə dedi: "ey Əbu Ubeydə! Sənin imamın kimdir?" dedim: "imamlarım, Məhəmməd s.a.a-in Əhli Beytidir." Dedi: "Həlak oldun və başqalarını da həlak etdin. Mən və sən, birlikdə Əbu Cəfər (imam Məhəmməd əl-Baqir a.s)-ın "Bir imamı olmadan ölən kimsə, cahiliyyə ölümü ilə ölmüşdür." dediyini eşitmədikmi?" dedim: "Ömrümə andolsun ki, doğrudur." Bundan üç gün və ya buna yaxın bir vaxt sonra Əbu Abdullah (imam Cəfər əs-Sadiq a.s)-ın yanına getmişdim. Allah, onu tanımamı nəsib etdi. Əbu Abdullah (imam Cəfər əs-Sadiq a.s)-a dedim: "Salim mənə belə-belə dedi." imam a.s dedi: "Ey Əbu Ubeydə! Bizdən birisi, özündən sonra yerinə keçib özünün əməlinin eynisini yerinə gətirəcək, onun hərəkət tərzini izləyəcək, onun çağırdığı ilkələrə insanları çağıracaq birini buraxmadan ölməz. Ey Əbu Ubeydə! Məhəmməd s.a.a-in soyundan bir imam qalxdığı və Davud və Süleyman a.s-ın hökmülə hökm etdiyi zaman, ondan qətiyyən dəlil istənilməz."

Səffar r.a, "Bəsair əd-Dəracat", 5/295, 15-ci bab, hədis 5


Hədisi Siqatul İslam (İslamın güvənci) Kuleyni r.a "əl-Kafi", 1/249, Huccət kitabı, 99-cu bab, hədis 1-də İbni Əbu Umeyrə qədər öz sənədi ilə ondan sonar da yuxarıdakı ravilər vasitəsilə rəvayət edilmişdir. Həm Səffarın və həm də Kuleyninin r.a sənədində olan bütün ravilər siqa (güvənilən) və isnadları müttəsildir. Şeyxul İslam Əllamə II Məclisi r.a "əl-Kafi" şərhində hədis haqqında deyib:الحديث الأول: حسن أو موثق
1-ci hədis: həsən vəya müvəssəq

II Məclisi r.a, "Miratul Uqul", 4/298imami tanima-kuleyni.jpg imami tanima-kuleyni1.jpg

rəsimdə gördüyünüz Sünni və Şiələr tərəfindən güvənilirliyi xüsusunda ittifaq edilmiş olan Siqatul İslam (İslamın güvənci) Kuleyni r.a-ın "əl-Kafi" kitabıdır, işarələdiyim yerdə bu ifadələr var:

علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن قال: حدثنا حماد، عن عبدالاعلى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول العامة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، فقال: الحق و الله
Əli b. İbrahim mənə Məhəmməd b. İsadan, o da Yunus b. Əbdürrəhmandan rəvayət etdi, dedi: Həmmad mənə Əbduləladan rəvayət etdi, dedi: Əbu Abdullah (imam Cəfər əs-Sadiq a.s)-a, Ammə (sünnilər)-in "Rəsulullah s.a.a: "bir imamı olmadan ölən kimsə, cahiliyyə ölümü ilə ölmüşdür." buyurub" sözü haqqında soruşdum, imam a.s dedi: "Allah’a and içirəm ki, doğru söyləyirlər."

Kuleyni r.a, 1/236, Huccət kitabı, 89-cu bab, hədis 2


Hədisin sənədində olan bütün ravilər siqa (güvənilən) və isnadı müttəsildir. Şeyxul İslam "əl-Kafi" şərhində hədis haqqında deyir ki:

الحديث الثاني: حسن على الظاهر
2-ci hədis: zahirə görə həsən

II Məclisi r.a, "Miratul Uqul", 4/229imami tanima-ibni babaveyh.gif

rəsimdə gördüyünüz Şeyx Əli b. Bəbaveyh əl-Qummi (I Səduq) r.a-in "əl-İmamə vət-Təbsira" adlı kitabıdır, işarələdiyimiz yerdə bu ifadələr var:

الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ، يقول : من مات لا يعرف إمامه ، مات ميتة جاهلية كفر ونفاق وضلال
Əbu Cəfər (imam Muhəmməd əl-Baqir a.s)-ın belə dediyini eşitdim: "imamı tanımadan ölən kimsə cahiliyyə ölümü ilə, küfür, nifaq və dəlalət ölümü ilə ölmüşdür."

Əli b. Hüseyn b. Bəbaveyh əl-Qummi r.a, "əl-İmamə vət-Təbsira", səhifə 82, hədis 69


hədisin raviləri siqa (güvənilir) isnad isə muttəsildir, hədis səhihdir.


imami tanima-saduk.jpg imami tanima-saduk1.jpg imami tanima-saduk2.jpg

rəsimdə gördüyünüz Şeyx Səduq r.a-ın "Uyunu əxbar ər-Rza a.s" adlı kitabıdır, işarələdiyim yerdə bu ifadələr var:

حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنتين و خمسين و ثلاثمائة قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال سأل المأمون علي بن موسى الرضا (ع) أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز و الاختصار فكتب (ع) له
و من مات و لم يعرفهم مات ميتة جاهلية
mənə Abdulvahid b. Məhəmməd b. Abdus ən-Nişapuri əl-Əttar r.a rəvayət etdi, dedi: Əli b. Məhəmməd b. Quteybə ən-Nişapuri mənə Fəzl b. Şazandan rəvayət etdi, dedi: Məmun, Əli b. Musa ər-Rza a.s-dan özü üçün qısa bir şəkildə xalis İslamı yazmağını istədi. Bunun görə imam a.s ona belə yazdı: "Kim onları (imamlar a.s-ı) tanımadan ölərsə cahiliyyət ölümüylə ölmüşdür."

Şeyx Səduq r.a, "Uyunu Əxbar ər-Rza a.s", 2/129-130, hədis 1


Bu hədisin də sənədindəki bütün ravilər siqa (güvənilən), mədh edilmiş və isnadı müttəsildir. Seyyid Xomeyni r.a bu hədis haqqında deyib:

وهو طريق حسن بل صحيح
bə bu tariq (sənəd yolu) həsən, hətda səhihdir.

Seyyid Xomeyni, "Məqasib əl-Muhərrəmə", 2/55imami tanima-kemaliddin.jpg imami tanima-kemaliddin1.jpg imami tanima-kemaliddin2.jpg

Rəsimdə gördüyünüz Şeyx Səduq r.a-ın "Kəmaluddin" adlı kitabıdır, işarələdiyim yerdə bu ifadələr var:

حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال : حدثني أبو علي بن همام قال : سمعت محمد بن عثمان العمري ـ قدس الله روحه ـ يقول : سمعت أبي يقول : سئل أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه عليهم السلام : أن الارض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلي يوم القيامة وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فقال عليه السلام : إن هذا حق كما أن النهار حق، فقيل له : يا ابن رسول الله فمن الحجة والامام بعدك ؟ فقال ابني محمد ، هو الامام والحجة بعدي ، من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية . أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون ، ويهلك فيها المبطلون ، ويكذب فيها الوقاتون ، ثم يخرج فكأني أنظر إلى الاعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة
Mənə Məhəmməd b. İbrahim b. İshaq r.a rəvayət etdi, dedi: Mənə Əbu Əli b. Hümmam rəvayət etdi, dedi: Məhəmməd b. Osman əl-Amrinin belə dediyini eşitdim: mən Əbu Məhəmməd (imam Həsən əl-Əskəri a.s)-ın yanında olduğum zaman ona atalarından a.s. rəvayət edilən "yer üzü Qiyamət gününə qədər heç bir zaman Allahın höccətindən uzaq qalmaz və kim zamanının imamını tanımadan ölərsə o cahiliyyə ölümü üzərə ölmüşdür." hədisi soruşuldu, imam a.s dedi: "bu gündüzün haqq olduğu kimi haqdır." imam a.s-a deyildi: "ey Rəsulullah s.a.a-in oğlu! Səndən sonar höccət və imam kimdir?" imam a.s dedi: "oğlum Məhəmməd və o imam və Allah’ın qullarına höccətdir. Kim onu tanımadan ölərsə cahiliyyə ölümü üzərə ölmüşdür."

Şeyx Səduq r.a, "Kəmaluddin", səhifə 376, hədis 9


hədisi Həzzaz əl-Qummi "Kifayətul Əsər", səhifə 296-da öz şeyxi Əbu Müfəzzəldən, o da yuxarıdakı ravilər vasitəsilə rəvayət etmişdir. Həzzaz əl-Qumminin sənədində şeyxi Əbu Müfəzzəl zəifdir, lakin Şeyx Səduqun bütün raviləri siqa (güvənilən) və isnadı da müttəsildir.

2. Sünnü mənbələrində: Sünnü alimlərdən Əhməd, Təbərani, Əbu Nuaym kimi mühəddislər başda olmaqla bir çoxu bu hədisi müxtəlif sənədlərlə Rəsulullah s.a.a-dən rəvayət etmişdirlər.


imami tanima-taberani.jpg imami tanima-taberani1.jpg

rəsimdə gördüyünüz sünnü hədis alimlərindən Təbəraninin "Mucəm əl-Kəbir" adlı kitabıdır, işarələdiyim yerdə bu ifadələr var:

حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ثنا عبد الوهاب بن الضحاك ثناإسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية
Mənə İbrahim b. Məhəmməd rəvayət etdi, dedi: Mənə Əbdülvəhhab b. Dəhhaq rəvayət etdi, dedi: İsmayıl b. Əyyaş mənə b. Zuradan, o Şurəyh b. Ubeyddən, o da Muaviyədən rəvayət etdi, dedi: Rəsulullah s.a.a dedi: "imamı olmadan ölən kimsə cahiliyyə ölümü üzrə ölmüşdür."

Təbərani, "Mucəm əl-Kəbir", 19/388, hədis 910


Hədisi Əhməd b. Hənbəl "Müsnəd", 4/96, hədis 16922-də; Əbu Yəla Məvsili "Müsnəd", 13/366, hədis 7375-də dəyişik bir isnad ilə Muaviyədən rəvayət etmişdir. Təbəraninin hədisinin sənədindəki Əbdülvəhhab b. Dəhhaq mətrukdur lakin Əhməd və Əbu Yalənin sənədində yer alan ravilər siqa (güvənilən) və isnad da müttəsildir. "Müsnədi Əhməd"in mühəqqiqi Şeyx Şuayb əl-Arnaut hədis haqqında deyir:

تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح لغيره وهذا إسناد حسن
Hədis səhihul liğeyridir və bu isnad da həsəndir.


Əhməd b. Hənbəl, "Müsnəd", 4/96, hədis 16922


yenə nasibilərin son dövr mühəddislərindən olan əl-Əlbani hədis haqqında deyir:

حسن
həsən


əl-Əlbani, "Zilal Cənnə", 2/246, hədis 1057


imami tanima-tayalisi.jpg imami tanima-tayalisi1.jpg

rəsimdə gördüyünüz sünni mühəddislərdən Əbu Davud Təyalisinin "Müsnəd" adlı kitabıdır, işarələdiyimiz yerdə bu ifadələr var:

حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : ” مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ
İbni Musab mənə Zeyd b. Əsləm’dən, o da İbni Ömər’dən rəvayət etdi, dedi ki: Nəbi s.a.a-in belə dediyini eşitdim: "imamı olmadan ölən kimsə cahiliyyə ölümü üzrə ölmüşdür."


Kitabın mühəqqiqi Əbdülmuhsin ət-Türki hədisdən sonra deyir ki:

حديث صحيح
Hədis səhih


Əbu Davud Təyalisi, "Müsnədi Əbu Davud", 3/325, hədis 2025


vəlhəmdülillahi Rabbil aləmin.

Сообщение отредактировал Elmeddin: 23 Сентябрь 2013 - 19:44


#2 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 16:26

mövzu haqqında Şeyx Cavid h.a-ın söhbəti:

http://www.youtube.com/watch?v=Op3jN3ATizI

#3 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 22:40

Elməddin,təşəkkürlər.

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

Nafi nəql edir:Abdullah ibn Ömər,Yezid ibn Müaviyənin dövründə Abdullah ibn Mutinin yanına gedir.Abdullah ibn Muti deyir Əbu Abdur-Rahmən üçün yastıq çıxarın.İbn Ömər ona:Mən bura oturmağa gəlməmişəm.Rəsulullahdan (sas) eşitdiyim hədisi sənə deməyə gəlmişəm.Rəsulullahdan eşitdim ki,deyirdi:"Kim (İmama)itaətdən əlini üzərsə qiyamət günü Allahın hüzuruna heç bir höccəti olmadan qovuşar.Kim boynunda (imama) beyəti olmadan ölərsə onun ölümü cahiliyyət ölümü kimi olar".


Səhih Müslüm,cild,3 səh.1479 Əmirlər kitabı,bab 13

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=1&ID=873&idfrom=3506&idto=3513&bookid=1&startno=7
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru