Перейти к содержимому


Фотография

vəhy evinə hücum hadisəsi


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Elmeddin

Elmeddin

    Muqaddam – Lieutenant Colonel

  • Emir
  • 1 687 сообщений

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 11:37

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin
Allahummə səlli ələ Muhəmmədin və al-i Muhəmməd

Nəbi s.a.a-in vəfatından sonra hakimiyyəti ələ keçirən Qureyş teror təşkilatı Nəbi s.a.a-in vəsisi və müsəlmanların r.a imamı olan Hz. Əli a.s-ı özlərinə tabe olmağa çağırmışdırlar. bunun qarşısında imam a.s və onun tərəfində qalan səhabələr etiraz edərək Hz. Fatimə s.a-ın evində toplanmışdılar. məsələdən xəbərdar olan Firon Əbu Bəkir əz-Zındıq etiraz edənləri məcburi şəkildə itaətə gətirməyi üçün haman Ömər əl-Qarun, xalid b. Vəlid əz-Zani və digər terrorçuları silahlı olaraq Hz. Fatimə s.a-ın evinə göndərdi. ev ətrafında terrorçular ilə mücahidlər r.a arasında olan münaqişə zamanı Ömərin köləsi Qunfuz onun əmri ilə Hz. Fatimə s.a-nı vurmuş və bu zaman Hz. Fatimə s.a yaralanmışdır. aldığı zərbə nəticəsində Hz. Fatimə s.a-ın bətnindəki övladı Muhsin siqt olmuş və Hz. Fatimə s.a-ın özüdə az sonra şəhir olaraq dünyadan köçmüşdür.

inşaAllah biz bu məsələ haqqında əldə etdiyimiz şiə və sünnü mənbəli məlumatları sizlərlə bölüşəcəyik.


#2 Elmeddin

Elmeddin

    Muqaddam – Lieutenant Colonel

  • Emir
  • 1 687 сообщений

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 12:42

1. imam Kazım a.s: "Hz. Fatimə s.a şəhiddir."

sehadet-kuleyni.jpg sehadet-kuleyni1.jpg

şəkildə gördüyünüz Şiə və Sünnilərin etibarlılığı barəsində ittifaq etdikləri Siqatul İslam (İslamın güvənci) Kuleyni r.a-ın "əl-Kafi" kitabıdır, işarələdiyiniz yerdə deyilir:محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر أخيه، أبي الحسن عليه السلام قال: إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة وإن بنات الانبياء لا يطمثن.
Muhəmməd b. Yəhya mənə Əmrək b. Əlidən, o Əli ibn Cəfərdən, o da qardaşı Əbu əl-Həsən (imam Musa əl-Kazım a.s)-dan danışdı, dedi: "Fatimə s.a siddiqə və şəhidədir. və Nəbilər a.s-ın qızları heyz qanı görmürlər."

Kuleyni r.a, "əl-Kafi", 1/291, Hüccət kitabı, Tarix babları, bab 114, hədis 2


bu hədisin isnadı səhihdir, hədisin sənədindəki bütün ravilər siqa (güvənilir) və hədisin isnadı da muttəsildir. indi inşaAllah ilk əvvəl hədisin raviləri haqqında rical kitablarından məlumat verəcək, daha sonra isə hədisin səhhətini təsdiqləyən mühəddis bir neçəsini zikr edəcəyik.

1. ravilər haqqında məlumat: bu hədisi Şeyx Kuleyni r.a 3 ravi vasitəçiliyi ilə imam Kazım a.s-dan rəvayət etmişdir ki, bu ravilerin hər üçü Şiənin qüruru olan böyük alimlərdir. indi inşaAllah onlar haqqında məlumat verəcəyik:

1-1. Əli b. Cəfər (علي بن جعفر): Hədisimizin ilk ravisi olan bu şəxs imam Sadiq a.s-ın oğlu və imam Kazım a.s-ın qardaşıdır. imam Sadiq, imam Kazım, imam Rza, imam Cavad və imam Hadinin a.s əshabındandır. Şeyx Tusi r.a onun bioqrafyasında deyir ki:

علي بن جعفر أخو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم , جليل القدر ثقة
Əli b. Cəfər: Musa b. Cəfər b. Məhəmməd b. Əli b. Hüseyn b. Əli b. Əbu Talib a.s-ın qardaşı, dəyəri böyük, siqa (güvənilir) bir şəxsdir.

Şeyx Tusi r.a, "Fihrist", səhifə 88, 367-ci ravi


onun haqqında daha çox məlumat ala bilmək üçün türkçə saytlardan birinə link qoyuram, bax: Əli b. Cəfər a.s

1-2. Əmrək b. Əli (العمركي بن ​​علي): Hədisimizin ikinci ravisi və Əli b. Cəfər a.s-ın tələbələrindəndir, Nəcaşi r.a onun bioqrafyasında deyir:

العمركي بن ​​علي أبو محمد
Əmrək b. Əli (künyəsi) Əbu Məhəmməd

شيخ من أصحابنا , ثقة
əshabımızın şeyxlərindəndir, siqa (güvəilir)-dir .

Nəcaşi r.a, "Rical", səhifə 303, 828-ci ravi


1-3. Muhəmməd b. Yəhya (محمد بن يحيى): Hədisimizin üçüncü ravisi və Kuleyni r.a-ın şeyxlərindəndir. Nəcaşi r.a onun bioqrafyasında deyir:

محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي , شيخ أصحابنا في زمانه , ثقة , عين , كثير الحديث
Məhəmməd b. Yəhya, Əbu Cəfər əl-Attar əl-Qummi, öz zamanında ashabımızın şeyxi, siqa (güvənilir), seçkin və çox hədis rəvayət edəndir.

Nəcaşi r.a, "Rical", səhifə 353, 946-cı ravi


görüldüyü kimi hədisimizin bütün raviləri etibarlı və üləmanın böyüklərindəndir ki, bu qədəri hədisin səhhəti üçün kifayətdir. ancaq biz hədis haqqında mühəddislərin hökmünü də əlavə lazımlı görürük.

2. hədisin səhihliyini təsdiqləyən alimlər: hədisimizə Şəhidi Sani və Əllamə Məclisi başda olmaqla bir çox mühəddis səhih demişdir. indi onların öz kitablarından hədis haqqındakı hökmlərini verirəm.

2-1. Şəhidi Sani Həsən Zeynuddin (الشهيد الثاني الحسن بن زين الدين): Şiənin böyük alimlərindəndir, hicri 1011-ci ildə şəhid olmuşdur, haqqında geniş məlumat üçün linkə baxa bilərsiniz, bax: Şəhidi Sani

Şəhidi Sani r.a bu hədisi "əl-Kafi"dən rəvayət edərkən hədis haqqında deyir:

صحي
səhih

Şəhidi Sani r.a, "Muntaki əl-Cümə ", 1/224


2-2. Şeyx Bahaddin əl-Amuli (الشيخ ببهاء الدين العاملي): Şiənin böyük alimlərindən və iftixar qaynaqlarındandır, hicri 1031-ci ildə vəfat etmişdir.

bu hədisi rəvayət etdikdən sonra hədis haqqında deyir:

هذا الحديث لصحة سنده
bu hədisin sənədi səhihdir.

Şeyx Bahaddin əl-Amuli r.a, "Məşariq əş-Şəmseyn", səhifə 324


2-3. Şeyx Məhəmməd Təqi əl-Məclisi r.a (الشيخ محمد تقي المجلسي): Şiənin böyük alimlərindəndir, "Biharul Ənvar"ın müəllifi Əllamə II Məclisi r.a-ın atasıdır. Şiə dünyasında "I Məclisi" olaraq məşhurlaşmışdır, hicri 1070 yılnda vəfat etmişdir.

Şeyx I Məclisi r.a bu hədisi Şeyx Səduq r.a-ın "Fəqih" kitabının şərhində rəvayət edərkən hədis haqqında deyir:

و في الصحيح
Sahih'tir .

I Məclisi r.a, "Ravzatul Muttəqin", 5/342


2-4. Əllamə II Məclisi r.a (العلامة المجلسي): "Biharul Ənvar" kitabının müəllifi və yuxarıda haqqında məlumat verdiyimiz Şeyx I Məclisini oğludur, hicri 1111 -ci ildə vəfat etmişdir. "əl-Kafi" yə yazdığı şərhdə hədis haqqında deyir:

صحيح
səhih

II Məclisi r.a, "Miratul Uqul", 5/315


2-5. Şeyx Mirzə Cavad Təbrizi (الميرزا ​​جواد التبريزي): mütəxxirin üləmanın böyüklərindən və müsəlmanların təqlid mərcilərindəndir. "Siratun Nəcat" adlı kitabında özünə mövzu haqqında verilən bir suala cavab olaraq bu hədisi "əl-Kafi"dən rəvayət edir və hədis haqqında deyir:

بسند معتبر عن الكاظم ع
Kazım a.s-dan mötəbər isnad ilə (rəvayət edilmişdir).

Şeyx Təbrizi r.a, "Siratun Nəcat", 3/440-441


2-6. Seyyid Cəfər Mürtəza əl-Amuli r.a (السيد جعفر مرتضى العاملي): mütəxxirin ulemanının böyüklərindən və mühəqqiq alimlərdəndir. mövzu haqqında yazdığı "Zəhra s.a-nın müsibətləri" adlı kitabında bu hədisi dəlil olaraq təqdim edir və hədis haqqında bu hökmü verir:

وفي الصحيح
səhihdir .

Seyyid Cəfər Mürtəza əl-Amuli r.a, "Zəhra s.a-nın müsibəti", 1/100


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru