Перейти к содержимому


Фотография

Əhli-Sünnə Mənbələrində Peyğəmbərin (S) Qızı Fatimənin (S.ə) Fəzilətləri.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 qulam

qulam

    Mulazzim – lieutenant

  • Murid
  • 473 сообщений

Отправлено 27 Февраль 2017 - 23:46

1. Aişə nəql edir: Peyğəmbər (s) buyurub:

ثُمَّ قَالَ لِي : يَا فَاطِمَةُ ، أَلا تَرْضَيْنَ أَنَّكِ سَيِّدَةُ نِسَاءِ هَذِهِ الأمَّةِ ، أَوْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ؟     
"Ey Fatimə! Məgər razı omazsan ki, bu ümmətin qadınlarının seyyidəsi olasan? və ya aləm qadınlarının seyyidəsi olasan?". 

Mənbə:Nəsai,"Xəsais İmam Əli",səh 106, hədis 127.Təhqiq Əbu İshaq əl-Huveyni.Əbu İshaq əl-Huveyni hədisdən sonra deyir:Hədisin sənədi səhihdir.
http://waqfeya.com/book.php?bid=2403

Nəsainin,"Xəsais İmam Əli" kitabını təhqiq edən digər hədis şünas Əhməd əl-Bəluşi deyir:Ravilər siqədirlər və hədisin sənədi səhihdir.Səh 144-145,hədis 132, haşiyə 344
https://archive.org/details/Khassa3sImamAliNissai

 

2.İbn Abbas (r.a) nəql edir: Peyğəmbər (s) buyurub:

 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل نساء العالمين خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد و مريم بنت عمران و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون 
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه بهذا اللفظ 
تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح

"Aləm qadınlarının ən fəzilətliləri-Xədicə Xuvəylid qızı,Fatimə Muhəmməd qızı,Məryəm İmran qızı və Fironun xanımı Asiya Muzəhim qızıdır. 

Hakim deyir:Bu hədisin isnadı səhihdir.Onlar (Buxari və Müslüm) bu cür ləfzlə nəql etməyiblər.
Zəhəbi "Təlxis"də deyib:Səhihdir.

Mənbə:"əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn",cild 2,səh 650,hədis 4160.Təhqiq Mustafa Abdul-Qadir Əta.

http://islamport.com/d/1/mtn/1/20/368.html 

 

3.İbn Abbas (r.a) nəql edir:Peyğəmbər (s)  buyurub:

 

حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يونس ثنا داود بن أبى الفرات عن علباء عن عكرمة عن بن عباس قال خط رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأرض أربعة خطوط قال تدرون ما هذا فقالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين 
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح


İbn Abbas (r.a) nəql edir:Rəsulullah (s) yerdə dörd xətt çəkdi və dedi:"Bunun nə olduğunu bilirsiniz?" (Səhabələr) Dedilər: "Allah və Onun Rəsulu daha yaxşı bilir" Rəsulullah (s) buyur­du: "Cənnət qadınlarının ən fəzi­lətliləri-Xuveylidin qızı Xədicə, Muhəm­mədin qızı Fatimə, Fironun xanımı Muzəhi­min qızı Asiya,İmranın qızı Mər­yəmdir".Allah onların hamısından razı olsun.

Şuəyb əl-Ərnəut deyir:İsnadı səhihdir.Onun raviləri siqədir və əs-Səhihin raviləridir.

Mənbə:"Musnəd Əhməd ibn Hənbəl",cild 1,səh 293,hədis 2668.Təhqiq Şuəyb əl-Ərnəut.

http://islamport.com/d/1/mtn/1/89/3417.html

 

4. Səhabə.Bureydə əl-Əsləmi nəq edir:

 عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة و من الرجال علي
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح 


"Peyğəmbər (s) kişilərdən ən çox Əlini, qadınlardan isə Fatiməni sevirdi".
əl-Hakim deyir:Bu hədisin sənədi səhihdir.Lakin onlar(Buxari və Muslim) nəql etməyiblər.
əz-Zəhəbi "Təlxis"də deyib:Səhihdir.


Mənbə:"əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn", 3/168, hədis 4735.Təhqiq Mustafa Abdul-Qadir Əta, Zəhəbinin Təlxis kitabı ilə birgə.

http://islamport.com/w/mtn/Web/2986/4946.htm

 

5. İmam Əli (ə) nəql edir: Peyğəmbər (s)  buyurub:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " [ لفاطمة - رضي الله عنها - ] إن الله يغضب لغضبك ، ويرضى لرضاك " . رواهالطبراني ، وإسناده حسن 

Allahın Rəsulu Fatiməyə (s) dedi: "Allah sənin qəzəbinə görə qəzəblənir, razılığına görə razı qalır”.

Hədisin ardıyca hafiz əl-Heysəmi deyir:Hədisi ət-Təbərani nəql etmişdir və onun sənədi həsəndir.

 

Mənbə:"Məcməuz-Zəvaid və Mənbəul-Fəvaid",cild 9, səh 204, hədis 15204.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=2956&idfrom=15298&idto=15314&bookid=87&startno=15

 

 

6. Əbu Səid əl-Xudri (r.a) nəql edir: Peyğəmbər (s) buyurub:

 والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار 

صحيح

"Biz Əhli-beytə nifrət (düşmənçilik) edən hər kəsi Allah cəhənnəmə daxil edər".

Mənbə: əs-Silsilətus-Səhihə cild 5,səh 643, hədis 2488.Albani deyib ki,hədis səhihdir.

http://islamport.com/w/alb/Web/3111/2488.htm 

 

7.Aişə nəql edir:

قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

Peyğəmbərin (s) üzərində qara yundan naxışlı bir örtük olduğu halda çıxdı. Həsən ibn Əli gəldi və onu örtükə daxil etdi.Sonra isə Hüseyn gəldi və onu da birgə daxil etdi.Sonra isə Fatimə gəldi və onuda daxil etdi. Sonra isə  Əli gəldi və onu da daxil etdi. Bunda sonra isə belə dedi:"Ey əhli-beyt! Allah sizdən çirkinliyi (günahı) yox etmək və sizi tərtəmiz (pak) etmək istər!" (Təthir ayəsini oxudu. Əhzab 33)

Mənbə:Səhih Müslüm, Kitab Səhabələrin fəziləti, Əhli-beytin fəziləti babı, hədis 2424

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4522&idto=4522&bk_no=1&ID=1133

 

8. Misvər ibn Məxrəmədən nəql edir: Rəsulullah (s) buyurub:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني

"Fatimə mənim vücudumdan bir parçamdır; kim onu qəzəbləndirsə, məni qəzəbləndirmişdir".

 

Mənbə:"Səhih Buxari", səhabələrin fəzilət kitabı, Fatiməin (s.ə) fəziləti babı, hədis 5556

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3567&idto=3567&bk_no=0&ID=2136

 

9. Səd ibn Əbu Vəqqas nəql edir:

قال : لما نزلت ذهه الآية { ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم } دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم عليا و فاطمة و حسنا و حسينا رضي الله عنهم فقال : اللهم هؤلاء أهلي 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه 
تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم

"Gəlin oğullarımızı və oğullarınızı, qadınlarımızı və qadınlarınızı, özümüzü və özünüzü çağıraq" (Ali İmran, 61) ayəsi nazil olduqda Allahın Rəsulu (s) Əlini, Fatiməni, Həsəni və Hüseyni yanına çağırıb: “Allahım! Mənim ailəm bunlardır”  buyurdu".

əl-Hakim deyir:Bu hədis şeyxeynin (Buxari və Müslümüm) şərtinə əsasən səhihdir.

əz-Zəhəbi, ət-Təlxis-də deyib:Buxari və Müslümün şərtinə əsasən (səhih)

 

Mənbə:"əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn",cild 3, səh 163, hədis 4719.Təhqiq Mustafa Abdul-Qadir Əta, Zəhəbinin Təlxis kitabı ilə birgə.

http://islamport.com/w/mtn/Web/2986/4929.htm

 

10. Əbu Hüreyrə nəql edir:

قال : نظر النبي صلى الله عليه و سلم إلى علي و فاطمة و الحسن و الحسين فقال : أنا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم 
هذا حديث حسن 

Peyğəmbər (s) Əliyə, Fatiməyə, Həsənə və Hüseynə baxıb dedi:"Mən sizə qarşı savaşanlarla savaş, barış içində olanlarla da barış içindəyəm".

əl-Hakim deyir:Bu hədis həsəndir.

Mənbə:"əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn",cild 3, səh 161, hədis 4713.Təhqiq Mustafa Abdul-Qadir Əta, Zəhəbinin Təlxis kitabı ilə birgə.

http://islamport.com/w/mtn/Web/2986/4923.htm

 

Bu hədisi İbn Hibban səhih bilib və özünün səhihində Zeyd ibn Ərqəmdən (r.a) nəql edib.

Mənbə "Səhih ibn Hibban",cild 15,səh 433,hədis 6977.

http://islamport.com/d/1/mtn/1/71/2650.html

 

11. Aişə buyurur:  

قالت عائشة: ما رأيت قط أحدا أفضل من فاطمة غير أبيها.  

"Atasından (Peyğəmbərdən) başqa, Fatimədən daha fəzilətli kimsəni görmədim".

Rəvayətdən sonra İbn Həcər əl-Əsqəlani deyir:

أخرجه الطّبراني في ترجمة إبراهيم بن هاشم من المعجم الأوسط، وسنده صحيح على شرط الشّيخين

ət-Təbərani "əl-Mucəmul-Əvsət" də İbrahim ibn Haşimin tərcümeyi halında (bu rəvayəti) nəql etmişdir.Onun sənədi şeyxeynin (Buxari və Müslümün) şərtinə əsasən səhihdir.

 

Mənbə:"əl-İsabə", cild 8, səh 264, nömrə 11587 Fatimətuz-Zəhra.

http://shamela.ws/browse.php/book-9767#page-4177

 

Aişə buyurur:

وعن عائشة قالت : ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها . قالت : وكان بينهما شيء ؟ فقالت : يا رسول الله ، سلها فإنها لا تكذب . رواهالطبراني في الأوسط ، وأبو يعلى ، إلا أنها قالت : ما رأيت أحدا قط أصدق من فاطمة    

"Atasından (s) başqa Fatimədən daha fəzilətlisini görmədim".Dedi: İkisinin arasında bir şey olub? Aişə dedi:"Ya Rəsuləllah! (s) Ona (Fatiməyə) sual ver, O (Fatimə) yalan söyləməz". ət-Təbərani "əl-Əvsət"də rəvayət etmiş və Əbu Yalə isə belə nəql etmişdir:Aişə duyurub:"Atasından (s) başqa Fatimədən daha doğru danışan kimsəni görmədim".

Rəvayətdən sonra Hafiz əl-Heysəmi deyir:

ورجالهما رجال الصحيح

O ikisinin (Təbərani və Əbu Yalənin) raviləri əs-Səhihin (Buxari və Müslümün) raviləridir.

 

Mənbə:"Məcməuz-Zəvaid və Mənbəul-Fəvaid",cild 9,səh 201,hədis 15193.

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=2956&idfrom=15298&idto=15314&bookid=87&startno=4

 

Abbad ibn Abdullah ibn Zübeyr nəql edir:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ذُكِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي وَلَدَهَا»

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ  
[التعليق - من تلخيص الذهبي]
  على شرط مسلم

Aişə, Peyğəmbərin (s) qızı Fatiməni xatırladığı zaman belə deyərdi:"Atasından (s) başqa Fatimədən daha doğru danışan bir kimsəni görmədim".

əl-Hakim deyir:Bu hədis Müslümün şərtinə əsasən səhihdir.

əz-Zəhəbi "ət-Təlxis"də deyib:Müslümün şərtinə əsasən (səhih)

 

Mənbə:"əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn",cild 3,səh 175,hədis 4756.Təhqiq Mustafa Abdul-Qadir Əta.

http://shamela.ws/browse.php/book-2266#page-5049

 

 
 

Сообщение отредактировал qulam: 27 Февраль 2017 - 23:56

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru