Перейти к содержимому


Публикации xxxxx13

9 публикаций создано xxxxx13 (учитываются публикации только с 31-Октябрь 19)


#64986 VƏHHABİLƏRİN CİNAYƏTLƏRİ

Отправлено автор: xxxxx13 04 Ноябрь 2010 - 00:38 в Hədislər

Qardaş, gözəl bir mövzu açdığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm. İnşallah vaxt düşdükcə öz bildiklərimi burada yerləşdirəcəm.
"Vəhhabilər 1208-ci (h.q.) ildə Bəsrəni işğal etdikdən sonra əz-Zübeyr şəhərini talan etdilər. Hicri 1216-cı ildə Kərbəla şəhərinə yürüş edib dinc əhalini vəhşicəsinə qətlə yetirdilər və Peyğəmbər (s)nəvəsi İmam Hüseynin (ə) müqəddəs hərəmində (məqbərəsində) mövcud olan qiymətli əşyaları tarac etdilər. 1220-ci (h.q.) ildə Nəcrani, 1222-ci ildə isə Mədinə şəhərini ələ keçirdilər və Peyğəmbər (s) müqəddəs hərəmində (məqbərəsində) olan bütün qiymətli əşyaları qarət etdilər. 1225-ci ildə Şama doğru yürüş etdilər və Həvran qətliamını həyata keçirdilər.1305-ci ildə Məkkə hakimi Şərif Qalibə qarşı döyüşdülər və bir çox məntəqələri işğal etdilər.1317-ci ildə Taifi ölüxanaya çevirdilər. 1332-36-cı illərdə Osmanlı imperatorluğuna qarşı təxribatlarda ingilis müsəmləkəçilərinə böyük xidmətlər göstərdilər və bu xidmətin qarşılığl olaraq bütün Hicaz hakimiyyətini ələ aldılar.
1343-cü il 8 şəvval tarixində Bəqi qəbristanlığını viran qoydular və Peyğəmbərin (s) müqəddəs hərəmini yenidən tarac etdilər. Nəhayət 1366-cı ildə günün günorta çağı 500 hacını şəhid edərək Məkkəni meyidxanaya çevirdilər. Hicri 1216-1218-ci illərdə Kərbəlaya vahşicəsinə hücum etdilər və yüzlərlə müsəlmanı qətlə yetirdilər. Bu zaman İmam Hüseynin (ə) müqəddəs hərəminə hörmətsizlik edildi və Nəcəf şəhəri günlərlə mühasirədə qaldı. Lakin mərcəi-təqlidlərin fətvası və yerli əhalinin güclü mübarizəsi nəticəsində məğlub olaraq geri çəkilməyə məcbur oldular."

Musuətul-ətbatül müqəddəsə, c.6, səh. 228 və c.8, səh 272.#64973 Əbubəkrin mağara əhvalatı

Отправлено автор: xxxxx13 03 Ноябрь 2010 - 23:08 в Şiə-sünni dialoqu

Və yaxud məsələn onun Hicrət hadisəsindən 5 il sonra Quba məscidində namaz qılması onun ilk mühacir olmasını inkar edir?Əbu Bəkr mühacir deyil!!!#64971 Şiələrə suallar

Отправлено автор: xxxxx13 03 Ноябрь 2010 - 22:48 в Şiə-sünni dialoqu

Varrrrsa onda denən görək nə şəkildədirBurada görmək göz ilə deyil, qəlblədir.
Şəkil?? Bu da yeni versiyanızdır?


Kim deyib ki qəlblədir?? Peygəmbərimiz?? yoxsa özündən çıxartdın?? özündən uydurmusansa vay halıva, Peygəmbərimiz deyibsə buyur görsətMən sələfi və ya vəhabi - Ümumilikdə şeytanın məzhəbi deyiləm ki, Allahın dini barəsində özümdən söz çıxarım. İTİ gözlərinizi açıb oxuyun:

Abdullah ibn Siman atasından rəvayət edir: İmam Baqir (ə)-ın yanında olduğum zaman xəvaricdən sayılan bir kişi Həzrətin hüzuruna gəlib dedi:
Ey Əbu Cəfər nəyə ibadət edirsən?
Buyurdu: Allah-təalaya.
Dedi: Onu görmüsən?
Buyurdu: Gözlə baxmaqla Onu görməzlər, əksinə, qəlblər öz həqiqi imanları ilə Onu görər. O, ölçü (qiyas) ilə tanınmaz, hisslərlə dərk edilməz, insanlara bənzəməz, əksinə ayələrlə sifətlənər, nişanələrlə tanınar və zülmə hökm etməz. Odur Allah, Ondan başqa ibadət ediləsi yoxdur.
Ravi deyir: O kişi bayıra çıxa-çıxa deyirdi: Allah çox yaxşı bilir ki, öz risalətini harada qərar verir.

Üsuli Kafi tovhid kitabı, 1-ci cild, 282-ci səhifə.#64850 Əhli-sünnənin səhabələr barəsində etiqadı

Отправлено автор: xxxxx13 31 Октябрь 2010 - 23:42 в Şiə-sünni dialoqu

Mürtəd olan əshab da Cənnətlikdir?Qardaş, bunlardan olsa onda Nəmrud, Firon, Ariel Şaron, Yəzid və Müaviyyə də (Allah ali Yəzidə lə`nət eləsin) Cənnətlikdir.#64845 Əhli-Sünnə Mənbələrində Quranın Təhrif Olunması

Отправлено автор: xxxxx13 31 Октябрь 2010 - 22:53 в Şiə-sünni dialoqu

hambalı deyəsən ölüb?))) Allah şiə qardaşlarımdan razı olsun. İslamın düşmənlərinin nəfəsini burada kəsdikləri və şeytanını ayqlarını sındırdıqları üçün. Amin!.#64844 Şiələrə suallar

Отправлено автор: xxxxx13 31 Октябрь 2010 - 22:41 в Şiə-sünni dialoqu

Varrrrsa onda denən görək nə şəkildədirBurada görmək göz ilə deyil, qəlblədir.
Şəkil?? Bu da yeni versiyanızdır?#64843 Təbərrük

Отправлено автор: xxxxx13 31 Октябрь 2010 - 22:27 в Şiə-sünni dialoqu

Mən qurana iman gətirmişəm və sizinlə də quranla danışıram, çünki siz sünnə qəbul etmirsiniz. Sünnə qəbul etməyiniz yalnız dilinizdədir. İndi sən mənim bu sualıma cavab ver: Qəbirlərlə, seyyidlərlə, pirlərlə, ağaclarla və sair məxluqatla təbərrük etmək olar ya yox?Ay bədbəxt, ay puç əqidəli! Sünnə Qur`andan üstündür?!!!!#64842 Quranda məcaz varmı?

Отправлено автор: xxxxx13 31 Октябрь 2010 - 22:16 в Qur'an və onun təfsiri

Musa əleyhissələm öz Rəbbini görmək istəyib.Budur Musanın Allah barəsində etiqadı.Həmçinin Musa deyir Allah hər şeydən ucadadır Firon isə təkəbbürlüyündən inadkarlıq edərək qüllə tikdirir ki, Musanın İlahına çatsın və deyir ki, mən Musanı yalançı sayıram ucada heç bir şey yoxdur.Elə siz də Firon kimi deyirsiniz, sadəcə fərqiniz odur ki, siz bilmirsiniz ona görə də üzürlüsünüz, o isə bilirdi və inadkarlıq edirdi ona görə də kafir oldu..İndi baxın görün Fironun əqidəsinə daha yaxın hansımızıq..[/font][/size][/b]Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə siz də İnşallah müsəlman olacaqsınız. Ay sələfi, Firon əgər Musa (ə)-nın Allahını qəbul edirdisə onda niyə bina tikdirirdi Ona çatmaq üçün??!! Firon heç olmasa ölənə yaxın tövbə etmək istədi, şəhadət verdi amma gec oldu, sizə isə heç bu da qismət olmayacaq belə davam etsəniz. Belə etmə qardaş yoxsa sələfi kimi dünyadan gedərsən ))).


Onlar da müsəlmandır, inşəAllah. Bu cür ifadələrdən uzaq olun!#64840 Aişə və Həfsə...

Отправлено автор: xxxxx13 31 Октябрь 2010 - 21:58 в Hədislər

Bu ayələrin Aişə və Həfsə haqqında nazil olması haqqında bir çox hədis var. İmkan daxilində onları sizlərlə paylaşacayıq.

( 1 ) الرضوي : قال الزمخشري : وروي أنَّه ( صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ) قال لها ـ لحفصة ـ : ( ألم أقُل لكِ اكتمي عليّ ؟! ) .
قالت : والذي بعثك بالحَقِّ ما ملكت نفسي ...
وقال الزمخشري : قلت : ليس الغرض بيان مَن المُذاع إليه ومَن المُعرّف ، وإنَّما هو ذكر جِناية حَفصة في وجود الإنباء به وإفشائه مِن قِبَلها . تفسير الكشَّاف : 4/127 .Rəzəvi: Zəməxşəri deyib: Rəvayət olunub ki, Peyğəmbər (s) ona (Həfsəyə) dedi:
-Sənə demədimmi, mənim sirlərimi saxla?!
Həfsə dedi:
-Səni haqq olaraq peyğəmbər Edənə and olsun ki, özümü saxlaya bilmədim...
Və Zəməxşəri deyib:
-Məqsəd xəbərçilik edən və sirri yayılmış şəxsi tanıtdırmaq deyil. Bu Həfsənin xəbərdar olduğu və sirri ifşa etməsini cinayət olduğunu bildirir.
“Təfsir əl-kəşşaf”, c-4, 127.Belə şeylər ancaq Aişədən çıxar. İmam Həsən (ə)-ı babasının yanında dəfn etməyə qadağa qoymaq, Əhli-Beytə düşmən olmaq, Hz. Əliyə qarşı kin və s. Çünki Əbu Bəkrin (l) qızı idi.


Adları böyük hərflə yazın!
Рейтинг@Mail.ru