Перейти к содержимому


Фотография

Əhli-Sünnə Mənbələrində Quranın Təhrif Olunması


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 174

#1 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 18 Июль 2009 - 00:39

Həşim bin Ürvə deyir: Mən Həzrəti Aişədən Quranda olan səhvlər haqda soruşdum, misal üçün Allah-təala Quranda deyir əl Muqamin, amma oxunmalıdır ə'al Muqimin, digərləri deyirlər: əl Manan, amma oxunmalıdır əl Munin, üçüncüsü də ki, biz oxuyuruq əl Sabun, amma oxunmalıdır əl Sabin. Həzrəti Aişə dedi: Bu o Quranın üzünü köçürənlərin səhvidir. (Süyuti "əl-İtqan" cild 1 səh 183-184)
Süyuti bu hədisi Buxari və Müslimin şərtlərinə əsasən səhih adlandırıb.

Səhih Muslim kitab 5. Zəkat. hədis 2285.
İbn Abbas deyir ki, peyğəmbər (s) dedi: Adəm oğlunun sərvətlə dolu vadisi olsaydı o bundan birini də istəyəcəkdi. Onun qarnını torpaqdan savayı heç nə doldurmayacaq (14:13) və Allah Ona qayıdana qayıdır (14:14). İbn Abbas deyir: mən bilmirəm bunlar Quran ayələridir ya yox. Zuhayrdən gələn rəvayətdə deyilir: mən bilmirəm bunlar Quran ayələridir ya yox. Və o İbn Abbası zikr etmir.

Gördüyünüz kimi peyğəmbərin vəfatından sonra səhabələr çaşbaş qalıblar, bilmirlər ki, bu ayələri Qurana yazsınlar, ya yox. Bilmirlər ki, bunlar Quran ayəsidi ya yox. Bəlkə ayədir, bəlkə də yox.

Səhih Muslim kitab 5. Zəkat. hədis 2286.
Əbu Musa Əşəri Bəsrədən qareləri dəvət edir. Onun dəvətinə üç yüz nəfər cavab verdi. O onlara dedi: Siz qaresiz (Quran oxuyan) və Bəsrə əhalisinin yaxşılarısız. Quranı tez tez oxuyun ki, o keçmişdəkilərin yadından çıxdığı kimi sizin də yadınızdan çıxmasın. Biz uzunluğu Bəraət surəsi boyda olan bir surə oxuyardıq, amma indi o mənim yadımdan çıxıb. Yadımda qalan yalnız onda olan bu ayədir: Adəm oğlunun iki sərvətlə dolu vadisi olsa o üçüncüsünü axtaracaq. Onun qarnını torpaqdan savayı heç nə doldurmayacaq. Həmçinin biz Müsabbihat surəsinə oxşar bir surəni oxuyardır ki, o da mənim yadımdan çıxıb. Ondan yadımda qalan yalnız bu ayələrdir:
Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz? (61:2)
Biz hər bir insanın əməlini öz boynundan asar və qiyamət günü (bütün əməllərini) açıq kitab kimi qarşısına qoyarıq. (17:3)

Fikir verin Əbu Musa deyir ki, biz Bəraət surəsi boyda (129 ayə) surəni oxuyurduq, amma indi o mənim yadımdan çıxıb. Əhli-sünnət deyir ki, bu ayələr nəsx olunub. Amma O (Əbu Musa) nəsxdən danışmır, demir ki, o surə nəsx olunmuşdur! Həmçinin mən ümid edirəm ki, siz bütöv surənin nəsx olunmasını iddia etmək fikrinə düşməyəcəksiz. Amma Əbu Musanın təkcə bu surə yox, həmçinin digər, Müsabbihat surəsinə oxşar bir surə də yadından çıxıb və məhz buna görə də o qareələri çağırıb ki, onlar Quranı təkrar etsinlər və camaat da onu eşitsin. O Müsabbihat surəsinə oxşayan surədən Əbu Musanın yadında yalnız iki ayə qalıb. Fikir versəz indi o ayələr Quranda ayrı ayrı surələrdədir.

Siz Abdullah ibn Məsudu tanıyırsız? Əgər tanımırsızsa mən sizi tanış edim.

Səhih Buxari cild 6, kitab 61. Quranın fəziləti. hədis 521
Məsriq deyir: Abdullah bin Amr Abdullah bin Məsudu xatırlayaraq dedi: Mən həmişə o kişini istəyəcəyəm, çünki mən eşitmişəm ki, pryğəmbər (s) belə deyib: Quranı dörd nəfərdən öyrənin: Abdullah bin Məsud, Səlim, Muaz və Ubai bin Ka'bdan.

Abdullah bin Məsud o kəsdir ki, Quranı ondan öyrənmək lazımdır, çünki o peyğəmbərin vaxtından Quranı mükəmməl bilib. İndi görün Abdullah bin Məsud nə deyir:

Səhih Buxari cild 6, kitab 60. Peyğəmbərin Qurana verdiyi şərh.... xədis 501.
Zirr Hibaiş deyir: Mən Ubai bin Ka'bdan soruşdum: Ey Əbu əl-Münzir! Sənin qardaşın ibn Məsud deyir ki, Quranın axırıncı iki surəsi Quran surələri deyil. Ubai dedi: Mən rəsuləllahdan bu haqda soruşmuşdum və o mənə demişdi ki, Allah-təala onları Quranın bir hissəsi kimi mənə nazil etmişdir. Ubai əlavə edərək dedi: Buna görə biz rəsuləllahın dediyini deyirik.

Diqqət yetirin, o Abdullah bin Məsud ki, ondan Quranı öyrənmək lazımdır deyir ki, Quranın axırıncı iki surəsi Qurandan deyil, onlar duadır.

Səhih Buxari cild 6, kitab 60. Peyğəmbərin Qurana verdiyi şərh.... hədis 467
Əlqəmə deyir:
Biz (Abdullah bin Məsudun tərəftarları) Şama gəldik. Əbu Darda bizin gəlişimizi eşidib yanımıza gəldi. O soruşdu: Aranızda ən yaxşı kim Quranı bilir? Əlqəmə - dedilər. O məndən əl-Leyl surəsini necə oxuduğumu soruşdu. Mən:
And olsun (aləmi zülmətə) bürüməkdə olan gecəyə; And olsun işıqlanmaqda olan gündüzə; kişini və qadını (92:1-3). Əbu Dərda dedi: Siz bunu dostunuz Abdullah bin Məsuddan eşitmisiz? Mən dedim: Hə. O dedi: Məndə həmin şeyi peyğəmbərdən eşitmişdim, amma bu insanlar bunu düzgün saymırlar
.

Səhih Buxari cild 6, kitab 60. Peyğəmbərin Qurana verdiyi şərh.... hədis 468
İbrahim deyir: Abdullan bin Məsudun tərəftarları Şama, Əbu Dardanın yanına gəldilər. O onlardan soruşdu: Sizlərdən kim Abdullah bin Məsud kimi Quranı əzbərdən oxuya bilir? Onlar dedilər: Biz hamımız. O dedi: Aranızda ən yaxşınız kimdir? Dedilər Əlqəmə. O Əlqəmədən soruşdu: Abdullah bin Məsud əl-Leyl surəsini necə oxuyur? Əlqəmə dedi: "Kişini və qadını". Əbu əd-Darda dedi: Şahidlik edirəm ki, mən də peyğəmbərdən bunu sizin oxuduğunuz kimi eşitmişəm, amma bu insanlar məni məcbur edirlər ki, mən bunu "And olsun O Allaha ki, kişini və qadını yaradıb" oxuyum. And olsun Allaha ki, mən belə etməyəcəyəm.

Gördüyünüz kimi burda da nəsxdən söhbət belə gedə bilməz, çünki burda Qurandan nəyinsə silinməsi yox, ona nəinsə artırılmasından deyilir. Yəni Əbdullah bin Məsid, onun tərəftarları, Əbu Dərda və s. Ləyl (92:3) surəsinə "And olsun O Allaha ki" sözlərinin artırıldığını deyirlər. Onlar deyirlər ki, Leyl surəsinin 3-cü ayəsi bu cürdür: "Kişini və qadını" , amma indiki Quranda siz özünüzdə baxa bilərsiz ki, ayə belədir: "And olsun O Allaha ki, kişini və qadını yaradıb" .

Birdə sizə təkrar edirəm ki, Abdullah bin Məsud Quranı mükəmməl bilən idi və peyğəmbər (s) Quranı ondan öyrənin – deyib!

Səhih Buxari cild 6, kitab 61. Quranın fəziləti. hədis 524.
Abdullah bin Məsud deyir: And olsun O Allaha ki, Ondan başqasına ibadət etmək olmaz! Quranda elə bir surə yoxdur ki, mən bilməyim o harada nazil olub. Quranda elə bir ayə yoxdur ki, mən bilməyim o kimin haqqında nazil olub. Əgər mən kiminsə Quranı məndən yaxşı bildiyini öyrənsəydim və o kəs dəvənin gedə biləcəyi məsafədə olsaydə mən onun yanına gedərdim.


Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#2 hənbəli

hənbəli

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 176 сообщений

Отправлено 19 Июль 2009 - 16:03

əl-Fəth
Bu yazdıqlarına cavab axtarırsan?
Bütün bu gətirdiklərin heç bir şəkildə Quranın təhrifinə dəlalət etmir...
səbrli ol, Allahın izni ilə sənə bunu izah edəcəyik!

Bu mövzunu inşəAllah yavaş-yavaş həll etməyə çalışaq. Ona görə də xahiş edəcəm ki, bir rəvayətdən qurtarmamış digər rəvayətə keçməyək. Çünki əks təqdirdə mövzu bir-birinə qarışacaq.

Həşim bin Ürvə deyir: Mən Həzrəti Aişədən Quranda olan səhvlər haqda soruşdum, misal üçün Allah-təala Quranda deyir əl Muqamin, amma oxunmalıdır ə’al Muqimin, digərləri deyirlər: əl Manan, amma oxunmalıdır əl Munin, üçüncüsü də ki, biz oxuyuruq əl Sabun, amma oxunmalıdır əl Sabin. Həzrəti Aişə dedi: Bu o Quranın üzünü köçürənlərin səhvidir. (Süyuti “əl-İtqan” cild 1 səh 183-184)
Süyuti bu hədisi Buxari və Müslimin şərtlərinə əsasən səhih adlandırıb.


Bu gətirilmiş birinci rəvayətdir. Sözün düzü bu rəvayəti oxuyan bir şey anlaması mümkün deyildir. Muqamin nədir? Rəvayətdə harda muqamin yazılıb? Sonra əl-Mənan, əl-Munin hardan çıxdı, nə deməkdir? Sonra əs-Sabun və əs-Sabin nədir?
İndi bir şeyi burada qeyd edim. Bütün bunlar göstərir ki, əl-Fəth özünün belə nə tapdığını və nə yazdığını anlamır. İndi qoy əl-Fəth yazdığı bu rəvayətə aydınlıq gətirsin və mənim nəyi qəsd etdiyimi daha da yaxşı izah edəcəm. Allahın izni ilə!
Dediyim kimi, rəvayətləri bir-bir həll etməyə çalışaq!

#3 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 23 Июль 2009 - 12:39

Əlbətdə anlamıram. Anlasaydım daha Sizdən niyə soruşurdum ki?! Mən əvvəl də demişəm ki, nə əhli-sünnət, nə də ki əhli-şiə Quranın təhrif olunduğuna inanmırlar. Amma bu haqda səhih sayılan hədislər var. Bax bunlara cavab vermənizi xahiş edirəm. Bu hədislərin mənbələrini göstərmişəm və cavabınızı gözləyirəm.
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#4 hənbəli

hənbəli

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 176 сообщений

Отправлено 23 Июль 2009 - 15:49

Sən mənbəni göstərməklə bir igidlik etməmisən, sənin qəbahətin ondadır ki, sən rəvayətin özünü təhrif etmisən. İcazə ver mən bunu sənə göstərim:

Rəvayət tam olaraq belədir:
Əbu Ubeyd "Fədail əl-Quran"da dedi: "Əbu Muaviyə bizə Hişəm bin Urvə'dən, o da atasından rəvayət etdi; dedi: "Aişədən Qurandakı ləhn barədə soruşdum. Allahın "İnnə həəzəəni lə səəhiraani" ("Taha 63) və "val-muqiminəs-saləətə val-mu'tunəz-zəkətə" (ən-Nisa, 162) və "İnnəlləzinə əəmənu valləzinə həədu vas-saabiunə" (əl-Maidə, 69) sözləri haqqında soruşdum. Dedi: "Ey qardaşım oğlu! Bu katiblərin işidir, yazarkən xəta ediblər." Bu isnad şeyxeynin şərtinə görə səhihdir."
Hər şeydən əvvəl bu rəvayətdə heç bir problem yoxdur, rəvayəti doğru anlamaq lazımdır. Bu rəvayətlər qiraətlərdəki fərqlərlə bağlı bir rəvayətdir. Təhriflə əlaqədar deyildir. Xüsusilə də ərəb dilindəki "irab" babı ilə bağlıdır və məhz buna görə də əs-Suyuti bu rəvayəti "ərəb dilinin mərifəti" babında gətirmişdir.
Onu da qeyd etməliyəm ki, İmam əs-Suyuti özü insanların bu rəvayətlərdən yanlış anladıqları şübhələri inkar etmişdir, bu və buna bənzər rəvayətləri nəql etdikdən sonra buna bir çox yöndən cavab vermişdir. əs-Suyuti bu rəvayətlərdən sonra deyir:
"Bu rəvayətlər çox problemlidir. Səhabələr insanların ən fəsihləri olduğu halda, hələ Quranı demirik, danışıqlarında belə ləhn etdiklərini necə zənn etmək olar?! Üstəlik peyğəmbərdən – salləllahu aleyhi va səlləm - nazil edildiyi şəkildə öyrəndikləri Quranda, onu hifz etdikləri, hifzlərini dəqiqləşdirdikləri və kamilləşdikləri halda ləhn etmələrini necə zənn etmək olar?! Üçüncüsü isə onların hamısının xəta üzərində razılaşmalarını və bunu o şəkildə yazmaqlarını necə zənn etmək olar?! Dördüncüsü isə onların bundan xəbərdar olmamaqlarını və bu xətalardan geri dönməməklərini necə zənn etmək olar?!..." ("əl-İtqan", səh: 1241)
Bu sözlərindən sonra hər bir rəvayətin cavabını vermişdir. Digər rəvayətlərin zəifliyini, sənədində zəiflik, iztirab və inqita olduğunu deyir. Aişənin hədisi haqqında isə deyir: "İbn Əştəh buna cavab vermiş və İbn Cubəra "Şərhur-Raiyə" kitabında ona tabə olmuşdur. Beləki (Aişənin) "xəta ediblər" sözünün mənası budur ki, onlar insanları bir hərf üzərində toplamaq məqsədi ilə yeddi hərfdən ən yaxşısını seçməkdə xəta ediblər, yoxsa onların yazdıqlarının xəta olması, caiz olmaması mənası qəsd olunmur." ("əl-İtqan", səh: 1246)
Çünki "innə həəzəəni ləsəəhiraani" Nafi'nin qiraəti ilə gəlmişdir və bu, səhih qiraətlərdən biridir. (bax: "əs-Səb'ə", səh: 419; "ən-Nəşr", 2/320) Yəni "innə" muşəddəli olaraq gəlmişdir və "həəzəəni" ismu-işarəsi isə "əlif" ilə yazılmışdır, halbuki qureyş bu şəkildə oxumur. Qureyş "həəzeyni" şəklində oxuyur. Ola bilsin ki, Aişə - radiyallahu anhə - bunun qureyş ləhcəsi ilə yazılmasını xoş görmüş, digər ləhcələr ilə yazılmasını uyğun görməmişdir.
Əgər əlimizdəki Hafsın Asimdən rəvayətinə nəzər salsaq görərik ki, "in həəzəəni ləsəəhiraani" şəklində oxuyuruq. Bu eləcədə digər qari İbn Kəsirdən rəvayət olunmuşdur. Digər qarilər isə "innə" olaraq, yəni "nun" hərfini təşdid ilə oxumuşlar. Eləcədə Əbu Amr'dan başqa bütün qarilər "həəzəəni" sözünü "əlif" ilə oxuyublar, yalnız Əbu Amr bunu "yə" ilə oxumuşdur. Fusha'da təsniyyə nəsb və cərr olarkən yə ilə oxunur, innə isə öz ismini nəsb edir. Lakin "əlif" ilə yazılış isə ərəblərdən Kinənə'nin lüğətidir, onlar təsniyyədəki əlifi istər mərfu olsun, istər mənsub, istərsə də məcrur olsun həmişə əlif üzərində məbni olaraq deyirlər. Nəhvilərdən digərlərinə görə isə burada damiruş-şan həzf olunmuşdur. Təbii ki, bu yazdıqlarımı nəhv elmini anlayanlar anlayacaqlar.
Lakin bununla belə bu yazdıqlarımız ravinin zikr etdiyi üç ayədən birincisi haqqında keçərlidir. Qalan iki ayədə isə heç bir problem yoxdur, çünki onların rəsmi haqqında bütün qarilər icma etmişdir. Lakin istənilən halda yuxarıda əs-Suyuti'nin verdiyi cavablar hədisin səhih olduğunu fərz etdiyimiz hala aiddir. Lakin hədis səhih deyildir. əs-Suyuti burada sənədin zahirinə baxaraq hökm etmişdir, çünki ravilər şeyxeynin ihticac etdiyi ravilərdir. Üstəlik əs-Suyuti təshihdə mütəsahil olaraq tanınmışdır. Hədis isə sadəcə ravilərin siqa olması ilə səhihləşmir. əs-Suyuti'nin "əl-İtqan" kitabının mühəqqiqləri bu barədə deyirlər:
"Yalnız burada Əbu Muaviyyə'nin, Hişam bin Urvə'dən rəvayətləri tənqid olunmuşdur. İmam Əhməd – rahiməhullah – onun haqqında deyir: "Onun Hişam bin Urvədən hədislərində iztirab vardır." (bax: "Hədyus-Səri", səh: 438; "Təhzib ət-Təhzib", 9/139) Əbu Davud deyir: "Əbu Muaviyyə, əl-Aməşin hədisini rəvayət edərsə xətaları çoxalar, Hişəm bin Urvə'dən rəvayətində xəta edir." Və onu Kufədəki mürciələrin başçısı olaraq vəsf etmişdir. (bax: "Suələt əl-Acurri li Əbi Davud", 3/160, 147) Bu rəvayətin də onun xətalarından olması ehtimalı güclüdür. İbn Şəbəh isə bunu "Tarixul-Mədinə" kitabında (3/1013) Əli bin Məshər vasitəsilə rəvayət etmişdir. O isə siqadır, lakin kor olduqdan sonra qərib xəbərlər rəvayət etmişdir. Buna görə də İmam ət-Tabəri təfsirində (7/684), İbnul-Ənbəri "ər-Raddu alə Mən Xaləfə Mushaf Osman" kitabında, əz-Zəccəc "Məanil-Quran" kitabında (2/131), İbn Teymiyyə "Məcmu əl-Fətava"da (15/252) və məşhur lüğət alimi İbn Hişam "Şərh Şuzur əz-Zəhəb" kitabında (səh: 51) Aişədən rəvayət olunan bu xəbəri münkər hesab ediblər.
İstənilən halda bu rəvayəti səhih saysaq da, saymasaq da, rəvayətdə zikr olunan ayələrin heç birində ləhn yoxdur. əl-Fəth rəvayəti elə həlləm-qullam tərcümə edib ki, onun rəvayətini oxuyan elə zənn edir ki, torbada siçandan, pişikdən bir şeylər vardır...Bu isə ondan irəli gəlir ki, əl-Fəth ingilis saytlarına əsaslanır. Onu qınamıram, lakin gələn dəfə diqqətli olmasını xahiş edirik...

Onu da qeyd edim ki, ləhn qrammatik xətaya deyilir. Yəni ərəblərin danışıqlarında qaydaya uyğun olmadan danışmaq ləhndir.
İstənilən halda görürük ki, bu rəvayətin təhrif ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, heç yaxın belə düşmür. Rəvayət qiraətlər ilə əlaqədardır.

#5 hənbəli

hənbəli

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 176 сообщений

Отправлено 25 Июль 2009 - 05:31

Səhih Muslim kitab 5. Zəkat. hədis 2285.
İbn Abbas deyir ki, peyğəmbər (s) dedi: Adəm oğlunun sərvətlə dolu vadisi olsaydı o bundan birini də istəyəcəkdi. Onun qarnını torpaqdan savayı heç nə doldurmayacaq (14:13) və Allah Ona qayıdana qayıdır (14:14). İbn Abbas deyir: mən bilmirəm bunlar Quran ayələridir ya yox. Zuhayrdən gələn rəvayətdə deyilir: mən bilmirəm bunlar Quran ayələridir ya yox. Və o İbn Abbası zikr etmir. [/indent]
Gördüyünüz kimi peyğəmbərin vəfatından sonra səhabələr çaşbaş qalıblar, bilmirlər ki, bu ayələri Qurana yazsınlar, ya yox. Bilmirlər ki, bunlar Quran ayəsidi ya yox. Bəlkə ayədir, bəlkə də yox.

Səhih Muslim kitab 5. Zəkat. hədis 2286.
Əbu Musa Əşəri Bəsrədən qareləri dəvət edir. Onun dəvətinə üç yüz nəfər cavab verdi. O onlara dedi: Siz qaresiz (Quran oxuyan) və Bəsrə əhalisinin yaxşılarısız. Quranı tez tez oxuyun ki, o keçmişdəkilərin yadından çıxdığı kimi sizin də yadınızdan çıxmasın. Biz uzunluğu Bəraət surəsi boyda olan bir surə oxuyardıq, amma indi o mənim yadımdan çıxıb. Yadımda qalan yalnız onda olan bu ayədir: Adəm oğlunun iki sərvətlə dolu vadisi olsa o üçüncüsünü axtaracaq. Onun qarnını torpaqdan savayı heç nə doldurmayacaq. Həmçinin biz Müsabbihat surəsinə oxşar bir surəni oxuyardır ki, o da mənim yadımdan çıxıb. Ondan yadımda qalan yalnız bu ayələrdir:
Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz? (61:2)
Biz hər bir insanın əməlini öz boynundan asar və qiyamət günü (bütün əməllərini) açıq kitab kimi qarşısına qoyarıq. (17:3)

Fikir verin Əbu Musa deyir ki, biz Bəraət surəsi boyda (129 ayə) surəni oxuyurduq, amma indi o mənim yadımdan çıxıb. Əhli-sünnət deyir ki, bu ayələr nəsx olunub. Amma O (Əbu Musa) nəsxdən danışmır, demir ki, o surə nəsx olunmuşdur! Həmçinin mən ümid edirəm ki, siz bütöv surənin nəsx olunmasını iddia etmək fikrinə düşməyəcəksiz. Amma Əbu Musanın təkcə bu surə yox, həmçinin digər, Müsabbihat surəsinə oxşar bir surə də yadından çıxıb və məhz buna görə də o qareələri çağırıb ki, onlar Quranı təkrar etsinlər və camaat da onu eşitsin. O Müsabbihat surəsinə oxşayan surədən Əbu Musanın yadında yalnız iki ayə qalıb. Fikir versəz indi o ayələr Quranda ayrı ayrı surələrdədir.


"Adəm övladının qarnını yalnız torpaq doldurar" sözləri həqiqətdə peyğəmbərin sözləridir, lakin səhabələrdən bəziləri bunun Qurandan olduğunu zənn ediblər... Bunu bizlərə əl-Buxaridəki digər rəvayət izah etməkdədir:

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر

"Ənəs bin Malik bizə xəbər verdi ki, Allahın Elçisi - salləllahu aleyhi va səlləm - dedi: "Əgər Adəm övladının bir vadi qızılı olsaydı iki vadi qızılının olmasını istərdi, onun ağzını torpaqdan başqa heç bir şey doldurmaz. Allah tövbə edənin tövbəsini qəbul edər." Əbul-Vəlid bizə dedi: Həmməd bin Sələmə bizə Sabitdən, o da Ənəsdən, o da Ubey bin Kəbdən rəvayət edir: ""Əlhəkumət-təkəsur" ayələri nazil olana qədər, bunu biz Qurandan hesab edirdik."
İbn Hacər - rahiməhullah - "Fəthul-Bari" kitabında deyir:

"قوله كنا نرى بضم النون أوله أي نظن ويجوز فتحها من الرأي أي نعتقد

قوله : هذا لم يبين ما أشار إليه بقوله : هذا وقد بينه الإسماعيلي من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة ولفظه " كنا نرى هذا الحديث من القرآن لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا الحديث دون قوله : ويتوب الله إلخ .

قوله حتى نزلت ألهاكم التكاثر زاد في رواية موسى بن إسماعيل " إلى آخر السورة " وللإسماعيلي أيضا من طريق عفان ومن طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي قالا " حدثنا حماد بن سلمة " فذكر مثله وأوله " كنا نرى أن هذا من القرآن إلخ "


"Onun "biz bunu Qurandan hesab edirdik" sözləri, yəni zənn edirdik. Bunun etiqad edirdik anlamında olması da mümkündür.
Onun "bunu" sözünə gəldikdə isə, bununla nəyə işarə etdiyi aydın deyildir. əl-İsmayili bunu Musa bin İsmayıl yolu ilə Həmməd bin Sələmədən rəvayətində izah etmişdir: "Biz bu hədisi Qurandan sayırdıq: "Adəm övladının bir vadi malı olsaydı, ikincisini arzu edərdi..." və burada Allah tövbələri qəbul edir sözləri yoxdur.
Onun "Əlhəkumuttəkəsur" ayələri nazil olana qədər" sözünə gəldikdə isə, Musa bin İsmayılın rəvayətində isə "surənin axırına qədər" sözləri əlavə olaraq rəvayət olunmuşdur. İsmayilinin də Affan yolu ilə və Əhməd bin İshaq əl-Hadrəmi yolu ilə rəvayətində deyir: "Bizə Hamməd bin Sələmə rəvayət etdi: və bunun eynisini zikr etmişdir və bunun əvvəlində deyir: "Bunun Qurandan olduğunu hesab edirdik."


Daha sonra isə deyir:
"

ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك ولا بد لكل أحد منه فلما نزلت هذه السورة وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علموا أن الأول من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد شرحه بعضهم على أنه كان قرآنا ونسخت تلاوته لما نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم والأول أولى وليس ذلك من النسخ في شيء

"
Onların bu hədisi Qurandan saymaqlarının səbəbi onun çoxlu mal toplamağa hərisli olmağı zəm etməsi və bu mal toplama işinə son qoyan ölümü günahlandırmaları mənasını ifadə etməsi idi, hər bir kəsdə bunun olması qaçınılmazdır. Lakin bu surə nazil olub bu mənanı və üstəlik daha ziyadə bir mənanı əhatə etməsi ilə, bildilər ki, birincisi peyğəmbərin - salləllahu aleyhi va səlləm - sözündəndir. Bəziləri isə bunun Qurandan olduğunu, lakin daha sona "əlhəkumuttəkəsur" surəsi nazil olduqda isə tilavətinin nəsx olunduğunu deyirlər, ikincisinin tilavəti davam etdi və birincisinin tilavətini nəsx etmiş oldu. Lakin hökm və məna qaldı, çünki tilavətin nəsx olunması hökm nəsində olduğu kimi nasix ilə mənsuxun bir-birinə zidd olmasını tələb etməz. Lakin birinci izah daha uyğundur, burada nəsx ilə əlaqədar bir şey yoxdur."
http://www.islamweb....p;bookhad=11780

Aydın olur ki, bəzi səhabələr peyğəmbərin həmin sözlərini Qurandan hesab ediblər, lakin daha sonra məsələ onlara aydın olmuşdur. Bununla da Əbu Musanın bu ayəni Quranın nəsxindən hesab etməsi şübhəsi aydın olur. İbn Abbasın sözlərinə gəldikdə isə, İbn Abbas həmin sözlərin öz zamanında mövcud olmuş Quranın bir hissəsi olub olmamasında şübhə etməmişdir. İbn Abbas bunun Quranın nəsx olmuş ayələrindən olub olmamasında şübhə etmişdir. Rəvayətdən aydın olur ki, İbn Abbas bu sözləri peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – özünə aid etmişdir və digər rəvayətlərə nəzər saldıqda görürük ki, bəzi kəslər (qeyri-səhabələr) bunun nəsx olunmuş ayələrdən olduğunu zənn ediblər. Zahir budur ki, İbn Abbas peyğəmbərin bu sözləri haqqında insanların dediklərini eşitdiyi üçün, həmin sözlərin Quranın nəsx olunmuş ayəsi olub olmaması barəsində şəkk etdiyini ifadə etmişdir. Yoxsa zənn edildiyi kimi həmin bu sözlərin Qurandan olub olmaması haqqında heç bir şəkki olmamışdır. Çünki mushafda sabit olmuş Quran bir məsələdir, ondan nəyin nəsx olunub olunmaması isə başqa məsələdir. əl-Alləmə əl-Ayni əl-Hənəfi “Umdətul-Qari” kitabında (23/46) deyir:

“قوله قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا يعني الحديث المذكور يعني من القرآن المنسوخ تلاوته”

“Onun “İbn Abbas dedi: “Bunun Qurandan olub olmamasını bilmirəm”, yəni sözü gedən peyğəmbərin hədisinin tilavətinin nəsx olunmuş Qurandan olmasını.”

Belə bir rəvayətin bir bənzəri İmam Əhmədin müsnəd əsərində gəlmişdir. Şeyx Şueyb əl-Ərnavut “Müsnəd Əhməd”də eyni rəvayətin təhqiqində (1/370) bu sözləri deyir:

وقول ابن عباس " فلا أدري أمن القرآن هو أم لا " كما جاء عند غير واحد ممن خرجه قاطع بنفي قرآنية هذا الكلام نفيا باتا لأن القرآن لا يمكن أن يثبت على الشك ولابد في إثباته من القطع بتلقي نصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيا متواترا ... . ثم ذكر أحاديث صحيحة فيها أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عند البخاري 6439و6440 وقال : وقد وردت أحاديث عن غير واحد من الصحابة وفيها أن هذا كان قرآنا ثم نسخ وكلها ضعيفة لا تصح لا تناهض الروايات الصحيحة السابقة منها ما عند مسلم 1050 من حديث أبي موسى ... وضعفه لحال سويد بن سعيد

İbn Abbasın "Bunun Qurandan olub olmadığını bilmirəm" sözü bu kəlimənin Qurandan olmasını qəti inkar edir, çünki Quranın şəkk üzərində isbat olunması mümkün deyildir, onun isbatında peyğəmbərdən açıq şəkildə gəldiyi qəti və mütəvatir olaraq bilinən elmlə bilinməlidir. Səhabələrdən bəzilərindən bu sözlərin Qurandan olması, sonra nəsx olunması haqqında rəvayətlər gəlmişdir, bunların hamısı zəifdir, heç biri səhih deyildir."

Bir də Quranda musəbbihat adlı bir surə yoxdur, musəbbihə təsbih ilə başlayan surələrə verilmiş addır. Hədisdə isə deyilir ki, "musəbbihə surələrindən birinə bənzər..."
Şiə alimləri özləri etiraf edirlər ki, Qurandan tilavəti nəsx olunmuş böyük həcm ayələr vardır. Məsələn, Əbu Əli ət-Tabərsi “Məcmə əl-Bəyan”da (1/409), Əbu Cafər ət-Tusi “ət-Tibyan”da (1/394) bu barədə Zirr bin Hubeyş’in rəvayətini dəlil gətirmişdir.

#6 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 29 Июль 2009 - 20:23

1.jpg

Hənbəli bu kitabın möhtəviyyatı ilə tanışlığın var? Qısaca olaraq nə deyə bilərsən?
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#7 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 30 Июль 2009 - 13:09

Sən mənbəni göstərməklə bir igidlik etməmisən, sənin qəbahətin ondadır ki, sən rəvayətin özünü təhrif etmisən. İcazə ver mən bunu sənə göstərim:

Rəvayət tam olaraq belədir:
Əbu Ubeyd "Fədail əl-Quran"da dedi: "Əbu Muaviyə bizə Hişəm bin Urvə'dən, o da atasından rəvayət etdi; dedi: "Aişədən Qurandakı ləhn barədə soruşdum. Allahın "İnnə həəzəəni lə səəhiraani" ("Taha 63) və "val-muqiminəs-saləətə val-mu'tunəz-zəkətə" (ən-Nisa, 162) və "İnnəlləzinə əəmənu valləzinə həədu vas-saabiunə" (əl-Maidə, 69) sözləri haqqında soruşdum. Dedi: "Ey qardaşım oğlu! Bu katiblərin işidir, yazarkən xəta ediblər." Bu isnad şeyxeynin şərtinə görə səhihdir."
Hər şeydən əvvəl bu rəvayətdə heç bir problem yoxdur, rəvayəti doğru anlamaq lazımdır. Bu rəvayətlər qiraətlərdəki fərqlərlə bağlı bir rəvayətdir. Təhriflə əlaqədar deyildir. Xüsusilə də ərəb dilindəki "irab" babı ilə bağlıdır və məhz buna görə də əs-Suyuti bu rəvayəti "ərəb dilinin mərifəti" babında gətirmişdir.

Bunu qiraətdəki fərqlərə aid etmək olar və mən Sizinlə razı olardım, amma...qiraət eyni bir mətnin fərqli oxunuşuna deyilir. Siz yazdığınız hədisdə isə qeyd olunur ki, Aişə dedi: "Ey qardaşım oğlu! Bu katiblərin işidir, yazarkən xəta ediblər."
Deməli katiblər Quranı peyğəmbərin dilindən yazarkən, ya üzünü köçürərkən yazıda (hərfdə) səhv ediblər. Siz özünüzdə deyirsiz ki:

Onu da qeyd edim ki, ləhn qrammatik xətaya deyilir. Yəni ərəblərin danışıqlarında qaydaya uyğun olmadan danışmaq ləhndir.


Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#8 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 31 Июль 2009 - 14:44

"Adəm övladının qarnını yalnız torpaq doldurar" sözləri həqiqətdə peyğəmbərin sözləridir, lakin səhabələrdən bəziləri bunun Qurandan olduğunu zənn ediblər... Bunu bizlərə əl-Buxaridəki digər rəvayət izah etməkdədir:

...........


Aydın olur ki, bəzi səhabələr peyğəmbərin həmin sözlərini Qurandan hesab ediblər, lakin daha sonra məsələ onlara aydın olmuşdur. Bununla da Əbu Musanın bu ayəni Quranın nəsxindən hesab etməsi şübhəsi aydın olur. İbn Abbasın sözlərinə gəldikdə isə, İbn Abbas həmin sözlərin öz zamanında mövcud olmuş Quranın bir hissəsi olub olmamasında şübhə etməmişdir. İbn Abbas bunun Quranın nəsx olmuş ayələrindən olub olmamasında şübhə etmişdir. Rəvayətdən aydın olur ki, İbn Abbas bu sözləri peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – özünə aid etmişdir və digər rəvayətlərə nəzər saldıqda görürük ki, bəzi kəslər (qeyri-səhabələr) bunun nəsx olunmuş ayələrdən olduğunu zənn ediblər. Zahir budur ki, İbn Abbas peyğəmbərin bu sözləri haqqında insanların dediklərini eşitdiyi üçün, həmin sözlərin Quranın nəsx olunmuş ayəsi olub olmaması barəsində şəkk etdiyini ifadə etmişdir. Yoxsa zənn edildiyi kimi həmin bu sözlərin Qurandan olub olmaması haqqında heç bir şəkki olmamışdır. Çünki mushafda sabit olmuş Quran bir məsələdir, ondan nəyin nəsx olunub olunmaması isə başqa məsələdir. əl-Alləmə əl-Ayni əl-Hənəfi "Umdətul-Qari" kitabında (23/46) deyir:

"Onun "İbn Abbas dedi: "Bunun Qurandan olub olmamasını bilmirəm", yəni sözü gedən peyğəmbərin hədisinin tilavətinin nəsx olunmuş Qurandan olmasını."

Mənə nəsə aydın deyil, Siz hansı nəsxdən danışırsız? Əbu Musa harda bu ayənin nəsxindən danışır? Sizin yazınız mənim iddimı təsdiqləyir, amma axırda yazırsız ki, Əbu Musa bu ayənin nəsxinə inanıb???
Əbu Musa deyir ki, Siz qarelər Quranı tez-tez oxuyun, yoxsa o yadınızdan çıxar, necə ki, keçmişdəkilərin yadından çıxmışdır. Mənim də yadımdan Bəraət surəsi boyda olan (yani 130 ayə) bir surə çıxıb. İndi Siz demək istəyirsiz ki, Qurandan 130 ayə nəsx olub? Əgər bunu desəz mən Sizin digər hədisləri də gətirərəm, harda ki, bu cür "nəsxlər" haqda yazılıb və bu halda onların ümumi sayı 350-yə yaxın olacaq. Bu qədər ayənin nəsx olunmasını necə qəbul edək?
Bu yazınız isə lap təəccüblüdür:
"Əlhəkumət-təkəsur" ayələri nazil olana qədər, bunu biz Qurandan hesab edirdik."
Məgər peyğəmbər (s) səhabələrə demirdi ki, nə quran ayəsidir, nə isə yox? Ya onlar ictihad edirdilər bu haqda və öz düşüncələrinə əsasən nəisə ayə hesab edirdilər, nəisə yox? Əgər belədirsə onda Siz necə bütün səhabələri ədalətli sayıb onların hər hansı birindən dini öyrənməyi vacib bilirsiz. Elə bir bu ayəni Musa bin İsmayıl bir cür rəvayət edib, Həmməd bin Sələmə isə başqa cür:

əl-İsmayili bunu Musa bin İsmayıl yolu ilə Həmməd bin Sələmədən rəvayətində izah etmişdir: "Biz bu hədisi Qurandan sayırdıq: "Adəm övladının bir vadi malı olsaydı, ikincisini arzu edərdi..." və burada Allah tövbələri qəbul edir sözləri yoxdur.
Onun "Əlhəkumuttəkəsur" ayələri nazil olana qədər" sözünə gəldikdə isə, Musa bin İsmayılın rəvayətində isə "surənin axırına qədər" sözləri əlavə olaraq rəvayət olunmuşdur.


Digər irad isə bunadır ki, bunlar deyirlər ki, "Bunun Qurandan olduğunu hesab edirdik.", amma o boyda alim ibn Abbas deyir: "mən bilmirəm bunlar Quran ayələridir ya yox".
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#9 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 11 Октябрь 2009 - 09:13

Ömər ibni Xəttab nəql edir; “Quarn hərflərinin sayı bir milyon iyirmi yeddi min hərf idi.” (Cəlaləddin Suyuti “Əl itiqan fi ulumil Quran, c. 2, s. 53)

İbni Ömər dedi: sizlərdən bəziləri mütləq “mən Quranın hamısını öyrənmişəm” deyəcək. Lakin o axı haradan bilir ki, Quranının hamısı nədir? Çünkü Quranın böyük bir hissəsi aradan gedib. Buna görədə O; “mən Quranın zahirdə olanını öyrənmişəm” deməlidir. (Cəlaləddin Suyuti “Əl itiqan fi ulumil Quran, c. 2, s. 53)

Aişə nəql edir ki; “Rəsulullahın (s.ə.a) dövründə Əhzab surəsi iki yüz ayə oxunardı. Lakin Osman Quranı yazanda ondan yalnız indi mövcud olan miqdarı əldə edə bildik." (Cəlaləddin Suyuti “Əl itiqan fi ulumil Quran, c. 2, s. 53)

Əbu Yunusun qızı Həmidə nəql edir ki; “Atamın səksən yaşı var idi və O, bu ayəni aişənin Quranından belə oxudu: “innəllahə və məlaikətəhu yusəllunə ələn nəbiyy, ya eyyuhəlləzinə amənu səllu ələyhi və səllimu təslimən və əlləzinə yusəllunə sufugəl əvvəl.” Həmidə deyir; “Bu hadisə o vaxt baş verdi ki, Osman hələ Quranları dəyişməmişdi." (Cəlaləddin Suyuti “Əl itiqan fi ulumil Quran, c. 2, s. 53)

Aişə: “bilinən on dəf əmizirmə ayəsi nazil olan Quran mushafında vardı. Sonra bu adət beş dəfə əmmə ilə nəsx edildi. Hətta Rəsulullah (s.ə.a) bu on dəf əmizdirmə Quarn mushafında oxuyarkən vəfat etmişdi.” (Səhih-i Müslüm, Süd əmmə kitabı, təhrimin beş dəfə əmməklə sübuta yetməsi babı) - bu hədisə gətirilən bəhanə hədisdə nəx sözünün olmasıdır. Yəni ayə nəsx edilib. Ancaq hədisdə deyilir ki, hətta Rəsulullah bu ayəni oxuyarkən vəfat edib. Yəni ayə mushafda nəsx edilsədə var idi yaxşı bəs indi hanı?

“Allah haqq olaraq Məhəmmədi (s.ə.a) peyğəmbər olaraq göndərmiş və Ona kitap nazil edib. Nazil olan ayələr içərisində rəcm ayəsi də var idi. Biz onu oxuduq dərk edib hifzettik və bu ayəni əsas tutaraq Rəsulullah da rəcmi tətbiq etdi. Biz də ondan sonar rəcm ettik. Ancaq mən uzun bir vaxt keçdikdən sonar xalqın; “Biz rəcm ayəsini Allahın kitabında görmürük” deyərək Allahın nazil etdiyi bir əməli tərk edib dəlalətə düşəcəklərindən qorxuruq. Hansı ki, rəcm Allahın kitabında bəyyinə və ya etirf ilə zina etdiyi sübut olan evil qadın və ya kişi üçün fərz qıldığı bir hökmdür. Bir də biz Allahın kitabında bu ayəni oxuyurduq; “Atalarınızı, analarınızı atmayın, zira atanızı atmağınız sizing üçün küfür sayılır.” (Səhih-i Müslüm, Hədlər (Hüdud) kitabı, evil qadının zina etdiyi təqdirdə rəcmedilməsinin gərəkliliyi babı; Səhih-i Buxari, hədis, 6327, 6328 və 6778; Sünəni Tirmizi, hədis 1352; Sünəni Əbu Davud, hədis 3835; Sünəni ibni Macə hədis 2543; Müsnədi Əhməd hədis 368; Müvəttə Malik hədis 1295)

Aişə rəcm ayəsi ve riza kəbir haqda deyir: Rəcm və Riza Kəbir ayələri nazil olduqda biz onları bir kağıza yazdıq və o kağız mənim yastığımın altında saxlayırdım. Peyğəmbərin vəfatından sonra, biz yas saxlayanda keçi gəlib o kağızı yedi." (Sünnən ibni Macə cild 2, səh 39; Əhmədin Müsnədi cild 6, səh 269; Təvil Müxtəlif əl Hədis səh 310)

“Übeyy ibni Kab, “Siz Əhzab surəsini nə qədər oxuyursunuz?” deyə soruşdu. Həmin şəxs yetmiş ayə qədər dedi. Übeyy ibni Kab dedi ki: “Mən onu Rəsulullahla (s.ə.a) Bəqərə surəsi qədər və ya daha çox oxuyurdum. Rəcm ayəsi də onda var idi.” (Müsnədi Əhməd ibni Hənbəl, c. 5, s. 132)

466-.......Alkame şöyle demiştir: Ben Abdullah ibn Mes'ûd'un talebelerinden birkaç kişi içinde olarak Şam'a girdim. Bizim gelişimizi Ebu'd-Derdâ işitmiş, akabinde bizim yanımıza geldi de: İçinizde Abdullah ibn Mes'ûd'un kıraati üzere okuyan kimse var mı? diye sordu. Biz: Evet var, dedik. Ebu'd-Derdâ: Hanginiz en iyi okuyan? dedi. Arkadaşlarım işaret edip beni gösterdiler. Ebu'd-Derdâ bana: Oku! dedi. Ben "Ve H-leyü izâ yağşâ ve Jn-nehâri izâ tecellâ ve 'z-zekeri ve 'l-ünsâ" şeklinde (Mâ'nın hazfıyle) okudum. Ebu'd-Derdâ: Sen bu okuyuşu sahibin İbn Mes'ûd'un ağzından mı işittin? diye sordu. Evet, dedim. Ebu'd-Derdâ: Ben de bu okuyuşu Peygamber (S)'in ağzından işitmişimdir. Bu Şamlılar bize karşı dayatıp, bu okuyuşumuza razı olmuyorlar, dedi (Səhihi Buxari, Təfsir kitabı, Leyl surəsinin təfsiri babı, hədis 466)

467-.......Bize el-A'meş, İbrâhîm en-Nahaî'den tahdîs etti ki, o şöyle demiştir: Abdullah ibn Mes'ûd'un talebeleri Ebu'd-Derdâ'nın oturduğu yere (yânî Şam'a) geldiler, Ebu'd-Derdâ da bu gelenleri aradı ve onları buldu da: Hanginiz Abdullah'ın okuyuşu üzere okuyor? diye sordu. Alkame: Hepimiz onun kıraati üzere okuruz, dedi. Ebu'd-Derdâ: Hanginiz ezber ediyor? dedi. Arkadaşları Alkame ibn Kays'ı işaret ettiler. Ebu'd-Derdâ: Sen, İbn Mes'ûd'un "Vel-leyli izâ yağşâ" sûresini nasıl okurken işittin? dedi. Alkame: "Ve'z-zekeri ve'l-ünsâ" şeklinde okurken işittim, dedi. Ebu'd-Derdâ: Şehâdet ediyorum ki, ben de Peygamber(S)'in bu âyeti böylece okuduğunu işitmişimdir. Fakat bu Şamlılar benim "Ve halaka'z-zekera ve'l-ünsâ" şeklinde okumamı istiyorlar, vallahi ben onlara tâbi olmuyorum, dedi. (Səhihi Buxari, Təfsir kitabı, Leyl surəsinin təfsiri babı, hədis 466)

boy, boy nələr görürük? imam Buxari təhrifə aid hədis nəql edib. özüdə "səhih" bir kitabda. indi nə demək olur bu?

#10 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 01:41

1.jpg

Hənbəli bu kitabın möhtəviyyatı ilə tanışlığın var? Qısaca olaraq nə deyə bilərsən?

Misirdə İbn Xətibin, daha dəqiq desək Məhəmməd Əbdül-Lətifin, bu kitabı qəşənq tirajnan satılır. :loool:

Сообщение отредактировал Subhani: 17 Ноябрь 2009 - 01:42

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#11 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 17:19

hənbəli əvəzinə mən cavab vermək istəyirəm. görünür sual ona sərf etmədi. bu kitabın adı "Əl Furqan fi təhrifil Quran"dır. 1498-ci ildə Misirdə sünnü alimlərdən ibni Xətib tərəfindən yazılıb. alim kitabda sünnü qaynaqlardan təhriflə əlaqədar hədisləri toplayıb və Quranın təhrif olunduğunu iddia edib.


#12 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 06 Февраль 2010 - 01:26

Mövcud Quranda olmayan iki surə əhli-sünnə mənbələrində var:

xal.gif hafd.gif

Həfd surəsi:
{اَللّهُمّ إيّاكَ نَعْبُدُ ولَكَ نُصَلِّي ونَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكْ ونَخْشَى عَذَابَكَ اَلْجَد إِن عَذَاْبَكَ بِالكُفّاْرِ مُلْحِقٌ}

Xəl` surəsi:
{اَللّهُمّ إِنّا نَسْتَعِيْنُك وَنَسْتَغْفِرُكَ ونُثْنِيْ عَلَيْكَ اَلْخَيْرَ ولا نَكْفُرُك ونَخْلَعُ ونـَــتـْرُكُ مَنْ يَفْجُرُك
}هل يوجد هناك سورة الحفد وسورة الخلع؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المقصود بسورة الخلع دعاء: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك.
والمقصود بسورة الحفد دعاء: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. وهذا دعاءان من أدعية القنوت.
وقد ذكر الإمام السيوطي في الدرر المنثور أنهما كانتا من جملة السور التي أنزلها الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانتا سورتين سورة ببسملة وفواصل، إحداهما تسمى سورة الخلع، والثانية تسمى سورة الحفد، وقد نسختا، وكتبهما أبي بن كعب رضي الله عنه في مصحفه.
ولمعرفة النسخ وأنواعه في القرآن الكريم والحكمة من ذلك، نحيلك للفتوى رقم:
3715، والفتوى رقم: 44271
والله أعلم.

Sual: Həfd və Xəl` adlı surələr mövcuddurmu?

Fətva: Xəl` surəsində qəsd " Allahummə innə nəstəinukə va nəstəğfirukə və nusni aleykə əl-xeyr kulləhu və nəşkurukə və lə nəkfurukə və nəxlə`u və nətruku mən yəfcuruk" duasıdır.
Həfd surəsində qəsd "Allahummə iyyakə nə`budu və ləkə nusəlli və nəscudu və ileykə nəs`a və nəhfidu nərcu rəhmətəkə nəxşə a`zəbək innə azəbəkə bil-kuffar mulhiq" duasıdır. Hər ikisi qunut duasıdır.
İmam Suyuti "Durrul-Mənsur" təfsirində onların Allah tərəfindən Peyğəmbər s.a.s.-ə nazil olmuş surələr olduğunu söyləmişdir. Bu surələr "bəsmələ" və "fasiləli" surələr idi. Biri "əl-Xəl`", digəri isə "əl-Həfd" adlanırdı. Hər ikisi nəsx olunmuşdur. (Səhabə)Ubeyy b. Ka`b r.a. bu surələri öz "Mushəf"ində yazmışdı.


55864-cü fətva
itqan.gif

Suyuti "İtqan" təfsirinin 206-ci səhifəsində highlight olunmuş yerdə yazır:

Ömər b. Xəttab rukudan sonra qunut tutub dedi:"Bismillahir-rahmənir-rəhim. Allahummə innə nəstəinukə va nəstəğfiruk, və nusni aleykə və lə nəkfurukə və nəxlə`u və nətruku mən yəfcuruk. Bismillahir-rahmənir-rəhim. "Allahummə iyyakə nə`bud, və ləkə nusəlli və nəscud, və ileykə nəs`a və nəhfid, nərcu rəhmətək, nəxşə niqmətək, innə azəbəkə bil-kafirin mulhiq"

İbn Abbasın "Mushəf"ində Ubeyy və Əbu Musanın ::"Bismillahir-rahmənir-rəhim. Allahummə innə nəstəinukə va nəstəğfiruk, və nusni aleykə əl-xeyr və lə nəkfuruk, və nəxlə`u və nətruku mən yəfcuruk. " həmçinin "Bismillahir-rahmənir-rəhim. "Allahummə iyyakə nə`bud, və ləkə nusəlli və nəscud, və ileykə nəs`a və nəhfid, nərcu rəhmətək, nəxşə azəbək, innə azəbəkə bil-kuffar mulhiq" qiraəti vardır.
ət-Təbərani səhih sənədlə Əbu İshaqdan təxric etmişdir. O, (Əbu İshaq) dedi: Umeyyə b. Abdullah b. Xalid b. Useyd bizim yanımıza, Xorasana gəldi. O, bu 2 surələri oxudu: "İnnə nəstəinukə və nəstəğfiruk"

Qeyd: Cəmaət Umey b. Ka`bin "Mushəf"inin 116 suradan ibarət olduğunu nəql etmişdir.

Maraqlıdır bu surələr nə zaman və harada nəsx olunmuşdur? Buna dəlilləri nədir? Ortaya səhih hədislərlə sübut qoyulmasa vəhhabi məntiqi ilə başda Ubeyy b. Ka`b olmaqla, Suyuti....................Vəhabilərin muftiləri hamısı Quranın naqis olduğuna e`tiqad edirlər.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#13 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 06 Февраль 2010 - 15:07

http://www.alameli.net/books/index.php?id=1815

Bu isə əl-Heysəminin dillər əzbəri olan "Məcməuz-zəvaid" kitabından kiçik bir nümunə:

macmauz_zavaid.jpg

Əbu İshaqdan: Umeyyə b. Abdullah b. Xalid b. Useyd bizim yanımıza, Xorasana gəldi. O, bu 2 surələri oxudu: "İnnə nəstəinukə və nəstəğfiruk". ət-Təbərani bunu rəvayət etmişdir. Ricalları Səhihin ricallarıdır.


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#14 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 06 Февраль 2010 - 17:40

Onu da qeyd edim ki, vəhhabilər və sünnülərin arasında bu surələrin surə yox dua olduğunu isbat etmək üçün gücənənlər də var. Səbəbi də mə`lumdur.

Bu iki Ömər qondarmasını surə kimi qəbul edənlər fətvalarında deyildiyi kimi onların nəsx olunduğunu iddia edirlər. Nəsxut-tilavə bir ayənin əvvəlcə nazil olması sonra isə hökmü qalmaqla tilavətinin nəsx olmasına deyilir. Deməli nəsxut-tilavə elə təhrifin özüdü ki, var və bu nəsx növü batil bir fikirdir. Bir ayənin tilavətinin aradan götürülməklə hökmünün saxlanılması mə`nasızdır.
Bilirəm ki, vəhhabilər--Qamətiyyə dinində olanlar şiyə mənbələrindən bu barədə nələrsə tapıb yazmaq istəyəcəklər. Buyursunlar. Mən onların yazacaqlarından qəflətdə deyiləm. İnşaAllah Allah yardımçımız olar!


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#15 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 07 Февраль 2010 - 11:58

masahif_ni1.jpg masahif_ni2.jpg

masahif_nc.jpg masahif_io1.jpg

masahif_io2.jpg masahif_ck.jpg

masahif_tarcama.jpg


«كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني»
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#16 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 07 Февраль 2010 - 22:42

Həmçinin İbn Əbi Şeybənin "Müsənnəf"ində bu surələr haqqında 6 rəvayəti nümunə gətirmək olar.

İxtisar üçün 2-sini tərcümə edirəm. Digərləri də demək olar ki, eyni məzmundadır.

حدثنا
وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي أن عليا قنت في الفجر بهاتين السورتين : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ؛ وإليك نسعى ونحفد ، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك بالكافرين ملحق .

......bizə Əbdur-Rəhman b. Suveyd əl-Kahili Əlinin fəcr namazında bu iki surə ilə qunut tutduğunu rəvayət etdi: "Allahummə innə nəstəinukə va nəstəğfirukə və nusni aleykə əl-xeyr və lə nəkfuruk, və nəxlə`u və nətruku mən yəfcuruk. "Allahummə iyyakə nə`bud, və ləkə nusəlli və nəscud, və ileykə nəs`a və nəhfid, nərcu rəhmətək, nəxşə azəbək, innə azəbəkə bil-kafirin mulhiq."حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال : صليت الغداة ذات يوم وصلى خلفي عثمان بن زياد ، قال : فقنت في صلاة الصبح قال : فلما قضيت صلاتي قال لي : ما قلت في قنوتك ؟ فقلت : ذكرت هؤلاء الكلمات : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك بالكافرين ملحق ، قال : قال لي عثمان : كذا كان يصنع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان .

Huseyn bizə xəbər verərək dedi: Bir gün fəcr namazı qılarkən Osman b. Ziyad da mənim arxamda qıldı. Sübh namazında qunut tutdum. O, namazım bitdikdən sonra məndən soruşdu: qunutunda nə oxudun? Dedim: Bu kəlimələri oxudum:""Allahummə innə nəstəinukə va nəstəğfirukə və nusni aleykə əl-xeyr və lə nəkfuruk, və nəxlə`u və nətruku mən yəfcuruk. "Allahummə iyyakə nə`bud, və ləkə nusəlli və nəscud, və ileykə nəs`a və nəhfid, nərcu rəhmətək, nəxşə azəbək, innə azəbəkə bil-kafirin mulhiq." Osman mənə dedi: Ömər b. Xəttab və Osman b. Əffan bu cür edirdi.

İbn Əbi Şeybə "Musənnəf" 7/115 "Fəcr namazının qunutunda oxunulan" fəsli
Bir tərəfdən vəhhabilər deyirlər ki, Quran kamildir, nöqsansızdır digər tərəfdən isə ulu liderləri Ömər ilə Osmanın oxuduğu bu surələri mövcud Quranda müşahidə etmirik?! Öməri, Osmanı, Ubey b. Ka`bi və s. nəyə görə təkfir etmirlər? Axı bunlar mövcud Quranda olmayan surələri oxuyurmuşlar?

əs-Suyuti "Durrul-Mənsur" 8/695-də yazır:

وأخرج أبو الحسن القطان في المطولات عن أبان بن أبي عياش قال : سألت أنس بن مالك عن الكلام في القنوت فقال : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكفار ملحق
قال أنس : والله إن أنزلتا إلا من السماء

Əbban b. Əbi Əyyaş dedi: Ənəs b. Malikdən qunutdakı kəlam barədə soruşdum. Dedi:""Allahummə innə nəstəinukə va nəstəğfirukə və nusni aleykə əl-xeyr və lə nəkfuruk, və nu`minu bikə və nətruku mən yəfcuruk. Allahummə iyyakə nə`bud, və ləkə nusəlli və nəscud, və ileykə nəs`a və nəhfid, nərcu rəhmətək, nəxşə azəbək, innə azəbəkə bil-küffar mulhiq."
Ənəs dedi: And olsun Allah ki, hər ikisi səmadan nazil olub.


əs-Suyuti "Durrul-Mənsur" 8/695فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#17 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 07 Февраль 2010 - 23:22

Ubeyy b. ka`bin Quranında 116 surə var idi. Ubeyy b. Ka`bi, onun barədə bu sözləri deyən cəmaəti, bunu öz kitabında yazanı lə`nətə gəlmiş vəhhabilər nəyə görə təkfir etmirlər?

Suallarıma cavab verin ki, növbəti təhriflərinizi qabağınıza qoyaq inşaAllah! Əgər Allah Quranı hifz etməsəydi Əbu Bəkr, Ömər, Osman və s.-lər Quranı çoxdan təhrif etmişdilər. Necə ki, mə`nasını və tərtibini yaman günə qoyublar. Necə ki, sünnəni yaman günə qoyublar.


Ümumiyyətlə mə`lumat üçün deyim ki, Ömər elə belə Ömər olmayıb. Ağzından nə çıxırmışsa Cəbrail a.s. onu Quran ayəsi kimi gətirirmiş. Odur ki, Ömərin ağzından çıxan bu surələrin Quran olduğunda şəkk eləyənin halı heç də xoşa gələn deyil.

وأخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر قال‏:‏ وافقت ربي في ثلاث‏:‏ في الحجاب وفي أسرى بدر وفي مقام إبراهيم‏

Muslim İbn Ömərdən Ömərin belə dediyini təxric etdi: Rəbbim ilə 3 şeydə(ayədə) müvafiqət etdim: Hicabda(hicab ayəsində), Bədr əsrlərində və İbrahim məqamındaوأخرج ابن مردويه عن مجاهد قال‏:‏ كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن‏.

İbn Mardəveyh Mucahiddən təxric etdi. Dedi: Ömər bir rə`y irəli sürən kimi ona aid Quran nazil olurdu. :gizildish:


əs-Suyuti "İtqan fi ulumil-Quran"
Hakimiyyətdə oturmaq başqa şeydir. Ürəyi istədiyi kimi hədislər zakaz edirmiş vəhhabilərin ulu lideri Ömər. Birini də yazım kefimiz açılsın sonra keçək yenə mətləbə.

وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال‏:‏ قال عمر‏:‏ وافقت ربي أووافقني ربي في أربع‏:‏ نزلت هذه الآية ‏{‏ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين‏}‏ الآية فلما نزلت قلت أنا‏:‏ فتبارك الله أحسن الخالقين فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين‏.

İbn Əbi Hatim Ənəsdən təxric etdi. Dedi: Ömər dedi: Rəbbimlə və yaxud Rəbbim mənimlə 4 şeydə (ayədə) müvafiqət etdi: "Biz, həqiqətən, insanı tərtəmiz (süzülmüş) palçıqdan yaratdıq."‏ ayəsi nazil olanda dedim: Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər uludur! Bu zaman "Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər (uca, nə qədər) uludur!" (ayəsi) nazil oldu.

Həmin mənbə


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#18 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 00:49

وفي مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة لأنه لم يكتب المعوذتين وفي مصحف أبيّ بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين واللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد وتركهن ابن مسعود‏.
وكتب عثمان منهم فاتحة الكتاب والمعوذتين‏.‏

İbn Məs`udun ‏"Mushəf"ində (yazdığı Quranda) 112 surə var idi. Çünki o, "muavvizəteyn"i (Fələq və Nas surələrini) yazmamışdır. Ubeyy b Ka`bin "Mushəf"ində "Fatihətul-kitab", "muavvizəteyn", "allahummə innə nəstə`inuk"(xəl` surəsi) və "Allahummə iyyakə nə`bud"(həfd surəsi) var idi. İbn Mas`ud onları(surələri) tərk etmişdi.
Osman onlardan "Fatihətul-kitab"ı və "Muavvizəteyn"i yazdı.


əs-Suyuti "İtqan fi ulumil-Quran" "Surə, ayə, kəlimə və hərflərin sayı barədə"


İndi bilmək istərdim İbn məs`ud Quranı təhrif edərək 112 surədən ibarət Quranı qəbul edib, yoxsa Ubeyy b. Ka`b təhrif edərək 116 surədən ibarət Qurana e`tiqad edib. Bəlkə təhrifçinin ən böyüyü Osmandır ki, namazda Həfd və Xəl` surələrini oxuduğu halda, öz Quranında onları ixtisara salıb.
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#19 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 02:03

Axmaq vəhhabilərdən bə`ziləri ola bilsin ki, gücənib axmaq alimlərinin onlara söylədiyi nağıllara inanaraq, özlərini korluğa vurub yuxarıdakı fətva və rəvayətlərdəki "2 surə" sözünü görməyib üstümə gələrlər ki, ay-aman ay-dad bəs bu surə deyil duadır mən nə bilim nədir. İndidən bu suallara cavablarını hazırlayıb gəlsinlər:

1) Harda və nə zaman "Surə" sözü "Dua" sözünə itlaq olunub? Nəzərə alsaq ki, özlərini qondarma "əhli-hədis" hesab edirlər səhih sənədlə olsun.
2) Rəvayətlərdəki "116 surə" və yaxud "112 surə" sözünün mə`nasə "116 dua" və yaxud "112 dua"dır? Dəlil zəhmət olmasa!
3) Namazın qunutunda Qurandan olmayan bir şey oxumaq caizdirmi? Səhih sənədlə dəlil.

4) Həmçinin əs-Suyutinin yazdığı bu kəlimələri hara yapışdıraq?

فائدة قال ابن أشتة في كتاب المصاحف‏:‏ أنبأنا محمد بن يعقوب حدثنا أبوداود حدثنا أبوجعفر الكوفي قال‏:‏ هذا تأليف مصحف أبيّ‏:‏ الحمد ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة ثم يونس ثم الأنفال ثم براءة ثم هود ثم مريم ثم الشعراء ثم الحج ثم يوسف ثم الكهف ثم النحل ثم أحزاب ثم بني إسرائيل ثم الزمر أولها حم ثم طه ثم الأنبياء ثم النور ثم المؤمنون ثم سبأ ثم العنكبوت ثم المؤمن ثم الرعد ثم القصص ثم النمل ثم الصافات ثم ص ثم يس ثم الحجر ثم حمعسق ثم الروم ثم الحديد ثم الفتح ثم القتال ثم الظهار ثم تبارك الملك ثم السجدة ثم إنا أرسلنا نوحاً ثم الأحقاف ثم ق ثم الرحمن ثم الواقعة ثم الجن ثم النجم ثم سأل سائل ثم المزمل ثم المدثر ثم اقتربت ثم حم الدخان ثن لقمان ثم الجاثية ثم الطور ثم الذاريات ثم ن ثم الحاقة ثم الحشر ثم الممتحنة ثم المرسلات ثم عم يتساءلون ثم لا أقسم بيوم القيامة ثم إذا الشمس كورت ثم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ثم النازعات ثم التغابن ثم عبس ثم المطففين ثم إذا السماء انشقت ثم والتين والزيتون ثم اقرأ باسم ربك ثم الحجرات ثم المنافقون ثم الجمعة ثم لم تحرم ثم الفجر ثم لا أقسم بهذا البلد ثم والليل ثم إذا السماء انفطرت ثم والشمس وضحاها ثم والسماء والطارق ثم سبح اسم ربك ثم الغاشية ثم الصف ثم التغابن ثم سورة أهل الكتاب وهي لم يكن ثم الضحى ثم ألم نشرح ثم القارعة ثم التكاثر ثم العصر ثم سورة الخلع ثم سورة الحقد ثم ويل لكل همزة إذا زلزلت ثم العاديات ثم الفيل ثم لئيلاف قريش ثم أرأيت ثم إنا أعطيناك ثم القدر ثم الكارون ثم إذا جاء نصر الله ثم تبت ثم الصمد ثم الفلق ثم الناس‏.‏

Fayda: İbn Əştəh "əl-Məsahif" kitabında dedi: Bizə Muhəmməd b. Yaqub xəbər verdi, bizə Əbu Davud xəbər verdi, bizə Əbu Cə`fər əl-Kufi xəbər verərək dedi: Ubeyyin "Mushəf"inin (yazdığı Quranın) tə`lifi bu cürdür: Əl-Həmd(surəsi) sonra əl-Bəqərə, sonra ən-Nisa............................................................................
..........................sonra əl-Əsr, sonra əl-Xəl` surəsi, sonra əl-Həfd surəsi, sonra Veylun li kulli huməzə...........sonra əl-Fələq, sonra isə ən-Nas.

Əs-Suyuti "əl-İtqan fi ulumil-Quran" "Surələrin tərtibi....." fəsli

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#20 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 02:25

5) İbn ən-Nədimin bu sözlərini hara yapışdıraq?

باب ترتيب القرآن في مصحف ابى ابن كعب قال الفضل بن شاذان، اخبرنا الثقة من اصحابنا قال: كان تأليف السور في قراءة ابى بن كعب بالبصرة في قرية يقال لها قرية الانصار، على رأس فرسخين عند محمد بن عبد الملك الانصاري، اخرج الينا مصحفا وقال هو مصحف ابى رويناه عن ابائنا، فنظرت فيه فاستخرجت اوائل السور، وخواتيم الرسل. وعدد الآى: فاوله فاتحة الكتاب. البقرة. النساء. آل عمران. الانعام. الاعراف. المائدة. الذى التبسته وهى يونس. الانفال. التوبة. هود. مريم. الشعراء. الحج. يوسف. الكهف. النحل. الاحزاب. بنى اسرائيل. الزمر. حم تنزيل. طه. الانبياء. النور. المؤمنين. حم المؤمن. الرعد. طسم القصص. طس سليمان. الصافات. داود. سورة ص. يس. اصحاب الحجر. حم عسق. الروم. الزخرف. حم السجدة. سورة ابراهيم. الملائكة الفتح. محمد صلعم. الحديد. الطهار. تبارك الفرقان. الم تنزيل. نوح. الاحقاف. ق. الرحمن. الواقعة. الجن. النجم. نون. الحاقة. الحشر. الممتحنة. المرسلات. عم يتساءلون. الانسان. لا اقسم. كورت. النازعات. عبس. المطففين. إذا السماء انشقت. التين. اقرأ باسم ربك. الحجرات. المنافقوى. الجمعة. النبي عليه السلام. الفجر. الملك. الليل إذا يغشى. إذا السماء انفطرت. الشمس وضحاها. السماء ذات البروج. الطارق. سبح اسم ربك الاعلى. الغاشية. عبس (1). وهى اهل الكتاب. لم يكن اول ما كان. الذين كفروا. الصف. الضحى. الم نشرح لك. القارعة. التكاثر. الخلع، ثلاث آيات. الجيد، ست آيات. اللهم اياك نعبد، وآخرها، بالكفار ملحق. اللمز. إذا زلزلت. العاديات. اصحاب الفيل. التين (2). الكوثر. القدر. الكافرون. النصر. ابى لهب. قريش. الصمد. الفلق. الناس. فذلك مائة وستة عشر سورة.
Ubeyy b. Ka`bin "Mushəf"ində Quranın tərtibi fəsli: əl-Fədl b. Şazan dedi: Bizə əshabımızdan siqa(e`timadlı olan) xəbər verərək dedi: ......................................əl-Qaria, ət-Təkasur, əl-Xəl` 3 ayə, əl-Həfd 6 ayə. Allahummə iyyakə nə`bud sonu isə bil-kuffar mulhiq, əl-Luməzə..............əl-Fələq, ən-Nas. Bunlar (hamısı birlikdə) 116 surədir.


İbn ən-Nədim "əl-Fihrist"Qeyd: Tərcümədəki nöqtələrin yerində mövcud Quranda olan surələrin adı olduğundan hər birini yazmağa lüzum görmədim.
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#21 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 03:05

Diqqətli olun qaymaq yerlərdən biri gəlir:

Bunların əllamələri əs-Suyuti hələ utanmaz-utanmaz "əd-Durrul-Mənsur"təfsirinin sonunda yə`ni ən-Nas surəsindən sonra yazır:

ذكر ما ورد في سورة الخلع وسورة الحفد
Əl-Xəl` və əl-Həfd surələri haqqında varid olanların zikri.

Təfsirinin sonunda yazdığı bə`zi məqamları da nəzərinizə çatdırmaq istərdim:

وفي مصحف ابن عباس قراءة أبي وأبي موسى : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك
وفي مصحف حجر : اللهم إنا نستعينك

İbn Abbasın "Mushəf"ində Ubeyy və Əbu Musanın (əl-Əş`əri) qiraəti: "Bismillahir-rahmənir-rahim. Allahummə innə nəstə`inukə və nəstəğfiruk və nusni aleykə əl-xeyr və lə nəkfuru və nəxli və nətruk mən yəfcuruk". Hücrün "Mushəf"ində isə "Allahummə innə nəstəinuk"


Təfsirdə sonuncu cümlə: قال أنس : والله إن أنزلتا إلا من السماء Ənəs(b. Malik) dedi: and olsun Allah ki, hər ikisi səmadan nazil olub. :scenic:

Əs-Suyuti "əd-Durrul-Mənsur"


Bu nə deməkdir? əs-Suyuti bu iki surələri də Quranın hissəsi kimi qəbul edib onlar barədə yazır? Bunu necə başa düşək?

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#22 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 03:13

Bu 2 qondarma surələrin surə olduğunu söyləyən saleh sələflərin və alimlərin adını saysaq elə bilirəm pis olmaz. Bununla biz lə`nətə gəlmiş vəhhabilərin təkfir etməkdə işlərini asanlaşdırarıq.

Bu 2 surələr haqqında rəvayətlər həddindən artıq çoxdur. Alimlərdən bu rəvayətlərin mə`naca təvatür həddinə çatdığını söyləyən də vardır. Çoxlu sünnü mənbələrindən sitat gətirmək mümkündür. Lakin elə bilirəm insaf əhli üçün bu qədər də kifayət edər.


Həmçinin sadəcə olaraq bu 2 surə "Əhli-sünnə və təhrif"i sübut etmək üçün kifayətdir. Lakin vəhhabi həyasızlığı məni əlavələr etməyə vadar edir.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#23 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:12

Əhli-sünnə mənbələrindən Quran təhrifinə nümunə olaraq səhabə İbn Məs`ud Quranını göstərmək olar. Bu məsələyə əl-Fath öz yazısında toxunub. Mən isə bə`zi əlavələri etmək istərdim.
Yuxarıdakı Suyutinin "İtqan" təfsirindən müşahidə etdik ki, İbn Məs`udun "Mushəf"i 112 surədən ibarət idi. Səhabə İbn Məs`ud "əl-Fələq" və "ən-Nas" surələrinin Quranın bir hissəsi olduğunu qəbul etmirdi.

İlk öncə İbn Məs`ud şəxsiyyəti barədə sadəcə olaraq Buxarinin "Səhih"inə baxmaq kifayətdir. İxtisar üçün ən qısasına nəzər salaq:

اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ(Peyğəmbər s.a.s. buyurur:) Quranı 4 nəfərdən öyrənin: Abdullah b. Məs`ud, Əbu Huzeyfənin azad etdiyi qul Salimdən, Ubeyy b. Ka`b və Muaz b. Cəbəl.


Buxari "Səhih" "Abdullah b. Məs`udun mənaqibləri" fəsli 3806-cı hədis.


Sualım vəhhabilərədir:
Nəyə görə peyğəmbərinizin əmrinə itaət edib Quranı İbn Məs`ud və Ubeyy b. Ka`bdən öyrənmirsiniz yə`ni Quranınız ya 112 yadaki, 116 surə olmamalıdır?
İbn Mas`ud rəvayətdə öndə gəldiyindən 112 surəlı "vəhhabi Quranı" daha əzəmətli olmazmı?

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#24 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:40

Vəhhabilərin ulu Quran ustadı İbn Məs`udun "muavvizəteyn" Quran surələri hesab etməməsi o qədər məşhur bir məsələdir ki, hətta dəlilə belə ehtiyyac yoxdur. Lakin inşaAllah mən bunu açıq-aydın, heç bir tə`bir və s. imkanı verməyən rəvayətlərlə sübut edəcəm:

حدثني محمد بن الحسين بن أشكاب حدثنا محمد بن أبي عبيدة بن معن حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه [ ص: 130 ] ويقول إنهما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى قال الأعمش وحدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب قال سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقيل لي فقلت

.............Əbdur-Rəhman b. Yezid dedi: Abdullah (b. Məsud) "muavvizeteyn"i(Əl-Fələq və ən-Nas surələrini) öz "Mushəf"lərindən silərək deyərdi: Bunlar(əl-Fələq və Ən-Nas surələri) Allah Təbərakə və Taalanın "Kitab"ından deyildir. A`məş dedi: Asim bizə Zərdən o da Ubeyy b. Ka`bdən xəbər verərək dedi: Rasulallahdan (s.a.s.) onlar(muavvizəteyn) barədə soruşdum. Dedi: Mənə deyildi məndə dedim.

Əhməd b. Hənbəl "Musnəd" 5/130 20683-cü hədisأخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رأيت عبد الله يحك المعوذتين من المصحف
ويقول: لا تخلطوا به ما ليس منه

Vəki` Sufyan Sauridən, o, Əbu İshaqdan o, da Əbdur-Rəhman b. Yeziddən bizə xəbər verdi. Dedi: Abdullahın "muavvizəteyn"i "mushəf"dən silərək belə dediyini gördüm:" Ondan(Qurandan) olmayanı ona qarışdırmayın!

Əş-Şafi "Kitabul-Umm" "Əli ilə Abdullah b. Məs`udun r.a. ixtilafı" "Həddlər" fəsliحدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت عبد الله محا المعوذتين من مصاحفه وقال لا تخلطوا فيه ما ليس منه

Əbul-Əhvas Əbu İshaqdan, o da Əbdur-Rəhman b. Yeziddən bizə xəbər verdi: Dedi: Abdullah (b. Məsud) "muavvizeteyn"i(Əl-Fələq və ən-Nas surələrini) öz "Mushəf"lərindən sildi və dedi: Ondan(Qurandan) olmayanı ona qarışdırmayın!

İbn Əbi Şeybə "Musənnəf" "Muavvizəteyn haqqında" 30205-ci hədis
وفي مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة لأنه لم يكتب المعوذتين

İbn Məs`udun "Mushəf"ində 112 surə vardır. Çünki o, muavvizəteyni yazmamışdır.

əs-Suyuti "əl-İtqan fi ulumil-Quran"

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#25 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 12:45

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ سَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا‏.‏ فَقَالَ أُبَىٌّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي قِيلَ لِي‏.‏ فَقُلْتُ، قَالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.

.............Zər dedi: Ubeyy b .Ka`bdən soruşdum: Ey Əba Munzir, qardaşın İbn Məs`ud bu cür və bu cür deyir. Ubeyy dedi: Rasulallah s.a.s.-dən (bu haqda) soruşdum ‏cavabında mənə dedi: "Mənə deyildi məndə dedim." Dedi: Biz Rasulallah s.a.s. necə deyibsə o cür deyirik.

Buxari "Səhih" "ən-Nas surəsinin təfsiri" 5029-ci hədis

Fikir verin Buxari öz ən`ənəsinə sadiq qalaraq İbn Məs`udun "muavvizəteyn"i Qurandan hesab etməməsini gizlədərək "Bu cür bu cür" deyir. Buxarinin qəhrəmanlıqları ilə bu mövzuda az da olsa tanış olmuşuq: Buxarinin hədisə xəyanəti, "Səhih"ə səyahət

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#26 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 13:27

وعن عبد الرحمن بن يزيد - يعني النخعي - قال‏:‏ كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول‏:‏ إنهما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى‏.‏ رواه عبد الله بن أحمد والطبراني ورجال عبد الله رجال الصحيح ورجال الطبراني ثقات

Əbdur-Rəhman b.‏ Yeziddən---yə`ni Ən-Nəx`idən--Dedi: Abdullah (b. Məsud) "muavvizeteyn"i (Əl-Fələq və ən-Nas surələrini) öz "Mushəf"lərindən silərək deyərdi: Bunlar (əl-Fələq və Ən-Nas surələri) Allah Təbərakə və Taalanın "Kitab"ından deyildir.

Bunu Abdullah b. Əhməd və ət-Təbərani rəvayət etmişdir. Abdullahın ricalları "Səhih"in ricallarıdır. Ət-Təbəraninin ricalları saqadırlar (e`timadlıdırlar)

وعن زر قال‏:‏ قلت لأبي‏:‏ إن أخاك يحكهما من المصحف‏؟‏ قيل لسفيان‏:‏ ابن مسعود‏؟‏ فلم ينكر‏.‏ قال‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏"‏قيل لي فقلت‏"‏‏.‏ فنحن نقول كما قال رسول الله‏.‏
قلت‏:‏ هو في الصحيح غير حكهما من المصحف‏.رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

Zər dedi: Ubeyydən soruşdum:" Qardaşın onları "Mushəf"dən silir? Sufyandan soruşuldu: "İbn Məs`ud?" O da inkar etmədi. Dedi: Rasulallahdan (s.a.s.) soruşdum. (cavabında) Dedi: "Mənə deyildi məndə dedim. Biz Rəsulallah dediyi(öyrətdiyi) kimi deyirik.

(Mən əl-Heysəmi)Deyirəm: Bu (hədis) "Səhih"də mövcuddur məgər ki, "onları "Mushəf"dən silir"(cümləsindən)-dən başqa.
Bunu Əhməd və ət-Təbərani rəvayət etmişdirlər. Əhmədin ricalları "Səhih"in ricallarıdır.

əl-Heysəmi "Məcməuz-Zəvaid" 7 cild "Muavvizəteyn haqqında" fəsli

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#27 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 15:28

Gördüyümüz kimi Buxari öz adəti üzrə İbn Məs`udun bu zibilini nə qədər ört-basdır etməyə çalışsa da əl-Heysəmi açıq-aydın bu hədisin "Səhih"də mövcud olduğunu bildirir.
İbn Həcər "Səhih"in şərhində sünnü damarını işə salıb Buxarini müdafiə etməyə çalışır.

قوله‏:‏ ‏(‏يقول كذا وكذا‏)‏ هكذا وقع هذا اللفظ مبهما، وكان بعض الرواة ابهمه استعظاما له‏.‏

واظن ذلك من سفيان فان الاسماعيلي اخرجه من طريقي عبد الجبار بن العلاء عن سفيان كذلك على الابهام، كنت اظن اولا ان الذي ابهمه البخاري لانني رايت التصريح به في رواية احمد عن سفيان ولفظه ‏"‏ قلت لابي ان اخاك يحكها من المصحف ‏"‏ وكذا اخرجه الحميدي عن سفيان ومن طريقه ابو نعيم في ‏"‏ المستخرج ‏"‏ وكان سفيان كان تارة يصرح بذلك وتارة يبهمه

"Bu cür bu cür deyir" sözü mubhəm şəkildə (aydın olmayan) gəlib. Bə`zi ravilər ona(İbn Məs`uda) hörmət olaraq bunu gizlətmişlər.(Daha doğrusu hədisə xəyanət etmişlər və İbn Məs`udun zibilini ört-basdır etmək istəmişlər)
Zənn edirəm ki, bunu Süfyan etmişdir. Çünki əl-İsmaili bunu Əbduc-Cəbbar b. əl-A`lənin Sufyandan rəvayət etdiyi yolla bu cür mubhəm(aydın olmayan)şəkildə təxric etmişdir,
əvvəl zənn edirdim ki, bunu aydın olmayan şəkildə rəvayət edən Buxaridir. Çünki mən Əhmədin Sufyandan olan rəvayətində bunu açıq-aydın şəkildə dediyini və "Ubeyydən soruşdum ki, qardaşın "Mushəf"dən onları silir" cümləsini gördüm. əl-Humeydi və Əbu Nueym "əl-Mustəxrəc"də də Sufyandan bu cür təxric etmişdirlər. Sufyan bunu gah gizli gahda ki, açıq-aydın şəkildə rəvayət edərmiş.


Hənbəli adlı yuserin "Aydın olur ki, Sufyan bin Uyeynə bəzən səhabənin adını qeyd edərək, bəzən də adını qeyd etmədən rəvayət etmişdir." cümləsi yadınızdadır?

Deyək ki, Sufyan bunu gizlədib özüdə İbn Həcər demiş İbn Məs`uda hörmət olaraq bəs onda nəyə görə növbəti dəfə bunu gizlətməyib? Bəlkə Sufyanın İbn Məs`uda hörməti azalıb?
İsmaili də Buxarinin dalına düşənlərdən olub. Buxari nə edibsə o da onu təkrarlayıb. Odur ki, böyük ehtimal yenə də Buxarinin ört-basdır etməsindədir. Temboleye kişi hədisləri mə`na ilə rəvayət etməkdə məşhurdur. Hansı biri olsa fərq etməz xəyanət onların əqidəsində var. Necə ki, hər dəfə bunun şahidi oluruq.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#28 Sufi

Sufi

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 48 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 18:45

Ehh dunyanin gedishatina baxeee Wieler Ehli sunneni tehrifde ittiham edir...
Allah izin verse bu ittihamlara cavab vereceyik.
Nece deyerler batil mehv olmaga mehkumdur.

#29 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 18:47

İbn Həcər sonra yazır:

ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة‏.
İbn Məs`uda (bu məsələdə) səhabələrdən heç biri tabe tabe olmamışdı.

Vəhhabilər, nə qədər gec deyil səhabəni təkfir etməyə başlayın. İbn Məs`ud Quranı təhrif edərək 112 surədən ibarət olduğunu demişdir. Bu məsələ gördüyünüz kimi sizin mənbələrdə sabitdir. Buxari də ən-Nas surəsinin təfsirində bunu zikr edərək dolayısıyla təhrifin səhih olduğunu bildirib(əlbəttə sizin olmayan məntiqinizlə)

وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب ‏"‏ الانتصار ‏"‏ وتبعه عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال‏:‏ لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئا إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك، قال‏:‏ فهذا تأويل منه وليس جحدا لكونهما قرآنا‏.‏

وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها‏:‏ ويقول إنهما ليستا من كتاب الله

Əl-Qazi Əbu Bəkr əl-Baqilani "əl-İntisar" kitabında İbn Məs`uddan hekayət olunanları təvil etmiş, İyaz və qeyriləri də onun yolu ilə getmişdilər. O,(əl-Baqilani) deyir: İbn Məs`ud onların Qurandan olduğunu inkar etməmişdir, onların yalnız "Mushəf"də yazılmasına qarşı olmuşdur. O, peyğəmbər s.a.s. yazılmasına icazə verdiyindən başqa "Mushəf"də nəyinsə yazılmasına qarşı idi. Sanki ona bu məsələdə izn verilməmişdir. Dedi:
Bu ondan bir tə`vildir, Quran olmalarının inkarı(inanmaması) deyil.

Bu yaxşı tə`vildir. Lakin zikr etdiyim səhih (mə`nası)açıq-aydın rəvayət bunu (bu tə`vili) dəf edir. Belə ki, rəvayət bu cür gəlmişdir: " O, deyir ki, onların heç biri Allahın "Kitab"ından deyildir.

Gördüyümüz kimi bu rəvayətləri tə`vil etmək istəyənlər buna müvəffəq olmamışlar. Çünki mə`nası açıq-aydındır. İbn Həcərin yuxaridakı sözləri bunu təsdiq edir.


وأما قول النووي في شرح المهذب‏:‏ أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منهما شيئا كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح، ففيه نظر، وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في أوائل ‏"‏ المحلى ‏"‏‏:‏ ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل‏.‏
وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره‏:‏ الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل‏.‏


والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل

Ən-Nəvəvinin "Şərhul-Muhəzzəb"dəki ----"Musəlmanlar "muavvizəteyn" və "əl-Fatihə"nin Qurandan olmasında icma etmişlər, kim bunlardan bir şey inkar etsə küfr etmişdir. İbn Məs`uddan rəvayət olunanlar isə batildir, doğru deyildir."---- sözünə gəldikdə isə bunda nəzərlər var. Ondan(ən-Nəvəvidən) əvvəl İbn Həzm buna bənzər sözü "əl-Muhəlla"nın əvvəlində söyləmişdir: "İbn Məs`uddan muavvizəteynin Qurana məxsus olmasıni inkar etməsi barədə nəql olunanlar yalan və batildir."

Fəxr Razi də öz təfsirinin əvvəlində bu cür demişdir:" Çox güman ki, İbn Məs`uddan nəql olunanlar yalan və batildir".

Səhih rəvayətlərə istinadsız tə`nə etmək qəbul olunmazdır, rəvayət səhihdir, tə`vil ehtimal olunur.

Burada isə İbn Həcərin rəvayətlərin zəif olduğunu iddia edən Fəxr Razi və İbn Həzmə e`tiraz etdiyini müşahidə edirik.

فقال‏:‏ إن قلنا إن كونهما من القرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرها، وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر‏. قال‏:‏ وهذه عقدة صعبة‏.

(Fəxr Razi) Dedi: Əgər desək ki, İbn Məs`ud əsrində onların Qurandan olma məsələsi mütavatir idi, gərək onları inkar edəni təkfir edək, yox əgər desək ki, onların Qurandan olma məsələsi mütavatir deyildi, onda gərək Quranın bə`zi hissələri təvatür olmasın. Bu çətin düyündür.(dolaşıq məsələdir)

Fəxr Razinin bu cümlələrini diqqətlə oxusaq çox şey aydın olur.

İbn Həcər "Fəthul-Bari" "Qul a`uzu birabbin-nas surəsi" fəsli

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#30 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 18:56

Ehh dunyanin gedishatina baxeee Wieler Ehli sunneni tehrifde ittiham edir...
Allah izin verse bu ittihamlara cavab vereceyik.
Nece deyerler batil mehv olmaga mehkumdur.

Biz vəhhabilərdən fərqli olaraq heç kəsə böhtan atmırıq. Nə var onu da ortaya qoyuruq. Dəfələrcə vəhhabilərə dedikcə ki, Quran mövzusu ilə düşmənləri sevindirməyin öz mənbələrinizdə bu məsələ açıq aydın rəvayət olunub həyasızcasına növbəti böhtanlarla üstümüzə gəldilər.

İnanıram ki, müvəqqəti nəsə yazacaqsınız amma çətin ki, mənbələrinizdə təhrifə dəlalət edən açıq-aydın rəvayətləri harasa fırlayasınız. Yenə də cavabınızı gözləyəcəm. İnşaAllah siz fərqli bir üslübla bu məsələlərə aydınlıq gətirəcəksiniz və maraqlı disskusiya alınac.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru