Перейти к содержимому


Фотография

Əhli-Sünnə Mənbələrində Quranın Təhrif Olunması


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 174

#61 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 27 Июнь 2010 - 02:45

Abu Sufyan ordusu
1 ci bunlar uydurma rəvayətdə ola bilər
2 variantı
mən bir sələfiylə söhbətimdə , o mənə dedi ki, ibn masud .r.a. ömrünün axırında dəli olub,
və o bu sözləri havalı olaraq dediyi zənnindədir.
Sən baxa bilərsən ki,ibn masud hansı vəziyyətdə vəfat edib ?
mən axtardım nəsə bir şey tapmadım bu haqqda.


1. Əhli sünnə mənbələrinə görə bu hədislər səhihdir. Bu barədə kifayət qədər yazmışam.
2. Sələfi sənə bir şey söylədikdə bu ayəni xatırla. "Ey iman gətirənlər! Əgər bir fasiq sizə bir xəbər gətirsə, dərhal (onun doğruluğunu) yoxlayın,..(Hucurat-6)"

Vəhhabinin zənni (diqqət elə) heç bir işkalı aradan götürmür. Bəs dediklərinin sübutu olaraq hər hansı bir nəqli dəlil təqdim edir?
Mənim mütaliəmdə rast gəldiyim bu olubdur ki, İbn Məs`ud digər şiə səhabələr kimi xəlifə tərəfindən təzyiqə mə`ruz qalıb. Konkret desək Osmanla aralarında olan münaqişə səbəbinə Osmanın köpəkləri tərəfindən möhkəm döyülüb, orqanları zədələnib. Bu səbəbə də dünyasını dəyişib. Hər halda bu məsələnin təhqiqə ehtiyyacı var.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#62 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 27 Июнь 2010 - 03:16

İbn əl-Xətibin "Əl-Furqan" kitabından həyasız vəhhabilərə cavab olaraq bə`zi qısa tərcümələri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm:
45.jpg
Həmçinin bu cür oxudu: "Məsəlu nuril-mu`mini kəmişkatin"(Mö`minin nuru bir taxçaya (çıraqdana) bənzər). O, deyərdi:"Bu yazarın səhfidir. Allah taalanın nuru çıraqdanın nuru kimi olmaqdan daha əzəmətlidir.


Xatırladım ki, əslində isə ayə bu cürdür: "Onun (Allahın)nuru, içində çıraq olan bir taxçaya (çıraqdana) bənzər"(Nur-35)
Gördüyümüz kimi burada yazarın xəta etdiyi bildirilir. Yə`ni bizim əlimizdə olan Qurandakı bu ayədə xəta var əslində "Mö`minin nuru bir taxçaya (çıraqdana) bənzər" olmalı imiş.


İbn Əştəh "əl-Məsahif" kitabında bildirir ki, (Quranda) xəta ilə yazılanlar olduğu kimi yox lüğətə uyğun olaraq düzgün oxunmalıdır. Necə ki, "Ləəvdau, ləəzbəhənnəhu" da kəlmənin ortasında artıq əlif ilə. Əgər zahirinə əsasən oxunsa mə`nanı dəyişən və nizama xələl gətirən eyibli ləhn olacaqdır.Həmin səhifədə (45-ci səhifə)növbəti abzasdan maraqlı məqamı tərcümə etmək istərdim:

Allah təalə buyurur:"Şübhəsiz ki, Zikri Biz nazil etdik, əlbəttə, Biz də onu qoruyacağıq.(Hicr-9)". Quranın hifzinin mə`nası --- şəriət və əhkamının qiyamət gününə qədər qalmasıdır.....

Əxbarilər bu ayəni başqa cür anlayanda onları tez küfrdə ittiham edirdilər. Halbuki, əhli-sünnədəndə bu ayəni başqa cür anlayanlar var imiş. Yə`ni əhli sünnədən olan bə`zilərinə görə də bu ayə Quranın təhrif olmamasına dəlil deyildir. Sadəcə olaraq şəriət və əhkamən qorunmasına dəlalət edir, Quranda isə xəta ola bilər. Müəllif növbəti abzasda yazır:

Şəkk yoxdur ki, mushəflərin yazarları bəşərdir(insandır). Başqaları kimi onların da səhv, qəflət və unutmağı ola bilər. İsmət yalnız Allaha məxsusdur.
Peyğəmbərlərin də mə`sumluğunda ixtilaf edilmişdir. Ən üstün nəzər budur ki, onlar yalnız risalətləri ilə əlaqədar məsələlərdə mə`sumdurlar, başqa məsələlərdə isə digər insanlar kimidirlər.

 • Şair это нравится
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#63 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 28 Июнь 2010 - 03:23

Abu Sufyan ordusu
1 ci bunlar uydurma rəvayətdə ola bilər
2 variantı
mən bir sələfiylə söhbətimdə , o mənə dedi ki, ibn masud .r.a. ömrünün axırında dəli olub,
və o bu sözləri havalı olaraq dediyi zənnindədir.
Sən baxa bilərsən ki,ibn masud hansı vəziyyətdə vəfat edib ?
mən axtardım nəsə bir şey tapmadım bu haqqda.


1. Əhli sünnə mənbələrinə görə bu hədislər səhihdir. Bu barədə kifayət qədər yazmışam.
2. Sələfi sənə bir şey söylədikdə bu ayəni xatırla. "Ey iman gətirənlər! Əgər bir fasiq sizə bir xəbər gətirsə, dərhal (onun doğruluğunu) yoxlayın,..(Hucurat-6)"

Vəhhabinin zənni (diqqət elə) heç bir işkalı aradan götürmür. Bəs dediklərinin sübutu olaraq hər hansı bir nəqli dəlil təqdim edir?
Mənim mütaliəmdə rast gəldiyim bu olubdur ki, İbn Məs`ud digər şiə səhabələr kimi xəlifə tərəfindən təzyiqə mə`ruz qalıb. Konkret desək Osmanla aralarında olan münaqişə səbəbinə Osmanın köpəkləri tərəfindən möhkəm döyülüb, orqanları zədələnib. Bu səbəbə də dünyasını dəyişib. Hər halda bu məsələnin təhqiqə ehtiyyacı var.

bunu Məndə oxumuşam,ancaq vaxt baxımından düz gəlmir, çünkü nəhcul bəlağada ibn masud Əliyə deyir ki, bu döyüşdə
iştirak etməkdənsə, bizi dövlətin sərhədinə göndər,sərhədi qoruyaq.
yəni Əlinin xilafəti vaxtında sağ olub ibn masud.
bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#64 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 28 Июнь 2010 - 14:24

410. ...Aişe (r.anhâ)nın azatlısı Ebû Yûnus[75] şöyle demiştir:

Âişe (r.anhâ) kendisi için bir mushaf yazmamı emretti ve, "Namazlara ve orta namazına devam edin"[76] âyetine gelince bana haber ver dedi. Ben de o âyete varınca kendisine haber verdim.Bana o âyeti "Namazlara, orta namazına ve ikindi namazına devam edin, Allah için tevazu halinde namaz kılın" şeklinde yazdırdı. Sonra da:

"Ben bunu Resulüllah salellahü aleyhi veseİlem'den duydum" dedi


Süneni Ebu Davud, Namaz kitabı, 5-ci bab, hadis 410


Quranda isə ayə bu cürdür:

Namazları və (günortadan sonrakı) orta namazı qoruyun və Allah qarşısında mütiliklə durun. Bəqərə surəsi 238-ci ayə#65 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 28 Июнь 2010 - 14:39

15-.......İbn Cureyc şöyle dedi: .... İbn Abbâs: "Gemiye gelince, o denizde iş yapan yoksullarındı. Onun için ben onu kusurlu yapmak istedim ki, arkalarında her sağlam gemiyi zorla almakta olan bir hükümdar vardı" (ei-Kehf: 79) âyetindeki "Verâehumi" (Arkalarında) sözünü "Emâmehum melikun" (Önlerinde bir melik vardı) şeklinde okumuştur

Sahihi Buhari, Şartlar kitabı, hadis 15

#66 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 01 Июль 2010 - 15:08

Abu Sufyan Ordusu, qardaşım, bu sskanlarda nə yazıldığını və mənbəsini tərcümə etsəydin biz də tanış olardıq.

altabaqat.jpg 31.jpg


Bir də vaxtin olduqca əl-Xətibin kitabının digər səhifələrini də tərcümə etsən lap əla olardı.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#67 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 02 Июль 2010 - 04:19

Abu Sufyan Ordusu, qardaşım, bu sskanlarda nə yazıldığını və mənbəsini tərcümə etsəydin biz də tanış olardıq.

altabaqat.jpg 31.jpg

İbn Sa`din "Ət-Tabəqatul-Kubra" kitabıdır. 1-ci cild 160-cı səhifədə hilight olunmuş yerdə yazılıb:

Rəsulullah (s) özlüyündə təmənna edirdi: "Ey kaş Allah qohumlarımı məndən uzaqlaşdıracaq bir şey nazil etməyəydi." O qohumlarına yaxınlaşdı, qohumlarıda ona. Günlərin bir günündə Kə`bə ətrafında qohumları ilə birlikdə oturduğu zaman bu ayəni oxumağa başladı:“And olsun batmaqda olan ulduza! “Aya ibadət etdiyiniz Lat və Uzzanın nəyə qadir olduqlarını gördünüzmü?! Üçüncü büt olan Mənat da həmçinin?!” ayəsinə yetişəndə Şeytan Rəsulullahın dilinə bu cümləni gətirdi: “Bu həmin ali ğəraniqdir (bütlərdir) ki, onların şəfaət etmələrinə ümüd var”. O da bu cümləni oxudu.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#68 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 02 Июль 2010 - 17:12

Yuxarıdakı mətndən belə çıxır ki, şeytan Allahdan güclü oldu (əstağfurulla), Peyğəmbərə (s) saxta Quran ayəsi oxutdu?taawil_al-hadith.jpg 1.jpg 2.jpg
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#69 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 04 Июль 2010 - 11:10

"Tə`vilu Muxtəlifil-Hədis" kitabı İbn Quteybəyə məxsusdur. Xatırladım ki, İbn Quteybə əhli-sünnə hədis elminin bu sahəsində ilk kitab yazanlardandır.

وطعنه عليه لجحده سورتين من القرآن العظيم يعني المعوذتين فإن لابن مسعود في ذلك سببا والناس قد يظنون ويزلون وإذا كان هذا جائزا على النبيين والمرسلين فهو على غيرهم أجوز وسببه في تركه إثباتهما في مصحفه أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين ويعوذ غيرهما كما كان يعوذهما بأعوذ بكلمات الله التامة فظن أنهما ليستا من القرآن فلم يثبتهما في مصحفه وبنحو هذا السبب أثبت أبي بن كعب في مصحفه افتتاح دعاء القنوت وجعله سورتين لأنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهما في الصلاة دعاء دائما فظن أنه من القرآنİbn Məsuda tə`nə etməyinin səbəbi Qurandan iki surəni yə`ni "muavvizəteyn"i inkar etməsi idi. İbn Məs`udun isə bu cür etməyə səbəbi var idi. İnsanlar bə`zən zənn edir, sonra zənnindən dönür. Əgər bu əməl nəbilərə və rəsullara caizdirsə digərlərinə xüsusən caizdir.
Peyğəmbərin (s) onlar vasitəsilə, eləcədə "Əuzu bikəlimətillah ət-tammə" vasitəsilə Həsən, Hüseyn və başqalarını qoruduğunu görməsi 2 surəni öz mushəfində yazmağı tərk etməsinin səbəbi idi. O, zənn etdi ki, bu 2 surə Qurandan deyil və buna görə də onları öz mushəfində yazmadı.
Ubey b. Ka`b də elə bu cür səbəbə görə qunut duasının girişini 2 surə kimi öz müshəfində yazmışdır. Çünki o, daim Peyğəmbərin (s)namaz vaxtı onları qunutda oxuduğunu görürdü və elə zənn etmişdi ki, onlar Quran surələridir.

"Təvilu Muxtəlifil-Hədis" Səh 30-31


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#70 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 07 Июль 2010 - 18:31

əl-Qəstəlani, "İrşad əl-Sari li Şərh Səhih əl-Buxari"

Cildini, səhifəsini tərcümə edən qardaşlardan yazarlar inşallah.


ershad_al-sari.jpg ershad_al-sari_1.jpg ershad_al-sari_2.jpg

MƏNBƏ
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#71 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 17 Июль 2010 - 17:39

Hakim Şəqiqdən belə rəvayət etmişdir: "ibni Məsudun müshəfində bu ayə belə yazılmışdı: "Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin nəslini və İmranın ailəsini və Muhəmmədin ailəsini seçib aləmlərdən üstün etdi" (Hakim, "Şəvahid-ul Tənzil", c.1, s. 118-119)

#72 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 24 Июль 2010 - 18:22

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ سَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا‏.‏ فَقَالَ أُبَىٌّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي قِيلَ لِي‏.‏ فَقُلْتُ، قَالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.

.............Zər dedi: Ubeyy b .Ka`bdən soruşdum: Ey Əba Munzir, qardaşın İbn Məs`ud bu cür və bu cür deyir. Ubeyy dedi: Rasulallah s.a.s.-dən (bu haqda) soruşdum ‏cavabında mənə dedi: "Mənə deyildi məndə dedim." Dedi: Biz Rasulallah s.a.s. necə deyibsə o cür deyirik.

Buxari "Səhih" "ən-Nas surəsinin təfsiri" 5029-ci hədis

Fikir verin Buxari öz ən`ənəsinə sadiq qalaraq İbn Məs`udun "muavvizəteyn"i Qurandan hesab etməməsini gizlədərək "Bu cür bu cür" deyir. Buxarinin qəhrəmanlıqları ilə bu mövzuda az da olsa tanış olmuşuq: Buxarinin hədisə xəyanəti, "Səhih"ə səyahət


Buxarinin sələfi olan vahhabilər öz "imamlarının" ənənəsinə sadiq qalıb, bu əməli həyata keçirməyə davam edirlər. Səhihi Buxarini azərbaycan dilinə tərcümə etmiş Əlixan Musayev öz imamının sünnəsini ehya etməyə çalışıb və imamının buraxdığı səhvləri düzəltməyə çalışıb:

088.jpg 088 (2).jpg 088 (1).jpg


Əlixan Musayev imamı Buxari kimi hədisdə təsərrüf edib. Zirrin İbni Məsud r.a haqqında dediyi sözəri qeyd etmədən bir başa Übeyyin r.a sözlərinə keçib.

#73 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 25 Июль 2010 - 01:16

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ سَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا‏.‏ فَقَالَ أُبَىٌّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي قِيلَ لِي‏.‏ فَقُلْتُ، قَالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.

.............Zər dedi: Ubeyy b .Ka`bdən soruşdum: Ey Əba Munzir, qardaşın İbn Məs`ud bu cür və bu cür deyir. Ubeyy dedi: Rasulallah s.a.s.-dən (bu haqda) soruşdum ‏cavabında mənə dedi: "Mənə deyildi məndə dedim." Dedi: Biz Rasulallah s.a.s. necə deyibsə o cür deyirik.

Buxari "Səhih" "ən-Nas surəsinin təfsiri" 5029-ci hədis

Fikir verin Buxari öz ən`ənəsinə sadiq qalaraq İbn Məs`udun "muavvizəteyn"i Qurandan hesab etməməsini gizlədərək "Bu cür bu cür" deyir. Buxarinin qəhrəmanlıqları ilə bu mövzuda az da olsa tanış olmuşuq: Buxarinin hədisə xəyanəti, "Səhih"ə səyahət


Buxarinin sələfi olan vahhabilər öz "imamlarının" ənənəsinə sadiq qalıb, bu əməli həyata keçirməyə davam edirlər. Səhihi Buxarini azərbaycan dilinə tərcümə etmiş Əlixan Musayev öz imamının sünnəsini ehya etməyə çalışıb və imamının buraxdığı səhvləri düzəltməyə çalışıb:

088.jpg 088 (2).jpg 088 (1).jpg


Əlixan Musayev imamı Buxari kimi hədisdə təsərrüf edib. Zirrin İbni Məsud r.a haqqında dediyi sözəri qeyd etmədən bir başa Übeyyin r.a sözlərinə keçib.

Bu həmin hədis deyil. Abu Sufyan Ordusu-nun gətirdiyi Nas surəsinin təfsiridir, sən gətirdiyin isə Fələq.
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#74 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 25 Июль 2010 - 12:50

Bu həmin hədis deyil. Abu Sufyan Ordusu-nun gətirdiyi Nas surəsinin təfsiridir, sən gətirdiyin isə Fələq.


hə doğrudur, mən xəta etmişəm. çünkü Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Səhihi Buxaridə təfsir kitabında sonuncu bab "Fələq surəsinin təfsiri" babıdır. ancaq (orjinal) Səhihi Buxarinin Təfsir kitabında sonuncu gələn bab, "Nas surəsinin təfsiri babı"dır. onlar tərcümədə bu babı verməyiblər və sonuncu bab "Fələq surəsinin təfsiri babı"dır. onun üçün mən xətaya yol vermişəm.

#75 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 12:00

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ سَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا‏.‏ فَقَالَ أُبَىٌّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي قِيلَ لِي‏.‏ فَقُلْتُ، قَالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.

.............Zər dedi: Ubeyy b .Ka`bdən soruşdum: Ey Əba Munzir, qardaşın İbn Məs`ud bu cür və bu cür deyir. Ubeyy dedi: Rasulallah s.a.s.-dən (bu haqda) soruşdum ‏cavabında mənə dedi: "Mənə deyildi məndə dedim." Dedi: Biz Rasulallah s.a.s. necə deyibsə o cür deyirik.

Buxari "Səhih" "ən-Nas surəsinin təfsiri" 5029-ci hədis

Fikir verin Buxari öz ən`ənəsinə sadiq qalaraq İbn Məs`udun "muavvizəteyn"i Qurandan hesab etməməsini gizlədərək "Bu cür bu cür" deyir. Buxarinin qəhrəmanlıqları ilə bu mövzuda az da olsa tanış olmuşuq: Buxarinin hədisə xəyanəti, "Səhih"ə səyahət

al-bukhari.jpg al-bukhari-1.jpg#76 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 16:04

Abdullah îbn Ahmed de bu hadîsi A'meş kanalıyla Abdullah İbn Zeyd'den nakleder ve der ki: Abdullah İbn Mes'ûd Muavvizeteyn'i mushaflarından silerdi ve bunlar Allah'ın kitabından âyetler değildir, derdi.

Tefsiri ibni Kesir, Felak suresinin tefsiri
Tefsiri Kurtubi, Felak suresinin tefsiri

Сообщение отредактировал Elmeddin.88: 18 Сентябрь 2010 - 16:05


#77 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 16:09

2- Zırr b. Hubeyş demiş ki: Übeyyü'bnü Kâ'b'a sordum: Yâ Ebâ'l-Münzir! Dîn kardeşin îbni Mes'ûd şöyle diyor (ne buyurursun?) dedim. Übeyy, bana şu cevâbı verdi: Ben, Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)^ bunu sordum da; bana şöyle dedi: Bana: Söyle; denildi. Ben de söyledim.» Biz: de Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'in dediği gibi diyoruz.

Bu iki rivâyetde Zırr b. Hubeyş 'in, Hz. Übeyy'e suâl sormasının sebebi, Hz. Îbni Mes'ûd Muavvizeteyn'i Kur'ân'dan saymadığı içindir.


Səhihi Müslüm, Yolçuların namazı kitabı

#78 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 16:14

Hənəfilər və Malikilər Bəsmələni Quran ayəsi hesab etmirlər:

İmâm Mâlik ve Hanefîler, besmeleyi fâtiha'dan bir âyet saymadıkları gibi, diğer sûrelerde de âyet olarak kabul etmezler.


ibni Kəsir, "Təfsiri Quranil Əzim", Fatihə surəsinin təfsiri


İmam Mâlik ve el-Evzâi (r.a.) ise, Neml Sûresi'ndeki hariç, sûrelerin başındaki besmelelerin Kur'ân'dan olmadığını, Ramazan ayında (Teravih namazı) dışında, besmelenin namazda ne gizliden ne de açıktan okunamayacağını söylemişlerdir.

ər Razi, "Təfsiri Kəbir və Məfahitul Qeyb", Fatihəs surəsinin təfsiri

#79 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 17:59

44-.......İbn Abbâs ® şöyle demiştir: Ukâz, Mecenne ve Zu'l-Mecâz Câhiliyet devrinde birtakım büyük pazarlardı. Müslümanlar hacc mevsimlerinde buralarda ticâret yapmayı günâh saymışlardı. Bunun üzerine "Hacc mevsimlerinde Rabbinizden rızk istemenizde bir günâh yoktur..." âyeti indi

Səhihi Buxari, Təfsir kitabı, hədis 44


Quranda isə ayə belədir "Rəbbinizdən lütf diləmək sizə günah deyildir" Bəqərə surəsi 198-ci ayə

#80 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 18:06

ibni Ebu Davud Sicistani, Ömer fatihayı ilavelerle okuyor.jpg

əhli sünnə alimi ibni Əbu Davud əs Sicistani "Məsahif" adlı kitabında deyir:

Ömər b. Xəttab bu ayəni (Fatihəni) belə oxuyurdu: "SIRATA MIN ANAAAMTA AAALAYHIM GHAYRI ALMAGHDOOBI AAALAYHIM WA GHAYRI WALA ALDDALLEENA"


#81 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 18:28

ibni Ebu Davud Sicistani.jpg

ibni Əbu Davud əs Sicistani "Məsahif" kitabında deyir:

Abdullah əl Fəzl b. Həmməd əl Xeyridən o ibni Xaliddən o Zeyd b. Hubabdan o Əştəhdən o Səid b. Cübeyrdən rəvayət etdi: "Quranda 4 yerdə xəta var: "as-saabiun" (5:69), "al-muqimin" (4:162), "fəssadəqa vəəkun minə əssalihən" (63:10), "İnnə həəzəəni lə səəhiraani" (20:63)


#82 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 18:32

Rəvayət tam olaraq belədir:
Əbu Ubeyd "Fədail əl-Quran"da dedi: "Əbu Muaviyə bizə Hişəm bin Urvə'dən, o da atasından rəvayət etdi; dedi: "Aişədən Qurandakı ləhn barədə soruşdum. Allahın "İnnə həəzəəni lə səəhiraani" ("Taha 63) və "val-muqiminəs-saləətə val-mu'tunəz-zəkətə" (ən-Nisa, 162) və "İnnəlləzinə əəmənu valləzinə həədu vas-saabiunə" (əl-Maidə, 69) sözləri haqqında soruşdum. Dedi: "Ey qardaşım oğlu! Bu katiblərin işidir, yazarkən xəta ediblər." Bu isnad şeyxeynin şərtinə görə səhihdir."

eyni rəvayət ibni Əbu Davud əs Sicistaninin "Məsahif" kitabında

ibni Ebu Davud Sicistani, Aişe Kuranda yanlışlık var.jpg#83 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 18:40

Eban b. Osman da şöyle demiştir: Ben bu âyeti (Ta-Ha 63) babam Osman b. Affan'ın huzurunda okudum, bu bir lahn ve bir hatadır, dedi. Bu sefer birisi ona: Niye onu değiştirmiyorsun? deyince, o da: Onu bırakın dedi. Çünkü helali haram kılmıyor, haramı da helal kılmıyor, dedi.

Kurtubi, "əl Camiuli Əhkamil Quran"

#84 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 18:50

Aişə dedi ki Əhzab surəsi Rəsulullah s.ə.ə dövründə 200 ayə idi. Osman Quranı yazanda indiki qədərini əldə edə bildik

Suyuti, "əd Durrul Mənsur", Əhzab surəsinin təfsiri

#85 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 17:39

Əbu Yunusun qızı Həmidə nəql edir ki; “Atamın səksən yaşı var idi və O, bu ayəni aişənin Quranından belə oxudu: “innəllahə və məlaikətəhu yusəllunə ələn nəbiyy, ya eyyuhəlləzinə amənu səllu ələyhi və səllimu təslimən və əlləzinə yusəllunə sufugəl əvvəl.” Həmidə deyir; “Bu hadisə o vaxt baş verdi ki, Osman hələ Quranları dəyişməmişdi." (Cəlaləddin Suyuti “Əl itiqan fi ulumil Quran, c. 2, s. 53)

itikan.jpg#86 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 17:40

Abdurrəzzaq (Sufyan) əs Sərvidən belə nəql edibdir: "Rəsulullahın s.ə.ə əshabından olan hafizlər Müseylimə ilə döyüşdə öldülər. Onların ölümü ilə Quran ayələrinin böyük bir hissəsi yox oldu getdi"

Cəlaləddin Suyuti, "əd Durrul Mənsur", Əhzab surəsinin təfsiri

Сообщение отредактировал Elmeddin.88: 20 Сентябрь 2010 - 17:40


#87 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 17:45


حدثنا ابن المثنى قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير بمثله غير أنه قال : إنما هي { حتى تستأذنوا } ولكنها سقط من الكاتب

ibni əl Müthənə Vəhab b. Cərirdən, o Şöbədən, o Əbu Bəşirdən, nəql edib. Səid b. Cübeyrdən Nur surəsinin 27-ci ayəsini soruşdum. Səid b. Cübeyr dedi ki, "əslində "təstəzinu" şəklində olamıdı amma yazanlar xəta edib"

Cəlaləddin Suyuti, "əl İtiqan", cild 1, səhifə 228
Cəlaləddin Suyuti, "əd Dürrul Mənsur", cild 5, səhifə 38, Nur surəsinin təfsiri
Hakim, "Müstədrək", cild 2, təfsir fəsli


#88 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 17:57

Bu xəbəri Əbubəkr əl-Ənbəri "Kitabu'r-Rədd" adlı əsərində zikr edib. mənə atam -rahiməhullah- danışdı, bizə Əli b. Hərb danışdı, bizə Süfyan b. Uyeynə danışdı. O Əmrdən, o ibni Abbasdan rəvayət etdiyinə görə ibni Abbas (bu ayəni): "Səndən öncə nə qədər rəsul, pəyğəmbər və muhəddəs gönderdi isək..." şəklində oxuyub.

Təfsiri Qurtubi, Həc surəsinin təfsiri

#89 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 18:16

Abu Sufyan Ordusu, qardaşım, bu sskanlarda nə yazıldığını və mənbəsini tərcümə etsəydin biz də tanış olardıq.

altabaqat.jpg 31.jpg

İbn Sa`din "Ət-Tabəqatul-Kubra" kitabıdır. 1-ci cild 160-cı səhifədə hilight olunmuş yerdə yazılıb:

Rəsulullah (s) özlüyündə təmənna edirdi: "Ey kaş Allah qohumlarımı məndən uzaqlaşdıracaq bir şey nazil etməyəydi." O qohumlarına yaxınlaşdı, qohumlarıda ona. Günlərin bir günündə Kə`bə ətrafında qohumları ilə birlikdə oturduğu zaman bu ayəni oxumağa başladı:“And olsun batmaqda olan ulduza! “Aya ibadət etdiyiniz Lat və Uzzanın nəyə qadir olduqlarını gördünüzmü?! Üçüncü büt olan Mənat da həmçinin?!” ayəsinə yetişəndə Şeytan Rəsulullahın dilinə bu cümləni gətirdi: “Bu həmin ali ğəraniqdir (bütlərdir) ki, onların şəfaət etmələrinə ümüd var”. O da bu cümləni oxudu.

eyni iddia Təfsiri Cəlaleyndə

1.jpg#90 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 18:24

eyni iddia vahhabilərin fısqırıq kitabı Səhihi Buxaridə:

289- Bâb:

"Haydi secdeye kapanın ve kulluk edin1" (Âyet: 62).


383- Bana Ebû Ma'mer tahdîs etti. Bize Abdulvâris tahdîs etti. Bize Eyyûb es-Sahtıyânî, İkrime'den tahdîs etti ki, İbn Abbâs ®: Peygamber (S) en-Necm Sûresi'nde secde etti. Ve O'nunla birlikte müs-lümânlar, müşrikler, bütün cinn ve ins de secde ettiler, demiştir.

Bu hadîsi Eyyûb'dan rivayet etmekte İbnu Tahmân, Abdulvâ-ris'e mutâbaat etmiştir. İbnu Uleyye bu hadîsi Eyyûb'dan tahdîsinde İbn Abbâs'ı zikretmemiştir (yânî mürsel olarak sevketmiştir).

384-.......Abdullah ibn Mes'ûd ®: İçinde secde âyeti inen ilk sûre Ve'n-Necmi Sûresi'dir, demiştir.

Yine Abdullah ibn Mes'ûd şöyle demiştir: Rasûlullah (S) bu sûreyi okuduğunda secde etti, O'nunla beraber arkasında bulunan kimseler de secde ettiler. Yalnız bir adam secde etmedi. Ben onu bir avuç toprak alıp da onun üzerine secde ettiğini gördüm. Bu hâdiseden sonra ben o adamı Bedir'de kâfir olarak öldürülmüş gördüm. O, Umeyye ibnu Haleftir


Səhihi Buxari, Nəcm surəsinin təfsiri
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru