Перейти к содержимому


Фотография

Yezid xəlifəliyə layiq idi yoxsa yox? Onun xilafəti.


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 138

#1 Abu_Ubeyda_ibn_Carrax

Abu_Ubeyda_ibn_Carrax

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 11 сообщений

Отправлено 25 Август 2009 - 10:03

İbn Kəsir [əl-Bidayə vən-Nihayə: 8, 236.], Abdullah ibn Muti və onun tərəfdarlarının hadisəsini rəvayət edir. Rəvayətdə deyilir: Onlar Əli ibn Əbu Talibin oğlu, Həsən və Hüseynin ata bir qardaşı Məhəmməd ibn əl-Hənəfiyyənin yanına gəlib Yezidin xəlifəliyini tanımaqdan boyun qaçırmasını tələb etdilər. Məhəmməd ibn əl-Hənəfiyyə isə bundan imtina etdi.

İbn Muti dedi: Yezid ibn Müaviyə içki içir, namazları tərk edir.
Məhəmməd dedi: Mən Yezidin sizin dediklərinizi etdiyini görməmişəm. Mən onun yanına gedib bir müddət orada qalmışdım. Mən onun namazlara dəvamiyyətli olduğunun, xeyirxah işlərə can atdığının, fiqhi məsələləri araşdırdığının və sünnəyə riayət etdiyinin şahidi olmuşam.
Onlar dedilər: O bunları özünü sənə göstərmək üçün edirdi.
Məhəmməd dedi: O mənim nəyimdən qorxur və ya məndən nə umurdu? Mən sizə dediklərimi sübut edimmi?
Onlar dedilər: Biz dediklərimizin şahidi olmasaq da bunlar həqiqətdir.
Məhəmməd dedi: Allah bu cür şahidliyi qadağan etmişdir deyib Allahın bu ayəsini oxudu: "Ondan qeyri ibadət etdikləri (Allah yanında heç bir kəs üçün) şəfaət edə bilməzlər. Ancaq haqqa şəhadət verənlər müstəsnadır. Onlar (dediklərinin haqq olduğunu) bilirlər" [Zuxruf surəsi: 86.].
Yezidə içki içmək, meymunlarla oynamaq, pis işlərlə məşğul olmaq və s. kimi pis işləri nisbət etmək heç bir mötəbər rəvayətdə öz əksini tapmamışdır. Müsəlmanın ədalətli və belə işlərdən pak olması prinsipinə əsasən biz də bu deyilənlərə inanmırıq. Ona görə biz deyirik ki, doğrusunu Allah bilir. Məhəmməd ibn əl-Hənəfiyyənin rəvayətinə zahiri baxışdan görsənir ki, Yezid deyildiyi kimi fasiq deyildi. Yezidin necəliyi haqda Allah daha yaxşı bilir. Nə edibsə o haqda da Rəbbinə cavab verəcəkdir. Gəlin elə fərz edək ki, deyilənlər doğrudur. Amma bu əməllər heç bir vəchlə tarixdə baş verən tərzdə rəhbərə qarşı üsyan etməyə əsas vermir. Biz bu haqda qarşıda danışacayıq.

Möminlərin əmiri Yezid ibn Müaviyənin xəlifəliyi (Hicri 60-64)
Hicrətin altımışıncı ilində Yezidin xəlifəliyinə beyət edildi. Bu vaxt onun otuz dörd yaşı var idi. Mədinədə olan Hüseyn ibn Əli və Abdullah ibn Zubeyr ona beyət etməmişdilər. Onlardan Yezidə beyət etmələri tələb olunduqda Abdullah ibn Zubeyr dedi: Qoyun bu gecə fikirləşim sonra sizə öz fikrimi deyərəm.
Onlar dedilər: Yaxşı.
Gecə düşdükdən sonra Abdullah ibn Zubeyr beyət etmədən Mədinədən çıxıb Məkkəyə qaçdı.
Hüseyn ibn Əlidən beyət etmək tələb olunduqda o dedi: Mən gizlində beyət edən deyiləm. Mən camaat arasında beyət edəcəyəm.
Onlar dedilər: Yaxşı.
Gecə düşdükdən sonra o da Abdullah ibn Zubeyrin ardınca Məkkəyə getdi.

#2 palchiq

palchiq

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 809 сообщений

Отправлено 25 Август 2009 - 12:38

Hz. İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Müslüman kişiye, hoşuna giden veya gitmeyen her hususta itaat etmesi gerekir. Ancak, masiyet (Allah'a isyan) emredilmişse o hariç, eğer masiyet emredilmişse, dinlemek de yok, itaat de yok." [Buhârî, Ahkâm 4, Cihad 108; Müslim, İmâret 38, (1839); Tirmizî, Cihad 29, (1708); Ebû Dâvud, Cihad 86, (2626); Nesâî, Bey'at 34,

[b]P.S.[/b] Ehli-sunne fiqhine görə Xelifenin adil ve yaxud zalim olması önemli deyil.
Tərbiyənin kimdən öyrəndin?....-Tərbiyəsizdən ( müdrik kəlam)

#3 Shemsi

Shemsi

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Murid
 • 1 723 сообщений

Отправлено 25 Август 2009 - 12:55

P.S. Ehli-sunne fiqhine görə Xelifenin adil ve yaxud zalim olması önemli deyil.

ve hemcinin xelife zalimdirsa muselmanlar onun ucun dua etmelidir :ubey_sebia:

Sormaz ki bilsin,
sorsa bilirdi.
Bilmez ki sorsun,
bilse sorardı.


#4 palchiq

palchiq

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 809 сообщений

Отправлено 25 Август 2009 - 15:02

Hz. İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Müslüman kişiye, hoşuna giden veya gitmeyen her hususta itaat etmesi gerekir. Ancak, masiyet (Allah'a isyan) emredilmişse o hariç, eğer masiyet emredilmişse, dinlemek de yok, itaat de yok." [Buhârî, Ahkâm 4, Cihad 108; Müslim, İmâret 38, (1839); Tirmizî, Cihad 29, (1708); Ebû Dâvud, Cihad 86, (2626); Nesâî, Bey'at 34,

[b]P.S.[/b] Ehli-sunne fiqhine görə Xelifenin adil ve yaxud zalim olması önemli deyil.


Ona görə Yezidə (lə)lənet oxunanada xətirlerine deyir??

Сообщение отредактировал palchiq: 25 Август 2009 - 15:03

Tərbiyənin kimdən öyrəndin?....-Tərbiyəsizdən ( müdrik kəlam)

#5 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 25 Август 2009 - 17:23

1-ci, 2-ci, 3-cü və 5-ciyə layiq xəlifə idi. Hətta onların üzlərini belə ağ etdi. Lakin ayələrdə deyilən xəlifəliyə yə`ni Allahın yer üzündə canişini olmağa layiq olduğunu sağlam əql qəbul etmir.

(Ya Rəsulum!) Sənin Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzündə bir xəlifə (canişin) yaradacağam”(2-30)

Musa qardaşı Haruna dedi: “Sən tayfam içində mənim xəlifəm ol, (camaatı) islah etməyə çalış və (yer üzündə) fitnə-fəsad törədənlərin yolu ilə getmə!”(7-142)

Ya Davud! Biz səni yer üzündə xəlifə etdik.(38-26)


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#6 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 25 Август 2009 - 18:03

Bə`ziləri onun nəyinki gözəl rəhbər hətta peyğəmbər belə hesab edirlərmiş. İnanmırsınızsa buyurun İbn Teymiyyənin fətvasını oxuyun:

Digəri tərəf isə deyir ki, o ədalətli, doğru yolda olan bir rəhbərdir. O səhabə və ya böyük səhabələrdəndir. O Allahın vəlilərindəndir. Hətta iş o yerə çatıb ki, bəziləri onun Peyğəmbərlərdən olmasını da iddia etmiş və demişlər: Kim Yezid haqda tərəddüd edərsə Allah təalə də onu cəhənnəm odu üzərində saxlayar... Bir müddət sonra Rafizilər öz düşmənçiliklərini biruzə verib bir çox fitnələrə səbəb oldular. (Diqqət edin Peyğəmbər s.a.s. ailəsininhörmətini ayaqlar altına alan Yezidi müdafiə edən sünnülər dura-dura əhli-beytin hörmətini müdafiə edən şiyələrin fitnəyə səbəb olduqlarını bildirir. Allah bu əqidədə olanları Yezid və onun ailəsi ilə həşr etsin! )


Yezidin xilafəti zamanı çox böyük hadisələr baş vermişdir:
Birinci: Hüseynin (a.r.o.) qətlə yetirilməsi. Yezid Hüseyni (a.r.o.) qətlə yetirməyi əmr etməmiş, onun ölümü ilə sevinməmiş, əlində olan ağacla da dişlərinə vurmamışdır. Heç Hüseynin (a.r.o.) başı Şam vilayətinə də daşıdılmamışdır.
Lakin Yezid Hüseynin (a.r.o.) Kufəyə gəlməsinin qarşısını: hətta döyüşlə də - almağı əmr etmişdir. Onun naibləri isə onun bu əmrinə əlavə etdilər. Şümr Zil-Cövşən adlı bir nəfər Ubeydullah İbn Ziyadı Hüseyni (a.r.o.) öldürməyə təhrik etdi və o da Hüseynə (a.r.o.) qarşı öz ədavətini göstərdi. Hüseyn (a.r.o.) onlardan üç şey: Ya Yezidin yanına getməyi, ya cəbhə bölgəsinə cihada getməyi yaxud da Məkkəyə dönməyi - tələb etdi. Lakin onlar buna mane oldular və Ömər İbn Sə`də onu öldürmək əmri verildi sonra onu və bə`zi ailə üzvlərini məzlum vəziyyətdə qətlə yetirdilər. Allah Hüseyndən və onun ailəsindən razı olsun!..........

İkinci: Mədinə camaatı Yezidin itaətindən imtina etmiş bey`əti (əhdi) pozmuş, onun Mədinə üzərində olan valisini və ailələrini də şəhərdən çıxarmışdılar. Yezid də oraya qoşun göndərmiş və əmr etmişdi ki, Mədinə camaatına üç gün vaxt versin əgər yenə də inadkarlıq etsələr onda oraya üç günlük qılıncla daxil olsun. Qoşun da Mədinəyə daxil olur, öldürdüklərini öldürür dağıtdıqlarını dağıdırlar. Insanların namuslarını təhqir edirdilər. Sonra ikinci qoşunu Məkkə şəhərinə göndərmiş və şəhəri mühasirəyə almışdılar. Şəhər mühasirədə olan vaxt Yezid vəfat edir. Bunlar da Yezidin əmri ilə edilən zülmkarlıqdandır
.(Yəqin yezidin törəmələri deyəcəklər ki, onun bu işdən də xəbəri olmayıb günah onun naiblərindədir. Əbu Bəkrin naibi Xalid b. Vəlid olanda Yezidin ki, də Şimr, İbn Ziyad, Ömər Sə`d və s. olmalıdır)


Daha ətraflı burada


Maraqlıdır Yezidi lə`nələməyə dilləri dönməyənlərin namusları təhqir olunsa təcavüzkarlara bu cür münasibət bəsləyəcəklərmi? Nəzərə alsaq ki, söhbət Peyğəmbər s.a.s. ailəsinin və Mədinədəki ailələrin namusundan gedir.


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#7 coshqun

coshqun

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 27 сообщений

Отправлено 25 Август 2009 - 18:46

qardash allah senen razi olsun allah elimini kamil elesin ehsen sene

#8 Zeyd

Zeyd

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 226 сообщений

Отправлено 25 Август 2009 - 21:48

İbn Kəsir [əl-Bidayə vən-Nihayə: 8, 236.], Abdullah ibn Muti və onun tərəfdarlarının hadisəsini rəvayət edir. Rəvayətdə deyilir: Onlar Əli ibn Əbu Talibin oğlu, Həsən və Hüseynin ata bir qardaşı Məhəmməd ibn əl-Hənəfiyyənin yanına gəlib Yezidin xəlifəliyini tanımaqdan boyun qaçırmasını tələb etdilər. Məhəmməd ibn əl-Hənəfiyyə isə bundan imtina etdi.
.........

MARAQLIDI KI IBN KESIR BIR COX REVAYETLERI TEBERI ILE UYGUN GELIR...TEBERI ISE ONUN DEDIYINI DEMIR..BU MOVZUYA GELINCE HEC BIR DELIL YAZMAQ QERARIM YOXDU CUNKI DEFELERLE BUNLARIN CAVABI VERILIB VE YEZIDIN OZUNE GELDIKDE ISE ......
ALLAH YEZIDE LENET ETSIN
İmam Hüseyn (ə): Həqiqətən Allah-taala bəndələri yalnız buna görə yaratmışdır ki, Onu tanısınlar. Elə ki, Onu tanıdılar ibadət edərlər və ibadət etsələr Ondan qeyrilərinin ibadət etməkdən ehtiyacsız olarlar
.

#9 Zeyd

Zeyd

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 226 сообщений

Отправлено 25 Август 2009 - 22:14

Ibni Ebil Hedid bu revayetleri Nehcul Balaga serhi c.1 she 208de ,Ibni Hilali Sakafinin Garat kitabindan neql etmekdedir
Adamin biri kalkarak basinda nece tuk oldugunu sorusdu ..Hz.Ali(a) dedi:
Dostum Peygember (s) basindaki her qilin dibinde sene lenet eden bir melek ve uzundeki her qilin dibinde seni azdiran bir seytan lodugunu soyledi.Evinde Peygember (s) evladini olduren bir buzagin var
O Enesi Nahi adinda biri idi .Oglu Sinan o zaman evde oynayan bir usaq idi.H.61. ilinde Kerbeladaydi ve Huseyn (a) –in qatili oldu .Bezilerine gore ise bunu sorusan Sad ibn ebi Vakkas idi.Oglu Omar ibn Sad ordu bascisi ve Kerbela qatili idi.Belkede her ikisi ayri meclislerde bu suali sorusmusdular
Goresen hemin shexs kimin ordu bascisi idi ve kimin gosterislerini yerine yetirirdi???
İmam Hüseyn (ə): Həqiqətən Allah-taala bəndələri yalnız buna görə yaratmışdır ki, Onu tanısınlar. Elə ki, Onu tanıdılar ibadət edərlər və ibadət etsələr Ondan qeyrilərinin ibadət etməkdən ehtiyacsız olarlar
.

#10 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 26 Август 2009 - 03:22

Yer üzündə Allahın xəlifəsi ifadəsi

Sual:

İnsanın yer üzündə Allahın xəlifəsi olduğu barədə söylənilənləri tez-tez eşidirik. Bunun üçün onlar Allah Təalanın: “Mən yer üzündə bir canişin bərqərar edəcəyəm!” ayəsini dəlil gətirirlər [Əl-Bəqərə 2:30].

Eləcə də, Allah Sübhənahu və Təalanın Davud (Ona Allahın salamı olsun) peyğəmbər barəsində söylənilən ayəsini sitat gətirirlər. Onlar bununla Allah Təalanın aşağıdakı ayəsi arasında fərq qoyurlar: “...Sizi yer üzünün xələfləri təyin edən Odur.” [əl-Ənam 6: 165].

Bu söylənilənlərdən hansı doğrudur?

Cavab:

Allah sizi ümmət üçün xeyirli etsin. Əgər Allahın xəlifəsi sözündən nəzərdə tutulan məna onun Allah tərəfindən yer üzündə məxluqatı Allahın adından təmsil etmək isə o zaman bu icazəli deyil. Çünki Allah Təala məxluqlarını ən yaxşı tanıyır. Onları idarə edir, hər hansı bir vasitəçiyə ehtiyacı yoxdur. Lakin bu kəlimədən nəzərdə tutulan məna Allahın əmrlərinin keşiyində durmaq və qulları arasında Allahın hökmlərini tətbiq etməkdirsə, bunda bir xəta yoxdur.

Bu mənaya dəlalət edən bir çox ayələr var. Allah təala buyurur: “Sizi yer üzünün xələfləri təyin edən Odur” [əl-Ənam 6:165] və buna bənzər ayələr. Xəlifə sözündən insanın Allah tərəfindən yer üzündə məxluqatı Allahın adından təmsil etmək və Allah Azzə və Cəllənin əmrləri ona həvalə etdiyi qəsd edilirsə, xəlifə sözünü bu cür anlamaq caiz deyil. Lakin bundan qəsd olunan məna Allahın əmrlərini yer üzündə tətbiq etməkdirsə bunda bir problem yoxdur. Yəni, bu mənada insana Allahın xəlifəsi adını vermək olar.
Şeyx ibn Üseymin, 'Açıq Görüş', Cild 31-32, sual 941, səh. 28-29

Muhəmməd ibn Salih əl-Üseyminفقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#11 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 26 Август 2009 - 03:24

Bəzi kitablarda "Ey müsəlmanlar! Siz Allahın yer üzərindəki xəlifələrisiniz "ifadəsi işlənilir. Bunun hökmü nədir?

Sual: Bəzi kitablarda "Ey müsəlmanlar! Siz Allahın yer üzərindəki xəlifələrisiniz "ifadəsi işlənilir. Bunun hökmü nədir?

Cavab: Bu, məna baxımından səhv bir ifadədir. Çünki, uca Allah hər bir şeyin yaradanı və sahibidir. Yaratdıqlarından və mülkündən uzaqlaşmayıb ki, Öz əvəzinə yer üzərində kimi isə xəlifə təyin etsin.
Əksinə Allah bəzi insanları digərlərinin varisi etmişdir. Bir insan, camaat və ya bir ümmət həlak olduqda Allah digərlərini onların əvəzinə yer üzərini abadlaşdırmaq üçün varis edir. Bu haqda uca Allah buyurmuşdur: " Verdiyimiz nemətlərlə sınamaq üçün sizi yer üzünün varisləri təyin edən, dərəcələrə görə birinizi diğərinizdən üstün edən Odur". (Ənam, 165)
Digər bir ayədə isə buyurmuşdur: "Dedilər: "Sən bizə peyğəmbər gəlməmişdən əvvəl də, sonra da biz əziyyət çəkdik!" (Musa onlara belə) cavab verdi: "Bəlkə də, Rəbbiniz düşməninizi məhv edib sizi yer üzünün varisləri edəcək, sonra isə nə etdiyinizə (özünüzü necə apardığınıza) baxacaq!" (Əraf, 129) O, həmçinin buyurmuşdur: "Sənin Rəbbin mələklərə: "Mən yer üzündə bir xəlifə (canişin) yaradacağam"- buyurdu". (Əl-Bəqərə, 30). Yəni onlardan öncə yaratdığı məxluqatların varisi olan bir məxluq.
Allah müvəffəq etsin! Peyğəmbərimiz Məhəmmədə, onun ailəsinə və əshabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun!


Üzvlər Abdulla ibn Qaud və Abdulla ibn Ğudeyyan,
Rəis müavini Əbsdürrəzzaq əl-Əfifi,
Rəis Əbdüləziz ibn Abdulla ibn Baz.

Siz Allahın yer üzərindəki xəlifələrisiniz.
(1 71-72) 3014 –cü fitvanın birinci sualı.
Fətvalar və Elmi Tədqiqatlar üzrə Daimi Heyəti http://dinifetvalar.....pl?id=1186</p>

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#12 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 26 Август 2009 - 15:46

Vəhhabi alimi Muhəmməd Salim Əl-Münəccid Yezid barədə suala cavabında deyir:

Onun adı Yezid ibn Müaviyə ibn Əbi Süfyan ibn Harb ibn Ümeyyə əl-Uməvi əl-Diməşqidir.
Əl-Zəhəbi demişdir:...........................................

Lakin Yezidlə bağlı məsələ budur ki, o hakimiyyətə peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) vəfatından 49 il sonra gəlmişdir. Onun hökmranlıq dövrü hələ də peyğəmbərimizin (sallallahu aleyhi və səlləm) yaşadığı dövrə yaxın idi və həmin dövrdə səhabələrdən bəziləri hələ də yaşayırdı. Məsələn, İbn Ömər radiyallahu anhu. İbn Ömər xəlifə vəzifəsinə Yeziddən, onun atasından və ya babasından daha layiq idi. Onun hakimiyyəti Hüseyinin radiyallahu anhu şəhid olması ilə başlamışdır və Harra döyüşü ilə sona çatmışdır. İnsanlar ona nifrət edirdilər və o uzun ömür yaşamamışdır. Hüseyindən sonra ona qarşı bir çox üsyanlar olmuşdur. Məsələn, Mədinə əhli və İbn əl-Zübeyr Allah yolunda ona qarşı bir çox üsyanlar qaldırmışdır. (Siyar Ələm əl-Nubala, 4-cü hissə, səhifə 38).


http://dinifetvalar....fetva.pl?id=297

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#13 _MOLLA_

_MOLLA_

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 984 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2009 - 11:05

yazdiqlarim sizin ktablardandir....

1) Saleh İbn Əhməd İbn Hənbəl (a.r.e.) deyir: Atama dedim: Bəziləri Yezidi sevdiklərini deyirlər. Atam dedi: Oğlum! Allaha və axirət gününə iman gətirən kimsə Yezidi sevərmi?

2) İmam Əhməddən (a.r.e.) başqa bir rəvayətə görə bir nəfər ondan soruşur: Yeziddən hədis rəvayət edirsənmi? O, xeyr! Məyər, Mədinə camaatına əzab verən o deyildimi?! - deyərək cavab verdi.


Hər kəs cənnətə getmək istəyir amma heç kim ölmək istəmir

#14 Abu_Ubeyda_ibn_Carrax

Abu_Ubeyda_ibn_Carrax

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 11 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2009 - 11:11

yazdiqlarim sizin ktablardandir....

Saleh İbn Əhməd İbn Hənbəl (a.r.e.) deyir: Atama dedim: Bəziləri Yezidi sevdiklərini deyirlər. Atam dedi: Oğlum! Allaha və axirət gününə iman gətirən kimsə Yezidi sevərmi?

Niye o yazinin, bir hissesini getirmisen, bes davamini niye yazmamisan?
Yagin serf elemir, ona gore.

#15 _MOLLA_

_MOLLA_

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 984 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2009 - 11:15

gele sene yazinin davami


Ey atacığım! Bəs niyə ona lənət oxumursan?
- Ey oğulcuğum! Sən atanın kiməsə lənət oxuduğunu nə zaman gördün?

ne var ki burda serf etmeyen????? :blushL:
Hər kəs cənnətə getmək istəyir amma heç kim ölmək istəmir

#16 Sultan

Sultan

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 247 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2009 - 12:51

Off Ondan danışmayın. Lənət olsun ona!
Mekkede bunalırsan, Medineye köçərdin...
Biz bu dünyadan hara köçək, yâ Muhammed? Yer üzünde riyâ, inkâr, xəyanət Altın dövrünü yaşayır... Diller, səhifələr, sətirlər "Ebu Leheb öldü" deyirlər. Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed Ebû Cehil qit'ələr dolaşır!

#17 Abu_Ubeyda_ibn_Carrax

Abu_Ubeyda_ibn_Carrax

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 11 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 09:41

gele sene yazinin davami


Ey atacığım! Bəs niyə ona lənət oxumursan?
- Ey oğulcuğum! Sən atanın kiməsə lənət oxuduğunu nə zaman gördün?

ne var ki burda serf etmeyen????? :rolleyes:

Yezidi lenetlemeyen adamlardan sizin zehleniz gedir axi.

Сообщение отредактировал Abu Sufyan ordusu: 16 Ноябрь 2009 - 14:26


#18 Sultan

Sultan

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 247 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 09:51

Deyirsiniz, Yezidə də rəhmət oxuyaq? ya (əstəğfirulla) Hz.Yezid deyək? :rolleyes: :( tövbə tövbə.))
Mekkede bunalırsan, Medineye köçərdin...
Biz bu dünyadan hara köçək, yâ Muhammed? Yer üzünde riyâ, inkâr, xəyanət Altın dövrünü yaşayır... Diller, səhifələr, sətirlər "Ebu Leheb öldü" deyirlər. Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed Ebû Cehil qit'ələr dolaşır!

#19 Abu_Omar

Abu_Omar

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 75 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 12:52

Deyirsiniz, Yezidə də rəhmət oxuyaq? ya (əstəğfirulla) Hz.Yezid deyək? :rolleyes::) tövbə tövbə.))


Bu ne absurd fikirdir?
Sizin sözünüzdən elə chixir ki, eger kimise lenetlemirsense demeli ona rehmat demek lazimdir?
Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. (Коран 2/204)

#20 Sultan

Sultan

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 247 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 13:09

Absurd olan sizin fikirlərinizdir. Elə sizlərdən eşitmişəm də, Həzrəti Yezid :) :) :) :)
Mekkede bunalırsan, Medineye köçərdin...
Biz bu dünyadan hara köçək, yâ Muhammed? Yer üzünde riyâ, inkâr, xəyanət Altın dövrünü yaşayır... Diller, səhifələr, sətirlər "Ebu Leheb öldü" deyirlər. Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed Ebû Cehil qit'ələr dolaşır!

#21 Sultan

Sultan

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 247 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 13:10

Və ya Həzrəti Muaviyə. :) :)
Mekkede bunalırsan, Medineye köçərdin...
Biz bu dünyadan hara köçək, yâ Muhammed? Yer üzünde riyâ, inkâr, xəyanət Altın dövrünü yaşayır... Diller, səhifələr, sətirlər "Ebu Leheb öldü" deyirlər. Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed Ebû Cehil qit'ələr dolaşır!

#22 Abu_Omar

Abu_Omar

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 75 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 13:28

Absurd olan sizin fikirlərinizdir. Elə sizlərdən eşitmişəm də, Həzrəti Yezid :) :) :) :)

Tebiyi ki bu yalandir, chunki shexsen men hech vaxt bele dememishem.
Ve bizim movgemiz beledir yaniki Əhli sünnə və camaat deyir: Yezid nə sevilmir nə də söyülmür.
Saleh İbn Əhməd İbn Hənbəl (a.r.e.) deyir: "Atama dedim: Bəziləri Yezidi sevdiklərini deyirlər."
Atam dedi: "Oğlum! Allaha və axirət gününə iman gətirən kimsə Yezidi sevərmi?."
Dedim: "Ata! Bəs nə üçün ona lənət oxumursan? Atam dedi: Oğlum! Sən atanın, kimisə lənətlədiyini görmüsən?."
İmam Əhməddən (a.r.e.) başqa bir rəvayətə görə bir nəfər ondan soruşur: "Yeziddən hədis rəvayət edirsənmi? O, xeyr! Məyər, Mədinə camaatına əzab verən o deyildimi?!" - deyərək cavab verdi.
Yezid, müsəlman alimlərinin gözündə Krallardan biridir. Onu əməlisalehlər, Allah dostları kimi sevməz, nə də söyməzlər. Ümumiyyətlə müsəlman alimlər müəyyən müsəlmanın lənətini əsla sevməzlər.
Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. (Коран 2/204)

#23 Sultan

Sultan

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 247 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 13:34

Mən söymürəm ki, mən Allahdan lənət diləyirəm ona. Vəssalam. Şeytan və dostlarına lənət oxumaq olmaz?

Quran-i Kərimdə ayə də var, Allahın, mələklərin və insanların lənəti olsun - deyə.

Yezid isə, islam peyğəmbərinin(s.a.a.s) ailəsinə zulm etdiyinə görə Allahın lənəti olsun ona.
Mekkede bunalırsan, Medineye köçərdin...
Biz bu dünyadan hara köçək, yâ Muhammed? Yer üzünde riyâ, inkâr, xəyanət Altın dövrünü yaşayır... Diller, səhifələr, sətirlər "Ebu Leheb öldü" deyirlər. Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed Ebû Cehil qit'ələr dolaşır!

#24 Sultan

Sultan

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 247 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 13:35

Maraqlıdır e, Hüseyn(e.s)-a, peyğəmbər(s) nəslinə zülm edənə necə neytral olmaq olar???


Çox maraqlıdır..
Mekkede bunalırsan, Medineye köçərdin...
Biz bu dünyadan hara köçək, yâ Muhammed? Yer üzünde riyâ, inkâr, xəyanət Altın dövrünü yaşayır... Diller, səhifələr, sətirlər "Ebu Leheb öldü" deyirlər. Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed Ebû Cehil qit'ələr dolaşır!

#25 Abu_Omar

Abu_Omar

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 75 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 14:45

Olar ve quranda var o barede, amma sohbet gedir ki "nece?"
Bizde ayeye esasen deirik Allah zalimlara lenet elesin! Ve kimise xususileshdirmirik, yalniz deirik umumen, yaniki meselchun zalimlara, kafirlere, kitab ehline ve s. Allah lenet elesin!
Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. (Коран 2/204)

#26 Sultan

Sultan

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 247 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 14:48

kitab ehline niye lenet oxuyursunuz ki??

Bütpərəstlərə oxuyun, kitab əhlinə deyil. Tövbə tövbə...
Mekkede bunalırsan, Medineye köçərdin...
Biz bu dünyadan hara köçək, yâ Muhammed? Yer üzünde riyâ, inkâr, xəyanət Altın dövrünü yaşayır... Diller, səhifələr, sətirlər "Ebu Leheb öldü" deyirlər. Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed Ebû Cehil qit'ələr dolaşır!

#27 fidan

fidan

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 549 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 14:55

[ Ümumiyyətlə müsəlman alimlər müəyyən müsəlmanın lənətini əsla sevməzlər.

demeli sherab ichen, her cur exlaqsizliqi ile meshur olan, ve Peygember (s.a.a.s) Ahli-beytine bu qeder zulm eden Yezid muselman olub? Bilirsiz Cehennemlik insanlara xas olan butun xususiyyetler Yezidde cem olunub. Mutleq menfi insan.
Şah Xətai seyrə çıxdı, açdı Hürrün qəbrini,
Bar-İlaha, əfv qıl kim, tövbəkaram doğrusu.


Nə çoxdur ibrətlər. Nə azdır qəbul edənlər.

#28 Sultan

Sultan

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 247 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 15:02

Gözəəəl ifadə -- Mütləq mənfi insan ---- :)
Mekkede bunalırsan, Medineye köçərdin...
Biz bu dünyadan hara köçək, yâ Muhammed? Yer üzünde riyâ, inkâr, xəyanət Altın dövrünü yaşayır... Diller, səhifələr, sətirlər "Ebu Leheb öldü" deyirlər. Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed Ebû Cehil qit'ələr dolaşır!

#29 Abu_Omar

Abu_Omar

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 75 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 15:02

kitab ehline niye lenet oxuyursunuz ki??

Bütpərəstlərə oxuyun, kitab əhlinə deyil. Tövbə tövbə...

Bes kafir deyende onun ichinde budperestde var, mushrikde var, kitab ehlide var.
Niye kitab ehline olmaz? Allah subhene ve teale Quranda bes onlara lenet deir.
Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. (Коран 2/204)

#30 Sultan

Sultan

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 247 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2009 - 15:12

Siz deyesen Qurani Kərimdən də xəbərsizsiniz, Allah O'nun dinini dəyişən kitab əhlinə lənət edir.
Mekkede bunalırsan, Medineye köçərdin...
Biz bu dünyadan hara köçək, yâ Muhammed? Yer üzünde riyâ, inkâr, xəyanət Altın dövrünü yaşayır... Diller, səhifələr, sətirlər "Ebu Leheb öldü" deyirlər. Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed Ebû Cehil qit'ələr dolaşır!
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru