Перейти к содержимому


Фотография

Quranda nəsx


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 34

#1 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 24 Июль 2008 - 16:31

Əhli şiyə qardaşlara 2 sualım var.
1.Hansı nəsxləri qəbul edirsiz?
2.Hədis ayəni nəsx edə bilərmi?
Xaiş edirəm cavabınızı alimlərə istinad edib yazardınız!
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#2 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 24 Июль 2008 - 16:40

1. Quranda nəsx olunmuş ayələr var ki, bir ayə digərini hökmdən salıb. Məsələn:
"Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərlə (hər hansı bir iş barəsində) məxfi danışacağınız zaman bu danışıqdan əvvəl (ona hörmət əlaməti olaraq yoxsullara) sədəqə verin. Bu (əməl) sizin üçün (Allah yanında) daha xeyirli, daka pakdır. Əgər (sədəqə verməyə) bir şey tapmasanız (ürəyinizi qısmayın). Çünki Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!" ("əl-Mucadalə", 12).

Bu ayəni hökmdən 13-cü ayə saldı: "Məgər siz (Peyğəmbərlə) məxfi danışmazdan əvvəl sədəqə verməkdən qorxdunuzmu? Madam ki, siz (bunu) etmədiniz (sədəqə vermədiniz) və Allah da tövbənizi qəbul buyurdu, onda namaz qılıb zəkat verin, Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edin. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır!".

"İman gətirib hicrət edənlər, Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlər (mühacirlər) və (Peyğəmbərlə mühacirlərə) sığınacaq verib kömək istəyənlər (ənsar) – məhz onlar bir-birinə dostdurlar (varisdirlər). İman gətirib hicrət etməyənlərə gəldikdə isə, onlar hicrət etməyənə qədər sizin heç bir şeydə onlara varisliyiniz yoxdur (onların dostluğundan sizə heç bir mənfəət və ya qohum olsanız belə, aranızda heç bir varislik yoxdur). Lakin əgər onlar din yolunda (kafirlərə qarşı) sizdən kömək istəsələr, aranızda saziş olan bir tayfa əleyhinə yardım istisna olmaqla, onlara kömək göstərmək sizə vacibdir. Allah nə etdiklərinizi görəndir!" ("əl-Ənfal", 72).

Bu ayəni hökmdən Əhzab 6 salıb: Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən daha yaxındır. (Möminlər peyğəmbəri özlərindən çox sevməli, onun hər bir əmrini sözsüz yerinə yetirməlidirlər). Onun övrətləri (möminlərin) analarıdır (heç kəs onlarla evlənə bilməz). Qohumlar (bir-birinə vərəsə olmaq baxımından) Allahın Kitabında möminlərdən və mühacirlərdən daha yaxındırlar. Amma (qohum olmayan) dostlarınıza (vəsiyyətlə) bir yaxşılıq edə (bir irs qoya) bilərsiniz. Bu (hökm) kitabda (lövhi-məhfuzda) yazılmışdır. (İslamın ilk dövrlərində sizə qardaş olanların, birlikdə Mədinəyə hicrət edənlərin bir-birinə vərəsə olmaq ixtiyarı var idi. Sonralar bu hökm ləğv edilib varislər məsələsində üstünlük qohumlara verildi. Qohum olmayan möminlərin bir-birinə vərəsə olması isə yalnız vəsiyyət yolu ilə mümkün hesab edildi).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#3 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 24 Июль 2008 - 16:41

Hansı nəsxləri qəbul edirsiz?

Bizim qəbul etdiyimiz Һөkmlәrdәki nәsxdir.
Mübaһisә doğuran mәsәlәlәrdәn biri dә ayәlәrdәn bә`zilәrinin nәsx olunaraq digәr şәr`i һөkmlәr kimi icra olunmaması (vә ya icrasının qadağan olunduğu) lakin tilavәt zamanı digәr ayәlәr kimi oxunmasıdır. Alim vә müfәssirlәrin әksәriyyәti nәsxin bu nөvünü qәbul etmiş vә Әbu Cә`fәr Nәһas, Һafis Müzәffәr Farsi kimi bә`zi gөrkәmli alimlәr bu barәdә ayrıca kitablar tә`lif etmişlәr. Vә eyni zamanda tәһqiqatçıların vә Qur`an mütәxәssislәrinin bir çoxu bu nәzәriyyәni qәtiyyәtlә rәdd edәrәk Qur`an ayәlәrindәn birinin dә olsun nәsx olunmadığını isbat etmәyә cәһd etmişlәr.
Lakin diqqәt yetirmәk lazımdır ki, alim vә tәһqiqatçılar arasında ayәlәrin bә`zilәrinin nәsx olunub-olunmaması һaqda fikir ayrılığı olsa da, keçmiş dinlәrin һәtta islam dininin züһur etdiyi dөvrlәrdә qüvvәdә olan qanun vә һөkmlәrin nәsx olunduqları һaqda bir-birlәri ilә әsla müxalif deyillәr

Hədis ayəni nəsx edə bilərmi?

Mütavatir olduğu halda Bəli!
Lakin araşdırmalar gөstәrir ki, Qur`anda bu kimi nәsx һallarına rast gәlmәk olmur

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#4 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 24 Июль 2008 - 17:39

Deməli belə al-İslam adlı user iddia edir ki şiyə alimləri arasında eləsi var ki bir ayənin digərini nəsx etməsinidə qəbul etmir.
Bu alim kimdir dəlili nədir?

1. Həmin alim böyük müctəhid idi (Adını xatırlamıram, vaxt olsa axtarıb taparam. Onun şərhinə əsasən Quran ayələri bir-birini ləğv etmir, əksinə müxtəlif cəhətlərdən izah edir.


Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#5 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 24 Июль 2008 - 18:03

al-İslam sənin inadkarlığıvı görüb nəsxə aid belə bir şey tapdım.

1. Qur᾽anın daimi hökmləri Peyğəmbər (s) və mə᾽sum İmamlar (ə) tərəfindən nəql olunmuş mütəvatir hədis və rəvayətlərlə nəsx olunmuş olsun. Belə bir nəsxin əqli və nəql olunmuş rəvayətlər baxımından heç bir nöqsanı yoxdur. Və əgər sabit olunarsa, tə`xirə salınmadan icra olunmalıdır, yox əgər sünnə və nəql olunmuş mütəvatir rəvayətlərdə həmçinin icmada öz əksini tapmazsa nəsx hesab olunmur, çünki nəsx vahid xəbər halında nəql olunmuş rəvaytlərlə sabit olunmur.

http://www.ahl-ul-ba...tafsir2/002.htm
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#6 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 25 Июль 2008 - 16:52

Deməli belə al-İslam adlı user iddia edir ki şiyə alimləri arasında eləsi var ki bir ayənin digərini nəsx etməsinidə qəbul etmir.
Bu alim kimdir dəlili nədir?


Əzizim sizdən fərqli olaraq bizdə nağıl olmur. Mən sənə dedim ki, həmin alimi araşdıracam. Amma sən 2 gün səbr eliyə bilmədin, daha yazmadığın mövzu qalmadı. Narahat olma mən sən bildiklərindən deyiləm, əlhəmdulillah.
Qeyd etdiyim alim mərhum Ayətullah əl-uzma Seyyid Əbulqasım Xoyidir (r.ə.). Ayətullah Xoyi çoxlarının nəsx olunduğunu dediyi ayələrin nəsx olunmadığı əqidəsində idi. Belə ki, onun fikrinə görə həmin ayələrdə bir məsələyə fərqli tərəfdən yanaşılır və onlar arasında ziddiyət yoxdur. Ətraflı şəkildə oxumaq istəyirsənsə müctəhidin "əl-Bəyan" kitabına müraciət eliyə bilərsən.

İkinci bir tərəfdən: Mən istəsəm bu alimin məsələdə mövqeyini qəbul edə də bilərəm, etmiyə də bilərəm. Sənin də bu məsələyə etirazın ola bilməz.
Mütəvatir hədisin ayəni nəsx etməsinə gəldikdə isə lap elə qəbul edək ki, ləğv edə bilər. Amma mənə Quranda hədislə nəsx olunmuş ayə məlum deyil. Ayə ilə nəsx olunanlara isə yuxarıda misal gətirdim.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#7 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 25 Июль 2008 - 17:36

Deməli belə al-İslam adlı user iddia edir ki şiyə alimləri arasında eləsi var ki bir ayənin digərini nəsx etməsinidə qəbul etmir.
Bu alim kimdir dəlili nədir?


Əzizim sizdən fərqli olaraq bizdə nağıl olmur. Mən sənə dedim ki, həmin alimi araşdıracam. Amma sən 2 gün səbr eliyə bilmədin, daha yazmadığın mövzu qalmadı. Narahat olma mən sən bildiklərindən deyiləm, əlhəmdulillah.
Qeyd etdiyim alim mərhum Ayətullah əl-uzma Seyyid Əbulqasım Xoyidir (r.ə.). Ayətullah Xoyi çoxlarının nəsx olunduğunu dediyi ayələrin nəsx olunmadığı əqidəsində idi. Belə ki, onun fikrinə görə həmin ayələrdə bir məsələyə fərqli tərəfdən yanaşılır və onlar arasında ziddiyət yoxdur. Ətraflı şəkildə oxumaq istəyirsənsə müctəhidin "əl-Bəyan" kitabına müraciət eliyə bilərsən.

İkinci bir tərəfdən: Mən istəsəm bu alimin məsələdə mövqeyini qəbul edə də bilərəm, etmiyə də bilərəm. Sənin də bu məsələyə etirazın ola bilməz.
Mütəvatir hədisin ayəni nəsx etməsinə gəldikdə isə lap elə qəbul edək ki, ləğv edə bilər. Amma mənə Quranda hədislə nəsx olunmuş ayə məlum deyil. Ayə ilə nəsx olunanlara isə yuxarıda misal gətirdim.

əzizim bilmirəm kim sənə bu məlumatı verib amma çox böyük bir səhvə yol verib.
Ayatullah Xoyinin nəsxə aid fikirləri:

1. Qur᾽anın daimi hökmləri Peyğəmbər (s) və mə᾽sum İmamlar (ə) tərəfindən nəql olunmuş mütəvatir hədis və rəvayətlərlə nəsx olunmuş olsun. Belə bir nəsxin əqli və nəql olunmuş rəvayətlər baxımından heç bir nöqsanı yoxdur. Və əgər sabit olunarsa, tə`xirə salınmadan icra olunmalıdır, yox əgər sünnə və nəql olunmuş mütəvatir rəvayətlərdə həmçinin icmada öz əksini tapmazsa nəsx hesab olunmur, çünki nəsx vahid xəbər halında nəql olunmuş rəvaytlərlə sabit olunmur.

2. Mövzu baxımından tamamilə eyni olan ayələr;

http://www.ahl-ul-ba...tafsir2/002.htm
Bir şeyi yazanda araşdır sonra yaz.

P
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#8 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 25 Июль 2008 - 17:37

Necə deyərlər bu dəlilin və alimə yalanadan istinad eləməyivə bir quş!
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#9 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 26 Июль 2008 - 10:09

əzizim bilmirəm kim sənə bu məlumatı verib amma çox böyük bir səhvə yol verib.
Ayatullah Xoyinin nəsxə aid fikirləri:

1. Qur᾽anın daimi hökmləri Peyğəmbər (s) və mə᾽sum İmamlar (ə) tərəfindən nəql olunmuş mütəvatir hədis və rəvayətlərlə nəsx olunmuş olsun. Belə bir nəsxin əqli və nəql olunmuş rəvayətlər baxımından heç bir nöqsanı yoxdur. Və əgər sabit olunarsa, tə`xirə salınmadan icra olunmalıdır, yox əgər sünnə və nəql olunmuş mütəvatir rəvayətlərdə həmçinin icmada öz əksini tapmazsa nəsx hesab olunmur, çünki nəsx vahid xəbər halında nəql olunmuş rəvaytlərlə sabit olunmur.

2. Mövzu baxımından tamamilə eyni olan ayələr;

http://www.ahl-ul-ba...tafsir2/002.htm
Bir şeyi yazanda araşdır sonra yaz.

Necə deyərlər bu dəlilin və alimə yalanadan istinad eləməyivə bir quş!


Quş qoymalı olsaq sənin postlarının 90%-ə quş qoyaq gərək, mən nədən danışıram, sən mənə nə deyirsən. Bu məlumatı elə link verdiyin kitabın tərcüməçisi Ağabala Mehdiyevdən almışam. İkincisi mən nə yazmışam?!

Belə ki, onun fikrinə görə həmin ayələrdə bir məsələyə fərqli tərəfdən yanaşılır və onlar arasında ziddiyət yoxdur. Ətraflı şəkildə oxumaq istəyirsənsə müctəhidin "əl-Bəyan" kitabına müraciət eliyə bilərsən.


Sən nə yazmısan?!

1. Qur᾽anın daimi hökmləri Peyğəmbər (s) və mə᾽sum İmamlar (ə) tərəfindən nəql olunmuş mütəvatir hədis və rəvayətlərlə nəsx olunmuş olsun. Belə bir nəsxin əqli və nəql olunmuş rəvayətlər baxımından heç bir nöqsanı yoxdur. Və əgər sabit olunarsa, tə`xirə salınmadan icra olunmalıdır, yox əgər sünnə və nəql olunmuş mütəvatir rəvayətlərdə həmçinin icmada öz əksini tapmazsa nəsx hesab olunmur, çünki nəsx vahid xəbər halında nəql olunmuş rəvaytlərlə sabit olunmur.

2. Mövzu baxımından tamamilə eyni olan ayələr;


Mən burada haradasa mütəvatir hədisdən danışdım?! Mən tərcüməçinin mənə verdiyi məlumatı sənə dedim. Kitabda da bu açıq şəkildə göstərilir ki, Allahın kitabında ziddiyət ola bilməz:

Alim və müfəssirlərin bir çoxu ayələrin həqiqi (batini) mə᾽nalarına lazımı diqqət yetirmədikləri üçün belə bir qənaətə gəlmişlər ki, Qur᾽anın bə᾽zi ayələrində müəyyən ixtilaf və ziddiyyət mövcuddur. Bu qənaətə gəlməklə, sonradan nazil olunmuş ayələrin ilk dövrlərdə nazil olmuş ayələri nəsx etdiyini təsəvvür etmişlər...

Əlbəttə, belə bir qənaətə gəlməyin əsas səbəbi nəsx sözünün lüğəvi mə᾽nasını lazımınca araşdırmamaq və səhlənkarlıq üzündən baş verir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#10 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 26 Июль 2008 - 10:24

Bu qənaətə gəlməklə, sonradan nazil olunmuş ayələrin ilk dövrlərdə nazil olmuş ayələri nəsx etdiyini təsəvvür etmişlər...

Əlbəttə, belə bir qənaətə gəlməyin əsas səbəbi nəsx sözünün lüğəvi mə᾽nasını lazımınca araşdırmamaq və səhlənkarlıq üzündən baş verir.

al-İslam Ayatullah Xoyi bu ayənin nəsx olunduğunu qəbul eləmir?

"Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərlə (hər hansı bir iş barəsində) məxfi danışacağınız zaman bu danışıqdan əvvəl (ona hörmət əlaməti olaraq yoxsullara) sədəqə verin. Bu (əməl) sizin üçün (Allah yanında) daha xeyirli, daka pakdır. Əgər (sədəqə verməyə) bir şey tapmasanız (ürəyinizi qısmayın). Çünki Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!" ("əl-Mucadalə", 12).


Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#11 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 26 Июль 2008 - 14:43

al-İslam Ayatullah Xoyi bu ayənin nəsx olunduğunu qəbul eləmir?


Bu artıq söhbətimizin mövzusu deyil. Kitabın linki var səndə, bax gör o, hansı ayələri qəbul edir-etmir. Hər halda "quş qoymağa" tələsmə. Həmçinin çalış ki, danışığında müsəlman əxlaqını əks etdirəsən.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#12 Philosof

Philosof

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 106 сообщений

Отправлено 25 Август 2008 - 07:24

Mərhumun məzkur kitabının dilimizə tərcümə olunduğun bilmirdim.
Linkə baxarkən anlamadığım yazıya rast gəldim.Bunu anlayan varsa izah etsin.

Cavab: Bir qədər əvvəl Qur᾽anın təhrif olunmadığı, müxtəlif dəlil və sübutlarla isbat olundu. Onun təhrif olunduğunu fərz etsək belə, bu heç də onun öz e᾽tibarını itirməsinə səbəb olmur. Çünki nəql olunmuş bir çox rəvayətlərdən belə mə᾽lum olur ki, hər bir müsəlman bütün işlərini Qur᾽anla tətbiq etməli və onu ən başlıca me᾽yar kimi qəbul etməlidir. Qur᾽an hər bir müsəlmanın istinad və mə᾽nəvi qida aldığı ilham mənbəyidir.

http://www.ahl-ul-ba...030.htm#link188

Anlamıram əgər bir kitabki dəyişibsə,öz orijinal formasında deyilsə o necə etibarlı ola bilər?Mərhum Xoi(rh)burda nə demək istəyib?Çünki ortaya qoyduğu əqli dəlil ağla batan deyil zənnimcə.

Сообщение отредактировал Philosof: 25 Август 2008 - 07:28

"Omnia in numeris sita sunt"

#13 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 25 Август 2008 - 16:33

Mərhumun məzkur kitabının dilimizə tərcümə olunduğun bilmirdim.
Linkə baxarkən anlamadığım yazıya rast gəldim.Bunu anlayan varsa izah etsin.

Cavab: Bir qədər əvvəl Qur᾽anın təhrif olunmadığı, müxtəlif dəlil və sübutlarla isbat olundu. Onun təhrif olunduğunu fərz etsək belə, bu heç də onun öz e᾽tibarını itirməsinə səbəb olmur. Çünki nəql olunmuş bir çox rəvayətlərdən belə mə᾽lum olur ki, hər bir müsəlman bütün işlərini Qur᾽anla tətbiq etməli və onu ən başlıca me᾽yar kimi qəbul etməlidir. Qur᾽an hər bir müsəlmanın istinad və mə᾽nəvi qida aldığı ilham mənbəyidir.

http://www.ahl-ul-ba...030.htm#link188

Anlamıram əgər bir kitabki dəyişibsə,öz orijinal formasında deyilsə o necə etibarlı ola bilər?Mərhum Xoi(rh)burda nə demək istəyib?Çünki ortaya qoyduğu əqli dəlil ağla batan deyil zənnimcə.


cunki, Ona tabe olmaq bize vacib buyrulub.

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#14 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 25 Август 2008 - 17:44

Mərhumun məzkur kitabının dilimizə tərcümə olunduğun bilmirdim.
Linkə baxarkən anlamadığım yazıya rast gəldim.Bunu anlayan varsa izah etsin.

Cavab: Bir qədər əvvəl Qur᾽anın təhrif olunmadığı, müxtəlif dəlil və sübutlarla isbat olundu. Onun təhrif olunduğunu fərz etsək belə, bu heç də onun öz e᾽tibarını itirməsinə səbəb olmur. Çünki nəql olunmuş bir çox rəvayətlərdən belə mə᾽lum olur ki, hər bir müsəlman bütün işlərini Qur᾽anla tətbiq etməli və onu ən başlıca me᾽yar kimi qəbul etməlidir. Qur᾽an hər bir müsəlmanın istinad və mə᾽nəvi qida aldığı ilham mənbəyidir.

http://www.ahl-ul-ba...030.htm#link188

Anlamıram əgər bir kitabki dəyişibsə,öz orijinal formasında deyilsə o necə etibarlı ola bilər?Mərhum Xoi(rh)burda nə demək istəyib?Çünki ortaya qoyduğu əqli dəlil ağla batan deyil zənnimcə.

Məncə cavabın sualdadır! Mənim anladığıma görə o ayələrin mənasından yazır: kəlmələrin zahiri mə᾽nalarının mütəşabih və mücməl olmasına
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#15 elmir

elmir

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 62 сообщений

Отправлено 29 Январь 2012 - 15:07

http://www.youtube.com/watch?v=_I22-Duu6aY

Zülfüqar Samini bağladıqdan sonra, necə deyərlər təkərə saldıqdan sonra bu sualı Abu Zeydə verirlər. İndi görüm Abu Zeyd nə deyir. Sözünə üç cür nəsxin olması iddiası ilə başlayır çünki bu suala cavab vermək üçün, Öməri qorumaq üçün gərək əvvəlcə bunların nəsx anlayışını qəbul edəsən. Deyir ki, nəsxin növlərindən biridə budur ki, hökm qalır ayə gedir. Hökm qalır ayə gedirsə, onda o hökmə necə əməl edə bilərsən ki, ayə şəklində, yəni yazılı olaraq Quranda yoxdu. Bəqərə surəsinin 106-cı ayəsində buyrulur: "Əgər biz ayəni ləğv edir və ya unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını və ya ona bənzərini gətiririk." Diqqət edin. Allah buyurur ki, ayəni "ləğv edir və ya unutdururuqsa" bu sözlər, yəni "ləğv etmək" və ya "unutdurmaq" elə bir mənadadı. "Ondan daha yaxşısını və ya ona bənzərini" bu sözlərdə, yəni "daha yaxşısı" və ya "ona bənzəri" elə bir mənadadı. Yəni ayədə iki mənalı söz var. Cümlənin aralarında olan "və ya" sözüdə iki sözün bir məna, yəni eyni məna verdiyini bildirir. Abu Zeyd deyir ki, hökmü getməyib ki, yerinə ayə gəlsin. Özü deyir ki, ləğv etmək və ya unutdurmaq elə hökmün getməyidi sonrada deyir ki, hökmü getməyib ki yerinə ayə gəlsin. Görün bu necə söz oyunu oynayır. Özü-özünə cavab verir :loool: Əgər elə sən deyən mənadadırsa, ayənin sonunda yazılıb ki, GƏTİRƏRİK. Bəs hanı rəcm ayəsi???

#16 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 29 Январь 2012 - 19:30

http://www.youtube.com/watch?v=_I22-Duu6aY

Zülfüqar Samini bağladıqdan sonra, necə deyərlər təkərə saldıqdan sonra bu sualı Abu Zeydə verirlər. İndi görüm Abu Zeyd nə deyir. Sözünə üç cür nəsxin olması iddiası ilə başlayır çünki bu suala cavab vermək üçün, Öməri qorumaq üçün gərək əvvəlcə bunların nəsx anlayışını qəbul edəsən. Deyir ki, nəsxin növlərindən biridə budur ki, hökm qalır ayə gedir. Hökm qalır ayə gedirsə, onda o hökmə necə əməl edə bilərsən ki, ayə şəklində, yəni yazılı olaraq Quranda yoxdu. Bəqərə surəsinin 106-cı ayəsində buyrulur: "Əgər biz ayəni ləğv edir və ya unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını və ya ona bənzərini gətiririk." Diqqət edin. Allah buyurur ki, ayəni "ləğv edir və ya unutdururuqsa" bu sözlər, yəni "ləğv etmək" və ya "unutdurmaq" elə bir mənadadı. "Ondan daha yaxşısını və ya ona bənzərini" bu sözlərdə, yəni "daha yaxşısı" və ya "ona bənzəri" elə bir mənadadı. Yəni ayədə iki mənalı söz var. Cümlənin aralarında olan "və ya" sözüdə iki sözün bir məna, yəni eyni məna verdiyini bildirir. Abu Zeyd deyir ki, hökmü getməyib ki, yerinə ayə gəlsin. Özü deyir ki, ləğv etmək və ya unutdurmaq elə hökmün getməyidi sonrada deyir ki, hökmü getməyib ki yerinə ayə gəlsin. Görün bu necə söz oyunu oynayır. Özü-özünə cavab verir :loool: Əgər elə sən deyən mənadadırsa, ayənin sonunda yazılıb ki, GƏTİRƏRİK. Bəs hanı rəcm ayəsi???


Bu Hacıbala Abutalıbovun bənzərinə qulaq asıb etiqad edənlər çox səfeh adamdılar.

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#17 sel

sel

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 28 сообщений

Отправлено 29 Январь 2012 - 20:00

http://www.youtube.com/watch?v=_I22-Duu6aY

Zülfüqar Samini bağladıqdan sonra, necə deyərlər təkərə saldıqdan sonra bu sualı Abu Zeydə verirlər. İndi görüm Abu Zeyd nə deyir. Sözünə üç cür nəsxin olması iddiası ilə başlayır çünki bu suala cavab vermək üçün, Öməri qorumaq üçün gərək əvvəlcə bunların nəsx anlayışını qəbul edəsən. Deyir ki, nəsxin növlərindən biridə budur ki, hökm qalır ayə gedir. Hökm qalır ayə gedirsə, onda o hökmə necə əməl edə bilərsən ki, ayə şəklində, yəni yazılı olaraq Quranda yoxdu. Bəqərə surəsinin 106-cı ayəsində buyrulur: "Əgər biz ayəni ləğv edir və ya unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını və ya ona bənzərini gətiririk." Diqqət edin. Allah buyurur ki, ayəni "ləğv edir və ya unutdururuqsa" bu sözlər, yəni "ləğv etmək" və ya "unutdurmaq" elə bir mənadadı. "Ondan daha yaxşısını və ya ona bənzərini" bu sözlərdə, yəni "daha yaxşısı" və ya "ona bənzəri" elə bir mənadadı. Yəni ayədə iki mənalı söz var. Cümlənin aralarında olan "və ya" sözüdə iki sözün bir məna, yəni eyni məna verdiyini bildirir. Abu Zeyd deyir ki, hökmü getməyib ki, yerinə ayə gəlsin. Özü deyir ki, ləğv etmək və ya unutdurmaq elə hökmün getməyidi sonrada deyir ki, hökmü getməyib ki yerinə ayə gəlsin. Görün bu necə söz oyunu oynayır. Özü-özünə cavab verir :loool: Əgər elə sən deyən mənadadırsa, ayənin sonunda yazılıb ki, GƏTİRƏRİK. Bəs hanı rəcm ayəsi???
#18 elmir

elmir

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 62 сообщений

Отправлено 29 Январь 2012 - 20:29


Alimlər bu mövzuda müxtəlif fikirlərdə ola bilərlər. Əgər bir və ya beş şiə alimi üç cür nəsxi qəbul edirsə, bu o demək deyil bütün şiə alimləri qəbul edir. Orda yazılan kitablarda belə yazıldığını gərək sübut edəsən. Kitabın şəklini bura qoyasan. Gərək başqa şiə alimlərinin bu kitablar barədə fikirlərini yazasan. Yəni deməyim odur ki, kitabın adını yazıb sonrada orda filan şey yazılıb deməknən iş bitmir. Zülfüqarla Saminin söhbətində də Zülfüqar deyir ki, nəsxin bir növü var. Əgər o belə deyirsə, məlum olur ki, şiə alimlərinin əksəriyyəti bu fikirdədir. Çünki bu daha məntiqlidir və Qurana zidd deyil. Lap deyək ki, siz deyəndi onda bu sözü birinci Ömər deyib. Əgər Quranın dəyişildiyini deyən şiə alimləri kafirdirsə, onda Ömərdə kafirdir.

#19 sel

sel

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 28 сообщений

Отправлено 29 Январь 2012 - 21:47

Alimlər bu mövzuda müxtəlif fikirlərdə ola bilərlər. Əgər bir və ya beş şiə alimi üç cür nəsxi qəbul edirsə, bu o demək deyil bütün şiə alimləri qəbul edir. Orda yazılan kitablarda belə yazıldığını gərək sübut edəsən. Kitabın şəklini bura qoyasan. Gərək başqa şiə alimlərinin bu kitablar barədə fikirlərini yazasan. Yəni deməyim odur ki, kitabın adını yazıb sonrada orda filan şey yazılıb deməknən iş bitmir. Zülfüqarla Saminin söhbətində də Zülfüqar deyir ki, nəsxin bir növü var. Əgər o belə deyirsə, məlum olur ki, şiə alimlərinin əksəriyyəti bu fikirdədir. Çünki bu daha məntiqlidir və Qurana zidd deyil. Lap deyək ki, siz deyəndi onda bu sözü birinci Ömər deyib. Əgər Quranın dəyişildiyini deyən şiə alimləri kafirdirsə, onda Ömərdə kafirdir.


Deməli Zülfüqar səhv edib.

gərək yazmayaydınız.

#20 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 29 Январь 2012 - 22:09

Bismillah,nəsxin bir növü var,zahirdə sünnülər boyunlarına almasalar da,batində qəbul edirlər,təhrifi.Allah deyir ki,əvəzində ayə gətirərik,bu deməkdir ki,nəsx olsa bir ayə(tutaq ki,üç nəsx var) 100% əvəzinə başqası gələcək.Rəcm ayəsinin yerinə nə gəlib?Heç nə,kəzzab abuzeyd deyir ki,axı hökmü qalıb?Adama deyərlər,ay rəhmətliyin nəvəzi,Allah onda yalançıdır,haşa!?Deyir ki,mən gətirəcəm yenisini,hanı yenisi?Yaxşı bunu da qoyduq qırağa,elə ayələr var ki,(sünnülərə görə),həm hökmü,həm tilavəti nəsx edilib,bəs bunların yerinə nə gəlib?Bunların ki,hökmü də gedib.Xanım Aişə deyir,Əhzab surəsi boyda ayələr gedib,Ömər deyir Quran hərflərinin sayı milyondan çox idi,noooldu elə hamısı tilavəti nəsx oldu?Bir dənə də tilavəti+hökmü nəsx olunan yoxdur ki,"hökm qalıb ayə necə gəlsin"bəhanəniz olmaya??
Allah ayələri inkar edənlərə lənət eləsin

#21 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 29 Январь 2012 - 22:12

Bismillah, ikinci bir məsələ də var,bizə deyirlər ki,siz təhrifə inanırsız,çünki səhih hədisiniz var ki(Məclisi(rə) deyib səhih(tam səhih deməyib),əslində zəifdir) 17.000ayəidi Quran,başa düşmədim sizin Rəcm ayəsi və minlərlə ayələr Quranda olmayanda nəsx deyirsiiiz,amma bizim 11500dən çox ayə Quranda olmayanda təhrif olur?Niyə elə belə etiqad edənsən bunların da nəsx olma ehtimalını unutma
P.S mən vova cəhətdən yanaşdım,həqiqət belə deyil təbii

#22 sel

sel

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 28 сообщений

Отправлено 29 Январь 2012 - 22:22

20 və 21 ci postun müəllifi 17 ci postu bir daha gözdən keçirib dinləyin.O zaman sizə məlum olcaq ki hətta şiə əqidəsində ayənin hökmü və tilavəti nəsx olunduqu halda yerinə ayə gəlməyə bilər kimi bir inanc da var.

#23 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 29 Январь 2012 - 23:38

20 və 21 ci postun müəllifi 17 ci postu bir daha gözdən keçirib dinləyin.O zaman sizə məlum olcaq ki hətta şiə əqidəsində ayənin hökmü və tilavəti nəsx olunduqu halda yerinə ayə gəlməyə bilər kimi bir inanc da var.

Bismillah,qulaq asmağa vaxt yoxdur,o alimdən başqa kim bilir bu nəsxi düzgün?Əgər bil alimdirsə,buna şiə inancı demək olmaz!

#24 elmir

elmir

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 62 сообщений

Отправлено 30 Январь 2012 - 07:22

Deməli Zülfüqar səhv edib.

gərək yazmayaydınız.

Ümumiyyətlə gərək sən bu yazdığını yazmayaydın. Heç başa düşməmisən ki, mən nə deyirəm. Nəsxin bir növ olmasını Quranda sübut edir. Deməy istəyirəm ki, üç cür nəsxi qəbul edən şiə alimlərinin gərək niyə qəbul etdiklərini araşdıraq görək hələ nə məsələdi. Lap deyək ki, adı çəkilən alimlər bunu qəbul ediblər amma bu işdə onların heç bir marağı yoxdu. Çünki bizdə Quranın dəyişildiyini deyən rəvayətlər zəifdi. Amma sizdə olan səhih rəvayətlər və ən əsasıda Ömərində konkret "mən rəcm ayəsini yazardım" deməyi sizi, nəsxi növlərə bölməyə məcbur edib. Peyğəmbərin dövründə yaşamış səhabə deyir Qurana ayə yazırdım. Siz buna cavab verin nə tutmusuz şiə alimlərindən. Əbu Zeydində necə iki başlı söz danışdığını yuxarda yazmışam.

#25 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 30 Январь 2012 - 10:11

Ümumiyyətlə gərək sən bu yazdığını yazmayaydın. Heç başa düşməmisən ki, mən nə deyirəm. Nəsxin bir növ olmasını Quranda sübut edir. Deməy istəyirəm ki, üç cür nəsxi qəbul edən şiə alimlərinin gərək niyə qəbul etdiklərini araşdıraq görək hələ nə məsələdi. Lap deyək ki, adı çəkilən alimlər bunu qəbul ediblər amma bu işdə onların heç bir marağı yoxdu. Çünki bizdə Quranın dəyişildiyini deyən rəvayətlər zəifdi. Amma sizdə olan səhih rəvayətlər və ən əsasıda Ömərində konkret "mən rəcm ayəsini yazardım" deməyi sizi, nəsxi növlərə bölməyə məcbur edib. Peyğəmbərin dövründə yaşamış səhabə deyir Qurana ayə yazırdım. Siz buna cavab verin nə tutmusuz şiə alimlərindən. Əbu Zeydində necə iki başlı söz danışdığını yuxarda yazmışam.

Bismillah,qardaş,bəzən heç alim elə demək istəmir ee,vovalar yozur,ərəbi bilməyənlərin başını allatmağa,yaxud da özününkülərin.Məsələn,Xoi(rə)-nin bizim dildə də olan bir kitabı var,nəsx mövzusunu da yazıb orda.Orda qeyd edir ki,tilavəti nəsx-filan filan şeyə deyirlər.Sənə bu hissəni copy eləsəm,düz eləmiş olaram,amma kişi olsam gərək deyəm ki,dayılca yazıb ki,bu nəsx yox təhrifdir.Yəni sünnülərdə üç nəsxdən biti tilavətidir və tərifi bu cürdür,bir şeyin tərifini yazmaq ona etiqaddır məgər?

#26 elmir

elmir

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 62 сообщений

Отправлено 30 Январь 2012 - 11:38

Bismillah,qardaş,bəzən heç alim elə demək istəmir ee,vovalar yozur,ərəbi bilməyənlərin başını allatmağa,yaxud da özününkülərin.Məsələn,Xoi(rə)-nin bizim dildə də olan bir kitabı var,nəsx mövzusunu da yazıb orda.Orda qeyd edir ki,tilavəti nəsx-filan filan şeyə deyirlər.Sənə bu hissəni copy eləsəm,düz eləmiş olaram,amma kişi olsam gərək deyəm ki,dayılca yazıb ki,bu nəsx yox təhrifdir.Yəni sünnülərdə üç nəsxdən biti tilavətidir və tərifi bu cürdür,bir şeyin tərifini yazmaq ona etiqaddır məgər?

Əlbətdəki yox. Amma maraqlıdır ki, nəsxin üç növ olmasını nəyə əsasən deyirlər?

#27 Unit

Unit

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 38 сообщений

Отправлено 30 Январь 2012 - 14:19

Rolik başdan ayağa təhrifdir.Elə Ayatullah Xoi® nisbəti verdikləri söz başdan ayağa təhrifir.Allah bunları islah eləsin. Ayatullah Xoi®fikirləri belədir:
Cavab: Qur᾽anın bə᾽zi ayələrini tilavət, bə᾽zilərini də ixtisara salınaraq onun orjinal nüsxəsindən
çıxarılması təhrifdən savayı bir şey deyildir. Bir sözlə Qur᾽anın təhrif olunduğuna dair irəli
sürülmüş nəzəriyyə heç bir məntiqə əsaslanmadığı kimi orada bə᾽zi ayələrin ixtisara salınması da
tamamilə batil və əsassız nəzəriyyədir.
Ayaqların üstə ölmək, dizlərin üstə yaşamaqdan daha yaxşıdır

#28 elmir

elmir

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 62 сообщений

Отправлено 30 Январь 2012 - 14:36

Rolik başdan ayağa təhrifdir.Elə Ayatullah Xoi® nisbəti verdikləri söz başdan ayağa təhrifir.Allah bunları islah eləsin. Ayatullah Xoi®fikirləri belədir:
Cavab: Qur᾽anın bə᾽zi ayələrini tilavət, bə᾽zilərini də ixtisara salınaraq onun orjinal nüsxəsindən
çıxarılması təhrifdən savayı bir şey deyildir. Bir sözlə Qur᾽anın təhrif olunduğuna dair irəli
sürülmüş nəzəriyyə heç bir məntiqə əsaslanmadığı kimi orada bə᾽zi ayələrin ixtisara salınması da
tamamilə batil və əsassız nəzəriyyədir.

Əgər o kitablarda elə yazılmayıbsa, bunlar çox böyük günah edib cammaatı çaşdırırlar. Birdəki yalan danışmağın mənası yoxdu çünki güya bir nəfər çıxıb o kitablara baxmayacaqda nə var nə yox. Güya elə ancaq ərəbcə bunlar bilir :loool:

#29 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 30 Январь 2012 - 14:47

Əlbətdəki yox. Amma maraqlıdır ki, nəsxin üç növ olmasını nəyə əsasən deyirlər?

Bismillah,səhabələr deyib ki,nə qədər idi ayələr,gedib Əhzab boydası,Ömər Rəcmdən danışır,bilməyiblər n don geyindirələr,deyiblər nəsx)

#30 elmir

elmir

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 62 сообщений

Отправлено 30 Январь 2012 - 15:00

Bismillah,səhabələr deyib ki,nə qədər idi ayələr,gedib Əhzab boydası,Ömər Rəcmdən danışır,bilməyiblər n don geyindirələr,deyiblər nəsx)

Onu bilirəm orası elədir. Bizim alimlərdən bunu qəbul edənləri deyirəm. Bəlkədə qəbul etməyiblər işin əsli hələ nədi gərək aşardıram.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru