Перейти к содержимому


Фотография

Yalançı və zəif ravilər


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 Zeyd

Zeyd

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 226 сообщений

Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 11:42

Salam aleykum...Əhli sünnəni səhih saydığı 6 kitab (buxari,muslim,ibn mace,ebu davud,tirmii,nisai) onlarin nezerinde ona gore daha cox etibarlidir ki bu kitablarda hedislere yaxşı əl gəzdiriblər...
ən tanınmışı Buxari isə umumiyyetle cox "qenaetcil" olub....digər əhli sunnə kitablarında C.Sadiq (ə)-dan coxlu hedisler olsada.Buxari bir dene hemin hezretin hedisinden yararlanmamişdır...əvəzində əhli-beyt düşmənlərindən bir çox hədislər söylənmişdir....və belələrini etimadlı şəxs saymışlar..
mənə marqlı olan budur ki nəyə əsasən sihahi sittədə olan bütün hədislər səhih sayılır,,,,,??????

Sihahi Sittede yer alan yalanci ve zeif raviler

1-(Tirmizi; Davut; İbn-i Mace): İbrahim b. İsmail b. Ebi Habibe:

İbn-i Muin diyor: Önemsizdir. İbn-i Hacer (t.t): Daru kutni dedi: Kabul edilmez. İbn-i Habban Diyor: Senetleri değiştiriyor. Mursel rivayetleri merfu ediyor.


2-(Tirmizi; İbn-i Mace): İbrahim b. Osman b. Ebu Şeybe Abesi Kufi (Vasit hakimi)

Şube onu yalanlamıştır. Nesai: Hadisleri kabul edilmez. İbn-i Hacer (t.t): Abu Hatem diyor: Onun rivayetlerini kabul etmemektedirler. Cozcani diyor: Değerden düşmüştür. Salih Cezre diyor: Rivayeti yazılmaz.

3-(Tirmizi; İbn-i Mace): İbrahim b. Fazl Mahzumi.

İbn-i Muin: değersizdir. Zehebi (m.i): İbn-i Muin dedi: Hadisi yazılmaz. Nesai: Bir gurup demişler: Kabul edilmez. İbn-i Hacer (t.t) ve Nesai diyor: Hadisi yazılmaz. Ezdi ve Darukutni'ye göre Hadisleri kabul edilmez.

4-(Tirmizi; İbn-i Mace): İbrahim b. Yezid Huzi Mekki Emevi:

Ahmed ve Nesai diyorlar: Güvenilir değildir ve hadisi yazılmaz. İbn-i Cüneyd diyor: Kabul edilmez. Buhari diyor: Hakkında susmuşlardır. Dolabi diyor: Yani onun rivayetlerini terk etmişlerdir. İbn-i Medini: Ondan bir şey yazmıyorum. Bergi diyor: Yalancılıkla suçlanıyor. İbn-i Habban: Kendisinden uydurduğu zannedilen bir çok kötü şeyler rivayet etmiştir.

5- (Sihah-i Sitte): İbrahim b. Yezid b. Şerik:

İbn-i Hacer (t.t): Karabisi diyor: Zeyt b. Vahep'ten az hadis demiş. Onların çoğunuysa tadlis? Etmiştir. Bende diyorum ki (yazar): ibn-i Hacer, "et-Takrib" kitabında diyor: Rivayeti mursel? Olarak naklediyor ve tadlis ehli idi.

6-(Davut; Tirmizi; Nesai): İbrahim b. Yakub Cozcani Sadi:

Carh ve tadil imamlarından biri idi. İbn-i Hacer (t.t): İbn-i Habban "es-Sikat" kitabında demiş: Hururi mezhep olup sünnette tesellub? edenlerden biridir. Ama bazen kendi haddini aşardı. İbn-i Edi diyor: Ali (a.s)'ın muhalifleri olan Demeşk ehlinin mezhebine temayül ve yönelişi fazla idi. Daru Kutni diyor: Ali b. Ebi Talib (a.s)'a muhalifti. Hadis ashabı evinin etrafında toplandılar. Bir cariye elinde bir tavukla onu kestirmek için dışarı çıktı. Ama kimseyi bulamadı. Cozcani bunu görünce dedi: Suphanallah! Tavuğu kestirmek için kimseyi bulamadı. Oysa Ali bir günde yirmi binden fazla müslümanı öldürdü. Daha sonra İbn-i Hacer diyor: Sözü zayıf gurup içerisinde açıklanacaktır.

Ben diyorum (yazar): Münafık olmasına rağmen Cozcani nasıl oluyor da onların carh ve tadil imamı olup, sapık olmasına rağmen şahadeti kabul edilebiliyor? Bundan daha acayip; onun sünnette mutesellib? Olduğunu söylemeleridir. Buda onların içtihadında övgü laflarından olsa gerek. Bak ve düşün!

7-(Buhari; Davut): Ahmed b. Salih Mısri Ebu Cafer Hafiz:

Nesai diyor: Güvenilir ve emin değildir. Muhammed b. Yahya onun hadislerini terk edip, İbn-i Muin onu yalancılıkla suçlamıştır. Yine İbn-i Muin diyor: Çok yalancıdır ve tefelsuf ediyor. İbn-i Addi diyor: Nesai'nin ona karşı görüşü kötü idi. Onun haberlerini inkar ediyordu. Muhammed b. Berginin şöyle dediğini duydum: Bu Horasanlı Ahmed b. Salihin aleyhinde konuşuyordu. Bir gün Ahmed'in meclisinde hazır bulundum. Onu meclisten çıkardı. Bu hareket onunda Ahmed aleyhine konuşmasına sebep oldu. İbn-i Hacer (t.t): Babib diyor: Nesai hariç bütün hadis imamları Ahmed'e isnat etmişlerdir. Ahmed'in ayıbının kibir olduğu deniliyor. Nesai Ahmed'in meclisinde ondan rahatsız oldu. Bu yüzden irtibatları kesildi.

8-(Davut) Ahmed b. Abdulcabbar Ataridi:

Mutin'e göre; yalan diyordu. Zehebi (m.i): İbn-i Adi diyor: Onları onun zayıflığı konusunda müttefik buldum.

9-(Buhari; Müslim; Nesai; İbn-i Mace) Ahmed b. İsa Mısri:

İbn-i Muin onun yalancı olduğuna yemin içmiştir. İbn-i Hacer (t.t): Ebu Hatem diyor: Millet onun aleyhine konuşuyordu. Sait b. Amr Yarbui dedi: Ebu Zaria, sahihinde ondan rivayet ettiği için Muslimi eleştirmiştir. Said diyor: Bana dedi ki: Mısır halkının bu konuda şüphe ettiğini görmedim. Diyerek diline işaret etti. Yani kastı onun yalan dediği idi. Zehebi (t.t)'de diyor: Sait Yarkubi dedi: Ebu Zaria'nın yanında sahihi Müslim'den söz açılınca dedi: Bunlar zamanı gelmeden ileri geçmeğe çalışan bir topluluk idiler. Bu yüzden daha büyük gözükmek için kendilerini büyük gösterecek bazı işler yaptılar. Ve ekledi: sahihte Ahmed'ten rivayet ediyor ki: "Mısır halkının bu konuda şüphe ettiğini görmedim." Diyerek diline işaret etti.

10-(Ebu Davut) Ahmed b. Fırat Dabi Hafiz.

Zehebi (t.t): İbn-i Heraş diyor: Amelen yalan söylüyordu. İbn-i Hacer (t.t): İbn-i Mondeh diyor: Hadiste yanlışlığa düşüp ondan geri dönmedi.

11-(Ebu Davut; Tirmizi; Nesai) Ezher b. Abdullah Herazi:

Zehebi (m.i)'de diyor: Ali (a.s)'ın muhalifi ve nasibi idi. İb-i Hacer (t.t): İbn-i Carut dedi ki: Ali (a.s)'a küfrederdi.

12-(Müslim; Nesai; Davut; Tirmizi; ibn-i Mace) Usame b. Zeyd Lisi:

Ahmed diyor: önemsizdir. İbn-i Hacer (t.t): kettan onun hadislerini terk etmiştir. Zehebi (m.i): ibn-i Cuzi diyor: İbn-i muin dedi: hep birlikte onun hadislerini terk etmişlerdir. Doğru olan bu sözün Yahya b. Sait'ten olmasıdır.


13-(Buhari; Müslim; Davut; Tirmizi) Esbat Ebu Yesbe:

İbn-i Habban diyor: Şube'den rivayet ediyor. Ama sanki bu Şube başka şubedir. Ebu Hatem'e göre meçhuldür. İbn-i Hacer (t.t): İbn-i Muin ona yalancı demiştir.

14-(Ebu Davut; İbn-i mace) İshak b. İbrahim Huneyni:

Nesai diyor: Güvenilir değildir. İbn-i Eddi ondan malik hakkında bir hadis naklederek, aslı yoktur dedi. Zehebi (m.i)'de diyor: Acayip ve beğenilmeyen konuları var.

15-(Davut; İbn-i Mace) Elhak b. Useyd:

Ebu Hatem diyor: Onun dediklerine teveccüh edilmez. İbn-i Hacer (t.t): İbn-i Edi dedi: Şahsiyeti belli değildir. Ezdi diyor: Onun rivayetlerini terk etmişlerdir.

16-(Davut; Tirmizi; İbn-i Mace) İshak b. Abdullah b. Ebi Ferve (Osman'ın yakınlarından biri)

Buhari diyor: Onun hadislerini terk etmişlerdir. Ahmed: Benim nazarıma göre ondan rivayet nakletmek doğru değildir. İbn-i Hacer (t.t): Amr b. Ali, Ebu Zerie, Nesai, Darukutni ve Barkani demişler: onun ettiği rivayetler terk edilmiştir. Maliki ve Şafii onun aleyhinde konuşarak onu terk etmişlerdir. İbn-i Muin bir keresinde dedi: Güvenilir değildir. Başka bir zaman dedi ki: Hadisi yazılmaz. Üçüncü defasında dedi: Yalancıdır. İbn-i Ammar ve Ebu Zaria'ya göre: Zahibul hadistir. Muhammed b. Asim Mısri dedi: Medine halkının onun töhmet altında olmasında şüphe ettiklerini görmedim. Nede diye sorulunca dedi: İslam'da -başka bir rivayette-dinde diye cevap verdi.

17-(Buhari; Tirmizi; İbn-i Mace) İshak b. Muhammed b. İsmail b. Abdullah b. Ebi Ferve:

Ebu Davut onu çok zayıf saymıştır. Buhari ise ondan rivayet nakletmiştir. Bu yüzdende onu kınamışlardır. Zehebi (m.i): Nesai'ye göre güvenilir değildir. İbn-i Hacer (t.t): Nesai'ye dedi ki: terk edilmiştir.

18-(Tirmizi ve İbn-i Mace) İshak b. Yahaya b. Talha b. Abdullah Temimi:

Ahmed ve Nesai diyorlar: terk edilmiştir. İbn-i Hacer (t.t): ibn-i Muin diyor: Değersizdir ve hadisi yazılmaz. Felas: terk edilmiştir.

19-(Kutub-u Sitte'nin hepsi) İsrail b. Yunus b. Ebi İshak Sebii Ebu Yusuf Kufi:

İbn-i Hacer (t.t): Abdurrahman b. Mehdi diyor: Hadis hırsızıdır. Zehebi (m.i): Kutan, ondan ve Şerikten rivayet etmezdi ve derdi: Yalnız razı olduklarımdan rivayet etseydim sadece beş kişiden rivayet etmem gerekirdi.

20-Tirmizi, Müslim, Davud, Nesai) İsmail b. İbrahim b. Muammer, Ebu Muammer Hezli Katii :

İbn-i Hacer : İbn-i Muin diyor : Allah ona selam göndermesin, Rıkke'ye gidecek beş bin hadis rivayet etti ki üç bin tanesinde yanlışlığa düştü. Ebu Muammer İbn-i Muin hayatta olduğu sürece hadis demedi.

Ebu Zera dedi : Ahmed'in ondan hadis yazmaya itikadı yoktu.

21-( Tirmizi, İbn-i Mace, Davud) İsmail b. Rafi Medeni(Basralı)

İbn-i Hacer : İbn-i Muin diyor : değersizdir. Nesai diyor : güvenilir değildir. Yine dedi ki : değersizdir. Üçüncü defa ise dedi ki : Terkedilmiştir. Davud : Önemsizdir. Zohri'den hadis duydu. Zohri'nin yazdıkları azaldı. Ne zaman bir yazılmış bir şey görse bunu duymuştum derdi.

İbn-i Heraş, Darkutni, Ali b. Cuneyd diyorlar : Terkedilmiştir. Zehebi : Ahmed , Yahya ve bir grup onu tazif etmişlerdir. Darukutni ve öbürleri onu zayıf sayarak telbis ettiğin demişlerdir. Tirmizi diyor : Bazı ilim ehli onu zayıf saymışlardır.

22-( Müslim, Davut, Nesai) İsmail b. Semi Kufi Hanefi

Hurma ve elbise satardı. İbn-i Cerir diyor : Hevariçle aynı akideye sahipti. Bu yüzden ( ondan hadis nakletmegi) terk ettim. Ebu Neim diyor : kırk yıl mescide komşuydu ama Cuma ve cemaat namazlarının hatta bir tanesinde görülmedi. İbn-i Ayyine dedi : Bihşi Mezhebi idi. Asla yanına gitmeyip ona yaklaşmadım. Zaide mezhebinden dolayı onu terk etmiştir. İbn-i Hacer : Muhammed b. Yahya diyor : o bihesi mezhepti ve Ali ( A.S)'ın kinini kalbinde taşırdı. ( Bihesi , Ebi Bihes'in önderliğini kabul eden Hevariçten bir gruptur.)

Ben diyorum : eğer Cuma ve cemaat namazlarına bu şeklide bir cefa nisbet verilseydi en kötü şeklide onlara davranırlar, onların aleyhine yapabilecekleri her işi yaparlardı. Ama bütün bu yaptığı davranışlara ve Osman'ın kinini kalbinde taşımasına rağmen muttakilerin imamı ve peygamberin nefsi olan Ali (A.S)'a olan buğzundan dolayı günahlarını tahammül edip sihah ehliyse onun hadislerini nakledip ihticac ettiler. İbn-i Nemir, Acili , Ebu Ali Hafız, Ebu Davud, İbn-i Saad ve Ahmed ise onu güvenilir sayarak ( Sika-i Memun dur). Ebu Hatem diyor : çok doğru sözlü ve salihtir. İbn-i Hacer'in " Tehzib-üz Tehzib" kitabında geldiği kadarıyla öbür Ehl-i Sünnet alimleri onun hakkında bazı sözleri vardır. Havaric'in islam dininden çıktığı zahirde münafık olduklarına dair gelen haberler müstefiz hatta tevatüre yetişmiştir. O halde Ehl-i Sünnet onu kendi dinlerinde nasıl emin karar vermiş olabilirler ? Hatta salihlerden sayarlar! Ben İbn-i Cerir, Zaide ve İbn-i Ayyine'nin ona onu ihtilaflı bilip hilaf isnad edip rivayetlerini terk ettiklerini görmedim. Gerçekten de bu iş şaşırtıcıdır.

23-( Buhari, Müslim, Davut, Taberi, Nesai) İsmail b. Abdullah Ebu Uveys b. Abdullah Esbebi Ebu Abdullah Medeni.

İbn-i Muin diyor ki : iki kıranlık değeri yoktur. O ve babası hadis çalarlardı. " Ez-Zuefa" kitabında Dülabi demiş : Nazr b. Seleme dedi : çok yalancıdır. İbn-i Hacer : bir keresinden İbn-i Muin dedi : hadisleri katan, yalancı ve değersizdir. Yine Seyf b. Muhammed'den naklediyor : onun şöyle dediğini duydum : Bazen Medine halkı bir şeyde ihilaf ettiğinde onların ihtilafını yok etmek için ( kaldırmak için) hadis uyudururmdum.

24-(Müslim, Davut, İbn-i Mace, Tirmizi, Nesai) İsmail b. Abdurrahman Ebi Kerime Ebu Muhammed Sedi :

Lis b. Ebi Salim dedi : Kufe'de iki tane yalancı vardı Sedi ve Kelbi onlardan biridir. Hacer : Corcani diyor : çok yalancıdır.

25-( Davut, İbn-i Mace, Kacvini ) İsmail b. Müslim Besri.

Kuttan dedi : devamlı karıştırırdı. Bir hadisi üç şekillde bize naklederdi. İbn-i Muin diyor : değersizdir. İbn-ul Medini : hadisi yazılmaz. Corcani : çok zayıftır. İbn-i Hacer : Nesai bir keresinde dedi: güvenilmez. İkinci bir defada terk edilmiştir dedi.

26-( Buhari) Esed b. Zeyd.

İbn-i Muin onu yalanlamıştır. Nesai: terk edilmiştir. İbn-i hebban dedi : Sıka fertlerinin dilinden inkar hadisler naklediyor. İşi hadis çalmaktır.

27-( Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace) Ases b. Said Basri, Ebu Rabci Seman :

Haşim dedi : yalan derdi. İbn-i Muin : değersizdid. Nesai : onun hadisi yazılmaz. Darukutni : o terk edilmiştir. İbn-i Hacer : fellas ve İbn-i Cuneyd diyorlar : terk edilmiştir. Saci dedi : onun hadisini terk ettiler. İbn-i Abdulberr diyor : onun hadislerinin zayıf oluşuna icma etmişlerdir.

28-( Buhari, Tirmizi, ) Eşhel b. Hatem.

Zehebi : Ebu Hatem diyor : değersizdir. İbn-i Hacer : İbn-i Muin dedi: değersizdir.

29-( Müslim, Nesai) Efleh b. Said Ensari Kebai.

İbn-i Habban dedi : Sıka efradın dilinden uydurma hadis naklederdi. Kesinlikle ondan rivayet etmek caiz değildir. İbn-i Hacer : Akili onun şerhi halini " Ez-Zuefa" kitabında getirerek diyor : İbn-i Mehdi ondan rivayet nakletmezdi.

30-( Ebu Davut, İbn-i Mace Kazvini) Eyyub b. Hud Ebu Umeyye Besri :

Buhari diyor : İbn-i Mubarek onun hadislerini terk etmiştir. İbn-i Muni dedi : hadisi yazılmaz. Azdi diyor : yalancıdır.

İbn-i Hazer : fellas dedi ki : terk edilmiştir. Ebu Hatem diyor : hadisleri zayıf terk edilmiştir ve yazılmaz. Ahmed diyor : İsa b Yunus onu yalancılıkla suçulyor diyordu : kitabına bir yeyler eklediler. Nesai : güvenilir değlidir ve rivayeti yazılmaz. Ebu Davut B değersizdir.İbn-i Kuteybe dedi : onsun hadislerini uydurmuştur. Saci ise diyor : ilim ehli onun hadislerini terk etme konusunda ittifak etmiştir.

31-( Davut, Tirmizi, İbn-i Mace ) Eyyup b. Suveyydi Ramli .

İbn-i Muin diyor : değersizdir. İbn-i Mubarek : onu müttehem bilmelisin. Nesai diyor : güvenilir değildir. İbn-i Hacer dedi : hadis çalıyor . Saci diyor : onu müttehem bilmelisin.

32-( Davut; İbn-i Mace) Eyyup b. Kuten.

Darukutni : meçhuhdur. İbn-i Hacer : Ebu Zeria diyor : (kimliği) tanınmamıştır. Ezdi ve diğerleri diyorlar : ( durumu) mechuldur.

33-( Buhari; Müslim, Nesai ) Eyyup b. Necar Hanefi Yemami ( Yemame Hakimi)

İbn-i Hacer : İbn-i Bergi ve Ahmed b. Salih Kufi diyorlar : hadisleri çok zayıftır. Ben diyorum ( yazar ): Et-Takrib'de diyor : naklettiği haberlere bir şeyler katıyordu. Rivayetlerde azaltma ve çoğaltma yapıyordu.

yuxarida deyilenler Zehebi'nin "Mizanul İtidal" ve İbn-i Hacer'in "Tehzibu't-Tahzib" kitaplarındandir....

İmam Hüseyn (ə): Həqiqətən Allah-taala bəndələri yalnız buna görə yaratmışdır ki, Onu tanısınlar. Elə ki, Onu tanıdılar ibadət edərlər və ibadət etsələr Ondan qeyrilərinin ibadət etməkdən ehtiyacsız olarlar
.

#2 _MOLLA_

_MOLLA_

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 984 сообщений

Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 12:45

Salam aleykum...Əhli sünnəni səhih saydığı 6 kitab (buxari,muslim,ibn mace,ebu davud,tirmii,nisai) onlarin nezerinde ona gore daha cox etibarlidir ki bu kitablarda hedislere yaxşı əl gəzdiriblər...
ən tanınmışı Buxari isə umumiyyetle cox "qenaetcil" olub....digər əhli sunnə kitablarında C.Sadiq (ə)-dan coxlu hedisler olsada.Buxari bir dene hemin hezretin hedisinden yararlanmamişdır...əvəzində əhli-beyt düşmənlərindən bir çox hədislər söylənmişdir....və belələrini etimadlı şəxs saymışlar..
mənə marqlı olan budur ki nəyə əsasən sihahi sittədə olan bütün hədislər səhih sayılır,,,,,??????o heedisler ahli sunneye gore sehih sayilir, cunki onlar inadkardilar, :( Qaldi ki Imam Sadiq (es) -a bu ish ise hech kishi ishi deyil 4 fiqh mezhebini 2-si birbasha 2-si de dolayi yolla Imam Sadiqe baglanir ......bunlar ise imamdan eshiddikleri mence gizletdikleri ucun ve ya onlara serf etmediyi ucun ancaq imamdan serf eden hedisler getirirler
Hər kəs cənnətə getmək istəyir amma heç kim ölmək istəmir

#3 Zeyd

Zeyd

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 226 сообщений

Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 01:34

Salam aleykum...Əhli sünnəni səhih saydığı 6 kitab (buxari,muslim,ibn mace,ebu davud,tirmii,nisai) onlarin nezerinde ona gore daha cox etibarlidir ki bu kitablarda hedislere yaxşı əl gəzdiriblər...
ən tanınmışı Buxari isə umumiyyetle cox "qenaetcil" olub....digər əhli sunnə kitablarında C.Sadiq (ə)-dan coxlu hedisler olsada.Buxari bir dene hemin hezretin hedisinden yararlanmamişdır...əvəzində əhli-beyt düşmənlərindən bir çox hədislər söylənmişdir....və belələrini etimadlı şəxs saymışlar..
mənə marqlı olan budur ki nəyə əsasən sihahi sittədə olan bütün hədislər səhih sayılır,,,,,??????o heedisler ahli sunneye gore sehih sayilir, cunki onlar inadkardilar, :rolleyes: Qaldi ki Imam Sadiq (es) -a bu ish ise hech kishi ishi deyil 4 fiqh mezhebini 2-si birbasha 2-si de dolayi yolla Imam Sadiqe baglanir ......bunlar ise imamdan eshiddikleri mence gizletdikleri ucun ve ya onlara serf etmediyi ucun ancaq imamdan serf eden hedisler getirirler


ELEDIR...3000 -DEN COX TELEBSIDE OLUB
İmam Hüseyn (ə): Həqiqətən Allah-taala bəndələri yalnız buna görə yaratmışdır ki, Onu tanısınlar. Elə ki, Onu tanıdılar ibadət edərlər və ibadət etsələr Ondan qeyrilərinin ibadət etməkdən ehtiyacsız olarlar
.

#4 Ehli beyt ashigi

Ehli beyt ashigi

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 300 сообщений

Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 02:46

ASSALAM ALEYKUM.ALLAH sizden razi olsun gardashlar .Siz cox gozel movzulara toxunursuz.Onlar hec ozleride bilmirler ki ehli sunnediler yoxsa vahabidiler yoxsa nurcu v.s.Sunneni kim yaxshi bilirdi? Imam Ceferi(a.s.)yoxsa onlarin 4 imamlari hansi ki ayri ayri fetvalar veribler.Bele elimli idilerse onda neye gore imamdan ders alirdilar ozude figh hagginda.burada bir link goyuram( 12 imam ) hagginda buyurun gulag asin.ASSALAM ALEYKUM.
Bir sheyi geyd edim winamp bunu acmir Media player le dinleyin ve yaxud bashga bir programla. http://www.boxca.com...t(a.s).amr.html
Hüseynə yerlər ağlar göylər ağlar
Bətuli Mürtəza, Peyğəmbər ağlar"
Hüseynin nuhəsin Dilriş yazanda
Müselman sehlidir ki, kafər ağlar"


#5 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 685 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 12:03

Allah razı olsun qardaş, çox gözəl məlumatlardı
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru