Перейти к содержимому


Фотография

Məhrəmlərə baxmağım hökmü!


 • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 24

#1 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:50

KİŞİNİN MƏHRƏM QADINLARA BAXMASI
Məsələ 7: Kişilər öz məhrəm qadınlarının övrəteyndən başqa bədəninin hər bir yerinə baxa bilərlər, bu şərtlə ki, bu baxış ləzzət alma məqsədilə olmasın. Həmçinin onların günaha düşmə qorxusu da olmasın. (Həyat yoldaşı bu hökmdən istisna olunur.)
İmam, Fazil: "Ürvə", "nikah", məsələ: 32, "sətr və satir", 1-ci cild, səh.549.
İmam: "Təhrir" "nikah", məsələ, 17; "Tovzihul-məsail", məsələ: 2347.

Övrəteyn" dedikdə məqsəd nədir?
Cavab: Kişilərdə qubula (idrarın xaric olduğu məcra və xayalara) və dubura, qadınlarda isə qubul (fərcin hamısı) və dubura (ğaitin xaric olduğu yer) deyilir.
mam, Fazil, Məkarim: "Ürvə", "sətr və satir", səh.550.
İmam: "Təhrir", "nikah", məsələ: 16.
Bəhcət və Xamenei: İstifta.
Təbrizi: "Siratun-nəcat", 1488-ci sualdan istifadə etməklə.
Sistani: "Minhacus-salehin", "nikah", məsələ: 12; "Əhkamul-xəlvət", 55-ci məsələdən əvvəli.


Şiə əqidəsinə görə kişi bəyəm öz ana-bacısının döşlərinə və ya yarımçılpaq olan halda bax bilər?
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#2 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 13:57

Fətvada harda çılpaq, ya yarıçılmaq ifadələri yazılıb, ya ona işarə edilib?
Sizin cavabınız elə bu məlumatı götürdüyünüz yerdə yazılıb:

Təbrizi: Kişilərin öz məhrəmlərinə cinsi ləzzətlə yanaşı olan baxışları caiz deyildir və ehtiyat-vacib budur ki, göbəkdən dizə qədər hissələrə baxmaq tərk olunsun, hətta ləzzət alma qəsdi olmasa belə. İstifta

Məkarim: Kişilər öz məhrəmlərinin adətən bir-birindən örtmədikləri miqdara baxa bilərlər, məsələn, baş, boyun, sinənin bir miqdarı, əl və ayağın bir miqdarı. İstifta.

* NƏTİCƏDƏ:

Kişilər öz məhrəmlərindən qızlarının, analarının, bacılarının və başqa məhrəmlərinin övrəteyninə baxa bilməz, hətta ləzzət və reybə qəsdi olmasa belə.
Həmçinin, ehtiyat-vacibə görə həddi-büluğa çatmamış, amma müməyyiz olan uşağın övrəteyninə baxmaq caiz deyildir.

Bəhcət: Həddi-büluğa çatmamış, amma müməyyiz olan uşağın övrəteyninə baxmaq haramdır. "Tovzihul-məsail", 1938 və 1943-cü məsələlərdən istifadə etməklə.

Məsələ 8: Ehtiyat-müstəhəb kişilərin öz məhrəm qadınlarına dizdən göbəyə qədər olan hissəyə baxışının tərk olunmasıdır.
İmam, Fazil: "Ürvə", "sətr və satir", 1-ci məsələdən qabaq.

Bəhcət, Təbrizi, Sistani və Məkarim: Bir-birinə məhrəm olan qadın və kişi əgər ləzzət qəsdi olmazsa, övrətdən başqa bir-birinin bədənlərinin hər yerinə baxa bilərlər.
Bəhcət: "Tovzihul-məsail", məsələ: 1939.
Sistani: İstifta.

Təbrizi: Əvvəlki məsələdə də deyildiyi kimi bu, ehtiyat-vacib yönlüdür və ona riayət etmək lazımdır (zəruridir).

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#3 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 14:01

Bəhcət, Təbrizi, Sistani və Məkarim: Bir-birinə məhrəm olan qadın və kişi əgər ləzzət qəsdi olmazsa, övrətdən başqa bir-birinin bədənlərinin hər yerinə baxa bilərlər.
Bəhcət: "Tovzihul-məsail", məsələ: 1939.
Sistani: İstifta.

Burda söhbət geyimin üstündən baxmaqdan gedir və bəzilərin lüt insana baxmaq kimi başa düşməsi səhv fikirdir.


ÜMUMİ BİR QANUN
Məsələ 16: Hər şeyə, yaxud hər bir şəxsə ləzzət qəsdilə baxmaq, yaxud fəsada düşmək qorxusu olduğu zaman baxmaq haramdır (həyat yoldaşı istisna olmaqla). Hətta məhrəm şəxsə baxış da olsa belə. İstər qadına baxış olsun, istərsə də kişiyə, istər heyvana olsun, istər cansızlara, istər şəkilə olsun, istərsə də kinoya, istər heykələ olsun, istərsə də başqa bir şeyə. Hətta insanın güzgüdə öz bədəninə, yaxud başqa yerlərə şəhvətçilik məqsədilə baxması haramdır.
İmam, Bəhcət, Fazil: İstifta
İmam: "Tovzihul-məsail", müxtəlif məsələlər bölməsindən istifadə etməklə, səh.28.
Fazil: İstifta

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#4 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 14:29

Fətvada harda çılpaq, ya yarıçılmaq ifadələri yazılıb, ya ona işarə edilib?
Sizin cavabınız elə bu məlumatı götürdüyünüz yerdə yazılıb:

Başa düşmədim bəyəm övrətə paltarın üstündən baxmaqda olur? Fətvada açıq aşkar yazılıb ki övrətdən başqa hər bir yerə baxmaq olar (təbii ki reybə , şəhvət qəsdi olmadan)

Təbrizi: Kişilərin öz məhrəmlərinə cinsi ləzzətlə yanaşı olan baxışları caiz deyildir və ehtiyat-vacib budur ki, göbəkdən dizə qədər hissələrə baxmaq tərk olunsun, hətta ləzzət alma qəsdi olmasa belə. İstifta

Məkarim: Kişilər öz məhrəmlərinin adətən bir-birindən örtmədikləri miqdara baxa bilərlər, məsələn, baş, boyun, sinənin bir miqdarı, əl və ayağın bir miqdarı. İstifta.

Gördüyün kimi yalnız bu iki alim məhrəmlərə baxışlarda övrətdən başqa diğər yerlərə də hədd qoyublar. Mən saydığım alimlər isə heç bir hədd qoymayıblar.

Burda söhbət geyimin üstündən baxmaqdan gedir və bəzilərin lüt insana baxmaq kimi başa düşməsi səhv fikirdir.

Bunu elə yazmısan ki elə bil həmin kitabda bu cür qeyd olunub. Əslində bu sənin fikrindir . Mən isə sənin fikrivin səhv olmasını yuxarıda qeyd elədim.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#5 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 14:37

Bax gör burada nə yazılıb.
Məsələ 8: Ehtiyat-müstəhəb kişilərin öz məhrəm qadınlarına dizdən göbəyə qədər olan hissəyə baxışının tərk olunmasıdır.
İmam, Fazil: "Ürvə", "sətr və satir", 1-ci məsələdən qabaq.
Bəhcət, Təbrizi, Sistani və Məkarim: Bir-birinə məhrəm olan qadın və kişi əgər ləzzət qəsdi olmazsa, övrətdən başqa bir-birinin bədənlərinin hər yerinə baxa bilərlər.
Bəhcət: "Tovzihul-məsail", məsələ: 1939.

Sistani: İstifta.

Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#6 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 14:42

Yazılarımda heç bir səhv yoxdur. Yenə də qeyd edirəm ki, fətvalarda çılpaq, ya yarıçılmaq ifadələri yazılmayıb və övrət deyiləndə onun özü yox, onun yeri nəzərdə tutulur (yani paltarın üstündən!).
Paltarın üstündən şəhvət hissi ilə övrət yerinə baxmaq haramdır! - fətvadan yalnız bu nəticəyə gəlmək olar.

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#7 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 15:02

Yazılarımda heç bir səhv yoxdur. Yenə də qeyd edirəm ki, fətvalarda çılpaq, ya yarıçılmaq ifadələri yazılmayıb və övrət deyiləndə onun özü yox, onun yeri nəzərdə tutulur (yani paltarın üstündən!).
Paltarın üstündən şəhvət hissi ilə övrət yerinə baxmaq haramdır! - fətvadan yalnız bu nəticəyə gəlmək olar.

Dəlilin nədir ki burda övrət deyiləndə paltarın üstündən övrətə baxmaq deyilir. istəyirsən sənə sübut edim ki yalan deyirsən ?!
Bax alimləriniz yazır ki övrətə baxmaq konkret haramdır. Loru dildə desək istər məhrəm istərsədə naməhrəm qadınlara lüt halına baxmaq olmaz. Çünki övrət insan çılpaq olan halda görsənir qeyri vaxtda görsənmir.
Daha sonra sizin iki aliminiz Təbrizi və Məkarim məhrəm qadınlara baxmaqda şərt qoşublar

Təbrizi: Kişilərin öz məhrəmlərinə cinsi ləzzətlə yanaşı olan baxışları caiz deyildir və ehtiyat-vacib budur ki, göbəkdən dizə qədər hissələrə baxmaq tərk olunsun, hətta ləzzət alma qəsdi olmasa belə. İstifta
Məkarim: Kişilər öz məhrəmlərinin adətən bir-birindən örtmədikləri miqdara baxa bilərlər, məsələn, baş, boyun, sinənin bir miqdarı, əl və ayağın bir miqdarı. İstifta.


İndi isə diqqətlə oxu gör bu alimlər nə deyir.Gördüyün kimi bu alimlər isə baxmaqda heç bir hədd qoymayıblar.Yəni övrətdən (yeri düşmüşğən övrətin tərifini yuxarıda vermişəm) başqa bütün əzalaraına baxa bilərsən.

Məsələ 7: Kişilər öz məhrəm qadınlarının övrəteyndən başqa bədəninin hər bir yerinə baxa bilərlər, bu şərtlə ki, bu baxış ləzzət alma məqsədilə olmasın. Həmçinin onların günaha düşmə qorxusu da olmasın. (Həyat yoldaşı bu hökmdən istisna olunur.)
İmam, Fazil: "Ürvə", "nikah", məsələ: 32, "sətr və satir", 1-ci cild, səh.549.
İmam: "Təhrir" "nikah", məsələ, 17; "Tovzihul-məsail", məsələ: 2347.
Bəhcət: "Tovzihul-məsail", məsələ: 1939.
Xamenei: İstifta.
Sistani: "Minhacus-salehin", "nikah", məsələ: 13; "Tovzihul-məsail", məsələ: 2446.
Fazil: "Tovzihul-məsail", məsələ: 2505.


Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#8 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 15:40

Yazılarımda heç bir səhv yoxdur. Yenə də qeyd edirəm ki, fətvalarda çılpaq, ya yarıçılmaq ifadələri yazılmayıb və övrət deyiləndə onun özü yox, onun yeri nəzərdə tutulur (yani paltarın üstündən!).
Paltarın üstündən şəhvət hissi ilə övrət yerinə baxmaq haramdır! - fətvadan yalnız bu nəticəyə gəlmək olar.

Dəlilin nədir ki burda övrət deyiləndə paltarın üstündən övrətə baxmaq deyilir. istəyirsən sənə sübut edim ki yalan deyirsən ?!
Bax alimləriniz yazır ki övrətə baxmaq konkret haramdır. Loru dildə desək istər məhrəm istərsədə naməhrəm qadınlara lüt halına baxmaq olmaz. Çünki övrət insan çılpaq olan halda görsənir qeyri vaxtda görsənmir.

Dəlilimi yuxarıda NƏTİCƏDƏ: və ÜMUMİ BİR QANUN da yazmışdım, yagin sərf etmədiyindən oxumamısız.
Deyirsiz ki, alimlərimiz deyir ki, övrətə baxmaq konkret haramdır? Bəs bilmirsiz ki, qadının döşü də bu övrətə aiddir? Bilirəm ki, bunun da sübutunu istəyəcəksiz, ona görə də elə əvvəldən bunu qeyd edim, özü də şeyhizindən:

Дата 13 Jun 2007, 19:13
1. Körpəni əmizdirmək üçün qadın məclisində, ya da məscidin qadınlara aid bölməsində övrətin müvafiq hissəsini açmaqda həya etməmək düzgündürmü? Doğrudanmı, qadınlar arasında övrət məsələsindəki hədlər bu halda istisna sayılır?

Cavab:

1. Xeyr, bu istisna deyildir, bu yerlər örtülməlidir, əgər belə edirsə, açıq şəkildə etməsin.

Qadının üz və əllərindən savayı cəmi bədəni övrətdir, qadınının övrəti, yəni üz və əllərindən savayı yerlərini açmağı haramdır.

Həmçinin:

Qadının kişiyə qarşı övrəti.

Əsəs olan fikrə görə qadının kişiyə qarşı övrəti bütün bədənidir. Şafii və Hanbəlilərin fikiri də budur. Hətta İmam Əhməd b. Hanbəl bu barədə “Qadının bütün bədəni övrət olduğu kimi dırnaqları da övrətdir” deyiblər.
İmam Malik və İmam Əbu Hənifəyə görə isə qadının əlləri ilə üzü xaric bütün bədəni övrətdir.


Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#9 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 15:49

Dəlilimi yuxarıda NƏTİCƏDƏ: və ÜMUMİ BİR QANUN da yazmışdım, yagin sərf etmədiyindən oxumamısız.
Deyirsiz ki, alimlərimiz deyir ki, övrətə baxmaq konkret haramdır? Bəs bilmirsiz ki, qadının döşü də bu övrətə aiddir? Bilirəm ki, bunun da sübutunu istəyəcəksiz, ona görə də elə əvvəldən bunu qeyd edim, özü də şeyhizindən:

Əvvəla mən şiə mənbəsinə görə övrətin mənasını izah eləmişəm.

Övrəteyn" dedikdə məqsəd nədir?
Cavab: Kişilərdə qubula (idrarın xaric olduğu məcra və xayalara) və dubura, qadınlarda isə qubul (fərcin hamısı) və dubura (ğaitin xaric olduğu yer) deyilir.

Biz sələfilərdən söhbət getmir burda.

Gördüyün kimi sizlərdə övrəteyn deyildikdə döş nəzərdə tutulmur.

Сообщение отредактировал Omar: 06 Октябрь 2010 - 16:19

Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#10 geogrd

geogrd

  Naqib – Captain

 • Emir
 • 751 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 23:46


mənə həmişə maraqlı idi "изращенцы" haradan əmələ gəlir?

bir maraqlı sualıma da cavab tapdım: "смотриш в книгу видиш фигу" misalında, qarşıma sual gəlirdi görəsən kitabın içindəki "fig" belə nə olan şeydi? indi başa düşdüm.

görəsən, "изращенцы"-lara neçə dəfə başa salmaq olar ki, fighdə həmişə halal-haram çərçivəsi verilir, bukvalni başa düşüb əməl etmək lazım deyil.

məsələlər bunu deyir ki, məhrəmlərin (ana, bacı, bacı qızları, qardaş qızları, xala, bibi, nənələr, qaynənə) övrəteyninə baxmaqı haramdır. amma ondan başqa olan yerlərina haram deyil! bu halal və haramın nəhdudəsidir və bundan başqasını təsəvvür edib fikirləşmək lazım deyil.

beyinlərində "erotiçeskiy rakovıy opuxol" olanlar üçün yenə izah edirəm.
fətvada yazılmayıb ana-bacıvın döşlərini qarşına qoyub TAMAŞA edə bilərsən ki, şivən qaldırasan: bax bu şiə muftiləri buna icazə veriblər! bəlkə, bunu izah edir ki, əgər məhrəmlərin (ana, bacı, bacı qızları, qardaş qızları, xala, bibi, nənələr, qaynənə) övrəteyninə baxmış olsan haram edibsən, əgər övrəteyndən başqa bir yerini baxıb və ya görmüş olsan haram etməyibsən.


burada nə problem var?

dostun, qonşunun, qardaşının arvadının döşlərini məhrəm olmaq üçün əmməyə icazə verən sizin muftilərinizin nəzəri necədi məhrəmlərin döşləri haqqında?!?

əgər zehnlərinə başqa təsəvvürlər varsa "xırdaçılığı" ilə sual etsinlər kamilliklə cavab alarlar inşaAllah


Сообщение отредактировал Abu Sufyan ordusu: 18 Октябрь 2010 - 11:42

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ
О Аллах. Прокляни первого отнявшего право Мухаммада и его семьи, а также каждого, последовавшему его примеру.


#11 geogrd

geogrd

  Naqib – Captain

 • Emir
 • 751 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 23:47

Gördüyün kimi sizlərdə övrəteyn deyildikdə döş nəzərdə tutulmur.


SONRA???

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ
О Аллах. Прокляни первого отнявшего право Мухаммада и его семьи, а также каждого, последовавшему его примеру.


#12 geogrd

geogrd

  Naqib – Captain

 • Emir
 • 751 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2010 - 23:49

Şiə əqidəsinə görə kişi bəyəm öz ana-bacısının döşlərinə və ya yarımçılpaq olan halda bax bilər?


problem haradadır?

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ
О Аллах. Прокляни первого отнявшего право Мухаммада и его семьи, а также каждого, последовавшему его примеру.


#13 Vey-sal

Vey-sal

  Шиит-джафарит

 • Murid
 • 1 154 сообщений

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 01:06

Geogrd qardas siz cox aydin gavab verirsiniz.
Mene bir sey da aydin oldu. Islamda "mahram olmaq" meseleleri, dilimizda "namus" va "qeyrat" anlayislarinin formalasmasinda rol oynayib. Amma bu vahabilar har iki masalada kaldirlar. Buna gore de onlra catmir.
Eseblerini qoru.
İman qəlb ilə tanımaq (etiqad bəsləyərək inanmaq), dil ilə iqrar etmək və (əl, ayaq, göz, qulaq, dil və bu kimi) üzvlərlə əməl etməkdir. "İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-Bəlağə"

http://quran.az/17/15[/b][/font][/size][/color]

#14 geogrd

geogrd

  Naqib – Captain

 • Emir
 • 751 сообщений

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 01:35

Eseblerini qoru.


eseb xərclərimi ibadət sayıram özüm üçün.
narahatçılığım da ondandır ki, kafirlər psixoloji "eyblər" eşələyib verirlər öz gözləri bağlı amillərinə ki, müsəlman ümməti parçalansın. bunlar da, kor-koranə - azacıqda belə fikiləşməmiş, başlayırlar bunları yaymağa. bunlar hamısı dərd yarı - kafirlər öz işlərindən əl çəkən deyillər, amilləri isə - cəhənnəmə kimi (bunların hamısı olmalıdır)!
heyf, o sadə və pak qəlblərdən ki, üz tutublar həqiqi İslama, amma bu cür şübhələr azacıqda olsa onları sarsıdır və qəlblərinə şübhə salır.

haqqınızı halal edin...

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ
О Аллах. Прокляни первого отнявшего право Мухаммада и его семьи, а также каждого, последовавшему его примеру.


#15 Vey-sal

Vey-sal

  Шиит-джафарит

 • Murid
 • 1 154 сообщений

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 01:55

Allah qebul elasin.
Allah avazini yetirsin, Inşallah
Halal olsun!
İman qəlb ilə tanımaq (etiqad bəsləyərək inanmaq), dil ilə iqrar etmək və (əl, ayaq, göz, qulaq, dil və bu kimi) üzvlərlə əməl etməkdir. "İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-Bəlağə"

http://quran.az/17/15[/b][/font][/size][/color]

#16 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 10:51

əgər zehnlərinə başqa təsəvvürlər varsa "xırdaçılığı" ilə sual etsinlər kamilliklə cavab alarlar inşaAllah

Zehinlərdə nə təsəvvür yarana bilər ki !? sadəcə öz evin şüşədən olduğun halda başqasının evinə daş atmağın düz deyil.


beyinlərində "erotiçeskiy rakovıy opuxol" olanlar üçün yenə izah edirəm.
fətvada yazılmayıb ana-bacıvın döşlərini qarşına qoyub TAMAŞA edə bilərsən ki, şivən qaldırasan: bax bu şiə muftiləri buna icazə veriblər! bəlkə, bunu izah edir ki, əgər məhrəmlərin (ana, bacı, bacı qızları, qardaş qızları, xala, bibi, nənələr, qaynənə) övrəteyninə baxmış olsan haram edibsən, əgər övrəteyndən başqa bir yerini baxıb və ya görmüş olsan haram etməyibsən.

Söz yox mən sənin əqidə qardaşların kimi inadkar və "ağıllı" deyiləm ki hər şeyi pis mənaya yozum.Fətva nə cürdür onuda qeyd eləmişəm. Bir sual ortaya çıxır türklər demişgən tıpkı şiə baxışı ilə bu məsələyə baxsaq belə çıxmır ki bir kəsin məhrəmi (yoldaşından başqa ) onun yanında yalnız övrətini örtmək şərti ilə alt paltarında gəzsə heç bir haram iş görmür?
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#17 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 13:36

Söz yox mən sənin əqidə qardaşların kimi inadkar və "ağıllı" deyiləm ki hər şeyi pis mənaya yozum.Fətva nə cürdür onuda qeyd eləmişəm. Bir sual ortaya çıxır türklər demişgən tıpkı şiə baxışı ilə bu məsələyə baxsaq belə çıxmır ki bir kəsin məhrəmi (yoldaşından başqa ) onun yanında yalnız övrətini örtmək şərti ilə alt paltarında gəzsə heç bir haram iş görmür?

Elə deyil. Mən də dünən (bilmədiyimə görə) bunu inkar edirdim, amma məsələni araşdırdıqdan sonra mənə hər şey aydın oldu.
Biz hər bir məsələni Quran və sünnədən, yani şəriətdən götürürük. Hər bir məsələyə öz fikrimizə, ya mentalitetimizlə yox, şəriətə əsasən yanaşmalıyıq. Əgər şəriət bir şeyi haram etməyibsə, ümumi qaydaya görə o şey halaldır.
Övrət ərəb dilində zəyiflik, nöqsanlıqdır, şəriətdə isə “baxılması haram olub, örtünməsi vacib olan vücudun yerləridir”.
Əhli-sünnətdə qadının bütün bədəni (üzü, əlləri və ayaqlarından savayı) övrətdir, amma bir qardaş bacısının saçına, ya qollarına baxa bilər. Bu qadağan deyil. Bizim əqidəyə görə isə övrət yalnız göbəkdən dizə qədər olan yerdir və digər yerlərə baxmaq olar, yalnız şəhvətlə baxmaq haramdır. Əgər Siz iddia etsəz ki, məhrəm qadının döşünə baxmaq haramdır, onda özünüz də məhrəm qadının saçına (Sizə görə övrətinə) baxmanızı gərək haram qılasız!

Fətva varsa bu o demək deyil ki, məhrəm qadınlar məhrəm kişilərinin yanında yarıçılpaq gezə bilər və kişiləri onlara baxa bilər. Fətvalar insanlara kömək üçün, şəriəti onlara başa salmaq üçündür. Misal üçün bir evdə yaşayan məhrəmlər təsadüfən bir-birini yarıçılpaq gördülər, və ya qardaş bacısının öz uşağını əmizdirməsini gördü və s. bu hallar haram deyil.

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#18 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 18:14

Rəhmətlik nardarani demişkən "ginə" nə olub? Adi məsələdə aləmi qatmısız bir-birinə. al-Fath artıq burada qeyd etdi ki, məhrəmlər ancaq hansı həddə bir-birinə baxa bilərlər - Kişilər öz məhrəmlərinin adətən bir-birindən örtmədikləri miqdara baxa bilərlər, məsələn, baş, boyun, sinənin bir miqdarı, əl və ayağın bir miqdarı. Bu Məkarim Ağanın həm istiftaasında(10-cu məsələ) qeyd olunub həm də risaləsində:


مرد و زنى که باهم محرمند (مانند خواهر و برادر) مى توانند به بدن یکدیگر به آن مقدار که در میان محارم معمول است نگاه کنند و در

غیر آن احتیاط آن است که نگاه نکنند
Bir-birinə məhrəm olan kişi və qadın(qardaş və bacı kimi) bir-birinin bədəninə məhrəmlər arasında qəbul olunan həddə baxa bilərlər. Ondan artıq baxış ehiyatən olmaz. Məsələ 2084 Rus dilində Məsələ 2071
 • geogrd это нравится

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#19 geogrd

geogrd

  Naqib – Captain

 • Emir
 • 751 сообщений

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 21:53

Zehinlərdə nə təsəvvür yarana bilər ki !?


yarana bilən şeylər yaranmışdı, cavabı da verildi, baxaq görək "aqoniya" nə qədər davam edəcək...


sadəcə öz evin şüşədən olduğun halda başqasının evinə daş atmağın düz deyil.


bizim ev şüşədən deyil, dünyada ən möhkəm maddədəndir - SEVİMLİ PEYĞƏMBƏRİN MÜBARƏK ƏHLİ-BEYTİNİN SEVGİSİNDƏNDİR. indi məlum olur ki, başqasını bağına daş atmaqdan əlavə qocalmış çürük beyinlərdən bir ifadə gəlməz.


Söz yox mən sənin...


sizə bir dəfə ƏHMƏDİYYƏ xanım xəbərdarlıq etmişdir ki, danışığınıza fikir verəsiz. küçə mədəniyyət-müraciətinizi saxlayım "əxilərinizə".

Söz yox mən sənin əqidə qardaşların kimi inadkar və "ağıllı" deyiləm


heç ola da bilmərsiz! sizin buna potensiyalınız yoxdur. nə inki sizin, bəlkə puç məzhəbinizin potensiyalı yoxdur kəmala yetirə.ki hər şeyi pis mənaya yozum.


buna deyərlər: "нечего казанской сиротой прикидываться". hansı mənaya yozmaq istədiyiniz bəllidir, gedin nağılları sadəlöhv "əxilərinizə" danışın. onlar çox gözəl öyrəniblər səfeh nağıllara qulaq asıb həyatın daimi yuxusuna ğərq olmağa.


Fətva nə cürdür onuda qeyd eləmişəm.


məgər, kimsə bunda şübhə etdi? elə nə cür var idi qeyd edibsiz. amma, onu elə erotik abu-həvayla bürümüşdüz ki, şeytan da təəcüb edir insanların ixtira etdiyi səfsətə yollarına.


Bir sual ortaya çıxır türklər demişgən tıpkı şiə baxışı ilə bu məsələyə baxsaq


"tipki siə baxışı" sizə izah olundu! və "tipki siə baxışı"-nı şiələrdən öyrənin şiələrinin düşmənlərindən yox.
erotik "türklər demişgən"-lərini saxlayın xəstə türklərin özlərinə və şiələrə bağlamayın


belə çıxmır ki bir kəsin məhrəmi (yoldaşından başqa ) onun yanında yalnız övrətini örtmək şərti ilə alt paltarında gəzsə heç bir haram iş görmür?


qabaqkı postumda, iki dəfə izah etdim bu məsələlərdən nələr çıxır. bir dəfə adam dilində, bir dəfədə "xüsusi olaraq beyinlərində "erotiçeskiy rakovıy opuxol" olanlar üçün yenə" izah etdim.
sizə bunlar kifayət deyil?!?


اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ
О Аллах. Прокляни первого отнявшего право Мухаммада и его семьи, а также каждого, последовавшему его примеру.


#20 geogrd

geogrd

  Naqib – Captain

 • Emir
 • 751 сообщений

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 21:58

səfsətə və muğalitə ustaları kimi sualla qurtarırsız postunuzu? suallara cavab vermək istəmirsiz? yoxsa elə bilirsiz prokuror kreslosunda oturubsuz? təkrar edim suallarımı?!? hər çənd bilirəm ki, cavabını görən deyiləm - bunu təcrübədən keçirmişəm ki, xeyir etməyən sual-cümlələri çox məharətlə görməməzliyə verursuz. suallarımı təkrar edirəm:

dostun, qonşunun, qardaşının arvadının döşlərini məhrəm olmaq üçün əmməyə icazə verən sizin muftilərinizin nəzəri necədi məhrəmlərin döşləri haqqında?!?

cavab 1. .....Gördüyün kimi sizlərdə övrəteyn deyildikdə döş nəzərdə tutulmur.

SONRA???

cavab 2. .....
Şiə əqidəsinə görə kişi bəyəm öz ana-bacısının döşlərinə və ya yarımçılpaq olan halda bax bilər?

problem haradadır?

cavab 3. .....


اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ
О Аллах. Прокляни первого отнявшего право Мухаммада и его семьи, а также каждого, последовавшему его примеру.


#21 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2010 - 00:31

<FONT size=3><FONT face="Palatino Linotype">[quote name='Omar' timestamp='1286355041' post='62885']<BR>Şiə əqidəsinə görə kişi bəyəm öz ana-bacısının döşlərinə və ya yarımçılpaq olan
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#22 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2010 - 01:04

Omar, Şafi və Hənəfi məzhəbinə mənsub olan sünni öz ana-bacısının döşlərinə və ya yarımçılpaq olan halda baxa bilər? Öz ana-bacılarının döşlərinə baxmağı həmin bu sünnilər özlərinə əqidə kimi qərar veriblərmi?

وذهب الحنفية إلى أن عورتها عند محارمها هي ما بين سرتها إلى ركبتها, وكذا يحرم النظر إلى ظهرها وبطنها, فيحل لمن هو محرم النظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلو نظره من الشهوة.
http://www.islamweb....&Option=FatwaId


Hənəfilər qadının məhrəmləri yanında ayıb yerləri olaraq göbək ilə dizi arasında olanı bildirmişlər. Həmçinin bel və qarına baxmaq da haramdır. Məhrəm olan kəslərə fitnədən əmniyyət və şəhvətlə nəzər olmadığı təqdirdə qadının bu əzalarından başqa hər yerinə (məsələn döşlərinə) baxmaq halaldır.


وذهب الشافعية إلى جواز نظر الرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمه من النساء
http://www.islamweb....&Option=FatwaId

Şafilər kişinin ona məhrəm olan qadınların göbəyi ilə dizi arasında olandan başqa hər yerinə baxmağı caiz bilirlər.


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#23 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2010 - 01:41

Vəhhabini yalnız vəhhabi şeyxi qandıra bilər:

http://www.saaid.net/Doat/otibi/068.htm

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=3911
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#24 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2010 - 18:21

Kiminsə əlavəsi yoxdursa onda bu mövzuya xitam vermək olar

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#25 yezide lenet

yezide lenet

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 63 сообщений

Отправлено 20 Май 2011 - 22:36

əgər zehnlərinə başqa təsəvvürlər varsa "xırdaçılığı" ilə sual etsinlər kamilliklə cavab alarlar inşaAllah

Zehinlərdə nə təsəvvür yarana bilər ki !? sadəcə öz evin şüşədən olduğun halda başqasının evinə daş atmağın düz deyil.


beyinlərində "erotiçeskiy rakovıy opuxol" olanlar üçün yenə izah edirəm.
fətvada yazılmayıb ana-bacıvın döşlərini qarşına qoyub TAMAŞA edə bilərsən ki, şivən qaldırasan: bax bu şiə muftiləri buna icazə veriblər! bəlkə, bunu izah edir ki, əgər məhrəmlərin (ana, bacı, bacı qızları, qardaş qızları, xala, bibi, nənələr, qaynənə) övrəteyninə baxmış olsan haram edibsən, əgər övrəteyndən başqa bir yerini baxıb və ya görmüş olsan haram etməyibsən.

Söz yox mən sənin əqidə qardaşların kimi inadkar və "ağıllı" deyiləm ki hər şeyi pis mənaya yozum.Fətva nə cürdür onuda qeyd eləmişəm. Bir sual ortaya çıxır türklər demişgən tıpkı şiə baxışı ilə bu məsələyə baxsaq belə çıxmır ki bir kəsin məhrəmi (yoldaşından başqa ) onun yanında yalnız övrətini örtmək şərti ilə alt paltarında gəzsə heç bir haram iş görmür?

siz niye özünüzü gülünc veziyyete salirsiniz?
Quranda Allah buyurur ki,övrət yerlərinizi örtün.onda orda hansi orqanlar nəzərdə tutulurdu?
bizim alimlər də övrət yazanda elə həmin şeyi nəzərdə tuturlar da.sizin elminiz yoxdur onlar ne etsin? :whistling:
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru