Перейти к содержимому


Фотография

"Ən böyük siddiq" hədisi


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 16

#1 Fajr

Fajr

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 202 сообщений

Отправлено 19 Октябрь 2010 - 00:38

Salam aleykum.
Hz. Əlinin (ə) fəzilətlərindən olan "siddiq" ləqəbini digər zülmkar şəxslərə şamil etmək istəyən bəzi mənfur şəxslər dəridən-qabığdan çıxıb bu fakta şübhə toxumu səpməkdədirlər. Belə ki, bu işə qədim zamanlardan müasır vəhhabilərin klassik alimləri də "barmağ qoymuşdurlar". Hədisin sənədinə irad tutmağ ve rahat şəkildə hədisi zəif çıxartmağ bəzi klassik və müasır təəsübkeş alimlərin iş-peşəsidir. İbni Teymiyyə və onun "məkətbinin" İbn Kəsir, əz-Zəhəbi və s. tələbələrinin və bu yolu müasır dövrdə davam etdirən əl-Albani kimi "özbaşına" alimlərin bu məsələni zəif sayması və danması heç də təəcüblü bir iş deyil. Bu hədis Əhli-beyt (ə) məktəbində danılmaz hədislərdəndir ki, Əhli-sünnə mənblərində daha çox nəzərə çarpır.


120 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ...Abbad b. Abdullah Hz. Əli (ə)-ın belə dediyini nəql edir: “Mən Allahın qulu və Peyğəmbərin (s) qardaşıyam. Mən ən böyük siddiqəm. (Məlumunuz olsun ki,) məndən sonra bunu ancaq yalançı deyə bilər. Mən insanlardan yeddi il qabağ iman gətirmişəm.”"Sünən", İbn Macə, "Əli b. Əbu Talibin fəziləti babı", №120


Hədisin raviləri
Mənbəموسوعة الحديث الشريف / الإصدار الأول : 1 / 2 - الكتب (التسعة):


1 - محمد بن إسماعيل الرازي - ( قال عنه ) : أبو حاتم الرازي ( صدوق ) ، الذهبي ( صدوق ).1- Muhəmməd b. İsmail Razi.
Abu Hatim ər-Razi: “Doğrudanışan (səduq)"; əz-Zəhəbi - “Doğrudanışan (səduq)".


2 - عبيدالله بن موسى - ( قال عنه ) : يحيى بن معين : ( ثقة ) ، أبو حاتم الرازي : ( ثقة ) ، العجلي : ( ثقة ) ، محمد بن سعد ( ثقة صدوق يتشيع ) ، إبن عدي : ( ثقة ) ، إبن حيان : ( ثقة ).


2 – Abdullah b. Musa.
Yəhya b. Muin: “Siqa”; Abu Hatim ər-Razi: “Siqa”; əl-Əcli: “Siqa”; Muhəmməd b. Səd: “Siqa, doğrudanışan”; İbn Ədi: “Siqa”; İbn Hibban: “Siqa”.3 - العلاء إبن صالح - ( قال عنه ) : يحيى بن معين ( ثقة ) ، أبو داوود السجستاني : ( ثقة ) ، أبة حاتم الرازي : ( لا بأس به ) ، يعقوب بن سفيان : ( ثقة ) ، إبن نمير : ( ثقة ) ، الحجلي : ( ثقة ) .3 - əl-Əlai b. Salih.
Yəhya b. Muin: “Siqa”; Əbu Davud əs-Sicistani: “Siqa”; Abu Hatim ər-Razi: “Onda bir pislik yoxdur (Onun barəsində pis bir şey deyilməyib)”; Yəqub b. Sufyan: “Siqa”; İbn Nəmir (İbn Numeyr): “Siqa”; əl-Həcəli: “Siqa”.


4 - المنهال بن عمرو - ( قال عنه ) : يحيى بن معين : ( ثقة ) ، النسائي : ( ثقة ) ، العجلي : ( ثقة ) ، إبن حبان : ( ذكره في الثقات ) ، الدار قطني : ( صدوق ).4 – əl-Mənhal b. Əmr.
Yəhya b. Muin: “Siqa”; ən-Nisai: “Siqa”; İbn Hibban: “Siqa” (Onu öz “əs-Suqat” kitabında zikr etmişdir); əl-Əcli: “Siqa”; əd-Darqutni: “Doğrudanışan (səduq)”.5 - عباد بن عبدالله : ( قال عنه ) : العجلي : ( ثقة ) ، النسائي : ( ثقة ) ، محمد بن سعد : ( ثقة ) ، إبن حبان : ( ذكره في الثقات ).5 – Abbad b. Abdullah.
əl-Əcli: “Siqa”; ən-Nisai: “Siqa”; Muhəmməd b. Səd: “Siqa”; İbn Hibban: “Siqa” (Onu öz “əs-Suqat” kitabında zikr etmişdir).

Gördüyünüz kimi hədisin raviləri hamısı dürüstdür və hədis də səhih mənbəyə malikdir. Hakim öz "Müstədrək"-ində də (№ 4584) bu hədisin "Şeyxeyn"-in (Buxari və Müslim-in) şərtinə əsasən "səhih" olduğunu bildirib.

Hədisə tutulan iradlar:
1. Əhli-beyt (ə) məktəbinin bəzi müxalifləri bu hədisin ravilərindən olan Abbad b. Abdullah "zəif" saydığları üçün bu hədisi də "zəif" saymışlar. İbn Cuzinin, əz-Zəhəbinin, Şovkaninin, İbn Həzm və s. bu ravini zəif saymağları hədisə heç bir işkal gətirə bilməz, çünki cəhr və tədil qaydalarına uyğun olaraq bu raviyə birmənalı münasibət yoxdur. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi ən-Nisai, əl-Əcli, ibn Səd və s. digər Əhli-sünnə alimlərin bu ravini "siqa" saymağları bizim üçün hədisin səhihliyini isbat etmək üçün kifayətdir.

2. Abbad b. Abdullahın Kufəli olmasını və şiə olduğuna görə bu hədisə irad tutanların iradları isə ümumiyyətlə gülüncdür. Çünki heç kəsə sir deyil ki, Əhli-Sünnə mühəddislərinin nəzərinə görə bir ravinin şiə olması və hər hansısa bir məntəqədə yaşaması o raviyə işkal gətirə bilməz. Buxari və Müsim öz "Səhih"-lərində şiə və Kufə əhlindən olan bir sıra ravilərə istinad ediblər ki, bu danılmazdır.

3. "Siddiq" ləqəbini Əbu Bəkrə şamil etməknən bu hədisə irad tutanların dəlilləri də iddiaları kimi zəifdir, çünki bu ləqəbin Əbu Bəkrə şamil etməyə əlimizdə heç bir güclü dəlil yoxdur (bütün iddiaları isə digər bir mövzuda müzakirə etməyə hazırığ). Həmçinin Peyğəmbərin (s) ölümündən sonra bu şəxsin Əhli-beytə (ə) qarşı göstərdiyi rəftar onun "siddiq" olmadığına bariz sübutdur.

Maalim.Net - Особенности школы Ахл аль-Бейт (а) и ответы на критику

Передал Хаким в "Мустадрак" (10/382):

... فأقبل رسول الله (ص) والغضب يُعرف في وجهه فقال: "ما تريدون من علي، إنَّ علياً مني وأنا منه وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي". هذا حديث صحيح على شرط مسلم

Посланник Аллаха (с) сказал: «Что вы хотите от Али (а)? Али (а) от меня и я (с) от него. И он повелитель всех мусульман после меня!»

Хаким ан-Нишабури: "Хадис достоверен по условиям Муслим" и согласился с ним аз-Захаби.
ал-Албани: "Достоверен". ("ас-Силсила ас-сахиха", ал-Албани, 5/222)
Ибн Хиббан: "Достоверен". ("Сахих", Ибн Хиббан, 28/400)


#2 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 19 Октябрь 2010 - 00:49


شرح سنن إبن ماجه للسندي
‏ وفي الزوائد قلت : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ، رواه الحاكم في المستدرك ، عن المنهال وقال : صحيح على شرط الشيخين


Zəvaid`də belə deyilmişdir : Bu isnad səhih olub raviləri siqə şəxslərdir. ƏI-Hakim, əl-Müstədrəkdə bu hədisi əl-Minhaldan rəvayət edib Buxari ilə Müslimin şərtləri nə görə səhihdir, demişdir.

Сообщение отредактировал Şair: 19 Октябрь 2010 - 00:50


#3 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 19 Октябрь 2010 - 16:21

Başa düşmədim onda İmam Cəfər kiçik sadiqdir ?
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#4 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 19 Октябрь 2010 - 17:37

Başa düşmədim onda İmam Cəfər kiçik sadiqdir ?


Niyə?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#5 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 13:08

Al-İslam niyəsi budur ki hədisinizə əsasən imam Əli(ra) başqa heç kim Siddiq deyə bilməz özünə.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#6 Djafarit

Djafarit

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 783 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 20:02

Peygambardan sonra haqqi batildan imam Ali ayradi,imam Sadig bu yolu davam edib,ozundan yol cixarmaib.Sani fikrin imam Sadiga getmasi,onlary sozi birdi,sanin fikrin abu bakra getsin,ozvi yahudi kimi aparma
Удивительное дело, права на наследство лишены незаконнорожденные и дети пророков

#7 xmikail

xmikail

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 118 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2010 - 00:12

Peygamberimiz s.a.a.s. Ali a.s.'a isaret ederek soyle buyurdular: Suphesiz bu bana ilk iman eden ve kiyamet gunu ilk benimle gorusecek olandir. Bu Siddik'i Ekberdir, bu hak ile batil arasini ayirt edecek olan bu ummetin Faruk'udur.
gordugumuz gibi emevi ve taraftarlari tek Siddik degil Faruk'u da calmis ve abu bekr ve omer arasi paylasmislardir.
...A кoгдa oни coбpaлиcь вce
тaм, тo дpyгoй cкaзaл o пepвoм:
"Гocпoди! Эти cбили нac, пoшли жe им
нaкaзaниe двoйнoe из oгня". Oн cкaзaл:
"Kaждoмy - двoйнoe, тoлькo вы нe
знaeтe!"(7:38)

#8 cafari

cafari

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 306 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2010 - 07:36

Peygamberimiz s.a.a.s. Ali a.s.'a isaret ederek soyle buyurdular: Suphesiz bu bana ilk iman eden ve kiyamet gunu ilk benimle gorusecek olandir. Bu Siddik'i Ekberdir, bu hak ile batil arasini ayirt edecek olan bu ummetin Faruk'udur.
gordugumuz gibi emevi ve taraftarlari tek Siddik degil Faruk'u da calmis ve abu bekr ve omer arasi paylasmislardir.

bu sozu sana deyib?niya gora maqara hadisinda abu bakirin haqqinda siddiq deyilmadi yoldasi deyildi ki o sozu quranda YUSUF peyqambar zindan yoldaslarina demisdi .agar siddiq olsaydi siddiq deyilardi.maqala yazanda dalilda gatir...
ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِير

#9 xmikail

xmikail

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 118 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2010 - 14:24

beli bu sozu mana Deyip :secret:

HADİSLERLE HZ.ALİ (AS)’ NİN FAZİLETLERİ
...A кoгдa oни coбpaлиcь вce
тaм, тo дpyгoй cкaзaл o пepвoм:
"Гocпoди! Эти cбили нac, пoшли жe им
нaкaзaниe двoйнoe из oгня". Oн cкaзaл:
"Kaждoмy - двoйнoe, тoлькo вы нe
знaeтe!"(7:38)

#10 cafari

cafari

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 306 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2010 - 15:40

beli bu sozu mana Deyip :secret:

HADİSLERLE HZ.ALİ (AS)’ NİN FAZİLETLERİniya gora maqara hadisinda abu bakirin haqqinda siddiq deyilmadi yoldasi deyildi ki o sozu quranda YUSUF peyqambar kafir zindan yoldaslarina demisdi .agar siddiq olsaydi siddiq deyilardi daha qorxma .maqala yazanda dalilda gatir...calis masalani har tarafli arasdir..
nəyə görə ozünüzü öldürürsünüz ki, Əbu Bəkr hicrət vaxtı Peyğəmbər ilə mağarada olub və bunu guya ona fəzilət kimi yapışdırmaq istəyirsiniz?

Qeyd üçün deyim ki, Quranda Əbu Bəkrin adı yoxdur:

Necə ki, kafirlər onu (Məkkədən) iki nəfərdən biri (ikinin ikincisi) olaraq çıxartdıqları, hər ikisi mağarada olduğu və o, yoldaşına "Qəm yemə, Allah bizimlədir!"........................

Ayədən açıq-aydın görünür ki, peyğəmbər s.a.s. Məkkədən tək qovulub. İkinci nəfər hər kimdirsə ona sonradan qoşulub.
ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِير

#11 cafari

cafari

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 306 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2010 - 15:46

Mən Qurana baxıram və görürəm ki, ayədə peyğəmbərin s.a.s. Məkkədən tək çıxarıldığı bildirilir. İkinci şəxsin peyğəmbərlə qovulduğu Quranda bildirilmir.

1.O vaxt kafirlər onu iki nəfərdən ikincisi olaraq (Məkkədən) çıxartdılar.

"Onu çıxartılar" Azərbaycan dilində nə deməkdir?


2.O iki nəfər mağarada olarkən (onlardan) biri öz yoldaşına dedi:

Yoldaş (ərəb dilində "sahib") kəliməsinə Quranda nəzər salaq:

Ey mənim zindan
yoldaşlarım! Ayrı-ayrı tanrılar yaxşıdır, yoxsa Tək olan, (hər şeyə) Qalib gələn Allah?(12-39)
Onunla söhbət edən yoldaşı isə dedi: "Səni torpaqdan, sonra nütfədən yaratmış, daha sonra səni kişi qiyafəsinə salmış (Rəbbini) inkarmı edirsən?(18-37)

Bu ayələrdə gördüyün kimi yoldaş sözü kafirlərə şamil olunur. Mən bunun yalnız kafirlərə şamil olunduğunu demırəm. Xahiş edirəm sözlərimi təhrif etməyin!

3."Qəm yemə, Allah bizimlədir!"

İkinci şəxs nəyə görə qəmlənmişdi? Diqqətli olun. Soruşmuram nəyə görə qorxurdu, məhz nəyə görə qəmlənmişdi. Qorxmaq ilə qəmlənmək fərqli-fərqli şeylərdir. İnsan nə zaman qəmlənir?

4.(Bundan sonra) Allah ona arxayınlıq nazil etdi,

Nəyə görə arxayınlıq məhz tək peyğəmbərə s.a.s. nazil oldu? İkinci şəxs bəlkə kafir olduğundan ona arxayınlıqdan pay düşmədi?


bunun cavabini manim qardasim verib Abu Sufyan ordusu
ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِير

#12 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2010 - 20:28

Başa düşmədim onda İmam Cəfər kiçik sadiqdir ?Get birinci terminlərin mənalarını öyrən, sonra irad tut, cənab Moder.

Sadiq və Siddiq sözlərinin kökü eynidir. Ancaq bu o demək deyil ki, ikisi də eynidir. Fəxrəddin Razi deyir ki, "Qəlbində az da olsa şübhəsi olmadan Hz.Məhəmmədin Allahın Rəsulu olduğunu qəbul edənə sadiq deyilir. Bunlar siddiqlərlə birlikdə olacaqlar."

Yəni, ay Omar, siddiq və sadiq ayrı-ayrı terminlər və anlayışlardır. Lazımdırsa bir az da dərinə gedək.

ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#13 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 11:33

Yəni, ay Omar, siddiq və sadiq ayrı-ayrı terminlər və anlayışlardır. Lazımdırsa bir az da dərinə gedək.

İzah eləsən əla olar.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#14 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2010 - 14:02

Yəni, ay Omar, siddiq və sadiq ayrı-ayrı terminlər və anlayışlardır. Lazımdırsa bir az da dərinə gedək.

İzah eləsən əla olar.


Siddiqiyyət sadiqliyin ən kamil formasıdır. Siddiq eyni zamanda həm də sadiqdir. Amma sadiq siddiq deyildir. Siddiq kəlməsini açıqlamağa çalışan lüğət alimləri onu "kəsir əs-sidq" kimi izah edirlər.

Qurani Kərimdə də bəzi yerlərdə "sadiq" kəlməsi, bəzi yerlərdə isə "siddiq" kəlməsi işlənilir. Kök eynidir, yəni "sidq" kəlməsindən yaranırlar. Ancaq məna baxımından biri digərindən üstün olduğu üçün irad tutmaq yersizdir.

ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#15 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 17 Апрель 2014 - 01:59

Salamun aleykum Fajr! Allah razı olsun! Çox gözəl dediz.Başqa bir mövzu ilə bağlı Buseyrinin rəyini axtararkən bu məsələ qarşıma çıxdı.Və əhli-sünnədən sizin sözünüzü təsdiqləyən bir insaf sahibi çıxdığı üçün bunu bura yerləşdirirəm.Düzdür gördüm ki,Şair buna qeyd edibdir.Lakin mənbəsini və kitabı qeyd etmək istəyirəm.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَنْبَأَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ ، قَالَ عَلِيٌّ : " أَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا الصِّدِّيقُ الأَكْبَرُ لا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلا كَذَّابٌ ، صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ " .
...Abbad b. Abdullah Hz. Əli (ə.s)-ın belə dediyini nəql edir: “Mən Allahın qulu və Peyğəmbərin (saav) qardaşıyam. Mən ən böyük siddiqəm. (Məlumunuz olsun ki,) məndən sonra bunu ancaq yalançı deyə bilər. Mən insanlardan yeddi il qabaq namaz qılmışam”.


Hədisdən sonra əl-Buseyri deyir:

قلت حذا إسناد صحيح رواه الحكم في المستدرك من طريق المنهال بن عمرو وقال صحيح على شرط الشيخين

Mən (Buseyri) deyirəm:Bu isnad səhihdir.Və əl-Hakim əl-Mustədrəkdə əl-Minhal ibn Amr yolu ilə rəvayət edib və deyib: Şeyxeynin (Buxari və Müslümün) şərtinə əsasən səhihdir.


Müəllif:Əhməd ibn Əbu Bəkr ibn Əbdur-Rəhman ibn İsmail əl-Kinani əl-Buseyri.(Vəfatı h.q 840) Kitab:"Zəvaid ibn Macə alə əl-Kutub əl-Xams",səh 46,hədis 29.
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3239

#16 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 20:27

Süleym ibn Qeys deyir ki, Ömər ibn Xəttabın höküməti zamanı idi.Salman,Əbu Zərr və Miqdadla (r.a) birlikdə oturmuşduq.Kufəli bir nəfər gəlib ona doğru yol göstərmələrini istədi.(Üç səhabə) dedilər:"Sənə Allahın kitabını tövsiyə edirik,ona sarıl.Həmçinin də Əli ibn Əbu Talibi (ə.s) tövsiyə edirik.O, Quranladır və ondan ayrılmaz.Biz Peyğəmbərdən (saav) belə eşitdiyimizə şahidlik edirik:"Əli (ə.s) Quranla və haqladır.Əli (ə.s) hara üz tutsa, haqq da ora üz tutar.O, Allaha ilk iman gətirən və qiyamət günü ümmətimdən mənimlə görüşəcək ilk şəxsdir.O,ən böyük Siddiq və Faruqdur.O, mənim vəsim,vəzirim,ümmətim arasında xəlifəm və sünnətimə görə savaşandır".Kufəli kişi onlara dedi:"Bəs niyə görə camaat Əbu Bəkrə siddiq və Ömərə isə faruq deyirlər?".(Üç səhabə) Dedilər:"Camaat Peyğəmbər (saav) xəlifəliyini və Möminlərin əmiri olmağı o ikisinə rəva bildikləri kimi onlardan başqasına aid olan adları onlara verdilər.Hakbu ki bu adlar (siddiq və faruq) onların (Əbu Bəkr və Ömərin) deyil, başqasının (İmam Əlinin) adlarıdır.Şübhəsiz Əli (ə.s) Peyğəmbərin (saav) xəlifəsi və Möminlərin əmiridir.Peyğəmbər (saav) bizə və bizimlə birlikdə o ikisinə də (Əbu Bəkr və Ömərə də) əmr vermişdir ki, Əliyə (ə.s) Möminlərin əmiri ünvanı ilə salam verək.
Mənbə:"Kitab Süleym ibn Qeys", hədis 52.

http://www.aqaed.com/book/358/

#17 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 25 Март 2017 - 02:02

حدثنى أبو الخطاب قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا سليمان أبو فاطمة عن معاذة بنت عبد الله العدوية قالت سمعت علي بن أبي طالب على منبر البصرة وهو يقول أنا الصديق الأكبر آمنت قبل ان يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن يسلم أبو بكر

Əli ibn Əbu Talib, Bəsrədə olarkən minbərdə belə dedi:"Ən böyük doğru danışan (Siddiqul-Əkbər) mənəm.Mən Əbu Bəkrdən əvvəl iman gətirmişəm və Əbu Bəkrdən əvvəl İslamı qəbul etmişəm".

 

Mənbə: İbn Quteybə,"əl-Məarif",s.169.


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru