Перейти к содержимому


Фотография

Şeyx Albanidən hədis dərsləri


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 24

#1 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 25 Май 2011 - 17:29

Salam Aleykum əziz forum əhli.


Bu mövzu daxilində sizlərə məşhur vəhabi hədisşünas Şeyx Albanidən rical elminin sirlərini təqdim edəcəyik. Xahişim bundan ibarətdir ki, mövzu barədə razılıqlarınızı dualarınızda bildirəsiniz, burada əlavə şərhlər yazmaqla mövzunun uzanmasına yol verməyəsiniz. Çünki, dərslərimiz hələ çox çəkəcək. İnşaAllah yekunlaşanda sizlərə bildirəcəyəm. +1 də tıqlamaqla razılığınızı bildirə bilərsiniz. ;)
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#2 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 25 Май 2011 - 19:54

DƏRS 1.

İlk olaraq Albaninin səhih hesab etdiyi bir hədisə baxaq.

İrvə əl-Ğəlil, cild 3.
Прикрепленный файл  ders1a.jpg   140,6К   4 Количество загрузок: Прикрепленный файл  ders1b.jpg   268,32К   3 Количество загрузок: Прикрепленный файл  ders1c.jpg   265,66К   4 Количество загрузок:

Skan edilmiş 237-ci səhifədə göründüyü kimi əvvəlcə Albani hədisi qeyd edib, daha sonra səhifə 238-də bu hədisi Əhməd b. Hənbəl və Hakim Nisaburinin nəql etdiyini qeyd edib. Hədis Qətadə təriqi ilə Əbi Meymunədən nəlq edilmişdir.

Albani qeyd edir ki, hədis səhihdir və raviləri şeyxeynin (Buxari və Müslimin) raviləridir, bircə Əbi Memunədən başqa. O isə "siqə"dir, yəni güvənilən ravidir.

İndi isə həmin Albaninin "Silsilə əl-Əhadis əd-Daifə"vəl-Mövdua" kitabına nəzər yetirək. Əslində kitabın adından məsələ bəllidir, "Zəif və uydurma hədislər silsiləsi". Ancaq biz yenə də dəlillərə nəzər yetirək.

"Silsilə əl-Əhadis əd-Daifə vəl-Mövdua", cild 3.

Прикрепленный файл  ders1d.jpg   95,19К   2 Количество загрузок: Прикрепленный файл  ders1e.jpg   326,53К   0 Количество загрузок:


Diqqətlə baxın, səhifə 492-də Albani həmin hədisi Əhməd və Hakimdən nəql edir və hədisin sənədi də eyni ilə yuxarıda sözügedən sənədlə eynidir.

Ancaq bu dəfə Albani yazır:
Mən deyirəm: hədis zəifdir. Darəqutni demişdir: Əbi Meymunə Əbu Hureyrədən, və ondan da (Əbi Meymunədən) Qatadə: bu məchuldur və tərk edilmişdir.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#3 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 25 Май 2011 - 20:17

Dərs 2.

"Ğayət əl-Məram Təxric Əhədis əl-Halal vəl-Haram", səhifə 134, hədis 190

Прикрепленный файл  ders2a.jpg   96,24К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  ders2b.jpg   262,67К   0 Количество загрузок:


Burada Albani hədisin HƏSƏN olduğunu qeyd edir.

Ancaq naməlum səbəblərdən həmin hədis "Mişkat əl-Məsabih" kitabının təxricində (cild 3, səhifə 1270, hədis 4477) Albani tərəfindən SƏHİH olaraq qeyd edilmişdir.

Прикрепленный файл  ders2c.jpg   92,74К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  ders2d.jpg   282,11К   0 Количество загрузок:
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#4 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 25 Май 2011 - 21:16

DƏRS 3.

"Silsilə əl-Əhədis əs-Səhihə", cild 1, səhifə 705, hədis 365

Прикрепленный файл  ders3a.jpg   253,99К   0 Количество загрузок:


Buradakı mühüm məqam ondan ibarətdir ki, Albani yazır ki, Yəhya b. Malik barədə nə "Təhzib ət-Təhzib"də, nə də "Təqrib ət-Təhzib"də məlumat yoxdur.

Onu da yadda saxlayın ki, hədisin sənədi bu cürdür: Qatadə - Yəhya b. Malik - Səmurə b. Cündəb.

İndi isə Yəhya b. Malik barədə ilk olaraq "Təhzib ət-Təhzib"dən oxuyaq:

خ م د س ق البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة أبو أيوب المراغي الأزدي العتكي البصري اسمه يحيى ويقال حبيب بن مالك يقال أن المراغي قبيلة من الأزد ويقال موضع بناحية عمان روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسمرة بن جندب وأبي هريرة وابن عباس وجويرية بنت الحارث وعنه ثابت البناني وقتادة وأبو عمران الجوني وأسلم العجلي وأبو الواصل عبد الحميد بن واصل قال النسائي ثقة وذكره بن حبان في الثقات وقال أبو حاتم مات في ولاية الحج على العراق قلت وقال خليفة مات بعد الثمانين وقال العجلي بصري تابعي ثقة وقال بن سعد في الطبقة الثانية كان ثقة مأمونا


Buxari, Müslim, Əbu Davud, Nisai, İbn Macənin ravilərindəndir. Əbu Əyyub Məraği: onun adı Yəhyadır, bəziləri Həbib olduğunu deyiblər, İbn Malik. Səmurə b. Cundəbdən rəvayətedib... ondan isə Qatadə rəvayət edib... Nisai deyib: siqədir... İbn Hibban onu öz “əs-Siqət” kitabında qeyd edib... əl-İcli deyib: tabeindir, siqədir... İbn Səd deyib: siqədir, əmindir.

Təhzib ət-Təhzib, cild 12, səhifə 16, №85


İndi isə "Təqrib ət-Təhzib"ə nəzər salaq:

أبو أيوب المراغي الأزدي اسمه يحيى ويقال حبيب ابن مالك ثقة من الثالثة مات [قبل المائة] بعد الثمانين خ م د س ق


Əbu Əyyub əl-Məraği əl-Əzdi, onun adı Yəhyadır, Həbib olduğu da deyilib, İbn Malik.....

Təqrib ət-Təhzib, cild 2, səhifə 620, №7949


ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#5 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 25 Май 2011 - 21:57

DƏRS 4.

"Ğayət əl-Məram", səhifə 164, hədis 261.

Прикрепленный файл  ders4a.jpg   250,7К   0 Количество загрузок:

Albani burada Nisaidən gələn hədisi SƏHİH olaraq qeyd edir.

mçinin qeyd edir ki, hədisin sənədi belədir: Muxramə - o da atasından - o da Mahmuddan.

1. Muxramə b. Bakir
İbn Həcər "Təhzib ət-Təhzib"də (ravi 120) onun barəsində yazır:


بخ م د س البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبي داود والنسائي مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولى بني مخزوم أبو المسور المخزومي المدني روى عن أبيه


......atasından (hədis) rəvayət etmişdir.

2. Atası - Bakir b. Abdullah barədə İbn Həcər "Təqrib ət-Təhzib"də (ravi 908) yazır:


ع الستة بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولاهم ويقال مولى أشجع أبو عبد الله


Sihahi-Sittənin ravisidir. Bakir b. Abdullah b. Əşəc əl-Qəraşi...


İbn Həcər daha sonra yazır:

روى عن محمود بن لبيد

Mahmud b. Lubeyddən hədis rəvayət etmişdir.

Həmçinin yazır:


وعنه بكر بن عمر المعافري والليث وابن إسحاق وعبيد الله بن أبي جعفر وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وجعفر بن ربيعة وابن عجلان وابنه مخرمة بن بكير


Ondan isə .......oğlu Muxramə rəvayət etmişdir.


Deyə bilərsiniz ki, axı burada qəribə nə var? Hər şey qaydasındadır ki...

O zaman gəlin "Mişkat əl-Məsabih" kitabına müraciət edək, cild 2, səhifə 980 və 981.


Прикрепленный файл  ders4b.jpg   236,28К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  ders4c.jpg   170,09К   0 Количество загрузок:


Albani nə yazır?


Yazır ki: Hədisin raviləri siqədirlər, lakin sənədində Muxramə var, o atasından eşitməyib!!!

ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#6 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 26 Май 2011 - 18:05

DƏRS 5.


"Silsilə əl-Əhədis əs-Səhihə", cild 2, səhifə 491, hədis 837


Прикрепленный файл  ders5a.jpg   217,94К   0 Количество загрузок:Albani hədisi Əbu Davuddan nəql edir, ravisi Əbu Hüreyrədir və bu hədisin SƏHİH olduğunu qeyd edir.


Həmçinin bu hədisi "Səhih Cəmi əs-Sağir" kitabında qeyd etmişdir. Səhifə cild 1, səhifə 191, hədis 748.


Прикрепленный файл  ders5b.jpg   236,71К   0 Количество загрузок:Və yenədə hədisi SƏHİH hesab etmişdir.


İndi isə həmin hədisi digər bir kitabında nəzərdən keçirək.


"Mişkat əl-Məsabih", cild 3, səhifə 1336-1337, hədis 4725.


Прикрепленный файл  ders5c.jpg   244,74К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  ders5d.jpg   205,13К   0 Количество загрузок:Maraqlıdır, "Silsilə əl-Əhədis əs-Səhihə" və "Səhih Cəmi əs-Sağir" kitablarında SƏHİH hesab edilən bir hədis, burada elə Albaninin özü tərəfindən ZƏİF hesab edilir.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#7 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 26 Май 2011 - 20:42

DƏRS 6.


"İrvə əl-Ğəlil", cild 3, səhifə 54, hədis 592.


Прикрепленный файл  ders6a.jpg   217,54К   0 Количество загрузок:Gördüyünüz kimi, Albani Təriq bin Şəhabın nəql etdiyi hədisi SƏHİH hesab edir. Bu hədis Əbu Davudun "Sünən"ində gəlmişdir.


İndi isə "Mişqat əl-Məsabih" kitabının təxricinə baxaq. Cild 1, səhifə 434, hədis 1377.


Прикрепленный файл  ders6b.jpg   279,86К   0 Количество загрузок:Albani həmin hədisi MÜNQƏTİ adlandırır və yazır ki, Təriq bin Şəhab Peyğəmbər (s)-dən hədis eşitməyib.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#8 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 26 Май 2011 - 21:27

DƏRS 7.

"İrvə əl-Ğəlil", səhifə 58, hədis 593.

Прикрепленный файл  ders7a.jpg   210,88К   0 Количество загрузок:


Albani deyir: Hədis həsəndir.

Eyni hədis - "Mişkat əl-Məsabih", səhifə 434, hədis 1375.

Прикрепленный файл  ders7b.jpg   479,97К   0 Количество загрузок:


Albani deyir: Hədis zəifdir.

İndi hansını əsas götürək?
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#9 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 26 Май 2011 - 21:45

DƏRS 8.


"Səhih Cəmi əs-Sağir", səhifə 587, hədis 3061Прикрепленный файл  ders8a.jpg   235,17К   0 Количество загрузок:Albani deyir: Hədis həsəndir.


Eyni hədis - Mişkat əl-Məsabih, cild 1, səhifə 144, hədis 464.


Прикрепленный файл  ders8b.jpg   221,82К   0 Количество загрузок:Albani deyir: Raviləri siqədir, ancaq Həsən əl-Bəsri ilə Əmmar arasında qopuqluq var. O, Əmmardan hədis eşitməyib. Necə ki, Mənzəri "Təğrib"də deyib.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#10 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 26 Май 2011 - 21:58

DƏRS 9.

"Sünən İbn Macə", cild 2, səhifə 30, hədis 1265.

Прикрепленный файл  ders9a.jpg   347,57К   0 Количество загрузок:


Burada Albani hədisin HƏSƏN olduğunu qeyd edir və deyir ki, bu, həmçinin "Mişkat əl-Məsabih" kitabında (hədis 1681) da gəlmişdir.

İndi isə "Mişkat əl-Məsabih" kitabının albani tərəfindən təxricinə baxaq:

Прикрепленный файл  ders9b.jpg   228,42К   0 Количество загрузок:


Göründüyü kimi, burada Albani heç də hədisi həsən hesab etmək əhval-ruhiyyəsində deyil, əksinə onun zəiflyinə işarə edir. Axı niyə görə orda HƏSƏN, burda isə yox?
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#11 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 26 Май 2011 - 22:31

DƏRS 10.


Bir hədisdə Peyğəmbər (s)-in ölümündən sonra qəbir qazılıb-qazılmamağı barədə müzakirələr gedir. Qərara alınır ki, birinci kim gəlsə, o da qəbiri qazsın. Qısası bir kəs gəlir və o da qəbiri qazır. Bu hədis "Mişkat əl-Məsabih"də gəlmişdir, rəvayətçi Urvə bin Zubeyrdir.


Прикрепленный файл  ders10a.jpg   222,45К   0 Количество загрузок:Albani deyir ki, bu hədis həmçinin "Sünən İbn Macə"də Aişədən nəql edilmişdir və sənədi eynidir. Hədis zəifdir.


Açırıq "Səhih Sünən İbn Macə", cild 2, səhifə 33.


Прикрепленный файл  ders10b.jpg   336,54К   0 Количество загрузок:Görürük ki, burada həmin hədis HƏSƏN olaraq qeyd edilib.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#12 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 00:12

DƏRS 11.

"Mişkat əl-Məsabih", cild 1, səhifə 624, hədis 2006.


Прикрепленный файл  ders11.jpg   210,56К   0 Количество загрузок:Albani açıq-aydın qeyd edir ki, Əbu Davudun qeyd etdiyi bu hədisin sənədində ZƏİFLİK var.


"Səhih Sünən Əbu Davud". cild 2, səhifə 65.


Прикрепленный файл  ders11b.jpg   400,28К   0 Количество загрузок:Burada isə həmin hədisi HƏSƏN SƏHİH kimi dəyərləndirib.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#13 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 00:25

DƏRS 12.

"Silsilə əl-Əhadis əd-Daifə vəl-Mövdua", cild 2, səhifə 82-83.

Прикрепленный файл  ders12a.jpg   266,56К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  ders12b.jpg   267,49К   0 Количество загрузок:


Albani ZƏİF hədislər arasında qeyd etdiyi bu hədisin "Sünən İbn Macə"də olduğunu qeyd edir.

"Səhih Sünən İbn Macə", cild 3, səhifə 382.

Прикрепленный файл  ders12c.jpg   311,28К   0 Количество загрузок:


Nədənsə burada həmin hədis HƏSƏN olaraq qeyd edilib.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#14 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 10:10

DƏRS 13.


"Silsilə əl-Əhədis əs-Səhihə", cild 2, səhifə 693.


Прикрепленный файл  ders13a.jpg   189,62К   0 Количество загрузок:Burada hədisi SƏHİH hesab edir.


"Mişkat əl-Məsabih", cild 2, səhifə 852.


Прикрепленный файл  ders13b.jpg   189,15К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  ders13c.jpg   78,69К   0 Количество загрузок:Nə oldu, nə olmadı bilmirik, burada isə hədis ZƏİF hesab olunub.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#15 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 10:55

Dərs 14.

"Silsilə əl-Əhədis əs-Səhihə", cild 5, səhifə 56.

Прикрепленный файл  ders14a.jpg   23,83К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  ders14b.jpg   71,68К   0 Количество загрузок:


Albani deyir: Əhməd b. Əli b. Şueyb. İmam Nisai kimi tanınır.


"Siyər ələm ən-Nübəla", cild 14, səhifə 125.

Прикрепленный файл  ders14c.jpg   33,97К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  ders14d.jpg   95,32К   0 Количество загрузок:


Zəhəbi isə deyir: Onun adı Əhməd b. Şueyb b. Əlidir.


P.S. Bəziləri üçün bu adi səhv kimi görünə bilər. Ancaq bu cür "böyük" hədis aliminə yaraşan deyil.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#16 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 11:10

DƏRS 15.

Albani "Ğayət əl-Məram fi Təxric Əhədis əl-Halal vəl-Haram" kitabında hədisi ZƏİF hesab edir.

Прикрепленный файл  ders15a.jpg   238,16К   0 Количество загрузок:


Göründüyü kimi, dəyərli şeyx "Müsnəd Əhməd"də İbn Həniyyə yolu ilə gələn hədisi ZƏİF hesab edir və həmçinin Heysəminin rəyini də qeyd edir.

Ancaq digər bir yerdə eyni hədisi SƏHİH hesab edir. "Silsilə əl-Əhədis əs-Səhihə", cild 3, səhifə 32:

Прикрепленный файл  ders15b.jpg   426,46К   0 Количество загрузок:


Burada hədisin "Müsnəd Əhməd"də olduğunu qeyd edir. Eyni sənəd və eyni ravi.

Ancaq hədis SƏHİHDİR və həmin ravi də SƏHİHÜL-HƏDİSDİR.

ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#17 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 684 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 15:24

bu adam hədis alimi yox saat ustası olub.

#18 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 11 Июнь 2011 - 15:11

DƏRS 16.


"Daif əl-Camii əs-Sağir", cild 2, hədis 245


Прикрепленный файл  Ders16a.jpg   221,85К   0 Количество загрузок:Burada Albani hədisi "zəif" hesab edir. Ancaq eyni hədisi özünün Səhih hədislər toplusuna da daxil edir.


"Silsilə əl-Əhədis əs-Səhihə", cild 4.


Прикрепленный файл  Ders16b.jpg   407,81К   0 Количество загрузок:

ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#19 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 11 Июнь 2011 - 15:29

DƏRS 17.

"İrvə əl-Ğəlil", cild 6
Прикрепленный файл  ders17a.jpg   239,15К   0 Количество загрузок:

Göründüyü kimi, Albani hədisi HƏSƏN hesab edir.

O cümlədən, "Səhih Sünən Əbu Davud", cild 1-də hədisi HƏSƏN hesab edir.
Прикрепленный файл  ders17b.jpg   256,46К   0 Количество загрузок:

Ancaq nədənsə, eyni hədisi "Silsilə əl-Əhadis əd-Daifə vəl-Mövdua" kitabına daxil etmişdir.


"Silsilə əl-Əhadis əd-Daifə vəl-Mövdua", cild 2

Прикрепленный файл  ders17c.jpg   522,46К   0 Количество загрузок:


Albani hədisin ZƏİF, sənədinin də BƏRBAD olduğunu deyir.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#20 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 11 Июнь 2011 - 16:48

DƏRS 18.


"Səhih ibn Xuzeymə", cild 3.


Прикрепленный файл  ders18a.jpg   235К   0 Количество загрузок:İlk öncə qeyd etməliyik ki, bu nüsxədə çox gümanki naşirdən qaynaqlanan bir səhv mövcuddur. Çünki, sözügedən hədis əslində 2167 nömrəli hədisdir. Ancaq Albaninin qeydləri 2168 nömrəli hədis kimi verilib. Bunu irəlidə daha da aydınlaşdıracağıq. Sadəcə olaraq yadınızda bu hədisin sənədini saxlayın və nəzərdən qaçırmayın ki, Albani bu hədisin "Səhih ibn Hİbban"da 941 nömrəli hədis olduğunu da qeyd edib.


Albani deyir: Hədis HƏSƏNDİR.


"Silsilə əl-Əhadis əd-Daifə vəl-Mövdua", cild 3.


Прикрепленный файл  ders18b.jpg   253,32К   0 Количество загрузок:Albani deyir: Hədis ZƏİFDİR.


Həmçinin Albani bu hədisin Səhih ibn Xüzeymə"də (hədis №2167), "Səhih ibn Hibban"da (hədis 941) olduğunu qeyd edib ki, bu da bizim naşirə haqlı iradımızın sübutudur.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#21 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 684 сообщений

Отправлено 11 Июнь 2011 - 17:19

Allah səni qorusun qardaşım, qolların, əllərin ağrımasın. Allah canını sağ etsin, nə var nə yox, nə qədər məlumat var hamısını yaz. qətiyyən yorulmaq, ruhdan düşmək lazım deyil. yaxşı vəziyətdəyik, türkcə, ingiliscə, ərəbcə və digər dilli satlarda vəhhabilər az qalırlar ölsünlər. youtube-da da başlarına bomba yağır.

#22 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 12 Июнь 2011 - 14:30

DƏRS 19.


"İrvə əl-Ğəlil", cild 1, səhifə 77.


Прикрепленный файл  Ders19a.jpg   258,58К   0 Количество загрузок:Burada hörmətli şeyx Albani cənabları hədisin SƏHİH olduğunu deyir. Yəni, hədisin təkcə sənədi yox, həm də mətnini SƏHİH hesab etmişdir.


"İrvə əl-Ğəlil", cild 1, səhifə 79.


Прикрепленный файл  ders19b.jpg   264,82К   0 Количество загрузок:Növbəti səhifədə isə Albani qeyd edir ki, bu hədisin nə sənədində, nə də mətnində İZTİRAB YOXDUR. Həmçinin qeyd edir ki, bu hədisi Tirmizi HƏSƏN, İbn Hibban isə SƏHİH hesab etmişdir.


İndi isə görək "Mişkat əl-Məsabih"də nə yazır.


Прикрепленный файл  Ders19c.jpg   276,3К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  Ders19d.jpg   226,78К   0 Количество загрузок:Albani burada yenə Tirmizinin rəyini qeyd edir, ancaq deyir ki, "elm əhlinin əksəriyyəti bununla əməl etmirlər".


Ən sonda isə Albani yazır:


Bütün bu deyilənlərin son nəticəsi budur ki, hədisin həm sənədi, həm də mətni MÜZTƏRİBDİR.P.S. Müztərib sözü iztirab kəlməsinin ismi məfuludur. Müztərib hədis zəif hədis növlərindən hesab edilir.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#23 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 12 Июнь 2011 - 21:53

DƏRS 20.


"Mişkat əl-Məsabih", cild 1, səhifə 397, hədis 1366


Прикрепленный файл  Ders20a.jpg   273,15К   1 Количество загрузок:Burada qeyd edildiyinə görə hədis "Sünən Əbu Davud" və "Sünən Tirmizi"də nəql edilmişdir. Albani Əbu İshaq səbəbindən hədisin sənədinin zəifliyinə işarə etmişdir.


Ancaq bu hədisi eyni zamanda "Səhih Sünən İbn Macə" kitabına da cild 1, səhifə 345, hədis 967 daxil etmişdir.


Прикрепленный файл  ders20b.jpg   200,39К   1 Количество загрузок:Hədisi SƏHİH hesab etməklə bərabər qeyd etmişdir ki, bu hədisi eyni zamanda özünün "Səhih Sünən Əbu Davud" kitabına da (cild 1, səhifə 390) daxil etmişdir.


Bu da "Səhih Sünən Əbu Davud"dakı həmin hədis.


Прикрепленный файл  ders20c.jpg   322,15К   0 Количество загрузок:

ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#24 Youthcolour

Youthcolour

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 26 сообщений

Отправлено 02 Май 2013 - 09:32

Allah razı olsun qardaş.

Ümumiyyətlə Albani və ona bənzər mühəddislərin özfəaliyyətinə nəzər saldıqca belə bir nəticəyə gəlmək olar ki , həyasızlıq və əxlaqsızlıq sələfilərdə üsulidindəndir :

Sələfi əqidəsinə uyğun olmayan , lakin çoxluq etibarı ilə əhli sünnət tərəfdən səhih qəbul edilən hədislərin hamısını "забраковать" edib.

Qardaşım Master_ier , xəbəriniz var da , sən demə Malikin kitabında kı : Ömərin "Namaz yatmaqdan xeyirlidir" barədə , "Nə gözəl bidətdir" deyib səhər azanına salması da - sən demə uydurma hədis imiş.

Əvəzində Albanı İbn Madjadan "səhih" hədis tapıb ki "Namaz yatmaqdan xeyirlidir" ifadəsini Peyqəmbər(S.Ə.S.)Bilala özü öyrədib və səhər azanına daxil edib.
Muslim.Şiə.

#25 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 03 Май 2013 - 02:23

Ateizmden qaynaqlanan eqideden ne desen gozlemek olar.bu sunni shie dialogu deyil ki ) ateist muselman dialogudu.sunnulere quzu keserem )
ваххабизм – это дистилированный суннизм
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru