Перейти к содержимому


Фотография

Quranda siğənin haramlığı


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 42

#1 abdurahman_sudais

abdurahman_sudais

  Arif – Corporal

 • Ibtidai
 • 66 сообщений

Отправлено 22 Февраль 2009 - 13:26

aasalamun aleykum insallah bezi insanlar varki bu gune qeder haram olan is tuturlar(siga) allah teala buyurur Gunahi -ister askar olsun,ister de gizli-terk edin.CUNKI gunah isler gorenler oz emellerinin cezasina catacaqalar..enam aye ...basqa bir ayede Beli pis isler goren ve gunaha batanlar cehennem ehlidir ve orada ebede qalacaqlar...beqere aye 81
siganin muvveqeti nigahin qadaxan olmasi............Siğənin haram olmasına şəkk yoxdur. Bunu həm Quran, həm hədis, həm səhabələr, həm də əhli-beyt təsdiq edib. Amma Quran, Allah Təala Muminun surəsi 5-7 ayələrdə (bu ayələr həmçinin Məaric surəsində də keçir, 29-31) bildirir, bu ayələr aydındır. Lakin bəzən bu ayələri siğənin haram olması üçün dəlil gətirəndə əks tərəf deyir ki, bunlar Məkkə ayələridir və guya siğə Mədinədə halal edilib. Eyib etməz. Deməli, onun sözündən belə çıxır ki, Məkkədə haram idi? Bəli, biz görürük ki, səhih hədislərdə gəlib ki, peyğəmbər (s.a.v.) səhabələrlə səfərdə olanda səhabələrdən biri gəlib peyğəmbərə (s.a.v.) sual verdi ki, kişi özünü axtalaya bilərmi? Bu zaman peyğəmbər (s.a.v.) icazə Verdi ki, müşrik qadınlarla siğə etməyə. Amma sonar Mədinəyə qayıtdıqda bunu haram etdi. Sonra daha bir səfərdə belə bir hal oldu və rəsulallah (s.a.v.) icazə verdi. Məkkənin fəthi günündə isə dedi ki, düz qiyamətə kimi haramdır. Əgər əks tərəf Məkkə-Mədinə ayəlləri söhbət edirsə, hətta Mədinə ayələrində də siğənin haram olması var. Məsələn, Nur surəsi, 33-cü ayə: “Evlənməyə qüvvəsi çatmayanlar (maddi imkanı olmayanlar) Allah öz lütfü ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub (özlərini zinadan) saxlasınlar. Kölələrinizdən mükatəbə etmək (əvvəlcədən bağlanılmış yazılı müqaviləyə əsasən müəyyən məbləğ pul qazanıb ağasına vemək şərtilə köləlikdən azad olmaq) istəyənlərlə - əgər onlarda bir xeyir (müqavilədəki şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün qüdrət) görürsünüzsə - mükatəbə edin. Onlara Allahın sizə verdiyi maldan verin. (Zəkatdan onlara o qədər verin ki, özlərini satın alıb azad edə bilsinlər). Əgər cariyələriniz ismətlərini qoruyub saxlamaq istəsələr, fani dünya malı əldə etmək xatirinə onları zinaya məcbur etməyin. Kim onları (cariyələri zinakarlığa) məcbur edərsə, (bilsin ki) onların bu məcburiyyətindən sonra, əlbəttə, Allah (zinakarlığa vadar olanları) bağışlayar, rəhm edər. (Zinakarlığa vadar edilən cariyələrin günahı onlar bu işlə öz xoşuna deyil, zor gücünə məşğul olduqları üçün həmin cariyələrin özlərinə deyil, onları pul qazanmaq məqsədilə zinakarlığa sövq edən ağalarının boynuna düşər).” Bu da Mədinə ayəsi. Əgər siğə halal olsa idi, elə deyərdi ki, evlənə bilmirsənsə, get siğə et, necə ki, sən yuxarıda tövsiyə edirsən.
Amma Nisa, 24 isə - burda siğədən heç nə yoxdur, əksinə bu ayə dəlildir ki, siğə haramdır. Çünki bu ayədən əvvəlki və sonrakı ayələri oxuduqda haqq insana aydın olur – yəni burda söhbət səhih nikahdan gedir. Məsələn, sonrakı ayəyə baxın. “İçinizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduğunuz (əllərinizin altında olan) mömin (cavan, iffətli) cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar. Allah sizin imanınızı (əqidənizi) daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdənsiniz. (Azad kişi və qul, azad qadın və cariyə-hamısı Adəm nəslindəndir. Onlar hamısı Allah bəndələri olduqları üçün yaradılış etiqad baxımından aralarında vəhdət, birlik mövcuddur. Buna görə də cariyələrə həqarətlə baxmayın). İffətini qoruyub saxlayan, zinakarlıq etməyən və aşnası olmayan cariyələrlə sahiblərindən icazə alıb evlənin və onların mehrlərini qəbul olunmuş qaydada verin! Əgər onlar (ərə getdikdən sonra) zina edərlərsə, cəzaları azad qadınlara verilən əzabın yarısı qədərdir. Bu (kənizlərlə evlənmək), (ehtiras, şəfvət üzündən) zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Əgər səbr edərsinizsə, sizin üçün daha yaxşı olar. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!” Gördüyün kimi, bu ayədə Allah Təala deyir ki, azad qadını ala bilməsən, onda cariyəni al, yəni arvad kimi nikahla al. Əgər siğə olsaydı, deyərdi ki, problem yoxdur, elə siğə eləyin. Deməli, bundan əvvəlki ayədə də söhbət siğədən deyil, nikahdan gedir. Həm də Nisa, 24-ün elə ilk ayəsini diqqətlə oxusan haqq aydın olar. Çünki “muhsanat” kəlməsində məqsəd iffətli, namuslu qadınlardan söhbət gedir. Siğəli qadın iffətli sayılmır. Bunu mən yox, şiələrin öz kitabında imam Museyi Kazım deyir, “Vəsil əs-Şiə”, 28-ci cild, 68-ci səhifə. Deməli, Nisa, 24-də siğədən heç nə yoxdur.
Bu ayələr barədə, hədislərə gəldikdə isə, əvvəl namssuz nikahın növləri haram edildikdən sonra, əks tərəf etiraf etdiyi kimi, Məkkədə haram idi, müəyyən səbəblərə görə müəyyən müddətə kimi icazə verilmişdi və sonra haram edildi. Siğənin haramlığı nəinki əhli-sunnə kitablarında, hətta əhli-şiə kitablarında da var. Hətta aşkar bildirilir ki, Əli (r.a.) siğəni haram edib. Məsələn, “Təhzib” kitabı (müəllifi Tusi, 2-ci cild, 186-cı səhifə), “İstibzar” (yenə Tusinin, 3/142 ), “Vəsail əş-Şiə” (14/441) və s. Mənə elə gəlir ki, haqq aydın oldu. Təbii ki, haqqı istəyənlər üçün.

#2 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 22 Февраль 2009 - 18:52

aasalamun aleykum insallah bezi insanlar varki bu gune qeder haram olan is tuturlar(siga) allah teala buyurur Gunahi -ister askar olsun,ister de gizli-terk edin.CUNKI gunah isler gorenler oz emellerinin cezasina catacaqalar..enam aye ...basqa bir ayede Beli pis isler goren ve gunaha batanlar cehennem ehlidir ve orada ebede qalacaqlar...beqere aye 81
siganin muvveqeti nigahin qadaxan olmasi............Siğənin haram olmasına şəkk yoxdur. Bunu həm Quran, həm hədis, həm səhabələr, həm də əhli-beyt təsdiq edib. Amma Quran, Allah Təala Muminun surəsi 5-7 ayələrdə (bu ayələr həmçinin Məaric surəsində də keçir, 29-31) bildirir, bu ayələr aydındır. Lakin bəzən bu ayələri siğənin haram olması üçün dəlil gətirəndə əks tərəf deyir ki, bunlar Məkkə ayələridir və guya siğə Mədinədə halal edilib. Eyib etməz. Deməli, onun sözündən belə çıxır ki, Məkkədə haram idi? Bəli, biz görürük ki, səhih hədislərdə gəlib ki, peyğəmbər (s.a.v.) səhabələrlə səfərdə olanda səhabələrdən biri gəlib peyğəmbərə (s.a.v.) sual verdi ki, kişi özünü axtalaya bilərmi? Bu zaman peyğəmbər (s.a.v.) icazə Verdi ki, müşrik qadınlarla siğə etməyə. Amma sonar Mədinəyə qayıtdıqda bunu haram etdi. Sonra daha bir səfərdə belə bir hal oldu və rəsulallah (s.a.v.) icazə verdi. Məkkənin fəthi günündə isə dedi ki, düz qiyamətə kimi haramdır. Əgər əks tərəf Məkkə-Mədinə ayəlləri söhbət edirsə, hətta Mədinə ayələrində də siğənin haram olması var. Məsələn, Nur surəsi, 33-cü ayə: “Evlənməyə qüvvəsi çatmayanlar (maddi imkanı olmayanlar) Allah öz lütfü ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub (özlərini zinadan) saxlasınlar. Kölələrinizdən mükatəbə etmək (əvvəlcədən bağlanılmış yazılı müqaviləyə əsasən müəyyən məbləğ pul qazanıb ağasına vemək şərtilə köləlikdən azad olmaq) istəyənlərlə - əgər onlarda bir xeyir (müqavilədəki şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün qüdrət) görürsünüzsə - mükatəbə edin. Onlara Allahın sizə verdiyi maldan verin. (Zəkatdan onlara o qədər verin ki, özlərini satın alıb azad edə bilsinlər). Əgər cariyələriniz ismətlərini qoruyub saxlamaq istəsələr, fani dünya malı əldə etmək xatirinə onları zinaya məcbur etməyin. Kim onları (cariyələri zinakarlığa) məcbur edərsə, (bilsin ki) onların bu məcburiyyətindən sonra, əlbəttə, Allah (zinakarlığa vadar olanları) bağışlayar, rəhm edər. (Zinakarlığa vadar edilən cariyələrin günahı onlar bu işlə öz xoşuna deyil, zor gücünə məşğul olduqları üçün həmin cariyələrin özlərinə deyil, onları pul qazanmaq məqsədilə zinakarlığa sövq edən ağalarının boynuna düşər).” Bu da Mədinə ayəsi. Əgər siğə halal olsa idi, elə deyərdi ki, evlənə bilmirsənsə, get siğə et, necə ki, sən yuxarıda tövsiyə edirsən.
Amma Nisa, 24 isə - burda siğədən heç nə yoxdur, əksinə bu ayə dəlildir ki, siğə haramdır. Çünki bu ayədən əvvəlki və sonrakı ayələri oxuduqda haqq insana aydın olur – yəni burda söhbət səhih nikahdan gedir. Məsələn, sonrakı ayəyə baxın. “İçinizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduğunuz (əllərinizin altında olan) mömin (cavan, iffətli) cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar. Allah sizin imanınızı (əqidənizi) daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdənsiniz. (Azad kişi və qul, azad qadın və cariyə-hamısı Adəm nəslindəndir. Onlar hamısı Allah bəndələri olduqları üçün yaradılış etiqad baxımından aralarında vəhdət, birlik mövcuddur. Buna görə də cariyələrə həqarətlə baxmayın). İffətini qoruyub saxlayan, zinakarlıq etməyən və aşnası olmayan cariyələrlə sahiblərindən icazə alıb evlənin və onların mehrlərini qəbul olunmuş qaydada verin! Əgər onlar (ərə getdikdən sonra) zina edərlərsə, cəzaları azad qadınlara verilən əzabın yarısı qədərdir. Bu (kənizlərlə evlənmək), (ehtiras, şəfvət üzündən) zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Əgər səbr edərsinizsə, sizin üçün daha yaxşı olar. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!” Gördüyün kimi, bu ayədə Allah Təala deyir ki, azad qadını ala bilməsən, onda cariyəni al, yəni arvad kimi nikahla al. Əgər siğə olsaydı, deyərdi ki, problem yoxdur, elə siğə eləyin. Deməli, bundan əvvəlki ayədə də söhbət siğədən deyil, nikahdan gedir. Həm də Nisa, 24-ün elə ilk ayəsini diqqətlə oxusan haqq aydın olar. Çünki “muhsanat” kəlməsində məqsəd iffətli, namuslu qadınlardan söhbət gedir. Siğəli qadın iffətli sayılmır. Bunu mən yox, şiələrin öz kitabında imam Museyi Kazım deyir, “Vəsil əs-Şiə”, 28-ci cild, 68-ci səhifə. Deməli, Nisa, 24-də siğədən heç nə yoxdur.
Bu ayələr barədə, hədislərə gəldikdə isə, əvvəl namssuz nikahın növləri haram edildikdən sonra, əks tərəf etiraf etdiyi kimi, Məkkədə haram idi, müəyyən səbəblərə görə müəyyən müddətə kimi icazə verilmişdi və sonra haram edildi. Siğənin haramlığı nəinki əhli-sunnə kitablarında, hətta əhli-şiə kitablarında da var. Hətta aşkar bildirilir ki, Əli (r.a.) siğəni haram edib. Məsələn, “Təhzib” kitabı (müəllifi Tusi, 2-ci cild, 186-cı səhifə), “İstibzar” (yenə Tusinin, 3/142 ), “Vəsail əş-Şiə” (14/441) və s. Mənə elə gəlir ki, haqq aydın oldu. Təbii ki, haqqı istəyənlər üçün.


aleykes salam cenab sudeys. cox wadam ki, sizin kimi alim bizim forumda qeydiyyatdan kecib.
amma aqlabatmayan weyler yazirsiz. bele ki, deyirsiz ki, mute Mekkede halal idi Medinede(Nisa 24-le qadaqan edildi) qadaqan edildi. cox xahiw edirem hedis ve ya revayet getirin ki, mute Mekkede halal idi. daha doqrusu, mute adli nikah Mekke dovrunde movcud olmuwdur.
Muminun ve Mearic surelerini Nisa suresine qadaqan kimi nisbet verirsiz ve deyirsiz ki, ferq etmez Nisa Medinede nazil olub. onda cox xahiw edirem bildiresiniz mene ki, o kesler ki, ickinin haram lunmamasi barede ickinin qadaqan olunmasi ayesine qarwi ickili namaza yaxinlawmayin ve ickide xeyir vardir ayelerini getirende onlara ne cavab verirsiz.
sudeys, Nisa 24-n muteni haram etdiyi barede yazirsiz amma halbuki, sizden de boyuk alimler bu ayenin mehz muteni dine getirilmesi barede hemfikirdiler. muhsanat kelmesine yox. istimte kelmesine diqqet yetirsen daha meqsedeuyqun olar.
o ki, qaldi hedislere, evvelce Muslumun Sehihinde Omerin 2 weyi qadaqan etmesi oxu ve aydinlawdir o 2 wey nedir. ve bir de ahli-sunne hedislerine bir az daha cox nezer yetir ve gor ki, hedislerde hem xeyber hem Mekkenin fethi hem Haccul Vida ve 3 daha bawqa yer gosterilib ki, mutenin qadaqan olunmasini deyir. indi ozun aydinlawdir bunlarin hansinda mute qadaqan olunmuwdur.
o ki, qaldi wie edebiyyetinda mutenin qadaqan olunmasina dair sozlere, cox xahiw ederdim hemin hedislerin sehih olmasini bize isbat edesen.

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#3 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 23 Февраль 2009 - 15:01

abdurahman_sudais
Sənə bir neçə sualım var.
1) Nisa -24 mütə ayəsidirmi?
2) 1-ci sualımın cavabı müsbət olduğu halda onda mənə de görüm hanası ayə onu nəsx edib?
3) Nisa-24-di nəsx olunması hansı nəsx növünə aiddir? a ) Tilavətlərdəki nəsx: b ) Hökmün nəsxi: v ) Həm hökmün həm də tilavətin nəsxi:

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#4 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 23 Февраль 2009 - 17:21

abdurahman_sudais
Sənə bir neçə sualım var.
1) Nisa -24 mütə ayəsidirmi?
2) 1-ci sualımın cavabı müsbət olduğu halda onda mənə de görüm hanası ayə onu nəsx edib?
3) Nisa-24-di nəsx olunması hansı nəsx növünə aiddir? a ) Tilavətlərdəki nəsx: b ) Hökmün nəsxi: v ) Həm hökmün həm də tilavətin nəsxi:


aqaye nardarani, sudeys efendi deyir ki,

Amma Nisa, 24 isə - burda siğədən heç nə yoxdur, əksinə bu ayə dəlildir ki, siğə haramdır.


اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#5 abdurahman_sudais

abdurahman_sudais

  Arif – Corporal

 • Ibtidai
 • 66 сообщений

Отправлено 24 Февраль 2009 - 00:13

Nisa-24-di nəsx olunması hansı nəsx növünə aiddir? a ) Tilavətlərdəki nəsx.
delil ise bu ayerdirUca Allah Öz kəlamında buyurur:
“Biz hər hansı bir ayənin hökmünü ləğv edir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsinizmi?!”. (“əl-Bəqərə”, 106)
“Allah (kitabdan) istədiyi şeyi məhv edər, istədiyini də sabit saxlayar. Kitabın əsli (lövhi məhfuz) Onun yanındadır”. (“ər-Rəd”, 39)
“Biz bir ayəni ləğv edib başqası ilə əvəz etdikdə - Allah nə nazil etdiyini Özü daha yaxşı bilir, kafirlər (Məhəmmədə): Sən ancaq bir iftiraçısan – deyərlər. Xeyr! Onların əksəriyyəti (cahil olduğu üçün) haqqı bilməz”. (“ən-Nəhl”, 101)
“(Ya Peyğəmbər!) Biz sənə (Cəbrail vasitəsilə Quran) oxudacağıq və sən Allahın dilədiyindən başqa onu unutmayacaqsan”.(“əl-Alə”, 6-7)
Bu ayələrdən məlum olur ki, nəsx – Allah tərəfindən ləğv deməkdir. Bu həm Quran ayəsi, həm də Allah elçisinin hədisinə aiddir. Təhrif isə insanın etdiyi dəyişiklik, əlavə və azaltma deməkdir. Nə lüğəti mənada, nə də şəriət terminaloqiyasında nəsx və təhrif heç vaxt bir məna verməyir. Allah Qurani – kərimdə məhz Özü nəsx etdiyini bildir. Təhrifi isə insanlar etdiyini deyərək, onu pisləyir. Allah Taala buyurur:
Yəhudilərin bir qismi sözlərin yerini dəyişib təhrif edir. . . (ən-Nisa, 46)

#6 abdurahman_sudais

abdurahman_sudais

  Arif – Corporal

 • Ibtidai
 • 66 сообщений

Отправлено 24 Февраль 2009 - 00:17

vusal
sen insallah yuxari yazdigima diqqetle bax gor orda nisa suresin 24cu ayesin yazmisam bu aye medinede nazil oldu........Amma Nisa, 24 isə - burda siğədən heç nə yoxdur, əksinə bu ayə dəlildir ki, siğə haramdır. Çünki bu ayədən əvvəlki və sonrakı ayələri oxuduqda haqq insana aydın olur – yəni burda söhbət səhih nikahdan gedir. Məsələn, sonrakı ayəyə baxın. “İçinizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduğunuz (əllərinizin altında olan) mömin (cavan, iffətli) cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar. Allah sizin imanınızı (əqidənizi) daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdənsiniz. (Azad kişi və qul, azad qadın və cariyə-hamısı Adəm nəslindəndir. Onlar hamısı Allah bəndələri olduqları üçün yaradılış etiqad baxımından aralarında vəhdət, birlik mövcuddur. Buna görə də cariyələrə həqarətlə baxmayın). İffətini qoruyub saxlayan, zinakarlıq etməyən və aşnası olmayan cariyələrlə sahiblərindən icazə alıb evlənin və onların mehrlərini qəbul olunmuş qaydada verin! Əgər onlar (ərə getdikdən sonra) zina edərlərsə, cəzaları azad qadınlara verilən əzabın yarısı qədərdir. Bu (kənizlərlə evlənmək), (ehtiras, şəfvət üzündən) zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Əgər səbr edərsinizsə, sizin üçün daha yaxşı olar. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!” Gördüyün kimi, bu ayədə Allah Təala deyir ki, azad qadını ala bilməsən, onda cariyəni al, yəni arvad kimi nikahla al. Əgər siğə olsaydı, deyərdi ki, problem yoxdur, elə siğə eləyin. Deməli, bundan əvvəlki ayədə də söhbət siğədən deyil, nikahdan gedir. Həm də Nisa, 24-ün elə ilk ayəsini diqqətlə oxusan haqq aydın olar. Çünki “muhsanat” kəlməsində məqsəd iffətli, namuslu qadınlardan söhbət gedir. Siğəli qadın iffətli sayılmır. Bunu mən yox, şiələrin öz kitabında imam Museyi Kazım deyir, “Vəsil əs-Şiə”, 28-ci cild, 68-ci səhifə. Deməli, Nisa, 24-də siğədən heç nə yoxdur.
yeniki bu delil idi ki mekkede halal idi medinede haram qilindir insallah men bir cok defe yazdim diyesen menim yazilarimi yaxcu oxumursunuz? dogurusun allah biler.

#7 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 24 Февраль 2009 - 01:23

vusal
sen insallah yuxari yazdigima diqqetle bax gor orda nisa suresin 24cu ayesin yazmisam bu aye medinede nazil oldu........Amma Nisa, 24 isə - burda siğədən heç nə yoxdur, əksinə bu ayə dəlildir ki, siğə haramdır. Çünki bu ayədən əvvəlki və sonrakı ayələri oxuduqda haqq insana aydın olur – yəni burda söhbət səhih nikahdan gedir. Məsələn, sonrakı ayəyə baxın. “İçinizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduğunuz (əllərinizin altında olan) mömin (cavan, iffətli) cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar. Allah sizin imanınızı (əqidənizi) daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdənsiniz. (Azad kişi və qul, azad qadın və cariyə-hamısı Adəm nəslindəndir. Onlar hamısı Allah bəndələri olduqları üçün yaradılış etiqad baxımından aralarında vəhdət, birlik mövcuddur. Buna görə də cariyələrə həqarətlə baxmayın). İffətini qoruyub saxlayan, zinakarlıq etməyən və aşnası olmayan cariyələrlə sahiblərindən icazə alıb evlənin və onların mehrlərini qəbul olunmuş qaydada verin! Əgər onlar (ərə getdikdən sonra) zina edərlərsə, cəzaları azad qadınlara verilən əzabın yarısı qədərdir. Bu (kənizlərlə evlənmək), (ehtiras, şəfvət üzündən) zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Əgər səbr edərsinizsə, sizin üçün daha yaxşı olar. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!” Gördüyün kimi, bu ayədə Allah Təala deyir ki, azad qadını ala bilməsən, onda cariyəni al, yəni arvad kimi nikahla al. Əgər siğə olsaydı, deyərdi ki, problem yoxdur, elə siğə eləyin. Deməli, bundan əvvəlki ayədə də söhbət siğədən deyil, nikahdan gedir. Həm də Nisa, 24-ün elə ilk ayəsini diqqətlə oxusan haqq aydın olar. Çünki “muhsanat” kəlməsində məqsəd iffətli, namuslu qadınlardan söhbət gedir. Siğəli qadın iffətli sayılmır. Bunu mən yox, şiələrin öz kitabında imam Museyi Kazım deyir, “Vəsil əs-Şiə”, 28-ci cild, 68-ci səhifə. Deməli, Nisa, 24-də siğədən heç nə yoxdur.
yeniki bu delil idi ki mekkede halal idi medinede haram qilindir insallah men bir cok defe yazdim diyesen menim yazilarimi yaxcu oxumursunuz? dogurusun allah biler.


senin yazdiqlarivi cox diqqetle oxuyuram. amma bir dene de mene hedis getire bilmedin ki, HICRETDEN QABAQ MEKKEDE MUSELMANLAR MUTE EDIRDILER. o ki qaldi 4-24-n ozune, ayede Allah buyurur ki, ISTIFADE ETDIYINIZ QADINLARIN MEHRIYYESINI VERIN! ve sonraki ayelerde guya ne deyilir ki? :unsure: deyir azad qadinlarla evlenin. vessalam.

P.S cox xahiw edirem oz tefsir kitablarina muraciet et. ekser tefsirlerde 4-24-n mehz mute barede nazil olmasi yazilir. sonda Xeyber hadisesi hedisini getirirler. yeqin Teberinin tefsirini qebul edirsen? beleki, Ibn Teymiyye bu tefsiri terifleyib. ssilkani verirem gir 4-24-n tefsirini oxu. http://haznevi.net/i...KID=8553&BID=62
bir dene de tesennun tefsirine ssilka verirem http://haznevi.net/i...KID=5005&BID=61 amma bu tefsir cetin xowuva gelsin. bele ki, mufessir ibn Abbasdan ve Imran ibn Huseynden ele hedisler getirir ki, sene serf etmez

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#8 abdurahman_sudais

abdurahman_sudais

  Arif – Corporal

 • Ibtidai
 • 66 сообщений

Отправлено 24 Февраль 2009 - 12:05

vusal
inan artiq cumleler isledirsiniz...sene haramliqi lazimdir o da var elahmdullah sen arxandakina baxma qabaxina bax hz peygamber mekkede olanda cihad etmek ferz deyil idi,ama medine getdi ferz oldu daha bizi melumu ferz olmasidir sigani kimi,qaldi insanlara siganin haram olmasinda ferq etmes bu sehihdir ki,bu aye ,medineden nazil olub burdada haram qilinib daha demek lazim deyil ki sahat necede :)necenci gunde:)bunlar arttiq bahendir:)...peygamber sehih qiyamet alemtinde deyir ki insanlar iki seyi halal bilecekdir biri zina birde icki.......indiki devrimizde siga halal icki ise halaldir haci pivesi nezubillah ........insallah sen en sehih olan yerinden haramliqindan tutu isin en ekuzkulizif veri haram olmasin rica eder artiq vaxtimi almayin sen menasi soz yazim basimi sisrdeyin insallah daaha guzel sualainiz varsa buyurunuz vere bilersiniz?

#9 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 24 Февраль 2009 - 13:14

Suallarımı bir daha təkrar edirəm
abdurahman_sudais
Sənə bir neçə sualım var.
1) Nisa -24 mütə ayəsidirmi?
2) 1-ci sualımın cavabı müsbət olduğu halda onda mənə de görüm hanası ayə onu nəsx edib?
3) Nisa-24-di nəsx olunması hansı nəsx növünə aiddir? a ) Tilavətlərdəki nəsx: b ) Hökmün nəsxi: v ) Həm hökmün həm də tilavətin nəsxi:

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#10 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 24 Февраль 2009 - 18:01

vusal
inan artiq cumleler isledirsiniz...sene haramliqi lazimdir o da var elahmdullah sen arxandakina baxma qabaxina bax hz peygamber mekkede olanda cihad etmek ferz deyil idi,ama medine getdi ferz oldu daha bizi melumu ferz olmasidir sigani kimi,qaldi insanlara siganin haram olmasinda ferq etmes bu sehihdir ki,bu aye ,medineden nazil olub burdada haram qilinib daha demek lazim deyil ki sahat necede :)necenci gunde:)bunlar arttiq bahendir:)...peygamber sehih qiyamet alemtinde deyir ki insanlar iki seyi halal bilecekdir biri zina birde icki.......indiki devrimizde siga halal icki ise halaldir haci pivesi nezubillah ........insallah sen en sehih olan yerinden haramliqindan tutu isin en ekuzkulizif veri haram olmasin rica eder artiq vaxtimi almayin sen menasi soz yazim basimi sisrdeyin insallah daaha guzel sualainiz varsa buyurunuz vere bilersiniz?


sudeys, men sennen 4-24-n nazilolma saatini yaxud vaxtini soruwdum? movzuya yalniz nese yazmaqa girirsen ya fikirleri muzakire etmeye. sene 2 dene tefsire de ssilka verdim ki, buyururlar ki, aye mute barede nazil olub. sense tutmusan Xeyberde haram olub. nezerive catdirim ki, mutenin haram olmasi barede siz ehli sunnede 6 yer ve vaxt deyilmiwdir ki, onlar da bunlardir.

1. Sabre İbnu Ma'bed'in revayetlerinde Mekke fethi sırasında.
2. Hz.Aliden(A) gelen revayetde Xeyberin fethinde.
3. Selem ibnul Ekvadan gelen revayetde Evtas qezvesinde.
4. Hasan Basriden gelen mursel revayetde Umretul Qezada.
5. Ebu Hureyradan gelen revayetde Tebuk Seferinde.
6. Sabre ibn Mabedden Ebu Davudun neql etdiyi revayetde Vida Heccinde.

indi de gorum

1. bunlarin arasinda mekan ve zaman baximindan fasile vardir?
2. mute gah halal gah haram buyrulmuwdur?

P.S camaat muteni halal edir sen de yapiwmisan haramdir

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#11 abdurahman_sudais

abdurahman_sudais

  Arif – Corporal

 • Ibtidai
 • 66 сообщений

Отправлено 24 Февраль 2009 - 22:56

VUSAL
MEN SIZ DEDIM AXI MENIM YAZIMI YAXCU OXUMURSUNUZ Вчера, 12:06 men burda yazmisdim ki9,,,daha hetta bezi sahabeler sigani yatdasindan cixardan var idi onlar ucun aye indi....unutduqda və ya yanıldıqda beqere suresi endi unutduguna gore ver .rasullah sigani her yerde hetta qedir xumdada zikir edi..Məhəmməd bin Əli Əli bin Əbu Talibdən –radıyallahu anhu- bunu eşidib: “Allahın Rəsulu -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- Xeybər günü müvəqqəti nigahı və eşşək ətini yeməyi qadağan etdi” (əl-Buxari 5/172; Müslim 4/134-135 və 6/63; Malik, səh 335; ət-Tirmizi 1121 və 1794; ən-Nəsai 6/125; Əhməd 1/79; əd-Darimi 1996).ve sahebeler basladi allah dua edmege ...(Möminlər deyirlər: ) “Ey Rəbbimiz, (bəzi tapşırıqlarını) unutduqda və ya yanıldıqda bizi cəzalandırma! ...beqere suresi 286 aye insallah bu hetta bir delildir ki mekkede helal oldugu ucun medinede budan soznra haramdir deyen rasullah sozu oldu...bunu sie kitablarida qeyd edir.. Əli (r.a.) siğəni haram edib. Məsələn, “Təhzib” kitabı (müəllifi Tusi, 2-ci cild, 186-cı səhifə), “İstibzar” (yenə Tusinin, 3/142 ), “Vəsail əş-Şiə” (14/441) və s. Mənə elə gəlir ki, haqq aydın oldu


yeniiki burda cok zikir edilmesi sahabeleri yadasinda hafizlerinde cixdigi ucun cok zikir etdi en sonunda rasullah dedi ki,ey camaat size siga haramdir ...bezi cahiler hz omerin devrinden baslayib siga etdiler omer ise dedi.....Ömər bin əl-Xəttab –radıyallahu anhu- xəlifə olarkən xütbə zamanı deyib: “Həqiqətən, Rəsulullah -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- bizə üç dəfə müvəqqəti nigaha icazə vermişdi, amma sonra o, bunu qadağan etdi. Allaha and olsun ki, kim evli olaraq müvəqqəti nigah bağlayıb Rəsulullahın -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- bunu qadağan etdikdən sonra yenidən icazə verdiyini təsdiq edən dörd şahid gətirməsə, mən onu daşqalaq (zinaya görə cəza) edəcəm” (İbn Macə, 1963).
sebeb bundan otru oldu!
daha dogurusun allah biler.

#12 abdurahman_sudais

abdurahman_sudais

  Arif – Corporal

 • Ibtidai
 • 66 сообщений

Отправлено 24 Февраль 2009 - 23:45

VUSAL
indi de gorum

1. bunlarin arasinda mekan ve zaman baximindan fasile vardir?
2. mute gah halal gah haram buyrulmuwdur?

cavab:insallah bu yazdiglarimi iyi oku Bu rəvayətlər barədə biz dəfələrlə demişik ki, bəzi səhabələr caiz görürdülər. Sonra onların yadına salanda tövbə etdilər. Siğənin haram olmasını şiələr də deyirlər.
O ki, qaldı Qurandan Mədinə ayəsinə, sənin sözündən belə çıxır ki, deməli, Məkkədə siğə haram idi, sən isə Mədinə ayəsi istəyirsən. Eyib etməz, bu da sənin üçün Mədinə ayəsi: "Evlənməyə qüvvəsi çatmayanlar (maddi imkanı olmayanlar) Allah öz lütfü ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub (özlərini zinadan) saxlasınlar. Kölələrinizdən mükatəbə etmək (əvvəlcədən bağlanılmış yazılı müqaviləyə əsasən müəyyən məbləğ pul qazanıb ağasına vemək şərtilə köləlikdən azad olmaq) istəyənlərlə - əgər onlarda bir xeyir (müqavilədəki şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün qüdrət) görürsünüzsə - mükatəbə edin. Onlara Allahın sizə verdiyi maldan verin. (Zəkatdan onlara o qədər verin ki, özlərini satın alıb azad edə bilsinlər). Əgər cariyələriniz ismətlərini qoruyub saxlamaq istəsələr, fani dünya malı əldə etmək xatirinə onları zinaya məcbur etməyin. Kim onları (cariyələri zinakarlığa) məcbur edərsə, (bilsin ki) onların bu məcburiyyətindən sonra, əlbəttə, Allah (zinakarlığa vadar olanları) bağışlayar, rəhm edər. (Zinakarlığa vadar edilən cariyələrin günahı onlar bu işlə öz xoşuna deyil, zor gücünə məşğul olduqları üçün həmin cariyələrin özlərinə deyil, onları pul qazanmaq məqsədilə zinakarlığa sövq edən ağalarının boynuna düşər)” (Nur, 33). Bu da Mədinə ayəsi. Əgər siğə halal olsa idi, elə deyərdi ki, evlənə bilmirsənsə, get siğə et.
Amma Nisa, 24 isə - burda siğədən heç nə yoxdur, əksinə bu ayə dəlildir ki, siğə haramdır. Çünki bu ayədən əvvəlki və sonrakı ayələri oxuduqda haqq insana aydın olur – yəni burda söhbət səhih nikahdan gedir. Məsələn, sonrakı ayəyə baxın. “İçinizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduğunuz (əllərinizin altında olan) mömin (cavan, iffətli) cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar. Allah sizin imanınızı (əqidənizi) daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdənsiniz. (Azad kişi və qul, azad qadın və cariyə-hamısı Adəm nəslindəndir. Onlar hamısı Allah bəndələri olduqları üçün yaradılış etiqad baxımından aralarında vəhdət, birlik mövcuddur. Buna görə də cariyələrə həqarətlə baxmayın). İffətini qoruyub saxlayan, zinakarlıq etməyən və aşnası olmayan cariyələrlə sahiblərindən icazə alıb evlənin və onların mehrlərini qəbul olunmuş qaydada verin! Əgər onlar (ərə getdikdən sonra) zina edərlərsə, cəzaları azad qadınlara verilən əzabın yarısı qədərdir. Bu (kənizlərlə evlənmək), (ehtiras, şəfvət üzündən) zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Əgər səbr edərsinizsə, sizin üçün daha yaxşı olar. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!” Gördüyün kimi, bu ayədə Allah Təala deyir ki, azad qadını ala bilməsən, onda cariyəni al, yəni arvad kimi nikahla al. Əgər siğə olsaydı, deyərdi ki, problem yoxdur, elə siğə eləyin. Deməli, bundan əvvəlki ayədə də söhbət siğədən deyil, nikahdan gedir. Həm də Nisa, 24-ün elə ilk ayəsini diqqətlə oxusan haqq aydın olar. Çünki “muhsanat” kəlməsində məqsəd iffətli, namuslu qadınlardan söhbət gedir. Siğəli qadın iffətli sayılmır. Bunu mən yox, şiələrin öz kitabında imam Museyi Kazım deyir, “Vəsil əs-Şiə”, 28-ci cild, 68-ci səhifə. Deməli, Nisa, 24-də siğədən heç nə yoxdur.

#13 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 25 Февраль 2009 - 12:30

sudeys, ya meni o yere o qoymusuz ya da ozuvuzu. menim Mekkede mutenin varliqina dair sizden istediyim subut ondan oteridir ki, size bawa salmaq isteyirem ki, mute Mekke zamani yox idi. muselmanlar Medinede olarken mute ayesi nazil olmuwdur.
deyesen men ssilka veriyim tefsirlere hec girmemisiz? girseydiniz ibn abbasin ve imran ibn huseynin Omerle muxalifet etmesini oxuyardiniz.
o ki, qaldi Ibn Maceden getirdiyin hedise axi sene Muslumden hedis getirdim ki, “Peyğəmbərin və Əbu Bəkrin həyatının bütün dövrlərində bir qədər unu və xurmanı mehriyyə qərar verir və müvəqqəti olaraq evlənirdik. Nəhayət Əmr ibni Hərisin gördüyü işə görə Ömər onu qadağan etdi” (Səhih Müslüm “Mütə” kitabı; “Nigahi mütə” bölməsi).

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#14 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 25 Февраль 2009 - 13:06

abdurahman_sudais
Hanı burda mənim sualıma cavab?

a ) Tilavətlərdəki nəsx.
delil ise bu ayerdirUca Allah Öz kəlamında buyurur:
“Biz hər hansı bir ayənin hökmünü ləğv edir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsinizmi?!”. (“əl-Bəqərə”, 106)
“Allah (kitabdan) istədiyi şeyi məhv edər, istədiyini də sabit saxlayar. Kitabın əsli (lövhi məhfuz) Onun yanındadır”. (“ər-Rəd”, 39)
“Biz bir ayəni ləğv edib başqası ilə əvəz etdikdə - Allah nə nazil etdiyini Özü daha yaxşı bilir, kafirlər (Məhəmmədə): Sən ancaq bir iftiraçısan – deyərlər. Xeyr! Onların əksəriyyəti (cahil olduğu üçün) haqqı bilməz”. (“ən-Nəhl”, 101)
“(Ya Peyğəmbər!) Biz sənə (Cəbrail vasitəsilə Quran) oxudacağıq və sən Allahın dilədiyindən başqa onu unutmayacaqsan”.(“əl-Alə”, 6-7)
Bu ayələrdən məlum olur ki, nəsx – Allah tərəfindən ləğv deməkdir. Bu həm Quran ayəsi, həm də Allah elçisinin hədisinə aiddir. Təhrif isə insanın etdiyi dəyişiklik, əlavə və azaltma deməkdir. Nə lüğəti mənada, nə də şəriət terminaloqiyasında nəsx və təhrif heç vaxt bir məna verməyir. Allah Qurani – kərimdə məhz Özü nəsx etdiyini bildir. Təhrifi isə insanlar etdiyini deyərək, onu pisləyir. Allah Taala buyurur:
Yəhudilərin bir qismi sözlərin yerini dəyişib təhrif edir. . . (ən-Nisa, 46)
Suallarımı bir daha təkrar edirəm. Özündə cürət tap sualıma cavab ver.


1) Nisa -24 mütə ayəsidirmi?
2) 1-ci sualımın cavabı müsbət olduğu halda onda mənə de görüm hanası ayə onu nəsx edib?
3) Nisa-24-di nəsx olunması hansı nəsx növünə aiddir? a ) Tilavətlərdəki nəsx: b ) Hökmün nəsxi: v ) Həm hökmün həm də tilavətin nəsxi:

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#15 abdurahman_sudais

abdurahman_sudais

  Arif – Corporal

 • Ibtidai
 • 66 сообщений

Отправлено 25 Февраль 2009 - 17:15

nardarani
1) Nisa -24 mütə ayəsidirmi?
2) 1-ci sualımın cavabı müsbət olduğu halda onda mənə de görüm hanası ayə onu nəsx edib?
cavab diqqet yetirsen bu suala ozun cavab yazirsan
3) Nisa-24-di nəsx olunması hansı nəsx növünə aiddir? a ) Tilavətlərdəki nəsx: b ) Hökmün nəsxi: v ) Həm hökmün həm də tilavətin nəsxi:

cavab dedim axTilavətlərdəki nəsx
diyesiniz baska sual tapmirsiniz?

#16 abdurahman_sudais

abdurahman_sudais

  Arif – Corporal

 • Ibtidai
 • 66 сообщений

Отправлено 25 Февраль 2009 - 17:16

nardarani
1) Nisa -24 mütə ayəsidirmi?
2) 1-ci sualımın cavabı müsbət olduğu halda onda mənə de görüm hanası ayə onu nəsx edib?
cavab diqqet yetirsen bu suala ozun cavab yazirsan
3) Nisa-24-di nəsx olunması hansı nəsx növünə aiddir? a ) Tilavətlərdəki nəsx: b ) Hökmün nəsxi: v ) Həm hökmün həm də tilavətin nəsxi:

cavab dedim axTilavətlərdəki nəsx
diyesiniz baska sual tapmirsiniz?

#17 abdurahman_sudais

abdurahman_sudais

  Arif – Corporal

 • Ibtidai
 • 66 сообщений

Отправлено 25 Февраль 2009 - 17:21

vusal
men sene o qeder hedis yazdim sie aliminde sunni alimleriden sen men getirdiyin delile bax..... men sene hz omerde delil getirdim ki hz eliden hz peygamberde delil getirdim ki peygamber qadaxan edib!

#18 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 25 Февраль 2009 - 18:03

Məhəmməd bin Əli Əli bin Əbu Talibdən –radıyallahu anhu- bunu eşidib: “Allahın Rəsulu -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- Xeybər günü müvəqqəti nigahı və eşşək ətini yeməyi qadağan etdi” (əl-Buxari 5/172; Müslim 4/134-135 və 6/63; Malik, səh 335; ət-Tirmizi 1121 və 1794; ən-Nəsai 6/125; Əhməd 1/79; əd-Darimi 1996)

Əvvəla İbn Abbas da ev eşşəyinin ətini halal bilirdi. Bax: (İbn Hacər “Fəthul-bari” cild 12 səh 70 bab “Lühümül-heyl”)

Deməli deyirsiz ki, Peyğəmbər Xeybər günü mutanı və eşşək ətini haram bildi!

Bu hədis 14 yolla (zəncirlı) gəlib. Mutanın o gün haram olması harqa yalnız bir yol (ravi zənciri) deyir. Amma eşşək ətinin qadağan olması bir çox yolla gələn hədislərdə qeyd olunub. Məsələn:

İbn Qəbbum “Zadul-məad” kitabında “müvəqqəti nigahın qadağan olma vaxtı” hissəsində yazır: Xerbər günü səhabələrdən heç biri, heç bir yahudi qadını ilə muta etməyib. Və hətta bu haqda peyğəmbərdən icazə də almayıblar. Heç kim Xeybərdə olan mutadan yazmayıb. Orada nə mutanın caizliyi, nə də ki, onun qadağası haqda heç bir şey deyilmiyib.

Buxari yazır: Əbi Ofv deyir: Xeybərdə biz çox ac idik. Qazanlarda ət bişirirdik. Birdən bir nəfərin “O eşşəkləri ətini yeməyin və qazanlarınızdan onu çıxarıb tullayın” qışqırdığını eşitdik. Əbi Ofv deyir: Bizə dedilər ki, peyğəmbər bu eşşəklərin ətini bizə yeməyə qadağan etdi, çünki onların xumsu verilməyib. Bəziləri isə dedilər ki, peyğəmbər onların nəcis yediklərinə görə onları qadağan etdi. (Səhih Buxari “Lühümül-heyl” babı; İbn Hacər “Fəthul-bari” cild 9 səh 22).

Əbu Davud Sünnəndə yazır: Biz Xeybərdə idik. Yəhudilərdən biri peyğəmbərə dedi: Məgər Sizə bizim eşşəkləri kəsib, meyvələrimizi dərib yemək, qadınlarımızı vurmaq halal edilib? ........Məzmunu uzundu.........
Peyğəmbər dedi: Allah Sizə icazəsiz əhli-kitabdan olanların evlərinə girmək, onların qadınlarını döymək və meyvələrini yeməyi haram edir
. (Sünnən Əbi Davud cild 2 səh 64)

Gördüyünüz kimi peyğəmbər məhz bu eşşəklərin ətini qadağan edib, çünki onların xumsu verilməmiş və onları zorla dinc əhalinin əlindən almışlar. Həmçinin peyğəmbər onların qadınlarını vurmağı qadağan etdi. Amma heç bir hədisdə (biri istisna olmaqla) mutanın haram olması haqda heç nə yazılmır. Bundan aydın olur ki, bu sonradan bu hədisə əlavə olunan bir şeydir və bu hədisi Əli (ə) adından danışırlar. Deyirlər ki, əli Abbası danlayaraq deyir ki: Ey təkəbbürlü insan! Sən məgər bilmirsən ki, peyğəmbər Xeybərdə eşşək ətini və mutanı haram etdi!
Bunu uyduran insan yagin ki, Əlinin bu ifadəsini yaddan çıxarıb:
Əgər Ömər mutanı qadağan etməsəydi şərəfsiz insanlardan savayı heç kəs zina etməzdi.

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#19 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 25 Февраль 2009 - 18:25

sudeys, dəlillərivə qaçım. dedin Quranın Muminun ve Məaric surələri Mütənin haram olmasına sübutdur və onların Məkkədə nazil olması dəlil deyil. soruşdum ki, bəs içkinin halal olmasına namaza içkili yaxınlaşmayın və şərabda sizin üçün mənfəət vardır ayələrini dəlil gətirənlərə nə deyirsən, cavabın olmadı.

İbn Macədən hədis gətirdin ondan da səhih olan Muslümun Səhihindən hədis gətirdim.

dedin şiə kitablarında var, dedim sübut elə səhihdir.

gör Təbəri təfsirində nə yazır: Âyet-i kerimede geçen ve "Onlardan faydalanmanıza mukabil kararlaştı­rılmış olan mehirlerini verin." diye tercüme edilen ifade.müfessirler tarafından çeşitli şekillerde izah edilmiştir.

a- Abdullah b. Abbas, Hasan-ı Basri, Mücahid ve İbn-i Zeyde göre âyetin, bu bölümünün izahı şöyledir: Evlenip kendileriyle zifafa girdiğiniz kadınların, takdir edilmiş bir miktar mehirlerini verin." Bu görüşte olanlara göre, kadınlar­dan faydalanmaktan maksat, onlarla nikahlanıp zifafa girmektir. Bu hususta Ali b. ebi Talha, Abdullah b. Abbasın şunu söylediğini rivayet etmiştir." Sizden bi­riniz bir kadınla evlenir sonra da onunla bir kere de oisa cinsi münasebette bulu­nacak olsa o kadının mehilinin tamamını vennek farz olur. Burada ifade edilen "Faydalanmak"tan maksat, "Cinsi temas"tır. Bunlara göre burda zikredilen üc-retler´den maksat da mehirlerdir.

b- Süddi, Mücahid, Abdullah b. abbas, Übey b. Kâ´b, Hz. Ali ve Said b. Cübeyrden nakledilen diğer bir görüşe göre âyetin bu bölümünün mânâsrşöyte-dir: "Sizler, kadınlarla belli bir süreye kadar evlenerek onlardan faydalandığı­nızda, faydalanmanız karşılığında venneyi tayin ettiğiniz ücretlerini onlara ve­rin."

Bu hususta Süddinin şunları söylediği rivayet edilmektedir: Ayetin bu bölümü, mut´ayı ifade etmektedir. Mut´ada kişi bir kadını, belli bir süre için ve­lisinin iznini alarak ve iki de şahit tutarak evlenir. Müddet bittikten sonra artık erkeğin, o kadının üzerinde hiç bir hakkı kalmaz. Ancak kadının rahminin temiz olduğunu anlaşılmasını (hamile olmadığının anlaşılmasını) beklemesi gerekir. Böyle bir nikahla evlenenler birbirlerine mirasçı olamazlar.

Ebu Nedre, Abdullah b. Abbasın, Katade de Übey b. Kâ´bın, âyet-i keri­menin bu bölümüne "Belli bir zamana kadar" mânâsını ifade eden cümlesini de ilave ederek şu şekilde okuduktan rivayet etmişterdir: Bu kiraata göre, "Bel­li bir süreye kadar" cümlesi de ilave edildiğinden, bu âyetin, mııt´a nikahına yo-rumllanmasi icab etmiş olur.

Yine bu hususta Şu´be diyor ki: "Ben, Hakem´den "Âyetin bu bölümü mensuh mudur?" diye sordum. Hakem de dedi ki: "Hayır. Ali (r.a.) buyurdu ki: "Şayet Ömer (r.a.) mufa nikahını yasaklamış olmasaydı, şaki olanlar dışında kimse zina etmiş olmazdı."
http://haznevi.net/i...KID=8553&BID=62

imkanın olsa bura da gir http://islam-news.ru...a...cles&id=413

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#20 abdurahman_sudais

abdurahman_sudais

  Arif – Corporal

 • Ibtidai
 • 66 сообщений

Отправлено 25 Февраль 2009 - 22:58

el feth
Ailə – müsəlman cəmiyyətinin vacib hissəsidir və buna görə Allahın şəriətində ona xüsusi yer ayrılıb. İnsan şəriətə uyğun nigah sayəsində öz təbii ehtiyaclarını ən gözəl şəkildə ödəmək imkanı qazanaraq sakitlik və əminamanlıq əldə edir, nəslini davam etdirib Allahın mükafatına sahib olur, öz həyatını nizamlayır, onda öz ailəsinə və uşaqlarının tərbiyəsinə görə mə'suliyyət hissi oyanır. Amma öz həyatını başqa insanın həyatı ilə bağlayarkən gərək bunu ömürlük edəsən.ilk once medinede haram oldugu ucun delil...Ər-Rabi bin Subra əl-cuhani atasının belə dediyini rəvayət edib: “Rəsulullah -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- Məkkə fəth olunan il müvəqqəti nigahı qadağan etdi” (Müslim 4/133; Əbu Davud 2072-2073; ən-Nəsai “əl-Kubra”da 3809; Əhməd 3/404; əd-Darimi 2202).<<bu bir delildir ki mekkede halal idi ama mekke feth edilende bu haram qilindi..baska bir hedis..Ər-Rabi bin Subra əl-cuhani rəvayət edir ki, onun atası Peyğəmbərin -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- belə dediyini eşidib: “camaat, mən sizə qadınlarla müvəqqəti nigah balamağa icazə vermişdim. Həqiqətən, indi Allah Qiyamət gününə qədər bunu qadağan etdi. Əgər sizlərdən kimsə bu cür nigahdadırsa, o qadını buraxsın və ona verdiyini geri almasın” (Müslim və İbn Macə rəvayət ediblər. Bax, “Müxtəsər Müslim”, 813 və şeyx əl-Albani “Səhih əl-cami əs-Saqir”, 7887).daha hetta bezi sahabeler sigani yatdasindan cixardan var idi onlar ucun aye indi....unutduqda və ya yanıldıqda beqere suresi endi unutduguna gore ver .rasullah sigani her yerde hetta qedir xumdada zikir edi..Məhəmməd bin Əli Əli bin Əbu Talibdən –radıyallahu anhu- bunu eşidib: “Allahın Rəsulu -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- Xeybər günü müvəqqəti nigahı və eşşək ətini yeməyi qadağan etdi” (əl-Buxari 5/172; Müslim 4/134-135 və 6/63; Malik, səh 335; ət-Tirmizi 1121 və 1794; ən-Nəsai 6/125; Əhməd 1/79; əd-Darimi 1996).ve sahebeler basladi allah dua edmege ...(Möminlər deyirlər: ) “Ey Rəbbimiz, (bəzi tapşırıqlarını) unutduqda və ya yanıldıqda bizi cəzalandırma! ...beqere suresi 286 aye insallah bu hetta bir delildir ki mekkede helal oldugu ucun medinede budan soznra haramdir deyen rasullah sozu oldu...bunu sie kitablarida qeyd edir.. Əli (r.a.) siğəni haram edib. Məsələn, “Təhzib” kitabı (müəllifi Tusi, 2-ci cild, 186-cı səhifə), “İstibzar” (yenə Tusinin, 3/142 ), “Vəsail əş-Şiə” (14/441) və s. Mənə elə gəlir ki, haqq aydın oldu
nece ola biler burda essek eti ve siga haram qilinir siz ise deyirsiniz yok sadece essek eti haramdir bu sizi cahiliynizdir sebeb cunki hedisi butovlukle qebul etmek sehihdir sen ise sigani bir qiraxa atdi

#21 abdurahman_sudais

abdurahman_sudais

  Arif – Corporal

 • Ibtidai
 • 66 сообщений

Отправлено 26 Февраль 2009 - 12:59

vusal
serf etmekden yox sadece sizi turkce yazmaxiniz bu forma ziddir beke men sef edirem ve ona gore men sizi qinadim,bu sizi turkce ellim mindene siganin haramqliqi yazaram ama men yazmiram sebeb cunki turklerin kitablari ve internet seyfelerinde coxu sefdir.sebeb ise senin gormediyin sefdir bilirsen neye goredir burda siz basda yazdiniz ki,teberi bele dedi ama teberide bu sozun sehih olmadigini qeyd edib....daif..dayif oldugu deyib nisa suresi
24 insallah siz sehih musned kitabina baxin burda muslimin sehih eserinde tirmizi sehih hesderine avu davudun sunn e eserine ibn ceririn tefsir eserine baxsaniz teberinin sozunu bir qiraxa qoyarsiniz burda teberi rol oynamir insallah burda sadece bu alimler istirak etdir teberi bu yazdigina ...daif... oldugu qeyd edib bu alimlerde tesdiq edib ama sehih muslim ibn ceririn tesfirin sehih hesen tefsiri oldugu qeyd edib
daif sozunun luxat menasi zeyif ve gucsuz deemedkir


qaldi omerin ise bele hereketi bu biharul enver terefindende yalanlani ve en sehih olaraq buxarinijn ibn meca gelen hedisinin sehih oldugunu qeyd edib calis internerde goturme !

#22 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 26 Февраль 2009 - 13:20

nardarani
1) Nisa -24 mütə ayəsidirmi?
2) 1-ci sualımın cavabı müsbət olduğu halda onda mənə de görüm hanası ayə onu nəsx edib?
cavab diqqet yetirsen bu suala ozun cavab yazirsan
3) Nisa-24-di nəsx olunması hansı nəsx növünə aiddir? a ) Tilavətlərdəki nəsx: b ) Hökmün nəsxi: v ) Həm hökmün həm də tilavətin nəsxi:

cavab dedim axTilavətlərdəki nəsx
diyesiniz baska sual tapmirsiniz?

Olmayan cavabamı diqqət yetirim? Sən niyə bu qədər aciz qalıb 3-kəlmə suala dolğun cavab verə bilmirsən? Niyə mənimlə tapmaca oynayırsan?
Bax sual veririəm Nİsa-24 sigə ayəsidir ya yox? Vermisən bu suala cavab? Yox!!! 1-həftədi oyun oynayirsan.
2-sualmada toxunmamısan. gedib 3-cü suala çıxmısan. Deyirsən ki, Tilavətdəki nəsxə aiddir. Bu sözü deməklə sən oftamatik bir neçə şeyi təsdiq edirsən.
1. Nisa -24 mütə ayəsidir.
2. Nisa -24 nəsx edən ayə var.(amma hansı ayə yazmırsan)


Yuxara yazılarunda gah deyirsən ki, Nisa-24 mütə ayəsi deyil. Gahda mütə ayəsini nəsx edən ayə gətirirsən? Niyə mıxa nala vurursan. Konkret öz mövqeyüvi qoy ortalığa söhbət edək.

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#23 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 26 Февраль 2009 - 20:20

vusal
serf etmekden yox sadece sizi turkce yazmaxiniz bu forma ziddir beke men sef edirem ve ona gore men sizi qinadim,bu sizi turkce ellim mindene siganin haramqliqi yazaram ama men yazmiram sebeb cunki turklerin kitablari ve internet seyfelerinde coxu sefdir.sebeb ise senin gormediyin sefdir bilirsen neye goredir burda siz basda yazdiniz ki,teberi bele dedi ama teberide bu sozun sehih olmadigini qeyd edib....daif..dayif oldugu deyib nisa suresi
24 insallah siz sehih musned kitabina baxin burda muslimin sehih eserinde tirmizi sehih hesderine avu davudun sunn e eserine ibn ceririn tefsir eserine baxsaniz teberinin sozunu bir qiraxa qoyarsiniz burda teberi rol oynamir insallah burda sadece bu alimler istirak etdir teberi bu yazdigina ...daif... oldugu qeyd edib bu alimlerde tesdiq edib ama sehih muslim ibn ceririn tesfirin sehih hesen tefsiri oldugu qeyd edib
daif sozunun luxat menasi zeyif ve gucsuz deemedkir


qaldi omerin ise bele hereketi bu biharul enver terefindende yalanlani ve en sehih olaraq buxarinijn ibn meca gelen hedisinin sehih oldugunu qeyd edib calis internerde goturme !


sudeys, sənin İbn Teymiyyə kimi alimin Təbərinin Təfsirini müsbət adlandırdığına görə mən də Təbəridən sənə bir neçə misal gətirdim. və Təbəri daif yalnız Əli(ə)ın Yine bu hususta Şu´be diyor ki: "Ben, Hakem´den "Âyetin bu bölümü mensuh mudur?" diye sordum. Hakem de dedi ki: "Hayır. Ali (r.a.) buyurdu ki: "Şayet Ömer (r.a.) mufa nikahını yasaklamış olmasaydı, şaki olanlar dışında kimse zina etmiş olmazdı." sözlərini sayır. əslində daif saymır, sadəcə sənədilə səhih olan bu rəvayəti anlamadığını yazır. ümumiyyətlə, Təbəri sənin kimi Nisa - 24-n Mütə barəsundə olmadığını sənin kimikor-koranə inkar etmir. çünki, o bunu dana bilməz.
o ki qaldı türk saytları səhv yazır - ola bilsin hansısa türk saytı səhv yazir, yenə də təkrar edirəm mən Təbərinin Təfsirinə ssilka verib və o kitabdan sitat gətirmişəm.

sudeys, fath sənə xeybərdə Mütənin haram olmamağı barədə bir neçə hədis gətirmişdir. onları yoxlamısan?

P.S çox xahiş edirəm erməni budaq cümlələri yazma. vergül və nöqtələri unutma. Allah deyiləm ki, nə yazmaq istədiyivi anlayam.

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#24 abdurahman_sudais

abdurahman_sudais

  Arif – Corporal

 • Ibtidai
 • 66 сообщений

Отправлено 27 Февраль 2009 - 15:39

al-Fath
bu yalnis fiikirdir siz hedisleri duz anlamamisiniz ilk once men haramliqin yazim sonra sizi xeyber hakta yazdiginiz hedisleri qeydiyatadan kecirek illk onec oxu dinle basa dus.....622-ci ilde Resulullah bunu HALAL etdi! O zaman bu muveqqeti kebin 1-2 illiye
minimum olurdu! Sonra Resul (SAS) gordu ki, insanlar heddi ashirlar: Xeyber
gecesi Resulullah (SAS) eshshek eti yemeyi ve mutani HARAM buyurdu" Imam Ali
(RA) [Sahih Buxari (Hedisler toplusu)]
buda bir delildir ki siga hetta xebyer gununden zikir edilim


qaldi sizin hedisiniz bu hedisde sadece yeyilmesi haram olan seylerde behs edilir dusunuremki siga yemeli sey deyil sadece alimlerin bele etmesi sadece yeyilmesi qadaxan olan etlerde sohbet edilir.burda siganin qeyd edilmemesi dogru seydir sebeb budur ki burda sadece haram olan etlerden zikir edilim buda aydindir ki siz bu hedisleri daha duz gun analmamsiniz!
daha dogrusunun allah biler!
 • это нравится

#25 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 28 Февраль 2009 - 05:57

abdurahman_sudais
Sene artıq bir heftedir deyilir ki, Nisa-24 nesx elemiş ayeni getir göster. Diger saylardan uzun-uzadı copy-paste edib reytinq almağdansa, götür hemin ayeni yerleşdir bura. Bele çetindir? Camaat seni gözleyir.


nardarani
Qardaşımsan, O sene aye getirdir? :rolleyes: Sen bir onun nikine bax. Heç nikini düz yaza bilmeyen insandan, sen nexs elmi barede söhbet edirsen? "Abdurahman" sözü iki "r" herfi ile yazılır - "Abdurrahman". Allahın qulu kimi tercüme olunur. Bu ise men bilmirem kimin quludur, amma adından 100% Allahın qulu deyil. :gizildish:

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#26 Salman farsi

Salman farsi

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Ibtidai
 • 25 сообщений

Отправлено 11 Март 2009 - 07:14

aasalamun aleykum insallah bezi insanlar varki bu gune qeder haram olan is tuturlar(siga) allah teala buyurur Gunahi -ister askar olsun,ister de gizli-terk edin.CUNKI gunah isler gorenler oz emellerinin cezasina catacaqalar..enam aye ...basqa bir ayede Beli pis isler goren ve gunaha batanlar cehennem ehlidir ve orada ebede qalacaqlar...beqere aye 81
siganin muvveqeti nigahin qadaxan olmasi............Siğənin haram olmasına şəkk yoxdur. Bunu həm Quran, həm hədis, həm səhabələr, həm də əhli-beyt təsdiq edib. Amma Quran, Allah Təala Muminun surəsi 5-7 ayələrdə (bu ayələr həmçinin Məaric surəsində də keçir, 29-31) bildirir, bu ayələr aydındır. Lakin bəzən bu ayələri siğənin haram olması üçün dəlil gətirəndə əks tərəf deyir ki, bunlar Məkkə ayələridir və guya siğə Mədinədə halal edilib. Eyib etməz. Deməli, onun sözündən belə çıxır ki, Məkkədə haram idi? Bəli, biz görürük ki, səhih hədislərdə gəlib ki, peyğəmbər (s.a.v.) səhabələrlə səfərdə olanda səhabələrdən biri gəlib peyğəmbərə (s.a.v.) sual verdi ki, kişi özünü axtalaya bilərmi? Bu zaman peyğəmbər (s.a.v.) icazə Verdi ki, müşrik qadınlarla siğə etməyə. Amma sonar Mədinəyə qayıtdıqda bunu haram etdi. Sonra daha bir səfərdə belə bir hal oldu və rəsulallah (s.a.v.) icazə verdi. Məkkənin fəthi günündə isə dedi ki, düz qiyamətə kimi haramdır. Əgər əks tərəf Məkkə-Mədinə ayəlləri söhbət edirsə, hətta Mədinə ayələrində də siğənin haram olması var. Məsələn, Nur surəsi, 33-cü ayə: “Evlənməyə qüvvəsi çatmayanlar (maddi imkanı olmayanlar) Allah öz lütfü ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub (özlərini zinadan) saxlasınlar. Kölələrinizdən mükatəbə etmək (əvvəlcədən bağlanılmış yazılı müqaviləyə əsasən müəyyən məbləğ pul qazanıb ağasına vemək şərtilə köləlikdən azad olmaq) istəyənlərlə - əgər onlarda bir xeyir (müqavilədəki şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün qüdrət) görürsünüzsə - mükatəbə edin. Onlara Allahın sizə verdiyi maldan verin. (Zəkatdan onlara o qədər verin ki, özlərini satın alıb azad edə bilsinlər). Əgər cariyələriniz ismətlərini qoruyub saxlamaq istəsələr, fani dünya malı əldə etmək xatirinə onları zinaya məcbur etməyin. Kim onları (cariyələri zinakarlığa) məcbur edərsə, (bilsin ki) onların bu məcburiyyətindən sonra, əlbəttə, Allah (zinakarlığa vadar olanları) bağışlayar, rəhm edər. (Zinakarlığa vadar edilən cariyələrin günahı onlar bu işlə öz xoşuna deyil, zor gücünə məşğul olduqları üçün həmin cariyələrin özlərinə deyil, onları pul qazanmaq məqsədilə zinakarlığa sövq edən ağalarının boynuna düşər).” Bu da Mədinə ayəsi. Əgər siğə halal olsa idi, elə deyərdi ki, evlənə bilmirsənsə, get siğə et, necə ki, sən yuxarıda tövsiyə edirsən.
Amma Nisa, 24 isə - burda siğədən heç nə yoxdur, əksinə bu ayə dəlildir ki, siğə haramdır. Çünki bu ayədən əvvəlki və sonrakı ayələri oxuduqda haqq insana aydın olur – yəni burda söhbət səhih nikahdan gedir. Məsələn, sonrakı ayəyə baxın. “İçinizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduğunuz (əllərinizin altında olan) mömin (cavan, iffətli) cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar. Allah sizin imanınızı (əqidənizi) daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdənsiniz. (Azad kişi və qul, azad qadın və cariyə-hamısı Adəm nəslindəndir. Onlar hamısı Allah bəndələri olduqları üçün yaradılış etiqad baxımından aralarında vəhdət, birlik mövcuddur. Buna görə də cariyələrə həqarətlə baxmayın). İffətini qoruyub saxlayan, zinakarlıq etməyən və aşnası olmayan cariyələrlə sahiblərindən icazə alıb evlənin və onların mehrlərini qəbul olunmuş qaydada verin! Əgər onlar (ərə getdikdən sonra) zina edərlərsə, cəzaları azad qadınlara verilən əzabın yarısı qədərdir. Bu (kənizlərlə evlənmək), (ehtiras, şəfvət üzündən) zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Əgər səbr edərsinizsə, sizin üçün daha yaxşı olar. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!” Gördüyün kimi, bu ayədə Allah Təala deyir ki, azad qadını ala bilməsən, onda cariyəni al, yəni arvad kimi nikahla al. Əgər siğə olsaydı, deyərdi ki, problem yoxdur, elə siğə eləyin. Deməli, bundan əvvəlki ayədə də söhbət siğədən deyil, nikahdan gedir. Həm də Nisa, 24-ün elə ilk ayəsini diqqətlə oxusan haqq aydın olar. Çünki “muhsanat” kəlməsində məqsəd iffətli, namuslu qadınlardan söhbət gedir. Siğəli qadın iffətli sayılmır. Bunu mən yox, şiələrin öz kitabında imam Museyi Kazım deyir, “Vəsil əs-Şiə”, 28-ci cild, 68-ci səhifə. Deməli, Nisa, 24-də siğədən heç nə yoxdur.
Bu ayələr barədə, hədislərə gəldikdə isə, əvvəl namssuz nikahın növləri haram edildikdən sonra, əks tərəf etiraf etdiyi kimi, Məkkədə haram idi, müəyyən səbəblərə görə müəyyən müddətə kimi icazə verilmişdi və sonra haram edildi. Siğənin haramlığı nəinki əhli-sunnə kitablarında, hətta əhli-şiə kitablarında da var. Hətta aşkar bildirilir ki, Əli (r.a.) siğəni haram edib. Məsələn, “Təhzib” kitabı (müəllifi Tusi, 2-ci cild, 186-cı səhifə), “İstibzar” (yenə Tusinin, 3/142 ), “Vəsail əş-Şiə” (14/441) və s. Mənə elə gəlir ki, haqq aydın oldu. Təbii ki, haqqı istəyənlər üçün.Men bu barede hechde mubahise elemiyecem..Sadece onu deyecemki,Hal hazirda Ahli Beyt Ahline deyirlerki,Ananizi bacinizi veresiz ?!Bu suali ay Subeys Resullullaha(s.e.v.v)..Cavablandiracaq......O ki qaldi ki barda gedib siqe eliyenlere 1 saatliq,onlar shie deyiller,fasiqdirler.,cahildirler..ALLAHDAN QORXUN...Shie mektebine dash atmayin.Bu mekteb Peyqember qizininmpeyqember qardashinin,ovladlarinin mektebidir..Menim 21 yashim var men SIQE ELEMEYE HELE HAZIR DEYILEM..chunki onun boyuk shertleri var...Men qorxuram ki birden hardasa sehv eliyerem...Yerinnen duran gedib,orda burda bir shey eliyir sora diyirler shieyem..Hech olmasa Allahi ki,bir balacada olsa inanirsinizda,ondan qorxun,Bohtan atarken onu dushunun..
Подпись удалена!
Запрещается использовать в подписи большие шрифты.

#27 Salman farsi

Salman farsi

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Ibtidai
 • 25 сообщений

Отправлено 13 Март 2009 - 07:05

aasalamun aleykum insallah bezi insanlar varki bu gune qeder haram olan is tuturlar(siga) allah teala buyurur Gunahi -ister askar olsun,ister de gizli-terk edin.CUNKI gunah isler gorenler oz emellerinin cezasina catacaqalar..enam aye ...basqa bir ayede Beli pis isler goren ve gunaha batanlar cehennem ehlidir ve orada ebede qalacaqlar...beqere aye 81
siganin muvveqeti nigahin qadaxan olmasi............Siğənin haram olmasına şəkk yoxdur. Bunu həm Quran, həm hədis, həm səhabələr, həm də əhli-beyt təsdiq edib. Amma Quran, Allah Təala Muminun surəsi 5-7 ayələrdə (bu ayələr həmçinin Məaric surəsində də keçir, 29-31) bildirir, bu ayələr aydındır. Lakin bəzən bu ayələri siğənin haram olması üçün dəlil gətirəndə əks tərəf deyir ki, bunlar Məkkə ayələridir və guya siğə Mədinədə halal edilib. Eyib etməz. Deməli, onun sözündən belə çıxır ki, Məkkədə haram idi? Bəli, biz görürük ki, səhih hədislərdə gəlib ki, peyğəmbər (s.a.v.) səhabələrlə səfərdə olanda səhabələrdən biri gəlib peyğəmbərə (s.a.v.) sual verdi ki, kişi özünü axtalaya bilərmi? Bu zaman peyğəmbər (s.a.v.) icazə Verdi ki, müşrik qadınlarla siğə etməyə. Amma sonar Mədinəyə qayıtdıqda bunu haram etdi. Sonra daha bir səfərdə belə bir hal oldu və rəsulallah (s.a.v.) icazə verdi. Məkkənin fəthi günündə isə dedi ki, düz qiyamətə kimi haramdır. Əgər əks tərəf Məkkə-Mədinə ayəlləri söhbət edirsə, hətta Mədinə ayələrində də siğənin haram olması var. Məsələn, Nur surəsi, 33-cü ayə: “Evlənməyə qüvvəsi çatmayanlar (maddi imkanı olmayanlar) Allah öz lütfü ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub (özlərini zinadan) saxlasınlar. Kölələrinizdən mükatəbə etmək (əvvəlcədən bağlanılmış yazılı müqaviləyə əsasən müəyyən məbləğ pul qazanıb ağasına vemək şərtilə köləlikdən azad olmaq) istəyənlərlə - əgər onlarda bir xeyir (müqavilədəki şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün qüdrət) görürsünüzsə - mükatəbə edin. Onlara Allahın sizə verdiyi maldan verin. (Zəkatdan onlara o qədər verin ki, özlərini satın alıb azad edə bilsinlər). Əgər cariyələriniz ismətlərini qoruyub saxlamaq istəsələr, fani dünya malı əldə etmək xatirinə onları zinaya məcbur etməyin. Kim onları (cariyələri zinakarlığa) məcbur edərsə, (bilsin ki) onların bu məcburiyyətindən sonra, əlbəttə, Allah (zinakarlığa vadar olanları) bağışlayar, rəhm edər. (Zinakarlığa vadar edilən cariyələrin günahı onlar bu işlə öz xoşuna deyil, zor gücünə məşğul olduqları üçün həmin cariyələrin özlərinə deyil, onları pul qazanmaq məqsədilə zinakarlığa sövq edən ağalarının boynuna düşər).” Bu da Mədinə ayəsi. Əgər siğə halal olsa idi, elə deyərdi ki, evlənə bilmirsənsə, get siğə et, necə ki, sən yuxarıda tövsiyə edirsən.
Amma Nisa, 24 isə - burda siğədən heç nə yoxdur, əksinə bu ayə dəlildir ki, siğə haramdır. Çünki bu ayədən əvvəlki və sonrakı ayələri oxuduqda haqq insana aydın olur – yəni burda söhbət səhih nikahdan gedir. Məsələn, sonrakı ayəyə baxın. “İçinizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduğunuz (əllərinizin altında olan) mömin (cavan, iffətli) cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar. Allah sizin imanınızı (əqidənizi) daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdənsiniz. (Azad kişi və qul, azad qadın və cariyə-hamısı Adəm nəslindəndir. Onlar hamısı Allah bəndələri olduqları üçün yaradılış etiqad baxımından aralarında vəhdət, birlik mövcuddur. Buna görə də cariyələrə həqarətlə baxmayın). İffətini qoruyub saxlayan, zinakarlıq etməyən və aşnası olmayan cariyələrlə sahiblərindən icazə alıb evlənin və onların mehrlərini qəbul olunmuş qaydada verin! Əgər onlar (ərə getdikdən sonra) zina edərlərsə, cəzaları azad qadınlara verilən əzabın yarısı qədərdir. Bu (kənizlərlə evlənmək), (ehtiras, şəfvət üzündən) zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Əgər səbr edərsinizsə, sizin üçün daha yaxşı olar. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!” Gördüyün kimi, bu ayədə Allah Təala deyir ki, azad qadını ala bilməsən, onda cariyəni al, yəni arvad kimi nikahla al. Əgər siğə olsaydı, deyərdi ki, problem yoxdur, elə siğə eləyin. Deməli, bundan əvvəlki ayədə də söhbət siğədən deyil, nikahdan gedir. Həm də Nisa, 24-ün elə ilk ayəsini diqqətlə oxusan haqq aydın olar. Çünki “muhsanat” kəlməsində məqsəd iffətli, namuslu qadınlardan söhbət gedir. Siğəli qadın iffətli sayılmır. Bunu mən yox, şiələrin öz kitabında imam Museyi Kazım deyir, “Vəsil əs-Şiə”, 28-ci cild, 68-ci səhifə. Deməli, Nisa, 24-də siğədən heç nə yoxdur.
Bu ayələr barədə, hədislərə gəldikdə isə, əvvəl namssuz nikahın növləri haram edildikdən sonra, əks tərəf etiraf etdiyi kimi, Məkkədə haram idi, müəyyən səbəblərə görə müəyyən müddətə kimi icazə verilmişdi və sonra haram edildi. Siğənin haramlığı nəinki əhli-sunnə kitablarında, hətta əhli-şiə kitablarında da var. Hətta aşkar bildirilir ki, Əli (r.a.) siğəni haram edib. Məsələn, “Təhzib” kitabı (müəllifi Tusi, 2-ci cild, 186-cı səhifə), “İstibzar” (yenə Tusinin, 3/142 ), “Vəsail əş-Şiə” (14/441) və s. Mənə elə gəlir ki, haqq aydın oldu. Təbii ki, haqqı istəyənlər üçün.Imam Ali (a) deyib: Eger omar siqeni haram elemeseydi,and olsun ALlaha cahillerden bashqa dunyada zina eliyen tapilmazdi.....Yaxshi siqeye pis baxirsuz....Menim dostum Ahli Sunnadi..O gedib axunda demishdiki men neyneyim cavan ushaqamda...O ise demishdi,baxda istimna gunah deyil))))))))..Eshhsey boyda kishi durub onnan virir sonra deyirki siqe haramdi......Men teessuf eleyirem bu VAXALARA ,ayibdi onnan elemeyin elivize tuk chixacaq:D:D:D....Bax Peyqember buna gore deyirdiki Ahli Beytden uz chevirmeyin..Hamivuz chashiub qalmisiz..Uje (NEUZUBILLAH) Allahnan gorushmey isteyenler var,Allaha ayaq ele qoshursuz....."Menim Ahli-Beytim Nuhun gemisine benzer minene nicat tapar,minmeyen qerq olar"

Подпись удалена!
Запрещается использовать в подписи большие шрифты.

#28 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 13 Март 2009 - 11:43

abdurahman_sudais

Rəsulullah -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- Məkkə fəth olunan il müvəqqəti nigahı qadağan etdi” (Müslim 4/133; Əbu Davud 2072-2073; ən-Nəsai “əl-Kubra”da 3809; Əhməd 3/404; əd-Darimi 2202).<<bu bir delildir ki mekkede halal idi ama mekke feth edilende bu haram qilindi

Sən yəqin bu hədisi deyirsən.

عن قتيبه بن سعید حدثنا لیث عن الربیع بن سبره الجهنی عن ابیه عن سبره انه قال اذن لنا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بالمتعة فانطلقت انا و رجل الی امرأة من بنی عامر کانها بکرة عیطاء فعرضنا علیه انفسنا فقالت ما تعطی فقلت ردائی و قال صاحبی ردائی و کان رداء صاحبی اجود من ردائی و کنت اشب منه فاذا نظرت الی رداء صاحبی اعجبها و اذا نظرت الی اعجبتها ثم قالت انت و رداءک یکفینی فمکثت معها ثلاثا ثم ان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال من کان عنده شی من هذه النساء التی یتمتع فلیخل سبیلها


Quteybə ibn Səiddən o da Leysdən o da Rəbi ibn Səbrədən o da atasından belə nəql edir: "Allahın rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) Məkkə fəthində bizə mütə etməyə icazə verdi. Mən öz qəbiləmdən olan bir kişi ilə bu səfər əsnasında Mədinədən kənara çıxdıq. Qarşımıza bir kəniz çıxdı. O, bakirə və gözəl idi. Ona dedim:
- Bizin ikimizdən birinin səni mütə etməyini istəyirsənmi?
- Qarşılığında nə verəcəksiniz? – deyə o bizdən soruşdu.
Mən ona öz ridamı təklif etdim. Yoldaşım da öz ridasını vermək istədiyini bildirdi. Yoldaşımın ridası mənimkindən yaxşı idi. Lakin mən ondan daha cavan idim. Yoldaşımın ridasınını bəyənən qadının, digər tərəfdən də məndən xoşu gəlirdi. Sonra üzünü mənə tutub:
- Sən və ridan mənə bəsdir,- deyə cavab verdi.
Mən üç gün onun yanında qaldım. Sonra peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) buyurdu: "Hər kəsin yanında belə siğə olunmuş qadın varsa, onu azad etsin."


Bu hədis bir neçə cəhətdən nöqsanlıdır.
1) Bu və bütün buna bənzər hədislər Rəbi ibn Səbrə ilə sona yetir. Belə ki, bu hədis səhih olan təqdirdə "vahid xəbər" sayılır. Ona görə ki, bu hədis yalnız bir fərd tərəfindən nəql olunmuşdur.
2) Burada meydana çıxan sual bundan ibarətdir ki, nə üçün Səbrədən başqa peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) digər səhabəsi bu hadisəni nəql etməmişdir. Görəsən yalnız Səbrə bu hadisədə Allahın rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) ilə birgə iştirak etmişdir? Bu mümkün deyildir. Çünki peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) səhabələri hər şəraitdə onun yanında idilər. Belə ki, onların bəzilərinin bəzi hallarda olmaması mümkündür. Amma bu o demək deyil ki, həmin hadisədə səhabələrdən heç kim Allahın rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) ilə birgə olmamışdır.
3) Bu hədisin ravilərindən olan Umarə ibn Qəziyyəni hətta əhli sünnə alimləri də "zəif" adlandırmışlar. İbn Həzm və digər alimlər demişlər: "Umarə "zəif" bir ravidir." İbn Həbban da bu qənaətə gəlmişdir ki, onun səhvi çox olmuşdur.
4) İbn Qəyyim demişdir ki, əgər soruşsalar ki, Müslim öz "Səhih"ində ("Səhihi-Müslim") Cabir ibn Abdullahdan nəql etdiyi hədisə nə deyirsiniz? Belə ki, Cabir demişdir: " Biz bir ovuc xurma və ya un müqabilində Allahın rəsulu və Əbubəkrin zamanında mütə edirdik. Belə ki, Ömər sonradan onu Əmr ibn Hüreysin işinə görə qadağan etdi." Həmçinin Ömər demişdir: Rəsullallahın (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) zamanında iki növ mütə var idi ki, (yayılmışdı ki,) mən onların ikisini də qadağan edirəm: Qadın mütəsi və həcc mütəsi. Cavab bu olacaq ki, insanların bu barədəki fikirləri iki cürdür. Onların bir qrupu demişdir: Allahın rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) əmr etmişdir ki, raşidin xəlifələrin dediklərinə və qoyduqları qanunlara tabe olmaq lazımdır. Bu qrup insanlar Səbrənin Məkkənin fəthi ilində mütə nikahının haram olunması barəsində nəql etdiyi hədisi səhih bilmirlər. Çünki Əbdül-məlik ibn Rəbi ibn Səbrənin hədisi öz atasından və babasındandır. İbn Müin isə onu "zəif" adlandırmışdır. Buxari öz "Səhih"ində ona boyük ehtiyacı ola-ola ondan hədis nəql etməyi doğru bilməmişdir. Bir halda ki, o, islami üsuldan olan əsllərdən biri idi. Əgər onun hədislərinin içində səhihi olsaydı, Buxari hədisin nəqlindən və ona istinad etməkdən çəkinməzdi. Habelə demişlər ki, Səbrənin hədisi səhih olsaydı bu hədis İbn Məsudun gözündən yayınmazdı. O, bunların mütə etdiklərini nəql edər və mütə ayəsinə istinad edərdi. Həmçinin hədis səhih olsaydı Ömər deməzdi ki, mütə peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) zamanında halal idi, mən onu qadağan edirəm və bunun əleyhinə çıxanlara cəza verəcəyəm. Əksinə deyərdi ki, Allahın rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) onu haram etmişdir. Bundan əlavə demişlər ki, əgər bu hədis (Səbrənin hədisi) səhih olsaydı, Əbubəkrin zamanında mütə etməzdilər. Bir halda ki, o zamanda həqiqi və haqq xilafət var idi.

Göstərdiyimiz nöqsanlar hədisin sənədində olan nöqsanlardır. Amma, bu hədisin mətnində də bir neçə nöqsan var.
1) Bu hədisin mətnində ziddiyyətlər var. Bir hədisdə nəql olunmuşdur ki, Səbrə belə dedi: "Bu hadisə və mütə nikahının qadağan olunması Məkkənin fəthində baş vermişdir"[. Digər bir rəvayətdə nəql edir: "Bu hadisə vida həccində baş vermişdir." Bundan əlavə Səbrə nəql etdiyi başqa hədisdə hadisənin baş verdiyi yerin adını qeyd etməmişdir. Eləcə də mütə təhriminin Xeybər, Övtas döyüşü, qəza ümrəsi və başqa məkanlarda baş verdiyini vurğulayan hədisləri də bunlara əlavə etsək, mütə nikahının yeddi və ya səkkiz dəfə nəsx olunduğunu qəbul etməliyik. Bu isə İslam şəriətində misli görünməmiş bir hadisə olacaqdır.
2) Müslim və digərlərinin nəql etdikləri hədisdə qadınla müvəqqəti evlənən Səbrə idi. Lakin Əhməd və başqalarının nəql etdikləri hədisdə həmin qadınla mütə bağlayan şəxs Səbrə deyil, onun yoldaşı idi.
3) Tarixçilər Məkkənin fəthində baş verən bütün hadisələri təfərrüatı ilə qələmə almışlar. Xüsusilə də həzrət peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) xitabəsini və onun şəriət məsələlərini bəyan etməsini dəqiqliklə qeyd etmişlər. Amma bu yazıların heç birində mütə nikahının qadağan edilməsi barədə bir söz gözə dəymir.
Müslim və digərlərinin nəql etdikləri hədisdə Allahın rəsulu buyurmuşdur: "Hər kəsin siğə qadını varsa, onu azad etsin." Lakin bu hədislərin bəzilərində həzrət peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) deyir: "Bu andan etibarən mütə haramdır". Hədisdə olan uyğunsuzluqan bu qənaətə gəlmək olar ki, (hədisin səhih olduğunu fərz etsək) Allahın rəsulu xüsusi dəlillərə əsasən, səhabələr bir neçə gün mütədən istifadə edəndən sonra onlara bu nikahı tərgitməyi məsləhət bilmişdir. Belə ki, onların Məkkənin fəthindən sonra meydana çıxan yeni iş və problemlərlə məşğul olmaları lazım idi. Təbii ki, onlar haram işlə məşqul deyildilər.
Habelə bəzi hədislərdə olan təhrim hissəsinin mütənin müxalifləri tərəfindən mətnə yerləşdirilməsi ehtimalını da istisna etmək olmaz. Çünki Səbrənin nəql etdiyi və Müslimin də etimad etdiyi versiyada mütənin haram olunması gözə dəymir. Əgər fərzən təhrim hədislərini də qəbul etsək, yenə də təhrim iddiaçıları öz istəklərinə çata bilməyəcəklər. Çünki hədis bundan əlavə səhih və mütəvatir olmalıdır. Məlumdur ki, bu hədis mütəvatir deyildir. Buna görə ki, bir nəfər vasitəsilə nəql olunmuşdur və onun səhihliyi barəsində isə təfsilatı ilə söhbət etdik.
Bu bəyanlarla aydın oldu ki, təhrim iddiçılarının istinad etdikləri hədislər Quran ayəsi ilə sübut olmuş şəriət hökmünü nəsx etməyə qadir deyildir.

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#29 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 13 Март 2009 - 11:59

abdurahman_sudais

Məhəmməd bin Əli Əli bin Əbu Talibdən –radıyallahu anhu- bunu eşidib: “Allahın Rəsulu -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- Xeybər günü müvəqqəti nigahı və eşşək ətini yeməyi qadağan etdi” (əl-Buxari 5/172; Müslim 4/134-135 və 6/63; Malik, səh 335; ət-Tirmizi 1121 və 1794; ən-Nəsai 6/125; Əhməd 1/79; əd-Darimi 1996).

Əhli-beytin (əleyhimus-salam) mütə haqqında fikirləri aydın və şəffafdır və heç kimsə bu həqiqəti inkar edə bilməz.
Sənin həzrət Əliyə istinadan dediyin hədis isə sənəd baxımından zəifdir.
Bu hədislərin sənəd baxımından bir neçə qüsuru vardır:
1) Bütün hədislər ibn Şahab Zöhri ilə xətm olur. Bu hədislərdə Məhəmməd ibn Hənəfiyyənin iki oğlundan nəql edən ravi bir nəfərdir və o da məhz Zöhrinin özüdür. Bu minvalla hədis öz gerçək dəyərini göstərir və aydın olur ki, bu hədis bütün ravi və alimlər tərəfindən qəbul olunmamışdır. Əks halda onlar da bu hədisi nəql edərdilər. Bu “Dirayətul-hədis” elmində danışılan ravinin “təfərrüdü”dür(bir fərd olaraq qalmasıdır).
2) İbn Şahab Zöhrinin özü də müvəssəq və etibar olunmuş bir fərd deyildir. Bundan əlavə o Əhli-beytə qarşı yaxşı münasibət bəsləməmiş əksinə Əhli-beyt düşmənləri ilə xüsusilə də Bəni Üməyyə ilə sıx əlaqə saxlamış və onların xidmətçilərindən biri olmuşdur. İbn Xilkan bu haqda yazır:
İbn Şahab Zöhri, Əbdül-məlik, Hüşam, Yəzid ibn Əbdül-Məliyin xilafət dövrlərində saray alimlərindən olmuşdur. Sonradan Hüşam onu öz övladlarına müəllim təyin etdi və o, həccdə də onların mürşidi və hidayətçiləri olmuşdur. Zöhri yazır:
“Əbdül-məlik dünyadan getdi və mən onun oğlu Vəlidə itaət etdim. Ondan sonra Süleyman Əbdül-Əzizi və sonra oğlu Yəzidi seçdim. O da qəzavət mənsəbini mənə layiq bildi. Ondan sonra da Hüşam ibn Əbdül-Məliyə xidmət etdim və övladlarının müəllimi oldum. Həccdə də bələdçilikləri mənim öhdəmə idi.
Malik (malikilərin imamı) demişdir: “Zöhri Əməvilərin Şam şəhərindəki qazısı və böyük müftisi idi.” Ona görə də əhli-sünnənin görkəmli alımləri daim onu danlamışlar.
Məkhul demişdir: O, məliklərlə yaxın münasibətlərinə görə özünü fasid və xarab etdi. Ona görə də Zeməxşəri öz təfsir kitabında Hud surəsinin 113-cü ayəsinin təfsirində Zöhrini Əməvi rəhbər və xəlifələrinə çox etimad etdiyinə və onlarla hökümət işlərində yaxından iştirak etdiyinə görə pisləmişdir.
Zəhəbi bu haqda yazır:
Zöhrinin Bəni-Üməyyə hökümətinin möhkəm və güclü qalmasında böyük və mühüm rolu var idi.
Xaricə ibn Məsəb və Məhəmməd ibn Əşkan demişlər:
Zöhri Əməvilərin jandarmı və onların əsgərlərindən biri idi.
Əmr ibn Übeyd isə demişdir:
Zöhri padşahların əl dəsmalı idi. Onlar öz eyblərini və pisliklərini onun vasitəsi ilə silirdilər.
Ona görə də alimlərdən bəziləri öz Zöhriyə qarşı nifrətlərini gizlətməmiş və onun barəsində həqiqətləri söyləməkdən vaz keçməmişlər. Hakim Nişaburi bu haqda belə yazır:
“Əhli-sünnənin rical alimi Yəhya ibn Müindən Zöhri barəsində “Əməş yaxşıdır yoxsa Zöhəri” - deyə soruşdular. O,:
- Əməş də Zöhri kimi olsaydı ona nifrətim olardı. Çünki Zöhri Əməvilər üçün işləyirdi(İslam üçün deyil),- deyə cavab verdi.
Bundan əlavə o, Əhli-beytə qarşı da yaxşı münasibət bəsləmirdi. Xüsusilədə həzrət Əliyə qarşı öz kinini və düşmənliyini daha aşkar şəkildə göstərirdi. İbn Əbil-Hədid bu haqda yazır:
Zöhri həzrət Əlidən münhərif və azmış olan ən məşhur şəxslərdən idi.
Demək lazımdır ki, İmam Səccadın (əleyhis-səlam) Zöhriyə yazdığı məktub da onun bu çirkin işlərinə görə qələmə alınmışdı.
Məhəmməd ibn Şeybə rəvayət edir: “Mədinə məscidində Zöhrinin Ürvə ibn Zubeyrlə birgə əyləşib Həzrəti-Əlinin (əleyhis-səlam) əleyhinə təbliğat apardıqlarını gördüm. Bu xəbər imam Səccada (əleyhis-səlam) çatdı. İmam bu işlərinə görə onları çox danladı.” Zöhri bunun müqabilində hər yerdə fürsət tapsaydı Müaviyəni tərifləyərdi.
Bir gün Zöhri imam Səccadın (əleyhis-səlam) hüzurunda belə dedi:

«كان معاوية يسكته الحلم و ينطقه العلم. فقال كذبت يا زهري بل كان يسكته الحصر و ينطقه البطر»


Dəlillər və sübutlar bunu göstərir ki, Zöhri Əhli-beytə qarşı düşmənçiliyi ilə yanaşı onların fəzilət və mənaqibini xüsusilə də Həzrət Əlinin (əleyhis-səlam) fəzilətlərini gizlədərdi.
Əhli-sünnə alimlərindən olan İbn Həbban bu barədə yazır:

«لستُ احفظ لمالك و لا للزهري فيما رويا من الحديث شيئاً من مناقب علي »


Malik və Zöhridən nəql olunan hədislər içində Həzrət Əlinin (əleyhis-səlam) fəzilətində bir hədis tapmadım.


bu miqdarla kifayətlənirəm. Daha etraflı yazmaqda olar. Sizin şübhələrinizə cavab verən elektron bir kitabın ünvanınida verə biləırəm.

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#30 ixvan

ixvan

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 1 сообщений

Отправлено 19 Июнь 2010 - 15:44

Quranda keçən bəzi ayələr muta nikahını (siğəni) rədd edir. Məsələn:

“Evlənməyə qüvvəsi çatmayanlar (maddi imkanı olmayanlar) Allah öz lütfü ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub (özlərini zinadan) saxlasınlar...” (ən-Nur 33).

Həmçinin, Allah Quranda evlənməkdən söz edərkən nikahlanması (söhbət evlənməkdən gedir siğədən deyil) haram olan qadınlara kimlərin daxil olmasını sadalayır.

“Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaş və bacılarınızın qızları, süd analarınız, süd bacılarınız, arvadlarınızın anaları və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan qızları (ögey qızlarınız) ilə evlənmək haram edildi...

(Cihad vaxtı əsir olaraq) sahib olduğunuz (cariyələr) müstəsna olmaqla, ərli qadınları almaq Allahın yazısı (hökmü) ilə sizə (haram edildi)...” (ən-Nisa, 23-24).

Sonra bu mövzunu davam edərək sadalanmış evlənməsi haram olan qadınlardan başqa digərləri ilə evlənməkdə bir günah olmadığını bildirir:

“...Bunlardan başqaları isə namusla (iffətlə), zinakarlığa yol vermədən, mallarınızı sərf edərək sizə halal edildi. Faydalandığınız qadınların haqlarını (əcrlərini) lazımi qaydada verin! Miqdarını təyin etdikdən sonra aranızda razılaşdığınız şeydən ötrü sizə heç bir günah yazılmaz. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!” (ən-Nisa 24).

Allah bu ayədə evlənməyə izin verməklə yanaşı, onun qaydalarınada toxunur. Məsələn, evlənməsi icazə olan qadınlar namuslu olub, zinakar olmamalıdırlar.

“...Bunlardan başqaları isə namusla (iffətlə), zinakarlığa yol vermədən...”.

Həmçinin, arada razılaşdırılmış mehrin verilməsinin gərəkli olması bura daxildir:

“...Faydalandığınız qadınların haqlarını (əcrlərini) lazımi qaydada verin! Miqdarını təyin etdikdən sonra aranızda razılaşdığınız şeydən ötrü sizə heç bir günah yazılmaz...”

Ayədəki qadınların haqqı (اجورهن) [ucurahunnə] sözündəki məqsəd normal nikahdakı mehrdir. Eyni şey ən-Nisa 25, əl-Mumtəhinə surələrində də bu anlamda qeyd edilir.

“…Bunların (bu qadınların) mehrlərini (اجورهن) [ucurahunnə] özlərinə verdiyiniz təqdirdə onları nikahlamanızda sizə heç bir günah gəlməz…” (əl-Mumtəhinə 10).

Digər tərəfədən, ən-Nisa 24-də yeganə çıxış yolunun evlənmək olduğu bildirildikdən sonra, buna imkanı olmayanlar üçün Allah sonrakı 25-ci ayədə bir yol açmaqdadır. O da əhlinin izni ilə cariyələrlə evlənməkdir.

“İçinizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduğunuz (əllərinizin altında olan) mömin cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar... İffətini qoruyub saxlayan, zinakarlıq etməyən və aşnası olmayan cariyələrlə sahiblərindən icazə alıb evlənin və onların mehrlərini (əcrlərini) (اجورهن) [ucurahunnə] qəbul olunmuş qaydada verin!...Əgər səbr edərsiniz bu sizin üçün daha xeyirlidir...” (ən-Nisa, 25).

Bu üç ayələri (ən-Nisa, 23-25) təhlil etdikdə belə bir nəticə alınır:

1) Allah bəzi qadınların nikahlanmasının haram olduğunu bildirir (ən-Nisa, 23-24).

2) Sonra bu haram edilənlərin xaricindəki qadınlarla evlənməyin günah olmadığını (halal olduğunu) bildirir (ən-Nisa, 24).

3) Sonra buna imkanı olmayanların cariyələ nikah bağlamalarına icazə verir (ən-Nisa, 25).

Göründüyü kimi, əgər siğə halal olsa idi, Allah səbir etməyi, dözməyi, cariyələrlə evlənməyi deyil, muta nikahı bağlamağı əmr edərdi.

Yenə normal nikah altında olan zövcələr və ailədən sayılan cariyələrdən başqa heç bir qadının halal olmayacağı Quranda bildirilməkdədir. Siğə bağlanan qadın isə nə zövcədir (həyat yoldaşı), nə də cariyədir.

“O kəslər ki, ayıb yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayarlar;

Ancaq zövcələri və cariyələri istisna olmaqla. Onlar (bu işdən ötrü) qınanmazlar.

Bundan artığını istəyənlər (halaldan harama addayaraq) həddi aşanlardır” (əl-Muminin, 5-7).
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru