Перейти к содержимому


Фотография

imam Mehdi a.s-ın viladəti


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 34

#1 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 23 Июль 2011 - 16:28

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin
Allahummə səlli ələ Muhəmmədin və al-i Muhəmməd

Abu Zeyd ən-Nasibinin "Şiəliyi tanımaq" adlı "dərsi"ndə söylədiyi yalanlardan biridə imam Mehdi a.s-ın viladəti haqqında idi. Abu Zeyd sayıqlayırdı ki, bəs o dünyaya gəlməyib və bunu nəsəb alimləri ortaya qoyub. doğrudur biz həmin mövzuda bu sözün yalan olduğunu söyləmiş və nasibinin zırı olan əz-Zəhəbinin bu məsələ haqqındaki sözünü nəql etmişdik. indi də qərar aldım ki, əhli sünnə mənbələrindən əhli sünnə alimlərinin bu məsələdəki etirafını nəql edim. alimləri seçərkən çalışdım ki, mümkün qədər məşhur alimlər olsun. beləliklə inşaAllah başlayaq bu məsələ haqqında əhli sünnə alimlərinin sözlərini nəql etməyə:


#2 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 23 Июль 2011 - 16:38

1. əz-Zəhəbi:

əz-Zəhəbi bu məsələ haqqında 2 kitabında söz açmışdır. o deyir:المنتظرالشريف أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضى ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن [ ص: 120 ] محمد الباقر ابن زين العابدين بن علي بن الحسين الشهيد ابن الإمام علي بن أبي طالب ، العلوي الحسيني .خاتمة الاثني عشر سيدا
əl-Müntəzər əş-Şərif ƏbulQasim Muhəmməd b. Həsən (əl-Əskəri a.s) b. Əli (ən-Nəqi a.s) b. Muhəmməd (ət-Təqi a.s) b. Əli (ər-Riza a.s) b. Musa (əl-Kazım a.s) b. Cəfər (əs-Sadiq a.s) b. Muhəmməd (əl-Baqir a.s) b. Əli (əs-Səccad a.s) b. Hüseyin əş-Şəhid b. imam Əli b. Əbu Talib əl-Ələvi əl-Haşimi. (O) 12 Seyyidin sonuncusudur.

əz-Zəhəbi, "Siyər", 13/119-120


əz-Zəhəbi digər kitabı "ət-Tarix əl-İslam" adlı kitabında deyir:الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق. أبو محمد الهاشمي الحسيني أحد أئمة الشيعة الذين تدعي الشيعة عصمتهم. ويقال له الحسن العسكري لكونه سكن سامراء، فإنها يقال لها العسكر. وهو والد منتظر الرافضة. توفي إلى رضوان الله بسامراء في ثامن ربيع الأول سنة ستين، وله تسع وعشرون سنة. ودفن إلى جانب والده. وأمه أمة.) وأما ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة، فولد سنة ثمان وخمسين، وقيل: سنة ست وخمسين. عاش بعد أبيه سنتين ثم عدم، ولم يعلم كيف مات. وأمه أم ولد. وهم يدعون بقاءه في السرداب من أربعمائة وخمسين سنة، وأنه صاحب الزمان، وأنه حي يعلم علم الأولين والآخرين، ويعترفون أن أحد لم يره أبداً، فنسأل الله أن يثبت علينا عقولنا وإيماننا
....Onun (imam Həsən Əskəri a.s-ın) oğlu Muhəmməd b. Həsənə gəldikdə isə, Rafizilər onu "Qaim", "əl-xələf əl-Hüccət" adlandırırlar. O hicri 258-ci ildə dünyaya gəlmişdir, bəziləri 255 demişdir....

əz-Zəhəbi, "Tarix əl-İslam", 19/113#3 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 23 Июль 2011 - 16:45

2. ibni Hacər əl-Asqalani:

ibni Hacər əhli sünnənin böyük hədis alimlərindəndir, hədis elmində "əmirəlmöminin" imiş. Buxarinin "əs-Səhih" adlı kitabına şərh yazmışdır. bir sözlə kişi fısqırıqdır. bax həmən bu ibni Hacər deyir imam Həsən əl-Əskəri a.s-ın qardaşı Cəfər əl-Kəzzabın tərcümə halında deyir:جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني أخو الحسن الذي يقال له العسكري وهو الحادي عشر من الأئمة الإمامية ووالد محمد صاحب السرداب
...(Cəfər) Həsən əl-Əskərinin qardaşıdır. Həsən əl-Əskəri imamiyyə məzhəbinin imamlarından biri və "Sirdab sahibi" Məhəmmədin atasıdır.

ibni Hacər, "Lisan əl-Mizan", 2/119, 493-cü ravi


kitabın şəklini də əlavə edirəm:


mevlidi imam a.s-ibni Hacer el-Askalani.JPG

#4 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 23 Июль 2011 - 16:52

3. ibni Hacər əl-Heysəmi:

bu da ki, Rafizilərə qarşı rəddiyə yazmış olan ibni Hacərdir. Rafizilərə qarşı yazdığı rəddiyənin adı "əs-Səvaiq əl-Muhriqa"dır. alimlərimiz bunun cavabını veriblər, hələ üstəlik bunun kitabındaki Əhli Beytin a.s haqqında olan hədislərdən "əs-Səvaiq əl-Muhriqada Al-i Muhəmmədin fəziləti" adlı kitabda əmələ gətiriblər. həmən bu ibni Hacər deyir:ولم يخلف غير ولده: أبي القاسم محمد الحجة وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين لكن آتاه الله فيها الحكمة ويسمى القائم المنتظر. قيل لأنه ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب. ومر في الآية الثانية عشرة قول الرافضة فيه أن المهدي وأوردت ذلك مبسوطا فراجعه فإنه مهم
(Həsən əl-Əskərinin) oğlu Əbul Qasim Muhəmməddən başqa varisi yodxur...

ibni Hacər, "əs-Səvaiq əl-Muhriqa", səhifə 124


ibni Hacər daha sonra başqa sözlərdə deyir ki, buna nasibilərin ürəyi dözməz. ona görədə sadəcə lazımlı hissəni tərcümə etdim. kitabın şəklini də əlavə edirəm:


mevlidi imam a.s-ibni Hacer.JPG

#5 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 23 Июль 2011 - 16:59

4. Fəxri ər-Razi əş-Şafii:

böyük əhli sünnə müfəssiridir. "Təfsiri Kəbir və Məfahit əl-Qeyb" adlı təfsiri yazmışdır. Təfsirində harada əlinə fürsət keçdi Rafizilərə lənət oxumuşdur. ər-Razi deyir:أولاد الإمام العسكري علیھ السلام
أما الحسن العسكري الامام فله إبنان وبنتان أما الابنان فأحدهما صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف
imam Həsən əl-Əskəri əleyhissəlamın övladları:

Həsən əl-Əskəri immadır, Onun 2 oğlu və 2 qızı var idi. oğullarından biri "Sahib əz-zaman"dır, Allah şərafətli zühurunu təcil etsin....

Fəxri ər-Razi, "əş-Şəcərəh Mübarəkəh...", səhifə 78-79


mənə bir şey maraqlı gəldi. Rafiziləri söyməkdən yorulmayan ər-Razi Əhli Beyt imamlarının hamısının adından sonra "a.s" deyib. kitabın şəklini də əlavə edirəm:


mevlidi imam a.s-Fahri er-Razi.JPG

#6 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 23 Июль 2011 - 17:05

5. ibni Əsir:

əhli sünnənin böyük tarix və hədiscisidir. səhabənin tərcümeyi halı haqqında "Əsədul Qabə" adlı kitab, tarix haqqında isəməşhur "əl-Kamil" kitabını yazmışdır. tarix kitabı "əl-Kamil"də hicri 260-ci ilin hadisələrindən danışarkən deyir:وهو أبو محمد العلوي العسكري وهو أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الامامية ، وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب سامرا وكان مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائتين
imamiyyə məzhəbinin 12 imamından biri olan Əbu Muhəmməd əl-Ələvi əl-Əskəri bu il vəfat etmişdir. O Samirə (şəhərin)də Sərdaba girən və imamiyyə məzhəbinə görə bir gün zühur edəcək olan Muhəmmədin atasıdır. imam əl-Əskəri hicri 232-ci ildə dünyaya gəlmişdir.

ibni Əsir, "əl-Kamil", 7/226-228


kitabın şəklini də əlavə edirəm:


mevlidi imam a.s-ibni Esir.JPG

#7 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 23 Июль 2011 - 17:16

6. Səbt b. Cəvzi:

bu da əhli sünnənin böyük alimlərindəndir. lakin onun "Təzkirə" kitabında nasibilərin xoşlamadığı şeylər yəni Al-i Muhəmmədin s.a.a fəziləti və imaməti haqqında hədislər olduğu üçün nasibilər gücənirlər ki, bəs o Rafizidir. onda sual: bu adamın Rafizi olduğunu hansı əhli sünnə rical alimi deyib?

hələlik nasibilər sual haqqında gücənsinlər bizdə b. Cəvzinin sözünü nəql edək:محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكنيته أبو عبد الله وأبو القاسم وهو الخلف الحجة صاحب الزمان القائم والمنتظر والتالي وهو آخر الأئمة ، وقال : ويقال له ذو الإسمين محمد وأبو القاسم قالوا : أمه أم ولد يقال لها صقيل
və bu Muhəmməd b. Həsən (əl-Əskəri a.s) b. Əli (ən-Nəqi a.s) b. Muhəmməd (ət-Təqi a.s) b. Əli (ər-Riza a.s) b. Musa (əl-Kazım a.s) b. Cəfər (əs-Sadiq a.s) b. Muhəmməd (əl-Baqir a.s) b. Əli (əs-Səccad a.s) b. Hüseyin (əş-Şəhid a.s) b. Əli (əl-Murtəza a.s) b. Əbu Talib a.s-dır və künyələri Əbu Abdullah və Əbul Qasimdir və O əl-xələf əl-hüccə və sahib əz-Zamandır.

Səbt b. Cəvzi, "Tezkirəti əl-Havvas", səhifə 383


şəkili də əlavə edirəm:


mevlidi imam a.s-Sıbt b. Cevzi.JPG

#8 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 23 Июль 2011 - 20:02

1- Kays bin Cabir, dedesinden; dedi ki: Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Benden sonra halifeler, halifelerden sonra da emirler gelecek; emirlerden sonra da zorba hükümdarlar gelecek; sonra Ehl-i Beyt’imden biri çıkacak, yeryüzünü zulümle dolduğu gibi, onu adaletle dolduracaktır.” [1]

2- Ali (a.s)’dan; dedi ki: Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Ümmetimde Hüseyin’in evlâtlarından biri kıyam etmedikçe dünya yok olmaz. O, yeryüzünü zulüm ile dolduğu gibi, onu adaletle dolduracaktır.” [2]

3- Huzeyfe’den, dedi ki: Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Mehdi benim evlâtlarımdandır; yüzü inci gibi parlayan yıldıza benzer.” [3]

4- Ebu Said Hudrî’den; dedi ki: Peygamber’den sonra birtakım istenmeyen durumun ortaya çıkmasından korktuk; durumu Allah Resulü’ne sorduk. Allah Resulü şöyle buyurdu:

“Ümmetim içerisinde Mehdi vardır. O zuhur edip, beş, yedi veya dokuz yıl yaşayacak. (Süredeki tereddüt, hadisin senedinde olan Zeyd’in tereddüdünden dolayıdır) Allah Resulü sonra şöyle devam etti: “Gök yağmurunu yağdıracak, yer bitkisinden bir şeyi saklamayacak, mal yığın gibi çoğalacak; bir kişi gelip ona: ‘Ey Mehdi, bana bağışta bulun, bana bağışta bulun’ diyecek. Bunun üzerine, Mehdi ona taşıyabileceği kadar mal verecektir.” [4]

5- Ebu Said Hudrî’den; dedi ki: Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Mehdi bendendir; açık alınlı ve doğan burunludur; yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır.” [5]

6- Taberanî, Avf bin Malik’ten Resulullah (s.a.a.)’ın şöyle buyurduğunu tahriç etmiştir:

“Ey Avf, ümmet yetmiş üç fırkaya bölündüğünde durumunuz nasıl olacak? Onların biri cennetlik, geri kalanı ise cehennemliktir.”

Sonra ahır zamanın fitnelerinden bazılarını zikretti. Sonra da şöyle buyurdu:

“Sonra çok karanlık ve dehşetli bir fitne gelecek ve onu diğer fitneler izleyecek. Sonunda benim Ehl-i Beyt’imden Mehdi denilen biri çıkacak. Eğer onu görürsen, ona tâbi ol ki, hidayete erenlerden olasın.” [6]

7- Ebu Said Hudrî’den; dedi ki: Allah Resulü şöyle buyurdu:
“Ahır zamanda ümmetime sultanları tarafından çok ağır bir belâ inecektir. Öyle ki, ondan daha ağır bir belâ duyulmamıştır; hatta bu geniş yeryüzü onlara dar gelecektir. Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolacaktır. Mümin bir kimse zulümden sığınacağı bir sığınak bulamayacaktır. Sonra Allah Azze ve Celle benim itretimden bir kişiyi gönderecek. O, yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Ondan göğün de ehli, yeryüzünün de ehli razı olacaktır. Yer, tohumundan hiçbir şeyi saklamadan yeşertecektir; gökte bulunan bütün yağmuru Allah, onlara bol bol yağdıracaktır. O, onların arasında yedi, sekiz veya dokuz sene yaşayacaktır. O zaman öyle bolluk ve esenlik ortamı olacaktır ki, ölen insanlar bile Allah’ın yer halkına olan hayrından dolayı tekrar dirilmeyi arzulayacaklardır.” [7]

Hâkim, bu hadisi naklettikten sonra onun sahih olduğunu, ancak Şeyhyan’in onu tahriç etmediklerini kaydetmiştir. Bu hadisi el-Beyan’ın sahibinin de naklettiğini, Taberanî’nin Mu’cem adlı kitabında, Ebu Nuaym’in de Menakıb’ül-Mehdi adlı kitabında tahriç ettiğini kaydetmiştir.

8- Huzeyfe el-Yemanî’den; dedi ki: Allah Resulü’nün şöyle dediğini duydum:

“Zalim hükümdarlar elinden bu ümmetin vay hâline! Kendilerine itaat edenler hariç, Müslümanları katledecekler, sürgün edecekler. Mümin kimse onları mülâkat ettiğinde diliyle onlara yağcılık yapacak, ama kalbiyle onlardan kaçacaktır. Ancak Allah İslâm dinini tekrar izzetine kavuşturmak istediğinde bütün tuğyancı zalimleri helâk edecek ve ümmeti fesadından sonra tekrar ıslâh edecektir. Allah dilediğine kadirdir. Ey Huzeyfe, eğer dünyanın ömründen sadece bir gün kalmış olsa dahi, Allah o günü o kadar uzatacak ki, benim Ehl-i Beyt’imden bir kişi, hükûmete kavuşup İslâm’ı muzaffer kılacaktır. Allah vaadine hilâf etmez. O, vaadini gerçekleştirmeye kadirdir.” [8]

9- Katade’den; dedi ki: “Said bin Musayyib’e: ‘Mehdi hak mıdır?’ dedim. O: ‘Evet, o haktır, Fatıma’nın evlâtlarındandır.’ dedi. Ben: ‘Fatıma’nın hangi evlâdındandır?’ dedim. Said: ‘Şimdilik bu kadarı yeter.’ cevabını verdi.”

El-Burhan Fî Alâmat-i Mehdiyy-i Ahir’iz-Zaman kitabının ikinci babında da Nuaym bin Hammad, Katade’nin şöyle dediğini tahriç etmiştir: “Said bin Museyyib’e: ‘Mehdi hak mıdır?’ dedim. O: ‘Evet.’ dedi. Ben: ‘O kimdendir?’ dedim. O: ‘Fatıma’nın evlâtlarındandır.’ dedi.” [9]

10- Abdullah’tan; dedi ki: Bizler Resulullah’ın huzurunda bulunduğumuz bir sırada Haşim Oğulları gençlerinden bir grup çıka geldi. Resul-i Ekrem onları görünce, gözleri yaşla doldu ve rengi kaçtı. Abdullah diyor ki: Bu arada ben: “Yüzünüzde bizi üzen bir durumun olduğunu görmekteyiz.” dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu:

“Biz Ehl-i Beyt için Allah dünya yerine ahireti seçmiştir. Benden sonra Ehl-i Beyt’im, doğudan ellerinde siyah bayraklar olan bir kavim gelinceye kadar belâ, avarelik ve sürgünle karşı karşıya kalacak. Onlar hayır talep edecekler, ancak onlara verilmeyecek. Onlar savaşacak ve zafere kazanacaklar. Bunun üzerine onlara, istedikleri verilecek, fakat onlar onu, benim Ehl-i Beyt’imden bir kişiye verinceye kadar razı olmayacaklar. O, diğerleri yeryüzünü zulümle doldurdukları gibi, onu adaletle dolduracak. Kim o zamanı idrak ederse, buz üzerinde emekleyerek olsa bile onlara katılsın.” [10]

Bu hadisin benzerini el-Burhan Fî Alâmat-i Mehdiyy-i Ahir’iz-Zaman kitabında da nakletmiş ve sonunda da “Emekleyerek bile olsa katılın; çünkü o Mehdi’dir.” ibaretini eklemiştir.

11- Ali (a.s)’dan; dedi ki:

“Ey Resulullah! Acaba Mehdi biz Ehl-i Beyt’ten midir? Yoksa diğerlerinden mi?” diye sordum. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Mehdi bizdendir. Allah bizimle başlattığı gibi bizimle de sona erdirecek. Bizimle insanları şirkten kurtardığı gibi, bizimle de onları fitneden kurtaracaktır. Bizimle insanların kalbini şirk düşmanlığından sonra birleştirerek kardeş kıldığı gibi, fitne düşmanlığından sonra da onların kalbini bizimle birleştirerek kardeş kılacaktır.”

el-Beyan kitabının yazarı bu hadisi naklettikten sonra şöyle demiştir: Bu hadis hasan ve âlidir. Onu güvenilir hadisçiler kendi kitaplarında nakletmişlerdir. Taberanî, onu Mucem’ül-Evsat adlı kitabında, Ebu Nuaym, onu Hilyet’ül-Evliya adlı kitabında ve Abdurrahman bin Hatem, onu el-Evalî adlı kitabında nakletmiştir.[11]

12- Abdullah bin Ömer’den; dedi ki: Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Mehdi zuhur ettiğinde başının üstünde bir bulut olacak ve oradan bir münadi şöyle seslenecek: Bu Mehdi, Allah’ın halifesidir, ona tâbi olun.”

Yine Abdullah bin Ömer’den; dedi ki: Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Mehdi zuhur ettiğinde başının üstünden bir melek: ‘Bu Mehdi Allah’ın halifesidir, ona tâbi olun.’ diye nida edecek.” [12]

13- Abdurrahman bin Avf babasından naklen Allah Resulü’nün şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Şüphesiz Allah benim itretimden dişleri aralıklı olup açık alınlı olan bir kişiyi gönderecek; o, yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak ve malı bol bol dağıtacaktır.” [13]

14- Ebu Said Hudrî ve Cabir bin Abdullah’tan; dediler ki: Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Ahır zamanda sizin bir halifeniz olacak ki, o malı saymadan (başka nakillerde de saymadan serpercesine) dağıtacaktır.” [14]

15- Ebu Veddak’tan; dedi ki:

Ben Ebu Said Hudrî’ye: “Andolsun Allah’a ki, başımıza hiçbir yönetici geçmiyor ki, öncekinden daha kötü olmasın ve hiçbir yeni yıl gelmiyor ki, önceki yıldan daha kötü olmasın.” dedim. Bunun üzerine Ebu Said şöyle dedi: “Eğer Allah Resulü’nden duyduğum bir şey olmasaydı, ben de dediğin gibi derdim. Ancak ben Allah Resulü’nün şöyle buyurduğunu duydum:

“Sizin yöneticilerinizden bir yönetici olacak ki, malı serpercesine saymadan dağıtacaktır. Bir kişi gelip ondan bir talepte bulunacak; o da ona ‘Al’ diyecek; kişi eteğini açacak, o da malı serpercesine onun eteğine dökecektir.” [15]

16- Ebu Nazre’den; dedi ki:

Cabir bin Abdullah’ın yanında oturuyorduk. Bu arada Cabir: “İleride Irak ehline ne bir ölçü, ne de bir dirhem götürülemeyecek.” dedi. Biz: “Bu engelleme nereden olacak?” dedik. Cabir: “Acem tarafından; onlar bunu engelleyecektir.” dedi. Sonra şöyle dedi: “İleride Şam ehli için de ne bir dinar, ne de bir ölçek götürebilecek.” dedi. Biz: “Bu engelleme nereden olacak?” dedik. Cabir: “Rum tarafından engelleme olacak.” dedi. Sonra da biraz sustu. Sonra şöyle dedi: Allah Resulü (s.a.a) buyurdu ki:
“Ümmetimin sonunda bir halife olacak, o malı saymadan serpercesine dağıtacaktır.”

Bu hadisi nakleden Cerir diyor ki: “Ben Ebu Nazre ve Ebu’l-Alâ’ya: “Acaba o halifenin Ömer bin Abdulaziz mi olduğunu düşünüyorsunuz?” dedim. Onların her ikisi de: “Hayır.” dediler.

Ayrıca İbn’ül-Müsenna, Abdulvahhab’tan, o da Cerir’den aynı senetle bu hadisin benzerini nakletmiştir.” [16]

17- İbn-i Abbas’tan; dedi ki: Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
“Allah bu dini Ali ile başlattı. Ali katledilince, bozulacak ve onu Mehdi’den gayri hiç kimse doğrultamayacaktır.” [17]

18- İbn-i Abbas’tan; dedi ki: Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Bir ümmet ki, ben onun başında, İsa onun sonunda ve Mehdi de onun ortasındadır, nasıl helâk olabilir?” [18]

19- Abdullah bin Haris bin Cazî Zabidî’den; dedi ki: Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Doğudan bir grup insan çıkacak ve Mehdi için -yani hükümdarlığı için- ortamı hazırlayacaklardır.” [19]

20- Abdullah İbn-i Ömer’den; dedi ki: Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Bu iş, -imamet ve İslâm toplumunun önderliği- insanlardan iki kişi kalıncaya kadar daimî olarak Kureyş’te olacaktır.” [20]

——————————————————————————–

[1]- Üsd’ül-Gabe, c.1, s.259; Erbaune Hadisen Fî Zikr’il-Mehdi, 37. Hadis; Müntehab-u Kenz’il-Ummal, c.6, s.30; el-Beyan Fî Ahbar-i Ahir’iz-Zaman, s.98; es-Savaik’ul-Muhrika, s.99; el-Havî Li’l-Fetava, c.2, s.64; Cami’us-Sağir, c.2, s.33; el-Fusu’ül-Mühimme, s.280; el-İsabe, c.4, s.31; Mecma’uz-Zevaid, c.5, s.190; el-Erbaun, s.299; el-Kureb Fî Muhabbet’il-Arab, s.134; Nur’ül-Ebsar, s.231; el-Feth’ül-Kebir, c.2, s.164.
[2]- Yenabî’ül-Mevedde, s.445, Meveddet’ül-Kurba, s.96.
[3]- Müntehab-u Kenz’il-Ummal, c.6, s.30; Cami’us-Sağir, hadis: 9245; Yenabî’ül-Mevedde, s.188.
[4]- Sünen-i Tirmizî, hadis: 2158. Tirmizî, Ebu İsa’dan naklen bu hadisin hasen olduğunu kayderek, onun birçok kanaldan Ebu Said’den rivayet edildiğini de kaydetmiştir. Ayrıca bkz. Müsned-i Ahmed, hadis: 10737; et-Tac’ül-Cami Li’l-Usul, c.5, s.364.
[5]- Sünen-i Ebî Davud, hadis: 3736; el-Müstedrek, c.4, s.557; et-Tac, c.5, s.364; Nur’ül-Ebsar, s.145; Müntehab-u Kenz’il-Ummal, c.6, s.30 ve…
[6]- el-Havî Li’l-Feteva, c.2, s.67; Müntehab-u Kenz’il-Ummal, c.5, s.404.
[7]- Müstedrek’üs-Sahihayn, c.4, s.1334; İs’af’ür-Rağibîn, s.134; Yenabî’ül-Mevedde, s.341, ve…
[8]- Yenabî’ül-Mevedde, s.448, el-Burhan Fî Alâmat-i Mehdiyy-i Ahır’iz-Zaman, ikinci bab.
[9]- Yenabî’ül-Mevedde, s.432.
[10]- Sünen-i İbn-i Mace, hadis: 4072.
[11]- Yenabî’ül-Mevedde, s.491; Nur’ül-Ebsar, s.155; el-Burhan Fî Alâmat-i Mehdiyy-i Ahır’iz-Zaman; el-Melâhim ve’l-Fiten, 191. bab.
[12]- Ebu Nuaym, Erbaune Hadisen, 16. Ve 17. hadis.
[13]- Yenabî’ül-Mevedde, s.423; İs’af’ür-Rağibîn, s.135.
[14]- Sahih-i Müslim, hadis: 5190, 5191; Müsned-i Ahmed, hadis: 10589, 10911, 11030, 11152, 11478; Yenabî’ül-Mevedde, s.182, 230; et-Tac’ul-Cami Li’l-Usul, c.5 s.363.
[15 ]- Müsned-i Ahmed, hadis: 11502.
[16]- Sahih-i Müslim, hadis: 5189; Müsned-i Ahmed, hadis: 13886.
[17]- Yenabî’ül-Mevedde, s.445, 259.
[18]- Tarih-i İbn-i Asakir, c.2, s.62; Müntehab-u Kenz’il-Ummal, c.6, s.30-31; es-Siret’ül-Halebiyye, c.1, s.227.
[19]- Sünen-i İbn-i Mace, hadis: 4078.
[20]- Sahih-i Buharî, hadis: 324 ve 6607; Sahih-i Müslim, hadis: 3392; Müsned-i Ahmed, hadis: 4519, 4600 ve 5847

#9 mufessir

mufessir

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 11 сообщений

Отправлено 24 Июль 2011 - 20:04

6. Səbt b. Cəvzi:

bu da əhli sünnənin böyük alimlərindəndir. lakin onun "Təzkirə" kitabında nasibilərin xoşlamadığı şeylər yəni Al-i Muhəmmədin s.a.a fəziləti və imaməti haqqında hədislər olduğu üçün nasibilər gücənirlər ki, bəs o Rafizidir. onda sual: bu adamın Rafizi olduğunu hansı əhli sünnə rical alimi deyib?

hələlik nasibilər sual haqqında gücənsinlər bizdə b. Cəvzinin sözünü nəql edək:محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكنيته أبو عبد الله وأبو القاسم وهو الخلف الحجة صاحب الزمان القائم والمنتظر والتالي وهو آخر الأئمة ، وقال : ويقال له ذو الإسمين محمد وأبو القاسم قالوا : أمه أم ولد يقال لها صقيل
və bu Muhəmməd b. Həsən (əl-Əskəri a.s) b. Əli (ən-Nəqi a.s) b. Muhəmməd (ət-Təqi a.s) b. Əli (ər-Riza a.s) b. Musa (əl-Kazım a.s) b. Cəfər (əs-Sadiq a.s) b. Muhəmməd (əl-Baqir a.s) b. Əli (əs-Səccad a.s) b. Hüseyin (əş-Şəhid a.s) b. Əli (əl-Murtəza a.s) b. Əbu Talib a.s-dır və künyələri Əbu Abdullah və Əbul Qasimdir və O əl-xələf əl-hüccə və sahib əz-Zamandır.

Səbt b. Cəvzi, "Tezkirəti əl-Havvas", səhifə 383


şəkili də əlavə edirəm:

mevlidi imam a.s-Sıbt b. Cevzi.JPG


.Amma gör sən və sənin elmin nece de sifr vəziyyətindədir.Həmcinin ikinci səhvin odur ki orda əl artikli da olmalidir yani al-covzi olmalidir.Sonra sen savadsiz Səbt bin əl-cövzini sunni hesab etdiyin ucun guya ondan mənə delil getirmisen .Əvvəl hənəfi olduqdan sonra çönüb esl rafizi olub.Onun خواص الأمة في خصائص الأئمة kitabinda on iki imamliq eqidesini mudafie etmesi ve yaxud diger kitablarinda sahabeleri tehqir etmesi hemcinin uc rasidi xalifeni tehqir etmesi onun rafizi olmasina bariz subutdur .Bu rafizinin ise ehli sunne baresinde dediklerine hec tukum de terpenmir.Onun baresinde dovrunun alimlerinin dediklerini uzun yazmaq istemirem.Onun isne asariyiliye kecmesi haqqinda muasirleri qeyd edibler.Qisa olaraq onun yuxarida adini qeyd etdiyim kitabini oxuyan onun kim olduqunu bilecek
yeqin ki bu yazini xatirlayirsan

#10 mufessir

mufessir

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 11 сообщений

Отправлено 24 Июль 2011 - 20:10

5. ibni Əsir:

əhli sünnənin böyük tarix və hədiscisidir. səhabənin tərcümeyi halı haqqında "Əsədul Qabə" adlı kitab, tarix haqqında isəməşhur "əl-Kamil" kitabını yazmışdır. tarix kitabı "əl-Kamil"də hicri 260-ci ilin hadisələrindən danışarkən deyir:وهو أبو محمد العلوي العسكري وهو أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الامامية ، وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب سامرا وكان مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائتين
imamiyyə məzhəbinin 12 imamından biri olan Əbu Muhəmməd əl-Ələvi əl-Əskəri bu il vəfat etmişdir. O Samirə (şəhərin)də Sərdaba girən və imamiyyə məzhəbinə görə bir gün zühur edəcək olan Muhəmmədin atasıdır. imam əl-Əskəri hicri 232-ci ildə dünyaya gəlmişdir.

ibni Əsir, "əl-Kamil", 7/226-228


kitabın şəklini də əlavə edirəm:

mevlidi imam a.s-ibni Esir.JPG

basa dusmedim tercumeni sehv niye edirsen ki?sen kime badalaq gelmek isteyirsen?

#11 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 24 Июль 2011 - 20:18

5. ibni Əsir:

əhli sünnənin böyük tarix və hədiscisidir. səhabənin tərcümeyi halı haqqında "Əsədul Qabə" adlı kitab, tarix haqqında isəməşhur "əl-Kamil" kitabını yazmışdır. tarix kitabı "əl-Kamil"də hicri 260-ci ilin hadisələrindən danışarkən deyir:وهو أبو محمد العلوي العسكري وهو أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الامامية ، وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب سامرا وكان مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائتين
imamiyyə məzhəbinin 12 imamından biri olan Əbu Muhəmməd əl-Ələvi əl-Əskəri bu il vəfat etmişdir. O Samirə (şəhərin)də Sərdaba girən və imamiyyə məzhəbinə görə bir gün zühur edəcək olan Muhəmmədin atasıdır. imam əl-Əskəri hicri 232-ci ildə dünyaya gəlmişdir.

ibni Əsir, "əl-Kamil", 7/226-228


kitabın şəklini də əlavə edirəm:

mevlidi imam a.s-ibni Esir.JPG

Bismillah,İmam(ə) sərdabəyə girib məgər???????

#12 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 24 Июль 2011 - 20:22

Bismillah,mənə maraqlıdır,zır təəssübü olan Fəxri Razi/nasibinin zırı əz-Zəhəbi və ibn Hacərin sözlərinə kim cvb verəcək?

#13 mufessir

mufessir

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 11 сообщений

Отправлено 24 Июль 2011 - 21:12

3. ibni Hacər əl-Heysəmi:

bu da ki, Rafizilərə qarşı rəddiyə yazmış olan ibni Hacərdir. Rafizilərə qarşı yazdığı rəddiyənin adı "əs-Səvaiq əl-Muhriqa"dır. alimlərimiz bunun cavabını veriblər, hələ üstəlik bunun kitabındaki Əhli Beytin a.s haqqında olan hədislərdən "əs-Səvaiq əl-Muhriqada Al-i Muhəmmədin fəziləti" adlı kitabda əmələ gətiriblər. həmən bu ibni Hacər deyir:ولم يخلف غير ولده: أبي القاسم محمد الحجة وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين لكن آتاه الله فيها الحكمة ويسمى القائم المنتظر. قيل لأنه ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب. ومر في الآية الثانية عشرة قول الرافضة فيه أن المهدي وأوردت ذلك مبسوطا فراجعه فإنه مهم
(Həsən əl-Əskərinin) oğlu Əbul Qasim Muhəmməddən başqa varisi yodxur...

ibni Hacər, "əs-Səvaiq əl-Muhriqa", səhifə 124


ibni Hacər daha sonra başqa sözlərdə deyir ki, buna nasibilərin ürəyi dözməz. ona görədə sadəcə lazımlı hissəni tərcümə etdim. kitabın şəklini də əlavə edirəm:

mevlidi imam a.s-ibni Hacer.JPG

yene de yalan palan yazmisan .ya sen arab dilini bilmirsen ki bele sehv tercumeler edirsen ya da ki sen yalan danismaq ile forumdakilara eminlik yaratmaq isteyirsen ki siye doqru yoldadir.

#14 mufessir

mufessir

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 11 сообщений

Отправлено 24 Июль 2011 - 21:16

3. ibni Hacər əl-Heysəmi:

bu da ki, Rafizilərə qarşı rəddiyə yazmış olan ibni Hacərdir. Rafizilərə qarşı yazdığı rəddiyənin adı "əs-Səvaiq əl-Muhriqa"dır. alimlərimiz bunun cavabını veriblər, hələ üstəlik bunun kitabındaki Əhli Beytin a.s haqqında olan hədislərdən "əs-Səvaiq əl-Muhriqada Al-i Muhəmmədin fəziləti" adlı kitabda əmələ gətiriblər. həmən bu ibni Hacər deyir:ولم يخلف غير ولده: أبي القاسم محمد الحجة وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين لكن آتاه الله فيها الحكمة ويسمى القائم المنتظر. قيل لأنه ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب. ومر في الآية الثانية عشرة قول الرافضة فيه أن المهدي وأوردت ذلك مبسوطا فراجعه فإنه مهم
(Həsən əl-Əskərinin) oğlu Əbul Qasim Muhəmməddən başqa varisi yodxur...

ibni Hacər, "əs-Səvaiq əl-Muhriqa", səhifə 124


ibni Hacər daha sonra başqa sözlərdə deyir ki, buna nasibilərin ürəyi dözməz. ona görədə sadəcə lazımlı hissəni tərcümə etdim. kitabın şəklini də əlavə edirəm:

mevlidi imam a.s-ibni Hacer.JPG

yuxaridaki yazinin yalan tercume etdiyini qeyd etdim kitab sekline de baxdim niye yalan danisirsan.meger alim ele soz deyir?

#15 mufessir

mufessir

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 11 сообщений

Отправлено 24 Июль 2011 - 21:20

1. əz-Zəhəbi:

əz-Zəhəbi bu məsələ haqqında 2 kitabında söz açmışdır. o deyir:المنتظرالشريف أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضى ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن [ ص: 120 ] محمد الباقر ابن زين العابدين بن علي بن الحسين الشهيد ابن الإمام علي بن أبي طالب ، العلوي الحسيني .خاتمة الاثني عشر سيدا
əl-Müntəzər əş-Şərif ƏbulQasim Muhəmməd b. Həsən (əl-Əskəri a.s) b. Əli (ən-Nəqi a.s) b. Muhəmməd (ət-Təqi a.s) b. Əli (ər-Riza a.s) b. Musa (əl-Kazım a.s) b. Cəfər (əs-Sadiq a.s) b. Muhəmməd (əl-Baqir a.s) b. Əli (əs-Səccad a.s) b. Hüseyin əş-Şəhid b. imam Əli b. Əbu Talib əl-Ələvi əl-Haşimi. (O) 12 Seyyidin sonuncusudur.

əz-Zəhəbi, "Siyər", 13/119-120


əz-Zəhəbi digər kitabı "ət-Tarix əl-İslam" adlı kitabında deyir:الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق. أبو محمد الهاشمي الحسيني أحد أئمة الشيعة الذين تدعي الشيعة عصمتهم. ويقال له الحسن العسكري لكونه سكن سامراء، فإنها يقال لها العسكر. وهو والد منتظر الرافضة. توفي إلى رضوان الله بسامراء في ثامن ربيع الأول سنة ستين، وله تسع وعشرون سنة. ودفن إلى جانب والده. وأمه أمة.) وأما ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة، فولد سنة ثمان وخمسين، وقيل: سنة ست وخمسين. عاش بعد أبيه سنتين ثم عدم، ولم يعلم كيف مات. وأمه أم ولد. وهم يدعون بقاءه في السرداب من أربعمائة وخمسين سنة، وأنه صاحب الزمان، وأنه حي يعلم علم الأولين والآخرين، ويعترفون أن أحد لم يره أبداً، فنسأل الله أن يثبت علينا عقولنا وإيماننا
....Onun (imam Həsən Əskəri a.s-ın) oğlu Muhəmməd b. Həsənə gəldikdə isə, Rafizilər onu "Qaim", "əl-xələf əl-Hüccət" adlandırırlar. O hicri 258-ci ildə dünyaya gəlmişdir, bəziləri 255 demişdir....

əz-Zəhəbi, "Tarix əl-İslam", 19/113


besdi yalan danisdin ya sen kitabi oxumamisan hardansa nese eline kecib kopyalayirsan bura ya da ki yalancisan

#16 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 24 Июль 2011 - 21:46

Mufessir eger yalandisa, getirin oz burhaninizi.

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#17 mufessir

mufessir

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 11 сообщений

Отправлено 24 Июль 2011 - 21:49

Mufessir eger yalandisa, getirin oz burhaninizi.

tatar elə burhanlari(kitablari) elmeddin kitab seklinde ve ya sisilka halinda getirib yaxsi ki getirib acin baxin ve oxuyun

#18 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 25 Июль 2011 - 08:28

moderdən xahiş edirəm mövzuya nəzarət etsin. həyasızlar.com-un məşhur userinin yazdıqlarına gəlincə;

.Amma gör sən və sənin elmin nece de sifr vəziyyətindədir.Həmcinin ikinci səhvin odur ki orda əl artikli da olmalidir yani al-covzi olmalidir.Sonra sen savadsiz Səbt bin əl-cövzini sunni hesab etdiyin ucun guya ondan mənə delil getirmisen .Əvvəl hənəfi olduqdan sonra çönüb esl rafizi olub.Onun خواص الأمة في خصائص الأئمة kitabinda on iki imamliq eqidesini mudafie etmesi ve yaxud diger kitablarinda sahabeleri tehqir etmesi hemcinin uc rasidi xalifeni tehqir etmesi onun rafizi olmasina bariz subutdur .Bu rafizinin ise ehli sunne baresinde dediklerine hec tukum de terpenmir.Onun baresinde dovrunun alimlerinin dediklerini uzun yazmaq istemirem.Onun isne asariyiliye kecmesi haqqinda muasirleri qeyd edibler.Qisa olaraq onun yuxarida adini qeyd etdiyim kitabini oxuyan onun kim olduqunu bilecek
yeqin ki bu yazini xatirlayirsan


onun Əbu Yalənin sizi nəcisə bulaması haqqındaki sözlərindən sonra sənin necə gücənərək "o rafizidir" dediyini xatırlayıram, elə ona görədə sənin kimi nasibini nəzərdə tutaraq sual vermişəm. onun Rafizi olduğunu deyəcən hansı aliminiz var? bəlkə sən həyasızlar.com-un üzvü onun yazdığı kitablardan hələ də əhli sünnənin istifadə etdiyini bilirmirsən? biraz daha gücən, Əmr b. As kimi olmağa çalış elə daha yaxşı olar.

basa dusmedim tercumeni sehv niye edirsen ki?sen kime badalaq gelmek isteyirsen?

badalağı sizə ibni Teymiyyə, Əbu Yalə kimi başınıza ağır ayaqyolu edənlər gəlib. onun nəticəsidir ki, belə həyasız, yalançı və ikiüzlü olmusunuz. yanlış anlama bunlar təhqir deyil sənin bu saytda qazanmış olduğun vəsflərdir.

yene de yalan palan yazmisan .ya sen arab dilini bilmirsen ki bele sehv tercumeler edirsen ya da ki sen yalan danismaq ile forumdakilara eminlik yaratmaq isteyirsen ki siye doqru yoldadir.

madam ki, mən yalan yazmşam buyur doğru tərcümə elə eləməyəndə vəhhabidir, atası məçhul anası isə Əmr b. Asın anası kimidir.

#19 QERIBAN

QERIBAN

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 21 сообщений

Отправлено 17 Август 2011 - 01:35

2. ibni Hacər əl-Asqalani:

ibni Hacər əhli sünnənin böyük hədis alimlərindəndir, hədis elmində "əmirəlmöminin" imiş. Buxarinin "əs-Səhih" adlı kitabına şərh yazmışdır. bir sözlə kişi fısqırıqdır. bax həmən bu ibni Hacər deyir imam Həsən əl-Əskəri a.s-ın qardaşı Cəfər əl-Kəzzabın tərcümə halında deyir:جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني أخو الحسن الذي يقال له العسكري وهو الحادي عشر من الأئمة الإمامية ووالد محمد صاحب السرداب
...(Cəfər) Həsən əl-Əskərinin qardaşıdır. Həsən əl-Əskəri imamiyyə məzhəbinin imamlarından biri və "Sirdab sahibi" Məhəmmədin atasıdır.

ibni Hacər, "Lisan əl-Mizan", 2/119, 493-cü ravi


kitabın şəklini də əlavə edirəm:
mevlidi imam a.s-ibni Hacer el-Askalani.JPG

qardashin biri imamdir biri yalanci?(kezzab)
Cavabinda ehli-beyt yolunun exlaqini goster mene.

#20 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 17 Август 2011 - 01:51

qardashin biri imamdir biri yalanci?(kezzab)

bəli
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#21 QERIBAN

QERIBAN

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 21 сообщений

Отправлено 17 Август 2011 - 11:47

bəli


niye? 1atanin belinden gelmirler?1-i mesumdu 1-i yalanci.nece olurki ogulun 1-i mesum imam olur obiri oyundan kenar qalir.bescseyyidler niye hamsi seyid olur onda?
Cavabinda ehli-beyt yolunun exlaqini goster mene.

#22 H I Z B U L L A H

H I Z B U L L A H

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 765 сообщений

Отправлено 17 Август 2011 - 12:00

niye? 1atanin belinden gelmirler?1-i mesumdu 1-i yalanci.nece olurki ogulun 1-i mesum imam olur obiri oyundan kenar qalir.bescseyyidler niye hamsi seyid olur onda?

yada sal Adem (a) ogullarni biri yaxshi degeri ise pis.yada sal Nuh(a) oglunu.
Затем размышлял я, следует ли мне восстать,не имея поддержки, либо претерпеть перед лицом всепоглощающей тьмы, в которой [пребывать, может быть,суждено столь долго], что старики станут совсем немощными, молодые поседеют, и верные мне закончат бесславно дни свои, пока не встретятся со Всевышним.Я нашел, что мудрее в вышеописанных условиях — терпение, и принял его, несмотря на то что жжение в глазах и сдавленность в горле вызывало сознание того, как разграбляется мое наследие.

#23 RahilMR

RahilMR

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 57 сообщений

Отправлено 17 Август 2011 - 12:11

QARDAŞLAR, mən bildiyimə görə Cəfər yalançı olmayıb. onun da aqibəti yaxşı olub. İmamı müdafiə etmək üçün bucür edirdi.
İmam Həsən Əskəriyə(ə) namaz qılan zaman tarixdə oxumuşam ki, İmam Zaman (ə.f.) gəlir və deyir ki, "əmican çəkil kənara, məsumun namazın gərək məsum qıla". o zaman hamının diqqəti yönəlmişdi ora ki, kim namaz qılsa o da imamdır. Buna görə də Cəfər diqqəti yayındırmaq üçün namaza durdu, amma qılmaq niyyəti yox idi. görəvli məmurlar gördülər ki, namaza Cəfər durdu, bir az rahat olub oranı tərk etdilər. (düşündülər ki, Cəfər bizim adamdı.) Sonra İMAM (ə.f) gəldi və təhlükəsiz halda namazı qıldı.
Səni arifdən soruşdum, dedi: "İrfan Əlidir"

Səni mömindən soruşdum, dedi: "İman Əlidir"

#24 QERIBAN

QERIBAN

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 21 сообщений

Отправлено 17 Август 2011 - 12:19

yada sal Adem (a) ogullarni biri yaxshi degeri ise pis.yada sal Nuh(a) oglunu.siz oz aranizda helle 1 aydinlashdirin o kim ve neci olub...
sitat-
QARDAŞLAR, mən bildiyimə görə Cəfər yalançı olmayıb. onun da aqibəti yaxşı olub. İmamı müdafiə etmək üçün bucür edirdi.
İmam Həsən Əskəriyə(ə) namaz qılan zaman tarixdə oxumuşam ki, İmam Zaman (ə.f.) gəlir və deyir ki, "əmican çəkil kənara, məsumun namazın gərək məsum qıla". o zaman hamının diqqəti yönəlmişdi ora ki, kim namaz qılsa o da imamdır. Buna görə də Cəfər diqqəti yayındırmaq üçün namaza durdu, amma qılmaq niyyəti yox idi. görəvli məmurlar gördülər ki, namaza Cəfər durdu, bir az rahat olub oranı tərk etdilər. (düşündülər ki, Cəfər bizim adamdı.) Sonra İMAM (ə.f) gəldi və təhlükəsiz halda namazı qıldı.
Cavabinda ehli-beyt yolunun exlaqini goster mene.

#25 RahilMR

RahilMR

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 57 сообщений

Отправлено 17 Август 2011 - 13:06

siz oz aranizda helle 1 aydinlashdirin o kim ve neci olub...


Əvvəla bu mənim şəxsi fikrim idi.
ikincisi mövzu Cəfər haqqında deyil.
onun kimliyinin isə sənə dəxli yoxdur, sən mövzuya uyğun yaz.
Səni arifdən soruşdum, dedi: "İrfan Əlidir"

Səni mömindən soruşdum, dedi: "İman Əlidir"

#26 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 17 Август 2011 - 14:06

niye? 1atanin belinden gelmirler?1-i mesumdu 1-i yalanci.nece olurki ogulun 1-i mesum imam olur obiri oyundan kenar qalir.bescseyyidler niye hamsi seyid olur onda?


Bu sualları bizə yox, o Bürc-xəlifə oteli üçün fətva verən şeyxlərivə ver :shades:
Sual ver ki, nətər olur ki, Peyğəmbərin (s) böyük "səhabəsi", "fatehi" olan Səd bin Əbu Vaqqasın oğlu Ömər ibn Səəd YezİT qoşunun sərkərdəsi olur? Necə olur ki, Peyğəmbərin (s) "təqvalı səhabəsi"nin oğlu bu Peyğəmbər (s) balasının qanını tökür?
Necə olur ki, Əbu Bəkrin 2 övladı ayrı-ayrı tərəfdə olur? Cəməl döyüşündə Məhəmməd ibn Əbu Bəkr (r.ə.) İmam Əlinin (ə) orudusunda vuruşduğu halda, onun bacısı Aişə öz əmr sahibi Əliyə (ə) qarşı üsyan qaldıranların başında dururdu? Get bunları əxilərindən soruş, sonra bizə sual ver.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#27 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 17 Август 2011 - 15:06

Bu sualları bizə yox, o Bürc-xəlifə oteli üçün fətva verən şeyxlərivə ver :shades:
Sual ver ki, nətər olur ki, Peyğəmbərin (s) böyük "səhabəsi", "fatehi" olan Səd bin Əbu Vaqqasın oğlu Ömər ibn Səəd YezİT qoşunun sərkərdəsi olur? Necə olur ki, Peyğəmbərin (s) "təqvalı səhabəsi"nin oğlu bu Peyğəmbər (s) balasının qanını tökür?
Necə olur ki, Əbu Bəkrin 2 övladı ayrı-ayrı tərəfdə olur? Cəməl döyüşündə Məhəmməd ibn Əbu Bəkr (r.ə.) İmam Əlinin (ə) orudusunda vuruşduğu halda, onun bacısı Aişə öz əmr sahibi Əliyə (ə) qarşı üsyan qaldıranların başında dururdu? Get bunları əxilərindən soruş, sonra bizə sual ver.


Əhsən mənim qardaşım! :rolleyes:
Düşünürəm ki,Bundan gözəl cavab ola bilməzdi!
Bu vahabilər də özlərini ağıllı hesab edirlər! :rolleyes:

P.S
Belə də ki, onların cavabı var : "ictihad etmişdilər". :gizildish:

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 17 Август 2011 - 15:07

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#28 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 17 Август 2011 - 15:06

Bu sualları bizə yox, o Bürc-xəlifə oteli üçün fətva verən şeyxlərivə ver :shades:
Sual ver ki, nətər olur ki, Peyğəmbərin (s) böyük "səhabəsi", "fatehi" olan Səd bin Əbu Vaqqasın oğlu Ömər ibn Səəd YezİT qoşunun sərkərdəsi olur? Necə olur ki, Peyğəmbərin (s) "təqvalı səhabəsi"nin oğlu bu Peyğəmbər (s) balasının qanını tökür?
Necə olur ki, Əbu Bəkrin 2 övladı ayrı-ayrı tərəfdə olur? Cəməl döyüşündə Məhəmməd ibn Əbu Bəkr (r.ə.) İmam Əlinin (ə) orudusunda vuruşduğu halda, onun bacısı Aişə öz əmr sahibi Əliyə (ə) qarşı üsyan qaldıranların başında dururdu? Get bunları əxilərindən soruş, sonra bizə sual ver.


Əhsən mənim qardaşım! :rolleyes:
Düşünürəm ki,Bundan gözəl cavab ola bilməzdi!
Bu vahabilər də özlərini ağıllı hesab edirlər! :rolleyes:

P.S
Belə də ki, onların cavabı var : "ictihad etmişdilər".
:gizildish:

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 17 Август 2011 - 15:07

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#29 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 18 Август 2011 - 23:45

qardashin biri imamdir biri yalanci?(kezzab)

nədi yoxsa vəhhabi dinində belə bir şey mümkünsüzdür? burada qardaşlar Hz. Adəm a.s-ın oğullarını misal veriblər amma mən düşünürəm ki, sənin üçün Hz. Adəm a.s-ın oğullarının deyil Muhəmməd b. Abdulvəhhab ilə qardaşı Süleyma b. Abdulvəhhab daha gözəl nümunə ola bilər? bunların ikisidə doğru adamdırlar? yoxsa biri sapıq biri doğrudur? əgər biri sapıq və biri doğrudursa onda bunlar qardaş olamları vəhhabi dininə görə mümkündür?
 • N_ن_N это нравится

#30 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 19 Август 2011 - 14:48

nədi yoxsa vəhhabi dinində belə bir şey mümkünsüzdür? burada qardaşlar Hz. Adəm a.s-ın oğullarını misal veriblər amma mən düşünürəm ki, sənin üçün Hz. Adəm a.s-ın oğullarının deyil Muhəmməd b. Abdulvəhhab ilə qardaşı Süleyma b. Abdulvəhhab daha gözəl nümunə ola bilər? bunların ikisidə doğru adamdırlar? yoxsa biri sapıq biri doğrudur? əgər biri sapıq və biri doğrudursa onda bunlar qardaş olamları vəhhabi dininə görə mümkündür?


))))))))))))
Allah səndən razı olsun qardaşım!
Sən lap baltanı kökündən vurdun! :gizildish:

Maraqlıdır görəsən bu vahabilər bu barədə nə düşünürlər ? :gizildish:
Yeri gəlmişkən elə vahabi Əlixan Musayevlə əmisi "Allahın rəsulu" ( nəuzubilləh) Ələsgəri də misal çəkmək olar.
Biri "haqq yolda olan" vahabi -Əlixan ;
Digəri kafir Ələsgər.
əmi-qardaş oğlu! :gizildish:
Sizcə bu şey necə mümkün ola bilər ki, əmi azğın olsun qardaşı oğlu haqq yolda olsun ? ))) Sizin əqidəvizə görə belə bir şey mümkündür ? :gizildish:

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 19 Август 2011 - 14:49

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru