Перейти к содержимому


Фотография

İmam Mehdinin (ə) hal-hazırda mövcudluğu


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 16

#1 Fajr

Fajr

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 202 сообщений

Отправлено 30 Август 2011 - 15:55

Salam aleykum.
Dövrün imamı - İmam Mehdinin (ə) hal-hazırda mövcudluğu və təqribən 12 əsr öncə anadan olması Quran və Əhli-beyt (ə) yolunu gedən heç bir müsəlmanda şübhə doğurmur. Lakin bununla bərabər müxtəlif din və təriqətlərdən olan müxalif qüvvələr İmamın (ə) mövcudluğunu şübhə altına alaraq bir sıra elmsız iddialar irəli sürüblər. Bu mövzuda, İnşAllah, İmamın (ə) mövcudluğunu, anadan olmasını və 12-ci imam olmasına dair bir sıra mötəbər hədislərlər gətirəcəyəm ki, həm müxaliflər qane olsunlar, həm də müsəlmanlar faydalansınlar. Bu mühüm məsələyə dair dəlillər bir neçə növə bölünür ki, mən əsas növlərin gətirəcəyəm.

A) Allah yer üzünü höccətsiz qoymaqdan münəzzəhdir.

Hədis №1

محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بامام حتى يعرف

...Davud ər-Rəqqi sahel bəndədən (İmam Sadiq ə.) nəql etmişdir ki, o buyurub: Allahın öz qulları üzərində hüccəti yalnız imamın mövcudluğu və tanınması ilə baş verir.

"əl-Kafi", Şeyx Kuleyni (rə), 1/177


Əllamə Məclisi (rə) "Miratul-uqul"-da (2/293) yazır: Səhihdir.

Hədis №2

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن خلف بن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق

...Əbban ibn Təğlib nəql edir ki, Əbu Əbdullah (ə) (İmam Sadiq ə.) buyurub: Yadılışdan əvvəl, yaradışla birlikdə (bərabər) və yaradılışdan sonra (mütləq) bir hüccət vardıq.

"əl-Kafi", Şeyx Kuleyni (rə), 1/177Əllamə Məclisi (rə) "Miratul-uqul"-da (2/294) yazır: Səhihdir.

Hədis №3

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، بن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): تكون الارض ليس فيها إمام؟ قال: لا، قلت: يكون إمامان؟ قال: لا إلا وأحدهما صامت

...Hüseyn ibn Əbul-Ələi nəql edir ki, Əbu Əbdullaha (ə) (İmam Sadiq ə.) sual verdim: "Yer üzü imamsız ola bilərmi?" Cavab verdi: "Xeyr". (Yenə) soruşdum: "Bəs iki imam bir yerdə ola bilərmi?" Cavab verdi: "Xeyr, onlardan biri (mütləq) sükut etməlidir (susmalıdır)".

"əl-Kafi", Şeyx Kuleyni (rə), 1/178


Əllamə Məclisi (rə) "Miratul-uqul"-da (2/294) yazır: Həsəndir (hədisin sənədi yaxşıdır).
Şeyx əl-Behbudi bu hədisi "səhih" saymışdir.

Hədis №4

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن منصور بن يونس وسعدان ابن مسلم، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الارض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم.


...İshaq ibn Əmmar nəql edir ki, eşitdim ki, Əbu Əbdullah (ə) belə buyurdu: Yer üzündə mütləq imam bir vardır. Möminlər (dinə) bir şeyi əlavə etdikləri zaman o (münasib vaxtda) bunu rədd edər. Həmçinin, bir şeyi (dindən) azaltsalar o şeyi tamamlayar (yerinə qaytarar).

"əl-Kafi", Şeyx Kuleyni (rə), 1/178


Əllamə Məclisi (rə) "Miratul-uqul"-da (2/295) yazır: Həsən/müvəssəq.
Şeyx əl-Behbudi bu hədisi "səhih" saymışdir.

P.S Bu cür mötəbər hədislər müxtəlif kitablarda çoxlu sayda müxtəlif sənədnən gəlmişdir və "mütəvatir" həddindədir. Mən yalnız "əl-Kafi"-dən bəzi mötəbər hədislər seçib yazdım. Allahın izniylə, keçək digər növ hədislərə...

Maalim.Net - Особенности школы Ахл аль-Бейт (а) и ответы на критику

Передал Хаким в "Мустадрак" (10/382):

... فأقبل رسول الله (ص) والغضب يُعرف في وجهه فقال: "ما تريدون من علي، إنَّ علياً مني وأنا منه وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي". هذا حديث صحيح على شرط مسلم

Посланник Аллаха (с) сказал: «Что вы хотите от Али (а)? Али (а) от меня и я (с) от него. И он повелитель всех мусульман после меня!»

Хаким ан-Нишабури: "Хадис достоверен по условиям Муслим" и согласился с ним аз-Захаби.
ал-Албани: "Достоверен". ("ас-Силсила ас-сахиха", ал-Албани, 5/222)
Ибн Хиббан: "Достоверен". ("Сахих", Ибн Хиббан, 28/400)


#2 Fajr

Fajr

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 202 сообщений

Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 14:04

B ) İmam (ə) Ali-Mühəmməd varisidir.


محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: إن الله عزوجل بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) إلى الناس أجمعين رسولا و حجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الامام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما ؟! قال: قلت: فما تقول فيمن يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله، يجب على اولئك حق معرفتكم؟ قال: نعم أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا قلت: بلى، قال: أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان، لا والله ما ألهم المؤمنين حقنا إلا اله عزوجل....Zürarə nəql edir ki, Əbu Cəfərə (İmam Baqir ə.) dedim: “Sizdən (Əhli-beytdən) olan imamı tanımağın bütün məxluqata vacib olub-olmadığını xəbər ver”. Buyurdu: “Allah Azzə və Cəllə, Muhəmmədi (s) bütün insanlara Rəsul və yer üzündəki bütün məxluqata bir hüccət olaraq göndərmişdir.Allaha və Rəsuluna inanmayan, Rəsula tabe olmayan, onu təsdiq etməyən, Allah və Rəsulunun haqlarını tanımayan bir kəsin imamı tanıması necə zəruri ola bilər? (Hər şeydən öncə), o Allahı və Rəsulunu tanımır, onların haqqlarını bilmir”. Soruşdum: “Allaha və Rəsulunun inanan, peyğəmbərə bütün nazil olanları təstiqləyən şəxsin sizi (Əhli-beyti) tanıması məcburidirmi?” Cavab verdi: “Bəli. Bunlar filankəsləri tanımırlarmı?” Cavab verdim: “Bəli (tanıyırlar)”. (İmam) buyurdu: “Səncə onların tanıma duyğusunu onların qəlblərinə Allah ilham etdi? Xeyr,Allaha and olsun ki, Şeytandan başqa heç kəs bu duyğunu onların ürəklərində vaqe etmədi. Xeyr, Allaha and olsun, bizim (Əhli-beytin) haqqımızı Allahdan başqa heç kəs möminlərin ürəklərinə ilham etməmişdir.”

"əl-Kafi", Şeyx Kuleyni (rə), 1/180-181


Əllamə Məclisi (rə) "Miratul-uqul"-da (2/302) yazır: Səhihdir.


P.S İmamın (ə) Əhli-beytdən (ə)olmasını bildirən hədislər “mütəvatir” səviyyəsindədir ki, mən yalnız dahageniş məzmunlu hədislərdən birini seçib qeyd etdim.


Maalim.Net - Особенности школы Ахл аль-Бейт (а) и ответы на критику

Передал Хаким в "Мустадрак" (10/382):

... فأقبل رسول الله (ص) والغضب يُعرف في وجهه فقال: "ما تريدون من علي، إنَّ علياً مني وأنا منه وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي". هذا حديث صحيح على شرط مسلم

Посланник Аллаха (с) сказал: «Что вы хотите от Али (а)? Али (а) от меня и я (с) от него. И он повелитель всех мусульман после меня!»

Хаким ан-Нишабури: "Хадис достоверен по условиям Муслим" и согласился с ним аз-Захаби.
ал-Албани: "Достоверен". ("ас-Силсила ас-сахиха", ал-Албани, 5/222)
Ибн Хиббан: "Достоверен". ("Сахих", Ибн Хиббан, 28/400)


#3 Fajr

Fajr

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 202 сообщений

Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 14:45

C) Zəmanəninimamının kim olduğunu bildirən hədislərdən nümünələr

Hədis№1


حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد العلوي عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال سمعت أبا الحسن صاحب العسكر ع يقول الخلف من بعدي ابني الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف فقلت و لم جعلني الله فداك فقال لأنكم لا ترون شخصه و لا يحل لكم ذكره باسمه قلت فكيف نذكره قال قولوا الحجة من آل محمد ص


...Davudibn əl-Qasim əl-Cəfəri nəql edir ki, Əbul-Həsən əl-Əskəridən (İmam Hadı ə.) beləbuyurduğunu eşitdim: “Məndən sonra xəlifə (canişinim) oğlum Həsəndir (ə). Onunyerinə gələcək xəlifənin (sonuncu imamın) dövrü gəldikdən halınız necə olacaq?”Soruşdum: “Allah məni sənə fəda etsin, niyə? (Niyə belə buyurdun? – müt.)”(İmam ə.) cavab verdi: “Çünki, onun şəxsini görməyəcksiz və adını anmaq(adıynan çağırmaq) sizə halal deyildir” Soruşdum ki, “Bəs onu necə çağıraq?”Cavab verdi: “Ali-Muhəmməd`dən (ə) bir Hüccət! (ə)”

“Kəmaluddin”, Şeyx əs-Səduq, səh. 381 (hədis №5)

Şeyx Rizvani əl-Kaşani“Məhdəviyyət” (səh. 87) kitabında bu hədisin sənədinin mötəbər olduğunubildirmişdir.

Hədis №2


محمد بن يحيى ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي هاشم الجعفري قال : قلت : لأبي محمد (ع) : جلالتك تمنعني من مسألتك ، فتأذن لي أن أسألك ؟ ، فقال : سل ، قلت : يا سيدي هل لك ولد ؟ ، فقال : نعم فقلت : فإن بك حدث فأين أسأل عنه ؟ ، فقال : بالمدينة.


...Əbu Haşim əl-Cəfəri nəql etmişdir ki, Əbu Məhəmmədə(İmam Həsən əl-Əskəri ə.) buyurdum: “(Vahiməm) sənə bir sual verməyimə maneolur. İcazə ver səndən bir şey soruşum.” (İmam) buyurdu: “Soruş.” Sual verdim:“Ey mənim ağam! Sənin uşağın varmı?” Cavab verdi: “Bəli.” Dedim: “Sənə birhadisə üz versə, onu hardan soruşum?” Cavab verdi: “Mədinədə.

"əl-Kafi", Şeyx Kuleyni (rə), 1/329Əllamə Məclisi (rə) "Miratul-uqul"-da (2/4) yazır: Səhihdir.
Şeyx Bəhbudi "Səhih əl-Kafi"-də (1/38) yazır: Səhihdir.
Şeyx əl-Əcmi “əl-Husunul-məniə”-də (s. 476) yazır: Sənədi səhihdir.
Şeyx Rizvani əl-Kaşani "Məhdəviyyət"-də (səh. 87) yazır: Səhihdir.

P.S Həmçinin bu hədisi bir çox digər alimlər də (Şeyx Əli Al Muhsin və s.) səhih hesab ediblər. Hədisdə 11-ci imam - İmam Həsən əl-Əskəri (ə) şübhələri aradan qaldıraraq qeyd edir ki, övladı vardır və bu övladının 12-ci imam olmasına heç bir şəkk və şübhə yoxdur. Allahdan ağamız Sahibəzzəmanın (ə) zühurunun təcil olmağını istəyirik!

Mövzuya yaxın günlərdə çoxlu sayda digər mötəbər hədislər qoyulacaq. İnşAllah! Dualarınızı əsirgəməyin!

Maalim.Net - Особенности школы Ахл аль-Бейт (а) и ответы на критику

Передал Хаким в "Мустадрак" (10/382):

... فأقبل رسول الله (ص) والغضب يُعرف في وجهه فقال: "ما تريدون من علي، إنَّ علياً مني وأنا منه وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي". هذا حديث صحيح على شرط مسلم

Посланник Аллаха (с) сказал: «Что вы хотите от Али (а)? Али (а) от меня и я (с) от него. И он повелитель всех мусульман после меня!»

Хаким ан-Нишабури: "Хадис достоверен по условиям Муслим" и согласился с ним аз-Захаби.
ал-Албани: "Достоверен". ("ас-Силсила ас-сахиха", ал-Албани, 5/222)
Ибн Хиббан: "Достоверен". ("Сахих", Ибн Хиббан, 28/400)


#4 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 02 Март 2020 - 23:10

Təəssüflər olsun ki, Əhli-Beyt  (ə) məktəbinə qarşı zidd olan bəzi şəxslər sosial şəbəkələrdə hələ də öz zəif dəlillərindən əl çəkməyib və iddia edirlər ki,şiələrin mənbələrinə əsasən İmam Həsən Əsgərinin (ə) övladı olmayıb və onun xələfi (canişini) olmamışdır.Yəni İmam Həsən Əsgərinin (ə) övladı olmayıb, İmam Mehdi (ə.f) Onun oğlu deyil, doğulmayıb və şiələr olmayan bir şeyə inanırlar.Yuxarıda İmam Həsən Əsgərinin (ə) övladı xələfi olması ilə bağlı İmam Hadinin (ə) və İmam Həsən Əsgərinin (ə) dilindən dəlilləri gördük.İndi isə keçək bəzi dəlillərə.

Hal hazırda qeyd edəcyim dəlil onu göstərir ki,Qaim yəni İmam Mehdi (ə.f) İmam Hüseynin (ə) doqquzuncu övladıdır.Və həmçinin burdan çıxan dəlilin biridə budur ki,İmam Mehdi (ə.f) on birinci  İmam olan İmam Həsən Əsgərinin (ə) oğludur və doğulub.Yəni İmam Mehdi (ə.f) İmam Hüseynin (ə) doquzuncu övladıdırsa bu o deməkdir ki,İmam Hüseynin (ə) səkizinci övladı olan İmam Həsən Əsgərinin (ə) dünyadan köçməmişdən qabaq oğlu olmalıdır ki,həmən bu oğul İmam Hüseynin (ə) doquzuncu övladı sayılsın.Hədisdən çıxan dəlil budur və bu baş vermişdir.

 

 Şeyx Səduq "əl-Xisal" kitabında səhih sənədlə Salman əl-Farsidən nəql edir:

 

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وإِذَا الْحُسَيْنُ عَلَى فَخِذَيْهِ وهُوَ يُقَبِّلُ عَيْنَيْهِ ويَلْثِمُ فَاهُ وهُوَ يَقُولُ أَنْتَ سَيِّدٌ ابْنُ سَيِّدٍ، أَنْتَ‏ إِمَامٌ‏ ابْنُ‏ إِمَامٍ،‏ أَبُو الْأَئِمَّةِ، أَنْتَ حُجَّةٌ ابْنُ حُجَّةٍ، أَبُو حُجَجٍ تِسْعَةٍ مِنْ صُلْبِكَ تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ.
 

Atam bizə hədis söylədi və dedi: Səd ibn Abdullah ibn Əbu Xələf bizə hədis söylədi və dedi: Yəqub ibn Yezid  mənə Həmmad ibn İsadan, o da Abdullah ibn Muskandan, o da Əban ibn Təğlibdən, o da Suleym ibn Qeys əl-Hilalidən, o da Salman əl-Farsidən onun belə dediyini nəql edir: "Peyğəmbərin (səllallahu əleyhi və alihi) yanına daxil oldum, gördüm ki, Hüseyn (əleyhis-səlam) onun dizinin üstündə oturub. Peyğəmbər (səllallahu əleyhi və alihi) onun gözlərini və dodaqlarını öpür və ona deyirdi: "Sən bu ümmətin seyyidi və bu ümmətin seyidinin oğlusan. Sən imam oğlu imam və İmamların atasısan. Sən hüccət oğlu hüccətsən və sənin sülbündən olan doqquz hüccətin atasısan. Onların doqquzuncusu Qaim olanlarıdır". 

 

 Şeyx Səduq, əl-Xisal, c. 2, s. 475, Nəşr edən: Müqəddəs Qum şəhəri müəllimlər cəmiyyətinin tabeliyindəki "İslami nəşr" müəssisəsi, Qum; təhqiq: Əli Əsğər əl-Ğifari

http://hadis.313news...adith/a-42.html

 

Şeyx Səduq səhih sənədlə nəql edir:

 

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غِيَاثِ‏ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ‏: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنْ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله إِنِّي مُخَلِّفٌ فِيكُمُ‏ الثَّقَلَيْنِ‏ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي مَنِ الْعِتْرَةُ؟ فَقَالَ: أَنَا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْأَئِمَّةُ التِّسْعَةُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ تَاسِعُهُمْ مَهْدِيُّهُمْ وَقَائِمُهُمْ لَا يُفَارِقُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يُفَارِقُهُمْ حَتَّى يَرِدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله حَوْضَه‏.
 
Əhməd ibn Ziyad ibn Cəfər Həmədani bizə hədis söylədi və dedi: Əli ibn İbrahim ibn Haşim atasından, o da Məhəmməd ibn Əbu Umeyrdən, o da Ğiyas ibn İbrahimdən, o da İmam Sadiqdən (ə), o da İmam Məhəmməd Baqirdən (ə), o da atası İmam Səccaddan (ə), o da atasın İmam Hüseynin (ə) belə buyurduğunu nəql edir: Əmir əl-möminindən (ə) Peyğəmbərin (s) buyurduğu “Aranızda iki ağır əmanət qoyub gedirəm, biri Allahın kitabı, digəri isə itrətim” hədisində “itrətin” kimlər olduğu haqqında soruşdular. Həzrət (ə) buyurdu: Mən, Həsən (ə), Hüseyn (ə) və Hüseynin (ə) nəslindən olan doqquz imam. Doqquzuncuları onların Mehdiləri və Qaimləridir (İmam Zamandır (ə.f)). Peyğəmbərin (s) hovuzuna yetişənədək nə Quran onlardan, nə də onlar Qurandan ayrılmazlar.
 
Şeyx Səduq, Uyunu əxbar ər-Rza (ə), c.1, s.60; İntişarat Şərif ər-Rza, Qum
 
Şeyx Səduq mötəbər sənəd ilə nəql edir:
 
حدثنا علي بن عبدالله الوراق الرازي قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسين بن علوان، عن عمر ابن خالد، عن سعدبن طريف، عن الاصبغ بن نباته، عن عبدالله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون
 
Bizə Əli b. Abdullah Vərraq ər-Razi rəvayət etdi və dedi: bizə Sad b. Abdullah rəvayət etdi və dedi: əl-Heysəm b. Əbi Məsruq ən-Nəhdi bizə Huseyn b. Ulvandan, o da Ömər b. Xaliddən, o da Sad b. Tarifdən, o da Əsbağ b. Nubatədən, o da Abdullah b. Abbasdan belə dediyini rəvayət etdi: Rəsulullahın (s.ə.a) belə dediyini eşitdim: Mən, Əli, Həsən, Hüseyn və Hüseynin nəslindən doqquz (imam) pak və məsum şəxslərik
 
 Şeyx Səduq, Kəmaluddin və təmam ən-nemə, s.280
 
Hədislərdən gördüyümüz kimi İmam Mehdi (ə.f) İmam Hüseynin (ə) doqquzuncu övladıdır və bu o deməkdir ki İmam Hüseynin (ə) səkkizinci övladı olan İmam Həsən Əsgərinin (ə) dünyadan köçməmişdən qabaq bir övladı olmalıdır ki,bu övlad İmam Hüseynin (ə) doqquzuncu övladı sayılsın.Hədisdən çıxan dəlil budur və bu baş vermişdir.

Сообщение отредактировал qulam: 02 Март 2020 - 23:19


#5 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 03 Март 2020 - 01:01

Hal hazırda qeyd edəcəyim dəlillərdə İmamlar (ə) açıq aşkar bildirəcəklər ki,İmam Həsən Əsgərinin (ə) övladı olacaq və Onun övladı on ikinci İmam (ə) olacaqdır. Yəni İmam Mehdi (ə.f) Həmçinin də bu o deməkdir ki, İmam Mehdi (ə.f) İmam Həsən Əsgərinin (ə) oğludursa  o doğulmuşdur.

 

1) Mərhum Xəzzaz əl-Qummi “Kifayət əl-əsər” kitabında İmam Cəfər əs-Sadiqdən (əleyhis-səlam) səhih sənədlə bir rəvayət nəql edir:

 

Hüseyn ibn Əli bizə hədis söylədi və dedi: Harun ibn Musa bizə hədis söylədi və dedi: Məhəmməd ibn əl-Həsən bizə hədis söylədi və dedi: Məhəmməd ibn əl-Həsən əs-Səffar bizə Yəqub ibn Yeziddən, o da Məhəmməd ibn Əbu Umeyrdən, o da Hişamdan hədis söylədi və dedi:

 
Mən Cəfər ibn Məhəməd əs-Sadiqin (əleyhis-səlam) yanında idim. Bu zaman Müaviyə ibn Vəhəb və Əbdül-Məlik ibn Əyən daxil oldular... Sonra İmam (əleyhis-səlam) buyurdu: Vaciblərin ən fəzilətlisi və insana ən vacib olanı Allahı tanımaq və Allah qarşısında bəndəlik iqrar etməkdir. Allahı tanımağın ən aşağı həddi budur ki, (insan bilə ki) Ondan başqa ilah yoxdur, Onun oxşarı və bənzəri yoxdur. İnsan bilməlidir ki, Allah qədimdir, sabitdir, aradan getməz varlıqdır. O, (nəyəsə) bənzədilmə ilə və (Onun barəsində düşünülməsi) batil olan bir şey ilə vəsf olumaz. “Onun kimisi yoxdur, O, eşidən və görəndir.”
 
Bundan sonra (vacibatın ən üstünü) Peyğəmbəri tanımaq və onun peyğəmbərliyinə şəhadət verməkdir. Peyğəmbəri tanımağın ən aşağı həddi isə budur ki, (insan) onun peyğəmbərliyini təsdiq etsin, onun gətirdiyi kitab, əmr və ya qadağanın Allah tərəfindən olduğunu iqrar etsin.
 
Bundan sonra isə İmamı tanımaqdır. Hansı ki, çətinlik və asanlıqda ona – xüsusiyyəti, sifəti və adı ilə birgə – iqtida edilir (Çətinlik və asanlıqda xüsusiyyəti, sifəti və adı bəlli olan İmama iqtida və itət edilir – müt.). İmamı (ə) tanımağın ən aşağı həddi budur ki, (insan) İmamın peyğəmbərlikdən başqa digər bütün işlərdə Peyğəmbərin misli olduğunu və onun varisi olduğunu bilə.  Və bilə ki, ona itaət etmək Allaha və Peyğəmbərə (s) itaət etməkdir. İnsan onun hər əmrinə təslim olmalı, bilmədikərini ondan soruşmalı və onun sözünə qulaq asmalıdır (onun sözünü əxz etməlidir).
 
Yenə də insan bilməlidir ki, Allah Rəsulundan (səllallahu əleyhi və alihi) sonra imam Əli ibn Əbu Talib, ondan sonra Həsən, ondan sonra Hüseyn, sonra Əli ibn Hüseyn, sonra Məhəmməd ibn Əli, sonra mən, sonra oğlum Musa, sonra onun oğlu Əli, sonra oğlu Məhəmməd ibn Əli, sonra oğlu Əli ibn Məhəmməd, sonra isə onun oğlu Həsən ibn Əli, ondan sonra isə onun oğlu Həzrət Hüccətdir (ə.f)…
 
Əbul-Qasim Əli ibn Muhəmməd əl-Xəzzaz əl-Qummi, Kifayət əl-əsər fi ən-nas əla əl-əimmə əl-isna aşər, s. 260-264, Seyyid Əbdül-Lətif əl-Hüseyni əl-Kuhkəməri əl-Xoi, Nəşr edən: İntişarat, Qum, 1400 h.q.
 
2) Şeyx Səduq səhih sənədlə nəql edir:
 
Abdullah ibn Cundəb İmam Kazimin (ə) belə buyurduğunu rəvayət edir: Səcdə halında belə de:
 
İlahi, mən Səni, mələklərini, peyğəmbərləri, rəsulları şahid tututam ki, Sən Allah mənim rəbbim, İslam dinim, Məhəmməd peyğəmbərim, Əli, Həsən, Hüseyn, Əli ibn Hüseyn, Məhəmməd ibn Əli, Cəfər ibn Məhəmməd, Musa ibn Cəfər, Əli ibn Musa, Məhəmməd ibn Əli, Əli ibn Məhəmməd, Həsən ibn Əli və Hüccət ibn Həsən ibn Əli (əleyhimus-səlam) mənim imamlarımdır. Mən onları sevirəm və onların düşmənləri ilə düşmənəm.
 
İlahi, səni qanı üç dəfə tökülən məzluma and verirəm!...
 
Şeyx Səduq, Mən la yəhzuruh əl-fəqih, c. 1, s. 329, Nəşr edən: Camieye mudərrisine hovzeye elmiyyeye Qom; Əli Əkbər Qəffarinin təhqiqi ilə
 
3) Şeyx Səduq səhih sənədlə nəql edir:
 
Əhməd ibn Ziyad ibn Cəfər əl-Həmədani (Allah ondan razı olsun) bizə hədis söylədi və dedi: Əli ibn İbrahim ibn Haşim atasından, o da Əbdüs-Səlam ibn Saleh əl-Hərəvidən bizə hədis söylədi və dedi: Dibiibn Əli əl-Xuzayinin belə dediyini eşitdim: mövlam Rza (əleyhis-səlam) üçün bir qəsidə oxudum:
 
Ayələrin açıqlanıb təfsir edildiyi yer boş qalıb indi
 
Vəhyin nazil olduğu yer isə susuz bir çöl kimi qurudu
 
Şeirin
 
İmam Zühur edəcək, bu zühur qaçılmazdır,
 
Allahın adı və bərəkətləri ilə zühur edəcək.
 
Aramızda hər batili haqqdan ayıracaq.
 
Yaxşı və pis əməl sahiblərinə öz layiq olduqlarını verəcək.
 
hissəsinə yetişərkən İmam (əleyhis-səlam) bərk ağladı. Sonra başını qaldırıb mənə baxdı və buyurdu: “Ey Xuzayi, Ruhul-Qudus sənin dilinlə bu iki beyti oxudu. Heç bilirsənmi ki, bu imam kimdir və nə vaxt qiyam edəcək?” Dedi: “Xeyr, lakin bu qədər bilirəm ki, sizin nəslinizdən olan bir imam yer üzünü fəsaddan təmizləyəcək, onu ədalətlə dolduracaq.”
 
İmam (əleyhis-səlam) buyurdu: Ey Dibil, məndən sonra imam oğlum Məhəmməd, ondan sonra onun oğlu Əli, ondan sonra onun oğlu Həsən, ondan sonra isə onun oğlu Hüccət əl-Qaim əl-Müntəzərdir (ə.f). İman əhli onun qeybəti dövründən Həzrətin (ə.f) intizarını çəkəcək, zühur edəndən sonra isə ona itaət edəcəklər. Əgər dünyanın ömrünə bir gün qalsa belə, Allah o günü o qədər uzadar ki, İmam (ə.f) zühur etsin, dünyanı zülmlə dolduğu kimi ədalətlə doldursun. Lakin nə zaman zühur edəcək? Heç kim o vaxtı təyin edə bilməz.
 
Atam Musa ibn Cəfər öz atasından, o da öz atalarından, o da Əli ibn Əbu Talibdən (əleyhis-səlam) nəql edirlər ki, Peyğəmbərdən (səllallahu əleyhi və alihi) soruşdular: “Sizin nəslinizdən olan Həzrət Qaim (ə.f) nə zaman zühur edəcək?” Həzrət (s) buyurdu: “Onun gəlməsi Qiyamət gününün gəlməsi kimidir.” Allah Təala Quranda buyurur:
 
(Ya Rəsulum!) Səndən saat (qiyamət günü) haqqında onun nə vaxt qopacağını soruşurlar? De: “O ancaq Rəbbimə məlumdur. (Qiyamətin) qopacağı vaxtı Allahdan başqa heç kəs bilə bilməz. Göylərdə və yerdə (Allahdan qeyri) bir kimsənin onu bilməsi çətindir. O sizlərə ancaq qəflətən gələr!” Sən onun haqqında bir şey bilirsənmiş kimi onlar (səndən) israrla soruşarlar. De: “O ancaq Allah dərgahında məlumdur, lakin insanların əksəriyyəti (bunu) bilməz!” (əl-Əraf, 187)
 
Şeyx əs-Səduq, Uyunu əxbar ər-Rza, c. 2, s. 265-266, Nəşr edən: Muəssisə əl-Ələmi lil-mətbuat, Beyrut, 1404 h.q/1984 m; Şeyx Hüseyn Ələminin təhqiqi ilə  
 
4) Şeyx Kuleyni səhih sənədlə nəql edir:
 
Əshabımızdan bir qrupu Əhməd ibn Məhəmməd əl-Bərqidən, o da Əbu Haşim Davud ibn əl-Qasim əl-Cəfəridən, o da İmam Cavaddan (əleyhis-səlam) belə buyurduğunu nəql edirlər:
 
Həzrət Əmir əl-muminin (əleyhis-səlam) oğlu Həsənlə birlikdə gəlib Məscid əl-hərama daxil oldu və oturdu. İmam Həsən də (əleyhis-səlam) Salmanın qoluna söykənmişdi. Xoş simalı və xoş qiyafəli bir kişi yaxınlaşıb Əmir əl-mumininə (əleyhis-səlam) salam verdi. Həzrət də (əleyhis-səlam) cavabını verdi. O kişi də bundan sonra oturaraq Əmir əl-muminindən (əleyhis-səlam) soruşdu: “Ey Əmir əl-muminin, sənə üç sual verəcəyəm. Əgər o sualların cavabını versəniz, başa düşəcəyəm ki, Peyğəmbərdən (səllallahu əleyhi və alihi) sonra hakimiyyətə baş qoşan camaat sənin barəndə səhvə yol veriblər və bu işlə özlərini qınayıblar, dünya və axirətdə amanda deyillər. Amma əgər suallarıma cavab verməsən, biləcəyəm ki, sən də onlarla bərabərsən.” Əmir əl-muminin (əleyhis-səlam) buyurdu: “İstədiyini soruş!” Kişi dedi: “De görüm, insan yatanda onun ruhu hara gedir? Necə olur ki, insan bəzən xatırlayır, bəzən də unudur? Necə olur ki, insan övladı dayıları və əmiləri kimi olur? Yəni, onlardan genetik olaraq bəzi xüsusiyyətləri irs aparır?”
 
İmam Əli (əleyhis-səlam) üzünü İmam Həsənə tutub buyurdu: “Ey Əba Məhəmməd, bu sualların cavabını sən ver!” İmam Həsən (əleyhis-səlam) də suallara cavab verdi. Kişi dedi:
 
Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq bir ilah yoxdur və mən buna həmişə şəhadət verirəm və şəhadət verirəm ki, Məhəmməd (s) onun rəsuludur və mən buna həmişə şəhadət verirəm.
 
Şəhadət verirəm ki, sən (Həzrət Əliyə işarə edərək) Peyğəmbərin vəsisisən və onun vəzifəsini icra edənsən və mən buna həmişə şəhadət verirəm.
 
Şəhadət verirəm ki, sən (Həzrət Həsənə işarə edərək) Həzrət Əlinin vəsisisən və onun vəzifəsini icra edənsən və mən buna həmişə şəhadət verirəm.
 
Şəhadət verirəm ki, Hüseyn ibn Əli qardaşı Həsənin vəsisi və onun vəzifəsini icra edəndir və mən buna həmişə şəhadət verirəm.
 
Şəhadət verirəm ki, Əli ibn Hüseyn atasının vəsisi və onun vəzifəsini icra edəndir və mən buna həmişə şəhadət verirəm.
 
Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd ibn Əli atasının vəzifəsini icra edəndir və mən buna həmişə şəhadət verirəm.
 
Şəhadət verirəm ki, Cəfər ibn Məhəmməd atasının vəsisi və onun vəzifəsini icra edəndir və mən buna həmişə şəhadət verirəm.
 
Şəhadət verirəm ki, Musa ibn Cəfər atasının vəsisi və onun vəzifəsini icra edəndir və mən buna həmişə şəhadət verirəm.
 
Şəhadət verirəm ki, Əli ibn Musa atasının vəsisi və onun vəzifəsini icra edəndir və mən buna həmişə şəhadət verirəm.
 
Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd ibn Əli atasının vəsisi və onun vəzifəsini icra edəndir və mən buna həmişə şəhadət verirəm.
 
Şəhadət verirəm ki, Əli ibn Məhəmməd  atasının vəsisi və onun vəzifəsini icra edəndir və mən buna həmişə şəhadət verirəm.
 
Şəhadət verirəm ki, Həsən ibn Əli atasının vəsisi və onun vəzifəsini icra edəndir və mən buna həmişə şəhadət verirəm.
 
Şəhadət verirəm ki, Həsənin (yəni, İmam Həsən əl-Əskərinin) övladlarından bir kişi zühur edəcək. Onu ad və künyə ilə çağırmaq olmaz. O, yeri zülmlə dolduğu kimi ədalətlə dolduracaq.
 
Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti sənin üzərinə olsun, ey Əmir əl-muminin! Sonra isə qalxıb getdi.
 
Əmir əl-muminin (əleyhis-səlam) buyurdu: “Ey Əba Məhəmməd, arxasınca get gör hara gedir?”
 
İmam Həsən (əleyhis-səlam) bayıra çıxdı və buyurdu: “Ayağını bayıra qoyan kimi hansı tərəfə getdiyini anlamadım. Sonra Əmir əl-mumininin (əleyhis-səlam) yanına qayıdıb bunu ona xəbər verdim.” Həzrət (ə) buyurdu: “Ey Əba Məhəmməd, onu tanıdın?” Dedim: “Allah, Peyğəmbər (s) və Əmir əl-muminin daha yaxşı bilirlər.” Dedi: “O, Xızır (əleyhis-səlam) idi.”
 
Əbu Cəfər əl-Kuleyni, Üsul min əl-Kafi, c. 1, s. 525, Nəşr edən: İslamiyyə, Tehran, 2-ci çap, 1362 ş.
 
Gördüyümüz kimi bu hədislərdən aydın oldu ki,İmam Həsən Əsgərinin (ə) övladının olacağı açıq aşkar bilidirilib və İmam Mehdi (ə.f) İmam Həsən Əsgərinin (ə) oğludur. 


#6 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 04 Март 2020 - 01:03

Şeyx ət-Tusi İmam Həsən əl-Əskərinin (əleyhis-səlam) Əbu Haşim əl-Cəfəriyə övlad sahibi olacağı barədə xəbər verdiyini əks etdirən bir rəvayət nəql etmişdir:
 
وَرَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَحْبُوساً مَعَ أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام فِي حَبْسِ الْمُهْتَدِي بْنِ الْوَاثِقِ فَقَالَ لِي يَا بَا هَاشِمٍ إِنَّ هَذَا الطَّاغِيَ أَرَادَ أَنْ يَعْبَثَ‏ بِاللَّهِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَقَدْ بَتَرَ اللَّهُ عُمُرَهُ وَجَعَلَهُ لِلْقَائِمِ مِنْ بَعْدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ وَسَأُرْزَقُ‏ وَلَداً. قَالَ أَبُو هَاشِمٍ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا شُغِبَ الْأَتْرَاكُ عَلَى الْمُهْتَدِي فَقَتَلُوهُ وَوَلِيَ الْمُعْتَمِدُ مَكَانَهُ وَسَلَّمَنَا اللَّهُ تَعَالَى‏.
 
 
Səd ibn Abdullah, Əbu Haşim əl-Cəfərinin belə dediyini nəql edir: Mən Əba Muhəmməd – yəni, imam Həsən əl-Əskəri - (əleyhis-səlam) ilə birlikdə əl-Muhtədi ibn əl-Vasiqin zindanında həbs olunmuşdum. Mənə belə dedi: “Ey Əba Haşim, bu zalım bu gecə Allahla zarafat etmək qərarına gəlib, lakin Allah onun ömrünü kəsəcək. Onun canişinini onun yerinə otuzduracaq. Mənim də övladım yoxdur, lakin tezliklə mənə də övlad əta olunacaq.” Əbu Haşim deyir: “Səhər olan kimi türklər onu devirib öldürdülər və Mötəmid də onun yerində oturdu. Allah Təala da bizə nicat verdi.”
 
Şeyx ət-Tusi, Kitab əl-ğeybə, səh. 205; Muəssisə əl-məarif əl-İslamiyyə, 1-ci çap, 1411 h.q; təhqiq: Şeyx İbadullah Tehrani və Şeyx Əli Əhməd Nasehin təhqiqi ilə
Sənədi səhihdir
 
Əbu Haşim əl-Cəfəri siqə ravilərdəndir. İmam Həsən əl-Əskəri (əleyhis-səlam) İmam Mehdinin (əccələllahu fərəcəh) varlığını ona xəbər vermişdir. Mərhum Şeyx əl-Kuleyni aşağıdakı rəvayəti səhih sənədlə nəql etmişdir:
 
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام: جَلَالَتُكَ تَمْنَعُنِي مِنْ مَسْأَلَتِكَ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَقَالَ: سَلْ قُلْتُ: يَا سَيِّدِي هَلْ لَكَ وَلَدٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَقُلْتُ: فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَيْنَ أَسْأَلُ عَنْهُ؟ قَالَ: بِالْمَدِينَةِ.
 
Məhəmməd ibn Yəhya Əhməd ibn İshaqdan, o da Əbu Haşim əl-Cəfəridən onun belə dediyini nəql edir: Əba Muhəmmədə (əleyhis-səlam) ərz etdim: “Sizin əzəmət və cəlalınız sizə sual verməkdən məni çəkindirir. İcazə verirzinizmi sizə bir sual verim?” Həzrət (əleyhis-səlam) buyurdu: “Buyur, soruş!” Ərz etdim: “Ey mənim ağam, sizin oğlunuz varmı?” Buyurdu: “Bəli, var.” Ərz etdim: “Əgər sizə nəsə olsa, biz suallarımızı harada ondan soruşaq?” Buyurdu: “Mədinədə.”
 
Əbu Cəfər əl-Kuleyni, Üsul min əl-Kafi, c. 1, s. 328, Nəşr edən: İslamiyyə, Tehran, 2-ci çap, 1362 ş.
 
 
Məhəmməd ibn Əli ibn Bilal deyir ki, İmam Həsən əl-Əskəri (ə) ona iki dəfə öz oğlunun olduğu barədə xəbər verib. Mərhum Şeyx əl-Kuleyni və Şeyx əl-Müfid belə bir rəvayət nəql ediblər:
 
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ قَبْلَ مُضِيِّهِ بِسَنَتَيْنِ يُخْبِرُنِي بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ مِنْ قَبْلِ مُضِيِّهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يُخْبِرُنِي بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِه.‏
 
Əli ibn Məhəmməd, Məhəmməd ibn Əli ibn Bilalın belə dediyini nəql edir: İmam Həsən əl-Əskəri (ə) vəfatından iki il əvvəl mənə özündən sonra olan canişini barəsində xəbər vermişdi. Sonra vəfatından üç gün əvvəl də canişini barəsində mənə ondan xəbər yetişdi.
 
Əbu Cəfər əl-Kuleyni, Üsul min əl-Kafi, c. 1, s. 328, Nəşr edən: İslamiyyə, Tehran, 2-ci çap, 1362 ş.
Şeyx Müfid, Əl-İrşad, c. 2, s. 348, Nəşr edən: Dar əl-Mufid, Beyrut, 2-ci çap, 1414 h.q/1993 m; Muəssisətu Al əl-Beytin (ə) təhqiqi ilə

Sənədi səhihdir.

http://hadis.313news...adith/a-39.html

 

Əbu Haşim Cəfəri güvənilən ravidir və İmam Rzanın,İmam Cavadın, İmam Hadinin və İmam Həsən Əsgərinin (ə) əshabındandır. Muhəmməd ibn Bilal güvənilən ravidir və İmam Hadinin və İmam Həsən Əsgərinin (ə) əshabındandır.

Gördüyümüz kimi İmam Həsən Əsgəri (ə) öz əshabına oğlunun olması və ondan sonra onun xəlifəsi (canişini) olması ilə əlaqədər məlumat vermişdir.Bu şəxs İmam Mehdidir (ə.f) #7 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 10 Март 2020 - 20:35

Əli ibn Muhəmməd Həmdan əl-Qalanisidən nəql edir:"Həmdan əl-Qalanisi deyir ki,Amiriyə dedim:"Əbu Muhəmməd (İmam Həsən Əsgəri (ə)) vəfat etdi,lakin yerinə keçəcək bir nəfər (canişin) qoymadı? Amiri cavab olaraq mənə dedi:"Vəfat etdi,amma sizin üçün bir xələf (canişin) qoydu.Əli ilə göstərdi ki,boyu da bu qədərdir".

 
Mənbə:"Üsuli-Kafi",1/329,Höccət kitabı,bab 76 hədis 4.
 
Bu rəvayətin sənədini Şeyx Əli Kurani səhih bilmişdir.
 
 ما رواه في الكافي بسند صحيح: عن علي بن محمد وهو ابن بندار الثقة ، عن مهران القلانسي الثقة قال: قلت للعمري: قد مضى أبو محمد ؟ فقال لي: قد مضى ولكن خلف فيكم من رقبته مثل هذه ، وأشار بيده
 
Mənbə:"əl-mucəmul-məvzuiyyu li-əhədisil-imamil-Məhdi",səh 281,34-cü fəsl
 
əl-Amiri,Əbu Amr Osman ibn Səiddir.İmam Hadi və İmam Həsən Əsgərinin (ə) əshabındandır O İmam Mehdinin (ə.f) dörd naibindən birincisi olmuşdur.
 
Əhməd ibn Muhəmməd ibn Abdullah belə rəvayət etmişdir:"Zübeyr Allah ona lənət etsin öldürüldüyü vaxtda Əbu Muhəmməd (İmam Həsən Əsgəri (ə)) tərəfindən bir xəbər gəldi:"Allahın qəyyum etdiklərinə zülm edərək Allaha qarşı hörmətsizlik edənlərin cəzası budur.O məni öldürəcəyini və nəslimi kəsəcəyini iddia edirdi.Allahın qüdrətini görmürmü?"(İmam Həsən Əsgərinin (ə) hicrətin) iki yüz əlli altıncı ilində bir oğlu oldu və adını mim hə mim dəl qoydu".
 
Mənbə:"Üsuli-Kafi",1/329,Höccət kitabı,bab 76 hədis 5.
 
Bu hədisin sənədini Şeyx Əli Kurani səhih bilmişdir.  
 
الكافي:1/329 ، و514 ، بسند صحيح: عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال: خرج عن أبي محمد عليه السلام حين قتل الزبيري لعنه الله: هذا جزاء من اجترأ على الله في أوليائه يزعم أنه يقتلني وليس لي عقب فكيف رأى قدرة الله فيه؟وولد له ولد سماه م ح م د في سنة ست وخمسين ومائتين
 
Mənbə:"əl-mucəmul-məvzuiyyu li-əhədisil-imamil-Məhdi",səh 277,33-cü fəsl
 
 
( Adını mim hə mim dəl qoydu yəni Peyğəmbərimizin (s) adını qoydu.Peyğəmbərimizin (s) adının hərflərinin parçalanmış formasıdır  mim hə mim dəl.Şeyx Tusinin əl-Ğeybə kitabında hədis 198-də وولد له ولد وسماه محمدا سنة ست وخمسين ومائتين adını Muhəmməd adlandırdı gəlmişdir.İmam Həsən Əsgəri (ə) İmam Mehdinin (ə.f) adını Peyğəmbərimizin (s) adını qoymuşdur.)
 
  حدثنا محمد بن محمد بن عصام رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني قال: حدثنا علي بن محمد قال: ولد الصاحب عليه السلام للنصف من شعبان سنة خمس و خمسين ومائتين 
 
Bizə Muhəmməd ibn Muhəmməd ibn İsam Allah ondan razı olsun nəql etdi və dedi:Bizə Muhəmməd ibn Yəqub əl-Kuleyni nəql etdi və dedi:Bizə Əli ibn Muhəmməd (ibn Bundər) nəql etdi və dedi:"Sahib (ə.f) (hicrətin) iki yüz əlli beşinci ilində Şəbanın ortasında doğulmuşdur"
 
Mənbə:Şeyx Səduq,"Kəməlud-din" bab 42,hədis 4.

Сообщение отредактировал qulam: 10 Март 2020 - 20:37


#8 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 10 Март 2020 - 20:53

Musa ibn Cəfər ibn Vəhb əl-Bağdadi nəql edir:"Əbu Muhəmməd (İmam Həsən Əsgəri (ə)) tərəfindən bir imza(lı sənəd) çıxdı.(Orada belə yazılmışdır:) Onlar belə güman ediblər ki,bu nəsli kəsmələri üçün məni qətlə yetirmək istəyirlər.Halbuki izzət və cəlal sahibi olan Allah onların sözünü (ürəklərində tutduqları bu pozğun fikri) təkzib etmişdir.Həmd Allaha məxsusdur".(Yəni mənim nəslimi kəsə bilməyəcəklər. Allah qoymayacaqdır və mənim oğlum olacaq)
 
Mənbə: Şeyx Səduq,"Kəməlud-din" bab 38,hədis 3.Zülqərneynlə bağlı mövzudan sonra gələn hədislər bölümü.
 
Bu hədisin sənədini Şeyx Əli Kurani səhih bilmişdir
 
وفي كمال الدين:2/407، بسند صحيح عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي أنه خرج من أبي محمد عليه السلام توقيع: زعموا أنهم يريدون قتلي ليقطعوا هذا النسل ! وقد كذب الله عز وجل قولهم، والحمد لله
 
Mənbə:"əl-mucəmul-məvzuiyyu li-əhədisil-imamil-Məhdi",səh 277,33-cü fəsl


#9 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 10 Март 2020 - 22:53

Abdullah ibn Cəfər əl-Himyəri deyib:"Muhəmməd ibn Osman (ibn Səid) əl-Amiriyə-Allah ondan razı olsun dedim ki,mən sənə İbrahimin (ə) öz Rəbbinə ünvanladığı sualı verirəm.O vaxt ki ona belə dedi:"Ey Rəbbim,ölüləri necə diriltdiyini mənə göstər!"(Rəbbi ona):Məgər sən inanmırsan?"- dedi.(İbrahim) dedi:"Əlbətdə (inanıram) amma qəlbim rahat olsun"(Bəqərə 260) Elə isə, bu işin sahibi (İmam Mehdi) haqqında mənə xəbər ver,onu görmüsənmi?( Muhəmməd ibn Osman əl-Amiri) Dedi:"Bəli.Onun bu cür boynu vardır"-və əli ilə öz boynunu göstərdi".
 
Mənbə:Şeyx Səduq,"Kəməlud-din",bab 43,hədis 3.
 
Bu rəvayətin sənədini Şeyx Əli Kurani səhih bilmişdir  
 
ما رواه الصدوق بسند صحيح عن أجلاء المشايخ قال: حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: قلت لمحمد بن عثمان العمري رضي الله عنه: إني أسألك سؤال إبراهيم ربه جل جلاله حين قال:  رَبِّ أَرِني كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي فأخبرني عن صاحب هذا الأمر هل رأيته؟ قال: نعم ، وله رقبه مثل ذي وأشار بيده إلى عنقه
 
Mənbə:"əl-mucəmul-məvzuiyyu li-əhədisil-imamil-Məhdi"səh 281,34-cü fəsl  
 
Abdullah ibn Cəfər əl-Himyəri  İmam Hadi və İmam Həsən Əsgərinin (ə) əshabındandır.Muhəmməd ibn Osman (ibn Səid) əl-Amiri, İmam Həsən Əsgərinin (ə) əshabındandır və İmam Mehdinin (ə.f) ikinci naibidir.Bu rəvayətə görə o İmam Mehdini (ə.f) görmüşdür.

Сообщение отредактировал qulam: 10 Март 2020 - 22:55


#10 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 11 Март 2020 - 00:17

Müaviyə ibn Həkim,Muhəmməd ibn Əyyub ibn Nuh və Muhəmməd ibn Osman əl-Amiri Allah ondan razı olsun deyiblər"Biz qırx nəfər Əbu Muhəmməd Həsən ibn Əlinin (ə) (İmam Həsən Əsgərinin) evində idik.O,övladını bizə göstərdi və dedi:"Bu məndən sonra sizin imamınız və üzərinizdəki xəlifəmdir.Ona itaət edin.Məndən sonra dininizdə təfriqəyə düşməyin,yoxsa həlak olarsız.Bilin ki,bu gününüzdən sonra onu görməyəcəksiniz".Dedilər:(İmam Həsən Əsgərinin) Yanından çıxdıq və bir neçə gün keçdikdən sonra Əbu Muhəmməd (ə) dünyasını dəyişdi".
 
Mənbə:Şeyx Səduq,"Kəməlud-din",bab 43,hədis 2.  
 
Bu hədisin sənədini Şeyx Əli Kurani səhih bilmişdir  
 
كمال الدين:2/435 ، بسند صحيح ، عن معاوية بن حكيم ومحمد بن أيوب بن نوح ومحمد بن عثمان العمري قالوا: عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام ، ونحن في منزله وكنا أربعين رجلاً فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم ، أطيعوه ولاتتفرقوا من بعدي في أديانكم فتهلكوا ، أما إنكم لاترونه بعد يومكم هذا ! قالوا فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبو محمد عليه السلام
 
Mənbə:"əl-mucəmul-məvzuiyyu li-əhədisil-imamil-Məhdi",səh 285,34-cü fəsl  
 
 
Gördüyünüz kimi İmam Həsən Əsgəri (ə) öz canişinini yəni İmam Mehdini (ə.f) öz əshabına göstərmişdir.İmam Həsən Əsgərinin (ə) bilin ki,bu gününüzdən sonra onu görməyəcəksiniz deməsi İmamın (ə.f) qeyb olma məsələsinə işarədir.


#11 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 12 Март 2020 - 00:37

Abdullah ibn Cəfər əl-Himyəri nəql edir:"Mən və Şeyx Əbu Əmr (Osman ibn Səid əl-Amiri) Allah ona rəhmət eləsin Əhməd ibn İshaqın yanında bir yerə yığışmışdıq. Əhməd ibn İshaq mənə qaş gözlə işarə edərək,ondan (Əbu Əmr Osman ibn Səiddən) xələf (İmam Mehdi) barəsində soruşmağımı istədi.Dedim ki:"Ey Əbu Amr! Səndən bir şey soruşmaq istəyirəm.Amma səndən soruşmaq istədiyim məsələ barəsində hər hansısa bir şübhəm yoxdur.Çünki mən inanıram və dinim də elə qərar verir ki,yer üzü heç bir zaman höccətsiz qalmayacaqdır.Qiyamətə qırx gün qalanda höccət yer üzündən götürülər və tövbə qapısı bağlanar:"Rəbbinin bəzi dəlilləri gəldiyi gün,əgər əvvəlcədən iman gətirməyibsə və ya imanı ilə bir xeyir qazanmayıbsa,o günki inanması fayda verməz..."(Ənam 158) Bunlar,Allahın yaratdıqları varlıqların ən pisidir.Qiyamət onların başına qonar.Amma mənim istədiyim qəti inamımın bir az da möhkəmlənməsidir.Necə ki,İbrahim (ə) də Rəbbindən ölüləri necə diriltdiyini göstərməsini istəmişdir:"Allah:"Məgər sən inanmırsan?" dedi.İbrahim isə:"Bəli,inanıram,amma ürəyim rahat olsun deyə..."(Bəqərə 260) Mənə Əbu Əli Əhməd ibn İshaq,Əbul-Həsəndən (ə) (İmam Hadidən) belə rəvayət etdi:"Ondan (İmam Hadidən) soruşdum:"Kiminlə münasibət yaradım və ya dinimin hökmlərini kimdən öyrənim,yaxud da kimin sözlərini qəbul edim?" (İmam Hadi) ona (Əbu Əli Əhməd ibn İshaqa) belə deyib:"əl-Amiri (Əbu Əmr Osman ibn Səid əl-Amiri) mənim güvənilən adamımdır.Məndən sənə nə gətirərsə,o məndəndir və mənim icazəmlə sizə gətirmişdir.Məndən rəvayət edərək sənə bir şey deyərsə,deməli,məndən deyir.Onu dinlə və itaət et.Çünki inanılan sağlam bir kəsdir".Mənə Əbu Əli (Əhməd ibn İshaq) buna oxşar bir sualı Əbu Muhəmmədə (ə) (İmam Həsən Əsgəriyə) verdiyini və onun özünə belə dediyini rəvayət etdi:"əl-Amiri (Əbu Amr Osman ibn Səid əl-Amiri) və oğlu ( Muhəmməd ibn Osman əl-Amiri) güvənilən iki insandır.Sənə mənim adımdan bir xəbər çatdırarsa,deməli məndəndir.Sənə mənim adımdan bir şey deyilərsə,deməli,məndən deyirlər.Onları dinlə və onlara itaət et.Çünki onlar sağlam və güvənilən şəxsərdir.Bu,vəfat edən iki İmamın (ə) səninlə bağlı sözləridir".Əbu Amr (Əbu Amr Osman ibn Səid əl-Amiri) səcdə etdi və ağlamağa başladı.Sonra söylədi:"Bilmək istədiyin şeyi soruş".Dedim ki:Sən,Əbu Muhəmməddən (ə) (İmam Həsən Əsgəridən) sonra onun yerinə keçəcək xələfi (oğlu İmam Mehdini) görmüsənmi?"Dedi:"Bəli,Allaha and içirəm ki,gördüm və onun boyu belə idi.Əlləri ilə sağlam və güclü olduğunu ifadə etdi".Dedim:"Soruşmaq istədiyim bir sual da var".Dedi:"Söylə".Sual etdim:"Adı nədir?".Cavab verdi:"Bunu soruşmağınız sizə haramdır və mən də öz-özümə bunu deyə bilmərəm.Mənim bir şeyi halal və ya haram qılma səlahiyyətim yoxdur,sadəcə,ondan öyrəndiklərimi deyirəm.Çünki, sultana (Abbasi xəlifəsi Mutəmidə) görə Əbu Muhəmməd (ə) (İmam Həsən Əsgəri) vəfat etmiş və arxada yerinə keçəcək bir övlad qoymamışdır.Mirasını da bu xüsusda haqqı olmayan bir nəfər (yalançı Cəfər) paylaşdırmış və almışdır.Uşaqları diyarbədiyar gəzir.Heç kəs onları tanımağa və onlara bir şey verməyə cəsarət edə bilmir.Əgər adını desəm,arxasınca düşərlər.Elə isə Allahdan qorxun və bundan çəkinin".
 
Mənbə:"Üsuli-Kafi",1/329-330, Höccət kitabı, bab 77, hədis 1.
 
Bu hədisin sənədini Şeyx Əli Kurani (və digərləri) səhih bilmişdir. Şeyx Əli Kurani sənədin səhihliyini etiraf etdikdən sonra rəvayəti müxtəsər şəkildə nəql etmişdir.
  
ما رواه الكليني في أصول الكافي بسند صحيح: عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعاً، عن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف ، فقلت له: يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شئ وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه ، إلى أن قال بعد إطراء العمري وتوثيقه على لسان الأئمة عليهم السلام ،فخر أبو عمرو ساجداً وبكى ثم قال: سل حاجتك . فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام ؟ فقال: إي والله ورقبته مثل ذا وأومأ بيده..(ويأتي بتمامه 
 
Mənbə:"əl-mucəmul-məvzuiyyu li-əhədisil-imamil-Məhdi",səh 281,34-cü fəsl.   
 
Əbu Əli Əhməd ibn İshaq,İmam Cavad,İmam Hadi və İmam Həsən Əsgərinin (ə) əshabındandır. Abdullah ibn Cəfər əl-Himyəri  İmam Hadi və İmam Həsən Əsgərinin (ə) əshabındandır.Əbu Amr Osman ibn Səid əl-Amiri,İmam Hadi və İmam Həsən Əsgərinin (ə) əshabındandır O İmam Mehdinin (ə.f) dörd naibindən birincisi olmuşdur.


#12 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 12 Март 2020 - 22:47

Muhəmməd ibn İbrahim əl-Kufi nəql edir:"Əbu Muhəmməd (ə) (İmam Həsən Əsgəri) adını mənə çəkdiyi birinə kəsilmiş bir qoyun göndərdi və dedi ki,bu,oğlum Muhəmmədin (Mehdinin) əqiqəsidir".(Əqiqə qurbanı uşağın doğulması ilə kəsilən bir qurbandır)
 
Mənbə:Şeyx Səduq,"Kəməlud-din",bab 42,hədis 10.
 
Bu hədisin sənədini Şeyx Əli Kurani səhih bilmişdir   
 
ففي كمال الدين:2/432 ، بسند صحيح عن محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثني عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثني محمد بن إبراهيم الكوفي ، أن أبا محمد عليه السلام بعث إلي بعض من سماه لي بشاة مذبوحة وقال: هذه عقيقة ابني محمد
 
Mənbə:"əl-mucəmul-məvzuiyyu li-əhədisil-imamil-Məhdi",səh 280,33-cü fəsl.
 
Həsən ibn Munzir Həmzə ibn Əbul-Fəthdən nəql edərək deyir:"Bir gün yanıma gəlib mənə dedi ki,müjdə olsun,dünən axşam evdə Əbu Muhəmmədin (ə) (İmam Həsən Əsgərinin) bir körpəsi doğulub və mənə bunu gizlətməyimi göstəriş verdi.Mən dedim ki,onun adı nədir? Dedi ki,Muhəmməd adlandırıb və Cəfəri ilə künyələndirib".
 
Mənbə:Şeyx Səduq,"Kəməlud-din",bab 42,hədis 11.
 
Bu hədisin sənədini Şeyx Əli Kurani səhih bilmişdir.      
 
 كمال الدين:2/432، بسند صحيح: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا الحسين بن علي النيسابوري قال: حدثنا الحسن بن المنذر ، عن حمزة بن أبي الفتح قال: جاءني يوماً فقال لي: البشارة ، ولد البارحة في الدار مولود لأبي محمد عليه السلام ، وأمر بكتمانه ، قلت: وما اسمه؟ قال: سمي بمحمد وكني بجعفر
 
Mənbə:"əl-mucəmul-məvzuiyyu li-əhədisil-imamil-Məhdi",səh 274,33-cü fəsl.  
 
Əhməd ibn Həsən ibn İshaq əl-Qummi deyib:"Xələf Saleh (ə.f) (İmam Mehdi) doğulduqda mövlamız Əbu Muhəmməd Həsən ibn Əli (ə) tərəfindən babam Əhməd ibn İshaqa bir namə gəlib çatdı ki,orada (İmam Həsən Əsgəri) öz dəstxətti ilə-hansı ki imzalı məktublar bu dəstxətlə sadir olurdu-belə yazılmışdır:"Bizim bir körpəmiz doğulmuşdur ki,sənin yanında gizli,camaatdan məxvi olmalıdır.Çünki biz bunu yaxınlığına görə yalnız yaxına,dostluğuna görədə də yalnız dosta aşkar edirik.Sənə (bu səbəbə görə) bildirmək istədik ki,Allah ona xatir səni sevindirsin,necə ki,bizi onun vasitəsilə sevindirmişdir.Vəssəlam!".
 
Mənbə:Şeyx Səduq,"Kəməlud-din",bab 42,hədis 16.  
 
Bu hədisin sənədini Şeyx Əli Kurani səhih bilmişdir.     
 
كمال الدين/433، بسند صحيح: حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن عبد الله بن مهران الأبي الأزدي العروضي بمرو: قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق القمي قال: لما ولد الخلف الصالح عليه السلام ورد عن مولانا أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام إلى جدي أحمد بن إسحاق كتاب ، فإذا فيه مكتوب بخط يده عليه السلام ، الذي كان ترد به التوقيعات عليه ، وفيه: ولد لنا مولود فليكن عندك مستوراً وعن جميع الناس مكتوماً فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته والولي لولايته ، أحببنا إعلامك ليسرك الله به مثل ما سرنا به ، والسلام 
 
Mənbə:"əl-mucəmul-məvzuiyyu li-əhədisil-imamil-Məhdi",səh 278,33-cü fəsl.  
 
Əslində  أحمد بن الحسن بن إسحاق القمي  Əhməd ibn Həsən ibn İshaq əl-Qummi deyil, أحمد بن الحسن بن أحمد بن إسحاق القمّي Əhməd ibn Həsən ibn Əhməd ibn İshaq əl-Qummidir.Sadəcə sənəd də belə gəlib.Əhməd ibn Həsən ibn İshaq əl-Qumminin babası İshaq deyil,yəni özünün dediyi kimi Əhməd ibn İshaqdır.Əhməd ibn İshaq,İmam Cavad,İmam Hadi və İmam Həsən Əsgərinin (ə) əshabındandır.


#13 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 12 Март 2020 - 23:57

Əhməd ibn İshaq ibn Səd deyib:"Əbu Muhəmməd Həsən ibn Əli Əsgərinin (ə) belə dediyini eşitdim:"Özümdən sonra insanlar arasında yaradılış və əxlaq baxımından Allah Rəsuluna (s) daha çox bənzəyən xələfi (canişinim oğlum Mehdini)  göstərməyənədək məni (bu) dünyadan çıxartmayan (canımı almayan) Allaha həmd olsun.Allah təbərak və təalə bu xələfi (İmam Mehdini) qeybdə olduğu dövrdə qoruyacaq,sonra isə ortaya çıxaracaqdır.Beləcə,(mənim canişinim) yer üzünü zülm və haqsızlıqla dolduğu kimi haqq və ədalətlə dolduracaqdır".
 
Mənbə:Şeyx Səduq,"Kəməlud-din" bab 38,hədis 7.Zülqərneynlə bağlı mövzudan sonra gələn hədislər bölümü.
 
Bu hədisin sənədini Şeyx Əli Kurani səhih bilmişdir.     
 
كمال الدين:2/408، بسند صحيح: حدثنا المظفر بن جعفر العلوي السمرقندي رضي الله عنه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي بن كلثوم ، عن علي بن أحمد الرازي ، عن أحمد بن إسحاق بن سعد قال: سمعت أبا محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام يقول: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى أراني الخلف من بعدي ، أشبه الناس برسول الله صلي الله عليه و آله خلقاً وخلقاً ، يحفظه الله تبارك وتعالى في غيبته ، ثم يظهره الله فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً
 
Mənbə:"əl-mucəmul-məvzuiyyu li-əhədisil-imamil-Məhdi",səh 278,33-cü fəsl.  
 
Əhməd ibn İshaq ibn Səd, İmam Cavad,İmam Hadi və İmam Həsən Əsgərinin (ə) əshabındandır.

Сообщение отредактировал qulam: 13 Март 2020 - 00:00


#14 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 13 Март 2020 - 23:33

Əhməd ibn İshaq ibn Səd əl-Əşari deyib:"Əbu Muhəmməd Həsən ibn Əlinin (ə) (İmam Həsən Əsgərinin) yanına daxil oldum.Ondan özündən sonrakı canişin barədə soruşmaq istəyirdim.Özü sözə başlayaraq dedi:"Ey Əhməd ibn İshaq,Allah təbərak və təalə nə Adəmin (ə) dövründən bu yana yer üzünü məxluqat üzərində höccət olmadan boş qoymuşdur,nə də Qiyamət qopanadək boş qoyacaqdır.Onun sayəsindədir ki,bəlanı yer sakinlərinin üzərindən dəf edir.Ona görədir ki,yağış yağdırır və yer üzünün (nemət və) bərəkətlərini çölə çıxarır".Mən dedim:"Ey Allah Rəsulunun (s) oğlu,səndən sonra imam və canişin (xəlifə) kimdir?".O,(ə) tələsik ayağa qalxdı,evə daxil oldu,sonra çiynində üç yaşlı bir oğlan uşaqla qayıtdı.Onun üzü on dörd gecəlik ay kimi parıldayırdı.Buyurdu:"Ey Əhməd ibn İshaq,əgər Allah dərgahında və höccətlərinin yanında xətir-hörmətin olmasaydı,bu oğlumu sənə köstərməzdim.O,Allah Rəsulunun (s) adaşı və həmkünyəsidir.O elə bir kəsdir ki,yer üzünü zülm və haqsızlıqla dolduğu kimi haqq və ədalətlə dolduracaqdır".Ey Əhməd ibn İshaq, onun məsəli bu ümmət arasında Xızır (ə) və Zülqərneyn kimidir.Allaha and olsun ki,o elə bir şəkildə qeybə çəkiləcək (onun elə uzun bir qeyb dövrü olacaqdır) ki,həmin zaman ərzində yalnız o kəs həlak olmaqdan qurtuluş tapacaq ki,Allah azzə və cəll onu imamət inancında sabitqədəm və fərəcin tezləşməsi üçün duada müvəffəq etmişdir".Əhməd ibn İshaq deyir:"Dedim:"Ey mövlam,bir nişanə varmı ki,qəlbim onunla xatircəm olsun?".O uşaq (ə) fəsahətli ərəb dilində danışaraq buyurdu:"Mən Allahın yer üzündə Onun (gizli) saxladığı (Bəqiyyətullah) və düşmənlərindən intiqam alanam.Ey Əhməd ibn İshaq,gördükdən (və müşahidə apardıqdan) sonra əlamət axtarma!".Əhməd ibn İshaq deyir:"Mən şad-xürrəm halda çölə çıxdım.Həmin günün sabahısı onun (İmam Əsgərinin) yanına qayıdıb dedim:"Ey Allah Rəsulunun (s) oğlu,mənim boynuma qoyduğun minnətin sayəsində şadlığım çoxdur.Bəs (de görüm) onun barəsində baş verəcək Xızır və Zülqərneynin malik olduğu bənzərlik (sünnət) nədir?".Buyurdu:"Ey Əhməd,uzunmüddətli qeybdir".Dedim:"Ey Allah Rəsulunun (s) oğlu,onun qeybi uzun çəkəcəkdir?".Dedi:"Rəbbimə and olsun ki,belədir.O yerə qədər ki,ona inananların çoxu (dindən) dönəcəklər.Yerdə qalan yalnız o kəsdir ki,Allah əzzə və cəll ondan vilayətimiz üçün əhd-peyman almış,qəlbində iman yazmış (qoymuş) Özü tərəfindən bir ruh vasitəsilə onu dəstəkləmişdir.Ey Əhməd ibn İshaq,bu Allahın əmrindən olan bir əmr,Onun sirrindən olan bir sirr,qeybindən olan bir qeybdir.Buna görə də sənə verdiyimi götür,onu gizli tut şükr edənlərdən ol ki,sabah illiyyunda (Cənnətin ən ali mərtəbəsində) bizimlə birlikdə olasan".
 
Mənbə:Şeyx Səduq,"Kəməlud-din" bab 38,hədis 1. 
 
Bu hədisin sənədini Şeyx Əli Kurani səhih bilmişdir.    
 
 كمال الدين:2/384، بسند صحيح عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام وأنا أريد أن أسأله عن الخلف بعده ، فقال لي مبتدئاً: يا أحمد بن إسحاق إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عليه السلام ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة لله على خلقه ، به يدفع البلاء عن أهل الأرض ، وبه ينزل الغيث ، وبه يخرج بركات الأرض . قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك ؟ فنهض عليه السلام مسرعاً فدخل البيت ، ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين ، فقال: يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا ، إنه سمي رسول الله صلي الله عليه و آله وكنيه ، الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً . يا أحمد بن إسحاق مَثَلُهُ في هذه الأمة مثل الخضر عليه السلام ومثله مثل ذي القرنين ، والله ليغيبن غيبة لاينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه . فقال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي فهل من علامة يطمئن إليها قلبي ؟ فنطق الغلام عليه السلام بلسان عربي فصيح فقال: أنا بقية الله في أرضه ، والمنتقم من أعدائه ، فلا تطلب أثراً بعد عين يا أحمد بن إسحاق . فقال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسروراً فرحاً ، فلما كان من الغد عدت إليه فقلت له: يا ابن رسول الله لقد عظم سروري بما مننت عليَّ فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ فقال: طول الغيبة يا أحمد ، قلت: يا ابن رسول الله وإن غيبته لتطول ؟ قال: إي وربي حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا ، وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه . يا أحمد بن إسحاق: هذا أمر من أمر الله ، وسر من سر الله ، وغيب من غيب الله ، فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غداً في عليين
 
Mənbə:"əl-mucəmul-məvzuiyyu li-əhədisil-imamil-Məhdi",səh 278,33-cü fəsl.    
 
(Əbu Əli) Əhməd ibn İshaq ibn Səd əl-Əşari (əl-Qummi) həmin şəxsdir ki, İmam Cavad,İmam Hadi və İmam Həsən Əsgərinin (ə) əshabındandır. 


#15 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 14 Март 2020 - 21:16

حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رضي‌الله‌عنه قال : حدّثني أبو عليّ بن همام قال : سمعت محمّد بن عثمان العمري ـ قدَّس الله روحه ـ يقول : سمعت أبي يقول : سئل أبو محمّد الحسن بن عليٍّ عليهما‌السلام وأنا عنده عن الخبر الّذي روي عن آبائه عليهم‌السلام : « أنَّ الأرض لا تخلو من حجّة لله على خلقه إلي يوم القيامة وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة » فقال عليه‌السلام : أنَّ هذا حق كما أنَّ النهار حق ، فقيل له : يا ابن رسول الله فمن الحجّة والامام بعدك؟ فقال ابني محمّد ، هو الامام والحجة بعدي ، من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهليّة. أما أنَّ له غيبة يحار فيها الجاهلون ، ويهلك فيها المبطلون ، ويكذّب فيها الوقاتون ، ثمَّ يخرج فكأنّي أنظر إلى الاعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة
 
Bizə Muhəmməd ibn İbrahim ibn İshaq Allah ondan razı olsun nəql etdi və dedi:Mənə Əbu Əli (Muhəmməd) ibn Həmmam nəql etdi və dedi:Muhəmməd ibn Osman əl-Amirinin Allah onun ruhunu müqəddəsləşdirsin belə dediyini eşitdim:Atamın (Osman ibn Səid əl-Amirinin) belə dediyini eşitdim:"Əbu Muhəmməd Həsən ibn Əlidən (ə) (İmam Həsən Əsgəridən) atalarından (ə) rəvayət olunan"yer üzü Qiyamət gününədək-Allahın məxluqatı üzərində höccəti olmadan boş qalmayacaqdır" və "kim zamanının imamını tanımadan ölsə,cahiliyyət (dövrünün) ölümü halında ölmüşdür"xəbəri haqqında soruşdular.Mən də onun yanında idim.O,(ə) belə dedi:"Bu gündüzün bir həqiqət olduğutək həqiqətdir".Ona (ə) dedilər:"Ey Allah Rəsulunun (s) oğlu,səndən sonra imam və höccət kimdir?".Buyurdu:"Məndən sonra imam və höccət oğlum Muhəmməddir.(İmam Mehdidir) Kim onu tanımadan (və imamlığını qəbul etmədən) ölsə,cahiliyyət halında ölmüşdür.Bilin ki,onun bir qeybi vardırdır ki,cahillər orada çətinliyə düşəcək,batilə uyanlar həlak olacaq,vaxt təyin edənlər isə yalan danışacaqlar.Sonra çıxacaqdır (zühur edəcəkdir).Sanki ağ bayraqlar görürəm ki,Nəcəfdə,Kufədə onun başının üzərində dalğalanır".
 
Mənbə:Şeyx Səduq,"Kəməlud-din" bab 38,hədis 9.Zülqərneynlə bağlı mövzudan sonra gələn hədislər bölümü.  
 
Bu hədisi Ayətullah Şeyx Muhəmməd Asif Muhsini mötəbər bilmişdir.
Mənbə:"Mucəmul-əhədisil-mutəbər",2/327,hədis 1474.
 
Həmçinin bu hədisi Əllamə Ayətullah Mirzə Muhəmməd Təqi Musəvi İsfəhani səhih bilmişdir.
ما رواه  الصدوق في الصحيح، عن عثمان بن سعيد العمري
Səduq səhih olaraq Osman ibn Səiddən nəql etmişdir.(sonra hədisi nəql edir)
Mənbə:"Mikyəlul-məkərim",1/72, hədis 21.


#16 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 25 Март 2020 - 21:57

Bu hədisləri Şeyx Hürr Amili ®,İmam Rzanın,İmam Cavadın,İmam Hadinin və İmam Həsən Əsgərinin (ə) əshabından olan Fəzl ibn Şazanın (vəfatı hicri qəməri 260) "muxtəsər isbətir-racət" kitabından öz kitabına köçürüb və nəql etmişdir.Fəzl ibn Şazan güvənilən ravi və qeyd etdiyim İmamların (ə) əshabındandır.

 
Şeyx Hürr Amili ® buyurur:
 
و روى الثقة الصدوق الفضل بن شاذان في كتاب إثبات الرجعة قال 
 
حدثنا محمّد بن عبد الجبار قال: قلت لسيدي الحسن بن علي عليه السّلام يا ابن رسول اللّه جعلني اللّه فداك أحب أن أعلم من الإمام و حجة اللّه على عباده من بعدك؟ فقال عليه السّلام: إن الإمام و حجة اللّه من بعدي ابني سميّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كنيّه الذي هو خاتم حجج اللّه و آخر خلفائه، قال: ممن هو يا ابن رسول اللّه؟ قال: من ابنة ابن قيصر ملك الروم ألا إنه سيولد و يغيب عن الناس غيبة طويلة ثم يظهر

Doğru danışan və güvənilən Fəzl ibn Şazan özünün "isbətir-racət" kitabında rəvayət edib və deyib:
 
Bizə Muhəmməd ibn Abdul-Cəbbər nəql edib və deyib:"Seyyidim Həsən ibn Əliyə (ə) (İmam Həsən Əsgəriyə) dedim:"Ey Allah Rəsulunun (s) oğlu! Allah məni sənə fəda etsin.Səndən sonra Allahın bəndələri üzərinə höccətinin və imamın kim olduğunu bilməyi daha çox istərdim".İmam Həsən Əsgəri (ə) dedi:"Məndən sonra imam və Allahın höccəti oğlumdur ki, O Allah Rəsulunun (s) adaşı və həmkünyəsidir.O şəxsdir ki,Allahın höccətlərinin xatəmidir və onun xəlifələrinin axırıncısıdır".Dedim:"Ey Allah Rəsulunun (s) oğlu! O kimdəndir?"(Yəni, anası kimdir?) Dedi:"Qeysərin (yəni,) Rum hökmdarının oğlunun qızındandır,lakin o doğulacaq.Uzun (müddətli) qeyb(ət)lə insanlardan gizli olacaq və sonra isə zühur edəcəkdir".
 
و قال: حدثنا محمّد بن علي بن حمزة العلوي قال: سمعت أبا محمّد عليه السّلام يقول: قد ولد وليّ اللّه و حجته على عباده و خليفتي من بعدي مختونا، ليلة النصف من شعبان سنة خمس و خمسين و مائتين عند طلوع الفجر
 
(Fəzl ibn Şazan) dedi:Bizə Muhəmməd ibn Əli ibn Həmzə əl-Aləvi nəql etdi və dedi:"Əbu Muhəmmədin (ə) (İmam Həsən Əsgərinin) belə dediyini eşitdim:"Allahın vəlisi,onun bəndələri üzərinə olan höccəti və məndən sonra olan xəlifəm (yəni,oğlum İmam Mehdi)  iki yüz əlli beşinci ilin Şaban ayının ortasının (on beşinin) gecəsi, sübh çağı sünnət olunmuş halda doğuldu" 
 
و قال: حدثنا إبراهيم بن محمّد بن فارس النيسابوري عن أبي محمّد عليه السّلام و ذكر حديثا فيه أنه دخل عليه و عنده غلام فسأله عنه، فقال: هو ابني و خليفتي من بعدي، و هو الذي يغيب غيبة طويلة و يظهر بعد امتلاء الأرض جورا و ظلما فيملأها عدلا و قسطا 
 
(Fəzl ibn Şazan) dedi:Bizə İbrahim ibn Muhəmməd ibn Faris ən-Nisəburi nəql etdi və dedi:Əbu Muhəmmədin (ə) (İmam Həsən Əsgərinin) yanına daxil oldum və onun yanında bir oğlan uşağı var idi.Onun barəsində sual etdikdə İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurdu:"O, mənim oğlum və məndən sonra xəlifəmdir.O şəxsdir ki,uzun müddətli qeybə çəkiləkdir.Yer üzü zülm və haqsızlıqla dolduqdan sonra zühur edib haqq və ədalətlə doldurcaqdır".
 
Mənbə:Şeyx Hürr Amili,"isbətul-hudət",5/196,197,hədis 679,682 və 683. 44-cü fəsl.
 
Birinci hədisi nəql edən Muhəmməd ibn Abdul-Cəbbər və həmçinin ona Muhəmməd ibn Əbu Sahbən də deyiblər.O güvənilən ravi və İmam Cavad,İmam Hadi və İmam Həsən Əsgərinin əshabındandır.Bu hədisin sənədi səhihdir.  
 
İkinci hədisi nəql edən Muhəmməd ibn Əli ibn Həmzə əl-Aləvi fəzilətli şəxsdir,güvəniləndir və hədisin sənədi səhihdir. 
 
Üçüncü hədisi nəql edən İbrahim ibn Muhəmməd ibn Faris ən-Nisəburi İmam Hadi və İmam Həsən Əsgərinin (ə) əshabındandır.Ricalda problemsiz bir şəxsdir.Hədisin sənədi səhihdir.
 
Fəzl ibn Şazanın "muxtəsər isbətir-racət" kitabı burdadır. Hədis 9,11 və 12-yə müraciət etmək olar.
 


#17 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 01 Апрель 2020 - 22:51

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه

 

İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurdu:"Qaim (ə.f) iki dəfə qeyb olacaqdır.Bunlardan biri qısa müddətdir və digəri isə uzun müddətdir.Birinci qeyb olmasında harada olduğunu xüsusi tərəfdarları bilsə də,ikinci qeyb olmasında ancaq xüsusi dostları biləcəklər".

 

Mənbə:"Üsuli-Kafi",1/340,Höccət kitabı,bab 80,hədis 19.
Hədisin sənədini Şeyx Əli Ali Muhsin səhih bilmişdir.

 
 
 
 

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru