Перейти к содержимому


Фотография

Əmirəl-möminin (ə) Qurani-Kərimdə


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 25

#1 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 21:59

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. İnşallah bu mövzuda müttəqilərin imamı, Peyğəmbərin (s) xəlifəsi Həzrət Əli ibn Əbu Talib əs-Siddiqin (ə) haqqında bəhs edilən ayələrdən danışacağıq inşallah.
Müfəssirlərin dediklərinə əsasən, Qurani-Şərifdə İmamın (ə) şəninə 300-ə qədər ayə nazil olub.
Qeyd etdiyim məlumatlar Seyyid Sadiq Şirazinin "Həzrət Əli (ə) Quranda" adlı əsərindən götürülüb və 100-dən artıq ayəni əhatə edir.

Сообщение отредактировал al-Islam: 30 Сентябрь 2011 - 22:20

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#2 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 22:19

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ


1. "Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim"

Hafiz ibn İbrahim Qunduzinin rəvayətinə görə, Əl-Hələbi Şafii "əd-Durrul mənsur kitabında İmam Əlidən (ə) nəql edir:
"Bilin ki, bütün səmavi kitabların sirrləri Qurani-Kərimdədir və Quranın bütün sirləri "Fatihə" surəsindədir. Fatihə surəsində olan bütün sirlər isə "Bismillah"dadır. "Bismillah"dakı bütün sirlər də "Bə" hərfindədir. "Bə" hərfindəki bütün sirrlər isə hərfin altındakı nöqtədədir. Mən "Bə"nin altındakı nöqtəyəm" ("Yənabiul-məvəddə", s. 69).

İbn Abbas deyir ki, Əmirəl-möminin həmin "Bə" hərfinin nöqtəsini axşamdan sübh namazına qədər təfsir edərdi, amma (təfsir) bitməzdi (həmin mənbə).

Сообщение отредактировал al-Islam: 30 Сентябрь 2011 - 22:31

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#3 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 22:29

اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ2. “Bizi düzgün yola hidayət et!” ("əl-Fatihə", 6)


İmam Sadiqdən (ə) nəql olunub: “Sirati-müstəqim (doğru yol) Əmirəl-möminin Əli əleyhissəlamdır” (“Biharul-ənvar”, 24-cü cild, səh.16; “Minhacus-sadiqin”, 1-ci cild, səh.116; "Əyyaşi Təfsir", c-1, s. 24, həd. 25; "Məani əl-əxbər", səh. 32, həd. 2)

Сообщение отредактировал al-Islam: 30 Сентябрь 2011 - 22:33

 • N_ن_N это нравится

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#4 Vey-sal

Vey-sal

  Шиит-джафарит

 • Murid
 • 1 154 сообщений

Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 22:46

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. İnşallah bu mövzuda müttəqilərin imamı, Peyğəmbərin (s) xəlifəsi Həzrət Əli ibn Əbu Talib əs-Siddiqin (ə) haqqında bəhs edilən ayələrdən danışacağıq inşallah.
Müfəssirlərin dediklərinə əsasən, Qurani-Şərifdə İmamın (ə) şəninə 300-ə qədər ayə nazil olub.
Qeyd etdiyim məlumatlar Seyyid Sadiq Şirazinin "Həzrət Əli (ə) Quranda" adlı əsərindən götürülüb və 100-dən artıq ayəni əhatə edir.


"ҺӘЗРӘТ ӘЛИ (Ә) ҺАГГЫНДА НАЗИЛ ОЛМУШ ГУР’АН АЈӘЛӘРИ

1. «Тәблиғ» ајәси: «Ја Пејғәмбәр, Рәббин тәрәфиндән сәнә назил оланы бәјан ет. Әҝәр етмәсән, Аллаһын рисаләтини јеринә јетирмәмиш оларсан. Аллаһ сәни инсанлардан горујаҹаг. Аллаһ кафир ҹамааты дүз јола јөнәлтмәз». Тәфсирчи вә тарихчиләрин һәзрәт Әлијә (ә) аид етдикләри үч јүз Гур’ан ајәсиндән бири олан бу ајәнин һәзрәт Әлијә (ә) аид олмасыны Әбу-Исһаг Сә’ләби, Тәбәри, Ибн-Сәббағ Малики вә бир чох башга алимләр тәсдигләјирләр.
2. «Вилајәт» ајәси: «Сизин ихтијар саһибиниз Аллаһ, Онун рәсулу вә иман ҝәтириб намаз гылан, рүку һалында зәкат верәнләрдир». Бу ајәнин һәзрәт Әлијә (ә) аид олдуғуну Фәхр Рази, Нишабури, Зәмәхшәри кими бөјүк алимләр тәсдигләјирләр.
3. «Ниса» сурәси, ајә 59: «Еј иман ҝәтирәнләр, Аллаһа, Пејғәмбәрә вә өзүнүздән олан ихтијар саһибләринә итаәт един».
«Мүбаһилә» ајәси: «Сәнә ҝөндәрилән биликдән сонра буна даир сәнинлә мүбаһисә едәнләр олса, онлара де ки, ҝәлин биз дә оғланларымызы, сиз дә оғланларынызы, биз дә гадынларымызы, сиз дә гадынларынызы, биз дә өзүмүзү, сиз дә өзүнүзү чағыраг. Сонра исә Аллаһа јалварыб, јаланчылара Аллаһдан лә’нәт истәјәк». Тарихчиләр вә тәфсирчиләр билдирирләр ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) өз јахынларыны садаладыгда Әлини (ә), Фатимәни вә Һәсәнлә Һүсејни нәзәрдә тутмушдур.
4. «Тәтһир» ајәси: «Евләриниздә гәрар тутун. Илкин ҹаһилијјәт дөврүндәки кими ачыг-сачыг олмајын. Намаз гылын, зәкат верин, Аллаһа вә Онун рәсулуна итаәт един. Сиз еј ев әһли! Аллаһ сиздән чиркинлији јох етмәк вә сизи пак етмәк истәјир». Тәбәри, Фәхр Рази вә бу кими диҝәр бөјүк сүнни алимләри дә ујғун ајәнин һәзрәт Әли (ә) һаггында назил олдуғуну тәсдигләјирләр.
5. «Бәраәт» сурәси: Мүхтәлиф фиргә алимләринин билдирдијинә ҝөрә «Бәраәт» сурәсинин ајәләри назил олдугда һәзрәт Пејғәмбәр (с) һәмин сурәни мүшрикләрә охумаг үчүн Әбу-Бәкри Мәккәјә ҝөндәрди. Әбу-Бәкр јола дүшдүкдән сонра Ҹәбраил назил олду вә Пејғәмбәрә (с) саламдан сонра әрз етди ки, бу иши сәнин өзүндән олан бир кәс ҝөрмәлидир. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) дәрһал Әлини (ә) чағырды вә өз дәвәсини вериб Әбу-Бәкрә чатмасыны тапшырды. Һәзрәт Әли (ә) Пејғәмбәрин ҝөстәриши әсасында Әбу-Бәкрә чатыб «Бәраәт» ајәсини ондан алды вә өзү мүшрикләрә охумаг үчүн Мәккәјә јола дүшдү.
6. «Мәвәддәт» ајәси: «Аллаһ иман ҝәтириб јахшы әмәлләр едән бәндәләринә бунунла мүждә верир. Ја Пејғәмбәр (с), де ки, мән сиздән рисаләтим мүгабилиндә Әһли-бејтимә мәһәббәтдән башга бир шеј истәмирәм». Зәмәхшәри, Ҝәнҹи Шафеи вә башга алимләр нәгл едирләр ки, ајә назил олдуғу вахт Пејғәмбәрдән Әһли-бејт һаггында сорушдулар. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурду: «Һәзрәт Әли (ә), Фатимә вә онларын ики оғлу мәним әһли-бејтимдир».
7. «Рә’д» сурәсинин 43-ҹү ајәси: «Онлара белә ҹаваб вер: «Мәнимлә сизин аранызда Аллаһын вә китабы биләнин шаһид олмасы јетәр». Әбу-Сәид Хидри дејир: «Һәзрәт Пејғәмбәрдән китабы билән кәсин ким олдуғу һаггында сорушдум. Һәзрәт бујурду: «Һәмин шәхс гардашым Әли (ә) ибн Әби-Талибдир».
Бәли, һәзрәт Әли (ә) һаггында назил олмуш ајәләрин сајы үч јүзү кечир."

Mənbəə: "Əli (ə.s) kimdir?" Fəzullah Kompani.
İman qəlb ilə tanımaq (etiqad bəsləyərək inanmaq), dil ilə iqrar etmək və (əl, ayaq, göz, qulaq, dil və bu kimi) üzvlərlə əməl etməkdir. "İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-Bəlağə"

http://quran.az/17/15[/b][/font][/size][/color]

#5 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 22:48

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ3. "Nemət verdiyin kəslərin - (Sənin) qəzəb(in)ə düçar olmamış və azmamışların yoluna!" ("Əl-Fatihə", 7).

Hafiz Hakim Həskani (Hənəfi) "Şəvahid Tənzil" adlı kitabında qeyd edir: "Nemət verdiyin kəslərin yoluna- yəni Həzrət Məhəmməd (sallallahu aleyhi və alihi və səlləm), Əli ibn Əbu Talib (əleyhissalam) və tərəfdarları" ("Şəvahid tənzil", c.1, səh. 66).

“Məani” kitabında Peyğəmbəri-əkrəmdən belə bir hədis nəql olunmuşdur: “Allahın ne’mət verdiyi şəxslər Əlinin şiələridir.” Yəni Əliyyibni Əbi Talib əleyhissəlamın vila-yətini qəbul etməklə onlara ne’mət vermiş, qəzəb etməmiş və onlar öz yollarını azmamışlar (“Məanil-əxbar”, səh.32, 8-ci hədis; “Təfsiri” Fəratil-Kufi”, səh.52.)

Сообщение отредактировал al-Islam: 30 Сентябрь 2011 - 22:52

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#6 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2011 - 12:11

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ4. "Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə (Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən çəkinənlərə) doğru yol göstərən Kitabdır" ("əl-Bəqərə", 2).

İbn Abbas təfsir edir ki, bu ayədə "Müttəqilər" dedikdə Həzrət Əli (ə) nəzərdə tutulur. Ona görə ki, İmam Əli (ə) dünyaya gələndən Allaha bir an olsun şərik qoşmayıb" (Şəvahidul-tənzil", c. 1, səh. 67).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#7 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2011 - 12:19

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ5. "O kəslər ki, qeybə (Allah, vəhy, mələklər və məad kimi hissiyyatın dərk edə bilmədiyi şeylərə) inanır, namaz qılır (haqqın müqabilində boyun əyir) və ruzi olaraq verdiyimiz şeylərdən (Allah yolunda) xərcləyirlər" ("əl-Bəqərə", 3).

Əllamə Hənəfiyyə Mir Məhəmməd Saleh Tirmizi Əhməd bin Musa Mərdeveyhdən rəvayət edir ki, bu ayə Əmirəl-möminin (ə) haqqında nazil olub.

"Onlar verdiyimiz ruzidən sərf edirlər" ayəsində İmam Sadiq (ə) buyurur ki, "Bunun mənası bizim (imamların) öyrətdiklərini digərlərinə öyrədib yaymaq və Qurandan öyrətdiklərimizi oxumaqdır" ("Məani əl-əxbar" s. 23, həd. 2).

Сообщение отредактировал al-Islam: 01 Октябрь 2011 - 12:20

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#8 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2011 - 23:16

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ6. "Məhz onlar öz Rəbbi tərəfindən (göstərilmiş) doğru yoldadırlar. Nicat tapanlar (axirət əzabından qurtarıb Cənnətə qovuşanlar) da onlardır" ("əl-Bəqərə", 5).

Salman Farsi (r.ə.) deyir ki, mən və Əmirəl-möminin (ə) nə vaxt Həzrət Rəsulun (s.ə.) çıxırdıqsa, Həzrət buyururdu: "Ya Salman! Əli və tərəfdarları qiyamət günü nicat tapanlardır" ("Şəvahidul-tənzil", c.1, səh.69).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#9 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2011 - 23:39

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ7. "(Yer üzündə bir müddət qaldıqdan) sonra, Adəm öz Rəbbi tərəfindən bəzi kəlmələr aldı (ona tövbə təlqin olundu və ya öyrədilən adlarla ona tövbə ilham olundu və o, tövbə etdi). Allah da ona nəzər edərək tövbəsini qəbul etdi. O, çox tövbə qəbul edən və mehribandır" ("Əl-Bəqərə", 37).

İbn Abbas (r.ə.) rəvayət edir ki, Həzrət Adəm (ə) Allah-Təalaya bu cür yalvararaq tövbə etdi: "Ya Rəbbim! Səni and verirəm Məhəmmədin (s.a.a), Əlinin, Fatimənin, Həsənin, Hüseynin haqlarına, məni bağışla!" ("Mənaqib Əli ibn Əbi Talib, səh.63, Suyuti əl-Şafii, c.1, səh. 60).

Şeyx Kuleyni də Adəmin (ə) bu cür tövbə etdiyini nəql edib ("Əl-Mizan" təfsiri, c1. səh. 237). Həmçinin bax: Şeyx Səduq, "Məani əl-Əxbar", s.125, həd. 1-2; Əyyaşi-təfsir, c.1, s.41, həd. 17

Сообщение отредактировал al-Islam: 02 Октябрь 2011 - 23:40

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#10 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 03 Октябрь 2011 - 00:07

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ8. "Namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin" ("Əl-Bəqərə" 43).

İbn Abbas (r.ə.) rəvayət edir ki: "Bu ayə Peyğəmbər (s) və İmam Əli (ə) haqqında nazil olmuşdur. Çünki ilk namaz qılan və rüku edən onlar idi" (Xarəzmi, "Mənaqib Əli ibn Əbi Talib", bab 1, səh.198; Zəhəbi, "Mizinul-etiqad", s.223-224; "Üsdul-ğabə", c.3, səh. 93-94).

P.S. Həzrət Əlinin (ə) Peyğəmbərlə ilk namaz qılan şəxs olması haqqında mənbələrdə kifayət qədər məlumat var deyə dərinə getmirəm. Misal üçün "Sünəni Tirmizi", 3728-ci hədis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#11 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 20:50

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ"İman gətirib yaxşı əməllər edənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdır."
Bəyyinə-7.


Təbəri özünün "Camiul-Bəyani fi təfsiril-Quran" əsərində Bəyyinə surəsinin 7-ci ayəsinin təfsirində "yaradılmışların ən xeyirliləri"-nin kim olması barədə Allah rəsulundan(s.a.s) hədis rivayət edir ki, mətni belədir :

" أنْتَ يا عَليُّ وَشِيعَتُكَ "."(Yaradılmışların ən yaxşıları) sənsən ya Əli və sənin şiələrindir"

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 17 Октябрь 2011 - 20:51

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#12 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:18

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ9. "Səbr və namazdan kömək diləyin. Əlbəttə ki, kömək diləmək və namaz (bunların hər ikisi) itaətkarlardan başqalarına ağır və çətindir" ("Əl-Bəqərə", 45).


İbn Abbas (r.ə.) rəvayət edir ki, "itaətkarlar" dedikdə Həzrət Peyğəmbər (s) və İmam Əli (ə) nəzərdə tutulur ( "Şəvahidut-tənzil", c.1, s.92).

İmam Rza (ə) rəvayət edir ki, bu ayə Peyğəmbər (s) və əmirəl-möminin haqqındadır ("Əyyaşi-təfsiri", c.1, səh.43, həd. 41).

İmam Baqir (ə) buyurur ki, "itaətkarlar" Əli (ə) və onun dostlarıdır (Təfsiril-burhan, c.1, səh.94).

Сообщение отредактировал al-Islam: 29 Октябрь 2011 - 22:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#13 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:38

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ10. Və (yadına sal) o zaman(ı) ki, Rəbbi İbrahimi bəzi işlərlə imtahana çəkdi. Beləliklə, o (İbrahim), hər şeyi kamil surətdə yerinə yetirdi. Rəbbi dedi: «Həqiqətən, Mən səni insanlara imam və rəhbər təyin etdim.» (İbrahim) dedi: «Övladlarımdan necə?» Dedi: «Mənim əhd-peymanım zalımlara nəsib olmaz.» ("Əl-Bəqərə", 124).

İbn Məsud (r.ə.) deyir ki, Peyğəmbər (s) buyurdu: "İbrahimin (ə) bu dəvəti heç zaman bütlərə ibadət etməmiş mənimlə qardaşım Əlidə sona çatmışdır" ("əl-Əmali", c.1, s.3888).

Сообщение отредактировал al-Islam: 29 Октябрь 2011 - 22:39

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#14 Vey-sal

Vey-sal

  Шиит-джафарит

 • Murid
 • 1 154 сообщений

Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:36

"ҺӘЗРӘТ ӘЛИ (Ә) ҺАГГЫНДА НАЗИЛ ОЛМУШ ГУР’АН АЈӘЛӘРИ

Mənbəə: "Əli (ə.s) kimdir?" Fəzullah Kompani.


1. «Təbliğ» ayəsi: «Ya Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanı bəyan et. Əgər etməsən, Allahın risalətini yerinə yetirməmiş olarsan. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Allah kafir camaatı düz yola yönəltməz». [Maidə surəsi ayə 67] Təfsirçi və tarixçilərin həzrət Əliyə (ə) aid etdikləri üç yüz Qur’an ayəsindən biri olan bu ayənin həzrət Əliyə (ə) aid olmasını Əbu-İshaq Sə’ləbi, Təbəri, İbn-Səbbağ Maliki və bir çox başqa alimlər təsdiqləyirlər.

2. «Vilayət» ayəsi: «Sizin ixtiyar sahibiniz Allah, Onun rəsulu və iman gətirib namaz qılan, rüku halında zəkat verənlərdir». [Maidə surəsi ayə 55] Bu ayənin həzrət Əliyə (ə) aid olduğunu Fəxr Razi, Nişaburi, Zəməxşəri kimi böyük alimlər təsdiqləyirlər.

3. «Nisa» surəsi, ayə 59: «Ey iman gətirənlər, Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə itaət edin».

«Mübahilə» ayəsi: «Sənə göndərilən bilikdən sonra buna dair səninlə mübahisə edənlər olsa, onlara de ki, gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq. Sonra isə Allaha yalvarıb, yalançılara Allahdan lə’nət istəyək». [Ali İmaran surəsi ayə 61] Tarixçilər və təfsirçilər bildirirlər ki, həzrət Peyğəmbər (s) öz yaxınlarını sadaladıqda Əlini (ə), Fatiməni və Həsənlə Hüseyni nəzərdə tutmuşdur.

4. «Təthir» ayəsi: «Evlərinizdə qərar tutun. İlkin cahiliyyət dövründəki kimi açıq-saçıq olmayın. Namaz qılın, zəkat verin, Allaha və Onun rəsuluna itaət edin. Siz ey ev əhli! Allah sizdən çirkinliyi yox etmək və sizi pak etmək istəyir». [Əhzab surəsi ayə 33] Təbəri, Fəxr Razi və bu kimi digər böyük sünni alimləri də uyğun ayənin həzrət Əli (ə) haqqında nazil olduğunu təsdiqləyirlər.

5. «Bəraət» surəsi: Müxtəlif firqə alimlərinin bildirdiyinə görə «Bəraət» surəsinin ayələri nazil olduqda həzrət Peyğəmbər (s) həmin surəni müşriklərə oxumaq üçün Əbu-Bəkri Məkkəyə göndərdi. Əbu-Bəkr yola düşdükdən sonra Cəbrail nazil oldu və Peyğəmbərə (s) salamdan sonra ərz etdi ki, bu işi sənin özündən olan bir kəs görməlidir. Həzrət Peyğəmbər (s) dərhal Əlini (ə) çağırdı və öz dəvəsini verib Əbu-Bəkrə çatmasını tapşırdı. Həzrət Əli (ə) Peyğəmbərin göstərişi əsasında Əbu-Bəkrə çatıb «Bəraət» ayəsini ondan aldı və özü müşriklərə oxumaq üçün Məkkəyə yola düşdü.

6. «Məvəddət» ayəsi: «Allah iman gətirib yaxşı əməllər edən bəndələrinə bununla müjdə verir. Ya Peyğəmbər (s), de ki, mən sizdən risalətim müqabilində Əhli-beytimə məhəbbətdən başqa bir şey istəmirəm». [Şura surəsi ayə 23] Zəməxşəri, Gənci Şafei və başqa alimlər nəql edirlər ki, ayə nazil olduğu vaxt Peyğəmbərdən Əhli-beyt haqqında soruşdular. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdu: «Həzrət Əli (ə), Fatimə və onların iki oğlu mənim əhli-beytimdir».

7. «Rə’d» surəsinin 43-cü ayəsi: «Onlara belə cavab ver: «Mənimlə sizin aranızda Allahın və kitabı bilənin şahid olması yetər». Əbu-Səid Xidri deyir: «Həzrət Peyğəmbərdən kitabı bilən kəsin kim olduğu haqqında soruşdum. Həzrət buyurdu: «Həmin şəxs qardaşım Əli (ə) ibn Əbi-Talibdir».

Bəli, həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş ayələrin sayı üç yüzü keçir.
İman qəlb ilə tanımaq (etiqad bəsləyərək inanmaq), dil ilə iqrar etmək və (əl, ayaq, göz, qulaq, dil və bu kimi) üzvlərlə əməl etməkdir. "İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-Bəlağə"

http://quran.az/17/15[/b][/font][/size][/color]

#15 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 20:24

Allah sizlərdən razı olsun qardaşlar.Sayənizdə bilmədiklərimizi öyrənirik, elminizdən bəhrələnərik.
Allah sizi bu dünyada əhli-beytin ziyarətindən, o dünyada şəfaətindən binəsib eləməsin! AmiN!
Hz.Əlinin(ə) şəninə nazil olan ayələrin sayı daha çoxdur.İnşaAllah yaxın zamanda bu barədə, elə bu mövzuda ətraflı məlumatlar yerləşdiriləcək.
Dualarınızda bizi də yaddan çıxartmayın!

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 21 Ноябрь 2011 - 20:25

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#16 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 12:32

Bismilləh.
Davam edək!

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
Haqqı gətirən və onu təsdiq edənlər isə əsl müttəqilərdir.

Zumər-33


ən-Nəhəs özünüz "Mənal-Quran" kitabının 6-c cildinin,175-ci səhifəsində bu yaə haqqında yazır:


حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا الحسين بن نصر حدثني أبي قال حدثنا عمر بن سعيد عن ليث عن مجاهد والذي جاء بالصدق محمد (ص) وصدق به علي بن أبي طالب (ع) .Göy rənglə işarələdiyimiz yerin tərcüməsi:
"...Haqqı gətirən Muhəmməddir(s.a.s) .haqqı təsdiq edən isə Əli bin Əbi Talibdir."

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 23 Ноябрь 2011 - 12:33

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#17 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 12:51

Yuxarıda qeyd etdiyimiz ayə ( Zumər-33) haqqında Hakim Həsəkəni özünün" Şəvahidut-tənzil" əsərinin 2-ci cildinin 178-ci səhifəsində,810 rəqəmi altında yazdığı hədisdə buyurur:


- وفيها نزل أيضا قوله تبارك وتعالى : والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ( 33 / الزمر : 39 ) :810 - حدثنا السيد أبو منصور ظفر بن محمد الحسيني رحمه الله حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمان بن عيسى بن ماتي بالكوفة ، حدثنا الحبري حدثنا الحسن بن الحسين العرني حدثنا علي بن القاسم ، عن عبد الوهاب بن مجاهد ، عن أبيه في قول الله تعالى : والذي جاء بالصدق وصدق به قال : الذي جاء بالصدق رسول الله (ص) ، و الذي صدق به علي . الحبري هذا هو الحسين بن الحكم ، الحديث رواه عنه جماعة .
Tərcümə :
"..... Haqqı gətirən Allahın rasuludur(s.a.s).Haqqı təsdiq edən isə Əlidir(ə).."


Daha sonra Hakim Həsəkani bu əsərinin həmin cildində,179,180,181-ci səhifələrində 811,812,813,814,rəqəmi altında yazdığı hədislərdə də bu məsələyə toxunur :

811 - أخبرناه أبويحيى الحيكاني أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني بمكة حدثنا أبو جعفر العقيلي حدثنا محمد بن محمد الكوفي حدثنا محمد بن عمرو السوسي حدثنا نصر بن مزاحم ، عن عمر بن سعد ، عن ليث : عن مجاهد في قول الله : والذي جاء بالصدق وصدق به قال : الذي جاء بالصدق هو محمد والذي صدق به علي بن أبي طالب ، ورواه أيضا محمد بن يحيى بن ضريس عن نصر مثله .812 - أخبرناه أبو عبد الرحمان محمد بن أحمد القاضي بالريوند ، أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن أيوب الزوري بالري أخبرنا أبو بكر الجعابي حدثنا الحسين بن علي السلولي بالكوفة أخبرنا محمد بن الحسن السلولي حدثنا عمر بن سعد الاسدي البصري عن ليث : عن مجاهد في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به قال : جاء بالصدق رسول الله . و صدق به علي بن أبي طالب ، رواه أيضا أبو بكر السبيعي عن الحسين به .813 - في التفسير العتيق : وسعيد بن أبي سعيد التغلبي عن أبيه ، عن مقاتل بن سليمان ، عن الضحاك : عن إبن عباس في تفسير قوله تعالى : والذي جاء بالصدق وصدق به قال : هو النبي جاء بالصدق ، و الذي صدق به علي بن أبي طالب .

814 - الجوهري (قال : ) أخبرنا محمد بن عمران أخبرنا علي بن محمد الحافظ، قال: حدثني الحبري (١) حدثنا حسن بن حسين حدثنا حبان، عن الكلبي عن أبي صالح:
عن ابن عباس (في) قوله: (والذي جاء بالصدق) (هو) رسول الله (جاء بالصدق) وعلي صدق به.Məzmun etibarı ilə tərcümə eynidir:

"...Haqqı gətirən Allahın rasuludur(s.a.s) ,təsdiq edən Əlidir(ə)..."


Daha sonra Hakim Həsəkani eyni əsərin eyni cildində, 181-ci səhifədə,815 rəqəmi altında yazdığı hədisdə Əlidən (ə) rəvayət edir ki, buyurur :


815 - أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي أخبرنا أبو بكر الجرجرائي حدثنا أبو أحمد البصري قال: حدثني أحمد بن محمد بن عمر بن يونس قال: حدثني بشر بن المفضل النيسابوري قال: حدثني عيسى بن يوسف الهمداني عن أبي الحسن علي بن يحيى، عن أبان بن أبي عياش:
عن أبي الطفيل عن علي قال: والذي جاء بالصدق رسول الله.
وصدق به أنا. والناس كلهم مكذبون كافرون غيري وغيره.


Tərcümə:
".....Haqqı gətirən Allah rəsuludur(s.a.s) .Təsdiq edən isə mənəm..."

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 23 Ноябрь 2011 - 12:52

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#18 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 13:10

Hakim Həsəkani daha sonra bu hədisin zəylində ( dipnotunda) yazır :


ورواه ابن المغازلي في الحديث (٣١٧) من مناقبه ص ٢٦٩ قال:
أخبرنا علي بن الحسن إذنا، قال: حدثنا علي بن محمد بن أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد الحافظ، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا عمر بن سعد، عن ليث:
عن مجاهد، في قوله تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به) قال: جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق به علي بن أبي طالب.
ورواه أيضا ابن مردويه
عن مجاهد، وعن أبي جعفر عليه السلام في كتاب مناقب علي عليه السلام.
رواه عنه الأربلي في عنوان: (ما نزل من القرآن في شأن علي) من كتاب كشف الغمة ج ١، ص ٣٢٤.
وقال السيوطي في الدر المنثور: وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة (في قوله تعالى):
(والذي جاء بالصدق) قال (هو) رسول الله صلى الله عليه وسلم (وصدق به) قال (هو) علي بن أبي طالب عليه السلام
.Göy rənglə işarələdiyim yerlərdə Hakim Həsəkani bu hədisi Məğazəlinin, İbn Mərdəveyh,İrbilinin "Kəşful-Ğummə" əsərində bu hədisi rəvayət etdiklərini qeyd edir.
Sonra yazır :
"...Siyuti "Durrul-Mənsur.." kitabında deyir: İbn Mərdəveyh Əbu Hureyrədən rəvayət edir ki, deyir:
"...Haqqı gətirən Allah rəsuludur(s.a.s), təsdiq edən isə ƏLi bin Əbi Talibdir(ə)..."

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 23 Ноябрь 2011 - 13:10

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#19 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 13:19

Əhli-sünnənin daha bir məşhur alimi İbn Əsakir də özünün "Tarixu Mədinəti Diməşq" adlı əsərinin 42-ci cildinin 359-360-cı səhifələrində ZUMƏR surəsinin 33-cü ayəsi haqqında yazır :أخبرنا أبو البركات الأنماطي أنا محمد بن المظفر الشامي أنا أحمد بن محمد العتيقي أنا يوسف بن أحمد الصيدلاني نا محمد بن عمرو العقيلي (٦) حدثني محمد بن محمد الكوفي نا محمد بن عمرو السوسي نا نصر بن مزاحم عن عمر (٧) بن سعيد عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل " والذي جاء بالصدق وصدق به " (٨) قال الذي جاء بالصدق محمد والذي صدق به عليTərcümə:
"...Haqqı gətirən Muhəmməddir(s.a.s), təsdiq edən isə Əlidir(ə)..."


Daha sonra 360-cı səhifədə yazır :


أخبرنا (١) أبو عبد الله بن أبي العلاء أنا أبي أبو القاسم أنا أبو محمد بن أ نصر أنا خيثمة بن سليمان نا إبراهيم بن سليمان بن حزازة نا الحسن بن الحسين الأنصاري نا علي بن القاسم عن ابن مجاهد عن أبيه في قوله عز وجل " والذي جاء بالصدق وصدق به " قال الذي جاء بالصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصدق به علي بن أبي طالب


Tərcümə:

"..Haqqı gətirən Allah rəsuludur(s.a.s) , təsdiq edən isə ƏLidir(ə)"Ardı var inşaAllah...


Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 23 Ноябрь 2011 - 13:23

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#20 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:07

2-ci ayə :
Bismilləh.
Davam edirik!


ALlahu subhənəhu və təala Qurani-Kərimdə Saffat surəsində buyurur:
(Mələklərə belə əmr olunacaq:) “Toplayın bir yerə zalımları, onların yoldaşlarını və ibadət etdiklərini – Allahdan başqa. Onları Cəhənnəm yoluna yönəldin.
Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar”.

Saffat surəsi-22,23,24.


Bu mubarək ayələrdə diqqəti çəkən 24-cü ayədir.

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ
Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar”.


Görəsən onlar nə haqqında sorğu sual olunacaqlar?
Gəlin mənbələrə muraciət edək!

Məşhur əhli-sünnə alimi Hakim Həsəkani özünün "Şəvahidut-tənzil" kitabının ikinci cildinin 160-cı səhifəsində,785-786 rəqəmi altında yazdığı hədislərdə deyir :

785 - أبو النضر العياشي في تفسيره قال : حدثنا علي بن محمد . قال : حدثني محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن جندل بن والق التغلبي . عن مندل العنزي يرفعه إلى النبي (ص) في قوله : وقفوهم إنهم مسئولون قال : عن ولاية علي .786 - عبيد الله بن محمد العائشي قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وقيس بن حفص الدارمي قالا : حدثنا عيسى بن ميمون ، عن أبي هارون العبدي : عن أبي سعيد الخدري في قوله : وقفوهم إنهم مسئولون قال : عن إمامة علي بن أبي طالب .785-ci hədisdə "Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar” ayəsində nə haqqında sorğu-sual olunacaqları barədə yazır :

"...Əlinin (ə) vilayəti haqqında...(sorğu-sual olunacaqlar) "786-ci hədisdə isə sorğu-sual olunacaqları şeyi belə izah edir:
"Əli bin Əbi Talibin(ə) imaməti haqqında... ( sorğu-sual olunacaqlar) ..."

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 23 Ноябрь 2011 - 20:12

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#21 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:27

Daha sonra Hakim Həsəkani eyni əsərin, eyni cildində, növbəti səhifədə(161) 787 rəqəmi altında yazdığı hədisdə qeyd edir:


787 - حدثنا الحاكم الوالد أبو محمد رحمه الله. قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان ببغداد (قال:) حدثنا الحسين بن (محمد بن) محمد بن عفير (١) حدثنا أحمد بن الفرات، حدثنا عبد الحميد الحماني، عن قيس عن أبي هارون:
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (وقفوهم إنهم مسؤولون) قال: عن ولاية علي بن أبي طالب ).


Yenə də "Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar” ayəsində nə haqqında soruşulacaqları barədə Hakim Həsəkani yazır :
" ...Əli bin Əbi Talibin(ə) vilayəti haqqında ..( sorğu-sual olunacaqlar)..."


162-ci səhifədə,788 və 789 rəqəmi altında qeyd etdiyi hədislərdə də Hakim Həsəkani "sorğu-sual olunacaq şey"-in "Əli bin Əbi Talibin (ə) vilayəti" olduğunu qeyd edir:

788 - حدثنا أبو عبد الرحمان السلمي إملاءا ، أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد إبن عفير ، حدثنا أحمد ، حدثنا عبد الحميد ، حدثنا قيس ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي (ص) في قوله تعالى : وقفوهم إنهم مسئولون قال : عن ولاية علي بن أبي طالب .


789 - حدثني أبو الحسن الفارسي حدثنا أبو الفوارس الفضل بن محمد الكاتب حدثنا محمد بن بحر الرهني بكرمان ، حدثنا أبو كعب الانصاري حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا محمد بن فضيل ، حدثنا عطاء بن السائب : عن سعيد بن جبير ، عن إبن عباس قال : قال رسول الله (ص) : إذا كان يوم القيامة أوقف أنا وعلي على الصراط ، فما يمر بنا أحد إلا سألناه عن ولاية علي ، فمن كانت معه وإلا ألقيناه في النار ، وذلك قوله : وقفوهم إنهم مسئولون .Hətta,789-cu hədisdə ALlah rəsulundan(s.a.s) qiyamət günündə Əli (ə) ilə Sirat körpüsünün üzərində duracağını , "Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar” ayəsinə əsasən gələnlərin Əlinin(ə) vilayəti haqqında sorğu-sual olunacağını,bu imtahandan keçənlərin cənnətə, bu imtahandan kəsilənlərin cəhənnəmə vasil olacağını nəql edir.
Allah bizi bu imtahanlardan keçənlərdən qərar versin!
Amin! :rolleyes:
P.S

Bəziləri "Lə ilahə illəllah, Muhəmmədun Rasulullah, ƏLiyyun Valiyyullah" sözlərinə dodaq büzürlər.Bu kimsələr yaddan çıxartmamalıdırlar ki, bu üç həqiqətə iman gətirməyənlər Quran, sünnət və icmaya əsasən MUNAFİQ KAFİRDİ :rolleyes:
( DİQQƏT!!! Söhbət bu üç həqiqəti dildə söyləyib-söyləməməkdən getmir)


P.S.S
Bundan əlavə maraqlananlar qeyd etdiyimiz mənbələrdə, verdiyimiz linklərdə Hakim Həsəkaninin yazdığı dipnotları da oxusunlar.Orda da bu hədis haqqında, onları hansı əhli-sünnənin etimad etdiyi kimsələrin rivayət etməsi barədə ətraflı məlumat verilir.

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 23 Ноябрь 2011 - 20:30

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#22 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:39

Bu həqiqəti əhli-sünnə alimi Zərəndi Hənəfi də özünün "Nəzmu durəris-səmteyn" əsərinin 109-cu səhifəsində qeyd edir:


وروى في قوله تعالى : وقفوهم إنهم مسئولون - أي عن ولاية علي ( ر ) ، والمعنى : إنهم يسئلون هل والوه حق الموالاة كما أوصاهم النبي (ص) ، أم أضاعوها وأهملوها"...Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar”.Yəni, Əlinin(ə) vilayəti haqqında..( sorğu-sual olunacaqlar).."
"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#23 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:47

Hafiz bin Bətriq özünün " Xasaisul-vəhyil-mubin" adlı əsərinin 142-ci səhifəsində, 86 rəqəmi altında yazdığı hədisdə bu məsələyə toxunur :


86 - ومن طريق الحافظ أبي نعيم بالاسناد المقدم قال أبو نعيم : حدثنا محمد بن المظفر ، قال : حدثنا أبو الطيب محمد بن القاسم البزاز ، قال : حدثني الحسين بن الحكم ، قال : حدثنا الحسين بن نصر بن مزاحم ، قال : حدثنا القاسم بن عبد الغفار ، عن أبي الاحوص ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن إبن عباس في قوله عز وجل : وقفوهم إنهم مسئولون ، قال : عن ولاية علي بن أبي طالب (ع) .


"..."Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar”.(Yəni,) Əli bin Əbi Talibin(ə) vilayəti haqqında...."


Sonra 88 rəqəmi altında yazdığı hədisdə də bu məsələyə toxunur:


88 - ومن كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي في الجزء الثاني في قافية الواو بالاسناد المقدم قال: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
* وقفوهم إنهم مسؤولون) * عن ولاية علي بن أبي طالب صلى الله عليه ).


"..."Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar”.(Yəni,) Əli bin Əbi Talibin( sallallahu əleyh) vilayəti haqqında...."
P.S
Eyni hədisə İbn Həcər Heysəmi də özünün "Savaiqul-muhriqa" adlı əsərində yer verir.Başqa alimlər də bu həqiqəti öz kitablarında qeyd ediblər.Ehtiyac olarsa daha çox mənbə göstərmək mümkündür.Düşünürük ki, bu qədər kifayətdir.Ardı var inşaAllah...


Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 23 Ноябрь 2011 - 20:55

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#24 MirMustafa

MirMustafa

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 691 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 21:26

Daha sonra Hakim Həsəkani eyni əsərin, eyni cildində, növbəti səhifədə(161) 787 rəqəmi altında yazdığı hədisdə qeyd edir:


787 - حدثنا الحاكم الوالد أبو محمد رحمه الله. قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان ببغداد (قال:) حدثنا الحسين بن (محمد بن) محمد بن عفير (١) حدثنا أحمد بن الفرات، حدثنا عبد الحميد الحماني، عن قيس عن أبي هارون:
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (وقفوهم إنهم مسؤولون) قال: عن ولاية علي بن أبي طالب ).


Yenə də "Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar” ayəsində nə haqqında soruşulacaqları barədə Hakim Həsəkani yazır :
" ...Əli bin Əbi Talibin(ə) vilayəti haqqında ..( sorğu-sual olunacaqlar)..."


162-ci səhifədə,788 və 789 rəqəmi altında qeyd etdiyi hədislərdə də Hakim Həsəkani "sorğu-sual olunacaq şey"-in "Əli bin Əbi Talibin (ə) vilayəti" olduğunu qeyd edir:

788 - حدثنا أبو عبد الرحمان السلمي إملاءا ، أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد إبن عفير ، حدثنا أحمد ، حدثنا عبد الحميد ، حدثنا قيس ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي (ص) في قوله تعالى : وقفوهم إنهم مسئولون قال : عن ولاية علي بن أبي طالب .


789 - حدثني أبو الحسن الفارسي حدثنا أبو الفوارس الفضل بن محمد الكاتب حدثنا محمد بن بحر الرهني بكرمان ، حدثنا أبو كعب الانصاري حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا محمد بن فضيل ، حدثنا عطاء بن السائب : عن سعيد بن جبير ، عن إبن عباس قال : قال رسول الله (ص) : إذا كان يوم القيامة أوقف أنا وعلي على الصراط ، فما يمر بنا أحد إلا سألناه عن ولاية علي ، فمن كانت معه وإلا ألقيناه في النار ، وذلك قوله : وقفوهم إنهم مسئولون .Hətta,789-cu hədisdə ALlah rəsulundan(s.a.s) qiyamət günündə Əli (ə) ilə Sirat körpüsünün üzərində duracağını , "Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar” ayəsinə əsasən gələnlərin Əlinin(ə) vilayəti haqqında sorğu-sual olunacağını,bu imtahandan keçənlərin cənnətə, bu imtahandan kəsilənlərin cəhənnəmə vasil olacağını nəql edir.
Allah bizi bu imtahanlardan keçənlərdən qərar versin!
Amin! :rolleyes:
P.S

Bəziləri "Lə ilahə illəllah, Muhəmmədun Rasulullah, ƏLiyyun Valiyyullah" sözlərinə dodaq büzürlər.Bu kimsələr yaddan çıxartmamalıdırlar ki, bu üç həqiqətə iman gətirməyənlər Quran, sünnət və icmaya əsasən MUNAFİQ KAFİRDİ :rolleyes:
( DİQQƏT!!! Söhbət bu üç həqiqəti dildə söyləyib-söyləməməkdən getmir)


P.S.S
Bundan əlavə maraqlananlar qeyd etdiyimiz mənbələrdə, verdiyimiz linklərdə Hakim Həsəkaninin yazdığı dipnotları da oxusunlar.Orda da bu hədis haqqında, onları hansı əhli-sünnənin etimad etdiyi kimsələrin rivayət etməsi barədə ətraflı məlumat verilir.Amin Rəbil Aləmin! Əlhəmdulillah, bizi Əli (ə) sevənlərdən qərar verdi!
Allah səndən razı olsun qardaş. Ən azından Əhli-Beyt (ə) olan məhəbbətinə görə!
36:60-62
Ey Adəm övladı! Məgər Mən sizdən əhd almadımmı ki, Şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir,
Və (sizə buyurmadımmı ki) Mənə ibadət edin, doğru yol budur?!
Həqiqətən, (Şeytan) içərinizdən çoxlarını yoldan çıxartdı. Məgər ağlınız kəsmirdi?

#25 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 21:31

Amin Rəbil Aləmin! Əlhəmdulillah, bizi Əli (ə) sevənlərdən qərar verdi!
Allah səndən razı olsun qardaş. Ən azından Əhli-Beyt (ə) olan məhəbbətinə görə!


Əlhəmdulilləh!
Allah sizdən də razı olsun seyyid!
Təşəkkür edirəm qardaşım!

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#26 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 19 Январь 2012 - 02:25

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ11. (Mədinədəki yəhudi və münafiqlərdən) ağılsız adamlar deyəcəklər: “(Müsəlmanları əvvəlcə) üz tutduqları qiblədən (Beytülmüqəddəsdən) döndərən nədir?” (Ya Rəsulum! Onların cavabında) de: “Şərq də, Qərb də Allahındır. O, istədiyi şəxsi doğru yola yönəldər” ("Əl-Bəqərə", 142).

Hüzeyfə rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s) buyurdu: "Həqiqətən (onlar) Əlini (ə) özlərinə vəli bilərlərsə, (onu) onlara haqq yolunu göstərən rəhbər və özü ilə birlikdə doğru yola çatdıran görəcəklər" ("Kənzül ümmal", 32966-cı hədis).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru