Перейти к содержимому


Фотография

İslam-küfr


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 89

#1 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 21:18

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim
Kimdir müsəlman ,kimdir kafir sizcə?Quran,sünnə,ağıl və icma əsasında cavablandırın lütfən.

#2 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 21:49

Buxaridə Əli(əs) -nin fəziləti ilə bağlı hədisə dair nə deyə bilərsiniz?Orda (Xeybərin fəthi ilə bağlı əmr aldığdan sonra)soruşur ki nə vaxtadək vuruşum?Allahın Rəsulu(s) deyir:

قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك فقد مَنعوا منك دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها وحسابهم على الله


Onlarla Alladan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və doğurdanda Muhəmməd Allahın Rəsuludur(s) deyə şəhadət vermələrinə qədər döyüş!
Haqqlı olanı istisna olmaqla əgər şəhadət versələr qanlarıni töküb və mallarını qənimət götürmək üçün sənə maneə yarandı (haram oldu).Hesbları Allaha qalır.
Buxari.

#3 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 13:11

"Lə ilahə illəllah, MUhəmmədun Rasulullah,ƏLiyyun Valiyullah" sözlərini qəbul etməyən hər kəs kafirdir! :rolleyes: İnanmıran ki, yer üzündə bunu qəbul etməyən bircə dənə də olsun müsəlman olsun! :rolleyes:
"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#4 Malik Eshter

Malik Eshter

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 371 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 13:42

İman-Allah-təalaya, qiyamət gününə, Məhəmməd peyğəmbərin (s) gətirdiyi şəriətə boyun əyməkdir. Bu üç prinsip iman və onun əsaslarını təşkil edir. Ondan başqa iman gətirilməsi vacib olan məsələlər həmin üç prinsipə əsaslanır.Doğrudur, Peyğəmbərin (s) özündən sonra qoyduğu irs mərifət və hökmlər toplusudur. Onları yığcam şəkildə ifadə etmək, sonra isə həmin qaydada təsdiq etmək heç də sana deyil. Ona görə də alimlər Peyğəmbərdən (s) nəql edilənləri iki qismə bölürlər: Birinci qismə təfsilatı ilə məlum olan məsələlər aid edilir. Buna misal olaraq əqidə məsələlərində Allahın təkliyi, qiyamət günü, ölülərin dirilməsini. Şəriət məsələlərində isə namaz, zəkat və başqa əməllərin vacibliyini göstərmək olar. İkinci qismə isə yığcam şəkildə məlum olan məsələlər aid edilir ki, Quran və sünnədə onların haqqında danışılmışdır. Möminin birinci qismə təfsilatı ilə, ikinci qismə yığcam şəkildə iman gətirməsi lazım gəlir. Ədud-Din əl-İci deyir: “İman –təfsilatı ilə məlum olanı təfsilatı ilə, yığcam olanı isə yığcam şəkildə təsdiq etməkdən ibarətdir.” (Əl-İci, “Məfaqif”, səh.384) Başqa sözlə desək, iman-Peyğəmbərdən (s) gələn və həmçinin zəruri sayılan məsələləri təsdiq etməkdən ibarətdir. Şəriətdə zəruri sayılan isə namaz, oruc zəkat, cihad, həcc və s. kimi məsələlərdir.Mömin-Peyğəmbərin (s) gətirdiklərinin doğruluğuna etiqad edən şəxsə deyilir. Bu, zəruri baxımdan məlum olanlara təfsilatı ilə, zəruri olmayanlara isə yığcam şəkildə iman gətirməkdir.Yuxarıda qeyd olunanlardan belə aydın olur ki, imanın üç prinsipi mövcuddur:Birinci əsas prinsip: Allaha və onun təkliyinə iman gətirmək;İkinci əsas prinsip: Axirət gününə və insanların yenidən dirilməsinə iman gətirmək;Üçüncü əsas prinsip: Məhəmməd Peyğəmbərin (s) gətirdiyi şəriətə iman gətirmək;Bu üç əsasa etiqad edən şəxs mömin sayılır və həmin şəxs iman və İslam çərçivəsinə daxil olur.

Сообщение отредактировал Malik Eshter: 25 Ноябрь 2011 - 13:44

Malik qorxub yavaşıyan, acizliyə düşən, tez tərpənmək ağla, ehtiyata daha uyğun olan zaman durub gözləyən, ehtiyatla hərəkət etmək məsləhət olduğu zaman tələsən adamlardan deyildir.


Hz.Əli (ə.s) - Nəhcül Bəlağə, VII - 13


#5 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 18:28

"Lə ilahə illəllah, MUhəmmədun Rasulullah,ƏLiyyun Valiyullah" sözlərini qəbul etməyən hər kəs kafirdir! :rolleyes: İnanmıran ki, yer üzündə bunu qəbul etməyən bircə dənə də olsun müsəlman olsun! :rolleyes:

Əliyyun vəliyyullaha dair dəlilin nədir?

#6 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 18:32

Əliyyun vəliyyullaha dair dəlilin nədir?


Məgər elə müsəlman var ki, Əlinin(ə) Allahın vəlisi olmasını inkar etsin?

 • Mumin это нравится
"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#7 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 22:50Məgər elə müsəlman var ki, Əlinin(ə) Allahın vəlisi olmasını inkar etsin?

Müsəlman olmağın şərti nədir ayə və hədisə görə?Əliyyun vəliyyullah deyilməsini hansı ayə və hədisə görə deyirsən?

#8 ХИЗБУЛЛАХ

ХИЗБУЛЛАХ

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 123 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 23:29

Müsəlman olmağın şərti nədir ayə və hədisə görə?Əliyyun vəliyyullah deyilməsini hansı ayə və hədisə görə deyirsən?

Sizin himayədarınız ancaq Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O kəslər ki, namaz qılır və rükuda olduqları halda zəkat verirlər.( Maidə, 55 )
Из партийной характеристики члена ХИЗБУЛЛАХ с 1432 года Кямран Гусейнов, рядовой шиит ШП (VI отдел ПА): «Истинный шиит. Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам Ахли-Бейта. Отличный спортсмен: чемпион Баку по борьбе. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами и благодарностями за преданность Истинной Религии АЛЛАХА шиизму…»

#9 ХИЗБУЛЛАХ

ХИЗБУЛЛАХ

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 123 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 23:37

Müsəlman olmağın şərti nədir ayə və hədisə görə?Əliyyun vəliyyullah deyilməsini hansı ayə və hədisə görə deyirsən?


“Yənabiul-məvəddə” kitabının 234-cü səhifəsində, 19-cu hədisdə İmamul-hərəmeynin “Kitabus-Səbin” kitabında Fəqih Vasiti ibn Məğazəli Şafeinin “Mənaqib”indən nəql edərək, Mirseyid Əli Həmədani Şafei “Məvəddətul-qurba”nın 6-cı məvəddəsində 2 hədis, Xətib Xarəzmi “Mənaqib”də, İbn Şirəveyh “Firdovs”da, İbn Məğazəli Şafei “Mənaqib”də Cabir ibn Abdullahdan Peyğəmbər (s)-in belə buyurduğunu qeyd etmişlər:

“Cənnətin qapısında belə yazılmşdır: “La ilahə illəllah, Muhəmmədun Rəsulullah, Əliyyun Vəliyyullah, əxu Rəsulillah qəblə ən yəxluqəs-səmavati vəl-ərzi bi əlfəy amin.” “Allahdan başqa məbud yoxdur, Məhəmməd (s) Allahın elçisidir, Əli (ə) göylə yer yaradılmadan 2 min əvvəl Allahın vəlisi və Peyğəmbər (s)-in qardaşıdır.”


Из партийной характеристики члена ХИЗБУЛЛАХ с 1432 года Кямран Гусейнов, рядовой шиит ШП (VI отдел ПА): «Истинный шиит. Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам Ахли-Бейта. Отличный спортсмен: чемпион Баку по борьбе. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами и благодарностями за преданность Истинной Религии АЛЛАХА шиизму…»

#10 ХИЗБУЛЛАХ

ХИЗБУЛЛАХ

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 123 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 23:40

Müsəlman olmağın şərti nədir ayə və hədisə görə?Əliyyun vəliyyullah deyilməsini hansı ayə və hədisə görə deyirsən?

Məncə bu hədislərə görə:)

Fəqih Mirseyid Əli Həmədani Şafei “Məvəddətul-qurba” kitabının 8-ci məvəddəsində Peyğəmbər (s)-in Əli (ə)-a belə buyurduğunu rəvayət edir:


“Dörd yerdə sənin adını öz adımın yanında gördüm:

1-Merac gecəsi Beytul-müqəddəsə çatdıqda orada daşa yazıldığını gördüm: “Allahdan başqa məbud yoxdur, Məhəmməd (s) Allahın Rəsuludur və onun vəziri olan Əli (ə) ilə təyid etdim.”

2-Sidrətul-muntəhaya çatdıqda orada belə qeyd edildiyini gördüm: “Mən Allaham, Məndən başqa məbud yoxdur, Məhəmməd (s) mənim həbibimdir. Xalq arasında ona vəziri olan Əli (ə) ilə yardım etdim.”

3-Rəbbul-aləminin ərşinə çatdıqda sütunlarına belə yazıldığını gördüm: “Mən Allaham Məndən başqa məbud yoxdur, Məhəmməd (s) Mənim həbibimdir. Xalq arasında ona vəziri olan Əli (ə) ilə yardım etdim.”

4- Cənnətə çatdıqda qapısında belə yazıldığını gördüm:

“Mən Allaham, Məndən başqa məbud yoxdur, təkəm, Məhəmməd (s) Mənim həbibimdir. Xalq arasında ona vəziri olan Əli (ə) ilə yardım etdim.”


 • Mumin это нравится
Из партийной характеристики члена ХИЗБУЛЛАХ с 1432 года Кямран Гусейнов, рядовой шиит ШП (VI отдел ПА): «Истинный шиит. Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам Ахли-Бейта. Отличный спортсмен: чемпион Баку по борьбе. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами и благодарностями за преданность Истинной Религии АЛЛАХА шиизму…»

#11 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:10

Məncə bu hədislərə görə:)

Fəqih Mirseyid Əli Həmədani Şafei “Məvəddətul-qurba” kitabının 8-ci məvəddəsində Peyğəmbər (s)-in Əli (ə)-a belə buyurduğunu rəvayət edir:


“Dörd yerdə sənin adını öz adımın yanında gördüm:

1-Merac gecəsi Beytul-müqəddəsə çatdıqda orada daşa yazıldığını gördüm: “Allahdan başqa məbud yoxdur, Məhəmməd (s) Allahın Rəsuludur və onun vəziri olan Əli (ə) ilə təyid etdim.”

2-Sidrətul-muntəhaya çatdıqda orada belə qeyd edildiyini gördüm: “Mən Allaham, Məndən başqa məbud yoxdur, Məhəmməd (s) mənim həbibimdir. Xalq arasında ona vəziri olan Əli (ə) ilə yardım etdim.”

3-Rəbbul-aləminin ərşinə çatdıqda sütunlarına belə yazıldığını gördüm: “Mən Allaham Məndən başqa məbud yoxdur, Məhəmməd (s) Mənim həbibimdir. Xalq arasında ona vəziri olan Əli (ə) ilə yardım etdim.”

4- Cənnətə çatdıqda qapısında belə yazıldığını gördüm:

“Mən Allaham, Məndən başqa məbud yoxdur, təkəm, Məhəmməd (s) Mənim həbibimdir. Xalq arasında ona vəziri olan Əli (ə) ilə yardım etdim.”

Sözsüzki bunlar gözəl hədislərdir lakin qanuni olmaq baxımından dəlil nədir?Ərşdə yazılıb ondan indiki əqidəyə nə?Ya fiqhi məsələ olmağına dair.Yəqinki siz müqəllidsiniz.sizin müctəhidinizə görə kim müsəlmandır?Əzanda iqamədə Əliyyun vəliyyullah deməyin hökmü nədir?

#12 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:15

Sözsüzki bunlar gözəl hədislərdir lakin qanuni olmaq baxımından dəlil nədir?Ərşdə yazılıb ondan indiki əqidəyə nə?Ya fiqhi məsələ olmağına dair.Yəqinki siz müqəllidsiniz.sizin müctəhidinizə görə kim müsəlmandır?Əzanda iqamədə Əliyyun vəliyyullah deməyin hökmü nədir?


Biz məgər bundan danışdıq?

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#13 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:16

Müsəlman olmağın şərti nədir ayə və hədisə görə?Əliyyun vəliyyullah deyilməsini hansı ayə və hədisə görə deyirsən?MUnafiqə müsəlman demək olarmı?
Əlini(ə) sevməyənin hökmü nədir?

 • Mumin это нравится
"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#14 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:20
MUnafiqə müsəlman demək olarmı?
Əlini(ə) sevməyənin hökmü nədir?

:nasibi:

#15 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:28

:nasibi:

Deməli? :rolleyes:

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 26 Ноябрь 2011 - 00:28

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#16 ХИЗБУЛЛАХ

ХИЗБУЛЛАХ

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 123 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:33

Sözsüzki bunlar gözəl hədislərdir lakin qanuni olmaq baxımından dəlil nədir?Ərşdə yazılıb ondan indiki əqidəyə nə?Ya fiqhi məsələ olmağına dair.Yəqinki siz müqəllidsiniz.sizin müctəhidinizə görə kim müsəlmandır?Əzanda iqamədə Əliyyun vəliyyullah deməyin hökmü nədir?


1.Bir qrup alim üçüncü şəhadətin deyilməsini müstəhəb hissə kimi (namazın bir hissəsi sayılan və eyni zamanda müstəhəb əməl olan qunut kimi) qəbul etmişlər.
2.Başqa bir qrup isə üçüncü şəhadəti müstəhəb hesab etsələr də (Peyğəmbərin (s.a.a.) adını eşitdikdə salavat deməyin müstəhəb olması kimi. Yəni hətta azanda da Peyğəmbərin (s.a.a.) adını dilə gətirən şəxsin salavat deməsi müstəhəbdir və heç kəs buna irad tutmamışdır) onu azanın tərkib hissəsi kimi qəbul etməmişlər. Üçüncü şəhadət haqqında da eyni hökm qüvvədədir. Ona görə ki, Şiə rəvayətlərində nəql edilmişdir ki, Allahın yeganəliyinə, İslam peyğəmbərinin (s.a.a.) nübuvvətinə şəhadət verən şəxs fasiləsiz olaraq həzrət Əlinin (ə) də imamətinə şəhadət verməlidir. Eyni mövzunu "Cəvahir" kitabının müəllifi də qeyd etmişdir. ("Cəvahirul-kəlam", 9: 87) "Üçüncü şəhadət"in haram olmasına hökm verən bəzi müctəhidlərin məqsədi üçüncü şəhadətin azan və iqamənin tərkib hissəsi kimi qəbul etmək olmuşdur. Lakin üçüncü şəhadəti azan və iqamənin tərkib hissəsi kimi qəbul etmədən deməyin iradı yoxdur.
Из партийной характеристики члена ХИЗБУЛЛАХ с 1432 года Кямран Гусейнов, рядовой шиит ШП (VI отдел ПА): «Истинный шиит. Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам Ахли-Бейта. Отличный спортсмен: чемпион Баку по борьбе. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами и благодарностями за преданность Истинной Религии АЛЛАХА шиизму…»

#17 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:33

Məsələn İslama dair fətvalar necədir risalələrdə?

#18 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:37


Təkrar edirəm :

"Lə ilahə illəllah, MUhəmmədun Rasulullah,ƏLiyyun Valiyullah" sözlərini qəbul etməyən hər kəs kafirdir! :rolleyes: İnanmıran ki, yer üzündə bunu qəbul etməyən bircə dənə də olsun müsəlman olsun!Məgər Əliylə(ə) düşmənçilik edənlər cəhənnəm əhli deyillər Mumin? :rolleyes:

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 26 Ноябрь 2011 - 00:45

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#19 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:56

Əlini(ə) sevməyən munafiqdi, Əli(ə) Hittə qapısıdı. Ondan daxil olan mumindir, ondan xaric olan kafirdi.Əliyə (ə) munafiqlər düşmənçilik edər,Əlini (ə) zikr etmək ibadətdir, Əli Kəbə mənziləsindədir.Əli(ə) cənnəti, cəhənnəmi (əhlini) ayırandı! :rolleyes:
Hansını deyim? :rolleyes:

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 26 Ноябрь 2011 - 00:57

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#20 H I Z B U L L A H

H I Z B U L L A H

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 765 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 01:16

Əlini(ə) sevməyən munafiqdi, Əli(ə) Hittə qapısıdı. Ondan daxil olan mumindir, ondan xaric olan kafirdi.Əliyə (ə) munafiqlər düşmənçilik edər,Əlini (ə) zikr etmək ibadətdir, Əli Kəbə mənziləsindədir.Əli(ə) cənnəti, cəhənnəmi (əhlini) ayırandı! :rolleyes:
Hansını deyim? :rolleyes:

demek istesende sozun catmaz:)
 • N_ن_N это нравится
Затем размышлял я, следует ли мне восстать,не имея поддержки, либо претерпеть перед лицом всепоглощающей тьмы, в которой [пребывать, может быть,суждено столь долго], что старики станут совсем немощными, молодые поседеют, и верные мне закончат бесславно дни свои, пока не встретятся со Всевышним.Я нашел, что мудрее в вышеописанных условиях — терпение, и принял его, несмотря на то что жжение в глазах и сдавленность в горле вызывало сознание того, как разграбляется мое наследие.

#21 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 01:24

demek istesende sozun catmaz:)Düz sözə nə deyəsən?

Gözün də aydın olsun HİZBULLAH! :rolleyes:

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#22 H I Z B U L L A H

H I Z B U L L A H

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 765 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 01:33
Düz sözə nə deyəsən?

Gözün də aydın olsun HİZBULLAH! :rolleyes:

شكرا

Сообщение отредактировал H I Z B U L L A H: 26 Ноябрь 2011 - 01:35

Затем размышлял я, следует ли мне восстать,не имея поддержки, либо претерпеть перед лицом всепоглощающей тьмы, в которой [пребывать, может быть,суждено столь долго], что старики станут совсем немощными, молодые поседеют, и верные мне закончат бесславно дни свои, пока не встретятся со Всевышним.Я нашел, что мудрее в вышеописанных условиях — терпение, и принял его, несмотря на то что жжение в глазах и сдавленность в горле вызывало сознание того, как разграбляется мое наследие.

#23 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 14:43

شكرا

الشكر لله يا اخي
"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#24 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 22:51


Təkrar edirəm :


Məgər Əliylə(ə) düşmənçilik edənlər cəhənnəm əhli deyillər Mumin? :rolleyes:

Birinin düşmənçiliyi yoxdur.O necə bəs?Xəvaric ki kafirdi bilirik.Yəni silahlı düşmənçiliyi var Əli və şiələrinə qarşı hökumətlərinə qarşı.əl-qaidə kimi.Nasibidə həm elə silahlı qiyam filan yoxdusada qatı düşməndilər.Hətta bəzilərinə görə müşrik kimi nəcisdilər.Qətlləridə vacibdi və qənimətdə götürmək lazımdır malların eləcədə namusların əsir götürüb kəniz etmək olar.Eləcədə sabb-əhli-beyt (Əlibeyti söyənlər)kafirdilər.Qətlləri vacibdir.
Münafiqlərlədəki cəhənnəmin lap dibi olarındı Peyğəmbər(s)və Əhlibeyt (əs) zahrlərinə görə davranıb.

Сообщение отредактировал Mumin: 26 Ноябрь 2011 - 22:54


#25 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 23:44

Birinin düşmənçiliyi yoxdur.O necə bəs?Xəvaric ki kafirdi bilirik.Yəni silahlı düşmənçiliyi var Əli və şiələrinə qarşı hökumətlərinə qarşı.əl-qaidə kimi.Nasibidə həm elə silahlı qiyam filan yoxdusada qatı düşməndilər.Hətta bəzilərinə görə müşrik kimi nəcisdilər.Qətlləridə vacibdi və qənimətdə götürmək lazımdır malların eləcədə namusların əsir götürüb kəniz etmək olar.Eləcədə sabb-əhli-beyt (Əlibeyti söyənlər)kafirdilər.Qətlləri vacibdir.
Münafiqlərlədəki cəhənnəmin lap dibi olarındı Peyğəmbər(s)və Əhlibeyt (əs) zahrlərinə görə davranıb.


İstər silahlı, istər silahsız..Hər hansı bir vəchlə əhli-beytə, ƏLiyə(ə) kin bəsləyib haqqını iqrar etməmək özü də bir düşmənçilikdir.Əlinin(ə) Allahın vəlisi olması Quran və sünnətlə sabitdir.Bunu qəbul etməyən Quranı və sünnəti (onlardakı bu məsələni) inkar edir.Deməli, "ƏLiyyun Vəliyyullah" məsələsini qəbul etməyən kafirdi!
Deməli, düşmənçiliyi olmayan "Əliyyun Vəliyullah" məsələsini qəbul edir ki, düşmənçiliyi yoxdur.Düşmənçilik edənlərdən başqa kim inkar edər ki, Əli(ə) Allahın vəlisidir?
P.S
Xüsusilə qeyd edirəm: Söhbət Azanda, iqamədə deyib-deməməkdən söhbət getmir

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 26 Ноябрь 2011 - 23:46

 • Mumin это нравится
"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#26 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 01:23İstər silahlı, istər silahsız..Hər hansı bir vəchlə əhli-beytə, ƏLiyə(ə) kin bəsləyib haqqını iqrar etməmək özü də bir düşmənçilikdir.Əlinin(ə) Allahın vəlisi olması Quran və sünnətlə sabitdir.Bunu qəbul etməyən Quranı və sünnəti (onlardakı bu məsələni) inkar edir.Deməli, "ƏLiyyun Vəliyyullah" məsələsini qəbul etməyən kafirdi!
Deməli, düşmənçiliyi olmayan "Əliyyun Vəliyullah" məsələsini qəbul edir ki, düşmənçiliyi yoxdur.Düşmənçilik edənlərdən başqa kim inkar edər ki, Əli(ə) Allahın vəlisidir?
P.S
Xüsusilə qeyd edirəm: Söhbət Azanda, iqamədə deyib-deməməkdən söhbət getmir

Birinə höccət çatmayıb məsələn.Quranda deyir ki höccət çaymayana əzab vemərik.Ya biri ümumiyyətlə araşdırmayıb belədə məlumatsızdı düşmənçiliyidə yoxdur elə bilir dost mənasındadır.belə olduğda necə?

#27 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 01:38

Birinə höccət çatmayıb məsələn.Quranda deyir ki höccət çaymayana əzab vemərik.Ya biri ümumiyyətlə araşdırmayıb belədə məlumatsızdı düşmənçiliyidə yoxdur elə bilir dost mənasındadır.belə olduğda necə?


Huccət çatmaması məsələsində üçüncü həqiqətin ( Əliyyun Vəliyyullah ) məsələsi ikinci həqiqətin (Muhəmmədun rasulullah) məsələsi kimidir.

Araşdırmamaq məsələsi ümumiyyətlə həqiqət zahir ola-ola araşdırma aparmayanın məsələsi kimidir.

"Əliyyun vəliyyullah" sözündəki "vəli" sözünün sahib mənası yoxdurmu?
Cahillik üzündənmi,yoxsa, inadkarlıq üzündənmi qəbul etməməsinə görə vəziyyət dəyişir.

Ümumiyyətlə cahillik üzündən həqiqətə vara bilmədiyi üçün Əli (ə) haqqında "vəli" sözünü yalnızca "dost" mənasında anlayanlar da müsəlmandırlar inşaAllah.
Bu özü də "dost" bilmək vəchiylə də olsa "Əliyyun Vəliyyullah" həqiqətini qəbul etmək deməkdir.Deməli, hər bir halda "Əliyyun Vəliyyullah" həqiqətini qəbul etməyən kafirdi.

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 27 Ноябрь 2011 - 01:42

 • Mumin это нравится
"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#28 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 10:01Huccət çatmaması məsələsində üçüncü həqiqətin ( Əliyyun Vəliyyullah ) məsələsi ikinci həqiqətin (Muhəmmədun rasulullah) məsələsi kimidir.

Araşdırmamaq məsələsi ümumiyyətlə həqiqət zahir ola-ola araşdırma aparmayanın məsələsi kimidir.

"Əliyyun vəliyyullah" sözündəki "vəli" sözünün sahib mənası yoxdurmu?
Cahillik üzündənmi,yoxsa, inadkarlıq üzündənmi qəbul etməməsinə görə vəziyyət dəyişir.

Ümumiyyətlə cahillik üzündən həqiqətə vara bilmədiyi üçün Əli (ə) haqqında "vəli" sözünü yalnızca "dost" mənasında anlayanlar da müsəlmandırlar inşaAllah.
Bu özü də "dost" bilmək vəchiylə də olsa "Əliyyun Vəliyyullah" həqiqətini qəbul etmək deməkdir.Deməli, hər bir halda "Əliyyun Vəliyyullah" həqiqətini qəbul etməyən kafirdi.

Fətvalarınıza görə təşəkkür edirəm. :flowers1:
Birdən bəs inadkar oldu bilə-bilə touhidin və nübüvvətin inkarına qayıdan söz desə oldu :nasibi: kafir.Elədirmi?Sünniləri kafir sayan mərcələrə münasibətin necədir?

#29 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 14:28

Fətvalarınıza görə təşəkkür edirəm. :flowers1:
Birdən bəs inadkar oldu bilə-bilə touhidin və nübüvvətin inkarına qayıdan söz desə oldu :nasibi: kafir.Elədirmi?Sünniləri kafir sayan mərcələrə münasibətin necədir?


1.abdhalim, əvvəla, bu mənim "fətvalarım" deyil. :rolleyes:
2.Yazdıqlarımı oxusan aydın olar ki, yetərincə aydın izah eləmişəm
3.Mən "sünniləri" kafir sayan mərcelər nə görmüşəm nə də eşitmişəm.

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 27 Ноябрь 2011 - 14:29

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#30 Ebul Hesen

Ebul Hesen

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 288 сообщений

Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 21:59

الشكر لله يا اخي

Salam aleykum. Exi, axi dediler sen erebce bilmirsen? Bu yazdigin ne meseledi? :gizildish:
Ey Muaviye... Doyush isteyirsen. Ele ise xalqi bir yana qoyub tekce qarshima cix... Men Ebul Hesenem. Bedrde atanin, dayinin, qardasinin bashlarini keserek men oldurdum. o qilinc hele de menimledir. Men ne dinimi deyishdirdim ne de yeni bir peygember uydurdum. Men sizin isteyerek terk etdiyiniz ve istemeyerek mecburi girdiyiniz yoldayam.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru