Перейти к содержимому


Фотография

Əbdüləziz bin Baz: "Biz Vəhabiyik!"


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 Neqsi Cahan

Neqsi Cahan

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 183 сообщений

Отправлено 01 Май 2012 - 14:08

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ TƏRTƏMİZ ƏHLİ BEYTİNƏ

Dəyərli forum üzvləri bildiyimiz kimi həm bugün Azərbaycanda və dünyanın bir neçə yerində yayılan günümüzdəki nəsibilər özlərinə "vehhabi" deyilməsinə etiraz edirlər, bunun böhtan olduğunu, özlərinin əhli sünnət olduqlarını, "vəhhabi" olmadıqlarını iddia edərlər. Budur bu tayfanın sonuncu şeyxlərindən Əbdüləziz bin Baz yumruq kimi cavab verir, "biz vəvhabiyik" deyir.

http://www.youtube.com/watch?v=xTS8faG0GlA&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=lEfsI4OzI2Y&feature=player_embedded

Прикрепленный файл  EAMQT_8415.jpg   82,85К   24 Количество загрузок:

Изображение


[/center][center]
Əbdüləziz bin Baz

Прикрепленный файл  vehhabiler.jpg   180,13К   41 Количество загрузок:

şəkildə gördüyünüz Əbdüləziz bin Bazın "Fətva en-Nur" adlı kitabıdır. gördüyünüz kitabın 18-ci səhifəsidir. Əbdüləziz bin Baz özünə soruşulan bir suala uzun-uzadı cavab verməkdədir. sual 16-cı səhifədədir və belədir:

يقول السائل: فضيلة الشيخ، يسمي بعض الناس عندنا العلماء في المملكة العربية السعودية بالوهابية فهل ترضون بهذه التسمية؟ وما هو الرد على من يسميكم بهذا الاسم؟

sual: Dəyərli şeyx, bəzi insanlar Suud alimlərini "vəhhabi" adlandırırlar siz bu adı qəbul edirsinizmi?

Əbdüləziz bin Baz bu suala uzun-uzadı cavab verməkdə, şirk-Tövhid mövzusunu ələ almaqdadır.İşarələnmiş yerdə isə əsas mövzuya keçərək belə deməkdədir:

يدعون إلى توحيد الله من علماء التوحيد من علماء نجد وغيرهم يلقبون بالوهابية، فهو لقب معروف شريف وليس بمستنكر

cavab: Nəcd üləmasının ləqəbi vəhhabidir və bu tanınan və şərifdir və biz bunu inkar etmirik.

Əbdüləziz ibn Baz, "Fetava en-Nur", 1/16-18


Əbdüləziz bin Baz burada "Necd üləması" dediyi qrup şəxsən özləridir, yəni Məhəmməd ibn Abdulvehhabın yolundan gedən, ümmətin şirk içində olduğunu söyləyən pozğunlar.Budur bu pozğunlara bütün ümmət "vehhabi" adını vermişdir, Məhəmməd ibn Abdulvehhabın öz qardaşı və hənbəli alimi Şeyx Süleyman ona rəddiyə yazmış və rəddiyənin adını da belə qoymuşdur: "Es-Sevaik el-İlahiyyə fi rəddi alal vehabiyye"Vəhabilik Hədislərdə
Buxarinin İslam peyğəmbərindən (s) nəql etdiyi bu hədisdə deyilir:
"Şərqdən bir qrup kişi zahir olar. Onlar Quran oxusalar da, oxuduqları boğazlarından yuxarı keçməz. Ox kamandan çıxdığı kimi dindən çıxarlar. Baş qırxmaq onların bir əlamətidir.” - Səhihi-Buxari, Kitab ət-təuhid, 57-ci fəsl, 7123-cü hədis.

Qəstəlani "İrşadus-sari əsərində ("İrşadus-sari”, c. 15, səh. 626)bu hədisi şərh edərkən yazır: «Şərq tərəfdən» dedikdə, Mədinə şəhərinin şərq tərəfi, Nəcd və bu kimi digər ərazilər nəzərdə tutulur.

Səhih-Buxari, Fitən kitabı, fəsil-16, hədis-7094-də İbn Ömərdən belə rəvayət olunur ki:
Bir gün böyük İslam Peyğəmbəri Həzrət Mühəmməd(s) belə bir dua etdi: ''Ey Allah! Şamı və Yəməni bizim üçün (İslam üçün) bərəkətli et!'' Bunu üç dəfə təkrar etdi. Ətrafında olanlardan bəziləri dedilər: ''Ya Rəsuləllah! Nəcdi də dua et.'' Peyğəmbər(s) yenə də üç dəfə həmin duanı təkrar etdi (''Ey Allah! Şamı və Yəməni bizim üçün bərəkətli et!''). Yenə də dedilər: ''Ya Rəsuləllah! Nəcdi də dua et .'' Peyğəmbər(s) yenə də üç dəfə həmin duanı təkrar etdi (''Ey Allah! Şamı və Yəməni bizim üçün bərəkətli et!''). Dedilər: ''Ya Rəsuləllah! Nəcdi niyə dua etmədin?'' O Həzrət(s) cavab verdi: ''Nəcd zəlzələlər, fitnələr və şeytanın çıxacağı yerdir.''

Nəcdin tarixində vəhhabiliyin orada yaranmasından başqa bir yadda qalan hadisə yoxdur.
Həqitətən də İslam Peyğəmbəri(s) doğru buyurmuşdur ki, pozğun fikirlər, azğın əqidələr, dinindən dönənlər, şeytana uyanlar və İbn Əbdülvəhhabın simasında şeytan Nəcddən çıxmışdır.
Səhih-Buxari, Tövhid kitabı, fəsil-57, hədis 7562-də isə Xidridən belə rəvayət olunur ki, Peyğəmbər(s) buyurmuşdur:

''Məşriqdən (Şərqdən-gündoğandan) bir qrup insanlar çıxacaq ki, onlar Quranı oxuyacaqlar, ancaq ona əməl etməyəcəklər. Yay kamandan çıxdığı kimi onlar da dindən çıxacaqlar. Yay kamana qayıtmadığı kimi onlar da dinə qayıtmayacaqlar.'' Soruşdular: ''Ya Rəsuləllah! Onların əlamətləri nə olacaq?'' O Həzrət(s) cavab verdi: ''Onlar saqqallarını ya qırxarlar, ya saxlayarlar (uzadarlar).''

Прикрепленный файл  CQDON_5304.jpg   33,19К   20 Количество загрузок:

Muhəmməd ibn Əbdülvəhhab 1703-cü ilin baharında Nəcd vilayətinin Üyеynə qəsəbəsində Əbdülvəhhab ibn Sülеyman adlı bir qazinin еvində doğuldu. Ərəbistan yarımadasının bir qismini əhatə еdən Nəcd vilayəti tarix boyu yalançı pеyğəmbərlərin məskəni olmuşdur. Onların gündəlik məşğuliyyəti qarət, soyğunçuluq və oğurluq idi. Bir sözlə mədəniyyət özünün aşağı mənasında orada təzahür еtmişdi. (Yеni şəfəq, c 1 səh. 26; "Nəcd tarixi", səh. 46)


Vəhhabi məzhəbi haqqında bu kiutbalardan bəhrələnə bilərsiz.

Прикрепленный файл  vahabi-asl.doc   947К   8 Количество загрузок:
VƏHABİ FİRQƏSİ
Müəllif: Seyyid Məhəmməd Həsən Qəzvini


Прикрепленный файл  VHHABI fitnesi-latin-asl.DOC   634К   3 Количество загрузок:
VƏHHABİ FİTNƏSİ
ƏLİ ƏSĞƏR RİZVANİ

Прикрепленный файл  Vehabilerin cirkin eqidesi.doc   135К   4 Количество загрузок:
Vəhhabilərin çirkin əqidəsi

Прикрепленный файл  VӘHHABİ ӘQİDӘSİNӘ ӘQLİ BİR BAXIŞ BIRINCI CILD.doc   274К   3 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  VӘHHABİ ӘQİDӘSİNӘ ӘQLİ BİR BAXIŞ IKINCI CILD.doc   322,5К   3 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  VӘHHABİ ӘQİDӘSİNӘ ӘQLİ BİR BAXIŞ ÜCÜNCÜ CILD.doc   207К   4 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  VӘHHABİ ӘQİDӘSİNӘ ӘQLİ BİR BAXIŞ DÖRDÜNCÜ CILD.doc   174,5К   3 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  VӘHHABİ ӘQİDӘSİNӘ ӘQLİ BİR BAXIŞ BEŞINI CILD.doc   149К   3 Количество загрузок:


Прикрепленный файл  Vahhabi-asl.doc   597К   1 Количество загрузок:
MÜƏLLİF:ƏBDÜLLAH MƏHƏMMƏD
VƏHHABİLƏRİ BELƏ GÖRDÜM

Прикрепленный файл  VAHABALIK.doc   51К   4 Количество загрузок:
VƏHHABILIK VƏ YA “ŞEYTAN BUYNUZU”

Прикрепленный файл  Vahhabizm.doc   114,5К   1 Количество загрузок:
Vəhhabiliyin həqiqi simasi

Прикрепленный файл  vehabbilerinift.doc   117К   3 Количество загрузок:
ƏHLI SÜNNƏT ADI ALTINDA DÜŞMƏNLƏRIN IFTIRALARI

Прикрепленный файл  Vehhabi suallarina cavab.doc   1,24МБ   5 Количество загрузок:
VƏHHABİ SUALLARINA CAVABLARIMIZ
MÜƏLLİF: ƏLİ ƏTAİ İSFƏHANİ

Прикрепленный файл  Vehabi etiqadinin yeni tehlili.doc   291,5К   3 Количество загрузок:
Vahabi etiqadının yeni təhlili”
Məhəmməd Hüseyn İbrahimi

Прикрепленный файл  Vehhab-siyas-asl.doc   3,02МБ   1 Количество загрузок:
Vəhhabiliyin siyasi tarixi
Doktor Mənsur Həqiqətpur

Прикрепленный файл  Vehabi mazhabi-asl.DOC   1,73МБ   4 Количество загрузок:
Vəhhabi məzhəbi
Ayətullah Cəfər Sübhani

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал Neqsi Cahan: 01 Май 2012 - 14:14


#2 qulam

qulam

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 481 сообщений

Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 03:31

İllərdir ölkəmizdə üzərində mübahisə edilən mövzulardan biridə özlərini sələfi adlandıranların "Vəhhabi" ləqəbini qəti rədd etmələridir.
Onlar ümumiyyətlə Vəhhabilik deyə bir şeyin varlığını inkar edir, bu ləqəbin düşmənlər tərəfindən verildiyini və sələfilərin bunu qəbul etmədiyini iddia edirlər. Bunun ən bariz örnəyi sələfilərin (vəhhabilərin)şeyxi Qamətdir.


http://www.youtube.com/watch?v=s6hkU5jYc8o

Neqsi Cahan çox sağ olsun ki,zəhmət çəkib məsələlərə aydınlıq gətirib.Əbdüləziz bin Bazın kitabına əlavə bir link. http://www.binbaz.org.sa/mat/4726

Vəhhabilərin digər alimləridə bu ləqəbi qəbul ediblər.

Sələfilərin ən mötəbər əsərlərindən biri olan və içərisində onların ən böyük şeyxlərinin fətvalarının toplandığı "Əd Durərus Səniyyə fil Əcvibətin Nəcdiyyə" adlı əsərin bir çox yerində Vəhhabilik etirafları mövcuddur:

1.Muhəmməd bin Əş Şeyx Abdil Lətif bin Abdir Rahmən özünün Vəhhabi dinində olduğunu iqrar edərək deyir:

وصار بعض الناس : يسمِّع بنا معاشرِ الوهابية ، ولا يعرف حقيقة ما نحن عليه، وينسب الينا، ويضيف إلى ديننا ما لا ندعوا اليه

"Bəzi insanlar, bizim düşüncələrin həqiqətini bilmədən biz Vəhhabilər camaatını tənqid edir, bizə və bizim dinimizə dəvət etmədiyimiz şeyləri nisbət edirlər..."

2.İslam dininin müşriklərdən ayrılmaq olduğunu və onlar arasında qalıb onlara buğz edənin belə imanının olmadığını, bu mövzuda üzr bəyan edən bədəvilərinə izah edən Muhəmməd bin Əş Şeyx Abdil Lətif bin Abdir Rahmən deyir:

قلتم: هؤلاء كفار، هؤلاء مشركون، وليس معهم من الدين شيء، وأنهم يعلمون أنا نبغضهم، وأنا على طريقة الوهابية، وتظنون أن هذا هو إظهار الدين، فأبطلتم به وجوب الهجرة , فليس الأمر كما زعمتم

"Deyirsiniz: "Onlar (Əhli sünnətdən olan müsəlmanlar) kafirdirlər, müşrikdirlər, Dinlə heç bir əlaqələri yoxdur. O kimsələr mənim onlara buğz etdiyimi və Vəhhabi təriqətində olduğumu bilirlər".
Bu etdiyinizi dini izhar etmək zənn edərək bununla hicrətin vacibliyini ibtal edirsiniz...
Halbuki, məsələ sizin zənn etdiyiniz kimi deyil".

3.Abdul Lətif bin Əş Şeyx Abdir Rahmən bin Həsən özünün Vəhhabi dinində olduğunu iqrar edərək deyir:

فأبيتم هذا كله، وقلتم هذا دين الوهابية، ونعم هو ديننا بحمد الله

"(Bütün bu zikr etdiklərimizdən) üz döndərərək "bu Vəhhabilərin dinidir" dediniz.
Bəli! Allaha həmd olsun bu (Vəhhabilik) bizim dinimizdir!"

Qaynaq: İbnul Qasim Ən Nəcdi: Əd Durərus Səniyyə: 1/566, 8/433, 12/267
http://www.ajurry.co...read.php?t=4642 http://www.ahlalhdee...ad.php?t=113396
http://www.al-tawhed...how.aspx?ID=532

Kitabın başqa yerlərində də bu kəlmə tez-tez işlədilir. Gördüyümüz kimi, sələfi şeyxləri özlərinin Vəhhabilik təriqəti, hətta dini üzr olduqlarını rahatlıqla qəbul edirlər. Bəs görəsən davamçıları niyə israrlı şəkildə bu adı inkar edirlər?

Vəhhabi adını qəbul edənlərdən biridə "sələfi" alimlərdən Muhəmməd Xalil Hərrasdır. O, öz firqəsini müdafiə üçün bir kitab yazmışdır. Kitabın adı isə belədir "Vəhhabilik Hərəkatı" (الحركة الوهابية).
Bu ismi özləri üçün qəbul etmiş və bütün kitab boyu rahatlıqla bu addan istifadə etmişdir.
Maraqlananlar kitabı bu linkdən endirib oxuya bilərlər.

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=013856.pdf http://www.4shared.c...__________.html http://mabdelwahab.b...og-post_13.html

Özünün Vəhhabi olduğunu qəbul edib, məzhəbini müdafiə üçün kitab yazanlardan biridə Muhəmməd Əhməd İsmaildir. O yazdığı kitaba "Vəhhabilik Haqda Mülahizələr" (خواطر حول الوهابية) adını vermişdir.
Kitabı linklərdən endirib oxumaq mümkündür.

http://saaid.net/book/open.php?cat=83&book=4595 http://www.waqfeya.c...ok.php?bid=7414

Özünü fəxrlə Vəhhabi adlandıran və bu mövzuda kitab yazanlardan biri də "sələfilərin" kral yanlısı şeyxlərindən, oxucuya artıq məlum olan Suleyman bin Səhməndir.
Onun kitaba verdiyi ad isə belədir:

الهدية السنية و التحفة الوهابية النجدية لجميع إخواننا الموحدين من أهل الملة الحنفية والطريقة المحمدية

"Əl Hədiyyətus Səniyyə vət Tuhfətul Vəhhəbiyyətun Nəcdiyyə li İxvaninəl Muvəhhidin min Əhlil Millətil Hənifiyyə vət Tariqatil Muhəmmədiyyə"


Ağıl sahibləri üçün kitabın bəzi başlıqları:

إذعان علماء مكة لدعوة الوهابية سنة 1218هـ
Hicri 1218-ci ildə Məkkə alimlərinin Vəhhabilik dəvətinə tabe olması
ما فعله الوهابية بمكة
Vəhhabilərin Məkkədə etdikləri
مذهب الوهابية والأصول والفروع
Vəhhabilik məzhəbi: Üsul və Furu
المذاهب وكتب التفسير والحديث عند الوهابية
Vəhhabilərə görə məzhəblər, təfsir və hədis kitabları

Kitabın linkləri. http://dar.bibalex.o...sf?BibID=410690 http://www.dorar.net...بة الدرر السنية

http://www.ehlitevhi...?showtopic=1745#3 l-nur

l-nur

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 299 сообщений

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 13:54

Allah Sizdən razı olsun.

Allah Sizi, əzizlərivizi bu dünyada və o biri dünyada mükafatlandırsın.


Имам Али, да будет над ним мир, сказал: Берегитесь нападок знатного, когда он голоден, и низкого, когда он сыт.

#4 l-nur

l-nur

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 299 сообщений

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:09


Bəlkə Siz mövzüda qeyd etdiklərivizi rus dilinə tərcümə edib "Суннито-шиитский диалог" bölməsinə əlavə eliyəsiz?!

Əla olardı.

Имам Али, да будет над ним мир, сказал: Берегитесь нападок знатного, когда он голоден, и низкого, когда он сыт.

#5 xelil777

xelil777

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 24 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 19:22

siyahını artırmaqda olar qardaşlar ..

1) VEHHABİ ŞEYH MUHAMMED BİN ABDÜLLATİF:”BİZ VEHHABİ CEMAATİYİZ”…!

Muhammed bin Eş Şeyh Abdül Latif bin Abuir Rahman kendisinin Vehhabi dininde olduğunu bildirerek şöyle diyor:

وصار بعض الناس : يسمِّع بنا معاشرِ الوهابية ، ولا يعرف حقيقة ما نحن عليه، وينسب الينا، ويضيف إلى ديننا ما لا ندعوا اليه

“Bazi insanlar, bizim düşüncelerin hakikatini bilmeden biz Vəhhabiler camaatını eleştiriyor, bize ve bizim dinimize davet etmediğimiz şeyleri nispet ediyorlar…”

Kaynak: İbnul Kasim En Necdi: Ed Durerus Seniyye: cilt 1/ sayfa 566
Изображение


2) VEHHABİ ŞEYH ABDULLATİF BİN ABDURRAHMAN:”HAMD OLSUN VEHHABİLİK BİZİM DİNİMİZDİR”…!
Abdul Latif bin Eş Şeyh Abdur-Rahman bin Hasan kendisinin Vehhabi dininde olduğunu şu sözlerle dile getiriyor:

فأبيتم هذا كله، وقلتم هذا دين الوهابية، ونعم هو ديننا بحمد الله

“(Bütün bu zikr etdiklerimizden) yüz döndererek “bu Vehhabilerin dinidir” dediniz.
Evet! Allaha hamd olsun bu (Vehhabilik) bizim dinimizdir!”

Kaynak: İbnul Kasim En Necdi: Ed Durerus Seniyye:cilt 12 sayfa 267
Изображение

http://www.youtube.com/watch?v=sFBVVanKtGk

http://www.youtube.com/watch?v=OoYBcZE1jww&feature=plcp


http://sayt.ws/antiselefi/

#6 xelil777

xelil777

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 24 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 19:26


http://sayt.ws/antiselefi/
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru