Перейти к содержимому


Фотография

Əbu Zeyd - "Şiəlikdə Tovhid"


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 240

#61 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 23:05

Niyə ancaq Aişə ilə Həfsənin sənin ana olmadıqını dedin? Bəs peyqəmbərin o biri zövcələri də sənin anan deyil?

Bundan əlavə mən səndən soruşuram ki münafiqi öldürmək ilə Əli islama zərər vuracaqdır? Gör nə gündəsən sən Ona görə Rafasan da .Özü də siz şiələrdə Ömər (ra) kafir sayılır

http://313news.net/article/a-369.html
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#62 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 01:35

Ümumiyyətlə, görək əhli-sünnə mənbələrində İmam Əlinin (əs) neçə övladı olması barədə məlumat verilib?

Rəvayətlər aşkar olaraq bildirir ki, imam Əlinin (ə) üç oğlu var idi: Həsən, Hüseyn və Möhsin. Həqiqətdə, Allah Rəsulu (s) bu adları Harunun övladlarının adına (Şəbər, Şubeyr və Muşəbbər) oxşar şəkildə onlara ad qoymuşdu.

Bu barədə rəvayətlər Hakim ən-Nişapurinin "əl-Müstədrək" kitabında, həmçinin Əhməd b. Hənbəlin "əl-Müsnəd" kitabında gəlmişdir.
əl-Hakim və əz-Zəhəbi bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdirlər. əl-Müstədrək, 3/180, #4773 (Beyrut, 1990)

"əl-Müsnəd" kitabını təhqiq edən sələfi Şueyb əl-Arnaut da bu hədisin həsən olmasına və ricallarının siqa şəxslər olmasına hökm etmişdir. əl-Müsnəd, 1/98, #769 (Qahirə)

Xüsusi qeyd: Bu rəvayət başqa bir çox məsələlərə də dəlalət edir, amma bura yeri deyil onun müzakirəsi üçün. Qısa bildirim ki, Rəsulullahın (s) "mənim Əliyə nisbətim, Musanın Haruna nisbəti kimidir" hədisini yadınıza salın.

İxtilaf haradadır? İxtilaf ondan ibarətdir ki, əgər İmam Əlinin (əs) Muhsin adlı övladı olubsa, o zaman taleyi necə oldu? Yəni, Fatimə (əs)-ın bətnində ikən siqt oldu, yoxsa doğulandan sonra?

Ömərin Fatimə (əs)-ın qarnından vuraraq Muhsini siqt etməsi hadisəsini İbn Əbi Darim adlı ravi nəql etmişdir. Gəlin görək kimdir bu şəxs?

əz-Zəhəbi "Siyər əlam ən-Nubəla" kitabında (15/577) yazır:

الإمام الحافظ الفاضل ، أبو بكر أحمد بن محمد السري بن يحيى بن السري بن أبي دارم ، التميمي الكوفي الشيعي ، محدث الكوفة

سمع إبراهيم بن عبد الله العبسي القصار ، وأحمد بن موسى الحمار ، وموسى بن هارون ، ومحمد بن عبد الله مطينا ، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ، وعدة

حدث عنه : الحاكم ، وأبو بكر بن مردويه ، ويحيى بن إبراهيم المزكي ، وأبو الحسن بن الحمامي ، والقاضي أبو بكر الحيري ، وآخرون

كان موصوفا بالحفظ والمعرفة ; إلا أنه يترفض ، قد ألف في الحط على بعض الصحابة

قلت : شيخ ضالٌّ مُعَثَّر

İmam, hafiz, fazil, Əbu Bəkr Əhməd ibn Məhəmməd əs-Sirri ət-Təmimi əl-Kufi, şiə olmuşdur, Kufə hədis alimlərindəndir. əl-Hakim, Əbu Bəkr ibn Mərdəveyh, Yəhya ibn İbrahim Muzəkki, Əbülhəsən ibn əl-Həmmami, Qazi Əbu Bəkr əl-Hiri və başqaları ondan hədis nəql etmişlər. O, hifz və mərifət sifətləri ilə tanınmışdır. Yalnız onda rafizilik var idi və bəzi səhabələrin eyibləri barədə bir kitab yazmışdır.
.....................................
Mən (əz-Zəhəbi) deyirəm: o, qoca, zəlil və günahkar şəxsdir.


Adam da belə iş görərmi heç? Səhabələrin eyiblərini açmaq olarmı heç? Lazım idi bu sənə? Gül kimi imam, hafiz idin, fəzilətli şəxs idin.


Həmin əz-Zəhəbi digər kitabı olan "Mizan əl-İtidal"da (1/139, #552) isə bu cür yazır:

أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن أبي دارم المحدث.

أبو بكر

الكوفي الرافضي الكذاب.

Əhməd b. Muhəmməd b. əs-Sirri b. Yəhya b. Əbi Darim. Muhəddisdir, kufəlidir, rafizidir, yalançıdır.


SÜBHƏNALLAH!!!

Davamında yazır:

وقال محمد بن أحمد بن حماد الكوفي الحافظ - بعد أن أرخ موته: كان مستقيم الأمر عامة دهره، ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب، حضرته ورجل يقرأ عليه: إن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن.


Hafiz Məhəmməd ibn Əhməd əl-Həmmad əl-Kufi Əbi Bişr əd-Dulabi dedi: O (İbn Əbi Darim), həyatı boyu düzgün əqidəyə malik olmuşdur. Amma ömrünün son günlərində ona söylənilən rəvayətlərin əksəriyyəti səhabələrin utancverici işləri barədə idi. Günlərin birində onun yanına getdim və bir şəxsin onun yanında belə oxuduğunu gördüm: "Ömər Fatiməni təpiklə vurdu və o, Möhsini siqt etdi (yəni, uşağı saldı)."


Deyəsən İbn Əbi Darimin nə üçün yalançı adlandırılması məlum oldu. Bu boyda imam, hafiz, fəzilətli şəxs olasan, həyatı boyu düzgün əqidəyə malik olasan, amma belə bir böyük "oşıbka" buraxıb səhabələrin utancverici işlərini yazasan. Olmaz belə, ay şeeeeeyx, olmaaaz.


Deyilə bilər ki, bu şəxs rafizi olduğu üçün hədisi qəbul olunmaz. Əsla belə deyildir. Çünki Kutubi-sittənin, xüsusən Buxari və Müslimin neçə-neçə ravisi var ki, rafizi olublar. Niyə onlardan hədis qəbul edilib? Bu gün internet ortamında bir sələfi görməmişəm ki, şiələrin sözünə etibar etsin. Amma alimlər ediblər. Niyə?

Məsələn: Ubeydullah b. Musa, Cəfər b. Süleyman, Əbdüul-Malik b. Ain və sair.İnşaAllah davam edəcək...
 • Arif это нравится
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#63 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 01:52

[Allah döyüşdən qaçanları Quranda baqışlamışdır.Sən Allahdan qeyrətli çıxmısan ki onları töhmətləndirirsən?Belə qeyrət ağacıdırsa sənin 12 ci imamın iraq amarika savaşında niyə üzə çıxıb amerikanlıların cavabını vermədi? Axı amerika əsgərləri Abu Qarib həbsxanasında qadınları siğə edirdilər.Yoxsa sənin 12 ci imamın öz ordusu üçün ataları amerikalı olan vələdusiğələr hazırlayırdı?


Allah bağışlayandır, mehribandır. bəs o səhabəyə nə gəlib? Hicrətin 2-ci ilində Bədrdə, bağışladı, hicrətin 3-cü ilində Uhudda bağışladı... adam nə qədər qaçar döyüşdən? Hicrətin 5-ci ilində Xəndəkdə qaçıb gizlənmələri, hicrətin 7-ci ilində Xeybərdə qaçmaqları, hicrətin 8-ci ilində Huneyndən qaçmaqlarını kim bağışladı bəs? Bunlara aid Qurandan ayə göstərə bilərsinizmi?

Bundan əlavə, söhbət bağışlanıb, bağışlanmamaqdan söhbət getmədi. söhbət döyüşdən qaçmaqdan, qeyrətdən getdi. Useyd orda qeyrət söhbəti edir və elm tələbəsinə yaraşmayan şəkildə edir.

İmam Zaman (əs) barədə, zühur və əlamətləri, İmamın (əs) funksiyaları və vəzifələri barədə anlayışın olmadığı üçün bu barədə şərh verməyəcəyəm. Mütaliə edərsən, şiə əqidəsinin İmam Zaman (əs) barədə fikirləini öyrənərsən sonra söhbət edərik.

Ən sonda, şiə səhabəyə lənət oxumur. Zahirən səhabəlik edib, daxilən münafiq olanlara lənət oxuyur. Kafir olanlara lənət oxuyur. Bunu da yadında saxla.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#64 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 12:30

Ümumiyyətlə, görək əhli-sünnə mənbələrində İmam Əlinin (əs) neçə övladı olması barədə məlumat verilib?

Rəvayətlər aşkar olaraq bildirir ki, imam Əlinin (ə) üç oğlu var idi: Həsən, Hüseyn və Möhsin. Həqiqətdə, Allah Rəsulu (s) bu adları Harunun övladlarının adına (Şəbər, Şubeyr və Muşəbbər) oxşar şəkildə onlara ad qoymuşdu.

Bu barədə rəvayətlər Hakim ən-Nişapurinin "əl-Müstədrək" kitabında, həmçinin Əhməd b. Hənbəlin "əl-Müsnəd" kitabında gəlmişdir.
əl-Hakim və əz-Zəhəbi bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdirlər. əl-Müstədrək, 3/180, #4773 (Beyrut, 1990)

"əl-Müsnəd" kitabını təhqiq edən sələfi Şueyb əl-Arnaut da bu hədisin həsən olmasına və ricallarının siqa şəxslər olmasına hökm etmişdir. əl-Müsnəd, 1/98, #769 (Qahirə)

Xüsusi qeyd: Bu rəvayət başqa bir çox məsələlərə də dəlalət edir, amma bura yeri deyil onun müzakirəsi üçün. Qısa bildirim ki, Rəsulullahın (s) "mənim Əliyə nisbətim, Musanın Haruna nisbəti kimidir" hədisini yadınıza salın.

İxtilaf haradadır? İxtilaf ondan ibarətdir ki, əgər İmam Əlinin (əs) Muhsin adlı övladı olubsa, o zaman taleyi necə oldu? Yəni, Fatimə (əs)-ın bətnində ikən siqt oldu, yoxsa doğulandan sonra?

Ömərin Fatimə (əs)-ın qarnından vuraraq Muhsini siqt etməsi hadisəsini İbn Əbi Darim adlı ravi nəql etmişdir. Gəlin görək kimdir bu şəxs?

əz-Zəhəbi "Siyər əlam ən-Nubəla" kitabında (15/577) yazır:

الإمام الحافظ الفاضل ، أبو بكر أحمد بن محمد السري بن يحيى بن السري بن أبي دارم ، التميمي الكوفي الشيعي ، محدث الكوفة

سمع إبراهيم بن عبد الله العبسي القصار ، وأحمد بن موسى الحمار ، وموسى بن هارون ، ومحمد بن عبد الله مطينا ، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ، وعدة

حدث عنه : الحاكم ، وأبو بكر بن مردويه ، ويحيى بن إبراهيم المزكي ، وأبو الحسن بن الحمامي ، والقاضي أبو بكر الحيري ، وآخرون

كان موصوفا بالحفظ والمعرفة ; إلا أنه يترفض ، قد ألف في الحط على بعض الصحابة

قلت : شيخ ضالٌّ مُعَثَّر

İmam, hafiz, fazil, Əbu Bəkr Əhməd ibn Məhəmməd əs-Sirri ət-Təmimi əl-Kufi, şiə olmuşdur, Kufə hədis alimlərindəndir. əl-Hakim, Əbu Bəkr ibn Mərdəveyh, Yəhya ibn İbrahim Muzəkki, Əbülhəsən ibn əl-Həmmami, Qazi Əbu Bəkr əl-Hiri və başqaları ondan hədis nəql etmişlər. O, hifz və mərifət sifətləri ilə tanınmışdır. Yalnız onda rafizilik var idi və bəzi səhabələrin eyibləri barədə bir kitab yazmışdır.
.....................................
Mən (əz-Zəhəbi) deyirəm: o, qoca, zəlil və günahkar şəxsdir.


Adam da belə iş görərmi heç? Səhabələrin eyiblərini açmaq olarmı heç? Lazım idi bu sənə? Gül kimi imam, hafiz idin, fəzilətli şəxs idin.


Həmin əz-Zəhəbi digər kitabı olan "Mizan əl-İtidal"da (1/139, #552) isə bu cür yazır:

أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن أبي دارم المحدث.

أبو بكر

الكوفي الرافضي الكذاب.

Əhməd b. Muhəmməd b. əs-Sirri b. Yəhya b. Əbi Darim. Muhəddisdir, kufəlidir, rafizidir, yalançıdır.


SÜBHƏNALLAH!!!

Davamında yazır:

وقال محمد بن أحمد بن حماد الكوفي الحافظ - بعد أن أرخ موته: كان مستقيم الأمر عامة دهره، ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب، حضرته ورجل يقرأ عليه: إن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن.


Hafiz Məhəmməd ibn Əhməd əl-Həmmad əl-Kufi Əbi Bişr əd-Dulabi dedi: O (İbn Əbi Darim), həyatı boyu düzgün əqidəyə malik olmuşdur. Amma ömrünün son günlərində ona söylənilən rəvayətlərin əksəriyyəti səhabələrin utancverici işləri barədə idi. Günlərin birində onun yanına getdim və bir şəxsin onun yanında belə oxuduğunu gördüm: "Ömər Fatiməni təpiklə vurdu və o, Möhsini siqt etdi (yəni, uşağı saldı)."


Deyəsən İbn Əbi Darimin nə üçün yalançı adlandırılması məlum oldu. Bu boyda imam, hafiz, fəzilətli şəxs olasan, həyatı boyu düzgün əqidəyə malik olasan, amma belə bir böyük "oşıbka" buraxıb səhabələrin utancverici işlərini yazasan. Olmaz belə, ay şeeeeeyx, olmaaaz.


Deyilə bilər ki, bu şəxs rafizi olduğu üçün hədisi qəbul olunmaz. Əsla belə deyildir. Çünki Kutubi-sittənin, xüsusən Buxari və Müslimin neçə-neçə ravisi var ki, rafizi olublar. Niyə onlardan hədis qəbul edilib? Bu gün internet ortamında bir sələfi görməmişəm ki, şiələrin sözünə etibar etsin. Amma alimlər ediblər. Niyə?

Məsələn: Ubeydullah b. Musa, Cəfər b. Süleyman, Əbdüul-Malik b. Ain və sair.İnşaAllah davam edəcək...


Uşaq anadan olmamış ona ad vermişdilər?

http://www.youtube.com/watch?v=Q8C0_gk6Ftg
2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#65 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 12:33

Sulaym ibn Qeys Xəlili yazır: "Ömər od gətirilməsini əmr etdi və o, evin qapılarını yandırdı. Sonra qapıları sındırmağa başladı və qapılar açıldı. Ömər evə daxil oldu. Fatimə (s) onun yolunu kəsərək qışqırdı: “Ey ata, ey Allahın Rəsulu!”. Ömər öz qılıncına əl atdı və bütün gücü ilə Allah peyğəmbərinin müqəddəs qızına yan tərəfdən zərbə endirdi. Bu zaman Fatimə initlti ilə dedi: “Ey ata, ey Allahın Rəsulu!”. Onda Ömər öz qamçısına əl atdı və Fatiməni vurdu. Xanım Fatimə (s) qışqırdı: “Ey ata, ey Allahın Rəsulu! Əbu Bəkr və Ömər mənə qarşı ədalətsiz hərəkət etdilər!”. Əli (ə) öz yerindən qalxaraq Ömərin yaxasından tutub yerə itələdi, sonra isə onun üzünə və sinəsinə zərbə endirdi.Əli (ə) Öməri öldürmək istəyirdi, amma O, peyğəmbərin sözlərini xatırlayaraq Ömərə dedi: “Ey Suxakın oğlu, Məhəmmədi (s.ə.s) peyğəmbər təyin edənə and içirəm! Əgər əvvəldən peyğəmbərlə mənim aramda bağlanmış və yazılmış əhd olmasaydı, sən yaxşı bilirsən ki, mənim evimə girə bilməzdin. (Sulaym ibn Qeys, “Sulaym ibn Qeys Xəlilinin kitabı” kitabı, səh. 568, mətbəə “Hadi”, Qum şəh)


Lap hind kinosudur eee. Subhənəllah nələr uydururlar.
2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#66 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 12:41

Allahın düşməni, yalançı və rəvayət və hədisləri yarımçıq gətirən Abu Zeyd(l) yenə rəvayəti qayçılayıb. Rəvayəti tam gətirmiş olsa idi başqa cür olardı.

Rəvayətin orijinalı:

265- يوسف قال حدثني علي بن أحمد بن بقاح، عن عمه، عن زرارة، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، قلت التحيات الصلوات قال التحيات و الصلوات، فلما خرجت قلت إن لقيته لأسألنه غدا، فسألته من الغد عن التشهد فقال كمثل ذلك، قلت التحيات و الصلوات قال التحيات و الصلوات، قلت ألقاه بعد يوم لأسألنه غدا، فسألته عن التشهد فقال كمثله، قلت التحيات و الصلوات قال التحيات و الصلوات، فلما خرجت ضرطت في لحيته و قلت لا يفلح أبدا

http://www.al-shia.o...l_kashi2/3.html
Yusif -- Əli bin Əhmed bin Bəqqəh -- əmisindən -- Zurarə İmamdan(ə) təşəhhüd barədə soruşanda imam "Əşhədu ən la ilahə illallah vəhdəhu lə şərikə ləh, və əşhədu ənnə Muhammədən əbduhu və rasuluh" deyə cavab verir. Sonra "Əttəhiyyatu əs-salavatu" soruşanda imam(ə) "bu cürdür" dedi.

Hansı şiədən təşəhhüdü soruşsan deyəcək: "Əşhədu ən la ilahə illallah vəhdəhu lə şərikə ləh, və əşhədu ənnə Muhammədən əbduhu və rasuluh". Şiəyə görə təşəhhüddə "Əttəhiyyatu əs-salavatu" yoxdur. Zurarəni təəccübləndirən də elə bu olur. Ona görə də bir neçə gün dəfələrlə soruşur və sonra başa düşür ki, İmam(ə) təqiyyə edib.

Bundan sonra o deyir:

ضرطت في لحيته


"Onun saqqalına yel buraxdım". Yani təşəhhüddə "Əttəhiyyatu əs-salavatu" deyənin saqqalına yel buraxdım. Təqiyyə olduğunu başa düşdüyündən "Onun" deyəndə təşəhhudde "Et-tehiyyatu ves-salavatu" deyəni nəzərdə tutur. Yoxsa o boyda Zurarə namazda təşəhhüdü bilmirdi? Bilmirdi ki, imamiyyə şiəsində belə şey yoxdur. Bu bidətdir. Sonra isə deyir:

و قلت لا يفلح أبدا


Dedim: O, heç vaxt müvəffəq olmaz. Yani namazda "Əttəhiyyatu əs-salavatu" deyən heç vaxt müvəffəq olmaz. Aydın olur ki, Zurarə yeli İmamın(ə) yox Əbu Zeyd kimilərin ("Əttəhiyyatu əs-salavatu" deyənlərin) saqqalına buraxıb.

P.S al-Fath kopiyaya görə gərək bağışlayasan. Sadəcə verdiyin link səhv yerə yönləndirirdi.


Abu Zeyd hədisi düzgün tərcümə edib. Utanmırsınız tərcüməni səh edib insanları aldadırsınız.

Niyə "səəltuhu" sözündə "hu" damirini imama aid edirsiniz, ancaq "lihyətəhu" sözündə "hu" damirini imama aid etmirsiniz?Aydın olur ki, Zurarə yeli İmamın(ə) yox Əbu Zeyd kimilərin ("Əttəhiyyatu əs-salavatu" deyənlərin) saqqalına buraxıb.[/color]


Əgər Əbu Zeyd kimilər olsa idi, "hu" yox "hum" damiri olardı.
Bu qədər yalançılıq olar?

2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#67 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 12:46

sən deyəsən chashmisan balaca pontifik. sən mənə deyirsən ki mən maska taxmisham.amma bilmirəm nəyə görə deyirsən. əgər mən maska taxmishamsa Allahsubhanahuvataala mənə, taxmamishamsa sənə lənət eləsin ay bash kahin. hech utanmirsan mənə shər atirsan


Əssələmu aleykum, əxi. Səbirli ol. Öyüd nəsihət ver.
Lənətləşməni hər an istifadə etmə.
Vay olsun o insanın halına ki onun üzərinə Allahın lənəti olur.

2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#68 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 12:57

Allah bağışlayandır, mehribandır. bəs o səhabəyə nə gəlib? Hicrətin 2-ci ilində Bədrdə, bağışladı, hicrətin 3-cü ilində Uhudda bağışladı... adam nə qədər qaçar döyüşdən? Hicrətin 5-ci ilində Xəndəkdə qaçıb gizlənmələri, hicrətin 7-ci ilində Xeybərdə qaçmaqları, hicrətin 8-ci ilində Huneyndən qaçmaqlarını kim bağışladı bəs? Bunlara aid Qurandan ayə göstərə bilərsinizmi?

Bundan əlavə, söhbət bağışlanıb, bağışlanmamaqdan söhbət getmədi. söhbət döyüşdən qaçmaqdan, qeyrətdən getdi. Useyd orda qeyrət söhbəti edir və elm tələbəsinə yaraşmayan şəkildə edir.

İmam Zaman (əs) barədə, zühur və əlamətləri, İmamın (əs) funksiyaları və vəzifələri barədə anlayışın olmadığı üçün bu barədə şərh verməyəcəyəm. Mütaliə edərsən, şiə əqidəsinin İmam Zaman (əs) barədə fikirləini öyrənərsən sonra söhbət edərik.

Ən sonda, şiə səhabəyə lənət oxumur. Zahirən səhabəlik edib, daxilən münafiq olanlara lənət oxuyur. Kafir olanlara lənət oxuyur. Bunu da yadında saxla.


Səncə Peyğəmbər (s) münafiqlər ordusu ilə döyüşlərdə qalib gəlirdi? Peyğəmbər (s) münafiqlər ordusu iləmi İslam dövləti qurmuşdu?

SƏhabələrin əksəriyyəti münafiqlər idisə niyə onlar Peyğəmbəri (s) zədəgan müşriklərə satmırdılar?

Münafiq səhabələri nə məcbur edirdi ki, öz rahat həyatlarını tərk etsinlər İslamı qəbul edib Məkkədə təzyiqlərə, əzab-əziyyətlərə və işgəncələrə məruz qalsınlar?

Münafiq səhabələri nə məcbur edirdi ki, öz rahat ev-eşiklərini tərk edib Mədinəyə və Həbəşistana hicrət etsinlər?

Allah sizə hidayət versin. Əli haqqında ifrata varmaq sizin gözünüzü elə tutub ki, haqqı görmürsününz.

Allah əhli beyt haqqında ifrata varıb əhli beyti Allaha şərik qoşanlara lənət eləsin.

Сообщение отредактировал hənbəli_84: 01 Октябрь 2012 - 12:59

2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#69 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 13:15

İndi gördün qoyun kimdi?Sən əsl qoyunsan.


Peyğəmbər (s) kimisə qoyun adlandırıb?

Ya peyğəmbər (s) onu söyəni söyüb?

Əgər sən haqq yolu ilə getmək istəyirsənsə Peyğəmbəri (s) özünə nümunə götür?

2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#70 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 13:22

Hənbəli-84,sən cahilsən.Çoxsaylı cahil vəhhabilərdən biri kimi.Adını Hənbəli qoymusan nə Hənbəlilikdən nə də Əhli Sünnətdən xəbərin var.


Cahil olmaqdan Allaha sığınıram. Mümkünsə fikrini izah edərdin bilərdim cahilliyim nədədir?
2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#71 aburza

aburza

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 227 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 14:46

Lap hind kinosudur eee. Subhənəllah nələr uydururlar.

Nə oldu Hənbəli,(nəuzubillah)Allahın baldırı olmağı anektod olmadı,Fatimənin(S.A)evinə od vurulması kino oldu.
Sən deyəsən islam tarixin Bollivudla səf salmısan?
Özünü yuxuya qoymuş insanı oyatmaq,yatmış insanı oyatmaqdan çox-çox çətindir.

#72 aburza

aburza

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 227 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:11

Səncə Peyğəmbər (s) münafiqlər ordusu ilə döyüşlərdə qalib gəlirdi? Peyğəmbər (s) münafiqlər ordusu iləmi İslam dövləti qurmuşdu?

SƏhabələrin əksəriyyəti münafiqlər idisə niyə onlar Peyğəmbəri (s) zədəgan müşriklərə satmırdılar?

Münafiq səhabələri nə məcbur edirdi ki, öz rahat həyatlarını tərk etsinlər İslamı qəbul edib Məkkədə təzyiqlərə, əzab-əziyyətlərə və işgəncələrə məruz qalsınlar?

Münafiq səhabələri nə məcbur edirdi ki, öz rahat ev-eşiklərini tərk edib Mədinəyə və Həbəşistana hicrət etsinlər?

Allah sizə hidayət versin. Əli haqqında ifrata varmaq sizin gözünüzü elə tutub ki, haqqı görmürsününz.

Allah əhli beyt haqqında ifrata varıb əhli beyti Allaha şərik qoşanlara lənət eləsin.

Hənbəli,sən hələ munafiq sösünün mənasin başa düşməmisən.
Sənin fikrincə münafiq əlində qılınc Peyğəmbərlə döyüşməlidir.
Müşriklərə satmaq?Məh ölüm Hənbəli nə vaxtan islamdasan?
Münafiq ona görə münafiqdir ki,Özün mömin kimi göstərir.Və bir çox müsəlmanlar onu mömin kimi də qəbul edir.O vaxtda belə idi İndi də sənin kimi müsəlmanlar sahabələrin münafiq hissəsin mömin qəbul edir.
Niyə də islam dövlətin qurmasina mane olsun axi?Gələcəkdə hələ xəlifə olmaq şansı da var!!!Amma bu vəsifədə İslam üçün deyil Öz NƏFSİ Üçün çalışacaq.
Sən de görüm Həbəşistana hansı sahabələr getmişdi,və onların dalınca müşriklər kimi göndərmişdi?
Əgər haqqı bilib gizlədirlərsə Allah onlara heç hidayət verməsin!
Allaha şərik qoşanlara, Əhli-beytə iftira yaxanlara,Əhli beyti qətlə yetirənlərə,Qətlə yetirənlərə həzrət,mömin deyənlərə,Ümumiyyətlə Əhli beytlə düşməçilik edənlərə ,və edənləri təmizə çıxardanlara ALLAH LƏNƏT ELƏSİN!!!
Özünü yuxuya qoymuş insanı oyatmaq,yatmış insanı oyatmaqdan çox-çox çətindir.

#73 Redaktor

Redaktor

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 27 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:46

Çox xahiş edirəm sakit olun və özünüzü ələ alın.Çünki sizə bir şey barəsində xəbər verəcəm.Master_İer 62 ci postda tərcümədə saxtakarlıqa yol verib.Həqq-hesaba soxub və təqiyyə edib.

Сообщение отредактировал Redaktor: 01 Октябрь 2012 - 15:46


#74 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:24

Əssələmu aleykum, əxi. Səbirli ol. Öyüd nəsihət ver.
Lənətləşməni hər an istifadə etmə.
Vay olsun o insanın halına ki onun üzərinə Allahın lənəti olur.


vaaleykumassalamrahmatullahuvabarakatuhu.


səbirli ol deyirsen mene qardashim,lakin men bunun kimi alchaqlara görə chox əziyyət chəkdiyimə görə səbirli ola bilmədim. mən hələ gözləyirdim ki bu məndən üzr istəyəcək.


lakin bu balaca mənə pochtuma ele sözlər yazib ki hech deyiləsi deyil. mən hələ də basha düshmürəm ki bu insanlar biz sələflərin adini nə səbəbə görə batirirlar. nə əxlaq var nə qanacaq nə də ki tərbiyə. bəlkə də atasi yashindayam lakin mene yazdiqi sözlere bax. eybi yoxdur inshallah ya o balaca ağillanar a da ki lap cilizlashar.Allahsubhanahuvataala ona hidayət versin.


o ki qaldi lənətdən hər an istifadə etməyimə bu elə bir sheydir ki bu vaxtla deyil bu qarshi tərəfin həyasizliğindan asilidir.necə ki kafirlər Allah rəsulunu yalanladilar bax onda Allahsubhanahuvataala lənətlə bağli ayə göndərdi. sen de ki mene nesihet edəndən dərhal sonra ,yəni 11dəqiqədən sonra lənət elədin kimlərəsə hansi ki gərək hech olmasa nəsihətdən dərhal sonra etməzdin.hansi ki mən səni dəstəkləyirəm.


bəli vay olsun sözünlə də raziyam.

Сообщение отредактировал jamaat: 01 Октябрь 2012 - 18:25

"Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#75 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 20:35

Hami diqqetle oxusun.Allah ehli beyte kenardan propiska eden,ehli beytin haqqini menimseyen,haqqi danan,ehli beytin feziletini ashagi gostermeye calishan butun munafiq alcaqlara lenet elesin.ade suz ne qanirsuz huzuri merifeti,shuhudu,qelbi agli.suz ne qanirsuz imamet nedir?suz ne bilursuz eshq nedir,gedun butderinizle oynayun,qanqaluvuzu otduyun da
ваххабизм – это дистилированный суннизм

#76 Redaktor

Redaktor

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 27 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:00

master_ier yalan tərcümələr etmək ilə nəyə nail olmaq istəyirsən ?

#77 Redaktor

Redaktor

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 27 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2012 - 01:47#78 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2012 - 09:40

Uşaq anadan olmamış ona ad vermişdilər?

[media]http://www.youtube.com/watch?v=Q8C0_gk6Ftg[/media]


:)) Mənə çox maraqlıdır ki, Əhməd əl-Katib nə zamandan şiə alimi olub? :)) O şəxs fikirləri həm sünni, həm şiəyə zidd olan bir adamdı. Müstəqil yazıçıdır. Öz şəxsi fikridir və bir çox yanlış fikirlər ortaya atıb. Fəzlullahın fikirləri barədə isə forumda dəfələrlə mövzu açılıb və müzakirələr olub. Təkrar qayıtmağa ehtiyac görmürəm.


Fatimə əs-ın evinə hücum barədə ən mötəbər sünni qaynağı İbn Əbi Şeybənin əl-Müsənnəf kitabıdır və bu şəxs Buxari ilə eyni dövrdə yaşayıb. Rəvayətin sənədi səhihdir. Digər sənədlərdə müəyyən zəifliklər var, ancaq hədis elminə əsasən onlara səhih şahid olduğu üçün mötəbər hesab edilir. Albani və digər sələfi alimlər bu metoddan çox yerdə istifadə ediblər. Hətta rəvayətə səhih şahid olmasa belə, bir neçə zəif sənəd biri-digərini qüvvətləndirərək "həsən" səviyyəsinə çıxır.


O ki qaldı bu mövzuda səhih şiə rəvayətinə, baxaq görək var ya yox.


Şiə alimi Əbu Cəfər Muhəmməd b. Cəfər b. Rüstəm ət-Təbəri (sünni alimi Təbərinin tam adında Rüstəm yoxdur) "Dəlail əl-İmamə" kitabında səhifə 134-də İmam Cəfər əs-Sadiqdən (ə.s) səhih sənədlə rəvayət edir:

وقبضت في جمادي الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه، سنة إحدى عشرة من الهجرة.

وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف بأمره، فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا، ولم تدع أحدا ممن آذاها يدخل عليها.


Fatimə (ə.s) hicrətin 11-ci ilində cəmazi əl-axir ayının 3-də dünyadan köçdü. Buna səbəb Ömərin köləsi Qunfuzun onu qılıncın arxası ilə vurması və Muhsinin siqt olması idi....................


Bu rəvayətin sənədinin səhihliyini Mirzə Cavad Təbrizi, Şeyx Abbas Qummi, Seyyid Cəfər Murtəza Amili və digər alimlər təsdiq etmişdirlər.


Həmçinin digər İmamlardan (əs) səhih rəvayətlər var ki, Fatimə (əs) şəhid edilmişdir.


ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#79 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2012 - 10:25

Uşaq anadan olmamış ona ad vermişdilər?


Uşaq anadan olmamış ad qoymada problem var məgər?

وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا قبل أن يولد


Şübhəsiz ki, Rəsulullah (s) Muhsinin adını ana bətnində ikən qoymuşdu. (əl-Kafi, 6/18)


Seyyid Haşim Haşimi bu rəvayətin sənədinin səhih olduğunu bildirib.


ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#80 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2012 - 10:26

Çox xahiş edirəm sakit olun və özünüzü ələ alın.Çünki sizə bir şey barəsində xəbər verəcəm.Master_İer 62 ci postda tərcümədə saxtakarlıqa yol verib.Həqq-hesaba soxub və təqiyyə edib.


master_ier yalan tərcümələr etmək ilə nəyə nail olmaq istəyirsən ?


Özün fikirləşdin tapdın? Yoxsa şeyxlərin dedi? Boş-boş danışmaqdansa tərcümə xətasını göstər və iddiaya hansı səviyyədə təsir etdiyini izah et.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#81 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2012 - 10:39


ваххабизм – это дистилированный суннизм

#82 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2012 - 10:41

Abu Zeyd hədisi düzgün tərcümə edib. Utanmırsınız tərcüməni səh edib insanları aldadırsınız.

Niyə "səəltuhu" sözündə "hu" damirini imama aid edirsiniz, ancaq "lihyətəhu" sözündə "hu" damirini imama aid etmirsiniz?


Əgər Əbu Zeyd kimilər olsa idi, "hu" yox "hum" damiri olardı.
Bu qədər yalançılıq olar?


"Hu" zəmiri hara aid oldu-olmadı elə də əhəmiyyətli deyil. Rəvayət özü zəifdir.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#83 aburza

aburza

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 227 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2012 - 12:07

Çox xahiş edirəm sakit olun və özünüzü ələ alın.Çünki sizə bir şey barəsində xəbər verəcəm.Master_İer 62 ci postda tərcümədə saxtakarlıqa yol verib.Həqq-hesaba soxub və təqiyyə edib.

Lənətdən qorxdun nədi?
Sən iddia eləmə!Təstiq elə ki,Master jet tərcüməni səhf edib.
Gözləyirik...
Özünü yuxuya qoymuş insanı oyatmaq,yatmış insanı oyatmaqdan çox-çox çətindir.

#84 aburza

aburza

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 227 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2012 - 12:18

http://313news.net/article/a-369.html

Qardash mən bunu Azərbaycanca basha sala bilmirəm.Rusca necə qanacaq?
Özünü yuxuya qoymuş insanı oyatmaq,yatmış insanı oyatmaqdan çox-çox çətindir.

#85 Redaktor

Redaktor

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 27 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2012 - 14:07

Özün fikirləşdin tapdın? Yoxsa şeyxlərin dedi? Boş-boş danışmaqdansa tərcümə xətasını göstər və iddiaya hansı səviyyədə təsir etdiyini izah et.


Sənin xətanə görmək üçün fikrləşmək və ya şeyxlərə müraciət etmək lazım deyil.Tərcümədə sahabələrin nöqsanları deyə bir söz keçmir.الحط على بعض الصحابة - sahabələrin nöqsanları demək deyil.Hələ başqa fırlatmaların da var.Onları da yazaram

Сообщение отредактировал Redaktor: 02 Октябрь 2012 - 14:08


#86 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2012 - 15:05

Sənin xətanə görmək üçün fikrləşmək və ya şeyxlərə müraciət etmək lazım deyil.Tərcümədə sahabələrin nöqsanları deyə bir söz keçmir.الحط على بعض الصحابة - sahabələrin nöqsanları demək deyil.Hələ başqa fırlatmaların da var.Onları da yazaram


Sən bir-bir səhvləri qeyd elə və cümlənin düzgün tərcüməsini yaz, mən də onları düzəldim, olsun lap gül kimi. Sonra bu səhvlərin mövzunun məqsədinə nə dərəcədə təsir etdiyini izah edərsən. Yazırsan ki, filan şey demək deyil. O zaman sən düzgün olan tərcüməni yaz. Tam şəkildə zəhmət olmasa.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#87 Redaktor

Redaktor

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 27 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2012 - 20:59

Sən bir-bir səhvləri qeyd elə və cümlənin düzgün tərcüməsini yaz, mən də onları düzəldim, olsun lap gül kimi. Sonra bu səhvlərin mövzunun məqsədinə nə dərəcədə təsir etdiyini izah edərsən. Yazırsan ki, filan şey demək deyil. O zaman sən düzgün olan tərcüməni yaz. Tam şəkildə zəhmət olmasa.


Sən 62 ci postda əl-mustədrək və əl müsned əsərindən Əlinin Muhsin adında oğlu olduquna sitatlar gətirmisən.Və sonra da deyirsən ki baxın əhli sünnə mənbələrində də Əlinin Muhsin adında oğlu olduquna dəlil var.Sən bunun ilə oxucuda elə təsürat yaratmaq istəyirsən ki sanki sünni mənbələrində Əlinin Muhsin adlı oğlunun keçməsi guya ki Ömərin (ra) Fatimənin qarnına təpik atmasına dəlildir.Ancaq sənin Əl-mustederek ve Musned kitablarından gətirdiyin hədislər üzərində azacıq düşünsən bilərsən ki əslində bu hədislər dəlildir ki Ömər Fatimənin Qarnındakı Muhsini təpik ilə vurub salmayıb.Çünki sənin mənbə olaraq göstərdiyin Mustedrek ve Musned kitabındakı həmin rəvayətdə deyilir ki Muhsin sağ salamat doğulub.Özü də Əbu Bəkrin xilafəti zamanı yox Peyqəmbərin sağlıqında.Belə olduqu halda Ömər necə Fatimənin qarnındakı Muhsini vurub sala bilərdi ki uşaq artıq peyqəmbərin dövründə doğulmuşdu və peyqəmbərdə ona Muhsin adı qoymuşdu.

Oğlum, əvvəlcə get ərəb dilini öyrən.O dəqiqə meydana atılma.Ən sadə cümlənin tərcüməsinin öhdəsindən gələ bilmirsən ancaq İmam əz-Zəhəbinin qiybətini edirsən.İmam əz-Zəhəbi yazır.
قد ألف في الحط على بعض الصحابة -Sahabələrin bəzisini təhqir etmə barəsində kitab yazmışdır.
Sən səhv tərcüməndən sonra başlayırsan imam zəhəbinin üstünə hücum etməyə.İsnad etdiyin isə etdiyin səhv tərcümədir.Belə bir səhnə yaradırsan ki guya Muhsinə təpik vurma hadisəsi realdır və imam zəhəbinin də nəzərində bu sahabənin eybidir və guya ki imam zəhəbi də həmin bu hədis ravisini sahabənin bu eybini qurcaladıqına görə məzəmmət vurur.

ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب

Sən bu cümlədə مثالب sözünü niyə sahabələrin utanc verici işləri kimi tərcümə etmisən?BU sözün Nöqsan və Böhtan İftira mənaları var.Xülasə tərcümə belə olacaq
Sonuncu günlərində ona oxunanların çoxusu böhtanlar idi.

Sən mətnin məzmununu tuta bilməmisən.İmam Zəhəbi ravini yalançı adlandırır sonra səbəbini izah edir ki ona rəvayət edilənlər "məsalib" idi.Yəni böhtan

#88 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2012 - 23:20

əs-Sələm Aleykum! Alimlər öz araların da elmi bəhslər apararkən bir-birlərini təhqir etməzlər.Misal,Şeyx Şərəfuddin ağa ilə əl-Əzhər universitetinin rektoru Şeyx Səlimin eli bəhsi.

Hər şeydən pak və münəzzəh olan Allah Quran da buyurur:"Haqqa batil donu geyindirməyin və bil-bilə haqqı gizlətməyin".Bəqərə 42.Ayənin əksidə budur ki,batilə haqq donu giyindirməyin.
"Və o, Allah tərəfindən olmadığı halda deyirlər:O,Allah tərəfindəndir.Bilərəkdən Allaha yalan nisbət verirlər".Ali-İmran 78."Kim insanları nadanlıqla azdırmaq üçün Allaha qarşı yalan uydurarsa,daha zalımdır.Allah zalımların dəstəsini əsla hidayət etməz".Ənam 144.

"Bu ayələr müsəlmanlar üçün əqidədir.Yəni nə varsa,onu deməlisən.Bir şəxs fasiqdir mən deyirəm ki,yox o mömindir.Batilə haqq donu geyindirirəm.Ayənin əksinə qarşı əməl edirəm.Və ya deyirəm ki,Allah səhabələrin hamısından razıdır.Allah özü Quran da bir səhabəyə fasiq deyir.O, Şəxs isə Allahın adından yalan danışır.Deyir yox Allah ondan razıdır.Yenə Allahın adından yalan danışır.Kimdi o fasiq səhabə? Vəlid ibn Uqbə. Vəlidin haqqında nazil olan ayələr bunlardır:"Ey iman gətirənlər!Əgər bir fasiq sizə xəbər gətirsə onu araşdırın ki,məbada bir dəstəyə ziyan yetirəsiniz və sonra etdiyinizdən peşman olasınız".Hucurat 6."Belə isə, mömin olanlarla fasiq olanlar eynidirmi? Əsla (onlar)eyni deyildir". Səcdə 18. Əli (ə) ilə Vəlidin arasında nünaqişə baş verir.Əli (ə) deyir sus ay fasiq.Bundan sonra Səcdə 18 nazil olur.Peyğəmbər (s) Vəlidi göndərir ki,zəkatları yığsın gətirsin.Vəlid isə gedib vaxtını keçirdib gəlib yalandan Peyğəmbərə (s) deyir ki,onlar zəkat verməkdən boyun qaçırdırlar. Camaat narahat olur ki, bunlar niyə zəkat vermillər və s.Vəlidin haqqında ayə nazil olur.Hucurat 6. Vəlid o səhabədir ki,Osmanın xilafət dövründə sübh namazına içkili halda gəlir.Bütün bunları əhli-sünnə mənbələrinə əsasən deyirik.İbn Kəsir,İbn Teymiyyə,Əhməd ibn Hənbəl.Mənbə "Səhabələri tanıyaq. Fasiq Vəlid ibn Üqbə barədə" Audio http://burhani.info/az-audio/9.2.html
Sual:Allah bu səhabəyə fasiq deyir.Mən niyə Allahın adından yalan danışıb bu səhabə haqqında deməliyəm ki? Allah bundan razıdır.Allah deyir fasiqdir.Mən deyirəm yox,Allah ondan razıdır.Niyə batilə haqq donu geyindirirəm?Niyə haqqı gizlədirəm?(haqqı)gizlədənlər məhz onlardır Allahın lənətlədiyi və həmçinin (bütün)lənət oxuyanların lənətlədiyi kəslər.Bəqərə 159

ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف وزني بإحصان وزني بغير إحصان، لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها أقيم فيه الحدود، فيكون كفارة.


İbn Useymin deyir:[/color]
"Şəkk və şübhə yoxdur ki, bəzi səhabələr oğurluq etmiş, şərab içmiş, biri digərini zina ilə ittiham etmiş, evli və subay olaraq zina etmişlər. Lakin qeyd olunan əməllər onların xeyir əməl və fəzilətlərinin müqabilində qərq olur."

Nəticə:

1. Sələfi fəqihi əllamə İbn Useymin deyir ki, şəkk şübhə yoxdur ki, bəzi səhabələr aşağıdakı böyük günahlara aludə olmuşlar:
a. Zina
b. Qəzf (zina ilə ittiham etmək)
c. Şərabxorluq
d. Subay olaraq zina etmək
e. Evli olaraq zina etmək

2. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi səhabələrin etdiyi bu əməllər (misal üçün: şərabxorluq, biri digərinə zina töhməti ilə ittiham etmək və s.) "iman gətirdikdən" sonra baş vermişdir. Çünki iman gətirməzdən öncə sadalanan əməllər günah deyildi. Bu əməllərin haramlığı Peyğəmbər (s.ə.ə.v)in şəriəti təbliğ olunduqdan sonra məlum oldu. Mətləbin daha da aydın olması üçün səhabə olduqdan və iman gətirdikdən sonra bu günahlara aludə olmalarına dair bəzi misallar vuraq:

Müəllif: Müslim ibn Həccac əl-Quşeyri ən-Nişapuri (vəfat tarixi h.q 261), "Səhih Müslim" kitabı, II cild, səh 1207, hədis № 1582
"İbn Abbas dedi: -Səmurənin şərab satması xəbəri Ömərə yetişdi. Ömər dedi: - Allah Səmurəni cəzalandırsın....."

Həmin mənbə, səh 1331-1332, hədis № 1707
".....Vəlid ibn Uqbə sübh namazını qıldıqdan sonra üzünü camaata tutub, namazın rəkətlərini artırımmı? dedi. İki nəfər onun şərab içməyinə şahidlik etdi. Onlardan birinin adı Həmran idi. Həmran dedi: - O, şərab içib. İkinci şahid də onun şərab qusmasını gördüyünü şəhadət verdi....."

Müəllif: Muhamməd Nasiruddin Əl-bani (vəfat tarixi h.q 1420), "İrvaul ğəlil fi təxric əhadis mənar əs səbil" kitabı, VIII cild, səh 28-29, hədis № 2369
"Bu səhifələrdə Ömərin xilafəti dövründə Peyğəmbər (s) "səhabəsi" Muğirə ibn Şöbəni üç digər Peyğəmbər (s) səhabəsi - Əbu Bəkrə, Şibl ibn Məbəd, Əbu Əbdullah Nafe zina halında gördüklərinə şahid dururlar." (Qeyd: Əl-bani hər iki səhifədə qeyd olunmuş bu hadisənin səhih sənəd olduğunu etiraf edir.)

3. Allahın hökmü hansı dəlilə əsasən zinakar səhabəyə tətbiq olunmamalıdır?

Müəllif: Muhamməd ibn İsmail ibn İbrahim ibn Burdəzubə Cofi əl-Buxari (vəfat tarixi h.q 256), "Səhih Buxari" kitabı, səh 861, hədis № 3475
"Aişə dedi:.....Peyğəmbər (s.ə.(ə.)v) buyurdu:.....And olsun Allaha əgər Muhamməd qızı Fatimə oğurluq etsəydi onun əlini kəsərdim."
Qeyd: Əhli beyt (ə.s) məktəbində bu hədis batil hədislərdən biridir. Çünki Fatiməi Zəhra (s.ə) dünya və axirət xanımlarının biridir və ən əfzəlidir. Bu hədis nəql edənlərin haqqında daha məqsədyönlü olardı.

4. Bu böyük günahları bilərəkdən yerinə yetirən səhabələrdən Allah razı qala bilərmi?

İbn Useymin və ondan sonra sadalanan kitabların linki:"Səhabələrin cinayətlərinə əhli xilaf xəlifələri tərəfindən göz yumulur" http://burhani.info/az-newss/36.html
Müəllif: Əllamə Fəqih Muhamməd ibn Saleh əl-Useymin, "Şərh əl əqidə əl vasitiyyə" kitabı, II cild, səh 292 http://d1.islamhouse...h_Othaimeen.pdf http://www.ibnothaim...cle_17955.shtml#89 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 03 Октябрь 2012 - 00:07

Səhabə Mərvan ibn Həkəmin Əhli-Beytə qarşı daha şiddətli dərəcədə nifrəti olub.Əhli-Beytə kim nifrət edərsə,yeri cəhənnəmdir. İbn Həcər əl-Heytəmi əl-Məkki, kitab “əs-Səvaiqul-muhriqə”

http://www.youtube.com/watch?v=F_NCD-p5r1k

http://ia700300.us.a...s/smebnh/sm.pdf

Qəlbində Ali-Muhəmmədə nifrəti olaraq dünyadan köçən şəxsin aqibəti (əl-Hakim və əz-Zəhəbi)

Əbu Cəfər Əhməd b. Ubeyd b. İbrahim əl-Hafiz əl-Əsədi bizə rəvayət etdi, İbrahim b. əl-Huseyn Dizil bizə rəvayət etdi, İsmayıl b. Əbi Uveys bizə rəvayət etdi (və dedi:), atam bizə Humeyd b. Qeys əl-Məkkidən, o da Ata b. Əbi Rəbahdan və İbn Abbasın digər əshabından, onlar da Abdullah b. Abbasdan rəvayət etdilər ki, Rəsulullah (s) dedi: Ey Əbdül-Muttəlib oğulları! Sizin üçün Allahdan üç şey dilədim: İş başında olmağınızı şahid qılmasını, sapıqlıqlardan hidayət etməsini, cahilinizə elm öyrətməsini, yenə Allahdan sizi comərd, fəzilətli, şəfqətli qılmasını dilədim. Əgər kimsə (Kəbədəki) rükn ilə məqam deyilən yerdə ayaqlarını bitişdirib namaz qılsa, oruc tutsa, lakin Muhəmmədin (s) ailəsinə qarşı nifrəti, kin-küdurəti olaraq dünyadan köçsə, cəhənnəmə daxil olar.


Bu hədis Müslimin şərtlərinə əsasən həsən səhihdir, lakin o təxric etməmişdir.
http://hadis.313news...news/a-130.html

#90 Redaktor

Redaktor

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 27 сообщений

Отправлено 03 Октябрь 2012 - 00:07

əs-Sələm Aleykum! Alimlər öz araların da elmi bəhslər apararkən bir-birlərini təhqir etməzlər.Misal,Şeyx Şərəfuddin ağa ilə əl-Əzhər universitetinin rektoru Şeyx Səlimin eli bəhsi.

Hər şeydən pak və münəzzəh olan Allah Quran da buyurur:"Haqqa batil donu geyindirməyin və bil-bilə haqqı gizlətməyin".Bəqərə 42.Ayənin əksidə budur ki,batilə haqq donu giyindirməyin.
"Və o, Allah tərəfindən olmadığı halda deyirlər:O,Allah tərəfindəndir.Bilərəkdən Allaha yalan nisbət verirlər".Ali-İmran 78."Kim insanları nadanlıqla azdırmaq üçün Allaha qarşı yalan uydurarsa,daha zalımdır.Allah zalımların dəstəsini əsla hidayət etməz".Ənam 144.

"Bu ayələr müsəlmanlar üçün əqidədir.Yəni nə varsa,onu deməlisən.Bir şəxs fasiqdir mən deyirəm ki,yox o mömindir.Batilə haqq donu geyindirirəm.Ayənin əksinə qarşı əməl edirəm.Və ya deyirəm ki,Allah səhabələrin hamısından razıdır.Allah özü Quran da bir səhabəyə fasiq deyir.O, Şəxs isə Allahın adından yalan danışır.Deyir yox Allah ondan razıdır.Yenə Allahın adından yalan danışır.Kimdi o fasiq səhabə? Vəlid ibn Uqbə. Vəlidin haqqında nazil olan ayələr bunlardır:"Ey iman gətirənlər!Əgər bir fasiq sizə xəbər gətirsə onu araşdırın ki,məbada bir dəstəyə ziyan yetirəsiniz və sonra etdiyinizdən peşman olasınız".Hucurat 6."Belə isə, mömin olanlarla fasiq olanlar eynidirmi? Əsla (onlar)eyni deyildir". Səcdə 18. Əli (ə) ilə Vəlidin arasında nünaqişə baş verir.Əli (ə) deyir sus ay fasiq.Bundan sonra Səcdə 18 nazil olur.Peyğəmbər (s) Vəlidi göndərir ki,zəkatları yığsın gətirsin.Vəlid isə gedib vaxtını keçirdib gəlib yalandan Peyğəmbərə (s) deyir ki,onlar zəkat verməkdən boyun qaçırdırlar. Camaat narahat olur ki, bunlar niyə zəkat vermillər və s.Vəlidin haqqında ayə nazil olur.Hucurat 6. Vəlid o səhabədir ki,Osmanın xilafət dövründə sübh namazına içkili halda gəlir.Bütün bunları əhli-sünnə mənbələrinə əsasən deyirik.İbn Kəsir,İbn Teymiyyə,Əhməd ibn Hənbəl.Mənbə "Səhabələri tanıyaq. Fasiq Vəlid ibn Üqbə barədə" Audio http://burhani.info/az-audio/9.2.html
Sual:Allah bu səhabəyə fasiq deyir.Mən niyə Allahın adından yalan danışıb bu səhabə haqqında deməliyəm ki? Allah bundan razıdır.Allah deyir fasiqdir.Mən deyirəm yox,Allah ondan razıdır.Niyə batilə haqq donu geyindirirəm?Niyə haqqı gizlədirəm?(haqqı)gizlədənlər məhz onlardır Allahın lənətlədiyi və həmçinin (bütün)lənət oxuyanların lənətlədiyi kəslər.Bəqərə 159

ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف وزني بإحصان وزني بغير إحصان، لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها أقيم فيه الحدود، فيكون كفارة.


İbn Useymin deyir:[/color]
"Şəkk və şübhə yoxdur ki, bəzi səhabələr oğurluq etmiş, şərab içmiş, biri digərini zina ilə ittiham etmiş, evli və subay olaraq zina etmişlər. Lakin qeyd olunan əməllər onların xeyir əməl və fəzilətlərinin müqabilində qərq olur."

Nəticə:

1. Sələfi fəqihi əllamə İbn Useymin deyir ki, şəkk şübhə yoxdur ki, bəzi səhabələr aşağıdakı böyük günahlara aludə olmuşlar:
a. Zina
b. Qəzf (zina ilə ittiham etmək)
c. Şərabxorluq
d. Subay olaraq zina etmək
e. Evli olaraq zina etmək

2. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi səhabələrin etdiyi bu əməllər (misal üçün: şərabxorluq, biri digərinə zina töhməti ilə ittiham etmək və s.) "iman gətirdikdən" sonra baş vermişdir. Çünki iman gətirməzdən öncə sadalanan əməllər günah deyildi. Bu əməllərin haramlığı Peyğəmbər (s.ə.ə.v)in şəriəti təbliğ olunduqdan sonra məlum oldu. Mətləbin daha da aydın olması üçün səhabə olduqdan və iman gətirdikdən sonra bu günahlara aludə olmalarına dair bəzi misallar vuraq:

Müəllif: Müslim ibn Həccac əl-Quşeyri ən-Nişapuri (vəfat tarixi h.q 261), "Səhih Müslim" kitabı, II cild, səh 1207, hədis № 1582
"İbn Abbas dedi: -Səmurənin şərab satması xəbəri Ömərə yetişdi. Ömər dedi: - Allah Səmurəni cəzalandırsın....."

Həmin mənbə, səh 1331-1332, hədis № 1707
".....Vəlid ibn Uqbə sübh namazını qıldıqdan sonra üzünü camaata tutub, namazın rəkətlərini artırımmı? dedi. İki nəfər onun şərab içməyinə şahidlik etdi. Onlardan birinin adı Həmran idi. Həmran dedi: - O, şərab içib. İkinci şahid də onun şərab qusmasını gördüyünü şəhadət verdi....."

Müəllif: Muhamməd Nasiruddin Əl-bani (vəfat tarixi h.q 1420), "İrvaul ğəlil fi təxric əhadis mənar əs səbil" kitabı, VIII cild, səh 28-29, hədis № 2369
"Bu səhifələrdə Ömərin xilafəti dövründə Peyğəmbər (s) "səhabəsi" Muğirə ibn Şöbəni üç digər Peyğəmbər (s) səhabəsi - Əbu Bəkrə, Şibl ibn Məbəd, Əbu Əbdullah Nafe zina halında gördüklərinə şahid dururlar." (Qeyd: Əl-bani hər iki səhifədə qeyd olunmuş bu hadisənin səhih sənəd olduğunu etiraf edir.)

3. Allahın hökmü hansı dəlilə əsasən zinakar səhabəyə tətbiq olunmamalıdır?

Müəllif: Muhamməd ibn İsmail ibn İbrahim ibn Burdəzubə Cofi əl-Buxari (vəfat tarixi h.q 256), "Səhih Buxari" kitabı, səh 861, hədis № 3475
"Aişə dedi:.....Peyğəmbər (s.ə.(ə.)v) buyurdu:.....And olsun Allaha əgər Muhamməd qızı Fatimə oğurluq etsəydi onun əlini kəsərdim."
Qeyd: Əhli beyt (ə.s) məktəbində bu hədis batil hədislərdən biridir. Çünki Fatiməi Zəhra (s.ə) dünya və axirət xanımlarının biridir və ən əfzəlidir. Bu hədis nəql edənlərin haqqında daha məqsədyönlü olardı.

4. Bu böyük günahları bilərəkdən yerinə yetirən səhabələrdən Allah razı qala bilərmi?

İbn Useymin və ondan sonra sadalanan kitabların linki:"Səhabələrin cinayətlərinə əhli xilaf xəlifələri tərəfindən göz yumulur" http://burhani.info/az-newss/36.html
Müəllif: Əllamə Fəqih Muhamməd ibn Saleh əl-Useymin, "Şərh əl əqidə əl vasitiyyə" kitabı, II cild, səh 292 http://d1.islamhouse...h_Othaimeen.pdf http://www.ibnothaim...cle_17955.shtmlNecə olur ki şiə nəznində məsum olan İmam Musa bin Cafər(ra) fərci ilə günah edib zina etdiyini boynuna aldıqı halda əhli cənnət olur ancaq sahabələr(ra) günah etdikləri halda dərhal onları cəhənnəmə göndərirsiniz?
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن سليمان، عن أبيه قال: خرجت مع أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) إلى بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهر فلما فرغ خر لله ساجدا فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه (1) " رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لاخر ستني وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لا كمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لاصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني (2) وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني (3) وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي وليس هذا جزاؤك مني " قال: ثم أحصيت له ألف مرة وهو يقول: " العفو العفو " قال: ثم الصق خده الايمن بالارض فسمعته وهو يقول، بصوت حزين " بؤت إليك بذنبي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاى " ثلاث مرات ثم الصق خده الايسر بالارض فسمعته يقول: " ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف " ثلاث مرات ثم رفع رأسه

Yalnız mətndən həmin yerin tərcüməsini verirəm İmam belə deyir:
(ey Allah) Sənə cinsiyyət üzvüm ilə asilik etdim.Sənin izzətinə and olsun ki əgər istəsən (cəza olaraq) məni axtalayarsan.
(Hədisdə imam عَقَّمَ sözündən istifadə edir bu da ərəb dilində "şeyin" dibindən kəsilməsi yəni insanın axtalanması və ya insanın övladsız,sonsuz olma halına gətirilməsi mənasındadır.)
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru