Перейти к содержимому


Unit

Регистрация: 27 авг 2010
Offline Активность: 22 авг 2014 16:05

#86551 Vəhabilərin iyrənc fətvası

Написано Unit 21 Декабрь 2011 - 12:14
#60401 İnzar Ayəsi

Написано Unit 10 Сентябрь 2010 - 10:20

İnzar Ayəsi
Allah-taala bu ayədə peyğəmbərə (s) xitab edərək buyurur:

(Həqiqətən sən qorxudansan və hər bir qövmün və millətin hidayətçisi var.) "Rəd- 7."
Əhli- sünnənin böyük alimlərindən sayılan Fəxri-Razi ayənin təfsirində üç nəzər nəql edir:
1- Münzir (qorxudan) və Hadi (hidayətçi) sözləri eyni mənanı çatdırır. Bu təfsirə əsasən ayənin mənası belə olacaq: Sən fəqət hər bir millətin və qövmün qorxudanı və hidayət edənisən.
2- Qorxudan Peyğəmbər (s) və hidayət edən Allahdır.
3- Qorxudan Peyğəmbər (s) və hidayət edən Əlidir (ə). Çünki ibni Abbasdan nəql olunan bir hədisdə buyurulur: Peyğəmbər (s) bu ayənin təfsirində buyurub: Mən qorxudanam. Sonra Həzrət Əli (ə)-ə işarə edərək buyurdu: Ya Əli (ə) sən hidayət edənsən. Məndən sonra hidayət olanlar sənin vastənlə hidayət olunacaq. " Əl-kəbir, təfsiri. c-19. s-14."
Bəzi təfsirçilər ayənin təfisirinin yuxarıda qeyd olunan birinci və ya ikinci təfsir olduğuna israr edirlər. Onların iddiaları aşağıdakı dəlillərə əsasən batildir:
1- Birinci təfsir ayənin zahiri ilə uyğun gəlmir. Çünki belə olan halda gərək ayə aşağıdakı kimi nazil olardı:
Həqiqətən sən hər millətin qorxudan və hidayətçisisən.
2- Ikinci təfsir də yanlışdır. Çünki ayənin zahiri hər dövrdə bir hidayətçini çatdırır. Halbuki, Allah birdir. Allah-taalanın yeganəliyi ayədəki "Hər bir ümmətin hidayətçisi var" cümləsindəki çox saylılıqla uyğun deyildir.
Deyilənlərə əsasən ayə üçün qəbul olunan təfsir budur: Peyğəmbər (s) qorxudandır və o Həzrətdən sonra hər bir ümmətin imamı və hidayətçisi olmalıdır. Qeyd olunan təfsirin təsdiqində aşağıdakı hədis kifayətdir. Əhli-sünnənin məşhur təfsirlərindən bir Əd-durrul mənsur təfsirində ayənin təfsirində bu hədis nəql olunmuşdur:
Əbu Bərzə (Bəzzə) Əsləmi deyir: Peyğəmbər (s) əlini sinəsinə qoydu və buyurdu: Həqiqətən sən qorxudan və Əlinin (ə) sinəsinə qoyaraq, buyurdu: Hər bir millətin hidayətçisi var. "Əd-durrul mənsur. c-4. s-45."#60399 Vəhhabilərin "allah"ı

Написано Unit 10 Сентябрь 2010 - 09:34

Mənə marağlı budurki Hənbəlinin irəli sürdüyü şərtlərlə Əbu Süfyan niyə razılaşıb mövzunu normal şəkildə davam etdirmir? Əbu Süfyanin metoduynan bu forumda tanış oldum. Bu insanda stop söbeti yoxdu, Sələfilərə qarşı hardansa bir mövzu tapdısa sevincindən gözləri qaralır, qapanır öz çılğın emosiyalarına, yumur gözünü açır ağzını. 4-5 nəfər eşitdiklərinə deyil, eşitmək istədiklərinə iman gətirən kəslər kənardan kor-koranə dəstək verdikdə bu lap qızışır, qoyur üstünə. Normal bir mövzu açıb qarşılıqlı şərtlər əsasında müzakirə etsəniz hamı üçün faydalı olar! Bir sual verilsin, sual tam cavablandırıldıqdan sonra qarşı tərəf öz sualını verib cavablandırılmasını gözləsin. Allahın salamı və bərərkəti olsun haqq yolu üzərində olanlara!

salam aleykum.Sənin narazılığın yersizdir.Əbusufyanordusunun metodu lap əladır.Siz vəhabilər ilə elə bu cür danışmaq lazımdır.Başqa cür başa düşmürsüz.Mövzunu davam elətdirmək istəyirsənsə , qaranlıq məqamlar qalıbsa Ya Allah başla.Hüseynovalar bacılarının məharətini görək.


Рейтинг@Mail.ru