Перейти к содержимому


xxxxx13

Регистрация: 31 окт 2010
Offline Активность: 07 ноя 2010 23:06

Мои сообщения

В теме: VƏHHABİLƏRİN CİNAYƏTLƏRİ

04 Ноябрь 2010 - 00:38

Qardaş, gözəl bir mövzu açdığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm. İnşallah vaxt düşdükcə öz bildiklərimi burada yerləşdirəcəm.
"Vəhhabilər 1208-ci (h.q.) ildə Bəsrəni işğal etdikdən sonra əz-Zübeyr şəhərini talan etdilər. Hicri 1216-cı ildə Kərbəla şəhərinə yürüş edib dinc əhalini vəhşicəsinə qətlə yetirdilər və Peyğəmbər (s)nəvəsi İmam Hüseynin (ə) müqəddəs hərəmində (məqbərəsində) mövcud olan qiymətli əşyaları tarac etdilər. 1220-ci (h.q.) ildə Nəcrani, 1222-ci ildə isə Mədinə şəhərini ələ keçirdilər və Peyğəmbər (s) müqəddəs hərəmində (məqbərəsində) olan bütün qiymətli əşyaları qarət etdilər. 1225-ci ildə Şama doğru yürüş etdilər və Həvran qətliamını həyata keçirdilər.1305-ci ildə Məkkə hakimi Şərif Qalibə qarşı döyüşdülər və bir çox məntəqələri işğal etdilər.1317-ci ildə Taifi ölüxanaya çevirdilər. 1332-36-cı illərdə Osmanlı imperatorluğuna qarşı təxribatlarda ingilis müsəmləkəçilərinə böyük xidmətlər göstərdilər və bu xidmətin qarşılığl olaraq bütün Hicaz hakimiyyətini ələ aldılar.
1343-cü il 8 şəvval tarixində Bəqi qəbristanlığını viran qoydular və Peyğəmbərin (s) müqəddəs hərəmini yenidən tarac etdilər. Nəhayət 1366-cı ildə günün günorta çağı 500 hacını şəhid edərək Məkkəni meyidxanaya çevirdilər. Hicri 1216-1218-ci illərdə Kərbəlaya vahşicəsinə hücum etdilər və yüzlərlə müsəlmanı qətlə yetirdilər. Bu zaman İmam Hüseynin (ə) müqəddəs hərəminə hörmətsizlik edildi və Nəcəf şəhəri günlərlə mühasirədə qaldı. Lakin mərcəi-təqlidlərin fətvası və yerli əhalinin güclü mübarizəsi nəticəsində məğlub olaraq geri çəkilməyə məcbur oldular."

Musuətul-ətbatül müqəddəsə, c.6, səh. 228 və c.8, səh 272.

В теме: Əbubəkrin mağara əhvalatı

03 Ноябрь 2010 - 23:08

Və yaxud məsələn onun Hicrət hadisəsindən 5 il sonra Quba məscidində namaz qılması onun ilk mühacir olmasını inkar edir?Əbu Bəkr mühacir deyil!!!

В теме: Şiələrə suallar

03 Ноябрь 2010 - 22:48

Varrrrsa onda denən görək nə şəkildədirBurada görmək göz ilə deyil, qəlblədir.
Şəkil?? Bu da yeni versiyanızdır?


Kim deyib ki qəlblədir?? Peygəmbərimiz?? yoxsa özündən çıxartdın?? özündən uydurmusansa vay halıva, Peygəmbərimiz deyibsə buyur görsətMən sələfi və ya vəhabi - Ümumilikdə şeytanın məzhəbi deyiləm ki, Allahın dini barəsində özümdən söz çıxarım. İTİ gözlərinizi açıb oxuyun:

Abdullah ibn Siman atasından rəvayət edir: İmam Baqir (ə)-ın yanında olduğum zaman xəvaricdən sayılan bir kişi Həzrətin hüzuruna gəlib dedi:
Ey Əbu Cəfər nəyə ibadət edirsən?
Buyurdu: Allah-təalaya.
Dedi: Onu görmüsən?
Buyurdu: Gözlə baxmaqla Onu görməzlər, əksinə, qəlblər öz həqiqi imanları ilə Onu görər. O, ölçü (qiyas) ilə tanınmaz, hisslərlə dərk edilməz, insanlara bənzəməz, əksinə ayələrlə sifətlənər, nişanələrlə tanınar və zülmə hökm etməz. Odur Allah, Ondan başqa ibadət ediləsi yoxdur.
Ravi deyir: O kişi bayıra çıxa-çıxa deyirdi: Allah çox yaxşı bilir ki, öz risalətini harada qərar verir.

Üsuli Kafi tovhid kitabı, 1-ci cild, 282-ci səhifə.

В теме: Əhli-sünnənin səhabələr barəsində etiqadı

31 Октябрь 2010 - 23:42

Mürtəd olan əshab da Cənnətlikdir?Qardaş, bunlardan olsa onda Nəmrud, Firon, Ariel Şaron, Yəzid və Müaviyyə də (Allah ali Yəzidə lə`nət eləsin) Cənnətlikdir.

В теме: Əhli-Sünnə Mənbələrində Quranın Təhrif Olunması

31 Октябрь 2010 - 22:53

hambalı deyəsən ölüb?))) Allah şiə qardaşlarımdan razı olsun. İslamın düşmənlərinin nəfəsini burada kəsdikləri və şeytanını ayqlarını sındırdıqları üçün. Amin!.

Рейтинг@Mail.ru