Перейти к содержимому


yezide lenet

Регистрация: 27 фев 2011
Offline Активность: 31 май 2012 09:37

Мои сообщения

В теме: «İstimna». İstimnanın fiziki və ruhi ziyanları.

27 Май 2012 - 23:31

İSTİMNANIN YAYILMASI

Eşidilən məlumatlara əsasən evlənmək üçün hədsiz və hesabsız çətinliklər üzündən insan həyatını korlayan bu böyük günah həddindən artıq yayılaraq əziz gənclərimizi bilərəkdən və ya bilmədən müxtəlif xəstəliklər və bəlalara mübtəla etmişdir.

Bu günahın axirət əzabına baxmayaraq valideynlərin vəzifəsi öz övladlarını agah edib onlardan ehtiyatlı olmasından ibarətdir. Həmçinin ikinci növbədə dini təlimlər və sanitar müəllimlərin gəncləri bu bəlanın ruhi və fiziki baxımından qorxulu nəticələri ilə tanış etməsi də zəruridir. Burada istimnanın bir sıra zərərlərini bir neçə mütəxəssis məqalələrindən ibarət olan “Natavanihaye cinsi” kitabından nəql edirik.İSTİMNANIN FİZİKİ VƏ RUHİ ZİYANLARI

Bu əməl ona mübtəla olanların şəhvət qüvvəsinin zəifliyinə səbəb olaraq, onları qorxaq və halsız edir, həmçinin düzlük və şücaəti onların əlindən alır. Hətta gənclik dövranında bu çirkin əmələ mübtəla olmuş şəxs ruhi və fiziki baxımdan elə zəifləyib ki, narkotik maddələrə qurşanmış adamlar onlardan güclü və hallı olurlar. Qeyri təbii cinsi əməl sayılan “istimna” insanın 5 hissiyat üzvilərinə (yəni görmək, eşitmək, dadmaq, iyləmək və hiss etmək qüvvələri) və xüsusi ilə ilk növbədə insanın gözü və qulağına öz pis təsirini qoyur. Belə ki, insanın görmə və eşitmə qabiliyyətlərini zəiflədərək müəyyən bir həddə qədər işdən salır. Adətən bu bədbəxtçiliyə giriftar olan fiziki cəhətdən zəif insanlar öz qarşılarında olan bircə milçəkdən şiddətlə əsəbləşir və gözlərini yumduqda belə onun əziyyətindən amanda qalmırlar. Bu iş hər dəfə bir neçə dəqiqə davam etdiyi halda gözləri qaralaraq, başları gicəllənir və yerə yıxılırlar. Həmçinin ardıcıl şəkildə öz qulaqlarında qeyri adi və çox narahat edici səslər eşidirlər. Bundan əlavə fiziki və ruhi qüvvələri aradan getdiyi üçün onlarda qan azlığı, rəngsizlik, yaddaşsızlıq, arıqlıq, həddindən artıq zəiflik və süstlük, iştihasızlıq, əxlaqsızlıq, əsəbiyyət, baş gicəllənməsi və bu kimi işlərlə xəstəliklər istimna adlanan çirkin əmələ adət etmiş şəxsin görəcəyi bədbəxtliklərdir.

Əlbəttə fiziki baxımdan güclü olanlar bu bədbəxtçiliklərə bir az gec giriftar olacaq və bunların həyata keçməsi qeyri adi bir işdir. İstər-istəməz bu çirkin əməli əncam verən şəxs, bu xəstəliklər və bəlalara mübtəla olmalıdır.

İstimna xəstəliyinə düşmüş şəxslərin bədbəxtçiliklərindən biri də onların iradə qüvvələrinin tamamilə aradan getməsindən ibarətdir. Elə buna görə də öz çirkin işlərinin pis nəticələrindən xəbərdar olduqda, onu tərk etmək üçün heç bir iradələri olmur. Elə buna görə də istimnanın ruhi ziyanlara malik olması sözü heç də dəlilsiz deyil.

İstimna əməli insanın cismini korlamaqdan əlavə onun cinsi qüvvələrinə də ən pis təsirlərini də qoyur. Məsələn, daxili tərəşşüh damarını işdən salır, onların biri də spermanı hazırlayandır ki, beləliklə də onu və ərəblər demişkən həyat suyunu hazırlamaqdan aciz qalıb insanı həmişəlik olaraq cinsi bəhrədən məhrum edir.

İstimna edən şəxs bu cür kişilikdən düşməsi də, bir sıra başqa cinsi çatışmamazlıqlar və nöqsanlar ilə üzləşəcəkdir ki, spermanın ixtiyarsız olaraq axması və s. O cümlədəndir. Hətta bəzi vaxtlar, istimna əməlinə adət etmiş cavanın az bir müddətdən sonra, sidik əvəzinə qanın xaric olması da müşahidə olunmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu çirkin əməli əncam verən şəxsləri gənclik dövranında belə ölüm qorxusu hədələyir. Çünki belə şəxslər heç bir cinsi bəhrə almadan birdən-birə onlardan sperma xaric olur və beləliklə də yol gedərkən qəfildən yerə yıxılıb, özlərindən gedirlər.

Tehranın dəlixanasına baş vurduqda orada yatan hər on nəfərdən doqquzunun istimna ilə məşğul olduğu aydınlaşır.Yəni bu həlak edici əmələ giriftar olduqdan sonra dəli olmuş və dəlixananın bir güşəsinə düşmüşlər. Çünki bu çirkin və xoşagəlməz əməlinin insan beynində çox təsir olur. Bir insanın beyin qüvvələri zəiflədikdə isə dəliliklə nəticələnəcəkdi.

Vərəm xəstəlikləri sanatoriyalarında yatmış hər on nəfərdən dördü bu çirkin əməli əncam verdikləri üçün vərəm xəstəliyinə mübtəla olmuşlar. Bunlar iddia deyil, əksinə alimlər və mütəxəssislər on illər təcrübə üzündən etdiyi həqiqətdir.

Bu günün dünyası deyir: «Yaxşı qidalan, heç bir işdə ifratçılıq etmə və xəstələnməyəsən deyə möhkəm ol.»

İstimnaya mübtəla olan isə yaxşı yemək üçün iştəhası olmadığı, həmçinin cinsi işlər də qeyri-təbii yollardan istifadə etdiyi üçün zəif olur və buna görə də hər növ xəstəliyə tutulmaq üçün hazırdır. Çox vaxtlar bu çirkin əmələ giriftar olanların bu pis işdə ifratçılıq etdikləri üçün «Sadisim»-ə bənzəyən bir növ istimna dəliliyinə düşməsi müşahidə olunmuşdur. Belə şəxslər heyvanı gördükdə belə istimna fikrinə düşürlər. Hətta şəhvətbaz şəxslərin beş və ya altı ay ərzində öz cinsi qüvvəsindən bu tərzdə istifadə edə bilmədiyindən, bu cür şəxslərin də cinsi qüvvələri aradan gedir və yaxud çox pis vəziyyətdə ölümə pənah aparırlar. Bədəni güclü olan və ya bu çirkin əmələ təzə başlayan bəzi şəxslərin, indiyədək xəstələnmədən onun pis nəticələrini görməyib bu barədə yazdığımız ziyanları şişirtmə sayması və belədirsə «nə üçün bu xəstəliklərə düşməmişik?» sözünü dedikdə onların cavabında qeyd etmək lazımdır ki:

Bu gün bu çirkin əməlin ziyanlarını görməməyiniz, bədənizin güclü olması və ya bu işə təzə başladığınızdan irəli gəlir. Lakin gec-tez bu xəstəliklər sizində sorağınıza gələcəkdir.

Digər tərəfdən biz heçdə bir həftə ərzində bu nalayiq işi əncam versin bütün ziyan və xəstəliklərə mübtəla olmasını iddia etməmişik. Çünki insanların daxili vəziyyətləri bir-birindən fərqlidir. Məsələn, bu çirkin əmələ mübtəla olan bəzi şəxslərin ilk növbədə əsəblərinin korlanması, eşitmə və ya görmə qabiliyyətinin zəiflənməsi və ya başın gicəllənməsi kimi xəstəliklərdən birinə giriftar olması mümkündür. Amma get-gedə başqa xəstəliklərə də giriftar olacaqdır. Elə buna əsasən «istimna» həm şəriət, həm ürf və həm də bütün nəzərlərdə haram və xoşagəlməz bir iş sayılır.

mənim sualım var:-
kənizin və zövcənin əli ilə halaldır deyirlər istimna.kənizin əli ilə edilmiş istimna ilə öz əli ilə edilmiş istimnanın fiziki və ruhi ziyanları baxımından nəsə fərq varmı?

ikinci sualım isə budur:-mumiinun surəsini dəlil kimi subay şəxslərə tətbiq edib təcavüzkar demək dogrudurmu?axı onların nə zövcəsi nə də kənizi yoxdur.

В теме: Tahavi deyir Allahın iki ayağı var?

14 Январь 2012 - 08:47

sual

Allahın elmi deyəndə sən nə başa düşürsən?
tutaq ki,hansısa məsələ qoyulub insan qarşısında.insan onu fikirləşərək həll edir.hesablamalar aparır və s.bunun üçün insana elm lazımdır,ona ehtiyacı vardır.lakin Allahın nəyisə bilməsi,xəbərdar olması,hansısa məsələnin həllini bilməsi üçün elmə ehtiyacı yoxdur.o fikirləşmədən,düşünmədən bilir.çünki hər şeyi özü yaratmışdır.
məsələn,adi bir misal sən bir qutu düzəltmisən müəyyən ölçüdə.səndən soruşduqda onun ölçüsünü hesablamadan deyərsən,bunun üçün elmə ehtiyacın yoxdur,çünki özün düzəltmisən bilirsən nə var nə yox.amma mən onun ölçüsünü bilmək üçün gərək elmə mürciət edəm.ölçü aparam.
Allahın da elmli olması hər şeyi bilməsi bu cürdür.o hər şeyi özü mizan verib yaratdıgı üçün bilir nə var nə yox.bizə isə bunu bilmək üçün elm lazımdır.Allah kimi o şeyi heç kim bilə bilməz deyə Allahı elmlilərin elmlisi deyə vəsf edir.vəssalam.burda başa düşülməyəsi nə var ki,yoldaş "əhli-Kufə".

indi zəhmət çək cavab ver:.
Hər şey Allahın əlindədir deyəndə nə başa düşürsən?

В теме: İslam-küfr

29 Ноябрь 2011 - 14:57

Birinin düşmənçiliyi yoxdur.O necə bəs?Xəvaric ki kafirdi bilirik.Yəni silahlı düşmənçiliyi var Əli və şiələrinə qarşı hökumətlərinə qarşı.əl-qaidə kimi.Nasibidə həm elə silahlı qiyam filan yoxdusada qatı düşməndilər.Hətta bəzilərinə görə müşrik kimi nəcisdilər.Qətlləridə vacibdi və qənimətdə götürmək lazımdır malların eləcədə namusların əsir götürüb kəniz etmək olar.Eləcədə sabb-əhli-beyt (Əlibeyti söyənlər)kafirdilər.Qətlləri vacibdir.
Münafiqlərlədəki cəhənnəmin lap dibi olarındı Peyğəmbər(s)və Əhlibeyt (əs) zahrlərinə görə davranıb.

salam aleykum.qardaşın dediyi şəhadətdəki Aliyyən Vəliyullahi qəbul etməkdən sohbət gedir.istər soyləsin istər soyləməsin əgər o insan daxilən Alini mömin-yəni Allahın dostu bilmirsə munafiqdir.
Aliyyən Vəliyullah kəlməsini yalnız Alini(ə) sevməyən qəbul etməz. :nasibi:
qəbul etməklə dilə gətirmək fərqli-fərqli şeylərdir.qəbul etmək qəlblə bağlı əməldir.

В теме: Yezid xəlifəliyə layiq idi yoxsa yox? Onun xilafəti.

25 Октябрь 2011 - 12:34

Bu ne absurd fikirdir?
Sizin sözünüzdən elə chixir ki, eger kimise lenetlemirsense demeli ona rehmat demek lazimdir?

sizler Yezide hezret o yana qalsin,hele radiallah da deyirler/öz qulagimla eşidib gözümlə gördüyüm şeydir.yalan deyirəmsə Allah mənə qənim olsun.!!!
o ki,qaldi lənət oxumaga,sənin özündə indi elə bir nöqsan var ki,lənətlik nöqsandir!
mən isə bunu sizə deyirəm ki,bunu tekrarlamayasiniz.burda ancaq sizin sələfdən olanlar kimlərisə özlərinə baba nisbəti verirlər,halbu ki,babaniz deyil onlar!!!
məsələn,Ömər sənin baban deyil,yaxud Zeyd başqa kiminsə babasi deyil özünüzə Abu Ömər,Abu Zeyd kunyəsi qoymusunuz.
sizin öz sitənizdə də vardir bu hədis.özünü atasindan başqasina nisbət edəni Allah,mələklər və butun lənət edə bilənlər lənətləyərlər!!!
Allah yezidə lənət etsin!çunki bir momini qəsdən öldürən,onun ölümünə fətva verən şəxs islama görə lənətlikdir və yeri cəhənnəmin alt qatidir!!!

В теме: Vələdüzinalıq ya ?

15 Октябрь 2011 - 20:42

Bura baxa bilərsən.

salam aleykum.
qardaş,senin acdigin movzunu başa düşdüm.suni mayalanma ilə namehrem kişinin spermasi ilə qadin uşaq dogarsa uşaq vələduzinadir deyirsen.
bir sual vermək istəyirəm o qoydugun menbeye aid.
səncə bu qoydugun şərtlə suni mayalanmaya ehtiyac qalir?
əgər yalniz kişinin öz nutfesinden arvadi suni yolla mayalandirilmasi caizdirsə,daha suni mayalanma caiz deyil fetvasi verilmesi dogru olmazdimi?
əgər kişinin öz nutfəsindən onun öz arvadinin bətnində övlad dunyaya gələ bilərsə daha suni yolla bunu etməyin nə anlami var ki???
bir də əgər mumkunsə izah edərdin övladi olmayan sonsuz kişinin arvadi onun nutfəsi ilə mayalandirilsa övladi olar?
:shades:

Рейтинг@Mail.ru