Перейти к содержимому


Iu.M.

Регистрация: 23 июл 2008
Offline Активность: 08 янв 2010 11:42

Мои сообщения

В теме: Vahabi(SƏLƏFİ) Kimdi ?????

12 Октябрь 2008 - 21:16

Bütün bunlar səlafilər haqda obyektiv məlumat yox, ittiham nitqidir...

Xahiş olunur, öz fikirlərini bu mözvuda əks edəsiniz. Artiq dərəcədə xahiş edirəm ki, klişe və təhqirlərdən istifadə etməyəsiniz.

Əks halda, mövzunu bağlamağa məcbur olacağam.

Bu rəsmi xəbardarlıqdır.

В теме: Что такое ширк?

29 Сентябрь 2008 - 08:37

Почитал эту тему и стало не по себе. Рассуждающий о правомочности обращения к умершим, поклонения могилам и пр. мне кажется подобен человеку, который свалившись в выгребную яму, озабочен чистотой туфель. Я хотел бы обратить внимание уважаемых салафитов на то, что подавляющее большинство людей, в том числе, наших соотечественников, мусульман, чистокровнейших арабов и даже саудитов ныне впали в куда больший грех, придавая в сотоварищи Аллаху Великому Сребролюбие (удавится готовы за монету), Власть (примеры и не нужны, они повсюду...), Разврат (золотые унитазы, новые жены каждую пятницу и лифты на второй этаж), Гордыню (это хужее всего) и прочие грехи, за которые руки в день Суда окажутся привязанными к затылку и кои есть, по моему скромному мнению, грехи несравненно худшие, чем те, что с таким рвением здесь обсуждаются...

А за невежество, мелочность и отказ от знаний Аллах Великий взыщет так же, как за ширк.

Прошу прощения за резкость. Просто, на самом деле, не по себе. Что-то не так в подлунном мире....

В теме: Женщина за рулём

28 Сентябрь 2008 - 07:53

К вождению женщинами машин отношусь совершенно спокойно. Ничего предосудительного в этом нет.

В теме: Babek el Xurremi

24 Сентябрь 2008 - 19:49

Əminəm ki, bu dövrdə Azərbaycanda gəbrlərin sayı, hər halda, üç yüz mindən artıq olardı.


etrafli izah edin ne demek isteyirsiz. oruc olmaq meni deyesen tormozlawdirir.


İkimiz orucuq, deməli razqon götürmək olar :-)

Sadəcə olaraq, demək istərdim: Ərdəbildə Azərbaycan mərzbanı ilə son döyüşdən sonra müsəlmanlar yerli əhali ilə saziş bağladılar. Sazişdə göstərilirdi ki, zərdüşdi atəşgahlara toxunulmayacaq, xərac verilməklə zərdüşdilərə dini azadlıq veriləcək. Sonra onlar (yəni, zərdüşdilər) sazişi pozdular və cəzasını da çəkdilər. Ancaq onların sayları hələ kifayət qədər çox idi.

Babək Xürrəmi dövründə də. Həttə Azərqüşnasp (Təxti-Süleyman) hələ fəaliyyət göstərirdi. Onun haqqında ərəb mənbələri məlumat verir...

В теме: Babek el Xurremi

21 Сентябрь 2008 - 16:40

Bu gün səhər imsakda Babək haqda bir verliş gedirdi, çox maraqlı bir verliş idi. Orada deyildi ki, Cənubi Azərbaycanın 300 minə yaxın əhalisi Babəkin tərəfində idi və onu bu mübarizədə dəstəkləyirdilər. Bundan belə nəticə çıxarmaq olar ki, Babək məhz müsəlman idi, çünki müsəlman əhali kafiri müsəlmanlara qarşı olduğu halda dəstəkləməzdi.


Əminəm ki, bu dövrdə Azərbaycanda gəbrlərin sayı, hər halda, üç yüz mindən artıq olardı.

Рейтинг@Mail.ru