Перейти к содержимому


Фотография

Müxtəlif Əhli-Sünnə hədislərinə nəzər salaq


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 120

#91 H I Z B U L L A H

H I Z B U L L A H

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 765 сообщений

Отправлено 09 мая 2011 - 01:07

Başqa bir hədisdə Buxarı Peyğəmbəri(s) zülümkar, qəddar bir rəhbər kimi qələmə verir(Nozəmbillah):
Səhih Buxari “Ğüsl” kitabında 223-cü hədisdə «Ənəs ibn Malikdən rəvayət olunur :-Bir gün “urayna” tayfasından bir qurup insan Mədinəyə gəlmişdilər. Onlara Mədinənin iqlimi cox pis təsir etdiyindən özlərini narahat hiss edirdilər. Allahın Elcisi(s) onlara süd verən dəvənin nəcasətini və südünü içməyi buyurdu. Onlar müəyyən bir müddət orada qalıb elə də etdilər. Sağaldıqdan sonra Peyğəmbərin(s) çobanını öldürərək, bütün heyvanları oğurladılar. Rəsulullah(s) bunu eşidib onların ardınca əskərləri göndərdi.Günortaya onları tutub geri qaytardılar. Rəsulallah əmri ilə, əvvəlcə onların əllərini və AYAQLARINI kəsdilər, sonra GÖZLƏRİNİ KÖZƏRMİŞ(qızdırılmış) DƏMİRLƏ YANDIRDILAR və Mədinə ətrafındakı quyulara atdılar.Onlar susuzluqdan yanaraq su istəsələrdə onlara SU VERİLMƏDİ.”
Əstəğfirullahi Rəbbi və ətubu iləyh! Bu hədisi qeyri bir müsəlman oxusa inanmıram ki, islam ola və ya hec olmasa islama bir ilahi din olaraq hörmət edə.Görəsən Rəsulallah(s) bu əmrləri hansı şəriətə əsasən veribmiş?! Allah Hidayət Etsin!
Затем размышлял я, следует ли мне восстать,не имея поддержки, либо претерпеть перед лицом всепоглощающей тьмы, в которой [пребывать, может быть,суждено столь долго], что старики станут совсем немощными, молодые поседеют, и верные мне закончат бесславно дни свои, пока не встретятся со Всевышним.Я нашел, что мудрее в вышеописанных условиях — терпение, и принял его, несмотря на то что жжение в глазах и сдавленность в горле вызывало сознание того, как разграбляется мое наследие.

#92 H I Z B U L L A H

H I Z B U L L A H

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 765 сообщений

Отправлено 09 мая 2011 - 01:09

Əzizlərim 3-cü hədisi çox fikirləşdim ki, burada qeyd edim, ya yox. Və qərara aldım ki, bu hədisi heç bir şərh olmadan qeyd edim:
“Səhihi-Buxari”nin 2-ci cild 120-ci səh. “Əl-ləhvu bi’l-Hirab” babında və “Səhihi-Muslim”in 1- ci cild “Ər-ruxsətu fil-Labilləzi la Mə’siyətə fi Əyyamil-İyd” babında, Əbu Hüreyrədən bu hədisi nəql edir:
« Bir bayram günü , bir qrup Sudanlı zənci Rəsullahın (s) məscidində toplaşaraq, əyləncə alətləriylə milləti əyləndirirdi. Rəsuli-Əkrəm (s) Aişədən -“Sən də baxmaq istəyirsənmi?” -deyə soruşdu. Aişə də “Bəli, ya Rəsulallah(s) ” -deyə cavab verdi. Bundan sonra Rəsulallah (s) onu kürəyinə aldı. Aişə başını Rəsulallahın (s) çiynindən uzadıb, üzünü onun mübarək üzünə qoydu. Rəsulallah(s) Aişənin daha çox ləzzət alması üçün onları daha yaxşı oynamağa təşviq edirdi. Aişəni yoruluncaya qədər kürəyində saxladı. Aişə yorulduqdan sonra onu yerə endirdi »
Затем размышлял я, следует ли мне восстать,не имея поддержки, либо претерпеть перед лицом всепоглощающей тьмы, в которой [пребывать, может быть,суждено столь долго], что старики станут совсем немощными, молодые поседеют, и верные мне закончат бесславно дни свои, пока не встретятся со Всевышним.Я нашел, что мудрее в вышеописанных условиях — терпение, и принял его, несмотря на то что жжение в глазах и сдавленность в горле вызывало сознание того, как разграбляется мое наследие.

#93 H I Z B U L L A H

H I Z B U L L A H

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 765 сообщений

Отправлено 09 мая 2011 - 01:12

Səhih Buxari “Səhih” kitabının 1-ci cild 158-ci səh. Cənazə babı olan “Mən Əhəbbəd-Dəfnə fi”l-Ərzil-Muqəddəsəti min əbvabil cənaiz”. “Səhih”-in 2-ci cild 163-cü səh-də “ Vəfati-Musa”.
Səhih Muslim “Səhih”-nin 2-ci cild 309 səh. “Fəzail Musa” babında Əbu Hüreyrədən hədis nəql edir:
“Ölüm mələyi Həzrət Musanın yanına gələrək: “ Rəbbin dəvətini qəbul et” dedi. Musa ölüm mələyinin gözünə bir zərbə vuraraq,onun gözünü cıxartdı.
Mələk qayıdıb,Rəbbinə belə dedi: “Məni ölmək istəməyən bir quluna doğru göndərdin , o da vurub gözümü çıxartdı”. Allah-Təala mələyin gözünü özünə qaytarıb belə buyurdu: “ Yenidən qulumun yanına get və de ki dünya həyatını istəyirsən?!Bu halda əlini öküzün belinə qoy, əlinə nə qədər tük gəlsə hər bir tükün sayı üçün bir il yaşayacaqsan!”
Əstəğfirullahi Rəbbi və ətubu iləyh! Əcəba görəsən Allahın Ulul-Əzim bir Peyğəmbərinin(s) vəzifəsi Allahın əmrlərinə itaət edib , bizləri də bu işə dəvət etməkdirsə, hansı bəndə Musa Kəlimullahın(s) bu itaətsizliyindən sonra Allaha itaət edər?!
Allahın əmrinə itaət etmək əvəzinə Onun elçisinin gözünü kor edəcək bir zərbə ilə vurmasını hansı ağıl sahibi qəbul edər?
Bu hədisi İmam Əhməd Hənbəl “Müsnəd”inin 2-ci cild 315, Məhəmməd ibn Cərir Təbəri “Tarixi”nin 1-ci cildində az bir fərqlə nəql etmişlər: “ Həzrət Musa zamanında Mələkul-Movt(Əzrail(ə)), bəndələrin ruhunu almaq ücün açıq bir şəkildə gəlirdi, amma Həzrət Musa üzünə zərbə vuraraq gözünü kor etdiyi andan etibarən, məxluqatın ruhunu almaq üçün gizli bir şəkildə gəlir.”
Allah günahlarımızı bağışlasın!

Musa (as) bundan öncə də adam öldürmüşdü misirli bir qibtini .

İkinci hədisdə, heç də birincidən geri qalmır.
Buxari” Səhih”-nin “Ğusl” kitabının”Mən iğtəsələ Üryan” babında, Muslim “Səhih”-nin 2-ci cüz “Fəzail Musa” babında və Əhməd ibn Hənbəl “Müsnəd”-inin 2-ci cüz 315-ci səh-də
Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur:
-“Bəni İsraildə belə bir adət vardı: hər kəs, hamı ilə birlikdə övrət yerlərini örtmədən, suya girib, bir-birlərini yuyar və eyni zamanda bir- birilərinin övrət yerlərinə baxardılar.Belə bir davranış onların arasında eyb sayılmırdı. Lakin Həzrəti Musa kimsə onu görməsin deyə belə etmirdi.
Bəni İsrail Musanın(ə) bu davranışına qarşı belə deyirdilər:
-“Musanın bizimlə yuyunmasına səbəb onun bədəninin nöqsanlı olmasıdır, bunu bizim görməmizi istəmir”
Bir gün H.Musa yuyunmaq üçün suyun kənarına getdi. Paltarlarını çıxarıb bir daşın üstünə qoydu. Daş həzrəti Musanın paltarlarıyla birlikdə qaçdı.Musa da onun ardınca qaçaraq -“ Ey daş paltarımı qaytar”--
deyə qışqırdı. 2
-- Nəhayət, Bəni İsrail onun övrətini gördü. “ Allaha and olsun Musanın nöqsanı yoxdur”- dedilər. Bu əsnada daş yerində durdu. H.Musa paltarlarını götürdü və çubuğu ilə daşı döyməyə başladı.
Belə ki, daş altı və ya yeddinci dəfədə inildədi.”--
Əziz qardaşlarım, yəqin ki, Kəlimullah olan Musa(ə) onu qələmə verdikləri kimi düşüncəsizlik etməzdi.Yəqin ki, bizlərdən hansı birimiz bu vəziyyətə düşsəydik, ətrafdakılardan paltarmızı bizə verməsini istərdik, nəinki üryan vəziyyətdə çıxıb, qaçardıq. Lakin Əbu Hüreyrə Musa(ə)-ı bizlərdən düşüncəsiz sanmaq istəyib. Allah Hidayət Etsin!
Yaxşı fərz etsək ki, Musa Kəlimullah(ə) lüt -üryan qaçdı və daşa yetişdi(Əstəğfirullahi Rəbbi və ətubu İləyh), bəs, yəni Allahın Rəsulu o qədərmi dar düşüncəli idi ki, cansız bir daşı çubuqla vurub cəzalandırırdı ?
Allahım Sən Rəhman və Rəhimsən! Bizləri Adilliyinlə yox, Rəhminlə imtahan Et!
Затем размышлял я, следует ли мне восстать,не имея поддержки, либо претерпеть перед лицом всепоглощающей тьмы, в которой [пребывать, может быть,суждено столь долго], что старики станут совсем немощными, молодые поседеют, и верные мне закончат бесславно дни свои, пока не встретятся со Всевышним.Я нашел, что мудрее в вышеописанных условиях — терпение, и принял его, несмотря на то что жжение в глазах и сдавленность в горле вызывало сознание того, как разграбляется мое наследие.

#94 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 09 июня 2011 - 13:45

Əbu Hüreyrə Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edir: "Həzrət İbrahim (ə) zövcəsi Sara ilə hicrətə çıxıb, bir ölkəyə girdi. Ölkənin hökmdarı İbrahimə (ə) xəbər göndərdi ki, xanımını mənim yanıma göndər. İbrahim (ə) zövcəsini hökmdar yanına göndərdi. Hökmdar Saranı görəndə onunla yaxınlıq etmək istədi. Sara dəstəmaz aldı və namaza durdu. Namazdan sonra Allahdan xilas olmaq istədi. Bundan sonra hökmdar boğulub öldü"

Səhih Müslim

Qeyrətiylə məşhur olan Həzrət İbrahimə (ə) bu cür rəvayətin istinad edilməsi çox qəribədir.

Сообщение отредактировал al-Islam: 09 июня 2011 - 14:55

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#95 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 09 июня 2011 - 15:02

Əbu Hüreyrə Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edir: "Həzrət İbrahim (ə) zövcəsi Sara ilə hicrətə çıxıb, bir ölkəyə girdi. Ölkənin hökmdarı İbrahimə (ə) xəbər göndərdi ki, xanımını mənim yanıma göndər. İbrahim (ə) zövcəsini hökmdar yanına göndərdi. Hökmdar Saranı görəndə onunla yaxınlıq etmək istədi. Sara dəstəmaz aldı və namaza durdu. Namazdan sonra Allahdan xilas olmaq istədi. Bundan sonra hökmdar boğulub öldü"

Səhih Müslim

Qeyrətiylə məşhur olan Həzrət İbrahimə (ə) bu cür rəvayətin istinad edilməsi çox qəribədir.

Hədisi niyə qısaldmısan? Onların hədisinə görə hökmdar İbrahimdən soruşur ki, bu qadın nəyindi və İbrahim də öz həyatı üçün qorxduğundan yalan danışaraq deyir ki, bacımdı. Hökmdarda bunu eşidəndən sonra onunla yaxınlıq etmək istəyir, çünki buna heç bir maneə görmür.

Yani əhli-sünnətin nəzərinə görə peyğəmbər xilas olmaq üçün yalan danışır və öz zövcəsini kafirə verir. Bundan sonra bunlara nə ad qoymaq olar?

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#96 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 09 июня 2011 - 15:10

Peyğəmbər (s) mənili paltarla namaz qılırmış! (nəuzubillah!)
Aişədən nəql olunur: "Əgər onu (mənini) gördünsə yerini (övrətini) yumağın kifayətdi. Görmədin ətrafını yuyardın. And olsun Allaha, mən Peyğəmbərin (s) onu (mənini) ovaladığını bilirəm. Sonra o paltarla namaz qılardı". Digər bir rəvayətdə isə Aişə nəql edir ki, guya o özü Peyğəmbərin paltarından məni qurusunu ovalayırmış.

"Səhih Müslim", Kitabut-təharət, hədis 105-106.


Bəşəriyyətin əşrəfi haqqında layiq olmayan sözlərdi...

Сообщение отредактировал al-Islam: 09 июня 2011 - 15:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#97 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 09 июня 2011 - 15:13

Əbu Hüreyrə Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edir: "Həzrət İbrahim (ə) zövcəsi Sara ilə hicrətə çıxıb, bir ölkəyə girdi. Ölkənin hökmdarı İbrahimə (ə) xəbər göndərdi ki, xanımını mənim yanıma göndər. İbrahim (ə) zövcəsini hökmdar yanına göndərdi. Hökmdar Saranı görəndə onunla yaxınlıq etmək istədi. Sara dəstəmaz aldı və namaza durdu. Namazdan sonra Allahdan xilas olmaq istədi. Bundan sonra hökmdar boğulub öldü"

Səhih Müslim

Qeyrətiylə məşhur olan Həzrət İbrahimə (ə) bu cür rəvayətin istinad edilməsi çox qəribədir.

Hədisi niyə qısaldmısan? Onların hədisinə görə hökmdar İbrahimdən soruşur ki, bu qadın nəyindi və İbrahim də öz həyatı üçün qorxduğundan yalan danışaraq deyir ki, bacımdı. Hökmdarda bunu eşidəndən sonra onunla yaxınlıq etmək istəyir, çünki buna heç bir maneə görmür.

Yani əhli-sünnətin nəzərinə görə peyğəmbər xilas olmaq üçün yalan danışır və öz zövcəsini kafirə verir. Bundan sonra bunlara nə ad qoymaq olar?


Hədisin 2-ci hissəsi o biri fəsildə verilibmiş, görməmişəm :rolleyes:
Buxari hədisi şərh edərkən deyir ki, İbrahim (ə) "bacısı" deyəndə, nəsəb cəhətdən yox, Allahın dinində "bacı" olmasını nəzərdə tuturmuş.

Сообщение отредактировал al-Islam: 09 июня 2011 - 15:16

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#98 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 09 июня 2011 - 22:01

Əbu Hüreyrə Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edir: "Həzrət İbrahim (ə) zövcəsi Sara ilə hicrətə çıxıb, bir ölkəyə girdi. Ölkənin hökmdarı İbrahimə (ə) xəbər göndərdi ki, xanımını mənim yanıma göndər. İbrahim (ə) zövcəsini hökmdar yanına göndərdi. Hökmdar Saranı görəndə onunla yaxınlıq etmək istədi. Sara dəstəmaz aldı və namaza durdu. Namazdan sonra Allahdan xilas olmaq istədi. Bundan sonra hökmdar boğulub öldü"

Səhih Müslim

Qeyrətiylə məşhur olan Həzrət İbrahimə (ə) bu cür rəvayətin istinad edilməsi çox qəribədir.

Hədisi niyə qısaldmısan? Onların hədisinə görə hökmdar İbrahimdən soruşur ki, bu qadın nəyindi və İbrahim də öz həyatı üçün qorxduğundan yalan danışaraq deyir ki, bacımdı. Hökmdarda bunu eşidəndən sonra onunla yaxınlıq etmək istəyir, çünki buna heç bir maneə görmür.

Yani əhli-sünnətin nəzərinə görə peyğəmbər xilas olmaq üçün yalan danışır və öz zövcəsini kafirə verir. Bundan sonra bunlara nə ad qoymaq olar?


Hədisin 2-ci hissəsi o biri fəsildə verilibmiş, görməmişəm :rolleyes:
Buxari hədisi şərh edərkən deyir ki, İbrahim (ə) "bacısı" deyəndə, nəsəb cəhətdən yox, Allahın dinində "bacı" olmasını nəzərdə tuturmuş.Buxari özüyçün deyir!

Sual verən qəsdi İbrahimin onunla münasibətini bilməsi üçündür.Cavab verən də məhz bunu bəyan eləməlidir.Bunlar isə Allahın xəlili (ə) haqqında gör nələr uydururlar.

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#99 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 16 июня 2011 - 17:53

Muhala, ibn Hazm 11/224

وأما حديث حذيفة فساقط لانه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث فانه قد روى أخبارا فيها ان أبا بكر. وعمر. وعثمان. وطلحة. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى واضعه فسقط التعلق به والحمد لله رب العالمين


Burada deyilir ki:
"Əbu Bəkr,Ömər,Osman,Səd ibn ƏbiVəqqas ( Allah bunlardan razı olsun :)) Peyğəmbərə sui qəsd etmək fikrində idilər. Onlar istəyirdilər ki, Təbukda onun təpənin üstündən yuvarladsinlar(atsınlar)"

Rəvaətin sənəd baxımından səhih olduğunu üreylə deyə bilərəm.

bu da kitabın skanı:

Изображение

ibni Həzmin etiraz etidyi ravi Vəlid b. Cümeyyə gəlincə, sadəcə bunu demək kifayətdir ki, Vəlid Müslümün ravilərindəndir.حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو أحمد الكوفي حدثنا الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة قال فقال له القوم أخبره إذ سألك قال كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعذر ثلاثة قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ

Müslüm, "əs-Səhih", Münafiqlərin vəsfləri və hökmləri kitabı, hədis 2779


for_İslam üçün darulkitap.com saytından hədisin türkcəsinin skanını da əlavə edirəm:


Изображение

Сообщение отредактировал Elmeddin.88: 16 июня 2011 - 18:02


#100 mashadi vuqar

mashadi vuqar

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 360 сообщений

Отправлено 18 июня 2011 - 22:28

xeyri yoxdur qardash bunlara lap abu bekrin ozu bunu tesdiq etsede !Изображение
Изображение أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)


Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди. 22,46

#101 H I Z B U L L A H

H I Z B U L L A H

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 765 сообщений

Отправлено 21 июня 2011 - 14:55

Əziz qardaşlarım Səhih Buxarini diqqətlə oxuduqda orada Rəsulullah barədə insanda qeyri normal fikirlər yaranır . Misal ücün Səhih Buxari 224 –cü hədisində hədisdə belə yazır :

Xuzəyfədən rəvayət olunur : - “ Bir dəfə Allahın Rəsulu , camaatın zibil atdığı yerə (yəni zibilxana ) yaxınlaşıb ayaq üstə bövl (sidik) elədi. Sonra mənə onun ücün su gətirməyimi tapşırdı , mən elədə etdim.”

Aman Allah bəyəm Allahın Rəsulu bu cür etmışsə onda biz hansı əxlaqdan danışaq? Axı Rəsulallahın hər bir əməli bizim ücün sünnətdir .
Затем размышлял я, следует ли мне восстать,не имея поддержки, либо претерпеть перед лицом всепоглощающей тьмы, в которой [пребывать, может быть,суждено столь долго], что старики станут совсем немощными, молодые поседеют, и верные мне закончат бесславно дни свои, пока не встретятся со Всевышним.Я нашел, что мудрее в вышеописанных условиях — терпение, и принял его, несмотря на то что жжение в глазах и сдавленность в горле вызывало сознание того, как разграбляется мое наследие.

#102 H I Z B U L L A H

H I Z B U L L A H

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 765 сообщений

Отправлено 21 июня 2011 - 14:59

Başqa bir hədisə nəzər salaq. Səhih Buxari elə həmin babda 234- cü hədisində hədisdə Ənəsdən rəvayət edir ki :

Ənəs belə dedi : - “ Hələ məscidlər tikilməmişdən qabaq Rəsulallah qoyun tövləsində namaz qılırdı “

Əzizlərim bəyəm Allahın rəsulu evində namaz qıla bilməzdi ? Yəni Allahın rəsulu hec bir təmiz yer tapmırdı ki gedib qoyun tövləsində namaz qılırdı ? Əgər bu əməli müşrüklərin təhlükəsinə görə edirdisə, zənimcə xanım Xədicənin evi cox təhlükəsiz bir yer idi ibadət ücün.
Hər halda ilk vəhylərin nazil olduğu Nur dağıda təhlükəsiz və pak bir yerdi və yəqinki tövlədə edilən ibadətdən , yuxarıda az bir sayda sadaldığım yerlərdə olunan ibadət daha fəzilətli olardı.
Əgər Rəsulallahın(s) sünnəti ilə gedən bir insan elə bir yerdə yaşasa ki orada məscid olmasın, onda bu hədisə istinad edərək namazlarını evində yox tövlədə qılmalıdır. Axı Rəsulallahın hər bir əməli bizim ücün sünnətdir.?!
İlahi bütün aşkar və batin günahlardan Sənə sığınıram!
Затем размышлял я, следует ли мне восстать,не имея поддержки, либо претерпеть перед лицом всепоглощающей тьмы, в которой [пребывать, может быть,суждено столь долго], что старики станут совсем немощными, молодые поседеют, и верные мне закончат бесславно дни свои, пока не встретятся со Всевышним.Я нашел, что мудрее в вышеописанных условиях — терпение, и принял его, несмотря на то что жжение в глазах и сдавленность в горле вызывало сознание того, как разграбляется мое наследие.

#103 H I Z B U L L A H

H I Z B U L L A H

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 765 сообщений

Отправлено 21 июня 2011 - 15:03

Əzizlərim sizlərin nəzərinə Buxaridə yer alan iki əks hədisləri catdırmaq istəyirəm .

Buxari Səhihinin ticarət kitabında 2059-cu hədisdə Əbu Hüreyrədən belə nəql edir :

Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Rəsulalah belə dedi : - “ Elə bir gün gələcək ki , insanlar əldə etdiklərinin halal və ya haram olduğunun fərqinə varmayacaqlar (yəni qazandıqları,yedikləri, geydikləri şeylərin halal və ya haramlığı onları maraqlandırmayacaq) .

Allah bütün ibadət əhlini o gündən hifz etsin !

***

Lakin Buxari elə həmin babın 2057- ci hədisində Aişədən belə nəql edir :

Aişədən rəvayət olunur ki , bir gün insanlar Rəsulallahın yanına gələrək ondan sual etdilər ki , - Ey Allahın Rəsulu insanlar bizə ət gətirirlər lakin biz bilmirik bu ət Allahın adıyla kəsilib ya yox (yəni halaldı ya yox ). Buna Rəsulallah belə cavab verdi : - Eybi yoxdur siz o əti bismillah deyib yeyin .

Bu hədisə görə bizlərə fərqi yoxdur ətin halal və ya haram olması, əsası odur ki biz onu Bismillah deyib yeyək ?!
Bu hədislərə hec bir şərh yazmağa ehtiyac bilmirəm. Hər şey acıq aydın əvvəlki hədisdə yazılıb .
Затем размышлял я, следует ли мне восстать,не имея поддержки, либо претерпеть перед лицом всепоглощающей тьмы, в которой [пребывать, может быть,суждено столь долго], что старики станут совсем немощными, молодые поседеют, и верные мне закончат бесславно дни свои, пока не встретятся со Всевышним.Я нашел, что мудрее в вышеописанных условиях — терпение, и принял его, несмотря на то что жжение в глазах и сдавленность в горле вызывало сознание того, как разграбляется мое наследие.

#104 H I Z B U L L A H

H I Z B U L L A H

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 765 сообщений

Отправлено 21 июня 2011 - 15:09

Əzizlərim Buxarinin səhihinin şəhadət( kniqa svidedelstv) kitabının 2655 – cü hədisində belə yazır :


Aişədən rəvayət olunur ki , bir gün Rəsulallah məscidə bir nəfərin Quranı oxuduğunu eşidib belə dedi :
- Allah bu şəxsə rəhm eləsin ! O mənə elə bir surənin elə bir ayəsini yadıma saldı ki, mən bu ayəni unutmuşdum .

Əzizlərim yəni Rəsulallah Quran ayəsini unudub, yaddan cıxardır !? Əstəğfirullahi rəbbi və ətubu iləyh! Bəs onda Buxarinin “ Quranın Ləyaqəti “ ( kniqa dostoinstv Korana ) kitabının 5032-ci hədisini necə qəbul edək. Həmin hədis belədir .

Abdullah bin Məsuddan rəvayət olunur ki, Rəsulallah belə buyurdu : -
- Cox pis haldır ki kimsə desin ki , “ Mən Quranın filan ayəsini unutmuşam “ Cün ki , o ayəni o ozü unutmur Allah unutdurur. Elə isə Quranı oxuyub əzbərləməyi davam etdirin , cünki o qəlbləri , ipdən acılmış dəvələrdəndə tez tərk edir.

Belə cıxır ki Rəsulallahın qəlbindən o ayəni Allah silmişdir. (Əstəğfirullahə Rəbbi və ətubu iləyh!)
Bəs əgər Rəsulallah , Aişənin rəvayətinə görə Quran ayəsini unudursa onda Quranın “ QİYAMƏ “ surəsini 16-17 ci ayəsini necə başa düşək. Orada belə buyrulur :

Ya Peyğəmbər onu tələm-tələsik əzbərləmək ücün dilini tərpətmə. (yalnız dinlə )
Cünki onu sənin qəlbində cəm etmək , oxutmaq bizə aiddir. ( 75 : 16-17)

Axı bu ayədən aydın görsınir ki , Quran hər bir nöqtə vergülünə kimi Onun qəlbində cəm olub. Necə olur ki Rəsulallah(s) unudur onu. Allah bağışlasın, lakin bu hədislərə görə ya Buxari bu hədisi səhvən yazıb , ya Aişə səhv danışıb ya Quranın bu ayəsi bu hədisə görə səhvdir.Yada ALLAHIN Resuluni adi adam seviyesine salamag megsediyle yazilmishtir.
Əuzu billahi minəşşeytanir-rəcim. Allah günah qapılarını üzümüzə bağlasın !
Затем размышлял я, следует ли мне восстать,не имея поддержки, либо претерпеть перед лицом всепоглощающей тьмы, в которой [пребывать, может быть,суждено столь долго], что старики станут совсем немощными, молодые поседеют, и верные мне закончат бесславно дни свои, пока не встретятся со Всевышним.Я нашел, что мудрее в вышеописанных условиях — терпение, и принял его, несмотря на то что жжение в глазах и сдавленность в горле вызывало сознание того, как разграбляется мое наследие.

#105 Alican

Alican

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 4 сообщений

Отправлено 04 июля 2011 - 03:39

Es-Salamu Aleykum qardaslar..Bir selefi alimin tarix kitabinda qeyd olunubki Nehcul-Belaga Imam Eli(e) yalandan uydurulub ve hec bir esasi yoxdur..Sizden xahiw edirem buna cavab kimse vere bilermi?Hemcini menbelernen elbetdeki sunni alimlerin menbeleriynen

#106 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 04 июля 2011 - 09:58

Es-Salamu Aleykum qardaslar..Bir selefi alimin tarix kitabinda qeyd olunubki Nehcul-Belaga Imam Eli(e) yalandan uydurulub ve hec bir esasi yoxdur..Sizden xahiw edirem buna cavab kimse vere bilermi?Hemcini menbelernen elbetdeki sunni alimlerin menbeleriynen


Bu mövzuya baxın: Nəhcül-bəlağənin sənədləri

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#107 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 04 июля 2011 - 22:21

Qardaş, Buxaridə bir hədis var.Allah rəsulunun (s.a.s) yanında Əbu BƏkr söyüş söyür.Bir sözlə "zboylayır" əməlli başlı! :rolleyes:

Burda zındıq vahabilər bizim qardaşları əsəbləşdirəndə elə ki, qardaşlar bir az namunasib söz işlədirlər, bunlar başlayırlar özlərini lezvalamağa, əxlaq,ədəb, tərbiyə dərsləri keçməyə çalışırlar burda camaata!
halbuki, özləri bir balaca hirslənən kimi ağızlarına gələni danışırlar!
Özlərində olmayan şeyi başlayırlar başqalarından tələb eləməyə! :rolleyes:
halbuki, bunların Əlidən də üstün bildikləri Əbu Bəkr birbaşa Allah rəsulunun (s.a.s) yanında ağzına gələni danışmaqlarına bir söz demirlər! :rolleyes:

Hədis uzundu deyə yazmıram, həm də müsəlmanlardan ayıbdı! :rolleyes:
Amma, lap çox təkid eləsəz yazaram ! ))

P.S
vallahi, "naz" eləmirəm ! :gizildish:

Сообщение отредактировал 3_Rengli_HeyaT: 04 июля 2011 - 22:23

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#108 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 05 июля 2011 - 08:48

Qardaş, Buxaridə bir hədis var.Allah rəsulunun (s.a.s) yanında Əbu BƏkr söyüş söyür.Bir sözlə "zboylayır" əməlli başlı! :rolleyes:

elə bir söyüş ki, ancaq Əbu Bəkir kimi ... yaraşar. :okL:

#109 İSLAMİ NUR

İSLAMİ NUR

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 11 сообщений

Отправлено 10 июля 2011 - 12:51

Ibn Ebil Hedid <Serhi Nechul-belage>kitabinin 1ci cildinin 360ci sehifesinin evvelinde yazir:<Ebu Cefer Iskafi(Motezili Seyxi) deyir ki,seyxlerimiz Ebu Hureyreni (eqli terefden) noqsanli bilib,onun hedislerini qebul etmirler.Omer onu qamcilayaraq dedi:<<Hedis neql etmekde cox qabaga getdin.Senin meqamin Peygemberin adina yalan uydurmaqdan da artiqdir>!
Ibn Esakir<Tarixi-Kebir>de ve Mutteqi <Kenzul-ummal>kitabinin 239cu sehifesinde bele neql edir:Xelife Omer onu sallaqlayaraq doydu.Resulullahdan (s) hedis neql etmesini qadagan ederek ,dedi:<Peygemberden cox hedis neql edirsen.Yalan soylemeye layiqsen(yeni senin kimi sexsiyyetsiz bir kes Peygemberin adina yalan soyleyer ancaq)Peygemberden hedis neql etmeyi terk etmelisen.Yoxsa seni ya Devse(Ebu Hureyrenin Yemendeki qebilesidir) gondererem,ya da buzinelerin (Daglarda yasayan bir cur meymundur) yanina.
Ibn Ebil Hedid <Serhi Nechul Belage>kitabinin 1ci cildinin 360ci sehifesinde (Misir nesri) oz ustadi imam Ebu Cefer Iskafiden bele neql edir.:<<Movlel-muvehhiddin Emirel-mominin hezret Eli(e) bele buyurur:
<<Bilin ki!Insanlarin en yalancisi ,Resulullahin(s) adina en cox yalan soyleyen devslu Ebu Hureyredir>>

Muslim <Sehih-Muslim>>kitabinin 2ci cildinin <<Fezailu Ebu Hureyre>>bolumunde ,Ibn Quteybe<<Tevilul-muxtelifil-hedis>>de,Hakim <<Mustedrek>>in 3cu cildinde,Zehebi <<Telhisul-mustedrek>>de deyilir:
<<Aise onu defelerle redd ederek bele deyirdi:<<Ebu Hureyre cox yalan soyleyir.O Resulullahin adina bir cox yalan hedis uydurmusdur>>

Ibn Esir kimi tarixciler ve Ibn Ebil Hedid <<Serhi Nechul -belage>>kitabinin(Misir nesri) 3cu cildinin 104cu sehifesinde Hicri-qemeri 23cu ilin hadisesini bele neql edir:
<<hICRI QEMERI 21-CI ILDE Xelife Omer Ebu Hureyreni Behreyne vali teyin etdi.Ona Ebu Hureyrenin orada ozune mal toplayib bir suru at aldigi xeberini verdiler.Bu xeberi alan xelife Omer onu hicri 23-cu ilde vezifesinden azad edib,geri cagirdi.Ebu Hureyre Omer ibn Xettabin yanina geldikde ,xelife ona<<Ey Allahin ve Allahin kitabinin dusmeni!Allahin malinimi capib taliyirsan>>>deye qezeblendi..O da <<Esla>>,ogurluq etmedim,onlar xalqin mene verdiyi hediyyelerdir>>deye cavab verdi


Allah bizim daim elmimizi artirsin ve Ebu Hureyre kimi yalanci ve riyakar hedis <<ravilerinin>>oyununa getirmesin InsAllah..
Ezem Ebu HENIFE bele deyir:
<<Resulullahin sehabeleri umumilikde etibarli ve adil idiler.Men onlarin hamisindan senedi kime catir catsin qebul edirem..Amma senedleri Ebu Hureyre,Enes ibn Malike ,Semuret ibn Cundebe catan hedisleri qebul etmirem>>

#110 İSLAMİ NUR

İSLAMİ NUR

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 11 сообщений

Отправлено 30 июля 2011 - 00:16

Imam Malik Muvatta
3- NAMAZ KİTABI
îmam Malik'den şöyle rivayet edilir; Müezzin, Hz. Ömer'e gelerek kendisini sabah namazına çağıracaktı, uyuduğunu görün­ce:

«— Essalatu hayrun minennevm» (Namaz uykudan hayırlı­dır) dedi. Bunu işiten Ömer (r.a.) bu sözü sabah namazı ezanına ilâve etmesini emretti.[12]

Ebu Süheyl, babası Malik'ten şöyle rivayet etti: Güvenilir ki­şilerden gördüğüm, her namaz vaktinde ezan okumalarıdır.


Imam Malik Muvatta
62- SAFFIN GERİSİNE KALMAYI İSTEMEMEK GEREKİR
860- İbn Abbas (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Güzel bir kadın Rasûlullah (s.a.v)’in arkasında cemaate uyarak namaz kılardı. İbn Abbas diyor ki: Bazı kimseler o kadını görmemek için ön saflara giderlerdi. Bazıları da geride kalıp son safta namaz kılarlardı ve rükû’a vardıklarında koltuk altından o kadına bakarlardı. Bu olay üzerine Allah Hıcr Sûresi 24. ayetini indirdi: “Andolsun sizden öne geçenlerin de, geri kalıp arkada (namaz) kılanların da niyetlerini biliriz.” (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 68; Tirmizî, Tefsir-ül Kur’an: 16)

Ehli Sunne bunlara ne diye biler cox maraqlidir...

#111 RahilMR

RahilMR

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 57 сообщений

Отправлено 26 сентября 2011 - 10:38

Sehihe-Buxari.seh:608.hedis:1677(Istanbul capi)-Ebu Said el-Hudri revayet edir:"Hezret Eli (es) Yemenden Resulullaha(s.e.s) (xums olaraq) deri torba icerisinde torpakdan temizlenmemis bir miqdar qizil gonderdi.O da bunu dord nefer arasinda bolusdurdu. Bunlar Uyeyne ibni Bedir,Ekra ibni Habis,Zeydul-Xeyl ve Elqeme (ya da Emr ibni Tufeyli) idi.Sehabelerden biri dedi:"Biz buna onlardan daha layiqiq".Bu soz Hezret Peyqembere (s.e.s) catdi ve buyurdu:"Seher-axsam mene vehy getirirken goylerde olanin bele mene guvenirken siz mene guvenmirsiz?"Bu an gozleri cokuk ve yumru,sumukleri cixmis,alni yuksek,saqqali gur,saci az ve balaqlari qisa bir bedevi ereb dedi:"Ey Allahin Resulu Allahdan qorx!"O hezret buyurdu:"Vay olsun sene!Yer uzunde olanlar icinde Allahdan qorxmaqa en layiq olan men deyilem?"Bunu esiden bedevi arxasini cevirib getdi. Xalid ibni Velid dedi:"Ey Allahin Resulu boynunu vurummu?"Xeyr!" buyurdu Peyqember(s.e.s.) Xalid ibni Velid: "Bunlar nece namaz qilirki bu sozleri danisirlar?"Hezret Peyqember buyurdu:" Bunu bilinki bunun kimi bir cemiyyet (hemin bedevi erebe oxsar)peyda olacaq.Allahin kitabini yuksek sesle ve cox oxuyacaqlar,amma boqazlarindan asaqi kecmeyecek (yeni quran yalniz dillerinde olacaq qelblerinde deyil)oxun ovdan cixdiqi kimi (heyvanin yarasindan cixan sekilde) dinden cixarlar.Eger o cemiyyet olduqu bir zamanda yasasaydim Semud qovmunun tam aradan silindiyi kimi onlari kokden silib oldurerdim!"(bu hedisin bir benzeri Sehihi-Buxari:1334.Hedise ve izahina baxin.Hedisin son bolmunun bir oxsari:Seh-Buxari:1506-ci hedisde movcuddur. 1822-ci hedisde ise son bolumun daha genis izahi vardir.Baxin! Allah zalim qovme lenet etsin!
Səni arifdən soruşdum, dedi: "İrfan Əlidir"

Səni mömindən soruşdum, dedi: "İman Əlidir"

#112 Leon

Leon

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 35 сообщений

Отправлено 09 октября 2011 - 20:17

Bunları bilən ağıllı, düşüncəli insan ya şiə olmalıdır ya da ki, heç bir dini qanunlara əməl etməyən əməlsiz müsəlman. :rolleyes:

#113 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 08 января 2012 - 01:45

قال أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وابن خالته من الرضاعة وهي أم سليم واسمها سهلة جاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله رأيت في المنام كأن النخلة التي في داري قد وقعت وزوجي في السفر فقال: يجب عليك الصبر فلن تجتمعي به إلا يوم القيامة فخرجت المرأة باكية فرأت أبا بكر فأخبرته بمنامها ولم تذكر له قول النبي قال لها إذهبي فإنك تجتمعين به في هذه الليلة فدخلت إلى منزلها وهي متفكرة في قول النبي وقول أبي بكر فلما كان الليل وإذا بزوجها قد أتى فذهبت إلى النبي وأخبرته بزوجها فنظر إليها طويلا فجاءه جبريل وقال يا محمد الذي قلته هو الحق ولكن لما قال الصديق أنك تجتمعين به في هذه الليلة استحى الله منه أن يجري على لسانه الكذب لأنه صديق فأحياه كرامة لهMənbə:


نزهة المجالس ومنتخب النفائسPeyğəmbərin(s) xidmətçisi olan Ənəs ibn Malik adı Səhlə olan Ümm Səlimdən rəvayət edir ki, bir qadın Hz.Rəsuləllahın(s) yanına gəlib dedi: "Ey Allahın peyğəmbəri(s) yuxuda həyətimizdə olan xurma ağacını gördüm ki, sınmışdır; Ərim də səfərdədir". Hz.Rəsuləllah(s) dedi: "Sənə vacibdir ki, səbr edəsən. Çünki Qiyamət gününə qədər ərini görməyəcəksən". Bu sözlərdən sonra qadın ağlaya-ağlaya evi tərk etdi.
Evdən çıxarkən Əbu Bəkri gördü və əhvalatı ona danışdı. Amma Peyğəmbərin(s) ona cavabını demədi. Əbu Bəkr dedi: "Allah bu gecə sizi cəm edəcəkdir(Axşam ərin qayıdacaq)".
Qadın evə döndü və Peyğəmbərin(s) və Əbu Bəkrin sözləri barədə düşünməyə başladı. Gecə düşəndə gördü ki, əri qayıtdı. Tez Hz.Rəsuləllahın(s) yanına gedib ərinin qayıtmasını ona bildirdi. Peyğəmbər(s) uzun müddət həmin qadına baxdı. Sonra Cəbrayıl(ə) nazil oldu və dedi: "Ey Məhəmməd! Nə buyurmuşdun haqq idi. Amma Əbu Bəkr ki, demişdi ərin gecə qayıdacaq. Allah həya etdi ki, Əbu Bəkrin dilindən yalan cari olar. Axı o Siddiqdir. Allah Əbu Bəkrə xatir həmin kişini diri saxladı".


Mənbə:


Əs-Səfurinin(Əbdur-Rəhman bin Əbdus-Salam bin Əbdur-Rəhman bin Osman) Nəzhətul-Məcalis və Muntəxabətul-Nəfais kitabı.

Сообщение отредактировал vusal114: 08 января 2012 - 01:49

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#114 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 08 января 2012 - 05:39

قال أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وابن خالته من الرضاعة وهي أم سليم واسمها سهلة جاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله رأيت في المنام كأن النخلة التي في داري قد وقعت وزوجي في السفر فقال: يجب عليك الصبر فلن تجتمعي به إلا يوم القيامة فخرجت المرأة باكية فرأت أبا بكر فأخبرته بمنامها ولم تذكر له قول النبي قال لها إذهبي فإنك تجتمعين به في هذه الليلة فدخلت إلى منزلها وهي متفكرة في قول النبي وقول أبي بكر فلما كان الليل وإذا بزوجها قد أتى فذهبت إلى النبي وأخبرته بزوجها فنظر إليها طويلا فجاءه جبريل وقال يا محمد الذي قلته هو الحق ولكن لما قال الصديق أنك تجتمعين به في هذه الليلة استحى الله منه أن يجري على لسانه الكذب لأنه صديق فأحياه كرامة لهMənbə:


نزهة المجالس ومنتخب النفائسPeyğəmbərin(s) xidmətçisi olan Ənəs ibn Malik adı Səhlə olan Ümm Səlimdən rəvayət edir ki, bir qadın Hz.Rəsuləllahın(s) yanına gəlib dedi: "Ey Allahın peyğəmbəri(s) yuxuda həyətimizdə olan xurma ağacını gördüm ki, sınmışdır; Ərim də səfərdədir". Hz.Rəsuləllah(s) dedi: "Sənə vacibdir ki, səbr edəsən. Çünki Qiyamət gününə qədər ərini görməyəcəksən". Bu sözlərdən sonra qadın ağlaya-ağlaya evi tərk etdi.
Evdən çıxarkən Əbu Bəkri gördü və əhvalatı ona danışdı. Amma Peyğəmbərin(s) ona cavabını demədi. Əbu Bəkr dedi: "Allah bu gecə sizi cəm edəcəkdir(Axşam ərin qayıdacaq)".
Qadın evə döndü və Peyğəmbərin(s) və Əbu Bəkrin sözləri barədə düşünməyə başladı. Gecə düşəndə gördü ki, əri qayıtdı. Tez Hz.Rəsuləllahın(s) yanına gedib ərinin qayıtmasını ona bildirdi. Peyğəmbər(s) uzun müddət həmin qadına baxdı. Sonra Cəbrayıl(ə) nazil oldu və dedi: "Ey Məhəmməd! Nə buyurmuşdun haqq idi. Amma Əbu Bəkr ki, demişdi ərin gecə qayıdacaq. Allah həya etdi ki, Əbu Bəkrin dilindən yalan cari olar. Axı o Siddiqdir. Allah Əbu Bəkrə xatir həmin kişini diri saxladı".


Mənbə:


Əs-Səfurinin(Əbdur-Rəhman bin Əbdus-Salam bin Əbdur-Rəhman bin Osman) Nəzhətul-Məcalis və Muntəxabətul-Nəfais kitabı.

ВАЙ ДЕДЕ ВАЙЙЙ.
Ола билмез бу йагин шиаларин фитнесидир(вахабилер дейажаклар)))

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#115 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 08 января 2012 - 13:26

قال أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وابن خالته من الرضاعة وهي أم سليم واسمها سهلة جاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله رأيت في المنام كأن النخلة التي في داري قد وقعت وزوجي في السفر فقال: يجب عليك الصبر فلن تجتمعي به إلا يوم القيامة فخرجت المرأة باكية فرأت أبا بكر فأخبرته بمنامها ولم تذكر له قول النبي قال لها إذهبي فإنك تجتمعين به في هذه الليلة فدخلت إلى منزلها وهي متفكرة في قول النبي وقول أبي بكر فلما كان الليل وإذا بزوجها قد أتى فذهبت إلى النبي وأخبرته بزوجها فنظر إليها طويلا فجاءه جبريل وقال يا محمد الذي قلته هو الحق ولكن لما قال الصديق أنك تجتمعين به في هذه الليلة استحى الله منه أن يجري على لسانه الكذب لأنه صديق فأحياه كرامة لهMənbə:


نزهة المجالس ومنتخب النفائسPeyğəmbərin(s) xidmətçisi olan Ənəs ibn Malik adı Səhlə olan Ümm Səlimdən rəvayət edir ki, bir qadın Hz.Rəsuləllahın(s) yanına gəlib dedi: "Ey Allahın peyğəmbəri(s) yuxuda həyətimizdə olan xurma ağacını gördüm ki, sınmışdır; Ərim də səfərdədir". Hz.Rəsuləllah(s) dedi: "Sənə vacibdir ki, səbr edəsən. Çünki Qiyamət gününə qədər ərini görməyəcəksən". Bu sözlərdən sonra qadın ağlaya-ağlaya evi tərk etdi.
Evdən çıxarkən Əbu Bəkri gördü və əhvalatı ona danışdı. Amma Peyğəmbərin(s) ona cavabını demədi. Əbu Bəkr dedi: "Allah bu gecə sizi cəm edəcəkdir(Axşam ərin qayıdacaq)".
Qadın evə döndü və Peyğəmbərin(s) və Əbu Bəkrin sözləri barədə düşünməyə başladı. Gecə düşəndə gördü ki, əri qayıtdı. Tez Hz.Rəsuləllahın(s) yanına gedib ərinin qayıtmasını ona bildirdi. Peyğəmbər(s) uzun müddət həmin qadına baxdı. Sonra Cəbrayıl(ə) nazil oldu və dedi: "Ey Məhəmməd! Nə buyurmuşdun haqq idi. Amma Əbu Bəkr ki, demişdi ərin gecə qayıdacaq. Allah həya etdi ki, Əbu Bəkrin dilindən yalan cari olar. Axı o Siddiqdir. Allah Əbu Bəkrə xatir həmin kişini diri saxladı".


Mənbə:


Əs-Səfurinin(Əbdur-Rəhman bin Əbdus-Salam bin Əbdur-Rəhman bin Osman) Nəzhətul-Məcalis və Muntəxabətul-Nəfais kitabı.


Pay atonnan, gorun çatdasun Osman, mələklər sənnən həya eliyirdi, amma Allah-Təala Əbu Bəkrdən həya eliyirmiş :whistling:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#116 Fajr

Fajr

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 202 сообщений

Отправлено 09 января 2012 - 19:35

قال أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وابن خالته من الرضاعة وهي أم سليم واسمها سهلة جاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله رأيت في المنام كأن النخلة التي في داري قد وقعت وزوجي في السفر فقال: يجب عليك الصبر فلن تجتمعي به إلا يوم القيامة فخرجت المرأة باكية فرأت أبا بكر فأخبرته بمنامها ولم تذكر له قول النبي قال لها إذهبي فإنك تجتمعين به في هذه الليلة فدخلت إلى منزلها وهي متفكرة في قول النبي وقول أبي بكر فلما كان الليل وإذا بزوجها قد أتى فذهبت إلى النبي وأخبرته بزوجها فنظر إليها طويلا فجاءه جبريل وقال يا محمد الذي قلته هو الحق ولكن لما قال الصديق أنك تجتمعين به في هذه الليلة استحى الله منه أن يجري على لسانه الكذب لأنه صديق فأحياه كرامة لهMənbə:نزهة المجالس ومنتخب النفائسPeyğəmbərin(s) xidmətçisi olan Ənəs ibn Malik adı Səhlə olan Ümm Səlimdən rəvayət edir ki, bir qadın Hz.Rəsuləllahın(s) yanına gəlib dedi: "Ey Allahın peyğəmbəri(s) yuxuda həyətimizdə olan xurma ağacını gördüm ki, sınmışdır; Ərim də səfərdədir". Hz.Rəsuləllah(s) dedi: "Sənə vacibdir ki, səbr edəsən. Çünki Qiyamət gününə qədər ərini görməyəcəksən". Bu sözlərdən sonra qadın ağlaya-ağlaya evi tərk etdi.
Evdən çıxarkən Əbu Bəkri gördü və əhvalatı ona danışdı. Amma Peyğəmbərin(s) ona cavabını demədi. Əbu Bəkr dedi: "Allah bu gecə sizi cəm edəcəkdir(Axşam ərin qayıdacaq)".
Qadın evə döndü və Peyğəmbərin(s) və Əbu Bəkrin sözləri barədə düşünməyə başladı. Gecə düşəndə gördü ki, əri qayıtdı. Tez Hz.Rəsuləllahın(s) yanına gedib ərinin qayıtmasını ona bildirdi. Peyğəmbər(s) uzun müddət həmin qadına baxdı. Sonra Cəbrayıl(ə) nazil oldu və dedi: "Ey Məhəmməd! Nə buyurmuşdun haqq idi. Amma Əbu Bəkr ki, demişdi ərin gecə qayıdacaq. Allah həya etdi ki, Əbu Bəkrin dilindən yalan cari olar. Axı o Siddiqdir. Allah Əbu Bəkrə xatir həmin kişini diri saxladı".


Mənbə:


Əs-Səfurinin(Əbdur-Rəhman bin Əbdus-Salam bin Əbdur-Rəhman bin Osman) Nəzhətul-Məcalis və Muntəxabətul-Nəfais kitabı.

Tarix boyu gondarma hədislərində xəlifələrin bidətlərini və çirkinliklərini ört-bastır etmək üçün, həm də məqamlarını "ucaltmaq" üçün Rəsulullaha (s) dil uzadıblar. Rəsulullaha (s) iftiralar ata-ata öz ulu-babalarını müdafiə ediblər. Bu cür vicdansızlıqdan Allaha pənah aparıram!

Maalim.Net - Особенности школы Ахл аль-Бейт (а) и ответы на критику

Передал Хаким в "Мустадрак" (10/382):

... فأقبل رسول الله (ص) والغضب يُعرف في وجهه فقال: "ما تريدون من علي، إنَّ علياً مني وأنا منه وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي". هذا حديث صحيح على شرط مسلم

Посланник Аллаха (с) сказал: «Что вы хотите от Али (а)? Али (а) от меня и я (с) от него. И он повелитель всех мусульман после меня!»

Хаким ан-Нишабури: "Хадис достоверен по условиям Муслим" и согласился с ним аз-Захаби.
ал-Албани: "Достоверен". ("ас-Силсила ас-сахиха", ал-Албани, 5/222)
Ибн Хиббан: "Достоверен". ("Сахих", Ибн Хиббан, 28/400)


#117 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 10 января 2012 - 13:56

قال أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وابن خالته من الرضاعة وهي أم سليم واسمها سهلة جاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله رأيت في المنام كأن النخلة التي في داري قد وقعت وزوجي في السفر فقال: يجب عليك الصبر فلن تجتمعي به إلا يوم القيامة فخرجت المرأة باكية فرأت أبا بكر فأخبرته بمنامها ولم تذكر له قول النبي قال لها إذهبي فإنك تجتمعين به في هذه الليلة فدخلت إلى منزلها وهي متفكرة في قول النبي وقول أبي بكر فلما كان الليل وإذا بزوجها قد أتى فذهبت إلى النبي وأخبرته بزوجها فنظر إليها طويلا فجاءه جبريل وقال يا محمد الذي قلته هو الحق ولكن لما قال الصديق أنك تجتمعين به في هذه الليلة استحى الله منه أن يجري على لسانه الكذب لأنه صديق فأحياه كرامة لهMənbə:


نزهة المجالس ومنتخب النفائسPeyğəmbərin(s) xidmətçisi olan Ənəs ibn Malik adı Səhlə olan Ümm Səlimdən rəvayət edir ki, bir qadın Hz.Rəsuləllahın(s) yanına gəlib dedi: "Ey Allahın peyğəmbəri(s) yuxuda həyətimizdə olan xurma ağacını gördüm ki, sınmışdır; Ərim də səfərdədir". Hz.Rəsuləllah(s) dedi: "Sənə vacibdir ki, səbr edəsən. Çünki Qiyamət gününə qədər ərini görməyəcəksən". Bu sözlərdən sonra qadın ağlaya-ağlaya evi tərk etdi.
Evdən çıxarkən Əbu Bəkri gördü və əhvalatı ona danışdı. Amma Peyğəmbərin(s) ona cavabını demədi. Əbu Bəkr dedi: "Allah bu gecə sizi cəm edəcəkdir(Axşam ərin qayıdacaq)".
Qadın evə döndü və Peyğəmbərin(s) və Əbu Bəkrin sözləri barədə düşünməyə başladı. Gecə düşəndə gördü ki, əri qayıtdı. Tez Hz.Rəsuləllahın(s) yanına gedib ərinin qayıtmasını ona bildirdi. Peyğəmbər(s) uzun müddət həmin qadına baxdı. Sonra Cəbrayıl(ə) nazil oldu və dedi: "Ey Məhəmməd! Nə buyurmuşdun haqq idi. Amma Əbu Bəkr ki, demişdi ərin gecə qayıdacaq. Allah həya etdi ki, Əbu Bəkrin dilindən yalan cari olar. Axı o Siddiqdir. Allah Əbu Bəkrə xatir həmin kişini diri saxladı".


Mənbə:


Əs-Səfurinin(Əbdur-Rəhman bin Əbdus-Salam bin Əbdur-Rəhman bin Osman) Nəzhətul-Məcalis və Muntəxabətul-Nəfais kitabı.

Bismillah,ölün yerə girin dəə.Bizə bidət-şirk əhli deyirlər,özləri gör nə gündədir.Allah həya edib ki,Əbu bəkrin ağzından yalan çıxmaz,amma Rəsulun(s) çıxar.Allah hidayət versin

#118 cafari

cafari

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 306 сообщений

Отправлено 07 марта 2012 - 15:23

maraqlıdır körəsən cənnətdə qoca olacaq?


Peyğəmbər (s.ə.s) demişdir: “Əbu Bəkr və Ömər əvvəlki və sonrakı Cənnət əhlinin yaşlıları arasında ən hörmətli olacaqlar. Yalnız peyğəmbərlər və elçilər istisnadır”.ət-Tirmizi, 5/610; İbn Macə, 1/36; “Silsilətul -Əhadisis-Səhihə”, 12/487

ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِير

#119 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 07 марта 2012 - 17:02

maraqlıdır körəsən cənnətdə qoca olacaq?


Peyğəmbər (s.ə.s) demişdir: “Əbu Bəkr və Ömər əvvəlki və sonrakı Cənnət əhlinin yaşlıları arasında ən hörmətli olacaqlar. Yalnız peyğəmbərlər və elçilər istisnadır”.ət-Tirmizi, 5/610; İbn Macə, 1/36; “Silsilətul -Əhadisis-Səhihə”, 12/487

Hə. Necə ki, Əbu Bəkr böyüklər arasında ilk iman gətirən olub, Əli (ə) isə uşaqlar arasında.
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#120 cafari

cafari

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 306 сообщений

Отправлено 07 марта 2012 - 23:15

körəsən əbubəkirin qapısı acıq qaldımı?ya da bu buxarinin adlarda yerdəyişmə qanunudur.

Əbu Səid əl-Xudri (r.a.) rəvayət edir ki, «Peyğəmbər (s.a.s.)
səhabələrə xitab edib dedi: "Həqiqətən, mənə ən yaxın yoldaş və maldövləti ilə ən çox qayğı göstərən Əbu Bəkrdir. Rəbbimdən qeyrisini sevmiş
olsaydım, (ifrata varmaqla) Əbu Bəkri sevərdim. Lakin, o mənim
müsəlman qardaşımdır. Elə isə, məscidə açılan Əbu Bəkrin qapısından
başqa bütün qapıları bağlayın.

«Səhihu-l-Buxari», 7/15, 3654-cü hədis.

ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِير
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru