Перейти к содержимому


Фотография

Əhli- beyt (es) bağçasından çiçəklər


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 72

#61 Hasan_AGA

Hasan_AGA

  in the jail of Kaspersky

 • Murid
 • 1 336 сообщений

Отправлено 14 Апрель 2010 - 14:01

Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allah-təala yalnız rəhimli bəndələrinə rəhm edər.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Qadının bərəkətli olmasının əlaməti budur ki, elçiliyi asan, mehriyyəsi isə yüngül olsun.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Bu dünyada sizin üçün bir müsafirin azuqəsi qədər olan mal kifayətdir.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allah-təala behişti nə dediyinə və onun haqqında nə deyildiyinə əhəmiyyət verməyən pis danışıqlı adamlara haram etmişdir.”

"Do not say what you do not understand, because most of the right is in what you deny.
Accept the argument of one against whom you have no argument. It is me (Ali ibn Abu Talib).. Sermon 17"

#62 YASEMEN

YASEMEN

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 173 сообщений

Отправлено 14 Апрель 2010 - 15:59

sehvetin zencirindeolan agila hikmetden berhelenmek haramdir. İMAM ƏLİ (Ə)
У имама Садыка (ДБМ) спросили: "Не означают ли слова Пророка, что "Фатима - госпожа женщин в раю", относится только к женщинам её времени?" На что имам отвечал: "Это относится к Марьям, однако Фатима - госпожа женщин рая от начала и до конца"

#63 Hasan_AGA

Hasan_AGA

  in the jail of Kaspersky

 • Murid
 • 1 336 сообщений

Отправлено 14 Апрель 2010 - 23:15

Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Sizin ən yaxşınız dünyaya daha rəğbətsiz, axirətə isə daha rəğbətli olanınızdır.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Qardaşın (öz din) qardaşına olan gizli duası rədd ediləsi deyil.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Dünya mö`minin zindanı, kafirinsə behiştidir.”

"Do not say what you do not understand, because most of the right is in what you deny.
Accept the argument of one against whom you have no argument. It is me (Ali ibn Abu Talib).. Sermon 17"

#64 Hasan_AGA

Hasan_AGA

  in the jail of Kaspersky

 • Murid
 • 1 336 сообщений

Отправлено 14 Апрель 2010 - 23:16

Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allah o kəsə rəhmət etsin ki, sözlərindən artığını saxlayar, malının artığını isə sədəqə verər (paylayar).”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Alimin iki rəkət namazı, alim olmayan adamın yetmiş rəkət namazından üstündür.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allaha diqqətlə qılınan iki rəkət namaz, Allahdan qəflətdə qılınan min rəkət namazdan üstündür.”

"Do not say what you do not understand, because most of the right is in what you deny.
Accept the argument of one against whom you have no argument. It is me (Ali ibn Abu Talib).. Sermon 17"

#65 Hasan_AGA

Hasan_AGA

  in the jail of Kaspersky

 • Murid
 • 1 336 сообщений

Отправлено 14 Апрель 2010 - 23:16

Həzrət Əli (ə) buyurur: “Kim özünü hesaba çəksə, səadətə yetişər.”
"Do not say what you do not understand, because most of the right is in what you deny.
Accept the argument of one against whom you have no argument. It is me (Ali ibn Abu Talib).. Sermon 17"

#66 Hasan_AGA

Hasan_AGA

  in the jail of Kaspersky

 • Murid
 • 1 336 сообщений

Отправлено 16 Апрель 2010 - 12:18

Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Elmin fəziləti ibadətin fəzilətindən çoxdur.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Elmlə olan az əməl faydalı, cəhalətlə olan çox əməl isə faydasızdır.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Əgər mənim bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız.”

"Do not say what you do not understand, because most of the right is in what you deny.
Accept the argument of one against whom you have no argument. It is me (Ali ibn Abu Talib).. Sermon 17"

#67 Hasan_AGA

Hasan_AGA

  in the jail of Kaspersky

 • Murid
 • 1 336 сообщений

Отправлено 16 Апрель 2010 - 12:21

Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Bəndə öz dilini saxlamayınca, imanın həqiqətinə çatmaz.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “İnsanı üzünə tə`rif etmək, onu qətlə yetirmək kimidir.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allah yolunda bir gecə keşik çəkmək, min gecə namaz qılıb, gündüzləri də oruc tutmaqdan üstündür.”

"Do not say what you do not understand, because most of the right is in what you deny.
Accept the argument of one against whom you have no argument. It is me (Ali ibn Abu Talib).. Sermon 17"

#68 Hasan_AGA

Hasan_AGA

  in the jail of Kaspersky

 • Murid
 • 1 336 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2010 - 11:41

Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “İslamın zirvəsi Allah yolunda cihaddır ki, yalnız ən üstün müsəlmanlar bu zirvəyə yetişərlər.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Günahdan tövbə edən şəxs günah etməmiş kimidir.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Günahdan tövbə etdiyi halda, onu təkrarlayan şəxs Allahı məsxərə etmiş kimidir.”

"Do not say what you do not understand, because most of the right is in what you deny.
Accept the argument of one against whom you have no argument. It is me (Ali ibn Abu Talib).. Sermon 17"

#69 Hasan_AGA

Hasan_AGA

  in the jail of Kaspersky

 • Murid
 • 1 336 сообщений

Отправлено 23 Апрель 2010 - 21:52

Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Dünya sevgisi bütün xataların başlanğıcıdır.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Dünyan üçün elə çalış ki, sanki həmişə yaşayacaqsan. Axirətin üçün isə elə çalış ki, sanki sabah öləcəksən.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Adəm övladının xatalarının çoxu dilindədir.”

"Do not say what you do not understand, because most of the right is in what you deny.
Accept the argument of one against whom you have no argument. It is me (Ali ibn Abu Talib).. Sermon 17"

#70 Hasan_AGA

Hasan_AGA

  in the jail of Kaspersky

 • Murid
 • 1 336 сообщений

Отправлено 23 Апрель 2010 - 21:56

Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Mö`mini şad edən məni şad etmiş, məni şad edən isə Allahı şad etmişdir.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Müsəlmana hiylə quran bizdən deyildir.”

"Do not say what you do not understand, because most of the right is in what you deny.
Accept the argument of one against whom you have no argument. It is me (Ali ibn Abu Talib).. Sermon 17"

#71 Shemsi

Shemsi

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Murid
 • 1 723 сообщений

Отправлено 02 Май 2010 - 12:32

İmаm Sаdiq (ә) Аllаh-tәаlаnın bеlә buyurduğunu nәql еdir: “Mәn хәsis dеyilәm ki, bәndәmdәn nәyisә әsirgәyәm. Mәgәr sәхаvәt, bәхşiş, kәrәm mәnim dеyilmi?! Mәgәr әfv vә rәhmәt mәnim әlimdә dеyilmi?! Аrzulаrı yеrinә yеtirәn mәn dеyilәmmi?! Kimdir mәndәn ümidini üzәn?! Аrzu еdәnlәr mәndәn qеyrisindәn istәmәyә qоrхurmu?! Әgәr bütün göy vә yеr әhli birlikdә nәsә istәsә, sоnrа оnlаrdаn hәr biri о birilәri qәdәr аrzulаsа, оnlаrın istәyini vеrmәklә qüdrәt vә mülkümdәn zәrrәcә аzаlmаz. Mәnim mülküm nеcә аzаlа bilәr?! Хаlqın mәnә ümidini qırаnlаr nеcә dә bәdаqibәtdir. Nеcә dә pisdir itаәtsizlik еdib mәni nәzәrә аlmаyаnlаr!”

Sormaz ki bilsin,
sorsa bilirdi.
Bilmez ki sorsun,
bilse sorardı.


#72 Hasan_AGA

Hasan_AGA

  in the jail of Kaspersky

 • Murid
 • 1 336 сообщений

Отправлено 02 Май 2010 - 16:38

Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Qonşusu ac ikən özü tox yatan kəs mənə iman gətirməmişdir.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Qiyamət günü mö`minin əməl tərəzisinə xoş xasiyyətdən də üstün olan bir şey qoyulmayacaqdır.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Həqiqətən, xoşxasiyyətli şəxs üçün oruc tutub gecəni oyaq qalan adamın savabı vardır.”
Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Hər kəs sübh edə, lakin müsəlmanların işinə yarımaya, müsəlman deyildir.”

"Do not say what you do not understand, because most of the right is in what you deny.
Accept the argument of one against whom you have no argument. It is me (Ali ibn Abu Talib).. Sermon 17"

#73 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 08 Май 2010 - 00:52

Fəzl ibn Yəsar deyir: «İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğunu eşitdim:

«Bizim Qaimimizin (ə.c) zühur etdikdə, axirəz-zaman camaatının cəhlindən görəcəyi azar-əziyyətləri, Rəsulallahın (s) İslamdan qabaq gördüyü ərəblərin cahiliyyətindən daha çətin olacaq.»

İmamdan soruşdum: «Bu necə olur?!» Həzrət (ə) buyurdu: «Peyğəmbər (s) yonulmuş daş, qaya, çubuq və taxtaya pərəstiş edən camaatın arasına gəldi. Amma bizim Qaimimiz qiyam edəndə, camaatın hamısı onun üçün Allahın Kitabından dəlil gətirəcək, Quran ayələrini təfsir edib yozacaqlar.»

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru