Перейти к содержимому


Фотография

Mütə haqqında mübahisə


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 188

#181 Ya-Mehdi

Ya-Mehdi

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 55 сообщений

Отправлено 03 Август 2011 - 19:21

Ən-Nisa Surəsi 24-cü ayədə ALLAH (c.c) belə buyurur: (Cihad vaxtı əsir olaraq) sahib olduğunuz (cariyələr) müstəsna olmaqla, ərli qadınları almaq Allahın yazısı (hökmü) ilə sizə (haram edildi). Bunlardan başqaları isə namusla (iffətlə), zinakarlığa yol vermədən, mallarınızı sərf edərək evlənmək üçün sizə halal edildi. İstifadə (mütə) etdiyiniz qadınların mehrlərini lazımi qaydada verin! Mehr müəyyən edildikdən sonra aranızda razılaşdığınız şeydən ötrü sizə heç bir günah yazılmaz. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!
Hz.İmam Əli(ə) buyurmuşdur;
"Əli'nin (ə) rəbbinə and olsun ki; Allah'ın höccəti (Hz. Mehdi), insanlar arasında olacaq. Evlərinə baş çəkəcək. Yollarda (Bazarlarda, küçələrdə) gəzəcək. Yer üzünün şərqinə və qərbinə gedib gələcək. İnsanların sözlərini duyacaq. Onlara salam verəcək, görəcək. Fəqət vəd edilən zamana qədər görünməyəcək."

#182 Leon

Leon

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 35 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 18:06

Xaiş edirəm bu hədislərə cavab verin. Başqa bir forumdan copy eləmişəm.

şeyx Muhsin əl-Əmin “Əayan əş-Şiə” kitabında (səh. 159) nə yazır: “Bütün şiə aləmi, xüsusilə Nəcəf əhli hesab edir ki, müvəqqəti nigah icazə verilmiş, amma eyni zamanda da biabırçı bir şeydir”.

“Vəsail əş-Şiə” kitabında (14/437) deyilir ki, Abdullah bin Umeyr, Məhəmməd əl-Baqirin yanına gəlib deyir: “Mən səni sevindirəcəyəm: sənin arvadların, qızların, bacıların və qohumların bunu edirlər (yəni özlərini müəyyən müddətə pula satırlar)”. Bunu eşidən imam üzünü çevirir. Görəsən belə hərəkət nə deməkdir? Məgər o sevinirdi? Məgər mömin imam, Allahdan qorxan bir müsəlman istəyirdi ki, onun qadın qohumları kiminsə ehtirasını ödəmək üçün özlərini pula satsınlar? Məgər mömin özünə qıymadığını qardaşına arzu edə bilərmi? Rəsulullah (s.ə.s) deyib: “Özünə istədiyini qardaşına arzu etməyincə heç kəsin imanı kamil olmayacaq” (Əhməd, ən-Nəsai, İbn Macə, ət-Tirmizi, əl-Albani, “Muxtasar Muslim”, 24; “Silsilə əl-Əhadis əs-Səhihə”, 73).
şeyx İbn Babivih əl-Qumi özünün “Mən lə yahduruhu əl-Faqih” kitabında (2/251) imam Cəfər əs-Sadiqin aşağıdakı sözlərini rəvayət edib: “Həqiqətən, Rəsulullahın əməllərindən heç olmasa birini etməyib ölən adamdan mənim xoşum gəlməz”. Ondan soruşurlar: “O, müvəqqəti nigah edirdi?”. İmam cavab verir: “Bəli”, - və bu ayəni oxuyur: “Əgər o (Peyğəmbər) sizi boşasa, ola bilsin ki, Rəbbi sizin əvəzinizə ona sizdən daha yaxşı zövcələr – müsəlman, mömin, itaətkar, tövbəkar, ibadət edən, oruc tutan dul qadınlar və bakirə qızlar versin” (ət-Təhrim, 5). Bu hədis “Vəsail əş-Şiə” (14/442), “Cəvahir əl-Kəlam” (30/151-152), “Əsl əş-Şiə və Üsuluhə” və s. kitablarda da var.

#183 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 20:33

Xaiş edirəm bu hədislərə cavab verin. Başqa bir forumdan copy eləmişəm.

şeyx Muhsin əl-Əmin “Əayan əş-Şiə” kitabında (səh. 159) nə yazır: “Bütün şiə aləmi, xüsusilə Nəcəf əhli hesab edir ki, müvəqqəti nigah icazə verilmiş, amma eyni zamanda da biabırçı bir şeydir”.

“Vəsail əş-Şiə” kitabında (14/437) deyilir ki, Abdullah bin Umeyr, Məhəmməd əl-Baqirin yanına gəlib deyir: “Mən səni sevindirəcəyəm: sənin arvadların, qızların, bacıların və qohumların bunu edirlər (yəni özlərini müəyyən müddətə pula satırlar)”. Bunu eşidən imam üzünü çevirir. Görəsən belə hərəkət nə deməkdir? Məgər o sevinirdi? Məgər mömin imam, Allahdan qorxan bir müsəlman istəyirdi ki, onun qadın qohumları kiminsə ehtirasını ödəmək üçün özlərini pula satsınlar? Məgər mömin özünə qıymadığını qardaşına arzu edə bilərmi? Rəsulullah (s.ə.s) deyib: “Özünə istədiyini qardaşına arzu etməyincə heç kəsin imanı kamil olmayacaq” (Əhməd, ən-Nəsai, İbn Macə, ət-Tirmizi, əl-Albani, “Muxtasar Muslim”, 24; “Silsilə əl-Əhadis əs-Səhihə”, 73).
şeyx İbn Babivih əl-Qumi özünün “Mən lə yahduruhu əl-Faqih” kitabında (2/251) imam Cəfər əs-Sadiqin aşağıdakı sözlərini rəvayət edib: “Həqiqətən, Rəsulullahın əməllərindən heç olmasa birini etməyib ölən adamdan mənim xoşum gəlməz”. Ondan soruşurlar: “O, müvəqqəti nigah edirdi?”. İmam cavab verir: “Bəli”, - və bu ayəni oxuyur: “Əgər o (Peyğəmbər) sizi boşasa, ola bilsin ki, Rəbbi sizin əvəzinizə ona sizdən daha yaxşı zövcələr – müsəlman, mömin, itaətkar, tövbəkar, ibadət edən, oruc tutan dul qadınlar və bakirə qızlar versin” (ət-Təhrim, 5). Bu hədis “Vəsail əş-Şiə” (14/442), “Cəvahir əl-Kəlam” (30/151-152), “Əsl əş-Şiə və Üsuluhə” və s. kitablarda da var.

Bismillah,heç kəsin xoşuna gəlməz onun qohumları ilə(xüsusən ana-bacı) mütə etsinlər.Sual çıxır belə bir hal Allahın əmrini rədd etmə hüququna malikdirmi?İslama görə yox...İkincisi,mütə vacib yox,mübah işdir,yəni heç kimə borc deyil ki,o işi görə.Mən,şəxsən,mütəni bu cür hal üçün başa düşürəm.Kimsə(qadın) yoldaşı ölür və ya boşanır,sonra istəyi ilə mütə edilir.O da lap vacib ehtiyacı varsa...Qaldı ki,İmamın(ə) sitatda qaraladığım hədisəəəə,o çox güman ancaq kişilərə aiddir.Qadınlara da aid olsa gərək hər kəsin zövcəsi "uje" mütə edilmiş olsun,bu da məntiqsizdir.Orda işlənən "xoşum gəlmir" sözünün nə dərəcədə xoşa gəlməzlik olması hələ lüğəvi baxımdan bəlli deyil.Hələ mən bu hədisin nə vəziyyətdə(zəif və s.) olmasını bir qırağa qoyaraq yazdım...İslamda çox sayda halal və ya belə desək haram olmayan iş var,indi hamısını etməliyikmi???
Məsələn,
1.əhli-sünnətə görə oral(ağız yolu ilə) yaxınlıq və başqa işlər(cima zamanı) caizdir.İndi guya bütün millət bunu edir?Yox,əsla
P.S şiənin mövqeyini bilmirəm...
2.Şiəyə görə arxadan yaxınlıq kəharətli məkruhdur(əksər alimə görə),indi xanımı heyz olanda camaat-hamı bu yoldan istifadə edir?Yox,əsla
P.S əhli-sünnəyə görə mütləq haram(mən biləni)
3.əhli-sünnəyə görə,(hənəfi fiqhi):insan ağlı başında ola-ola ana-bacısı ilə zina etsə hədd cəzası düşməz(ya da 5-6şallaq vurular)
maliki(səhv etmirəmsə bunda da var)+şafei(100%) fqhi:insanın zinadan doğulan öz qızı ilə evlənməsi caizdir.Yəni birisi ilə zina edirsən,qız olsa(uşaq) sənin onunla evlənməyində problem yoxdur.----əhli-sünnə indi belə edir(əksəriyyət)?Yox,əsla
P.S şiələrə görə bunların hamısında əks mövqe
4.şiəyə görə 9 yaşdan az yaşlı ilə mütə olar(burda problem yoxdur) və cimadan başqa hər şeydən faydalana bilər(fiqhən izahı var niyə?),fəqət bunu edən var?Yox,əsla(olsa da tək-tük)
P.S sünnülərin mövqeyini bilmirəm.əl-əzhər eyni hökmü verib.Bir sələf alimi,hətta uşaq toppuş olsa+taqəti olsa,deyib caizdir yaxınlıq belə...

Qısası,fətva,halal-caiz olan çox şey var,hətta özlüyündə(Allah dərgahında) haqq olsa belə,nəə bununla məhzəbə ləə gətirmək olar,nə də qaydanı rədd etmək.Çünki rədd üçün məhz Allah dərgahından(Quran+düzgün sünnə) dəlil demək lazımdır!!!

#184 Ebul Hesen

Ebul Hesen

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 288 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 21:10

Kanan_313N , qardash salam aleykum.
"3.əhli-sünnəyə görə,(hənəfi fiqhi):insan ağlı başında ola-ola ana-bacısı ilə zina etsə hədd cəzası düşməz(ya da 5-6şallaq vurular)
maliki(səhv etmirəmsə bunda da var)+şafei(100%) fqhi:insanın zinadan doğulan öz qızı ilə evlənməsi caizdir.Yəni birisi ilə zina edirsən,qız olsa(uşaq) sənin onunla evlənməyində problem yoxdur"
buna subutun var? meni xususile henefi fiqhi maraqlandirir. Subutun varsa xahish edirem menbeleri yerleshdirerdin burda. Ola biler ki henefi fiqhi insan oz anasi bacisi ile onlari tanimayaraqdan(yeni ki anasi oglunu korpe iken usaq evine qoymush ve illerle ondan xebersiz olmush, qardash baci korpe iken bir birinden ayrilmis ve illerle bir birilerini gormeyibler) zina etmesini nezerde tutsun?
Ey Muaviye... Doyush isteyirsen. Ele ise xalqi bir yana qoyub tekce qarshima cix... Men Ebul Hesenem. Bedrde atanin, dayinin, qardasinin bashlarini keserek men oldurdum. o qilinc hele de menimledir. Men ne dinimi deyishdirdim ne de yeni bir peygember uydurdum. Men sizin isteyerek terk etdiyiniz ve istemeyerek mecburi girdiyiniz yoldayam.

#185 Leon

Leon

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 35 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 21:20

Kənan 313N
Təşəkkür edirəm ətraflı izah etdiyin üçün :goodL:

#186 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 21:50

Kanan_313N , qardash salam aleykum.
"3.əhli-sünnəyə görə,(hənəfi fiqhi):insan ağlı başında ola-ola ana-bacısı ilə zina etsə hədd cəzası düşməz(ya da 5-6şallaq vurular)
maliki(səhv etmirəmsə bunda da var)+şafei(100%) fqhi:insanın zinadan doğulan öz qızı ilə evlənməsi caizdir.Yəni birisi ilə zina edirsən,qız olsa(uşaq) sənin onunla evlənməyində problem yoxdur"
buna subutun var? meni xususile henefi fiqhi maraqlandirir. Subutun varsa xahish edirem menbeleri yerleshdirerdin burda. Ola biler ki henefi fiqhi insan oz anasi bacisi ile onlari tanimayaraqdan(yeni ki anasi oglunu korpe iken usaq evine qoymush ve illerle ondan xebersiz olmush, qardash baci korpe iken bir birinden ayrilmis ve illerle bir birilerini gormeyibler) zina etmesini nezerde tutsun?

Bismillah,elə bu forumdan oxumuşam)) gözlə yazaram...

#187 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 22:05

Bismillah,elə bu forumdan oxumuşam)) gözlə yazaram...

Bismillah,səhv etmirəmsə al-fath da bu haqda yaa bu forumda,ya da bakililarda yazmışdı.Mən başqa yerdən bu foruma yazmışdım,indi ona istinadən

Serexsi bu barede Ebu Henifeden bele bir fetva neql edir: “Eger bir sexs oz mehremlerinden biri ile nigah baglayib yaxinliq etse ve bu emelin haram olmasini bilse de, bilmese de, ona hedd cezasi dusmur.”2
Qeyd : 2” el – Mesbut”, Serexi, c: 9, seh: 85, “Serhi – Meanil –Asar”, Ehmed İbn Mehemmed İbn Selame, c: 3, seh: 149


Bu linkə bax,mənbələr bir az,baş-ayaq yazılıb((

#188 Leon

Leon

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 35 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 22:12

Böyük şiə hədisçisi Əbu Cəfər Tusi Məhəmməd rəvayət etdiyi hədisdə Əli(ə)belə demişdir: Peyğəmbər(s)Xeybər günü qadınlarla muta (siğə)etməyi və eşşək ətini yeməyi qadağan etdi.
(Tusi, İstibsar, 3; Təhzihul-Əhkam 7, 251)

Bu hədis varmı? Varsa yəqin ki, zəifdir və zəifdirsə nəyə əsasən? Elimli qardaşlardan xaiş edirəm izah etsinlər.

#189 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 22:19

Böyük şiə hədisçisi Əbu Cəfər Tusi Məhəmməd rəvayət etdiyi hədisdə Əli(ə)belə demişdir: Peyğəmbər(s)Xeybər günü qadınlarla muta (siğə)etməyi və eşşək ətini yeməyi qadağan etdi.
(Tusi, İstibsar, 3; Təhzihul-Əhkam 7, 251)

Bu hədis varmı? Varsa yəqin ki, zəifdir və zəifdirsə nəyə əsasən? Elimli qardaşlardan xaiş edirəm izah etsinlər.


Belə bir hədis var və qeyri-mötəbərdir. Bu haqda forumda mütə haqqında mövzuları axtarış verin və müzakirə olunanları təkrar etməyin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru