Перейти к содержимому


Фотография

Öz qızı ilə evlənmək!


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 40

#1 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 02 Октябрь 2010 - 21:46

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Allaha həmd olsun ki, bizi Əhli-beyt yoluna hidayət eliyib.
Məlum olduğu kimi zina Allahın haram etdiyi əməl və böyük günahlardandır. Aşağıdakı linkdə bildirilir ki, Şafi və Maliki məzhəblərinin hökmünə görə insan zinadan doğulan qızı ilə evlənə bilər:
Malikî ve Şafii alimlerine göre, zina ile hürmet-i musahere meydana gelmez, zina ile hiçbir hukukî unsur oluşmaz. Bu sebeple, bir kimse zina ettiği kadının annesiyle, (kendisinden de olsa) kızıyla evlenebilir.
İmam Şafi’nin, zina sonucu doğan bir kızla o kızın babasının evlenebileceğine dair fetva verdiği doğru mudur? Bu konunun aslı nedir?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#2 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 03 Октябрь 2010 - 14:38

ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنى وأخته‏,‏ وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه‏,‏ وأخته من الزنى وهو قول عامة الفقهاء وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه‏:‏ يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعاKişiyə zinadan olan öz qızı ilə evlənmək haramdır...və bu əksər alimlərin fikridir. Ancaq, Malikin mövqeyi, həmçinin Şafeinin məşhur mövqeyi budur ki, kişi o qızla (yəni, zinadan olan qızı ilə) evənə bilər. Çünki, bu qız ona yaddır, məhrəm deyil. Onların aralarında heç bir qohumluq əlaqələri yoxdur...


İbn Hazm, "Kitab əl-Muğni"


ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#3 Hakkani

Hakkani

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 105 сообщений

Отправлено 12 Октябрь 2010 - 22:52


Malikî ve Şafii alimlerine göre, zina ile hürmet-i musahere meydana gelmez, zina ile hiçbir hukukî unsur oluşmaz. Bu sebeple, bir kimse zina ettiği kadının annesiyle, (kendisinden de olsa) kızıyla evlenebilir.
İmam Şafi’nin, zina sonucu doğan bir kızla o kızın babasının evlenebileceğine dair fetva verdiği doğru mudur? Bu konunun aslı nedir?

verdiğin kinkteki bilgiler şunlar:

Bir hakikati ifade etse bile, bazı üsluplar maalesef yapıcı olmaktan ziyade tahribat tarafları daha fazla oluyor. Bu konu da bunun canlı bir misalidir. Şimdi konuyu İslam hukukçularının gözüyle görelim. Burada özellikle ehlisünnetin dört mezhebinin görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız:

Tartışma konusunun özeti şudur:
Zinanın hukukî bir değer ifade edip etmemesi. Yani, zina fiilinden doğan sonuçlarla normal meşru nikah fiilinden doğan sonuçların aynı olup olmaması.

Bu ilkeye bağlı olarak, zina fiilinin -İslam hukuku açısından- miras, sıhriyet, mahremiyete sebep olup olmayacağı, hangi kategoride yer alacağı hususu, bu dört mezhep alimleri arasında tartışmalı bir konudur.

Örneğin, İmam Azam ve İmam Muhammed’e göre, kişi zina ettiği hamile kadınla evlenemez. Fakat başka birisi bu zinadan gebe kalmış bir kadınla nikah akdi kıyabilir. (Halbuki meşru nikahtan hamile kalan kadın, doğum yapmadan onunla evlenmek caiz değildir). Çünkü, zinanın bir değeri yoktur. Buna mukabil İmam Ebu Yusuf ile İmam Züfer’e göre, zinadan da olsa hamile bir kadın çocuğu doğurmadan onunla evlenmek caiz değildir.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 7/149-150).

Konumuza gelirsek, bir kadınla evli olan kimsenin, o kadının usul ve furuuyla/kızıyla torunuyla, annesiyle, nenesiyle evlenmesi asla caiz değildir. Bu husus dört mezhebin ittifak ettiği bir konudur. Ancak, gayrımeşru bir fiilden doğan kadının kızları vs. de buna dahil olup olmadığı hususunda farklı görüşler vardır:

Hanefî ve Hanbelî mezhebine göre, zina ile de olsa gerçekleşen cinsel ilişkilerden “hürmet-i musahere” meydana gelir. Buna göre, bir insan zina ettiği bir kadının annesiyle, kızıyla evlenemez. Yine, zina yoluyla kendisinden olan kızıyla evlenemez. Bu alimlerin dayandıkları iki delil vardır:

Birincisi: Rivayet edilen şu hadistir: Bir adam Resulullah(a.s.m)’a gelerek “Ben cahiliye devrinde bir kadınla zina etmiştim, şimdi onun kızıyla evlenebilir miyim?” diye sordu. Efendimiz: “Bunu uygun görmüyorum. Annesinden gördüklerini kızından da görmen yakışmaz” diye buyurdu. Bu hadiste, zinadan hürmet-i musaherenin olduğuna işaret edilmiştir.

İkincisi: Zina da meşru evlilik gibi çocuğun olmasına vesiledir. Öyleyse meşru nikahla evli olduğunuz kadının kızıyla evlenmeniz caiz olmadığı gibi, zinadan meydana gelen çocukla da evlenmek caiz değildir.(bk. Zuhaylî, 7/134-35).

Bazı alimlere göre, bu iki delil de yetersizidir. İlgili hadis rivayeti, mürsel ve munkatı olup zayıftır. Zayıf hadisler şer’î hükümlerin illeti olamaz. İkinci delilleri de isabetli değildir.

Normal evliliği zina ile kıyaslamak kıyas-ı maalfarıkdır/ortak benzetme yönü bulunmayan bir karşılaştırmadır. Çünkü, zina eden kimseye had cezası tatbik edildiği gibi, zina ile nesep de sabit olmaz. Bu konuda İmam Şafii’nin İmam Muhammed’e söylediği şu sözleri manidardır: “Meşru evlilik övgüye layık görülmüş, zina ise recmedilmeye değer bulunmuştur. Bu ikisi hangi yönden birbirine benziyor?”(bk. a.g.y).

Malikî ve Şafii alimlerine göre, zina ile hürmet-i musahere meydana gelmez, zina ile hiçbir hukukî unsur oluşmaz. Bu sebeple, bir kimse zina ettiği kadının annesiyle, (kendisinden de olsa) kızıyla evlenebilir.

Aşağıdaki delil olarak ileri sürülen ayet hadis ve kıyasların konu ile alakasını anlayabilmiş değilim. Zerre miktarınca alakası yok. Bir adamın zina ettiği bir kadının kızıyla evlenme hakkına sahip olması, nasıl olur da bir kişinin gayri meşru yoldan da olsa kendi özbeöz kızı ile evlenmesine delil olabilir? SubhanAllah!

Bu alimlerin dayandığı dört delil vardır:

Birincisi: Bir rivayete göre, bir adam zina ettiği bir kadının kendisiyle veya kızıyla evlenmek istediğini Peygamberimiz (a.s.m)’e sorunca, “Haram, helalı haram kılmaz. Haram ancak nikah sebebiyle meydana gelir” buyurdu. (bk. İbn Mace, Nikah, 63). Bu rivayet zayıf olmakla beraber, bir kısım sahih rivayetlerle desteklenmiştir.

Nitekim, bir hadis rivayetine göre Efendimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur:

“Kırbaçlanan bir zinakar ancak kendisi gibi biriyle evlenebilir.”(Ebu Davud, Nikah,4; Ahmed b. Hanbel, 2/324). Yine Ahmed b. Hanbel, ve Taberanî’nin rivayet ettiğine göre, zina etmiş bir kadınla evlenmek isteyen bir adamın durumunu soranlara, Hz. Peygamber (a.s.m): “Zina eden kadınla ancak zina eden bir erkek veya bir müşrik evlenebilir.” mealindeki ayeti okumuştur. Heysemî, İbn Hanbel’in rivayetinin sahih olduğunu söylemiştir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/73-74).

İşte bu rivayetler zinanın hukukî bir tesire sahip olmadığını göstermektedir.

İkinci delilleri: Musahere, yabancıları akraba yapan bir nimettir. Halbuki zina yasaklanan bir cürümdür, nimet olmakla hiçbir alakası yoktur. O halde, meşru nikahla bir tutulamaz.

Üçüncüsü: Hurmet-i musaherenin bir hikmeti, erkekle kadın arasında güven ortamını temin etmek, birbirlerinin yakın akrabalarıyla tereddüde mahal vermeyecek şekilde sıcak bir ortamı paylaşmaktır. Halbuki zina ile birbirine yaklaşanlar için böyle bir şey söz konusu değildir. Yabancılıkları yine devam eder. İslam hukuku açısından, kişi, zina ettiği kadının nafakasını vermekle yükümlü değildir. Birbirlerinin eşi olarak kabul edilemezler. Aralarında miras hukuku cereyan etmez. O halde zina ile hurmet-i musaherenin meydana gelmesi düşünülemez.

Dördüncüsü: Allah Kur’an’da evlenmesi haram olanları saydıktan sonra “Bunların dışındakilerle evlenmek size helal kılındı...”(bk. Nisa, 4/23-24) hükmüne yer vermiştir. Yasaklanalar arasında “zina ilişkisine” yer verilmediğine göre, onunla hürmet-i musaherenin meydana gelmeyeceğini açıkça göstermektedir.


bu ayetin de başlık ile alakasını anlamadım. ayetin tam metni şöyle:
4-23- Sizlere, analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kızkardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızin yanınızda kalan üvey kızlarınız ki onlarla gerdeğe girmemişseniz size bir engel yoktur, öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada almak suretiyle evlenmek, -geçmişte olanlar artık geçmiştir- size haram kılındı. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder.

Allah bu ayette zifafa girdiğimiz kadınların, biz onlarla zifafa girmeden onlarca yıl önce doğmuş kızları ile evlenmemizi haram etmişken, nasıl olur da bu ayet nikahsız olarak zifafa girdiğimiz kadınlardan doğan kızlarımızla evlenmemize izin verildiği şeklinde yorumlanır? ayette evlenilmesi yasak olan ikinci kısım kadınlardan "kızlarınız" diye bahsediliyor. Burdan da kişinin her ne şekilde bir birleşmeden doğarsa doğsun öz kızı ile evlenmesinin haram olduğu ortaya çıkar. Bence yazı içindeki "bir kimse zina ettiği kadının annesiyle, (kendisinden de olsa) kızıyla evlenebilir." cümlesindeki parantez içi ifade aklı başında hiçkimsenin kullanabileceği bir ifade değildir. Mezheb imamlarından hiçbirinin buna izin vereceğini sanmıyorum. Verdilerse bile bu onların hatası olup hesapları Allah'a aittir. Allahu Alem

Bununla birlikte Şâfiîlerde bu çeşit sıhrî hısımlarla evlenmek mekruh sayılmıştır


(el-Cassas, Ahkâmü'l-Kur'ân, ll, 137; eş-Şîrazî, el-Muhezzeb, l l, 45; eş-Sevkânî, Neylü'l-Evtâr, VI, 57; Bilmen, Istilâhât-ı Fıkhiyye Kâmusu, II, 97)


Not:Lütfen Türkçe yazmama izin verin Azeriçe tam sözümü çatiramiyorum tşk
[/size][/color]

Сообщение отредактировал Hakkani: 12 Октябрь 2010 - 22:56


#4 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 12 Октябрь 2010 - 23:32

Mənə o linki kopyalamaq lazım deyil. Sizin Şafi və Maliki məzhəbi fətva verib ki, insan öz zinadan doğulan qızı ilə evlənə bilər. Əgər oxuya bilmirsinizsə deyin sizin üçün oxusunlar:
Bu sebeple, bir kimse zina ettiği kadının annesiyle, (kendisinden de olsa) kızıyla evlenebilir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#5 Hakkani

Hakkani

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 105 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2010 - 00:44

Mənə o linki kopyalamaq lazım deyil. Sizin Şafi və Maliki məzhəbi fətva verib ki, insan öz zinadan doğulan qızı ilə evlənə bilər. Əgər oxuya bilmirsinizsə deyin sizin üçün oxusunlar:
Bu sebeple, bir kimse zina ettiği kadının annesiyle, (kendisinden de olsa) kızıyla evlenebilir.

ya Allah rızası için bir kere de yazdıklarımı oku be kardeşim
nedir senin derdin?
bir oku bak içinde birkaç paragraf benim notlarım var
ondan sonra cevap yazAzərbaycanca yazın!

#6 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 685 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2010 - 09:23

ya Allah rızası için bir kere de yazdıklarımı oku be kardeşim
nedir senin derdin?
bir oku bak içinde birkaç paragraf benim notlarım var
ondan sonra cevap yaz

Aykut! burda özünü tülkülüyə vurma. bizim dərdimiz yoxdu, dərdi olan sənsən ki, mövzuya girmisən. Malik və Şafeinin zibillərini ört-bastır etmək üçün boş yerə çalışma, çünkü 2-də açıq aşkar deyib ki, kişi bir qadınla zina etsə və zinadan qızı olsa onunla evlənə bilər
Alimləri təhqir elədiyin üçün 10 % reytinq.

Сообщение отредактировал Omar: 17 Октябрь 2010 - 11:16

 • Omar это нравится

#7 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2010 - 10:36

Halal olsun Elməddin , master əhli sünnəni səhv çıxartdınız. Nə deyim sizə ay xatakarlar. Sizə belə qəribə fətvalardan o qədər gətirəcəm ki ağlınız çaşar. Necə ki Bumövzuda çaşıb qalmışdınız.Nəfsinizə uyğun olaraq istədiyiniz kimi fətvanı yozursuz.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#8 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 685 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2010 - 11:26

Halal olsun Elməddin , master əhli sünnəni səhv çıxartdınız.

biz səhv çıxartmadıq onsuzda səhvsiniz.

Nə deyim sizə ay xatakarlar. Sizə belə qəribə fətvalardan o qədər gətirəcəm ki ağlınız çaşar.

əlindən gələni ardına qoyma!

necə ki Bumövzuda çaşıb qalmışdınız.Nəfsinizə uyğun olaraq istədiyiniz kimi fətvanı yozursuz.

nəfsinə uyan siz və alimləriniz kimi olar. necəki anasını tanımayan bir ikisi çıxıb Qədrii Xumun uydurma olduğunu deyib, başqaları isə hədisin mənasını təhrif edib sizə elə yeridib ki, beyniniz başqa bir şeyi qəbul etmir. Allah açıq aşkar dəlillər qarşısnda inad edənlərin kökünü kəssin.

digər mövzuya gəlincə, əvvəla orada tıxanıb qalan sənsən. cavabın varsa yaz. ikincisi, (fərz edək ki, fətva sən deyən kimidir) səncə "öz qızı ilə evlənmək" fətvası ilə "kişi evlənmək istədiyi qadının övrətindən başqa hər yerinə baxa bilər" fətvası bir səviyədədir?


#9 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2010 - 21:17

səncə "öz qızı ilə evlənmək" fətvası ilə "kişi evlənmək istədiyi qadının övrətindən başqa hər yerinə baxa bilər" fətvası bir səviyədədir?


Yox qaqa. Biri var naməhrəmin bədəninə baxasan (məsəl üçün ha, elə şey yoxdu), biri də var öz doğmaca qızınla evlənəsən (nəuzubillah!). 1-ci 2-cinin yanında toy nədi, Rio-De-Jeneyro karnavalına getməlidi :gizildish:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#10 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 685 сообщений

Отправлено 13 Октябрь 2010 - 21:31

Yox qaqa. Biri var naməhrəmin bədəninə baxasan (məsəl üçün ha, elə şey yoxdu), biri də var öz doğmaca qızınla evlənəsən (nəuzubillah!). 1-ci 2-cinin yanında toy nədi, Rio-De-Jeneyro karnavalına getməlidi :gizildish: [/size][/font]

:scenic:

#11 Fajr

Fajr

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 202 сообщений

Отправлено 14 Октябрь 2010 - 01:07

Usul elmləri bərbad gündə olduğu halda, necə düz-əməlli istinbat etsinlər? Bundan artığı olmayacağ ki ...
Maalim.Net - Особенности школы Ахл аль-Бейт (а) и ответы на критику

Передал Хаким в "Мустадрак" (10/382):

... فأقبل رسول الله (ص) والغضب يُعرف في وجهه فقال: "ما تريدون من علي، إنَّ علياً مني وأنا منه وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي". هذا حديث صحيح على شرط مسلم

Посланник Аллаха (с) сказал: «Что вы хотите от Али (а)? Али (а) от меня и я (с) от него. И он повелитель всех мусульман после меня!»

Хаким ан-Нишабури: "Хадис достоверен по условиям Муслим" и согласился с ним аз-Захаби.
ал-Албани: "Достоверен". ("ас-Силсила ас-сахиха", ал-Албани, 5/222)
Ибн Хиббан: "Достоверен". ("Сахих", Ибн Хиббан, 28/400)


#12 MirMustafa

MirMustafa

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 691 сообщений

Отправлено 14 Октябрь 2010 - 09:38

Yox qaqa. Biri var naməhrəmin bədəninə baxasan (məsəl üçün ha, elə şey yoxdu), biri də var öz doğmaca qızınla evlənəsən (nəuzubillah!). 1-ci 2-cinin yanında toy nədi, Rio-De-Jeneyro karnavalına getməlidi :gizildish: [/size][/font]

:scenic:Əcəb mətiqdiree, evivin içindi min oyundan çıx, amma çöldə-bayırda namərəmə tərəf baxma. Ruslar demişkən - "Это называется, играть на публику".
Allah özü köməy olsun azanlara! Amin!

Сообщение отредактировал MirMustafa: 14 Октябрь 2010 - 09:40

36:60-62
Ey Adəm övladı! Məgər Mən sizdən əhd almadımmı ki, Şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir,
Və (sizə buyurmadımmı ki) Mənə ibadət edin, doğru yol budur?!
Həqiqətən, (Şeytan) içərinizdən çoxlarını yoldan çıxartdı. Məgər ağlınız kəsmirdi?

#13 Hakkani

Hakkani

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 105 сообщений

Отправлено 14 Октябрь 2010 - 10:43

ya Allah rızası için bir kere de yazdıklarımı oku be kardeşim
nedir senin derdin?
bir oku bak içinde birkaç paragraf benim notlarım var
ondan sonra cevap yaz

Malik və Şafeinin zibillərini ört-bastır etmək üçün boş yerə çalışma, çünkü 2-də açıq aşkar deyib ki, kişi bir qadınla zina etsə və zinadan qızı olsa onunla evlənə bilər

:loool:
Allah səni güldürsün
yuxardaki yazının heç bir yerində
İmam Malik ve İmam Şafii'nin belə bir şeyə izin verdiyi yazmır
İmam Malik ve İmam Şafii alimlər belə bir şeye izin verdi yazıyor
amma o alimlerin adları da hansi kitablarında bunu yazdiqları da yazmıyor
hətta cümledeki parantez içi ifadə o alimlərə mi ait yoxsa başqasının soxuşturması mı?
o bilə bəlli değil


#14 Hakkani

Hakkani

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 105 сообщений

Отправлено 14 Октябрь 2010 - 10:46

Omar qardaşdan xayişim bu elmeddinin ehli sünne alimlerine dediyi sözlər

Malik və Şafeinin zibillərini

üçün cezalansin


#15 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 14 Октябрь 2010 - 11:50

ya Allah rızası için bir kere de yazdıklarımı oku be kardeşim
nedir senin derdin?
bir oku bak içinde birkaç paragraf benim notlarım var
ondan sonra cevap yaz

Malik və Şafeinin zibillərini ört-bastır etmək üçün boş yerə çalışma, çünkü 2-də açıq aşkar deyib ki, kişi bir qadınla zina etsə və zinadan qızı olsa onunla evlənə bilər

:loool:
Allah səni güldürsün
yuxardaki yazının heç bir yerində
İmam Malik ve İmam Şafii'nin belə bir şeyə izin verdiyi yazmır
İmam Malik ve İmam Şafii alimlər belə bir şeye izin verdi yazıyor
amma o alimlerin adları da hansi kitablarında bunu yazdiqları da yazmıyor
hətta cümledeki parantez içi ifadə o alimlərə mi ait yoxsa başqasının soxuşturması mı?
o bilə bəlli değil

Demək istəyirsiz ki, bu cümlə orda yoxdur?
Bu sebeple, bir kimse zina ettiği kadının annesiyle, (kendisinden de olsa) kızıyla evlenebilir.
Bu cümlə orda var və bizə fərqi yoxdur bunu Malik və Şafii özləri deyib, ya o məzhəblərin alimləri. Əsas odur ki, bu məzhəblərdə bu var. Alimlərdə nəsə deyəndə öz imamlarının yazdıqlarına istinad edirlər. Hansı kitablarda bunun yazılmasının qeyd olunmaması məsələsini Siz o sayta irad tutun, bizə yox!
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#16 Hakkani

Hakkani

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 105 сообщений

Отправлено 16 Октябрь 2010 - 10:57

ya Allah rızası için bir kere de yazdıklarımı oku be kardeşim
nedir senin derdin?
bir oku bak içinde birkaç paragraf benim notlarım var
ondan sonra cevap yaz

Malik və Şafeinin zibillərini ört-bastır etmək üçün boş yerə çalışma, çünkü 2-də açıq aşkar deyib ki, kişi bir qadınla zina etsə və zinadan qızı olsa onunla evlənə bilər

:loool:
Allah səni güldürsün
yuxardaki yazının heç bir yerində
İmam Malik ve İmam Şafii'nin belə bir şeyə izin verdiyi yazmır
İmam Malik ve İmam Şafii alimlər belə bir şeye izin verdi yazıyor
amma o alimlerin adları da hansi kitablarında bunu yazdiqları da yazmıyor
hətta cümledeki parantez içi ifadə o alimlərə mi ait yoxsa başqasının soxuşturması mı?
o bilə bəlli değil

Demək istəyirsiz ki, bu cümlə orda yoxdur?
Bu sebeple, bir kimse zina ettiği kadının annesiyle, (kendisinden de olsa) kızıyla evlenebilir.
Bu cümlə orda var və bizə fərqi yoxdur bunu Malik və Şafii özləri deyib, ya o məzhəblərin alimləri. Əsas odur ki, bu məzhəblərdə bu var. Alimlərdə nəsə deyəndə öz imamlarının yazdıqlarına istinad edirlər. Hansı kitablarda bunun yazılmasının qeyd olunmaması məsələsini Siz o sayta irad tutun, bizə yox!

Hər eşitdiyin revayet edənə yalan olaraq bu (əməli)yeter.Hədis
mən o sçz orda yox demədim

İmam Şafii ve İmam Malik'in o sözü söylediği yazmıyor dedim

Bir mezhebdəki alimlərin hər dediklərini öz imamlarının dediklərinə istinad edərək danişdiqlarını da hardan çıxardın?
ebu hanife'nin iki böyük telebesi İmam Muhammed ilə İmam ebu Yusuf
görüşlerinin %40'ında ebu Hanife'ye aykırı fetva vermişlerdir

eğer mesele senin dediğin gibi olsaydı bugün bu kadar çok bidat olmazdı


#17 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 685 сообщений

Отправлено 16 Октябрь 2010 - 21:26

Omar qardaşdan xayişim bu elmeddinin ehli sünne alimlerine dediyi sözlər

Malik və Şafeinin zibillərini

üçün cezalansin

bura bax tülkü! öz formunuzda Xomeyni r.a (Xomeyninin r.a bir səhvi olmadığı halda böhtan və yalanla) haqqında ağzınıza gələni danışırsınız onda heçnə yada düşmür. indi gəlib burada Malik ilə Şafeinin zibili sözü üçün bizə irad tutursan? Malik və Şafeinin işi həqiqətən zibildir.

İmam Şafii ve İmam Malik'in o sözü söylediği yazmıyor dedim

sən səhv yaptın dedin.

ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنى وأخته‏,‏ وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه‏,‏ وأخته من الزنى وهو قول عامة الفقهاء وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه‏:‏ يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعاKişiyə zinadan olan öz qızı ilə evlənmək haramdır...və bu əksər alimlərin fikridir. Ancaq, Malikin mövqeyi, həmçinin Şafeinin məşhur mövqeyi budur ki, kişi o qızla (yəni, zinadan olan qızı ilə) evənə bilər. Çünki, bu qız ona yaddır, məhrəm deyil. Onların aralarında heç bir qohumluq əlaqələri yoxdur...


İbn Hazm, "Kitab əl-Muğni"

Useri təhqir elədiyin üçün 10 % reytinq!

Сообщение отредактировал Omar: 17 Октябрь 2010 - 11:19


#18 Hakkani

Hakkani

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 105 сообщений

Отправлено 17 Октябрь 2010 - 19:38

Kişiyə zinadan olan öz qızı ilə evlənmək haramdır...və bu əksər alimlərin fikridir. Ancaq, Malikin mövqeyi, həmçinin Şafeinin məşhur mövqeyi budur ki, kişi o qızla (yəni, zinadan olan qızı ilə) evənə bilər. Çünki, bu qız ona yaddır, məhrəm deyil. Onların aralarında heç bir qohumluq əlaqələri yoxdur...


İbn Hazm, "Kitab əl-Muğni


ibn hazm zahiri mezhebindedi
onun saçma sapan fetvalarından bir iki dənəsini sənə daha əvvəl elmeddin səf etmirəmsə velayet.com saytinda sənə kopyalamişdim
ve onun görüşlerinin bizi bağlamıyacağını yazmışdım

Сообщение отредактировал Hakkani: 17 Октябрь 2010 - 19:40


#19 ebu zeyd

ebu zeyd

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 2 сообщений

Отправлено 18 Октябрь 2010 - 10:13

CezakAllahu Hayran Hakkani qardash.

#20 ebu zeyd

ebu zeyd

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 2 сообщений

Отправлено 18 Октябрь 2010 - 10:15

HAkkani qardash yeteri qeder aciqladi axi movzunu.burda qaranlig ne qaldiki?

#21 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 18 Октябрь 2010 - 11:03

HAkkani qardash yeteri qeder aciqladi axi movzunu.burda qaranlig ne qaldiki?


Yox, qaranlıq heç nə yoxdu. Burada qaranlıq yer yoxdu, burada ancaq kor olmaq olar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#22 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 685 сообщений

Отправлено 18 Октябрь 2010 - 11:20

[color="#006400"][b]
ibn hazm zahiri mezhebindedi

vəhhabilər kimi həyasız tayfa birdə onların özləridir

vahhabiərin zibilləri.JPG

[size="3"][font="Palatino Linotype"]"Maliki və Şafii alimlərinə görə..." gerisini yazmağa ehtiyac var?

#23 Hakkani

Hakkani

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 105 сообщений

Отправлено 19 Октябрь 2010 - 11:20

[color="#006400"][b]
ibn hazm zahiri mezhebindedi

vəhhabilər kimi həyasız tayfa birdə onların özləridir

vahhabiərin zibilləri.JPG

[size="3"][font="Palatino Linotype"]"Maliki və Şafii alimlərinə görə..." gerisini yazmağa ehtiyac var?

var
mənə bu sözün hansi maliki ya da şafii aliminun hansi kitabında geçtiğini de yazmaq zorundasın?
əksi halda sən ifk suçu işləmiş olursan
hetta bu söz bir iftira isə sen müfteri də olmuş olursan

Сообщение отредактировал Hakkani: 19 Октябрь 2010 - 11:23


#24 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 685 сообщений

Отправлено 19 Октябрь 2010 - 13:40

var
mənə bu sözün hansi maliki ya da şafii aliminun hansi kitabında geçtiğini de yazmaq zorundasın?

zorunda zadında deyiləm. sən gördün ki, bunu sünnü türklərdə təsdiqləyir. sırf Malik və Şafiyə gəlincə ibni Həzmdən dəlil gətirilib amma əgər sən vahhabiliyini salmaq istəyirsənsə elə olsun. səni elə vahhabi üsulu ilə başa salarıq

əksi halda sən ifk suçu işləmiş olursan

ifk suçu nədi? bu söhbətin ifk suçuna nə dəxli var?

hetta bu söz bir iftira isə sen müfteri də olmuş olursan

hələki, müftəri olan sən və vahhabi tayfasıdır. sənin bu forumda "şiə kitablarından nəql etdiklərin", digər forumlarda Xomeynin və digər şiə alimlərinin r.a kitablarına isnad etdiyiniz yalan və böhtanlar hamısı sənin və sənin əqidəndə olan qardaşlarının boynuna yazılır. sizlər isə hər zamanki kimi sözü boyun ardına vurursunuz.

#25 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 19 Октябрь 2010 - 20:32

لية الزواج مع البنت من الزنا

(أفتى المالك) بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب.
المغني لابن قدامة 7 / 485 .

و أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا.
المغني لابن قدامة 7 / 485 .

وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه.
مناقب الإمام الشافعي ،ص 532 .

إليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله : فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم.
المغني لابن قدامة 11 / 34، المحلى 6 /


 • Fajr это нравится

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#26 Hakkani

Hakkani

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 105 сообщений

Отправлено 19 Октябрь 2010 - 22:00

ifk suçu nədi? bu söhbətin ifk suçuna nə dəxli var?

Hasan-i Basri dedi ki: Bir kimseden bəhs edildiyi zaman bu üç durumdan birine düşülmüş olunur:Qıybət, iftira ve ifk.Qıybet,bir kişide bulunan bir özelliyi; iftira ise onda bulunmayan
bir özelliyi söylemekdir. İfk isə sənə ulaşan bir xəbəri başqalarına axtarmaqdır.
İmam Gazali, Dilimizə Nasıl Sahip Çıkabiliriz, Polen Yayınları, shf. 81


#27 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 685 сообщений

Отправлено 19 Октябрь 2010 - 22:19

yaxşı, yuxarıda ibni Həzmə bir quş qoydun görək Qurtubi necə olacaq:

Derim kî: Kişinin zinadan olma kızı yahut kızkardeşi ya da zinadan olma oğlunun kızını nikahlaması hususunda fukaha arasında görüş ayrılığı vardır. Aralarında İbnu'l-Kasım'ın da bulunduğu bir topluluk, bunu haram kabul etmiştir. Ebu Hanife ve mezhebine mensub fukahanın görüşü de budur. Aralarında Abdu'l-Melik İbnu'l-Macişun'un da bulunduğu başkaları ise bunu caiz kabul etmişlerdir. Bu Şafiî'nin de görüşüdür.


İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 12/587-590.

Сообщение отредактировал Elmeddin.88: 19 Октябрь 2010 - 22:19


#28 Hakkani

Hakkani

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 105 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 11:44

yaxşı, yuxarıda ibni Həzmə bir quş qoydun görək Qurtubi necə olacaq:

Derim kî: Kişinin zinadan olma kızı yahut kızkardeşi ya da zinadan olma oğlunun kızını nikahlaması hususunda fukaha arasında görüş ayrılığı vardır. Aralarında İbnu'l-Kasım'ın da bulunduğu bir topluluk, bunu haram kabul etmiştir. Ebu Hanife ve mezhebine mensub fukahanın görüşü de budur. Aralarında Abdu'l-Melik İbnu'l-Macişun'un da bulunduğu başkaları ise bunu caiz kabul etmişlerdir. Bu Şafiî'nin de görüşüdür.


İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 12/587-590.

Nisa Suresi 23. Ayette Kurtubi'nin Tefsiri

14. Zina İlişkisi Haram Kılar mı?

Fukaha, zina yoluyla ilişki kurmanın, kadını (ilişki kuranın usûl ve fürû'una) haram kılıp kılmadığı hususunda farklı kanaatlere sahiptirler.

İlim ehlinin çoğunluğu der ki: Bir adam, bir kadına zina yoluyla yaklaşacak olsa, bundan dolayı o kadını nikahlaması o kocaya haram olmaz. Aynı şekilde karısının annesi yahut kızı ile zina edecek olursa, yukarısı ona haram olmaz, Ona had uygulanması yeterlidir. Bundan sonra artık kendi karısı ile duhulü mümkündür.

Kim bir kadın ile zina eder, sonra o kadının annesini yahut kızını nikahlamak isterse, bundan dolayı her ikisi de ona haram olmaz.


Bir başka kesim ise ona haram olacağını söylemişlerdir. Bu görüş îmran b. Husayn'dan rivayet edilmiştir, eş-Şa'bî, Ata, el-Hasen, Süfyan-ı Sevrî, Ahmed İshak ve Rey ashabı bu görüştedir. Bu görüş Malik'ten de rivayet edilmiştir. Ondan gelen rivayete göre zina, anneyi ve kızı haram kılar ve (bu ba­kımdan) tıpkı helâl ilişki gibidir. Bu aynı zamanda (Mâliki mezhebine mensup) Iraklıların da görüşüdür.

Hakkani'nin notu:Elməddin hanı Malik'e göre kişi zinadan olan öz qızı ilə dahi evlənəbilirdi? Bax yuxarıda İmam Malik: kişi,zina etdiyi qadının öz; amma kendisine üvey olan qızıyla dahi evlənəməz demiş.Aşağıda isə erkeğin zian ettiyi qadının öz amma erkeğe üvey olan qızıyla evlənəbilir denmiş.

Malik ile Hicazlılardan nakledilen sahih görüş de şudur: Zinanın bu bakımdan bir hükmü yoktur. Çünkü yüce Allah; "Eşlerinizin anaları" diye buyurmaktadır. Halbuki kendisiyle zina ettiği kadın, kendi hanımının anneleri arasında olmadığı gibi, onun kızı da himayesi altına aldığı üvey kızlarından, (rebâîbinden) değildir. Bu Şafiî ve Ebû Sevr'in de görüşüdür. Çünkü zina halinde mehir, iddet, vücudu, miras, çocuğun nesebinin İlhakı kalkıp, bunun yerine had vacib olduğundan zina hakkında, caiz olan nikâhın hükmü gibi hüküm vermek de ortadan kalkar.

Darakutnî, Zühriden, o, Urve'den, o da Aişe'den gelen bir hadiste Aişe'nin şöyle dediğini rivayet etmektedir: Rasulullah (sav)'a bir kadın ile zina edip o kadınla yahut onun kızıyla evlenmek isteyen bir adam hakkında soru soruldu da, o da şöyle buyurdu: "Haram bîr iş helâli haram kılmaz. Ancak nikâh ile olan haram kılar."

Öbür görüşün lehine delillerden birisi de, Peygamber (sav)'ın Cüreyc'e dair verdiği haberde yer alan şu ifadelerdir: "Ey çocuk, baban kimdir?" diye sorulunca o da: Falan çobandır demiş. İşte bu, zinanın helâl ilişkinin haram kıldığı gibi haram kıldığına delildir.
Dolayısıyla kendisiyle zina edilen kadının annesi de, kızları da, zina eden kişinin babalarına da çocuklarına da helâl değildir. Bu aynı zamanda Îbnü'l-Kasım'ın el-Müdevvene'deki kayıdıdır. Yine bu hadis, zina eden kişinin suyundan yaratılan kızın annesiyle zina edene helâl olmayacağının da delilidir. Meşhur olan görüş de budur.

Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bir kadının fercine ve onun kızınınkine bakan adama Allah, (rahmet nazarı ile") bakmaz." Burada ise Peygamber, haram ile helâl arasında herhangi bir fark gözetmemiştir.


Hakkani'nin notu: Elmeddin bax yuxardaki bu hədisdə də "kişi bir gerdeğe girdiği bir kadının kızıyla gerdeğe giremez" deniyor ve bu gərdəyin nikahla ya da zian ilə olması arasında fərq gözətilmir.Fərcinə baxdığınız bir qadının fərcinə baxmax hadi haramkən,kişinin zinadan olan öz qızıyla evlənməsi necə caiz olabilər? Aşağıdaki hədisdə eyni anlamdadır.


Yine bir başka yerde şöyle buyurmaktadır: "Allah, bir kadının örtüsünü açan, aynı şekilde onunda kızının örtüsünü açan kimseye (rahmet nazarıyla) bakmaz."
İbn Huveyzimendâd der ki: İşte bundan dolayı biz şunu söyledik: Öpmek ve sair faydalanma şekilleri haramlığı yaygınlaştırır. Abdulmelik el-Mâcişûn der ki: O kadın (yani kendisiyle zina edilen kadının annesi ya­hut kızı) helâldir. Sahih olan da budur. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Ve o sudan bir insan yaratandır. Ondan neseb akrabalığı ve sihri akrabalar yarattı."(el-Furkan, 25/54) Bundan maksat ise, ileride Furkan Sûresi'nde (54. âyet 2. başlıkta) açıklanacağı üzere sahih nikâhtır. Bu iki mesele ile ilgili olarak nakledilen hadisi şerifte delil yönü ise, Peygamber (sav)'ın Cüreyc'den, onun zinadan olma oğlu, zina edene nisbet etmiş olduğunu nakletmesi, Allah'ın da Cüreyc için izhar ettiği harikulade bir olay olan çocuğun konuşup bunun böyle olduğuna tanıklık etmesi ile, bu nisbeti de tasdik etmesi, diğer taraftan Peygamber (sav)'ın da bunu, Cüreyc'den, onu övmek ve kerametini ortaya koymak sadedinde haber vermiş olmasıdır. Buna göre böyle bir nisbet, hem yüce Allah'ın tasdiki ile, hem Peygamber (sav)'ın bunu haber vermesiyle sahih olarak ortaya çıkmaktadır Böylelikle hem evlatlık hem de buna dair hükümler sabit olmaktadır.

Hakkani'nin notu: Abdulmelik el-Mâcişûn'un sözü "kişi zina ettiği kadının başka bir erkekten olan kızı ile evlenebilir" anlamındadır. Diğer türlü anlamak kişinin sapıklığındandır.

Denilse ki; Buna göre evlatlığın ve babalığın diğer hükümleri olan karşılıklı miras alma, velayet ve diğer hükümlerin de cereyan etmesi gerekir Müslümanlar, bu tür iki kişi arasında karşılıklı miras almanın sözkonusu olamayacağını ittifakla kabul etmişlerdir. O halde böyle bir nisbet sahih değildir.

Buna cevap şudur: Evet, bu husus bizim sözünü ettiğimiz noktaları da gerektirir. Bununla birlikte haklarında icmaın gerçekleştiği hükümleri de istisna etmemiz gerekir, İstisnanın dışında kalan diğer hususlar İse o delilin ifade ettiği asıl üzere kalmaya devam eder.

Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.


Hakkani'nin notu: Elmeddin yuxarıdaki açiqlamalardan anladığıma görə kişi Nisa-23.ayə ilə sabit olduğu üzərə öz kızı ilə evlənəməz.Bu qız istər zinadan istər nikahtan doğmuş olsun fərq etməz.Yine kişi nikahı altında bulunan qadının başqa bir kişiden olma qızı ilə də evlənəməz.Hətta zənn edərsəm kişi annesini boşasa belə kendi üvey kızı ilə evlənəməz.Ancaq bəzi alimlərə görə kişi ,zina ettiyi bir qadının başqa bir kişiden olma qızı ya da qız qardaşı,annesi gibi qadınlarla evlənəbilir.Fəqət bəzi alimlərə görə bu da caiz deyildir.

Allahu Alem

Сообщение отредактировал Hakkani: 20 Октябрь 2010 - 11:47


#29 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 685 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 11:52

Hakkani'nin notu: Elmeddin yuxarıdaki açiqlamalardan anladığıma görə kişi Nisa-23.ayə ilə sabit olduğu üzərə öz kızı ilə evlənəməz.Bu qız istər zinadan istər nikahtan doğmuş olsun fərq etməz.Yine kişi nikahı altında bulunan qadının başqa bir kişiden olma qızı ilə də evlənəməz.Hətta zənn edərsəm kişi annesini boşasa belə kendi üvey kızı ilə evlənəməz.Ancaq bəzi alimlərə görə kişi ,zina ettiyi bir qadının başqa bir kişiden olma qızı ya da qız qardaşı,annesi gibi qadınlarla evlənəbilir.Fəqət bəzi alimlərə görə bu da caiz deyildir.

Allahu Alem

bu yazdıqlarını mənə deyil get Şafi və Malikə de. onsuzda mən Quranın hökmünü bilirəm amma o axmaqlar deyiblər ki, "no problem, kişi zinadan olan qızı ilə evlənə bilər"

bizdə burada bunu müzakirə edirdik ki, Şafii belə bir qələt edib ya yox? gördük ki, bu Şafiinin məşhur nəzəridi. :scenic:


Alimləri təhqir elədiyin üçün 10 %

Сообщение отредактировал Omar: 20 Октябрь 2010 - 13:06


#30 Hakkani

Hakkani

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 105 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2010 - 21:42

Mənim verdiyim bilgilərlə səninkilər eyni kişidən yəni Kurtubidən
amma birbiri ilə çelişiyor
Bu vəziyətdə sənin verdiyin aşağıdaki bu bilgiyi


Derim kî: Kişinin zinadan olma kızı yahut kızkardeşi ya da zinadan olma oğlunun kızını nikahlaması hususunda fukaha arasında görüş ayrılığı vardır. [/u][/color][/font][/size]

İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 12/587-590.


Bu şəkildə anlamaq lazım:
kişinin zina dolayısı ilə (üvey) qızı hükmündə olan bir qızla evlənməsi Şafii'yə görə caizdir
məncə sənin verdiğin qisimdə bir tercume xetası var
doğrusu mənim dediyim olmalı
çünki sənin verdiyin cümləyi diqqetli okursan bu gariplik ilə qarşılaşarsan:
Kişinin zinadan olma qızı sənin iddia etdiyin kimi onun öz qızı isə
zinadan olma qızkardeşi ne demekdir?
Bir kişi kendi öz ve ya üvey annesi ilə zina etmediyi sürəcə
zina yoluyla bir qızkardeş edinməsi imkansızdır
şafii'nin de buna yəni anne ilə zinaya cevaz verməsi imkansızıdır
dolayısı ilə buradaki "zinadan olma kızkardeşi" ifadesi
kişinin zina etdiyi qadının qızkardeşi demekdir
dolayısı ilə də "zinadan olma qız"dan qəst də
kişinin annesi ilə zina etmək yoluyla bir nevi üvey babası olduğu qız anlamındadır
Allahu Alem


ha
diyək ki Şafii alimlər-ki daha onların kim olduğunu da isbat edə bilmədin-sənin dediyin anlamı qəst etmiş olsun
bu sadece onların bu məsələdəki cehalətinin göstərir

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru