Перейти к содержимому


Фотография

Şiə və səhabə | الشيعة والصحابة


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 29

#1 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 20 Март 2012 - 17:34

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin
Allahummə səlli ələ Muhəmmədin və al-i Muhəmməd

hamıya bəlli olduğu kimi nasibilərin Şiə əleyhindəki iftiralarından biri bəlkədə ən birincisi səhabə mövzusu haqqındadır. avamından aliminə bütün nasibilər danışmağa başlayanda ilk olaraq səhabə mövzusunu dilə gətirər və "Şiə əqidəsinin əsası səhabələri təkfir etmək və söyərək lənətləməkdir" deyərlər. əlbəttə ki, bu yalan və iftiradır, bu sözlərdən Allaha sığınırıq. bu cür sözləri nasibilər tez-tez dilə gətirdikləri, bəzi qardaşlarımızın bu mövzuda şübhəyə düşmələri və nəhayət bu mövzuda boşluq olduğu düşüncəsi məni səhabə haqqında araşdırma aparmağa məcbur etdi. ona görədə inşaAllah bu mövzuda Şiənin səhabə haqqındaki əqidəsini səhih hədislər ilə nəql edəcəyik. mövzu 2 hissədən ibarət olacaqdır.

1. Şiənin səhabə haqqındaki ümumi düşüncəsi.
2. haqlarında araşdırma apardığım bəzi səhabələrin Şiə nəzərindəki məqamı.


#2 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 20 Март 2012 - 17:50

1. Şiənin səhabə haqqındaki ümumi düşüncəsi: nasibi və rafizilərin ittifaq ilə güvənilir alim və fəzilətli şeyx olaraq gördükləri Şeyx Kuleyni r.a belə nəql edir:عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: صلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالناس الصبح بالعراق، فلما انصرف وعظهم فبكى وأبكاهم من خوف الله، ثم قال: أما والله لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنهم ليصبحون ويمسون شعثا غبرا خمصا، بين أعينهم كركب المعزى، يبيتون لربهم سجدا وقياما يراوحون بين أقدامهم وجباهم، يناجون ربهم ويسألونه فكاك رقابهم من النار، والله لقدرأيتهم مع هذا وهم خائفون، مشفقون
Məruf b. xərbuz Əbu Cəfər (imam Baqir a.s)dan belə nəql etdi: bir gün Əmirəlmöminin (imam Əli a.s) İrqda xalqa sübh namazı qıldırdı, sonra aladı və onları da Allah qorxusundan ağlatdı. daha sonra dedi: "Allaha and olsun ki, xəlilim Rəsulullah s.a.a zamanında bəzi insanlar ilə yaşadım ki, bunlar səhər axşam pərmujda gəzərdilər, üstləri toz toraq olardı və ac gəzərdilər. aclıqdan gözləri keçi dizi kimi önə çıxmışdı. gecələrini Rəblərinə səcdə edərək, qiyamda duraraq keçirərdilər. ayaqlarını büküb səcdəyə qapanaraq bədənlərini dincəldərdilər. Rəbblərinə yalvarar, onları atəşdən qurtarmağı üçün dua edərdilər. Allaha and olsun ki, bununla birlikdə onların aqibətlərindən qorxduqlarını görürdüm."

"əl-Kafi", 2/236, hədis 21


bu hədisin sənədindəki bütün ravilər güvənilir və hədisin isnadı müttəsildir, II Məclisi r.a "əl-Kafi" şərhində hədis haqqında deyir:صحيح
Səhih

II Məclisi r.a, "Miratul Uqul", 9/248


bir başqa Şiə alimi Şeyx Səduq r.a isə imam Cəfər Sadiq a.s-dan belə nəql edir:حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اثني عشر ألفا ثمانية آلاف من المدينة، و ألفان من مكة، وألفان من الطلقاء، ولم ير فيهم قدري ولا مرجي ولا حروري ولا معتزلي، ولا صحاب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون: اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير
...Hişam b. Salim dedi: Əbu Abdullah (imam Sadiq a.s) dedi: "Rəsulullah s.a.a-in əshabı 12 min nəfərdir, 8 mini Mədinədən, 2 mini Məkkədən və 2 mini də digər insanlardandır. və onlar Qədəri, Mürci, Həruri (xarici), mötəzili və əshabı rey (qiyas əhli)dən deyildilər, gecə gündüz (Allah qorxusundan) ağlayar və "mayalı çörəyi yeməmiş ruhlarımızı al" deyərlərdi."

Şeyx Səduq r.a, "xisal", səhifə 639-640


bu hədisdə əvvəki hədis kimi səhihdir, Şeyx Əli əş-Şəhrudi r.a bu hədis haqqında deyir:في الصحيح
səhihdir

Şeyx Əli əş-Şəhrudi r.a, "Müstədrəki Səfinətul Bihar", 6/173#3 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 20 Март 2012 - 18:26

Səhabə Əbu Səid əl-xudri və Şiə nəzərindəki məqamı: Şiənin səhabə haqqındaki ümumi əqidəsi haqqında məlumat verdikdən sonra növbə artıq ayrı-ayrı səhabələr haqqında məlumat vermək mövzusudur. inşaAllah ilk olaraq Əbu Səid əl-xudri r.a haqqında məlumat verəcəyik.

1. haqqında ümumi məlumat: Şiə rical alimləri Bərqi və Tusi r.a onun 2 məasumun, yəni Rəsulullah s.a.a və imam Əli a.s-ın səhabəsi olaraq qeyd edərək haqqında bu məlumatları verirlər:سعد بن مالك الخزرجي، يكنى أبا سعيد الخدري الأنصاري العربي المدني
Səid b. Malik əl-xəzrəci, künyəsi Əbu Səid, əl-xudri, əl-Ənsari, əl-Ərəbi, əl-Mədəni

Bərqi r.a, "Rical", səhifə 2-3
Tusi r.a, "Rical", səhifə 41-65


2. imamlar a.s-ın onun haqqındaki sözləri: imamlarımız a.s onun fəzilətli, güvənilir bir şəxs və Rafizi olduğunu demişdirlər. Kuleyni r.a belə nəql edir:علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن ذريح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال علي بن الحسين (عليه السلام): إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان مستقيما فنزع ثلاثة أيام فغسله
...Zərih dedi: Əbu Abdullah (imam Sadiq a.s)-ın belə dediyini eşitdim: Əli b. Hüseyin (imam Səccad a.s) dedi: "Əbu Səid əl-xudri Rəsulullah s.a.a-ın səhabələrindəndir və doğru yolda idi"

"əl-Kafi", 3/125, hədis 1


bu hədisin sənədi səhihdir, Kəşşi r.a "İxtiyari mərifət ər-Rical", 1/40-da bu hədisi 2 fərqli və səhih sənəd ilə nəql etmişdir. həmçinin Tusi r.a "Təhzib", 1/465-də fərqli səhih bir sənəd ilə rəvayət etmişdir ki, bu da 4 səhih sənəd edir.

yenə Kuleyni r.a belə nəql edir:الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن ليث المرادي عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: قال: إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي وإنه قد اشتد نزعه فقال: احملوني إلي مصلاي فحملوه فلم يلبث أن هلك
...Leys Muradi Əbu Abdullah (imam Sadiq a.s)-dan belə nəql etdi: "Allah Əbu Səid əl-Hudrini bu fikir ilə rizqləndirmişdi"

"el-Kafi", 3/126, hədis 3


bu hadisin isnadındaki ravi Muəlla b. Muhəmməd zəif bir ravidir ancaq Kəşşi r.a bu hədisi "İxtiyari mərifət ər-Rical", 1/40-da fərqli bir sənəd ilə nəql etmişdir və onun sənədi müvəssəqdir, əlhəmdulillah!

mühəqqiq Damad r.a "İxtiyari mərifət ər-Rical"-ın təliqində imam a.s-ın onun haqqındaki sözünü belə açıqlamışdır:قوله عليه السلام: كان قد رزق هذا الامر أي دين التشيع والولاية لاهل البيت عليهما السلام
imam a.s-ın "bu fikir ilə rizqləndirmişdi" sözünün mənası yəni Şiəlik və Əhli Beyt a.s-ın vilayəti.

"Təliq ələ Rical əl-Kəşşi li muhəqqiq Damad", sayfa 203


Şeyx Səduq r.a da "Uyunu əxbar ər-Rıza a.s" adlı kitabında imam Rıza a.s-dan belə nəql edir:حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنتين و خمسين و ثلاثمائة قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال
والولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) ،والذين مضوا على منهاج نبيهم (صلى الله عليه و آله و سلم) ،ولم يغيروا ولم يبدلوا. مثل سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعمار بن ياسر، وحذيفة اليماني، وأبي الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وعبادة بن الصامت، وأبي أيوب الأنصاري، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وأبي سعيد الخدري، وأمثالهم (رضي الله عنهم، ورحمة الله عليهم)، والولاية لأتباعهم وأشياعهم، والمهتدين بهداهم، والسالكين منهاجهم رضوان الله عليهم
...Fəzl b. Şazan dedi: (imam Rıza a.s Məmuna yazdığı məktubda dedi): Əmirəlmöminin (imam Əli a.s)-ı və Nəbi s.a.a-in sünnəsinə tabe olaraq sünnəti dəyişdirib təhrif etmədən ona əməl edən Salman Farisi, Əbu Zərr Qıffari, Miqdad b. Əsvəd, əmmar b. Yasir, Huzeyfə Yəməni, Əbu Heysəm b. Teyyihan, Səhl b. Huneyf, Ubadə b. Samit, Əbu Əyyub əl-Ənsari, Züşşəhadəteyn xuzeymə b. Sabut, Əbu Səid əl-xudri -Allah rəhməti onlara olsun və Allah onlardan razı olsun- kimi şəxsləri sevmək vacibdir. eyni ilə onları izləyən, onların tərəfdarı olan, onlar vasitəsi ilə hidayətə çatan və onların getdikləri yolu gedənləri -Allah onlardan razı olsun- sevmək vacibdir.

“Uyunu Əxbar ər-Rıza a.s", 2/126, bab 35, hədis 1


Şeyx Hadi ən-Nəcəfi, Seyyid Sadiq Ruhani və imam xomeyni r.a bu hədisin səhih olduğunu demişdirlər.

3. uləmanın onun haqqındaki sözləri: Şiə alimləri bu səhabənin r.a uca məqamını hər zaman dilə gətiriblər. mütəqəddim alimlərdən və imam Hadi a.s-ın səhabələrində Bərqi r.a onun haqqında deyir:من الأصفياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام
Əmirəlmöminin (imam Əli a.s)-ın xüsusi əshabındandır.

Bərqi r.a, "Rical", səhifə 3


həmçinin imam Rıza a.s-ın səhabələrindən və cərh və tədil elmində öncü alimlərdən olan Fəzl b. Şazan r.a deyir:[indent=1]

إن من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أبو سعيد الخدري
Əmirəlmöminin (imam Əli a.s)-a rcüu edənlərin rəhbərlərindəndir.

Kəşşi r.a, "İxtiyari mərifət ər-Rical", 1/38


4. onun r.a hədislərinin nəql edildiyi mənbələrdən bəziləri: Əb Səid əl-xudri r.a-ın imamların sayı, Təthir (Əhzab 33), Rəd 43 və İsra 26-cı ayələrin təfsiri haqqında nəql etdiyi hədislər "əl-Kafi" 1/533’də; "Əmali Tusi" səhifə 249-da; "Əmali Səduq" səhifə 565-də nəql edilmişdir.


#4 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 20 Апрель 2013 - 08:52

Cabir b. Abdullah əl-Ənsari və Şiə nəzərindəki məqamı: haqqında məlumat verəcəyimiz səhabələrdə birisi də Cabir b. Abdullahdır. yeə əvvəlcə haqqında ümumi məlumat verəcək, daha sonra imamlarımız a.s-ın və alimlərin r.a onun haqqındakı sözlərini gətirəcək və nəhayət onun hədislərinin nəql edildiyi mənbələrdən bəzilərini təqdim edəcəyik.

1. haqqında ümumi məlumat: o 6 məsumun, Rəsulullah, imam Əli, Hz. Həsən, Hz Hüseyin, Hz. Səccad və Hz. Baqir a.s-ın əshabındandır. Bərqi və Tusi onu bu 6 məsumun a.s əshabı içərisində zikr edərək haqqında bu məlumatları verirlər:

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام, نزل المدينة, شهد بدرا وثماني عشرة غزوة مع النبي صلى الله عليه وآله, مات سنة ثمان وسبعين
Cabir b. Abdullah b. Əmr b. Həzm, Mədinəyə köçmüşdür, Nəbi s.a.a ilə birlikdə Bədr döyüşünə və 18 qəzvəyə qatılmışdır. 78-ci ildə ölmüşdür.

Bərqi r.a, "Rical", səhifə 2, 3, 7, 8, 9
Şeyx Tusi r.a, "Rical", səhifə 31, 134-cü ravi; səhifə 59, 498-ci ravi; səhifə 93, 921-ci ravi; səhifə 99, 964-cü ravi; səhifə 111, 1087-ci ravi; səhifə 129 , 1311-ci ravi


2. imamlar a.s-ın onun haqqındakı sözləri: imamlar a.s onun fəzilətli, sadiq və səhih etiqadlı bir şəxs olduğunu söyləmişdir. onu mədh edən bir çox hədis rəvayət edilmişdir. Kuleyni r.a imam Baqir a.s-dan belə rəvayət etmişdir:

علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبي نجران, عن عاصم بن حميد, عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر, عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكذب [جابر] أن ابن الاخ يقاسم الجد
Əli b. İbrahim mənə atasından, o ibni Əbi Nəcranda, o Asim b. Humeydin, o Məhəmməd b. Müslimdən, o da Əbu Cəfər (imam Baqir a.s)-dan danışdı, dedi: "Cabir mənə Rəsulullah s.a.a-in "qardaş oğlu mirasda baba kimi pay alır" dediyini nəql etdi və Cabir yalan söyləməmişdir."

Kuleyni r.a, "əl-Kafi", 7/74, Varislər kitabı, hədis 3


bu hədisin isnadı sahihdir, Seyyid Əbul Qasim əl-xoi r.a bu hədis haqqında deyir:

والسند صحيح
isnad səhihdir.

Seyyid Əbul Qasim əl-xoi r.a, "Mucəm ricalil hədis", 4/334, 2025-ci ravi


hədisi Şeyx Tusi r.a "Təhzib", 9/309, hədis 27-də Kuleyni r.a-dan rəvayət etmişdir. hədis Cabir b. Abdullah əl-Ənsari r.a-ın sadiq və doğru biri olduğuna, imamlar a.s-ın ona etimad etdiyinə dəlalət etməkdədir.

Kəşşi də Cabir b. Abdullah əl-Ənsarinin mədhi haqqında imamlar a.s-dan bir çox hədis rəvayət etmişdir. indi onlardan bir neçəsini nəql edirik:

محمد بن مسعود, قال حدثني علي بن محمد بن يزيد القمي, قال حدثني أحمد بن محمد بن عيسى القمي, عن ابن فضال, عن عبد الله بن بكير, عن زرارة, عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان عبد الله أبو جابر بن عبد الله من السبعين و من الاثني عشر و جابر من السبعين و ليس من الاثني عشر
mənə Məhəmməd b. Məsud danışdı, dedi: mənə Əli b. Məhəmməd b. Yezid əl-Qummi danışdı, dedi: Əhməd b. Məhəmməd b. İsa əl-Qummi mənə ibni Faddaldan, o Abdullah b. Bukeyrdən, o Zürarədən, o da Əbu Cəfər (imam Baqir a.s)-dan danışdı, dedi: "Cabirin atası Abdullah yetmiş nəfərdən (2-ci Əqəbə beyətində iştirak edənlərdən) və on iki nəfərdən (1-ci Əqəbə beyətində iştirak edənlərdən) idi. Cabir isə yetmiş nəfərdən olmağına baxmayaraq on iki adamdan deyildi."

حدثني أبو محمد جعفر بن معروف, قال حدثنا الحسن بن علي بن النعمان, عن أبيه, عن عاصم الحناط, عن محمد بن مسلم, قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إن لأبي مناقب ما هن لآبائي إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لجابر بن عبد الله الأنصاري إنك تدرك محمد بن علي فاقرأه مني السلام قال فأتى جابر منزل علي بن الحسين (عليهما السلام) فطلب محمد بن علي, فقال له علي (عليه السلام) هو في الكتاب أرسل لك إليه, قال لا و لكني أذهب إليه, فذهب في طلبه فقال للمعلم أين محمد بن علي قال هو في تلك الرفقة أرسل لك إليه, قال لا و لكني أذهب إليه, قال فجاءه فالتزمه و قبل رأسه, و قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أرسلني إليك برسالة أن أقرئك السلام قال عليه و عليك السلام, ثم قال له جابر بأبي أنت و أمي اضمن لي أنت الشفاعة يوم القيامة قال فقد فعلت ذلك يا جابر
mənə Əbu Məhəmməd Cəfər b. Maruf danışdı, dedi: Həsən b. Əli b. Numan mənə atasından, o Asim əl-Hənnatdan, o da Məhəmməd b. Müslümdən danışdı, dedi: Əbu Abdullah (imam Cəfər əs-Sadiq a.s) mənə dedi: "Atamın elə xüsusiyyətləri vardır ki, bunlar ancaq ona aiddir. Bir gün Rəsulullah s.a.a Cabir b. Abdullah əl-Ənsariyə dedi: "ey Cabir! Sən Məhəmməd b. Əli əl-Baqiri görəcəksən, gördüyündə mənim salamımı ona çatdırarsan." sonralar bir gün Cabir, Əli b. Hüseyn əs-Səccad a.s-ın evinə gəlib Məhəmməd b. Əli əl-Baqiri soruşdu. imam Səccad a.s ona dedi: "o uşaqlarla birlikdədir, onu sənə göndərərəm." Cabir dedi: "Xeyr, mən onun dalıca gedərəm" və Baqir a.s-ı axtarmaq üçün yola çıxdı. imam a.s-ın hüzuruna vardı, əhdini yerinə yetirdi, imamın başını öpdü və belə buyurdu: "Rəsulullah s.a.a məni sənə Onun salamını sizə çatdırmaq mesajı ilə birlikdə göndərdi." imam a.s dedi: "Rəsulullah s.a.a-ə də, sənə da salam olsun." sonra Cabir dedi: "Anam atam sənə fəda olsun, Qiyamət günündə mənə şəfaət edəcəyinə dair bir zəmanət verə bilərsənmi?" imam a.s dedi: "Bunu yerinə yetirəcəyəm ey Cabir!"

Kəşşi r.ə, "Rical", 1/41-43


bu hədislərin hər ikisinin sənədindəki raviler siqa (güvənilir) və isnadlar müttəsildir. ilk hədis Cabir və atası Abdullah r.a-ın Rəsulullah s.a.a-ə çətin günlərində köməkçi olaraq Onu s.a.a Mədinəyə dəvət edən Yəsirblilərdən olduğunu göstərməkdədir. ikinci hədis isə açıq bir şəkildə Cabir r.a-ın doğru əqidəli və fəzilətli bir adam olduğuna dəlalət edir. məgər imam Baqir a.s-ın şəfaət edəcəyinə söz verdiyi birinin fəziləti haqqında şübhə olarmı?

3. üləmanın onun haqqındakı sözləri: alimlərimiz r.a da onun böyüklüyünü və fəzilətini dilə gətirmiş, qiymətli bir kimsə olduğunu söyləmişdir. Şeyx ibni Davud əl-Hilli ra onun haqqında deyir:

عظيم الشأن
şanı uca bir adamdır.

ibni Davud, "Rical", səhifə 60, 288-ci ravi


Seyyid Təfşiri r.a da onun haqqında deyir ki:

وأورد الكشي في مدحه روايات كثيرة تدل على علو مرتبته وحسن عقيدته وانقطاعه إلى أهل البيت عليهم السلام
Kəşşi onun mədh haqqında bir çox hədis rəvayət etmişdir, bu rəvayətlər onun uca qiymətli, doğru əqidələri və Əhli Beyt a.s-a bağlı olduğunu göstərir.

Seyyid Təfşiri r.a, "Nəqdur Rical", 1/323, 884-cü ravi


4. onun r.a hədislərinin nəql edildiyi mənbələrdən bəziləri: onun imamların sayı haqqındaki hədisi, "əl-Kafi", 1/532, Hüccət kitabı, hədis 9-da; "Kəmaliddin", səhifə 269, hədis 13-də; "İrşad Müfid", 2/346-da rəvayət edilmişdir. imam Baqir a.s bəzi səbəblərdən ötəri bəzən hədisləri ona söykəyərək rəvayət etmişdir. Şeyxul İslam Əllamə II Məclisi r.a "Bihar əl-Ənvar" da bu hədisləri bir başlıqda yığmışdır, bax: II Məclisi ra, "Bihar əl-Ənvar", 46/223-224, bab 3


#5 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2013 - 12:17

Şiənin səhabə haqqındaki ümumi əqidəsi haqqında məlumat verdikdən sonraİlk öncə Allahdan sənə müvəffəqiyyət diləyirəm.
Ümumi əqidə??????

Bir neçə hədis hətta səhih olsalar belə "Şiə Əqidəsi" hesab olunmaz. Bu cür məsələlərdə diqqətli ol!

فإذا رأيت أحد المخالفين يحاول التشنيع على الشيعة في عقائدهم برواية أحاد فهذا يدل على جهله بأصول الشيعة ومبانيهم وأن هذه الرواية حتى لو كانت صحيحة فلا تكون حجّة عليهم, فلاحظ.
Əgər müxalif olanlardan kimsə Ahad xəbərləri (hədisləri) əlində əsas tutaraq şiə əqidəsinə eyib tutmaq istəyirsə bu həmin kəsin Şiənin əsl və bünövrələrinə nisbətdə CƏHALƏTİNDƏN xəbər verir. Bu cür xəbərlər (hədislər) səhih olsalar belə onlara qarşı höccət hesab edilməz. Diqqətli ol!

الحديث وعلومه


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#6 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2013 - 15:18

Ümumi əqidə??????

bununla nəzərdə tutduğum şiənin ümüumiyyətlə, türklər deməli gənəl olaraq səhabə haqqındaki fikridir. yəni Əbu Səid, Salman və bu kimi tək-tək şəxslər yox, ümumi olaraq səhabə mövzusu.

??????

hər halda bu işarənin biri də bəs edərdi.

Bir neçə hədis hətta səhih olsalar belə "Şiə Əqidəsi" hesab olunmaz.

hədislər "bir neçə" deyil olduqca çoxdur. sadəcə bu qədəri kifayət edər deyə düşünürəm.

Bu cür məsələlərdə diqqətli ol!

diqqətli olmağa çalışdığım məsələ yazdığım yazıların Quran və Sünnəyə əsaslanmasıdır. hansısa "elmi araşdırma"lara deyil.

Сообщение отредактировал Elmeddin.88: 21 Апрель 2013 - 15:32


#7 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2013 - 23:55

Şiənin səhabə haqqında düşüncəsini ümum olaraq bu cür təqdim etmək doğru deyil.

Çoxlu sayda sual işarəsi sual verənin səbirsizliklə ona qaranlıq olan sözün, ifadənin anlamaq arzusundan xəbər verir. Hər halda mənim də qəsdim səni qıcıqlandırmaq olmayıb.

Nə qədər çoxdur? Mütəvatir həddinə çatıbmı?

"Hansısa elmi araşdırma" alimin, əhli-olan kəsin araşdırmasıdır mənim kimi cahilin deyil.

 • Arif это нравится
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#8 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 22 Апрель 2013 - 01:14

Biz Cəhənnəm gözətçilərini yalnız mələklərdən etdik və onların sayını (on doqquz) etdik ki, (bu,) KAFİRLƏR üçün ancaq bir sınaq olsun, özlərinə KİTAB VERİLƏNLƏR yəqinlik hasil etsinlər, İMAN GƏTİRƏNLƏRİN imanı artsın, KİTAB VERİLƏNLƏRMÖMİNLƏR (haqqa) şübhə etməsinlər və QƏLBLƏRİNDƏ XƏSTƏLİK OLANLAR və kafirlər: “Allah bu məsəllə nə demək istəyir?”– desinlər.
(Müdəssir-31)


Seyyid Əli Əl-Milaninin sözlərindən bə`zi fraqmentləri bölüşmək istərdim:
Müdəssir surəsi Məkkədə, be`sətin ilk vaxtlarında nazil olmuşdur. Peyğəmbər s.a.a.s. ətrafında məhdud sayda insanlar var. Kafirlər-aydındır, Kitab verilənlər-aydındır, Möminlər-o da aydındır, bəs Qəlblərində xəstəlik olanlar kimdir? Yəqinki sünnülərin "adil" adlandırdıqları səhabələrdən bə`ziləridir!? Müfəssirlər bu barədə nə fikirdədirlər?
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#9 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 22 Апрель 2013 - 11:34

Şiənin səhabə haqqında düşüncəsini ümum olaraq bu cür təqdim etmək doğru deyil.

qardaşım "ümumi" sözü ilə qsəd etdiyim "ümumi Şiə əqidəsi" deyil. qəsd etdiyim səhabələrdən ayrı-ayrı fərdlər, salman, Miqdad və bu kimi fərdi şəxslər haqqında deyil ümum, icma, gənəl olaraq səhabə mövzusudur. burada isə "ümumi səhabə" sözü ilə Əbu Hureyrə və bənzəri münafiq və mürtədləri deyil məhz elə Salman kimilərinin kütləviyilindən danışıram.

Çoxlu sayda sual işarəsi sual verənin səbirsizliklə ona qaranlıq olan sözün, ifadənin anlamaq arzusundan xəbər verir.

bunu belə mübahisə mövzusuna çevirmək istəmirəm ama maraqlıdır, görəsən bir "?" işarəsi elə buna dəlalət etmir?

Hər halda mənim də qəsdim səni qıcıqlandırmaq olmayıb.

Allah bizləri fitnədən qorusun.

Nə qədər çoxdur? Mütəvatir həddinə çatıbmı?

mütəvatir olub olmadığını deyə bilmərəm amma ən azından müstəfəzdir.

#10 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 22 Апрель 2013 - 14:04

Biz Cəhənnəm gözətçilərini yalnız mələklərdən etdik və onların sayını (on doqquz) etdik ki, (bu,) KAFİRLƏR üçün ancaq bir sınaq olsun, özlərinə KİTAB VERİLƏNLƏR yəqinlik hasil etsinlər, İMAN GƏTİRƏNLƏRİN imanı artsın, KİTAB VERİLƏNLƏRMÖMİNLƏR (haqqa) şübhə etməsinlər və QƏLBLƏRİNDƏ XƏSTƏLİK OLANLAR və kafirlər: “Allah bu məsəllə nə demək istəyir?”– desinlər.
(Müdəssir-31)


Seyyid Əli Əl-Milaninin sözlərindən bə`zi fraqmentləri bölüşmək istərdim:
Müdəssir surəsi Məkkədə, be`sətin ilk vaxtlarında nazil olmuşdur. Peyğəmbər s.a.a.s. ətrafında məhdud sayda insanlar var. Kafirlər-aydındır, Kitab verilənlər-aydındır, Möminlər-o da aydındır, bəs Qəlblərində xəstəlik olanlar kimdir? Yəqinki sünnülərin "adil" adlandırdıqları səhabələrdən bə`ziləridir!? Müfəssirlər bu barədə nə fikirdədirlər?

qardaşım məgər mən burada iddia edirəm ki, Əbu Hureyrə və bu kimi şəxslər münafiq deyildi? və yaxud mənim yazdıqlarım arasında bu mənaya gələn bir şey var?
 • qulam это нравится

#11 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 22 Апрель 2013 - 16:20

Qəsdini sən daha dəqiq bilərsən.

Sual işərələrini mübahisə mövzusuna çevirmək?! Fikrimcə yazınla əməlin uzlaşmır. İnternet yazışma aləmində ədəbiyyatda adətən rast gəlmədiyimiz bu cür şeylərə (ardıcıl yazılmış bir neçə sual işərəsi və s.) rast gəlmək olur. İnetdə axtarış edib maraqlana bilərsən. Forumda yazı vasitəsilə də olsa biz danışırıq, emosialar bildiririk. Mə`nasını isə əvvəlki yazımda kifayət qədər açıqlamışam.

كما أنّ الشيعة لا يأخذون مسائل العقيدة من الخبر الواحد حتى لو كان صحيحاً لأنه لا يخرج عن الظن, فهم يشترطون القطع في العقيدة ولا تكون الرواية حجة فيها الإّ إذا كانت متواترة
Necə ki, Şiə Məzhəbi əqidə məsələlərini "vahid xəbər"lərdən (hədislərdən) götürmür, hətta sözü gedən xəbərlər səhih olsalar belə. Çünki bu cür xəbərlər zənndən başqa bir şey deyil (insanda zənndən başqa bir şey hasil etmir). Onlar əqidədə qətiyyəti şərt qoyublar, rəvayət isə mütəvatir olmayınca (əqidədə) höccət ola bilməz. (əvvəlki mənbə)


 • qulam это нравится
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#12 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 22 Апрель 2013 - 16:48

qardaşım məgər mən burada iddia edirəm ki, Əbu Hureyrə və bu kimi şəxslər münafiq deyildi? və yaxud mənim yazdıqlarım arasında bu mənaya gələn bir şey var?


Şiə alimlərindən hesab edilən Seyyid Əlinin sözlərində mövzu ilə əlaqə olduğunu düşünərək, həmçinin müxaliflərin səhabə ədaləti nəzəriyyəsinə qarşı güclü dəlil hesab etdiyim üçün bölüşmüşəm. Qəsdimdə sənin yazılarına münasibət olmayıb. Nədən bu qənaətə gəlməyin təəccüblüdür?!

Ayədə sözü getmiş qəlblərində xəstəlik olanlar kimlərdir? Hətta kimlərin olmasını belə kənara qoysaq belə, bu ayə müxaliflərin səhabə ədaləti nəzəriyyəsini puça çıxarır.
Seyyid Əlinin dediyinə əsasən məhz bu səbəbə görə əhli-sünnə müfəssirləri "qəlblərində xəstəlik olanlar"ın mənasını açıqlayarkən hətələm-pətələmliyə yol veriblər.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#13 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 22 Апрель 2013 - 17:11

Nifaq demişkən Seyyid bu barədə də fikir bildirib.


وأنتم تعلمون دائما أن النفاق إنما يكون حيث يخاف الإنسان على ماله ، أو يخاف على دمه ونفسه ، فيتظاهر بالإسلام وهو غير معتقد ، وهذا في الحقيقة إنما يحصل في المدينة المنورة ، لقوة الإسلام ، لتقدم الدين ، ولقدرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، هذا كله صحيح .أما في مكة ، حيث الإسلام ضعيف ، وحيث أن النبي مطارد ، وحيث أنه يؤذى صباحا ومساء ، فأي ضرورة للنفاق ، وأي معنى للنفاق حينئذ ؟ والله سبحانه وتعالى لم يعبر بالنفاق ، وإنما عبر بالمرض في القلب ، وفيه نكتة .
Siz bilirsiniz ki, nifaq o yerdə olur ki, insan öz malını, yaxud canını itirməyə qorxur. Bu zaman o, zahirdə müsəlman olduğunu göstərir amma əslində isə islama etiqad bəsləmir. Bu isə həqiqətdə Mədineyi Münəvvərədə baş vermişdi. Çünki məhz orada İslam güclənmişdi, din aparıcı rol oynayırdı, Rasulallah s.a.a.s. qüdrətə sahib idi. Bütün bunlar doğrudur.

Lakin Məkkədə İslam zəif idi, Peyqəmbər s.a.a.s. gecə-gündüz əziyyətə məruz qalırdı, bu cür olduğu təqdirdə nifaqa nə zərurət var, bu zaman hansı nifaqdan söhbət gedə bilər? Buna görə də Allah Subhanəhu va Taalə "nifaq" deyil, qəlblərdə xəstəlik deyə tə`bir etmişdir, hansı ki, çox mühüm nöqtədir.
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#14 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 22 Апрель 2013 - 20:06

Şiə alimlərindən hesab edilən Seyyid Əlinin sözlərində mövzu ilə əlaqə olduğunu düşünərək, həmçinin müxaliflərin səhabə ədaləti nəzəriyyəsinə qarşı güclü dəlil hesab etdiyim üçün bölüşmüşəm. Qəsdimdə sənin yazılarına münasibət olmayıb. Nədən bu qənaətə gəlməyin təəccüblüdür?!

qardaşım məgər biz burada səhabənin ədaləti mövzusunu müdaifə edirik ki? və yaxud mən "bütün səhabə adildir" deyə bir iddia etmişəm ki, bunu yazmısan? mənim "qardaşım məgər mən burada iddia edirəm ki, Əbu Hureyrə və bu kimi şəxslər münafiq deyildi? və yaxud mənim yazdıqlarım arasında bu mənaya gələn bir şey var?" sözlərimin səbəbi sənin nəql etdiyin bu söz idi. çünkü mövzu bizim səhabə haqqındaki fikirimizdir və burada hələki səhabənin ədalətindən danışılmayıb. ona görə yazdığını mənə ünvanlanmış hesab etdim.

Seyyid h.a-dan nəql etdiyin sözə görə isə təşəkkür edirəm. müxaliflərlə bəhs zamanı lazım olacaq gözəl dəlillərdəndir.

Сообщение отредактировал Elmeddin.88: 22 Апрель 2013 - 20:07


#15 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 22 Апрель 2013 - 20:10

Sual işərələrini mübahisə mövzusuna çevirmək?! Fikrimcə yazınla əməlin uzlaşmır. İnternet yazışma aləmində ədəbiyyatda adətən rast gəlmədiyimiz bu cür şeylərə (ardıcıl yazılmış bir neçə sual işərəsi və s.) rast gəlmək olur. İnetdə axtarış edib maraqlana bilərsən.

doğrusu daha öncə internetdə işarələrdən bu şəkildə istifadə edənlərin sadəcə vəhhabilər olduğunu görmüşəm.

#16 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 22 Апрель 2013 - 22:21

Mövzunun birinci hissəsi "Şiənin səhabə haqqında ümum düşüncəsi" adlanır.Seyyid şiə alimidir, özünə görə də söz sahibi idi.
Seyyidin səhabə barədə düşüncəsini şiənin ümum düşüncəsinin bir parçası hesab etsək yanılmaram, ən azından MİSDAQIDIR. Həmçinin əksəriyyətin rə`yi ilə üst-üstə düşür.
"Seyyid və qəlbində xəstəlik olanlar", "Şiə alimlərindən biri və səhabələrdən bə`ziləri" bir az da yuxarı getsək "Şiə və səhabə".
Mən Seyyid Əlidən sitat gətirdim digər qardaşlar isə qeyri-Seyyid Əlidən gətirsinlər ki, inşaallah Şiənin səhabə haqqında düşüncəsini ortaya qoyaq. Bilməyən şiələr bilsin, bilənlər daha da yaxşı bilsin, müxaliflərə isə höccət tamam olsun.

Şiə məzhəbində səhabə haqqında müxaliflərdən fərqli ümumi düşüncə nəyin əsasında formalaşıb? Ümumi düşüncə yə`ni hamısının ucdan tutma adil olmamağı, hamısının ucdan tutma kafir, münafiq olmamağı, adi insan xüsusiyyətlərinə sahib olmaqları, digər ravilər kimi ələkdən keçirilməyin zəruriliyi və s. Qurana, hədislərə, tarixə və s. əsaslanıb. Daha müxaliflər kimi cəfəngiyyata yox.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#17 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 22 Апрель 2013 - 22:28

doğrusu daha öncə internetdə işarələrdən bu şəkildə istifadə edənlərin sadəcə vəhhabilər olduğunu görmüşəm.


Vəhhabilər ilə az ünsiyyətdə ol ki, sonunda hamını vəhhabi simasında görməyəsən, onlar kimi "səhih hədis-səhih hədis" deməyəsən. "Səhih hədis-səhih hədis" nə üsulilərin nədəki qeyri-üsulilərin üslubu deyil. Hər şeyin öz yeri öz zamanı var.İnetdə qeyri-vəhhabilərdə var ki, zənnimcə onlarla ünsiyyət daha faydalıdır.
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#18 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 23 Апрель 2013 - 08:26

Vəhhabilər ilə az ünsiyyətdə ol ki, sonunda hamını vəhhabi simasında görməyəsən,

çox az hallarda ünsiyətdə oluram, əsasən işim 2 bloqumda oxuyub öyrəndiklərimi paylaşmağa çalışmaq və xüsusən müsəlmanlar əleyhindəki iftiralara, şübhələrə gücüm çatdığı qədər cavab verməkdir. vəhhabilərin sual və nida işarələrindən bu cür istifadəsini isə ünsiyyət zamanı deyil elə onların hər hansı bir yazısına nəzər yetirərkən belə görmək olur. misal: http://313news.net/f...dpost__p__35995

insanları isə heç vaxt vəhhabi simasında görməmişəm, ən azından bəzilərinin etdiyi kimi boş-boş cavab yazmağa can atmaqda, alimlərə hörmətsizlik etməkdə və s. kimi şeylərdə ittiham etməmişəm.


onlar kimi "səhih hədis-səhih hədis" deməyəsən. "Səhih hədis-səhih hədis" nə üsulilərin nədəki qeyri-üsulilərin üslubu deyil. Hər şeyin öz yeri öz zamanı var.

"onlar kimi" sözünü elə deyirsən ki, sanki şiə alimləri (məhz Abu Zeydin iddia etdiyi kimi) hədisi ağına-bozuna baxmadan alır, elə belədə əməl edirlər. məgər tarix, təfsir, fiqh... bir sözlə dində səhih hədislərə əsaslanmağa çalışmaq bizim alimlərimizin r.a işi deyil? məgər bu qınanılacaq bir şeydir yoxsa təqdir ediləcək?

#19 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 23 Апрель 2013 - 15:36

Foruma çoxdandı vəhabi girmir, ona görə meydan şiələrə qalıb. :) Məncə problem bir-birinizi başa düşməməkdən yaranıb. Oxuduqlarımdan bu qənaətə gəlirəm. Amma ümumilikdə şiələrin bəhsi də olsa faydalı məqamlar üzə çıxır. Bəhs deyəndə ki, söhbət edirsiniz, məsələni aydınlaşdırmağa çalışırsınız.


Allah hər ikinizi şeytanın hiyləsindən qorusun. Sadəcə çalışaq elə ifadələr seçək ki, qarış tərəf yanlış anlamasın, xətrinə dəyməsin.


Abu Sufyan Ordusu qardaşdan xahişim budur ki, şiədə hədis və rical elmi barədə mövzu açıb, bu mövzudakı boşluğu müəyyən dərəcədə doldurmağa çalışsın. Mən də ümumilikdə bilirəm ki, bizim hədis və rical elmi əhli-sünnədən fərqlənir. Hədisin səhih sayılma kriteriyası da fərqlidir. O qədər əhli-sünnə ilə bəhslərə girmişik, onların hədisləri ilə dəlil gətirmişik ki, öz hədislərimizə də o cür yanaşmağa başlamışıq. Yəni tədricən əhli-hədisləşmə gedib bizdə. Amma özümüzün hədis elmini isə az da olsa bilmirik. Ona görə xahişim budur ki, az da olsa açacağın mövzu ilə müəyyən məsələləri aydınlaşdıraq. Qarşılıqlı sual-cavabla da mövzunu daha maraqlı və daha məlumatlı edək.


Yeri gəlmişkən, Abu zeyd müəllimin şiədə hədis elminə iradları da bu günə qədər cavablanmayıb. Mən islamquest saytına sual göndərib ümumi cavab almışam. Amma Abu Zeydin şiə alimlərindən cümlənin qabağı-arxasını kəsərək gətirdiyi sitatlar əməllicə çaşqınlıq yaradır.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#20 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 26 Апрель 2013 - 19:18

Allah hər ikinizi şeytanın hiyləsindən qorusun. Sadəcə çalışaq elə ifadələr seçək ki, qarış tərəf yanlış anlamasın, xətrinə dəyməsin.


Səhvlərimi düzəltməyə mənə kömək edən mənim xeyrimi istəyəndir. Hər kəsdən rica edirəm səhv və doğru olmayan ifadələrimi mənə bildirin ki, düzəldim. İnsanam, cahiləm, xəta etməyim normaldır.

Yeri gəlmişkən, Abu zeyd müəllimin şiədə hədis elminə iradları da bu günə qədər cavablanmayıb. Mən islamquest saytına sual göndərib ümumi cavab almışam. Amma Abu Zeydin şiə alimlərindən cümlənin qabağı-arxasını kəsərək gətirdiyi sitatlar əməllicə çaşqınlıq yaradır.


Əgər 5-3 sətrdən və əsasən Hürr Amilinin yarımçıq fikirlərlərindən ibarət dəyrsiz cızma-qaranı nəzərdə tutursansa həmin cızma-qara cavaba layiq deyil. Mövzu aç, ümum cavabı yerləşdir ki, onu bəhanə edərək daha faydalı məlumatları bölüşməyə çalışaq.


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#21 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 30 Апрель 2013 - 00:14

Əgər 5-3 sətrdən və əsasən Hürr Amilinin yarımçıq fikirlərlərindən ibarət dəyrsiz cızma-qaranı nəzərdə tutursansa həmin cızma-qara cavaba layiq deyil. Mövzu aç, ümum cavabı yerləşdir ki, onu bəhanə edərək daha faydalı məlumatları bölüşməyə çalışaq.Qardaş, heç İbn Teymiyyə də cavaba layiq deyildi. Ona görə Əllamə Hilliyə "Minhacus-sünnə"nin bəzi cildlərini gətirəndə, dedi ki, əgər bilsəm ki, anlayacaq, cavab yazardım. Ancaq dövrümüzdə müəyyən məsələləri nəzərə alıb bir neçə alim müxtəlif rəddiyələr yazıb o kitaba. Və hər dəfə də müxtəlif kitablarda ondan sitatlar gətirib, batilliyini ortaya qoyurlar. Həqiqətən haqlısan, Abu Zeydin heç bir sözü cavaba layiq deyildi. Amma nə edəsən ki, bir çoxları müğalitəyə və kəsib-doğranmış sitatlara aldanır.


Mənim də məhz müəyyən səbəblərdən səndən xahişim budur ki, bu məsələni ətraflı aydınlaşdıraq. Özümdə qəti şübhə və ya buna oxşar bir şey yoxdur. Amma həddən artıq çox sayda bu mövzuda suallar gəlir facebook-da. Mövzunu açdım, buyur (LİNK)
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#22 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 08:08

Haris b. Malik əl-Ənsari və Şiə nəzərindəki məqamı:

1.haqqında ümumi məlumat: Rical kitablarımızda bu şəxsin Rəsulullah s.a.a-in və ya digər məsumların səhabələrindən olduğu qeyd olunmayıb. Lakin imamlarımız a.s-dan onun fəziləti haqqında rəvayət edilən hədis onun Rəsulullah s.a.a-in səhabələrindən olduğunu və Onun s.a.a dövründə şəhid olduğunu göstərir.

2. İmamlar a.s-ın onun haqqındakı sözləri: imamlarımız a.s-dan onun haqqında rəvayət edilən bir hədis vardır ki, bu hədis tək başına onun ucalığını göstərmək üçün kifayətdir. Bu hədisi Kuleyni r.a "əl-Kafi" də belə rəvayət etmişdir:محمد بن يحيى : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري فقال له : كيف أنت يا حارثة بن مالك ؟ فقال : يا رسول الله مؤمن حقا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : لكل شئ حقيقة فما حقيقة قولك ؟ فقال : يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي وقد وضع للحساب وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة وكأني أسمع عواء أهل النار في النار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : عبد نور الله قلبه ، أبصرت فأثبت ، فقال : يا رسول الله ادع الله لي أن يرزقني الشهادة معك ، فقال : اللهم ارزق حارثة الشهادة ، فلم يلبث إلا أياما حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية فبعثه فيها ، فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ثم قتل
Məhəmməd b. Yəhya mənə Əhməd b. Məhəmməddən, o Məhəmməd b. Sinandan, o Abdullah b. Musqandan, o Əbu Bəsirdən, o da Əbu Abdullah (imam Cəfər əs-Sadiq a.s)-dan belə rəvayət etdi: "Rəsulullah s.a.a Haris b. Malik b. Numan əl-Ənsari ilə qarşılaşdı, ona dedi: "Necəsən, ey Haris?" dedi: "ya Rəsulullah s.a.a! Həqiqətən möminəm." Rəsulullah s.a.a dedi: "Hər şeyin bir həqiqəti vardır, sənin sözünün həqiqəti nədir?" dedi: "ya Rəsulullah s.a.a! Dünyadan sıxılıram, gecələri yuxusuz, isti gündüzləri susuz keçirirəm. Rəbbimin hesab üçün qurulmuş ərşinə baxırmış kimiyəm, sanki cəhənnəmliklərin atəşdə inləmələrini izləyirəm." Rəsulullah s.a.a dedi: "Budur, Allahın ürəyini aydınlatdığı bir qul. Bəsirət sahibi olmusan, bu halında möhkəm ol." dedi: "ya Rəsulullah s.a.a! Allaha dua et, səninlə birlikdə şəhid olmağı mənə nəsib etsin!" Rəsulullah s.a.a belə dua etdi: "Allahım! Harisə şəhidlik nəsib et." Bir neçə gün keçməmişdi ki, Rəsulullah s.a.a bir dəstə göndərdi, onu da bu dəstə ilə birlikdə göndərdi. şiddətli bir döyüş baş verdi, doqquz və ya səkkiz adam öldürdükdən sonra özü də öldürüldü."

Kuleyni r.a, "əl-Kafi", 2/54, İman və Küfr kitabı, bab 27, hədis 3


bu hədisi Şeyx Səduq r.a "Məanil Əxbar", səhifə 187, hədis 5-də başqa bir sənədlə Hişam b. Səlimdən, o da İmam Sadiq a.s-dan rəvayət etmişdir.

Kuleyni r.a-ın sənədində zəif bir ravi, Muhəmməd b. Sinan vardır. Lakin, Şeyx Səduq r.a-ın sənədindəki bütün ravilər siqə (etibarlı) və isnadı müttəsildir. Beləliklə, hədis səhihdir, əlhəmdilillah.

Hədisin mətninə gəldikdə isə, görəsən Rəsulullah s.a.a-in möminliyinə və bəsirətinə şəhadət verdiyi, Onun duası ilə şəhid olan bir mücahiddən daha fəzilətli və daha üstün bri ola bilərmi? Allah bizə Haris r.a kimi şəhadət nəsib etsin, amin.

3. üləmanın onun haqqında sözləri: Alimlərimiz onu rical kitablarında qeyd etmədikləri kimi, onun haqqında hər hansı bir fikir söyləməmişdirlər.

4. rəvayətlərin qeyd olunduğu bəzi mənbələr: Rəsulullah s.a.a zamanında, döyüşlərin birində şəhid olduğu üçün onun rəvayət etdiyi bir hədis yoxdur.

 • Arif это нравится

#23 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:23

Haris b. Malik əl-Ənsari və Şiə nəzərindəki məqamı:

1.haqqında ümumi məlumat: Rical kitablarımızda bu şəxsin Rəsulullah s.a.a-in və ya digər məsumların səhabələrindən olduğu qeyd olunmayıb. Lakin imamlarımız a.s-dan onun fəziləti haqqında rəvayət edilən hədis onun Rəsulullah s.a.a-in səhabələrindən olduğunu və Onun s.a.a dövründə şəhid olduğunu göstərir.

2. İmamlar a.s-ın onun haqqındakı sözləri: imamlarımız a.s-dan onun haqqında rəvayət edilən bir hədis vardır ki, bu hədis tək başına onun ucalığını göstərmək üçün kifayətdir. Bu hədisi Kuleyni r.a "əl-Kafi" də belə rəvayət etmişdir:محمد بن يحيى : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري فقال له : كيف أنت يا حارثة بن مالك ؟ فقال : يا رسول الله مؤمن حقا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : لكل شئ حقيقة فما حقيقة قولك ؟ فقال : يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي وقد وضع للحساب وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة وكأني أسمع عواء أهل النار في النار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : عبد نور الله قلبه ، أبصرت فأثبت ، فقال : يا رسول الله ادع الله لي أن يرزقني الشهادة معك ، فقال : اللهم ارزق حارثة الشهادة ، فلم يلبث إلا أياما حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية فبعثه فيها ، فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ثم قتل
Məhəmməd b. Yəhya mənə Əhməd b. Məhəmməddən, o Məhəmməd b. Sinandan, o Abdullah b. Musqandan, o Əbu Bəsirdən, o da Əbu Abdullah (imam Cəfər əs-Sadiq a.s)-dan belə rəvayət etdi: "Rəsulullah s.a.a Haris b. Malik b. Numan əl-Ənsari ilə qarşılaşdı, ona dedi: "Necəsən, ey Haris?" dedi: "ya Rəsulullah s.a.a! Həqiqətən möminəm." Rəsulullah s.a.a dedi: "Hər şeyin bir həqiqəti vardır, sənin sözünün həqiqəti nədir?" dedi: "ya Rəsulullah s.a.a! Dünyadan sıxılıram, gecələri yuxusuz, isti gündüzləri susuz keçirirəm. Rəbbimin hesab üçün qurulmuş ərşinə baxırmış kimiyəm, sanki cəhənnəmliklərin atəşdə inləmələrini izləyirəm." Rəsulullah s.a.a dedi: "Budur, Allahın ürəyini aydınlatdığı bir qul. Bəsirət sahibi olmusan, bu halında möhkəm ol." dedi: "ya Rəsulullah s.a.a! Allaha dua et, səninlə birlikdə şəhid olmağı mənə nəsib etsin!" Rəsulullah s.a.a belə dua etdi: "Allahım! Harisə şəhidlik nəsib et." Bir neçə gün keçməmişdi ki, Rəsulullah s.a.a bir dəstə göndərdi, onu da bu dəstə ilə birlikdə göndərdi. şiddətli bir döyüş baş verdi, doqquz və ya səkkiz adam öldürdükdən sonra özü də öldürüldü."

Kuleyni r.a, "əl-Kafi", 2/54, İman və Küfr kitabı, bab 27, hədis 3


bu hədisi Şeyx Səduq r.a "Məanil Əxbar", səhifə 187, hədis 5-də başqa bir sənədlə Hişam b. Səlimdən, o da İmam Sadiq a.s-dan rəvayət etmişdir.

Kuleyni r.a-ın sənədində zəif bir ravi, Muhəmməd b. Sinan vardır. Lakin, Şeyx Səduq r.a-ın sənədindəki bütün ravilər siqə (etibarlı) və isnadı müttəsildir. Beləliklə, hədis səhihdir, əlhəmdilillah.

Hədisin mətninə gəldikdə isə, görəsən Rəsulullah s.a.a-in möminliyinə və bəsirətinə şəhadət verdiyi, Onun duası ilə şəhid olan bir mücahiddən daha fəzilətli və daha üstün bri ola bilərmi? Allah bizə Haris r.a kimi şəhadət nəsib etsin, amin.

3. üləmanın onun haqqında sözləri: Alimlərimiz onu rical kitablarında qeyd etmədikləri kimi, onun haqqında hər hansı bir fikir söyləməmişdirlər.

4. rəvayətlərin qeyd olunduğu bəzi mənbələr: Rəsulullah s.a.a zamanında, döyüşlərin birində şəhid olduğu üçün onun rəvayət etdiyi bir hədis yoxdur.

bu hədisin mətnidə problem var,iman gətirən insan, nə cənnəti,nə cəhənnəmi eşidir, amma Allah həqiqi mənada cəhənnəmin dəhşətinin az bir hissəsini möminin bəsirətində göstərə bilər.yəni vaxt,zamanın dayanmağı göstərilə bilər,və bu dayanmiş(insan anladığı)vaxtda əbədi əzab...... bundanda dərin hisslərə ancaq peyğəmbər gedə bilər.... buna Allahın qəzəb sifətidə deyilir !
düzdür sizlər bundan qəflətdəsiz,amma yənədə olsun məndən çatdırmaqdır.indi sual çıxır ki,sizlər Allahın qəzəb sifətini haçandan tanıdız ?
tanisaydın, cəhənnəm əhlinin iniltisini eşidirəm cümləsinə səhih deməzdin.
eyni şey cənnət haqqında deyilir, cənnətində az bir hissəsinin Allah möminin qəlbində ona tanıtdırır.ayədə olduğu kimi,!"əvvəldən tanıtdığım cənnətə salaram onları"muhamməd 6!"
burdada əbədi ağlı başdan çıxaracaq,ən gözəl hisslər, ancaq mömin onu hiss etsədə söznən vəsf edə bilmir ! və bu hisslər içində əbədi qalmaq,yəni burda da zamanın əbədi olduğu ona göstərilir, bu möminin Allahın elmindən anladığı son həddlərdən biridir.bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#24 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:39

Yeri gəlmişkən, Abu zeyd müəllimin şiədə hədis elminə iradları da bu günə qədər cavablanmayıb. Mən islamquest saytına sual göndərib ümumi cavab almışam. Amma Abu Zeydin şiə alimlərindən cümlənin qabağı-arxasını kəsərək gətirdiyi sitatlar əməllicə çaşqınlıq yaradır.

master
abu zeydin tələbələriynən bəhsə girəndə onların öz Aliminin ibn teyıiyyənin sözlərini gətirsən bu kifayət edər, hədisin qəbul olma şərtlərindən biri olmasa desə də,və ya onlar sənə desədə, məna etibar ilə gedir axırda ora çıxır.
İbn Teymiyyə deyir:
"ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به؛ وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه، الذي رواه أبو داود في سننه: «اقبلوا الحق من كل مَنْ جاء به؛ وإن كان كافرًا
"Lakin haqq onu deyən hər kəsdən qəbul olunur. Muaz bin Cəbəl özünün məşhur sözündə - hansını ki, Əbu Davud "əs-Sünən" kitabında rəvayət edib - deyərdi: "Haqqı kimdən gəlsə də qəbul edin, hətta kafir olsa belə...">"əl-Fətva əl-Həməviyyə əl-Kubra", səh: 518; Darus-Samii, ikinci nəşr: 1425/2004, Riyad

yəni burda haqq hətta kafirdən belə olsa qəbul edin !" deyir ibn teymiyyə, muaz r.a. sözünü təsdiq edir,ABU zeydgil deyir ki,biz kafirdən,yani kuleynidən hətta haqqı desə belə qəbul edə bilmərik!çünkü o quranın təhrifinə inanıb!
ibn teymiyyənin sözündən elə çıxır ki, hetta kuleyni kafirdirsə, və ya onun raviləri kafirdirsə, haqq deyirlərsə, onu qəbul edin ! yəni hədis ravisi kafir olursa, dedikləri qurana zidd getmirsə onu qəbul etmək lazımdır.

Сообщение отредактировал abdhalim: 17 Сентябрь 2013 - 12:41

bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#25 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 08:21

amma Allah həqiqi mənada cəhənnəmin dəhşətinin az bir hissəsini möminin bəsirətində göstərə bilər. yəni vaxt,zamanın dayanmağı göstərilə bilər,və bu dayanmiş(insan anladığı)vaxtda əbədi əzab......

abdhalim, elə isə hədisin mətnində problem harda qaldı? sən özün deyirsən ki (bunu da nəyə əsasən dediyin məlum deyil), Allah c.c cəhənəm əzabının bir hissəsini möminin bəsirətində göstərə bilər. mənim yazdığım hədisdə isə Haris r.a heç "gördüm" və ya "Allah mənə göstərdi" demir, "sanki cəhənnəmliklərin atəşdə inləmələrini izləyirəm." deyir. sən sanki sözünün mənasını ümumən anlayırsan?

bundanda dərin hisslərə ancaq peyğəmbər gedə bilər.... buna Allahın qəzəb sifətidə deyilir ! düzdür sizlər bundan qəflətdəsiz,amma yənədə olsun məndən çatdırmaqdır.indi sual çıxır ki,sizlər Allahın qəzəb sifətini haçandan tanıdız?

inan ki, sən bu əqidə ilə ölsən Allah c.c-ın əzab sifətini tam dəqiqliklə müşahidə edəcəksən. mən bilmirəm, sənin kimi öz tənqidi ilə etiraz etdiyi mətni təsdiqlədiyini bilməyəcək birisi Allah c.c-ın əzab sifətini necə biləcək?

tanisaydın, cəhənnəm əhlinin iniltisini eşidirəm cümləsinə səhih deməzdin.

orda "eşidirəm" sözü yoxdur, "izləyirəm" sözü var və bundan öncə də "sanki" sözü gəlmişdir. əgər sən doğma dilimizdə olan sadə cümlələri alayacaq səviyədə olsaydın özünü belə gülünc hala salmazzdın.

p.s: sənin "elmi bəhslərinlə" bu forum əhli az-çox tanışdır. ona görə xahiş edirəm "elmi bəhslərinlə" mənim açdığım mövzunu zibilxanaya çevirmə.


#26 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:11

abdhalim , özünü ilk öncə tani,eşitmə ,görmə orqanlarini öyrən,öyrən sən necə görürsən nə ilə görürsən və hansi vasitə ilə görürsən yaxud eşidirsən , zindig vəhabiynən səndə fərq yoxdu əqidədə . Mənini tanimamisan hələ
ваххабизм – это дистилированный суннизм

#27 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 14:33

abdhalim, elə isə hədisin mətnində problem harda qaldı? sən özün deyirsən ki (bunu da nəyə əsasən dediyin məlum deyil), Allah c.c cəhənəm əzabının bir hissəsini möminin bəsirətində göstərə bilər. mənim yazdığım hədisdə isə Haris r.a heç "gördüm" və ya "Allah mənə göstərdi" demir, "sanki cəhənnəmliklərin atəşdə inləmələrini izləyirəm." deyir. sən sanki sözünün mənasını ümumən anlayırsan?


inan ki, sən bu əqidə ilə ölsən Allah c.c-ın əzab sifətini tam dəqiqliklə müşahidə edəcəksən. mən bilmirəm, sənin kimi öz tənqidi ilə etiraz etdiyi mətni təsdiqlədiyini bilməyəcək birisi Allah c.c-ın əzab sifətini necə biləcək?


orda "eşidirəm" sözü yoxdur, "izləyirəm" sözü var və bundan öncə də "sanki" sözü gəlmişdir. əgər sən doğma dilimizdə olan sadə cümlələri alayacaq səviyədə olsaydın özünü belə gülünc hala salmazzdın.

p.s: sənin "elmi bəhslərinlə" bu forum əhli az-çox tanışdır. ona görə xahiş edirəm "elmi bəhslərinlə" mənim açdığım mövzunu zibilxanaya çevirmə.

أسمع عواء أهل النار في النار
elməddin burda ki lar sən fikirləşdiyin kimi, ərəb dilindən qafil deyillər.az çox da olsa bilirik ,cümlədə asma yəni eşitmə sözü keçir.
indi zəhmət çək asma ləfzinin izləmə sözü kimi işlədiyinə qurandan dəlil gətir.
mən artıq Allahın qəzəb sifətini görmüşəm,ona görə cahilliyi üzr saymiram əqidə də, sizlər isə sələfilərə cahil müsəlman deməknən Allaha və onun kitabına küfür edirsiz.
məndən sənə belə bir sual, sən haçan tanımısan Allahın qəzəb və ədl sifətini ?yazılarından görsənir ki ,sən bundan qafilsən


Сообщение отредактировал abdhalim: 18 Сентябрь 2013 - 14:38

bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#28 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 09:12

أسمع عواء أهل النار في النار
elməddin burda ki lar sən fikirləşdiyin kimi, ərəb dilindən qafil deyillər.az çox da olsa bilirik ,cümlədə asma yəni eşitmə sözü keçir.
indi zəhmət çək asma ləfzinin izləmə sözü kimi işlədiyinə qurandan dəlil gətir.

sənin ərəb dilini necə bildiyin elə yazdığın "asma" sözündən bəllidir. bir sözün mənası üçün Qurandan dəlil istəməyin isə lap sənin ərəb lüğətinə vaqif olduğunu göstərir.

bu mənim yazdığım hədisin ərəbcəsi:محمد بن يحيى : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري فقال له : كيف أنت يا حارثة بن مالك ؟ فقال : يا رسول الله مؤمن حقا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : لكل شئ حقيقة فما حقيقة قولك ؟ فقال : يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي وقد وضع للحساب وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة وكأني أسمع عواء أهل النار في النار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : عبد نور الله قلبه ، أبصرت فأثبت ، فقال : يا رسول الله ادع الله لي أن يرزقني الشهادة معك ، فقال : اللهم ارزق حارثة الشهادة ، فلم يلبث إلا أياما حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية فبعثه فيها ، فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ثم قتل

burada yazdıqlarımdan "وكأني" və "أنظر" sözlərini bildiyin ərəbcə ilə tərcümə et, daha sonra isə ilk sözün ana dilimizdə nə anlama gəldiyini öyrənməyə çalış.

mən artıq Allahın qəzəb sifətini görmüşəm,ona görə cahilliyi üzr saymiram əqidə də, sizlər isə sələfilərə cahil müsəlman deməknən Allaha və onun kitabına küfür edirsiz.
məndən sənə belə bir sual, sən haçan tanımısan Allahın qəzəb və ədl sifətini ?yazılarından görsənir ki ,sən bundan qafilsən

axı mən səndən xa-hiş etdim? güman edirəm ki, ana dilimizdə sadə cümlələri anlamayacaq səviyədə deyilsə. bir daha xa-hiş e-di-rəm ki, gedib başqa mövzuları zibilliyə çevirəsən.

#29 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 13:50

sənin ərəb dilini necə bildiyin elə yazdığın "asma" sözündən bəllidir. bir sözün mənası üçün Qurandan dəlil istəməyin isə lap sənin ərəb lüğətinə vaqif olduğunu göstərir.

bu mənim yazdığım hədisin ərəbcəsi:burada yazdıqlarımdan "وكأني" və "أنظر" sözlərini bildiyin ərəbcə ilə tərcümə et, daha sonra isə ilk sözün ana dilimizdə nə anlama gəldiyini öyrənməyə çalış.


axı mən səndən xa-hiş etdim? güman edirəm ki, ana dilimizdə sadə cümlələri anlamayacaq səviyədə deyilsə. bir daha xa-hiş e-di-rəm ki, gedib başqa mövzuları zibilliyə çevirəsən.

elmeddin adam gərək təvazükar olar.ən azından yazmalıydın ki,haqqızı halal edin,unutmuşam
bu cümləni tərcümə etməyə.
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة
sanki baxıram,cənnət əhli bir birini ziyarət edirlər cənnətdə.


xətrivə deyməsin,amma haqq söz acı olar, tərcümə edəndə düz əməlli başdı tərcümə et
أنظر" baxıram
bu originaldir
عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي وقد وضع للحساب وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة وكأني أسمع عواء أهل النار في النار

bu da sənin tərcümən
Dünyadan sıxılıram, gecələri yuxusuz, isti gündüzləri susuz keçirirəm. Rəbbimin hesab üçün qurulmuş ərşinə baxırmış kimiyəm, sanki cəhənnəmliklərin atəşdə inləmələrini izləyirəm.

hanı burda cənnət əhli ziyarət edir cənnətəkilri?qirmizi ilə xəttəmişəm sənin üçün ki, görəsən.
və deki unutmuşam burda nə ayıb bir şey varki?
və sonra
yazırsan
وكأني أسمع عواء أهل النار في النار
sanki cəhənnəmliklərin atəşdə inləmələrini izləyirəm
əslində isə belədir
sanki eşidirəm cəhənnəm əhlinin iniltisini cənənnəmdə.
izləyirəm olsaydı belə olması lazım idi
اراقب ve ya اشاهد
nə isə........... istəyirsən bundan sonra yazma əgər səhvlərivi boynuva almayacaqsansa.....
bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#30 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 09:42

elmeddin adam gərək təvazükar olar.ən azından yazmalıydın ki,haqqızı halal edin,unutmuşam
bu cümləni tərcümə etməyə.
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة
sanki baxıram,cənnət əhli bir birini ziyarət edirlər cənnətdə.


xətrivə deyməsin,amma haqq söz acı olar, tərcümə edəndə düz əməlli başdı tərcümə et
أنظر" baxıram
bu originaldir
عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي وقد وضع للحساب وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة وكأني أسمع عواء أهل النار في النار

bu da sənin tərcümən
Dünyadan sıxılıram, gecələri yuxusuz, isti gündüzləri susuz keçirirəm. Rəbbimin hesab üçün qurulmuş ərşinə baxırmış kimiyəm, sanki cəhənnəmliklərin atəşdə inləmələrini izləyirəm.

sənin danışdığın yox ha, nəzər saldığın mövzu belə zibilliyə çevrilir, gül kimi mövzunu zibil yeşiyinə çevirdin. bu hədisin ərəbcəsi:محمد بن يحيى : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري فقال له : كيف أنت يا حارثة بن مالك ؟ فقال : يا رسول الله مؤمن حقا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : لكل شئ حقيقة فما حقيقة قولك ؟ فقال : يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي وقد وضع للحساب وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة وكأني أسمع عواء أهل النار في النار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : عبد نور الله قلبه ، أبصرت فأثبت ، فقال : يا رسول الله ادع الله لي أن يرزقني الشهادة معك ، فقال : اللهم ارزق حارثة الشهادة ، فلم يلبث إلا أياما حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية فبعثه فيها ، فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ثم قتل


bu isə haqqında danışdığımız hissə:وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة وكأني أسمع عواء أهل النار في النار
sanki cənnət əhlinə baxıram.... və sanki cəhənnəm əhlinin cəhənnəmdəki fəryadını (iniltisini) eşidirəm.hanı burda cənnət əhli ziyarət edir cənnətəkilri?qirmizi ilə xəttəmişəm sənin üçün ki, görəsən.

bəli, yerləşdirdiyim tərcümədə "sanki cənnət əhlinə baxıram..." hissəsi yoxdur ancaq bunun səbəbi məim tərcümə edərkən unutmuş olmağım deyildir. mən bu yazıları öncə türkcə olan bloqumda yazıram, sonra isə Samral bunu ana dilimizə tərcümə edir. mənim bu yazımın öz bloqumda olan əsli belədir: http://velayet.wordp...dindeki-makami/

mən isə bunu birdə durub öz ana dilimizə tərcümə etmədim, əvvəlcədən Samralın etdiyi tərcüməni kopyalayıb bura atdım. onun tərcüməsi də burada: http://saqaleyn.word...alik-el-ensari/

kopya edərkən isə buna heç fikir verməmişəm və problem buradan yaranıb.


və deki unutmuşam burda nə ayıb bir şey varki?

2 linkdəki yazı arasıdaki fərqi gör və sonra danışarsan.

və sonra yazırsan

وكأني أسمع عواء أهل النار في النار
sanki cəhənnəmliklərin atəşdə inləmələrini izləyirəm

əslində isə belədir: sanki eşidirəm cəhənnəm əhlinin iniltisini cənənnəmdə.

bəli, "sanki eşidirəm" olmalıdır.

izləyirəm olsaydı belə olması lazım idi

اراقب ve ya اشاهد

bu türkcədən tərcümədir, "izləyirəm" ilə nəzərdə tutulan da "görürəm", "baxıram" mənasındadır. yoxsa sən biri digərinə baxan bir adamın "səni izləyirəm" dediyinə rast gəlməmisən?

nə isə........... istəyirsən bundan sonra yazma əgər səhvlərivi boynuva almayacaqsansa.....

mən yazmayım? mən səndən xa-hiş e-di-rəm ki, bu möv-zu-da yaz-ma-ya-san və möv-zu-nu zi-bil ye-şi-yi-nə çe-vir-mə-yə-sən.

sadə, ana dilimizdə və hecalara ayıraraq yazdım. ümid edirəm ki, anlayacaqsan.

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru