Перейти к содержимому


Фотография

Imam Əli ibn Abu Talib (a) fəzilətləri


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 130

#121 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 24 Апрель 2012 - 20:41

Sələfi Turan,
İslamın əsası Tövhiddir.

Kəlməyi şəhadətin birinci sətri: Allahdan başqa ilahi (ibadətə layiq olan) yoxdur.
Fatihə surəsi: Yalnız sənə ibadət edir, yalnız səndən kömək diləyirik
Kürsi ayəsi: Allah, Ondan başqa ilah yoxdur,...
İxlas surəsi: De, O Allah təkdir

Əsas birinci tövhidi öyrənməliyik. İbadətlərdə Allahı təkləşdirməliyik: Təkcə Allaha dua etməliyik, təkcə Allahdan kömək istəməliyik, təkcə Allahdan qorxmalıyıq, təkcə Allaha sığınmalıyıq, təkcə Allah üçün qurban kəsməliyik, təkcə Allaha təvəkkül etməliyik, təkcə Allaha təslim olmalıyıq.

Birinci biz şirkdən uzaq olmağa çalışmalıyıq. Şirkin növlərinin və fəsadlarını bilməliyik. Çünki şirk ən böyük günahdır.

Peyğəmbərləri, əməlisaleh insanları, onların qəbirlərini, onların əşyalarını müqəddəsləşdirməməliyik, bütləşdirməməliyik, ilahiləşdirməməliyik.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə Tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

9:31
Onlar Allahı qoyub baş keşişlərini və rahiblərini, bir də Məryəm oğlu İsanı Tanrılar qəbul etdilər. Halbuki onlara ancaq tək olan İlaha ibadət etmək əmr olunmuşdu. Ondan başqa tanrı yox-dur. O, bunların şərik qoşduqları şeylərdən uzaqdır.


88:21
(Onlara) nəsihət ver! sən yalnız nəsihətçisən.


Axırıncı ayədə "yalnız" sözünə diqqət yetirin.


Peyğəmbər (s) demişdir:
Xristianlar İsa Məsihi ucaltdıqları kimi məni ucaltmayın. Deyin Allahın qulu və elçisidir.


Diqqət yetirin: Birinci "qul" sözü gəlir, sonra "elçi" sözü gəlir.


Biz peyğəmbərlərdən və əməlisaleh insanlardan tövhidi öyrənməliyik. Onlardan Allaha necə ibadət etməyi, necə Allahdan kömək diləməyi, necə Allahı zikri etməyi, necə Allah yolunda çalışmağı, necə Allahın sevgisini qazanmağı öyrənməliyik.

Məsələn: hədisdə gəlir ki, Əli (rad) namaz qılarkən ayağına batmış nizəni və ya oxu çıxardırlar, O bunu hiss etmir.

Biz Əlidən (rad) öyrənməliyik ki, namazı necə xuşu ilə qılmaq lazımdır, necə Allahın qarşısında müti olmalısan, namaza necə yanaşmalısan.

başqa bi hədisdə gəlir ki,

Əli (rad) dəstəmaz alarkən rəngi qaçardı, qolları əsərdi. Ondan soruşurlar ki, sənə nə olub belə? Deyir: "Siz bilmirsiniz mən kimin qarşısında duracam?"

Biz Əlidən (rad) öyrənməliyik ki, necə Allahdan qorxmalıyıq, necə Allahın əzəməti, qüdrəti, böyüklüyü qarşısında özümüzü necə aciz və möhtac hiss etmək lazımdır.

Yoxsa "ya Əli" deyib Əlidən kömək istəməli deyilik, qəbrini ibadət yerinə çevirməli deyilik, Onun ayaq izləri hesab olunan yerləri pirlərə döndərməli deyilik.

Doğru söz:
2:45
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.


Buna isə "Şiələrə suallar" bölməsində ətraflı cavab yazmışıq və burda təkrar etməyə ehtiyac görmürük! :rolleyes:

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#122 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 24 Апрель 2012 - 20:44

Belə sözləri Ömər (rad) haqqında da yazsaydılar mən eyni sözləri yazardımBelə sözləri Ömərin haqqında necə yazaq ?

Əli (ə) haqqında yazılan təriflər ALlah va rasulu (s.a.s) tərəfindən təsdiq edilən təriflərdi.

Məgər Öməri də Allah va rasulu (s.a.s) tərifləyib ? :rolleyes:


Əgər belə hədislər varsa, öz mənbələrivizdə də olsa xahiş edirəm ki, qeyd edəsən! :rolleyes:

Əgər varsa və qeyd edəcəksənsə o zaman sənə inşaAllah sual verəcəyəm ki, "Allahı qoyub Öməri niyə tərifləyirsən ?" :rolleyes:

Yox əgər yoxdursa deməli yoxdur.

Odur ki, tərifə layiq olmayanı tərifləməzlər.

Yox, əgər varsa, sən yazmırsansa, niyə görə elə hədisləri yazanlar yazıb Öməri tərifləyiblər ?


Ümumiyyətlə, nəyə görə Sizin SƏHİH bildiyiniz kitablarda Sahabələrin tərifinə dair hədislər, hətta, xüsusi bölmələr var ?

Niyə ALlahı qoyub sahabələri tərifləyirsiz ?


Bundan əlavə, Niyə görə Nəsai Həzrət Əlinin (ə) tərifinə , fəzilətlərinə dair xüsusi bir kitab yazıb ?

Niyə görə ALlahı qoyub Əlini (ə) tərifləyir ?

Məsələn, mən bildiyim qədəri ilə Nəsainin Əlinin fəziləti , tərifi haqqında yazdığı "Xəsais..." kitabı var. Bir də "Fədailus-sahabə" ( Səhabənin fəzilətləri ) adlı kitabları var.


Niyə görə Allahı qoyub sahabələri, xüsusilə də, Əlini tərifləyir və onlar barədə xüsusi kitab yazır ?

Allahın tərifi barədə Nəsainin xüsusi kitabı varmı ?

Varsa, Allahı təriflədiyi kitabların sayı neçə dənədir ?

Əgər varsa, Allahın tərifi haqqında xüsusi yazdığı kitabları üst-üstə hesablasaq səhifələrinin sayı , Əli (ə) və digər sahabələr haqqında yazdığı kitabların üst-üstə səhifələrinin sayından çoxdurmu ? :rolleyes:Siyahini istədiyin qədər uzada bilərəm biiznilləhi təala! :rolleyes:


"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#123 Nasir

Nasir

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 36 сообщений

Отправлено 24 Апрель 2012 - 23:34

Allah razi olsun Şəmsi, şer çox gözəldir. xüsusən də bu sətirlər

Biz nəyik? Qətrə! O şahi-Lafəta unuman imiş,
Biz kimik? Bəndə! O şahi-Lafəta sultan imiş,
Bizdə bir can var, o şahə hər zaman qurban imiş,
Bizdə bir tən var, o şahin rahinə yeksan imiş,
Bunca vəsfin Səyyaha, ol şahə ki, sayan imiş,
Var ümidim kim, bizi hifz eyləsin Pərvərdigar,
«La fəta illa Əli, la seyfə illa Zülfüqar.»

Əhsən sizlərə!Ey Əli.ə.s.şiələri.!

#124 Nasir

Nasir

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 36 сообщений

Отправлено 24 Апрель 2012 - 23:53

Bismilləh.Əlhəmdu Lilləh.Vəs salətu alə Rasuliləh və alə Əli Rasulilləh.Əssələmu aleykum və rahmətullah.Əli(ə.s) ı sevmək iman, Ona nifrət etmək nifaqdırsa,kim O həzrətin Allah rasulundan.s.sonra ən üstün kəs olmağını danar?Həm Əhli sünnə,həmdə Şiə məmbələrində qeyd olunan bu mötəbər hədis məgər İmam Əli(ə.s) ın üstünlüyünə açıq aşkar dəlil deyilmi?Nəvasibin nəzərinə.!! İLAHLIĞINA YOX HA,Allahın üstün,fəzilətli bəndəsi.DİQQƏT!ALLAHU TƏALANINI inkarı-küfr,nifaq.Rasulların inkari və onlara düşmənçilik-küfr,nifaq.Və qeyd olunan hədisə əsasən İmam Əliyə düşmənçilik,nifrət-küfr,nifaq.

#125 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 25 Апрель 2012 - 18:38

Bismilləh :

Siyuti "Durrul-mənsur" əsərində, 3-cü cild, 199-cu səhifədə yazır :


وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مكتوب على العرش لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي وذلك قوله هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين"... ( bu hədisi ) İbn Əsakir Əbu Hureyrədən nəql edərək yazıb ki, Əbu Hureyra dedi :

" Ərşin üzərində yazılıb : Məndən başqa başqa tanrı yoxdur, təkəm, şərikim yoxdur. Muhəmməd qulum va elçimdir. Onu ƏLi ilə qüvvətləndirmişəm , Allahın "O, səni həm Öz köməyi ilə, həm də möminlərlə qüvvətləndirdi" sözü ( də belədir )( Qasəs- 88) ....


Qeyd edim ki, bu məzmunda başqa əhli-sünnə mənbələrində də hədislər var ki, peyğəmbər (s.a.s) merac gecəsi ərşdə bu məzmunda sözlərin yazıldığını söyləyir.


"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#126 geogrd

geogrd

  Naqib – Captain

 • Emir
 • 751 сообщений

Отправлено 29 Июль 2013 - 16:45

Əmmar Yasir deyir: döyüşlərin birində Əmirəl-mömininlə birgə idik, bu zaman qarışqalarla dolu olan bir yerə çatdıq. Soruşdum:
- ey möminlərin Əmiri! Sənin fikrincə Allah yaratdıqlarının içərisində elə bir kəs varmı ki, burdakı qarışqalarının sayını bilin? Əli (ə) cavab verdi:
- ey Əmmar, mən bir şəxs tanıyıram ki, bunların həm sayını, həm də neçəsi erkək və neçəsi dişi olduqlarını bilir. Dedim, kimdi o? Buyurdu:
- ey Əmmar! Yasin surəsində oxumusanmı? “Və kullə şeyin əhsəynahu fi imamin mubin” - Biz hər şeyi açıq-aydın iamamda qeydə almışıq? Dedim: bəli, ey mənim mövlam, oxumuşam. Buyurdu:
- o ayədəki “imami mubin” mənəm.

Biharul-anvar, c.40, bab 91, s. 176, h.58, Yənabiul-məvəddə, s.77

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ
О Аллах. Прокляни первого отнявшего право Мухаммада и его семьи, а также каждого, последовавшему его примеру.


#127 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 30 Июль 2013 - 11:08

Əmmar Yasir deyir: döyüşlərin birində Əmirəl-mömininlə birgə idik, bu zaman qarışqalarla dolu olan bir yerə çatdıq. Soruşdum:
- ey möminlərin Əmiri! Sənin fikrincə Allah yaratdıqlarının içərisində elə bir kəs varmı ki, burdakı qarışqalarının sayını bilin? Əli (ə) cavab verdi:
- ey Əmmar, mən bir şəxs tanıyıram ki, bunların həm sayını, həm də neçəsi erkək və neçəsi dişi olduqlarını bilir. Dedim, kimdi o? Buyurdu:
- ey Əmmar! Yasin surəsində oxumusanmı? “Və kullə şeyin əhsəynahu fi imamin mubin” - Biz hər şeyi açıq-aydın iamamda qeydə almışıq? Dedim: bəli, ey mənim mövlam, oxumuşam. Buyurdu:
- o ayədəki “imami mubin” mənəm.

Biharul-anvar, c.40, bab 91, s. 176, h.58, Yənabiul-məvəddə, s.77

salamun aleykum.muasir elm də bu hədisin tamamən səhih olduğunu sübut edir . insan şuuraltisi unikaldir . insan qarişqa yuvasina baxdiqda şuuru ordaki qarişqalari saya bilməsə belə şuuralti hamisini sayir,lakin insan bunu bilmir,cunki informasiya şuuraltiya yazilir və şuur ora mudaxilə edə bilmir. indi isə diqqət edək ,qeyd edirik ki,əhli beyt butun gunahlardan təmizlənib və məsumdurlar.bütün günahlardan pak olan Əimmənin ə.s şuurla şuuraltinda hec bir sərhəd və pərdə yoxdur.biz gunahkarlarda isə gunah pərdələri bizi qəflətdə saxlayir və şuuraltida olan muhum informasiyani cox cuzi ala bilirik.lakin tovbə , dua , Əhli beytin göstərişlərinə əməl , şəriətə düzgün riayət etməklə gəflət pərdələrindən xilas olmaq olar və necə deyərlər fenomen ,bəsirəti aciq kamil insan olmaq olar.belə insanlar olub və var ,biz onlari taniyiriq.Əllamə Təbatəbai r.ə ,Behcət aga kimi və s
ваххабизм – это дистилированный суннизм

#128 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 30 Июль 2013 - 15:39

Əmmar Yasir deyir: döyüşlərin birində Əmirəl-mömininlə birgə idik, bu zaman qarışqalarla dolu olan bir yerə çatdıq. Soruşdum:
- ey möminlərin Əmiri! Sənin fikrincə Allah yaratdıqlarının içərisində elə bir kəs varmı ki, burdakı qarışqalarının sayını bilin? Əli (ə) cavab verdi:
- ey Əmmar, mən bir şəxs tanıyıram ki, bunların həm sayını, həm də neçəsi erkək və neçəsi dişi olduqlarını bilir. Dedim, kimdi o? Buyurdu:
- ey Əmmar! Yasin surəsində oxumusanmı? “Və kullə şeyin əhsəynahu fi imamin mubin” - Biz hər şeyi açıq-aydın iamamda qeydə almışıq? Dedim: bəli, ey mənim mövlam, oxumuşam. Buyurdu:
- o ayədəki “imami mubin” mənəm.

Biharul-anvar, c.40, bab 91, s. 176, h.58, Yənabiul-məvəddə, s.77


elə belə batil fikirlərdir ki,
peyğəmbərlərə xas olan xusuiyyətləri imamlara verdiz və
şiyənin adı gələndə, cahil insanlar qaçırlar sələfilərə tərəf, halbu ki, axtarsalar haqqı tapa bilərlər şiyə kitablarında.

bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#129 Ceywullah

Ceywullah

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 80 сообщений

Отправлено 30 Июль 2013 - 15:41

abdhalim, senin kimi haqqi inkar eden inadkar veleduwwubhelere nadir halda rast gelinir.

#130 AbdulXaliq

AbdulXaliq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 51 сообщений

Отправлено 01 Август 2013 - 10:12

salamun aleykum.muasir elm də bu hədisin tamamən səhih olduğunu sübut edir . insan şuuraltisi unikaldir . insan qarişqa yuvasina baxdiqda şuuru ordaki qarişqalari saya bilməsə belə şuuralti hamisini sayir,lakin insan bunu bilmir,cunki informasiya şuuraltiya yazilir və şuur ora mudaxilə edə bilmir. indi isə diqqət edək ,qeyd edirik ki,əhli beyt butun gunahlardan təmizlənib və məsumdurlar.bütün günahlardan pak olan Əimmənin ə.s şuurla şuuraltinda hec bir sərhəd və pərdə yoxdur.biz gunahkarlarda isə gunah pərdələri bizi qəflətdə saxlayir və şuuraltida olan muhum informasiyani cox cuzi ala bilirik.lakin tovbə , dua , Əhli beytin göstərişlərinə əməl , şəriətə düzgün riayət etməklə gəflət pərdələrindən xilas olmaq olar və necə deyərlər fenomen ,bəsirəti aciq kamil insan olmaq olar.belə insanlar olub və var ,biz onlari taniyiriq.Əllamə Təbatəbai r.ə ,Behcət aga kimi və s


Burada qeyd etdiyiniz elmi fikirlərə mənbə göstərə bilərsiniz? Şiələrin saytından yox, hansısa elmi tədqiqatçı alimin məqaləsinə və ya elmi tədqiqatlar saytına mənbə göstərərdiniz.
2:186
Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən (onlara) yaxınam, Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər.


#131 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 02 Август 2013 - 11:56

Burada qeyd etdiyiniz elmi fikirlərə mənbə göstərə bilərsiniz? Şiələrin saytından yox, hansısa elmi tədqiqatçı alimin məqaləsinə və ya elmi tədqiqatlar saytına mənbə göstərərdiniz.

sənə də salam olsun ey bəndə.hec bir saytda belə şeylər yazmillar . bircə burda oxuyub gəflətdən oyana bilərsən 313də.sənin bura gəlməyin təsadüf də deyil.cünki aləm təsadüfsüz xəlq edilib və boşluq yoxdur. bunu hec googlda da tapa bilməyəcəksən yaxin otur.
elə bir başa şuur və şuuraltinin xassələri və funksiyalari barədə yazsaq uzun cəkər.sənə təklif edirəm ki,maraqli bir video materialla taniş olub baxasan . həm elmi həm dini,tamamən məhzəblərdən kənar bir material.
bura tk et
Əslində səndən kənarda hec bir elm yoxdur.bütün elmlər sənin şuuraltina yerləşdirilib yaradilişda.Qurani Kərim və butun səmavi kitablar,bütün dillər,elmlər və s. sən xaricdən elm almaqla yalniz təkrarlayirsan.bunlari anlasan metafizik məkan olan cənnət və cəhənnəmi də anlaya bilərsən.Təsuf ki İslamin düşmənləri bu elmlərə yiyələnib və öz sahibləri Şeytana layiqincə qulluq edib şüuraltina hücum edərək bəşəriyyəti aldadirlar.hələlik bu qədər...bütün informasiyalar insandadir.ən kamil formada.yalniz məsumiyyət ( gunahdan pak ) şuuralti və şuurda sərhədsiz olanlar İmam ola bilər və ona görə də bu ancaq Allah tərəfindən secilir . biz gunahkar bəşər isə elmə xaricdən yiyələnə bilirik.Allahdan verilən elm isə zəm zəm kimi daxildən gəlir ... sadə yaziram ki başa duşə biləsən.İmamlar insanlar ucun bir nov etalondurlar və səhv olmur.qətiyyən.gəflətdən oyansan başa düşəcəksən,cox cətindir.

Сообщение отредактировал Arif: 02 Август 2013 - 12:01

ваххабизм – это дистилированный суннизм
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru