Перейти к содержимому


Фотография

Vəhhabilərin "allah"ı


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 329

#61 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 10 Июль 2009 - 02:10

sualım var
1.SİZ NƏYƏ görə şiyə alimlərinə kafir hökmü verirsiz ? lakin öz alimləriviz belə "hədisləri " nəql edəndə,yəni qıvrım saçı hədisini deyirəm,deyirsiz ki, alim cahil olub
bir az ədalətli olmaq sizlərə yoxsa yaraşmır ? höküm verəndə ədalətnən höküm ver,özüdə ki,təkfir məsələsində !

Bizim hənbəli alimlərimizdən bir çoxu bu yöndə gəlmiş bir çox batil hədisi qəbul ediblər, lakin onlardan heç biri cism, orqan və buna bənzər təşbih etiqadında olmayıblar. Sadəcə bunları Allahın sifətləri kimi qəbul edib, iman gətirib, keyfiyyətini düşünməyə çalışmayıblar və həqiqətini Qiyamət gününə saxlayırlar. Görəsən bunun harası təşbihdir?


2.sonra deyirsən ki,hədisin mətnində ,zahirində heç bir problem görməyiblər bəzi alimlər,yəni allhın qıvrım saç,üzü tüksüz olduğunu bilən insan və keyfiyyətinə getmərsə həmin insan müsəlman olaraq qalır ?!
yəni fikrivi düz xırdalayıram ?

sonra nəyə əsasən Siz Quran ayələrinin zahiri mənasını götürürsüz, amma eyni ayədə gələn sizinlədir sözünü təvil edirsiz?"
Göyləri və yeri altı gündə yaradan, sonra da Ərşə ucalan Odur. O, yerə girəni də, oradan çıxanı da, göydən enəni də, oraya qalxanı da bilir. Siz harada olsanız belə, O sizinlədir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür.
3.nə sizə mane olur ki ,bu ayəni yozursuz Allhın elminə?
4.bəyəm Allahın elmi ondan ayrıdır kı ?
5.sualıva cavab olaraq onu deyirəmki ,elə hədislər və rəvayətlər var kı,mən 100 % bilirəm ki,Allahın rəsulu və səhabələr belə söz deyə bilməz,eynilədə imam rza !
belə sözü deyən kimliyindən aslı olmayaraq islamdan çıxır
ancaq səndən ferqli olaraq mən belə hədislərnən üzləşəndə deyirəm ,əgər alim belə rəvayəti kitabında zikr edibsə,və zahiri mənasına inanıbsa həmin alim ya cahil kafir olub yada kı dəli !
istəyir bu şiyə alimi olsun istəyirdə ki, sələfi ! çünkü cahillik üzrsüzdür !
daha sənin kimi demirəmki ,alim cahil olub !
o cahil ,bu cahil nəsrani cahil ,daha yerdə kim qaldıkı cahil olmasın!
axırıncı sualım odur ki,sən necə bilirsən nəsraniyə huccət çatıb (yəni dunya hökmüynən kafirdirlər) lakin sunni alimi qıvrım saç hədisinə inanarsa zahirən cahil müsəlman olaraq qalır ?yəni ona hüccət çatmayıb?!
bu boyda ədalətsizlik olar ?

bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#62 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 10 Июль 2009 - 11:32

Mən nasibiliyin küfr olduğunu yazdım, lakin millətdən çıxaran küfr olduğunu yazmadım. Küfr olduğunu yazdım çünki səhih hədislərdə sabit olmuşdur ki, Əliyə qarşı kin və nifrət nifaq əlamətidir.
Əgər kimsə əhli-beytə onların peyğəmbərin - salləllahu aleyhi va səlləm - sevimliləri olduğuna görə düşmənçilik edərsə, belələrinin kafir olmasında heç bir alim ixtilaf etmir.
Lakin kimsə Əhli-Beytdən hər hansı birilə şəxsi zəmində düşmənçilik edərsə...belə biri doğru görüşə görə kafir deyildir. əl-Buxarinin raviləri içində nasibilikdə ittiham olunan ravilər vardır və onlar nasibilikdə ona görə ittiham olunurlar ki, Həzrəti Əliyə qarşı ədavətləri olub, bunun isə səbəbi Həzrəti Əlinin onların qohumlarını döyüşdə qətl etməsidir. Ona görə də Şam əhli arasında bu şəkildə nasibilik yayılmışdı.
Əhli-Sünnət alimlərin İmam əş-Şəvkani "İrşadul-Ğabi" kitabında nasibiləri mütləq olaraq təkfir etmişdir.
Bir də əl-Buxari əs-Səhihində şiyələrdən də rəvayət etmişdir, əl-Buxari belələrindən rəvayəti caiz görür, əl-Buxariyə görə təvil ilə bidətə düşən kəs və bununla belə sözündə ədalətli və hifzində sabit biri ilə havasına tabe olan bidət əhli arasında fərq vardır. Doğrusunu Allah bilir!

Salam.
Mövzu sizin Allahınız barədə olduğundan mən mövzudan çox kənara çıxmaq istməzdim. Lakin yazınızda maraqlı məqamlar gördüm. Mən belə başa düşdüm ki, alimləriniz Hz.Əli(ə) ilə şəxsi zəmində düşmənçilik edən kəsləri münafiq hesab etmirlər. Lakin rəvayətlərə baxanda alimlərinizin bu sözünə bir qərinə yoxdur. Mümkünsə deyin görüm alimləriniz bunu hardan əldə ediblər?

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#63 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 11 Июль 2009 - 02:04

Mən nasibiliyin küfr olduğunu yazdım, lakin millətdən çıxaran küfr olduğunu yazmadım. Küfr olduğunu yazdım çünki səhih hədislərdə sabit olmuşdur ki, Əliyə qarşı kin və nifrət nifaq əlamətidir.
Əgər kimsə əhli-beytə onların peyğəmbərin - salləllahu aleyhi va səlləm - sevimliləri olduğuna görə düşmənçilik edərsə, belələrinin kafir olmasında heç bir alim ixtilaf etmir.
Lakin kimsə Əhli-Beytdən hər hansı birilə şəxsi zəmində düşmənçilik edərsə...belə biri doğru görüşə görə kafir deyildir.

Hənbəli, sənə bir-az əziyyət verim. Zəhmət olmasa, o Əliyə (a) qarşı düşmənçilik edənin münafiq olmasını göstərən hədislərdən bir neçəsini yerləşdir bura. Amma səhihliyinə şübhə olunmayan hədislərdən olsun. Sonra bir neçə sualım var.

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#64 hənbəli

hənbəli

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 176 сообщений

Отправлено 11 Июль 2009 - 15:25

Nardarani
Mövzudan kənar çıxmayaq, mövzu qarışacaq...

#65 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 11 Июль 2009 - 15:47

Nardarani
Mövzudan kənar çıxmayaq, mövzu qarışacaq...

Mövzu qarışmaz. Qoy əvvəl nəsibiynən müsəlmanın fərqinə varaq. Çünki sizin fikiləriniz Əhli-beyt (a) məzhəbinin fikirləri ilə ziddiyət təşkil edir. Ona görə xahiş etdim ki, Əliyə (a) qarşı kinin nifaq olduğuna dair səhih saydığınız hədislərdən bir neçə nümunə gətirəsən.

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#66 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 11 Июль 2009 - 23:30

henbeli
mənim postum cavabsız qaldı
bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#67 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 13 Июль 2009 - 12:36

Heç olmasa əvvəlki xətanı əl-Cövhəri ilə yola verirdin, amma sonuncu xətan isə müsibətdir. İki söz arasındakı fərqi də bilmirsən:Sənə bir qədər daha aydın göstərim. Birinci söz:
أيدٍ əlif-ləm ilə yazıldıqda: الأيدي yəni, bu söz يد sözünün cəmidir.
İkinci söz:
أيدٌ əlif-ləm ilə yazılanda da eyni şeydir: الأيدُ bu söz isə sadəcə "qüvvət" deməkdir.

Nəsə, sənə nəsihətim vardır. Hər şeydən əvvəl normal şakildə müzakirə etməyi öyrən, çünki sənin müzakirə metodun budur ki, bacardığın qədər çox şey yazmaqdır və nəyin mövzuya aidiyyatı olub olmaması sanki əhəmiyyət kəsb etmir.
Sözümü sənə dedim, bəzi şeylərdə düzəliş et...sonra səninlə məmnuniyyətlə müzakirə edərik...Atalar yaxşı deyib: Yel buraxanla buyuran yorulmaz. Sən deyəsən Əlif lamdan başqa bir şey bilmirsən və görmürsən. guya indi sən yuxarıda nəsə bilmədiyimiz bir şey yazmısan. Və yaxud guya mən özümdən nəsə yazmışam. Ondansa özünü görməməzliyə vurma. Suallara, hədislərə aydınlıq gətir. Lüqətlərdən misallar gətirdim ağzına su alıb durdun. Təfsirlərdən nümunələr gətirdim özünü görməməzliyə vurdun. Tərcümələr xahiş etdim naz etdin.(sərf etmədiyindən) Yox əgər bildiyin bundan ibarətdirsə sənə yaxşı yol!

P.S. Mən indi istirahətdəyəm. Qayıdanda oxuyucuların nəzərinə əhli-sünnənin digər təfsirlərini də çatdıracam inşaALLAH! Sən isə özünü görməməzliyə vurduğun məsələlərə aydınlıq gətir.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#68 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 13 Июль 2009 - 12:44

Yəqin Allahıniz o biri əlini sizə qapaz vurmaq üçün saxlayır

birdəki abu sufyan ordusu bu din kiməsə məzələnmək üçün gəlməyib.
əksinə sənin bu cür yazmaqun insanların sənin və şiyələrin ciddi olmadığını göstərir ,yəni qapaz,çırtma
sözlərini deyirəm.
və bəlkədə bu bir səbələrdən biridir ki, insanlar sənin yazılarını haqq kimi qəbul etmırlər
Ancaq doğurdanda yazılarında hardasa haqqı deyirsən,yəni hənbəli adlı yuzer imam rzanın sözlərinə görə cahil müşrük hökmündədır
yəni bir az ciddi ol kı,haqqı axtaranlar sənin cəddı olduğuvu qəbul etsin
əgər sən müşrüklərin üzərində olan Allahın qəzəbini hiss etsəydin öz qəlbində sən bu Allah qapaz vurur sözünə peşman olardan deməyinə


Səndən isə xahişim bir az diqqətlə oxumağındır. Mən Allahın yox yəhudi əqidəsindən qaynaqlanan vəhhabilərin və bə`zi hənbəlilərin mə`budlarını nəzərdə tuturam. Görürsən yazmışam Al-la-hı-nız. Bütün o qeyri-ciddi vəsflər onların mə`buduna aiddir.
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#69 hənbəli

hənbəli

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 176 сообщений

Отправлено 13 Июль 2009 - 19:07

Abu Sufyan ordusu...səndə üz var öz aramızdır.
Mənə müxtəlif qamuslardan misal gətirib "əl" sözünün cəm şəklini isbat etmək istəyirsən. Ümumiyyətlə əgər iki sözün arasındakı fərqi bilirsənsə əl sözünün cəm şəklini mənə nə üçün isbat edirsən?! Sözünü çoxaltmaq üçün? Səsinə qüvvət vermək üçün?
Mən sənin hər bir söhbətinə cavab verməyə hazıram. Amma axı bu mövzu nə üçün açılıb? indi sən elə düşünürsən ki, burada hər nə sual yazırsansa mən onlara cavab verməyə borcluyam? Mövzuya aidiyyatı olmayan məsələləri ortaya atma! Qurandakı mütəşabih ayələrin təvili mövzusu başqa bir mövzudur. Sən isə bu mövzunu açmısan ki, əhli-sünnətin məxluqa oxşar bir ilaha ibadət etdiyini isbat etmək üçün... Ya iddianı isbat elə, ya da mövzunu qarışdırma!
Ərəb dilindəki cahilliyin ortadadır...boş yerə özünü öldürmə, hər şeydən əvvəl müzakirə ədəbini öyrən, sonra meydana atıl!
Yazılarını oxuyub nə yazdığını anlaya bilirik..."əl" sözünün cəmini mənim gözümə niyə soxursan? Daha əvvəl əl sözünün əmələ gəlməsi barədə dastandan dəm vururdun, indi isə ortada heç dəxli olmadan "əl" sözünün cəm şəklini isbat edirsən.

Nəsə..sən istirahət etsən bu forum da bir az istirahət edər!

#70 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 13 Июль 2009 - 22:30


Bizim hənbəli alimlərimizdən bir çoxu bu yöndə gəlmiş bir çox batil hədisi qəbul ediblər, lakin onlardan heç biri cism, orqan və buna bənzər təşbih etiqadında olmayıblar. Sadəcə bunları Allahın sifətləri kimi qəbul edib, iman gətirib, keyfiyyətini düşünməyə çalışmayıblar və həqiqətini Qiyamət gününə saxlayırlar. Görəsən bunun harası təşbihdir?


1.sonra deyirsən ki,hədisin mətnində ,zahirində heç bir problem görməyiblər bəzi alimlər,yəni Allahın qıvrım saç,üzü tüksüz olduğuna iman gətirən insan və keyfiyyətinə getmərsə həmin insan müsəlman olaraq qalır ?!
yəni fikrivi düz xırdalayıram ?
2,sənə görə əgər alimlərivizin çoxu bunu səhih saysaydı ,bu hədisə iman gətirəcəydin ?

Amr bin əl-Haris bizə Said bin Əbi Halal’dan, o da Mərvan bin Osman’dan, o da Uməra bin Amir’dən, o da Ubey bin Kəb’in xanımı Umm Tufeyl’dən rəvayət edir ki, peyğəmbəri – salləllahu aleyhi va səlləm – belə deyərkən eşitmişdir: “Rəbbini yuxuda ən gözəl surətdə, gur saçlı gənc, ayağında xuf və üstündən qızıl ayaqqabı, üzündə qızıl örtük olaraq görmüşdür.” Bunu ət-Tabərani “əl-Kəbir”də (25/143), əl-Beyhəqi “əl-Əsma vas-Sifat”da (səh: 446-447) və İbnul-Cəvzi “əl-Məvduat”da (1/125) rəvayət etmişdir.

3,abu sufyan
burda isbat etdi ki, sunni alimləri(az qismi olsada) Allahın bu sifətinə iman gətiriblər,və bunynanda müşrük hökmündədilər !
yəni kim inanırsa təbərani,ibn cövzi,beyhəqi belə bir hədis rəvayət edib, həmin müsəlman mütləq olaraq bu alimləri kafir saymalıdır
ancaq sizin alimlərə görə isə bu cür hədis nəql edən alim islamdan çıxmır
yəni Abu sufyan daha nəyi isbat etməlidir ki ? kor kor gör gör .

p.s əslində isə bu hədis,Allahı ələ salmağdır, və ya alçaldmaqdır.bu isə rəsul sas söyməkdən də ağır bir küfürdür
birdəki yuzerlərdən xahış edərdim heçnə yazmasınlar, mənim suallarıma cavab yazmasa

bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#71 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 14 Июль 2009 - 18:34

Mən nasibiliyin küfr olduğunu yazdım, lakin millətdən çıxaran küfr olduğunu yazmadım. Küfr olduğunu yazdım çünki səhih hədislərdə sabit olmuşdur ki, Əliyə qarşı kin və nifrət nifaq əlamətidir.
Əgər kimsə əhli-beytə onların peyğəmbərin - salləllahu aleyhi va səlləm - sevimliləri olduğuna görə düşmənçilik edərsə, belələrinin kafir olmasında heç bir alim ixtilaf etmir.
Lakin kimsə Əhli-Beytdən hər hansı birilə şəxsi zəmində düşmənçilik edərsə...belə biri doğru görüşə görə kafir deyildir. əl-Buxarinin raviləri içində nasibilikdə ittiham olunan ravilər vardır və onlar nasibilikdə ona görə ittiham olunurlar ki, Həzrəti Əliyə qarşı ədavətləri olub, bunun isə səbəbi Həzrəti Əlinin onların qohumlarını döyüşdə qətl etməsidir. Ona görə də Şam əhli arasında bu şəkildə nasibilik yayılmışdı.
Əhli-Sünnət alimlərin İmam əş-Şəvkani "İrşadul-Ğabi" kitabında nasibiləri mütləq olaraq təkfir etmişdir.
Bir də əl-Buxari əs-Səhihində şiyələrdən də rəvayət etmişdir, əl-Buxari belələrindən rəvayəti caiz görür, əl-Buxariyə görə təvil ilə bidətə düşən kəs və bununla belə sözündə ədalətli və hifzində sabit biri ilə havasına tabe olan bidət əhli arasında fərq vardır. Doğrusunu Allah bilir!

Salam.
Mövzu sizin Allahınız barədə olduğundan mən mövzudan çox kənara çıxmaq istməzdim. Lakin yazınızda maraqlı məqamlar gördüm. Mən belə başa düşdüm ki, alimləriniz Hz.Əli(ə) ilə şəxsi zəmində düşmənçilik edən kəsləri münafiq hesab etmirlər. Lakin rəvayətlərə baxanda alimlərinizin bu sözünə bir qərinə yoxdur. Mümkünsə deyin görüm alimləriniz bunu hardan əldə ediblər?şəxsi zəmində düşmənçilik o zaman olur ki, onlar nəyisə bölüşdürə bilməsinlər. Şamlıların Əliyə(ə) ədavəti hənbəlinin özünün qeyd etdiyi kimi, "əl-Buxarinin raviləri içində nasibilikdə ittiham olunan ravilər vardır və onlar nasibilikdə ona görə ittiham olunurlar ki, Həzrəti Əliyə qarşı ədavətləri olub, bunun isə səbəbi Həzrəti Əlinin onların qohumlarını döyüşdə qətl etməsidir. Ona görə də Şam əhli arasında bu şəkildə nasibilik yayılmışdı" ona görə olmuşdur ki, Əli(ə) İslamın yayılmasına görə onlarla müharibədə iştirak edib onları cəhənnəmə vasil etdiyinə görədir. deməli, bu düşmənçilik şəxsi zəmində deyil. bu düşmənçilik Allaha asi olmaq adlanır ki, bunun da cəzası öldürülən qohumlarının yanına düşməklə nəticələnəkdir.

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#72 hənbəli

hənbəli

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 176 сообщений

Отправлено 14 Июль 2009 - 19:13

yəni kim inanırsa təbərani,ibn cövzi,beyhəqi belə bir hədis rəvayət edib, həmin müsəlman mütləq olaraq bu alimləri kafir saymalıdır


Kişi...sənə cavab verməyəcəm, deyəcəklər ki, təkəbbürlük etdi ona görə cavab vermədi.
Cavab verib cahilliyini göstərəcək, yenə deyəcəklər ki, təkəbbürlük etdi özünü göstərdi. Sənə necə başa salacağımı izah elə...!!!
Gözlərini aç və bax...İbnul-Cövzi bu hədisi "əl-Mövduat" kitabında rəvayət edir..."əl-Mövduat" isə o deməkdir ki, "uydurma hədislər"...
İkincisi isə əl-Beyhəqi həmin kitabda hədisi qəbul etmir, hədisin zəifliyini göstərir. Üstəlik əl-Beyhəqi sifətlər haqqında gələn ayələri təvil edir.

əl-Qadi Əbu Yalə səhih saymışdır, lakin onun hədis haqqındakı izahını da təqdim etdim.

Üstəlik sən gərək bu barədə bir şeyin "zahiri anlamı" nə deməkdir, onu bir araşdır...mənim burada istifadə etdiyim bir termindir, sənin azərbaycan dilində anladığın məna deyildir. Ona görə də anlamırsan, Allah bilir!

#73 hənbəli

hənbəli

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 176 сообщений

Отправлено 14 Июль 2009 - 19:16

ona görə olmuşdur ki, Əli(ə) İslamın yayılmasına görə onlarla müharibədə iştirak edib onları cəhənnəmə vasil etdiyinə görədir.


Sən öz çaldığın havaya görə oynaya bilərsən, amma məclisdə belə bir hava çalınmamışdır.
Sən ən azından müharibədə kafirlərlə müamilənin necə olduğunu öyrən, sonra onu Həzrəti Əli ilə Müaviyyə arasındakı müharibə ilə qiyas elə...
Üstəlik...şəxsi zəminə görə düşmənçilik eləmək budur ki, kimsə sənin qohumunu öldürüb ona görə düşmənçilik edirsən...buna şəxsi zəmində düşmənçilik deyirlər.

#74 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 14 Июль 2009 - 21:42

yəni kim inanırsa təbərani,ibn cövzi,beyhəqi belə bir hədis rəvayət edib, həmin müsəlman mütləq olaraq bu alimləri kafir saymalıdır


Kişi...sənə cavab verməyəcəm, deyəcəklər ki, təkəbbürlük etdi ona görə cavab vermədi.
Cavab verib cahilliyini göstərəcək, yenə deyəcəklər ki, təkəbbürlük etdi özünü göstərdi. Sənə necə başa salacağımı izah elə...!!!
Gözlərini aç və bax...İbnul-Cövzi bu hədisi "əl-Mövduat" kitabında rəvayət edir..."əl-Mövduat" isə o deməkdir ki, "uydurma hədislər"...
İkincisi isə əl-Beyhəqi həmin kitabda hədisi qəbul etmir, hədisin zəifliyini göstərir. Üstəlik əl-Beyhəqi sifətlər haqqında gələn ayələri təvil edir.

əl-Qadi Əbu Yalə səhih saymışdır, lakin onun hədis haqqındakı izahını da təqdim etdim.

Üstəlik sən gərək bu barədə bir şeyin "zahiri anlamı" nə deməkdir, onu bir araşdır...mənim burada istifadə etdiyim bir termindir, sənin azərbaycan dilində anladığın məna deyildir. Ona görə də anlamırsan, Allah bilir!

yaxşı o hansı termindir ki, mənim dilimə tərcümə olunmadı ?

məndə səndən soruşdum kı ,Allahın üzünün üzü tüksüz olduğuna inanmaq insanı islamdan çıxardır ya yox ?
səndə de dedin ki, yox !əgər keyfiyyətinə getmirsə çıxmır.
məndə dedim ki, əgər filan filan alim əgər belə deyibsə hətta zahirinə inanıbsa,həmin alim müşrük olur.
yəni mənim yazılarıma fikir ver,yəni alim belə deyibsə o alim kafir olur.
nəyə görə kafir ,müşrük olur istəsən izah edərəm
sonra dedin ki, həmin alim əl-Qadi Əbu Yalədir həmin hədisi səhih sayan
məndə deyirəm ki,kimsə bu ALİMİN küfrünü görübsə ,və onu yəndə müsəlman sayıbsa onlarda kafir olur.
indi belə sual verim sənə .
mən bu alimi kafir saymağnan savab qazanıram yoxsa ki ?
əgər sən fikirləşirsən ki, əbu yaləni(birdə deyirəm ki,əgər alim bu hədisi səhih sayıbsa) kafir saymaqnan düz eləmirəmsə, bəs onda kafir kimdir ?
bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#75 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 15 Июль 2009 - 02:24

İbnul-Cövzi bu hədisi "əl-Mövduat" kitabında rəvayət edir..."əl-Mövduat" isə o deməkdir ki, "uydurma hədislər"...

Əlhəmdulillah cahil mən deyiləm hələki,
qəflətdə olan sənsən. Hələ bilmirsən ki," müsəlmanın" açıq küfrünü görüb onu (cahilliyinə görə)müsəlman sayan
özüdə kafir olur.
BIRdə onu əlavə edim ki,nə olsun ki,ibn cövzi bu hədisi uydurma sayıb,?!
ibn cövzinin kafir olmasına səbəb odur ki, o deməliydir ki, (əgər ikrah altında dedyildisə)kim bu hədisi səhih sayıbsa həmin adam müşrükdür.

yaman deyirsən , sünnı alimləri quranın təhrif olunmasına inananı kafir dedi filankəsə murciyə dedi...
onda gətir görək

1 alimlərivizdən kim bu hədisi səhih sayanı müşrük sayıb ?
gözdəyirəm
2.əgər saymayıblarsa nəyə görə ?
p.s bu hədisə səhih sayan insan, quranın təhrif olunmasına inanan insan kimi küfürdədir,
çünkü buna inanan insan Allahı tanımır.

Сообщение отредактировал ahmed: 15 Июль 2009 - 02:26

bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#76 hənbəli

hənbəli

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 176 сообщений

Отправлено 15 Июль 2009 - 17:11

Bu Ahmed ultra təkfirçidir!!!
Nəsə, Ahmed, incimə amma bundan sonra məndən hər hansı bir sualına cavab gözləmə!

#77 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 15 Июль 2009 - 22:15

Bu Ahmed ultra təkfirçidir!!!
Nəsə, Ahmed, incimə amma bundan sonra məndən hər hansı bir sualına cavab gözləmə!

nə oldu yerlim ?
quyruğuvuz qapı arasında qalanda deyirsən ki, mən getdim ?
bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#78 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 16 Июль 2009 - 02:26

hənbəli
1 ci təkfir etmək peyğemberlərin ən 1 ci dəvət idi. yəni peyğəmbərlik veriləndə iman və küfür ayrımı eleyirdilər.onun yolunu gedənlərdə elə,yəni abu bakr, umar, da bu əməli tərk etrmədilər, bunu tərk edən insan özü kafir olur ,yəni (ibn cövzü,ibn teymiyyə və sair) Çünkü təkfir etməsən
indiki xristinaların gününə qalacaq ümmət necəki qalıbda.
2, təkfir gərək Allah xatirinə olsun,kim nəfsinə görə, təkfir edirsə bədbəxtdir,
Sizin təkfiriniz isə Allah xatirinə deyil, yəni ədalətli deyil, bunu mənim çətin suallarımdan qaçmağından görsənir,
3. Mən sualları ona görə verirəm ki, sən gəlib girdin bu sayta , və dedin ki, biz haqqığ, biz ədalətli cammaatlğ ve sair...
məndə sual verirəm ki, əgər haqqsansa onda zəhmət çək suallara cavab ver, ya da de ki, mən cahilləm !
buyur buda sizin alimlərinizin fetvası , kafirin küfrünü görüb ona təkfir etməyən haqqında

Əlbətdəki təkfir etməli idilər! Burada hüccətə də gərək yoxdur. Bu bilinməsi vacib olan şeylərdəndir. Kafirin küfrünü gördüyü halda ona Müsəlman deyən Aləmlərin Rəbbini yalanlamışdır!
Təkfir olunan küfrü sabit olan insanlardır. Küfrü sabit olanın təkfirində tərəddüdün özünün küfr olduğunu Qadı İyad "Əş Şifa" kitabında (2/281) açıqlayıb. Bu mövzuda uləmanın ittifaqını nəql edib. Kiminsə meşədə savaşması ona küfr əmməllər etməsinə qalxan ola bilməz!


bu sitatı əhli sünnə saytından kopyalamışam
http://www.реклама з...hp?showtopic=55
indi sənə sual verım ,

1,əl-Qadi Əbu Yalə(yəni Allahın qıvrım saç olduğunu səhih sayan) sənə görə kimdir ? yəni onun verdiyi izah yuxuda gördü, buda onun küfürdən saxlamır,əksinə daha da pisləşdirir,çünkü utanmaz utanmaz durub hədisə bir izahda verir.
sənin Alimlərivə görə sən aləmlərin RƏBBİNİ yalanlamısan.Alimlərindən haqqı deyın olub,lakin əmələ gələndə əbu yalə kimiləri təkfir etməyiblər,
2, əgər şiə alimi Allahın qıvrım saç olduğunu (nəuzubilləh)desəydi , onu kafir sayacaqdın ya yox ?
p.s, sən elə fikirməşmə ki,təkcə səniynən belə söhbət xırdalayıram, burdakı şiyələrində etdiyi ədalətsizliyi üzlərinə deyirəm,

bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#79 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 25 Июль 2009 - 10:30

İstirahətdə olduğum müddətdə Azərbaycanda qutunun içərisində vəhhabilər tərəfindən paylanan 4 kitabdan biri "Dörd məzhəb imamının e`tiqadı" (müəllif Muhəmməd Əl-Humeyyis) kitabında, İmam Əhməd b. Hənbəlin fəslində tovhid barədə olan hissədə İbn Əbu Ya`lədən və Abdullah İbn Əhmədin "Sünnə" kitabından olan sitatlara tez-tez rast gəldim. Deməli Vəhhabilərin tovhidində bu 2 şəxsin xüsusi yeri var.

Allahın köməkliyi ilə bu movzunu davam etdirək inşaALLAH!

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#80 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 25 Июль 2009 - 21:45

Indiyə qədər yazdıqlarımızdan xülasə çıxardaq sonra isə davam edək.

1.Mövzunun əvvəlində yazılmış digər hədislərə munasibət bildirin.
2.Allah unudur, Allah istehza edir, Allah xəstələnir kimi cümlələr işlədirsinizmı,hə ya yox?
3. Albaninin Zəhəbiyə etirazından gətirilən sitatdan belə başa düşdüm ki, İkrimə Muslimin ravisidir. Buna aydınlıq gətirin.
4. Zəhəbidən gətirdiyim sitatda Nəsai Ummu Tufeyldən olan hədisi həsən bilir. Bəs mətninə münasibəti barədə nə deyə bilərsiniz?
5. Əbu Zər`ə Ummu Tufeylin hədisininin ricallarını mə`ruf bilir. Buna aydınlıq gətirin.
6. Zəhəbidən gətirdiyim sitatda Əbu Hureyrənin hədisləri gizlətdiyi bildirilir. Burada hansı növ hədislər nəzərdə tutulur?
7. Zəhəbi deyir ki, bu cür hədisləri ancaq məxsusi alimlər bilməlidir. Adi müsəlmanlardan bu gizlədilsə yaxşı olar. Sizcə bu yəhudilərin fikrinə bənzəmir ki?
8. Heç olmasa b
ir səhih rəvayət yaza bilərsiniz ki, orada səhabə hədisin zahiri mənasına iman gətirirdiyini və necəliyini təfviz etdiyini bildirsin?
9. Əbu Ya`lə deyir ki, "hədisdəki təsvirlər Allaha aiddir ". Hədisdə biz cavan oğlan təsvirini görürük. Bu cümlənin dalıyca "və heç cür bizim ağlımıza gələn gənc oğlan surəti deyildir." demək elmi işkalı aradan götürür?

10.
ألزموني ما شئتم فاني التزمه إلا اللحية والعورة Bu sözlər, yə`ni Allaha saqqal və övrətdən(cinsiyyət orqanı) başqa nə istəyirsiniz nisbət verin Əl-Qazi Əbu Yalə məxsusdur, hə ya yox? Əgər iftiradırsa sübut nədir?

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#81 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 25 Июль 2009 - 22:16

11. Öz əqidəsini müdafiə etmək üçün İfrata varmaq alim üçün nə qədər doğrudur?
12. Vəhhabi alimlərinə kimləri aid edirsiniz?
13. Nəzərə alsaq ki, siz hamınız özünüzü əhli-sünnəyə nisbət verirsiniz bu hədisləri kimlər münkər bilmir?
14.Əbu Yalə kitabında yazır ki, "Əbu Bəkr Əhməd b. Muhamməd b. Abdullah b. Sədəqə Əl-Bağdadi dedi: "Ikrimənin hədisinə iman etməyən şəxs zındıqdır". Mühəqqiq Əhməd ilə Razinin rəvayətində məchul ravilərin olduğunu yazıb. Amma Bağdadi barədə bir şey görmədim. Buna münasibət bildirin.
15.
Əl-Əydu sözü əl kökündənmi əmələ gəlir? əl-Cövhəri və digər qamuslarda gətirilən alimlər deyir ki, ayədəki əl-əyd sözü "yəd" sözünün cəmidir?
16.
Barmaq, əl, ayaq, baldır, qədəm, göz və s. nə vaxtdan kamil sifətlər olub? Nəssdə Allahınıza cinsiyyət üzvü nisbət verilsəydi onu da kamillik sifəti kimi qəbul edəcəkdiniz?
17. Sadaladığınız sifətlər orqanlardır siz isə Allaha orqan nisbət vermədiyinizi və hissələrə bölmədiyinizi deyirsiniz. Mücərrəd "Allaha layiq kamil sifətlərdir" cümləsi bu elmi işkalı aradan götürürmü?
18. Hənbəlilərin bir qolu olan Vəhhabilər tə`vil edirlərmi? Yoxsa onlarda bu ümumiyyətlə qadağandır?
19."Mucamul -Vasit" lüğətində məhz təsniyyə yə`ni 2 əl istifadə olunan cümlələrin mə`nası nədir?
20. Əhli-sünnədən olan Mücahid və Əbu Muslim 2 əli qüvvət və qüdrət kimi qəbul edirlər. Buna münasıbətiniz.
21. Ərəb dilində lüğət kitablarında və yazdığım şe`rlərdə 2 əl sözləri Mucahid, Əbu Muslim və tə`vil edənlərin sözünü təsdiqləmirmi?
22. "Lisanul-Arab" lüğət kitabında İbn Əl-Mənzur səhv etmirəmsə Sibəveyhdən də səhv bildiyiniz ayəni gətiribdir. Bunlarda səhvdir?
23."Lisanul-Arab" kitabında məhz 2 əl ilə gələn cümlələr də tə`vil edənlərin sözünü təsdiqləyir. Buna münasibətiniz?
24. "Lisanul-Arab" kitabında İbn Əsirin "
Quran və hədislərdə əl, əllər, sağ əl və s. kimi orqan adları Allaha izafə olunanda
hamısı mə`cazi mə`nadadır." cümləsinə münasibətiniz?
25. Əl-Qurtəbi, İbn Aşur, Əl-Əndulusi və Əl-Şavkaninin təfsirlərindən kopyaladıqlarımda bu ayədə tə`vili təsdiqləyən izahlara münasibətiniz.
26. "Həqiqətən, Allah yanında İsanın məsəli Adəmin məsəli kimidir.( Allah) onu torpaqdan yaratdı, sonra isə ona "Ol!"– dedi, o da oldu." Bu ayəni nəzərə alsaq Allah İsa a.s.-ı da 2 əli ilə yaradıb deyə bilərik?


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#82 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 25 Июль 2009 - 22:31

İndi isə əlimiz çatan digər əhli-sünnə təfsirlərinə nəzər salaq. Maraqlıdır ki, vəhhabilərin ulu babası İbn Kəsirin təfsirində bu ayənin təfsirində onların sözünü təsdiqləyəcək bir şeyə rast gəlmədim.

Bəsairul-Quran.

Ey İblis, qüdrətimlə yarattığıma secde etməyə sənə nə mane oldu?


Rəbbimiz buyurur ki, "niyə? Nə oldu sənə ey İblis? Mən Adəmi iki əlimlə yaratdım. Ona ruhumdan üfürdüm. Niyə ona səcdə etmədin? Ona ruhumdan üfürdüm və iki əlimlə yaratdım onu." Bunu necə anlayacağıq? Yəni Allah Adəmə öz ruhunu üfürdü də özü ruhsuz qaldı deyəmi anlayacağıq? Haşa, belə bir anlayış batildir. Bu, Rəbbimizin mülkiyyətini izah edir. Ruh deyilincə ayrı, əl deyilincə də ayrı bir mülkiyyət anlayışı anlayacağıq. Allah ən yaxşısını bilər. Hədislərdə keçən Allahın kölgəsi, Allahın ərşinin kölgəsi ifadəsini də belə anlayırıq.
Məsələn bu anda bir yoldaşımızın dükanında olduğumuzu düşünək. Olduğumuz bu yer, yoldaşımızın kölgəsidir. Yoldaşımızın kölgəsi demək, yəni günəş vurdu da yoldaşımızın kölgəsi buraya düşdü filan deyil. Yoldaşımızın mülkiyyətini izah edər bu. Allahın beyti, evi ifadəsi də belədir. Allahın mülkiyyətini izah edər bütün bunlar. Elə isə Rəbbimizin Adəmə (ə.s) verdiyi ruhla bizə, hamımıza verdiyi ruh arasında bir fərq yoxdur. Bunların hamısı Allahdandır. Biz eynilə bizə deyildiyi kimi imandan yanayıq. Bəli Allah belə dedi, şeytan belə dedi kimi bir dialoq ortaya qoyulur.

Qeyd: Türk dilindən tərcümə "Dilmanc" proqramına məxsusdur.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#83 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 25 Июль 2009 - 22:41

Böyük Quran təfsiri

(Allah, İblisə) «Ey İblis! Bizzat qüdrətimlə yarattığıma secde etməyə sənə nə mane oldu?

Əllərdən Məqsəd

«İki əlimlə» tə`biri xələfdən bəzi alimlərə görə təmsildir. Cenab-ı Haqq Hz. Adəmin yaradılışına əhəmiyyət vermişdir. Çünki əhəmiyyət verilən bir obyekt əllə edilər. Bu yaradılışın əsərlərindən biri də ana və atanın tavassutu olmadan yaradılmış olmasıdır. Kendisi kiçik bir cisimdir lakin ən böyük aləmi orada gözlemektedir, yəni ən böyük aləmi ehtiva etməkdədir və başqasına verilməsi uygun olmayanın özünə verilə biləcəyi bir kimsədir.


Bəzilərinə görə «Əl» burada qüdrət manasındadır. Tesniye (ikili) gəlməsi də tə`kid üçündür. Çünki Adəmi yaratmaq barəsində Cənabı Haqqın dəyişik hərəkətləri vardır. Əvvəl onu xəmirləşmiş bir palçıqdan etmişdir. Sonra ət və sümük sahibi bir cisim halına getirmiştir. Sonra da ona ruh üfürmüş və ona elm və əməl qüvvətini vermişdir. Bu da Cənabı Haqqın qüdrətinin çoxluğuna dəlalət edər. Təkid Adəmin dəyişik hərəkətlərindən ötəri ola bilər.

Bəzilərinə görə «Əl», nemət manasmdadır. Tesniye isə ya tə`kiddir və ya dünya və Axirət nemətləri nəzərdə tutulmaqdadır. Sələfə göre «Əl» -istəsə müfred istəsə tesniye- Cənabı Haqq üçün onun şəxsinə layiq bir məna daşımaqdadır. Sələf belə yerlərdə «Əl»ə kudret və ya nemət deməz.

Xəbərlərin zahirindən aydın olur ki, əllə meydana gətirilən (yaradılan) bir şey, əmr ilə yaradılandan daha üstündür.


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#84 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 25 Июль 2009 - 22:57

Əl-Camiu li-ahkamil-Quran təfsiri

"Ey İblis! Öz əllərimlə yarattığıma secdə etməyə sənə nə mane oldu?Uca Allah hər şeyin yaradıcısı olmaqla bərabər Adəmə ikram olmaq üzere onu yaratmağı şəxsən öz şəxsinə izafə etməkdədir. Bu ruhu, beyti (Ka-beyi), nakayı (Allahın dişi dəvəsi) və məscidləri öz şəxsinə izafə etməsi kimidir. İnsanlara qarşılıqlı əlaqələrində bildikləri, alışkın olduqları bir üslub ilə xitab etməkdədir. Yaradılmışlardan başçılıq mövqeyində olan bir kimsə ancaq böyüklüyünü ortaya qoymaq və ona ikramda olmaq üzrə herhansı bir işi doğrudan öz əlləriylə edər, burada da "əl"in zikr edilməsi bu m`ənadadır.

Mücahid dedi ki: Burada əl teekküd və əlaqə mənasındadır. Bu da şəxsən mənim yaratdığıma... deməkdir. Bu baxımdan uca Allahın: "Rəbbinin vəchi qalıcıdır" (ər-Rəhman, 55/27) buyruğu kimidir ki Rəbbin qalıcıdır demək olar.

Bir başqa şərhə görə; uca Allahın yaratmasında "əl"dəki bənzətmə, bu yaratmanın nemət, güc və qüdrət mənasına olmadığını, əksinə bunların uca Allahın şəxs sifətlərindən iki sifət olduğunu göstərməkdədir.

Bir başqa şərhə görə "əl" ilə qüdrəti nəzərdə tutmuşdur. Məsələn, bu işə benim əlim çatmaz, ağır yükü qaldırmağa mənim iki əlim yoxdur, deyilər. (Buna güc çatdıra bilməm demək istənər.) Buna da yaratmanın ancaq qüdrət ilə reallaşdığına dair icmanın varlığı dəlil təşkil etməkdədir. Şair də belə demektedir:

"Afradan mənim də o sapsağlam dağların da,

İki əlimin çata bilmədiyi (güc çatdıra bilmədiyim) şeyləri yükləndim."

"Öz əllərimlə yaratdığıma" buyruğunun vasitəsiz olaraq yaratdığıma mənasında olduğu da deyilmişdir.


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#85 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 25 Июль 2009 - 23:44

Məfatihul-Ğeyb tefsiri. Fəxruddin Ər-Razi

Müşəbbihəyə Rədd (Yə`ni vəhhabilərin ulu babaları olan bə`zi hənbəlilərə və bə`zi əş`ərilərə)

Cənabı Haqqın, üzv və orqanları olduğunuğunu söyləyən kəslər, Allahın iki əli olduğunu isbat xüsusunda,"ıkı əlimlə, (yəni şəxsən) yaratdığıma səcdə etməkdən səni hansı şey məhrum etdi?" ifadəsiylə istidlalde tapılaraq, "Ayənin zahiri, buna dəlalət etməkdədir. Bu səbəbdən, bunu mənimsəmək lazımdır. Xeyli çox ayə də, bu ayəyə uyğun bir şəkildə gəlmişdir. Buna görə də, buna hökm etmək lazımdır" demişlər. Bil ki Allah Təalanın, bəzi cüz`lərdən və üzvlərdən meydana gəlmiş bir cisim olmadığına dəlalət edən dəlillər daha əvvəl keçmiş idi. Biz burada çox dəqiq bir şəkildə susdurucu bir neçə nöqtədən bəhs edək:

1) Allahın, üzvlərdən və cüzlərdən meydana gəldiyini söyləyənlər ya yalnız Quranda bəhs edilən üzvləri əldə etməklə və buna əlavə etməməklə kifayətlənəcəklər, yaxud da buna əlavədə tapılacaqlar. Buna görə də, əgər birincisi olsa, o zaman onların, çirkinlikdə, daha çoxunun tətbiq olunmayacağı bir forması və şəkli ortaya qoymuş olmaları lazımdır... Çünki, onların "ONun vəchi xaric, hər şey yox olucudur" (Qəsəs. 88) ayəsi səbəbinə yalnız bir üz parçası qəbul etmiş olmaları lazımdır.

Yine o parçada, ''Gözlerimin önünde akıp gider"(Kamer. 14) ayetinden ötürü, pekçok gözler; (Zûmer, se» ayetinden dolayı, (o yüzde) tek bir cenb (yan); "Ellerimizin yaptığından" (Yâsîn, 71) ayetinden dolayı, o "yan"da pekçok eller; -O'nun iki elinin olduğunun farzedilmesi halinde, bu iki elin, Hz. Peygamber (s.a.s)'in, "Hacer-i Esved, Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir hadisinden dolayı, tek bir tarafta otması gerekir Keza "O gün, baldır açılır" (Kaiem, 42) ayetinden dolayı, O'nun tek bir bacağı olduğunu isbat edip kabul etmiş olmaları... gerekir.

İşdə (çəkilən) bu şəkildən, üzərində xeyli çox gözlərin, tək bir tərəfin (böyür) və yanın üzərində, xeyli çox əllərin və tək bir qıçın olması (yalnız) bir üz parçası meydana gəlir... Halbuki, ortaya çıxan bu şəklin, ən çirkin şəkil olduğu məlumdur. Əgər bu, bir kölə olsaydı, heçkimsə onu almaq üçün rəğbət etməzdi. Elə isə necə olur da insan, aləmlərin Rəbbinin bu şəkildə olduğunu söyləyə bilər?

İkincisinə, yəni, Quranda ələ alınan o üzvlərlə kifayətlənməyib, tam əksinə, uyğun şərhlərə görə, bu üzvləri artırıb azaltmasına gəlincə, bu vəziyyətdə, bunun görüş və məzhəbi, ayələrin, yalnız zahiri mənasına hamledilmesi halında batil və etibarsız olar. Və onun, mütləq tez-gec ağılın dəlillərini qəbul etməsi lazımdır.

2) Onlar, Allahın üzvləri olduğunu isbata cəhd etdiklərində, bu vəziyyətdə sən bax. Əgər onlar ONA, kişinin üzvünü isbat edib versələr, o zaman o, kişi olar; əgər, qadının üzvünü isbat etsələr, bu vəziyyətdə o, dişi olar, Yox ikisi də deyil yığsa, bu vəziyyətdə o, ya burulmuş, ya da cinsi münasibətdən aciz, (eninil) olar. Allah bu zalımların, (ONun haqqında) söylədikləri şeylərdən yaxşıca uzaq, uca və münəzzəhdir!

3) Bu dəlilimiz, Cənabı Haqqın şəxsiylə əlaqədardır. Buna görə də belə deyə bilərik: Onun cisimi, ya qətiliklə nüfuz edilməyən, bərk və sərt bir cisim olar və beləcə də, çox sərt bir daş olmuş olar; yaxud da, özünə nüfuz oluna bilən bir varlıq olar, beləcə də, bölünə bilən və parçalana bilən, yumşaq bir varlıq olar. Halbuki Allah, bütün bunlardan uca və münəzzəhdir.

4) Əgər Cənabı Haqq, yerindən tərpənə bilməyəcək bir şəkildə isə, bu vəziyyətdə O, aciz, iflic, oturduğu yerdən qalxa bilməz bir varlıq olmuş olar. Yox əgər O, olduğu yerdən hərəkət edəcək bir şəkildə isə, bu vəziyyətdə O, bəzi dəyişikliklərə yer olar və beləcə də, "Batıb itənləri sevməm "(Ən'am. 76) ifadəsinin məzmununa girmiş olar.

5) Əgər O, yemir, içmir, yatmır və hərəkət də etmirsə, ölü kimidir. Əgər bu işləri edir isə, çox gonbul və yeməyə içməyə, cinsi münasibətdə olmağa möhtac olan bir insandır, ki bu, batil və əsassızdır.

6) Onlar deməkdədirlər ki, Allah hər gecə, Ərşdən dünya səmasına enməkdədir. Allahın enməsi əsnasında biz onlara deyərik ki: Allah, Ərşin üzərində ikən, həm Ərşin müdebbiri, həm də dünya səmasının müdebbiri olaraq qalarmı? O zaman da, ONun enməsində bir fayda söz mövzusu olmaz. Yox əgər, Ərşin müdebbiri olaraq qalmır isə, o zaman ONun enməsi əsnasında Ərşin və göylərin ilahi olmaqdan uzaq qalmış olması lazımdır.

7) Onlar, Allah Təalanın Ərşdən daha böyük olduğunu, Ərşin böyüklüyünün isə Kürsinin böyüklüyünə nisbət edilə bilməyəcəyini, dünya səmasına çatana qədər, bunun bu tərtib üzrə davam etdiyini söyləyərlər... İşdə vəziyyət belə olunca, dünya səmasının Allahın əzəmətinə nisbəti, zərrənin dənizə olan nisbəti kimi olar. Allah dünya səmasına endiyində də, ya ilah, dünya səmasına sığacaq bir şəkildə kiçilər" deyilər, ya da "Dünya səması, Ərşdən daha böyük hala gələr" deyilər ki, bütün bunlar batil və səhvdir.

8) Aləmi (dünyanın) bir kürə formasında olduğu sabit olmuşdur. Dünya əgər, bir birliyə nisbətlə üst isə, digərinə nisbətlə də, alt olar. Ki bu, batildir. Əgər o, hər kəsə nisbətdə üst isə, o zaman da, bu aləmi bütün istiqamətlərdən əhatə edən bir cisim olar. Bu görüşə görə, bu aləmin ilahı da, fələklərdən bir fələk olur.

9) Yer üzü kürə formasında, göylər də eyni şəkildə kürə şəklində olunca, sənin farzedip təqdir edəcəyin hər saat, günəşi görməyən kürə sakinlərindən, müəyyən bir birlik haqqında gecənin üçdə biri olar. Buna görə də, indi əgər Cənabı Haqq, gecənin üçdə birində Ərşdən enəcək olsaydı, ONun, davamlı olaraq Ərşdən enmiş və artıq heç bir şəkildə Ərşə dönməmiş olması lazım idi.

10) Biz, günəşin və ayın, bu üç qüsurdan ötəri ilah ola bilməyəcəklərini ifadə etmişdik:

a) Bunların, parça və qisimlərdən meydana gəlmiş olmaları...

b.) Məhdud və sonlu olmaları...

c) Hərəkət, sakitlik, doğulub-batma kimi xüsusiyyətlərlə muttasıf olmaları... Bu halda, əgər Müşçbblhenin irəli sürdüyü ilah, qisimlərdən və parçalardan meydana gəlmiş olsa, o zaman mürəkkəb bir varlıq olmuş olar. Ərş üzərində olsa, o zaman məhdud və sonlu olar. Əgər, Ərşdən enib yenə oraya dönəcək olsa, hərəkət və sakitlik ilə təvsif edilmiş olar. Buna görə də, bu üç sifət, əgər üluhiyyətə tərs isə, Allahın, bütün bunlardan tənzih edilməsi lazımdır. Bu da, Müşebbihenin fikirini ləğv edər. Yox əgər, üluhiyyətə zidd deyilsə, bu vəziyyətdə heç kim, günəşin və ayın üluhiyyətini, dan və tənqid edə bilməz.

11) Cənabı Haqq, "De ki: "O Allah, birdir" buyurmuşdur. Halbuki əhəd ləfzi, mükəmməl bir şəkildə bir vəhdəti ifadə edər. Bu isə, Allahın cüzlərdən və parçalardan meydana gəlmiş olmasına tərs düşər.

12) Cənabı Allah, "Allah ganidir, sizlərsə kasıb. .."(Muhammed, 38) buyurmuşdur. İndi, Allah əgər parça və qisimlərdən meydana gəlmiş olsaydı, bu vəziyyətdə O, özünü meydana gətirən bu qisimlərə möhtac olmuş olardı ki, bu, Allahın mütləq mənada gani-müstağni olmasına zidddir. Bu halda, etdiyimiz bu izahlarla, Allahın üzvlərinin və qisimlərinin olmasının deyilməsinin qeyri-mümkün olduğu sabit olmuşdur.Mütaşabihlərin Şərhi

Cənabı Haqqın, üzvlərdən və orqanlardan tənzih edilməsinin vacib olduğu, yəqini və qəti dəlillərlə sabit olunca, biz deyirik ki, üləma, (məsələn) Allah haqqında ifadə edilən "əl-yedi" (əl) ləfzi haqqında bu izahları etmişlər:


1) Yəd "qüdrət" mənasındadır. Necə ki Ərəblər, "Mənim gücüm və qüdrətim çatmaz" mənasında, deyərlər. Cənabı Haqq da, ''Yaxud nikah düyünü əlində olan kimsə hədiyyə etmiş olsun" (Bəqərə, 237) buyurmuşdur.

2) Yəd sözü, "nemət" mənasındadır. Necə ki Ərəbcədə, özüylə nemət mənası nəzərdə tutularaq, "Filan haqqında, filanın

nemət və yaxşılıqları, açıq-aşkardır" deyilər. O halda, Allah haqqında istifadə edilən, "iki əl" təbiriylə ya açıq və gizli nemətlər, yaxud da, dini-dünyəvi nemətlər nəzərdə tutulmuşdur.

3) Bu sözük, bəzən, təkid üçün gətirilər. Məsələn bir kimsənin, əliylə cinayət törədən kimsəyə "Bu, sənin iki əlinin qazandığı, etdiyi şeydir" deməsi kimidir. Necə ki Cənabı Haqq da, "Rəhmətimin Əvvəlində bir müjdəçi olaraq..." (Apraf, 57) buyurmuşdur.

Yeddin Şərhinin TənqidiBiri, "Burada, yəd ləfzini "qüdrət" mənasına götürmək caiz deyil. Bunun dəlilləri də bunlardır:

a) Ayənin zahiri, Allahın, iki əlinin olduğunu ifadə etməkdədir. Buna görə də, indi, yəd, qüdrət mənasına alınacaq olsa, o zaman Cənabı Haqqın, iki qüdrətinin olduğunun deyilməsi lazımdır ki, bu ola bilməz.

b.)Ayə, Hz. Adəm (a.s)ın, iki əl ilə yaradılmış olmasının, onun üstünlüyünü və mələklər tərəfindən özünə səcdə edilmiş olmağı tələb etməsini iktiza edər. Buna görə də, əgər "əl" yəd "qüdrət" mənasında olsa, o zaman, Hz. Adəm (ə.s) qüdrət ilə yaradılmış olar. Nə var ki, bütün əşya, Cənabı Haqqın qüdrəti ilə yaradılmışdır. Bu səbəblə, Hz. Adəm (a.s)ın Allahın əliylə yaradılmış olması kimi, İblis də, Allahın əliylə yaradılmışdır. Bu səbəblə, yeddin, "qüdrət" mənasına alınması vəziyyətində, bunun, Adəm (a.s)a İblis tərəfindən səcdə edilməsinin xəstəliyi olması, İblisə Adəm (a.s)ın səcdə etməsinə xəstəlik olmasından daha evlə ola bilməz Beləcə də, ayənin nəzmi (nizamı) pozular və batil olar.

c) Hz. Peyğəmbər (s.ə.s), bir hədisdə, "Allahın hər iki əli də sağ əldir" buyurmuşdur. Bu xüsusiyyətin, qüdrətə uyğun düşməyəcəyi məlumdur.

İkinci şərhə, yəni, "iki yəd"in, "iki nemət" mənasına alınmasına gəlincə, bu da bu səbəblərdən ötəri ola bilməz:

1) Allahın nemətləri xeyli çoxdur. Necə ki Cənabı Haqq, "Allahın nemətlərini saymağa qalxsanız, saya bilməzsiniz" (Ad, 18) buyurmuşdur. Halbuki, ayənin zahiri əl sayının yalnız iki olduğunu bildirməkdədir.

2) Əgər, "yəd" nemət mənasını versəydi, bu vəziyyətdə biz, belə deyə bilərdik: Nemət, Allah tərəfindən məxluqlar üçün yaradılar. Bu vəziyyətdə də, Adəm (ə.s) Allah üçün deyil, bəzi məxluqat üçün yaradılmış olardı. Bu isə onun kamalından çox, nöqsanlığına səbəb olardı.

3) Əgər "yəd" nemət mənasında olsaydı, o zaman (Müik, i) ayəsinin mənası, "Mülkü, nemətində olan şəxs nə ucadır;" <Am imran, mi cümləsinin mənası "Xeyr sənin nemətindəndir" və (Maidə, m) cümləsinin mənası da, "Xeyr, doğrusu, ONun iki neməti yayılmışdır" şəklində olardı ki, bütün bu mənaların xarab olduğu məlumdur.

Üçüncü şərhə, yəni yəd ləfzinin bəzən təkid üçün çox olaraq gətirilməsi məsələsinə gəlincə, biz belə deyərik: Bu sözük, həm özündə belə bir üzv olanlar, həm də olmayanlar haqqında istifadə edilər. Birincisinə gəlincə, bu, məsələn Ərəblərin, əliylə cinayət törədən kimsə haqqındakı, "Bu, sənin iki əlinin qazandığı şeydir" demələri kimidir. Bunun səbəbi budur: Qüdrətin, özünü göstərdiyi yer, əldir. İşdə bu səbəblə, yəd ləfzi, qüdrət mənasına alına bilmişdir. Belə olması halında, yəd ləfzindən qüdrət mənası nəzərdə tutulmuş olar. Halbuki, bu izahın ləğv edilişi, daha əvvəl keçmiş idi. İkincisinə gəlincə, bu da, məsələn "Çətin bir azabian evve/"(Sebe, 46) ayəs(n)i ilə, Hz. Peyğəmbər (s.a.s)ın "Qiyamət əvvəlində" ifadəsi kimidir. Ancaq nə var ki biz, bu lafızla bu məcazın edildiyini söyləyir, qəbul edirik. Lakin, məcaza müqayisə tətbiq olunmaz və bu, daim eyni olmaz. İşdə bu səbəbdən əlbəttə, bu cümlələrin mənası "əzabın əliylə" "saatın əliylə meydana gəlmişdir" şəklindədir, deyilə bilməz. Biz, "Allah və Rəsulunun qabağına keçmərik" (Hucurat, i) xitabıyla, təkid və çoxluğun nəzərdə tut ilə biləcəyin i qəbul edirik. Amma bu ayədə bəhs edilən, məcazi mənada olaraq bu sözük deyil, tam əksinə, "İki əlimlə yaratdım" ifadəsidir. Məcazlara müqayisə etmə batil olunca, sizin bu iddialarınız tamamıyla sakıt olar, düşər. Bu mövzuda mənim söyləyəcəklərim bundan ibarətdir" deyə bilərik.

Yuxarıdakı tənqidin tənqidi

Bu mövzuda, məncə, Xülasə olaraq bu deyilə bilər: Böyük bir hökmdar, maraq və əlaqəsini tamamilə o işə yönəltməsi vəziyyəti xaric, hər hansı bir şeyi öz əliylə etməz. Buna görə də, son dərəcə göstəriləcək maraq və əlaqə, əl ilə ediləcək işin ayrılmaz xüsusiyyəti olunca, o zaman, qəti dəlillər tapıldığında, bu sözü məcazi mənada götürmək mümkün olar. Mənim bu mövzuda xülasəylə söyləyəcəyim şeylər bundan ibarət olub, Allah ən yaxşısını biləndir.Qeyd: Türk dilindən tərcümə "Dilmanc" proqramına məxsusdur. Vaxtaşırı nəzərdən keçirib düzəlişlər edərik inşaALLAH!

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#86 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 26 Июль 2009 - 00:07

Tefsirul-Munir Vahbə Zuhaylı

"Ey İblis! İki əlimlə yarattığıma secde etməyə sənə nə mane oldu?

"İki əlimlə ya&shy;rattığım..." Ana ve ata aracılığı olmadan doğrudan vasitəsiz yarattı&shy;ğıma. Buradakı "əl" kəlməsi qüdrət anlamındadır. Bu kəlmə, müstəqil yaratmanı temsil etmekte ve Adəm (a.s.)-ın özenle ve güzel yaradıldığına dəlâlət etməkdədir. Bu ifade Hz. Adəm üçün bir iltifattır. Çünki bütün yaratık&shy;ların yaratılmasını Yüce Allah üstlenmiştir.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#87 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 26 Июль 2009 - 00:21

Təbəri təfsiri. Əbu Cə`fər Muhamməd b. Cərir Ət-Təbəri

75- Allah belə dedi: "Ey İblis, şəxsən vasitəsiz olaraq yaratdığıma Səcdə etməkdən səni saxlayan nədir? Qürurlandınmı? Yoxsa şişənlərdənmi oldun?

İblis, Allahın əmrinə qarşı gəlib Adəmə səcdə etməyincə Allah ona: "Şəxsən mənim yaratdığım Adəmə səcdə etməkdən səni saxlayan nədir? Sən, bü-, yüklükmü göstərdin? Yoxsa sən, özünü yüksəklərdə görən və şımaraniardanmı oldun? deyə soruşdu.


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#88 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 26 Июль 2009 - 11:18

Hələ ki, bunlar yuxarıda yazılan işkallara və 2 əl bəhsinə gücənirlər mən fürsətdən istifadə edib digər məsələyə keçmək istəyirəm.

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi vəhhabilərin tovhidində Hənbəli məzhəbinin ulu şeyxi olan Əl-Qazi Əbu Ya`lənin xüsusi yeri var. Hənbəli adlı user isə bildirdi ki, bu şəxsi vəhhabi alimi hesab etmək doğru deyil. Onun bu cür deməyini və Əbu Ya`ləni gücənərək müdafiə etməsi mənə bu userin İbn Teymiyyədən gətirdiyi sitatla aydın oldu.
Özünə gündə bir ad qoyan bu tayfanın hamımızın tez-tez adını eşitdiyimiz şeyx Useyminin sözlərini nəzərinizə çatdırıram:

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب "إبطال التأويل": "لا يجوز رد هذه الأخبار، ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة"


Əl-Qazi Əbu Ya`lə özünün "İbtalut-Təvil......" kitabında dedi: "Bu cür xəbərləri rədd etmək və təvil etmək caiz deyil. Onların zahiri mə`naya həml olunmağı vacibdir. Şübhəsiz ki, bunlar Allahın sifətləridir və bu sifətlərlə vəsf olunmuş digər məxluqatın sifətlərinə bənzəmir. Bu sifətlərdə bənzətmə etiqad olunmur. Lakin imam Əhməd və digər imamlardan ravəyət edilənlərə........""Qavaidun fi-ədillətil-əsma vas-sifat" İbn Useymin

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#89 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 26 Июль 2009 - 13:41

Ibn Əsir özünün məşhur "Əl-Kamil fit-Tarix" kitabında yazır:

وفي شهر رمضان منها توفي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي ومولده سنة ثمانين وثلاثمائة ، وعنه انتشر مذهب أحمد ، رضي الله عنهRamazan ayında Əbu Ya`lə Muhəmməd b. Əl-Huseyn b. Əl-Fərra Əl-Hənbəli vəfat etdi. O, 380-ci ildə doğulmuşdur. İmam Əhməd b. Hənbəlin r.a.-in məzhəbi onun vasitəsilə yayılmışdır.


وهو مصنف كتاب " الصفات " أتى فيه بكل عجيبة ، وترتيب أبوابه يدل على التجسيم المحض ، تعالى الله عن ذلك

O, "İbtal.............Əs-sifat" kitabının müsənnifidir. Hansı ki, o kitabı ALLAHın cism olduğuna dəlalət edən fəsllərdən tərtib etmişdir. Allah o şeylərdən çox ucadır.


"Əl-Kamil fit-Tarix" İbn Əsir

qaymağı qabaqdadır.......فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#90 hənbəli

hənbəli

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 176 сообщений

Отправлено 26 Июль 2009 - 15:25

Mövzunu açıb iddia etmisən ki, əhli-sünnət məxluqa bənzər bir ilaha iman gətirir...mən isə sənin yalan dediyini göstərdim. Nə İbn Əbi Yalə, nə də başqası belə bir şey demir...sənin problemin bundadır ki, sən lüğət elmlərində cahilsən, bir şeyin zahirini təsdiqləmək onun hərfi mənasını qəbul etmək deyildir!!! Həqiqətini qəbul etmək, sadəcə başqa mənaları nəfy edib həmin sifətlərin Allaha aid mahiyyətini və keyfiyyətini bilmədiyimiz sifətlər olduğuna etiqad gətirməkdir. Bu isə o deməkdir ki, ALLAHın əli dedikdə onun özünə məxsus bir sifəti olduğunu deyirik, orqan deyil, cism deyil, hissələrə ayrılmaz, heç bir şeyə bənzəməz...keyfiyyətini bilmədiyimiz bir sifətdir...indi sən mənim məxluqa bənzər bir ilaha iman gətirdiyimi isbat elə...sonra mövzunu davam edə bilərsən! Çünki mənim dediklərim alimlərimizin dedikləridir...Əgər mənim sözümdə təşbih olduğunu isbat etsən...o zaman sənin burda yazdıqların doğru olacaqdır...isbat etməsən...boş yerə yazıb doldurmaqla bir şeyə nail olmayacaqsan...mən sənin içüzünü çoxdan açmışam, sən yazıb tökməklə elə təəssürat yaradırsan ki, guya millət sənin qarşında yazdıqlarına cavab vermir...daha anlamırsan ki, millət sənin cahilliyini görüb mövzunu davam eləmək istəmir...

Sən ümumiyyətlə bəlağə elmi haqqında hansısa bir kitab oxumusan?
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru