Перейти к содержимому


Фотография

Vəhhabilərin "allah"ı


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 329

#241 HENEFI

HENEFI

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 17 Декабрь 2011 - 16:07

Muxaliflərin digər bir şübhələri: «Musa, Ey Rəbbim! Özünü mənə göstər sənə baxım» dedi Allah: «Sən məni əsla görə bilməzsən. Lakin dağa bax. Əgər o, yerində dura bilsə, sən də məni görə bilərsən». (əl-Əraf 143). Lakin əksinə bu ayə elə onların özləri üçün bir dəlildir. Müxaliflərin dediyinə görə bu ayədə olan LƏN TƏRANİ – kəlməsi əbədiyyən nəfy ifadə edər. Bu görmənin heç vaxt həqiqət olmayacağına dəlalət edir. Dil baxımından isə doğru deyildir. Allah Qurani-Kərimdə Yəhudilər haqqında buyurur: «Yəhudilər deyirlər ki, bizim yerimiz Cənnətdir. Orada bizə gözəl nemətlər hazırlanıb. (Ya Məhəmməd!) Sən onlara (yəhudilərə) de: Əgər (sizin iddianıza görə) Allah yanında axirət evi (Cənnət) başqa insanlara deyil, yalnız sizə məxsusdursa və bu sözünüz doğrudursa (Allahdan) ölüm istəyin! (Cənnətin yalnız özünə aid olduğunu iddia edən kimsə ona qovuşmağa səbəb olan ölümü mütləq arzular). (Əlbəttə) onlar öz əməllərini bildiklərinə görə ölümü əsla istəməzlər». (əl-Bəqərə 95-96). Ayədən də göründüyü kimi Lən – onlar ölümü bu dünyada təmənna etməyəcəklər. Digər bir ayədə isə: «Onlar müraciət edib deyəcəklər: Ey Məlik! Qoy Rəbbin bizi öldürsün (bu əzabdan qurtaraq). O,isə (min ildən sonra onlara) Siz (həmişəlik burada) qalacaqsınız». (əz-Zumər 77). Cəhənnəmdə isə ölümü təmənna etdiklərini görürük.
Digər tərəfdən Musa – əleyhissəlam – Allahın Rəsulu, onun kəlimi olduğu halda, Allah haqqında nəyin imkansız olduğunu daha yaxşı bilirdi. Əgər onun görülməsi imkansız olsaydı belə bir istəklə Allaha müraciət etməzdi. Peyğəmbərlərin həyatlarına baxsaq görərik ki, onlar Allaha layiq olmayan bir şeylə müraciət etdikdə Allah onları dərhal düzəldərdi. Məs: Nuh – əleyhissəlam – öz oğlu üçün kömək istədikdə, İbrahim – əleyhissəlam- öz atası üçün, Muhəmməd – sallAllahu aleyhi və səlləm – öz əmisi üçün kömək istədikdə Allah onlara qadağan etdi. Musa – əleyhissəlam – a isə bu qadağanı qoymadı, əksinə: «Tur dağına bax» deyə buyurdu. Buna görə də Allah: «Sən məni əsla görə bilməzsən» - buyurduğunun mənası, dünyada məni görə bilməyəcəksən deməkdir. İnsanların dünyada Allahı görmək gücləri yoxdur. Çünki əbədi olan Allahı fani olan məxluq görə bilməz. Cənnətdə isə əbədi həyat olduğuna görə əbədi olan insan Allahı görəcəkdir. Allah bizi də onlardan etsin. Amin!
Məqalələri elminə etibar etdiyim qardaşın tərcümə etdiyi kitabdan götürmüşəm.
Vəs-Sələmu aleykum va rahmətullah
Əqidət-ut-Təhaviyyədən daha bir bir çıxarış:
İslam dünyasının bəzi şəxslərinin Allahı cənnətdə görməni təxəyyüllərinə və ağıllarına əsaslanaraq təfsir etmələri, ona düzgün baxışlı bir iman sayılmır. Çünki məsəlyə mühakimə yolu ilə şərh ermək Allahın rəbliyinə əlavə edilən anlayışların hamısının təfsir edilməsi mənasını verir. Təfsirçilikdən əl çəkmək və itaət yoluna qədəm qoymaq müsəlmanlara xas olan dindir. (Sifətləri) inkar etməkdən (funksiyalaşdırmaq) və oxşatmadan (bənzətmədən) çəkinməyən bir adamın ayağı sürüşər və (çatışmazlıq, eyb, qüsur və başqa hallarla bağlı) mənəvi paklığa nail ola bilməz.
Şübhəsiz ki, Uca və Cəlil olan Rəbbimiz vəhdaniyyət sifətləri ilə təfsir edilmişdir. Bir və Tək olan sifətlərinə sahibdir. Yaratdıqlarından heç biri Onun sifətlərindəki mənalara malik deyil.
Şərh: Müsəlmanlar arasında Uca Allahı görməni ağlına və istəklərinə görə şərh edən və yaxud özünün Onun keyfiyyətini biləcəyini söyləyənlərin bu barədə əqidəsi düzgün əsaslara söykənmir. Belə insanlar xətaya yol verənlərdir. Röyətə (görməyə) tam mənasıyla əminliyi olmayanlardır. Çünki görmənin gerçəkliyini və keyfiyyətini Allahdan başqa heç kim bilə bilməz. Görmə (röyət) və yaradıcı Rəbbimiz haqqında edəcəyimiz ən doğru təfsir odur ki, insanlar (Onun sifətlərini), bu dünyada adət etdikləri şəkildə izah etməsinlər və keyfiyyət verməsinlər. Əksinə, bunun mənası (Quran və sünnədə) necədirsə, ona belə də iman gətirləmiyik. Onun keyfiyyətini araşdırmamalıyıq. Bu mövzuda Allahın və Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın slaam və salavatı olsun!) buyurduqlarına iman gətirib təslim olmalıyıq.
Bu, Uca Allahın Öz Peyğəmbəri ilə müsəlman qullarına göndərdiyi həqiqi dindir. Müsəlmana zəruri olan aşağıdakı iki şeydən çəkinmək lazımdır:
1. Allahın Onun Özünü vəsf etdiyindən başqa tərzdə vəsf edərək haqq yoldan azmaq və Allahın Özünü vəsf etdiyi əsil məqsədindən kənara çıxıb yayınmaq;
2. Uca Allahın sifətlərini, adlarını, zatını və fəaliyyətini yaratdıqlarına bənzətmək.
“Ona bənzər heç bir çey yoxdur. O, (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) görəndir!” Şura, 42/11.
Ayənin birinci yarısı Allaha oxşarlığı və bənzərliyi inkar edir, ikinci yarısı isə Onun sifətlərinin isbatıdır. Ayı paklıqla isbatı bir yerdə nəzərdə tutmuşdur. Kim ki, bu iki haldan çəkinməzsə, ayağı sürüşər və imanında xətaya yol verər, həqiqəti tapa bilməz. Beləcə də, Allah haqqında vacib olan paklıq yerinə yetirə bilməz. Bu, Allahı oxşarlıqdan, bənzərlikdən və şərik qoşmaqdan uzaq tutmaqdan ibarətdir. Çünki əziz və calil olan Allah əməlində, adlarında, sifətlərində, yaradıcılığında və hökmlərində vəhdaniyyət sahibidir. Bütün fəaliyyətində Təkdir. Heç kimə ehtiyacı yoxdur. Onun şəriki və bənzəri yoxdur. Yaratdıqlarının heç biri bu mənalarda zatında, əməllərində, adlarında və sifətlərində Ona bənzəməzlər.
Ən doğrusunu Allah bilir!
Məhəmməd Salih Useymin


#242 Ehli beyt ashigi

Ehli beyt ashigi

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 300 сообщений

Отправлено 17 Декабрь 2011 - 16:27

Bura kopyaladığlarından xəbərdaram,əziyyət cəkmə.Konkret suallarıma cavab ver.

Sən deyirsən ki,cənnət əhli Allahı görəcək,amma Quranda ayə var ki,münafiqlərdə Allahı görəcəklər.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا


De: “Mən də sizin kimi ancaq bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə yaxşı iş görsün və Rəbbinə etdiyi ibadətə heç kəsi şərik qoşmasın!” Kəhf.110

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ(Allaha) verdikləri vədə xilaf çıxdıqlarına, yalan danışdıqlarına görə Allah da onların ürəyinə qarşılaşacaqları günə qədər nifaq saldı. Tovbə.77

Сообщение отредактировал Ehli beyt ashigi: 17 Декабрь 2011 - 16:28

Hüseynə yerlər ağlar göylər ağlar
Bətuli Mürtəza, Peyğəmbər ağlar"
Hüseynin nuhəsin Dilriş yazanda
Müselman sehlidir ki, kafər ağlar"


#243 Ehli beyt ashigi

Ehli beyt ashigi

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 300 сообщений

Отправлено 17 Декабрь 2011 - 16:36

«Gözlər onu dərk edə bilməz, lakin o, gözləri dərk edər». (əl-Ənam 103). Sözsüz ki, nə bu dünyada, nə də axirətdə Allahı heç bir məxluq dərk edə bilməz. Lakin insan baxdığı, bir şeyi görə bilər lakin dərk etməyə bilər. Ağıllar onu bilirlər, lakin bilməkləri ilə onu dərk edə bilmirlər. Buna görə də dərk etmək tamamilə ayrı bir şey, görmək isə tam başqa bir şeydir. «Onlar taxtlar üstündə (əyləşib) tamaşa edəcəklər». (əl-Mutəffifin 24).


Gözün funksiyası ancaq görməkdir,Allah təala burada deyir ki,«Gözlər onu dərk edə bilməz»yəni görə bilməz.Cünki göz ancaq görmək ücün yaradılıb.Düşünüb dərk etmək isə ağılın işidir.


Hüseynə yerlər ağlar göylər ağlar
Bətuli Mürtəza, Peyğəmbər ağlar"
Hüseynin nuhəsin Dilriş yazanda
Müselman sehlidir ki, kafər ağlar"


#244 Ehli beyt ashigi

Ehli beyt ashigi

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 300 сообщений

Отправлено 17 Декабрь 2011 - 16:53

Sizin bədbəxtciliyiniz bilirsiz nədədir?Ayəni oxuyub olduğu kimi qəbul edirsiz.
Onda sizin metodnan getsək bir ayədə Allah təala buyurur ki;

«O gün neçə-neçə üzlər sevinib güləcək, Öz Rəbbinə baxacaqdır!» (Əl Qiyamə surəsi, 22-23)

Deməli sizin sözünüzdən belə cıxır ki,cənnət əhli bu ayəyə əsasən Allahı görəcək.

De: “Mən də sizin kimi ancaq bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə yaxşı iş görsün və Rəbbinə etdiyi ibadətə heç kəsi şərik qoşmasın!” Kəhf.110

Bu ayədə isə Allah təala deyir ki;Kim Allahı görmək istəyirsə əməli saleh olsun və Allaha şərik qoşmasın əks halda Allahı görməyəcək.


(Allaha) verdikləri vədə xilaf çıxdıqlarına, yalan danışdıqlarına görə Allah da onların ürəyinə qarşılaşacaqları günə qədər nifaq saldı. Tovbə.77
Bu ayədə isə Allah təala deyir ki,Allahı kafirlər və cəhənnəm əhli də görəcəklər.

Xeyr, həmin gün onlarla Rəbbi arasına pərdə çəkiləcək! Mutaffifin .15

Bu ayədə isə Allah təala buyurur ki,kafirlərlə Allah arasında pərdə olacaq,yəni onlar Allahı görməyəcəklər.


İndi görürsən ki,Əhli beytsiz Quranı mümkün deyil başa düşmək.


Hüseynə yerlər ağlar göylər ağlar
Bətuli Mürtəza, Peyğəmbər ağlar"
Hüseynin nuhəsin Dilriş yazanda
Müselman sehlidir ki, kafər ağlar"


#245 bakigeceleri

bakigeceleri

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 88 сообщений

Отправлено 17 Декабрь 2011 - 17:16

(estegfurullah)Allahin eli var,ayagi var, baldiri var,uzu var,oturur,
Insanin eli var,ayagi var, baldiri var,uzu var,oturur... burda oxsarliq var yoxsa mene ele gelir??? lap eger insandaki kimi olmasa da axiri ki var da oxsarliq...eger ayagi varsa,oturursa yeqin gezir de qacir da he???

#246 HENEFI

HENEFI

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 17 Декабрь 2011 - 22:33

Bura kopyaladığlarından xəbərdaram,əziyyət cəkmə.Konkret suallarıma cavab ver.

Sən deyirsən ki,cənnət əhli Allahı görəcək,amma Quranda ayə var ki,münafiqlərdə Allahı görəcəklər.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا


De: “Mən də sizin kimi ancaq bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə yaxşı iş görsün və Rəbbinə etdiyi ibadətə heç kəsi şərik qoşmasın!” Kəhf.110

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ(Allaha) verdikləri vədə xilaf çıxdıqlarına, yalan danışdıqlarına görə Allah da onların ürəyinə qarşılaşacaqları günə qədər nifaq saldı. Tovbə.77


Bura kopyaladiqlarimi mexsusi senin ucun kopyalamamisham. onsuzda haqqi gormursunuz.getirdiyin ayelerde qarsilasacaqlar sozu kecir ,gorecekler yox. qarsilasmaq gormek deyil, bu 1.sonrada deyim ki, bu fikirde olan alimlerde olub. yeni kafirlerinde gormesini.bununla ne demek istedinki? giya cennetde Allahi gormeyeceyimizi tekzib eledin?

Сообщение отредактировал HENEFI: 17 Декабрь 2011 - 22:34


#247 Ehli beyt ashigi

Ehli beyt ashigi

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 300 сообщений

Отправлено 18 Декабрь 2011 - 00:00

getirdiyin ayelerde qarsilasacaqlar sozu kecir ,gorecekler yox.Vahabi ki,vahabi))) Necə olur ki,"Nəzirah"kəlməsinin 20 cür mənası var amma siz iddia edirsiz ki,görmək mənasındadır,amma o biri ayədə"liqa"kəlməsi kecdikdə görmək mənasında olmur?Necə olur ki,üz ilə baxmağı görmək kimi yozursuz,hansı ki,insan üzü ilə yox gözü ilə görür,amma qarşılaşacaqlar kəlməsini görmək kimi qəbul etmirsiz?

qarsilasmaq gormek deyil, bu 1.Mən orada 2 ayə gətirdim,Allah təala buyurur ki,möminlərdə qarşılaşacaq,münafiqlərdə.Siz iddia etmirsiz ki,Qiyamət günü Allahı görəcəksiz?Bəs Allahla qarşılaşmasan necə görə bilərsən,hansı ki,Allah təala özü bu ayədə buyurur ki,"qarşılaşacağınız günə qədər"Demirsiz ayəni necə yazılıb elədə qəbul eləmək lazımdır?Vəssəlamda bunuda necə var elədə qəbul eləmək məcburiyyətindəsiz.


giya cennetde Allahi gormeyeceyimizi tekzib eledin?


Mən təkzib eləmədim,Allah təala Quranda bunu təkzib edir.Yəni sizin məntiqinizlə Allahı görmək ücün kafir və münafiq olmaqda kifayətdir.Bu ayəyə əsasən.

(Allaha) verdikləri vədə xilaf çıxdıqlarına, yalan danışdıqlarına görə Allah da onların ürəyinə qarşılaşacaqları günə qədər nifaq saldı. Tovbə.77

Сообщение отредактировал Ehli beyt ashigi: 18 Декабрь 2011 - 00:04

Hüseynə yerlər ağlar göylər ağlar
Bətuli Mürtəza, Peyğəmbər ağlar"
Hüseynin nuhəsin Dilriş yazanda
Müselman sehlidir ki, kafər ağlar"


#248 HENEFI

HENEFI

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 18 Декабрь 2011 - 00:10


Gözün funksiyası ancaq görməkdir,Allah təala burada deyir ki,«Gözlər onu dərk edə bilməz»yəni görə bilməz.Cünki göz ancaq görmək ücün yaradılıb.Düşünüb dərk etmək isə ağılın işidir.
sen Allaha tene edirsen? Allah meger bilmir gozler ne ucundur? kim sene dediki derk ede bilmez,demeli gore bilmez?
«O, gün üzlər Rəbbinin gül cəmalına baxıb sevinəcəkdir». (əl-Qiyamə 22-23). bes burda niye deyir baxacaqlar?


#249 Ehli beyt ashigi

Ehli beyt ashigi

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 300 сообщений

Отправлено 18 Декабрь 2011 - 00:36

sen Allaha tene edirsen? Allah meger bilmir gozler ne ucundur? kim sene dediki derk ede bilmez,demeli gore bilmez?
«O, gün üzlər Rəbbinin gül cəmalına baxıb sevinəcəkdir». (əl-Qiyamə 22-23). bes burda niye deyir baxacaqlar?


Özündən tərcümə uydurma!Allahın adından nəyə görə yalan danışırsan?Öz puc əqidəni camaata sırımaqdan ötrü?
Bu ayədə Allah təala deyir "ÜZLƏR"gözlər demir.İnsan göz ilə görür.Baxıb sevinmək isə Allahın rəhməti və mükafatı olacaq.

Musa təyin etdiyimiz vaxtda (Tur-i Sinaya) gəldikdə Rəbbi onunla (arada heç bir vasitə olmadan) danışdı. (Musa: ) “Ey Rəbbim! Özünü (camalını) mənə göstər. Sənə baxım!” – dedi. Allah: “Sən Məni əsla görə bilməzsən. Lakin (bu) dağa bax. Əgər o yerində dura bilsə, sən də Məni görə bilərsən”, - buyurdu. Rəbbi dağa təcəlli etdikdə (Allahın nuru dağa saçıldıqda) onu parça-parça etdi. Musa da bayılıb düşdü. Ayılandan sonra isə: “Sən paksan, müqəddəssən! (Bütün eyib və nöqsanlardan uzaqsan!) Sənə (bu işimdən ötrü) tövbə etdim. Mən (İsrail oğullarından Səni görməyin mümkün olmadığına) iman gətirənlərin birincisiyəm!” – dedi.

bu ayədə gör Musa (ə.s) nə deyir."Mən iman gətirənlərin birincisiyəm"Musa(ə.s) məgər iman gətirməmişdi?Musa (ə.s) demək istəyir ki,Allahı görməyin mümkün olmadığına iman gətirdi və tövbə etdi

Allah təala isə Allahın görülməsində burda şərt qoyur ki,Allahı görmək ücün gərək bu dağ yerində dayanardı.Dağ isə parca parca oldu.Məgər Qiyamət günü Allah təala o dağa təcəlla etsə dağ yerində dayana bilər?


Hüseynə yerlər ağlar göylər ağlar
Bətuli Mürtəza, Peyğəmbər ağlar"
Hüseynin nuhəsin Dilriş yazanda
Müselman sehlidir ki, kafər ağlar"


#250 HENEFI

HENEFI

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 18 Декабрь 2011 - 12:54

Sizin bədbəxtciliyiniz bilirsiz nədədir?Ayəni oxuyub olduğu kimi qəbul edirsiz.
size]

[size="4"]Bedbext seni kimi olur, biz ayeleri nece var elede yozmadan,deyishdirmeden qebul edir,iman getiririk, siz demirem sen bedbext ise ,,oz naqis aglina gore yozub qebul edirsen.
bu haqqi qebul etmirsinizse oz ishinizdi,zatin siz hec Allahi gormeyeceksinizde,siz bu ne'mete layiq deyilsiniz. Aciq aydin deliller getirilib,anlaya ,iman ede bilmirsinizse oz probleminizdi.
ozlerini elede bogurlar ki, gormeyeceyik,gormeyeceyik... ele bil bulara deyen var ki, siz goreceksiniz, Ay shiyeler beli,siz gormeyeceksiniz,amma biz elhamdulillah goreceyik,Allhin izni ile.
Bize ne'metler veren Allaha hemd olsun, onun en boyuk nemeti hidayet nemetidir, zelalet ehline baxdiqca shukr etmemek olmur. Hemd olsun sene ya Rebbim....

Сообщение отредактировал HENEFI: 18 Декабрь 2011 - 12:57


#251 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 18 Декабрь 2011 - 13:24

Ay henefi sən dediyindən belə başa düşülür ki Allah cismləşib görünəcək.Allah münəzzəhdir belə xüsusiyyətlərdən.Təki olsune amma olmayacaq axı özü dediyindən)))).Ayənin mənası o deyil yəni Allahın nemətlərinə baxacaqlar.Ərəbcə enib Quran başa düşmək üçün ərəbcədə bəzən təqdirə düşür söz.Məsələn deyir qəryədən kənddən soruş yəni əhalisindən soruş.Gedib uzaqdan kənddən sual etməzlər ki.

#252 HENEFI

HENEFI

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 18 Декабрь 2011 - 13:41

Ay henefi sən dediyindən belə başa düşülür ki Allah cismləşib görünəcək.Allah münəzzəhdir belə xüsusiyyətlərdən.Təki olsune amma olmayacaq axı özü dediyindən)))).Ayənin mənası o deyil yəni Allahın nemətlərinə baxacaqlar.Ərəbcə enib Quran başa düşmək üçün ərəbcədə bəzən təqdirə düşür söz.Məsələn deyir qəryədən kənddən soruş yəni əhalisindən soruş.Gedib uzaqdan kənddən sual etməzlər ki.


Yoox ,ay Mumin, qurani yozdugunuz kimi her seyi yozmayin,men cismilesdirmekden danismadim,hec kim ele demir,yozmaq sizi girinc edib, her ne esitdiniz yozursunuz...
ne'met sozu orda yoxdu , hardan yozub ,cixartdin onu?


#253 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 18 Декабрь 2011 - 22:29

Yoox ,ay Mumin, qurani yozdugunuz kimi her seyi yozmayin,men cismilesdirmekden danismadim,hec kim ele demir,yozmaq sizi girinc edib, her ne esitdiniz yozursunuz...
ne'met sozu orda yoxdu , hardan yozub ,cixartdin onu?

Yaxshı sen nece basha dushursen deyir kendden sorush?O sunni mezhebinin eqidesidir.

Сообщение отредактировал Mumin: 18 Декабрь 2011 - 22:30


#254 Ehli beyt ashigi

Ehli beyt ashigi

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 300 сообщений

Отправлено 18 Декабрь 2011 - 23:31

biz ayeleri nece var elede yozmadan,deyishdirmeden qebul edir,iman getiririk


(Allaha) verdikləri vədə xilaf çıxdıqlarına, yalan danışdıqlarına görə Allah da onların ürəyinə qarşılaşacaqları günə qədər nifaq saldı. Tovbə.77


Demirsən ayəni olduğu kimi qəbul edirsən?İndi canın cıxsın bunuda olduğu kimi qəbul elə.
Bəs deyirdin ancaq cənnət əhli Allahla görüşəcək,nə oldu?

Сообщение отредактировал Ehli beyt ashigi: 18 Декабрь 2011 - 23:32

Hüseynə yerlər ağlar göylər ağlar
Bətuli Mürtəza, Peyğəmbər ağlar"
Hüseynin nuhəsin Dilriş yazanda
Müselman sehlidir ki, kafər ağlar"


#255 HENEFI

HENEFI

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 19 Декабрь 2011 - 17:31

(Allaha) verdikləri vədə xilaf çıxdıqlarına, yalan danışdıqlarına görə Allah da onların ürəyinə qarşılaşacaqları günə qədər nifaq saldı. Tovbə.77


Demirsən ayəni olduğu kimi qəbul edirsən?İndi canın cıxsın bunuda olduğu kimi qəbul elə.
Bəs deyirdin ancaq cənnət əhli Allahla görüşəcək,nə oldu?niye cirnayirsan? getirdiyin sinix-salxaq,kohnelmish atmaclar bir ishe yaramir ona gore? seni basha dushurem,eqiden zaydi ona gore ve tebiiki exlaqindada biruze vermelidir.
bu ayede ise mominlerin Allahi cennetde goreceklerini inkar eden hec ne yoxdur, bu ayede kafirlerin qiyamet gunu halindan behs edir.ayede deyilmirki onlar Reblerini gorecekler ve ya gormeyecekler, qarshilashacaqlar hele o demek deyil ki gorecekler.nece ki Gashiye suresinde deyilir-
Aləmi Bürüyənin xəbəri sənə gəlib çatdımı? (1) O gün neçə-neçə üzlər zəlil olub yerə dikiləcək,(2) bu 1. yeni qarshilashacaqlar hele o demek deyilki gorecekler.2-ciside ehli-sunnede kafirlerinde qiyametde Allahi goreceklerini deyenler olub. bununla meyer nese deyishir? bu meselede-kafirlerin gorub-gormemeklerinin hec aidiyyati da yoxdur,ixtilafli movzudur amma mominlerin gormeyi icmadir.

Сообщение отредактировал HENEFI: 19 Декабрь 2011 - 17:34


#256 HENEFI

HENEFI

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 19 Декабрь 2011 - 17:49

Yaxshı sen nece basha dushursen deyir kendden sorush?O sunni mezhebinin eqidesidir.(Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman; (1) İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman

burada deyilir komek ve zefer geldiyi zaman , onlarin meyer ayaqlari var gelsinler? ya biz deyirik qish geldi ,soyuq dushdu. qishin yoxsa ayagi var? ya soyuq hardansa dushur? yox elbetdeki bu sozun deyilishleri beledir. ushaq da basha dushur ki zefer ve komek geldi ne demekdir. kendden sorush da ele o qebildendir ,yeni kend ehlinden sorush. ozude bu sozlerde mena yaxinligi var, meselen kendden sorush ve kend ehlinden sorush ,amma siz tamam aidiyyati olmayan menaya yozursunuz Allahin eli ,biri deyir qudreti,o biri deyir rehmeti. Qudret ve rehmet tamam basqa-basqa mefhumlerdir. ve el kelmesine hec yaxinligi yoxdur.


#257 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 19 Декабрь 2011 - 18:59

(Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman; (1) İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman

burada deyilir komek ve zefer geldiyi zaman , onlarin meyer ayaqlari var gelsinler? ya biz deyirik qish geldi ,soyuq dushdu. qishin yoxsa ayagi var? ya soyuq hardansa dushur? yox elbetdeki bu sozun deyilishleri beledir. ushaq da basha dushur ki zefer ve komek geldi ne demekdir. kendden sorush da ele o qebildendir ,yeni kend ehlinden sorush. ozude bu sozlerde mena yaxinligi var, meselen kendden sorush ve kend ehlinden sorush ,amma siz tamam aidiyyati olmayan menaya yozursunuz Allahin eli ,biri deyir qudreti,o biri deyir rehmeti. Qudret ve rehmet tamam basqa-basqa mefhumlerdir. ve el kelmesine hec yaxinligi yoxdur.

Yaxınlığı niyə yoxdur?Əl güc .

#258 HENEFI

HENEFI

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:47

Yaxınlığı niyə yoxdur?Əl güc .


Biz ayeni nece var oz aglimiza gore yozmadan iman edirik, siz ise her oz aglina gore mena verir ve tehrif edirler,neye gore 1-i deyir guc,qudret o biri deyir rehmet,ozude hele bununla qurtarmir basqa fikirlerde var,hec birininde esasi yox,hamisi oz agillarina gore.
men senden sorushuram Musa eleyhissalam neye gore Allaha xitab elediki mene gorsen,meger o Allahin gorunmeyinin mumkunsuz oldugunu bilmirdi? Meyer peygamberler mesum deyiller,Meyer peygamberler ALlahin sifetlerini bilmirler? Eyer o xeta edibse Allah onun xetasini niye duzeltmedi? 1 misal cek mene ki peyqamber xeta etsin ve ya xeta etsin lakin Allah onun sehvini duzeltmesin. Bu xeta deyildi,Musa ealeyhissalam xeta etse idi ALlah onu duzelder ve o tovbe ederdi ,nece ki Adem aleyhissalam tovbe elemisdi. shiye alimleri ise deyirler Allahin goruneceyinie neinki etiqad elemek hetta onu arzulamaqda kufurdur. Musa kufr elemishdi?
eyer haqqi axtarirsansa selefin bu meselede gorushunu arashdir ve delillerini shiye mezhebinin delilleri ile tutushdur gor hansilar ustundur.


#259 Ehli beyt ashigi

Ehli beyt ashigi

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 300 сообщений

Отправлено 21 Декабрь 2011 - 19:04

bu ayede ise mominlerin Allahi cennetde goreceklerini inkar eden hec ne yoxdur, bu ayede kafirlerin qiyamet gunu halindan behs edir.Məgər sən deyildin ki,deyən Allahı ancaq möminlər görəcək?Necə yəni hecnə yoxdur,var !Allah təala əgər sizin əqidəyə görə gözlə görünəcəksə,onda deməli kafirlər də Allahla qarşılaşanda Allahı görəcəklər.
(nəuzibillah)

qarshilashacaqlar hele o demek deyil ki gorecekler.Ona qalsa baxacaqlarda hələ o demək deyil ki,görəcəklər.Allah təala hec bir ayədə demir ki,Allahı görəcəklər.Əksinə Allah təala buyurur ki;"Gözlər onu dərk etməz,O,gözləri dərk edər"Bu ayə acıq aşkar Allah təala Özünü gözlə görülməyini təkzib edir.


Musa təyin etdiyimiz vaxtda (Tur-i Sinaya) gəldikdə Rəbbi onunla (arada heç bir vasitə olmadan) danışdı. (Musa: ) “Ey Rəbbim! Özünü (camalını) mənə göstər. Sənə baxım!” – dedi. Allah: “Sən Məni əsla görə bilməzsən. Lakin (bu) dağa bax. Əgər o yerində dura bilsə, sən də Məni görə bilərsən”, - buyurdu. Rəbbi dağa təcəlli etdikdə (Allahın nuru dağa saçıldıqda) onu parça-parça etdi. Musa da bayılıb düşdü. Ayılandan sonra isə: “Sən paksan, müqəddəssən! (Bütün eyib və nöqsanlardan uzaqsan!) Sənə (bu işimdən ötrü) tövbə etdim. Mən (İsrail oğullarından Səni görməyin mümkün olmadığına) iman gətirənlərin birincisiyəm!” – dedi.

bu ayədə gör Musa (ə.s) nə deyir."Mən iman gətirənlərin birincisiyəm"Musa(ə.s) məgər iman gətirməmişdi?Musa (ə.s) demək istəyir ki,Allahı görməyin mümkün olmadığına iman gətirdi və tövbə etdi


Bu suala cavab ver.

Allah təala isə Özünün görülməsində burda şərt qoyur ki,Allahı görmək ücün gərək bu dağ yerində dayanardı.Dağ isə parca parca oldu.
Məgər Qiyamət günü Allah təala o dağa təcəlla etsə dağ yerində dayana bilər?
Hüseynə yerlər ağlar göylər ağlar
Bətuli Mürtəza, Peyğəmbər ağlar"
Hüseynin nuhəsin Dilriş yazanda
Müselman sehlidir ki, kafər ağlar"


#260 HENEFI

HENEFI

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 21 Декабрь 2011 - 21:00

Ehli beyt ashigi yazir-Məgər sən deyildin ki,deyən Allahı ancaq möminlər görəcək?Necə yəni hecnə yoxdur,var !Allah təala əgər sizin əqidəyə görə gözlə görünəcəksə,onda deməli kafirlər də Allahla qarşılaşanda Allahı görəcəklər.(nəuzibillah)

sen niye sohbeti uzadirsan,axi sene dedimki alimler bu meselede bolunubler kafirlerinde goreceklerini deyenler olub,sen denen bu neyi deyishir? kafir gordu ve ya gormedi...siz onsuzda inkar edirsiniz...

sonra yazir-Ona qalsa baxacaqlarda hələ o demək deyil ki,görəcəklər.Allah təala hec bir ayədə demir ki,Allahı görəcəklər.Əksinə Allah təala buyurur ki;"Gözlər onu dərk etməz,O,gözləri dərk edər"Bu ayə acıq aşkar Allah təala Özünü gözlə görülməyini təkzib edir.

burda deyir-«O gün neçə-neçə üzlər sevinib güləcək, Öz Rəbbinə baxacaqdır!» (Əl Qiyamə surəsi, 22-23),
;"Gözlər onu dərk etməz,O,gözləri dərk edər"-meger Allah subhanahu teala deyir gozler onu gormez? deyir derk elemez. meyer sen kainata baxanda onu qurulushunu derk edirsen? elbetdeki biz onu layiqince derk ede bilmerik.

sonra yazir-bu ayədə gör Musa (ə.s) nə deyir."Mən iman gətirənlərin birincisiyəm"Musa(ə.s) məgər iman gətirməmişdi?Musa (ə.s) demək istəyir ki,Allahı görməyin mümkün olmadığına iman gətirdi və tövbə etdi

Musa aleyhissalam sen deyen Allahin gormeyin mumkunsuzluyunden hec ne demir.beli,Allahi gormek axirete aiddir, bu dunyada onu gormek olmaz.nece ki peyqamberimiz salallahu aleyhi vessellem meracdan qayitdiqdan sonra sehabeler ondan sorusurlar -Rebbini gordunmu? onu nece gore bilerem o nur idi -deye cavab verir (teqribi)...

sonra yazir-Allah təala isə Özünün görülməsində burda şərt qoyur ki,Allahı görmək ücün gərək bu dağ yerində dayanardı.Dağ isə parca parca oldu.

birincisi bu bizim dunyaya aiddir.biz axiretde gorulmeye iman edirik,bu dunyada ne dag ,nede insan onun nuruna tab getire bilmez ve bu da hemen hedisle subut olunur, axiret ise tam basqa haldir. Allah istese dag da tab getirer ,insanda.

sonra yazir-Məgər Qiyamət günü Allah təala o dağa təcəlla etsə dağ yerində dayana bilər?

Meyer sen Allahin qudretine shubhe edirsen? elbetdeki Allah istese dayanar.


indi ise sen zehmet cek menim suallarima cavab yaz. getirdiyin hedisde tecelli etdi sozu kecir. o soz nece tercume olunur,yozum yazma mene ,o sozun erebcesi necedir?
sonrada tekrar yazmiram, yuxarida Mumin-e verdiyim suallari cavablandir.


#261 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 02 Январь 2012 - 17:59

Vahhabilərin və Hənbəlilərin bir hissəsinin mücəssimə əqidəsinə sapdıqları bilinən məsələdir.

#262 AZERITURK

AZERITURK

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 169 сообщений

Отправлено 03 Январь 2012 - 13:20

Forum kimise sapiqliqda ittiham elemek yeri deyil,elmin varsa cavabsiz suallara cavab yaz, ittihama qalmish rafizileri hec iman ehlinden de saymirlar...
Exlaqina,terbiyesine sahib olanlar yazsinlar...

#263 Vey-sal

Vey-sal

  Шиит-джафарит

 • Murid
 • 1 154 сообщений

Отправлено 03 Январь 2012 - 13:30

Forum kimise sapiqliqda ittiham elemek yeri deyil,elmin varsa cavabsiz suallara cavab yaz, ittihama qalmish rafizileri hec iman ehlinden de saymirlar...


Siz saydığınızı sayın, görək fələk nə sayır.

Сообщение отредактировал Vey-sal: 03 Январь 2012 - 13:34

İman qəlb ilə tanımaq (etiqad bəsləyərək inanmaq), dil ilə iqrar etmək və (əl, ayaq, göz, qulaq, dil və bu kimi) üzvlərlə əməl etməkdir. "İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-Bəlağə"

http://quran.az/17/15[/b][/font][/size][/color]

#264 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 04 Январь 2012 - 02:16

İbn Teymiyyə özünün "əl-Təsis fi əl-rəd əla Əsas əl-Təqdis" kitabının 1-ci cildinin 568-ci səhifəsində Allahın ərşin üzərində olması barədə danışarkən deyir:

"Əgər Allah istəsə öz qüdrətilə bir ağcaqanadın arxasında belə qərar tuta bilər. Bəs necə olur ki, ərşin üzərində qərar tutmasın?"


ولو قد شاء لاستقرّ على ظهر بعوضة فاستقلّت به بقدرته ولطف ربوبیته فکیف على عرش عظیم


Mənbə:التأسيس في الرد على أساس التقديس ج 1 ص568


اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#265 mashadi vuqar

mashadi vuqar

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 360 сообщений

Отправлено 04 Январь 2012 - 02:21

İbn Teymiyyə özünün "əl-Təsis fi əl-rəd əla Əsas əl-Təqdis" kitabının 1-ci cildinin 568-ci səhifəsində Allahın ərşin üzərində olması barədə danışarkən deyir:

"Əgər Allah istəsə öz qüdrətilə bir ağcaqanadın arxasında belə qərar tuta bilər. Bəs necə olur ki, ərşin üzərində qərar tutmasın?"


ولو قد شاء لاستقرّ على ظهر بعوضة فاستقلّت به بقدرته ولطف ربوبیته فکیف على عرش عظیم


Mənbə:التأسيس في الرد على أساس التقديس ج 1 ص568


bu xeste bir adamin dusuncesidir!
Изображение أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)


Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди. 22,46

#266 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 04 Январь 2012 - 02:34

bu xeste bir adamin dusuncesidir!


Xəstə o deyil. Xəstə onun ardınca gedənlərdir.

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#267 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 04 Январь 2012 - 14:11

Xəstə o deyil. Xəstə onun ardınca gedənlərdir.


Əhsən, bunu gözəl dedin. Bu İslam düşməninin əqidəsinə müvafiq olan "möminlər" doğrudan da xəstədirlər.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#268 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 05 Январь 2012 - 02:14

İbn Teymiyyə özünün "əl-Təsis fi əl-rəd əla Əsas əl-Təqdis" kitabının 1-ci cildinin 568-ci səhifəsində Allahın ərşin üzərində olması barədə danışarkən deyir:

"Əgər Allah istəsə öz qüdrətilə bir ağcaqanadın arxasında belə qərar tuta bilər. Bəs necə olur ki, ərşin üzərində qərar tutmasın?"


ولو قد شاء لاستقرّ على ظهر بعوضة فاستقلّت به بقدرته ولطف ربوبیته فکیف على عرش عظیم


Mənbə:التأسيس في الرد على أساس التقديس ج 1 ص568


Gərək bağışlayasınız. Mənbəni düz qeyd etməmişəm. Düzgün mənbə budur: Bəyan Təlbis əl-Cəhmiyyə c.1, səh.568

بيان تلبيس الجهمية


Сообщение отредактировал vusal114: 05 Январь 2012 - 02:14

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#269 AZERITURK

AZERITURK

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 169 сообщений

Отправлено 05 Январь 2012 - 03:41

Allah görsəndi və əlini Hüseynin başına qoydu.

Kitabin adı «Kəmil az-Ziyarat»-dı.

Yazib: Şia şeyhi ibn Qavlaveyh.

«Günlərin bir günü, hz Fatimə (ə) evində, Allahın Rəsulü (s), İmam Huseyni (ə) öz əlinə götürdü. Birdən, ağlayıb, səcdə etdi. Bir az vaxt kecdikdə, o dedi: «Ey Fatimə! Ey Məhəmmədin qızi! UCALARIN UCASI BU SAATDA, BU EVDƏ, ÖZÜNÜ ƏN YAXŞI ŞƏKİLƏ, VƏ ƏN YAXŞİ YOL İLƏ, MƏNƏ GÖSTƏRDİ. Və dedi: Ey Məhəmməd! Sən Huseyni sevirsənmi?» Mən dedim: » O mənim gözümün işıqıdı. Mənim xoş iyili bitkimdi, mənim ruhumun meyvəsidi, və iki gözümün arasında olan dəri parcasıdı».

SONRA O (ALLAH) ÖZ ƏLİNİ İMAM HUSEYİNİN MÜBARƏK BAŞİNA QOYDU, VƏ DEDİ: Ey Məhəmməd! Bu yeni doğulmuş uşaq, onun üzərinə Mənim bərəkətim, salavatım, rəhmətim, raziliğim olsun, Mubarəkdi. Mənim gəzəbim, lənətim, əzabım, alcaldmağım, və ayıbım, onun qatili üzərinə olsun, və ona nifrət edənin üzərinə, və ona garşi gedənin üzərinə olsun. Bil ki, o şəhidlərin birincilərin və axirincilarin ağasıdı, bu dünyada və axirətdə, və cənnətdə cəvanlarin ağasidi».


http://SSMaker.ru/8dee74cd/
http://SSMaker.ru/9a56892a/
Exlaqina,terbiyesine sahib olanlar yazsinlar...

#270 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 05 Январь 2012 - 20:11

Allah görsəndi və əlini Hüseynin başına qoydu.

Kitabin adı «Kəmil az-Ziyarat»-dı.

Yazib: Şia şeyhi ibn Qavlaveyh.

«Günlərin bir günü, hz Fatimə (ə) evində, Allahın Rəsulü (s), İmam Huseyni (ə) öz əlinə götürdü. Birdən, ağlayıb, səcdə etdi. Bir az vaxt kecdikdə, o dedi: «Ey Fatimə! Ey Məhəmmədin qızi! UCALARIN UCASI BU SAATDA, BU EVDƏ, ÖZÜNÜ ƏN YAXŞI ŞƏKİLƏ, VƏ ƏN YAXŞİ YOL İLƏ, MƏNƏ GÖSTƏRDİ. Və dedi: Ey Məhəmməd! Sən Huseyni sevirsənmi?» Mən dedim: » O mənim gözümün işıqıdı. Mənim xoş iyili bitkimdi, mənim ruhumun meyvəsidi, və iki gözümün arasında olan dəri parcasıdı».

SONRA O (ALLAH) ÖZ ƏLİNİ İMAM HUSEYİNİN MÜBARƏK BAŞİNA QOYDU, VƏ DEDİ: Ey Məhəmməd! Bu yeni doğulmuş uşaq, onun üzərinə Mənim bərəkətim, salavatım, rəhmətim, raziliğim olsun, Mubarəkdi. Mənim gəzəbim, lənətim, əzabım, alcaldmağım, və ayıbım, onun qatili üzərinə olsun, və ona nifrət edənin üzərinə, və ona garşi gedənin üzərinə olsun. Bil ki, o şəhidlərin birincilərin və axirincilarin ağasıdı, bu dünyada və axirətdə, və cənnətdə cəvanlarin ağasidi».


http://SSMaker.ru/8dee74cd/
http://SSMaker.ru/9a56892a/


http://313news.net/forum/index.php?/topic/70/page__view__findpost__p__55497

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru