Перейти к содержимому


Фотография

Любимые стихи


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 320

#91 Bəndə

Bəndə

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 714 сообщений

Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 02:37

Şah İsmayıl Xətai.

Aşiq isǝn gǝl bǝrü, kim, cani-canan mǝndǝdir,
Zahida, sǝn xandasan, kim, nuri-iman mǝndǝdir.

Mǝndǝdir yer ilǝ göyin hikmǝti, hǝm qüdrǝti,
Abu atǝş, xakü badü cümlǝ ǝrkan mǝndǝdir.

Hǝqtala dörd kitabı göydǝn endirdi yerǝ,
Mǝn onu istǝmǝzǝm, çün külli-fürqan mǝndǝdir.

Katiba, ağu qǝrayǝ baxma sǝni azdırur,
Aç qulaq, dinlǝ sözüm, avazi-quran mǝndǝdir.

Pǝhlǝvanlar, çün cahanda Rüstǝmi-3al olmuşam,
Hǝm iskǝndǝr hikmǝti, hökmi-Süleyman mǝndǝdir.

Əyyuba çǝkdirdi çox dǝrdü bǝlavü möhnǝti,
Gǝl mǝni istǝş, verǝyim dǝrdǝ dǝrman mǝndǝdir.

Yǝqubi gör, zarü giryan Yusifi-Kǝnan üçün,
Piri-künci-xǝlvǝtǝm, uş, Misri-sultan mǝndǝdir.

Şahi-Mǝrdanın-Əlinin aliyǝm, övladiyǝm,
Zülfüqarü tacü Düldül, uç nişanı mǝndǝdir.

Açarım dini-Mǝhǝmmǝd, mǝzhǝbi-Cǝfǝr yǝqin,
La fǝta illa Əli, bu sirri-pünhan mǝndǝdir.


Mǝn şǝha bu canımı sidqilǝ qurban qılmışam,
Gǝr qǝbul qılsa vilayǝt, eydi-qurban mǝndǝdir.

Çün Xǝtaiyǝm şahın vǝsfinyi daim söylǝrǝm,
Eşqilǝ bel bağlaram, dǝftǝrlǝ divan mǝndǝdir.


Məhərrəmdir, Xanım Zeynəb əzası,
Bizi səslər Hüseynin Kərbəlası.
Daha zəvvarının yox səs-sədası.
Bu gün Kərbübəla viran olubdur,
Hüseyn öz qanına qəltan olubdur.Каждый день Ашура, Вся земля Кербела!

#92 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:11

Dahi N. Genceviden :)

http://www.youtube.c...feature=related
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#93 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:16

“Dilbera,men senden ayrı…”

Dilbera,men senden ayru ömru canı neylerem?
Tacu textu mulku malu xanimanı neylerem?

İsterem vesli-cemalın ta qılam derde deva,
Men senin bimarınam,özge devanı neylerem?

Ey muselmanlar,bilin kim,yar ile xoşdur cahan,
Çunki yardan ayru duşdum,bu cahanı neylerem?

Çox dualar qılmışam men xaliqin dergahına,
Çun muradım hasil olmaz,men duanı neylerem?

Dilber aydır,ey Nesimi ,sabir ol,qılma feğan,
Men bu gun sebr eylesem,danla feğanı neylerem?

NESIMI

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#94 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:17

Shehabu vesli gedrin hicr ile bimar olandan sor
zulali zovgu shovgun teshneyi didar olandan sor
Lebun sirrin gelib goftare menden, ozgeden sorma
bu punhan nugteni bir vaqifi esrar olandan sor.
Qemunde shemi tek yandim, sebaden sorma ehvalim
bu ehvali shebu hicran menimle yar olandan sor..

FIZULI

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#95 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:17

Sevgide güneş kimi ol,
Dostluq ve qardaşlıqda axar su kimi ol,
Qüsurları örtmekde gece kimi ol,
Tevazöde torpaq kimi ol,
Acıqlanmaqda ölü kimi ol,
Her ne olursan ol, ya olduğun kimi görün,
ya göründüyün kimi ol!

RUMI

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#96 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:18

Penbeyi-dagi-cunun icre nihandir bedenim,
Diri olduqca libasim budur, olsem - kefenim.

Cani canan dilemish, vermemek olmaz, ey dil!
He niza eyleyelim, ol ne senindir, ne menim.

Dash deler ahim oxu, shehdi-lebin shovqinden,
Nola zenbur evine benzese beytulhezenim.

Tovqi-zenciri-cunun daireyi-dovletdir,
Ne reva kim, meni ondan cixara zefi-tenim.

Eshq sergeshteysem, seyli-sirrisk icre erim,
Bir hubabem ki, hevaden doludur pirehenim.

Bulbuli-gemzedeyem, bagu baharim sensen,
Dehenu qeddu ruxun, qoncevu servu semenim.

Edemen terk Fuzuli, seri-kuyin yarin,
Vetenimdir, Vetenimdir, Vetenimdir, Vetenim!


Изображение
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#97 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:19

Senden özge bizlerin yoxdur penahı, ya Nebi!
Dergehindir bizlerin ümidgahı, ya Nebi!
Ezber olmuşdur dilimde şanlı namın, ya Eli!
Men kimem, alemde bir kemtar qulamın, ya Eli!
Ey Fizuli, meskenim çün Kerbeladır, şerimin
Hörmeti her yerde vardır, xelq onun muştaqıdır.
Ne qızıldır, ne gümüş, ne lelü ne mirvaridir,
Sade torpaqdırsa, lakin Kerbela torpağıdır.
Senden özge bizlerin yaxdur penahı, ya Nebi!
Dergehindir bizlerin ümidgahı, ya Nebi!
Ol zamandan kim, yolunda rahi-heqqi tapmışıq,
Azmarıq heç bir zaman bu doğru rahı, ya Nebi!
Cümle mexluqate lütfün şamil olmaqçün sene
Vasite qıldıq feğanü suzi-ahı, ya Nebi!
Çünki sensen ruzi-mehşerde şefaetçi bize,
Bak qalmaz ümmetin olsa günahı, ya Nebi!

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#98 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:21

Söz vardır kesdirer başı,
Söz vardır keser savaşı,
Söz vardır ağulu aşı
Bal ilen eder yağ bir söz.

***
Sufi isen, alıb-satma,
Halalına haram qatma,
Yolun eyrisine getme,
Doğru yola nezer eyle.

***
Yeqin bil ehli-iqrarın yanında
Yerü gög cümle heqdir, olma gümrah…
Ta seni gördü Xetai valehi şeydayidir,
hansı gözdür heq üzün görcek ki, bidar olmadı?

XETAI

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#99 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:22

Desem, sağ gözüm sene qurban,
Sol gözümü özüme saxlayıram demek.
Bir gözle cetin de olsa,
Yene mümkündür gün keçirmek.

Desem, yolunda dözerem min bir ezaba...
Deyersen, eşq yolunda iztirab nedir?
Men sene qelbimi vermişem, insafsız,
Axı ürek bir denedir,
Birce denedir...

RESUL RZA

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#100 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:23

Mehseti Gencevi, GEZEL
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#101 MURTEZA

MURTEZA

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 19:36

Fatihe ummul-kitabin goster ayasi nedir?
Bistu heshtu sivu do harfin xulasasi nedir?

Doqquz ata,yeddi ana,dord tayadan ver xeber,
Du caharu pencu wewin saqu bunyasi nedir?

Uc yuz altmish alti menzil,qirx sekkiz yerde mizan,
Ey ki yetmish yeddi harfin on iki xasi nedir?

Cohrenin wovqu neden,mehebbetin qullabi ne,
Ashiqu meshuq ne demek,eshqin esasi nedir?

Sidrevu kovser nedendir,noh felekin gerdishi,
On iki burcu kevakib cayi mevasi nedir?

Yeddi yerdir,yeddi goydur,yeddi derya,yeddi xet,
Yeddi mushef,yeddi ayet yedi-beyzasi nedir?

Kulli weyun haline cun rebb ayitdi yeqin,
Ey Nesimi,arifin qelbinde cirasi nedir?


Imadeddin Nesimi.

Sevgili CANAN gelecek,az qalib!

#102 Black knight

Black knight

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 005 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 19:58

Aqiller ile her zaman dostluq eyle,
Cahilleri yaxin qoyma bele!
Aqil sene zaher verse de al ich,
Cahil sene zeher verse de redd eyle!

Mey icheceyem ne qeder var men de bu can,
Lap olsa men bu dunyanin xeyri ziyan.
Ey cani-cahan bu cahanda xosh olaq,
Hardan bilerik var o yanda bashqa cahan!


OMER XEYYAM.
Я сам себе судья и никто на этом Свете не может меня судить

#103 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 02:35

Bayatı yazmaq olar?

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#104 Sultan

Sultan

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 247 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 09:32

Baba Pünhan

Sənə sənsiz mi deyim?

Sənə mən siz deyərəmsə, özümə biz mi deyim,
O böyük Tanrıya sən, bəndəsinə siz mi deyim?

Nə qədər ki, özümüzdən özümüz bixəbərik,
Özümə mənsiz, əzizim, sənə sənsiz mi deyim?

Bilən heç kimliyini dəhrdə bir kim sayılar,
Bunu dərk eyləməyən insana aciz mi deyim?

Ayaq altında salar iz, deyilən söz havada,
Biri vardır, biri yox, iksinə də iz mi deyim?

Qara gündən ağaran saqqala, Pünhan, görəsən,
Ağaran üz mü deyim, ya gecə-gündüz mü deyim?

Сообщение отредактировал Sultan: 26 Ноябрь 2009 - 09:33

Mekkede bunalırsan, Medineye köçərdin...
Biz bu dünyadan hara köçək, yâ Muhammed? Yer üzünde riyâ, inkâr, xəyanət Altın dövrünü yaşayır... Diller, səhifələr, sətirlər "Ebu Leheb öldü" deyirlər. Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed Ebû Cehil qit'ələr dolaşır!

#105 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 11:36

MEN NE DEDIM KI?!

Yoxdan geleni var eledim, men ne dedim ki?!
Haqq Ehlin ümüdvar eledim, men ne dedim ki?!

Mezlumlara qan udduran alçaqları bir-bir,
Söz udmağa vadar eledim, men ne dedim ki?!

Xofdan eyilib bütperes olmuşlar önünde,
Qansız bütü inkar eledim, men ne dedim ki?!

Allahı unutmuşlara xatırladan oldum,
Qafilleri hüşyar eledim, men ne dedim ki?!

Terk eyledi şeytan bu könül mülkünü getdi,
Haqqımla yerin dar eledim, men ne dedim ki?!

Can verdi Xuda, amma ki, eşq istedi menden,
Yoxdur demeye ar eledim, men ne dedim ki?!

Gördüm ki, pul üstünde bu dünyanı tuturlar,
Dünyanı xeberdar eledim, men ne dedim ki?!

Haqqın özün axtardım onun qebrini tapdım,
Amma sözün aşkar eledim, men ne dedim ki?!

Pünhan, men emel defterini şere çevirdim,
Yeni onu tekrar eledim, men ne dedim ki?!

2 avqust, 2002

BABA PUNHAN

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#106 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 11:38

Bir parça torpaq qalmadı

Barmağın her yane qoydu elde barmaq qalmadı,
Qarmağın her yane atdı birce qarmaq qalmadı.

Cırmağıynan, el atıb haqqın üzün cırmaqladı,
Dırnağıynan texti tutdu, sındı dırnaq qalmadı.

Kim ki, zenn etdi yaratmış guya alçaq dağları,
Tanrı yeksan eyledi yernen, bir alçaq qalmadı.

Öyle ki, İblis ayağı deydi Badu Kubeme,
Esdi rüzgar, soldu bağlar, kolda yarpaq qalmadı.

Haqq asıldı, haqq tutuldu, haqq çekildi çarmıxa,
Bir özünden başqa heç kes haqqa ortaq qalmadı.

Özlerin çılpaq edenler haqqa don geydirdiler,
Çılpaq heqden don geyenler leyk çılpaq qalmadı.

Zalım oğlu pul alıb, ol qedr torpaq satdı ki,
Heç özün basdırmağa bir parça torpaq qalmadı.

Hezret Abbasın elinden düşdüyü bayrağını,
Kubede qaldırdı Pünhan yerde bayraq qalmadı.

21 aprel, 2002

BABA PUNHAN

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#107 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 11:48

Mən qulami xanədanam, padişahımdı Əli,
Ehtiyacım var ona püşdü-pənahımdı Əli,
Könlümü qıldı münəvvər, merhimanımdı Əli,
Qibləgahımdır Mühəmməd , səcdəgahımdır Əli.

Gəldilər həqdən bəyanə sirri ağaz etdilər,
Sözlər ilə bu cahan mülkinə pərvaz etdilər,
Həmdülillah biz gədanı məhrəmi raz etdilər,
Qibləgahımdır Mühəmməd , səcdəgahımdır Əli.

Ta əzəldən padişahımdır Həsən xülqi-riza,
Dünyavi üqbəda sərtacım Hüseyni Kərbala,
Nuri çeşmimdir İmam Zeynul-İbad,
Qibləgahımdır Mühəmməd , səcdəgahımdır Əli.

Zanu dildən bəndəkye Baqir qulami Cəfərəm,
Museyi-Kazım İmam Rizaya kəmtərəm,
Şah Təqi Baba Nəqi yolunda paki-bəstərəm,
Qibləgahımdır Mühəmməd , səcdəgahımdır Əli.

Masəva tərk eyləyib bizləri diyari ləhlətə,
Hakim onlardır bu gün layiq dir onlar hörmətə,
Lah deyənlər uğrayırlar bu cahanda möhnətə,
Qibləgahımdır Mühəmməd , səcdəgahımdır Əli.

Cümləmiz arzu edənlər Əskəriyyə əsgərüz,
Mehdiyi-Sahib Zamana biz təvəlla eyləriz,
Həmdillah eylə Ey Nəsimi, biz yolunu gözləriz,
Qibləgahımdır Mühəmməd, səcdəgahımdır Əli.

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#108 fidan

fidan

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 549 сообщений

Отправлено 02 Декабрь 2009 - 15:29

Bayatı yazmaq olar?


Əlbəttə olar :)

Bu yurdun tacı bağlar,
Meyvəsi acı bağlar,
Ağrısa qardaş başı,
Yenə də bacı bağlar.
Şah Xətai seyrə çıxdı, açdı Hürrün qəbrini,
Bar-İlaha, əfv qıl kim, tövbəkaram doğrusu.


Nə çoxdur ibrətlər. Nə azdır qəbul edənlər.

#109 Sultan

Sultan

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 247 сообщений

Отправлено 02 Декабрь 2009 - 15:41

Oxşatmalar yazmaq olar??


Əlbəttə, olar :blushL::)

:)

Balama qurban inəklər,balam nə vaxt iməklər?

Balama qurban sərçələr, balam nə vaxt dirçələr?

Balama qurban ilanlar, balam nə vaxt dil anlar?

:):):)
Mekkede bunalırsan, Medineye köçərdin...
Biz bu dünyadan hara köçək, yâ Muhammed? Yer üzünde riyâ, inkâr, xəyanət Altın dövrünü yaşayır... Diller, səhifələr, sətirlər "Ebu Leheb öldü" deyirlər. Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed Ebû Cehil qit'ələr dolaşır!

#110 fidan

fidan

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 549 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2009 - 13:12

İçimdəki dərd ağacı


İçimdəki dərd ağacı...
Kökü taleyin qatında, başı arzu qanadında,
İliyimdən sümüyümə, dırnağımdan saçımacan,
Ürəyimdən ovсumaсan,
Zərrə-zərrə, qətrə-qətrə məni tamam zəbt eyləyən.
Gülüşümə kölgə salan, sevincimdən nəf diləyən.
Yarpaqları yad şilləsi, budaqları od qırmancı
İçimdəki dərd ağacı…

İçimdəki dərd ağacı
Barmağıma qabar olan düyünüylə,
Sifətimdə qırış salan köynəyilə,
Yazımda da, qışıma da yaşıl libas geyməyilə
Fəsillərə acıq verən, hər budağı pöhrələnən,
Hər rişəsi saçaq verən, nəğməsi yad, sözü acı
İçimdəki dərd ağacı…

Ağac bir yol yarpaq açar, ağac bir yol bar gətirər
Busa hər gün gül içində, busa hər gün bar altında
Bir yarpağı saralmamış mini bitir qanadında.
Aman Allah, nə qəribə ağacdır bu?
Əzabımdan şirə əmən, Fəryadımdan küləklənən
Mən qısılıb çəkildikcə ürəyimdə ürəklənən.
Dönük qardaş, soyuq bacı,
İçimdəki dərd ağacı

İçimdəki dərd ağacı
Ayağımı deşib keçən kökləriylə,
Yad torpaqdan qüdrətlənən,
Yad ellərin havasından bulud-bulud pöhrələnən.
Məni məndən alıb gedən, məni mənə yad eyləyən
Qucağımda yuva qurmuş pərvaz qəmə həyat verən,
Həsrətləri, hicranları min qayğıyla yelpikləyən
Saçlarıma ağ yağışı səpən bulud tutalğacı,
İçimdəki dərd ağacı

Hara belə boy atırsan? ürəyimi çəkə-çəkə,
Gözümdən yaş tökə-tökə məni hər gün parçalayan,
Şübhələri qızışdırıb, pislikləri qurdalayan,
Öz əlimlə düşmənimə bəzədiyim şöhrət tacı.
Sevincimin nə zamansa ildırım tək vuracağı
İçimdəki dərd ağacı


Sabir Rüstəmxanlı
Şah Xətai seyrə çıxdı, açdı Hürrün qəbrini,
Bar-İlaha, əfv qıl kim, tövbəkaram doğrusu.


Nə çoxdur ibrətlər. Nə azdır qəbul edənlər.

#111 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2009 - 13:27

У райских врат никто с нас взятку не возьмет,
Куда заслужишь - ураган туда сметет.
Несет совет нам белый ангел на крыле:
Живите в радости, чай выспитесь - в земле !

ХAN QIZI..

Mehseti Gencevi

P.S. Кстати, кто в курсе, что эта Ханум - первая из известных азербайджанских поэтесс, первая шахматистка, первая знаменитая азербайджанская музыкантша и вполне вероятно и первая женщина-композитор.. :blushL:

Сообщение отредактировал AHMADIYYE: 03 Декабрь 2009 - 13:28

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#112 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2009 - 13:30

Xərabatdan çıxan bir ay ucaldı,
Fələyin damında bir çadır saldı.
Qəflətən ucaldı hatifdən bir səs:
"Bu dunya bir saman çöpünə dəyməz."

***

Dün kaşım kuzəmi daşlara çaldım,
Sərxoşdum, bilmədim, əlimdən saldım.
Kuzə dilə gəlib dedi ki, mən də
Sənin kimi idim, bu günə qaldım.

M. Gencevi

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#113 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2009 - 13:31

Nəmli gözlərimdən axan gilələr
Xəncərdən damlayan al qana bənzər.
Qəlbin kabab olmuş, tökür qanlı su
Kababdan qanlı su damlamaz məgər?!

M. Gencevi

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#114 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2009 - 13:32

Gözlərimdən qan-yaş axıtdım dünən,
Göylərə sovurdum torpaqları mən.
Kimin duasıdır, bilmirəm ey dost,
Ki, ölmədim sənin dərya qəmindən

Bütpərəstlik xoşdur sən bir büt olsan,
Məstlik xoşdur şərab versən camından.
Elə yox oldum ki, eşqində sənin,
Bu yoxluq varlıqdan yaxşıdır, inan.

Ürəyim doludur eşqinlə, nə qəm!
Bir sözlə bu halı deyə bilmərəm.
Sıxılır ürəyim, yox taqət, saqi,
Bihuşluq daha xoş deyilmi bu dəm.

Əlimdə qədəhlə sənin küçəndən
Hər gecə, sevgilim, sərxoş keçdim mən,
Eşqi şərab kimi tökdüm qədəhə,
Huşa getdim düşüb sındı əlimdən.

Sənə dəm verirəm gül dodağımdan,
Qara zülflərimdən, şux yanağımdan.
Məst, ayıq, ya xumar rəqs eləyirəm,
Çəng çalıram sənin qarşında hər an.

Bir busə ver mənə qənd ləblərindən,
Bir yox, iki, üç, dörd, beşini ver sən,
Altı, yeddi, səkkiz, doqquzunu ver,
Sonra da on busə lütf eylə birdən

O mim ləbindədir bu dodaqlarım,
O gümüş qoynundur güllü baharım...
İki ayrı canda bir ürəyik biz,
Bilirəm qədrini, nadir mirvarım

Bu vüsal gecəsi amandır, yatma!
Murada yetməyə zamandır, yatma!
Xumar gözlərini, qapama, ey yar!
Bu, ələ düşməyən bir andır, yatma!

Hələ mey var ikən, ey nigar, yatma,
Busəsiz qalarsa dodaqlar, yatma!
Gecə qaranlıqdır, badələr aydın
Xəlvət bir guşədir, mey də var, yatma.

O gül dodaqların səpəndə şəkər,
Can quşu qəfəsdə çırpınmaq istər.
Gəl günah işləyək bal dodağında,
Kafərsən bu işi rədd etsən əgər.

Dedim: "Bir gəl", dedi: "Hara deyirsən?"
Dedim: "Qucağıma" söylədi: "Əhsən!"
Dedim: "Gəl mey içək" dedi: "İkimiz",
Keçmək olarmı heç belə dilbərdən?

Gəl qoy dodağını dodağıma, yar,
Sən məni yenidən həyata qaytar.
Eşqindən o qədər məst olmuşam ki,
Neyləsən bilmərəm dünyada nə var.

Ey rəngi şəftəli gülütək olan
Dodağının ətri dərdlərə dərman!
Çənənin altında bir bağça gördüm.
Şəftəli istərəm mən o bağçadan

Yetməzmi qəribə verdin işgəncə,
Cəfanın hüdudu olmazmı, səncə?!
Demişdin: Gəncədə kamə yetərsən,
İndi bu mən, bu sən, bax, bu da Gəncə!

Heç doymazsan, oğlan, dodağımdan sən,
Sonra bu payı da məndən görməzsən,
Mən sənin xəstənəm, ey Xətiboğlu,
Nədən bu dərdimə dərman verməzsən?!

M. Gencevi

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#115 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2009 - 13:38

Sevgilim men olende,
Dushmen gozu gulende,
Xeber sene gelende,
Aglayacaqsanmi sen?

Kimin xarabasinda
Bir damla yasha donub
Dusheceyem gozunden?
Aqla,qurbanim,aqla,
Aqla,heyranim,aqla.

evde qonaqlar olsa,
Chixib eshikde aqla.
Gozle gece dushende
Yorqan-doshekde aqla.

Qulaq asma alemin
sozune birce kere,
De:Vaqif olmeliydi,
Gel oldu nahaq yere.
Aqla,qurbanim,aqla,
Aqla,heyranim,aqla.
Aqla,men olum aqla.

Vaqif Semedoqlu.

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#116 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2009 - 13:40

Qam verma cami eshqa ki? ewq afeti candir?
Ewq afeti can oldugu mewhuri cahandir.

Ewqin ne ezab oldugun ondan bilirem ki,
Har kimse ki awiqdir iwi ahu fegamdir

Yaxwi gorunur sureti mehvewleri amma
Cidden nezer etdikde serencami yamandir.

Ger Fizuli desa ki? gozellerde vefa var
Adanma ki wair sozu elbetde yalandir.

M.Fizuli

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#117 Shale

Shale

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 395 сообщений

Отправлено 04 Декабрь 2009 - 07:56

Mashallah olsun sizlere!
Icazenizle men de SHahruz Ardabinin sherinden yadimda qalani yazim


Alinin safasin yuzunden sorush
O adi hem on hem yuzunden sorush
Yolu pishivanin duzunden sorus
gunun zilvesin qunduzunden sorush
Qozellik nishanin qozunden sorush
Belaqet kitabin sozunden sorush
Onun oz maqamin ozunden soruuush
Sozun eyle baver denen ya Aliii

Ali garci Allah deyil bendedi
Vali cavidanli nuri payendedi
Ali afitabidi reshxendedi
Eqer xizri olse Ali zindedi
O cuyanda olsa bu yavendedi
Ona xesm olanlar serefkendedi
Ali nabi qohardi,arzandadi
Qyozunu sil! Baraber denen-Ya Ali

Peyqember kimi kamil insan Ali
Quba istasan eshqa duran Ali
Namudari Ayati, Quran Ali
Debi pence Beh-beh beh
Shamarbaddi ol,mardi meydan Ali
Dabi pence shirle xurushan Ali
Miyandari saftar -denen ya Alii
Марьям с одной стороны свята и любима и это Иса,
Но Фатима свята с трех сторон.
Она свет очей милости господней (т.е. посланника Аллаха)
Того имама первого и последнего
Того, кто дал этому миру новое дыхание,
Дал новую жизнь и религию
Она госпожа достоинств в суре халь ата.
Муртаза решающего проблемы льва Аллаха.


ок
пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал Аммару:
"Если увидишь, что Али идёт по одному пути, а люди -по другому, следуй за Али и оставь людей. Он не приведёт тебя к позору и не выведет с пути истины."

#118 fidan

fidan

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 549 сообщений

Отправлено 04 Декабрь 2009 - 14:53

İblis!.. O böyük ad nə qədər calibi-heyrət!
Hər ölkədə, hər dildə anılmaqda o şöhrət,
Hər qülbədə, kaşanədə, viranədə İblis!
Həp Kə’bədə, bütxanədə, meyxanədə İblis!
Hər kəs bəni dinlər, fəqət eylər yenə nifrət,
Hər kəs bana aciz qul ikən, bəslər ədavət,
Lakin bəni təhqir edən, ey əbləhü miskin!
Olduqca müsəllət sana, bil, nəfsi-ləimin,
Pəncəmdə dəmadəm əzilib qıvrılacaqsın,
Daim ayaq altında sönüb məhv olacaqsın.
Bənsiz də, əmin ol sizə rəhbərlik edən var:
Qan püskürən, atəş sovuran kinli krallar,
Şahlar, ulu xaqanlar, o çılğın dərəbəglər,
Altın və qadın düşkünü divanə bəbəklər.
Bin hiylə quran tülki siyasilər, o hər an
Məzhəb çıqaran, yol ayıran xadimi-ədyan;
Onlarda bütün fitnəvü şər, zülmü xəyanət,
Onlar duruyorkən bəni təhqirə nə hajət?!
Onlar, əvət onlar sizi çignətməyə kafi,
Kafi, sizi qəhr etməyə, məhv etməyə kafi...
Bən tərk edərim sizləri əl’an, nəmə lazim!
Hiçdən gələrək, hiçliyə olmaqdayım azim.
İblis nədir?
– Cümlə xəyanətlərə bais...
Ya hər kəsə xain olan insan nədir?
– İblis!...

Hüseyn Cavid. İblis dramının son səhnəsindən
Şah Xətai seyrə çıxdı, açdı Hürrün qəbrini,
Bar-İlaha, əfv qıl kim, tövbəkaram doğrusu.


Nə çoxdur ibrətlər. Nə azdır qəbul edənlər.

#119 fidan

fidan

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 549 сообщений

Отправлено 16 Декабрь 2009 - 15:17

Aman Allah, aman Allah,
Mənə qiymət verənə bax…
Saxla, cəfəng sözlərini
yetər, bəsdir.
Mən bilirəm nəyim yaxşı,
nəyim pisdir…
Düşmənimdir boşboğazlar,
gəvəzələr…
Mən özümə özüm mizan, tərəziyəm…
Mən bilirəm öz yaxşımı, yamanımı,
Tərifimi, nöqsanımı…
Anam haqla bələyibdir bələyimi,
Məhəbbətlə doldurubdur ürəyimi…
Ağlım bir şey kəsən gündən,
Öz-özümü zərrəbindən keçirirəm
gündən-gündə…
Çörəyimə bircə dəfə haram tikə qatmamışam…
Bir günaha batmamışam…
Hey qaçmışam xeyirimdən,
Bir yad nəfəs görməzsiniz
şerimdə…
Əlim heç vaxt batmayıbdır
nahaq qana,
Nə insana, nə heyvana
Bir yamanlıq etməmişəm…
Əyri yola getməmişəm,
Bircə qəlbə dəyməmişəm
beca yerə,
Elə bil ki, peyğəmbərəm…
Aman Allah, aman Allah,
Səhvlərimi görənə bax…
Bəsdir, yetər, kiri, dayan,
Dayan, özüm səhvlərimi sadalayım…
Ən birinci bəlam budur
şair doğub məni anam,
Hər bir şeyə inananam…
İnananam kim nə desə,
Təmiz sözə, murdar sözə…
Daim elə inanmışam,
Yalançılar tərəfindən talanmışam…
Aldadıbdır yadlar məni, dostlar məni,
İynə boyda səmimiyyət ovsunlayıb
dərhal məni…
Dağlar boyda ümid verib mənə
xırda bir yaxşılıq…
Bir xoş niyyət, bir xoş qılıq…
Nanəciblər ürəyimə bəzən yara vursalar da,
Yenə, yenə bir nəciblik
aramışam insanlarda…
Oğrularda bir doğruluq,
Gədələrdə bir ululuq,
Yoxsullarda bir zənginlik,
Qorxaqlarda döyüşgənlik,
Dinsizlərdə dindən nişan,
Məzlumlarda bir ehtişam,
Laqeydlərdə sevgi, nifrət,
Vəhşilərdə mədəniyyət,
Zülmətlərdə şölə, işıq,
Kifirlərdə bir yaraşıq,
Gözəllərdə ağıl, kamal,
Məhəbbətdə bir ideal,
Bir kədərə min-min şərik,
Bir baxışda bəşərilik,
İlahilik hər cür dində,
Əbədilik hər ölümdə,
Bir qətrədə bütöv ümman,
Aramışam, axtarmışam…
Aman Allah, aman Allah,
Mənə qiymət verənə bax,
Mənə qiymət verə bilər zaman, Allah…

Cabir Novruz
Şah Xətai seyrə çıxdı, açdı Hürrün qəbrini,
Bar-İlaha, əfv qıl kim, tövbəkaram doğrusu.


Nə çoxdur ibrətlər. Nə azdır qəbul edənlər.

#120 fidan

fidan

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 549 сообщений

Отправлено 25 Декабрь 2009 - 15:37

Ulduzlar havanın bağrını dəlir,
Qayalı dağlardan duman yüksəlir,
Xəyalım gecəni salama gəlir,
Çapdırır atını birbaşa dünya.

Yerlərə baxıram-bağçalı-bağlı,
Göylərə baxıram - qapısı bağlı.
Kainat ixtiayar, sirli-soraqlı.
Əzəldən yaranıb tamaşa dünya.

Bir də görürsən ki, açılan solur,
Düşünən bir beyin, bir torpaq olur,
Bir yandan boşalır, bir yandan dolur.
Sirrini verməyin sirdaşa dünya.

Əzəldən belədir çünki, kainat,
Cahan daimidir, ömür amanat.
Əldən-ələ keçir vəfasız həyat.
Biz gəldi-gedərik, sən yaşa, dünya!

Buludlar dağılır uzaqda lay-lay,
Yenə öz yerində yuvarlanır ay,
Fəqət nə Cəlal var, nə də ki, Humay,
Nə ömrə açılır, nə yaşa dünya.

Səməd Vurğun. Komsomol poemasından
Şah Xətai seyrə çıxdı, açdı Hürrün qəbrini,
Bar-İlaha, əfv qıl kim, tövbəkaram doğrusu.


Nə çoxdur ibrətlər. Nə azdır qəbul edənlər.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru