Перейти к содержимому


rafidadestroyer

Регистрация: 28 ноя 2010
Offline Активность: 29 ноя 2010 14:30

Мои сообщения

В теме: Quran təhrİf olunmayıb

29 Ноябрь 2010 - 14:29

rafizilərin şeyxi ət təbərsi deyir: "böyük munafiqlərin adlarının quranda olmamasına gəldikdə isə bu Allahın yox Quranə təhrif edib ucuz bir şeyə çevirənlərin əməllərindəndir" (əl ehticac, səh. 370) http://www.al-shia.o.../etjaj1-24.html

В теме: Quran təhrİf olunmayıb

29 Ноябрь 2010 - 14:24

Bu mövzuda yazmaq istəyirsizsə ilk öncə onu əvvəldən oxuyun. Sonra isə gətirdiyiniz skanların dəqiq tərcüməsini gətirin.

mövzuya azacıq göz gəzdirmişəm amma mənim gətirdiyim şəkillər əvvəlcə danışılmayıb. gətirdiyim şəkillərin ilk ikisində əl amili və əl isfahani əli b. ibrahim və kuleynin təhrifə iman etdiyini deyirlər. bunu sadəcə onlar deməyib. məclisi (Miratul uqud 3/30), feydul kaşani (təsfiri əs Safinin müqəddiməsində), Teyib cəzairi (təfsir əl qumminin müqəddiməsində) də deyib. onların şəkillərinidə əlavə edirəm. bu məclisinin miratu uqud fi əxbarir rəsul adlı kitabının linki: http://www.ali12.com...table_hadeeth_s

teyib cəzairinin sözləri:
Изображение

deməli sizin alimlərdən əl amili əl kaşani, əl isfahani və teyib cəziri kuleyni və əl qumminin təhrifə inandığını təsdiqləyir. teyib cəziri isə nəinki kuleynin hətta cəzairi, məclisi, bahrani, əl fətuni, əl bərqi, ən nomani, əl Kufi, əl Ayyaşinin də (yəni bütün rafizi alimlərinin) təhrifə inandığını deyir.

В теме: Əhli-Sünnə Mənbələrində Quranın Təhrif Olunması

28 Ноябрь 2010 - 20:25

bunların heç biri təhrif haqqında deyil. fəqli qiraətlər, nəsx olunmuş ayələr və s. haqqındadır. elə məsələn rəcm ayəsi. bu ayə olubdur, lakin sonradan nəsx edilib və bu şiə kitablarında da sabitdir. yəni təhrifə aid deyiil.

В теме: Quran təhrİf olunmayıb

28 Ноябрь 2010 - 20:23

təhrifin olduğunu deyən şiə alimləri olduqca çoxdur. ama təhrifə aid xüsusi kitablar yazanlarda var. Nuri təbərsi əl, rafizilərin şeyx muhəmməd əs Səyyari, Nəcaşinin atası, Muhəmməd b. Xalid əl Bərqi və s. bunlar təhrif haqqında müstəqil kitablar yazan rafizi şeyxlərdiri. təhrifin olduğunu deyənlərə gəldikdə əl ihticac təfsirinin sahibi təbərsi (1/370), əl amili, həbibullah əl həşimi əl xoyi, əli əl həiri, Seyid şubar və daha bir çox rafizi bunu demişdir.

В теме: Quran təhrİf olunmayıb

28 Ноябрь 2010 - 20:18

daha bu qədərdə olmaz. Seyyid Murtəza r.a Quranın təhrifini əsla deməyib. əksinə hətta sünnü alimlər belə Seyyid Murtəzanın r.a "Quran təhrif edilib" deyən şəxsi təkfir etdiyini deyiblər:

İbni Həcər Əl-Askalani İbn Həmzədən bunu nəql edir: "Dinə dəvət edən Mutezilelerin böyüklərindən və İmamiyelerdendi. Ancaq Qurani-Kərimin dəyişdirildiyini, arttırıldığını və ya eksiltildiğini iddia edənləri kafir elan edirdi. Yoldaşları Əbul-Qasım ər-Razi və Əbu Yala Ət-Tusi də elədir."

ibni Həcər, "Lisanü'l-Mizan", 4/223

bunu türk saytlarından kopyalamısan? :whistling:

Рейтинг@Mail.ru