Перейти к содержимому


rafidadestroyer

Регистрация: 28 ноя 2010
Offline Активность: 29 ноя 2010 14:30

#66595 Quran təhrİf olunmayıb

Написано rafidadestroyer 29 Ноябрь 2010 - 14:24

Bu mövzuda yazmaq istəyirsizsə ilk öncə onu əvvəldən oxuyun. Sonra isə gətirdiyiniz skanların dəqiq tərcüməsini gətirin.

mövzuya azacıq göz gəzdirmişəm amma mənim gətirdiyim şəkillər əvvəlcə danışılmayıb. gətirdiyim şəkillərin ilk ikisində əl amili və əl isfahani əli b. ibrahim və kuleynin təhrifə iman etdiyini deyirlər. bunu sadəcə onlar deməyib. məclisi (Miratul uqud 3/30), feydul kaşani (təsfiri əs Safinin müqəddiməsində), Teyib cəzairi (təfsir əl qumminin müqəddiməsində) də deyib. onların şəkillərinidə əlavə edirəm. bu məclisinin miratu uqud fi əxbarir rəsul adlı kitabının linki: http://www.ali12.com...table_hadeeth_s

teyib cəzairinin sözləri:
Изображение

deməli sizin alimlərdən əl amili əl kaşani, əl isfahani və teyib cəziri kuleyni və əl qumminin təhrifə inandığını təsdiqləyir. teyib cəziri isə nəinki kuleynin hətta cəzairi, məclisi, bahrani, əl fətuni, əl bərqi, ən nomani, əl Kufi, əl Ayyaşinin də (yəni bütün rafizi alimlərinin) təhrifə inandığını deyir.


#66539 Quran təhrİf olunmayıb

Написано rafidadestroyer 28 Ноябрь 2010 - 20:18

daha bu qədərdə olmaz. Seyyid Murtəza r.a Quranın təhrifini əsla deməyib. əksinə hətta sünnü alimlər belə Seyyid Murtəzanın r.a "Quran təhrif edilib" deyən şəxsi təkfir etdiyini deyiblər:

İbni Həcər Əl-Askalani İbn Həmzədən bunu nəql edir: "Dinə dəvət edən Mutezilelerin böyüklərindən və İmamiyelerdendi. Ancaq Qurani-Kərimin dəyişdirildiyini, arttırıldığını və ya eksiltildiğini iddia edənləri kafir elan edirdi. Yoldaşları Əbul-Qasım ər-Razi və Əbu Yala Ət-Tusi də elədir."

ibni Həcər, "Lisanü'l-Mizan", 4/223

bunu türk saytlarından kopyalamısan? :whistling:


#66502 Quran təhrİf olunmayıb

Написано rafidadestroyer 28 Ноябрь 2010 - 13:37

rafizilərin adını fəxrlə çəkdiyi əş-şərif əl murtəda da həmçinin təhrifə iman etmişdir.
s_Seyid_l_Murtda.jpg
rafizi alimi əl murtəda əyyaşidən qurandan "imamlar" sözünün çıxarıldığını nəql edir
  • baba это нравится


#66501 Quran təhrİf olunmayıb

Написано rafidadestroyer 28 Ноябрь 2010 - 13:31

şiələr hər zamankı kimi yenədə söhbəti fırlatmaqla məşğuldurlar. bu yalan nəyə lazımdır ki. əqidənizi daha niyə gizlədirsiniz. Quranın təhrifinə, 3 nəfərdən başqa bütün səhabənin kafir olduğuna və rafizilərdən başqa bütün hər kəsin kafir və nasibi olduğuna iman etmək şiələrin əqidələrinin əsaslarındandır. bir haldaki rafizilərin ən böyük mühəddisi əl Kuleyni və ən böyük müfəssiri əl Kuleynin ustadı əl Qummi təhrifə iman edib və bunu açıq-aşkar deyiblər:

əl Qummi öz təfsirinin müqəddiməsində deyib "Quranda dəyişilmiş və dəyişdirilmiş, dəyişməz və bir-birinə bənzər yerlər... Allahın nazil etdiyinin əksinə olan yerlər, ayələr var"
əl Kuleyni isə öz kitabında belə bir fəsil açıb "Quranı Allahın nazil etdiyi kimi ancaq imamlar toplamışlardır"

ələttə rafizilər yenə bu sözləri fırlatmağa, yozmağa çalışacaqlar. onun üçün biz onlara öz alimlərinin əl Qummi və əl Kuleyni barəsində olan etiraflarını göstəririk.

Kuleyni,.jpeg
scan edilmiş səhifədə əl Amili deyir ki əl Kuleyni və əl qummi təhrifə inanıblar.

Kuleyni,1.jpeg
scan edilmiş səhifədə müasir rafizi alimlərindən Əli İsfahani deyir ki əl kuleyni, əl qummi və əl cəzairi təhrifə iman ediblər
  • baba это нравится


Рейтинг@Mail.ru