Перейти к содержимому


shako235

Регистрация: 14 янв 2011
Offline Активность: 02 окт 2013 00:22

#88698 Quranda məcaz varmı?

Написано shako235 31 января 2012 - 01:46

eh eh nəyi nə ilə müqayisə edirsiniz?
Allahın ipinin məcaz olmasına dəlalət edən məqamı mənə göstərə bilsəniz qəbul edəcəm.Söz.

Allahın ipi dedikdə məqsəd nədir? Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! Allah bizə hansı ipdən yapışmağımızı istəyir.Qəbul etsəm ki ip həqiqi mənadadır o ipdən necə yapışa bilərəm?
Kafirlərin məsəli çığırtı və bağırtıdan başqa bir şey anlamayanları (heyvanları) haylayanın (çobanın) məsəlinə bənzəyir. Onlar kar, lal və kordurlar, (haqqı) anlamazlar.
Bu ayədə deyilir ki kafirlər kardırlar kordurlar laldırlar.Həqiqi mənada götürsək bu sözləri onda dünyaya kar,kor,lal gələn insanın nə günahı var?
Başqa tərəfdən baxsaq bu ayəyə dünyada o qədər kafir var ki məgər hamsı kardır?Yəqin ki bunun da bir məntiqli açıqlaması var.Səbrsizliklə gözləyəcəm.#84550 Sual-Cavab

Написано shako235 26 ноября 2011 - 13:53

Vəliyyi-fəqih
Sistani ağa
Məkarim ağa

Allah razı olsun qardaşım


#83110 Abu Zeyd - Şiəliyi tanimaq

Написано shako235 28 октября 2011 - 16:26

ksini sübut eliyin - özünüz gözəl bilirsiniz ki bunu edə bilməzsiniz, çünki Abu Zeyd haqqı deyir.

Allah yalançıya lənət eləsin day nə deyim
O :nasibi: nin dediyi bir iki haqqı burda de görək.Bax deyirsiniz ki Abu Zeyd Qum tələbələri ilə söhbət eliyib onlar da hidayət olunublar.Mənim də elə savadım yoxdu özüm də Neft akademiyasının tələbəsiyəm.Gəlsin görüşək mənə də haqqı başa salsın.Qum tələbəsi hara Neft akademiyasının tələbəsi hara. :gizildish:
P.S. Gəlsə kitabları da gətirsin haaa :rolleyes:
  • N_ن_N это нравится


#75131 Allahı görmək olarmı?

Написано shako235 06 июня 2011 - 14:57Allah təala buyurur: فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا

doğru deyirsinizsə, onda özünüzə ölüm diləyin!"

Onlar bunu heç vaxt diləməzlər.

Bax burda Lən kəlməsi keçir. düzdü? Deməli məlum oldu ki kafirlər heç vaxt ölümü diləməzlər düzdü?Aydındı aydın )))
Bilirdim elə burdan başlayacaqsan! :rolleyes:Shako235, sənə də hər şey aydındı qardaş ? )))


AbuZər, bu suallara əvvəlki səhifələrdə cavab verilib))) Ona görə deyirəm də bir az əvvəlləri səhifələ ))

Əlbəttə qardaşım... :rolleyes:
  • N_ن_N это нравится


#73056 Allahı görmək olarmı?

Написано shako235 01 мая 2011 - 18:08

Hələ də "LəN"ə aid bir dəlil yoxdur?? B)

Yoxdur! Olmayıb, olmayacaq da ! Bircə dənə "dəlilləri" var idi,o da Allahıın izni ilə əllərindən çıxdı! :rolleyes:

Allah səndən də razı olsun qardaş... :victoryL:
  • N_ن_N это нравится


#69951 Hz.Fatimə(ra) haqqında uydurmalar.

Написано shako235 26 февраля 2011 - 01:49

1- ıbn şəhr Aşub «əl-Mənaqib» kitabında (3/132) Ibn Quteybə Dinurinin «əl-Məarif» kitabından nəql edir: “Fatimənin (s) övladları ibarətdirlər: Həsən, Huseyn, Zeynəb, Ummu Gulsum və Muhsin. Muhsin Fatimənin evinə hucum olunan zaman Qunfuzun zərbəsi ilə həlak oldu”

2- Məsudi «ısbatul-vəsiyyət» kitabında (səh. 142) yazır:- «....Onlar Fatimənin evinə hücum çəkəndə Xanımların seyyidəsini qapı ilə divar arasında elə sıxdılar ki, O, Möhsini ziyan etdi!»

3- şəhrestani «əl-Miləlu vən-nihəl» kitabında (1/57 Beyrut nəşri) yazır: Nizam deyib:- “ömər beyət alınan günü Fatimənin qarnına elə bir zərbə vurdu ki, Fatimə bətnində olan uşağı saldı”

4- Zəhəbi «əl-Mizanul-iitidal» kitabında (1/139, 552-ci bölümdə) yazır:- “...Heç şübhəsiz ömər Fatiməyə elə təpik vurdu ki, hətta Muhsin onun bətnindən ziyan oldu”

5- Səfdi «əl-Vafi bil-vafiyat» kitabında (6/17) yazır:- “Nizam mötəzili bu əqidəyə qaildir ki, ömər beyət alınan günü Fatiməni elə vurdu ki, Muhsini onun bətnindən saldı”

6- ısfəraini Təmimi «əl-Fərq beynəl-firəq» kitabında (107-ci səh) cərəyanı yuxarıdakı ibarətə oxşar şəkildə nəql edib.

7-Həmui Cuvəyni şafei «əl-Fəraidus-səmtəyn» kitabında (2/35)ıbn Əbbasa istinad edərək rəvayət edir:-Rəsulullah(s) buyurdub:-“Həqiqətən mən gözlərimlə görürəm ki, məndən sonra qızım Fatimənin evinə qəm və qüssə varid olur. Görürəm ki, onun ehtiramı sındırılıb haqqı qəsb olunur. Görürəm ki, onun irsi əlindən alınıb qabırğası sındırılır. Fatimə fəryad edir ya Muhəmməda! Kimsə onun fəryadına cavab vermir”

8- ıbn Əbil Hədid Mötəzili «şərhu nəhcul-bəlağə» kitabında (14/192 Beyrut nəşri) yazır:- “Muşriklərdən bir dəstə o cümlədən Hibbar ibn Əsvəd Rəsulullahın qızı Zeynəbi incitmək qəsdi ilə (Zeynəb Məkkədən Mədinəyə tərəf yola düşmüşdü) onu təqib edirdi. Zeynəbin dəvəsinə birinci özünü yetirən Hibbar ibn Əsvəd oldu. Hibbar yetişən kimi əlindəki nizəni Zeynəbin kəcavəsinə tərəf atdı. Zeynəb bu vaxt hamilə idi və ona olunan hucumdan bərk qorxdu. Mədinəyə yetişəndə bətnindəki uşaq ziyan oldu. Ona görə də Rəsulullah (s) əmr etdi ki, hər yerdə Hibbar ibn Əsvədi gördülər onu qətlə yetirsinlər”

ıbn Əbil Hədid bu xəbəri nəql edəndən sonra deyir: Mən bu xəbəri Nəqib Əbu Cəfərə oxudum. Nəqib dedi:- “Rəsulullah (s) Hibbar ibn Əsvədin qanını Zeynəbi qorxudub onun bətnindəki uşağın ziyan olduğuna görə mubah edib. Elə isə əgər Rəsulullah (s) dünyada olsaydı heç şübhəsiz Fatiməni qorxudub uşağının ziyan olmasına səbəb olanların qanını da mubah edərdi”

ıbn Əbil Hədid deyir: Nəqibə dedim ki, «Bir dəstə Fatimənin evinə hücum edib onu qorxutdular və nəticədə Fatimə bətnindəki uşağı saldı» xəbəri sənin adından nəql etməyə icazə verirsənmi? Nəqib dedi:- “Yox! Mənim adımdan nəql etmə və xəbərin batil olmasını da mənim tərəfimdən nəql etmə. çünki mən bu barədə heç bir fikir söyləmirəm”

Nəqibin söylədiklərini təhlil edəndə məlum olur ki, Fatimənin uşağını salması hadisəsi onun üçün sübuta yetmiş olub. çünki bu xəbər sübut olmasaydı mənsub olduğu sünnü məzhəbinin əqidəsinə görə gərək onu inkar edəydi. Deyərdi ki, xeyir mən bu xəbəri batil olduğu üçün qəbul etmirəm və onun yalan olduğunu mənim tərəfimdən nəql et. Amma məlum olur ki, xəbərin səhih olduğu ona sübüt olub, lakin məzhəbinə olan təəsübü qəti şəkildə onu təsdiq etməyə imkan verməyib. Nəticədə bu macəranı qəti şəkildə təsdiq etməyib hadsənin baş verməsində şəkk etdiyini bildirib.


Рейтинг@Mail.ru