Перейти к содержимому


Raykard

Регистрация: 02 июн 2012
Offline Активность: 06 июл 2018 01:06

Мои сообщения

В теме: Ömər b. Xəttab homoseksual olub! (SƏHİH SƏNƏDLƏ)

28 Январь 2015 - 19:06

5. Məhəmməd b. Şirin – Səhabədir.

Gördüyünüz kimi, rəvayətdə olan bütün ravilər əhl-sünnənin rical elminə görə etibar olunmuş şəxslərdir, və buda rəvayətin sihhətini səhih dərəcəsinə çatdırır.


Materialdan istifadə edərkən zəruridir ki, istinad verilsin.
http://az.313news.net/
http://salafizm.wordpress.com/5. Məhəmməd b. Şirinin səhabə olması xətadır. Məhəmməd b. Sirin əhli-xilafın tabeinlərindəndir. Şəmsəddin əz-Zəhəbi Məhəmməd b. Sirini " الطبقة الثانية " ikinci təbəqənin tabeinlər sırasında qeyd edir. Ümumiyyətlə tabeinlər rəvayət nəql edərkən, səhabələrdən nəql edir. Hətta qeyri səhabə olsa belə nəql edəcəyi şəxs, (özündən təbəqə baxımından yuxarı olan) tabeindir oda yenə səhabədən nəql edəcəkdir. Əhli-xilafa görə tabein və səhabələr ədalətli şəxslərdir. Bu səbəblə də, Məhəmməd b. Sirində hər hansı bir səhabədən və yaxud birinci təbəqənin tabeinlərindən nəql etmişdir. Bu isə, rəvayətin doğruluğuna xələl gətirməz.

В теме: Əhli-xilaf rəvayətlərində Peyğəmbər, Əli, Fatimə bir yataqda yatıblar

10 Февраль 2014 - 00:28

Hədisdə olan problem, Əli (ə.s) Xanım Zəhranın (s.a) aralarında narazıçılığın olmasıdır.

В теме: Əhli-xilaf rəvayətlərində Peyğəmbər, Əli, Fatimə bir yataqda yatıblar

06 Февраль 2014 - 00:11

3. Heyban b. Qeys

Əli b. Həcər yazır:

Прикрепленный файл  təhzib 2c üz.jpg   112,39К   16 Количество загрузок:Прикрепленный файл  heyban b. qeys təhzib 178s.jpg   99,51К   21 Количество загрузок:Прикрепленный файл  heyban b. qeys təhzib 179s.jpg   100,48К   19 Количество загрузок:


حبيب" بن أبي ثابت قيس بن دينار

Heyban b. Əbi Səbt Qeys b. Dinar

...وقال أبو حاتم صدوق ثقة

Və Əbu Hatəm dedi: “ Səduq, Siqə “

...وقال بن حبان في الثقات

Və dedi: “ b. Hibban “ əs-Siqat “ kitabında (zikr etmişdir)… “

...قال الأزدي وحبيب ثقة صدوق

Əl-Əzdi dedi: “ və Heyban siqədir, səduqdur... “

وقال العجلي كان ثقة ثبتا

Və Əl-İcli dedi: “ Siqədir, səbtdir “Əhməd b. Əli b. Həcər əl-Əsqalani Əbul-Fəzl Şəhabuddin “ Təhzibut-Təhzib “ kitabı, 2-ci cild, 178-179-cu səhifələr, 323-cü ravi (online pdf)


Kitabı yükləmək üçün ünvan

Online mənbə
Gördüyünüz kimi, rəvayətdə olan bütün ravilər əhl-sünnənin rical elminə görə etibar olunmuş şəxslərdir, və buda rəvayətin sihhətini səhih dərəcəsinə çatdırır. Görəsən bu rəvayəti görüb “ Bizdə Əhli-beyti (ə.s) sevirik “ deyə bilərlərmi ?!
Allah bizləri Əhli-beyt (ə.s)-ın yolunnan bir qarış belə ayrı salmasın!
Materialdan istifadə edərkən zəruridir ki, istinad verilsin

.


http://salafizm.wordpress.com/


В теме: Əhli-xilaf rəvayətlərində Peyğəmbər, Əli, Fatimə bir yataqda yatıblar

06 Февраль 2014 - 00:04

2.Əbdül-Əziz b. Səyyah

Əli b. Həcər yazır:

Прикрепленный файл  təhzib 6 c üz.jpg   112,14К   20 Количество загрузок:Прикрепленный файл  əbdül əziz təhzib 340.jpg   103,08К   23 Количество загрузок:Прикрепленный файл  əbdül əziz təhzib 341.jpg   98,98К   19 Количество загрузок:


عبد العزيز” بن سياه الأسدي الحماني الكوفي

Əbdül-Əziz bş Səyyah əl-Əsədi, əl-Həmmani, əl-Kufi

قال ابن معين وأبو داود ثقة

b. Main və Əbu Davud dedi: “ Siqə “

وقال أبو حاتم محله الصدق

Və Əbu Hatəm dedi: “ Səduq əhlidir. “

وذكره ابن حبان في الثقات

b. Hibban onu “ əs-Siqat “ kitabında zikr etmişdir.

قلت ووثقه العجلي وابن نمير ويعقوب بن سفيان.

Mən (Əli b. Həcər) deyirəm: “ Siqə, Əl-İcli və b. Numeyr və Yaqub b. Süfyana görədə siqədir “Əhməd b. Əli b. Həcər əl-Əsqalani Əbul-Fəzl Şəhabuddin “ Təhzibut-Təhzib “ kitabı, 6-ci cild, 340-341-ci səhifələr, 657-ci ravi (online pdf)Kitabı yükləmək üçün ünvan


Online mənbə


В теме: Əhli-xilaf rəvayətlərində Peyğəmbər, Əli, Fatimə bir yataqda yatıblar

05 Февраль 2014 - 23:57

RƏVAYƏTİN SƏNƏDİNİN ARAŞDIRILMASI:

1.Ubeydullah b. Musa

Əli b. Həcər yazır:

Прикрепленный файл  təhzib 7c üz.jpg   115,13К   22 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Ubeydullah b. Musa təhzib 50s.jpg   99,33К   18 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Ubeydullah b. Musa təhzib 52s.jpg   101,4К   17 Количество загрузок:

عبيد الله” بن موسى بن أبي المختار واسمه باذام العبسي

Ubeydullah b. Musa b. Əbil-Muxtar adı isə Bazəm əl-Əbsidir.

وقال بن أبي خيثمة عن بن معين ثقة

Və Əbi Xuseymə oda b. Maindən dedi: “ Siqə “

وقال أبو حاتم صدوق ثقة

Və Əbu Hatəm dedi: “ Səduq, Siqə…”

وقال العجلي ثقة

Və Əl-İcli dedi: “ Siqə “

وقال بن عدي ثقة

Və b. Ədiy dedi: “ Siqə “

Əhməd b. Əli b. Həcər əl-Əsqalani Əbul-Fəzl Şəhabuddin “ Təhzibut-Təhzib “ kitabı, 7-ci cild, 50-52-ci səhifələr 97-ci ravi (online pdf)

Kitabı yükləmək üçün ünvanOnline mənbə


Рейтинг@Mail.ru