Перейти к содержимому


Фотография

Sünni qardaşlarımıza


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 159

#61 Ekspert_1982

Ekspert_1982

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 72 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:03

Ahli - sunne egidesine gore imamlarin saylri sizin kimi deil (yaniki xachperestler kimi 12 apostol), bizde imamlar choxdur.SIzin mezhebde duzdur imamlariviz yaman coxdur,yoldan kecen,werab icen,zina eden, meymunnnan oynanayn, subh namazini 4 riket qilan,Peyqember (s.e.v.s) nevelerini tehqir eden, uzerlerine hujum eden:)))hmmm daha sonra atasi bilinmeyen,daha neler neler,pis cixmasin ele ozunuzu sadaladiqlarima oxwatmaqa caliwirsiz ?????:rolleyes:)))


Əhli sünnənin (əsasən də sələfi-vəhabilərin) əqidəsinə görə, onlar üçün fərqi yoxdu. Kim qabaqda durur dursun gələndə ona iqtida edirlər. Hətta 5 yaşında uşaq da qabaqda dursa ona iqtida edərlər. Amma əslində iqtida etdiyin şəxsin əməllərində paklıq olmalıdı. Qiraəti düzgün etməlidi və sairə.

#62 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:38

Ahli - sunne egidesine gore imamlarin saylri sizin kimi deil (yaniki xachperestler kimi 12 apostol), bizde imamlar choxdur.SIzin mezhebde duzdur imamlariviz yaman coxdur,yoldan kecen,werab icen,zina eden, meymunnnan oynanayn, subh namazini 4 riket qilan,Peyqember (s.e.v.s) nevelerini tehqir eden, uzerlerine hujum eden:)))hmmm daha sonra atasi bilinmeyen,daha neler neler,pis cixmasin ele ozunuzu sadaladiqlarima oxwatmaqa caliwirsiz ?????:rolleyes:)))


Əhli sünnənin (əsasən də sələfi-vəhabilərin) əqidəsinə görə, onlar üçün fərqi yoxdu. Kim qabaqda durur dursun gələndə ona iqtida edirlər. Hətta 5 yaşında uşaq da qabaqda dursa ona iqtida edərlər. Amma əslində iqtida etdiyin şəxsin əməllərində paklıq olmalıdı. Qiraəti düzgün etməlidi və sairə.


Salam, buyurun.
Peygamberimiz İmamların Adını Açıkça Buyuruyor
1- Feraid-us Simtayn, c. 2, s. 313: Abdullah b. Abbas’tan; Resulullah salla’llâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “Ben peygamberlerin efendisiyim, Ali b. Ebu Talib de vasilerin efendisidir. Benden sonra on iki vasilerim vardır. İlki Ali b. Ebu Talib, sonuncusu ise Mehdi’dir.”

2- Feraid-us Simtayn, c. 2, s. 312: Senetle Abdullah b. Abbas’tan; Resulullah salla’llâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “Doğrusu halifelerim, vasilerim ve Allah’ın benden sonraki halka hüccetleri on iki tanedir. İlki kardeşim, sonuncusu ise evladımdır.” Dediler ki: “Ey Resulullah, kardeşin kimdir?” Buyurdu ki: “Ali b. Ebu Talib’dir.” Dediler ki: “Evladın kimdir?” Buyurdu ki: “Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adalet ve eşitlikle dolduracak olan Mehdi’dir. Beni hak üzerine müjdeleyici olarak gönderene andolsun ki, eğer yeryüzünün ömründen sadece bir gün kalsa dahi Allah, o günü o kadar uzatacak ki sonunda oğlum Mehdi zuhur edecektir. Allah’ın ruhu İsa b. Meryem gökten inecek ve onun arkasında namaz kılacak. Yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacak saltanatı doğuya ve batıya ulaşacak.”
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#63 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:39

3- Yenabi-ul Mevedde, c. 3, s. 160: Resulullah’ın çobanı Ebu Süleyman’dan: Resulullah’tan duydum ki şöyle buyuruyordu: “Miraç gecesi göğe yükseldiğimde, yüce Rabbim bana şöyle buyurdu: “Peygamber, Rabbinden kendisine nazil olanlara iman etti.” Dedim ki: “Mü’minler de.” Buyurdu ki: “Doğru söyledin. Ey Muhammed! Ben yeryüzü ehline şöyle bir baktım ve içlerinde seni seçtim. Sonra kendi isimlerimden birinden senin için bir isim seçtim. Benim zikrolunduğum her yerde sen de benimle zikrolundun. Ben Mahmud’um, sen de Muhammed’sin. Sonra bir daha baktım ve onların içinden Ali’yi seçtim. Onu kendi adımla adlandırdım. Ey Muhammed! Seni, Ali’yi, Fatıma’yı, Hasan’ı ve Hüseyin’i ve Hüseyin’in evlatlarından olan İmamları kendi nurumdan yarattım, sizlerin velayetinizi göklerin ve yerin ehline sundum. Kim onu kabullenirse benim yanımda mü’mindir ve her kim de karşı çıkarsa benim yanımda kafirdir. Ey Muhammed! Eğer kullarımdan bir kul nefesi kesilinceye ve derisi kemiğe yapışıncaya kadar bana ibadet etse dahi, eğer sizin velayetinize karşı çıkarsa onu affetmem. Ey Muhammed! Onları görmek ister misin? Dedim ki: “Evet ey Rabbim!” Bana buyurdu ki: “Arşın sağ tarafına bak” Bakınca Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, Ali b. Hüseyin, Muhammed b. Ali, Cafer b. Muhammed, Musa b. Cafer, Ali b. Musa, Muhammed b. Ali, Ali b. Muhammed, Hasan b. Ali ve Muhammed Mehdi b. Hasan’ı gördüm. O, onların içinde inci gibi parlayan yıldız gibiydi. Buyurdu ki: “Ey Muhammed! Onlar benim kullarıma olan hüccetlerimdir. Onlar senin vasilerindir. Onlardan Mehdi, senin evlatlarından öldürülenlerin kanının intikamını alacak. İzzetime ve celalime andolsun ki o, düşmanlarımdan intikam alacak ve dostlarımı sevindirecektir.”
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#64 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:39

4- Harezmi Maktel-ül Hüseyin, s. 94: İshak b. Haris ve Said b. Beşir naklederler ki; Ali b. Ebu Talib aleyhi’s-selâm şöyle dedi: Resulullah salla’llâhu aleyhi ve alih buyurdu ki: “Ben havuzun başında size ulaşacağım ve Ali, sen su dağıtacaksın, Hasan havuzu koruyacak, Hüseyin emredecek, Ali b. Hüseyin doldurulması için kaseleri sunacak, Muhammed b. Ali dağıtacak, Cafer b. Muhammed (halkı cennete) sevk edecek, Musa b. Cafer bizi sevenleri ve bize buğz edenleri sayacak, münafıkları zelil kılacak, Ali b. Musa mü’minleri zinetlendirecek, Muhammed b. Ali cennet ehlini derecelerine ulaştıracak, Ali b. Muhammed Şiileri için görücü gidecek ve onları hurilerle evlendirecek, Hasan b. Ali cennet ehline meşale olacak, Mehdi ise kıyamette onlara şefaat edecek. Allah sadece istediğine ve razı olduğuna izin verecektir.”
Bu hadis aynen “Feraid-us Simtayn”, c. 2, s. 321’de de geçer.
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#65 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:40

5- Yenabi-ul Mevvedde, s. 445. Hz.Ali aleyhi’s-selâm’dan: Resulullah salla’llâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “Her kim kurtuluş gemisine binmek, sağlam kulpa sarılmak ve Allah’ın sağlam ipinden tutmak isterse, Ali’yi sevmeli, onun düşmanına düşman olmalı ve onun evlatlarından olan hidayet İmamlarını imam edinmelidir.
Şüphesiz onlar benim halifelerim, vasilerim ve benden sonra Allah’ın halka hüccetleridirler. Onlar, ümmetimin efendileri ve takvalı olanları sevk edenlerdir. Onların hizbi benim hizbim, benim hizbim ise Allah’ın hizbidir. Onların düşmanlarının hizbi ise şeytanın hizbidir.” Ve 446. sayfasında diyor ki: Bazı muhakkikler şöyle derler: Peygamber’den sonraki halifelerin on iki tane olduğuna delalet eden hadisler, birçok yoldan meşhur olmuştur. Zamanın geçmesiyle malum olan şudur ki, Peygamber’in hadisteki maksadı, itretinden ve Ehl-i Beyt’inden olan on iki imamdır. Bu hadisin, Peygamber’den sonraki ashabından olan halifelere yorumlanması mümkün değildir. Çünkü onların sayısı on ikiden azdır. Hadisin Emevi sultanlarına yorumlanması da mümkün değildir; çünkü onların sayısı on ikiden çok fazladır. Ayrıca Ömer b. Abdulaziz dışındakiler aşırı derecede zalimdirler. Aynı şekilde onlar, Haşim oğullarından da değildirler. Çünkü Abdulmelik’in Cabir’den naklettiği rivayette peygamberimiz buyurmuştur: “Hepsi Haşim oğullarındandır.” Resulullah’ın bu sözü söylerken sesini kısması da bu rivayetin sıhhatinin emaresidir. Çünkü onlar Haşim oğullarının hilafetini istemiyorlardı. Ayrıca bu rivayeti Abbas oğullarının meliklerine de yorumlanması mümkün olamaz; çünkü onların hem sayıları fazladır, hem de şu ayete az riayet etmişlerdir: “De ki: Sizden yakınlarımı sevmeniz dışında hiç bir ecir istemiyorum.” Ve ayrıca Kisa hadisi de buna engeldir. Buna göre bu hadis sadece Peygamber’in itreti ve Ehl-i Beyt’ine yorumlanabilir.Çünkü on iki İmam kendi zamanlarının en alimi, en yüceleri, en takvalıları, nesep bakımından en yüceleri, hasep olarak en üstünleri ve Allah katındaki en kerametlileridirler. Onların ilimleri hem verasetle, hem de vehbi olarak dedeleri Resulullah’a dayanır. İlim, tahkik, irfan ehli olanlar onları böyle tanırlar. Peygamberin hadisinin anlamının on iki İmam olduğunu hem bu kitapta, hem de diğerlerinde geçen Sakaleyn hadisi ve diğer birçok hadis desteklemektedir. Peygamberimizin Cabir b. Semureden nakledilen “Ümmetin hepsi onları kabullenecek” rivayetindeki maksadı ise şudur ki, kıyam edecek olan Mehdi zuhur ettiğinde bütün ümmet, onların İmametini ikrar edecektir.
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#66 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:41

Ehl-i Sьnnet Kitaplarında İmamların ve Halifelerin On İki Kişi Olduğuna Dair Peygamber’in Hadisleri
Biz bu konuyla ilgili hadisleri Sьnnilerin en muteber kitaplarından zikredeceğiz.
1- Buhari, ”Tarih-ul Kebir” c. l, s. 446; Ahmed b. Hanbel, ”Mьsned”, c. 5, s. 92; Ebu Avвne ”Mьsned”, c. 4, s. 396; Ebu Nuaym ”Hilyet-ul Evliya” c. 4, s. 323; İbn-i Kesir, ”el-Bidayet-u ve’n Nihaye” c. 6, s. 248; Taberвnо, ”Mu’cem-ul Kebir” s. 94 ve Menвvо, ”Kunuz-ul Hakayık” s. 208’de şцyle naklediyor: Resulullah salla’llвhu aleyhi ve alih buyurdu ki: ”Benden sonra on iki halife gelecektir.”

2- Ahmed b. Hanbel, ”Mьsned” c. 5, s. 87 ve 88: Resulullah vedв haccında şцyle buyurdu: ”On iki halife oldukзa bu din, dьşmanlarına karşı hep muzaffer olacak ve hiзbir muhalif ve mьnafık ona zarar veremeyecektir.”

Сообщение отредактировал Saqi_73: 15 Декабрь 2009 - 22:42

HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#67 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:42

3- Taberâni “Mucem-i Kebîr” s. 94: Câbir b. Semure şöyle dedi: Babamla birlikte Peygamberin yanında idim. Buyurdu ki: “Bu ümmetin on iki hakimi olacak ki başkalarının onları yalnız bırakması, onlara zarar vermeyecektir.” Sonra Resulullah yavaşça bir şeyler söyledi ama ben duymadım. Babama:”Resulullah ne söyledi?” diye sordum. Dedi ki: Şöyle buyurdu: “Hepsi Kureyş’tendir.”
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#68 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:43

4- Hasekânî “Şevahid-ut Tenzil” (Beyrut bas.) c. 1, s. 455: Ata’dan; İbn-i Abbas, “Mü’min olan birisi ile....”-( Secde/18.) ayeti hakkında dedi ki: Bu ayet Ali aleyhi’s-selâm hakkında nazil olmuştur. Yani Ali Allah’ın birliğini tasdik etmiştir. “fasık olan bir olur mu?” – (Secde/18.) ayeti Velid b. Ukbe b. Ebu Muit hakkında nazil olmuştur. “Ayrıca Onlardan öyle İmamlar karar kıldık ki bizim emrimizle hidayet ederler.” – (Enbiyâ/73.) ayeti hakkında da şöyle dedi: “Yüce Allah, Musâ ile Hârun’un vefatından sonra Harun’un evlatlarından yedi kişiyi Beni İsrâil için İmam karar kıldı. Aynı şekilde Ali’nin evlatlarından yedi tanesini İmam karar kıldı. Sonra Harun’un yedi evladından başka beş tanesini daha seçerek, onları tam on iki nakip olarak karar kıldı.”
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#69 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:53

İMAMLARIN ONİKİ TANE OLDUĞUNA DAİR SÜNNİ KAYNAKLARINDAN, KUR’ANDAN VE TEVRAT’TAN DELİLLER
Cabir bin Semre der ki: Resulullah’ın şöyle buyurduğunu duydum:
Benden sonra oniki halife olacak. Hepsi de Kureyş’tendir.
Peygamber evine geldikten sonra Kureyşliler yanına gelip dediler ki: Peki ondan sonra ne olacak? Buyurdular ki: Sonra karışıklıklar çıkacak.
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#70 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:53

- Husayn bin Abdurrahim der ki: Cabir bin Semre Resulullah’ın şöyle buyurduğunu nakleder:
“Benden sonra oniki halife gelecektir.” Sonra birşey daha söyledi ama ben anlamadım. Bazıları dedi ki: Kureyşliler ona sorunca buyurdu ki: Hepsi Kureyştendir.
Şa’bi der ki: Cabir bin Semre, Resulullah’ın şöyle buyurduğunu nakletti: Bu dinin ehline, -kendilerine zulmedenlere karşı her zaman- oniki halife ile yardımcı olunacaktır. -O sırada halk oturup kalkıyordu- Sonra peygamber birşeyler daha söyledi ama ben anlamadım. Babama veya bir başkasına onun ne söylediğini sorduğumda dedi ki: “Hepsi Kureyştendir.”
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#71 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:54

Rabia bin Seyf şöyle der: Biz Şufey el Asbahi’nin yanında idik. Şöyle dedi: Abdullah bin Ömer’den duydum ki Resulullah şöyle buyurdu: “Benden sonraki halifeler oniki tanedir.”
Ebu Tufeyl der ki: Abdullah bin Ömer şöyle dedi: “Ey Ebu Tufeyl! Kâb bin Levi’nin evlatlarından oniki kişiyi say. Onlardan sonra katliam ve nifak olacaktır.”
- Örneğin bu hadis Ehl-i Sünnetin şu kaynaklarında mevcuttur: Tarih-i Bağdad c.6, s.263, Mecme-uz Zevaid c.5, s.190, El- Evset (Taberani), Nihaye-i İbn-i Esir.
Ebu Halid-i Valibî der ki: Cabir bir Semre’den duydum ki Resulullah şöyle buyurdu: Bu işe zalimler zarar vermek istese de sonunda benden sonra oniki halife gelecektir ve hepsi Kureyş’tendir.”
Mesrük der ki: İbn-i Mesud’un yanında idik Adamın birisi ona dedi ki: Peygamberiniz kendisinden sonraki halifelerin kaç tane olduğunu size söyledi mi? Deki ki: Evet! Bu soruyu senden önce kimse bana sormadı. Sen kabilenin en yaşlısısın. Peygamberin şöyle buyurduğunu duydum: Benden sonra Musa’nın nakipleri kadar (halife olacaktır).
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#72 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:56

Cabir bin Semre es-Suvali der ki: Resulullah’ın şöyle buyurduğunu duydum: Bu dine kimse zarar vermeyecek ve benden sonra oniki halife gelecek. Hepsi de Kureyş’tendir.
Sünni kaynaklarında nakledilen bu rivayetler hayli fazladır.( - Bkz. Sahih-i Müslim (Emirlik Bölümü) 4,5,6,7,8,9,10. Hadisler Sahih-i Buhari (Ahkam Bölümü) Sünen-i Tirmizi (Fitneler Bölümü), Müsned-i Ahmed c.1, s.398 ve 406, c.5, s.86,90,93,98,99,101,106 ve 107.) Ve bunlardan Resulullah’ın oniki halifeyi tayin ettiği açıkça anlaşılmaktadır. Birinci hadisin son kısmında da buyuruyor ki: “Sonra karışıklıklar çıkacaktır.” Ve ardı ardınca gelen birçok rivayet Hz. Mehdi’nin gaybete çekilmesinden sonra elli yıl karışıklıklar çıkacağını bildirmektedir. Peygamberimiz oniki kişiyi belirtirken sadece oniki imamı kastetmektedir. Ve oniki imam, peygamberimizin halifeleridirler. Çünkü Emirülmüminin aleyhisselam’dan zamanımıza dek onikiden kat kat fazla sayıda halifeler gelmiştir. Öyleyse peygamberimizin bu sözü, oniki imamlar hakkında açık nass’tır. Ve oniki imam ve bu oniki halife Kur’an iledirler ve Kur’an da onlarladır ve Ona havuzun başında ulaşıncaya dek birbirlerinden ayrılmazlar.
Hakkı açıkladığı ve buna deliler getirdiği için Allah’a hamdolsun. Ve bizi kendi nuruna haidayet ettiği için Allah’a şükrediyoruz. Allah’ın izni ile bütün muhaliflere, şüphe edenlere, hayrete düşenlere ve inatçılara delillerimiz te’kit olsun diye Tevrat’dan ve diğer kitaplardan oniki imam’a (aleyhisselam) delalet eden deliller getiriyoruz. Böylece bu kitabı okuyanlar bilsinler ki hakk açıklandıkça meşalesinin nuru artar ve nuru etrafı daha da aydınlatır.
Tevratta yazılanlardan birinci bab da Sara’nın kıssasından sonra Allah Hz. İbrahim aleyhisselam’a kendisi ve oğlu hakkında hitap ederek buyuruyor ki:
“Senin İsmail hakkındaki duanı kabul ettim. Senin mübarek bildiğin o şeyi ben duydum. Onu gerçekten de çoğaltacağım. Oniki yüce insan dünyaya gelecek ve tıpkı büyük bir kabile gibi onları imam karar kılacağım.”
Bunu bana Abdülhalim bin Hüseyn-i Semüri okudu. Ona da bunu Errecan (Şiraz) şehrinde bir yahudi alim okumuş. O, Yahudi alimlerinden olan Hüseyn bin Süleyman idi. O, imamların sayısını ve adını İbranice biliyormuş. Ben bunları lafzı ile ispat ettim. Samel Tevratında yazdığına göre İsmail’in evlatlarından Mamid adlı biri gönderilecektir. Yani Muhammed -sallallahu aleyhi ve alih- o seyyid’dir. Ondan sonra onun ailesinden oniki imam ve efendi gelecek ve onlara iktida olunacak. İsimleri “Takubit, Kızû, Zübeyrâ, Mefsûrâ, Mesmuâ, Dumûh, Mesbû, Hezâr, Yesmu, Betür, Nukis, Kaydemvâ.” - Bu İbrani isimlerin hepsinin manası “Bihar-ul Envar” adlı kitapta açıklanmıştır. (Ç.)
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#73 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:56

Bu yahudiye bu isimlerin Tevratın neresinde olduğunu sorduklarında demiş ki: Süleyman peygamberin kıssasında. Ve o devamında şöyle okumuştur: “Veliyeşmeil şimetihâ...”
Ve bunu şöyle açıklamıştır: İsmail’in evlatlarından mübarek biri dünyaya gelecek. Benim selamım ve rahmetim ona olsun. Onun ailesinden oniki kişi gelecektir. Yücelecek ve azim olacaklardır. Bu adamın zikri çoğalacak ve adı her tarafa yaylacaktır. Bu sözler bir yahudi olan Musa bin İmran bin Zekeriyya’ya okundu. O da tashih etti.
İshak bin İbrahim bin Bahteveyh-i Fasevi adlı yahudi de aynısını söyledi. Süleyman bin Davud-ı Nevsencani de aynısını okudu. Allah azze ve celle’nin kitabı, şiilerin rivayetleri, sünni ricallerinin rivayetleri ve önceki kitapların oniki imam hakkındaki sözlerini gördük. Bu kadarı hidayet olmak isteyenler veya inatçılar için yeterli ve açık delillerdir.
“Sen sadece korkutucusun ve her kavimin hidayet edicisi vardır.” “Ra’d” süresi 7. Ayet-i şerife.
Her asırda ve zaman diliminde Allah’a inanları hidayet eden bir imam mutlaka vardır. Ama ona karşı çıkan, aklına, reyine ve kıyasına güvenenlere gelince, Allah onları kendi başlarına bırakır. Allah bizleri rızası olan şeyleri uygulayanlardan karar kılsın. Ve onun hücetlerine sarılan, onlara uyan, onların sözüne teslim olanlardan, onlara dönenlerden, hükümleri onlardan öğrenenlerden, onlardan alan, onlarla haşrolan ve onların girdiği yere girenlerden etsin. Şüphesiz Allah Cömert ve Kerimdir.
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#74 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:57

Abullah Bin Mes’ud’dan Naklolunanlar:
1- ...Mesrük’tan: Bizler ibn-i Mesud’un yanında idik. Birisi şöyle sordu. Peygamberiniz kendisinden sonraki halifelerin kaç tane olduğunu size söyeldi mi? İbn-I Mesud dedi ki: Evet. Bunu senden önce bana kimse sormadı. Ve sen kaviminin en yaşlısısın. Peygamberden duydum ki şöyle buyurdu: Onlar benden sonra Musa aleyhisselam’ın nakiplerinin sayısı kadardır.
2- Mesruk der ki: Abdullah bin Mes’ud’un yanında oturmustuk ve o bize Kur’an okuyordu. Birisi şöyle dedi: Ey Abdurrahman’ın babası. Resulullah’a sordunuz mu kendisinden sonra ümmetinde kaç tane halife gelecek? Dedi ki: Ben lrak’a geldiğimden beri bu soruyu bana sadece sen sordun. Evet, Ressulullah’a sorduk. Buyurdu ki: “Beni İsrâil’in nakiplerinin sayısı olan oniki tane”
Aynı hadis sünni kaynaklarından Müsned-i Ahmed c.1, s.398 de mevcuttur. (Ç.)
3- Kays bin Abd der ki: Bir bedevi, Abdullah bin Mes’dun bulunduğu yere geldi: Onun yarenleri de yanındaydı. Dedi ki: Abdullah bin Mes’ud içinizde mi? Onlar bedeviye onu işaret ettiler. Abdullah ona dedi ki: Onu buldun, isteğin nedir? Dedi ki: Ben sana birşey soracağım. Eğer onu Resulullah’tan duyduysan bize söyle!
Peygamberiniz size kendisinden sonra kaç halife geleceğini söyledi mi? Şöyle dedi: Ben Irak’a geldiğimden beri kimse bana bunu sormadı. Evet, şöyle buyurdu: Benden [sonraki] halifeler oniki tanedir, tıpkı Beni İsrail’in nakipleri kadar.”
4- Mesrük’tan: Der ki: Akşamdan sonra ibn-i Mes’udun yanında oturmuştuk ve o bize Kur’an öğretiyordu. Birisi ona şöyle sordu: Ey Ebu Abdurrahman! Bu ümmetin kaç tane halifesi olacağını peygambere sordum mu? Dedi ki: Ben Irak’a geldiğimden beri kimse bana bu soruyu sormadı. Evet, buyurdu ki: “Haliefleriniz, Beni İsrail’in nakipleri sayısı olan oniki tanedirler.”
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#75 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:58

Enes Bin Mâlik’ten Naklolunanlar
6- Abdüsselam bin Haşim el Bezzâz’dan, onun Meşaci oğullarının kölesi Abdullah bin Ebu Ümeyye’den onunda Yezide er Rukâşi’den naklettiğine göre Malik bin Enes dedi ki: Resulullah şöyle buyurdu: “Kureyşten oniki rehber varoldukça, bu iş devam edecektir.
[Bu onikisinden sonra yeryüzünde kıyamet kopacaktır.]
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#76 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:58

Sad bin Vakkas’ın kızkardeşinin oğlu Câbir bin Semre-i Sevai’den naklolunan rivayetler
7- Esved bin Said-i Hemdanî’nin Cabir bin Semre’den naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlih) şöyle buyurdu: “Bu ümmetin içinde Kureyş’ten oniki halife olduğu sürece ümmetin dini sağlam olacak ve düşmanlarına galebe çalacaktır.” Kureyşlilerin birçoğu onun evine gelerek dediler ki: Peki ondan sonra ne olacak? Buyurdu ki: “Sonra karışıklıklar çıkacak.”
8- Osman bin ebi Şeybe’den, o Cerir den, o da Huseyn bin Abdurrahman’dan nakleder ki Cabir bin Semre şöyle dedi: Resulullah’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Benden sonra oniki emir gelecektir.” Şöyle devamı eder. Sonra birşeyler daha dedi ama ben anlamadım. Orada olanlara ve bana en yakın olan babama sorduğumda dedi ki: Peygamber şöyle buyurdu: “Hepsi Kureyş’tendir”.
9- Amir bin Sâ’d der ki: Kölem Nafi ile birlikte Cabir bin Semre’ye mektup yazarak Resulullah’dan duyduğu bir sözü bize yazmasını istedim. O bize şöyle yazdı: Esleminin (Mâiz bin Mâlik-i Esleminin zina yaptığı ve recm olunduğu rivayeti Usd-ül Gabe, Sahih-i Müslim ve diger sünni kaynaklarında mevcuttur. (Ç.)) recmedilerek öldürüldüğü cuma gününün yatsı vakti Resulullah şöyle buyurdu: “Halkın içinde hepsi Kureyş’ten olan oniki halife olduğu sürece bu din ayakta duracaktır...”
Aynı hadis Muhacir bin Mismar’ dan da naklolunmustur.
10- Abdülmelik bin Ümeyr şöyle der: Cabir bin Semre dedi ki: Resulullah’ın şöyle buyurduğunu duydum: Oniki halife ayakta oldukları sürece, bu din ayakta kalacaktır. Sonra birşey daha buyurdu ama ben anlayamadım. Babama sorduğumda dedi ki: Resulullah şöyle buyurdu: “Hepsi Kureyştendir.”
11- Ziyad bin Alâka, Cabir bin Semre es Sevaî’den nakleder ki Resulullah şöyle buyurdu: “Benden sonra oniki emir gelecektir.” Sonra sesini alcalttı. Ben de babama sorduğumda şöyle dedi: Resulullah şöyle buyurdu “Hepsi Kureyş’tendir.”
12- Halef bin Velid İsrail’den o da Simak’dan nakleder ki: Cabir bin Semre dedi ki: Resulullah’dan duydum ki şöyle buyurdu: “Benden sonra oniki emir gelecektir.” Sonra bir cümle daha buyurdu ama ben anlayamadım. Oradakilere dedim ki: Ne buyurdu o? Dediler ki şöyle buyurdu: “Hepsi Kureyş’tendir”.
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#77 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:59

13- Şâ’bi, Cabir bin Semre: Sevaî’den nakleder ki şöyle dedi: Arefe gününde Resulullah bize bir hutbe okuyarak buyurdu ki: Onikisinin malikliği boyunca bu din; güçlü, aziz ve galip olup düşmanlarını yenecek ve dinde birinin ayrılması ona zarar vermeyecektir.” Cabir der ki: Halk birşeyler konuşuyordu da anlayamadım. Babama dedim ki: Babacığım Rasulullah’ın “Hepsi” ile birlikte ne buyurduğunu duydun mu? Dedi ki şöyle buyurdu: “Hepsi Kureyştendir.” Aynı hadisin benzeri Ziyad bin Hayseme’ den de naklolunur.
14- Ali bin Câ’d’ın hadisinden, o Züheyr’den nakleder ki Ziyâd bin Alâkâ, Semmâk ve Husayn hepsi Cabir bin Semre-i Sevâi’den naklederler ki Resulullah şöyle buyurdu: Benden sonra oniki emir gelecektir. -yalnız Husayn nakleder ki oniki halife gelecektir- Sonra birşey daha buyurdu ama ben anlayamadım. Babamdan sorduğum da dedi ki şöyle buyurdu: hepsi Kureyştendir.
15- Şâ’bi’nin Cabir bin Semre’den naklettiğine göre peygamber şöyle buyurdu: “Oniki halife var oldukça bu din galiptir ve kimise ona zarar veremez.” Sonra bir kelime daha dedi ama ben anlayamadım. Babama sorduğumde dedi ki şöyle buyurdu: “Hepsi Kureyş’tendir”.
16- Simâk bin Harb der ki: Cabir bin Semre şöyle dedi: Resulullah’ın şöyle buyuduğunu duydum: “Bu İslam dini oniki halifeye kadar aziz olacaktır.” Sonra birşey daha dedi ama ben anlayamadım. Babama, ne dediğini sorduğumda dedi ki: Şöyle buyurdu: “Hepsi Kureyştendir”.
17- Mücalid bin Said, Şabi’den nakleder ki Cabir bin Semre şöyle dedi: Resulullah bize hutbe okurken şöyle buyurduğunu duydum: “Bu olay hep aziz ve güçlü olacak ve düşmanlarına galip gelecektir, ta ki oniki halife başta olana kadar, hepsi de...” Daha sonra halkın gürültüsünden ne dediğini anlayamadım. Babama dedim ki: Ey babacağım! “Hepside” kelimesinden sonra ne buyurdu? Dedi ki şöyle buyurdu: Hepside Kureyştendir.”
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#78 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:59

18- Abdülmelik bin Ümeyr, Cabir bin Semre’den nakleder ki şöyle dedi: Babamla birlikte Resulullah’ın yanına girdiğimizde şöyle buyurduğunu duydum: “Oniki emir veya oniki halife ayakta olduğu sürece bu ümmet bu dine sarılacaktır.” Daha sonra sesini alçalttı, babam ona benden daha yakın idi. Dışarı çıktığımızda O, sesini alçalttığında ne dedi? Diye sorunca. Dedi ki: şöyle buyurdu: “Hepsi de Kureyştendir.”
19- Husayn bin Abdurrahman, Cabir bin Semre’den nakleder ki şöyle dedi: Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlih)’in şöyle buyurduğunu duydum: “Benden sonra ümmetimde oniki emir gelecektir” Sonra birşey daha dedi ama ben duymadım. Kavmime ve benden daha yakın olan babama sorduğumda dedi ki şöyle buyurdu: “Hepsi de Kureyş’tendir”
20- Amir bin Sad, İbn-i Semre’ye şöyle sordu: Resulullah’dan duyduğun hadisi bize yaz, o da şöyle yazdı: Resulullah’dan duydum ki şöyle buyurdu: “Kureyşten oniki halife olduğu sürece bu din hep ayakta kalacaktır.”
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#79 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:00

Ebu Cuhayfe’den Naklolunan Hadis
21- Yunus bin Ebu Yâ’ûr, Aun bin Ebu Cuhayfe’den nakleder ki şöyle dedi: Babam dedi ki: Resulullah’ın yanında idik ve amacamda onun karşısında oturmuştu. Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlih) şöyle buyurdu: “Kureyşten oniki halife olduğu sürece bu ümmetin işi salah üzerine olacaktır.”
Semre Bin Cündeb’den Naklolunan Hadis
Şâbî- Semre bin Cündeb’den tıpkı bu bölümün başlangıcında Enes bin Malikten naklettiğimiz hadisi Resulullah’dan nakleder.
Abdullah Bin Amr Bin Âs’dan Naklolunan Hadisler
22- İbn-i Sirîn, Ebul Hayr’dan o da Abdullah bin Amr’dan nakleder ki... “Halka hüküm sürecek olan oniki kişinin Allah azze ve celle’nin kitabında yazılmış olması kesindir.”
23- Rabiâ bin Seyf der ki: Şufeyy el Asbahi’nin yanından iken bize şöyle dedi: Abdullah bin Amr’dan duydum ki Resulullah şöyle buyurdu: “Benden sonra oniki halife olacaktır.”
24- Ebu Tufeyl der ki: Abdullah bin Amr şöyle dedi: “Ey Ebu Tufeyl! Kâb bin Levi’nin evlatlarından oniki kişiyi say. Ondan sonra nifak ve karışıklıklar çıkacaktır.”
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#80 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:15

XƏLİFƏLƏRİN ON İKİ NƏFƏR OLMASI HAQQINDA HƏDİSLƏR
Buxari, Cabir ibni Səmurədən rəvayət edir ki, o dedi:
يَكُونُ اِثْنا عَشَرَ اَمِيرًا
”Peyğəmbərin ”On iki əmir olacaq” ذ dediyini eşitdim. Sonra bir sцz də dedi, mən eşitmədim. Atamdan nə buyurduğunu soruşduqda dedi ki, Peyğəmbəri Əkrəm
كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ”Hamısı Qureyşdəndir” -dedi.”

Buxarinin ”Səhih” kitabının yığcam forması olan ”Mьxtəsər”dən həmin hədisi qeyd edirik, baxmayaraq ki, hədisin şərhində həmin on iki xəlifənin kimlər olması əhli sьnnə ьзьn ixtilaflıdır:
Глава 1591: Без имени
2114 (7222, 7223). Сообщается, что Джабир бин Самура, да будет доволен им Аллах, сказал: Я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Будет двенадцать правителей…»,1 после чего он произнёс какое-то слово, которого я не расслышал, а мой отец сказал: «Он сказал: ”…и все они будут из (племени) курайш”».
________________________________________
1 Речь идёт о правителях, которые будут править всем мусульманским миром, придерживаясь установлений шариата, в результате чего исламская религия укрепится. В комментариях указывается, что речь идёт о четырёх праведных халифах, а также о некоторых их преемниках, например Му`авийе Ибн Абу Суфйане (661 — 680), `Умаре Ибн `Абд аль-`Азизе (717 — 720) и так далее.

Сообщение отредактировал Saqi_73: 15 Декабрь 2009 - 23:16

HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#81 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:17

ПОСЛЕ ПРОРОКА МУХАММАДА (ДА БЛАГОСЛОВИТ АЛЛАХ ЕГО И РОД ЕГО!) БУДУТ ДВЕНАДЦАТЬ ХАЛИФОВ.
صحيح البخارى فى كتاب الاحكام ج 9 ص 81 السطر الآخير- روى بسنده عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبى (ص) يقول: يكون اثناعشر اَميراً فقال كلمة لم اسمعها، فقال ابى: اِنه قال كلّهم من قريش.
В книге «Сахих аль-Бухари», в разделе «Аль-Ахкам» том 9, стр. 81 на последней строке приведен хадис с передатчиками, восходящими к Джабиру ибн Самурату, что он сказал: «Я слышал от Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род его!), что он изволил сказать: «Будут двенадцать эмиров (правителей)». Продолжение этого предания я не расслышал и вынужден был спросить у отца. Оно было таковым: «И все они из Курайшитов».
Этот же хадис с двумя путями повествователей зарегистрировал Ахмад ибн Ханбал в своей книге «Муснад» т. 5, стр. 90, 92.
صحيح مسلم فى كتاب الامارة: ج 2 ص 79 و ص 80- فى باب الناس تبع لقريش: روى بسندين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع ابى على النبى (ص) فسمعته يقول: اِن هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنى عشر خليفة (قال) ثمّ تكلّم بكلام خفيّ علىّ (قال) فقلت لابى: ما قال؟ فقال: قال: كلّهم من قريش.
Муслим в своей книге «Сахих», в разделе «Аль-Амарат» т. 2, стр. 79-80 привел хадис с двумя путями передатчиков от Джабир ибн Самурата, что тот сказал: «Я с отцом посетил Пророка Ислама (ДБАР) в то время, когда он говорил: «Воистину, не истечет срок этого предписания (предписания Ислама) до тех пор, пока не закончится правление двенадцати халифов…». После, Пророк продолжил очень тихим голосом, что я не расслышал, тогда я спросил у отца: «Что изволил сказать Пророк?». Он ответил: «И все они из Курайшитов».

Сообщение отредактировал Saqi_73: 15 Декабрь 2009 - 23:18

HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#82 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:19

صحيح ترمذى ج 2 ص 35- روى بسندين عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله (ص): يكون من بعدى اثناعشر اميراً (قال) ثمّ تكلّم بشى لم اَفهمه فسألت الذى يلينى فقال: قال: كلهم من قريش.
В своей книге «Сахих» Термези /т. 2 стр. 35/ также приводит хадис, переданный двумя путями передатчиков, восходящими к Джабир ибн Самурату, который слышал от посланника Аллаха (ДБАР), что он сказал: «После меня будут править двенадцать правителей…». В продолжении он сказал очень тихим голосом, что я не расслышал и вынужден был спросить. Мне ответили: «И все они из Курайшитов».
مستدرك الصحيحين ج 4 ص 501- روى بسنده عن مسروق قال: كنا جلوساً ليلة عند عبدالله يقرئنا القران فسأله رجل فقال: يا ابا عبدالرحمن هل سألتم رسول الله (ص) كم يملك هذه الامة من خليفة؟ فقال عبدالله: ما سألنى عن هذا احد منذ قدمت العراق قبلك، قال سألناهُ فقال: اثناعشر عدة نقباء بنى اسرائيل.
В книге «Мустадрак ас-Сахихайн» /т. 4, стр. 501/ содержится предание с передатчиками, восходящими к Масруку, что тот сказал: «Однажды ночью на собрание у Абдаллы, где он читал нам Коран, один из присутствующих обратился к хозяину с вопросом: «О, Абд ар-Рахман, не интересовался ли ты у Пророка Ислама (ДБАР) сколько халифов будут править уммой?». Абдалла ответил: «С тех пор, как я в Ираке еще никто не задавал мне подобного вопроса. Да, мы обращались с таким вопросом к Пророку, на что он ответил: «Их двенадцать, подобно предводителям сынов Исраиля»».
Этот хадис также привели следующие суннитские ученые: Ахмад ибн Ханбал, он привел этот хадис с двумя путями передатчиков /т. 1, стр. 389, 406/, Хейсами в книге «Маджма» /т. 5, стр. 190/, Муттаки Хинди в книге «Канз аль-Уммал» /т. 3, стр. 205/ привел хадис следующего содержания: «Воистину, после меня будут халифы, численность которых подобна апостолам Моисея (да будет мир с ним!)». Этот хадис был передан Ибн Ади и Ибн Асакиром от Масgуда, а также в книге «Аль-Фитан» /т. 6, стр. 201/ это предание передано Наим ибн Хамадом от Ибн Масgуда и в книге «Фейд аль-Кадир» /в комментарии т. 2, стр. 458/.
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#83 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:19

مسند الامام احمد بن حنبل ج 5 ص 92- روى بسنده عن جابر بن سمرة قال سمعت. رسول الله (ص) (او قال) قال رسول الله (ص): يكون بعدى اثناعشر خليفة كلهم من قريش.
В книге «Муснад» имама Ахмад ибн Ханбала /т. 5, стр. 92/ имеется хадис от Джабир ибн Самурата, что: «Пророк Мухаммад (ДБАР) изволил сказать: «После меня будут двенадцать халифов и все они из Курайшитов»».
Этот хадис также имеется в книге «Хильят аль-Аулия» Абу Наима /т. 4, стр. 333/.
مسند الامام احمد بن حنبل ج 5 ص 106- روى بسنده عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبى (ص) يقول: يكون لهذه الامة اثناعشر خليفة.
Опять же в книге «Муснад» имама Ахмад ибн Ханбала /т. 5, стр. 106/ существует хадис от Джабир ибн Самурата следующего содержания: «Мне представилось услышать от Пророка Ислама (ДБАР), что уммой будут править двенадцать халифов».
كنز العمال ج 6 ص 201- يكون لهذه الامة اثناعشر خليفة قيماً لايضرهم من خذلهم كلّهم من قريش.
В книге «Канз аль-Уммал» /т. 6, стр. 201/ записан хадис, что для уммы назначены двенадцать халифов и все они из Курайшитов, причем желающий их оскорбить и унизить не нанесет им даже малейшего вреда.
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#84 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:21

ВЕЛИКОЕ И РАДОСТНОЕ ИЗВЕСТИЕ ОТ ЕГО СВЕТЛОСТИ ПРОРОКА ИСЛАМА МУХАММАДА (ДА БЛАГОСЛОВИТ АЛЛАХ ЕГО И РОД ЕГО!)
Когда кто-либо слышит, что во многих известнейших суннитских книгах упоминается, о двенадцати халифах, которые будут править после Пророка Мухаммада (ДБАР), им овладевает чувство недоверия к этим преданиям и, казалось бы, невозможно поверить, что этот хадис может быть во многих книгах. Однако, истина заключается в том, что во многих суннитских книгах этот хадис приведен, считаясь известным и не вызывающим сомнений. К тому же, ученые хадисоведы отмечают, что этот хадис (о двенадцати халифах) является достоверным. Также ни один исламский ученый нисколько не сомневается в достоверности повествователей данного хадиса. Однако, этот хадис соответствует убеждениям и идеологии шиитов. Тогда почему же он не был исключен суннитами из их книг? Почему же, несмотря на существующие противоречия, вражду и фанатизм, направленные против шиитов (которых они называют «Рафизитами») они приводят этот хадис, подчеркивающий правоту шиизма? Возможно, у каждого будет свой ответ на этот вопрос, однако, на наш взгляд это было великим чудом и божественной милостью для шиитов, последователей милостивого Пророка Мухаммада (ДБАР) и Имамов (ДБМ), а также веским и убедительным доводом для других течений Ислама. Многие исламские ученые, пытаясь найти выход из этого сокрушительного водоворота, подрывающего их убеждения и идеологию, приводят безосновательные толкования. Зачастую их положение подобно человеку, попавшему в трясину- он, пытаясь освободиться, совершает движения, впоследствии которых еще больше погружается в болото. Для большего знакомства с этими далекими от истины толкованиями, можете обратиться к «Истории халифов» (Тарих аль-Хулафа) Суюти стр. 14-15.
Суюти в книге (Тарих аль-Хулафа) пишет следующее:
«و منها عند مسلم «لا يزال امر الناس ماضياً ما وليهم اثناعشر رجلاً» و منها عنده «انّ هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى له فيهم اثناعشر خليفة» و منها عنده» لا يزال الاسلام عزيزاً منيعاً الى اثنى عشر خليفه»
“Имея двенадцать халифов, Ислам всегда будет велик и могуч.”
و منها عند البزار «لا يزال امر امّتى قائماً حتى يمضى اثناعشر خليفة كلّهُم من قريش»
“Исламские предписания пребудут в моей нации до тех пор, пока не придут двенадцать халифов. И все они из Курайшитов.”
و منها عند ابى داود زيادة «فلمّا رَجع الى منزله اتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج»
У Аби Дауда имеется продолжение этого хадиса, где говорится, что по возвращению Пророка домой, группа Курайшитов пришли к нему с вопросом: «Что будет после этого (двенадцати халифов)?» Посланник Аллаха (ДБАР) ответил: «После этого будет Судный день».
وَ عند احمد و البزار بسند حَسَن عن ابن مسعود «اَنه سُئل كم يملك الامة من خليفة؟ فقال: سَألنا عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: اثناعشر كعدّة نقباء بنى اسرائيل»
Подобный хадис встречается у Ахмада и Бизара с достоверными передатчиками, восходящими к ибн Масgуду, где говорится что, У Ибн Масgуда спросили: «Сколько будет халифов у этой уммы?» Ибн Масgуд ответил: «Подобный вопрос мы задавали Пророку, и он ответил: «Их будет двенадцать, подобно предводителям сынов Исраиля»». /Тарих Суюти, стр. 13/
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#85 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:24

Biz "bir balaca" bu barədə araşdırma apardıq və həmin hədisləri sünni kitablarında tapdıq.
Həmin hədisi “Sünən Əbu Davud”dan qeyd edirik:
4279... Câbir b. Semure (r.a) şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a)`i, şöyle buyururken işittim: "Size etrafında (tüm) ümmetin toplanacağı oniki halife gelinceye kadar, bu din ayakta kal¬maya devam edecektir."
(Bu arada) Rasûlullah (s.a)`den bir söz duydum ama anlamadım, ba¬bama: Rasûlullah ne diyor?" dedim. "Hepsi Kureyş`den" (buyurdu) de¬di.
Tirmizî, Fiten, 46.
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/394.
4280... Cabir b. Semûre (r.a) şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a)`i şunları söylerken işittim. "Oniki halife (gelince)ye kadar bu din aziz olarak devam edecektir."
Bunun üzerine insanlar, tekbir getirdiler, feryad ettiler. Sonra Rasûlul¬lah sessizce bir şey söyledi, Babama: "Babacığım, Rasûlullah ne dedi?" dedim "Hepsi Kureyş`ten (buyurdu) dedi.
Müslîm. İmare 7; Ahmed b. Hanbel V-90,93.
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/395.
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#86 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:28

Ehl-i Sünnet âlimlerinin dedikleri:
Ibni el-Arabi: Biz Hz. Peygamber'den sonra gelen emirleri on iki olarak saydık. Onları şöyle tespit ettik: Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Muaviye, Yezid, Muaviye ibni Yezid, Mervan, Abd ul-Malik ibni Mervan, Yezid bin Abd ul-Malik, Mervan bin Muhammed bin Mervan, As-Saffah... Bunları Benî Abbas'tan yirmiyedi halife takip etmiştir.Bunların oniki'sini alırsak, sadece Süleyman'a kadar varırız. Kelimenin sözlük anlamını alırsak, onlardan beş'i kalır ve onlara Hulefa-i Raşidin bir de Ömer bin Abdulaziz'i eklersek….(!) Doğrusu bu hadisin manasını anlayamıyorum.(!)
Ibni el-Arabî, Şerh Sünen-i Tirmizî, c.9, s.68-69
Kadı Iyad el-Yahsûbî: Halifelerin sayısı bundan fazladır. Sayılarını oniki ile sınırlamak yanlıştır. Hz. Peygamber (s.a.a.s.) bunların sadece oniki olup, daha fazlasına mahal olmadığını dememiştir. Böylece daha fazla oldukları mümkündür.
En-Nevevî, Şerh Sahih-i Müslim, c.12, s.201-202; Ibni Hacer el-Askalanî, Feth el-Berî, c.16, s.339
Celâl ad-Dîn el-Suyûtî: Hesap gününe kadar sadece oniki tane halife olacaktır. Ve onlar hakk üzere hareket etmeye devam edecekler, ard arda gelmeseler de. Oniki'nin dördünün Hulefa-i Raşidin olduğunu görüyoruz. Sonra Hasan, sonra Muaviye, sonra Ibni Zübeyr, ve son olarak Ömer bin Abdulaziz. Onlar sekiz tanedir. Kalır dört tane. Muhtemelen bir Abbasî olan Mehdi'yi de, Ömer bin Abdulaziz, Emevî olduğu gerekçesiyle onlardan sayıldığı gibi, Abbasî olduğu için, onlardan sayabiliriz. Ve Tahir Abbasî de, adil bir emir olduğu için ilave edilir. Böylece daha iki'sinin gelmesi beklenir. Onlardan bir tanesi Mehdi'dir, çünkü o Ehl-i Beyt'tendir. (a.s.).
El-Suyûtî, Tarih el-Hulefa, s. 12; Ibni Hacer el-Heytamî, El-Sava'ik el-Muhrika s. 19
Ibni Hacer el-Askalanî: Hiç kimse Sahih-i Bukhari'nin bu hadisi hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değildir. Bu İmam'ların aynı zamanda yaşayacaklarını söylemek yanlıştır. (!)
Ibni Hacer el-Askalanî, Feth el-Berî c.16, s.338-341
Ibni el-Cevzî: Benî Ümeyye'nin ilk halifesi Yezid ibni Muaviye idi ve sonuncusu Mervan El-Hımar. Toplamı onüç'tür. Osman, Muaviye ve Ibni Zübeyr buna dahil değildir, çünkü onlar Hz. Peygamber'in (s) ashabındandır. Mervan bin el-Hakem'i, sahabi olup olmadığı hakkındaki tartışmalardan ve Abdullah Ibni Zübeyr'in halk tarafından desteklendiği halde, onun hilafette bulunduğundan dolayı çıkarırsak, oniki elde ederiz. … Halifelik Benî Ümeyye ile geldikten sonra, büyük bir kargaşa doğdu. Tâ ki Benî Abbas kendilerini kabul ettirmelerine kadar. Böylece, esas şartlar tamamen değişmiştir.
Ibni el-Cevzî, Keşf ul-Müşkül, Ibni Hacer el-Askalanî'nin, Feth ul-Berî' sinde geçtiği gibi. c.16, s.340; Sıbt Ibni el-Cevzî'den
En-Nevevî: Oniki İmam'ın İslam'ın hakimiyeti döneibnide geleceği manasına da gelebilir. O zaman ki, İslam baskın bir din olacaktır. Bu halifeler, devirleri boyunca, dini ululayacaklardır.
En-Nevevî, Şerh Sahih-i Müslim ,c.12, s.202-203
El-Beyhaki: Bu sayı (oniki) Velid ibni Abdulmalik döneibnide tamamlanmıştır. Bundan sonra, karışıklıklar ve kargaşa meydana gelmiştir. Sonra Abbasî hanedanı gelmiştir. Bu vakıa İmam'ların sayısını yükseltmiştir. Eğer, kargaşa dönemi geldikten sonraki bazı özelliklerini görmemezlikten gelirsek, onların sayısı çok daha yüksek olacaktır.
Ibni Kesîr, Tarih, c.6, s.249; El-Suyûtî, Tarih el-Hulefa s.11
Ibni Kesîr: Her kim Beyhaki'ye uyup, cemaat ile bir günahkâr olan Velid ibni Yezid ibni Abdulmalik döneibnie kadar aralıklarla gelen halifeler kastedilmekte olduğu görüşüne katılırsa, böyle insanları tenkit ve itham ederek sözünü ettiğimiz rivayetin gölgesine girmektedir. Ve Ibni Zübeyr'in Abdulmalik'ten önceki hilafetini kabul edersek, toplam onaltı olacak. Halbuki, Ömer ibni Abdulaziz'e kadar olan sayıları oniki olmalıydı. Bu yöntemle Yezid ibni Muaviye dahil olup Ömer ibni Abdulaziz dahil değildir. Nasıl olursa olsun, ulemânın ekserisi, Ömer ibni Abdulaziz'i adil ve dürüst bir halife olarak görmektedir.
Ibni Kesîr, Tarih, c.6, s.249-250
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#87 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:29

Sözü edilen bu oniki tane İmam, Halife ve Emir'lerin gerçekten kimlerin olduğunu aydınlatmak için bir Ehl-i Sünnet aliibnie daha ihtıyaç vardır:
Ünlü âlim Ez-Zehebî Tezkirat ul-Huffaz adlı eserinde (cilt 4, s. 298) ve Ibni Hacer el-Askalanî El-Durar el-Kaibnie'de (cilt1, s. 67) Sadruddin İbrahim bin Muhammed bin el-Hamaveyh el-Cuveynî eş-Şafiî'nin büyük bir Hadis alimi olduğunu söylüyor. Aynı El-Cuveynî, Abdullah ibni Abbas (r.a.) vasıtasıyla Hz. Peygamber'den (s.a.a.s.) şu sözleri rivayet ediyor: "Ben peygamberlerin efendisiyim ve Ali ibni Ebî Talib benden sonra gelenlerin efendisidir. Ve benden sonra gelenlerin sayısı oniki olacak, birincisi Ali ibni Ebî Talib'dir ve sonuncusu Mehdi olacak." El-Cuveynî ayrıca Ibni Abbas'tan (r.a.) Hz. Peygamber'in (s.a.a.s.) şu sözlerini de rivayet etti: "Şüphesiz, halifelerim ve benden sonra gelenlerim ve benden sonra Allah'ın yaratıklarına ayetlerinin sayısı onikidir. Birincisi kardeşimdir, sonuncusu ise oğlum (torunum)'dur." Ona soruldu: "Ya, Allah'ın Resûlu, kardeşiniz kimdir?" O dedi ki, "Ali ibni Ebî Talib" Onun üzerine sordular, "ve oğlunuz kimdir?" Hz. Peygamber (s.a.a.s.), "El Mehdî", diye cevap verdi. Dünya haksızlık ve zulüm ile dolup taşıyacağı bir zamanda onu adalet ve dürüstlükle dolduracak olan. Ve beni uyarıcı ve hayırlı şeylerin tebliğcisi kılanın adına; Bu dünyadaki hayat için sadece bir gün bile kalsa, her şeye kadir olan Allah bu günü uzatır, tâ ki oğlum Mehdi'yi gönderene dek. Sonra Ruhullah İsa ibni Meryem'i (a.s.) indirecek ve o onun (Mehdi'nin) arkasında namaz kılacaktır. Dünya onun parlaklığı ile parlayacaktır ve onun kudreti doğuyu ve batıyı kapsayacaktır." Yine El-Cuveynî Allah Resûlü'nün şu şekilde bilgi verdiğini rivayet etmiştir: "Ben ve Ali ve Hasan ve Hüseyin ve Hüseyin'in dokuz evladı arındırılmış ve masum olanlardır."
El-Cuveynî, Fara'id el-Simteyn, Müessesset el-Mahmudî li-Tebaa, Beyrut 1978, s. 160.
Tüm islamî meheplerin arasında bu insanların Hz. Peygamber'in oniki masum halife olduğuna inanıp, islam anlayışını onlardan alan, sadece İsna Aşeriyye İmamiyye Şiası'dır
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#88 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:39

Haqq axtaran "insana" məncə, bu kifayətdir. Boş danışıqlardansa, axirətlə məşğul olmaq yetərlidir, зьnki, Quran buyurur : ”Onları tutub saxlayın! Зьnki, sorğu-sual olunacaqlar!” ”Saffat” surəsi, ayə 24
İbni Həcər ”Əs Səvaiqьl Mьhriqə” kitabının 11-ci babının 1- ci bцlьmьndə, səh. 92-də bu ayənin Əli (Ə)-ın və imamların vilayəti barəsində nazil olduğunu və Onların vilayəti barəsində ьmmətin sorğu- sual olunacağı qeyd edir. Bu həqiqəti Şeyx Sьleyman Bəlxi Hənəfi İstanbulda зap olunmuş ”Yənabiul Məvəddə” kitabının 59-cu babının 296-cı səhifəsində mьxtəlif yollarla rəvayət edildiyini etiraf etmişdir.
Deyləmi Əbu Səid Xidridən nəql etmişdir ki, Peyğəmbər (S) buyurdu: ”Onlar Əlinin (Ə) vilayəti haqqında soruşulacaqlar.” Vahidi bu ayənin təfsirində ibni Həcərin yazdığı kimi yazmış və demişdir: ”Əli (Ə) və Əhli Beyt (Ə) vilayətindən soruşulacaqlar.” Sonra əlavə etmişdir: ”ALLAH Peyğəmbərinə əmr etmişdir ki, ”Rəsulluğun (risalətin) məbləği mьqabilində Əhli Beytlə dostluqdan savayı başqa muzd istəmədiyini camaata başa salsın”, və əlavə edir ki, bu ayənin mənası bundan ibarətdir ki, "onlardan (ьmmətdən) – Peyğəmbərin (S) tцvsiyə və sifariş etdiyi kimi- Əhli Beyti sevmək - barəsində soruşulacaqdır, əks təqdirdə əməl etmədiklərinə gцrə cəzalarına yetişəcəklər.”

Сообщение отредактировал Saqi_73: 15 Декабрь 2009 - 23:41

HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#89 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 16 Декабрь 2009 - 00:04

Ahli - sunne egidesine gore imamlarin saylri sizin kimi deil (yaniki xachperestler kimi 12 apostol), bizde imamlar choxdur.

Bəs mötəbər hədislərdə gələn 12- imam kimlərdi?

Hədislərdə gələn 12 xəlifədən söhbət gedir. Bəyəm şiələrin dediyi 12 imam hamısı xəlifə olub?

Bu mövzuya nəzər salsan, kifayətdir, qəbul eləmək qalır Qiyamət gününə! Özün bilərsən, amma haqqdan qaçmaq olmaz, çünki, ALLAHDAN heç yerə qaça bilməyəcəksən!
ON İKİ İMAMIN ON İKİ XƏLİFƏ OLMASI HAQQINDA HƏDİSLƏR
Xəlifələrin on iki imam olmasının izahı ilə əlaqədar bəzi dəlilləri izləmək lazımdır ki, bundan da məqsəd Həzrət Məhdi (əleyhissalam)-ın adını və əsil-nəsəbini təyin etməkdir. Buna başlamazdan əvvəl bir mühüm məsələni də nəzərə almaq lazımdır ki, həmin məsələyə insafla yanaşan kəsin gözü önündəki pərdələr götürülər, aydınlıq və bəsirət hasil olar. Bu zaman insan Peyğəmbəri Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-in qurduğu əsas üzrə Həzrət Məhdi (əleyhissalam)-ı tanımaqla kifayətlənərək başqa dəlil və əsas axtarmağa ehtiyac duymaz.
Haqqında danışdığımız mühüm məsələ islam tarixidir ki, hələ başlanğıcından bəri əsrlərlə Bəni Üməyyə və Abbasilərin əlbir olaraq Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-in Əhli-Beytini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə bir çox müsibətlər və faciələr törətmişlər. Bir çox kitablar da məhz hakimlərin göstərişi ilə qeydə alındı, məhz bu səbəbdən də on iki imam ilə əlaqədar hədislər qələmə alınmadı. Bunlar Ali-Əbanın (ə) beşincisi olan İmam Hüseyn (əleyhissalam)-ı Kərbəla çölündə öz qanına qəltan edənlər idilər. Sözsüz ki, bu kimi zalım insanlar Həzrət Məhdi (əleyhissalam)-ın İmam Hüseyn (əleyhissalam)-ın 9-cu övladı olması ilə əlaqədar rəvayətlərin qeyd olunmasına və on iki imamın on iki xəlifə olması haqqında qərar verilməsinə əsla icazə verməzdilər.
وَ لاَ يَصِحُّ فِي الاَفْهاَمُ شَيْءٌ اِذَا احْتاَجَ النَّهاَرُ اِليَ دَلِيلٍ
Gündüzün mövcudluğu dəlilə ehtiyac duyanda,
Düşüncələrdə heç bir şey düzgün olmaz.
Lakin, buna baxmayaraq onların nəzarətindən uzaq olan şəxslərin səyələri ilə bu rəvayətlər günəş işığı kimi ətrafa yayıldı. Biz on iki xəlifə ilə əlaqədar bəzi hədisləri müxtəsər şəkildə qeyd edəcəyik:
Birinci: Qunduzi Hənəfi “Yənabiul-məvəddə” kitabında Xarəzmi Hənəfinin “Əl-mənaqib” kitabından nəqlən, sənədi İmam Riza (əleyhissalam)-dan onun ata-babalarına, axırda da Peyğəmbəri Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-ə çatan bir hədis rəvayət edib ki, bu hədisdə on iki imamın adları – Həzrət Əmirəl-möminin Əliyyibni Əbitalib (əleyhissalam)-dan Həzrət imam Məhdi Məhəmməd ibni Əskəri (əleyhissalam)-a qədər – qeyd olunur. Qunduzi bu rəvayəti qeyd etdikdən sonra yazır: “Cuveyni Həmvini Şafei özünün “Fəraidus-səmteyn” kitabında bu hədisi qeyd etmişdir.” (Bu hədisləri ötən səhifələrdə qetd etdik.)
İkinci: Həmin mənbədə belə bir başlıq qeyd olunmuşdur: “On iki imamın adları ilə əlaqədar izah”. “Fəraidus-səmteyn” kitabında İbni Abbasdan on iki imamın adları, sənədi Peyğəmbəri Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-ə çatan bir rəvayətdə qeyd olunub. Onların əvvəli Həzrəti Əli (əleyhissalam), sonuncusu isə Həzrət Məhdi (əleyhissalam)-dır. (Yuxarıda qeyd olundu.)
Həmin yerdə bu başlıq da vardır: “Peyğəmbəri Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-in öz xəlifə və vəsilərini zikr etməsi”.
Üçüncü: Cabir ibni Əbdüllah Ənsari Peyğəmbəri Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-in belə buyurduğunu rəvayət edir:
ياَجاَبِرُ اِنَّ اَوْصِياَئِي وَاَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِي اَوَّلُهُمْ عَلِيٌّ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ...
“Ey Cabir! Mənim vəsilərim və müsəlmanların imamlarının birincisi Əlidir, sonra Həsən, sonra Hüseyn...”. Cabir Peyğəmbəri Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-in Hüseynin Zeynul-Abidindən tutmuş Həzrət Məhdi (ə)-a qədər doqquz övladının adını çəkdiyini rəvayət edir.
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#90 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 16 Декабрь 2009 - 00:05

Dördüncü: “Kəmalud-din” kitabında nəql olunur ki, Hüseyn ibni Əhməd ibni İdris atasından, o da Əhməd ibni Məhəmməd ibni İsa və İbrahim ibni Haşim Həsən ibni Məhbubdan, onlar da Əbil-Caruddan, o da İmam Baqir (əleyhissalam)-dan nəql edirlər ki, Cabir ibni Əbdüllah Ənsari deyir: “Fatimənin evinə daxil olarkən onun əlində vəsilərin adı olan bir lövh gördüm. Mən bu adları sayarkən onların on iki nəfər olduğunu gördüm. Onlardan üçünün adı Məhəmməd, dördünün adı isə Əli idi, sonuncu da Qaim idi.”
Bu hədisi başqa bir yolla da, Əhməd ibni Məhəmməd ibni Yəhya Əttardan, o da öz atasından, o da Məhəmməd ibni Həsən ibni Əbil-Xəttabdan, o da Həsən ibni Məhbubdan (və buradan sonra ravilər əvvəlki hədisdəki kimidir) nəql etmişdir.
Bəzən irad tutularaq deyilə bilər ki, bu hədisin sənədi iki cəhətdən dəlil və höccət sayıla bilməz:
Birincisi budur ki, birinci sənəddə Hüseyn ibni Əhməd ibni İdrisin, ikinci sənəddə isə Əhməd ibni Məhəmməd ibni Yəhya Əttarın siqə (mötəbər şəxs) olması sübuta yetməyib.
Cavabında deyərik: Onlar, hədis nəql etmə icazəsi verilən böyük şəxsiyyətli alimlərdəndir. Şeyx Səduq da onların adını bütün kitablarında hər yerdə çəkibsə, onlardan razı olduğunu bildirib. Aydındır ki, fasiq şəxsə “rəziyəllahu ənh” (Allah ondan razı olsun) deyilməz. Bu ifadə (dua) yalnız alicənab və iman əhli olan kimsələrə deyilir. Əgər bu kəlmənin siqəliyə dəlalət etməməsini qəbul etsək belə, çox uzaq bir ehtimaldır ki, o ikisindən hər biri onun atasına yalan nisbəti verməkdə müttəfiq olsunlar. Çünki bu iki şəxsin hər biri hədisi öz atalarından nəql etmişlər.
Onların sadiq ravi olmasına dəlalət edən şeylərdən biri də budur ki, mərhum Kuleyni hədisi səhih sənədlə birlikdə Əbil-Caruddan nəql etmişdir. Bunun sənədini də Şeyx Səduqun atası Məhəmməd ibni Yəhya Əttarla başlamışdır ki, o da Məhəmməd ibni Hüseyndən, o da İbni Məhbubdan, o da Əbil-Caruddan, o da Əbu Cəfər (əleyhissalam)-dan, o da Cabir ibni Əbdüllah Ənsaridən nəql edir. Bu sənədin əvvəlindəki üç böyük alim hamının qəbul etdiyi kimi, böyük şəxsiyyətli və siqə mühəddislərdəndir.
İkincisi: Əbil-Caruda tənə vurulmuşdur, buna görə də bu sənəd höccət deyildir.
Cavabımız budur ki, Əbil-Carud tabeindəndir və tabeindən olan bir kəs haradan bilər ki, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-in vəsiləri arasında üç nəfərin adı Məhəmməd, dörd nəfərin adı isə Əlidir?! Məhz bu həqiqətlər gerçəkliklə tətbiq olunmazdan on il əvvəl Əbil-Carud vəfat etmişdir. Bundan əlavə, Şeyx Müfid “Ər-risalətul-ədədiyyə” adlı kitabında onu etibarlı adam hesab etmişdir.
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru