Перейти к содержимому


Фотография

"cənnətlə müjdələnənlər"


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 168

#1 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 11 октября 2009 - 10:40

Abdurrahman b. Humeyd (r.a.)’in babasından rivâyete göre, Saîd b. Zeyd, bir cemaatin içinde Humeyd’e Rasûlullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu anlattı: “On kişi Cennet’tedir: Ebû Bekir Cennet’te, Ömer Cennet’te, Osman, Ali, Zübeyr, Talha, Abdurrahman, Ebû Ubeyde, Sa’d b. ebî Vakkâs.” Humeyd dedi ki: “Saîd b. Zeyd bu dokuz kişiyi saydı ve onuncusuna gelince sustu. Cemaat: Ey Ebû’l A’ver! Allah aşkına söyle onuncusu kimdir? Saîd şu cevabı verdi: Benden Allah aşkına istediniz; Ebû’l A’ver’dir.” (Sünəni Tirmizi, Menkibeler kitabı, Əbdürrəhman bin Avfın menkıbeleri babı; Sünəni Əbû Dâvûd, Sünnəet: 27; sünəni İbn Mâce, Mukaddime: 17)

bu hədisə görə sayılan 10 nəfər cənnətlikdir. şiəyə görə bəli Hz. imam Əli (ə) cənnətlikdir. ancaq bu hədis uydurmadır. indi səbəbi aydınlaşacaq. əvvəlcə Əbu Bəkirdən başlayaq.

əzzə və cəllə olan Allah buyur ki: "Hər kəs bir mömin şəxsi qəsdən öldürərsə, onun cəzası əbədi qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb və lənət edər, (axirətdə) onun üçün böyük əzab hazırlar!" (Nisa surəsi 92-ci ayə)

indi görək "Sıddıq" nə edib. Əbu Hüreyrə nəql edir; “Rəsulullah (s.ə.a) dünyadan köçüb Əbu Bəkir “xəlifə seçildikdən” sonar və ərəb tayfaları üsyan ettikləri zaman Ömər ibni Xəttab Əbu Bəkirə dedi; “Rəsulullah (s.ə.a); “İnsanlar Allahdan başqa ilah yoxdur deyənədək onlarla vuruşun. Hər kim Allahdan başqa ilah yoxdur deyərsə malını və canını qorumuş olar. Ancaq dildə deyib ürəkdə inanmasa (Əbu süfyan, Müaviyə və b. Kimi – bu mənim sözümdür) onun işi Allaha qalıb.” Buyurduğu halda sən necə insanlarla hərb edirsən?” Əbu Bəkir dedi; “Vallahi namazla zəkatın arasını ayıranlarala mütləq hərb edəcəyəm. Çünkü zəkat malın haqqıdır. Vallahi Rəsulullaha (s.ə.a) verdikləri zəkatı mənə verməsələr bundan ötrü onlarla hərb edəcəyəm.” Bundan sonar Ömər ibni Xəttab dedi; ”Vallahi yaxşı anladım ki Allah Əbu Bəkirin qəlbinə döyüş istəyi verib və O, haqlıdı” (Səhih-i Müslüm, iman kitabı, Allahdan başqa ilah yoxdur, Məhəmməd (s.ə.a) Allahın rəsuludur deyənədək insanlarla vuruşmağın əmri babı). göründüyü kimi “Sıddıq” ərəb tayfalarını zəkat vermədiklərinə görə qətl edirdi. Müsəlmanı öldürmək isə haramdır. Bu haqda Miqdad ibni Əsvəd nəql edir ki; “Mən Rəsulullaha (s.ə.a) dedim; “Ya Rəsulullah (s.ə.a) nə buyurursan? Mən küfr edən bir adama rast gəlsəm və həmin şəxs mənimlə vuruşsa və əllərimdən birini qılıncla vuraraq kəssə sonar qaçıb bir ağaca sığınsa və; “mən Allaha təslim oldum” desə bu sözdən sonar onu öldürə bilərəm? Rəsulullah (s.ə.a); “Onu öldürmə” dedi. Mən; “ Axı o mənim əlimi kəsdi ondan sonar bu sözü dedi.” dedim. Rəsulullah (s.ə.a); “Onu öldürmə çünkü öldürsən o sənin onu öldürməzdən əvvəlki vəziyyətinə keçər. Sən də onu dediyi sözdən əvvəlki vəziyətdə (yəni kafir) olarsan” dedi. (Səhih-i Müslüm, İman kitabı, Allahdan bbaşqa ilah yoxdur dedikdən sonar kafiri öldürməyin haram olması babı). Indi deməyin ki, onlar zəkat vermirdilər və buna mömin deyildilər, siz bir deyin görək onlar nə üçün zəkat vermirdilər?

növbə "Faruqundu" indi onun necə cənnətlik olduğuna baxaq:

əzzə və cəllə olan Allah buyurur ki: "Allahın nazil etdiyi (kitab və şəriət) ilə hökm etməyənlər, əlbəttə, kafirdirlər!" (Maidə surəsi 44-cü ayə). Bu bütün müsəlmanların inancıdır, çünkü Allahın əmri haqdır. Indi isə baxın nə olub: Səid ibni Əbdürrəhman ibni Əbza atasından nəql edir; “Bir adam Ömərin yanına gələrək; “Mən cünub oldum və su tapa bilmədim necə namaz qılım” dedi. Ömər; “Namaz qılma, cavabını verdi." Bundan sonra Əmmar; “xatırlayırsanmı ya Ömər mən səninlə bir səfərdə idim. İkimizdə cünub olduq ancaq, su tapa bilmədik. Sən namaz qılmadın amma, mən torpaqda sürtünərək namaz qılmışdımş Rəsulullaha (s.ə.a) dedikdə dedi ki; “sənə sadəcə əllərini yerə vurmaq, sonra üfürərək onlarla üzünə və qollarına məsh etməyin bəs edərdiş” Bundan sonra Ömər; “Allahdan qox ey Əmmar” dedi. Əmmar isə “istəyirsən bunu heç kimə deməyim” cavabını vermişdi.” (Səhih-i Müslüm, Heyz kitabı, Təyəmüm babı). göründüyü kimi “raşidi xəlifə” Allahın kitabının əksinə hökm verir və üstəlik elə vəziyyət yaranır ki, hökmü xatırladan Əmmar ® üzr istəyərək "istəyirsən bunu heç kimə deməyim" cavabını verir. Görəsən O, “Allahın ayələri ilə hökm etməyənlər kafirlərdir” ayəsini eşitməyib. Sünnülər deyəcəklər; “Ömər ictihad edib”. Biz isə deyirik; “allahın hökmü qarşısında?”

növbə “zinnureynə” gəldi, görək o nə edib ki, cənnəti qazanıb?

Uca Allah buyurur ki: “Söylə: “Allaha və Peyğəmbərə (Onun Peyğəmbərinə) itaət edin! Əgər üz döndərərsinizsə, şübhəsiz ki, Allah da kafirləri (haqdan üz çevirənləri) sevməz!”. Indi görək zinnureyn Allah və Rəsulunun əmr etdiyi işə tabe olubmu yoxsa? Səid ibni Müseyyib nəql edir ki; “Əli (ə) ilə Osman bir yerə gəldilər, Osman mütəni və ümrəni nəhy edirdi. Əli (ə) dedi; “Rəsulullahın (s.ə.a) etdiyi bir işə qarşı nə demək istəyirsən, onu niyə qadağan edirsən?” Osman dedi; “bizdən bunu soruşmaqdan əl çək”. Əli (ə) isə cavabında; “mən səni qoymaram” dedi. Bunadan sonra Əli (ə) caiz bildiyi üçün mütə ilə ümrənin ikisinə birdən niyət edtdi.” (Səhih-i Müslüm, Həcc kitabı, Təməttu babı). Görünür Osman özünü Rəsulullah (s.ə.a) və Elm şəhərinin qapısı olan Əli ibni Əbu Talibdən elmli bilirmiş.

Сообщение отредактировал Elmeddin.88: 11 октября 2009 - 10:41


#2 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 11 октября 2009 - 20:15

indi isə keçək Təlhə və Zubeyrə. Rəsulullah (s.ə.a) Qədiri Xum günündə buyurb: "Allahım onu (imam Əlini (ə)) sevəni sev, ona düşmən olana düşmən ol, ona kömək edənə kömək et, onu tək qoyanı tək qoy" (amin). indi görək Təlhə və Zubeyir Rəsulullahın (s.ə.a) sözünü eşidə eşidə nə ediblər? Hz. imam Əliyə (ə) düşmən olub Cəməldə ona qarşı vuruşublar. görəsən Allaha düşmən olan cənnətlikdirmi? hə sünnü qardaşlar siz nə deyirsiniz?

#3 _MOLLA_

_MOLLA_

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 984 сообщений

Отправлено 14 октября 2009 - 13:35

icaze ver senin 10 neferine men de 1 nefer eleave edim . Azerbaycanin muasir selefi alimi sheyx Qamet Suleymanov deyir ki Yezid ibn muaviyye cennetlikdir :scenic:
Hər kəs cənnətə getmək istəyir amma heç kim ölmək istəmir

#4 Coldunya

Coldunya

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 337 сообщений

Отправлено 14 октября 2009 - 13:45

icaze ver senin 10 neferine men de 1 nefer eleave edim . Azerbaycanin muasir selefi alimi sheyx Qamet Suleymanov deyir ki Yezid ibn muaviyye cennetlikdir :)

cənnətə propusku o verir? :scenic:
Хорошо быть черепахой – всю жизнь тащишься.

#5 _MOLLA_

_MOLLA_

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 984 сообщений

Отправлено 14 октября 2009 - 14:48

icaze ver senin 10 neferine men de 1 nefer eleave edim . Azerbaycanin muasir selefi alimi sheyx Qamet Suleymanov deyir ki Yezid ibn muaviyye cennetlikdir :)

cənnətə propusku o verir? :scenic:propusku o yazir amma PECHATI allah teala vurur :)
Hər kəs cənnətə getmək istəyir amma heç kim ölmək istəmir

#6 Desperado

Desperado

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 87 сообщений

Отправлено 15 октября 2009 - 11:31

icaze ver senin 10 neferine men de 1 nefer eleave edim . Azerbaycanin muasir selefi alimi sheyx Qamet Suleymanov deyir ki Yezid ibn muaviyye cennetlikdir :)

cənnətə propusku o verir? :unsure:propusku o yazir amma PECHATI allah teala vurur :)


O cehenneme propusk verir,cahil insanlarin bashini aldadir:)

Сообщение отредактировал Desperado: 15 октября 2009 - 11:32

La fata illa Ali ve la seyfe illa Zulfigar!

#7 aburza

aburza

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 227 сообщений

Отправлено 15 октября 2009 - 12:12

sonra da deyirik ki , sələfilərdə təfəssül niyə haramdir.kimə təfəssül eləsinlər?əbu bəkrə,ömərə,yezidə.....onların özünün şəfaətə elə eytiyacları var?!..özləri öz haylarındadırlar.
Özünü yuxuya qoymuş insanı oyatmaq,yatmış insanı oyatmaqdan çox-çox çətindir.

#8 Muslim_ALLAHU-Akber

Muslim_ALLAHU-Akber

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 2 сообщений

Отправлено 19 октября 2009 - 17:18

Ey Halim olan ALLAH bu insanlara mentiq,elim,irfan,exlaq ihsan buyur gozelim,sevgililer Hz.Abu Bekir(r.a),Ha.Omar(r.a),Hz.Osman(r.a),Hz.Aishe(r.a) insanlar baresinde neler dediler

#9 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 20 октября 2009 - 01:15

Ey Halim olan ALLAH bu insanlara mentiq,elim,irfan,exlaq ihsan buyur gozelim,sevgililer Hz.Abu Bekir(r.a),Ha.Omar(r.a),Hz.Osman(r.a),Hz.Aishe(r.a) insanlar baresinde neler dediler


əstəğfirullah de! məntiq haramdu

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#10 Sultan

Sultan

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 247 сообщений

Отправлено 20 октября 2009 - 10:37

Bismillah, Salam Aleykum.

Çox gözəl izah etmisiniz. Mən heç kəsə lənət oxumuram, bilsəm də ki, lənətə layiqdirlər. Ancaq şişirdilmə hədisin bu dərəcəsi :blushL:

10 nəfər cənnətlik, onların da ən başda gələni Əbu-Bəkir və Ömər.)

SubhenAllah.

Heç olmazsa, Hz.Əli(ə.s)-ın adını ilk yazardılar.) ki, bir az inandırıcı olsun.

Allaha həmd olsun və haqqı görməyən tor tutmuş gözlərə, qəlblərə hidayət versin.

Mekkede bunalırsan, Medineye köçərdin...
Biz bu dünyadan hara köçək, yâ Muhammed? Yer üzünde riyâ, inkâr, xəyanət Altın dövrünü yaşayır... Diller, səhifələr, sətirlər "Ebu Leheb öldü" deyirlər. Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed Ebû Cehil qit'ələr dolaşır!

#11 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 25 октября 2009 - 09:02

Ey Halim olan ALLAH bu insanlara mentiq,elim,irfan,exlaq ihsan buyur gozelim,sevgililer Hz.Abu Bekir(r.a),Ha.Omar(r.a),Hz.Osman(r.a),Hz.Aishe(r.a) insanlar baresinde neler dediler


heç kim özünden demir, dəlillər əsasında həm də sizin kitablar əsasında deyirik. xahiş edirəm dəqiq cavab ver söz oyunu oynama Quranın əksinə hökm verən kafirdir ya yox?

#12 aburza

aburza

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 227 сообщений

Отправлено 25 октября 2009 - 12:07

Ey Halim olan ALLAH bu insanlara mentiq,elim,irfan,exlaq ihsan buyur gozelim,sevgililer Hz.Abu Bekir(r.a),Ha.Omar(r.a),Hz.Osman(r.a),Hz.Aishe(r.a) insanlar baresinde neler dediler

Sən bir dənə kayfdan reallığa keç,hər şey sənə aydın olacaq.
Özünü yuxuya qoymuş insanı oyatmaq,yatmış insanı oyatmaqdan çox-çox çətindir.

#13 aburza

aburza

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 227 сообщений

Отправлено 25 октября 2009 - 12:13

icaze ver senin 10 neferine men de 1 nefer eleave edim . Azerbaycanin muasir selefi alimi sheyx Qamet Suleymanov deyir ki Yezid ibn muaviyye cennetlikdir :)

Qardaş Qamət Solomonovun artıq bəsirət gözləri acılıb.Ona görə belə deyir. :(
Özünü yuxuya qoymuş insanı oyatmaq,yatmış insanı oyatmaqdan çox-çox çətindir.

#14 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 25 октября 2009 - 19:19

icaze ver senin 10 neferine men de 1 nefer eleave edim . Azerbaycanin muasir selefi alimi sheyx Qamet Suleymanov deyir ki Yezid ibn muaviyye cennetlikdir :)

Qardaş Qamət Solomonovun artıq bəsirət gözləri acılıb.Ona görə belə deyir. :(


məncə də blədi qardaşım. deyirəm adamda bəsirət var da

#15 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 09 ноября 2009 - 21:16

icaze ver senin 10 neferine men de 1 nefer eleave edim . Azerbaycanin muasir selefi alimi sheyx Qamet Suleymanov deyir ki Yezid ibn muaviyye cennetlikdir :)

Qardaş Qamət Solomonovun artıq bəsirət gözləri acılıb.Ona görə belə deyir. :loool:


məncə də blədi qardaşım. deyirəm adamda bəsirət var da


Deyisiniz ki, Baş Yepiskop Qamətuşka bütün hicabları cırıq-cırıq edib? Sunnani bərbad etdiyi kimi??? Əhsən sənə ey su quşu---Qu-qu!
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#16 Dr.White

Dr.White

  Белый Форума

 • Murid
 • 741 сообщений

Отправлено 10 ноября 2009 - 02:39

Mende mujdelenmişlerdenem... Lağ elemeyin Ətağa cəddi düz deyirəm...
Cin görürem, şeytan görürem - qorxmuram,
Harda "kitayski" şıə görürem - qorxuram !

I am proud to be Rafidi !!!


#17 Heyder313

Heyder313

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 490 сообщений

Отправлено 10 ноября 2009 - 10:25

Inwallah qamet de yezidnen bir yerde cennetde olar:))weytannan boyun boyuna
Heyatda en esas Ilahi Mehebbeti derk edib onun atewinde yanmaqdir.Bu mehebbete bizi aparan yol Peyqember Ve Ehli Beyt eleyhisalamin yoludur

#18 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 10 ноября 2009 - 10:51

Inwallah qamet de yezidnen bir yerde cennetde olar:))weytannan boyun boyuna

Ay Brat, bəs sən nə istəyirdin, ən yaxşı halda abu bakr, muaviyya və umarla məşhərə gələcəklər, inşəALLAH!
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#19 Ehli beyt ashigi

Ehli beyt ashigi

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 300 сообщений

Отправлено 10 ноября 2009 - 13:09

ASSALAM ALEYKUM baci ve gardashlar.Bunu yazanlar bilmirler ki giyamet gunu barmaglari onlarin eksine shehadet verecekler? Hz.Peygamber (s.a.a.s) sagliginda hele ebu sufyana,muaviyeye,yezide lenet etmishdi.<<Bir gun ebu sufyan atla gederken muaviyye atin yuyeninden cekirdi,yezid ise arxadan cubugla vururdu.Hz Peygamber buyurdu, ALLAH lenet etsin atin ustunde oturanada,onu tutub cekenede,arxadan vuranada.>>Ele ise ne oldu muaviyye(a.l.e.)de yezidde (a.l.e.) cennetlik oldular .Hansi emellerine gore cennete getmelidiler Hz.Ali (a.s.) ile vurushduglarina gore hansi ki,minlerle mumin olduruldu bes onlarin ganl ? yoxsa yezid(a.l.e.) Imam Huseyinin (a.s.) getline gore.ALLAH hidayet etsin.
Hüseynə yerlər ağlar göylər ağlar
Bətuli Mürtəza, Peyğəmbər ağlar"
Hüseynin nuhəsin Dilriş yazanda
Müselman sehlidir ki, kafər ağlar"


#20 MURTEZA

MURTEZA

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 10 ноября 2009 - 13:30

Inwallah qamet de yezidnen bir yerde cennetde olar:))weytannan boyun boyuna

Salam qardash,bizim gorushumuz barede ne xeber var? :loool:
Sevgili CANAN gelecek,az qalib!

#21 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 10 ноября 2009 - 14:27

doğrusu qardaşlar mən mövzuda əxilərimizi də gözləyirdim amma, hər halda mövzu onlara münasib deyil.

#22 MURTEZA

MURTEZA

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 11 ноября 2009 - 02:05

doğrusu qardaşlar mən mövzuda əxilərimizi də gözləyirdim amma, hər halda mövzu onlara münasib deyil.

Gardash,goy oturmushuq da... :victoryL:
Sevgili CANAN gelecek,az qalib!

#23 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 11 ноября 2009 - 12:12

doğrusu qardaşlar mən mцvzuda əxilərimizi də gцzləyirdim amma, hər halda mцvzu onlara mьnasib deyil.

Gardash,goy oturmushuq da... :gathering:

Sən məni qurdalayırsan ki, "kozırlarımı" aзım? Bəsdi dəəə! Sənin bildiyin sənə yetər, o məsələ qalsın "Desert"!

Сообщение отредактировал Saqi_73: 11 ноября 2009 - 12:12

HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#24 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 11 ноября 2009 - 12:14

doğrusu qardaşlar mən mövzuda əxilərimizi də gözləyirdim amma, hər halda mövzu onlara münasib deyil.

Necə deyərlər:-----Ne sərfuyet! :gathering:
HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#25 coni

coni

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 16 сообщений

Отправлено 11 ноября 2009 - 21:00

icaze ver senin 10 neferine men de 1 nefer eleave edim . Azerbaycanin muasir selefi alimi sheyx Qamet Suleymanov deyir ki Yezid ibn muaviyye cennetlikdir :)

cənnətə propusku o verir? :)propusku o yazir amma PECHATI allah teala vurur :)


O cehenneme propusk verir,cahil insanlarin bashini aldadir:)Bəs eşitməmisiniz ki; Cehenneme gedən özünə yol-yoldaşı axtaraaaar....!
Həzrəti Əli (ə): Hər kəs “Bilmirəm” sözünü tərk etsə rüsvay və həlak olar.

#26 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 16 ноября 2009 - 01:34

Əbu Hüreyrə nəql edir; “Rəsulullah (s.ə.a) dünyadan köçüb Əbu Bəkir “xəlifə seçildikdən” sonar və ərəb tayfaları üsyan ettikləri zaman Ömər ibni Xəttab Əbu Bəkirə dedi; “Rəsulullah (s.ə.a); “İnsanlar Allahdan başqa ilah yoxdur deyənədək onlarla vuruşun. Hər kim Allahdan başqa ilah yoxdur deyərsə malını və canını qorumuş olar. Ancaq dildə deyib ürəkdə inanmasa (Əbu süfyan, Müaviyə və b. Kimi – bu mənim sözümdür) onun işi Allaha qalıb.” Buyurduğu halda sən necə insanlarla hərb edirsən?” Əbu Bəkir dedi; “Vallahi namazla zəkatın arasını ayıranlarala mütləq hərb edəcəyəm. Çünkü zəkat malın haqqıdır. Vallahi Rəsulullaha (s.ə.a) verdikləri zəkatı mənə verməsələr bundan ötrü onlarla hərb edəcəyəm.” Bundan sonar Ömər ibni Xəttab dedi; ”Vallahi yaxşı anladım ki Allah Əbu Bəkirin qəlbinə döyüş istəyi verib və O, haqlıdı” (Səhih-i Müslüm, iman kitabı, Allahdan başqa ilah yoxdur, Məhəmməd (s.ə.a) Allahın rəsuludur deyənədək insanlarla vuruşmağın əmri babı). göründüyü kimi “Sıddıq” ərəb tayfalarını zəkat vermədiklərinə görə qətl edirdi. Müsəlmanı öldürmək isə haramdır. Bu haqda Miqdad ibni Əsvəd nəql edir ki; “Mən Rəsulullaha (s.ə.a) dedim; “Ya Rəsulullah (s.ə.a) nə buyurursan? Mən küfr edən bir adama rast gəlsəm və həmin şəxs mənimlə vuruşsa və əllərimdən birini qılıncla vuraraq kəssə sonar qaçıb bir ağaca sığınsa və; “mən Allaha təslim oldum” desə bu sözdən sonar onu öldürə bilərəm? Rəsulullah (s.ə.a); “Onu öldürmə” dedi. Mən; “ Axı o mənim əlimi kəsdi ondan sonar bu sözü dedi.” dedim. Rəsulullah (s.ə.a); “Onu öldürmə çünkü öldürsən o sənin onu öldürməzdən əvvəlki vəziyyətinə keçər. Sən də onu dediyi sözdən əvvəlki vəziyətdə (yəni kafir) olarsan” dedi. (Səhih-i Müslüm, İman kitabı, Allahdan bbaşqa ilah yoxdur dedikdən sonar kafiri öldürməyin haram olması babı). Indi deməyin ki, onlar zəkat vermirdilər və buna mömin deyildilər, siz bir deyin görək onlar nə üçün zəkat vermirdilər?

elmeddin
Yox, məsələ sənin bildiyin kimi deyildir. Əbu Bəkrin zamanında bəzi ərəb qəbilələri zəkat verməkdən imtina edərkən dedilər: "Biz Muhammədə ( salləllahu aleyhi va səlləm ) zəkat verirdik, artıq Muhamməd öldü..ondan sonra heç kəsə zəkat vermərik"
bu isə rəsul salləllahu aleyhi va səlləmə verdikləri əhdi pozdular, (yəni zəkat,)
yəni bunu rəsul s.a.s əhd verəndə deyə bilərdilər ki,sənin ölümündən sonra biz zəkat verməyəcəyik.
ya da
deyə bilərdilər ki,biz istəyirik ki, əli olsun əmir ! yəni onuda demədilər.
yani deyə bilərdilər ki, bizim qəbilələdən əmir seçilməlidi..
bu onu göstərir ki, onların niyyəti fitnədən başqa bir sey deyildi.
islamıda axırda qəbul edən qəbillələrdən idi

sonrada Əli - radiyallahu anhu - özü də vuruşurdu o döyüşdə...
3 cü tərcüməni eləyəndə düz elə, mən oxuduqum tərcümələrdə, yəqinlik, ilham, qəlbini genişləmdirdi
ancaq sən isə belə gətirirsən
qəlbinə döyüş istəyi verib
Allahdan yəqinlik ,ruhi səbat gəlməsəydi Abubakrın qəlbinə ümmət, elə o andan da parçalanacaqdı.
bu ruhi səbatnan ölən insan cənnətdikdi. bunu Allah vəd verib
istəyirsən gətirim ayəni?
sən fikir ver Abu bakrın sözlərinə
əgər siz mənə kömək etməsəz mən kafirlərnən tək vuruşacaqam.!
bu sözü ancaq qəlbində ruhi səbat olan insan deyə bilər

Сообщение отредактировал ahmed: 16 ноября 2009 - 01:37

bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#27 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 16 ноября 2009 - 14:25

Yox, məsələ sənin bildiyin kimi deyildir. Əbu Bəkrin zamanında bəzi ərəb qəbilələri zəkat verməkdən imtina edərkən dedilər: "Biz Muhammədə ( salləllahu aleyhi va səlləm ) zəkat verirdik, artıq Muhamməd öldü..ondan sonra heç kəsə zəkat vermərik"
bu isə rəsul salləllahu aleyhi va səlləmə verdikləri əhdi pozdular, (yəni zəkat,)
yəni bunu rəsul s.a.s əhd verəndə deyə bilərdilər ki,sənin ölümündən sonra biz zəkat verməyəcəyik.
ya da
deyə bilərdilər ki,biz istəyirik ki, əli olsun əmir ! yəni onuda demədilər.
yani deyə bilərdilər ki, bizim qəbilələdən əmir seçilməlidi..
bu onu göstərir ki, onların niyyəti fitnədən başqa bir sey deyildi.
islamıda axırda qəbul edən qəbillələrdən idi


qardaş, sənin tarixdən xəbərin var? yoxsa məni uşaq hesab edirsən? məsələ muaviyə, Təlhə, Zübeyir olanda "içtihad ediblər" amma xas sahabədən olan Malik ibni Nüveyrə olanda "fitnə" olur? bəsdi özünüzü aldatdınız.

sonrada Əli - radiyallahu anhu - özü də vuruşurdu o döyüşdə...


buda yeni oyundu? sən bilmirsən ki, Hz. imam Əli (ə) 3 xəlifə dövründə heç bir döyüşdə olmayıb?

3 cü tərcüməni eləyəndə düz elə, mən oxuduqum tərcümələrdə, yəqinlik, ilham, qəlbini genişləmdirdi
ancaq sən isə belə gətirirsən
qəlbinə döyüş istəyi verib
Allahdan yəqinlik ,ruhi səbat gəlməsəydi Abubakrın qəlbinə ümmət, elə o andan da parçalanacaqdı.


sənə bir qardaş kimi məsləhət verirəm. əgər hörmətli olmaq istəyirsənsə boş boş danışma. sən bilirsən ümmət ilk dəfə nəyə görə parçalandı? əgər bir qurup insan Rəsulullah (s.ə.a) dəfn olunanda xilafət davası etməsəydi ümmət bu halda olmazdı. o ki, qaldı "Allahın Əbu Bəkirin qəlbinə döyüş istəyi verməsinə" indi hər döyüşənin qəlbinə Allah verir bu istəyi? onda ermənilər haqlıdı ki.

bu ruhi səbatnan ölən insan cənnətdikdi. bunu Allah vəd verib
istəyirsən gətirim ayəni?
sən fikir ver Abu bakrın sözlərinə
əgər siz mənə kömək etməsəz mən kafirlərnən tək vuruşacaqam.!
bu sözü ancaq qəlbində ruhi səbat olan insan deyə bilər


etmə qardaş, sən bilmirsən ki, onlar kafir deyildilər? sənə deyirəm "sən Malik ibni Nüveyrə kimi səhabəyə" kafir deyirsən? əgər kafirdirsə Əbu Bəkir nə üçün onların qan pulunu ödədi? yox əgər kafir deyilsə nə üçün öldürtdü? bilmirəm səbat zad yazmısan yuxarıda amma mən bilirəm ki, "kim bir mömini qəsdən öldürsə əbədi qalacağı yer cəhənnəmdi"

Сообщение отредактировал Elmeddin.88: 16 ноября 2009 - 14:28


#28 indulqentsiya

indulqentsiya

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 403 сообщений

Отправлено 16 ноября 2009 - 14:50

doğrusu qardaşlar mən mцvzuda əxilərimizi də gцzləyirdim amma, hər halda mцvzu onlara mьnasib deyil.

Gardash,goy oturmushuq da... :flowers1:

Sən məni qurdalayırsan ki, "kozırlarımı" aзım? Bəsdi dəəə! Sənin bildiyin sənə yetər, o məsələ qalsın "Desert"!

О hansi kozirdi qadawim?Fetva Qedi xandaki kozirdi ki bunlar oz mehremleri ile evlenseler ve cinsi elaqe zamanida bilseler ki bu onlarim mehremidi(ana baci) ve bu haldada hec bir keffare odenilmir?
Huseyni,Kerbelani ve Ashurani derk etmek ucun,en azi,gerek doqulduqun etek Peygember balasinin qatillerinin doqulduqlari etekden ferqlensin.
قال رسول اللّه (ص): ان الحسين مصباح الهدى و سفينة النجاة
-------------------------------------------------
"Ey Kitab Ehli! Niye haqqı batılla qarıştırır ve bile bile gerçeyi gizlidirsiniz?" (Âl-i İmrân, 3/71),...........
<Bu kishi sayiqlayir....ALLAHIN KITABI BIZE BES EDER>............
---------------------------------------------------

#29 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 17 ноября 2009 - 00:58

etmə qardaş, sən bilmirsən ki, onlar kafir deyildilər? sənə deyirəm "sən Malik ibni Nüveyrə kimi səhabəyə" kafir deyirsən? əgər kafirdirsə Əbu Bəkir nə üçün onların qan pulunu ödədi? yox əgər kafir deyilsə nə üçün öldürtdü? bilmirəm səbat zad yazmısan yuxarıda amma mən bilirəm ki, "kim bir mömini qəsdən öldürsə əbədi qalacağı yer cəhənnəmdi"

elməddin
sələfilərədə qardaş deyirsiz, mənədə ! siz öz dediyivizidi bilmirsiz nə deyirsiz
malik ibn nuveyra haqqında yazılanlarda inandırıcı deyil, yəni mən ele bir şey eşitməmişəm ki, desinlər ki,
biz rəsul s.a.v.s. təyin etdiyi insan əmir olanda ( imam əli) ona zəkatı verəcəyik.
malik ibn nuveyranın qəbiləsi mən oxuduqum saytda rəsul s.a.v.s vəfatından tamam başqa sözləri deyir
istəsən sunni saytına sılka verərəm

abu bakr onlara heç vaxt qan pulu ödəmədi öldürəndən sonra.sən isə deyirsən ki, ödədi.
dəlil gətir bizdə oxuayaq...
ticanini kitablarını saxla, piri babanın nağıllarına oxşayır
hələ əlinin qorxudub beyət etməyini yazmıram,...
bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#30 Zeyd

Zeyd

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 226 сообщений

Отправлено 17 ноября 2009 - 12:45

Malik ve onun qebilesi biz muselmaniq deyenden sonra qilincdan kecirildiler....ve Xalid ibn Velid hemin gece Malikin arvadi ile zina etdi.....

Menbeleri yaziram:

El-Makrizi " İmta' el-Esmâ'" , cilt: 14, sahife: 239
İbin Kesir "El-Bidayetu vel-Nihâye" cilt: 6, sahife: 354
El-Kutbiy "Fevât el-Vafiyât" c: 2, s: 243
El-Sufdiy "El-Vâfi bil- Vafiyât" c: 13, s: 162
El-Zehebi "Tarihul-İslâm" c: 3, s: 32-34 ve 36-37 / "Siyer A'lâm el-Nubalâ" c: 1, s: 376-378
İbin Halikân "Vafiyât el-A'yân" c: 6, s: 13-15
İbn'ul-Esir "El-Kâmil fit-Tarih" c: 2, s: 358-359
Tabari Muhammed bin Cerir " Tarih" c: 2, s: 503-504
Ya'kubi "Tarih" c: 2, s: 131-132
Balazuri "Futuh el-Buldân" c: 1, s: 117-118
İbin Hacer el-'Askalâni "El-İsâbe" c: 2, s: 218 ; c: 5, s: 560-561
İbn'ul-Esir "Usud'ul-Ğâbe" c: 2, s: 95 ; c: 4, s: 298-299
İbin 'Asâkir "Tarih Medinet Dimaşk" c: 16, s: 256-259 ; s: 273-274
İbin Hibbân "El-Sikât" c: 2, s: 169-170
El-Muttaki el-Hindi "Kenz'ul-'Ummâl" c: 5, s: 619
İbin ebil-Hadid "Şerh Nehc'ul-Belâğa" c: 1, s: 179 ; c: 17, s: 202-208
Zamahşeri "El-Fâyik fi ğariyb el-Hadis" c: 3, s: 65
İbin 'abdel-Berr "El-İstiy'âb" c: 2, s: 429 , 746-748 ; c: 3, s: 1362
'Abdu-Rezzâk el-San'âni "El-Musannaf" c: 10, s: 174-175


İmam Hüseyn (ə): Həqiqətən Allah-taala bəndələri yalnız buna görə yaratmışdır ki, Onu tanısınlar. Elə ki, Onu tanıdılar ibadət edərlər və ibadət etsələr Ondan qeyrilərinin ibadət etməkdən ehtiyacsız olarlar
.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru