Перейти к содержимому


Фотография

Şiələrə suallar (II hissə)


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 526

#451 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 12 Июль 2012 - 05:58

Ay Anuş ! Ələsgərin südündən o qədər içmisən ki başın onun kimi işləyir.

Ay forumun userləri.Anuş mənə deyir ki mən gərək BƏ hərfi cərrini "ilə2 kimi tərcümə etməliydim.Anuş hesab edir ki "ilə" kimi tercume olunmalıdır.Ancuq Anuşun düzgün hesab etdiyi nəhcul belqanin tərcüməsində BƏ hərfi cərri "ilə" kimi tercümə olunmayıb.


Sən mənim də etdiyim tərcüməni, kitabı tərcümə edənin də etdiyi tərcüməni qarşılaşdır.

Tərcümə məna etibarı ilə eynidir.

Yəni, orda da "bə" hərfu cərri "ilə" -nin verdiyi məna ilə götürülüb. Amma, cümləni tərcümə edən onu başqa formada tərcümə edib. FORMANIN BU ŞƏKİLDƏ DƏYİŞMƏSİ, MƏNANI DƏYİŞMİR.

Əgər sən ikimizin də tərcüməsinə baxsan, görərsən ki, məna etibarı ilə eynidir və "bə" hərfu cərrindən məqsəd HƏR İKİ TƏRCÜMƏDƏ DƏ "İLƏ"-dir.


Əgər sən əksini iddia edirsənsə, buyur göstər görək tərcüməçi həmin tərcümədə "bə" hərfu cərrinin hansı mənasını verib ?
Anuş!
Sən Ələsgərin molokosunu çox içmisən.Demək olar ki uşaq vaxtı Ələsgərin molokosu ilə böyümüsən.Elə Sənin anan ilə atanın kəbinini də Ələsgər kəsib sən vələdu siğə doğulmusan.Aton peysər olub boynunun dalına vurmaqı yəqin ondan öyrənmisən.
Anuşbalasan da anuşbala.


İndi desəm ki, gəl filan yerdə görüşək, bu sözləri mənim üzümə de, qeyrətin, namusun yoxdu ki, təklifimizi qəbul edəsən .

Mən sənin bu tərbiyəsizliyivə görə atava şikayət etməli olsam, atan məlum deyil ki, konkret bir nəfərə şikayət edək!

Anana şikayət etməli olsam, səni atası naməlum uşaq kimi dünyaya gətirən bir əxlaqsızın sənə verdiyi tərbiyə bundan artıq olmayacaq!


Odur ki, sən vələduzzinanı kişi hesab etməyin mənası yoxdur. Bişərəfin birisən!"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#452 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 12 Июль 2012 - 07:00

Qaldı ki, Ələsgərə !

Özü sapıq da olsa, kafir də olsa!

Qurani-Kərimi öz nəfsinə uyğun olaraq mənəvi cəhətdən təhrif edib yalnış tərcümə etsə də, MÜTLƏQ OLARAQ HƏR AYƏNİ yalnış tərcümə edir də demək olmaz.

Məsələn, onlar onlar بسم الله الرحمن الرحيم sözünü belə tərcümə edirlər :

Adı ilə Allahın , Rəhmanın, Rəhimin.

Bəli! Dilimizdə bu tip cümlələr çox da işlək olmadığından bu cür cümlələr gülüş doğura bilər.

Amma, məsələnin əslində ARDICILLIĞA RİAYƏT ETMƏK BAXIMINDAN bu tərcümə ZAHİRƏN daha uyğundur.

Çünki, ərəb dilində də birinci "isim" sonra "Allah" , sonra "ər-Rahmən" , sonra "ər-Rahim" adları gəlir.


Azərbaycan dilçiliyi baxımından bu cür tərcümədə bir neçə qüsur olsa da, ardıcıllıq baxımından daha münasib olan tərcümə məhz budur!


Amma, Ələsgərin qardaşı oğlu məşhur vahabi Əlixan Musayev ( Həmçinin V.Məmmədəliyev, Z.Bünyadov tərcüməsi) bu cür tərcümə edib :

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

İndi nəticə etibarı ilə eyni mənaya çıxsa da , TƏRCÜMƏ EDƏRKƏN CÜMLƏ SEÇİMİ baxımından fərqliliklər var.

Yaxşı bəs hansı cümlədə ardıcıllığa riayət edilib ?

Ələsgərin cümləsində!


Bundan əlavə !


Əlixanın və Vasim Məmmədəliyevin də tərcümələrində çox fərqlər var.

Amma, demək olmaz ki, bu fərqlər mütləq olaraq mənadadı.

Xeyr!

Əksər hallarda fərqlər cümlənin zahirindədi!

Məsələn , Əlixan yazır :
Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
Vasim MəmmədƏliyev yazır :

Həmd (şükür və tərif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) – aləmlərin Rəbbinə,

Əlixan : nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların (yoluna) deyil!
Vasim : Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!


Belə misallar çox göstərmək olar!

Həmçinin bizim etdiyimiz tərcümə ilə, qardaşın etdiyi tərcümə məna etibari ilə eynidir. TƏRCÜMƏ ZAMANI CÜMLƏ SEÇİMİ BAXIMINDAN FƏRQLİ!


Hər ikimiz də tərcümə zamanı "bə" hərfu cərrini ORDA İŞLƏNDİYİ MƏNADA , yəni, "İLƏ" mənasında qəbul eləmişik.

Nəinki biz, bütün şiə ülaməsi məsələni məhz bu cür qəbul edib.

Çünki, Əli (Ə) sözü məhz bu cür deyib!

Bundan əlavə, sünni alimlərindən olan Muhəmməd Abduh da sözü məhz bu cür qəbul edib.

Bir dənə sən vələduzzina buna etiraz edirsən.

Özün də heç bir dəlil sübut olmadan!

Buyur ! Əgər sözündə haqlısansa, göstər görək səndən başqa cümlənin məhz belə tərcümə edilməli olduğunu kim deyib, hansı tərcüməçi sən tərcümə edən MƏNADA tərcümə edib, hansı alim sən izah elədiyin MƏNADA izah edib? Bu barədə TUTARLI DƏLİL gətir, link yerləşdir!

SƏNİN PAYIVA , bu postumuzdan sonra HEÇ BİR ŞƏRT QOYMADAN TƏLƏB ETDİYİMİZ ŞEYİ TUTARLI DƏLİLLƏRLƏ GÖSTƏRİB BURA LİNK YERLƏŞDİRMƏYƏN VƏLƏDUZZİNADI.

SƏnin PAYIVA TƏLƏB ETDİYİMİZ ŞEYİ GÖSTƏRMƏYƏNİN ZATINA LƏNƏT!

Gözləyirəm inşaAllaH!

Daha "bə" hərfu cərri kimi, "nüsxələr fərqi " kimi yalandan basıb-bağlama!


"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#453 Osman-əl-Xamis

Osman-əl-Xamis

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 249 сообщений

Отправлено 26 Июль 2012 - 01:54

Yəqin ki bir çox şiəyə Şeyx Ət-Tusinin "əl-Ğeybə kitabı" tanışdır.Ət-Tusi həmin kitabda məhz 12 ci imamın varlıqını və onun qeybə çəkilməsini isbatlamaq üçün yazıb.Və Tusiyə görə bu məxluq nə zamansa zuhur edəcək.Hətta Tusi İmamın zuhur simptomlarını da yazıb.Məsələn.Ət-Tusi qeyd edir ki İmam o zaman zuhur edəcək ki şiələr bir-birlərinin üzünə tüpürəcəklər.
Təbii ki əhli sünnə 12 rəqəmi ilə rəqəmlənmiş bir məxluqun sərdabədə qeybə çəkilməsini və nə zamansa onun zuhur etməsini qəbul eləmir.Bizə görə belə bir şəxsiyyət əfasənə və əsatirdir.

سمعت الحسين بن علي (عليه السلام)يقول: لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض و يتفل بعضكم في وجوه بعض و يشهد بعضكم على بعض بالكفر و يلعن بعضكم بعضا

Huseyn bin Ali(nin belə ) dedi(yini) eşitdim.
"Biri birinizdən uzaq olanacan və biri birinizin üzünə tüpürənəcən və biri-birinizin əleyhinə küfr ilə hökm verənəcən və biri birinizi lənətləyənəcən intizarında olduqunuz hadisə olmayacaq."

http://www.almhdi.co...wdocument5.html

#454 Osman-əl-Xamis

Osman-əl-Xamis

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 249 сообщений

Отправлено 26 Июль 2012 - 02:09

Şiələrə sual versəm ki 12-ci imam nə üçün qeybə çəkilib yəqin ki hərəsi bir cür cavab verəcək.Ancaq mən siz cavabını fikrləşənəcən qoyun mən sizə varlıqı iddia edilən 12-ci imamın niyə qeybə çəkildiyi səbəbini yazım.

Səbəb- qorxaqlıq.


وعن زرارة قال : ( إنَّ للقائم غيبة قبل ظهوره , قلتُ : لِمَ ؟ , قال : يَخافُ القتل )
( [1] ) أصول الكافي ج1/337-338 .

Zürarədən nəql edilir.
Dedi:
Qaimin zuhurundan öncə qeybəti var.
Dedim:
Nə üçün?
Dedi:
Öldürülməkdən qorxur.

Usul əl-Kafi cild 1 . səh 337-338

#455 Osman-əl-Xamis

Osman-əl-Xamis

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 249 сообщений

Отправлено 26 Июль 2012 - 02:24

Cümə namazı 12 ci imamın zuhuruna qədər fərzdir yoxsa yox?
Şiə əqidəsinə görə imam sərdabədən zuhur edənəcən əlbəttə ki vacib deyil.

(Miftəhu əl-kəramə kitab əs-salət cild 2 . səh 69)
(Təhrir əl-Vasilə cild-1 səh 131 müəllif Xomeyni)

Hətta şiə şeyxlərindən olan Xalisi özünün "Kitab əl-Cuma" kitabında nəql edərək deyir :
إنَّ الشيعة من زمان الأئمة كانوا تاركين للجمعة
Həqiqətən imamların zamanından şiə(lər) cüməni tərk ediblər.


(kitab əl-Cuma səh-131)

Сообщение отредактировал Osman-əl-Xamis: 26 Июль 2012 - 02:29


#456 Osman-əl-Xamis

Osman-əl-Xamis

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 249 сообщений

Отправлено 26 Июль 2012 - 02:33

Baxaq görək İmam zuhur edəndə gördüyü işi nə olacaq.

Məclisi "haqq əl-yəqin" kitabında nəql edir .

إذا ظهر المهديُّ , فإنه سيُحيي عائشة ويُقيم عليها الحدَّ

Mehdi zuhur edərsə Aişəni dirildəcək və ona hədd tətbiq edəcək.

(Haqq əl-yəqin səh -347 əl-məclisi)

#457 Osman-əl-Xamis

Osman-əl-Xamis

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 249 сообщений

Отправлено 26 Июль 2012 - 02:57

Bəs şiələrin İmamı hal hazırda hardadır?

Bir versiyay görə "vəhhabilərin" ölkəsindədir.Yəni Mədinə şəhərində.(bax usuı kafi cild-1 səh 328)

Bir versiyaya görə .يسكن في جبل الرضوى Ridva dağında yaşayır (əl-Ğeybə səh 103)

Bir versiyay görə Səddam Huseynin ölkəsində İraqda samirə səhərində yaşayır .(bax Misbah əz-zənir səh 229 müəllif Ali bin Tusi : Əl-Məzar əl-Kəbir səh 216 müəllif əl-Məşhədi: Bihar əl-ənvar cild-102 səh 102-103 :Kəlimətul məhdi səh 471-472 müəllif əş-şirazi və sair)

#458 Osman-əl-Xamis

Osman-əl-Xamis

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 249 сообщений

Отправлено 26 Июль 2012 - 02:58

Şiələr oxuyun cavab verin.Suallar sizə ünvanlanıb

#459 code

code

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 25 сообщений

Отправлено 26 Июль 2012 - 11:57

bizim nəzərimizdə bəli, həmən şəxs kafirdir. çünkü həm etiqad məsələlərindən birini inkar etmiş olur və həmdə imamlar a.s-dan nəql olunmuş mütəvatir xəbərləri inkar edir.


Usuli kafini aç orda axrıncı imamdan olan fəsil var sənin sözünün əksidir

#460 Osman-əl-Xamis

Osman-əl-Xamis

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 249 сообщений

Отправлено 26 Июль 2012 - 16:28

Fatimənin(ra) Əliyə(ra) qəzəblənməsi.
Bu rəvayət əl-Qumminin "iləl əş-şərai" kitabında vardır.Həmçinin məclisinin dili farsca olan "cələ əl-uyun " kitabında mövcuddur.
Bu rəvayətdə Əlinin Fatiməyə əziyyət verdiyi və fatimənin atasının yanına getdiyi və peyqəmbərin Əliyə "kim fatiməyə əziyyət verərsə mənə əziyyət vermişdir dediyi yazılır"
أنه سئل: (هل تشيع الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة أو قنديل أو غير ذلك مما يضاء به؟قال: فتغير لون أبي عبد الله "ع" من ذلك واستوى جالساً ثم قال:إنه جاء شقي من الأشقياء إلى فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لها: أما علمت أن علياً قد خطب بنت أبي جهل فقالت: حقاً ما تقول؟ فقال: حقاً ما أقول ثلاث مرات فدخلها من الغيرة ما لا تملك نفسها وذلك أن الله تبارك وتعالى كتب على النساء غيرة وكتب على الرجال جهاداً وجعل للمحتسبة الصابرة منهن من الأجر ما جعل للمرابط المهاجر في سبيل الله، قال: فاشتد غم فاطمة من ذلك وبقيت متفكرة هي حتى أمست وجاء الليل حملت الحسن على عاتقها الأيمن والحسين على عاتقها الأيسر وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيدها اليمنى، ثم تحولت إلى حجرة أبيها فجاء عليّ فدخل حجرته فلم ير فاطمة فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصة ما هي، فاستحى أن يدعوها من منزل أبيها فخرج إلى المسجد يصلي فيه ما شاء الله، ثم جمع شيئاً من كثيب المسجد واتكئ عليه، فلما رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما بفاطمة من الحزن أفاض عليها الماء ثم لبس ثوبه ودخل المسجد فلم يزل يصلي بين راكع وساجد، وكلما صلى ركعتين دعا الله أن يذهب ما بفاطمة من الحز والغم، وذلك أنه خرج من عندها وهي تتقلب وتتنفس الصعداء فلماء رآها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنها لا يهنيها النوم وليس لها قرار قال لها: قومي يا بنية فقامت، فحمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحسن وحملت فاطمة الحسين وأخذت بيد أم كلثوم فانتهى إلى علي "ع" وهو نائم فوضع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجله على رجل عليّ فغمزه وقال: قم يا أبا تراب! فكم ساكن أزعجته ادع لي أبا بكر من داره، وعمر من مجلسه، وطلحة، فخرج علي فاستخرجهما من منزلهما واجتمعوا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا علي! أما علمت أن فاطمة بضعة مني وأنا منها، فمن آذاها فقد آذاني من آذاني فقد آذى الله، ومن آذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي) 1
(İmam Cafərdən) soruşulur.Cənazə məşəl ilə məlum olarmı və yanınca buxur qəndil və başqa işıq saçan şeylər aparılarmı?(ravi) dedi: Əbu abdullahın(as) bu(sual)dan rəngi dəyişdi. oturdu.sonra dedi.Yaramazlardan biri peyqəmbərin qızı fatimənin yanına gəlir.və ona deyir.Əlinin əbu cəhlin qızı ilə nişanlandıqını bilirsənmi?Fatimə deyir .doğru deyirsən? dedi dediklərim üç kərə doğrudur.Fatiməyə özünü ələ bilməyəcək həddə qısqanclıq daxil olur.Çünki Allah təbarək Təalə qadınlara qısqanclıqı kişilərə cihadə fərz etmişdir.qadınlardan səbirli muhtəsiblərə Allah yolunda keşikdə duran mühacirə bəxş etdiyi əcrdən bəxş etmişdir.(İmam) dedi:Buna görə Fatimənim qəmlənməsi şiddətləndi.Axşamacan fikrli halda qaldı.Və gecə düşdü.Həsəni sağ çiyninə Huseyni isə sol çiyninə götürdü.Ummu gülsümün sol əlini sağ əli ilə tutdu.sonra atasının hucrəsinə çıxıb getdi .və Əli də gəldi və öz hucresinə girdi.və fatiməni görmədi.şiddətli qəmləndi və işin nə yerdə olduqunu bilmədiyi halda bu ona ağır gəldi.Və Fatiməni atasının mənzilindən çağırmaqa utandı.ardından məscidə çıxdı və Allahın dilədiyi qədər namaz qıldı.sonra məscidin qumundan balaca bir təpə düzəldib ona dirsəkləndi .O zaman ki peyqəmbər Fatiməni qəmli hüznlü gördü onun üzərinə su tökdü.sonra paltarını geyindi.sonra məscidə daxil oldu ruku və səcdə edən arasında namaz qıldı.Hər iki ruketde Allaha dua etdi ki fatimenin huznu ve qemi getsin.odur ki fatimənin yanından çıxanda onun dəyişildiyini və rahat nəfəs aldıqını gördü.peyqəmbər onun yata bilmədiyini və qərar tuta bilmədiyi gördükdə fatiməyə dedi.qalx ey qızcığaz.o da qalxdıardından peyqəmbər hasəni fatimə huseyni götürdü. ve ummu gulsumun alindən tutdu.əlinin yanına getdi.o yatmışdı.oeyqəmbər qıçını Əlinin qıçına qoyub əli ilə sıxdı.Və dedi .qalx ey əbu turab! Nə qədər onun incidiyi sakin varsa əbu bəkr evindən omeri meclisinden talhanı mənim yanıma getir.Əli çıxdı və o ikisini menzilinden cixartdı ve peyqemberin yaninda toplaşdılar.Peyqember dedi Ya Əli :
Məgər bilmirsənmi Fatimə məndən bir parçadır və mən ondan bir parçayam?Ona əziyyət verən mənə zəiyyət vermişdir.Mənə əziyyət verən isə Allaha əziyyət vermişdir.
Vəfatımdan sonra ona əziyyət verən sağlığımda ona əziyyət verən kimidir sağlığımda ona əziyyət verən ölümümdən sonra ona əziyyət vermiş kimidir.

(İləl əş-şərai səh 185 - 186 müəllif əl-qummi. Cələuə uyun müəllif əl-məclisi)

Сообщение отредактировал Osman-əl-Xamis: 26 Июль 2012 - 16:30


#461 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 26 Июль 2012 - 18:45

Fatimənin(ra) Əliyə(ra) qəzəblənməsi.
Bu rəvayət əl-Qumminin "iləl əş-şərai" kitabında vardır.Həmçinin məclisinin dili farsca olan "cələ əl-uyun " kitabında mövcuddur.
Bu rəvayətdə Əlinin Fatiməyə əziyyət verdiyi və fatimənin atasının yanına getdiyi və peyqəmbərin Əliyə "kim fatiməyə əziyyət verərsə mənə əziyyət vermişdir dediyi yazılır"
أنه سئل: (هل تشيع الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة أو قنديل أو غير ذلك مما يضاء به؟قال: فتغير لون أبي عبد الله "ع" من ذلك واستوى جالساً ثم قال:إنه جاء شقي من الأشقياء إلى فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لها: أما علمت أن علياً قد خطب بنت أبي جهل فقالت: حقاً ما تقول؟ فقال: حقاً ما أقول ثلاث مرات فدخلها من الغيرة ما لا تملك نفسها وذلك أن الله تبارك وتعالى كتب على النساء غيرة وكتب على الرجال جهاداً وجعل للمحتسبة الصابرة منهن من الأجر ما جعل للمرابط المهاجر في سبيل الله، قال: فاشتد غم فاطمة من ذلك وبقيت متفكرة هي حتى أمست وجاء الليل حملت الحسن على عاتقها الأيمن والحسين على عاتقها الأيسر وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيدها اليمنى، ثم تحولت إلى حجرة أبيها فجاء عليّ فدخل حجرته فلم ير فاطمة فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصة ما هي، فاستحى أن يدعوها من منزل أبيها فخرج إلى المسجد يصلي فيه ما شاء الله، ثم جمع شيئاً من كثيب المسجد واتكئ عليه، فلما رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما بفاطمة من الحزن أفاض عليها الماء ثم لبس ثوبه ودخل المسجد فلم يزل يصلي بين راكع وساجد، وكلما صلى ركعتين دعا الله أن يذهب ما بفاطمة من الحز والغم، وذلك أنه خرج من عندها وهي تتقلب وتتنفس الصعداء فلماء رآها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنها لا يهنيها النوم وليس لها قرار قال لها: قومي يا بنية فقامت، فحمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحسن وحملت فاطمة الحسين وأخذت بيد أم كلثوم فانتهى إلى علي "ع" وهو نائم فوضع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجله على رجل عليّ فغمزه وقال: قم يا أبا تراب! فكم ساكن أزعجته ادع لي أبا بكر من داره، وعمر من مجلسه، وطلحة، فخرج علي فاستخرجهما من منزلهما واجتمعوا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا علي! أما علمت أن فاطمة بضعة مني وأنا منها، فمن آذاها فقد آذاني من آذاني فقد آذى الله، ومن آذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي) 1
(İmam Cafərdən) soruşulur.Cənazə məşəl ilə məlum olarmı və yanınca buxur qəndil və başqa işıq saçan şeylər aparılarmı?(ravi) dedi: Əbu abdullahın(as) bu(sual)dan rəngi dəyişdi. oturdu.sonra dedi.Yaramazlardan biri peyqəmbərin qızı fatimənin yanına gəlir.və ona deyir.Əlinin əbu cəhlin qızı ilə nişanlandıqını bilirsənmi?Fatimə deyir .doğru deyirsən? dedi dediklərim üç kərə doğrudur.Fatiməyə özünü ələ bilməyəcək həddə qısqanclıq daxil olur.Çünki Allah təbarək Təalə qadınlara qısqanclıqı kişilərə cihadə fərz etmişdir.qadınlardan səbirli muhtəsiblərə Allah yolunda keşikdə duran mühacirə bəxş etdiyi əcrdən bəxş etmişdir.(İmam) dedi:Buna görə Fatimənim qəmlənməsi şiddətləndi.Axşamacan fikrli halda qaldı.Və gecə düşdü.Həsəni sağ çiyninə Huseyni isə sol çiyninə götürdü.Ummu gülsümün sol əlini sağ əli ilə tutdu.sonra atasının hucrəsinə çıxıb getdi .və Əli də gəldi və öz hucresinə girdi.və fatiməni görmədi.şiddətli qəmləndi və işin nə yerdə olduqunu bilmədiyi halda bu ona ağır gəldi.Və Fatiməni atasının mənzilindən çağırmaqa utandı.ardından məscidə çıxdı və Allahın dilədiyi qədər namaz qıldı.sonra məscidin qumundan balaca bir təpə düzəldib ona dirsəkləndi .O zaman ki peyqəmbər Fatiməni qəmli hüznlü gördü onun üzərinə su tökdü.sonra paltarını geyindi.sonra məscidə daxil oldu ruku və səcdə edən arasında namaz qıldı.Hər iki ruketde Allaha dua etdi ki fatimenin huznu ve qemi getsin.odur ki fatimənin yanından çıxanda onun dəyişildiyini və rahat nəfəs aldıqını gördü.peyqəmbər onun yata bilmədiyini və qərar tuta bilmədiyi gördükdə fatiməyə dedi.qalx ey qızcığaz.o da qalxdıardından peyqəmbər hasəni fatimə huseyni götürdü. ve ummu gulsumun alindən tutdu.əlinin yanına getdi.o yatmışdı.oeyqəmbər qıçını Əlinin qıçına qoyub əli ilə sıxdı.Və dedi .qalx ey əbu turab! Nə qədər onun incidiyi sakin varsa əbu bəkr evindən omeri meclisinden talhanı mənim yanıma getir.Əli çıxdı və o ikisini menzilinden cixartdı ve peyqemberin yaninda toplaşdılar.Peyqember dedi Ya Əli :
Məgər bilmirsənmi Fatimə məndən bir parçadır və mən ondan bir parçayam?Ona əziyyət verən mənə zəiyyət vermişdir.Mənə əziyyət verən isə Allaha əziyyət vermişdir.
Vəfatımdan sonra ona əziyyət verən sağlığımda ona əziyyət verən kimidir sağlığımda ona əziyyət verən ölümümdən sonra ona əziyyət vermiş kimidir.

(İləl əş-şərai səh 185 - 186 müəllif əl-qummi. Cələuə uyun müəllif əl-məclisi)Haa burda ne olub ki ay salafi???
Tercumeni duz ela ay salafi))))))

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#462 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 26 Июль 2012 - 20:46

Fatimənin(ra) Əliyə(ra) qəzəblənməsi.
Bu rəvayət əl-Qumminin "iləl əş-şərai" kitabında vardır.Həmçinin məclisinin dili farsca olan "cələ əl-uyun " kitabında mövcuddur.
Bu rəvayətdə Əlinin Fatiməyə əziyyət verdiyi və fatimənin atasının yanına getdiyi və peyqəmbərin Əliyə "kim fatiməyə əziyyət verərsə mənə əziyyət vermişdir dediyi yazılır"
أنه سئل: (هل تشيع الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة أو قنديل أو غير ذلك مما يضاء به؟قال: فتغير لون أبي عبد الله "ع" من ذلك واستوى جالساً ثم قال:إنه جاء شقي من الأشقياء إلى فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لها: أما علمت أن علياً قد خطب بنت أبي جهل فقالت: حقاً ما تقول؟ فقال: حقاً ما أقول ثلاث مرات فدخلها من الغيرة ما لا تملك نفسها وذلك أن الله تبارك وتعالى كتب على النساء غيرة وكتب على الرجال جهاداً وجعل للمحتسبة الصابرة منهن من الأجر ما جعل للمرابط المهاجر في سبيل الله، قال: فاشتد غم فاطمة من ذلك وبقيت متفكرة هي حتى أمست وجاء الليل حملت الحسن على عاتقها الأيمن والحسين على عاتقها الأيسر وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيدها اليمنى، ثم تحولت إلى حجرة أبيها فجاء عليّ فدخل حجرته فلم ير فاطمة فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصة ما هي، فاستحى أن يدعوها من منزل أبيها فخرج إلى المسجد يصلي فيه ما شاء الله، ثم جمع شيئاً من كثيب المسجد واتكئ عليه، فلما رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما بفاطمة من الحزن أفاض عليها الماء ثم لبس ثوبه ودخل المسجد فلم يزل يصلي بين راكع وساجد، وكلما صلى ركعتين دعا الله أن يذهب ما بفاطمة من الحز والغم، وذلك أنه خرج من عندها وهي تتقلب وتتنفس الصعداء فلماء رآها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنها لا يهنيها النوم وليس لها قرار قال لها: قومي يا بنية فقامت، فحمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحسن وحملت فاطمة الحسين وأخذت بيد أم كلثوم فانتهى إلى علي "ع" وهو نائم فوضع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجله على رجل عليّ فغمزه وقال: قم يا أبا تراب! فكم ساكن أزعجته ادع لي أبا بكر من داره، وعمر من مجلسه، وطلحة، فخرج علي فاستخرجهما من منزلهما واجتمعوا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا علي! أما علمت أن فاطمة بضعة مني وأنا منها، فمن آذاها فقد آذاني من آذاني فقد آذى الله، ومن آذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي) 1
(İmam Cafərdən) soruşulur.Cənazə məşəl ilə məlum olarmı və yanınca buxur qəndil və başqa işıq saçan şeylər aparılarmı?(ravi) dedi: Əbu abdullahın(as) bu(sual)dan rəngi dəyişdi. oturdu.sonra dedi.Yaramazlardan biri peyqəmbərin qızı fatimənin yanına gəlir.və ona deyir.Əlinin əbu cəhlin qızı ilə nişanlandıqını bilirsənmi?Fatimə deyir .doğru deyirsən? dedi dediklərim üç kərə doğrudur.Fatiməyə özünü ələ bilməyəcək həddə qısqanclıq daxil olur.Çünki Allah təbarək Təalə qadınlara qısqanclıqı kişilərə cihadə fərz etmişdir.qadınlardan səbirli muhtəsiblərə Allah yolunda keşikdə duran mühacirə bəxş etdiyi əcrdən bəxş etmişdir.(İmam) dedi:Buna görə Fatimənim qəmlənməsi şiddətləndi.Axşamacan fikrli halda qaldı.Və gecə düşdü.Həsəni sağ çiyninə Huseyni isə sol çiyninə götürdü.Ummu gülsümün sol əlini sağ əli ilə tutdu.sonra atasının hucrəsinə çıxıb getdi .və Əli də gəldi və öz hucresinə girdi.və fatiməni görmədi.şiddətli qəmləndi və işin nə yerdə olduqunu bilmədiyi halda bu ona ağır gəldi.Və Fatiməni atasının mənzilindən çağırmaqa utandı.ardından məscidə çıxdı və Allahın dilədiyi qədər namaz qıldı.sonra məscidin qumundan balaca bir təpə düzəldib ona dirsəkləndi .O zaman ki peyqəmbər Fatiməni qəmli hüznlü gördü onun üzərinə su tökdü.sonra paltarını geyindi.sonra məscidə daxil oldu ruku və səcdə edən arasında namaz qıldı.Hər iki ruketde Allaha dua etdi ki fatimenin huznu ve qemi getsin.odur ki fatimənin yanından çıxanda onun dəyişildiyini və rahat nəfəs aldıqını gördü.peyqəmbər onun yata bilmədiyini və qərar tuta bilmədiyi gördükdə fatiməyə dedi.qalx ey qızcığaz.o da qalxdıardından peyqəmbər hasəni fatimə huseyni götürdü. ve ummu gulsumun alindən tutdu.əlinin yanına getdi.o yatmışdı.oeyqəmbər qıçını Əlinin qıçına qoyub əli ilə sıxdı.Və dedi .qalx ey əbu turab! Nə qədər onun incidiyi sakin varsa əbu bəkr evindən omeri meclisinden talhanı mənim yanıma getir.Əli çıxdı və o ikisini menzilinden cixartdı ve peyqemberin yaninda toplaşdılar.Peyqember dedi Ya Əli :
Məgər bilmirsənmi Fatimə məndən bir parçadır və mən ondan bir parçayam?Ona əziyyət verən mənə zəiyyət vermişdir.Mənə əziyyət verən isə Allaha əziyyət vermişdir.
Vəfatımdan sonra ona əziyyət verən sağlığımda ona əziyyət verən kimidir sağlığımda ona əziyyət verən ölümümdən sonra ona əziyyət vermiş kimidir.

(İləl əş-şərai səh 185 - 186 müəllif əl-qummi. Cələuə uyun müəllif əl-məclisi)


http://www.aparat.co...dc509d1d4060924

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#463 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 26 Июль 2012 - 20:54

Fatimənin(ra) Əliyə(ra) qəzəblənməsi.
Bu rəvayət əl-Qumminin "iləl əş-şərai" kitabında vardır.Həmçinin məclisinin dili farsca olan "cələ əl-uyun " kitabında mövcuddur.
Bu rəvayətdə Əlinin Fatiməyə əziyyət verdiyi və fatimənin atasının yanına getdiyi və peyqəmbərin Əliyə "kim fatiməyə əziyyət verərsə mənə əziyyət vermişdir dediyi yazılır"
أنه سئل: (هل تشيع الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة أو قنديل أو غير ذلك مما يضاء به؟قال: فتغير لون أبي عبد الله "ع" من ذلك واستوى جالساً ثم قال:إنه جاء شقي من الأشقياء إلى فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لها: أما علمت أن علياً قد خطب بنت أبي جهل فقالت: حقاً ما تقول؟ فقال: حقاً ما أقول ثلاث مرات فدخلها من الغيرة ما لا تملك نفسها وذلك أن الله تبارك وتعالى كتب على النساء غيرة وكتب على الرجال جهاداً وجعل للمحتسبة الصابرة منهن من الأجر ما جعل للمرابط المهاجر في سبيل الله، قال: فاشتد غم فاطمة من ذلك وبقيت متفكرة هي حتى أمست وجاء الليل حملت الحسن على عاتقها الأيمن والحسين على عاتقها الأيسر وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيدها اليمنى، ثم تحولت إلى حجرة أبيها فجاء عليّ فدخل حجرته فلم ير فاطمة فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصة ما هي، فاستحى أن يدعوها من منزل أبيها فخرج إلى المسجد يصلي فيه ما شاء الله، ثم جمع شيئاً من كثيب المسجد واتكئ عليه، فلما رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما بفاطمة من الحزن أفاض عليها الماء ثم لبس ثوبه ودخل المسجد فلم يزل يصلي بين راكع وساجد، وكلما صلى ركعتين دعا الله أن يذهب ما بفاطمة من الحز والغم، وذلك أنه خرج من عندها وهي تتقلب وتتنفس الصعداء فلماء رآها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنها لا يهنيها النوم وليس لها قرار قال لها: قومي يا بنية فقامت، فحمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحسن وحملت فاطمة الحسين وأخذت بيد أم كلثوم فانتهى إلى علي "ع" وهو نائم فوضع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجله على رجل عليّ فغمزه وقال: قم يا أبا تراب! فكم ساكن أزعجته ادع لي أبا بكر من داره، وعمر من مجلسه، وطلحة، فخرج علي فاستخرجهما من منزلهما واجتمعوا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا علي! أما علمت أن فاطمة بضعة مني وأنا منها، فمن آذاها فقد آذاني من آذاني فقد آذى الله، ومن آذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي) 1
(İmam Cafərdən) soruşulur.Cənazə məşəl ilə məlum olarmı və yanınca buxur qəndil və başqa işıq saçan şeylər aparılarmı?(ravi) dedi: Əbu abdullahın(as) bu(sual)dan rəngi dəyişdi. oturdu.sonra dedi.Yaramazlardan biri peyqəmbərin qızı fatimənin yanına gəlir.və ona deyir.Əlinin əbu cəhlin qızı ilə nişanlandıqını bilirsənmi?Fatimə deyir .doğru deyirsən? dedi dediklərim üç kərə doğrudur.Fatiməyə özünü ələ bilməyəcək həddə qısqanclıq daxil olur.Çünki Allah təbarək Təalə qadınlara qısqanclıqı kişilərə cihadə fərz etmişdir.qadınlardan səbirli muhtəsiblərə Allah yolunda keşikdə duran mühacirə bəxş etdiyi əcrdən bəxş etmişdir.(İmam) dedi:Buna görə Fatimənim qəmlənməsi şiddətləndi.Axşamacan fikrli halda qaldı.Və gecə düşdü.Həsəni sağ çiyninə Huseyni isə sol çiyninə götürdü.Ummu gülsümün sol əlini sağ əli ilə tutdu.sonra atasının hucrəsinə çıxıb getdi .və Əli də gəldi və öz hucresinə girdi.və fatiməni görmədi.şiddətli qəmləndi və işin nə yerdə olduqunu bilmədiyi halda bu ona ağır gəldi.Və Fatiməni atasının mənzilindən çağırmaqa utandı.ardından məscidə çıxdı və Allahın dilədiyi qədər namaz qıldı.sonra məscidin qumundan balaca bir təpə düzəldib ona dirsəkləndi .O zaman ki peyqəmbər Fatiməni qəmli hüznlü gördü onun üzərinə su tökdü.sonra paltarını geyindi.sonra məscidə daxil oldu ruku və səcdə edən arasında namaz qıldı.Hər iki ruketde Allaha dua etdi ki fatimenin huznu ve qemi getsin.odur ki fatimənin yanından çıxanda onun dəyişildiyini və rahat nəfəs aldıqını gördü.peyqəmbər onun yata bilmədiyini və qərar tuta bilmədiyi gördükdə fatiməyə dedi.qalx ey qızcığaz.o da qalxdıardından peyqəmbər hasəni fatimə huseyni götürdü. ve ummu gulsumun alindən tutdu.əlinin yanına getdi.o yatmışdı.oeyqəmbər qıçını Əlinin qıçına qoyub əli ilə sıxdı.Və dedi .qalx ey əbu turab! Nə qədər onun incidiyi sakin varsa əbu bəkr evindən omeri meclisinden talhanı mənim yanıma getir.Əli çıxdı və o ikisini menzilinden cixartdı ve peyqemberin yaninda toplaşdılar.Peyqember dedi Ya Əli :
Məgər bilmirsənmi Fatimə məndən bir parçadır və mən ondan bir parçayam?Ona əziyyət verən mənə zəiyyət vermişdir.Mənə əziyyət verən isə Allaha əziyyət vermişdir.
Vəfatımdan sonra ona əziyyət verən sağlığımda ona əziyyət verən kimidir sağlığımda ona əziyyət verən ölümümdən sonra ona əziyyət vermiş kimidir.

(İləl əş-şərai səh 185 - 186 müəllif əl-qummi. Cələuə uyun müəllif əl-məclisi)


Ay vahhabi, səncə Peyğəmbər(s) niyə Ömər və Əbu Bəkri çağırtırıb? Onların Hz.Əlinin(ə) Əbu Cəhlin qızını istəməsinə axı nə aidiyyatı ola bilər? Sənin ağlın bunu anlaya bilməz amma mən cavablandırım. Çünki bu yalanı onlar uydurmuşdular. Və Peyğəmbər(s) qızına əziyyəti məhz onlar etmişdilər. Ona görə də Peyğəmbər(s) onları çağırtdırır ki, bilin nə qələt etmisiniz.

Сообщение отредактировал vusal114: 26 Июль 2012 - 21:00

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#464 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 31 Июль 2012 - 23:36

Seyyid Hüseyn Musəvi və "lilləh summə lit`tarix" kitabı haqqında həmçinin Əhməd əl Katib haqqında fikirləriniz nədir?

Сообщение отредактировал Muhaqqiq: 31 Июль 2012 - 23:41


#465 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 01 Август 2012 - 00:02

http://www.islamiyor...kid=220&sayi=64

#466 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 05 Август 2012 - 23:08

Bir Imam Mehdinin (əc)ğeybətin etməmişdiniz onuda gördük.
INTIZAR

Imamın özünü xalqa tanıtmadığı qeybəti-kübra dövründə islam məsələləri barədə dərin biliyə malik olan ləyaqətli fəqihlər xalqın və islam cəmiyyətinin məsələlərini həll edir, xalqın din və dünyasını nəzərə alaraq mə᾽sum imamın zühuru üçün zəmin yaradırlar. Bu dördə xalqın hamısı intizardadır, lakin bu, o demək deyildir ki, imamın zühuruna imkan yaratmaq üçün çalışmayıb hərəkətsiz qalsınlar. Gözləyən insan ümidvar, hərəkətli, bilikli, mö᾽min, imama et᾽tiqad bəsləyən və nəhayət imamın zühuru üçün zəmin hazırlayan bir insandır. Belə bir insan eynilə dağın zirvəsinə çıxmaq üçün çalışan və bu yolda zəruri olan hər bir şeyi qabaqcadan hazırlayan bir alpinistə bənzəyir. Dağın zirvəsinə çatmaq istəyən bir insan xəyallarla və əli-qolu oturmaqla hədəfinə yetişməz. Bu intizarın nəticəsində insan hərəkət, çalışmaq, güc, düşüncə və yeniliklər əldə edir. Әgər bu əhəmiyyətli prinsip cəmiyytədə mövcud olmasa, insanlar hərəkətsiz, ümidsiz olaraq parlaq bir gələcəyi gözləməzlər.

Islamda intizar üsulu din və məzhəbin ayrılmaz bir hissəsidir. Bu üsul parlaq bir gələcəyin, ictimai ədalətin tam şəklidə həyata keçirələcəyi müjdəsini verir. Bu məqsədə çatmaq üçün öz ardıcıllarını elə yetişdirir ki, qaranlıqlarla, zülmlə, dəccallarla, süfyanlarla döyüşüb öz daimi hərəkətlərilə vahid dünya hökumətini tə᾽sis etmək üçün zəmin yaratsınlar və nəhayət Allahın və᾽d etdiyi bu şəxs olan imam Mehdi (ə.f.) islamın bütün hədəflərini həyata keçirəcəkdir, inşaallah.

#467 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 07 Август 2012 - 02:55

Yəqin ki bir çox şiəyə Şeyx Ət-Tusinin "əl-Ğeybə kitabı" tanışdır.Ət-Tusi həmin kitabda məhz 12 ci imamın varlıqını və onun qeybə çəkilməsini isbatlamaq üçün yazıb.Və Tusiyə görə bu məxluq nə zamansa zuhur edəcək.Hətta Tusi İmamın zuhur simptomlarını da yazıb.Məsələn.Ət-Tusi qeyd edir ki İmam o zaman zuhur edəcək ki şiələr bir-birlərinin üzünə tüpürəcəklər.
Təbii ki əhli sünnə 12 rəqəmi ilə rəqəmlənmiş bir məxluqun sərdabədə qeybə çəkilməsini və nə zamansa onun zuhur etməsini qəbul eləmir.Bizə görə belə bir şəxsiyyət əfasənə və əsatirdir.

سمعت الحسين بن علي (عليه السلام)يقول: لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض و يتفل بعضكم في وجوه بعض و يشهد بعضكم على بعض بالكفر و يلعن بعضكم بعضا

Huseyn bin Ali(nin belə ) dedi(yini) eşitdim.
"Biri birinizdən uzaq olanacan və biri birinizin üzünə tüpürənəcən və biri-birinizin əleyhinə küfr ilə hökm verənəcən və biri birinizi lənətləyənəcən intizarında olduqunuz hadisə olmayacaq."

http://www.almhdi.co...wdocument5.html


Bu vəhabilər necə məxluqdu mən bilmirəm. Bir az ərəbcə qıkkıldayan kimi o saat özlərini nəsə hesab edirlər.


Sual: Orda şiə sözünü hardan icad elədin ki sən?Həmin hədis sizin kitablarda gəlməyibmi?

لا يخرج المهدي حتى يبصق بعضكم في وجه بعض

əl-Buxarinin müəllimi Nueym bin Həmmad bunu öz "əl-Fitən kitabında yazıb.

http://www.islamweb....d=54515&hid=950

Get başqa yerdə oyna xahiş edirəm. Vaxtımızı alma.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#468 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 07 Август 2012 - 03:19

Cümə namazı 12 ci imamın zuhuruna qədər fərzdir yoxsa yox?
Şiə əqidəsinə görə imam sərdabədən zuhur edənəcən əlbəttə ki vacib deyil.

(Miftəhu əl-kəramə kitab əs-salət cild 2 . səh 69)
(Təhrir əl-Vasilə cild-1 səh 131 müəllif Xomeyni)

Hətta şiə şeyxlərindən olan Xalisi özünün "Kitab əl-Cuma" kitabında nəql edərək deyir :
إنَّ الشيعة من زمان الأئمة كانوا تاركين للجمعة
Həqiqətən imamların zamanından şiə(lər) cüməni tərk ediblər.
(kitab əl-Cuma səh-131)


İnternetdə vəhabi saytalrından başqa heç yerdə görmədim bu söhbəti. Hardan çıxarmısan? Dediyin mənbələrdə də yoxdu. Zəhmət olmasa linkini ver əgər var olduğunu iddia edirsənsə.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#469 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 07 Август 2012 - 03:24

Baxaq görək İmam zuhur edəndə gördüyü işi nə olacaq.

Məclisi "haqq əl-yəqin" kitabında nəql edir .

إذا ظهر المهديُّ , فإنه سيُحيي عائشة ويُقيم عليها الحدَّ

Mehdi zuhur edərsə Aişəni dirildəcək və ona hədd tətbiq edəcək.

(Haqq əl-yəqin səh -347 əl-məclisi)


Mənbə zəhmət olmasa. Yəni link. Yenə vəhabi saytları çıxır axtaırşda.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#470 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 07 Август 2012 - 04:16

Fatimənin(ra) Əliyə(ra) qəzəblənməsi.
Bu rəvayət əl-Qumminin "iləl əş-şərai" kitabında vardır.Həmçinin məclisinin dili farsca olan "cələ əl-uyun " kitabında mövcuddur.
Bu rəvayətdə Əlinin Fatiməyə əziyyət verdiyi və fatimənin atasının yanına getdiyi və peyqəmbərin Əliyə "kim fatiməyə əziyyət verərsə mənə əziyyət vermişdir dediyi yazılır"
أنه سئل: (هل تشيع الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة أو قنديل أو غير ذلك مما يضاء به؟قال: فتغير لون أبي عبد الله "ع" من ذلك واستوى جالساً ثم قال:إنه جاء شقي من الأشقياء إلى فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لها: أما علمت أن علياً قد خطب بنت أبي جهل فقالت: حقاً ما تقول؟ فقال: حقاً ما أقول ثلاث مرات فدخلها من الغيرة ما لا تملك نفسها وذلك أن الله تبارك وتعالى كتب على النساء غيرة وكتب على الرجال جهاداً وجعل للمحتسبة الصابرة منهن من الأجر ما جعل للمرابط المهاجر في سبيل الله، قال: فاشتد غم فاطمة من ذلك وبقيت متفكرة هي حتى أمست وجاء الليل حملت الحسن على عاتقها الأيمن والحسين على عاتقها الأيسر وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيدها اليمنى، ثم تحولت إلى حجرة أبيها فجاء عليّ فدخل حجرته فلم ير فاطمة فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصة ما هي، فاستحى أن يدعوها من منزل أبيها فخرج إلى المسجد يصلي فيه ما شاء الله، ثم جمع شيئاً من كثيب المسجد واتكئ عليه، فلما رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما بفاطمة من الحزن أفاض عليها الماء ثم لبس ثوبه ودخل المسجد فلم يزل يصلي بين راكع وساجد، وكلما صلى ركعتين دعا الله أن يذهب ما بفاطمة من الحز والغم، وذلك أنه خرج من عندها وهي تتقلب وتتنفس الصعداء فلماء رآها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنها لا يهنيها النوم وليس لها قرار قال لها: قومي يا بنية فقامت، فحمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحسن وحملت فاطمة الحسين وأخذت بيد أم كلثوم فانتهى إلى علي "ع" وهو نائم فوضع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجله على رجل عليّ فغمزه وقال: قم يا أبا تراب! فكم ساكن أزعجته ادع لي أبا بكر من داره، وعمر من مجلسه، وطلحة، فخرج علي فاستخرجهما من منزلهما واجتمعوا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا علي! أما علمت أن فاطمة بضعة مني وأنا منها، فمن آذاها فقد آذاني من آذاني فقد آذى الله، ومن آذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي) 1
(İmam Cafərdən) soruşulur.Cənazə məşəl ilə məlum olarmı və yanınca buxur qəndil və başqa işıq saçan şeylər aparılarmı?(ravi) dedi: Əbu abdullahın(as) bu(sual)dan rəngi dəyişdi. oturdu.sonra dedi.Yaramazlardan biri peyqəmbərin qızı fatimənin yanına gəlir.və ona deyir.Əlinin əbu cəhlin qızı ilə nişanlandıqını bilirsənmi?Fatimə deyir .doğru deyirsən? dedi dediklərim üç kərə doğrudur.Fatiməyə özünü ələ bilməyəcək həddə qısqanclıq daxil olur.Çünki Allah təbarək Təalə qadınlara qısqanclıqı kişilərə cihadə fərz etmişdir.qadınlardan səbirli muhtəsiblərə Allah yolunda keşikdə duran mühacirə bəxş etdiyi əcrdən bəxş etmişdir.(İmam) dedi:Buna görə Fatimənim qəmlənməsi şiddətləndi.Axşamacan fikrli halda qaldı.Və gecə düşdü.Həsəni sağ çiyninə Huseyni isə sol çiyninə götürdü.Ummu gülsümün sol əlini sağ əli ilə tutdu.sonra atasının hucrəsinə çıxıb getdi .və Əli də gəldi və öz hucresinə girdi.və fatiməni görmədi.şiddətli qəmləndi və işin nə yerdə olduqunu bilmədiyi halda bu ona ağır gəldi.Və Fatiməni atasının mənzilindən çağırmaqa utandı.ardından məscidə çıxdı və Allahın dilədiyi qədər namaz qıldı.sonra məscidin qumundan balaca bir təpə düzəldib ona dirsəkləndi .O zaman ki peyqəmbər Fatiməni qəmli hüznlü gördü onun üzərinə su tökdü.sonra paltarını geyindi.sonra məscidə daxil oldu ruku və səcdə edən arasında namaz qıldı.Hər iki ruketde Allaha dua etdi ki fatimenin huznu ve qemi getsin.odur ki fatimənin yanından çıxanda onun dəyişildiyini və rahat nəfəs aldıqını gördü.peyqəmbər onun yata bilmədiyini və qərar tuta bilmədiyi gördükdə fatiməyə dedi.qalx ey qızcığaz.o da qalxdıardından peyqəmbər hasəni fatimə huseyni götürdü. ve ummu gulsumun alindən tutdu.əlinin yanına getdi.o yatmışdı.oeyqəmbər qıçını Əlinin qıçına qoyub əli ilə sıxdı.Və dedi .qalx ey əbu turab! Nə qədər onun incidiyi sakin varsa əbu bəkr evindən omeri meclisinden talhanı mənim yanıma getir.Əli çıxdı və o ikisini menzilinden cixartdı ve peyqemberin yaninda toplaşdılar.Peyqember dedi Ya Əli :
Məgər bilmirsənmi Fatimə məndən bir parçadır və mən ondan bir parçayam?Ona əziyyət verən mənə zəiyyət vermişdir.Mənə əziyyət verən isə Allaha əziyyət vermişdir.
Vəfatımdan sonra ona əziyyət verən sağlığımda ona əziyyət verən kimidir sağlığımda ona əziyyət verən ölümümdən sonra ona əziyyət vermiş kimidir.

(İləl əş-şərai səh 185 - 186 müəllif əl-qummi. Cələuə uyun müəllif əl-məclisi)


Rəvayətin sənədi:

حدثنا علي بن أحمد، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام، وزياد بن عبد الله، قالا: أتى رجل أبا عبد الله (ع) فقال له يرحمك الله هل تشيع الجنازة بنار


Əli b. Əhməd, Əbul-Abbas və Ziyad b. Abdullah məchuldurlar.


Rəvayət həddən artıq zəifdir.


Get top-topunu oyna.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#471 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 07 Август 2012 - 04:19

Seyyid Hüseyn Musəvi və "lilləh summə lit`tarix" kitabı haqqında həmçinin Əhməd əl Katib haqqında fikirləriniz nədir?


Birinci şəxsiyyətin sifətini görən varsa xəbər eləsin. Geydirmə və saxta məlumatlarla dolu kitab yazıb.

HÜSEYN MUSƏVİ KİMDİR?Əhməd əl-Katibə də nə deyim. Adamdı da. Özü üçün yazır-pozur. Nə etmək istəyir özü də bilmir. Dəfələrlə rəddiyələr yazılıb.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#472 samral

samral

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 73 сообщений

Отправлено 23 Август 2012 - 22:38

Es salamu aleykum. 3munafiqin (ebumekr omer osman) Mesumlar e.s.terefinden lenetlenmesi haqda bizim menbelerde hedis var? Bilen qardawlar cavablandirsin.Salam aleykum qardaş. Sənin verdiyin sualın cavabına yaxın bir cavab tapdım. Onu qoyuram.

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

budan sonra… başta Nebi s.a.a’in vasisi imam Ali a.s olmak üzere hidayet imamlarının Kureyş kralları hakkındaki görüşlerini belgeli bir şekilde, sahih senedler ile ortaya koymaya devam ediyoruz. Bu çalışmamızda inşaAllah hidayet imamlarından imam Bakır a.s’ın ilk iki Kureyş kralı hakkındaki beyanıı sizlere aktaracağız.

Şii ve sünnilerin güvenilirliği hususunda ittifak etmiş oldukları Sikatul İslam (İslam’ın güvenci) Şeyh Kuleyni r.a Ehli Beyt a.s mektebinin ilim hazinesi olan “el-Kafi”de şöyle rivayet etmektedir:

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: إن الله عزوجل بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) إلى الناس أجمعين رسولا و حجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الامام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟! قال: قلت: فما تقول فيمن يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله، يجب على اولئك حق معرفتكم؟ قال: نعم أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا قلت: بلى، قال: أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان، لا والله ما ألهم المؤمنين حقنا إلا اله عزوجل
…Zurare şöyle rivayet etmiştir: Ebu Cafer (imam Bakır a.s)‘a dedim ki: Siz Ehl-i Beyt’ten olan imamı tanımanın bütün kullara vacip olup olmadığını, bana haber ver. Buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle, Muhammed s.a.a’yi bütün insanlara Resul ve yeryüzündeki bütün kullara bir hüccet olarak göndermiştir. Allah’a ve Allah’ın Resulü Muhammed’e iman eden, ona tabi olan ve onu tasdik edenlerin, biz Ehl-i Beyt imamlarını tanıması da zorunludur. Allah’a ve Resulüne inanmayan, Resule tabi olmayan, onu tasdik etmeyen, Allah ve Resulünün haklarını bilmeyen bir kimseye, imamı tanımak nasıl zorunlu olabilir ki? Her şeyden önce Allah’ı ve Resulünü tanımıyor, onların üzerindeki haklarını bilmiyor.» Dedim ki: Allah’a ve Resulüne inanan, Resule inen bütün vahiyleri tasdik eden kimsenin siz Ehl-i Beyt imamlarını tanıması zorunlu mudur? Dedi ki: «Evet.» sonra şöyle dedi. «Acaba işte şunlar, falan (Ebu Bekir)’i ve falan (Ömer)’i tanımıyorlar mı?» dedim ki: “Evet tanıyorlar.” Dedi ki: «Sence onları tanıma duygusunu içlerine Allah mı ilham etti? Hayır, Allah’a yemin ederim ki şeytandan başkası bu duyguyu onların yüreklerine ilham etmedi. Hayır, Allah’a yemin ederim ki, biz Ehl-i Beyt’in hakkını Allah’tan başkası, mü’minlerin kalplerine ilham etmez.»

Kuleyni r.a, “el-Kafi”, 1/180-181, hadis 3

hadisimizin tüm ravileri güvenilir ve isnadı muttasıldır. inşaAllah şimdi hadisin senedinde yer alan raviler hakkında rical kitaplarından bilgi vereceğiz:

Muhammed b. Yahya r.a (محمد بن يحيى): hadisimizin ilk ravisi ve Kuleyni r.a’ın şeyhlerindendir. Necaşi r.a onun biografisinde şu bilgileri vermektedir:

محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي ، شيخ أصحابنا في زمانه ، ثقة ، عين ، كثير الحديث
Muhammed b. Yahya, Ebu Cafer el-Attar el-Kummi, kendi zamanında ashabımızın şeyhi, sika (güvenilir), seçkin, çok hadis duyup rivayet edendir.

Necaşi r.a, “Rical”, sayfa 353, 946-cı ravi

Ahmed b. Muhammed r.a (أحمد بن محمد): hadisimizin ikinci ravisi ve iki imamın Hz. Cevad ve Hz. Hadi a.s’ın ashabındandır, “Ricali Berki” adı ile meşhur olan rical ve “Mehasin” adlı hadis kitabının müellifidir. Her iki kitabı bize ulaşmıştır, Necaşi r.a onun hakkında diyor ki:

أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو جعفر أصله كوفي
Ahmed b. Muhammed b. Halid b. Abdurrahman b. Muhammed b. Ali el-Berki, Ebu Cafer, aslen Kufeli’dir.

وكان ثقة في نفسه
güvenilirdir.

Necaşi r.a, “Rical”, sayfa 76, 182-ci ravi

Hasan b. Mahbub r.a (الحسن بن محبوب): hadisimizin üçüncü ravisi ve iki imamın Hz. Kazım ve Hz. Rıza a.s’ın ashabındandır, güvenilir bir ravidir. Şeyh Tusi r.a onun hakkında diyor ki:

الحسن بن محبوب السراد، ويقال له: الزراد، ويكنى أبا علي، مولى بجيلة، كوفي، ثقة
Hasan b. Mahbub es-Serrad, ez-Zerrad da denilmiştir. künyesi Ebu Ali’dir, Kufeli, sika (güvenilir)‘dir.

Şeyh Tusi r.a, “Fihrist”, sayfa 96, 162-ci ravi

Hişam b. Salim r.a (هشام بن سالم): hadisimizin dördüncü ravisi ve iki imamın Hz. Sadık ve Hz. Kazım a.s’ın ashabındandır, Necaşi r.a onun hakkında diyor ki:

هشام بن سالم الجواليقي مولى بشر بن مروان أبو الحكم ، كان من سبي الجوزجان ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، ثقة ثقة
Hişam b. Salim el-Cevaliki, Bişr b. Mervanın mevalisi, Ebu Hakem, Ebu Abdullah (imam Sadık a.s) ve Ebul Hasan (imam Kazım a.s)‘dan rivayet etmiştir, sika (güvenilir)‘dir.

Necaşi r.a, “Rical”, sayfa 434, 1165-ci ravi

Zürare r.a (زرارة): hadisimizin beşinci ravisi ve iki imamın Hz. Bakır ve Hz. Sadık a.s’ın ashabındandır. Necaşi r.a onun hakkında diyor ki:

زرارة بن أعين بن سنسن
Zürare b. Ayun b. Sensen

شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم
kendi zamanında mutekaddim ashabımızın Şeyhidir.

Necaşi r.a, “Rical”, sayfa 175, 463-cü ravi

mənbə : Velayet
O kəslər ki, sözü (öyüd-nəsihəti) dinləyib onun ən gözəlinə (düzgününə) uyarlar. Onlar Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsələrdir. Ağıl sahibləri də elə onlardır! (Zumər (39) surəsi 18-ci ayə)

#473 vidadi1232

vidadi1232

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 160 сообщений

Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 02:28

Salam! Belə bir hedis varmi sünni mənbəyindən, Əli(as) Ühüd döyüşündən qaçmamagı barədə? Çünki onların hədislərinə görə yalnız Təlhə və Səd Peyğəmbərin yanında olub.

#474 Muhib

Muhib

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 13 сообщений

Отправлено 09 Февраль 2013 - 18:02

Es salamu aleykum. 3munafiqin (ebumekr omer osman) Mesumlar e.s.terefinden lenetlenmesi haqda bizim menbelerde hedis var? Bilen qardawlar cavablandirsin.


Es-salam aleykum...
و مما حدثنا بهالشيخ الفقيه أبو الحسن بن شاذان رحمه الله قال حدثني أبي رضي الله عنه قال حدثنا ابنالوليد محمد بن الحسن قال حدثنا الصفار محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن زياد عنمفضل بن عمر عن يونس بن يعقوب رضي الله عنه قال سمعت الصادق جعفر بن محمد ع

يا يونس قال جدي رسول الله ( ص ) ملعون ملعون من يظلمبعدي فاطمة ابنتي و يغصبها حقها و يقتلها

… Yunus b. Yaqub (r.a) dedi ki: Cəfər b. Məhəmməd əs-Sadiq (ə) dedi ki: Ey Yunus! Cəddim Rəsulullah (s.a.a.) dedi ki: Qızım Fatiməyə zülm edən, haqqını qəsb edən və onu öldürən məlundur, məlundur. “

“Kənzul Fəvaid”, 1/149-150

#475 Ceywullah

Ceywullah

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 80 сообщений

Отправлено 18 Август 2013 - 12:32

Salamu aleykum. Bildiyim qədəri ilə hal-hazırda muasir fəqihlərin əksəriyyəti Əhli sünnənin müqəddəsatlarını, o cümlədən Əbu bəkr Ömər Osman kimi səhabələri lənətləməyi və təhqir etməyi vəhdətə xatir haram hesab edirlər. Mənə bu haqda dəlil və istinadlarla Alimlırimizin nəzərləri lazimdir. Məlumati olan qardaşlardan bu haqda bildiklərini paylaşmalarıni xahiş edirəm.

#476 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 18 Август 2013 - 20:59

Salamu aleykum. Bildiyim qədəri ilə hal-hazırda muasir fəqihlərin əksəriyyəti Əhli sünnənin müqəddəsatlarını, o cümlədən Əbu bəkr Ömər Osman kimi səhabələri lənətləməyi və təhqir etməyi vəhdətə xatir haram hesab edirlər. Mənə bu haqda dəlil və istinadlarla Alimlırimizin nəzərləri lazimdir. Məlumati olan qardaşlardan bu haqda bildiklərini paylaşmalarıni xahiş edirəm.


Əleykum salam və rəhmətullah.
Bu barədə bəlkə bütün əzəmətli fəqihlərimizin nəzəri eynidir. Lakin əyani olaraq Ayətullah Xameneyinin və Ayətullah Məkarim Şirazinin dəftərindən fətva görmüşəm.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#477 Ceywullah

Ceywullah

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 80 сообщений

Отправлено 18 Август 2013 - 22:19

al-Islam. Allah razi olsun. Imkan varsa defterxanadaki melumatlara link vererdin.

#478 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 20 Август 2013 - 17:04

Ayətullahul-uzma Seyid Xameneyi:
khamenei_hukm.jpg

Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim:
makarem_hukm.jpg

Ehtiyac olsa, tərcümə də edə bilərəm.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#479 Ceywullah

Ceywullah

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 80 сообщений

Отправлено 20 Август 2013 - 20:04

Ayətullahul-uzma Seyid Xameneyi:
khamenei_hukm.jpg

Ayətullahul-uzma Şeyx Məkarim:
makarem_hukm.jpg

Ehtiyac olsa, tərcümə də edə bilərəm.

Qardaw, sene zehmet verirem, lakin mene muctehidlerin saytlarina link, ssilka lazimdir. Sen verdiklerin sadece wekildir.

#480 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 20 Август 2013 - 23:06

Qardaw, sene zehmet verirem, lakin mene muctehidlerin saytlarina link, ssilka lazimdir. Sen verdiklerin sadece wekildir.


Ayətullah Xameneyinin dəftərindən göstərdiyim linkdi. Şəklin yuxarısına bax, orada həmin fətvanın linki qeyd olunub.
Ayətullah Məkarimin rəsmi saytında bu fətvaya rast gəlməmişəm. Ona görə də istiftaatından alınan cavabın təsvirini yerləşdirdim.
Ümumiyyətlə, bunu bilmək lazımdır ki, hər hansı bir fətvanın müctəhidə mənsub olmasının sübutu üçün təkcə saytda olması vacib deyil. Onların istiftaatından göndərilən cavablar da ən azı bu qədər mötəbər sənəddir. Həmin istiftaatın üstündə dəftərxana tərəfindən nömrə və ya kod qeyd olunur. Həmin kod vasitəsilə həmin fətvanın etibarlılığı yoxlanıla bilər.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru