Перейти к содержимому


Фотография

Rəcm "ayəsi"


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 111

#1 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 29 Июнь 2012 - 15:56

Bismilləh!

Əs-salamu aleykum va rahmətullahi va bərakətuhu!


Sualım "TİLAVƏTİN NƏSXİ" məsələsini iddia edib buna etiqad edənlərədi.

Deməli, iddiaya görə rəcm ayəsi qabaqlar Quranda olub, amma, sonradan mətn aradan gedib, nəsx olunub, hökmü isə qalıb.

Məsələ burasındadır ki, həmin ayənin axı mətni də qalıb . Amma, Buxarinin kitabında.


Bu barədə bir neçə sualım olacaq ki, ilkin mərhələdə hələlik bu sualı verirəm :

Əgər "ayənin" mətni də ( əhli-sünnə kitablarında ) , hökmü də qalıbsa bu ayəni necə "MƏTNİ nəsx olunmuş ayələr" sırasına daxil etmək olar ?
İNşaAllah bu barədə başqa suallarım da olacaq.P.S

Hamıdan xahiş edirəm ki, bu mövzuda başqa məsələlər müzakirə edilməsin. Bu Mövzuda məhz TILAVƏTİN NƏSXİ , xüsusən də, rəcm "ayəsi"-nin nəsxi haqqında , ümumiyyətlə, belə bir şeyin mümkün olub-olmaması barədə danışılacaq inşaAllah.

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#2 Osman-əl-Xamis

Osman-əl-Xamis

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 249 сообщений

Отправлено 30 Июнь 2012 - 21:32

Gözəl mövzudur.Allah razı olsun.

حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم قال الشيخ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .-
Bizə Muhamməd bin əl-Hasən əl-hasən bin əl-hasən bin əbandan o da ismail bin xaliddən belə dediyini nəql etdi.(ismail bin xalid ) dedi ki Əbi Abdullaha (as) dedim.Quranda rəcm olub?Dedi ki bəli .Sonra dedi :
Əgər bir qoca kişi və qoca qadın zina etsələr onları hökmən rəcm edin .Çünki onlar ehtirası həyata keçirmişlər.

(İləl əş-şərai; cild-2; səh-540; Şeyx əs-Saduq)

http://www.yasoob.co.../09/no0996.html
Quranda vaxtı ilə rəcm ayəsnin olmasını təsdiq edən digər şiə mənbələri

1)Mən lə yəhduruhu əl-fəqih cüz:4; səh:26 Əs-Saduq
http://www.yasoob.co.../09/no0994.html

2)Təhizb əl-əhkam cüz:8 ; səh: 195 bab-əl-lian
http://www.al-shia.o...hzib-8/a11.html

3)əl-kafi cüz:7; səh:177; bab ər-racm vəl cəld va mən yəcib aleyhi zəlikə
http://www.al-shia.o...afi-7/08.htm#02

Qeyd: Xoi Abdullah bin sinan adlı ravidən gələn hədisi səhih sayıb.
http://www.al-khoei....dex.php?id=5484

Şeyx ət-Tusi yazır.

لا يخلو النسخ في القرآن الكريم من أقسام ثلاثة ، أحدها : نسخ حكمه دون لفظه , الثاني: ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم ، فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه ، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله (والشيخ والشيخة إذا زنيا).

Quranda nəsx üç qismdir.
Onlardan biri:Ləfzin qorunub hökmün nəsxi.İkincisi :Rəcm ayəsi kimi hökmü saxlanılıb ləfzin nəsxi.Evli qadının rəcm edilməsinin vacibliyi barəsində fikr ayrılıqı yoxdur.Bu hökmü ehtiva edən ayənin mənsux olmasında fikr ayrılıqı yoxdur.Bu da onun (Allahın) bu sözüdür.(əgər qoca kişi və qadın zina edərsə...)
(Tibyan cil-1 səh 13)

Həmin kitabın digər yerində yazır

" وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وجاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها ".

Bir tayfa Quranın nəsxinin caizliyini inkar etmişlər.(Ancaq) bizim bu barədə söylədiklərimiz və Quranda tilavəti nəsx edilən şeylərin olması barəsində gələn qarşılıqlı yardımlı xəbərlər, onların( bu tayfanın) söz(lər)inin batil olmasına dəlildir.

(Tibyan cild-1 səh 394)

#3 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 30 Июнь 2012 - 22:29

Gözəl mövzudur.Allah razı olsun.
Gözəl gününüz olsun!
Allah razı olsun!

Xahiş edirəm, əgər savadınız çatırsa cavab verin, çatmırsa elm əhli hesab etdiyiniz kimsələrin cavabını yazın!


Sualı təkrar edirəm :

Əgər "ayənin" mətni də ( Buxarinin kitabında ) , hökmü də qalıbsa bu ayəni necə "MƏTNİ nəsx olunmuş ayələr" sırasına daxil etmək olar ?
Sizin alim hesab etdiyiniz kimsələr bu məsələni necə izah ediblər ?

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#4 Osman-əl-Xamis

Osman-əl-Xamis

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 249 сообщений

Отправлено 01 Июль 2012 - 08:36

Buxarinin "Səhihindən" rəcm ayəsinin mətnini yazın davam edək.

Şiə kitablarında rəcm ayəsinin mətni .

وكانت آية الرجم نزلت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فأنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم

Rəcm ayəsi nazil (belə) olmuşdur."Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə hər şeyi bilən və hikmət sahibi olan Allahdan cəza olaraq o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."

("Təfsir" Ali bin İbrahim əl-Qummi: cüz.2 səh.95)
http://www.al-shia.o...mmi-j2/9-1.html


) وعنه ع أنه قال : كانت آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .

Ondan(as) (belə) dediyi (rəvayət edilmişdir).Rəcm ayəsi Quranda olub.(Və o ayə belədir)."Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."


(Dəaim əl-islam; cüz.2; səh.449; əl-Qadi ən-Numan əl-Məğribi )

وعنه عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة القمي : وكانت آية الرجم نزلت في الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم

Ondan(as) " Qurandakı rəcm onun bu uca sözüdür." (rəvayət edilmişdir.) "Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər." Rəcm ayəsi qoca kişi və qadın barəsində nazil edilmişdir."Əgər o ikisi zina edərsə hər şeyi bilən və hikmət sahibi olan Allahdan cəza olaraq o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."

(Təfsir əs-Safi lil Feyz əl-Kaşani cüz.3; səh.414;)
http://www.yasoob.co.../20/no2041.html

وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في حديث قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليس له بينة قال : يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة .

Onun isnadə ilə əl-həsən bin səiddən (o da ) ibn əbi umeyrdən (o da) hammad bin hələbidən (o da ) Əbi Abdullahdan hədisdə belə dediyini (rəvayət etmişdir).(İmam ) dedi:"Əgər kişi zövcəsinə heç bir dəlili olmadıqı halda səni bakirə hesab eləmirəm desə kişiyə qamçı vurulur və ər ilə zövcəsi öz hallarına buraxılır.Rəcm ayəsi Quranda var idi. "Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."

(Vasail əş-şia ; cüz.22; səh.437; əl-Hurr əl-Amili)
http://www.yasoob.co.../10/no1060.html

عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .

Yunus bin abdullah bin Sinandan (o da) Əbu Abdullahdan (as) (onun belə) dediyini rəvayət etdi: Qurandakı rəcm ayəsi Allahın(ac) bu sözüdür.
"Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."

(Vasail əş-şia ; cüz.28; səh.62; əl-Hurr əl-Amili)

http://www.yasoob.co.../10/no1066.html

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال : قلت : لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .

Muhamməd bin Ali bin Huseynin isnadı ilə hişam bin səlimdən o da suleyman bin xaliddin belə dediyini nəql etdi .Əbu Abdullaha dedim.Quranda rəcm ayəsi var idi? Dedi ki bəli.Dedim (o ) necədir? Dedi:"Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər"

Vasail əş-şia ; cüz.28; səh.67; əl-Hurr əl-Amili)
http://www.yasoob.co.../10/no1066.html

وكانت آية الرجم نزلت " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا " من الله والله عليم حكيم
Rəcm ayəsi (belə)nazil olmuşdur."Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə hər şeyi bilən və hikmət sahibi olan Allahdan cəza olaraq o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."

(Bihar əl-Ənvar cüz.76 səh.34 bab .70 hadd əz-zina keyfiyyətu və keyfiyyətu subutihi və əhkəmihi; əl-məclisi)
http://www.yasoob.co.../13/no1355.html
قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنها قضيا الشهوة .
Əbu abdullah(as) dedi.Qurandakı rəcm Allahın bu uca sözüdür. "Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."

(təfsir nur əs-saqaleyn cüz.3; səh.569; əl-huveyzi )

الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
Əbu abdullah(as) dedi.Qurandakı rəcm Allahın bu uca sözüdür. [color="#FF0000"][b]"Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."


[b](dar əl-Məndud; cild.1;səh.283)


#5 Ebul Hesen

Ebul Hesen

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 288 сообщений

Отправлено 01 Июль 2012 - 10:32

Buxarinin "Səhihindən" rəcm ayəsinin mətnini yazın davam edək.

Şiə kitablarında rəcm ayəsinin mətni .

وكانت آية الرجم نزلت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فأنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم

Rəcm ayəsi nazil (belə) olmuşdur."Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə hər şeyi bilən və hikmət sahibi olan Allahdan cəza olaraq o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."

("Təfsir" Ali bin İbrahim əl-Qummi: cüz.2 səh.95)
http://www.al-shia.o...mmi-j2/9-1.html


) وعنه ع أنه قال : كانت آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .

Ondan(as) (belə) dediyi (rəvayət edilmişdir).Rəcm ayəsi Quranda olub.(Və o ayə belədir)."Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."


(Dəaim əl-islam; cüz.2; səh.449; əl-Qadi ən-Numan əl-Məğribi )

وعنه عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة القمي : وكانت آية الرجم نزلت في الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم

Ondan(as) " Qurandakı rəcm onun bu uca sözüdür." (rəvayət edilmişdir.) "Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər." Rəcm ayəsi qoca kişi və qadın barəsində nazil edilmişdir."Əgər o ikisi zina edərsə hər şeyi bilən və hikmət sahibi olan Allahdan cəza olaraq o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."

(Təfsir əs-Safi lil Feyz əl-Kaşani cüz.3; səh.414;)
http://www.yasoob.co.../20/no2041.html

وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في حديث قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليس له بينة قال : يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة .

Onun isnadə ilə əl-həsən bin səiddən (o da ) ibn əbi umeyrdən (o da) hammad bin hələbidən (o da ) Əbi Abdullahdan hədisdə belə dediyini (rəvayət etmişdir).(İmam ) dedi:"Əgər kişi zövcəsinə heç bir dəlili olmadıqı halda səni bakirə hesab eləmirəm desə kişiyə qamçı vurulur və ər ilə zövcəsi öz hallarına buraxılır.Rəcm ayəsi Quranda var idi. "Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."

(Vasail əş-şia ; cüz.22; səh.437; əl-Hurr əl-Amili)
http://www.yasoob.co.../10/no1060.html

عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .

Yunus bin abdullah bin Sinandan (o da) Əbu Abdullahdan (as) (onun belə) dediyini rəvayət etdi: Qurandakı rəcm ayəsi Allahın(ac) bu sözüdür.
"Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."

(Vasail əş-şia ; cüz.28; səh.62; əl-Hurr əl-Amili)

http://www.yasoob.co.../10/no1066.html

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال : قلت : لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .

Muhamməd bin Ali bin Huseynin isnadı ilə hişam bin səlimdən o da suleyman bin xaliddin belə dediyini nəql etdi .Əbu Abdullaha dedim.Quranda rəcm ayəsi var idi? Dedi ki bəli.Dedim (o ) necədir? Dedi:"Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər"

Vasail əş-şia ; cüz.28; səh.67; əl-Hurr əl-Amili)
http://www.yasoob.co.../10/no1066.html

وكانت آية الرجم نزلت " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا " من الله والله عليم حكيم
Rəcm ayəsi (belə)nazil olmuşdur."Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə hər şeyi bilən və hikmət sahibi olan Allahdan cəza olaraq o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."

(Bihar əl-Ənvar cüz.76 səh.34 bab .70 hadd əz-zina keyfiyyətu və keyfiyyətu subutihi və əhkəmihi; əl-məclisi)
http://www.yasoob.co.../13/no1355.html
قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنها قضيا الشهوة .
Əbu abdullah(as) dedi.Qurandakı rəcm Allahın bu uca sözüdür. "Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."

(təfsir nur əs-saqaleyn cüz.3; səh.569; əl-huveyzi )

الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
Əbu abdullah(as) dedi.Qurandakı rəcm Allahın bu uca sözüdür. [color="#FF0000"][b]"Qoca kişi və qoca qadın əgər zina edərsə o ikisini hökmən rəcm edin .Çünki onlar öz şəhvətlərini həyata keçirmişlər."


[b](dar əl-Məndud; cild.1;səh.283)


Salam Akeykum. Əxi bu mövzunu əhli şiədən başqa sələfilər də oxuyur. Mövzu açılıb sizə sual ünvanlanıb amma sən şiə mənbələrinən bizə cavab yazırsan. bu mövzunu oxuyan əxilərin nə fikirləşəcək? Deməyəcək ki niyə bizim mənbələrdə bu mövzuya cavab yoxdur? Yoxsa Rəcm ayəsi barədə etiqadımızı şiə mənbələri üzərində qurmuşuq?
Yox əgər deyirsən ki şiə mənbəsi höccət olsun deyə sizə öz mənbələrivizi yazıram hə lap yaxşı. İndi də buyur öz mənbələrinizlə ən əsası da Qurani Kərimlə 3 cür nəsxi əsaslandır. Həm bizim hidayət olmamıza səbəb ol həm də sələf əxilər bu mövzuda tutarlı cavab görsünlər sənin tərəfindən. Mövzuda verilən sualı izah edəndən sonra bu suallara da cavab verərsən inşaallah.
Rəcm ayəsi Quranın tərkib hissəsidirmi? Tərkib hissəsidirsə hansı surənin neçənci ayəsidir? Nazil olma səbəbi, zamanı və yeri?
Ey Muaviye... Doyush isteyirsen. Ele ise xalqi bir yana qoyub tekce qarshima cix... Men Ebul Hesenem. Bedrde atanin, dayinin, qardasinin bashlarini keserek men oldurdum. o qilinc hele de menimledir. Men ne dinimi deyishdirdim ne de yeni bir peygember uydurdum. Men sizin isteyerek terk etdiyiniz ve istemeyerek mecburi girdiyiniz yoldayam.

#6 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 01 Июль 2012 - 14:20

Buxarinin "Səhihindən" rəcm ayəsinin mətnini yazın davam edək.
Bəs sualıma haçan cavab yazaceysən əxi ?

Yoxsa, daha bizimlə danışmırsan əxi ? Öz bildiyivi yazaceysən burda yoxsa, lütf eləyib haçansa bizim sualımıza cavab verəceysən ? :rolleyes:


Sualı təkrar edirəm :


Əgər "ayənin" mətni də ( Buxarinin kitabında ) , hökmü də qalıbsa bu ayəni necə "MƏTNİ nəsx olunmuş ayələr" sırasına daxil etmək olar ?


Yenə də xahiş edirəm : SAVADIN ÇATIRSA BU MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİR! Savadın çatmırsa, başqa vahabilərdən soruşaq. :rolleyes:

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#7 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 01 Июль 2012 - 14:23

Salam Akeykum. Əxi bu mövzunu əhli şiədən başqa sələfilər də oxuyur. Mövzu açılıb sizə sual ünvanlanıb amma sən şiə mənbələrinən bizə cavab yazırsan. bu mövzunu oxuyan əxilərin nə fikirləşəcək? Deməyəcək ki niyə bizim mənbələrdə bu mövzuya cavab yoxdur? Yoxsa Rəcm ayəsi barədə etiqadımızı şiə mənbələri üzərində qurmuşuq?
Yox əgər deyirsən ki şiə mənbəsi höccət olsun deyə sizə öz mənbələrivizi yazıram hə lap yaxşı. İndi də buyur öz mənbələrinizlə ən əsası da Qurani Kərimlə 3 cür nəsxi əsaslandır. Həm bizim hidayət olmamıza səbəb ol həm də sələf əxilər bu mövzuda tutarlı cavab görsünlər sənin tərəfindən. Mövzuda verilən sualı izah edəndən sonra bu suallara da cavab verərsən inşaallah.
Rəcm ayəsi Quranın tərkib hissəsidirmi? Tərkib hissəsidirsə hansı surənin neçənci ayəsidir? Nazil olma səbəbi, zamanı və yeri?Əs-salamu aleykum va rahmətullahi va bərakətuhu.

Qardaşım, bu vahabi əximiz hələ sualı başa düşməyib.

Çəkilib "özünü müdafiəyə" ....

"Özünə təsəlli" xarakterli cavablar verir, mətnlər yazır, öz aləmində guya dəlillər gətirir!

2. Qardaşım, bu vahabi qardaşımız elə zənn edir ki, öz ağlına görə yozmaqla , iftira atmaqla, məsələləri öz nəfsinə uyub təhrif etməklə, hiylə işlətməklə, HƏDİSLƏRİ ÖZ NƏFSİNƏ TABE OLUB SƏHİH , və ya , ümumiyyətlə HUCCƏT QƏRAR VERMƏKLƏ , FİKİRLƏRİ ÖZ NƏFSİNƏ TABE OLUB ALİMİN ETİQAD ETDİYİ FİKİR İMİŞ KİMİ GÖSTƏRMƏKLƏ "ŞİƏLƏR DƏ TİLAVƏTİN NƏSXİNİ QƏBUL EDİRLƏR" fikrini bizə güclə də olsa sırıya biləcey.

Bir sözlə , bu əxinin yazdıqları İDDİA ETDİYİ MƏSƏLƏNİN , yəni, "ŞİƏLƏR DƏ TİLAVƏTİN NƏSXİNİ QƏBUL EDİRLƏR" məsələsinin qətiyyən dəlili deyildir.

Odur ki, onun bəzəyib düzəyib təqdim etdiyi fikirlər bizə qətiyyən huccət deyildir! :rolleyes:


Nə isə ...

Necə fikirləşirsən ? Görəsən bu əxi sualı başa düşəcey ?

Ümumiyyətlə, görəsən bu məsələni izah edən vahabi tapılacey ? :rolleyes:


"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#8 Ebul Hesen

Ebul Hesen

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 288 сообщений

Отправлено 01 Июль 2012 - 18:11
Bəs sualıma haçan cavab yazaceysən əxi ?

Yoxsa, daha bizimlə danışmırsan əxi ? Öz bildiyivi yazaceysən burda yoxsa, lütf eləyib haçansa bizim sualımıza cavab verəceysən ? :rolleyes:


Sualı təkrar edirəm :


Əgər "ayənin" mətni də ( Buxarinin kitabında ) , hökmü də qalıbsa bu ayəni necə "MƏTNİ nəsx olunmuş ayələr" sırasına daxil etmək olar ?


Yenə də xahiş edirəm : SAVADIN ÇATIRSA BU MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİR! Savadın çatmırsa, başqa vahabilərdən soruşaq. :rolleyes:


Qardaş, savadın çatırsa nədi?! Sən gör kimnən bəhs etmək qərarına gəlmisən e Osman-əl-Xamislə :rolleyes: Bu cür "şəxsiyyət" azərbaycandakı vahabilərin bu forumda acizliyini görüb axırda ürəyi dözmədi özü şəxsən gəldi səninlə bəhsə əqidəsini müdafiəyə. :rolleyes:
Ey Muaviye... Doyush isteyirsen. Ele ise xalqi bir yana qoyub tekce qarshima cix... Men Ebul Hesenem. Bedrde atanin, dayinin, qardasinin bashlarini keserek men oldurdum. o qilinc hele de menimledir. Men ne dinimi deyishdirdim ne de yeni bir peygember uydurdum. Men sizin isteyerek terk etdiyiniz ve istemeyerek mecburi girdiyiniz yoldayam.

#9 Ebul Hesen

Ebul Hesen

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 288 сообщений

Отправлено 01 Июль 2012 - 18:18
Əs-salamu aleykum va rahmətullahi va bərakətuhu.

Qardaşım, bu vahabi əximiz hələ sualı başa düşməyib.

Çəkilib "özünü müdafiəyə" ....

"Özünə təsəlli" xarakterli cavablar verir, mətnlər yazır, öz aləmində guya dəlillər gətirir!

2. Qardaşım, bu vahabi qardaşımız elə zənn edir ki, öz ağlına görə yozmaqla , iftira atmaqla, məsələləri öz nəfsinə uyub təhrif etməklə, hiylə işlətməklə, HƏDİSLƏRİ ÖZ NƏFSİNƏ TABE OLUB SƏHİH , və ya , ümumiyyətlə HUCCƏT QƏRAR VERMƏKLƏ , FİKİRLƏRİ ÖZ NƏFSİNƏ TABE OLUB ALİMİN ETİQAD ETDİYİ FİKİR İMİŞ KİMİ GÖSTƏRMƏKLƏ "ŞİƏLƏR DƏ TİLAVƏTİN NƏSXİNİ QƏBUL EDİRLƏR" fikrini bizə güclə də olsa sırıya biləcey.

Bir sözlə , bu əxinin yazdıqları İDDİA ETDİYİ MƏSƏLƏNİN , yəni, "ŞİƏLƏR DƏ TİLAVƏTİN NƏSXİNİ QƏBUL EDİRLƏR" məsələsinin qətiyyən dəlili deyildir.

Odur ki, onun bəzəyib düzəyib təqdim etdiyi fikirlər bizə qətiyyən huccət deyildir! :rolleyes:


Nə isə ...

[size="3"]Necə fikirləşirsən ? Görəsən bu əxi sualı başa düşəcey ?

Ümumiyyətlə, görəsən bu məsələni izah edən vahabi tapılacey ? :rolleyes:

[
/size]


Sualı başa düşüb e sadəcə əlinə verilənləri copy paste etməklə məşğuldur. Copy paste etsin, abu zeydin 1-2 dərsini də əlavə etsin materialı qurtatarandan sonra sənin də sualıva yəqin ki cavab verər. Sən səbr et hələlik sonunu gözlə. Cavab da verə bilməsə deməli bu forumun qurbanları sırasına Osman-əl-Xamis də əlavə olunacaq :loool:
Ey Muaviye... Doyush isteyirsen. Ele ise xalqi bir yana qoyub tekce qarshima cix... Men Ebul Hesenem. Bedrde atanin, dayinin, qardasinin bashlarini keserek men oldurdum. o qilinc hele de menimledir. Men ne dinimi deyishdirdim ne de yeni bir peygember uydurdum. Men sizin isteyerek terk etdiyiniz ve istemeyerek mecburi girdiyiniz yoldayam.

#10 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 01 Июль 2012 - 19:04

Qardaş, savadın çatırsa nədi?! Sən gör kimnən bəhs etmək qərarına gəlmisən e Osman-əl-Xamislə :rolleyes: Bu cür "şəxsiyyət" azərbaycandakı vahabilərin bu forumda acizliyini görüb axırda ürəyi dözmədi özü şəxsən gəldi səninlə bəhsə əqidəsini müdafiəyə. :rolleyes:Qardaşım, Osman əl-Xəmisin yalançı, hiyləgər, saxtakar olması elm əhli tərəfindən bilinən məsələdir.

Zatən bu gün vahabilərin ağzında "saqqız" olan bir çox iftira və yalanların əsas banislərindən biri də bu nasibidi . :rolleyes:

İndi bu qardaş bəlkə də elə bilir ki, bizim heç nədən xəbərimiz yoxdu. Amma, bilmir ki, biz kimliyindən asılı olmayaraq hər kəslə ƏXLAQ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ danışdığı müddətcə əxlaqla danışırıq. AMma, bu o demək deyildir ki, bu nasibilərin kimliyi bizə məlum deyil :rolleyes:

Kimin nasibi olması, kimin qabaqlar da başqa niklərlə girib artistlik eləməsi bizə inşaAllah məlumdur.

Bundan əlavə ... Əgər bu qardaş, bilmədən, cahil olduğuna görə Osman əl-Xamisi və onun kimi hiyləgərləri özünə kumir götürübsə, inşaAllah elm kəsb edəndən sonra bu yalançıların əsl kimliyi ona məlum olar.

Yox əgər özü də bu mudəllisin etdiyi tədlisləri bilirsə, və özü də onun tayıdısa, o zaman Allah onu da , Osman Xamisi də, onun kimi digər nasibiləri də hidayət eləsün!
Allah onları islamla şərəfləndirsün!
AmiN!

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#11 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 01 Июль 2012 - 19:15

Sualı başa düşüb e sadəcə əlinə verilənləri copy paste etməklə məşğuldur. Copy paste etsin, abu zeydin 1-2 dərsini də əlavə etsin materialı qurtatarandan sonra sənin də sualıva yəqin ki cavab verər. Sən səbr et hələlik sonunu gözlə. Cavab da verə bilməsə deməli bu forumun qurbanları sırasına Osman-əl-Xamis də əlavə olunacaq :loool:Deməli, qardaşım. Nəzəri olaraq bir kəzzəbiyyə məzhəbi var ki, bu məzhəbin ardıcılları hamısı kəzzəblərdi. İbn Teymiyyə də onların liderindən biridi. hal-hazırda da bu kəzzəblərin öndə gedənlərindən biri Osman əl-Xamisdi. Əbu Zeyd əl-kəzzəb də Azərbaycandakı təmsilçilərindən biridi. Bu kəzzəblərin hamısı da həm sünni, həm də şiə alimləri tərəfindən cərh ediliblər. Kəzzəblikləri isbat olunub.

Əbu Zeyd əl-kəzzəb özü kimdi ki, verdiyi "dərsləri" huccət olaraq qəbul edib ondan faydalananlar da kim olsun ? ))

Odur ki, əslində belə kəzzəblərə heç əhəmiyyət verməyə dəyməz. Çünki, onlara reklam lazımdı, vəssəlam! )

Sən elə bilirsən ki, həm biz, həm də əhli-sünnə qardaşlarımız bu və bunun kimi kəzzəblərin yalanlarını ifşa edəndə ar tuturlar ?

Öz çevrələrində bundan da istifadə edir, bu səfər də camaatı bu fikirlə aldadırlar ki, "gör Əbu Zeyd nə qədər doğru söz danışıb ki,rafizilər ( yəni, gerçək əhli-sünnə olan şiələr ) onun əlindən yanıqlıdı" )))


Necə ki, müsəlmanlar Ələsgər əl-kəzzəbi ( özünü peyğəmbər elan edən yalançı ) tənqid edəndə, cərh edəndə, onun kəzzəbliyini söyləyəndə onun ardıcılları belə təbliğ edirdilər ki, "gör Ələsgər "peyğəmbər" nə dərəcədə haqlıdı ki, kafirlər ( yəni, müsəlmanlar ) onun əlindən yanıqlıdı. Amma, biz səbr edərik. Ələsgərin peyğəmbər "qardaş"-ı Muhəmmədi də (s.a.s) yalançılıqda ittiham etmişdilər" ))

Eynilə həmin metodlar, eynilə həmin variantlar.

Bircə fərq var. Ələsgər əl-Kəzzəb peyğəmbərlik iddiasında idi, Əbu Zeyd əl-Kəzzəb alimlik, guya, əhli-sünnə əqidəsini mudafiə etmək, şiələrin əqidəsini - özü demişkən - "dağıtmaq" iddiasında . ))


NƏ isə ...

Hər bir halda ... Biz bu Osman əl-Xamisdən cavab gözləyək inşaAllah! :rolleyes:

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#12 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 00:57

Əl-muhim ...

Sualımı təkrar edirəm :

Əgər "ayənin" mətni də ( Buxarinin kitabında ) , hökmü də qalıbsa bu ayəni necə "MƏTNİ nəsx olunmuş ayələr" sırasına daxil etmək olar ?


Çox xahiş edirəm, əgər özünü "sələfi" adlandıranlardan kimsə bilirsə, bu məsələni izah eləsin.

Bizə hansısa vahabinin artistlik eləməsi yox, cavab verməsi lazımdı.

Bu sualı verməkdə ən əsas məqsədim həqiqətən də sizin bu məsələyə izahınızı öyrənməkdi.

Təşəkkürlər!

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#13 Anti_Rafizi

Anti_Rafizi

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 4 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 10:34

Salam aleykum.

Mətn Quranda olmadığı üçün "Mətni nəsx edilmiş ayə" kateqoriyasına daxildir. Mətni Buxaridən nəxs edilmiş ayə demirik. Mətni Qurandan nəsx edilmiş ayə deyirik.

Rəcm ayəsi barədə şiənin fikri nədir? Şiə bu ayəni hansı qrupdan hesab edir?

#14 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 12:19

Va Aleykum salam va rahmətullahi va bərakətuhu.

Sualı cavablandırmağa çalışdığına görə təşəkkür edirəm.

Amma, bu suala yetərli cavab deyildi.Məlumdur ki, Quranda olmadığına görə "QURANDAN nəsx edilmiş ayə" kateqroiyasına daxildir.

Biz də bilirik ki, "Buxaridən nəsx edilmiş ayə" demirsiz.

Söhbət ayənin ümumiyyətlə nəsx olunub olunmamasından gedir.


Deməli, qəbul edirsiz ki, bu ayə ÜMUMİYYƏTLƏ NƏSX olunmayıb, sadəcə, Qurandan çıxıb ?Məgər siz "nəsx olunub" deyərkən bu etiqaddasız ki, "mümkündür Qurandan çıxıb başqa kitaba düşsün" ?

Deməli, qəbul edirsiz ki, Allah ayəni öz kitabından nəsx edib, amma, Buxari ayəni öz kitabına salıb ?

Hansı əsasla ?

Rəcm ayəsi barədə şiənin fikri budur ki, ümumiyyətlə belə bir ayə olmayıb və ümumiyyətlə "tilavətin nəsxi" adlı bir qrup yoxdur.

Lap belə olmasaydı belə... Bu mövzunu ona görə açmamışam ki, qarşı tərəf suala cavab vermək əvəzinə "sizdə də var" metodundan istifadə edib suala cavab verməkdən imtina etsin.

Sadəcə, həqiqətən də bu barədə müxaliflərin fikrini öyrənmək üçün, bu məsələni necə izah etdiklərini bilmək üçün bir sıra suallarım var ki, o sualları verib cavabını almaq istəyirəm inşaAllah.

Ümid edirəm ki, sən bu suallarımı cavabsız qoymayacaqsan.
"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#15 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 12:20

həm sünnü, həm də şiələrin içində az bir qrup Qur`anda dəyişiklik və təhrif olmasını iddia edən zəif və süst hədisləri nəql

etmişlər. Bu zəif rəvayətlər müsəlmanların təqribən əksəriyyətini təşkil edənlər tərəfindən – istər sünnü, istərsə də şiə –

qəbul edilmir. Əksinə Qur`an ayələri, səhih və mütəvatir islam hədisləri, eləcə də Peyğəmbər (s.ə.v.v) səhabələrinin, dünya

müsəlmanlarının fikir birliyinə əsasən Qur`anda heç bir təhrif, dəyişiklik, artırılma və azaldılma mövcud deyildir.

Bütün müsəlmanlar – istər sünnü, istərsə də şiələr – inanırlar ki, asimani kitab eynilə Peyğəmbəri Əkrəm (s.ə.v.v)-ə nazil

onunan Qur`andır və o, hər növ təhrifdən və dəyişiklikdən – artırılmadan və azaldılmadan amandadır. Bununla da şiələrə isnad

verilən sözlərin əsassız və yersiz olduğu aydınlaşır. Əgər bu barədə zəif sənədli (mö`təbər olmayan) rəvayətlərin nəql

olunması bu ittihamın yaranmasına səbəb olmuşsa demək ki, bu kimi rəvayətlərin nəql olunması şiələrin içində olan az bir

qrupa məxsus deyil çünki sünnü müfəssirlərindən bir qrupu da belə zəif rəvayətləri nəql etmişlər .


(www.ceferiler.com)
 • N_ن_N это нравится
ваххабизм – это дистилированный суннизм

#16 AbdulQadir Abu Musa

AbdulQadir Abu Musa

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 5 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 15:35

Bismilləh!

Əs-salamu aleykum va rahmətullahi va bərakətuhu!


Sualım "TİLAVƏTİN NƏSXİ" məsələsini iddia edib buna etiqad edənlərədi.

Deməli, iddiaya görə rəcm ayəsi qabaqlar Quranda olub, amma, sonradan mətn aradan gedib, nəsx olunub, hökmü isə qalıb.

Məsələ burasındadır ki, həmin ayənin axı mətni də qalıb . Amma, Buxarinin kitabında.


Bu barədə bir neçə sualım olacaq ki, ilkin mərhələdə hələlik bu sualı verirəm :

Əgər "ayənin" mətni də ( Buxarinin kitabında ) , hökmü də qalıbsa bu ayəni necə "MƏTNİ nəsx olunmuş ayələr" sırasına daxil etmək olar ?
İNşaAllah bu barədə başqa suallarım da olacaq.P.S

Hamıdan xahiş edirəm ki, bu mövzuda başqa məsələlər müzakirə edilməsin. Bu Mövzuda məhz TILAVƏTİN NƏSXİ , xüsusən də, rəcm "ayəsi"-nin nəsxi haqqında , ümumiyyətlə, belə bir şeyin mümkün olub-olmaması barədə danışılacaq inşaAllah.


Salam...Salam...

rəcm ayəsinin tilavəti (oxunuşu) nəsh edilmiş olub hökmü davam edir. məzmunu ilə nəzərdə tutulan da bu. kim deyir məzmunu də nəsh edildi deyə?

#17 Anti_Rafizi

Anti_Rafizi

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 4 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 15:40

Va Aleykum salam va rahmətullahi va bərakətuhu.

Sualı cavablandırmağa çalışdığına görə təşəkkür edirəm.

Amma, bu suala yetərli cavab deyildi.

Məlumdur ki, Quranda olmadığına görə "QURANDAN nəsx edilmiş ayə" kateqroiyasına daxildir.

Biz də bilirik ki, "Buxaridən nəsx edilmiş ayə" demirsiz.

Söhbət ayənin ümumiyyətlə nəsx olunub olunmamasından gedir.

Deməli, qəbul edirsiz ki, bu ayə ÜMUMİYYƏTLƏ NƏSX olunmayıb, sadəcə, Qurandan çıxıb ?

Məgər siz "nəsx olunub" deyərkən bu etiqaddasız ki, "mümkündür Qurandan çıxıb başqa kitaba düşsün" ?

Deməli, qəbul edirsiz ki, Allah ayəni öz kitabından nəsx edib, amma, Buxari ayəni öz kitabına salıb ?

Hansı əsasla ?

Rəcm ayəsi barədə şiənin fikri budur ki, ümumiyyətlə belə bir ayə olmayıb və ümumiyyətlə "tilavətin nəsxi" adlı bir qrup yoxdur.

Lap belə olmasaydı belə... Bu mövzunu ona görə açmamışam ki, qarşı tərəf suala cavab vermək əvəzinə "sizdə də var" metodundan istifadə edib suala cavab verməkdən imtina etsin.

Sadəcə, həqiqətən də bu barədə müxaliflərin fikrini öyrənmək üçün, bu məsələni necə izah etdiklərini bilmək üçün bir sıra suallarım var ki, o sualları verib cavabını almaq istəyirəm inşaAllah.

Ümid edirəm ki, sən bu suallarımı cavabsız qoymayacaqsan.


Əvvəla, mən ona görə şiənin fikrini soruşdum ki, görək fərqlər nədir? Və dəlilləriniz nədir? Bəhs paralel getməlidir ki, daha çox informastiv olsun. Oxuyanlar hər iki tərəfin mövqeyini bilsin. Yoxsa mənim sualı cavablandırmaqdan qaçmaq kimi bir niyyətim yoxdur.

Özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, Qurandan çıxıb Buxariyə düşmək kimi bir söhbət yoxdur. əl-Buxari - rəhiməhullah - hədis nəql edib. Hədislər olmasa nə Quran tarixini, nə şərhini bilməzdik. Səhih Buxaridəki hədis bizə Rəcm ayəsinin olması barədə məlumat verir. Və hədisdən məlum olur ki, ayənin tilavəti nəsx olub, amma hökmü qalıb. Ona görə də, bu günə qədər hökmünü icra edirlər.

Bizim bu barədə mövqeyimiz elə sizin hədisdə də əks edilib.

İmamlardan hesab olunan Məhəmməd ibn Əli ibn Musa ər-Rida isə “Bəqərə” surəsinin 106-cı ayəsini təfsir edərkən demişdir: “Allah Təala buyurur: - Biz hər hansı bir ayənin hökmünü ləğv edir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsinizmi?! – Ayədə “unutdururuqsa” sözü yəni hökmü qalır yalnız rəsmini (tilavətini) ləğv edirik deməkdir”. “Bihar əl-Ənvar”, cild 4, səh. 116, 3-cü bab 42-ci rəvayət


Bu mənim cavabımdır. Biz də bunu deyirik. Əgər qane etməsə əlavə suallar verin.


Mənim sualım nədir. Şiə rəcm ayəsinin hökmü ilə hökm çıxarmır? Yəni, daşqalaq sizdə yoxdu?

Bir də zəhmət olmasa klassik şiə alimlərinizin mövqeyini bölüşün nəsx barədə. Məsələn: Şeyx Tusi, Əllamə Hilli nə bilim bunun kimilərin.

#18 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 16:04

Salam...Salam...

rəcm ayəsinin tilavəti (oxunuşu) nəsh edilmiş olub hökmü davam edir. məzmunu ilə nəzərdə tutulan da bu. kim deyir məzmunu də nəsh edildi deyə?

Va Salam ... va salam ...

Sualı bir də oxuyun zəhmət olmasa...

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#19 AbdulQadir Abu Musa

AbdulQadir Abu Musa

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 5 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 16:09


Va Salam ... va salam ...

Sualı bir də oxuyun zəhmət olmasa...

Diqqetle oxudum verdiyin sualdan bunu başa düşdüm, daha açıq yaz cavab verek

#20 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 16:40

Əvvəla, mən ona görə şiənin fikrini soruşdum ki, görək fərqlər nədir? Və dəlilləriniz nədir? Bəhs paralel getməlidir ki, daha çox informastiv olsun. Oxuyanlar hər iki tərəfin mövqeyini bilsin. Yoxsa mənim sualı cavablandırmaqdan qaçmaq kimi bir niyyətim yoxdur.


Necə olmalıdır, necə olmamalıdır... Bu sizin şəxsi ictihadınızdı və bizim üçün huccət deyil.Bundan əlavə, dəlilimiz odur ki, Qurani - Kərimdə tilavətin nəsxinin baş verməsini bilinən budur ki, heç bir alimimiz deməyib. Əgər siz "deyib" deyirsizsə, dəlil gətirməlisiz.

Bundan əlavə, mənim bu mövzuda bu sualları verməkdən məqsədim ittiham etmək yox, fikrinizi öyrənməkdi. Odur ki, "şiə nə fikirləşir" , yaxud, "bu şiədə də var" kimi məsələlər önəmli deyil.
Çünki , mənə bu məsələdə sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.

Hər bir halda... Yəqin ki, mövzunu açmaqda məqsədimi sizə izah edə bildim.
Özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, Qurandan çıxıb Buxariyə düşmək kimi bir söhbət yoxdur.


Siz özünüz də yaxşı bilirsiz ki, Qurandan çıxıb Buxariyə düşmək kimi bir söhbətin olduğunu biz də yaxşı bilirik, siz də yaxşı bilirsiz!

əl-Buxari - rəhiməhullah - hədis nəql edib. Hədislər olmasa nə Quran tarixini, nə şərhini bilməzdik. Səhih Buxaridəki hədis bizə Rəcm ayəsinin olması barədə məlumat verir. Və hədisdən məlum olur ki, ayənin tilavəti nəsx olub, amma hökmü qalıb. Ona görə də, bu günə qədər hökmünü icra edirlər.


Biz Buxarinin hədisi nəql etməsindən danışmırıq. Edib ? Yaxşı edib. Amma, ayənin mətnini də göstərib. Halbuki, ayənin mətni nəsx olunub. Ayənin mətnini yazıb saxlamaq məsləhət olseydi, bunu elə Allahu subhənəhu və təala saxlayardı.

Deməli, mətnin yazılıb saxlanması yox, nəsx olunması məsləhətdi.

Tilavətin nəsxi isə o deməkdir ki, AYƏNİN MƏTNİ YOXDU, AMMA, HÖKMÜ VAR.

HALBUKİ, AYƏNİN MƏTNİ DƏ VAR ( BUXARİDƏ ) HÖKMÜ DƏ VAR.

O zaman necə deyə bilərik ki, bu "MƏTNİ NƏSX OLUNUB, HÖKMÜ QALMIŞ" ayələrdəndi ?

Yəni, bizim sualımız Buxarinin hədis nəql etməsi barədə yox, ayənin mətnini nəql etməsi barədədi... İnanıram ki, fikrimi izah edə bildim...Bizim bu barədə mövqeyimiz elə sizin hədisdə də əks edilib.


Mən yenə də deyirəm. Əvvəla, biz burda BİZİM HƏDİSDƏ NƏYİN ƏKS OLUNMASINDAN DANIŞMIRIQ. Məgər sizin dəlilin budur ki, "SİZİN HƏDİSDƏ DƏ VAR" ?

Sizə görə bizim dəlillərimiz də, mənbələrimiz də batildi. Deməli, sən bizim mənbələrdə nəyin olub-olmamasından asılı olmayaraq istidlal edə bilməzsən.

SƏn mənə öz əqidən , öz üsulun, öz alimlərivizin fikri ilə dəlil gətir.

Bundan əlavə ... Bunu siz özünüz də yaxşı bilirsiz ki, hədisi gətirmək yox, onun huccət olmasını sübut etmək əsasdı.

Bunu da yaxşı bilirsən ki, əqidəvi məsələlərdə hədislər mutəvatir olmalıdı.

Bizim mənbələrdən gətirdiyin bu tip hədislər Ahad xəbərlərdi. Mutəvatir olmadığına görə də huccət deyil. Heç bir alimimiz də deməyib ki, bu xəbərlər huccətdi. Heç bir alimimiz də qəbul etməyib ki, Quranda TİLAVƏTİN NƏSXİ GERÇƏKLƏŞİB. Aydındımı əxi ?

Odur ki, burda variant işlədib "SİZDƏ DƏ BELƏ HƏDİSLƏR VAR" deməklə, "DEMƏLİ SİZ DƏ BUNU QƏBUL EDİRSİZ" kimi iddia etmək doğru deyil!

Deməli, hər bir halda ... Sən lap bizdən dəlil gətirməyə çalışsan belə, əgər MƏSƏLƏLƏRİ TƏHRİF ETMƏSƏN, ÖZÜVƏ SƏRF ELƏYƏN ŞƏKİLDƏ ŞƏRH ETMƏSƏN, HƏDİSLƏRİN VƏZİYYƏTİNİ ÖZÜVƏ SƏRF EDƏN ŞƏKİLDƏ TƏYİN ETMƏSƏN, özün də görərsən ki, heç bir savadlı adam iddia edə bilməz ki, ŞİƏLƏR TİLAVƏTİN NƏSXİNİ qəbul edirlər.

Bu barədə deyilənlər, iddia edilənlər, gətirilən "dəlillər" isə ancaq bu barədə məlumatı olmayan qardaşları aldatmaq üçün işə yarıya b ilər. vəssəlam!

Bundan əlavə ...Kəlmə oyunu oynayırsızsa ... Kəlmənin zahirindən demək olar ki, sizin mövqeyiniz bizim kitablarda olan hədislərlə üst-üstə düşür.

Amma, məsələnin əslinə götürsək, bu tip hədislər sizin mənbələrdə də var, bizim mənbələrdə də ...

AMma, sizin BU HƏDİSLƏRİ ARAŞDIRAN ALİMLƏRİNİZİN GƏLDİYİ QƏNAƏT BUDUR Kİ, Quranda Tilavətin nəsxi baş verib. ( Baxmayaraq ki, bəzi sünni alimlər tilavətin nəsxini qəbul etmir )

Amma, bizim BU HƏDİSLƏRİ ARAŞDIRAN ALİMLƏRİMİZİN GƏLDİYİ QƏNAƏT BUDUR Kİ, Quranda tilavətin nəsxi baş verməyib.

Deməli, sizin alimlərinizə görə bu məzmunda olan hədislər huccətdi.

Bizim alimlərimizə görə isə bu məzmunda olan hədislər huccət deyil.


Deməli, sizin mövqeyinizlə bizim mövqeyimiz bu məsələdə eyni deyil...

Məsələ bu qədər sadə və başa düşüləndi. Vassələm!

Hər bir halda ... Yenə də xatırladıram ... "BİZİM MÖVQEYİMİZ BUDUR. ÇÜNKİ, SİZİN DƏ MÖVQEYİNİZ BUDUR" mənasına gələn sözlər bizim sualımıza necə cavab ola bilər axı ?

Odur ki, bizim mövqeyimizin nə olmasından asılı olmayaraq , sizin bu məsələyə öz izahınız olmalıdı. Məgər , tilavətin nəsxini qəbul etmək səbəbiniz mövqeyinizin mövqeyimizlə "üst-üstə düşməsi"-dirmi ki, mənə bizim mövqeyimizi dəlil göstərirsən ?

İmamlardan hesab olunan Məhəmməd ibn Əli ibn Musa ər-Rida isə “Bəqərə” surəsinin 106-cı ayəsini təfsir edərkən demişdir: “Allah Təala buyurur: - Biz hər hansı bir ayənin hökmünü ləğv edir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsinizmi?! – Ayədə “unutdururuqsa” sözü yəni hökmü qalır yalnız rəsmini (tilavətini) ləğv edirik deməkdir”. “Bihar əl-Ənvar”, cild 4, səh. 116, 3-cü bab 42-ci rəvayət


SubhanAllah!Bu məsələni yuxarıda sənə artıq ətraflı və başadüşülən şəkildə izah etmişəm.

Gətirdiyin bu hədisin də, ümumiyyətlə bu məzmunda olan digər bu kimi hədislərin də huccət olmadığını necə lazımdısa izah etmişəm.

Səbəblərini siz özünüz bizdən də yaxşı bilirsiz. Odur ki.əxican, belə variantlardan bizə qarşı istifadə etməyiniz mənasızdı.


Bu mənim cavabımdır. Biz də bunu deyirik. Əgər qane etməsə əlavə suallar verin.Əxican, cavab verməyə çalışmısız. Amma, muhim olan "CAVAB VERMƏK XATİRİNƏ NECƏ GƏLDİ CAVAB VERMƏK" deyil. Muhim olan "VERİLƏN SUALA CAVAB VERMƏK"-dir.

Hardadı mənim verdiyim suala cavab ?


Mənim sualım nədir. Şiə rəcm ayəsinin hökmü ilə hökm çıxarmır? Yəni, daşqalaq sizdə yoxdu?Siz əvvəlcə zəhmət olmasa, mənim sualıma cavab verin, sonra sual verin!

Bundan əlavə ... Axı, sizə nə qədər demək olar ki, MÖVZU TİLAVƏTİN NƏSXİNƏ SİZİN MÜNASİBƏTİNİZDİ, BİZİM YOX!

Bundan da əlavə ... Daşqalaq bizdə də var. Amma, Xeyr! Şiə rəcm "ayəsinin" hökmünə əsasən daşqalaq eləmir.


Bir də zəhmət olmasa klassik şiə alimlərinizin mövqeyini bölüşün nəsx barədə. Məsələn: Şeyx Tusi, Əllamə Hilli nə bilim bunun kimilərin.


SubhanALlah!

Mən sənə ümumən şiə alimlərinin bu məsələyə fikrini yazmışam.

Əgər iddia etsən ki, yox, hansısa filan alim bunun əksini iddia edib əvvəla dəlil gətirməlisən.

İkincisi belə olacağı təqdirdə belə bir alimin, yaxud, bir neçə alimin fərdi ictihadı bütün məzhəbinin fikrini təmsil eləmir.

Bu məsələ bütün məzhəblərdə belədi. Yoxsa belə deyil ? :rolleyes:


Məgər sən bircə bircə yazmısan İmam Əhməd Hənbəlin rəcm ayəsinə münasibəti necə olub ?
Mən səndən istəmişəm, Hənəfinin, Şafeinin, Malikin məsələyə münasibəti necə olub ?

Mən heç səndən soruşuram ki, İbn Qayyimin, İbn Kəsirin , İbn Teymiyyənin tilavətin nəsxinə münasibəti necə olub ?

Bundan da əlavə... Yenə də qeyd edirəm ...

MƏNƏ TİLAVƏTİN NƏSXİ MƏSƏLƏSİNDƏ VERDİYİM SUALLARA SİZİN İZAHATINIZ LAZIMDI ...

Əgər tutarlı bir izahatınız yoxdusa, söhbəti elə " bizdə varsa , sizdə də var" üslubunda davam etdirəcəksizsə, xahiş edirəm, qoyun özünü savadlı hesab edən qardşalarınız cavablandırsınlar sualı!

Yox, əgər ümumən sizin hamınız mövqeyi " sizdə də var " üslubudusa, deməli, heç siz özünüz də bu məsələnin necə mümkün olmasını izah edə bilmirsiz.

Mövzu nə vaxtdı açılıb. Amma, mən hələ də sualıma cavab ala bilməmişəm.


Əxi, necənci dəfədi xahiş edirəm... Cavabı bilirsizsə, verin! Bilmirsizsə qoyun bilənlər versin!

Dəfələrlə də izah etmişəm ki, burda "sizin mənbələrdə də var" , "sizin alimlər də deyirlər" üslubuna uyğun olaraq verilən cavab cavab deyil. Mənə isə məsələyə sizin münasibətiniz maraqlıdı.

Həmçinin, "paralel bəhs edək" Yaxud, "mənə maraqlıdı şiə filan məsələ haqqında nə deyir" üslubu da cavab vermək əvəzinə mövzunu başqa məcraya yönəltməkdən başqa bir şey deyil.


YENƏ DƏ TƏKRARƏN Xahiş edirəm ... Bu üslubların , bu metodların , bu variantların hamısından əl çəkib, KONKRET verdiyim sual haqqında sizin üləmanın mövqeyini yazın!


Təşəkkürlər!
"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#21 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 16:43

Diqqetle oxudum verdiyin sualdan bunu başa düşdüm, daha açıq yaz cavab verekƏGƏR DİQQƏTLƏ OXUYUB BUNU BAŞA DÜŞƏ BİLDİNSƏ, verəcəyin cavabın da fərli bir cavab olacağına inanmıram

Odur ki, zəhmət olmasa sualı bir neçə dəfə oxu... Ən azından beş dəfə oxu, hər dəfə oxuyanda da üzərində düşün...

Bundan sonra da başa düşməsən, inşaAllah deyərsən "daha açıq" yazarıq ..

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#22 AbdulQadir Abu Musa

AbdulQadir Abu Musa

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 5 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 16:52

Bundan sonra da başa düşməsən, inşaAllah deyərsən "daha açıq" yazarıq ..

İnşallah daha açıq yaz bu mevzu sohbet edek buyur ?

#23 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 16:53

İnşallah daha açıq yaz bu mevzu sohbet edek buyur ?Sən əvvəlcə sənə verilən "ev tapşırığını" həll elə! Buyur!

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#24 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 16:59

Əba Musa, əxi, əgər başa düşə bilmirsənsə sualı inşaAlah heç olmasa gedən müzakirəyə nəzər sal.

İnşaAllah orda geniş izahat əldə edə bilərsən.

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#25 AbdulQadir Abu Musa

AbdulQadir Abu Musa

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 5 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 17:10

Sen deyirsen ki " "MƏTNİ nəsx olunmuş ayələr" sırasına daxil etmək olar ? "

Mende sene sual verirem : kim deyir məzmunu də nəsh edildi deyə?

#26 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 02 Июль 2012 - 17:18

Sen deyirsen ki " "MƏTNİ nəsx olunmuş ayələr" sırasına daxil etmək olar ? "

Mende sene sual verirem : kim deyir məzmunu də nəsh edildi deyə?Əba Musa, Vallahi, səninlə mübahisə etmək niyyətim yoxdu.

Səninlə şəxsi qərəzliyim də yoxdu. Əqidən nədi, özüvə!


Əxlaqın bizə!

Qardaşım, mən harda demişəm ki, MƏZMUNU NƏSX EDİLDİ ?

SubhanAllah!

Oxu da sualı oxu!

Başa düşməmisənsə, xahiş elədim ki, heç olmasa müzakirənin gedişatına bax. Orda bəlkə məsələ sənə aydın olar.

"NƏSXUT-TİLAVƏ" deyərkən, nəzərdə tutulan tilavətin nəsxidi.

Yəni, ayənin mətni gedir, hökmü qalır. Yəni, - sənin təbirincə desək - məzmunu qalır.

Halbuki, mətninin nəsx olunduğu iddia edilən ayənin MƏTNİ DƏ QALIB ( BUXARİNİN "SƏHİH"-ində ) həmin ayənin məzmunu da qalıb.

Bir az da geniş izah edim :

Rəcm ayəsi - ayədi ? sizə görə ayədi.

Quran ayəsidi ? - Sizə görə bəli!

Nəsx edilib ? - Sizə görə bəli!

Bəs necə olur ki, həmin Quran ayəsi nəsx olunub, Qurandan çıxıb. Amma, Buxarinin kitabında mövcuddu həmin ayə ?

Ax, faktiki olaraq həmin ayənin mətni Buxarinin kitabında mövcuddu. O zaman necə demək olar ki, bu ayənin mətni nəsx olunub, amma, hökmü qalıb. Faktiki olaraq, axı mətni də qalıb.

O zaman bunu necə "MƏTNİ NƏSX OLUNAN, HÖKMÜ QALAN AYƏLƏR" kateqoriyasına daxil etmək olar ?Aydın oldu əxi ?

"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.

#27 Osman-əl-Xamis

Osman-əl-Xamis

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 249 сообщений

Отправлено 03 Июль 2012 - 05:09

Salam Akeykum. Əxi bu mövzunu əhli şiədən başqa sələfilər də oxuyur. Mövzu açılıb sizə sual ünvanlanıb amma sən şiə mənbələrinən bizə cavab yazırsan. bu mövzunu oxuyan əxilərin nə fikirləşəcək? Deməyəcək ki niyə bizim mənbələrdə bu mövzuya cavab yoxdur? Yoxsa Rəcm ayəsi barədə etiqadımızı şiə mənbələri üzərində qurmuşuq?
Yox əgər deyirsən ki şiə mənbəsi höccət olsun deyə sizə öz mənbələrivizi yazıram hə lap yaxşı. İndi də buyur öz mənbələrinizlə ən əsası da Qurani Kərimlə 3 cür nəsxi əsaslandır. Həm bizim hidayət olmamıza səbəb ol həm də sələf əxilər bu mövzuda tutarlı cavab görsünlər sənin tərəfindən. Mövzuda verilən sualı izah edəndən sonra bu suallara da cavab verərsən inşaallah.
Rəcm ayəsi Quranın tərkib hissəsidirmi? Tərkib hissəsidirsə hansı surənin neçənci ayəsidir? Nazil olma səbəbi, zamanı və yeri?


Aleykum Salam

#28 Osman-əl-Xamis

Osman-əl-Xamis

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 249 сообщений

Отправлено 03 Июль 2012 - 06:01

Buxarinin "Səhih"-ində olduqunu iddia etdiyiniz rəcm ayəsinin mətnini gətirin.

Şiə alimlərinin Quranda nəsxin üç növünün olmasırəcm ayəsi bərəsində fətvaları.


النسخ في القرآن على ضروب ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم (مجمع البيان في تفسير القرآن جـ 1 ص 406 ).

Quranda nəsx növbənövdür.(çeşidlər üzrə).Onlardan biri rəcm ayəsi kimi ləfzi qalxıb hökmü sabit olandır.

(Məcməu əl-Bəyan fi təfsir əl-Quran; Səh.406;Əbu Ali əl-Fadl ət-Tabərsi;)

النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة : منها ما نسخ لفظه دون حكــمه كآية الرجم وهي قوله " والشيخ والشيخه إذا زنيا " (التبيان في تفسير القرآن جـ 1 ص 13 مقدمة المؤلف

Quranda nəsx üç qismdir.Onlardan biri rəcm ayəsi kimi -o (ayə) onun (Allahın) (bu) sözüdür "Əgər qoca kişi və qoca qadın zina edərsə"-hökmu nəsx olunmadan ləfzinin nəsx edilməsidir.

(Ət-Tibyan fi təfsir əl-Quran; Cild.1; səh.13; Müəllifin müqəddiməsi; ət-Tusi;)

المنسوخ على ثلاث ضروب : منها ما نسخ خطه وبقى حكمه فما روى من قوله " الشيخ والشيخه إذا زنيا فأرجموهما البته نكالاً من الله " (الناسخ والمنسوخ ص 35

Nəsx olunan üç növdür.Onlardan biri onun (Allahın) sözündən rəvayət olunan "Əgər qoca bir kişi və qoca qadın zina edərsə o ikisini Allahdan bir cəza olaraq hökmən rəcm edin (ayəsi kimi) hökmü qaldıqı halda yazısının nəsx edilməsidir.

(ən-Nasix və əl-Mənsux" səh.35; Abd ər-Rahmən əl-ataiqi əl-Hilli)

انواع المنسوخ ثلاثة : منها ما نسخ خطه وبقى حكمه كآية الرجم (لمحات من تاريخ القرآن ص 222

Nəsx olunanın növləri üçdür.Onlardan biri rəcm ayəsi kimi hökmü qalıb yazısı nəsx olunandır.

(Ləməhat min tərix əl-Quran; Səh.222;Muhamməd Ali;)Kuleyni özünün Kafi kitabında rəcm ayəsini zikr etdikdən sonra həmin kitabın təhqiqatçısı Əli Əkbər əl-Ğifari bu ayə barəsində demişdir
نسخـت تلاوتها - Onun (ayənin)tilavəti nəsx edilmişdir.
(əl-Kafi cild.7; səh.176; bil-həmiş(yəni kitabın qıraqında) Dər əl-ədva nəşriyyatı; Beyrut.)Muhamməd Baqir Əl-Məclisi Kafidəki rəcm ayəsi barəsindəki rəvayəti səhih hesab etdikdən sonra bu sözləri demişdir.
هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها -BU Ayə hökmü qalıb tilavəti nəsx edilmiş(ayə)lərdəndir.

(Miratul uqul cild.23; səh.267;)

Сообщение отредактировал Osman-əl-Xamis: 03 Июль 2012 - 06:05


#29 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 03 Июль 2012 - 08:55
Əba Musa, Vallahi, səninlə mübahisə etmək niyyətim yoxdu.

Səninlə şəxsi qərəzliyim də yoxdu. Əqidən nədi, özüvə!


Əxlaqın bizə!

Qardaşım, mən harda demişəm ki, MƏZMUNU NƏSX EDİLDİ ?

SubhanAllah!

Oxu da sualı oxu!

Başa düşməmisənsə, xahiş elədim ki, heç olmasa müzakirənin gedişatına bax. Orda bəlkə məsələ sənə aydın olar.

"NƏSXUT-TİLAVƏ" deyərkən, nəzərdə tutulan tilavətin nəsxidi.

Yəni, ayənin mətni gedir, hökmü qalır. Yəni, - sənin təbirincə desək - məzmunu qalır.

Halbuki, mətninin nəsx olunduğu iddia edilən ayənin MƏTNİ DƏ QALIB ( BUXARİNİN "SƏHİH"-ində ) həmin ayənin məzmunu da qalıb.

Bir az da geniş izah edim :

Rəcm ayəsi - ayədi ? sizə görə ayədi.

Quran ayəsidi ? - Sizə görə bəli!

Nəsx edilib ? - Sizə görə bəli!

Bəs necə olur ki, həmin Quran ayəsi nəsx olunub, Qurandan çıxıb. Amma, Buxarinin kitabında mövcuddu həmin ayə ?

Ax, faktiki olaraq həmin ayənin mətni Buxarinin kitabında mövcuddu. O zaman necə demək olar ki, bu ayənin mətni nəsx olunub, amma, hökmü qalıb. Faktiki olaraq, axı mətni də qalıb.

O zaman bunu necə "MƏTNİ NƏSX OLUNAN, HÖKMÜ QALAN AYƏLƏR" kateqoriyasına daxil etmək olar ?Aydın oldu əxi ?

Sanki havadan danışırsan.

Buxaridə bablar var, hədislərin nömrələri var. Hansı babda hansı hədisdə Rəcm ayəsinin mətni qalıb. Hədisin özünü yerləşdir.

Sonra müzakirə edək.
2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#30 N_ن_N

N_ن_N

  Liwa – Major General

 • Murid
 • 4 204 сообщений

Отправлено 03 Июль 2012 - 12:10

Sanki havadan danışırsan.

Buxaridə bablar var, hədislərin nömrələri var. Hansı babda hansı hədisdə Rəcm ayəsinin mətni qalıb. Hədisin özünü yerləşdir.

Sonra müzakirə edək.


Sən hələ bilmirsən ki, bu "ayənin" mətni Buxaridə var ya yox ?

Əgər bilirsənsə konkret bir söz de! Var ya yox ?

Əgər nə "var" , nə də "yoxdu" deyə bilmirsənsə, səninlə nəyi müzakirə edəcəyik ? :rolleyes:"Nun. And olsun qələmə və qələmə alınanlara!
Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
Şübhəsiz ki, sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır.
Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
Sən də görəcəksən, onlar da – hansınızın dəli olduğunu.
Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.
Elə isə (haqqı) yalan sayanlara güzəştə getmə!
Onlar istəyirlər ki, sən (onlara) güzəşt edəsən, onlar da (sənə )güzəşt etsinlər.
İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə,söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə,(anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya – o (adam) var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə!"
Qələm : 1 - 14.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru