Перейти к содержимому


Фотография

Səhabələr


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 165

#1 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 14:30

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. "Səhabələr kimdir?" bu sualı axtardım sələfi saytlarının birindən (islamevi) yüklədiyim fayldan götürdüm:

1) Əshabələr kimlərdir
Ərəb dilində əshabə “sühbə” (yoldaş, silahdaş, tərəfdar) sözündəndir. Deyilir: filankəslə ömrü boyu, həyatı boyu, il boyu, ay ərzində, bir gün, bir saat, yoldaşlıq etmək, tərəfdar olmaq – “müsahabə” sözü də s.h.b. kökündən olub dostluq, silahdaş olmaq deməkdir (“Lisanul-ərəb”, 217).
Hədis alimləri əshabə ifadəsini belə izah edirlər: Əshabə, Peyğəmbəri (s.a.v.) ona dərin iman hissi ilə qarşılayan, onunla uzun və ya qısa müddət ərzində həmsöhbət olan, onu görüb və gözləyib ondan hədis rəvayət edən, onunla hərbi yürüşlərdə iştirak edən və ya etməyən, onu gözlə görən, lakin onunla söhbət etməyən onu təbii səbəbdən görməyən (məsələn, kor adam kimi) mü-səlman şəxsdir. Bu rəy alimlərin əksəriyyətinin rəyidir (İbn Həcər, “əc-Əshabə”, 1/4).


İnşallah bu mövzuda səhabələr barədə söhbət açaq.


#2 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 14:56

Daha sonra, səhabələrin sayı barədə:
5) Əshabələrin sayı
Əshabələrin dəqiq sayını hesablamaq mümkün deyildir. Çünki onlar müxtəlif ölkələrə və vilayətlərə səpələnmişlər. Bu da onların çoxsaylı olmasını göstərir. Alimlərin onların sayı barədəki fikirləri təqribidir. Mərhum Əbu-Zərə ər-Razi demişdir: “Peyğəmbər (s.a.v.) onun barədə hədis deyən və onu dinləyən 114 min əshabənin əlini sıxmışdır” (“Fəth əl-Muğis”, 4/39).
Bu sözlərdən aydın olur ki, əshabələrdən Peyğəmbər (s.a.v.) haqqında rəvayət söyləyənlər sayca çox olmuşlar və onun haqqında çoxlu xoş sözlər nəql etmişlər. Onlar öz rəvayətlərində Peyğəmbərlə (s.a.v.) əlaqələrinə görə bir-birindən fərqləndikləri kimi fərqlənmişlər.

Sonra sünnü mənbəsindən bir hədis: «Mənim səhabələrim ulduzlar kimidir; hansı birinin arxasınca getsəniz hidayət taparsınız»
Daha sonra: “Əshabələrdən heç kəsi söyməyin, əgər sizdən biriniz onlar qədər qızıl xərcləsə, heç nəsiz qalar” (Müslim, 4/1968).
“Əshabələrimə Allah kömək olsun. Məndən sonra onlara qərəzlə yanaşmayın. Onlara mə-həbbət bəsləyənlərə mənim məhəbbətim olar. Onlara nifrət edənlərə mənim nifrətim çatar. Onları incidən, elə bil ki, məni incitmişdir. Məni incidən Allah təalanı incitmiş olur. Allahı incidən isə tezliklə öz cəzasına çatar” (ət-Tirmizi, İbn Hibban, əs-Suyuti, "əl-Camiu əs-səğir" 1/54).
“Ən yaxşı nəsl mənim nəslimdir. Sonra onların ardıcılları və bu sonuncuların ardıcılları gəlir. Bunlardan sonra yalan baş alıb gedəcəkdir” (Məqbul hədisdir).
Uveyyim bin Saidədən rəvayət edilir ki, Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir: “Allah məni və mə-nim əshabələrimi seçib ayırmışdır. Onları vəzirlər, qaynatalar, yeznələr etdi. Onları söyənə Alla-hın, mələklərin və bütün insanların lənəti çatacaqdır. Qiyamət günü Allah onlardan nə saflıq, nə də paklıq qəbul edər”.

Yazdım ki, inşallah bu mövzuda qarşı tərəf əziyyət çəkib gətirməsinlər bu hədisləri. Ümumiyyətlə bu hədislərin doğruluğu barədə...?

Bir şey diqqətimi çəkdi, ibn Teymiyyədən söz:
Şeyxül islam İbn Teymiyyə demişdir: “Əshabələrin Peyğəmbərdən (s.a.v.) sonra dindən üz döndərdiklərini yalnız az miqdarda, ən çox on nəfər iddia etmişdir və bununla başqalarını aldat-mışlar, bu da şübhəsiz ki, küfrdür”.
Hədisdə buyurulur:
“Әshabım qiyamәt günündә sol tәrәfә doğru aparılacaqdır. O zaman mәn “haraya?”-deyә soruşacağam. “And olsun Allaha ki, cәhәnnәmә”-deyә cavab verilәcәk. O zaman mәn “Ey Rәbbim, bunlar mәnim әshabımdır”-deyәcәyәm. “Bunların sәndәn sonra nә etdiklәrini, nә bid’әtlәr çıxardıqlarını bilmirsәn”-deyә cavab verilәcәkdir. O zaman mәn deyәcәyәm: “Mәndәn sonra dindә bid’әt çıxaranlar Allahın rәhmәtindәn uzaq olsunlar”. Onlardan sürüdәn ayrılıb itәn dәvә kimi yalnız bir neçәsi qurtulacaqdır”. Səhih al Buxari 7/209 ; Sehih Müslim babül Hovz


İstifade etdiyim menbenin faylı: "sahaba"

#3 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 15:02

Sahabələrdən danışarkən ilk öncə insanın yadına Səlman Farsi düşür.
Hәqiqәtә qovuşmaq naminә hәtta acı qul taleyini yaşamış Sәlman nәhayәtdә mәqsәdinә çataraq, İslamda qәdәrincә uca bir mәqam qazanır. O, hәzrәt Peygәmbәrdәn (s) “Sәlman biz Әhli-beytdәndir” kimi misilsiz bir tәltif alır.
Sәlman Farsi İslam hәrәkatının çiçәklәndiyi bir dөvrdә bөyük xidmәtlәr gөstәrәrәk Peygәmbәrin (s) әn yaxın adamlarından oldu vә hәzrәtin (ә) vәfatından sonra da bu yolda mәtinliklә dayana bildi.
Sәlmanın zөhd vә tәqvası hamı tәrәfin-dәn qәbul olunmuş bir hәqiqәtdir. O, ibadәt vә cihadda nümunә sayılır, elm vә imanda өndә gedirdi. Onun tәvazөkarlıgı vә sadәliyi, Әhli-beytә (ә) iman vә ixlası, hәqiqәt yolunda dөzümü, vilayәt xәttindә sabitliyi, xüzu vә xüşusu, әdalәt vә kamalı, bir sөzlә bütün xüsusiyyәtlәri yaşadıgı dөvrün azgınlıqları içindә hәqiqәt axtaranlar üçün bir nümunә idi.
Sәlman müsәlmanlıq iftixarına nail oldu vә Peygәmbәr (s) vasitәsi ilә azadlıga çıxdı. O, bir müddәt Mәdain şәhәrinin hakimi oldu. Hәyatının heç bir dөnәmindә haqq yolda büdrәmәdi.
Fәzilәt vә kamal çeşmәsi olan Sәlman hicri 35-ci ildә uzun bir өmür yaşadıqdan sonra Allahın bәyәndiyi bir aqibәtlә dünyaya vida dedi. (Bә`zi mәnbәlәr Sәlmanın 250, bә`zi mәnbәlәr isә 350 il yaşadıgını bildirirlәr.)
Yuxarıda dediklәrimiz bөyük sәhabә vә İslam alәminin gөrkәmli siması Sәlman Farsi haqqında xülasә bir sөhbәt idi.

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#4 Salafi

Salafi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 157 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 15:14

oz gunumuze aglamaliyiq.sehabeler (radyallahu enhum cemien)goyun ulduzlari kimidir.
doymadiz onlarin etini yemekden ay shieler?
onlarin elediyinin 1000/1-ni etmisiz?

#5 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 15:25

Salafi, deyesen sen oxumadın yazdıqlarım. Bir söz deyecem "sen xette qal" :) oxu bileceksen niye. Bir sözle sizin hedisleri yazmışam, ele terifleyirsiz.... Men de o hedislerin doğru olub olmamasını şielerden soruşmuşam. Delillerle.
Sen heleki xette qal :) sehabelere bir şey deyen olmuyub heleki
He birdeki fayl da qoymuşam linkini islamevine açılır. Ele bil ki hansısa selefi yazıb men yazdıqlarım :) oxusan görersen, oxumamış başladın bele bele

#6 Salafi

Salafi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 157 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 15:44

taniyiramda shair.seherden axshama sehabeye lenet lenet.bashqa ishiniz gucunuz var?
Tovbe 100 oxusan bilersenki Allah sehabelerden razidir.bes sen nyie razi olmursan?

#7 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 15:47

Salafi, baxır hansı sehabe.
Hz Əli, Miqdad, Salman, Abuzer ve s. kimileri var

#8 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 15:48

Salafi, bes münafiqler kim idi QUranda keçen? bes bu hedisde gör ne deyilir:
“Әshabım qiyamәt günündә sol tәrәfә doğru aparılacaqdır. O zaman mәn “haraya?”-deyә soruşacağam. “And olsun Allaha ki, cәhәnnәmә”-deyә cavab verilәcәk. O zaman mәn “Ey Rәbbim, bunlar mәnim әshabımdır”-deyәcәyәm. “Bunların sәndәn sonra nә etdiklәrini, nә bid’әtlәr çıxardıqlarını bilmirsәn”-deyә cavab verilәcәkdir. O zaman mәn deyәcәyәm: “Mәndәn sonra dindә bid’әt çıxaranlar Allahın rәhmәtindәn uzaq olsunlar”. Onlardan sürüdәn ayrılıb itәn dәvә kimi yalnız bir neçәsi qurtulacaqdır”. Səhih al Buxari 7/209 ; Sehih Müslim babül Hovz

#9 Abdullah Ibn Mesud

Abdullah Ibn Mesud

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Ibtidai
 • 37 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 17:09

“Әshabım qiyamәt günündә sol tәrәfә doğru aparılacaqdır. O zaman mәn “haraya?”-deyә soruşacağam. “And olsun Allaha ki, cәhәnnәmә”-deyә cavab verilәcәk. O zaman mәn “Ey Rәbbim, bunlar mәnim әshabımdır”-deyәcәyәm. “Bunların sәndәn sonra nә etdiklәrini, nә bid’әtlәr çıxardıqlarını bilmirsәn”-deyә cavab verilәcәkdir. O zaman mәn deyәcәyәm: “Mәndәn sonra dindә bid’әt çıxaranlar Allahın rәhmәtindәn uzaq olsunlar”. Onlardan sürüdәn ayrılıb itәn dәvә kimi yalnız bir neçәsi qurtulacaqdır”. Səhih al Buxari 7/209 ; Sehih Müslim babül Hovz.
Shair senin bu hedisine cavab: http://www.abubakr-m...php?storyid=513 gir bax :)

#10 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 17:22

“Әshabım qiyamәt günündә sol tәrәfә doğru aparılacaqdır. O zaman mәn “haraya?”-deyә soruşacağam. “And olsun Allaha ki, cәhәnnәmә”-deyә cavab verilәcәk. O zaman mәn “Ey Rәbbim, bunlar mәnim әshabımdır”-deyәcәyәm. “Bunların sәndәn sonra nә etdiklәrini, nә bid’әtlәr çıxardıqlarını bilmirsәn”-deyә cavab verilәcәkdir. O zaman mәn deyәcәyәm: “Mәndәn sonra dindә bid’әt çıxaranlar Allahın rәhmәtindәn uzaq olsunlar”. Onlardan sürüdәn ayrılıb itәn dәvә kimi yalnız bir neçәsi qurtulacaqdır”. Səhih al Buxari 7/209 ; Sehih Müslim babül Hovz.
Shair senin bu hedisine cavab: http://www.abubakr-m...php?storyid=513 gir bax :)

Oxdum b məqaləni. Maraqlıdır :)
Bu yeri isə lap əladır:
Birinci cavab: Hədisdə deyilən səhabə sözü ilə Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) vaxtında İslamı təzahür edən münafiqlər nəzərdə tutulur.
Deməli peyğəmbər bu münafiqləri tanımırdı, elə bilirdi ki, onlar səhabədilər, amma mələk ona dedi ki, yox, bunlar səndən sonra dindən çıxdılar.
Əgər peyğəmbər onları tanımırdısa və onları səhabələrdən sayırdısa, onda niyə siz deyirsiz ki, səhabələrin hamısı adildir və onlara təqlid etmək lazımdır!

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#11 Abdullah Ibn Mesud

Abdullah Ibn Mesud

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Ibtidai
 • 37 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 17:24

shair bu size unvanlanib

Siz Salman Farsini r.a niye sahabe gorursunuz. Ona goreki O Fars idi? Siz nie Huseyn r.a ushaqlarini imam sayirsiniz Hesen r.a yox? Ona gorek Huseyn r.a ushaqlarinin anasi Farsdir? :)

#12 Salafi

Salafi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 157 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 17:29

Oxdum b məqaləni. Maraqlıdır :)
Bu yeri isə lap əladır:

Birinci cavab: Hədisdə deyilən səhabə sözü ilə Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) vaxtında İslamı təzahür edən münafiqlər nəzərdə tutulur.
Deməli peyğəmbər bu münafiqləri tanımırdı, elə bilirdi ki, onlar səhabədilər, amma mələk ona dedi ki, yox, bunlar səndən sonra dindən çıxdılar.
Əgər peyğəmbər onları tanımırdısa və onları səhabələrdən sayırdısa, onda niyə siz deyirsiz ki, səhabələrin hamısı adildir və onlara təqlid etmək lazımdır!

Bes peygember(sav)tanimirdisa siz nece taniyirsiz?

#13 Abdullah Ibn Mesud

Abdullah Ibn Mesud

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Ibtidai
 • 37 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 17:32

:) Birinci şübhe: Bidet ehli, Peyğemberin (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) hovuzu haqqında dediyi hedisi esas getirirler. Hedisde deyilir: "(Men Qiyamet günü hovuz başında olarken) meni tanıyan ve menim tanıdığım bir qrup insanlar menim yanıma gelecekler. Lakin (melekler) onları hovuzdan uzaqlaşdıracaqlar. Men deyeceyem: onlar menim sehabelerimdir, onlar menim sehabelerimdir. (Melekler) Mene deyecekler: Sen, onların senden sonra ne töretdiklerini bilmirsen[1]".

Bu hedisin, sened ve mezmun baxımından revayetleri çoxdur. Bezi revayetlerde deyilir: Men hovuzun başında dayanıb yanıma gelenlere baxdığım halda, bezi insanların mene yaxınlaşmasının qarşısı alınacaqdır. Men deyeceyem: Ey Rebbim, bunlar axı menden, menim ümmetimdendirler. Mene deyilecekdir: Meyer sen onların senden sonra ne etdiklerini bilmirsenmi! Allaha and olsun, senden sonra az keçmeden dinlerinden üz çevirdiler. Hedis revayetçilerinden, İbn E bu Melike adlı bir nefer deyir: Allahım, dinimizden üz çevirmekden (qorxub) sene sığınırıq.
İkinci revayetde ise deyilir: "Men hamınızdan evvel hovuzun başına geleceyem. Bir deste ile mübahise edib onlara qalib gelerek deyeceyem: Ey Rebbim, onlar menim sehabelerimdir, onlar menim sehabelerimdir. Mene deyilecek: Sen, onların senden sonra ne töretdiklerini bilmirsen. Bu iki hedisi Müslim sehih eserinde revayet etmişdir. Şübhenin cavabı beledir:
Birinci cavab: Hedisde deyilen sehabe sözü ile Peyğemberin (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) vaxtında İslamı tezahür eden münafiqler nezerde tutulur. Bu haqda Allah teala buyurur: "(Ya Peyğember!) Münafiqler senin yanına geldikleri zaman: “Biz senin, doğrudan da, Allahın Peyğemberi olduğuna şehadet veririk! – deyirler. Allah senin Onun heqiqi Peyğember olduğunu bilir. Allah hem de münafiqlerin xalis yalançı olduqlarına şehadet verir"[2].
Hemin o insanlar da, Peyğemberin (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) tanımadığı münafiqlerdir. Bunun tesdiqi olaraq Allah teala buyurur: "Etrafınızdakı ve Medine ehalisi içerisinde ikiüzlülüyü özlerine adet etmiş (bu işde mahir) münafiqler vardır. Sen onları tanımazsan, Biz ise onları tanıyırıq. Onlara iki defe (dünyada ve qebr evinde) ezab vereceyik. Sonra (axiretde) ise en böyük ezaba uğrayacaqlar"[3].
Deyilen insanlar münafiqler idiler. Amma Peyğember (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) onların sehabelerden olduqlarını zenn edirdi. Amma eslinde bele deyildi.
İkinci cavab: Hemçinin hedisde qeyd olunan insanlar, Peyğemberin (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) vefatından sonra mürted (İslamdan imtina edib kafir) olanlardır. Onun vefatından sonra ekser erebler mürted oldular. Peyğember (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) "onlar menim sehabelerimdir" – dediyi zaman, ona bele cavab verilecekdir: Sen, onların senden sonra ne töretdiklerini bilmirsen. Sen onlardan ayrılandan sonra mürted oldular.
Üçüncü cavab: Burada deyilen sehabe sözü, ümumi mena daşıyan bir ifade kimi işledilmişdir. Yeni, Peyğembere (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) itaet etmeden onunla yoldaşlıq eden her kese aiddir. Bele olan teqdirde hemin insanlar sehabe sözünü şeriet baxımından menasına daxil deyiller. Buna delalet eden meqam budur. Demek, Medine şeherinde münafiqlerin başçısı sayılan, Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul bu sözleri: “Eger biz (Beni Müsteliq vuruşundan) Medineye qayıtsaq, en güclüler (en şerefliler – münafiqler) en zeifleri (en heqirleri – Peyğemberi ve ona iman getirenleri), elbette, oradan çıxardacaqlar!” – dediyi zaman bu sözler Ömere (Allah ondan razı olsun) çatır ve o deyir: Ey Allahın elçisi, qoy bu münafiqin başını bedeninden ayırım! Peyğember (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) dedi: "Onunla işin yoxdur. Sonra demesinler ki, Mehemmed öz sehabelerini öldürür"[4]. Bu meqamda Peyğember (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) onu öz sehabesi olaraq qeyd edir. Lakin burada sehabe sözü, şerii menaya göre deyil, lüğeti menaya göredir. Çünki Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul münafiqlerin başçısı sayılırdı. Allah teala terefinden ifşa edilen bu insan, öz münafiqliyini açıq-aşkar bildirirdi.
Dördüncü cabab: Ola biler burada sehabe sözü, Peyğemberin (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) yoluna riayet etmekle ona yoldaşlıq eden, onu görenlerin ve görmeyenlerin hamısına aiddir. Bu menaya hedisin diger revayetinde deyilen, "onlar menim ümmetimdendir, onlar menim ümmetimdendir" sözleri delalet edir. O ki, qaldı Peyğemberin (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) onları tanımasına, artıq özü bu haqda xeber vererek demişdir: "(Qiyamet günü) Men bu ümmeti tanıyacağam". Odan soruşurlar: Ey Allahın elçisin, sen axı onları görmemisen, nece tanıyacaqsan? Peyğember (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) deyir: "Men onları destemaz izlerinden tanıyacağam"[5]. Bu menanı tekid eden meqam, İbn E bu Melike adlı bir nefer tabiinin bu sözleridir: Allahım, dinimizden üz çevirmekden (qorxub) sene sığınırıq.
Bütün bu deyilenlerden sonra onu demek olar ki, ne xevaricler, ne nasibiler ne de mötezililer bu hedisi delil getirmirler. Bunu yalnız rafiziler Peyğemberin (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) sehabelerinin mürted olmaları haqda delil olaraq öne çekirler. Onlara bele bir müraciet olunur: Hansı esasla Elini, Heseni, Hüseyni ve Peyğemberin (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) ehli-beytinden olan digerlerini istisna edirsiniz? Onların, mürtedlerden olmalarına ne manee olur?
Tebii ki, biz onların mürted olduqlarını demirik, onlar bundan uzaqdırlar. Eslinde biz onların imamlığını qebul edir, onların cennet ehlinden olduqlarını tesdiqleyirik. Bele ki, Peyğember (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) Hira dağının üzerinde olarken Eli haqqında demişdir: Ey hira, sakit ol. Heqiqeten senin üzerinde bir Peyğember, siddiq ve ya şehid vardır[6]. Eli de Peyğemberle (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) birge idi. O, Cennet ehlindendir.
Sehih hedislerin birinde Peyğemberin (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) Hesen ve Hüseyn haqqında bele dediyi qeyd olunur: "Onlar Cennet cavanlarının ağası olacaqlar"[7].
Eger kimse Ebu Bekrin, Ömerin, Ebu Ubeydenin ve Peyğemberin (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) başqa sehabelerinin hovuzun etrafından qovulacaqlarını deyirse, o zaman Elinin de hovuz başından qovulmasını deyen nasibilere bunu demeye ne mane olmalıdır? Eger Elinin fezileti haqqında deyilenleri delil getirseler, o zaman cavab bele olacaqdır: Ebu Bekr ve Ömer haqqıda deyilen feziletler, Eli haqqında deyilen feziletlerden qat-qat çoxdur.


[1] Sehih el-Buxari, Kitabut Tefsir, Bab "Keme Bedene Evvele Xalqin Nuiduhu", 4740. Hemçinin, Kitabul Fitne, Bab, "Vattaqu Fitneten" ayesi.
[2] el-Munafiqun: 1.
[3] et-Tövbe: 101.
[4] Sehih el-Buxari: 4622. (4, 1861).
[5] Sehihi Müslim: Kitabut Teharet, Bab, İstihbab İtaletul Ğurra vet Tehcil Fil Vudu, 367.
Hemin hedisin metni beledir: Ebu Hureyre (Allah ondan razı olsun) deyir: Peyğember (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) qebirstanlığa gelerek dedi: Ey Möminler tayfasının diyarı, size Allahın salamı olsun. Biz de bir gün size qovuşacayıq. Men öz qardaşlarımızı görmek isterdim. Etrafındakılar dediler: Ey Allahın elçisi, meger biz senin qardaşların deyilik? O, dedi: Siz menim sehabelerimsiniz. Qardaşlarımız ise hele (dünyaya) gelmeyibler. Etrafındakılar dediler: Ey Allahın elçisin, ümmetinden hele (dünyaya) gelmeyenleri nece tanıyırsan? O, dedi: Sizce, tünd rengli atların arasında, tepel ve (muheccel) bir atı olan insan öz atını tanımazmı? Etrafındakılar dediler: Beli, ey Allahın elçisin. O, dedi: Destemaz almaqdan onların alınlarında ve ayaqlarında parıltılı iz olacaqdır. Men onları hovuzun başında qarşılayacağam. Azmış deve (bulaq başından) qovulduğu kimi, bir qrup insanlar da hovuzumdan qovulacaqlar. Men, gelin, gelin deye onları sesledikde mene deyilecekdir: Onlar senden sonra (dini) deyişibler. Men deyecem: (Ele ise) Mehv olsunlar, mehv olsunlar.
[6] Süneni Ebu Davud: 4648. Süneni Tirmizi: 2699. Süneni Nesai el-Kubra: 8156. Süneni İbn Mace: 124. Sehih İbn Hibban: 6916. Müsnedi Ehmed: 22427. el-Behruz Zexxar, 1263. Musennef İbn Ebi Şeybe: 26.
[7] Süneni Tirmizi: 2768. Süneni İbn Mace: 118. Müsnedi Ehmed: 10616.

#14 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 17:34

shair bu size unvanlanib

Siz Salman Farsini r.a niye sahabe gorursunuz. Ona goreki O Fars idi? Siz nie Huseyn r.a ushaqlarini imam sayirsiniz Hesen r.a yox? Ona gorek Huseyn r.a ushaqlarinin anasi Farsdir? :)

Əzizim, əgər biz farspərəs olsaydlq onda gərək Buxarini, Müslümü, Davudu, Əbu Hənifəni və s. sevəydik. Sizin alimlərin əksəriyyəti farsdır.
Salman Farsini isə peyğəmbər özü üstün səhabələrdən sayıb və onu sevməyi əmr edib.

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#15 Abdullah Ibn Mesud

Abdullah Ibn Mesud

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Ibtidai
 • 37 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 17:35

al-Fath siz deyesen yaxshi oxumamisiniz meqaleni. birde yazdimki yaxshi oxuyasiniz. :)

#16 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 17:38

Bes peygember(sav)tanimirdisa siz nece taniyirsiz?

Biz də tanımırıq! Ona görə də deyirik ki, tanımadığımız insana adil demək olmaz!

Məqalədə bir ziddiyyətə rast gəldim:

O ki, qaldı Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) onları tanımasına, artıq özü bu haqda xəbər verərək demişdir: "(Qiyamət günü) Mən bu ümməti tanıyacağam". Odan soruşurlar: Ey Allahın elçisin, sən axı onları görməmisən, necə tanıyacaqsan? Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) deyir: "Mən onları dəstəmaz izlərindən tanıyacağam"

Əvvəldə deyilir ki, peyğəmbər onları tanımadı, elə bilirdi ki, onlar səhabədir, amma burada deyilir ki, peyğəmbər münafiqləri tanıyacaq!

Bu necə olur? İki bir-birinə zidd olan hədis.

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#17 Abdullah Ibn Mesud

Abdullah Ibn Mesud

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Ibtidai
 • 37 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 17:38

Əzizim, əgər biz farspərəs olsaydlq onda gərək Buxarini, Müslümü, Davudu, Əbu Hənifəni və s. sevəydik. Sizin alimlərin əksəriyyəti farsdır.
Salman Farsini isə peyğəmbər özü üstün səhabələrdən sayıb və onu sevməyi əmr edib.
siz chekdiyiniz bu Alimlerin fars olamghina dair subutunuz var. Buxari. fars deyil. buxara sheherindendir. Bunu bilirem tekce amm siz dediyiniz alimlerin harali oldughunu oyrenerem. Amma siz Fars olamghina dair deliliniz getirin. Xahish edirem delillerle :)

#18 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 17:40

Abdullah ibn Mesud, qardaşım linki vermişdiz daha copy etmeye ehtiyac yoxuydu.

Birinci cavab: Hedisde deyilen sehabe sözü ile Peyğemberin (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) vaxtında İslamı tezahür eden münafiqler nezerde tutulur. Bu haqda Allah teala buyurur: "(Ya Peyğember!) Münafiqler senin yanına geldikleri zaman: “Biz senin, doğrudan da, Allahın Peyğemberi olduğuna şehadet veririk! – deyirler. Allah senin Onun heqiqi Peyğember olduğunu bilir. Allah hem de münafiqlerin xalis yalançı olduqlarına şehadet verir"[2].

Yəni burdan aydındır ki, deyilən səhabələr də münafiqlər nəzərdə tutulur. Bəs biz nə deyirik? Deyirik bəyəm mömin səhabələr cənnətə girmiyecek? Biz deyirik Hz Əli (əs) Cənnətlə müjdələnməyib? Biz deyirik meger münafiqdir bütün sehabeler? ele bu sitatı getirdim bütnü meqaleye deyer.
Bir sözle senden getirdiyim sitatda deyildiyi kimi onlar münafqilerdir. Münafiq sehabeler.

#19 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 19:18

Şair qardaş bu münafiq dediyin səhabələrdən bir ikisin adını çək bizdə tanıyaq.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#20 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 19:21

Şair qardaş bu münafiq dediyin səhabələrdən bir ikisin adını çək bizdə tanıyaq.

Münafiqi men demirem Allah Qurani Kerimde deyir. Bu barede surede var Münafiqun adlı. Bes münafiqler kimdiler? Peyğmberin (s0 yanında olanlar. Üzde iman getirib daxilde ise küfr içinde olanlar.
Sehabelerin içinde demek ki münafiqler de var idi. Hedisde sübut edir.

#21 Abdullah Ibn Mesud

Abdullah Ibn Mesud

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Ibtidai
 • 37 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 20:09

Abdullah ibn Mesud, qardaşım linki vermişdiz daha copy etmeye ehtiyac yoxuydu.

Цитата
Birinci cavab: Hedisde deyilen sehabe sözü ile Peyğemberin (Ona ve ailesine Allahın salavatı ve salamı olsun) vaxtında İslamı tezahür eden münafiqler nezerde tutulur. Bu haqda Allah teala buyurur: "(Ya Peyğember!) Münafiqler senin yanına geldikleri zaman: “Biz senin, doğrudan da, Allahın Peyğemberi olduğuna şehadet veririk! – deyirler. Allah senin Onun heqiqi Peyğember olduğunu bilir. Allah hem de münafiqlerin xalis yalançı olduqlarına şehadet verir"[2].

Yəni burdan aydındır ki, deyilən səhabələr də münafiqlər nəzərdə tutulur. Bəs biz nə deyirik? Deyirik bəyəm mömin səhabələr cənnətə girmiyecek? Biz deyirik Hz Əli (əs) Cənnətlə müjdələnməyib? Biz deyirik meger münafiqdir bütün sehabeler? ele bu sitatı getirdim bütnü meqaleye deyer.
Bir sözle senden getirdiyim sitatda deyildiyi kimi onlar münafqilerdir. Münafiq sehabeler.

Sen deyirsen ki bezi munafiqler Peyghember s.a.s dovrunde muselman idi amma S.a.s e qarshi ichlerinde nifret edirdiler. Yuxardada yazirsan ki sahabelerin adlarini men orda Abu Bakr, Omar, Osman r.anhum gormedim. meger onlar peyghember s.a.s dovrunde muselman idi amma s.a.s e nifret edirdiler ichlerinde? Bu ne savadsizlighdi. hetda ayede getirirsen. Meger bu aye xelifelere ait idi. Allah seni hidayet versin ne deyim bashqa. :D

#22 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 22:19

Seni başa düşmürem. Biraz aydın yaz.
Ümumiyyetle münafiqler Mühemmedin (s) vaxtında da olub, lap ele indi de qelbde küfr üzde möminlik edenler var.
Men ümumiyyetle demedim münafiqler müselman olub hamsı sonra Onun (s) şehadetinden sonra olub münafiq. Men yuxarıda harda yazmışam münafiq sehbaelerin adların?
Yazanda bir az aydın yaz ki oxuya bilim :D

#23 Abdullah Ibn Mesud

Abdullah Ibn Mesud

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Ibtidai
 • 37 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 22:52

Salafi, baxır hansı sehabe.
Hz Əli, Miqdad, Salman, Abuzer ve s. kimileri var

Burda yazmisanki sahabeler bunlar ev bashqalaridi. mende senden sorushuramki Abu Bakr, Omar, Osman r.anhum sahabe deyildi?

#24 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 22:59

Yeni men deyirdim ki, fikirleşmiyin menim fikrim bütün sehabelere pis ve bütün sehabelere yaxşıdır.
Abubakr, Ömer ve Osman barede fikrim yaxşı deyil

#25 Abdullah Ibn Mesud

Abdullah Ibn Mesud

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Ibtidai
 • 37 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 23:04

Niye yaxshi deyil. Onlarin ne pis ishi olubki. Her bir insan Xeta ede biler. Xetasiz Allah s.t dir

#26 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 23:16

ehh o peyğemberin (s) hovuz barede hedisi yadıma düşdü. Evvelde yazdığım

#27 Abdullah Ibn Mesud

Abdullah Ibn Mesud

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Ibtidai
 • 37 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 23:31

deyirsen onlar Olacaq. Allah sene hidayet versin. Meger Ali r.a Sahabe deyildi?

#28 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 23:37

Fatimeni (sa) incitmekden boyuk gunah ne ola biler?

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#29 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 23:40

Ay Abdullah! Bes men evvelki postda ne dedim!!!! Demedim ki bütün sehabeler barede fikrim eyni deyil!
yoruldum daha. Hz Alinin (as) haqqını qesb etmekden böyük günahlar?!!!

#30 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 20 Июль 2008 - 08:58

Fatimeni (sa) incitmekden boyuk gunah ne ola biler?

Əzizim heç kəs demir ki ƏbuBəkr(r.a),Ömər(r.a) məsum olublar.Əksinə onlarında xətaları olub.Amma məni başqa bir şey maraqlandırır.İlk 3 xəlifəni və Möminlərin anası Aişəni(r.a) siz şiyələr münafiq bilirsiz ya yox?
P.S Aişə anamıza zina nisbət verən şəxsin şiyəlikdə hökmü nədir?
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru