Перейти к содержимому


nardarani

Регистрация: 07 июл 2008
Offline Активность: 26 дек 2012 13:36

#78054 "prezidentə 100 Minlik Müraciət"

Написано nardarani 28 Июль 2011 - 12:17

məsələn,
kimlərin yanında yer tutmaq laızmdır?

Bunu mən sənə desəm sənin üçün bir ərzeşı olmaz. Allah ağıl verib özün tap. Lakin kömək edə bilərəm.
Get axtar tap hamıdan soruş gör bu qəzəlin müəllifi kimdi.
"Eşqimi izhar qılmaq yadlara eyb olsa da.
Məşuqa etsəm nə eybi, söylə bir elani eşq"


"Məst olan biçarədən aldım sorağın söyledi.
Məscidü minbər deyil, meyxanədir unvanı eşq"#54555 Din-dövlət münasibətləri

Написано nardarani 23 Июнь 2010 - 09:19

Dr.White məqalənin adını gərək deyişib İmam Zaman ağanı yuxuda görənlər qoyardın. Onda çox "mömin" girib oxuyardı.


#48591 Toplantılarımız

Написано nardarani 26 Апрель 2010 - 13:52

Qonağlığa gəlincə mən bir istəkan çayda içə bilmədim. Çünki, çayçı qabağıma helə çay qoydu ki, gəl görəsən. Bəlkədə gecikmişdim deyə məni cəzalandırırdı.)))

Çaya nə olmuşdu ki, ay brat? Nəsə xoşuna gəlmədi isə deyərdin dəyişərdilər. Sən orda elə bil öz evindəsən, heç nədən çəkinmək lazım deyil. Çayxanaya gələsən mürəbbə yeməyib, çay içməsən....???

Sənin qabağında ki, çaydan danışmıram. biz tərəfə verilən çaydan danışıram. Helə bil qaynammiş suyun üstünə dəmi töküb getirmişdi çayçı. İmkan verməmişdi altına isti deysin. dedim deyişsinlər. Hacı Faiq dedi amma tezədən gətirdiyidə eyni şey idi. Səni bu çay məsələsi çox narahat etməsin. Bu boş şeydi orda narahat olası çox şey var idi. ı))


#48271 Toplantılarımız

Написано nardarani 22 Апрель 2010 - 14:13

Ayın 18-i ad günümə təsadüf edən yığıncağa mənDə gəlmişdim. Gec gəldim tez getdim. Tələsik gəldim tələsik getdim. Yığıncaqda nələri gözləyirdimsə təssüflər olsun ki, bu dəfədə qabağıma çıxdı. Həmişəki kimi yenədə söhbət vahhabilərdən getdi. Sonra elimi hozənin Qumdan Nəcəfə qaytıtmasını səbirsizliklə gözləyənləridə gördüm. Sistanı ağadan şəhid olmaqları üçün iltimasi dua edənləridə gördüm. Bununla bərabər Məşhədi Dadaş məscidi ətrafında yaranan vəziyyətlə bağlı məlumat almaq istəyənlərdə var idi. Qonağlığa gəlincə mən bir istəkan çayda içə bilmədim. Çünki, çayçı qabağıma helə çay qoydu ki, gəl görəsən. Bəlkədə gecikmişdim deyə məni cəzalandırırdı.)))
Təəssüf ki, bu gün İslаm dini təbliğçiləri аrаsındа (İSTƏR MİNBƏRDƏN İSTƏRSƏDƏ KOMPUYUTER ARXASINDAN)mühаfizаkаrlаr dаhа çoxluq təşkil edir.#26495 "Bişirilmiş quş" hədisi

Написано nardarani 09 Декабрь 2009 - 12:38

Muhammed b. Mansur et-Tusî der ki: Ben İmam Ahmed b. Hanbel'i: "Fazilet meselesinde Hz. Ali hakkında bize ulaşan rivayetlerin çokluğu kadar Peygamber (s.a.v.)'in diğer ashabları hakkında bize bilgi ]ulaşmamıştır." der.

Bax: Hakim 3/107; Tarihi Dımışk 42/418

Ərəbcəsini yazım birdən kiməsə lazım olar
Hakim müstədrəkdə 3/107-de yazir:

ما جاء لاحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه


"O fəzilətlər ki, Hz.Əlidə var heç bir səhabədə yoxdur"Cozi Əhməd ibni Hənbəldən nəql edir:

ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي رضي الله عنه


"Heç bir səhabə Əli ibni Əbi Talib qədər səhih sənədələ nəql olunan rəvayətlərə malik deyil."

مناقب احمد لابن الجوزي، ص163
#6590 Quranda siğənin haramlığı

Написано nardarani 26 Февраль 2009 - 13:20

nardarani
1) Nisa -24 mütə ayəsidirmi?
2) 1-ci sualımın cavabı müsbət olduğu halda onda mənə de görüm hanası ayə onu nəsx edib?
cavab diqqet yetirsen bu suala ozun cavab yazirsan
3) Nisa-24-di nəsx olunması hansı nəsx növünə aiddir? a ) Tilavətlərdəki nəsx: b ) Hökmün nəsxi: v ) Həm hökmün həm də tilavətin nəsxi:

cavab dedim axTilavətlərdəki nəsx
diyesiniz baska sual tapmirsiniz?

Olmayan cavabamı diqqət yetirim? Sən niyə bu qədər aciz qalıb 3-kəlmə suala dolğun cavab verə bilmirsən? Niyə mənimlə tapmaca oynayırsan?
Bax sual veririəm Nİsa-24 sigə ayəsidir ya yox? Vermisən bu suala cavab? Yox!!! 1-həftədi oyun oynayirsan.
2-sualmada toxunmamısan. gedib 3-cü suala çıxmısan. Deyirsən ki, Tilavətdəki nəsxə aiddir. Bu sözü deməklə sən oftamatik bir neçə şeyi təsdiq edirsən.
1. Nisa -24 mütə ayəsidir.
2. Nisa -24 nəsx edən ayə var.(amma hansı ayə yazmırsan)


Yuxara yazılarunda gah deyirsən ki, Nisa-24 mütə ayəsi deyil. Gahda mütə ayəsini nəsx edən ayə gətirirsən? Niyə mıxa nala vurursan. Konkret öz mövqeyüvi qoy ortalığa söhbət edək.#476 Səhabələr

Написано nardarani 19 Июль 2008 - 15:02

Sahabələrdən danışarkən ilk öncə insanın yadına Səlman Farsi düşür.
Hәqiqәtә qovuşmaq naminә hәtta acı qul taleyini yaşamış Sәlman nәhayәtdә mәqsәdinә çataraq, İslamda qәdәrincә uca bir mәqam qazanır. O, hәzrәt Peygәmbәrdәn (s) “Sәlman biz Әhli-beytdәndir” kimi misilsiz bir tәltif alır.
Sәlman Farsi İslam hәrәkatının çiçәklәndiyi bir dөvrdә bөyük xidmәtlәr gөstәrәrәk Peygәmbәrin (s) әn yaxın adamlarından oldu vә hәzrәtin (ә) vәfatından sonra da bu yolda mәtinliklә dayana bildi.
Sәlmanın zөhd vә tәqvası hamı tәrәfin-dәn qәbul olunmuş bir hәqiqәtdir. O, ibadәt vә cihadda nümunә sayılır, elm vә imanda өndә gedirdi. Onun tәvazөkarlıgı vә sadәliyi, Әhli-beytә (ә) iman vә ixlası, hәqiqәt yolunda dөzümü, vilayәt xәttindә sabitliyi, xüzu vә xüşusu, әdalәt vә kamalı, bir sөzlә bütün xüsusiyyәtlәri yaşadıgı dөvrün azgınlıqları içindә hәqiqәt axtaranlar üçün bir nümunә idi.
Sәlman müsәlmanlıq iftixarına nail oldu vә Peygәmbәr (s) vasitәsi ilә azadlıga çıxdı. O, bir müddәt Mәdain şәhәrinin hakimi oldu. Hәyatının heç bir dөnәmindә haqq yolda büdrәmәdi.
Fәzilәt vә kamal çeşmәsi olan Sәlman hicri 35-ci ildә uzun bir өmür yaşadıqdan sonra Allahın bәyәndiyi bir aqibәtlә dünyaya vida dedi. (Bә`zi mәnbәlәr Sәlmanın 250, bә`zi mәnbәlәr isә 350 il yaşadıgını bildirirlәr.)
Yuxarıda dediklәrimiz bөyük sәhabә vә İslam alәminin gөrkәmli siması Sәlman Farsi haqqında xülasә bir sөhbәt idi.Рейтинг@Mail.ru