Перейти к содержимому


Gunahkar

Регистрация: 16 сен 2009
Offline Активность: 10 авг 2013 16:34

#98850 Ərəb şeyxinin əliaçıqlığı

Написано Gunahkar 04 Июнь 2013 - 19:23

Rəqqas belə olar eee... Yanında da rəqqasəsi... SƏLƏFİ şeyxi söküüür...
#97016 "Dörd xəlifə" şiə mənbələrində

Написано Gunahkar 18 Декабрь 2012 - 17:37

İki il keçdi... :gizildish:


#74418 MIROTVORES70 qardaşımızın ad günü | День рождения

Написано Gunahkar 22 Май 2011 - 16:54

ALLAHın salamı olsun ona olunan haqsızlıqlara baxmayaraq vətənin haqqını qoruyan şəxsə!!!
Komandir, ALLAH sənə uzun ömür, can və ruh sağlığı versin. Ad günün mübarək olsun. Hər zaman "BİSMİLLAHİ VƏ BİLLAH!" (ALLAHın adı və Özü ilə!) deyib düşmənə güllə sıxanlardan olasan. ALLAH gələn günlərini biri-birindən xeyirli, aqibətini isə bütün ömüründən xeyirli etsin. ALLAH-Taala bütün problemlərini həll etsin. İnşa ALLAH yaxşı olar. Vətənin azadlığı gününü birgə qeyd etmək arzusu ilə...

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Qalanını özün seç:
http://www.canstockp...tos/pistol.html#69010 Forumun inqilabi qərərgahı

Написано Gunahkar 19 Январь 2011 - 01:38

Deməli belə hörmətli userlər...
Bir zamanlar, moder Omar foruma yalan məlumat yerləşdirmiş, şiə aliminə böhtan atmış və şiələrin namussuz olmasını bildirən yalançı istiftanı fətva adlandırmışdı. Mən ona kəskin cavab vermişdim. O da, mənə 10 faiz reytinq vermişdi. Admin al-Fath isə, bunu düzəldə biləcəyini dedi. Uzun danışıqlardan sonra, mən al-Fath üçün bir qədər tərcümə işi gördüm. Sonra isə, o mənim reytinqimi sildi. İndi mənim reytinqim yoxdur.
Bax bu rüşvətxorluğa etiraz edirəm...#68990 İmam Zamana (əc) beyət və onun qaydaları

Написано Gunahkar 18 Январь 2011 - 19:34

Azan və iqamə Allaha və Rəsuluna itaətin təsdiqi üçün ola bilir, amma imama itaətin təsdiqi üçün yox? Azandakı 3 (Tovhid, Nübuvvət, İmamət) şəhadət elə üsulidinin təsdiqidir ki, azan və iqamədə yerləşib gün ərzində təzələnir.


Üsulidində təqlid olmadığına və cahil müctəhidlərə təqlidin vacib bilinmədiyi halda, mənim mədəmdən belə bir hökm vermək gəlir:
Əşhədu ənnə qur`anən kitabullah...
Əşhədu ənnə məadən yəvmullah...
Əşhədu ənnə məlaikətən xilqətullah...
Əşhədu ənnə umməl-kitabin ləvhullah...
Əşhədu ənnə cənnətən ni`mətullah...
Əşhədu ənnə cəhənnəmən narullah...

Bu şəhadətlərin hər birini azan və iqamədə deməyən şəxs, Qurana, məada, mələklərə, ummul-kitaba (lövhi-məhfuza), cənnət və cəhənnəmə iman gətirmədiyi üçün kafirdir, rafizidir, müşrikdir... :stariy:#68934 İmam Zamana (əc) beyət və onun qaydaları

Написано Gunahkar 18 Январь 2011 - 04:24

Doğru rəvayətlərin və düzgün hədislərin bəyan etdiyinə binaən İmam Zaman (ə.s) "La ilahə illəllah, Muhammədən Rəsulullah" şəhadətlərini öz mübarək dili ilə təsdiq edib. Lakin "Ənə Huccətullah" buyurmaqla bu şəhadətlər kimi Əliyyən Huccətullah şəhadətini öz dövrü imaməti üçün təsdiq etməyib. Bu səbəbdən Əliyyən Huccətullah şəhadəti bədayə uğrayıb. Buna əsasən Əliyyən Huccətullah şəhadətinin Məhdiyyən Huccətullah şəhadəti ilə əvəz olunması vacibdir!
Allah istədiyini saxlar, istədiyini aradan aparar. Ümmül kitab onun yanındadır.


Bir işi İmam Zaman (əc) görməyibsə, sən nə əsasla onu vacib etmisən?! Lazım olsaydı, İmam Zaman (əc) özü deyərdi və vacib olardı. Bu hədislərə mənbə də verməmisən ki, bir saf-çürük edə bilək.

P.S. Bir rövzəxan İmam Hüseyn (ə) məclisində deyirdi: -"Yeri var idi, İmam Hüseyn (ə) bu yerdə belə deyəydi...
Dalını demək istəyirdi ki, aşağıda oturmuş ruhani onun sözünü kəsdi:
-Əgər yeri olsaydı, İmam Hüseyn (ə) deyərdi. Daha təhrifli mərsiyə və rövzələrini İslama soxuşdurma!!! Düş aşağı...#68798 Çox sevdiyimiz səhabələrin həyatına bir baxış

Написано Gunahkar 15 Январь 2011 - 05:26

qardaş, zəhmət olmasa bu gözəl hadisənin nəql edildiyi mənbəni də yazardın.


Mömin Taq
Adı: Məhəmməd ibn Əli ibn Noman.
Künyəsi: Əbu-cəfər
Ləqəbi: Mömin Taq
İmam Sadiq (ə) və İmam Kazimin (ə) səhabələrindən idi. İmam Sadiqin (ə) ona böyük hörməti olmuşdur. İmam (ə) onu özünün öndə gedən səhabələrindən biri saymışdır.
Rical Kəşşi, s-135, 239-240.

Mömin Taq o qədər elmli idi ki, hər bir müxaliflə bəhs edib, onu məğlub edə bilirdi.
İmam Sadiq (ə), özünün bəzi səhabələrini qüdrətləri və istedadları olmadığına görə, kəlam mübahisələrindən çəkindirdi. Lakin, Mömin Taqın belə mübahisələrə girməsini tövsiyə edirdi.
İmam Saidq (ə) onun haqqında Xalidə dedi: "Sahib Taq camaatla mübahisəyə girir və ovun üstünə şığıyan qırğı kimi şığıyır. Əgər sənin qanadını yolsalar, heç vaxt uça bilməzsən".
Rical Kəşşi, s-186.

İmam Sadiq (ə) rehlət edərkən, Əbuhənifə tənə ilə Mömin Taqa dedi:
-“Sənin İmamın vəfat etdi”.
Mömin Taq fasiləsiz dedi:
-“Amma sənin imamına “məlum günədək” möhlət verilib”.
Rical Kəşşi, s-187.
Bu hədis “Bihar əl-ənvar”, c-47, s-399-da da gəlmişdir.#68767 Çox sevdiyimiz səhabələrin həyatına bir baxış

Написано Gunahkar 14 Январь 2011 - 00:59

1-ci xəlifənin oğlu-Məhəmməd ibni Əbu Bəkr də çox fəzilətli səhabədir. Onun haqqında məlumatı olanlar yazsalar, gözəl olar. Allahın rəhməti onun üzərinə olsun.


İmam Əlinin (ə) tərəfdarı olub. İmam Əlidən (ə) xüsusi tərbiyə alıb. Cəməl döyüşündə İmam Əlinin (ə) qoşununda öz bacısına qarşı döyüşüb. Aişənin dəvəsi vurulduqda, Aişəni o həbs edib. Möminlərin dayısı olmağa ləyaqəti çatmayıb. Çünki, İmam Əlinin (ə) tərəfdarı olub. Hər dəfə belə şəxsləri xatırlayanda bu ayə yadıma düşür:
"Gecəni gündüzə, gündüzü isə gecəyə qatarsan. Ölüdən diri, diridən isə ölü çıxararsan. İstədiyin şəxsə saysız-hesabsız ruzi verərsən”.
Ali-İmran, 27.
Bəli, ALLAH qəlbi ölü adamların içərisindən, qəlbi diri adam çıxara bilir. Ona həmd olsun.

P.S. Əsas odur ki, igid oğul dayısına oxşayar. Ömərin oğlu Müaviyəyə (l), Əlinin (ə) oğlu Muhəmməd ibn Əbubəkrə...#68762 "Dörd xəlifə" şiə mənbələrində

Написано Gunahkar 14 Январь 2011 - 00:17

Ay əhli-sünnə... İki aydır mənim bu sualıma cavab verən olmayıb? Belə də şey olar? İki ay da vaxt artırıram. Görün neyləyirsiniz...


#68758 Çox sevdiyimiz səhabələrin həyatına bir baxış

Написано Gunahkar 13 Январь 2011 - 23:14

Birini də İmam Sadiq (ə) səhabəsi Mömin Taqdan deyim:
İmam Sadiq (ə) şəhid olduqda, Əbu Hənifə də əza məclisinə gəlmişdi. Əbu Hənifə Mömin Taqa dedi:
-Başın sağ olsun. İmamın vəfat etdi.
Mömin Taq dedi:
-Mənim imamım vəfat etdi, amma sənin imamın məlum günədək yaşamağa icazə alıb...#68641 Zillət bizdən uzaqdır?

Написано Gunahkar 11 Январь 2011 - 21:06

Salamun ələykum forum istifadəçiləri.
"Həqiqətən bu zinazadə oğlu zinazadə məni ölümlə zillət arasında qoydu. Hayhat, zillət bizdən uzaqdır".
İmam Hüseyn (ə)

Zillət bizdən uzaqdırmı? Ümumiyyətlə, kim zilləti nədə görür?#68388 Qəlbimdən süzülən sözlər

Написано Gunahkar 08 Январь 2011 - 15:01

Söz deməyə geniş meydanım var
El arasında böyük ad-sanım var.

Canıma qəsd etmə ey təbib
Dəvası olmayan dərdli canım var.

Neynirəm al-İslam tək rəhbəri?
al-Fath kimi ləyaqətli xanım var. (Xan-ım mənsubiyyət şəkilçisidir)

Qorxaq məni bu yolda bilmə sən
Davam üçün axıdacaq qanım var.

Sevinmə bilirsən zəif yanımı
Bir də görmədiyin güclü yanım var.

Gəl ordan Bakıya eylə nəzər
Xalq arasında şöhrəti şanım var.

Şair ağlama ki, yardan uzaqsan
Ona qovuşacaq bir zamanım var...[/size][/font]


Mossad arasında böyük hörmətin var
Mossada söz deməkdə məharətin var


Yəqin canına qəsd etməz israillilər
Çünki, onlarla güclü təbabətin var

Al-İslam olacaq foruma ali lider
Ona tabe olsan, foruma sədaqətin var

Al-İslamı bu yolda zəif bilmə sən
Onun qanıyla coşacaq hərarətin var

Mossada namizədlik zəif sayılsa da
Oraya rəhbərlik üçün qüdrətin var

Mən baxdım Tel-Əvivə, gördüm orda,
Sənin adınla sayğı-ləyaqətin var

Günahkar deyir ki, hönkürmə Şair
Vəzifəyə çatmaq üçün çoxlu ətin var... :loool:#68325 Vəsiyyətləriniz... )))

Написано Gunahkar 07 Январь 2011 - 19:57

Tabutumu apararkən diqqətli olun... Birdən tabutun üstünə reklam şəkilləri yapışdırarlar... :loool:


#68289 Qəlbimdən süzülən sözlər

Написано Gunahkar 06 Январь 2011 - 19:11

Şair (10 Март 2010 - 17:47) писал: Seyid gələcək, deyəcək Şair,
Akt yazıram sənin şeirnə dair
Şeirə bizlərdə deyilir şe`r
Siyasətə oldun qurban, hali ol!


Şair vəhhabi-nə sözündə düz var,
Bizə qarşı cıxdın-səndə də üz var,
Al -islam rəhbərdi-belə bir soz var,
Sənsə həbs olacaqsan,buna hali ol.


Al-İslamda bir lider ləyaqəti var
Onun Murtəza Heydərə (ə) sədaqəti var

Kimdə yoxdursa Heydərə (ə) sədaqət,
Qəlbində şeytana məhəbbəti var

Al-İslam olacaq İslama sütun
Bu sütuna ALLAHın bərəkəti var

O qaldıracaq İslamın bayrağını
Foruma bəxş edəcək ədaləti var

Forumun inqilabı görünür yaxın
İnqilaba userlərin hərəkəti var

Gunahkaram, etdim HAQQa bir dəstək
Bu dəstəyə zamanın tələbatı var...

P.S. İLAHİ, mən də şe`r yazarmışam... :loool:

  • Şair это нравится


#67923 Dünyanın sonu necə olacaq ?

Написано Gunahkar 03 Январь 2011 - 00:39

Yer kürrəsinin əhalısi durmadan sürətlə artır . Artıq bir çox elim admları artımın belə sürətlə davam edəcəyi təqdirdə yer svilizasiyasının böyük problemlərlə üzləşəcəyini söyləyirlər . Ərzaq , enerji resuslları bir tərəfə , hətda içməli süyün belə çatışmayacağını bildirirlər ...
Sizcə bu proqnozlar nə qədər realdır ?
( DİNİ ASPEKT YOX-ELMİ ASPEKTDƏN)


Yerin nüvəsi var da... ALLAH yeri elə yaradıb ki, bu nüvəyə elə bir güc verib ki, yeraltı mənbələri çoxaldır və artırır. Məsələn, hesablamalar görə, "Neft daşları"ndakı neft 1997-ci ildə tam olaraq bitməli idi. Amma bu neft yatağı indi də neft verir. Bu da onu göstərir ki, neft yerin nüvəsi vasitəsilə artır. Su mənbələri də həmçinin. Sadəcə ağaclar qırıldıqca, quyuların səthi aşağı düşür. Amma bulaqlar öz yerindədirlər. Su içmək istəyən ağac əksin. Burda nə var ki... Ağaca 2-3 il yayda su veriləcək, sonra da ağaclar özləri yerdən suyu çəkib çıxaracaqlar.
Ərzaq məsələləri də bunun kimidir. Camaat sonsuz, qısır inəkləri, qoyunları və s. süni mayalanma ilə doğuzdurur. Ət ehtiyatı da buradan düzəlir. O günlərdə İranda iki ürküclü dəvəni də, dünyada ilk dəfə olaraq, süni mayalandırdılar.
Dənli bitkilər və meyvələri də fizika, kimya, biologiya elmlərinin köməyilə daha məhsuldar etməyin yolları araşdırılır və bu vasitələrlə daha bitkilərin məhsuldarlığı daha da artırılır.
Məncə, dünyanın əsas problemi ərzaq, enerji və s. deyil. Dünyanın əsas problemi bunların ədalətsiz bölgüsüdür:
Kimisi ət alır itə atmağa,
Kimisi yer tapmır gecə yatmağa.

Həqiqət budur ki, kimlərinsə villasında 1.000 tonluq hovuz qurulur ki, bu nə vaxtsa ora girib çiməcək... Kimlərsə çirkli qabını da, yemək yemək üçün məcburi olaraq suya qənaətlə yuyur. Sonra da deyirlər ki, suya qənaət elə...
Dərd budur ki, o alimlər ədalətin bərpası uğrunda zərrə qədər də fikirləşmirlər...

Рейтинг@Mail.ru